OPENING. Modul 1. Regionální kooperace v oblasti cestovního ruchu Region jižní Čechy Waldviertel (Euregio Silva Nortica)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPENING. Modul 1. Regionální kooperace v oblasti cestovního ruchu Region jižní Čechy Waldviertel (Euregio Silva Nortica)"

Transkript

1 Modul 1 Regionální kooperace v oblasti cestovního ruchu Region jižní Čechy Waldviertel (Euregio Silva Nortica) OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy

2 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Vydavatel Město Vídeň, MD-VD Za obsah zodpovídají Jihočeská Silva Nortica JčSN Přeshraniční středisko impulzů GIZ NORD Wallenberger & Linhard Regionalberatung GmbH Koordinace modulu & redakce Europaforum Wien Alexander Wolffhardt, Johannes Lutter Korektura Katerina Krejčova Grafická úprava neuwirthåsteinborn, Cizojazyčná fotosazba Karin Enzinger, Artemiss Tisk druckreif.at, Wien Stadt Wien, 2005 všechna práva vyhrazena Projekt OPENING byl proveden v rámci programu Přeshraniční iniciativy lokálních a regionálních úřadů EU, které sousedí s novými členskými zeměmi za finanční podpory z prostředků Evropské komise. Obsah této zprávy znázorňuje názory partnerů projektu, není oficiálním názorem Evropské unie.

3 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie Předmluva 2 Stanovení cílů a aktivity 3 Územní vymezení projektového modulu 5 Euroregion Silva Nortica 5 Mikroregiony / malé regiony v příhraničí euroregionu 6 Analýza současného stavu spolupráce 7 Analýza stavu přeshraniční infrastruktury 7 Analýza společnosti a institucí v cestovním ruchu 11 Analýza stavu marketingu a mediální spolupráce v cest. ruchu 17 Analýza stavu marketingu a mediální spolupráce v cest. ruchu 18 Syntéza návrhová část 21 Výchozí programové dokumenty 21 Společné cíle, opatření a aktivity 24 Návrhy společných projektů 27 Závěrečné shrnutí 30 Servisní část: Kontakty na partnery modulu 31

4 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Předmluva 1. května 2004 byla Evropská unie rozšířena o deset nových členských států. Tak došlo k doposud nejvýznamějšímu rozšíření, k největším změnám v EU v jejích dějinách. Železná opona, která dělila kontinent se přeměnila ve spojnici, a dnes spojuje, co bylo po desetiletí rozděleno. V centrálním evropském prostoru, v místě kde sousedí Česko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko, se začíná vyvíjet nový evropský jádrový region středoevropské region CENTROPE, který sdílí nejen společné kulturní dědictví ale i aktuální pozoruhodnou dynamiku hospodářského vývoje. Rozdílné hospodářské, sociální a regionální změny spojené rozšířením EU byly v posledních letech předmětem podrobných rozborů. Přechodné potíže, které byly očekávány především v příhraničních regionech v tomto bodu se shodovaly všechny studie musejí být podchyceny předvídavou přeshraniční kooperací a společným jednáním. Projekt OPENING, který iniciovalo Město Vídeň a kofinancovala Evropská komise, byl rozhodným cíleným krokem k prohloubení již stávající spolupráce v regionu CENTROPE a obzvláště k iniciaci kooperačních projektů a strukturované výměny zkušeností mezi lokálními a regionálními úřady v původních a nových členských státech. OPENING vsadil na obsahovou různorodost a metodickou flexibilitu. Celkem bylo realizováno sedm tématických projektových modulů do každého modulu byli zapojeni jiní aktéři a různé problematické oblasti, které byly předem definovány cílovými skupinami. V souvislosti s vybranou tématikou byla také zvolena odpovídající metodika. Důležitým faktorem pro úspěch celého projektu byl především otevřený přístup k problematickým oblastem a návrhům pro jejich řešení. Tato příručka shrnuje výsledky projektového modulu Regionální kooperace v oblasti cestovního ruchu Region jižní Čechy Waldviertel (Euregio Silva Nortica). V servisní části na konci brožury jsou uvedeni aktéři, kteří se tématikou tohoto modulu zabývají. Podrobné informace a přehled o dalších, v rámci OPENINGU realizovaných, projektových modulech obdržíte na intenetových stránkách Dr. Peter Pollak Město Vídeň, Ředitelství Magistrátu Právní oddělení, Vedoucí oddělení ústavní služby a záležitostí EU Nositel projektu Dr. Johannes Lutter Europaforum Wien Management projektu

5 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 3 Stanovení cílů a aktivity Stanovení cílů Také více než desetiletí po pádu železné opony nepředstavují regiony na obou stranách dolnorakousko-české hranice ještě úplný společný hospodářský prostor. Toto platí v neposlední řadě také pro oblast cestovního ruchu, v které budování společných přeshraničních turistických regionů šlo doposud jen rozvláčně kupředu. Zbývající potenciály pro hospodářský růst, tvorba pracovních míst a posílení lidského kapitálu tím zůstávají jen nedostatečně vyčerpány. Nadále z toho může být vyvozeno, že je generovatelný budoucí růst počtu ubytovacích kapacit především také z využití na obou stranách hranice zbývajících zdrojů a šancí. Zvýšením turistického rozvoje lze také očekávat podstatné podněty pro jiné obory regionálního rozvoje, v neposlední řadě pro výstavbu infrastruktury. Před tímto pozadím směřuje OPENING-Modul k tomu, aby byly v oblasti severního Waldviertelu a příhraničních jihočeských obcích vytvořeny přeshraniční aktivity s perspektivou budoucího společného turistického cíle. Nadřazeným cílem je vytvoření co možná nejširšího a detailního realizovatelného programu, který může být realizován v krátkodobém až dlouhodobém horizontu. Tento dokument je jedním ze základních pilířů tohoto programu. Aktivity Pravidelně se setkávající nadnárodní pracovní skupiny tvoří jádro pracovního procesu v rámci projektu. Přitom mají být zpracovány 4 konkrétní základní body pro posílenou přeshraniční regionální turistickou spolupráci. Přeshraniční rozvoj nabídky V cetru tohoto společného turistického regionu stojí společný rozvoj turistických destinací a nabídek, které budou na silných stránkách regionu a jeho přírodním potenciálu. Cestovní ruch a infrastruktura Otázky cestovního ruchu infrastrukturního zpřístupnění turistického regionu se týkají zlepšení dopravního spojení, výstavby sítě cyklistických a pěších stezek, zřízení nových hraničních přechodů jako také všeobecně turistického zázemí služeb. Cestovní ruch a média Tento tématický okruh se týká představení společné destinace popřípadě jejího upevnění v povědomí veřejnosti; také v rámci dalších marketingových opatření. Diskutovalo se především o vytvoření přeshraniční turistické internetové platformy. Cestovní ruch a společnost Právě probíhající popřípadě budoucí, v běžném životě regionu zakotvené aktivity, mohou být využity pro cestovní ruch. K tomu patří mimo jiné místní kultura, aktivity spolků, sportovní události nebo iniciativy v oblasti školství a mládeže.

