29 / 7 čtvrtek 19:30 Maškarní sál Škampovo kvareto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "29 / 7 čtvrtek 19:30 Maškarní sál Škampovo kvareto"

Transkript

1 29 / 7 čtvrtek 19:30 Maškarní sál Škampovo kvareto Joseph Haydn ( ): Smyčcový kvartet d moll, Op. 103 fragment Andante grazioso Menuetto ma non troppo presto Antonín Dvořák ( ): Smyčcový kvartet č. 13 G Dur, Op. 106 Allegro moderato Adagio ma non troppo Molto vivace Andante sostenuto. Allegro con fuoco Leoš Janáček ( ): Smyčcový kvartet č. 2 Listy důvěrné Andante. Con moto. Allegro Adagio. Vivace Moderato. Adagio. Allegro Allegro. Andante. Allegro Škampovo kvarteto: Helena Jiříkovská housle Daniela Součková housle Radim Sedmidubský viola Lukáš Polák violoncello V komorní tvorbě Josepha Haydna ( ) nalezneme na 68 smyčcových kvartetů, a proto lze bez nadsázky říci, že ještě více než duchovním otcem symfonie, byl Haydn průkopníkem právě této hudební formy. Smyčcový kvartet d moll, op. 103 komponoval Haydn v pokročilém věku mezi lety 1803 a 1806 a kvapem ubývající síly dovolily skladateli dokončit pouze dvě střední věty. V 90. letech se v Londýně objevily ještě náčrtky patrně závěrečné věty kvartetu, nicméně tato domněnka nebyla dosud potvrzena. Ačkoli se skladatel ocital již opravdu na sklonku svého života, hudba, kterou stvořil, nepostrádá mladistvý zápal a přesvědčivost. Jako kdyby s úbytkem mých životních sil rostla touha a nutkání dále tvořit. Ach Bože! Kolik ještě věcí zůstává nedoděláno v tomto skvělém umění, dokonce i takovým člověkem, jakým jsem já! poznamenal sám Haydn v dopisu nakladateli Härtelovi. Barvité, již beethovenovsky laděné Andante a Menuet jsou dojemnou připomínkou síly talentu v poslední etapě Haydnova dlouhého tvůrčího života a závěru kariéry osobnosti, jež získala obdiv a uznání již za svého života i za hranicemi monarchie. Violista Antonín Dvořák ( ) cítil od počátku svých kompozičních snah příchylnost ke komorní hudbě, a tak není divu, že i jeho prvním oficiálním opusem byl smyčcový kvartet, a to dokonce se dvěma violami. Na dnešním koncertu však zazní nikoli první, ale naopak poslední Dvořákův Smyčcový kvartet č. 13 G Dur, Op. 106,

