LISTY. Žamberské. Žamberské. 1. srpna 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY. Žamberské. Žamberské. 1. srpna 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA"

Transkript

1 Žamberské Žamberské listy 1 LISTY ŽAMBERSKÁ ALABAMA SLAVÍ 20 let podrobné informace uvnitř listů, str. 9 č.13/ srpna 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

2 2 Žamberské listy Zprávy z radnice PODĚKOVÁNÍ ZA DLOUHOLETOU PRÁCI panu Mgr. Jaroslavu Hájkovi Panu učiteli Mgr.Jaroslavu Hájkovi za mnoholetou činnost na Základní škole, Nádražní 581 v Žamberku, poděkovali starosta města Jiří Dytrt a ředitel školy Mgr.Jaroslav Tajbr. Příjemné posezení s připomenutím práce pana učitele pro děti školou povinné, pro sportovce a další organizace nejen v našem městě se uskutečnilo Jaroslave, přeji Ti jménem svým a jménem Rady města pevné zdraví a hodně sil v dalším životě, aby Ti co nejdéle vydrželo Tvoje zapálení a sportovní duch, které jsi nám všem dlouhá léta nezištně předával. Za město Žamberk s úctou Jiří Dytrt, starosta V centru města bylo otevřeno nové parkoviště Habrův dvůr. PARKOVÁNÍ ZDARMA Staň se hasičem PŘIJĎ MEZI NÁS! Jednotka sboru dobrovolných hasičů města hledá nové členy pro zajímavou práci záchranáře. Co nabízíme: základní materiální vybavení, odměny za práci, dobrý kolektiv a moderní techniku. Co požadujeme: dobrý zdravotní stav a chuť vykonávat tuto veřejně prospěšnou činnost, řidičský průkaz C výhodou. Více informací Vám podá na MěÚ (Nádražní 833) Ing. Vladimír Fikejs (tel ) nebo velitel jednotky Milan Červ (tel ). vlfi Oznamujeme, že koncem července t.r. byla ukončena oprava opěrné zdi pod radnicí, pro pěší je tak ulička znovu v provozu. Ing. Jiří Šmok, ved.reúp Městský úřad Žamberk OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Žamberka, v rámci plnění kompetencí tajemníka Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku, vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na pozici: referent referentka odboru sociálních věcí a zdravotnictví - agenda sociálně právní ochrany dětí pracovní poměr na dobu neurčitou, platová třída 10 Požadujeme: vysokoškolské, příp. vyšší odborné vzdělání se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci nebo sociálně právní činnost, dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, asertivní jednání, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, řidičský průkaz sk. B, časovou flexibilitu a ochotu dále se vzdělávat. Výhodou: praxe v oboru, zkouška ZOZ pro sociálně právní ochranu dětí. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, dosažené vzdělání dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 10. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokládaný termín nástupu: 1. října 2012, příp. dle domluvy. Místo výkonu práce: Městský úřad v Žamberku. Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně, na adresu: Tajemník Městského úřadu Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OSPOD. Jiří Dytrt, v.r., starosta města Město Žamberk VYHLAŠUJE PRONÁJEM BYTU NA DOBU URČITOU FORMOU LOSOVÁNÍ Dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka platných od Adresa bytu: ul. ČSA čp.1021, č. bytu 9, Žamberk. Velikost bytu: 1 + 2, nadzemní podlaží 3, podlahová plocha bytu včetně sklepu a dřevníku celkem 56,86 m 2. Základní měsíční nájemné cca 2.420,- Kč / měsíc. Podmínkou pro přidělení bytu je složení kauce ve výši 5.000,- Kč před převzetím bytu. Prohlídka bytu je možná v pondělí 3. září 2012 od 14:00 do 14:30 hod. Veřejné losování o právu uzavření nájemní smlouvy na byt 1021/9 mezi oprávněnými zájemci se uskuteční 6. září 2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk -budova radnice, Masarykovo náměstí 166. Město Žamberk VYHLAŠUJE PRONÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka sociálně potřebným občanům. 1. adresa bytu: Revoluční ul. č.p. 651, č. b. 5, Žamberk. Velikost bytu: 1 + 1, nadzemní podlaží 3, podlahová plocha bytu včetně sklepu a dřevníku celkem 51,73 m 2. Základní měsíční nájemné cca 1.890,- Kč / měsíc. Podmínkou pro přidělení bytu je složení kauce ve výši 5.000,- Kč před převzetím bytu. Prohlídka bytu je možná v pondělí 3. září 2012 od 13:00 do 13:25 hod. 2. adresa bytu: Čs.armády čp.457, Žamberk. Velikost bytu: 1 + 1, nadzemní podlaží 1, podlahová plocha bytu včetně sklepu a dřevníku celkem 56,50 m 2. Základní měsíční nájemné cca 2.440,- Kč / měsíc. Podmínkou pro přidělení bytu je složení kauce ve výši 5.000,- Kč před převzetím bytu. Prohlídka bytu je možná v pondělí 3. září 2012 od 13:30 do 13:55 hod. POSLEDNÍ MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ: středa 5.září 2012 do 17:00 hod. na Městský úřad Žamberk (radnici) do sekretariátu starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádostí, které také můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ). (podrobné informace:, úřední deska) Bc. Kamila Borovičková, asistentka starosty

3 Žamberské listy 3 Vyhlášení dražby Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 55/2012-RADA ze dne a č. 57/2012-RADA ze dne vyhlašuje dražbu neobsazených bytových jednotek ve vlastnictví města Žamberka na středu od 9:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 s povinností složení dražební jistiny v částce ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 823/2 v č.p. 822,823 v ulici Nádražní na pozemcích parc.č. 3921, 3920 o velikosti 2+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 55,00 m 2 ve 1.NP, k jednotce náleží právo výlučného užívání sklepní kóje (3,60 m 2 ) umístěné v 1. podzemním podlaží domu. Jednotce č. 823/2 přináleží spoluvlastnický podíl 550/9101 na společných částech budovy, spoluvlastnický podíl 550/9101 pozemků parc.č. 3921,3920 v obci a k.ú. Žamberk s možností prohlídky dne od 13:00 do 13:30 hod. se srazem na místě samém za vyvolávací cenu ,- Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 823/4 v č.p. 822,823 v ulici Nádražní na pozemcích parc.č. 3921, 3920 o velikosti 2+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 58,50 m 2 ve 2.NP. Jednotce č. 823/4 přináleží spoluvlastnický podíl 585/9101 na společných částech budovy, spoluvlastnický podíl 585/9101 pozemků parc.č. 3921,3920 v obci a k.ú. Žamberk s možností prohlídky dne od 13:00 do 13:30 hod. se srazem na místě samém za vyvolávací cenu ,- Kč. Informace: Ing. Jiří Šmok, tel , Bc. Ivana Hečková, tel Bc. Ivana Hečková, majetkové oddělení Stav dotačních programů v protipovodňové oblasti 1.Varovný systém Město Žamberk obdrželo dotaci v oblasti protipovodňové ochrany města na varování obyvatel před rizikem povodní v rámci programu Realizace varovného a vyrozumívacího systému města Žamberka a zpracování digitálního povodňového plánu. Dotace z výše uvedeného fondu a programu je do výše 95 % celkově uznatelných nákladů. O tuto dotaci ze Státního fondu ŽP ve výši 1,7 mil. Kč požádalo město spolu s obcemi Písečnou, Těchonínem a Mistrovicemi. Pro město se jedná o konkrétní částku 555 tis. Kč., která obnáší vybudování bezdrátového rozhlasu s ústřednou a umístění srážkoměru s dálkovým přenosem dat a informační tabule pro neslyšící osoby. V polovině ledna 2012, po provedeném výběrovém řízení a podepsání smlouvy o dílo s dodavatelem, jsme na tuto akci odeslali Státnímu fondu ŽP všechny potřebné podklady pro uvolnění příslušné finanční částky. Předpokládáme, že realizace díla by měla být dokončena počátkem srpna Město tím získá moderní systém v oblasti ochrany obyvatelstva pro varování a informování osob. Zařízení bude možné využívat i pro předávání zpráv a informací z běžného života. Vlastní akustická zařízení (reproduktory) v počtu 18 ks budou umístěna na sloupech VO, NN v záplavovém území od mostu U jelena až po Babetu. Dalších 5 ks bude umístěno mimo záplavové území v místech větší koncentrace obyvatel (náměstí, sídliště). Zařízení lze doplnit i přijímačem / reproduktorem do domácností (dle zájmu). Po předání zařízení do užívání města Vás budeme informovat. 2. Výstavba ochranných hrází a zídek podél toku Zprávy o této velké akci, pro Žamberk tolik potřebné, připravované od r nejsou již tak příznivé. Po rozsáhlém jednání, často problémovém, s majiteli dotčených pozemků a staveb a s dotčenými orgány, se nám podařilo v měsíci květnu 2012 doplnit chybějící podklady pro zahájení stavebního řízení. Ke zdržení došlo hlavně vzniklými problémovými jednáními k využití církevního pozemku v ul. Albertova, kde je správcem pozemku Pozemkový fond ČR. Tento orgán však s tímto pozemkem nemůže manipulovat je zde nařízena blokace až do doby schválení zákona o církevních restitucích. Po nezdařeném jednání s církví jsme následně museli hledat variantní řešení. Po tomto zdržení bylo Povodím Labe a Ministerstvem zemědělství ČR vyhodnoceno, že výstavba akce a její administrativní uzavření by nebylo dokončeno do Z tohoto důvodu jsme dne obdrželi z daného ministerstva dopis, ve kterém nám bylo oznámeno, že stavba protipovodňových opatření (PPO) v Žamberku nebude v 2. etapě realizována. Předpokladem je, že v r.2014 bude otevřena 3. etapa programu, a tak spoléháme na to, že jejím cílem bude i výstavba ochranných hrází. To znamená, že naše úsilí o výstavbu PPO nezastavujeme, ale budeme nadále pokračovat v přípravě, abychom při případném otevření dotačního programu v r mohli s menší aktualizací dokumentace požádat o přidělení dotace a zahájit výstavbu v co nejkratším termínu. V některých případech budeme muset obnovit jednání s vlastníky dotčených pozemků k prodloužení termínu souhlasů. Ing.V. Fikejs, ved.odboru obrany a kriz.řízení KULTURNÍ KOMISE informuje Cena města Žamberka se uděluje jednou za rok při slavnostním aktu za: UDĚLOVÁNÍ CENY MĚSTA ŽAMBERKA vynikající tvořivé výkony a významné výsledky vědecké, technické, umělecké, sportovní, publicistické a veřejně prospěšné činnosti, činnost, kterou její nositel přispěl významným způsobem k hospodářskému a kulturnímu rozvoji města Žamberka, jeho propagaci v ČR i zahraničí, záchranu lidských životů a majetku. Vážení čtenáři, není v možnostech města, aby mělo přehled o všech aktivitách svých občanů, které by si zasloužily ocenění ve smyslu výše uvedených výkonů a činností. Proto tímto vyzýváme občany Žamberka, aby nás o možnosti udělení ceny města informovali a své nominace zasílali referentce pro kulturu a sport Zuzaně Žváčkové na Městský úřad, Nádražní ul.833, tel , Vaše nominace pro tento rok očekáváme do Informace, formulář pro podání nominace a pravidla pro udělování ceny najdete na webových stránkách města. Za kulturní komisi Bc. Zdenka Kroulíková, předsedkyně Zvonek a knotovka na fotografii J. Kvičery LETNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 2. ročník celostátní soutěže VYFOŤ PROJEKT A VYHRAJ. Soutěže se může zúčastnit každý (bez omezení věku), kdo zajímavě zachytí přes objektiv fotoaparátu projekt podpořený evropskou dotací. Na fotografy oceněné ve dvou kategoriích čekají digitální zrcadlovky Nikon, víkendové pobyty v hotelích a další ceny. V seznamu projektů jsou i akce realizované v Žamberku a okolí (Cyklostezka Žamberk - Líšnice, Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku, Pěší zóna Žamberk, Zateplení MŠ Sluníčko, Systém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Žamberku a okolním regionu, Rekonstrukce areálu ZŠ 743, Vzdělávání v egon Centru Žamberk a další). Nezáleží na tom, jestli jste amatérský fotograf nebo ostřílený profík, vyhrát může úplně každý. Soutěž probíhá do Centrum Bližší informace naleznete na: Mgr. Šárka Strnadová sociální péče města Žamberk Pečovatelská služba, Albertova 357, tel , , V týdnu od do se v Centru sociální péče města Žamberka ( Penzion ), pod patronátem společnosti Ledax, o.p.s., ve spolupráci s nadačním fondem Livie a Václava Klausových, konal počítačový kurz pro seniory jehož cílem bylo seznámit seniory se základní obsluhou PC a internetu. Zájem byl velký, z kapacitních důvodů se kurzu zúčastnilo 10 seniorů, kteří celý týden pod vedením pana Petra Kubíčka intenzivně pracovali na zapůjčených noteboocích. 28. června zavítala do Penzionu paní Motlová a přinesla s sebou farní kroniku. Příjemné odpoledne strávili všichni zúčastnění pročítáním starých zažloutlých stránek, společnou besedou a vzpomínáním na události dávno minulé. Mgr. Miroslava Krajčírová, ředitelka Mgr. Dominika Krátká, sociální pracovnice