6 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Jednání pracovních skupin V průběhu období červen 2004 až února 2005 proběhla řada jednání pracovních skupin v jednotlivých modulech projektu OPENING. Na úvod práce v rámci celého modulu cestovního ruchu i v rámci dalšího modulu energie pro region Waldviertel Jižní Čechy se dne 22. června 2004 uskutečnilo zahajovací setkání pro všechny pracovní skupiny, a to v centru pro volný čas konopné vesnice Reingers. Na tomto prvním jednání byli členové všech pracovních skupin seznámeni s projektem, a byly kroky k dosažení cílů jednotlivých pracovních skupin. Dále probíhala samostatná jednání pracovních skupin dle jejich potřeby, některá jednání byla rovněž dílčí bez účasti všech členů pracovní skupiny za účelem projednání konkrétních dílčích úkolů pracovních skupin, tj. pouze za přítomnosti za konkrétní problematiku zodpovědných organizací. Cestovní ruch a infrastruktura 11. listopadu 2004, České Budějovice (jednání celé pracovní skupiny se zaměřením na přeshraniční koňské stezky a hraniční přechody mezi regiony) 15. prosince 2004, Litschau (jednání celé pracovní skupiny se zaměřením na silniční a železniční propojení regionů) Cestovní ruch a média 10. září 2004, Litschau Cestovní ruch a společnost 3. srpna 2004, Heidenreichstein 2. září 2004, Nová Bystřice 14. října 2004, Litschau 18. listopadu 2004, Heidenreichstein 10. ledna 2005, Nové Hrady 14. února 2005, Heidenreichstein Přeshraniční rozvoj nabídky cestovního ruchu 27. června 2004, Litschau 13. září 2004, Haugschlag 21. října 2004, Zwettl 26. října 2004, Altmanns Slavnost při výlovu rybníka nedaleko obce Altmanns u Heidenreichsteinu (dílčí jednání k produktu Výlovy rybníků Waldviertel jižní Čechy ) 12. listopadu 2004, Třeboň Exkurze na výlov rybníka Svět (dílčí jednání k produktu Výlovy rybníků Waldviertel jižní Čechy )

7 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 5 Územní vymezení projektového modulu Projektový modul Regionální kooperace v oblasti cestovního ruchu byl řešen na území regionů Jižní Čechy (Jihočeský kraj, Česká republika) a Waldviertel (země Dolní Rakousko). Toto území je totožné s územím Euroregionu Silva Nortica. Euroregion Silva Nortica Všeobecné informace Euroregion Silva Nortica byl založen dne 28. května 2002 v Hospodářském parku Gmünd / České Velenice. Zahrnuje území okresů Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek a Tábor v Jihočeském kraji a region Waldviertel s okresy Zwettl, Krems, Gmünd, Waidhofen an der Thaya a Horn na území Spolkové země Dolní Rakousko. Zakladateli euroregionu jsou Europaplattform Pro Waldviertel na rakouské straně a sdružení Jihočeská Silva Nortica na české straně. Sdružení právnických osob Jihočeská Silva Nortica (JčSN) bylo založeno 16. května 2002 jako dobrovolné sdružení obcí, měst a dalších právnických osob v české části euroregionu. Počet obyvatel členských měst a obcí přesahuje K největším členům patří městy euregionu jsou České Budějovice, Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Milevsko, Třeboň, Dačice atd. Sdružení je programově zaměřeno na přeshraniční spolupráci s obcemi, městy a vyššími celky veřejné správy příhraničního území Dolního Rakouska regionu Waldviertel. Geografické údaje Česká část Euregionu Silva Nortica má rozlohu km 2 a 444,5 tis. obyvatel. Území je součástí Českého masivu, s výrazným zastoupením Českobudějovické a Třeboňské pánve. V oblasti se nachází řada přírodních a kulturních památek. Má převážně zemědělský a rekreační charakter s tradičním rybníkářstvím. V Třeboňské rybniční soustavě je 70 km 2 vodních ploch včetně jednoho z největších evropských rybníků Rožmberka. Rakouská část Euregia Silva Nortica, region Waldviertel, má rozlohu km 2 a 224 tis. obyvatel. Český masiv zde tvoří náhorní plošinu s charakteristickými formami zvětrávání žuly a ruly. V zemědělství a lesním hospodářství převažují střední a malé podniky. Cestovní ruch se orientuje na nabídku pro návštěvníky, vyhledávajícím zdravé aktivity. Největší koncentrace členských měst a obcí Euroregionu Silva Nortica je v těsném česko-rakouském příhraničí, kde se sdružují do malých (mikro-) regionů reprezentovaných impulzními centry. Europaplattform Pro Waldviertel byla založena 22. února 1995 jako nástupce akciové společnosti Pro Waldviertel. K ní patří všichni političtí zástupci všech zákonodárných institucí a 81 členských obcí. Europaplattform Pro Waldviertel a Waldviertel Management jsou pověřeni regionálním rozvojem se silným přeshraničním působením.

8 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Mikroregiony / malé regiony v příhraničí euroregionu V příhraničních oblastech euroregionu se rozkládají 4 dvojice partnerských mikroregionů: Mikroregion Sdružení Růže Kleinregion Weitra Mikroregion Vitorazsko/Třeboňsko Kleinregion Gmünd/Schrems Mikroregion Novobystřicko/Jindřichohradecko Kleinregion NORD Litschau Mikroregion Dačicko Kleinregion Thayaland/Thayatal Cílem spolupráce mikroregionů je: příprava a realizace společných projektů zajištění žádostí do EU fondů pro přeshraniční spolupráci (Phare CBC, INTERREG) iniciace, organizace a koordinace konkrétní přeshraniční spolupráce v oblasti infrastruktury hospodářství, cestovního ruchu, kultury, sportu životním prostředí, zdravotnictví apod. Vymezení partnerských mikroregionů není přesně ohraničeno. Je určeno také existencí spolupracujících přeshraničních impulzních center (Grenzüberschreitendes Impulszentren GIZ). Přeshraniční impluzní centra V rámci projektu zřízení impulzních center (GIZ) v Dolním Rakousku vzniklo v regionu Waldviertel v roce 2001 celkem 5 impulzních center. Jejich založení bylo podpořeno Iniciativou INTERREG IIIA Evropské unie. Podobně v Jihočeském kraji byla v letech zřízena 4 impulzní centra zrcadlová k rakouským GIZům podpořená z programu Phare CBC. V současné době jsou partnerská GIZ v rámci ERSN organizována takto: Impulzní centrum Sdružení Růže (Nové Hrady) GIZ Großschönau Impulzní centrum České Velenice GIZ Gmünd Impulzní centrum Nová Bystřice GIZ NORD Litschau Impulzní centrum Slavonice GIZ Thayaland (Dobersberg) Připravuje se založení pátého impulzního centra v česko-rakouském příhraničí ČR, které by zrcadlově doplnilo počet rakouských GIZů. Jeho poloha je mimo Euroregion Silva Nortica, v kraji Vysočina, v mikroregionu Telčsko: Impulzní centrum Telč GIZ Thayatal (Drosendorf) Úkolem impulzních center je vzájemná úzká přeshraniční spolupráce v organizování a podpoře aktivit a akcí v kultuře, sportu, školství, cestovním ruchu, apod. Po Jejich založení došlo k výraznému zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi obcemi, městy a neziskovými organizacemi v rámci ERSN.