2 který vznikl po návratu Antonína Dvořáka z Ameriky do Čech, a to během pouhých čtyřech týdnů. Toto dílo zahajuje novou etapu ve skladatelově tvorbě a spíše než fundamentálně novou kompozici představuje jakési resumé. Klasická sonátová forma je i zde zachována, avšak v jejím rámci se Dvořák pohybuje s mimořádnou fantazií. Tematický materiál není tolik rozsáhlý ani kantabilní, více je však zdůrazněna zvuková, barevná stránka instrumentace, nositelem výrazu jsou i časté tempové a dynamické proměny. Kvartet se skládá spíše z drobných, fragmentovaných motivů. Samozřejmost, s níž skladatel realizuje náročné harmonicko - modulační proměny motivických prvků, je udivující. Po stránce rytmické Dvořák střídá častá použití duol, triol, kvartol či kvintol a záměrně tak zastírá pravidelnou pulzaci sudého nebo lichého metra, harmonicky pak osciluje mezi durovým a mollovým tónorodem. Jednotlivé elementy, poprvé se objevující v první větě kvartetu, jsou citovány v dalších částech způsobem, v němž Dvořák předjímá Janáčka melodikou připomínající lidskou řeč, prozaickou povahou a rétorickým jazykem. Kvartet je přesvědčivou reflexí pocitů z radostného a šťastného shledání skladatele s rodinou a přáteli, i s milovaným prostředím klidné přírody v okolí Vysoké u Příbrami. Miluji hudbu, jež prolíná celý život. Musí být zabodnuta v prostředí, v životě, v krvi. Cit to je zdroj uměleckého tvoření. Nejmocnější je cit lásky. Leoš Janáček Na Velikonoce v roce 1927 se Leoš Janáček ( ) vypravil na několik dní ke Stösslovým na návštěvu. Během dvou procházek se svou vroucně milovanou, o mnoho let mladší Kamilou jako by jejich vztah zintenzívněl. Janáček si ve své následné korespondenci dovolil Kamile i tykat, Kamila však zůstávala zdrženlivou, ale bylo zřejmé, že citové vzplanutí Janáčkovo již přijala. Psali si stále častěji, fantazírovali o sňatku a založení společné rodiny, avšak první skutečný polibek oslavili až příští léto. Prudký cit, jenž zcela ovládl Janáčkovu osobnost, pronikl i do jeho tvorby a během několika málo týdnů skladatel zkomponoval Smyčcový kvartet č. 2 Listy důvěrné. Intimní dílo lásky, svědectví jeho pozdního velkého citové vzplanutí patří k nejvýznamnějším skladbám českého hudebního expresionismu. Celý náš život v něm bude obsažen píše Janáček Kamile. Niterné opojení a štěstí, které Janáček prožíval, však mistrně překračuje hranice individua směrem k humanitě a k myšlence zodpovědnosti k člověku. Původní záměr nazvat dílo Listy milostné Janáček pro zachování diskrétnosti raději zavrhl. Symbolem Janáčkovy touhy je v tomto díle zejména part violy. Tematicky jsou nejtěsněji spojeny první a druhá věta, stavebně nejsoustředěnější je věta třetí, v níž místy využívá variační techniku. Úryvkovitost Janáček obdivuhodně stmeluje motivickou obměnou, proměnou a záměnou, všechny nápady, nálady a změny vyrůstají z jednoho

