Jívovský. zpravodaj. ZŠ Jívová. Co napsali o škole?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jívovský. zpravodaj. ZŠ Jívová. Co napsali o škole?"

Transkript

1 Jívovský zpravodaj 2011 PROSINEC ZŠ Jívová Nové i tradiční akce u nás v ZŠ Jívová Od začátku školního roku uplynulo jen několik měsíců a my už jsme toho prožili hodně moc. V září jsme šli na společnou vycházku, na které jsme hledali zbytky hradu TEPENEC. 4. a 5. ročník se podíval do Prahy i do okresního města Olomouce. Připomněli jsem si svátek sv. Václava. V říjnu jsme prožili bramborový týden a zjistili jsme, jak jsme na tom v házené, při turnaji ve Velké Bystřici. Skvělý byl projektový den o zvířatech. Začal prezentací výrobků nádherných zvířátek, které vyrobily děti spolu s rodiči. Hodně informací nám dala beseda Poznej svého psa a pak jsme si ještě zahráli hry o našich domácích mazlíčcích. Koncem měsíce jsme si připomněli vznik naší republiky v roce Listopad jsme zahájili setkáním na Halloweenu. Děti si prošly stezku plnou strašidel a pak si v kulturním domě vyzkoušely několik strašidelných disciplín. Na ekologické konferenci na Sluňákově v Horce nad Moravou 14. a reprezentovaly výrobky zvířátek dětí a rodičů naši školu. Zvířátka se hodně líbila a mnozí obdivovali kreativitu a vynalézavost rodičů u nás se zúčastnili žáci 4. ročníku, již tradičního, kurzu dopravní výchovy v DDM ve Šternberku. Koncem listopadu jsme se také sešli na dni otevřených dveří u nás ve škole. Dopoledne se přišli podívat rodiče, babičky i kmotřenky na žáky prvního ročníku, kteří ten den dostávali svůj Slabikář. Odpoledne přišlo mnoho rodičů i přátel školy na odpolední dílny. Někdo si vyrobil anděla z korálků s paní Kalhousovou, někdo si anděla vymodeloval z keramické hlíny s paní učitelkou Tomáškovou. Někteří si udělali adventní věnec. Vánoční atmosféra byla po celé škole. Poslední listopadovou sobotu jsme přivítali nové občánky Jívové milými básničkami, písničkou o vodě a hrou na zobcovou flétnu. Svou radost rozdávat radost projevily děti naší školy při zpěvu koled v kostele sv. Bartoloměje před rozsvícením vánočního stromu začátkem prosince. V lednu se těšíme na zápis, abychom poznali naše nové prvňáčky. Co krásného nám přinese nový rok 2012? Děkujeme všem rodičům, kteří věří, že to co děláme, je to nejlepší pro jejich zlaté děti. Protože se blíží Vánoční svátky, přejí pedagogičtí a provozní pracovníci všem lidem v Jívové klid, pohodu a příjemné prožití Vánoc i ten nejlepší krok do roku Mgr. Pavla Krátká, ředitelka ZŠ Jívová Co napsali o škole? Naše škola Jívová Možná jste stejně jako já přemýšleli, kam bude Vaše dítě chodit do školy. Protože nejde jen o to naučit se všechny potřebné vědomosti, ale ve škole bude dítě i vyrůstat a dospívat. A dřív nebo později se projeví, zda se v počátcích setkalo s podporou a přijetím. I přes to, že bydlíme ve vesnici, kde základní škola je, rozhodli jsme se (po návštěvě i jiných škol), že náš syn nastoupí na základní školu v Jívové. Na první pohled nás zaujalo přátelské prostředí, které ve škole panuje mezi dětmi a učiteli, otevřenost školy k rodičům, touha po spolupráci, což pomáhá dětem školu vnímat jako součást života, a ne jako nutné zlo. Velmi oceňuji schopnost pedagogického sboru jednat individuálně s každým dítětem, jejich ochotu a vůli vést děti tak, aby zvládly požadované učivo a do školy chodily rády. Slyšela jsem, a mé pozorování to může potvrdit, že děti ze školy v Jívové jsou velmi dobře připravené, každé dle svých schopností a talentu, a učitelé na druhém stupni si chválí jejich samostatnost a schopnost spolupracovat. Na všech mimoškolních aktivitách, kroužcích a vystoupeních se pokaždé přesvědčím o tom, že škola žije a děti jsou v ní spokojené. Děkuji tímto celému osazenstvu školy za vše, co pro naše děti dělají. Cítím, že pro naše dítě i pro mne je škola Jívová ta správná volba. maminka žáka 2. ročníku ZŠ Jívová - Kateřina Paráková S názory paní Parákové se ztotožňuji a ráda bych ji doplnila o poznatky rodiče, který má možnost srovnání. Můj starší syn navštěvoval první třídu ve Šternberku. Co se týče objemu učiva v rámci domácích úkolů, v první třídě je to v podstatě stejné. I mně někdy připadá, že teď, ve druhé třídě v Jívové, někdy nad úkoly sedíme trošku déle, i více než déle, ale není to tak vždycky. Kdybychom my rodiče před našimi dětmi nereptali, že je toho zase nějak hodně, věřte mi, že děti by o tom ani nevěděly, nemají s čím srovnávat. Pro děti je to velká výhoda, budou později lépe samostatně zvládat větší objemy učiva, které přijdou na druhém stupni a my rodiče si to holt odpracujeme teď. Stejně jako tady v Jívové, i děti ve Šternberku nacvičovaly nějaká vystoupení, nicméně tady je mimoškolních aktivit více, a to vidím opět jako výhodu, taktéž větší zainteresování rodičů do dění školy. Vždyť co je lepšího, než komplexní přístup k dítěti, kdy se učitel s dětmi realizuje i v jiných oblastech, než pouze povinné základní vzdělání. Velkou výhodu vidím i v počtu dětí ve třídách, dítě se dostane podstatně častěji ke slovu než tam, kde je v kolektivu přes 20 dětí. A to, že učitelé na malé vesnici mnohdy znají i rodinné poměry dítěte, jim rovněž pomáhá v utváření citlivého individuálního přístupu, který z jejich strany rozhodně pociťuji.

2 Na závěr sama za sebe jsou velice šťastná, že na tak malé vesnici vůbec škola je, vždyť si představte, že malé děti posíláte autobusem ve větru dešti někam mimo svou obec. A bonusem Již několik let jsme měli myšlenku, umožnit žákům 4 a 5. ročníku návštěvu Prahy. V září letošního roku jsme to zvládli. Ve čtvrtek 15. září 2011 jsme se s našimi čtvrťáky a páťáky vydali do Prahy s cílem navštívit nejznámější památky našeho hlavního města a také doprovodit naši žákyni a spolužačku Ellen Dolákovou na vyhlášení soutěže Svět očima dětí. Sešli jsme se v 6.00 hod. ráno na Olomouckém hlavním nádraží, nasedli do rychlíku a ujížděli směr Praha. Cesta uběhla rychle. V Praze na nádraží nás čekala, již domluvená, paní průvodkyně. S ní jsme se přesunuli metrem a tramvají na Hradčany, kde jsme strávili asi dvě hodiny. Prošli jsme si všechna nádvoří Pražského hradu, obdivovali krásu katedrály sv. Víta, navštívili Vladislavský sál, Zlatou uličku, baziliku sv. Jiří a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Paní průvodkyně nás opustila ve dvanáct hodin na Hradčanském náměstí. My jsme se vydali Nerudovou ulicí přes Malostranské náměstí ke Karlovu mostu. Všude byla spousta lidí, Prosinec čas vánočních svátků a příprav. Jak ten čas letí. Už tomu bude rok, co jsem se s paní učitelkou poprvé setkaly plny očekávání s rodiči a jejich ratolestmi. Pro mnohé to byl začátek změn a nových zvyklostí. Naším posláním je vést děti k samostatnosti a cílevědomosti, aby měly vlastní názor, byly schopné reflektovat na to, co se kolem nich děje, tvořivě myslet a jednat. I nadále se budeme snažit vytvářet optimální podmínky pro plnění tohoto poslání, zvyšovat estetičnost a podnětnost prostředí především pro děti. Díky finanční dotaci od obce došlo v letošním roce k rekonstrukci šatny a doplnění sociálního zařízení. Navýšila se tak kapacita školky, kterou může navštěvovat až 28 dětí. Co napsali o škole? Návštěva Prahy Vánoční dílny v ZŠ Jívová MŠ Jívová Senior klub Jívová Pokračování z předchozí strany existence školy je její kvalita, která je nesporná. Děkuji všem, kdo na ní mají svůj podíl. maminka žáků 1.a 2. ročníku ZŠ Jívová - Jana Bernátová turistů, kaváren, zajímavých krámků, zkrátka neustále bylo co sledovat. Na Staroměstském náměstí jsme se rozdělili. Paní ředitelka s Ellenkou pospíchali na ministerstvo vnitra celé nedočkavé zjistit, kolikáté místo Ellenka v soutěži Svět očima dětí se svým příběhem Povodeň obsadila. My ostatní jsme zůstali na Staroměstském náměstí. Stihli jsme si odpočinout a naše děti nakoupily, co jim do cesty přišlo. Potom jsme se přes Uhelný trh přesunuli na Václavské náměstí, kde jsme u sochy sv. Václava čekali na paní ředitelku a Ellenku. Ty přišly s úsměvem na rtech, taškou plnou krásných cen a řekly nám, že Ellenka byla na 1. místě. Měli jsme z toho všichni velikou radost. A protože se čas našeho výletu chýlil ke konci, vydali jsme se na hlavní nádraží a příjemně utahaní usedli do vlaku. V Praze bylo blaze, ale také draze. Prostě výlet jak má být. Mgr. Magdaléna Martinková, učitelka 4. a 5. ročníku ZŠ Jívová Ve středu se opět v naší ZŠ Jívová uskutečnily Vánoční dílny s rodiči. Tato akce, na kterou nás pozvali pedagogové a děti ZŠ Jívová byla určena pro děti, rodiče i prarodiče a všechny další zájemce, kteří si chtěli zpestřit adventní čas a přijít si vyrobit něco pěkného. Program byl bohatý. Všichni jsme si mohli vyzkoušet svou zručnost, dovednost a trpělivost ve třech dílnách. Vedoucí dílen byli pedagogové ZŠ Jívová a paní L. Kalhousová, kteří dohlíželi a radili při výrobě našich vánočních výrobků. Vyrobit jsme si mohli například andílky z keramiky, andílky z korálků nebo adventní věnce a vazby z chvojí. Příjemná atmosféra byla doplněná teplým čajem a občerstvením. Vánoční dílny byly sice jen kratičkým, ale za to tvořivým a pohodovým setkáním rodičů i prarodičů s dětmi a jejich učiteli v každodenním předvánočním shonu. Všem pedagogům a dětem ZŠ Jívová děkujeme. za rodiče H. Doláková Jménem zaměstnanců MŠ Jívová si vás dovoluji pozvat na tyto plánované akce: od hodin Tvořivá dílna (vstupné dobrovolné; zájemci si mohou vytvořit drobné předměty s vánoční tematikou; občerstvení zajištěno) od hodin vánoční besídka ve spolupráci se Seniorklubem Jívová (viz. letáčky) Do roku 2012 přejeme Všem štěstí, zdraví a úspěch v soukromém i pracovním životě. Ivana Kroutilová, ředitelka MŠ Vážení spoluobčané, už to bude skoro rok, který uplynul od chvíle, kdy se zrodila myšlenka založit v obci aktivní klub seniorů. Sehnat partu nadšenců z řad seniorů zapálených pro správnou věc, nebyl žádný problém. A tak zasedl zakládající pětičlenný výbor a Seniorklub byl na světě. Díky vstřícnosti místních zastupitelů se mohl klub úspěšně rozvíjet. Vklad , Seniorklubu na činnost z obecního rozpočtu byla velká motivace a zároveň obrovská zodpovědnost, jak tento dar zúročit ve prospěch Seniorklubu napříč všemi generacemi. Podařilo se, senioři dokázali, že se chtějí a umí aktivně zapojit do kulturního dění v obci, která na tento spolek může být právem hrdá. K dnešnímu dni Seniorklub registruje 44 členů. O tom, že program klubu je velmi pestrý a zábavný, svědčí, že se scházíme pravidelně každou středu poměrně v hojném počtu v kulturním domě a nebo někde na výletě. O činnosti klubu informuje vývěsní skříňka