9 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 7 Analýza současného stavu spolupráce Analýza stavu přeshraniční infrastruktury Silnice Hlavní dopravní osou euroregionu je silnice (I/4)I/24 Praha Veselí n. Luž. Třeboň Halámky státní hranice CZ-A, která na rakouské straně pokračuje jako silnice B2 směrem na Schrems Vitis Horn Vídeň. Stav silnice je pro současný provoz vyhovující, hraniční přechod Halámky/Neunagelberg je dostatečně kapacitní. Aby se provoz mohl v budoucnosti zvýšit, bude nutné provést další výstavbu, např. dobudovat částečně tříproudové vozovky Tato osa příčně přetíná hlavní evropské dopravní směry (ve směru S-J) v uvedeném prostoru, kterými jsou: Praha České Budějovice Linz Brno Břeclav Bratislava Videň a hlavní tepnu do centrálního prostoru Dolního Rakouska (Jihlava - Krems - St. Pölten a dále na jih) Na tuto hlavní dopravní osu jsou napojeny následující vedlejší přeshraniční tehy (v pořadí podle důležitosti): 1. Rakouská silnice B5 Göpfritz Waidhofen a.d. Thaya Heidenreichstein státní hranice A-CZ (hraniční přechod Nová Bystřice-Grametten), která na českém území pokračuje jako silnice II/128 Nová Bystřice Jindřichův Hradec. Zde se napojuje na české silnice I. třídy; I/34 směr Třeboň České Budějovice a I/23 směr Soběslav Jarošov n. Než. Studená Telč Brno. 2. Rakouská silnice Waidhofen a.d. Thaya Dobersberg Waldkirchen státní hranice A-CZ (hraniční přechod Slavonice-Fratres), která na českém území pokračuje jako silnice II/406 ve směru Slavonice Dačice Telč Jihlava. 3. Rakouská silnice Zwettl Kirchberg Gmünd státní hranice A-CZ s napojením na silnici II/156 České Velenice Nové Hrady České Budějovice. 4. Rakouská silnice Zwettl Weitra Pyrhabruck státní hranice A-CZ, která na českém území pokračuje jako silnice II/156 Nové Hrady Trhové Sviny České Budějovice. Z pohledu rakouské strany mají pod bodem 3 a 4 uvedené směry malou prioritu, neboť je preferováno napojení silnice B37 ze směru Krems Rastenfeld a silnice B38 Rastenfeld Zwettl na silnici B36 do Vitisu (neboť je určeno napojení na hlavní silnici B2 směrem na západ k hraničnímu přechodu Nagelberg směr Třeboň České Budějovice a směrem na východ na silnici B4 Vídeň). Tyto směry vykazují větší či menší nedostatky na obou stranách hranice (úzké vozovky, nevhodné průjezdy městy a obcemi, omezené otevírací doby hraničních přechodů, oblasti Natura 2000). Pro objemnou nákladní i osobní dopravu (autobusy) jsou tyto většinou nevhodné, což platí zejména pro směry č. 3 a 4. Železnice Regionem procházejí tratě zařazené do evropského železničního systému. Jsou to tratě Českých drah č. 190, 199 Plzeň hl.n. Strakonice České Budějovice České Velenice st. hranice a č. 220, 226 uzel Praha Tábor Veselí nad Lužnicí České Velenice st. hranice, které na rakouské straně pokračují tratí ÖBB č. 804 Gmünd Eggenburg Tulln Vídeň. Rakouské tratě jsou elektrizovány, na české straně je nutné elektrizaci dokončit v návaznosti na budování IV. železničního koridoru Praha České Budějovice Linz. Přínosem je také zavedení přímého rychlíkového spojení České Budějovice Vídeň od prosince Ostatní železniční tratě mají spíše regionální význam nebo procházejí euroregionem jen okrajově. Přesto lze předpokládat, že výrazně vzroste význam trati ČD č. 227 Kostelec u Jihlavy Telč Slavonice po jejím propojení s tratí ÖBB Waldkirchen Waidhofen

10 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Schwarzenau, ke kterému dojde výstavbou nové trati v úseku Slavonice Fratres. Spíše turistický význam mají úzkokolejné trati Jindřichův Hradec Nová Bystřice (č. 229) a Jindřichův Hradec Obrataň (č. 228), které jsou z Nové Bystřice sezónní autobusovou dopravou provázány na obdobné rakouské tratě Litschau Gmünd, Heidenreichstein Altnagelberg a Gmünd Gr. Gerungs. Hraniční přechody Na území euroregionu se nachází 5 silničních hraničních přechodů, z nichž evropský význam má přechod Halámky-Neunagelberg na silnici B2. Ostatní přechody mají spíše regionální význam (v pořadí dle důležitosti): Nová Bystřice Grametten, České Velenice Gmünd, Slavonice Fratres, Nové Hrady Pyrhabruck. Turistický význam mají i 2 hraniční přechody Chlum u Třeboně Schlag a České Velenice Gmünd (lávka pro pěší), které mají statut turistických hraničních přechodů s omezeným provozem. V poslední době rostou snahy euroregionu, Jihočeského kraje i měst a obcí na obou stranách hranice po otevření nových turistických hraničních přechodů, které by vytvořily předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, propojení cyklotras, budování přeshraničních naučných, pěších a koňských stezek apod. Jedná se o tyto hraniční přechody: Šafov Langau Hluboká (Dešná) Schaditz Košťálkov (Staré Město p. Land.) Klein Taxen Romava (Romavský-Wald) Reingers Smrčná Haugschlag Rapšach (Spáleniště) Brand Śejby Harbach Dalších 12 hraničních přechodů se připravuje k otevření na hranici Jihočeského kraje a země Horní Rakousko od Pohoří na Šumavě až k Hochfichtu. Lze očekávat, že po uzavření mezivládní smlouvy ČR- Rakousko budou všechny přechody v roce 2005 otevřeny. Stravovací a ubytovací zařízení Na území euroregionu se nachází celá řada kvalitních stravovacích a ubytovacích zařízení. Tato zařízení na rakouské straně vykazují vyšší kvalitu služeb, vybavení a přístupu personálu než na české straně. Je to dáno dlouholetou tradicí rodinných podniků, která se na české straně teprve obnovuje. Tabulka uvádí přehled kvalitních ubytovacích a stravovacích podniků1 na území euroregionu v rámci Jihočeského kraje a jejich umístění: Místo Nová Bystřice Staré Město p.land. Slavonice Jindřichův Hradec Třeboň Veselí nad Lužnicí Tábor Písek Hluboká n.vlt. Název podniku Lesní hotel Peršlák Hotel Landštejnský dvůr Hotel Arkáda Hotel Concertino, Hotel Frankův dvůr Hotel Zlatá hvězda, Hotel Bohemia & Regent Hotel Lucia, Hotel Trilobit Hotel Kapital, Hotel Palcát, Hotel Lázně, Hotel Relax Hotel Amerika, Hotel Zvíkov Hotel Štekl, Hotel Bakalář Kvalitních rakouských zařízení je podstatně větší počet, proto jsou v tabulce uvedena hlavně zařízení z turistického regionu Erlebnisregion Litschau- Heidenreichstein v severním Waldviertelu. 1 Ke špičkovým ubytovacím zařízením patří také lázeňské hotely uvedené dále. 1 Informace podle propagačních tiskovin Ganz Oben in Österreich a Waldviertel Das Land für Leib und Seele