4 4 Žamberské listy Informace pro klienty Informace k skartám pro klienty kontaktního pracoviště úřadu práce. Od července 2012 jsou prostřednictvím kontaktního pracoviště úřadu práce v Žamberku vydávány karty sociálních systémů - skarty v počáteční etapě klientům, pobírajícím dávky státní sociální podpory a hmotné nouze. Jedná se o základní platební karty pro držitele bez zdravotního postižení. V následující etapě tyto základní platební karty budou předávány všem klientům nepojistných sociálních dávek a dávek v zaměstnanosti. Speciální skarty budou určeny pro klienty se zdravotním postižením, tyto karty mají být platební a zároveň mají sloužit jako průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P. Klienti budou nejdříve písemně vyrozuměni o tom, že jejich karta je připravena k vyzvednutí na úřadě. Při předávání jim budou poskytnuty podrobné informace o používání, platebních, identifikačních i autentizačních funkcích skarty, o podmínkách České spořitelny, a. s., pro vydávání a používání skarty a otevření platebního účtu a dále o sazebníku za standardní popř. další služby, které mohou pomocí skarty využívat. Informace o skartách lze také sledovat na webovém portále a Osobní i telefonické konzultace k skartám klientům kontaktního pracoviště v Žamberku za jednotlivé agendy poskytnou: státní sociální podpora Ludmila Boháčová tel Veronika Exlerová, DiS. tel Marcela Janišová tel Květa Fišerová tel hmotná nouze Bc. Alena Frimlová tel Bc. Monika Trýbová tel Drahomíra Vendová tel příspěvek na péči Ing. Bc. Jana Urbanová tel Lic. Petra Bečková tel pro osoby zdravotně postižené Naďa Urubková, DiS. tel zaměstnanost Dana Vincencová tel Iva Kulichová tel Irena Hácová tel Vydávání karet bude probíhat postupně v delším časovém horizontu. V první etapě se na kontaktním pracovišti v Žamberku jedná o vydání asi 200 základních skaret. S přáním příjemných dnů Mgr. Jiřina Matějíčková, vedoucí kontaktního pracoviště, Úřad práce ČR, krajská pobočka v Pardubicích, Kontaktní pracoviště Žamberk, Nádražní 833, Žamberk tel , MLUVTE NÁM DO TOHO č.1. Veřejná schůze MO ČSSD Jak to dopadlo? Hned na začátku mohu různé anonymní pisálky na internetu ubezpečit, že žádná nově se vynořivší bavičská platforma nevznikla a zázraky se nekonaly. Podle mně to ovšem není vůbec důležité. Důležité je především to, jaký zájem projevují v současnosti občané o své město a jaký zájem projevují politici o občany. Chtělo by se říci: nepříliš, snad bude lépe. Hledáme-li příčinu, je dobré vrátit se na počátek. Jenže na který? Snad v r.1989 na náměstí, nebo k roku 1990 kdy Žamberk absolvoval první tzv.svobodné volby? Anebo k dalším rokům různých vlád nás, občanů Žamberka? Každé období počínající lety 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 mělo svá specifika. Zvolení občané, tvořili historii tohoto města. Ostatní, kteří jim dali příležitost, věřili jejich výkonu funkce. Lidé se tedy v čase projevili svými rozhodnutími i činy. V každém tom období bychom našli něco dobrého i špatného. To nehodnoťme, na to jsou pamětníci nebo historici. Spíš mě zajímá jak se za tu dobu formovalo myšlení občana a jeho vztah k městu a k sobě navzájem. Odpovím: nic moc. Vyvstává otázka: postavili jsme do čela ve svobodných volbách města vždy stratégy, kteří nám dokázali, že umí rozhodnout, naplánovat, zajistit a vytvořit pro občany dostatečnou péči, jistotu práce a spokojeného života? Nebo rozprodat majetek či zmanipulovat jakákoli rozhodnutí či výběrová řízení, obohatit sama sebe a vytvořit tzv. nedýchatelné vztahy? Výsledky dvaadvacetiletého období rozvoje města by měly zajímat občany. Není žádný problém? Nechce nějaká skupina jen profitovat na celku? Stala se politika službou lidem nebo prostředkem obživy jednotlivců? Je pravda, že i městská pokladna může být prázdná? Provádí se investice za ceny obvyklé a nebo jsou zakázky předražené? To vše se tady asi dělo s nasazením těch nejlepších úmyslů protagonistů, jejichž jména budiž vynechána. Skupina občanů kladoucí si výše uvedené otázky se rozhodla, že obnoví činnost České strany sociálně demokratické, která zde působila jak v minulosti před r.1948, tak v r Její kontinuitu jsme obnovili pokračováním činnosti v r V r.2010 jsme se opět zúčastnili voleb. Dali jsme příležitost i sympatizantům, tedy nečlenům strany. Úspěch se konal a ČSSD získala napoprvé tři zastupitele, z toho jednoho radního a uvolněného 1.místostarostu. Díky voličům, kteří nám dali své hlasy a po složení koalice nám bylo umožněno postupně realizovat náš Volební program. Výsledky možného jsou pravidelně hodnoceny na členských schůzích 1x za měsíc. To však nestačí. Víme, hovořím-li za členy ČSSD, jaký je stav myšlení občanů města. Víme, že vzrůstá nedůvěra, mnohdy z nevědomosti a nedostatečného vysvětlení věcí samých. Proto chceme přiblížit komunální politiku lidem. Chceme, aby se občané na správě věcí veřejných podíleli s námi. Prvním krokem byla dne uskutečněná veřejná schůze MO ČSSD v Penzionu, spíše než schůze to bylo přátelské setkání občanů. Aby naše informace byly dostatečné, pozvali jsme k diskuzi i radního JUDr. Martina Netolického Ph.D., který má na krajském úřadě v Pardubicích na starosti odbor zdravotnictví a je kandidátem ČSSD na hejtmana našeho kraje. Toho doplnila Ing.Jitka Dostálová, členka KVV ČSSD a předseda MO ČSSD Žamberk Ing.Petr Novotný, rovněž člen KVV a 1.místostarosta města Žamberka. V sále jsme též přivítali i zastupitelku za ČSSD v ZM Žamberka Ing.Arch. Vl.Středovou. Byli jsme potěšeni účastí občanů z Letohradu, Lanškrouna a Chocně, kteří jsou členy ČSSD a přítomnými zástupci TOP 09 p.ing.cukorem, radním a zástupcem KSČM panem J.Bajtem, zastupitelem. A o čem byla řeč? Místostarosta Ing.Novotný hovořil o vzniku MO ČSSD, o jejím zastoupení a o tom, co hodlá tato strana ve městě prosazovat. JUDr.Netolický pohovořil o uskutečňování politiky ČSSD ve státě a v kraji, odsoudil různá korupční jednání nevyjímaje ani ČSSD. Dále přiblížil problematiku hospodaření kraje a podrobněji rozebral obor zdravotnictví v kraji, zvláště se potom zastavil u léčebny Albertinum, kde vyzdvihl jejich péči o pacienty. Nevyhnul se ani problematice uskutečňování dotací z evropských financí. Následovala diskuze občanů, kteří se ptali na různé otázky, které se jich přímo dotýkají. Jednalo se o péči seniorů v Penzionu a podobných zařízeních, dopravu seniorů z Penzionu do města a k lékaři. Zdravotní péče o občany, zvláště seniory. Diskutován byl i problém mladých rodin s dětmi. Nastolena byla i otázka zvýšení domovní daně v Žamberku. S ohledem na hospodaření města v předchozích letech, místostarosta Novotný podrobně vysvětlil zadluženost města, špatné investice a projekty vč. prodeje městských bytů, jejichž výtěžek posloužil k uhrazení dluhů a nesmyslných akcí. Osvětlil i kauzu Pěší zóna a její důsledky na finance města. Kritizoval, že občanům je jedno jak se s prostředky města hospodaří a ozývají se teprve až musí hradit zvýšené náklady ze své kapsy, což je důsledek špatného hospodaření, např. na Pěší zóně anebo při neuvážené a nedotažené výstavbě kluziště. Připomněl, že by si občané měli více všímat, co město platí a jak hospodaří. Radní Netolický vysvětlil další dotaz na přerozdělování daní pro města a malé obce a vysvětlil postoj ČSSD k tomuto problému. Místostarosta Ing. Novotný vysvětlil některé kroky vedení města s ohledem na prodej pozemků a zajištění pracovních míst a investic v Žamberku. Padl zde dotaz i na věkový průměr členské základny ČSSD. Tento dotaz zodpověděl přítomný př.bezdíček z ÚKK Praha. Věkový průměr členstva ČSSD je let. Vedle toho má ČSSD svoji mládež, která pracuje samostatně. Mladí musí dospět zkušeností k politické práci. Ing. J.Dostálová KVV ohodnotila velmi dobře práci MO Žamberk a jejího předsedy Ing.Petra Novotného. Zdůraznila, že lidé jsou ovlivněni médii, které negativně osočují ČSSD z nehospodárnosti a z toho, že pokud se ČSSD dostane k moci, že stát bude žít na dluh. ČSSD chce také prosadit reformy, ale přijatelné pro většinu občanů. Chceme spravedlivou společnost. Na závěr se sešel místostarosta s občany v družné výměně názorů. Všichni přítomní byli spokojeni, a proto MO ČSSD připravuje další veřejnou schůzi do tří měsíců, tentokrát na téma doprava ve městě a napojení města na R35. Doufáme, že občané tuto otevřenou politiku ČSSD ocení a připojí se k nám a pomohou nám svými názory a i třeba aktivně budovat lepší město Žamberk. Odkazujeme též na internet http//ww.cssd-zamberk.cz a nebo na adresu Ing Petr Novotný, předseda ČSSD, 1.místostarosta, telefon: Za výbor ČSSD, Josef Nyklíček.

5 Žamberské listy 5 Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány OZNÁMENÍ Výbor SPCCH v Žamberku pro své členy a jejich rodinné příslušníky připravil rekondiční pobyt v jihočeském městě Sezimově Ústí u Tábora. Pobyt se uskuteční od 22.do 29.září Cena za: 5.500,-Kč. DOPLATEK ve výši 2.500,-Kč nutno uhradit 10.září od 9-11 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Nádražní 833 (pošta), v I.poschodí, kde Vám budou poskytnuty informace o odjezdu. Marek Rybár, místopředseda organizace SPCCH Prosluněné středeční odpoledne přilákalo do Zámeckého parku v Žamberku, kde se konal již druhý ročník Dětského dne s dobrovolníky, téměř 300 dětí a s nimi v doprovodu asi 500 rodičů. Nechybělo ani 50 seniorů, kteří přišli společně se svými vnoučaty. Akce se konala v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity v Pardubickém kraji pod záštitou senátorky Miluše Horské a radního Pardubického kraje, zodpovědného za neziskový sektor, Pavla Šotoly. Letošní novinkou byla podpora společné účasti dětí, jejich rodičů i prarodičů, říká radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor Pavel Šotola. Senioři, kteří přišli na akci se svými vnoučaty, byli zařazeni do slosování o zajímavé ceny, dodává radní Šotola. A ceny nebyly ledajaké hrálo se o poukázky na bowling, které věnovala firma Velkoobchod Babák. Pestrý program děti i dospělé pobavil. Kromě tradičních soutěží pro děti byly na programu také deskové hry, jízdy na čtyřkolkách a elektroautíčkách i malování na obličej. Dětské i dospělé návštěvníky zaujala celá řada tanečních vystoupení. Na pódiu se vystřídaly děti různých věkových kategorií z tanečního souboru Neon. Neon mini (děti od 6 do 8 let) se představil s vystoupením Králíci z Klobouku a Mach a Šebestová. Mladí tanečníci z Neonu (Dětské věkové kategorie 1 a Dětské věkové kategorie 2) zaujali představením Sea World (Mořský svět) a New Thing (Nová věc). Nechyběly ani orientální tanečnice z tanečního souboru AMARYLIS. K příjemné atmosféře akce, na kterou byl vstup zdarma, přispěly nejen voňavé domácí vafle či tradiční párky v rohlíku, ale i chutné tousty, které pro návštěvníky připravila Cema Žamberk. Zdařilý Den dětí s dobrovolníky připravily neziskové organizace z Pardubického kraje. Na organizaci akce se podílely například Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Občanské sdružení CEMA Žamberk, Středisko volného času ANIMO Žamberk a celá řada dalších neziskovek, z nichž nelze opomenout Šťastný domov Líšnice, Meteors Baseball team Žamberk, Sbor dobrovolných hasičů Žamberk, atd. A také spousta dalších dobrovolníků. Vždyť šlo o Dětský den s dobrovolníky. Děkuji všem organizátorům této akce, neboť je veřejností velmi dobře hodnocena a pro občany a návštěvníky našeho města je to skvělá nabídka pro společné aktivní odpoledne v krásném prostředí Zámeckého parku- říká starosta města Jiří Dytrt. Bc. Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka, o. s. POMOZTE OCENIT DOBROVOLNÍKY MEZI SENIORY Zástupci Pardubického kraje ocení v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 dobrovolníky z řad občanů, nestátní neziskové organizace a společensky odpovědné firmy, které významnou měrou přispívají k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v Pardubickém kraji. Cílem akce je vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a organizací, protože význam dobrovolné činnosti se odráží v přínosech pro celou společnost. Nominujte také Vy dobrovolníky a organizace z Pardubického kraje, kteří Vám pomáhají nebo kterým byste chtěli za jejich práci pro starší generaci poděkovat, vyzývá všechny krajský radní Pavel Šotola, který převzal nad oceňováním záštitu. Ocenění je rozděleno do 3 samostatných kategorií: I. Dobrovolník (osoba v letech 55+ nebo osoba mladší, která pomáhá seniorům); II. Nestátní nezisková organizace (organizace jakkoliv pracující se seniory); III. Společensky odpovědná firma. Nominace zasílejte na samostatných nominačních listech do 10. září 2012 na adresu Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Pernštýnská 15, Pardubice a obálku označte heslem NOMINACE. Každá nominace bude oceněna pamětním listem, deset počinů z každé kategorie dostane věcnou cenu. Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne 1. října 2012 v Pardubicích (místo bude upřesněno). Nejvýznamnější počiny z oblasti dobrovolnictví ocení nezávislá komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru. Komisi jmenuje radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor. Základní pravidla, určující kdo může být nominován a kdo nominovat, jsou uvedena na nominačních listech. Pět nejlepších dobrovolníků pojede za odměnu na výlet do sídla evropských institucí do Bruselu nebo Štrasburku. Stejně jako v loňském roce jim to umožní spolupráce organizátorů s poslankyní Evropského parlamentu Zuzanou Roithovou. Akci organizuje Koalice nevládek Pardubicka, o. s., ( tel.: ) ve spolupráci s Pardubickým krajem. Mgr. Jakub Rychtecký, oddělení komunikace Pardubického kraje Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky na duši, když nám je dělá na tváři. Montaigne Vážená redakce Žamberských listů, zasílám Vám fotografii ze setkání školáků ročníku Schůzka byla uskutečněna v Divadelní kavárně v Žamberku. Obsluha byla vzorná a jídlo také. Už se nás setkalo pouhých 20, přesto jsme se pobavili a přitom jsme vzpomněli i na ty, kteří už mezi námi nejsou. S pozdravem Vaše dopisovatelka Anna Stejskalová Co můžeš udělat víc pro své zdraví? Na tuto otázku je jediná odpověď pobyt v krásném zdravém prostředí Orlických hor, na vzduchu, který není prosycen výfuky automobilů a v prostředí zelených lesů. To všecko jsme prožili my, diabetici ze Žamberka, na chatě Bedřichovka v Orlickém Záhoří v týdnu od 22. do 29. června Péče pana ředitele Práta a jeho tým kuchařek nám připravili velice příjemný týdenní pobyt s možností krásných výletů v okolí i sousedním Polsku, a to jak auty, tak i na kolech, které jsme si mohli bezplatně zapůjčit. Jsme velice vděčni všem, kteří nám tento pobyt umožnili a moc děkujeme. Miroslav Vondřich předseda org.dia Dětmar Jako malí jsme do tábora jezdili, se Slaninou do přírody chodili... Po letech přišel čas, vidět se a sejít zas Na základě výzvy uveřejněné v Žamberských listech, se mi pár lidiček z tábora ozvalo. Po letech jsme se dali dohromady a sešli v Zátiší pod hradem Litice. Zuzana Zezulková tel