3 tematického jádra. Celý kvartet je dramatem bouřlivých, nestálých emocí, od úvodního výbuchu vzrušeného očekávání přes náhlý impulzivní obrat, tázání až k něžné křehkosti mé první dojmy, když jsem Tě spatřil. Druhá věta je vášnivou meditací plynoucí od pochybností k radosti v hudebních tónech jsem popsal svou nejsladší touhu, zápasím s ní, vítězí, Ty jsi ji stvořila, jaký bude její osud?... je jako Ty, když se směješ se slzami v očích, přesně tak zní. Třetí věta rozvíjí náladu od otázek až po jejich konfrontaci s vášnivým vyznáním dnes jsem dokončil číslo když se země třese, bude to ta nejlepší věta. V závěrečném rondu se navrací frenetický tanec obklopený zmítající se extází a zoufalstvím a kvartet vrcholí v triumfálním finále, ve vítězství hlubokého citu bude o obavách o Tebe ale ne neskoční strachem o mou malou, krásnou lištičku, ale obrovskou touhou a jejím jako by naplněním. Tak končí dílo, pro jehož vášeň a intenzitu bychom mu stěží hledali rovné, i když jej napsal čtyřiasedmdesátiletý skladatel v posledním roce svého života. Škampovo kvarteto Škampovo kvarteto odstartovalo svou strmou uměleckou dráhu v březnu roku 1989 na pražské AMU pod vedením profesorů Antonína Kohouta a Milana Škampy, členů legendárního Smetanova kvarteta, a velice rychle zdomácnělo na našich a zahraničních pódiích. K tomu jim pomohly i studijní pobyty na Scuola di Musica di Fiesole u Pierro Farulliho z Quartetto Italiano, u pianisty Malcolma Fragera, u členů Amadeus Quartet, Waltera Levina z Quartet LaSalle, a další. Po obdržení několika cen na mezinárodních soutěžích komorní hudby získali první cenu v prestižní světové soutěži Charlese Hennena v holandském Heerlenu. V roce 1992 kvarteto získalo zvláštní cenu Českého komorního spolku, o rok později následovalo velmi úspěšné vystoupení v londýnské Wigmore Hall, za něž obdrželo cenu Královské filharmonické společnosti Best Debut V říjnu následujícího roku se pak soubor stal vůbec prvním rezidenčním kvartetem v historii Wigmore Hall, kde v letech odehrál desítky koncertů. Kvarteto vystupuje v Evropě, Japonsku, Severní a Jižní Americe, Mexiku a Austrálii. Se svým publikem se setkává na pódiích prestižních hudebních festivalů v Melbourne, Aspenu, Berlíně, Gstaadu, Edinburghu, Istanbulu, Paříži aj. Pravidelně vystupuje ve významných světových hudebních centrech, jakými jsou např. londýnská Wigmore Hall, Concertgebow Amsterdam, pařížské divadlo Chatelet, vídeňský Musikverein, Lincoln Centre a Carnegie Hall v New Yorku, či Suntory Hall v Tokiu, jakož i ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Pravidelně přijímá pozvání na mezinárodní festivaly komorní hudby, z posledních let jmenujme festivaly v holandském Orlandu, norském Stavangeru, německém Schleswig-Holstein a Schwetzingen. Se Škampovým kvartetem pravidelně spolupracují významní umělci Josef Suk, Dagmar Pecková, Jiří Bárta, Janine Jansen, Kathryn Stott, Michael Collins, Ronald van Spaendonck, Nikolaj Děmiděnko, Itamar Golan, Melvyn Tan aj. Na řadě alb hudebního vydavatelství Supraphon hraje Škampovo kvarteto skladby Haydna, Mozarta, Beethovena, Schuberta, Smetany, Dvořáka, Brahmse, Suka a Ravela. Spolupráce kvarteta s českou cross-over umělkyní a skladatelkou Ivou Bittovou na jejím albu Iva Bittová Classic je mistrovským spojením názvuků romské, moravské lidové hudby a jazzu. Jejich další CD s oběma Janáčkovými

4 kvartety získalo Cenu Harmonie za nejlepší nahrávku roku 2001 v kategorii komorní hudby. Totéž ocenění si odnesli o dva roky později za CD s moderní interpretací obou kvartetů Bedřicha Smetany. Jejich BBC Lunchtime Concert s Melvynem Tanem byl vybrán jako první CD v sérii nahrávek Live from Wigmore Hall pro vydavatelství BBC World Label. V červnu 2007 vydalo Škampovo kvarteto další nahrávku pro značku Supraphon, obsahující Dvořákův klavírní kvintet op.81 s Kathryn Stott a kontrabasový kvintet op.77 s Laurene Durantel. V říjnu téhož roku vyšla jejich další živá nahrávka v sérii Life from Wigmore Hall s kvartety Mozarta, Smetany a Šostakoviče. Škampovo kvarteto věnovalo vždy mimořádnou pozornost Janáčkově hudbě. Vznikl tak první originální projekt koncertů v letech Janáček a jeho moravské kořeny. Oba smyčcové kvartety v něm znějí spolu s moravskou lidovou hudbou ve vlastní úpravě s průvodním slovem. Další projekt vznikl u příležitosti roku české hudby 2004, kdy Škampovci prohloubili svoji spolupráci s Ivou Bittovou. Pro Supraphon natočili Janáčkovu sbírku Lidová poezie v písních v kvartetní transkripci Vladimíra Godára a vlastním originálním aranžmá. Tento program byl úspěšně proveden na festivalu České sny 2004 v tuzemsku i zahraničí. Z významných počinů Škampova kvarteta zmiňme i jejich pedagogické aktivity. Vedle mistrovských kurzů pro Wigmore Hall, Concertgebow Amsterdam či University of Mexico City a jiné instituce či hudební festivaly je to zejména spolupráce s londýnskou Royal Academy of Music, kde jsou od září 2001 jmenováni hostujícími profesory v oboru komorní hudby na katedře smyčců.