11 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 9 Místo Název podniku Poznámka Eggern Genießergasthof zur 45 lůžek Kutscherklause Haugschlag Golfresort Haugschlag 74 lůžek Heidenreichstein Gasthof Nöbauer, Gasthof Großmann, Pension Weisgrab 35 lůžek Litschau Hotel-Restaurant Sonnenhof 32 lůžek Litschau Rogner Hoteldorf Königsleitn 614 lůžek (hotel + chatky) Waidhofen/Thaya Thayatal Hotel 80 lůžek Gmünd Hotel Goldener Stern 47 lůžek Langschlag Waldviertler-Hof 120 lůžek Raabs/Thaya Hotel Thaya, Hotel-Restaurant Liebnitzmühle lůžek Lázeňství, zdravotní turistika Tradice lázeňství ve městě Třeboň staví od v 80. letech 19. století na léčivých účincích rašeliny a slatiny. Využívá se pro léčení poruch pohybového aparátu, revmatických chorob, poúrazových a pooperačních stavů a celkovou rekondici těla. Oblíbené jsou rekondiční a relaxační pobyty, které příznivě ovlivňuje kvalita okolního přírodního prostředí, příznivé klima, aktivní pohyb návštěvníků a pobyt v přírodě. Třeboňské lázně nabízejí pobyt a léčbu ve dvou lázeňských domech v majetku města v Bertiných lázních a Lázních Aurora. K léčbě je využíván o slatinných koupelí a zábalů, vodoléčebných procedur, masáží, fyzioterapie, elektroterapie, parafinových zábalů, plynových injekcí, akupunktury apod. Léčebná kapacita obou lázní je cca pacientů, ubytovací kapacita 630 lůžek je doplněna ubytováním v soukromých penzionech a hotelích. Celkem třeboňské lázně ročně ošetřují 16,5 tis. pacientů, úroveň poskytovaných zdravotnických, ubytovacích i stravovacích služeb je srovnatelná s podobnými zařízeními v Evropě. význam má rovněž jejich poloha v čistém prostředí Novohradských hor. K nejvýznamnějším patří tato zařízení: Moorheilbad Harbach 540 lůžek Moorbad Großpertholz 99 lůžek Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs 180 lůžek Hotel Leonardo v Hoheneichu 155 lůžek Gesundheitspension Klosterberg v Langschlagu 57 lůžek Lázně Moorheilbad Harbach leží v bezprostředním příhraničí s Jiho-českým krajem, cca 11 km od hraničního přechodu Nové Hrady Pyhrabruck. Zaměřují se na tyto léčebné postupy a programy: léčebná rašelina léčebné, rehabilitační centrum, centrum látkové výměny a životního stylu ortopedická rehabilitace, rehabilitace po zranění a ortopedických operacích Společně s lázněmi Moorheilbad Harbach kooperuje několik dalších renomovaných lázeňských podniků pod názvem "Waldviertler Xundheitswelt". Jedním z nich je Centrum pro srdce a krevní oběh v Groß Gerungs Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs. Lázně Moorbad Großpertholz leží v příhraničí s Jihočeským krajem 12 km jižně od Weitry. Díky výskytu léčivé rašeliny jsou nejstarším lázeňským místem ve Waldviertelu. Léčí a nabízí: revma, potíže pohybového aparátu chronické záněty pánevních orgánů terapie v přírodních rašelinných lázních 37 C léčebné masáže a elektrogalvanická terapie V blízkém příhraničí Waldviertelu se nachází několik lázeňských a ubytovacích zařízení zaměřených na zdravotní procedury, relaxační, rehabilitační a rekondiční pobyty a wellness. Většinou se jedná o samostatné hotely a lázeňské domy, jejichž kapacita se pohybuje od 50 do 200 hostů. Léčebný

12 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Hotel Leonardo v Hoheneichu u města Gmünd je luxusním podnikem s moderním kosmetickým oddělením, oddělením terapie, bazénem a saunou. Nabízí: zdravotní týdenní pobyty, soukromé kúry, wellness pobyty pro muže a ženy, rekreační pobyty, dietní pobyty, masáže apod. Zdravotní pension Klosterberg v Langschlagu se specializuje na léčebnou postní dovolenou v kombinaci s pěší turistikou. Stresem podmíněné poruchy jsou zde úspěšně léčeny terapií, dietními programy a duchovní očistou, podobnou pobytům wellness. Při porovnání nabídky zdravotních pobytů ve Waldviertelu s nabídkou lázeňských domů v Třeboni lze najít podobné léčitelské postupy založené na bahenních koupelích, rehabilitačních pobytech, wellness pobytech apod. Tato nabídka se může vhodně doplňovat, z hlediska konkurenceschopnosti nabízejí třeboňské lázně za stejné služby podstatně příznivější cenové podmínky (5 7x nižší ceny).