6 obec Èeské Petrovice 6 Žamberské listy Nabídka speciálních pomůcek Oblastní charita Ústí nad Orlicí nabízí k zapůjčení speciální pomůcky pro handicapované občany, které jim umožňují a usnadňují pohyb v přírodě. Jedná se o elektrický skútr, tandemové kolo, tandemovou tříkolku, kolo se sedačkou pro handicapovaného a odlehčené invalidní vozíky. Pomůcky pořídila Oblastní charita díky partnerství v projektu Orlické hory pro všechny, který je výsledkem spolupráce místních akčních skupin MAS ORLICKO, MAS NAD ORLICÍ a MAS POHODA venkova. Všechny výše uvedené pomůcky je možné si zapůjčit v Regionální půjčovně kompenzačních pomůcek v Letohradě, Na Kopečku 356, tel nebo , Bližší informace naleznete na Iva Marková, Oblastní charita Albertinum odborný léčebný ústav Žamberk V rámci modernizace odborného léčebného ústavu, žádáme o peníze prostřednictvím nejrůznějších grantů. V roce 2012 se nám podařilo úspěšně obhájit následující projekty: Projekt: Modernizace plicní léčebny do vybavení nočních stolků, byl realizován za podpory Nadace ČEZ (grant na podporu regionů). Nadace ČEZ podpořila OLÚ Albertinum částkou ,- Kč, z čehož mohlo být zakoupeno celkem 43 nočních stolků. Stolky jsou umístěny v budově Honlova domu na 1.patře a 2.patře plicního oddělení. Projekt: Modernizace OLÚ Albertinum zakoupení antidekubitních matrací, byl realizován za podpory GE Money Bank. GE Money Bank podpořila OLU Albertinum částkou ,- Kč, z čehož mohly být zakoupeny celkem čtyři antidekubitní matrace. Matrace jsou používány v rámci celého léčebného ústavu. Odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku, děkuje Nadaci ČEZ a bance GE Money Bank za finanční podporu, která nám umožní zkvalitnit péči a pomůže vytvořit příjemné prostředí při pobytu našich pacientů a klientů. Bc. Marcela Valentová, hlavní sestra Český klub nedoslýchavých HELP se sídlem v Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve ve čtvrtek 9. srpna 2012 od 8-12 hodin do Centra sociální péče ( Penzionu ), Albertova 357 v Žamberku. Nabízíme - sociální poradenství sluchově postiženým - sociálně-aktivizační služby - drobné opravy naslouchadel - prodej baterií - ukázku a prodej kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé Na setkání se těší Vladimír Král, zástupce HELPu Poděkování. Začátkem července jsme se zúčastnili zájezdu do Francie organizovaného ANIMEM Žamberk pod vedením paní Aleny Němcové. S manželem jsme to pojali jako dovolenou, ale i zároveň oslavu výročí naší svatby. A byla to moc pěkná dovolená, plná krásných zážitků. Kromě pobytu u moře, které bylo krásně čisté a teplé, jsme totiž měli možnost zúčastnit se různých výletů - do Monaka, do Grand Canyonu, Antibes, Cannes, Nice a Marinelandu, což nám pobyt ve Francii velmi obohatilo. Tímto chci poděkovat SVČ ANIMO Žamberk, hlavně paní Němcové, za krásnou dovolenou, dobrou organizaci a starostlivost jako o své drahé příbuzné. Už se těším na příští rok... S poděkováním Majka Peťovská S ANIMEM do Francie S Animem jsme cestovali poprvé a byli jsme opravdu mile překvapeni. Původně jsme mysleli, že se bude jednat o jeden z klasických nudných zájezdů a lákalo nás pouze moře, ale opak byl pravdou. Ochotní a spolehliví řidiči, pestrý program a humor paní Aleny Němcové, to vše jen dotvářelo výbornou atmosféru. Zkusíme se s Vámi podělit o naše zážitky. První náš výlet byl do výrobny parfémů ve Fragonardu. Tam nás překvapilo, jak velké množství květů je potřeba na výrobu jednoho litru parfému a že vše vzniká pouze ruční prací na jednoduchých strojích. Nakoupili jsem tam drobné dárky, které se líbily celé rodině. Nezapomenutelným zážitkem byla i návštěva Monaka, kde nás sice do Kasina nepustili (může se od 18 let), ale prošli jsme se po okruhu Rallye Monte Carlo, vyfotili ve Ferrari a zkusili si stoupnout do odlitých stop slavných fotbalistů. Další den jsme navštívili největší kaňon v Evropě, projeli se na šlapadlech a viděli obrovská levandulová pole. V malém obchůdku u těchto polí prodávali od levandulových sušenek, čajů, olejů, mýdel, parfémů až po porcelán, krabičky a ručníky s vyobrazením levandule. Prostě obchod je obchod. Celý šestý den pobytu jsme prožili v zábavním parku MARINELAND, kde jsme některá vystoupení lachtanů, delfínů, tuleňů a kosatek viděli i několikrát. Ovšem zlatým hřebem bylo večerní vystoupení jmenovaných zvířat se závěrečným ohňostrojem. Při našem cestování jsme nemohli vynechat návštěvu města Cannes s jeho chodníkem slávy. Do otisků rukou slavných herců jsme zkoušeli vložit své dlaně. Celkem se nám to dařilo, až na otisk Mickey Mouse, který byl jedinou celebritou se čtyřmi prsty. Výlety byly dopoledne, odpoledne jsme chodili k moři a večer na připravené hry. Prostě nenudili jsme se ani náhodou. Veronika,12 let, Písečná; Ondra, 14 let, Praha; Bára,17 let, Praha Turistické informační středisko Žamberk Zahájen prodej vstupenek v síti TICKETPORTAL V červenci 2012 se informační středisko stalo jedním z prodejních míst mezinárodní rezervační a prodejní sítě TICKETPORTAL, která působí kromě České republiky ještě na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Na webových stránkách je prezentována široká nabídka vstupenek na kulturní či sportovní akce. Tento portál slouží také k získání informací o kulturním dění v různých regionech České republiky. Informační středisko Vám nabízí on-line rezervaci i přímý prodej těchto vstupenek v místě Vašeho bydliště. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv informačního střediska. Kontakt: Kostelní 446, Žamberk, tel.: , Kateřina Šípková, vedoucí IS ZVEME MALÉ I VELKÉ (TENKÉ I ŠIROKÉ) DO GALERIE KANDELA SVÍTIDLA NA VÝSTAVU, KTERÁ VÁS POBAVÍ JOSEF PÁCHA KNIŽNÍ OBĚ-KTY KNIHA JAK JI NEZNÁTE KANDELA SVÍTIDLA, DIVIŠOVA 450, ŽAMBERK KRÁTKÉ ZAHÁJENÍ S KULTURNÍ VLOŽKOU A POHOŠTĚNÍM V 18 HODIN VÝSTAVU JE MOŽNO SHLÉDNOUT PO PÁ 8 12, A SO 8 11 NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ FESTIVAL KOVÁRNA 1. rocník COUNTRY * FOLK * BLUEGRASS ČESKÉ PETROVICE ÈESKÉ od 13:00 PETROVICE hod. - AREÁL U AREÁL KOUPALIŠTĚ U KOUPALIŠTÌ COUNTRY FOLK BLUEGRASS TOMÁŠ LINKA & TRUMF vstupné 140, od 13,00 pøedprodej 100,- SVÁŤA KOTAS BAND TOMÁŠ ZIGGY LINKA HORVÁTH & TRUMF, ZIGGY HORVÁTH, SVATA KOTAS BAND, MADALEN, MADALEN TRAUTENGRASS, MADAM, A.M.ÚLET, MIROSLAV KAPLAN TRAUTENGRASS SHOW S KONMI - MANZELÉ TOMKOVI, JIRÍ VOKSA - HONÁCKÉ BICE MADAM country tance TS ALABAMA A.M.ÚLET a další od 22,00 COUNTRY BÁL hraje TRUMF STÁNKY S OBÈERSTVENÍM, GRILOVANÉ SPECIALITY, Alabama SLOSOVATELNÉ country VSTUPENKY,STANOVÁNÍ dance, koňská show, V AREÁLU, lasování WIFI zdarma, pro dìti: soutìže o ceny, obøí skluzavka DINO, Bohaté občerstvení a program pro děti V PØÍPADÌ NEPØÍZNÌ POÈASÍ AKCE ZASTØEŠENA PÁRTY STANY TOMBOLA AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ! Žamberk Divadelní restaurace Mathys s, Pastviny Infocentrum, Králíky Infocentrum více Evropský na: dùm, Letohrad Infocentrum, Rokytnice v O.H. Infocentrum. více na: PØEDPRODEJ: Jablonné n.o. Hotel Medvìd, Èeské Petrovice Infocentrum,

7 Žamberské listy 7 berského gymnázia Corale a sobotní den uzavřela olomoucká kapela Bujabéza. Nedělní odpoledne patřilo tradičně folklorním souborům. Letos nás navštívil soubor písní a tanců Dyleň z Karlových Varů a soubor Jitřenka. Před samotným závěrem celého víkendu byly vyhlášeny a oceněny nejlepší práce v soutěži Ze života včel a včelařů. Nejen ty vítězné práce jste si mohli po celý víkend prohlédnout na zámku. Závěrem XII. ročníku se stalo taneční vystoupení Evy Provazníkové. Během krásného slunečného víkendu zavítalo na zámek návštěvníků. Program by nemohl vzniknout bez finanční podpory, kterou nám poskytl generální partner, kterou je firma Dřevomateriál, s.r.o., Pardubického kraje a města Žamberka. Dále na Svátky dřeva přispěly firmy Živa zemědělská obchodní, a.s., Bohumil Lipenský Stihl, Bohuslav Obst a NO+BL, spol. s r.o. Děkujeme! Jaký byl XII. ročník Svátků dřeva XII. ročník Svátků dřeva pod názvem Medové dřevo je už za námi, a tak nezbývá nic jiného než zavzpomínat, jak poslední červnový víkend probíhal. Páteční den byl stejně jako v minulých letech věnován školám. A tak 22. června prošlo expozicemi na zámku 780 dětí se svým doprovodem. Připravena pro ně byla možnost vytvořit si vlastní ptačí budku, svíčku ze včelího vosku nebo zasoutěžit si v zatloukání hřebíků. Místní organizace včelařů vystavila mimo předměty pro běžné včelařské použití také prosklený úl. Ze zdravotních důvodů bohužel nedorazily sovy ze záchytné stanice v České Třebové, za což se dodatečně omlouváme zklamaným návštěvníkům. Během června jste mohli vidět celkem 49 vystavovatelů, řezbářů, výtvarníků, spolků a firem, které pracují se dřevem. Mezi nové se řadili například Martin Kučera s ukázkami dřevosochání, Radek Bernatský se svou sbírkou historických řetězových pil nebo Zdeněk Macháček ml. s dřevěnými plastikami. V dopoledních hodinách proběhly v přednáškovém sále besedy o včelích produktech a o základu chovu včel, které zajistila místní organizace včelařů. Milan Karpíšek seznámil přítomné s pěstováním bonsají. V sobotu program zpestřil řemeslný jarmark v areálu Solné jeskyně. Odsud si bylo možné odnést od hrábí, štokrlat, šperků a krajky po dřeviny, bylinky a zkušenosti z lukostřelby. Většinou dámy využily možnost navštívit kartářku a u toho popít dobrý čaj. Pojítkem mezi zámkem a Solnou jeskyní bylo parkoviště před vjezdem do zámku, kde Muzeum starých strojů prezentovalo svou pilu poháněnou parou. Kousek od nich si rozložil své náčiní kovář Jan Celer, který vytvořil památeční sekyrku na XII. ročník Svátků dřeva. Nad veškerým sobotním děním dohlížela včelí stráž, která rozdávala malým i velkým pozornosti v podobě medu. Sobotní práci se dřevem doplnila dřevorubecká šou Timbersports, která ukázala, že i práce se dřevem může být sportem. V odpoledním vystoupení se představil také mistr Evropy a vicemistr světa Martin Komárek. Dobrovolníci z řad dospělých si mohli vyzkoušet zatloukání hřebíků nebo řezání pilou. Děti naopak zkoušely zvuk motorových pil. Nešlo pouze jen o soutěže, ale také o vzdělání se v jednotlivých disciplinách nebo názvech jednotlivých pil. Zaplněné prostranství před podiem bylo jistě velikým zadostiučiněním za dlouhou cestu z jižních Čech.V tradičně bohatém doprovodném programu nechybělo vystoupení dechovky ZUŠ P. Ebena. Letos poprvé také zahrály dvě dechové souhry z jiných škol, a to z Králík a Žamberka. Jak se tančí country tance, předvedla Alabama ze Střediska volného času Animo. Z té samé organizace byly také břišní tanečnice. Jako Králící z klobouku a Mach a Šebestová se nám představily děti z Neonu mini. Kdekdo jistě záviděl Natálce Dunglové jejího tanečního partnera, kterého našla ve svém psovi. Zámecké nádvoří se ponořilo dvakrát do orientálních rytmů pod taktovkou taneční skupiny ze Sobkovic. Odpolední doprovodný program zakončila skupina historického šermu Mortem Iter. Hudební festival FošnaFest, který si odbyl svou premiéru, představil svým posluchačům 5 různých hudebních vystoupení. První hodinu bavili návštěvníky písničkáři Jirka Hurych a Pavel Procházka, následovalo brněnské duo Lav Lav. Nesměl chybět sbor žam- Už teď se však můžete těšit na příští XIII. ročník, který bude věnován dřevořezbě se sakrální tématikou. Za realizační tým Lucie Raliková Žamberská rozhledna a domek Prokopa Diviše v pořadech ČT První červencový víkend, pokud do něho budeme počítat i páteční sváteční podvečer, byl Žamberk zmiňován hned dvakrát v pořadech České televize. Už na konci loňského roku byl natáčen v domku Prokopa Diviše pořad Chalupa je hra, jehož díl se zaměřil na problematiku bleskosvodů. Místo na jeho odvysílání se však našlo až o prázdninách. Druhým pořadem byla Toulavá kamera, která putovala po proudu Divoké Orlice od Zemské brány, přes Klášterec a Pastviny až do Žamberka, kde zavítala na Tyršovu rozhlednu. lr-