5 29 / 7 Thursday 7:30 p.m. Masquerade Hall Škampa Quartet Joseph Haydn ( ): String Quartet in D minor, Op. 103 fragment Andante grazioso Menuetto ma non troppo presto Antonín Dvořák ( ): String Quartet No. 13 in G major, Op. 106 Allegro moderato Adagio ma non troppo Molto vivace Andante sostenuto. Allegro con fuoco Leoš Janáček ( ): String Quartet No. 2 Intimate Letters Andante. Con moto. Allegro Adagio. Vivace Moderato. Adagio. Allegro Allegro. Andante. Allegro Škampa Quartet: Helena Jiříkovská violin Daniela Součková violin Radim Sedmidubský viola Lukáš Polák violoncello Chamber works by Joseph Haydn ( ) include 68 string quartets and therefore it can be said without any exaggeration that even more than a godfather of symphony, Haydn was a pioneer of this music form. String Quartet in D minor, Op. 103 was composed in Haydn s advanced age between years 1803 and 1806 and since he was quickly getting weaker, he managed to complete just two middle parts. In 1990 s, drafts of the final part of the quartet were published in London but their origin has not been confirmed yet. Although the composer was really at the end of his life already, the music that he composed does not lack enthusiasm and persuasiveness of youth. As if the loss of my vitality increased my longing and thirst for creation of something. Oh God! How many things remain incomplete in this great art, undone even by a man like me! Haydn wrote in a letter to publisher Hartel. Colorful, Beethovenlike Andante and Minuet are a touching reminder of the strength of the talent in the last phase of Haydn s long creative life and the end of the career of a personality that earned reputation and admiration even abroad during his life already. Violist Antonin Dvorak ( ) felt from the very beginning of his composition attempts the attractiveness of chamber music and therefore it is no wonder that also his first official opus is a string quartet, with as many as two violas. Today s concert will however not present

6 the first but actually the last Dvorak s String Quartet No. 13 in G major, Op. 106 that was written after Antonin Dvorak s return from America to Bohemia, in just four weeks. This work of art starts a new stage of the composer s work and rather than a fundamentally new concept, it represents a kind of a resume. The classic sonata form is preserved here but Dvorak moves in it with unusual fantasy. The thematic material is not so large or cantabile, voice and color of instrumentation is stressed out more, expression is driven by frequent tempo and dynamics changes. The quartet rather consists of small, fragmented motives. How easily the composer realizes complicated harmonic and modulation changes is surprising. In terms of rhythm, Dvorak often uses duplets, triples, quadruplets, or quintlets and he intentionally hides the regular pulsation of even or odd metric, harmonically he oscillates from major and minor tones. Individual elements are first presented in the first part of the quartet and they are quoted in all other parts in a way in which Dvorak anticipates Janacek s melodies that resemble human speech, prosaic character and rhetorical language. The quartet is a persuasive reflection of feelings of happy and excited meeting of the composer with his family and friends, with the beloved environment of calm countryside around Vysoka u Pribrami. I love music that blends with the entire life. It must be well established in the environment, in life, in blood. That is the source of artistic creation. The feeling of love is the mightiest one. Leos Janacek At Easter 1927, Leos Janacek ( ) set out for a visit of the Stossls for a few days. During two walks with his beloved, much more younger Kamila, their relationship seemed to become more intensive. Janacek then allowed Kamila to call him the first name in the following correspondence. Kamila however remained reserved but it was obvious that she had accepted Janacek s passionate feelings. They wrote each other more and more often, they dreamed of a wedding and a family but the first real kiss came only the next summer. The sudden feeling, which completely dominated Janacek s personality, entered also his work and in a few weeks, the composer composed String Quartet No. 2 Intimate Letters. The intimate piece about love, evidence of his late big emotional outbreak, is one of the most important compositions of Czech musical expressionism. The entire life of ours will be included in it Janacek writes to Kamila. The inner inebriety and happiness that Janacek experienced however perfectly extends the limits of an individual towards humanity and an idea of responsibility to a human. Janacek after all dropped the original plan to call the piece Love letters in order to remain discreet. Especially the viola part is a symbol of Janacek s longing. The first and second parts are thematically