13 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 11 Analýza stavu nabídky cestovního ruchu Cyklistické, pěší, koňské a lyžařské stezky Síť cyklotras v českém příhraničí je poměrně hustá, nacházejí se zde cyklotrasy dálkové i místní. Největší význam má cyklotrasa Greenways Praha Vídeň, která do regionu přichází jako č. 32 severně od Jindřichova Hradce, dále pak vede podél rakouské hranice do Nové Bystřice a Slavonic, odkud pokračuje jako č. 48 dále na jižní Moravu. Zde překračuje hranice do Rakouska, a pokračuje do Vídně. Počet dalších cyklotras je kolem 20 o celkové délce přes 400 km. Na rakouské straně nejsou cyklotrasy značeny po silnicích, jsou zde vybudovány speciální cyklostezky. Hlavní z nich jsou dunajské cyklostezky (Donau Radweg), u kterých ovšem neexistuje napojení na cyklotrasu Greenways přes oblast Waldviertelu (Greenways vedou podél hranice a do Rakouska přecházejí na jižní Moravě). Významný je projekt cyklostezky Kampa-Dyje-Morava (Kamp-Thaya-March) podpořený z programu INTERREG. Stezka je realizována v terénu i v mapách, v rámci projektu je naplánováno i propojení na českou stranu přes stávající i nové turistické hraniční přechody. Hrady, zámky a další památkové objekty Region nabízí celou řadu historických památek mimořádného významu. Na české straně jsou to státní hrady a zámky zanechané zde především rodem Rožmberků. Patří k nim zámek Hluboká, zámek Třeboň, hrad a zámek Jindřichův Hradec, hrad a zámek Český Krumlov. K dalším významným památkám patří vodní zámek Červená Lhota, hrad a zámek Nové Hrady (Buquoyové), zámek Dačice, zřícenina hradu Landštejn atd. Z následující tabulky je patrná vysoká návštěvnost centrální a západní části Jihočeského kraje (osa Hluboká Český Krumlov), zatímco návštěvnost východní části kraje i z důvodu horší dopravní dostupnosti stagnuje. Na rakouské straně jsou poměrně hustě značeny stezky pro horská kola (mountainbike), které jsou vedeny i v těsné blízkosti hranic. Na české straně jsou vyznačeny tyto stezky v okolí Nových Hradů, existuje i propojení do sousedního malého regionu Weitra. Pěší stezky jsou na obou stranách hranice značeny na kvalitní úrovni, nabízí se jejich častější propojení přes připravované turistické hraniční přechody. Na počátku svého vývoje je značení a propojení sítě koňských a lyžařských stezek. Na obou stranách hranice jsou tyto stezky značeny (koňské v Rakousku, lyžařské v ČR), je nutné se zasadit o jejich dokončení na území druhého státu a následné propojení přes připravované turistické hraniční přechody. To závisí v případě koňských stezek i na překonání veterinárních překážek při pohybu koní přes hranice.

14 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Objekt státní památkové péče Návštěvnost Návštěvnost Návštěvnost Návštěvnost Návštěvnost Zámek Červená Lhota Hrad a zámek Český Krumlov Zámek Dačice Hrobka Domanín Zámek Hluboká Hrad a zámek Jindřichův Hradec Zámek Kratochvíle Hrad Landśtejn Hrad Nové Hrady Hrad a zámek Rožmberk Zámek Třeboň Klášter Zlatá Koruna Hrad Zvíkov Celkem Významnými církevními památkami v Jihočeském kraji jsou kláštery Nové Hrady, Vyšší Brod a Milevsko, kostely (poutní místa) Dobrá Voda (Nové Hrady), Klášter (Nová Bystřice) a Montserrat (Cizkrajov). Zajímavými památkami jsou také tvrze Žumberk a Cuknštejn, muzeum Buškův Hamr apod. Po trasách památek jsou mnohde vedeny naučné stezky příkladem je Graselova stezka u Slavonic. Na rakouské straně jsou významnými památkovými objekty hrady Hardegg, Karlstein, Raabs a vodní hrad Heidenreichstein, zámky Dobersberg, Drosendorf, Gmünd, Litschau, Ottenstein, Rosenau, Schrems, Weitra a Greillenstein, kláštery Eisgarn, Geras, Pernegg a Zwettl. Rovněž významná jsou stará historická města, na rakouské straně Drosendorf, Zwettl a Weitra, na české straně Slavonice, Třeboň, České Budějovice, Tábor, Jindřichův Hradec, Telč ad. dle dotazníkových šetření až 60% turistů přijíždí do jižních Čech za klidem, přírodou a krajinou. Na rakouské straně jsou státem chráněny menší přírodní parky orientované na řeku Dyji a typické přírodní úkazy bludné žulové balvany. Rozlohou největší je Národní park Thayatal Podyjí, menší pak přírodní parky Dobersberg-Thayatal, Heidenreichsteiner Moor, Blockheide Gmünd, Hochmoor Schrems, Nordwald bei Bad Großpertholz ad. Obdobou těchto tajemných míst na české straně jsou bludné balvany v okolí Kunžaku, z nichž nejznámější je Vysoký kámen. Přírodní památky chráněná území, tajemná místa, evropské rozvodí Na území euroregionu se rozkládají velkoplošná chráněná území, z nich největší je Chráněná krajinná oblast (CHKO) Třeboňsko (700 km 2 ), Přírodní park Česká Kanada, Přírodní park Novohradské hory, státní přírodní rezervace (SPR) Stará řeka, Žofínský prales, Červené blato a mnoho dalších. Vysoce zachovalá příroda a krajina jižních Čech láká turisty k návštěvě,

15 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 13 Turisticky zajímavá jsou rovněž místa, u kterých člověk zdokonalil přírodu vlastními silami. Jedná se především o rybníky (Třeboňská rybniční soustava Rožmberk, Svět ad.), umělé vodní toky (Nová řeka, Zlatá stoka) a umělé vodní nádrže (Orlík, Landštejn, Hněvkovice, pískovny u Suchdola n.luž. ad.). Podobně přirozeně působí umělé přírodní parky Tereziino údolí u Nových Hradů či Anderswelt u Heidenreichsteinu, Bärenwald u Arbesbachu, Schmetterlingsparadies (Ráj motýlů) u Langschlagu ad. Významným fenoménem, který ještě čeká na svoje objevení, je evropské rozvodí, které regionem prochází od severu k jihu a stáčí se pak na západ podél státní hranice přes Novohradské hory směrem na Šumavu. Golf, nabídka dalších sportů Region Waldviertel se vyznačuje více než desetiletou tradicí golfového sportu, který se zde od roku 1995 prezentuje pod značkou Golferlebnis Waldviertel. V současné době je do ní zapojeno 7 golfových klubů (Lengenfeld, Ottenstein, Weitra, Waidhofen, Herrensee, Golfresort Haugschlag a St. Oswald) a 14 partnerských hotelů. Nejvýznamnějším centrem je Golfresort Haugschlag přímo na hranici s Jihočeským krajem. Na české straně jsou významnými golfovými kluby Nová Bystřice (přes navrhovaný hraniční přechod Smrčná-Haugschlag je možné propojení se hřišti v Haugschlagu), Hluboká, Bechyně, Mnich, Alenina Lhota ad. O turistickém významu gofu svědčí fakt, že hráči odehráli v roce 2003 přes 46 tis. hracích dnů a partnerské hotely vykázaly téměř 55 tis. přenocování hostů. V Čechách jsou velmi oblíbené vodácké sjezdy řeky Lužnice a Nežárky, které zde tečou pomalými meandrami v třeboňských nížinách, mezi rybníky a plážemi pískoven, až po hluboká říční údolí pod Táborem a Bechyní. Obdobné, i když méně rozšířené, je v Rakousku splouvání řek Kampu a Dyje. Příjemné prostředí hledají turisté rovněž na březích a plážích rybníků a umělých vodních nádrží. Na Třeboňsku jsou nejvíce vyhledávané rybníky Hejtman (Chlum u Třeboně s kapacitou lůžek a míst pro stany a obytné přívěsy), Staňkovský, Svět a Opatovický, celková ubytovací kapacita kempů, veřejných tábořišť a chatových osad v regionu je 7,3 tisíc míst. Na hladinách těchto vodních nádrží jsou provozovány vodní sporty, jako veslování, windsurfing, plachtění, plavání, skoky do vody, apod. Blízko státních hranic v Rakousku se nacházejí dva areály zimních sportů Harmanschlag a Karlstift-Bad Großpertholz-Reichenau. Jsou v nich upravovány řady sjezdovek a běžeckých tratí (v Karlstiftu 15 km klasických tratí, 5 km bruslařských tratí a 3 km uměle osvětlené trati), sněhové podmínky jsou dobré až do jara. V Čechách se nalézají udržované běžecké stopy v oblasti České Kanady mezi Novou Bystřicí, St. Městem pod Landštejnem a Slavonicemi.