3 uprostřed obce a Seniorklubu vyhrazená část internetových stránek jivova.g6.cz, o kterou se nám vzorně a zdarma stará pan Martin Dvořák, kterému touto cestou děkujeme. Hlavní náplní našich středečních klubových sezení se staly ruční práce všeho druhu. V našich řadách jsou velmi šikovné členky, které rády a s ochotou naučily ostatní všemu, co samy bravurně zvládají, třeba plést z pediku nebo háčkovat. A tak šikovné ruce Seniorklubu vyzdobily třeba alegorický vůz Sokolům na kácení máje nebo vyrobily nádherné vánoční ozdoby, které budou zdobit vánoční stromky v našem kostele. To, že Seniorklub nemyslí jen na sebe, dokázal již několikrát. Poděkování sdružení Omega v Kyjově, které je sběrným místem ručně pletených obvazů pro leprosária v Indii, je toho jedním z důkazů. K dnešnímu dni se do této dobročinné a záslužné akce zapojilo 10 členek Seniorklubu. Tato akce platí stále kdo má zájem a chuť se připojit, je vítán. Z vlastních zdrojů jsme zakoupili vánoční dar sociálně slabým dětem na Ukrajinu, který jsme odvezli charitě do Šternberka. Za všechny příspěvky děkujeme. V obci jsme zasadili strom života Magnólii, živoucí dědictví pro další generaci, která příjde po nás, živý důkaz na památku na skvělou partu seniorů, která se rozhodla roku 2011 trávit společně kousek podzimu života. Aktivní účast Seniorklubu na letošních Bartolomějských hodech Seniorcukrárna, kterou jsme provozovali po celý víkend, nám dala dosti zabrat, ale výsledek stál zato. Obří stan, krásně ozdoben rozkvetlými břízkami, posezení u dobrého piva a muziky manželů Hesových, skvělé domácí zákusky a poháry, vytvořené našimi šikovnými členkami za to vše jim patří obdiv, uznání a dodatečné poděkování. Náš Seniorklub spolupracuje i s jinými registrovanými kluby v kraji. Tak dochází k vzájemné komunikaci, výměně programových nápadů, přátelským setkáním. Letos jsme přijali pozvání příkazského seniorklubu na 9. setkání harmonikářů, kde našim želízkem v ohni byla jívovská rodačka paní Líba Slimaříková. V příštím roce bychom chtěli hájit vlastní barvy, máme ve svých řadách také skvělé harmonikáře a zpěváky. V létě Seniorklub pořádal velkou prázdninovou akci pro děti, putování za pokladem. Děti prožily odpoledne plné her, soutěží a sladkých odměn.v září se nám podařilo otevřít I. ročník Květinového bálu. Účast sice nebyla taková, jakou bychom si přáli, nicméně o to s větším nadšením chystáme už teď II. ročník s přáním do budoucna, aby se tato krásná akce stala klubovou tradicí. Za odměnu jsme jeli na zájezd do Olešnice na Moravě a do Kunštátu na hrnčířský jarmark. V ročním plánu jsme stihly divadlo, výstavy jarní a podzimní Flórii Věžky a Olomoucké baroko, lovili jsme pstruhy v Týlově. Závěr roku oslaví Seniorklub s dětmi z mateřské školky. Ve svých řadách máme dvě členky, které oslavily společně se Seniorklubem své krásné kulatiny paní Šlížková Štefánka a babča Mařenka Hamplová. Seniorklub přeje oběma všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu krásných chvil, prožitých v klubu kamarádů. Také jsme udělili jedno čestné klubové členství paní Emě Dosoudilové, jako poděkování za všechno, co kdy pro své spoluobčany udělala. Seniorklub přeje brzké uzdravení. Co říci závěrem? Bylo toho opravdu hodně, co všechno Seniorklub stihl za rok své působnosti, ale ještě více je stále před námi. Našim přáním pod stromečkem je klubovna, na kterou se moc těšíme. Tímto zveme do svých řad nové zájemce o členství, startujeme hned první středu v novém roce, kdy budeme tvořit plán na rok Všem členům Seniorklubu a výboru děkuji za aktivní činnost v letošním rozjezdovém roce, přeji šťastné a veselé prožití nejkrásnějších svátků v roce a do nového roku hlavně pevné zdraví, veselou mysl, osobní pohodu, štěstí, inspirativní a kreativní nápady. předsedkyně Seniorklubu Jívová Milena Hesová Hlídací služba Kytlica Charita Šternberk prosí občany, kteří mohou darovat zachovalé dětské kočárky, postýlky a povlečení na postele pro dospělé. Pokud máte zájem darovat tyto věci, učiňte tak prostřednictvím obecního úřadu ve vaší obci. Všem předem děkujeme. Charita Šternberk Nastal čas vánoční. Všichni příbuzní a známí si posílají přáníčka a přeji si vše nejlepší, přejí si lásku, zdraví, štěstí. Děti jsou od rána nedočkavé a těší se, co jim ten Ježíšek letos přinese. Dospělí trochu zmatkují a snaží se ještě vše dohnat. Kapr je ve vaně, dárky zabalené, rodina pohromadě. Všichni hledí k nebi a doufají, že alespoň ty letošní Vánoce budou opravdu bílé. Domov je provoněný vanilkou a skořicí, vše je nazdobené a přichystané na ten nejkrásnější svátek v roce. Všude je najednou spousta lásky, radosti, citů a štědrosti. Kéž by se tak lidé k sobě chovali celý rok, a ne jen o Vánocích. Nastává večer, rodina se schází u štědrovečerního stolu a všichni jsou spokojení. Mají za sebou vánoční shon, nákupy a úklid, a teď už se jen těší na tu pohodu. Každý sleduje oči těch nejmenších a srdce jim buší štěstím. Štěstím, protože dětská radost je to nejkrásnější. Přitom si nikdo neuvědomuje, že ten největší dar mají skoro všichni doma. Mají zdraví a lásku. Každý z nás, který má tyto dva dárky, má nejvíc na světě. Krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2012 přeje Hlídací služba Kytlica, Lovecké potřeby Olomouc a Team připravující pro Vás pálení čarodějnic a dětský den Děkujeme všem občanům, kteří poskytli dárek k Vánocům dětem ze sociálně slabých rodin a dětských domovů na Ukrajině. Oznamujeme občanům, že v obci Jívová proběhne v roce 2012 Tříkrálová sbírka, za poskytnutý finanční příspěvek předem děkujeme. Za Charitu Šternberk Bc. Zuzana Knopfová

4 Tým malé kopané byl založen na jaře roku 2010, zařadil se do 4.ligy skupiny,,f Historicky první sezónu obsadil tým na 7.místě tabulky se ziskem 22 bodů a skórem 73:76. MK Jívová Výro ní zpráva týmu MK JÍVOVÁ MK Jívová Výroční zpráva týmu MK Jívová Do letošní sezóny se k týmu připojily nové posily Jan Klec, Jan Blažek, Jiří Richter a David Hemala. Tyto posily se skvěle zapracovaly do týmu a dopomohly ke skvělému podzimnímu tažení v soutěži, viz tabulka níže. Hned v úvodu sezóny odstartovala skvělá šňůra sedmi neprohraných utkání v řadě, kterou jsme si zařídili 1.místo v tabulce. Bohužel pak následoval smolný dvojzápas a propad na třetí příčku tabulky. Ovšem důležité zápasy, v závěru podzimní části, jsme zvládli bravurně. Nyní si zimní přestávku vyplníme účastí v zimní lize. Tým malé kopané byl založen na ja e roku 2010, za adil se do 4.ligy skupiny,,f Historicky první sezónu obsadil tým na 7.míst tabulky se ziskem 22 bod a skórem 73:76. Tabulka 4. liga skupina F Do letošní sezóny se k týmu p ipojily nové posily Jan Klec, Jan Blažek, Ji í Richter a David Hemala. Tyto posily se skv le zapracovaly do týmu a dopomohly ke skv lému podzimnímu tažení v sout ži, viz tabulka níže. pořadí tým zápasy skóre body 1. El. Otáhal 12 57: MK JÍVOVÁ 12 67:26 20 Hned v úvodu sezóny odstartovala skv lá š ra sedmi neprohraných utkání v ad, kterou jsme si za ídili 1.místo v tabulce. Bohužel pak následoval smolný dvojzápas a propad na t etí p í ku tabulky. Ovšem d ležité zápasy, v záv ru podzimní ásti, jsme zvládli bravurn. Nyní si zimní p estávku vyplníme ú astí v zimní lize. 3. Hugo Boss 12 47: Fc Peklo NV 12 53:37 16 Odehraná utkání Mk Jívová Kenny Juniors 4:2 Arsenal Fc Mk Jívová 2:4 Mk Jívová Fc Hattrick 8:2 Fc Štok Mk Jívová 2:8 5. Fc Tigers 12 48:33 16 Mk Jívová Ac Čenda 10:2 6. Arsenal FC 12 43:39 13 Hvězda Litovel Mk Jívová 0:2 7. Hej. Berani 12 52:41 12 Mk Jívová Elektro Otáhal B 3:3 8. Black Stuff 12 39: Kenny. Juniors 12 32:35 9 Black Stuff Mk Jívová 5:4 10. Fc Štok 12 37:51 8 Mk Jívová Fc Peklo NV 6:2 11. Fc Čenda 12 40:54 7 Mk Jívová Hej. Berani 8:2 12. Fc Hattrick 12 34: M. hv. Litovel 12 19:45 5 Hugo Boss Mk Jívová 1:7 14. Fc Alcatraz 12 19:66 5 Mk Jívová Fc Tigers 3:3 Soupiska týmu: Hráč pozice zápasy góly Josef Dočkal útok 2:4 8 Jiří Richter útok 8:2 16 Jan Blažek útok 2:8 16 Patrik Balog útok 10:2 3 David Hemala útok 0:2 0 Vlastimil Mazač univerzál 3:3 21 Lukáš Filinský obrana 5:4 2 Martin Gužiak obrana 6:2 0 Martin Bugner obrana 8:2 0 Pavel Schmid obrana 1:7 0 Brankář zápasy obdržené góly vstřelené góly Jan Klec Nehrající hráči: Miroslav Pauer Pavel Schmidt ml. Michal Šesták Veškeré informace, fotky a videa ze zápasu naleznete na stránkách Přejeme Vám i všem Vašim blízkým, příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. Závěrem bychom chtěli poděkovat sponzorům za podporu. Sponzoři:Olomoucká dopravní a INTOP Mk Jívová