7 the tightest, the third part is the most concentrated one in terms of its structure and it uses variation technique in some parts. Janacek masterly unites the fragmented piece by changes in themes, all ideas, moods, and changes are based on one thematic core. The entire quartet is a drama of raging and unstable emotions, from the initial explosion of excited expectation to a sudden impulsive turn, questioning and tender fragility my first impressions when I saw you. The second part is a passionate mediation flowing from doubts to happiness in the tones of music, I described my sweetest desire, I fight it, it wins, you created it, what will its fate be?... it s like you when you smile with tears in your eyes, that s exactly how it sounds. The third part develops the mood from questions to their confrontation with passionate profession I ve completed the part when earth quakes and it will be the best part. In the final rondo, the frenetic dance returns surrounded with ecstasy and despair and the quartet peaks in a triumphant finale, in victory of a deep emotion it will be about fears for you but it will not end with fear for my little beautiful fox but with great longing and with its fulfilling. That is the end of a work, for whose passion and intensity we would have problems to find a counterpart although the seventy-four year old composer wrote it in the last year of his life. The Škampa Quartet The Škampa Quartet is among the very finest of an outstanding group of current Czech string quartets that has represented their country in major Concert Halls around the world for twenty years. Through their mentors, the legendary Smetana Quartet, they trace their roots to the earliest quartets such as the Bohemian Quartet in a land described in the 18th century as the Conservatoire of Europe and that remains, to this day, the very cradle of European Chamber Music. To this innate musicality they have added their own particular research to inform their understanding of the folk-song and poetry, rhythms and dance from which their native music grew to the extent that their recordings of the quartets by Janacek and Smetana particularly are quoted as the bench-marks against which other performances are judged. This research resulted in, among other things, the production of an illustrated talk Janacek and his Moravian Roots and led to collaboration with singer Iva Bittova which successfully crossed many musical boundaries. Prizes at International Competitions, Awards from the Royal Philharmonic Society and others and appointment as the first-ever Resident Artists at Wigmore Hall marked the solidity of their early years and provided recognition which led to invitations to perform at major Festivals world-wide including Prague Spring, Schwetzingen, Edinburgh, Schleswig-Holstein and Melbourne. These engagements included collaboration with many fine internationally recognised artists including Melvyn Tan, Itamar Golan, Josef Suk, Michael Collins, Kathryn Stott and Janine Jansen among many others. From the beginning they have established a close relationship with BBC Radio 3 resulting in regular broadcasts from Wigmore Hall, St John s Smith Square, LSO St Luke s and the Chamber Music Proms. The Škampa quartet have been award-winning recording artist for Supraphon for most of the Quartet s career. They are now also among the elite artists whose performances have been selected for release

8 on the Wigmore Hall Live label. Education has long been an important facet of their work, and one that they find particularly rewarding. They teach in many places around the world but particularly at the Royal Academy of Music in London where they were appointed Visiting Professors of Chamber Music in 2001.

Stamic Quartet. Leoš Janáček Wolfang Amadeus Mozart Franz Schubert

Stamic Quartet. Leoš Janáček Wolfang Amadeus Mozart Franz Schubert Stamic Quartet Leoš Janáček Wolfang Amadeus Mozart Franz Schubert Stamic Quartet Jindřich Pazdera violin Josef Kekula violin Jan Pěruška viola Vladimír Leixner cello Inaugurační koncert Stamicova kvarteta

Více

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 Smetanova síň Obecního domu Slavnostní mimořádný koncert Prague Radio Symphony Orchestra 87 th concert season 2013 2014 Smetana Hall of the Municipal House Special ceremonial

Více

July 10-29. Festival Guide

July 10-29. Festival Guide July 10-29 2007 Festival Guide Postavení hudby je podivuhodné a záhadné. Tváří-li se poezie, sochařství a malířství stále ještě jako zobrazovatelky lidského života, představuje hudba jen jeho podobenství.