8 8 Žamberské listy Děkuji pane Ing. Dvořáku, že jste zavzpomínal na školní léta, kdy jste denně šlapal Nádražní ulicí směrem od nádraží do města, zatím co já tutéž trasu procházel od města až na nádraží. Pravděpodobně jsme se nepotkávali, protože můj vlak do školy odjížděl z nádraží v době, kdy Vy jste se asi ještě choulil v teplíčku pod peřinou. Já zase měl tu výhodu, že jsem se nemusel vyhýbat vztyčování vlajky u Dostálkova hotelu, protože do Nádražní ulice jsem vstoupil právě u Vámi vzpomínaného krámku pana Modráčka, abych po pár krocích již míjel mnohem větší a výstavnější dům paní Hlubučkové a její dcery. Není bez zajímavosti, že oba krámky, ač prodávaly téměř shodný sortiment, neměli jejich majitelé spolu nikdy žádného nedorozumění. U Hlubučků měly dámy v krámě vždy otevřené dveře za pultem do chodby, kde visela na zdi lovecká puška. Aby se zloději báli, vysvětlila mně jednou majitelka. Ve čtyřicátých letech byla opravdu Noskova vila domem hrůzy. A pro mého otce dlouho i strastiplného očekávání. Pan Nosek totiž jen několik dnů před svým zatčením si od otce, faráře CČS (Církev československá, byla založena , název husitská má po r.1971), odnesl falešné doklady pro lidi v podzemním hnutí (tajný protifašistický odboj), jak se tehdy říkalo. Pan Nosek byl skutečným hrdinou, který buď ony doklady již měl předány, nebo je stačil zničit. Po jeho zatčení a pozdější popravě se vila stala sídlem Gestapa (Geheime Staatspolizei). Jestli ve vile po komunistickém puči sídlila i STB jsem nikdy neslyšel. Téměř proti vile bylo košíkářství a dokonce jejich syn se mnou chodil do obecné školy. Vzpomínku na dvůr státních silnic bych rád doplnil o jméno, v té době jednoho z nejlepších cestmistrů, pana Kočího. Jeho nejpečlivějším a dosud se dá říci, že nepřekonaným dílem, je státní silnice z tehdejší Německé Rybné (nynější Rybná nad Zdobnicí) do Jablonného n.o. Těleso této vozovky vzniklé pod jeho dohledem prakticky slouží dodnes. Obdobným dílem je i Vámi vzpomínaná vozovka Nádražní ulice dlážděná malými kostičkami. I na její vznik si pamatuji velmi dobře. Jedny prázdniny jsem jako osmi či devítiletý kluk každé dopoledne chodil obdivovat dlaždiče při jejich práci. Tehdy byli asi v začátcích druhé třetiny od vrcholu směrem k nádraží. Nejdříve měli rodiče strach, že se v jejich společnosti naučím jen sprostým slovům. Vždyť přece se říká: jsi sprostý jako dlaždič. Zprvu mně nechtěli věřit, že za celé dopoledne nepadlo ani jediné sprosté slovo a učeň, který písknul na kolem jdoucí slečnu, že dostal od mistra pořádně vynadáno za neslušné chování. Od té doby celý život nedovolím, aby někdo přirovnával sprosťáka k dlaždiči. Ale pro toto jsem se nechtěl zdržet u této zajímavě vydlážděné vozovky. Na její zvláštnost a neobvyklost až kuriozitu mě přivedl spolužák, který celý produktivní věk trávil jako technik při stavbě silnic a s podobným případem se nesešel a nechtěl věřit, že vozovka sestavená z drobných kostiček vydržela tolik let. Také jméno pana Vrňaty, Vašeho spolubydlícího, ve mně vyvolalo válečnou vzpomínku. Pokud se ovšem jednalo o pomenšího pána v uniformě strážce pořádku. Jemu může být vděčný jeden z rozmazlených synků žamberského, řekněme podnikatele, neb si nejsem jist zda bych nebyl žalován pro třeba ostouzení, kdybych byl jednoznačný. Jeho lumpárna, ne nějaké podzemní hnutí, mohla v té době připravit celému městu pořádný průšvih, když se zjistilo, že shromažďuje výbušniny. A tak ho zatkli a odváželi kamsi do vězení a on jim násilně a v poutech utekl, pana Vrňatu zranil a naštěstí se do konce války již neukázal. Nikdo se nedivil. Každý věděl, že byl od malička násilník. Jestli se někdy do Žamberka vrátil, nevím. Jako nevím, pane inženýre, kdy jste opustil Žamberk, ale mohu Vás ujistit, že stádečko kluků Vyhnálkových se rozrostlo, pokud si pamatuji, asi na pět kousků a všichni se věnovali nejenom bohatým lesním plodům, ale i hudbě a mandolínám až na jednoho, který je doprovázel na jiný strunný nástroj; ale již nehráli jen při výpravách na houby, ale i do pozdních večerních hodin na náměstí a oblažovali vlahé letní večery i spánkuchtivé měšťany, svou hudební produkcí. Přejít bez povšimnutí bratry Šípky je pro toho, kdo je zná, nebo znal, věcí téměř nemožnou. Obzvlášť pro mne, když jsem s mladším trávil celých pět let v jedné třídě. Přehlédnout je, když šli spolu se nedalo. Chytrosti, vynalézavosti a pochopení jak pro legraci, tak i vážnou práci měli oba tak akorát. Šípeček, když jsem se s ním naposledy sešel ještě jako vysokoškolák, než mě soudruzi vyakčnili, mně tenkrát ohromil svou výplatní listinou. Ještě, že to bylo na nádraží a přijížděly nám oběma vlaky. Mne vezl vstříc akčnímu výboru a jeho ke světlým zítřkům. Doufám, že mu alespoň ty výplaty v dalším životě vydržely co nejdéle. Na nádraží však naše setkání po letech přece nekončí. Je nutno se vrátit na náměstí Generála Knopa, tehdy plácek před Luxovou pilou, kde jsme pořádali pravidelná podvečerní klání v odbíjené s míčem, který držel jen silou vůle a mou nekonečně trpělivou každodenní údržbou. Dva domy po levé straně raději pominu, neboť k jednomu mě váží velmi osobní vzpomínky. Oba byly však postaveny mnohem později nežli dům pana Žabokrtského, který dýchal ještě novotou v době našeho přistěhování do Žamberka a jeho světlá prostorná dílna krásně voněla klihem, vápnem, barvami, fermeží a všemi těmi patřičnými vůněmi, které byly samozřejmostí malířské, natěračské a lakýrnické dílny. Poprvé jsem vkročil do tohoto ráje vůní s otcem, který se šel podívat, jak mu pan mistr maluje nová čísla na auto. Tehdy se nedostávaly nové SPZetky. Jen v dokladech opravili číslo příslušného okresu a majitel si musel nechat číslo přemalovat. Ještě několikrát jsem se došel otci zeptat jest-li již má čísla hotova. Měl jsem to jen přes ulici a nebezpečí mně prakticky žádné nehrozilo. V ulici byla jen dvě auta. Otcovo a pana notáře. Nejvíce mě při malování zajímala hůlka zakončená jakýmsi pytlíčkem z velmi jemného materiálu, která sloužila jako opěrka štětečku při malbě jednotlivých číslic a pytlíček na jejím konci zaručoval bezpečnost již hotové části díla. Ponechám však pracovat pana Žabokrtského a raději přejdu přes ulici na protější roh, kde na kopečku opravdu stával dřevěný domek se zcela jiným specifickým pachem, ale i tam jsem chodíval moc rád. Nejen, že majitel opravdu vlastnil kravičku, ale hlavně byl ševcem, a také vlastnil kluka stejně starého se mnou. Prťák to však byl nejprťákovatější (prťák - švec, který opravoval pouze staré boty). Jejich kuchyně byla nejen ústřední místností domácnosti, ale hlavně dílnou s nezbytným verpánkem, obuvnickým šicím strojem, elektromotorkem s leštícím pasem, hromadou kopyt a poličkou plnou různých krabiček s floky, cvoky, přaskami, tkaničkami a ještě mnohými drobnostmi, bez nichž se mistr obuvnický nemůže obejít. A posledními neodmyslitelnými akvizicemi potěhem, ševcovskou koženou zástěrou a hromadami škrpálů. Práce mu asi mnoho nevoněla. S každým ochotným poslouchat zaváděl diskuze hlavně politického rázu, v nichž po převzetí moci Hitlerem v Německu chválil jeho rázná rozhodnutí a řešení až se stal snad jedním z prvých, kdo se dal naverbovat do říše na stavbu dálnic a doma se pak chlubil kolik zase za ten poslední měsíc v reichu vydělal marek. Není bez zajímavosti, že právě o tomto místě se nezachovalo v mé paměti již vůbec nic dalšího. Mnohem důležitější osobně pro mne je vzpomínka na vilu, abych použil Vaše slova: váženého legionáře a krasobruslařky i dalšího pak konstatování následné smrti všech při neštěstí u Stéblové. Vážený pane inženýre, v tomto pádu Vás paměť poněkud zradila. Do tohoto starobylého domu postaveného někdy koncem devatenáctého století jsme se přistěhovali z Vamberka v mých necelých šesti letech. Proto vzpomínám na pana Žabokrtského i na mé přebíhání do jeho provoněné dílny. Otec si pronajal tento dům od pana štábního kapitána Knoblocha v r.1933 a měli jsme zde bydlet od začátku prázdnin. Museli jsme však čekat v náhradním bytě ve vilce Na struhách, protože předchozím nájemníkem byl pan MUDr. Koloman Weidner, jehož nově stavěný dům nebyl včas dokončen a my se mohli nastěhovat až v polovině září. Knoblochova rodina bydlela v té době v Praze, kde pan Knobloch pracoval na Ministerstvu obrany. Za domem byla ještě veliká zahrada se zahradním domkem, kam jezdila Knoblochova rodina, tedy pan a paní se synem Mirkem asi o čtyři roky starším nežli já a dcerou Evou, starší o rok než já, na celé prázdniny. Takže jsme byli s touto rodinou ve velmi úzkém kontaktu, a to až do vzniku Protektorátu, kdy se pan major s celou rodinou přistěhoval do svého domu a naše rodina si pronajala vilku ve Smetanově ulici nad krámkem pana Modráčka. Dcera Eva studovala na reálném gymnáziu v Kostelci n.o., kde maturovala, takže jsme se vídali prakticky denně a naše styky se udržují až do dnešních let na našich maturitních srazech. A náhoda tomu chtěla, že zcela nezávisle se potkávala moje žena i se synem Mirkem na pravidelných republikových schůzích Svazu lyžařů v Praze. Nakonec dům Knoblochova rodina odprodala panu Smolovi o němž se ve Vašem hezkém vzpomínání také zmiňujete; i autobusu na dřevoplyn. Ale to by bylo na samostatné vyprávění, co jsme s tím dřevákem a p.smolou prožili, když nás denně vozil v době protektorátního temna do Kostelce do gymplu. A nakonec snad pro pořádek zbývá jen dodat, že vlakové neštěstí u Stéblové nepřežila manželka pana majora, maminka Mirka a Evy. Letní domek Knoblochových však pravidelně ožívá v letních měsících pokračovateli tohoto rodu. Pouze lituji, že nebylo dopřáno aby se dnešních dnů dožily i dva němí svědci, kteří provázely dům nejméně od jeho vzniku. Nádherná lípa na dvoře a překrásný javor, který musel, i když nemusel, ustoupit necitlivému rozšíření ulice K poliklinice v části od Nádražní k ul. 28.října. Milan Šebek,Varnsdorf, léto 2012