5 V letošním roce se v Jívové uskutečnil, v historii první, taneční kurz pod vedením taneční lektorky p. Luňákové. Z počátku bylo nadšení a zájem obrovský, ale již na první hodinu se dostavily pouze čtyři taneční páry, které zdárně dokončily celý kurz. V sobotu 10. prosince si v doprovodu svých rodin a přátel náramně užili závěrečnou taneční kolonu. Po získaných zkušenostech, doporučujeme všem zájemcům zúčastnit se příštím roce 2. ročníku tohoto tanečního kurzu. Něco se naučíte a ještě se dobře pobavíte v partě skvělých lidí. Závěrem bychom chtěli popřát všem spoluobčanům všechno nejlepší do nového roku 2012, hodně štěstí, zdraví a lásky. Taneční kurz Jívová Účastníci 1. tanečního kurzu Jívová Jívovský pěvecký sbor Rok 2011 s Jívovským pěveckým sborem V roce 2011 Jívovský pěvecký sbor pod vedením sbormistryně Mgr. Ester Pelcové svým zpěvem doprovodil řadu církevních slavností v chrámu sv. Bartoloměje v Jívové, ale i v Dolanech, Pohořanech, Domašově nad Bystřicí, Dalově. V Jívové jsme vystoupili mj. během Adventního koncertu spolu s dětmi a učiteli ZUŠ Moravský Beroun a Šternberk, ale i při oslavě zlaté svatby jívovských občanů nebo návštěvě německých rodáků. Velmi si ceníme pozvání spřízněného Pěveckého sboru Šternberk z jehož iniciativy proběhl ve dnech 3. a 4. června 2011 festival pěveckých sborů s mezinárodní účastí (Chorale Césarion z Rosheimu). Stejně významné bylo i společné vystoupení se Smíšeným pěveckým sborem Salve v chrámu P. Marie Sněžné v Olomouci či vystoupení s Ženským pěveckým sborem OÚ Bělá pod Pradědem ve Vápenné a Bělé pod Pradědem. V říjnu 2011 sbor přispěl svým vystoupením při oslavě 100. výročí založení školy ve Štěpánově. 8. listopadu 2011 proběhl samostatný koncert sboru v chrámu P. M. Sněžné v Olomouci, v prosinci pak tradiční adventní koncert v Jívové, za účasti žáků a učitelů ZUŠ Moravský Beroun a Šternberk. Pozvání k předvánočnímu vystoupení obdržel sbor také z Dolan a Šternberku. Jen málokdo z těch osmi zakládajících členů sboru v r by si dokázal představit dnešní podobu, náročný repertoár (jedná se např. o uvedení skladeb místních autorů) i stoupající prestiž Jívovského pěveckého sboru. Přes všechny zvraty, kterými sbor prošel, dosud nezastupitelně reprezentuje Jívovou a je důkazem, že i v malé obci mohou vznikat velké věci. Dovolujeme si popřát všem občanům Jívové požehnané Vánoce a pozvat je k poslechu Vánoční mše, která se uskuteční 24. prosince 2011 ve 22 hodin. Kateřina Lamačová Pf 2012 Vánoce jsou tady přec, už je zima šup za pec. Za pecí to pěkně hřeje, stromeček vánoční se na nás směje. Radost, chtěl by dát, všem lidem které má rád. Pak přijde sám Nový rok, k jaru už jen skok, no a květen lásky čas, léto podzim zkrášlí nás. Zima dělá ťuky, ťuk a opět vánoce jsou coby dup. Krásné prožití vánočních svátků přejí manželé Stružkovi Masňák Z nebe padá hvězda, něco se jí nezdá. Co to je? Okna plná záře, radosti a úsměvů. Hvězdo, hvězdičko, počkej chvíli maličko, vždyť to jsou po roce krásné české vánoce. Ať jsou krásné pro všechny co se na ně těší. Mnoho úspěchů v novém roce přeje Sokol Jívová. Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce 2012, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody přeje všem Eva Šestáková Všem svým zákazníkům a lidem dobré vůle přejeme krásné prožití svátků vánočních, osobní pohodu, vzájemné porozumění a do nového roku jen to nejlepší, pevné zdraví a štěstí. Milena a Ivan Hesovi Zima ukazuje svoje kouzla, mráz předvádí nám svoji moc a cesty vedou nás do tepla domovů, než nad krajinou snese se noc. Je čas Vánoc a kostelní zvony ohlašují do celého světa, že nadešel čas radosti, pohody a pokoje. To všechno i do nového roku přejí spoluobčanům a svým zákazníkům manželé Malínkovi. Ať stromeček krásně voní, ať tisíce zvonečků na Štědrý den zvoní, ať pocit štěstí a radosti hřeje, ty nejkrásnější Vánoce Vám přeje Milada Malíková Až svíce na stromečku Vám zazáří a zvonky začnou tiše hrát, my ač neviděni, Vám hodně lásky a štěstí k Vánocům a do nového roku budeme přát. Zastupitelé obce Jívová Žádný požár, žádnou mimořádnou událost, hodně zdraví, štěstí, duševní pohody, to vše přejí všem spoluobčanům do roku Jívovští hasiči

6 Milí čtenáři, Tak jako v letech minulých i v příštím roce bychom Vám rádi nabídli co nejzajímavější knihy, které zaujmou všechny knihomoly i literární gurmány, protože v naší knihovně máme jak světové bestsellery tak domácí produkci. Doufáme, že i v předvánočním čase si najdete čas na svou nejlepší kamarádku knihu. Šťastné a veselé Vánoce, plné pohody, klidu a radostných chvil s dobrou knihou, hodně příjemných čtenářských zážitků v novém roce 2012 Vám přeje Anna Nodžáková Všem občanům Jívové a jejich blízkým klidné Vánoce, ale zejména pevné zdraví a štěstí v novém roce Přeje rodina Jurdičova Krásné prožití svátků Vánočních, mnoho zdraví, štětí a hodně úspěchů v novém roce 2012 Vám přejí členové Mysliveckého Sdružení Jívová ODPADY V ROCE 2011 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD KVĚTEN ŘÍJEN Od bude probíhat v obci, každý sudý týden, ve čtvrtek rozvoz Propan-Butanu. Sortiment lahví a způsob distribuce bude shodný jako doposud. Prosíme občany o viditelné označení místa odběru před svými domy. Radek Zdráhal Pokračování překladu knihy p. Wanzla Bouda na sviním vrchu Ve vesnici stál také dům pro chudé. Kdo tam v mé době bydlel nevím. Jak u nás byl chudý kraj o to více bylo dřeva. V okolí se vyskytovaly bohaté lesy, dřevo se těžilo tak,že se ruční pilou řezalo až u země. Fascinovala mě práce lesních dělníků. Padlý strom se pomocí dvou nožů velmi rychle odkornil. Většin lesů patřila hraběti Lichtensteinovi, měli v Sudetech více zámků, v celé ČR to bylo určitě 50. Hrabě byl v okolí důležitým zaměstnavatelem, kdo u něho dobře pracoval a nedostal se do dluhů, měl celoživotní zaměstnání. Můj svobodný strýc Johann, třicetiletý byl nemocný na ledviny, dokud mohl něco dělat, pomáhal mé babičce v hospodářství, vázal pro chudé lidi otýpky suchého dříví a svazoval provazem. V zimě jel každý týden s koňským potahem do Olomouce otýpky prodat. Na zpáteční cestě se vždy zastavil na Horní boudě, aby se posilnil. Byl při návratu vždy opilý, usnul na vozu, ale kůň ho dovezl až do babiččina dvora. U boudy se muselo zastavit, protože koně po příkrém výstupu nahoru si museli odpočinout, nažrát a napít, proto vozkové neseděli na voze, ale šli vedle vozu. Provozovatelé Horní boudy byli velmi chudí lidé, žili ze svých zákazníků, ale těch bylo málo. V zimě byla cesta se železnými koly na zmrzlé cestě velmi nebezpečná i přesto, že vůz měl brzdu, kola se zablokovala a vůz jel dál. Z Horní boudy se dalo jít k Filipovu kameni na kterém dříve stál hrad, podle pověsti hrad vyhořel a kůň majitele, aby unikl plamenům skočil z hradeb, tam prý zůstala podkova. V dětství mě tato pověst fascinovala. Zůsta-