Více

Vážení posluchači, vážení návštěvníci.

Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Je mi ctí, že Vás již po čtrnácté mohu přivítat na mezinárodním hudebním festivalu České doteky hudby, který je členem Asociace hudebních festivalů ČR. Festival se

Více

Festival Guide Průvodce festivalem

Festival Guide Průvodce festivalem LET US FULFIL YOUR SUMMER NIGHTS AGAIN from 22nd June to 16th July 2006 Festival Guide Průvodce festivalem NECHTE NÁS OPĚT NAPLNIT VAŠE LETNÍ NOCI Vážení a milí návštěvníci, vítám Vás na prahu druhého

Více

Bohuslav Martinů Diary

Bohuslav Martinů Diary Bohuslav Martinů Diary 2009 BM Diar 2009.indd 1 12/4/08 5:16:23 PM Bohuslav Martinů život a dílo v datech Bohuslav Martinů život a dílo v datech 1890 8. prosince narozen na věži kostela sv. Jakuba v Poličce

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

46. ročník mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků. 46 th International Radio Competition for Young Musicians

46. ročník mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků. 46 th International Radio Competition for Young Musicians 46. ročník mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků 46 th International Radio Competition for Young Musicians Člen Evropské unie hudebních soutěží pro mládež (EMCY) Member of the European Union

Více

Gymnázium a Hudební škola

Gymnázium a Hudební škola III. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky pořádá Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy The 3rd Annual International Josef Micka

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno in partnership with Leoš Janáček

Více

X III. F O R F E S T K R O M Ě Ř Í Ž 2 0 0 2 / 22. - 30. 6. /

X III. F O R F E S T K R O M Ě Ř Í Ž 2 0 0 2 / 22. - 30. 6. / X III. F O R F E S T K R O M Ě Ř Í Ž 2 0 0 2 / 22. - 30. 6. / M e z i n á r o d n í f e s t i v a l s o u č a s n é h o u m ě n í s d u c h o v n í m z a m ě ř e n í m Festival pořádá Umělecká iniciativa

Více

23 23 th 23 5. 25. 9. 2014

23 23 th 23 5. 25. 9. 2014 23 23 th 23 5. 25. 9. 2014 Český výbor Czech Committee Japonský výbor Japanese Committee Předseda Chairman Tomáš Čistecký Prezidentka President Shuku Iwasaki Členové Members Shihoko Finda Norbert Heller

Více

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE 44 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel Bém, primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém, Mayor of the City of Prague Václav Jehlička,

Více

ČESKÉ MŠE CZECH MASSES

ČESKÉ MŠE CZECH MASSES cd_czech_masses 29.5.2013 10:43 Str. 1 24 1 UP 0084-2 UP 0130-2 UP 0121-2 ČESKÉ MŠE CZECH MASSES Suk Foerster Fibich UP 0141-2 UP 0025-2 UP 0010-2 UP 0113-2 UP 0100-2 ARCODIVA Jaromírova 48, 128 00 Praha

Více

Informace o vstupenkách Subscription concerts A. Ticket information Czech Philharmonic educational 50

Informace o vstupenkách Subscription concerts A. Ticket information Czech Philharmonic educational 50 Sezona 2013/2014 32 84 104 120 Koncerty Zájezdy a koncerty pro jiné pořadatele Edukativní programy Praktické informace Concerts Tours and Concerts for Other Promoters Educational Programmes Useful Information

Více

28. EXPOZICE NOVÉ HUDBY 10 14/6/2015

28. EXPOZICE NOVÉ HUDBY 10 14/6/2015 Programoviny PRO NÁVŠTĚVNÍKY FESTIVALU EXPOZICE NOVÉ HUDBY / ZALOŽENO 1969 PROCHÁZENÍ HUDBOU 28. EXPOZICE NOVÉ HUDBY 10 14/6/2015 E X P O S I T I O N O F T H E N E W M U S I C Zvukové instalace / Sound