9 Žamberské listy 9 Informace z knihovny Městská knihovna pořádá prázdninové dopoledne pro děti. Přijďte strávit poslední prázdninové dopoledne do knihovny. Letošní téma je SEVEROAMERIČTÍ INDIÁNI. Jak indiáni žili, jaké pohádky vyprávěli svým dětem, proč nazývali měsíce v roce jinak než my, jaká kouzla provázela jejich každodenní život? Odpovědi na tyto otázky na Vás čekají v knihovně. A budeme si také hrát, soutěžit, luštit indiánské písmo a vyrábět indiánský talisman. KDY? 31. srpna 2012 od 9 do 12 hodin Co potřebujete s sebou? Pastelky, nůžky, lepidlo, svačinu a pití. Indiánský oblek je výhodou, ale ne podmínkou. Těšíme se i na malé indiány v civilu. Akce je určena pro děti od 7 do 11 let s literárními a výtvarnými zájmy, startovné čtenáři MěK 20,- Kč, ostatní 30,- Kč. Přihlášky v knihovně a na u: knihovna. odevzdejte včas, kapacita je omezena. Městská knihovna oznamuje, že v termínu od 13. srpna do 17. srpna 2012 (jeden týden) bude uzavřena. Kromě této uzavírky se výpůjční doba o prázdninách nemění a je otevřeno každý pracovní den v obvyklých časech: po: 8:00 10:45 13:00 19:00 hod. út: 8:00 10:45 13:00 18:00 hod. st, čt: 8:00 10:45 13:00 17:00 hod. pá: 16:00 18:00 hod. Přijďte si vybrat knihy a časopisy na prázdniny či dovolenou! Ing. Jana Hlaváčová, ředitelka MK Program: Taneční semináře country tanců pro veřejnost 9:00 16:00 - v Tanečním studiu Neon, Nádražní 753 (bývalá jídelna Elitexu) za narozeninovou cenu 100,- Kč, 09:00 12:00 country tance Lektor: D. Jedličková, zkušený lektor, ved. a choreograf tanečního souboru Alabama, 12:00 13:00 oběd v místě semináře v ceně 65,- Kč Zajistí Restaurace Mathys s, 13:00 16:00 Line dance Lektor: Pavel Jedlička, tanečník a vedoucí tanečního souboru Alabama, vítěz loňského mezinárodního mistrovství v Line dance v kategorii Social Adult Male. Westernové odpoledne 14:00 17:00 na louce naproti Konzumu - zdarma pro malé i velké Show z ranče Sedící kůň westernová show Dáši a Josefa Tomkových. úžasná drezúra westernových koní, která majitelům zajistila držení hned několika rekordů Kovbojská show z Ranče C v Libchavách podívejte se na westernové jezdce při práci. Lasování, westernové ježdění, rodeové disciplíny Indiánský náčelník Sedí pod koněm a jeho přátelé indiánské ježdění bez sedla, ukázky her a sportů indiánských bojovníků. Během odpoledne bude na stanovišti elektrický býk, rodeo na něm si budou moci zkusit děti i dospělí (padá se z něj do nafukovací matrace..). Souběžně budeme odpoledne brát přihlášky na večerní soutěžní rodeo na tomto býkovi o ceny. Na klidném koníkovi se budete moct svézt díky Majdě Vaněčkové z ranče z Libchav a členky Svazu chovatelů islandských koní. V průběhu akce budou v provozu stanoviště pro menší děti - hry, malování, v přestávkách programu soutěže s kovbojskou tematikou Závěr westernového odpoledne v režii skupiny historického a scénického šermu Mortem Iter. Na místě budou stánky s westernovými předměty a jezdeckými potřebami. O občerstvení, nápoje a grilování apod. se postará Divadelní restaurace Mathys s. Rodeo na elektrickém býkovi o velké ceny 18:00 19:00 před Divišovým divadlem Velká soutěž pro přihlášené kovboje i nadšené amatéry - pravidla a přihlášky v průběhu Westernového odpoledne. Velmi zajímavé ceny - sele, sud piva, apod. Určeno pro všechny nad 15 let, startovné 50,- Kč. Velký country bál s kapelou TRUMF začátek v 19:00 hod. - venku před budovou Divišova divadla - vstupné 70,- Kč (v ceně vstupného - letní kino). Divadelní restaurace a kavárna Mathys s pořádá svůj první velký country bál - tombola, předtančení, překvapení, soutěže pro pořádné kovboje o pořádné ceny. Na místě párty stany, venkovní grilování a občerstvení. Díky ochotě manželů Cejpových, majitelů Ranche C v průběhu bálu po setmění projekce fotografií z rodea z venku na budovu pro doplnění atmosféry... FILMOVÁ AFTER PARTY - letní kino - projekce filmu Úplně první kovboj od 24:00 hod. - venku na budovu divadla Westernový dokument točený na Ranči C v Libchavách a v Americe a dokument z indiánského putování ranče Oklahoma. V případě špatného počasí náhradní promítání uvnitř. Výstava Historie country dance v Žamberku - v předsálí Divišova divadla srpen. Fotografie z míst kam jezdíme za country and western, zajímavosti, tipy kam na výlet a za nákupy westernového oblečení, Speciální akce pro všechny, kdo s námi během uplynulých 20 let tancovali country pokud se ozvete před akcí na níže uvedené kontakty získáte dárek a zlevněnou vstupenku na celý den!!! ALABAMA děkuje všem, kdo nám pomáhají s oslavami úplný seznam vystavíme v průběhu akce a zveřejníme, protože ještě stále narůstá, zatím aspoň ti aktuální: Divadelní restaurace Mathys s, Agrokonzulta Žamberk, Vemas, ZOOPRODUKT p. Ešpandr, Město Žamberk, naše mateřské SVČ ANIMO, FIDIKO Žamberk. Veškeré informace na Kontakty: mail telefon TANEČNÍ SEMINÁŘ: COUNTRY DANCE A LINE DANCE, Žamberk tančírna Neon u vlakového nádraží (bývalá jídelna Elitexu). Kontakt pořadatelé: pí Jedličková, Program: 9:00 12:00 taneční seminář Country dance. Lektor: Dana Jedličková, zkušený lektor,vedoucí a choreograf tanečního souboru Alabama. Tančit se budou old time country dance, zatančíme si klasické řady, kola a čtverylky, naučíme oblíbenou country taneční hru. Náročnost přizpůsobíme složení účastníků, tance zvládnou i ti, kdo mají chuť začít a nezapomeneme i na pecky pro zkušenější tanečníky. 12:00 13:00 oběd. Chutný oběd formou cateringu zajišťuje divadelní restaurace Mathys s bude kuřecí směs s rýží a salátem. 13:00 16:00 Line dance. Lektor: Pavel Jedlička, tanečník a vedoucí tanečního souboru Alabama, vítěz loňského mezinárodního mistrovství v Line dance v kategorii Social Adult Male. Zatančíme si lajny, které letos běží republikou včetně těch, které jsou letos soutěžní pro Písek. Odpoledne v nejen country rytmech, naučte se lajny nejrůznějších tanečních stylů a zjistěte, co Vás opravdu baví! Své si najdou nováčci i zkušení tanečníci. Dana Jedličková, CTS Alabama

10 10 Žamberské listy program kina - srpen srpna středa ve 20:00 hod. DonT Stop ČR drama, hudební Píše se rok 1983 a do komunistického Československa konečně dorazil PUNK. Kamarádi Miki a Dejvid nechtějí zůstat pozadu. Vezmou elektrické kytary, naježí vlasy a přestanou brát ohled na svoje okolí. Heslo: No Future! česky 98 min. od 12 let 80,- Kč 18. srpna sobota ve 20:00 hod. 19. srpna neděle ve 20:00 hod. Konfident ČR, SR, PL Výstava obrázků Zdendy Krejčího juniora pod názvem Kreslím pořád dál bude k vidění v předsálí Divišova divadla od 2. srpna do 14. září srpna sobota v 17:00 hod. 5. srpna neděle v 17:00 hod. Doba ledová 4 Země v pohybu USA rodinný animovaný Příběhy nesourodé smečky (mamutí rodinka s dceruškou Broskvičkou, lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego, krysoveverčák Scratt) jsou svěží, zábavnou a pohodovou podívanou pro celou rodinu. česky 94 min. přístupný 90,- Kč 8. srpna středa ve 20:00 hod. Polski film ČR, Polsko komedie Matonoha, Liška, Daniel a Polášek - tato čtveřice populárních herců si splnila sen a natočila film podle svých vzpomínek na studium herectví. Kromě nich přispěl k velice originálnímu humoru svým osobitým nadhledem i Jan Budař. Čeká Vás jízda do míst, kam se ještě nikdy nikdo nevydal! česky 113 min. od 15 let 80,- Kč 11. srpna sobota ve 20:00 hod. Vrtěti ženou VB komedie V dobách, kdy se ještě muži příliš nezajímali o potěšení svých žen, existovala diagnóza, zvaná ženská hysterie. Léčila se přímou ruční masáží ženských intimních partií, což se logicky stalo velmi oblíbenou a vyhledávanou metodou. Pokrokový lékař Mortimer měl dokonce tolik pacientek, že ho brzy začala chytat křeč do ruky a on je nedokázal dostatečně uspokojit. A tak sestrojil přelomový přístroj - vibrátor! titulky 100 min. od 15 let 80,- Kč 12. srpna neděle v 17:00 hod. Tady hlídám já ČR rodinná komedie Úspěšný chemik, jinak docela suchar, je nucen zrušit svatební cestu do Řecka. Zpočátku vše vypadá téměř idylicky... Oddechový prázdninový snímek pro celou rodinu. česky 110 min. přístupný 90,- Kč 15. srpna středa ve 20:00 hod. Okresní přebor ČR komedie Obujte kopačky, oblékněte dres a hurá na hřiště trefovat zařízení! Vesnický tým Slavoje Houslice hladce postupuje z komediální seriálové extraligy do té filmové. Film reprízujeme na přání diváků. česky 104 min. od 12 let 80,- Kč thriller Snímek zachycuje životní cestu mladého Adama, jež začíná krátce před vpádem Sovětského svazu do bývalého Československa. Aby Adam zachránil svou lásku před represemi StB, stane se profesionálním agentem. Ve své životní roli Jiří Mádl. česky 108 min. od 12 let 80,- Kč 22. srpna středa v 17:00 hod a ve 20:00 hod. Madagaskar 3 USA animovaná komedie Potřebujete se nabít energií a dobrou náladou? Jestliže ano, Madagaskar 3 se hlásí o slovo. Tentokrát se parta zvířecích kamarádů po patáliích na ostrově Madagaskar a v žhavé Africe vydá na bláznivou jízdu Evropou. Pro starší děti a ty, které nemusí brzy do postele, uvádíme i ve 20:00hod. česky 92 min. přístupný 80,- Kč 25. srpna sobota ve 20:00 hod. Tady to musí být Itálie, Francie drama, komedie Cheyenne je bývalá rocková hvězda, která se i v padesáti letech obléká ve stylu gothic. Poté, co zemře jeho otec, se kterým 30 let nekomunikoval, rozhodne se pokračovat v hledání pomsty, kterou byl otec celý život posedlý. Sean Penn v šíleném účesu a líčení, tak, jak ho neznáte! titulky 118 min. od 12 let 80,- Kč 26. srpna neděle ve 20:00 hod. Iron Sky Finsko, Německo, Austrálie akční sci-fi komedie V posledních chvílích druhé světové války se tajný nacistický program vyhnul destrukci a ukryl se na odvrácené straně Měsíce. titulky 93 min. od 12 let 90,- Kč 29. srpna středa ve 20:00 hod. Abraham Lincoln: Lovec upírů USA horor Jeden z největších amerických prezidentů tak, jak ho neznáte. Abraham Lincoln je ukázán jako velký lovec neživých bytostí a netvorů, jehož největší motivací je pomsta za smrt matky, kterou brutálně zavraždil upír. titulky 105 min. od 15 let 80,- Kč OZNÁMENÍ V měsíci srpnu bude omezena provozní doba kanceláře Divišova divadla. Předprodej vstupenek od (vč. rezervací) bude zajištěn v pokladně kina ve dnech pondělí čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod., popř. v uvedené době na.tel.č Alena Urbánková, FIDIKO Žamberk (nejen) divadelní festival Ejhle, loutka 2012 Vážení příznivci kvalitního divadla, dobré hudby a bujaré zábavy, s radostí oznamujeme, že přípravy na další ročník festivalu Ejhle, loutka jsou v plném proudu. Vyznačte si v diáři barevnou tužkou datum 25. srpna a přijďte tradičně ke kapličce Pod Suticí. Od jedné hodiny na Vás bude čekat pestrý program plný loutkových pohádek, který potěší především rodiny s dětmi. V půl páté zajásají fanoušci žonglérského dua Bratři v tricku. Jejich show bude následována dalším každoročním hostem festivalu, Divadlem jednoho Edy, které přijede se čtvrtým dílem série o Červené Karkulce. V půl sedmé zazpívají žamberskému publiku již dobře známé Jelení loje. Divadlo DNO také není třeba nijak zvlášť představovat. Jejich Fagi však tentokrát zůstane doma a na scénu vtrhnou bouřliví Idolls. Chcete vidět zářivý úsměv Jurije Gagarina? Stýská se Vám po Lajce? O půl desáté Vás příběhem prvního kosmonauta provedou Športniki a jejich Gagarin! Kulturní maraton završí kapela SEN, o které se Vám ani nesnilo. Napadá Vás, že tolik krásy se do jednoho dne nemůže vejít? Ale to zdaleka není všechno! Areál Pod Suticí zvelebí také výstavy, čajovna, filmové projekce, výtvarné dílny a uspokojeny budou i Vaše buňky gurmánské! Přečtěte si více o programu na a nezapomeňte si od jedné do jedné udělat čas nebudete litovat! Těšíme se na Vás! Za pořádající Lay.no, o. s., Johana Vaňousová