7 ly trosky a neskutečně hluboká studánka, která byla odhalená a dráždila mou fantazii. My děti z Jívové, jsme ke studánce šli přes hodinu pěšky. Z mých vzpomínek se dá říci, že jsme měli krásný, idylický venkovský život. Jaro přicházelo pomalu, na velikonoce často ležel sníh. Jako ministranti jsme běhali po vesnici s klapačkami. Velikonoce v Jívové byly vždy krásné, chlapci před svátky vyhotovili pomlázky, aby později mohli děvčata vymrskat, ale jen symbolicky. Šli jsme dům od domu. Vybírali jsme si hlavně domy, kde žila děvčata. Obdrželi jsme pouze maličkosti, ale to nám stačilo. Proč se chodilo mrskat nevím. Jinou tradicí bylo rajtování sedla, selští chlapci s s ozdobenými koňmi doprovázeli faráře okolo polí. Celá vesnice byla na nohou. Na okružní cestě se sedláci modlili za dobré počasí, dobrou úrodu, proti blesku, kroupám a nepřízni počasí. Myslím, že v době Masopustu se konala poutní cesta na Svatý Kopeček. Neúčastnil jsem se toho, ale vzpomínám si, že se při návratu poutníků proti nim vydalo z Jívové procesí asi 100 lidí, já si vzpomínám na společný výlet s rodiči tamtéž. V neděli bylo zvykem, že se muži po mši zastavili v hospodě, my mládež trávili dopolední čas na hřišti a těšili se na oběd. To bylo vždy něco lepšího k jídlu. I když tady nebyli bohatí lidé, každý se snažil v neděli uvařit něco zvláštního a neobvyklého. Během týdne se žilo jednoduše, bez masa. Já to někdy zpestřil donesenými pstruhy. Ale později se častěji objevovaly moučníky. Ve vesnici byli pouze katolíci, my děti nevěděly ani, že je ještě něco jiného. Náš farář při mém ministrování se jmenoval Rotter. Byl to dobrý člověk, znalý i světských problémů, ale po stránce zručnosti byl nula. Vlastnil auto, které koupil od mého otce, každou chvíli se objevil v naší dílně, proto jsem ho velmi dobře znal. Velmi zajímavá na něm byla jeho hezká kuchařka. Jako kluci jsme si říkali, že se budeme dívat oknem na faru, jestli tam něco zajímavého nespatříme, když je někdo s takovou hezkou kuchařkou a zakoukali jsme se sami do ní. Rodičům to taky neušlo, je to i teď podobné, že farář nebere celibát tak vážně, zda spolu měli děti nevím. V Jívové se prováděly všechny polní práce s pomocí koní a krav, ve vesnici nebyl žádný traktor, chudí rolníci měli kravské spřežení, větší sedláci koně. Stroje tahal také dobytek. U nás se krávy nevyháněly na pastvu, na dvoře byla stáj a za ní malý výběh. Okolní louky spásaly kozy. Cesty do vesnice a po okolí byly velmi špatné. Všude velké díry plné vody, někdy se dokonce přetížený vůz převrátil. Jeden sedlák se tak rozčílil, že se zakousl koni do krku, my děti jsme se smály. Když v létě cesty oschly ležel nad nimi stále mrak prachu, ženy si stěžovaly na problémy s praním, když prádlo věšely na šňůry. Kromě naší dílny byl ve vesnici kovář, často jsem tam přihlížel, když se kuli koně, bylo mi jich líto, asi je to muselo bolet, nepochopil jsem jak je možné, že při chůzi koni z kopyta zatlučené hřebíky nevypadnou. Řezníci ve vesnici se jmenovali KOELBL. Na tuto dobu vedli velmi moderní obchod se zabíjačkovou místností, od toho jsem se vždy držel daleko. Zabíjení mne odpuzovalo, nemohl bych dělat ani chirurga. Krev mi nevadila, ale vidět to každý den, nebylo pro mne dobré. V obci se také nacházel malý obchod s potravinami s pekárnou, který patřil vdově Prokisch. Provozovala obchod kde se stále něco dělo se svou pomocnicí. Byla to také matka hezké Friedy Prokisch, která si později vzala mého strýce Adolfa. V obchodě se nepekl žádný chléb, protože lidé si do obchodu nosili těsto ve svých ošatkách k pečení. Po upečení se vyklopil chléb a potřel ještě jednou se vsunul do pece, aby získal křupavou kůrku. My děti jsme chodily k paní Prokisch rádi. Jako malé nás vždy podarovala bonbónem, které ležely ve velké skleněné nádobě na pultě. Styděl jsem se a měl špatné svědomí, že na nás byla vždy tak hodná. Podařilo se mi jednou vzít jí tajně bonbón a svědomí mě pronásledovalo ještě dlouho potom. Někdy stál v obchodě nový výrobek RUSY kyselá ryba, spojená a smotaná dřevěnou třískou, ryba vypadala jako šproty, byly to solené ryby. Odkud pocházely nevím. Dodavatel pocházel z daleka. Pobřeží bylo přece od nás daleko. Jinak se tady nedala koupit žádná ryba. Naběračkou se nabíralo ze sudu kyselé zelí a to se dávalo k rybě zadarmo, zatočilo se to do papíru a tak si to každý odnášel domů. Obal se hodil na smetiště a rozpadl se. Tenkrát ještě nebyly takové problémy s odpady. Mouka, cukr, rýže, hrách se nedávaly do sáčků, ale do pytlů. Zbožím bylo vždy volně ložené. Kupovaly se pouze suché suroviny, lidé nakupovali do zásoby. Každý měl zahrádku a v létě se žilo jen z ní. Pan Josef Hansmann byl čistě pánský holič. Ve vesnici byl ještě jeden holič, ke kterému chodily hlavně ženy, jméno si nepamatuji. Josef provozoval své holičství v malém domě na náměstí, naproti pomníku z války. Mimo neděle měl vždy otevřeno. Jiné chlapce a děvčata stříhali rodiče. Přinášelo to do našich řad radost, když někdo vypadal stříhaný jako podle hrnce. Já tam chodil rád, vonělo tom tam příjemně parfémy, drahá vůně to nebyla, potkal jsem tam kamarády, ale i dospělé, kteří byli namydlení a čekali až si holič o pásek nabrousí břitvu. Muži si u toho vyprávěli různé historie a vtipy, často se jednalo o ženy, což nás dospívající kluky nesmírně zajímalo. Dále vyprávěli volně o životě, o svých dobrodružstvích a my nastavovali uši. Postupovalo se tam po řadě, kdo kdy přišel, dospělý měl před námi vždy přednost. Někdy nás dospělí posílali do trafiky pro cigarety. Daly se tam koupit pouze noviny, cigarety a doutníky. Prodavač prodával bez připomínek i cigarety nám dětem, bylo mu jasné, že jsme od holiče a že sami nemáme peníze. Moje vlasy byly vždy řádně upravené, nepatřím k lidem, kteří se bojí vody. Vypadal jsem vždy čistě, doma stála plechová kropicí vana a ta byla stále v provozu. Maminka nás umývala mýdlem, byla to čtyřhranná kostka, někdy se objevilo