16 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Úzkokolejná železnice Významnou technickou památkou (viz obrázek) charakteristickou pro příhraniční území euroregionu jsou úzkokolejné železnice. Na české straně jsou od přelomu 19. a 20. století v provozu trati Jindřichův Hradec Obrataň (46 km) a Jindřichův Hradec Nová Bystřice (33 km). Na rakouské straně vznikla v téže době síť úzkokolejek dlouhá 81 km (tratě Gmünd Groß Gerungs a Gmünd Litschau s odbočkou Altnagelberg Heidenreichstein). Propojení Litschau Nová Bystřice v délce 14 km se v minulosti nepodařilo zrealizovat a v současné době je zajišťováno autobusy. Úzkokolejky ročně přepraví přes 250 tis. turistů a jsou významným přínosem pro cestovní ruch v regionu. Kulturní aktivity (výstavy, koncerty, festivaly) V řadě měst a obcí regionu se konají v průběhu letní sezóny městské slavnosti. Největší co do návštěvnosti jsou ve městech České Budějovice, Tábor, Písek, Jindřichův Hradec. V Třeboni je každoročně pořádán festival folkové hudby Okolo Třeboně, v J. Hradci Folková růže, dále festival dechových hudeb Kubešova Soběslav aj. Řada menších akcí se koná v dalších městech a památkových objektech (Landštejn, Červená Lhota apod.). Koncerty vážné a komorní hudby se pořádají většinou v rámci cyklu Jihočeské hudební léto v řadě měst Jihočeského kraje. Největší výstavy se pořádají na Výstavišti v Českých Budějovicích Země živitelka, HOBBY, Gastro a jiné. Návštěvnost těchto akcí je vysoká a významně přispívá k výnosům z cestovního ruchu. Na rakouské straně mají největší význam akce: BIOEM v Großschönau, Miniveletrh (Mini Mense) v Heidenreichsteinu, Stavební veletrh (Baugewerbe Messe) v Litschau. Většími akcemi jsou: Železný muž Waldviertelu (Waldviertler Eisenmann transregionální závod v triatlonu) v Litschau, Eurojack (Mistrovství Evropy v dřevorubeckém sportu) v Heidenreichsteinu, EU Golf-Challenge (přeshraniční turnaj v golfu v Golfresortu Haugschlag a Golfresortu Monachus v Nové Bystřici), Litschauský bramborák (Litschauer Erdäpfelpuffer), Konopné slavnosti (Hanfzeit) v Reingers, Středověká slavnost v souvislosti s oslavou 800 let města Heidenreichsteinu, Barokní koňský festival v Heidenreichsteinu. Kulturní akce: Litschauské kulturní léto, Divadelní léto a Letní akademie v Heidenreichsteinu, Waldviertelské dvorní divadlo v Pürbachu. Tyto akce přitahují velké množství návštěvníků a zvyšují tak příjmy z cestovního ruchu.

17 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 15 Výlovy rybníků Na obou stranách hranice se většinou na podzim konají výlovy rybníků. V Čechách mají dlouholetou tradici výlovy velkých rybníků v třeboňské a českobudějovické pánvi k největším patří Rožmberk, Bezdrev, Horusický, Dvořiště, Staňkovský, Dehtář ad. Jejich návštěvnost je však dlouhodobě na nízké úrovni, je nutné zahájit jejich propagaci na bázi tradičního produktu cestovního ruchu a zvýšit zájem návštěvníků. Tuto propagaci by bylo vhodné spojit se sportovním rybářstvím, myslivostí, hippoturistikou apod. Jihočeská centrála cestovního ruchu zahájila v roce 2004 kampaň za obrodu výlovů jihočeských rybníků, získala s tímto produktem ocenění na odborné výstavě cestovního ruchu GO a Regiontour v Brně. Na rakouské straně jsou každoročně pořádány tzv. Abfischfeste, což jsou slavnostní výlovy rybníka s kulturním programem, občerstvením apod. Návštěvnost těchto slavností je denně i několik tisíc lidí slavnost je pořádána v den státního svátku. Podobný záměr na rok 2005 má i město Třeboň (dosud pořádalo Krčínovy slavnosti) a a.s. Rybářství Třeboň, které chtějí uspořádat regionální Rybářské slavnosti. Další místní produkty pivo, konopí, keramika, sklo, textil Euroregion Silva Nortica se vyznačuje dalšími tradičními výrobami a technickými produkty, které jsou hodny veřejné prezentace. Patří sem zejména výroba piva (regionální pivovary Schrems, Zwettl, Weitra, Třeboň, České Budějovice, Protivín) s největším pivovarem Budějovický Budvar, výroba skla v Chlumu u Třeboně, výroba keramiky v Maříži a Děbolíně, výroba textilu (Otavan Třeboň, Alma Nová Bystřice) atd. Známá je konopná vesnice Reingers, papírna v Mörzingeru, perleťárna v Marchartu, rakouské palírny ovoce v údolí řeky Dyje, provaznické muzeum v Deštné, knoflíkárna v Žirovnici a další. K propagaci těchto tradičních výrob a produktů je nutné zakládat technické a tématické stezky pivní, vinařské, textilní, sklářské apod. V Rakousku již delší dobu funguje Stezka palíren ovoce v údolí řeky Dyje, v Čechách jsou zakládány pivní stezky, které propojují významné výrobce piva. Stezky společné historie vysídlení a hraničního opevnění V pohnutých letech kolem 2. světové války nastala řada historických skutečností, které neblahým způsobem ještě dnes ovlivňují společné soužití obou národů. Před zahájením války bylo v česko-rakouském příhraničí čsl. armádou vybudováno hraniční opevnění, tj. betonové pevnůstky, které měly zabránit vpádu nacistických armád do vnitrozemí. K naplnění tohoto záměru nikdy nedošlo, ale pevnůstky v pohraničí zůstaly jako věčné památníky odhodlání českého národa ubránit se přesile. Propaguje je naučná stezka Borovany po stopách čs. opevnění z r a skanzenem železné opony a muzeum čs. opevnění v Klášteru u Nové Bystřice. Podobně po skončení války byli z pohraničí vysídleni tzv. sudetští Němci a mnohé vesnice byly srovnány se zemí. Jednou z těchto vesnic je i obec Návary v katastru St. Města p. Land., která měla před válkou přes tisíc obyvatel a nyní zde nežije nikdo. Rakouská strana chce zřídit z obce Reingers naučnou stezku vysídlení, která by vedla přes navrhovaný turistický přechod Romava (Romavský les) Reingers do oblasti Rajchéřova, Návar a Veclova, která je dosud téměř zcela opuštěná.