Více

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

Leoše Janáčka. 15. ročník. klavír piano. Mezinárodní soutěže. International Competition

Leoše Janáčka. 15. ročník. klavír piano. Mezinárodní soutěže. International Competition Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Brno ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka, Brno The Faculty of Music of the Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno in partnership with the

Více

THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE

THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE THEATRE FACULTY OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA DIVADELNÍ FAKULTA JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE TheaTre faculty of the JanáCek

Více

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA. 8ñ12 May, 2003 Municipal House

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA. 8ñ12 May, 2003 Municipal House 4 0 INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA 8ñ12 May, 2003 Municipal House 8.ñ12. kvïtna 2003 ObecnÌ d m Under the Patronage of Z ötitu p evzali Miroslava

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Milým kolegům a přátelům

Milým kolegům a přátelům Festivalová atmosféra Festival Atmosphere Milým kolegům a přátelům Jsem potěšen, že vás mohu přivítat na 48. ročníku MTF Zlatá Praha. Podzimní barvy města vytvářejí nádhernou kulisu programu plnému tance

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 49 PRAGUE ŽOFÍN PALACE PRAGUE ŽOFÍN PALACE INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL OCTOBER 13 17, 2012 OCTOBER 13 17, 2012 CATALOGUE CATALOGUE WWW.FESTIVALGOLDENPRAGUE.CZ ÚVODNÍ

Více

P!NK. Kabát BANDITI DI PRAGA PO 30 LETECH. Eric Clapton. florbalu Bitva o krále a královny českého florbalu. předvede své umění

P!NK. Kabát BANDITI DI PRAGA PO 30 LETECH. Eric Clapton. florbalu Bitva o krále a královny českého florbalu. předvede své umění Kabát BANDITI DI PRAGA PO 30 LETECH Eric Clapton Pomalá ruka předvede své umění Superfinále florbalu Bitva o krále a královny českého florbalu P!NK Magazín O 2 areny Zdarma Jaro 2013 koncert sport show

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

ZVOLTE SI NEJSNADNĚJŠÍ CESTU K INTERNETU V TELEVIZI. NA VŠEM ZÁLEŽÍ.

ZVOLTE SI NEJSNADNĚJŠÍ CESTU K INTERNETU V TELEVIZI. NA VŠEM ZÁLEŽÍ. ZVOLTE SI NEJSNADNĚJŠÍ CESTU K INTERNETU V TELEVIZI. VIERA CAST rozšiřuje možnosti televizoru o nejpopulárnější internetové služby. Díky jednoduchému a přehlednému ovládání můžete kdykoliv vstoupit do

Více

8/ Albatros / Albatross bird 03:27 9/ Labuť / Swan 02:44 10/ Ukolébavka / Lullaby 01:43 11/ U skandinavských skal / By the Scandinavian rocks 02:40

8/ Albatros / Albatross bird 03:27 9/ Labuť / Swan 02:44 10/ Ukolébavka / Lullaby 01:43 11/ U skandinavských skal / By the Scandinavian rocks 02:40 Antonín Dvofiák (1841 1904) (Adolf Heyduk) Cigánské melodie / Gypsy Songs, Op. 55, B 104 15:19 1/ Má píseň zas mi láskou zní / My song of love 03:17 2/ Aj! Kterak trojhranec můj přerozkošně zvoní / Hey!

Více

NEW OPERA DAYS OSTRAVA DNY NOVÉ OPERY OSTRAVA. 2. bienále / 2 nd Biennial

NEW OPERA DAYS OSTRAVA DNY NOVÉ OPERY OSTRAVA. 2. bienále / 2 nd Biennial NEW OPERA DAYS OSTRAVA DNY NOVÉ OPERY OSTRAVA 2. bienále / 2 nd Biennial 2014 Ostravské centrum nové hudby a Národní divadlo moravskoslezské Ostrava Center for New Music and The National Moravian-Silesian

Více