8 i voňavé mýdlo, pouze na umývání hlavy. Existovala ještě vlasová voda, tu jsem od dětství kupoval u holiče. Jednou se mi podařilo experimentovat, ale moje vlasová voda nestála za nic, vlasy se mi slepily a to byla práce pro maminku. Zpočátku byly mé vlasy světlé, ale později zhnědly. Kdy to bylo nevím, asi když se mi začala líbit děvčata. Barvení vlasů kvůli děvčatům proběhlo ořechovým extraktem, vlasy zhnědly, ale ne na dlouho, zato pěkně lepily. To však nevydrželo dlouho. Když se dnes někdo zeptá na moje plány, cíle a sny v dětství, už tenkrát jsem mluvil o samostatnosti. Co mě ovlivnilo? Otec měl známého z Hannoveru, nebyl to náš příbuzný, shodou náhod se také jmenoval Wanzel a ten pracoval pro jednu německou firmu vyrábějící pumpy pro Jugoslávii a oblast Balkánu. Budoval ve městech a vesnicích pumpy pro čerpání pitné vody, Vyrábělo se v Německu. Objevil se u nás, když mi bylo 10 let a vyprávěl o svých projektech. A já si už tehdy říkal, to by mě dráždilo a zajímalo. Moje představa byla, že bych měl továrnu s 200 zaměstnanci a už tenkrát jsem plánoval, aby náš výrobek bylo možno vybudovat vlastními silami, aby byl dobře mechanický a dobře prodejný. Základy byly položeny v mém otcovském podniku. Zajímalo mě, co otec dělá, ale nebylo to u nás jako u selských dětí, které se s rodiči podíleli na hospodářství. Nemusel jsem denně být po ruce. Městečko Beroun /leží asi 10km od Jívové/. U nás se říkalo, že Beroun je krásné městečko, opravdu bylo krásné.měšťanská škola byla na způsob střední školy pro chlapce a dívky. Byla pouze německými žáky navštěvovaná. Byly tam i hodiny českého jazyka, moc se nám nechtělo. Psal se rok 1936/37 a mezi Čechy a Hitlerovým Německem docházelo k napětí zřetelně viditelnému. Nacionalistické myšlenky se objevovaly na obou stranách. Učitel češtiny se jmenoval Vodacek, mluvil oběma jazyky, byl to dobrý učitel, snažil se zlomit naši nechuť k češtině, ale bez úspěchu. V Berouně jsem přes týden bydlel u Ungerů, v sobotu se jelo domů. Byli to známí mého otce, starali se o katolický spolkový dům. Jejich syn Walter měl u otce místo zámečnického učně. Výměnou bydlel týden u nás. Ležel jsem v jeho posteli a on v mé. Byl asi o 5 let starší, nepotkávali jsme se. Starší syn Ungerů se jmenoval Fritz. Učil se hodinářem. V bytě pracoval, sestavoval hodiny, hodiny jsem ho pozoroval. K mému údivu hodinky po zhotovení šly. Nevím, co vedlo Fritze k tomuto řemeslu, přiučil jsem se. Hodiny byly ½ metru vysoké, měly dokonce vteřinovou ručičku. Když si dnes prohlížím staré hodiny, říkám si: to jsou zázračná díla, která hodináři sestrojili. On to dokázal i docela primitivně u něho to stálo zato rostly před mýma očima. Restauroval jsem dokonce jednou nějaké hodiny, nebyl však čas. Nutily mne k tomu peníze. Při návštěvě Anglie se mi jedny líbily, musely být moje, stojí ještě dnes u mne v obývacím pokoji. Nejdou. Moje žena si to nepřeje, protože bijí. Pak se mi podařilo ještě další dvoje hodiny koupit. Strávil jsem určitě 2 roky u rodiny Ungerových. Bylo tam veselo. Jako člen jejich rodiny, pryč z domu, pocit svobody mě zaplavoval. Při každém odchodu spát jsem se hlásil, Ungerovi mě však nekontrolovali.. Z domu se dalo zmizet. Někdy se stalo, že jsem s kamarády táhl městem. Místo setkání bylo vždy u holiče na náměstí, měl tam pár laviček. Byl to pěkný čas v Berouně, stejné stáří spolužáků, pokukování po děvčatech. Ta co se nám líbila, byla pro nás starší, myslím si, že je to tak všude na světě. Dívky jsou dříve zralé než chlapci a zajímají se o starší. S děvčaty se kterými jsme vyrůstali, byly naše šance malé. Chtěly už více zažít. Starší chlapci už věděli jak na to. Žádnou z děvčat v Berouně se mi nepodařilo pozvat do pokoje. V prvních letech pobytu v Berouně se mi děvčata moc nelíbila, stala se však jiná napínavá věc. Bylo mi 14. když došlo k připojení Sudet k Německu. Od té doby bylo vše, co se pořádalo s německým sportovním spolkem nabízeno Hitlerovou mládeží. Výlety, táborové pobyty, sportovní soutěže. Byli jsme členy spolku. Šternberský spolek nabízel plachtění, strávil jsem ve Šternberku celý týden, měli pronajatý pozemek kde letadlo za sebou táhlo povětroně. Chyběl mi však průkaz A, byl jsem pouze vystřelován gumovým lanem. Při zkoušce B jsem již musel absolvovat několik hodin v povětroni a pro vydání průkazu se už muselo krátce letět a na určitém místě přistát. Pak následovalo poslední posouzení naší způsobilosti, zkouška C. Mohlo se letět s děťátkem. Letělo se s letadlem, které mělo tažné lano dlouhé asi 8 metrů, každý tam seděl sám. Jedna osoba mohla to letadélko sama nést. Kabina byla velmi úzká, tlustý člověk by se tam vůbec nedostal. Plachtař neměl žádné čelní sklo, pouze ochranný štít. Hlava byla venku, každý cítil proudění vzduchu. Když jsme se více seznámili s větry a termikou, prodloužil se nám pobyt v povětří na půl hodiny. Za každou absolvovanou zkoušku byla udělena známka. Z dob mého plachtění neexistuje žádná fotografie, nebyl na to prostě čas. Chyběla mi pravidelnost létání, bylo mě třeba v podniku. Mám dokonce registrační průkaz z dob, kdy se hrál v Leipheimu fotbal. V 18 letech, kdy se měli věci s ženami dát do pohybu, musel jsem do wehrmachtu. Později jsem měl pocit, že jsem to zameškal. Předtím to bylo pouze dětinské. Moje přítelkyně byly hezké. Když se mi podařilo otci ukrást auto, byla u toho tři děvčata. Jedna se mi moc líbila. Po poruše, když nás otec odchytl na zpáteční cestě, byl zase konec. Otec tehdy měl úplně novou škodovku. Jednou mi můj starší kamarád Karel, který byl u otce v učení řekl : budeš asi chtít to auto vyzkoušet. Když otec otevře garáž, stačí zvednout háček a bez klíče můžeme otevřít vrata. Tak se také stalo. Venku nastoupila děvčata a my se pustili na cestu směr Olomouc. Můj otec byl jako každou sobotu také tento večer s ostatními muži u svého bratra Oswalda na kuželkách, měl zastřešenou dráhu. Uprostřed kuželek zaslechl otec zvuk svého auta, někdo mu ukradl auto, bez rozmýšlení vyběhl ven na silnici. Už jsme se nacházeli v místě, kde vede silnice do kopce a myslili si, že jsme neviditelní a cesta na Olomouc pokračovala. Po několika kilometrech jsme na mokré silnici dostali smyk, vjeli jsme do díry z které nešlo ven. Karel 16ti letý samozřejmě neměl zkušenosti s jízdou a nevěděl co se má v takové situaci dělat, šlapal stále na plynový pedál. Motor stále víc naříkal. Při každém pokusu stříkalo bláto na auto. Bláto nás pokrývalo A blížilo se stmívání, stále zřetelněji slyšel otec vytí motoru a byl stále zlostnější. Nějak se nám podařilo dostat se na silnici a vrátit se do Jívové. V temnotě stál na silnici otec s rozpřaženýma rukama. Bledí sedíme s kamarádem vpředu a vzadu 3 děvčata. 100 metrů od otce zastavil Karel auto. Bolestivé a nesmyslné, následující pondělí jsem nastoupil cestu do šternberského lazaretu. A to už dopoledne dorazil do otcovy dílny obecní sluha a ptal se otce je tvůj syn ještě doma,, musí tady být načerno ke starostovi přišlo udání. Rudi se má okamžitě hlásit na obci. Nemůžeme pochopit, že v obci pořád pokračuje špiclování. Z toho udání přece nemohl mít nikdo užitek. Neumím si představit, co někoho k tomuto kroku vede a také se mi nikdy nepodařilo zjistit, kdo ta byl. V obci, kde se toto stane, není něco v pořádku. Musel jsem jít starostovi ukázat lístek od vojenské policie, na kterém mohl vidět, že jsem se zdržoval v obci podle povolení. V úterý mně můj strýc Oswald zavezl koňským povozem do Šternberka. Pěšky bych to ještě nebyl zvládl. Po rozloučení a cestě do Šternberka, jsem nevěděl, jestli ještě někdy své rodiče uvidím. Rozloučení bylo pro všechny velmi těžké a bolestivé, nevím jak se nám to podařilo. Cítil jsem zřetelně,že domov jako takový už neuvidím. Moji rodiče i přes mou radu zůstali v obci. Několik týdnů později dorazili Rusové do vesnice. Otec to přežil, ale jak.

9 Později se zlobil sám na sebe, že neposlechl mou radu. Příští den po příjezdu do Šternberského lazaretu, byl tento rozpuštěn. Pokračovalo se dále na západ. Nejelo se na Drážďany, které už přes den hořely. Cesta vedla přes Prahu do Erfurtu. Tam byl konečně lazaret, kde se vojáci různých jednotek doléčovali a tam se znovu zformovali, aby mohli být posláni znovu na frontu. Odpočinek trval čtrnáct dní. Nebyl jsem nasazen opět na východ, ale na západ. Proč, nevím. Asi další koncept vojenských operací se rozpadl. Na východ se už ani nedalo dostat. Drážďany byly zničeny, nejezdily žádné vlaky. Moje místo nasazení bylo městečko Scilda. Dostal jsem se do skupiny hitlerovy mládeže, kde nebyl nikdo starší 16ti nebo 17ti let. S těmi se nám mělo podařit zastavit americké tanky. Ukrytý za stodolou jsem vyhlížel Američany. Najednou je vidím. Ulice byla plná tanků. Cítíme naprostou materiální převahu protivníka ještě zřetelněji než u Rusů, kde převaha byla v lidech, ale ne v materiálu. Připadali jsme si bezmocní. Na tancích skoro neseděli žádní vojáci, u Rusů byly tanky ověšené vojáky. Když se začalo střílet, bylo vždy mnoho mrtvých. V tomto směru chránili Američané svoje vojáky. V následujících dnech v blízkosti Schildy jsem poznal nesmyslnost války. Před touto přesilou se dalo pouze kapitulovat. Kousek od nás stálo stabilní zděné stavení. V jednom okamžiku se pokusil pár mých mladých vojáků k tomuto stavení zaběhnout. V běhu zůstal jeden postřelený ležet, ležel asi patnáct metrů ode mě. Museli jsme ho odnést, aby nebyl znovu postřelen. S bílou hadrou v ruce jsem běžel skrčený pro něho, abych ho dostal ze střeleckého pole pryč. Snaha zastavit krvácení byla úspěšná, a protože jsme nevlastnili žádný povoz požádali jsme sedláka, aby ho odvezl do týlu, ale on měl strach. A tak mi nezbylo, než ho pistolí přinutit, aby zraněného chlapce odvezena obvaziště. V mých posledních válečných dnech ve Schildě se mi podařilo na několik hodin skrýt v domě. Na cestě před domem jezdily, kam jsem jen dohlédl. Americké tanky. A tu jeden zastavil přímo před domem. Chtěl vystřelit do domu. Bože, má to cenu? To tedy musím dvorem přes zahradu zmizet. Položil jsem panzerfaust za dveře a přes zahradu se mi podařilo z domu zmizet. Poslední dny války mě zastihly v malém lesíku v Harzu. Po spatření amerických džípů na silnici jsme byli tak poblázněni, že jsme začali postřelovat. Američané hned zmizeli. Obklíčili nás. Nevěděli jak budeme reagovat. Existovali takoví, kteří bojovali do poslední kapky krve. To nás učili u wehrmachtu. Máme se bránit do poslední kulky. V Rusku jsem se také nevzdal, tady mi hrozilo zastřelení. U Američanů to musí být lepší. Američané byli nervózní, když pronikli do lesíka, když se k nám z více stran přibližovali. Reagovali jsme dvojím způsobem. Někteří se schovali za stromy, druzí mávali kapesníky. Všichni měli ruce nad hlavou. I přesto stříleli Američané okolo sebe, vlevo i vpravo, lítalo listí ze stromů. Jedna kulka mne zasáhla. Kulka z pistole mě zasáhla do měkké části nohy, ani to moc nebolelo. Kosti zůstaly neporušeny, ale nemohl jsem utíkat. Přestali střílet. Černoch, který střílel, stál deset metrů ode mne. Pomalu se blížil. Když zůstal stát přede mnou, válka pro mne skončila. Byl ještě jeden zraněný. Velitel americké skupiny hovořil dobře německy. Nakázal mým kamarádům donést z ruksaku stanové dílce, aby mě mohli odnést k džípům na silnici. Teď jsme byli zajatci. Američané nás dopravili do Nordhausenu u Kasselu a pak do Francie. Skončili jsme v leteckém lazaretu v blízkosti Paříže. Skončilo to. Přesný den zatčení si nepamatuji. Moji vojenskou knížku, kde bylo všechno zapsané mi vzali Američané. Co zbylo z mé jednotky na východě, nevím nic. O tom mohu jen spekulovat. Kdybych znal číslo mé jednotky na východě, snad bych se jako na poště dozvěděl, co se stalo s mými kamarády, kam se dostali do zajetí. Snad se jim podařilo dostat se zpět, tvrdí se to. Moje dvě postřelení, střepina v zádech a průstřel nohy byly pro mne záchranou života. První zranění mne dostalo z dosahu Rusů, druhé poranění mne dostalo do zajateckého tábora ve Francii. Měl jsem v této vražedné válce obrovské štěstí, že jsem přežil. Přesto jsem si přivezl otřesné vzpomínky s sebou, někdy sedím ve vzpomínkách opět v tanku se svým přítelem Augustem, který leží přede mnou těžce zraněný, nebo slyším zraněné ve vlaku tiše naříkat, nebo vidím mladé chlapce z Hitlerjugend ležet s rozstříleným kolenem. Těsně po válce jsem na tyto věci nemyslel. Teprve dnes mě tyto scény napadají. Někdy se mi dokonce o tom zdá. A připadá mi stále častěji, že to byl zázrak, že jsem tady. Když nás hnali na frontu, uměl málokdo střílet, wehrmacht poslal mnoho nevycvičených vojáků na frontu. Nemohli na protivníka vyvinou žádný velký tlak. Na konci války se pro některé z nás zbořil svět. Vše na co jsme jako mladí vojáci věřili, už najednou neplatilo. Hitlerova éra skončila, národní myšlení je mrtvé. Nebylo to jednoduché, neboť mezi 16 a 20 rokem života jsme mysleli na něco jiného. Hraběte Stauffenberga po atentátu na Hitlera většina požadovala za zrádce. Vědělo se už dlouho před koncem války, že se nepodaří Rusy zastavit, oni sami by však bez pomoci Američanů přes Severní moře a neskutečného množství zbraní a munice vykrváceli. A taky už se vědělo, že nás Američané a Angličané sevřou v kleštích. A tak bylo vlastně každému jasné, že to pro nás bude znamenat zlý konec. Jaký bude náš konec si zatím nikdo nedovedl představit a také se nám nechtělo to prožít. Trvalo to dlouhou chvíli než jsem si mohl říci chci přežít a tak nás ani moc nevzrušilo, když potom v zajateckém táboře někteří spáchali sebevraždu. Nerozuměl jsem jim, už přece všechno skončilo, chtělo se přece žít, teď teprve správně. Myslel jsem si, když přece nespáchal žádné ničemnosti není k tomu žádný důvod. Asi to bylo hnutí mysli, velmi náhlé a rychlé. Nespočetkrát osud rozhodoval o tom, zda kulka nebo střepina poletí pár centimetrů vlevo, nebo vpravo, každého z nás to mohlo každou hodinu trefit. Každý doufal, že to nebude on a proto bylo úplně zbytečné svůj život odhodit kvůli sebevraždě. Když si vzpomenu co jsem v těch dvou letech všechno prožil. Každý z nás viděl v Rusku hrůzu, zraněné kamarády, lidi kteří umírali. V lazaretu jsme viděli zraněné kteří měli pryč nohu, ruku, části obličeje. Po válce se vzpomínalo. To znamenalo : ty nesmíš zabíjet, já jsem však ve válce zabíjel. A to znamená, že se člověk nemůže schovat za rozkaz. Může se pouze tento stav vysvětlit. Byl to samozřejmě boj o přežití, jiným faktorem bylo kamarádství a to nás spojovalo. A když se pak objevovaly ztráty kamarádů sílilo zoufalství a dělaly se věci, které samy o sobě přišly. Když jsme padli do zajetí cítili jsme se jednoduše velmi unaveně. Dominujícím pocitem však byl pocit ulehčení nad tím, že to máme šťastně za sebou. Slíbil jsem, že budu pravidelně chodit do kostela, poděkovat za to, že jsem přežil. A pořád se mi honilo hlavou. Teď už nemusíš o svůj život tak bojovat. Odpovědnost za zdraví kamarádů a ochrana vlasti byla najednou pryč. Věděli jsme, že budeme muset v zajetí pracovat. Zajatý a jako host. Mi zranění jsme byli z letiště v otevřených nákladních vagónech dopraveni do leteckého lazaretu v blízkosti Paříže. Při cestě docházelo k útokům na vlak. Z mostů na nás házeli kamení, lili špinavou vodu. Lidé museli vědět kdy pojede vlak se zajatci. Tu jsme cítili, že jsme válku prohráli a nevidí nás rádi. Připravili by nás nejraději o život. Každý zajatý musel po příjezdu odevzdat všechny osobní věci, bylo lepší když se člověk nebránil. Jednomu zajatci ustřelili prst, aby se dostali k jeho prstýnku. Já v tomto směru byl bez problému. Když mi