18 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Podpora těchto významných historických událostí populární formou muzeí a naučných stezek je jednou z možností, jak uchránit cenné historické materiály i pro příští pokolení. Poptávka po službách cestovního ruchu Jihočeský kraj patří mezi nejvyhledávanější oblasti cestovního ruchu v České republice. Z údajů o návštěvnosti vyplývá, že v roce 2000 navštívilo kraj více než jeden milion turistů, kteří zde alespoň jednou přenocovali. Každý třetí ubytovaný host přitom pocházel ze zahraničí (zahraniční návštěvníci tak tvořili , což je 32% z celkového počtu ubyto-vaných). Na celkovém počtu evidovaných návštěvníků CR se tak v roce kraj podílel zhruba jednou desetinou, což bylo po Praze nejvíce ze všech krajů České republiky. Toto výsadní postavení kraj na počátku nového tisíciletí ztratil, neboť v souladu s celkovým poklesem návštěvnosti ČR došlo k výraznému poklesu návštěvnosti jižních Čech, která zařazuje kraj na současné 5. místo v ČR. Graf uvádí vývoj počtu turistů v ubytovacích zařízeních v letech Je z něho patrné, že cestovní ruch opět nastoupil růstový trend. V průběhu hlavní letní sezóny lze odhadovat celkovou denní návštěvnost kraje v rozmezí tis. osob, za předpokladu 90% vytíženosti ubytovacích kapacit (lůžek i míst v kempech a tábořištích) a při započtení zhruba 30% jednodenní návštěvnosti nenárokující ubytování. K tomuto počtu je však třeba připočítat i návštěvnost v objektech tzv. druhého bydlení, tedy v chatách a chalupách, kterých je v jižních Čechách zhruba 37 tisíc. Graf vedle ukazuje rozložení návštěvnosti Jihočeského kraje do ročních období, ze kterého vyplývá, že jasně převažuje letní sezóna. Cestovní ruch v Rakousku se v historickém kontextu se začal rozvíjet již v 19. století, kdy vznikaly spolky ke zkrášlování obcí. Ve 20. stol. lze v souvislosti s růstem mobility v 60. letech pozorovat částečný úbytek domácích hostů, který je v dalších desetiletích kompenzován přírůstkem zahraničních hostů. Od 80. let prakticky nedochází ke změnám, v ubytování převažuje podíl jednodenních výletů na úkor delších dovolených. V regionu Waldviertel se počet přenocování stabilizoval kolem 1 mil. ročně, v roce 2002 klesl na 930 tisíc. V pořadí návštěvníků vede Rakousko, následuje Německo, Švýcarsko, Nizozemsko a Česká republika. Návštěvnost je tedy přibližně srovnatelná s Jihočeským krajem, ovšem na poloviční rozloze 5 okresů (5 tis. km 2 ) oproti 7 okresům Jihočeského kraje (10 tis. km 2 ). Počet turistů ubytovaných v Jihočeském Kraji Rozložení návštěvnosti do ročních období zima 19% jaro 14% domaci zahranični celkom podzim 8% léto 59%

19 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 17 Analýza společnosti a institucí v cestovním ruchu Současný stav institucí v Jihočeském kraji Jihočeský kraj má více než 630 tis. obyvatel, což představuje hustotu 62,7 obyvatele na km 2, tedy nejméně ze všech krajů České republiky. V 5 velkých městech (České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice a Jindřichův Hradec) žije více než třetina Jihočechů. Naproti tomu nejmenší obce do 200 obyvatel představují zhruba 40% z celkového počtu obcí, ale žije v nich pouze 4,5% celkového počtu obyvatel kraje. Celkem je v kraji 623 samosprávných obcí s cca místními částmi. Dále zde působí na 40 sdružení obcí a měst, tzv. mikroregionů, které realizují společné rozvojové strategie, cíle a projekty v oblasti infrastruktury, ochrany životního prostředí, podnikání a zemědělství, bydlení, společenského, kulturního a sportovního života, cestovního ruchu apod. Vedle těchto samosprávných struktur působí dále v Jihočeském kraji tyto řídící a koordinační struktury cestovního ruchu: Odbor cestovního ruchu a kultury Krajského úřadu Jihočeského kraje Jihočeská centrála cestovního ruchu Jihočeská hospodářská komora Regionální agrární komora Svaz měst a obcí Jihočeského kraje Euroregion Silva Nortica Euroregion Šumava Jejich úloha se v krátkém porevolučním období snah o koordinaci aktivit cestovního ruchu vyvíjela následovně: Odbor cestovního ruchu a kultury Krajského úřadu vznikl v roce Od počátku své existence postupně přebíral funkci bývalých okresních úřadů, které zanikly na konci roku 2002, tj. především v oblasti marketingu a propagace Jihočeského kraje, koordinace účasti na veletrzích a výstavách cestovního ruchu doma i v zahraničí apod. Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) postupně přebírá na základě konzensu všech zainteresovaných stran dominantní úlohu v cestovním ruchu na krajské úrovni. V roce 2003 byla obnovena jako organizace cestovního ruchu, která bude zodpovědná za koordinaci, management a marketing na úrovni celého kraje. Postupně došlo k dohodě mezi Krajským úřadem, Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK) a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) o vstupu těchto subjektů do JCCR a založení struktury, která by se stala důležitou platformou pro partnerskou spolupráci v managementu cestovního ruchu v kraji. Jihočeská hospodářská komora má ve své struktuře dvě sekce zabývající se cestovním ruchem sdružení pohostinné Jižní Čechy pohostinné a Služby v cestovním ruchu. Jižní Čechy pohostinné jsou sdružením provozovatelů restauračních a hotelových zařízení, které bylo samostatně založeno v roce 1996 ve městě České Budějovice a do JHK vstoupilo v roce Sekce služby v cestovním ruchu byla založena v rámci JHK v roce 2002 a sdružuje všechny členy JHK podnikající v cestovním ruchu. Touto nově vytvořenou strukturou JHK se podařilo zapojit podnikatele jako rovnocenné partnery do rozhodovacího a řídícího procesu v cestovním ruchu i ostatních odvětvích. Regionální agrární komora (RAK) se postupně zapojuje do nově se tvořícího systému managementu cestovního ruchu z úrovně venkovské turistiky. Předpokládá se její podíl na organizaci produktů hippoturistiky, ubytování na statku ad., které zajišťují diferenciaci příjmů zemědělců. Svaz měst a obcí Jihočeského kraje se programově zabývá cestovním ruchem z důvodu zájmu měst a obcí na jeho intenzivním rozvoji. Svaz se proto stal v roce 2001 zadavatelem Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji, která definovala základní priority, cíle a opatření nutná pro plánovitý rozvoj cestovního ruchu v kraji. Na základě této strategie vyhlásil Krajský úřad grantový program na podporu rozvoje cestovního ruchu, které v roce 2003 podpořil několik desítek investičních i neinvestičních projektů ziskových i neziskových žadatelů. Dalším významným příspěvkem SMOJK v oblasti cestovního ruchu je realizace projektu Management cestovního ruchu v Jihočeském kraji, který inicioval