11 Žamberské listy 11 Společenská rubrika Manželství uzavřeli v Žamberku U Králů : Lukáš Kapoun, Nad Alejí 1753/13, Praha 6 Kateřina Vejdová, 28. října 1326, Žamberk v obci České Petrovice: Jiří Konečný, U Polikliniky 1056, Žamberk Petra Šejnohová, U Polikliniky 1056, Žamberk v Žamberku v Zámeckém parku: Luboš Schauer, 28. října 1327, Žamberk Jana Bartošová, 28. října 1327, Žamberk v Žamberku na radnici: Petr Koudelka, 17. listopadu 1323, Žamberk Jana Chládková, 17. listopadu 1323, Žamberk na radnici v Žamberku: Jaroslav Mertlík, Sokolovská 1169, Žamberk Pavla Pírková, Sokolovská 1169, Žamberk Bc. Petra Šulcová, matrikářka VÍTÁME Vítám Tě na svět děťátko milé, dnes ráda bych ti dala do vínku, veselé s tátou prožité chvíle a láskyplnou maminku. 30. června 2012 jsme přivítali v obřadní síni radnice mezi občany našeho města tyto děti: Richarda Lepina, Terezii Vavřičkovou, Natálii Jarmarovou, Kláru Janalíkovou, Jitku Lesákovou, Adélu Vanickou, Charlottu Elu Fialovou, Lukáše Topiče, Petra Dostála, Danielu Dostálovou, Nelu Kališíkovou a Matěje Vašinu. Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný zdraví, lásky a radosti. Za SPOZ Zuzana Žváčková BLAHOPŘEJEME Anna Žilková, U Polikliniky let Marie Šourková, Revoluční let Vlasta Holečková, Albertova let Marie Kopsová, 17. listopadu let Božena Zbořilová, Albertova let Marie Kalousová, 28. října let Věra Smutná, Albertova let Milada Filipová, Lukavská let Vlastimil Štěpánek, Nádražní let Marie Zezulková, Kněžství let Růžena Kotyzová, 28. října let Jaromíra Jegorová, U Polikliniky let Josef Motl, Hluboká let Miroslav Vondřich, Hluboká let Josef Janovec, V Zátiší let VZPOMÍNÁME Žofie Lírová, Dvořákova let Helena Cimpriková, n. Gen. Knopa let Ludmila Vyhnálková, Nádražní let Karel Barták, Pionýrů let Vladimír Hrdina, Nádražní let Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel PODĚKOVÁNÍ Upřímně děkujeme za všechny projevy soustrasti a účasti při posledním rozloučení s naší drahou manželkou, maminkou a babičkou paní Helenou Cimprikovou. Děkujeme celému kolektivu LDN v Žamberku za obětavou péči o ní v době její nemoci, za důstojné rozloučení při pohřebních obřadech P. Ol. Kučerovi, V. Dudkovi, B. Halbrštátové a celému chrámovému sboru a zároveň děkujeme i pohřební službě p. D. Janaty za vzornou přípravu a organizaci posledního rozloučení. Jménem celé rodiny JUDr. Jaroslav Cimprik, manžel BLAHOPŘEJEME U příležitosti významného životního jubilea si dovolujeme popřát panu Františku Pírkovi hodně krásných chvil v kruhu blízkých a přátel, pevné zdraví, štěstí a mnoho radosti do dalších dnů. Pracovníci Městského muzea Žamberk Redakční rada Žamberských listů se připojuje k řadě gratulantů a panu Františku Pírkovi u této příležitosti děkuje s úctou za dlouholetou spolupráci. K Vašemu životnímu jubileu do dalších let přejeme klid, osobní pohodu a v rámci možností pevné zdraví. Za RR Vlasta Pavlousková oslavili 40. výročí svatby manželé Krčmářovi z Dlouhoňovic. Maminko a tatínku, děkujeme Vám srdečně za lásku, péči a domov, který jste nám po celá léta poskytovali. Do dalších společných let Vám přejeme zdraví a radost ze života! Děti: Jana, Martin a Zdeněk Vzpomínáme Je tomu už 15 let, co nás navždy opustil pan Antonín Steiner, profesor gymnázia v Žamberku. Prosím o tichou vzpomínku jeho známé a přátele. Manželka, jménem příbuzných 18. srpna t.r. vzpomeneme výročí úmrtí pana Josefa Svatoše ze Žamberka. Tichou vzpomínkou uctěte jeho památku společně s námi. Děkujeme. syn David s manželkou Marcelou a vnoučata Davídek a Verunka Ohlédnutí za Karlem Bartákem Zemřel Jeho jméno však zůstane nesmazatelně zapsáno v historii žamberské turistiky. V polovině 70. let minulého století převzal funkci předsedy odboru turistiky. Svou dobrosrdečnou a kamarádskou povahou vytvořil velice aktivní partu spolupracovníků. Tradiční pochod Za zlatým klíčem Rokytenky dosáhl v letech jeho předsednictví nebývalého rozkvětu a tehdejší počty účastníků už nebyly překonány. Pavel Svědiroh Děkujeme všem za projevy soustrasti při úmrtí našeho tatínka pana Karla Bartáka ze Žamberka. Žamberské Domácí péči - paní Váňové, Langrové, Frankové a Potočkové, děkujeme za profesionální, obětavou a citlivou péči, kterou mu poskytly při ošetřování v jeho posledních dnech. Velmi si toho vážíme. Za rodinu A.Černá Žamberská pouť se bude konat ve dnech 1. a 2. září 2012 na Masarykově náměstí v Žamberku. V sobotu 1. září v 16:30 hod. se v kapli sv. Rozálie uskuteční mše svatá. V neděli 2. září v 9:15 hod. se v kostele sv. Václava uskuteční mše svatá s doprovodem chrámového sboru. Stanislav Langr 110. výročí narození Narodil se v srpnu 1902 učiteli košíkářské školy v Žamberku Václavu Langrovi a jeho ženě Filomeně jako prvorozený syn. Po ukončení základního školního vzdělání vystudoval Umělecko-průmyslovou školu v Praze. Díky tomu se uplatnil jako kreslič vzorků v textilních továrnách.v únoru 1931 se oženil a r.1933 se přestěhoval do Červeného Kostelce, kde získal zaměstnání v Textilní akciové společnosti. Jako hluboce věřící katolík byl členem Lidové strany, ale v r.1935 vstoupil do sociální demokracie.po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se jako první z řad úředníků továrny zapojil do odbojové práce v ilegální KSČ. Gestapo pomocí konfidentů postupně rozkrylo organizaci. Stanislav Langr byl zatčen 28. dubna Podle soudního spisu byl získán tkalcovským mistrem Zítkem začátkem ledna Činnost spočívala v získávání dalších členů a jejich organizaci v trojkách, vybírání členských příspěvků a rozšiřování ilegálních tiskovin. Langr byl určen Zítkovým zástupcem a seznámen s jejich nadřízeným Bohumilem Říčařem. Kriminální tajemník Müller v závěrečné zprávě uvedl: Se zřetelem na Langrem rozvinutou čilou ilegální činnost je citelný trest považován za naléhavě nutný. Zatčení byli 2. srpna 1943 odesláni do policejní věznice v Terezíně se žádostí o vrácení zpět gestapu po uplynutí nynějších důvodů uvěznění. Po vystřídání několika věznic proběhlo hlavní líčení 22. června 1944 v Drážďanech s tímto rozsudkem: František Zítko, Robert Hruška a Stanislav Langr jako funkcionáři ve čtvrtém válečném roce připravovali v Protektorátě komunistickou velezrádnou organizaci a agitaci a tím napomáhali nepřátelům Říše. Pro stálou nepoctivost se trestají smrtí. Rozsudek byl vykonán 20. září 1944.V soudním spisu není uvedeno, že Stanislav Langr byl členem ilegální KSČ již od července 1941 a koncem r.1942 byl jmenován spolu se Zítkem a Hruškou do Okresního výboru KSČ v Náchodě. Ani to, že ryl na blány pro Říčaře hlavičky ilegálního Rudého práva, které se později cyklostylem tisklo a dále rozšiřovalo i v Červeném Kostelci. Podle dokumentů Archivu bezpečnostních složek, fond Německé soudy v Říši a Vojenského ústředního archivu, fond Osvědčení 255 napsal Pavel Svědiroh. Na snímku Pavla Svědiroha Šidélko kroužkované, Enallagma cyathigerum, foceno v Dlouhoňovicích.

12 12 Žamberské listy SVČ informuje Nabízíme veřejnosti během měsíce srpna návštěvu dětského dopravního hřiště u Penny marketu v Žamberku, a to se spuštěnou signalizací na vlakovém přejezdu, v těchto pravidelných časech: PONDĚLÍ 9:30 11:30 15:00 17:00 STŘEDA 9:30 11:30 PÁTEK 9:30 11:30 15:00 17:00 SOBOTA 9:30 11:30 15:00 17:00 NEDĚLE 15:00 17:00 ZAČÍNÁME ve středu 1. srpna 2012 (vlastní kolo či kolobrndu s sebou). Alena Němcová, ředitelka SVČ ANIMO Žamberk Poslední místa na letní dětský tábor Dědictví mramorového trůnu - Stárkov Na co se můžete těšit: na královský turnaj a dobývání skalních bašt, na vynikající hradní kuchyni včetně závěrečné královské hostiny, na středověký bál, na noční výpravu za artefakty, na boj mezi jednotlivými cechy, na středověké umění, ( = týmové a zážitkové činnosti, hry v přírodě, sportovní a pohybové hry, koupání, výtvarné činnosti, táboráky, noční hry, diskotéky, výlety Teplické skály, Ostaš, Adršpach ). Info: pro všechny zájemce ve věku 7 16 let, ubytování tábor pod Vysákem (nové stany s podsadou, bazén, zděná kuchyň, jídelna, hřiště), strava 5 x denně, pitný režim. Cena: 3.800,- Kč (v ceně ubytování, doprava, strava, zdravotní dohled, program, pojištění). Přihlášky a podrobné informace SVČ ANIMO, 28. října 713, telefon , , ZA SVČ ANIMO Bc. Lucie Kluková EMA DANCING ACADEMY Ve dnech 21. a 22. června 2012 proběhla v Divišově divadle velkolepá taneční show, kterou pořádalo Středisko volného času ANIMO Žamberk. Náplní akce byla především taneční vystoupení taneční skupiny Neon, ale v programu se objevilo i několik hostů, například zpěvačka Veronika Mertová, Junior aerobik Elixír, hudební hip-hopová skupina Sestry v rýmu nebo rekordman české Guinessovy knihy rekordů v tanci s kruhy Patrik Jandejsek. Zbytek více než dvouhodinové show obstaraly všechny věkové kategorie Neonu - dětská, juniorská, hlavní a seniorská a celkem v průběhu večera vystoupilo přes 230 tanečníků od 3 do 47 let. Pořad měl podtitul škola je život a život je tanec a ve školním duchu byl koncipován i program, který začínal ve sborovně a postupně prošel téměř všemi školními předměty od výtvarné výchovy až po chemii. Jen tělocvik byl v podstatě přítomen v každém čísle. Akcí velmi vtipně provázely moderátorky Broňa a Bára Halbrštátovy v rolích školnice a uklízečky. Velká poklona patří choreografům Páje Michalovičové, Báře Šedajové, Renče Šebkové, Spajxovi, Gigimu, Máje Majtánové a vedoucí TS Neon Lucii Klukové. Jejich práci ocenilo přes 1200 diváků ve čtyřech dopoledních a dvou večerních představeních. EMA 2012 byla strhující, do nejmenších detailů propracovanou a energií nabitou akcí, do které všichni účinkující dali absolutně vše, a stala se tak bezpochyby jednou z nejlepších akcí roku. Za Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk Zuzana Mimrová o. s. Péče o duševní zdraví otevřelo volnočasový klub v Žamberku V červnu zahájilo občanské sdružení Péče o duševní zdraví volnočasový klub pro lidi s duševním onemocněním ze Žamberka a blízkého okolí. Duševně nemocným sdružení nabízí pomoc při řešení praktických a sociálních problémů. Co to znamená v praxi? Pomoc při jednání s úřady, majiteli bytu, sousedy. Pomoc při zařizování lékařské péče. Pomoc při finančním hospodaření, řešení dluhů a závazků. Pomoc při hledání zaměstnání. Poradenství a nácviky situací aby si nemocný příště poradil sám, nebo věděl, na koho se může obrátit. K čemu je volnočasový klub dobrý? Je to prostor k setkávání, sdílení zkušeností, vzájemné pomoci, potkávání nových přátel. Lze zde zažít spous- Kurz pro seniory 55+ v Žamberku V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity připravilo Občanské sdružení CEMA Žamberk počítačový kurz pro seniory. Kurz byl realizován za podpory Pardubického kraje, pod záštitou radního Pardubického kraje zodpovědného za neziskový sektor, Ing. Pavla Šotoly. Kurz nebyl veden jako rekvalifikace, či další vzdělávání. Pro omezenou kapacitu míst nebylo možné vyhovět všem zájemcům, kterých bylo nad míru očekávání pořadatele kurzu. V dohledné době bude Občanské sdružení CEMA Žamberk připravovat druhou vlnu tohoto kurzu určenou pro zájemce na které se napoprvé nedostalo. Sledujte webové stránky organizace www. cema-nno.cz nebo navštivte Rodinné centrum Pohoda v Nádražní ulici v Žamberku, kde se potřebné informace o dalším počítačovém kurzu dozvíte. Kurz byl realizován ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka, o. s., a Vzdělávacím centrem IdeaHelp. Ing. Gabriela Šelongová Prázdninová družina s RC Pohoda Od 9. července do 3. srpna probíhá v Rodinném centru Pohoda prázdninová družina pro děti od 6 do 12 let. Čtyři týdny prázdninové družiny jsou letos zaměřeny na téma přírodních živlů, kterými jsou oheň, voda, země a vzduch. Děti v prázdninové družině se těší na aktivity spojené s tématy. Během celé prázdninové družiny se děti stravují ve Školní jídelně Žamberk. Tento projekt podporuje město Žamberk. Služba Maceška v měsíci srpnu rozšiřuje svou kapacitu!!! S ohledem na velký zájem o službu Maceška hlídání dětí od 2 do 7 let, rozšiřujeme v měsíci srpnu kapacitu hlídaných dětí, a proto nabízíme všem zájemcům další volná místa. Hlaste se na telefonu Provozní doba Macešky je o prázdninách od 7:00 do 16:00 hod. Ing. Gabriela Šelongová tu zážitků, něco si vyrobit, zajet se někam podívat. Hlavním smyslem je především nebýt sám. Klub bude nadále probíhat každý týden ve čtvrtek v čase 13:30-16:30 hod. ve společenské místnosti v přízemí Rodinného centra Pohoda ve sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk. Na každý měsíc budeme s návštěvníky klubu vytvářet program jednotlivých setkání. Těšit se můžete například na turnaje v bowlingu, kulečníku či ping-pongu, posezení v kavárně, hraní společenských her, tvoření výrobků, návštěvu muzeí a další výlety. Také připravujeme nácviky vaření a zábavnou angličtinu.všichni jste srdečně zváni! KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Jana Jiřelová, sociální pracovnice tel:

13 Žamberské listy 13 OZNÁMENÍ Na základě usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje Z/412/12 ze dne došlo ke sloučení Speciální základní školy Žamberk a Odborného učiliště a Praktické školy, Žamberk, Tyršova 214. K Speciální základní škola Žamberk jako samostatný právní subjekt zanikla. Nová příspěvková organizace ponese název Speciální střední škola a základní škola Žamberk. Výuka žáků základní školy bude i nadále probíhat na adrese Nádražní 468, Žamberk. Mgr. Bronislava Havlíková, zástupce ředitelky Speciální SŠ a ZŠ Žamberk Poněkud neobvykle prožitý Den dětí ze Speciální základní školy Žamberk Stejně tak jako na jiných školách, i u nás, ve Speciální základní škole, probíhají rodičovské schůzky, kde jsou rodiče informováni o výsledcích a chování svých ratolestí. V posledních letech se rodičovské schůzky prodlužují a někteří rodiče se rádi pozdrží a povídají si s učiteli nejen o svých dětech, ale i o různých jejich strastech i radostech. Na jedné takové schůzce jsme se od níže jmenované maminky dozvěděli, že píše knihy a v brzké době čeká na jejich oficiální křest.u příležitosti této slavné události autorky knih, paní Zdeňky Sládkové, jsme byli neziskovou organizací Stáj Český Dvůr, o. s., pozváni do Prahy na Pražský hrad, kde se měla tato slavnostní akce uskutečnit. Děti se do Prahy moc těšily, protože mnohé z nich byly v našem hlavním městě úplně poprvé. A co nás tam čekalo? Návštěva Pražského hradu, křest knih a bohatý doprovodný program. Když jsme do Prahy přijeli, uvítala nás známá herečka paní Květa Fialová, která nás velmi překvapila svou životní vitalitou a optimismem. V přísálí Pražského hradu, zvaném Míčovna, jsme se zúčastnili slavnostního programu u příležitosti křtu knih paní Zdeňky Sládkové. Celý program moderovali sourozenci Adéla a Dalibor Gondíkovi, kmotry knih paní Sládkové byla Květa Fialová, Otakar Brousek ml. a Jiřina Bohdalová. O zábavu dětí se postarala známá osobnost z Kouzelné školky Magda Reifová, svými kouzly nás všechny očaroval kouzelník Roman Štabrňák a ze židlí nás zvedla písnička Když se načančám v podání nestárnoucí zpěvačky Heidi Janků, která svým vystoupením kulturní program ukončila. Poté nás navštívil ředitel Kanceláře pana prezidenta pan Ladislav Mravec, který nám svým poutavým vyprávěním přiblížil náročnou každodenní pracovní náplň a povinnosti našeho pana prezidenta Václava Klause. Dále jsme měli možnost prohlédnout si výstavu obrazů Marty Ženaté, ilustrátorky pohádkové knihy Zdeňky Sládkové POHÁDKY PEJSKŮ PIŠKOTKA A ELIŠKY Z ČESKÉHO STATKU V PŘEDHŮŘÍ ORLICKÝCH HOR. Dalším milým překvapením pro nás byla návštěva Katedrály sv. Víta a prohlídka stálé expozice zvané Příběh Pražského hradu, která vypráví příběh hradního areálu a lidí s ním spojených od panovníků a prezidentů po šlechtice a dvořany, proslulé umělce, stavitele, architekty či vědce až po řemeslníky a služebnictvo. Expozice byla velmi zajímavá. Jménem svým i všech zúčastněných žáků i pedagogů, děkuji paní Zdeňce Sládkové za to, že díky ní děti zažily chvíle, na které jen tak nezapomenou a za knihy, kterými je obdarovala. DĚKUJI. Mgr. Jitka Dytrtová, učitelka Speciální základní školy Žamberk Vydařený závěr roku V závěru školního roku se naši šikovní žáci blýskli řadou úspěchů v soutěžích a olympiádách. Ráda bych se pochlubila alespoň těmi nejvýraznějšími. Jan Šeda ze 7.A zvítězil v okresním kole mineralogické olympiády v konkurenci studentů gymnázií a žáků 9. ročníků ZŠ. Marta Novotná ze 7.A obsadila 2.místo v regionálním kole přírodovědné soutěže v České Třebové. Štěpán Hubálek, Jan Hauf a Martin Ferkl z 6.A vybojovali 3.místo v celostátní soutěži Svět očima dětí v kategorii audio- -video s tématem Vznik Československa. Kluci sami vymysleli scénář, natočili a zpracovali krátký film o své představě vzniku republiky. Jejich úspěch je o to cennější, že navázal na 2.místo z loňského roku. Slavnostní předávání cen proběhlo v Praze za účasti zástupců Ministerstva obrany a vnitra, odkud si kluci odnesli pěkné ceny a určitě i dobrý pocit. A na závěr mi dovolte malé zamyšlení. Při pohledu na krásná díla, která děti vytvořily, mě napadlo, že by nám dospělým občas prospělo podívat se na svět očima dětí. Ivana Cabalková, ZŠ Žamberk, 28.října 581 Zahájení nového školního roku Hudební obor v pondělí ve 13:00 v sále Taneční obor v úterý od 13:30 Výtvarný obor v úterý od 15:00 Paličkování v úterý od 14:00 LDO v pondělí ve 13:30 Všechny obory (kromě hudebního) zvou k zápisu i nové zájemce! Ve dnech září bude ZUŠ Petra Ebena a město Žamberk hostit žáky a učitele ze čtyř evropských partnerských škol na projektu mezinárodního akordeonového orchestru. Bližší údaje se dozvíte v příštím čísle Žamberských listů. PhDr.Chvátilová Hana, ředitelka školy Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Zámek 1, Žamberk PŘIJME učitele angličtiny pro střední školy na dobu určitou. Nástup od Další informace na tel PhDr. Zuzana Pecháčková, Chlapské odpoledne ve ŠD Již po sedmé jsme pozvaly do naší ŠD tatínky spolu s jejich dětmi. Čekaly na ně různé úkoly, soutěže a hry. Měli například podle čichu a chuti poznat různé druhy potravin, podle hmatu najít své dítě nebo tatínka, poznat známé znělky, zapamatovat si předměty Rodiny mezi sebou soutěžily ve skládání Safari hry, společně jsme si pak zahráli hru Na motýlka. Na závěr jsme všechny pohostily malým občerstvením. A jelikož začala bouřka s lijákem, protáhli jsme naše setkání o další hodinu.hry. Zábavné odpoledne se všem moc líbilo a těšíme se na další setkání v naší družině. Vychovatelky ŠD při ZŠ Nádražní OZNAMUJEME, že PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY BYLA PŘESTĚHOVÁNA DO PŘÍZEMÍ vedle ZUŠ Petra Ebena na Masarykově náměstí v Žamberku.

14 14 Žamberské listy Po návratu z Anglie strávil A. B. Svojsík zbytek prázdnin 1911 ve vorlovské myslivně, kde se věnoval praktickému i teoretickému skautingu. V těsné blízkosti myslivny s pomocí místních chlapců a lesních dělníků postavil březovou chatku. V chatě spal, ve dne četl, překládal Baden-Powellův Scouting for Boys, pracoval a toulal se krásným okolím. Koupal se v rybníčku a přemýšlel, jak to vše, co poznal v Anglii a nyní sám na vlastní kůži, přetavit do smysluplné práce s mládeží. Dokladem těchto idylických počátků je fotografie, na které sedí před chatkou u březového stolku se svým sedmnáctiletým švagrem Adolfem Stránským - Dolfíčkem. Ten byl v angličtině mnohem zdatnější, a proto Scouting for Boys překládali společně. Svojsík písemně požádal Baden-Powella o povolení vydat jeho dílo v češtině. Hned uvedl, že nepůjde jen o překlad, ale také o jeho úpravu. Již tehdy byl rozhodnut převzít z Baden-Powellova systému jen to, co bude pro české poměry nejpřijatelnější. Chtěl zdůraznit Setonův směr a navíc přidat národní prvky. Po prázdninách Svojsík sestavil z několika žáků žižkovské reálky pokusnou družinu, se kterou začal praktikovat skauting tak, jak ho viděl, vyčetl a vycítil. V tomto směru samouk vstupoval i do slepých uliček. Byla to však zcela zásadní zkušenost. Začal intenzivně informovat osobnosti tehdejší české společnosti, např. univerzitní profesory Františka Čadu, Tomáše G. Masaryka a Františka Drtinu, zemského inspektora Josefa Klenku i zemského a říšského poslance Karla Kramáře, aby je získal pro myšlenku skautingu. Jeho nadšení nezůstalo bez odezvy. Všichni slíbili přispět svým dílem k novému směru výchovy české mládeže. Na přelomu září a října 1911 začal Svojsík s propagací skautingu mezi učiteli. V tělocvičně staroměstské reálky vysvětloval na kurzu pro učitele tělocviku 35 pedagogům, že nejde o doplněk tělovýchovy, ale o nový, ucelený výchovný systém postavený na dobrovolné účasti mládeže a samosprávě malých skupin - družin. Jak silně a inspirativně přednáška zapůsobila, dokazuje příklad učitele berounského gymnázia Ferdinanda Pakosty, který hned 6. října 1911 zorganizoval skautskou vycházku na Tetín za účasti sta žáků. Posléze následovaly Svojsíkovy přednášky v pražském Sokole nejen pro činovníky, ale i pro nejširší veřejnost. Zároveň začal přednášet na schůzích různých společností a komisí, kde vyprávěl o cestě do Anglie a o výchově mládeže v přírodě. Jedním z posluchačů byl i Jaroslav Novák - pozdější významný skautský činovník. Svojsík šířil skauting nejen slovem mluveným, ale i tištěným. 15. prosince 1911 vyšel v Národních listech Svojsíkův rozsáhlý článek Výchova mladé Anglie. Časopis Sokol posléze přinesl článek Nové proudy ve výchově anglické, který mimo jiné odstartoval polemickou diskusi s představiteli Sokola. Právě pro jeho dorost měl být skauting největším obohacením. Plnou parou vpřed - nabírá pomyslný vlak rychlost. Svojsík aktivně pokračuje v práci. Schází se s mnoha osobnostmi a přáteli, kteří se tak ocitli spolu s ním u kolébky českého skautingu. Na konci prvního měsíce nového roku ledna se v jeho diáři objevuje poznámka Bílý - junáci. Toto pojmenování pro české skauty navrhl právě František Bílý - významný bohemista, ředitel žižkovské reálky a poté zemský školní inspektor. Bílý skauting plně podporoval a když Svojsík hledal odpovídající český název (další návrhy zněly Stopaři, Všezvědové, Chodové, Psohlavci, Kozáci, Svojané), navrhl jméno Junák. Slovo převzal od spisovatele Josefa Holečka z jeho podání života slovanských hrdinů - černohorských junáků, tělesně i mravně zdatných mladých mužů. Název Junák i termín junáctví se ihned ujaly a neseme je dodnes - vyjadřovaly krédo členů českého skautingu: krásné mravní a tělesné vlastnosti. Do skautské historie se výrazně zapsalo datum 1. února 1912, kdy vyšla u Josefa Springera brožura Český skaut jako 1. svazek Knihovny junáků (českých skautů). Svojsík využil již zmiňovaný článek z Národ ních listů, který rozšířil a doplnil o úvahy, jakým směrem se ve skautingu vydat u nás. V březnu 1912 požádal Svojsík Mikoláše Alše, aby navrhl českým junákům - moderním Chodům - vhodný znak. Aleš nabídl štítek s černou hlavou chodského psa na bílém poli. V době velké obliby Jiráskových románů a Alšových kreseb byl tento znak přijat bez výhrad. Alšův chodský pes je odrazem vlastenectví, národní hrdosti a zároveň symbolem věrnosti - v tomto případě věrnosti skautským ideálům. Svojsík se snažil hledat i další prvky, kterými by skauting více počeštil a rozvinul symboliku národního junáctví - uvažoval např. o chodském klobouku a plášti. Nakonec ale zůstalo jen u představ. O něco později, kdy i česká symbolika převzala upravený anglický vzor rozvinutých listů lilie, jediným původně zavedeným prvkem zůstal štítek s hlavou chodského psa. A. B. Svojsík nezapomínal ani na aktivní činnost s mládeží. Se svou družinou vyrážel tábořit do Pro kopského údolí a na jiná místa v okolí Prahy. Většinou postavili velký stan zvoňák a dvě áčka. Mimo toho, že si skauti vařili v kotlíku a provozovali další tábornické discipliny, také hodně cvičili. Bylo to pochopitelné -Svojsík byl přece tělocvikář a navíc musel naplňovat i tu druhou část ideálu kalokagathie - nejen rozvoj ducha, ale i rozvoj těla. Na základní knize českých skautů pracoval Svojsík sám velice intenzivně, ale získával pro ni i řadu přispěvatelů. Nekopíroval Scouting for Boys, volil spíše čítankový styl knihy. Na rozdíl od Baden-Powella se snažil oslovit spíše dospělé než chlapce. Některé hotové části vydával samostatně jako další svazky Knihovny junáků (českých skautů). Svazkem č. 2 bylo Táboření, další čísla nesla název V přírodě a Umění pozorovati. V květnu 1912 konečně vyšly knižně Základy junáctví - bible českých skautů. Nebyly jen dílem A. B. Svojsíka, přispěvatelů do 724stránkové knihy bylo rovných třicet. Většinou se jednalo o významné pedagogy, spisovatele, skladatele, ba i poslance říšského sněmu. Zatímco v okolních státech se založení a rozběhu skautingu věnovali vojáci, u nás ho směrovali pedagogové přesně v Baden-Powellově duchu antimilitaristicky. Důležitý je rovněž fakt, že již v Základech junáctví uvedl vedle Baden-Powella i osobnost E.T. Setona, což naprostá většina zahraničních skautských organizací neučinila. V závěru knihy nalezneme i prvně zveřejněnou píseň Junácká, kterou s nepatrnými změnami zpíváme jako skautskou hymnu dodnes. Na Svojsíkovo přání napsal text spisovatel František S. Procházka a zhudebnil ji šéf opery Národního divadla Karel Kovařovic. Z knihy Skautské století, Šantora Roman et al., vydané Junákem (TDC) a Mladou frontou, a.s., v Praze 2012, vybral Jan Adamec Středisko Junáka Žamberk