10 prohledávali uniformu nalezl černoch moje vyznamenání, dva železné kříže a jiné věci které byly schovány v rukávu. Ten muž nemohl pochopit, že měl takové štěstí a toto našel. Vyznamenání od německých vojáků byla významná trofej. Vzal si je. Našel malé plastické postavičky na jehle, bylo to označení pro zimní pomoc wehrmachtu. Potom co v roce 1942/43 v Rusku mnoho vojáků zmrzlo, protože neměli odpovídající zimní oblečení, probudila tato skutečnost lidi doma, aby darovali vojákům teplé oblečení. Apelovalo se na matky a starší muže, kteří ještě nebyli ve válce. Němci se zbavovali svých oděvů, aby ulehčili vojákům v mrazech v Rusku a jako dík obdrželi za svou podporu jehlici s poděkováním. Moje matka jich měla plnou krabici. Když jsem byl v únoru 1945 doma, tak jsem na ně narazil a ty co si mi nejvíce líbily, skončily v mé kapse. Američan v zajateckém táboře, který mluvil dobře německy se zeptal: Co je to? Řekl jsem mu, že to byl jakoby odznak. Díval se skepticky a chtěl vědět, jak se mi jako vojákovi podařilo k těmto odznakům přijít. Nevěřil mému vypravování. Myslel, že jsou to politické odznaky, které jsem měl obdržet. Byl to důkaz, že jsem snad nacista, ale jeho názor nebyl tak důležitý. Můj převoz do lazaretu měl být spojen s operací. Úplně nahý, než mi dal americký doktor dal narkózu řekl : kdybych ti toho dal trošku víc, tak se neprobudíš. Já mu řekl : to vše záleží na Vás. To už musíte pro brat se svým svědomím. Mám 21 let, od 18 let jsem byl v Rusku, tím mne moc nerozčílíte a věřím, že to ani neuděláte. Operace proběhla bez problémů. Dostal jsem zpět i svou uniformu. V lazaretu mi bylo řečeno, že válka skončila. My jsme slavili s Američany. Bylo o mne dobře postaráno. Po třech týdnech nás přesunuli do zajateckého tábora v Cherborgu. Štěstí se mne drželo i v zajetí. Byly totiž ve Francii zajatecké tábory, kde se zajatcům dařilo velmi zle. Doneslo se nám, že v jednom táboře začali zajatci zpívat a alžírští vojáci do nich začali střílet. Legionáři si mysleli, že je to táborová revolta. Náš tábor se skládal z několika parcel, které byly odděleny vysokým plotem, aby se zabránilo vzájemné komunikaci zajatců a zabránění povstání. Na parcelách stály stany, každý pro 50 osob, spalo se na slámě a každý z nás dostal jednoduchou deku. Každá skupina měla i latrínu. Volně byla přístupná tekoucí voda. To bylo v pořádku, neboť z pobytu v Rusku jsem nebyl zhýčkaný. Poznal jsem tam Ronalda Melzera, naše lože ležely přímo naproti. Pocházel jako já ze Sudet. Hned první den mi vyprávěl o touze po manželce, chtěl co nejdříve domů. Rozhodli jsme se zůstat spolu a u táborové zprávy jsme udali, že jsme nevlastní bratři. Roland Melzer a Rudolf Wanzl. Zda to souhlasilo nešlo z našich dokladů zjistit. V případě, že by se Francouzi dotazovali, sdělili jsme si data narození a místo. Brzy došlo k vyvolávání lidí, kteří byli propuštěni domů. Dlouho jsme věřili, že budeme taky vyzváni opustit tábor. A my kteří jsme uvedli jako domov Česko, jsme neměli žádnou vlast, protože Francouzi nevěděli kam nás poslat. A nám bylo jasné, že tam nechceme. V táboře byla možnost přihlásit se do práce a my toho využili. První místo se nám podařilo získat v Cherbourgu v přístavu. Mimo tábor jsme spadali pod Američany. Dovezli nás náklaďákem do přístavu, moc se nepracovalo, hlavně se překládalo zásobovací zboží, potraviny na americké náklaďáky. Američané ve válce s Němci ztratili mnoho mužů. Necítili k nám žádnou nenávist, nevedlo se nám v přístavu špatně. Brzy se nám podařilo zjistit, jak přijdeme k jídlu. Sem tam nám spadla bedna nebo krabice a z toho se nám podařilo něco vzít. Při návratu z práce nás Francouzi prohlíželi a některé věci nám sebrali, to bylo různé, podle toho kdo měl službu. Jednoho dne jsem potkal náhodně Johanna Hansmanna z Jívové, který pracoval ve vedlejším skladě. Domluvili jsme se k plotu, donesl jsem mu několik krabiček oříšků a strčil mu to pod plot. Nakonec jsme se ztratili. Později žil v Hagenu, kde se mi ho podařilo po v álce navštívit. Ptal jsem se ho, zda by nechtěl do naší firmy, líbilo se mu to a odstěhoval se do Leipheimu a pracoval mnoho let pro nás. Vždy opakoval, že oříšky tenkrát ve Francii mu zachránily život. Bez by umřel hlady. Zlomený kruh. Po 14 dnech se objevil v táboře náš patron. Byl na cestách, hledal dva mechaniky, můžeme se prý hlásit. Cítil jsem se oslovený, ale Ronald se stavěl stranou, jsi přece stolař, to umíš také, hlas se říkám mu. Byla to pro nás šance dostat se z tábora ven a za druhé získat další kontakty. V hlavě se honila i myšlenka na útěk. A tak se hlásíme oba. Francouz vyplnil formulář, musel se zaručit, že se o nás bude starat a ten den nás vzal sebou. Z tábora do nového zaměstnání to bylo 50km. Náš patron se jmenoval p.dalgou. Bydlel ve vysídleném dvoře v blízkosti malé obce Gacé v Normandii. Odsud je to 60km k Atlantiku. Informace pro občany z OÚ Žádáme všechny občany s trvalým bydlištěm v obci Jívová, kteří jsou majitelem psa/ psů, aby se dostavili na OÚ a vyplnili zde Kartu majitele psa. Tato povinost vyplývá ze zákona. Oznamujeme tímto občanům, že ve dnech od včetně bude uzavřen OÚ z důvovu čerpání dovolené.