20 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata transformaci Jihočeské centrály cestovního ruchu na celokrajskou organizaci specializovanou na management cestovního ruchu. Projekt zajistil personální obsazení a materiální vybavení centrály a nastartoval její koordinační činnost v roce Organizace cestovního ruchu ve Waldviertelu Organizace cestovního ruchu v Dolním Rakousku jsou založeny na spolupráci podnikatelů a cca 200 obcí a měst s vybudovanou turistickou infrastrukturou. Tyto subjekty vytvářejí kolem 30 zájmových Sdružení cestovního ruchu, které se spojují v 7 větších regionech. Tři z těchto regionů se profilují jako turistické destinace, patří mezi ně s 260 tis. obyvateli, 10 tis. lůžky a typickými produkty i region Walviertel. Na úrovni rakouského spolkového státu je vybudovaná jednotná marketingová strategie Österreich Werbung (ÖW Reklama pro Rakousko), která se promítá do zemské organizace cestovního ruchu NÖW. Pro prosazování státní politiky cestovního ruchu v regionu Waldviertel byla v roce 1999 ustavena Destinace Waldviertel s.r.o. Destination Waldviertel s.r.o. je třetinově vlastněna zemí Dolní Rakousko, pěti turistickými svazy a podnikateli v cestovním ruchu. Rozhodujícími grémii jsou Valná hromada, dozorčí rada a rada pro marketing. Její úlohu v cestovním ruchu lze charakterizovat takto: Operační plán: realizace destinačního managementu, realizace masterplanu Strategie: vývoj značek, značková politika, budování systémů hlavních témat, odbytová a prodejní síť, rozvoj nabídky, žádné informační středisko Destinace Waldviertel s.r.o., Waldviertel Tourismus, je oficiální strategií CR, propagace, PR, odbytové místo ve Waldviertelu Pověření operativním propojováním & komunikací Programové napojení na NÖW, zemi Dolní Rakousko & ÖW Organizace má sídlo ve Zwettlu, spolupracuje se 7 externími pracovníky a dalšími v rámci lokálních turistických informačních center. Analýza stavu marketingu a mediální spolupráce v cest. ruchu V oblasti médií a informovanosti o cestovním ruchu nedošlo za posledních 10 let k žádnému výraznému posunu. Na obou stranách hranice dostávají obyvatelé pouze sporadické informace o životě lidí, politické situaci, událostech, akcích a aktivitách na druhé straně hranice. Přicházející zprávy jsou spíše negativně laděné, které těžko mohou pomoci k vytvoření vzájemného pozitivního pohledu. I když se situace v poslední době zlepšuje, přesto stále informovanost na obou stranách hranice nevyhovuje z pohledu kvantity a objektivity. Oblast cestovního ruchu jako oblast, kde je negativní zprávu možno vyrobit často velmi obtížně, je z velké části pomíjena. Výsledkem je vzájemná neinformovanost jak o turistické nabídce, která by jistě posílila přeshraniční malý cestovní ruch na krátké vzdálenosti, tak oblast podnikatelská. Zde máme na mysli především mapování podnikatelských aktivit, vzájemná možná propojení firem, společné vytváření a propojení nabídek v cestovním ruchu (dále jen CR), mapování možností pro podnikání na obou stranách hranice apod. Faktem je, že v této oblasti zaostávají sami organizátoři CR na obou stranách hranic, protože jednoduše neví, co se kde za hranicí děje. To vše je důsledkem překážek, mezi které patří zejména jazyková bariéra, nedostatek informací, neochota a strach ze vzájemné konkurence. Přitom oba regiony jsou v rámci svých států spíše handicapované, postižené svou geografickou polohou v těsné blízkosti bývalé železné opony. Oba regiony hledají optimální systémy pro podporu cestovního ruchu a obecně regionálního rozvoje. Přesto jen pomalu dochází k vzájemnému vyjasňování pozic, možností a kompetencí a navazování kontaktů. Chybí informace o neziskové sféře, občanských aktivitách. Přesto je jasné, že zejména na základě osobních zájmů, kontaktů a angažovanosti dochází ke vzniku neformálních vztahů a aktivit, které se odbývají a žijí bez většího povědomí a zájmu veřejnosti i médií tyto ostrůvky pozitivní spolupráce pak působí často jako katalyzátory pro oživení oficiálních

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Projekty Waldviertel registrační číslo žádosti EU-SB-15CZ10-018 Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Závody psích spřežení Mistrovství Evropy 2010 obec Reingers Musher s Club Long Hair Tails,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VYSTAVOVATELŮ

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VYSTAVOVATELŮ 1. CPI Hotels,a.s. - Hotel Gomel České Budějovice Ubytování (480 lůžek), stravování, konference, firemní akce, skupinové pobyty. 2. Plzeňský kraj Prezentace Plzeňského kraje a jeho programy v oblasti cestovního

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008 ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Zpracováno listopad 2011 Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízen a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov Město

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. rok 2005

JIHOČESKÝ KRAJ. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. rok 2005 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu rok 2005 Odbor kultury, pam. péče a cestovního ruchu - vedoucí odboru ing. Kamila Hrabáková Oddělení památkové péče (vozabalova@kraj-jihocesky.cz; tel.

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 20.5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti Newsletter 1/ září 2005 Z obsahu O česko-rakouské akademii expertů Shrnutí aktivit

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Rozvoj lázeňské infrastruktury v Třeboni. - zkušenosti z přípravy projektu pro podání žádosti do Společného regionálního operačního programu

Rozvoj lázeňské infrastruktury v Třeboni. - zkušenosti z přípravy projektu pro podání žádosti do Společného regionálního operačního programu Rozvoj lázeňské infrastruktury v Třeboni - zkušenosti z přípravy projektu pro podání žádosti do Společného regionálního operačního programu Třeboň město s velkým potenciálem cestovního ruchu a lázeňství

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

VÝSTUPY ČINNOSTI ZNALOSTNÍ PLATFORMY MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ VLTAVA (SHHRNUTÍ)

VÝSTUPY ČINNOSTI ZNALOSTNÍ PLATFORMY MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ VLTAVA (SHHRNUTÍ) VÝSTUPY ČINNOSTI ZNALOSTNÍ PLATFORMY MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ VLTAVA (SHHRNUTÍ) ZP Mobilita, dostupnost a doprava ERDV je složena z expertů ze všech 7 partnerských regionů

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2015 Obsah Podpora horských oblastí v roce 2007 2015 Národní program

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Síťové setkání na téma Doprava

Síťové setkání na téma Doprava Síťové setkání na téma Doprava Program setkání: Přivítání Prezentace dopravních projektů realizovaných jednotlivými regiony Jednání ve skupinách ( Investice v infrastruktuře, Veřejná doprava ) Závěr Přivítání:

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více