Sekce pro telemedicínu, teleradiologii a PACS Radiologické společnosti ČLS JEP. pořádá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sekce pro telemedicínu, teleradiologii a PACS Radiologické společnosti ČLS JEP. pořádá"

Transkript

1 Sekce pro telemedicínu, teleradiologii a PACS Radiologické společnosti ČLS JEP pořádá Mezinárodní kongres TELEMEDICÍNA BRNO 2005 Brno, pod záštitou ministryně zdravotnictví ČR Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. ředitelky VZP Ing. Jiřiny Musilkové hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka za garance Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP Radiologické společnosti ČLS JEP Společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

2 Programový výbor kongresu: Předseda programového výboru: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. Vědecký sekretář Radiologické společnosti ČLS JEP Přednosta radiologické kliniky LF MU FN Brno Členové programového výboru: Doc. RNDr. Dr. Ladislav Dušek Centrum biostatistiky a analýz LF MU Doc. MUDr. Miroslav Heřman, CSc. Přednosta Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc Doc. RNDr. Václav Račanský, CSc. Ředitel Ústavu výpočetní techniky MU v Brně Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. ČVUT, Katedra kybernetiky MUDr. Marek Mechl, Ph.D. Radiologická klinika FN Brno Ing. Vladimír Přibík Ministerstvo zdravotnictví ČR poradce odboru informatiky Ing. Ivo Růžička Správce PACS, FN Brno Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc. FRCS(T) náměstek pro vědu a výzkum ÚN Brno Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. Přednosta kliniky traumatologie LF MU v ÚN Hlavní témata kongresu: Telemedicína a elektronická dokumentace Analýza a zpracování lékařských dat Elektronická lékařská doporučení a podpora rozhodování PACS a tvorba sítí Ekonomické a legislativní standardy spojené s telemedicínou Normy a standardy v telemedicíně Telekonference Organizační zajištění kongresu: SYMMA, spol. s r.o. Aleš Martinek Kounicova 13, POB Brno Tel., Fax:

3 Časový plán kongresu Sál A hod Registrace účastníků hod Slavnostní zahájení hod Teleradiologie v EU, legislativa a trendy hod Oběd hod Co je dobré vědět I hod Přestávka na kávu hod Co je dobré vědět II hod Diskuze hod Přestávka na kávu hod Analýza a zpracování lékařských dat Sál B hod Firemní prezentace hod Společenský večer v kongresové hale hotelu Holiday Inn Časový plán kongresu Sál A hod Telemedicína a elektronická dokumentace hod Přenosy hod Přestávka na kávu hod Firemní prezentace hod Oběd

4 Předběžný program Sál A Teleradiologie v EU, legislativa a trendy Prof. Dr. I. W. McCall European Association of Radiology Prof. Dr. B. Silberman European Union of Medical Specialists, Radiology Section Úloha MEDTEL při vstupu ČR do evropského prostoru ehealth Struk P., Ochozka J., Trpišovský T. Medtel, o.p.s. Kulatý stůl na téma Legislativní problémy realizace telemedicíny Co je dobré vědět Ekonomika digitalizace snímkové dokumentace Válek Vl. FN Bohunice, Radiologická klinika LF MU PACS Heřman M. FN Olomouc, Radiologická klinika LF UP Ekonomika digitálního archivu Javora J. AGORA plus, a.s. Možnosti vzdáleného přístupu do digitálního archivu Růžička I., Válek Vl. FN Bohunice, Radiologická klinika LF MU Dataprojektory a monitory Klzo L. FN Hradec Králové, Radiologická klinika LF UK Význam dvojího čtení, standardy Válek V. FN Bohunice, Radiologická klinika LF MU Dvojí čtení a PACS technické předpoklad Mechl M. FN Bohunice, Radiologická klinika LF MU Aplikace Telemedicíny do výuky Dušek L. Centrum biostatistiky a analýz LF MU Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů na ZSF OU Chmelová J., Pleva L., Sochorová H., Korhelík K. Ústav zobrazovacích metod ZSF OU, RDG ústav a Traumacentrum FNsP Ostrava MU Brno