11 usnesení z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstava z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová,konaného dne , v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové Zastupitelstvo obce Jívová schvaluje : 1/3 k projednání doplnění bodu č.10 Kanalizace-schválení nabídky Regionální poradenské agentury 2/3 Rozpočtové provizórium na rok 2011 do výše 1/3 roku /3 rozpočtové změny č.3 4/3 platy členům zastupitelstva obce Jívová dle novely Nařízení vlády č.37/2003 Sb.,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev účinné od /3 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 o místním poplatku ze psů Obecně závaznou vyhlášku č.2 /2011o místním poplatku za komunální odpad Obecně závaznou vyhlášku č.3 /2011o místním poplatku za hrací automaty Obecně závaznou vyhlášku č.4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 6/3 Směrnice č.1/2011 k finanční kontrole Směrnice č.2/2011 evidence účtování a odepisování majetku Směrnice č.3/2011 pro poskytování a účtování cestovních náhrad Směrnice č.4/2011 upravující oběh účetních dokladů Směrnice č.5/2011 evidence,účtování a oceňování zásob Směrnice č.6/2011 k systému zpracování účetnictví Směrnice č.7/2011 harmonogram účetní uzávěrky Směrnice č.8/2011 inventarizace majetku a závazků Směrnice č.9/2011 k tvorbě vnitřních předpisů obce Směrnice č.10/2011 k řídící kontrole 7/3 uspořádání Čtvrtého obecního plesu a Dětského maškarního plesu 8/3 poplatky za pronájem Kulturního domu 9/3 finanční dar ve výši 2.000,-Kč pro Jívovský pěvecký sbor 10/3 souhlasí s provedenými inventurami a vyřazením majetku dle přiloženého seznamu Zastupitelstvo obce Jívová neschvaluje : 9/2 nabídku Regionální poradenské agentury s.r.o. za účelem získání dotací z evropského fondu včetně administrace a podání žádosti Zastupitelstvo obce Jívová bere na vědomí : - uzavření obecního úřadu od do vydání zpravodaje - pořádání Silvestra v Kulturním domě místní mládeží - o použití výtěžku z prodeje při rozsvícení vánočního stromu - o účtování ZŠ a MŠ / zjednodušeným způsobem/ - Tříkrálová sbírka se bude konat v sobotu starostka Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

12 usnesení z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstava ze 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne , v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové Zastupitelstvo obce Jívová schvaluje a souhlasí: 1/ Souhlasí s projednáním doplněného bodu č. 13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jívová za rok Souhlasí s projednáním doplněného bodu č.14 - Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 2/ Schvaluje přijetí daru formou darovací smlouvy od Olomouckého kraje, týkající se vybavení knihovny výpočetní technikou. 3 Schvaluje zveřejnění záměru na odprodej pozemku p.č. 2411/3 a 176/6. 4/ Schvaluje zveřejnění záměru na odkup pozemku p.č. 176/2. 5/ Schvaluje provozní dotaci pro MŠ Jívová ve výši ,-Kč a provozní dotaci pro ZŠ Jívová ve výši ,-Kč. 6/ Schvaluje a souhlasí s navrhovaným Plánem kulturních akcí na rok / Schvaluje a souhlasí s návrhem stanov Svazku obcí Mikroregionu Moravskoberounsko po páté úpravě. 8/ Schvaluje v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) ve znění pozdějších předpisů, určeného zastupitele při pořizování územního plánu Jívová, a to p. Malíkovou. 9/ Schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jívová za rok 2010 s výrokem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 10/ Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce a.s. Zastupitelstvo obce Jívová nesouhlasí: 11/ s odprodejem části pozemku p.č. 1102/7. 12/ s prodejem pozemku p.č. 2084/1 p. F. K. Bělkovice-Lašťany. 13/ se směrnicí č.11/2011. Zastupitelstvo obce Jívová bere na vědomí: - Informaci o podmínkách pro vytváření pracovních příležitostí VPP - Přípravy na 5. obecní ples Dětský maškarní ples Setkání zástupců Mikroregionu Olomouckého kraje Informaci o registraci Seniorklubu, o.s. - Informaci o vytvoření a využití veřejných služeb a informaci o možnosti zřízení nového společensky účelového místa starostka Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

13 usnesení z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstava z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne , v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové Zastupitelstvo obce Jívová schvaluje a souhlasí: 1/ Souhlasí s projednáním doplněného bodu č. 9 Záměr prodej části pozemku p.č. 1102/7. 2/ Schvaluje prodej části pozemku p.č. 2411/2 o výměře 30 m 2 za 15,- Kč za m 2 manželům O.P. a M.P. 3/ Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, ve výši 1.000,- Kč. 4/ Schvaluje prodej části pozemku p.č. 2411/64 o výměře 149 m 2 15,- Kč za m 2 manželům M.M. a B.M. 5/ Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Charitě Šternberk na činnost charitní ošetřovatelské služby pro rok 2011 ve výši ,- Kč. 6/ Souhlasí s tím, aby byl vzat do majetku obce kamenný kříž na místním hřbitově dle cenového odhadu. 7/ Souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej části pozemku p.č. 1102/7. Zastupitelstvo obce Jívová bere na vědomí: - Informaci o zaměstnávání lidí na VPP přes Úřad práce v Olomouci. - Žádost pana M.J. k provedení místního šetření týkajícího se plynového vytápění Kavárny Jívová. - Seznámení s protokolem o výsledku zkoušek č. 2265/2011 ze dne o kvalitě pitné vody. - Pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, které se uskuteční dne Výtěžek z obecního plesu a z prodeje punče v konečné výši ,- Kč, který bude rovným dílem rozdělen mezi ZŠ a MŠ. - Provést MŠ na fotbalovém hřišti v hod. - Provést MŠ na Olomoucké ulici termín bude upřesněn později starostka Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

14 usnesení z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstava z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne , v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové Zastupitelstvo obce Jívová schvaluje a souhlasí: 1/ Schvaluje celoroční hospodaření obce Jívová a závěrečný účet obce za rok / Schvaluje rozpočet obce na rok 2011 jako schodkový 3/ Schvaluje finanční příspěvek na nákup knih do místní knihovny prostřednictvím Knihovny města Olomouce v částce 2.000,-Kč 4/ Schvaluje finanční příspěvek v částce 1.000,-Kč pro Diakonii Broumov 5/ Schvaluje rozpočtovou změnu na opravu fasády Základní školy Zastupitelstvo obce Jívová neschvaluje : - nákup omalovánek v souvislosti s výchovným projektem Školáci nejen na prázdninách - rekonstrukci koupelny v obecním bytě Zastupitelstvo obce Jívová bere na vědomí: - Informaci o provedeném MŠ na fotbalovém hřišti starostka Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

15 usnesení z 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstava z 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne , v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové Zastupitelstvo obce Jívová schvaluje a souhlasí: 1/ Schvaluje přijetí příspěvku od KÚ Olomouc ve výši 7.000,- Kč a spolufinancování ve výši 7.000,- Kč na vybavení SDH Jívová. 2/ Schvaluje mimořádný příspěvek mikroregionu Moravskoberounsko ve výši ,- Kč na nákup společného stanu. Schvaluje mimořádný příspěvek mikroregionu Moravskoberounsko ve výši ,- Kč na nákup rotační sekačky. 3/ Schvaluje záměr na odprodání části pozemku 2411/22 v k.ú. Jívová. 4/ Schvaluje opravu hřiště u Kavárny Jívová. Schvaluje opravu budovy na fotbalovém hřišti. 5/ Schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč na úhradu hudební produkce na kácení máje. 6/ Souhlasí s úpravami veřejného prostranství u sousoší Kalvárie. 7/ Schvaluje podání žádosti o dotaci z fondů EU z programu rozvoje venkova 2007/2013 Investice do lesů. 8/ Souhlasí s vybudováním bioplynové stanice na Farmě Jívová. 9/ Souhlasí s odvoláním místostarostky z funkce. Zastupitelstvo obce Jívová neschvaluje : - prominutí místního poplatku za výherní automat umístěný v Kavárně Jívová - nesouhlasí s příspěvkem na sečení trávy na fotbalovém hřišti - opravu márnice na hřbitově Zastupitelstvo obce Jívová bere na vědomí: - informaci o kontrole VZP - vyvěšení návrhu závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko - MŠ Jívová zastávka komunikace - předání lesního hospodářského plánu - oprava cesty Hrubovodská - uzavření komunikace na Domašov nad Bystřicí - uzavření Mateřské školy Jívová - zájezd důchodci Hustopeče - provedení kontroly finanční komise ve školní jídelně starostka Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

16 usnesení z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstava z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne , v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové Zastupitelstvo obce Jívová schvaluje a souhlasí: 1/ Schvaluje do funkce místostarosty pana Lubomíra Malínka 2/ Schvaluje zapisovatele členských schůzí pana Svatopluka Přikryla 3/ Schvaluje měsíční odměnu 5.000,-Kč pro místostarostu s účinností od / Schvaluje rozpočtové změny č.1. 5/ Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí fi:ventureal s výhradami.. 6/ Schvaluje klempířské práce na obecní bytovce č / Schvaluje rozšíření sociálního zařízení v MŠ 8/ Schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene pro ČEZ Distribuce. 9/ Schvaluje mimořádný příspěvek ,- pro Mikroregion Moravskoberounsko. 10 Schvaluje doplnění kontrolní komise. 11/ Schvaluje úpravy komunikace na fotbalové hřiště a s tím související práce. 12/ Schvaluje Obecně závazné vyhlášky: Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku za komunální odpad Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním poplatku za výherní hrací přístroj Obecně závazná vyhláška č.4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Jívová neschvaluje : - vzájemnou směnu pozemků s LČR Zastupitelstvo obce Jívová bere na vědomí: - informaci Lesního závodu Šternberk o stavu lesní cesty p.č informaci o převodu sdílených daní - informaci o výpočtu ceny za vodné - informaci o uzavření obecního úřadu dne informaci o recyklačním středisku Šternberk-ceník odpadů - informaci o dětském dnu na střelnici - informaci o prodloužení pracovních smuv pracovníků na VPP starostka Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: starostka Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

17 usnesení z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstava z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne , v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové Zastupitelstvo obce Jívová po projednání 1/ Schvaluje Program 9.zasedání obecního zastupitelstva Jívová ze dne / Bere na vědomí Určení ověřovatele zápisu p.viléma Kytlicu, p. Milenu Hesovou a zapisovatele p.svatopluka Přikryla 3/ Bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení z 8 zasedání Zastupitelstva obce Jívová Schvaluje Zrušení bodu č.2 zápisu a bodu č.1 a bodu č.3 usnesení 4/ Schvaluje Projednanou námitku proti zápisu 7.zasedání zastupitelstva obce jako neodůvodněnou Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2 5/ Schvaluje Zrušení bodu č.2 zápisu a bodu č.1 a bodu č.3 usnesení z / Schvaluje Do funkce neuvolněného místostarosty pana Lubomíra Malínka Pro : 5 Proti : 2 Zdržel se : 0 7/ Schvaluje Měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu ve výši 5.000,-Kč s účinností od / Schvaluje Prodej pozemku p.č.2411/90 o výměře 209m 2 za cenu 15,-Kč za m 2 panu I.K 9/ Bere na vědomí Rozpočtové změny č.2 10/ Neschvaluje Pronájem části obecního pozemku o výměře cca 32,88m 2 paní D.U.C. Pro : 0 Proti : 7 Zdržel se : 0 11/ Schvaluje Příspěvek Senior klubu na zapůjčení stanu ve výši 1.500,-Kč Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 1 starostka Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

18 usnesení z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstava z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne , v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové Zastupitelstvo obce Jívová po projednání 1 Schvaluje Program 10.zasedání obecního zastupitelstva Jívová ze dne / Bere na vědomí Určení ověřovatele zápisu Ing.Lucii Šestákovou,Petra Chudárka a zapisovatele p.svatopluka Přikryla 3/ Bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení z 9 zasedání zastupitelstva obce Jívová 4/ Schvaluje Revokaci bodu č.10 zápisu z / Schvaluje Doplnění bodu č.18/1 žádost o finanční příspěvek ZUŠ Moravský Beroun 6/ Schvaluje Bezúplatný převod pozemku p.č.2460/2 o výměře 1.062m 2 v k.ú.jívová od Ministerstva obrany 7/ Schvaluje Panu V.K. úpravu plochy před RD č.p.76 8/ Schvaluje Žadatelům pronájem KD za účelem pořádání Silvestra po složení kauce Pro : 5 Proti : 1 Zdržel se : 0 9/ Schvaluje Prodej pozemku p.č.2411/91 o výměře 46m 2 za cenu 50,-Kč za m 2 manželům W.a H.D. 10/ Bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce 11/ Bere na vědomí Zprávy z provedených kontrol finanční a kontrolní komise 12/ Schvaluje A svěřuje starostce obce pravomoc provádět rozpočtová opatření v rozsahu položek u výdajů a rozpočtová opatření v oblasti příjmů 13/ Bere na vědomí Zprávu o rozpočtových změnách č.3 14/ Zastupitelstvo obce Jívová bere na vědomípředložený návrh na pořízení změny územního plánu obce Jívová od navrhovatele Ing.M.K. a Ing.P.K. Schvaluje v souladu s 44 ods.d.) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č.5 územního plánu obce Jívová a podmiňuje pořízení změny č.5 územního plánu obce Jívová úplnou úhradou od navrhovatele a ukládá starostce obce Jívová Miladě Malíkové předat podklady pro pořízení změny č.5 územního plánu obce Jívová pořizovateli-stavebnímu odboru Městského úřadu Šternberk Pověřuje zastupitele obce paní Miladu Malíkovou k činnostem spojeným s pořízením změny č.5 územního plánu obce. Výsledek hlasování : 15/ Schvaluje Navýšení rozpočtu pro Mateřskou školu ve výši ,-Kč 16/ Schvaluje Vyhlášení poptávkového řízení na cenovou nabídku Dětského hřiště 17/ Schvaluje 18/ Schvaluje Finanční příspěvek ZUŠ Moravský Beroun ve výši 3.000,-Kč starostka Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

19 usnesení z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstava z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne , v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové Zastupitelstvo obce Jívová po projednání 1/ Schvaluje Program 11.zasedání obecního zastupitelstva Jívová ze dne / Bere na vědomí Určení ověřovatele zápisu Lubomíra Malínka, Viléma Kytlicu a zapisovatele p.svatopluka Přikryla 3/ Bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení z 10 zasedání zastupitelstva obce Jívová 4/ Schvaluje Revokaci bodu č.14 zápisu bodu č.14 usnesení z / Schvaluje Doplnění bodu č.15/1 žádost Seniorklubu Jívová-bezplatný pronájem KD 6/ Schvaluje Doplnění bodu č.15/2 žádost o odstranění závad z prověrky BOZP a PO v prostorách pošty Jívová 7/ Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 1937/5 s firmou Ventureal s.r.o. 8/ Schvaluje Poskytnutí finančního příspěvku Pěveckému sboru Jívová 9/ Schvaluje Poskytnutí finančního příspěvku Hospici na Svatém Kopečku 10/ Schvaluje Vyvěšení záměru o odprodeji pozemku p.č.2083/1 11/ Schvaluje Pro realizaci dětského hřiště firmu Hřiště, s.r.o. Brno 12/ Schvaluje Rozpočtové změny č.4 13/ Schvaluje Zadání aktualizace energetického auditu a energetického štítku.a podepsání smlouvy s firmou EUROPOINT dodávky staveb s.r.o. Pardubice, prostřednictvím které bude požádáno o dotaci na zateplení ZŠ Jívová 14/ Bere na vědomí Informaci o vydání Zpravodaje obce 15/ Bere na vědomí Informaci o jmenování inventurní komise 16/ Schvaluje Obec Jívová se zúčastní zadávacího řízení na nového dodavatele telekomunikačních služeb 17/ Schvaluje Přijetí majetku vodovodu do majetku obce v celkové hodnotě 15, ,-Kč a současně schvaluje zveřejnění záměru pronajmout tento majetek s výzvou k předložení nabídek. 18/ Schvaluje Seniorklub Jívová bude na základě žádosti osvobozen od poplatku za užívání KD 19/ Schvaluje Výměnu elektrických akumulačních kamen v prostorách pošty starostka Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

20 50 Sadílková Slavěna 55 Křivánek Jiří Lenděl Vladimír Martínková Irena Šestáková Eva Šlížek Jiří Střaslička Miroslav Kytlicová Ludmila Jenderka Milan Sýkorová Marie 60 Krůželová Ludmila životní jubilea v roce 2011 Křečková Marie Šnirychová Ludmila Vašičková Jana Vrbová Olga Macura Petr Macurová Anna Hanulík Josef Šlezar Zdeněk Malečková Vladimíra 65 Doležal Václav Hes Ivan Krůžela Jan Křeček Jan Linhartová Ludmila Letos narození Frycová Darina Malíková Lucie Neplechová Anna Podivínský Ondřej Škrabalová Laura Šťásek Jan Mazáčová Libuše Pudová Jaroslava Rozsypalová Zdena Tkáčík Pavel Machala Jaroslav Klčo Ivan Maleček Lubomír 70 Pospíšil František Rozsypal Josef Růžičková Leontina Růžička Josef 75 Hausnerová Oldřiška Lukačovič Štefan Malínek Vojtěch Kubš Stanislav Koutná Marie 80 Hamplová Marie 85 Pavlicová Vlastimila 89 Janík Zdeněk Vítání občánků v roce 2011 odešli z našich řad Stopen Josef Malečková Vlasta Pilátová Marie Vydala: Obec Jívová Tisk: Tiskárna.Budík.Grafika s.r.o., Nádražní 5, Šternberk

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub www.knezdub.cz

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2006 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo našeho obecního zpravodaje. Minule jsem naříkal, že stále máme

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

Jan Herben o Brumovicích:

Jan Herben o Brumovicích: Jan Herben o Brumovicích: Byl-li v Brumovicích slunečný den, věděl jsem, že moje stará matka vysedala na slunéčku mezi zahrádkami naší chalupy a myslila na mne. Pořadové číslo 29 Rok 2011/2 Vážení a milí

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

4/2013. Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1

4/2013. Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1 Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1 Motýlková školička Děti v motýlkové školičce se těší na vánoční svátky. Pečou cukroví a perníky, vyrábí voňavá jablíčka, zdobí vánoční stromečky. To jsme ale přeskočili

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2006 / XVI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2006 / XVI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2006 / XVI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Vánoční poselství. Když se narodí v nějaké rodině dítě, je to vždy velká událost. Známí a blízcí přicházejí blahopřát a

Více

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO 4 2010 Vážení spoluobčané, přejeme Vám klidné a příjemné prožití svátků vánočních, v novém roce hodně zdraví, pohody, spokojenosti a úspěchů. redakční rada a obecní úřad VÝSTAVA Ve dnech

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX PROSINEC 2011. Poklidné svátky vánoční všem občanům Stráže pod Ralskem přeje redakce Varty

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX PROSINEC 2011. Poklidné svátky vánoční všem občanům Stráže pod Ralskem přeje redakce Varty Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XX PROSINEC 2011 cena 6 Kč Poklidné svátky vánoční všem občanům Stráže pod Ralskem přeje redakce Varty prosinec 2011 Strážský ruch Vánoce, vánoce

Více

NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012

NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012 Ú S T E C K Ý K R A J Dolní Podluží Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PERMONÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 230 ročník XX

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ROK 2012 SE BLÍŽÍ KE SVÉMU KONCI A JÁ BYCH VÁM TÍMTO CHTĚL POPŘÁT KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ ŠTĚSTÍ A POHODY A DO NOVÉHO ROKU JEN DOBRÉ. PŘEJI

Více

Číslo 4/2014 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5,- Kč Z OBCE

Číslo 4/2014 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5,- Kč Z OBCE Číslo 4/2014 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5,- Kč Z OBCE Slovo starosty Rok se naklonil k svému konci a tak nějak každý rok se na jeho konci uklidňujeme a pozastavujeme, abychom mohli popřemýšlet nad věcmi,

Více

Jarmark v Boršicích - 2 -

Jarmark v Boršicích - 2 - Milí spoluobčané, přijměte od nás poděkování za spolupráci v roce 2013, přání příjemného prožití svátků vánočních a do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Obecní úřad Boršice Jarmark

Více

chránila budoucí hodnoty a nová investice tak nebude ohrožena, ani zmařena.

chránila budoucí hodnoty a nová investice tak nebude ohrožena, ani zmařena. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Čeladná Baška Malenovice Bílá, Lhotka Kultura Metylovice, Kunčice p. O. Pržno Janovice, Pstruží Ostravice, Staré Hamry Zpravodaj pro 13 obcí

Více

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice č. 3/2009 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 950 ks. MK ČR E 10096. Autorem většiny fotografií je Pavel Princ. Toto číslo vyšlo dne 18. 12. 2009 Klidné svátky vánoční, hodně štěstí,

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj prosinec 2011 Informace z 12. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 19. 10. 2011 Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje: Rozpočtovou změnu č. 7/2011 a

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

O B E C T R Š I C E hledá správce obecního muzea

O B E C T R Š I C E hledá správce obecního muzea ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O B E C T R Š I C E hledá správce obecního muzea Stručná náplň práce: Zajištování průvodcovských

Více

+Životní jubilea. +Zlatá svatba. +Poděkováni Domovu. +Veřejné poděkování BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012 MÁJ

+Životní jubilea. +Zlatá svatba. +Poděkováni Domovu. +Veřejné poděkování BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012 MÁJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012 Karel Hynek MÁCHA MÁJ Byl pozdní večer první máj Večerní máj byl lásky čas, Hrdliččin zval ku lásce hlas, Kde borový zaváněl háj, O lásce šeptal tichý mech ilustrace

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Němčičské čtení strana

Němčičské čtení strana Němčičské čtení číslo 2 červen 2009 Slovo starosty Obsah čísla str. Zastupitelstvo obce 3 Zprávy z farnosti 4 Vojenská mise v Afghánistánu 4 Láska a pravda pro manžele 5 Putování za misionáři 5 Jaká je

Více