5 Analýza a zpracování lékařských dat Metody umělé inteligence ve zpracování lékařských dat Lhotská L. Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP Získávání znalostí z longitudinálních studií Nováková L., Kléma J, Štěpánková O. Kvantitativní hodnocení dlouhodobých EEG záznamů Rieger J. Využití spektrální analýzy pro detekci a eliminaci artefaktů z dlouhodobých EEG záznamů Krajča V. Techniky shlukování pro účely analýzy signálu z EKG holteru Chudáček V. Nová objektivní metoda snímání očních pohybů Fejtová M., J. Fejt J. Klasifikace onemocnění z dat genové exprese a dodatečné znalosti Železný F. Test deprese ve virtuální realitě - cesta k dálkovému monitorování psychického stavu pacienta? Výsledky pilotní studie. Hess Z., Podlipný J.1, Honzík P., Rosolová H., Bolek L., Petrlová B. Zpracování obrazové informace, homeworking, PACS ve funkční anatomické dg. na oddělení nukleární medicíny Bakala J., Bernátek J., Jetleb J., Minář P. Sál B Firemní prezentace Trendy v PACS a uplatnění v České republice Pokorný M., Raška J., Schmidt M. ICZ a.s. PACS (RDG Medea StaproTomocon) Bednář J. STAPRO s.r.o. Teleradiologie a bezfilmové nemocnice Kajan J., Krupa P. TatraMed s.r.o., FN u sv. Anny

6 Předběžný program Telemedicína a elektronická dokumentace Přístup k dokumentaci kýmkoliv a odkudkoliv vize nebo realita? Rous V., Fabián J. Institut klinické a experimentální medicíny PACS V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Andres P. Masarykův onkologický ústav USA Bohunice Firemní prezentace WM PACS životní příběh pacienta v obrazech Bureš V. Medicalc software s.r.o. PACS a komunikace Mačát M. Medical Solution, OR-CZ spol. s r.o. Profesionální diagnostické monitory EIZO Charvát A. Avnet Applied Computing s.r.o. zast. EIZO NANAO Corp. Ltd. Sdílení a konsolidace pacientských dat v síti zdravotnických zařízení Münz J., Miller L. SMS spol.s r.o. Řízení WORKFLOW v systému FUSION PACS Seidl L. FOMEI a.s.

7 P Ř I H L Á Š K A k účasti na mezinárodní kongres TELEMEDICÍNA BRNO 2005 Brno, Kongresové centrum, Titul, jméno, příjmení Instituce... Adresa / vč. PSČ /... Tel.: Fax .. IČO: DIČ:. * Vyplněné údaje slouží k vystavení daňového dokladu Žádám o zajištění oběda dne ( cena Kč 120,-) Žádám o zajištění oběda dne ( cena Kč 120,-) Mám zájem o účast na společenském večeru ANO NE ANO NE ANO NE Kongresový poplatek uhradím: při registraci převodem složenkou Potvrzení o zaplacení: Potvrzujeme, že jsme uhradili dne kongresový poplatek v celkové výši Kč za našeho pracovníka.. na vrub účtu číslo.., variabilní symbol IČO instituce, ve prospěch účtu číslo /0100 v Komerční bance Brno venkov, IČO: , DIČ: CZ Razítko finanční účtárny Datum Podpis * Tato platba je považována jako záloha. Daňový doklad Vám bude vystaven do 14 dnů po obdržení platby. Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: SYMMA, spol. s r.o. Aleš Martinek Kounicova 13, POB Brno Tel., Fax:

8 ŽÁDOST O REZERVACI UBYTOVÁNÍ při příležitosti konání mezinárodního kongresu TELEMEDICÍNA BRNO , Brno, Kongresové centrum Titul, jméno, příjmení Instituce... Adresa / vč. PSČ /... Tel.: Fax .. Možnosti ubytování: Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno Jednolůžkový pokoj Kč 3 150,- Dvoulůžkový pokoj Kč 3 500,- Hotel Voroněž II., Křížkovského 49, Brno Jednolůžkový pokoj Kč 1 926,- Dvoulůžkový pokoj Kč 2 196,- Hotel Continental, Kounicova 6, Brno Jednolůžkový pokoj Kč 900,- Dvoulůžkový pokoj Kč 1 300,- Penzion BVV, Hlinky 28a, Brno Jednolůžkový pokoj Kč 790,- Dvoulůžkový pokoj Kč 980,- Ceny jsou uvedeny vč. 19 % DPH a snídaně. Vaše požadavky: Hotel (název) Datum: Typ pokoje: Počet osob... Přeji si ubytování s... Rezervace ubytování je závazná, v případě nevyužití bude objednavateli fakturováno plné nocležné. Vyplněný formulář zašlete na níže uvedenou adresu nejpozději do SYMMA spol. s r.o. Aleš Martinek Kounicova 13, POB Brno Tel., Fax:

9 Organizační pokyny: Místo konání: Doprava k místu konání: Kongresové centrum Brno Výstaviště 1 ( u hlavního vchodu do areálu BVV ), Brno Cestující MHD: tramvaj č.1 od hlavního nádraží směr Pisárky, Bystrc zastávka Výstaviště. Motoristé: mapka místa konání je umístěna na Parkování: U kongresového centra a na ulici Hlinky. Kongresové Pro členy ČLS JEP Kč 950,- vč. 19 % DPH poplatky: Ostatní Kč 2 200,- vč. 19 % DPH / kongresový poplatek zahrnuje sborník abstrakt, CD sborník, občerstvení v průběhu akce a společenského večera /. Oběd: Tlumočení: Doprovodná výstava: Společenský večer: Storno podmínky: Dne a bude zajištěn pro účastníky kongresu v restauraci Kongresového centra. Cena Kč 120,- vč. 19%DPH. Simultánní tlumočení zajištěno po celou dobu konání kongresu. Doprovodná výstava firem bude probíhat v přilehlých prostorách Kongresového centra. Podrobnosti sdělí agentura SYMMA spol. s r.o. Společenský večer pro účastníky kongresu se koná dne v Kongresové hale hotelu Holiday Inn od hod. V případě neúčasti se kongresový poplatek nevrací. Účastník může za sebe vyslat náhradníka. Informace pro přednášející Přednášející nehradí kongresový poplatek. Jednací jazyk: Doba vyhrazena přednášejícím: Konferenční technika: Prezentace: Abstrakta přednášek: Plné verze přednášek: Čeština, slovenština, angličtina s tlumočením. Všichni přednášející budou vyrozuměni o přidělené době k jejich prezentaci. Prosíme o časovou kázeň. Při překročení vymezené doby předsedající přednášku přeruší. Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor, PC a video / možnost napojení vlastního notebooku / a připojení na internet. Techniku je možné si odzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek. Prezentace prosíme dodat na CD, disketě nebo USB Flash disku. Abstrakta přednášek budou uveřejněna ve sborníku abstrakt, který obdrží každý účastník kongresu. Programový výbor neprováděl jazykové úpravy dodaných textů. Plné verze přednášek budou uveřejněny na CD sborníku přednášek, který obdrží každý účastník kongresu.

10 Sponzoři a prezentující se firmy Hlavní sponzor SIEMENS s.r.o., divize Medicínské systémy Sponzoři Avnet Applied Computing s.r.o., Praha FOMEI, a.s., Hradec Králové ICZ, a.s., Brno medisap, s.r.o., Praha OR CZ spol. s r.o., Moravská Třebová TatraMed s.r.o., Bratislava, Slovenská republika Prezentující se firmy AGORA plus, a.s., Brno IZIP, spol. s r.o., Praha Kodak Czech, spol. s r.o., Praha Medicalc software, s.r.o., Plzeň PURO KLIMA, a.s., Praha SMS, spol. s r.o., Brno STAPRO s.r.o., Pardubice PRAGONET, a.s., Praha

Časový plán kongresu 31. 3. 2005. Sál A. 1. 4. 2005 Sál A. 8.00 9.00 hod Registrace účastníků

Časový plán kongresu 31. 3. 2005. Sál A. 1. 4. 2005 Sál A. 8.00 9.00 hod Registrace účastníků Časový plán kongresu 31. 3. 2005 8.00 9.00 hod Registrace účastníků Sál A 9.00 9.15 hod Slavnostní zahájení 9.15 10.40 hod Co je dobré vědět I. 10.40 11.00 hod Přestávka 11.00 12.10 hod Teleradiologie,

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 17. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 BIOLAB 2014 47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Více

Konference ARaP 2005 Automatizace, regulace a procesy Program 29. 30. 11. 2005 Brno, hotel Holiday Inn

Konference ARaP 2005 Automatizace, regulace a procesy Program 29. 30. 11. 2005 Brno, hotel Holiday Inn Konference ARaP 2005 Automatizace, regulace a procesy Program 29. 30. 11. 2005 Brno, hotel Holiday Inn Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na první ročník odborné konference ARaP 2005, kterou pořádá

Více

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o., Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE!

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE! 2.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce! 3. - 5. května 2015, Brno Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

MEFANET 2009. konference

MEFANET 2009. konference konference MEFANET 2009 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů 25. 27. listopadu 2009 Brno Hotel Voroněž konference

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ČVUT v Praze, Fakulta strojní ČEZ, a. s. ZČU v Plzni, Fakulta strojní ÚJV Řež, a.s. Inženýrská akademie České republiky ČSNMT 10. konference ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny 1.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce... 1. - 3. května 2013, hotel Santon Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem Ústavu

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

ODHM II. OSTRAVSKÉ DNY 2010 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM II. OSTRAVSKÉ DNY 2010 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY ČESKÁ SPOLEČNOST HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY ČLS JEP UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Rerum Sanitarium ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ M Ě S T S K Á NEMOCNICE O S T R A V A Centrum hyperbarické

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o.

červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o. Dům techniky České Budějovice spol. s r. o. pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí červený KOHOUT Konference se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR

Více