15 Žamberské listy 15 SHOCK CUP 2012 opět v Žamberku Letošní již pátý ročník seriálu závodů Mistrovství České republiky v off road tech trialu SHOCK CUP 2012 byl zahájen 5. května 2012 prvním závodem Velké ceny města Žamberka (Žamberské listy č.10/2012). Patronát nad tímto závodem převzal starosta města pan Jiří Dytrt. Do Žamberka se seriál vrací v pořadí čtvrtým letošním závodem, který se uskuteční 1. a 2. září Patronát nad závodem opět převzal starosta města. Oproti květnovému závodu došlo k organizačním změnám závodu týkající se volných tříd. Startovní pole je tak rozděleno do dvou skupin. První skupinu tvoří extra třídy, ve kterých soutěží posádky v ostrém závodu. Druhou skupinu tvoří volné třídy pro začínající posádky. Obě skupiny jsou rozděleny na tři třídy podle rozvoru vozidel. O volné třídy rozšířili pořadatelé startovní pole poprvé v letošním roce a premiéru měly volné třídy právě při Velké ceně města Žamberka v květnu. Tehdy se zúčastnily tři posádky. V současné době je již ve volných třídách hodnoceno třináct posádek. Volné třídy jsou určeny pro zájemce z řad široké veřejnosti vlastnící osobní automobily do terénu, kteří si zatím netroufají na ostrý závod v extra třídách, ale chtějí si jízdu v terénu vyzkoušet. Pořadatelé tak chtějí vytvořit podmínky pro organizované ježdění v lokalitách k tomu určených a zabránit tak volnému a neorganizovanému ježdění ve volné přírodě. Závodu ve volných třídách se může zúčastnit kdokoliv. Podmínkou pro účast je vozidlo s platnými registračními značkami a zaplaceným povinným ručením. Další podmínkou je motoristická přilba schválená pro provoz na pozemních komunikacích. Co je to off road tech trial? Je to vlastně jízda zručnosti v terénu, při které nejde vůbec o rychlost nebo čas. Při jízdě se klade důraz na zručnost, cit, přesnost a odhad. Vyžaduje to velkou dávku odvahy a přemýšlení. Vlastní jízda probíhá v uzavřené sekci, branková pole jsou označena, čímž je dán směr jejich průjezdu. Je jedno, jestli dopředu nebo dozadu. Pořadí průjezdu jednotlivých branek není určeno a záleží na posádce, jakou trasu si zvolí. Jízda v sekci je hodnocena trestnými body. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejméně trestných bodů. Protože se seriál přehoupl do své druhé poloviny a zejména v extra třídách O2 a O3 je situace v průběžném pořadí seriálu vyrovnaná, lze očekávat, že s blížícím se posledním závodem (Javorník 29. a ) se bude v Žamberském kotli tvrdě bojovat o každý bod. Přijměte pozvání pořádajícího AGENAS TEAMu Javorník a přijďte se podívat o víkendu 1. a 2. září 2012 do Žamberského kotle. Závod probíhá v sobotu i v neděli. Oba dva dny začíná v 9 hodin. Pozvání platí i pro vlastníky offroadů, kteří si chtějí vyzkoušet svoje schopnosti a schopnosti svých vozů při závodě v terénu. Právě pro Vás jsou určeny volné třídy. Více informací k závodu v Žamberku i k celému seriálu naleznete na Oldřich Janků, AGENAS TEAM autoklub v AČR Javorník O pohár města Žamberka O víkendu července 2012 proběhl 21.ročník tradičního tří etapového cyklistického závodu O Pohár města Žamberka pořádaný firmou Cyklo Janoušek ve spolupráci s městem Žamberkem. Závod se jel opět v rámci seriálu závodů Moravského poháru amatérských cyklistů, tentokráte bez kategorie A. Již sobotní dopolední časovka naznačila, kdo bude vévodit startovnímu poli v jednotlivých kategoriích a výsledky odpoledního kritéria městem to jednoznačně ukázaly. Potvrzení měla přinést nedělní horská etapa přes Šerlich, kdy se očekávaly obdobné výsledky jako v sobotu. Minimálně v kategorii B tomu však nebylo, neboť na start této závěrečné etapy se dostavila ekipa Favoritu Brno v rámci své sezonní přípravy, která ovládla stupně vítězů. Ačkoliv neměla možnost promluvit do celkových výsledků celého klání pro účast pouze v jediné etapě, přesto ukázala, že možný cyklistický potenciál české cyklistiky se nachází někde jinde. Ostatní příčky mimo stupně vítězů již ovládli předpokládaní favorité. V ostatních kategoriích bojovali o posty nejvyšší všichni ti, kteří měli nejlepší výchozí pozice z předešlého dne a i ti, kteří se pokusili překvapit soustředěným výkonem. I přes velmi horké počasí panovala po oba dny cyklistického svátku v Žamberku výborná pohoda, zdravé soutěžení spojené s tradičním hecováním, a to vše podepřené velmi kvalitními výkony všech zúčastněných. Náladu nezkazila i relativně nižší účast startujících způsobená s největší pravděpodobností termínovou kolizí předcházejících státních svátků. Tratě byly opět výborně připraveny, své místo v programu závodů si našla druhá etapa, která v loňském roce změnila svoji podobu z dlouhých okruhů po městě a kolem města jen na okruhy v centru města. Na závěr snad už jen povzdechnutí, že na stupně vítězů opět nezavítal nikdo z domácích jezdců. Výsledky celkem: Kategorie B 1. Lukáš Tomášek (Cyklo Mikulášek) 3:37:54 2. Jan Svoboda (YOGI Racing Ostrava) 3:38:26 3. Luděk Blinka (Silný team Uničov I) 3:38:46 Kategorie C 1. Kamil Mráz (Silný team Uničov I) 3:31:45, 2. Pavel Kokeš (SK Valašské království) 3:32:30 3. Pavel Kuda (HAIBIKE TEAM) 3:33:14. Kategorie D 1. Libor Trochta (SK TOMA-Kankovský A) 3:17:10 2. Zdeněk Moravčík (SK Orbea Czech Masters) 3:17:58 3. Robert Skřeček (KC Brno) 3:19:38 Kategorie E 1. Milan Masný (Racing Olešná F. Místek) 2:54:10 2. Jaroslav Šenk (Silný team Uničiv I) 2:54:18 3. Josef Holomek (Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl) 2:54:49 Kategorie Ž 1. Ladislava Třasáková (CykloProfi Holice) 3:11:13 2. Lucie Radiová (HaPe Brno) 3:11:53 3. Martina Kukulová (CS Víno Karabina Šumperk) 3:19:47 Za Cyklo - Janoušek team Fabián Vladimír

16 16 Žamberské listy ODBÍJENÁ ročník Srpnový turnaj v odbíjené mužů se uskuteční 4. srpna 2012 od 8:30 hod. na hřišti u sokolovny v Žamberku Srdečně zvou pořadatelé TJ Sokol Žamberk, oddíl odbíjené Kanoistika v Pardubicích V neděli 17. června 2012 se kanoisté SK Žamberk zúčastnili závodů Krajem Pernštýnů v Pardubicích. Závody se konaly na Labi nad jezem u veslařské loděnice. Výsledky: Kubíčková Natálie bky MK1 333 m 5. místo K2 333 m 3. místo MK1 1,5 km 6. místo K2 1,5 km 2. místo Stejskal Lukáš bci MK1 333 m 2. místo MK1 1,5 km 3. místo Procházka Ondřej dci K1 333 m 2. místo K2 333 m 3. místo K1 3 km 3. místo Stejskal Jakub dci K1 333 m 4. místo K2 333 m 2. místo K1 3 km 2. místo Kubíček Patrik dci K1 333 m 5. místo K2 333 m 2. místo K1 3 km 4. místo Stejskal Petr muži C1 333 m 3. místo C2 333 m 1. místo C1 3 km 2. místo Stejskal Václav muži C1 333m 4. místo C2 333 m 1. místo C1 3 km 3. místo Procházka Vojtěch žci K1 333 m 5. místo K2 333 m 2. místo žci K1 1,5 km 5. místo Vencl Viktor žci K1 333 m 6. místo K2 333 m 2. místo MK1 1,5 km 7. místo ČESKÝ POHÁR V KANOISTICE V RAČICÍCH Stejskal Jakub 4 x 1.místo! V červnu se závodníci kanoistického oddílu SK Žamberk zúčastnili v Račicích Českého poháru v kanoistice. Před nastávajícím mistrovstvím republiky, které se konalo poslední víkend v červenci, zajistili docela slibné výsledky. Výsledky( do 6.místa ): Jedličková Zuzana ženy K2 200 m 5. místo K m 4. místo Procházka Ondřej dci K m 3. místo Stejskal Jakub žáci K m 1. místo K1 200 m 1. místo K1 500 m 1. místo K2 500 m 1. místo Kubíček Patrik žáci K m 2. místo K1 200 m 4. místo K1 500 m 3. místo K2 500m 1.místo vkal TENIS Závěr soutěží družstev 7. kolo: 23. a 24.června DOSPĚLÍ: TOSK A Perštýn Pardubice B 7: 2. O definitivní záchrannou pojistku se zasloužili: K.Kaleta, Ra.Neugebauer, P.Kaleta, J.Hlaváč, T.Linhartová a K.Kaleta- -Neugebauer, P.Kaleta-Hlaváč. Odložený zápas 3.kola: VŠTJ UK Hradec Králové TOSK A 5: 4. Bodovali: K.Kaleta, H.Kvapilová, P.Kaleta a Kvapilová-Stehlíková Tabulka východočeské divize: 1. TC-DTJ Hradec Králové A : TC Hořice A : VŠTJ UK Hradec Králové A : TK Ústí nad Orlicí A : TOSK Ž a m b e r k A : Tenis Nová Paka A : TO TJ Tesla Pardubice A : TK Perštýn Pardubice B :30 8 TC Přelouč TOSK B 6: 3. Bodovali: J.Malý, M.Dostál a Malý A.Jindra. Tabulka přeboru Pardubického kraje: 1. TC Chrudim A : TCV Pardubice B : TK Česká Třebová A : TC Přelouč : USK Pardubice : LTC Vysoké Mýto : TOSK Ž a m b e r k B : TK Ústí nad Orlicí B :45 7 Sn Mor. Třebová TOSK C 8:1. Jediný bod získala A.Hrubešová. Tabulka Pardubické krajské soutěže 1.tř. 1. SN Moravská Třebová A : TK Česká Třebová B : TC Jevíčko : TC Profistav Litomyšl : TOSK Ž a m b e r k C : TK Ústí Nad Orlicí C : LTC Sokol Jablonné n.o : TK Letohrad :48 7 DOROST: TOSK A LTC Pardubice A 3: 6. Bodovala pouze děvčata T.Linhartová, po zranění H.Kvapilová a obě v deblu. Konečná tabulka JUNIOR TOUR o pohár prezidenta ČTS: 1. TC DTJ Hradec Králové A : TC Dvůr Králové A : LTC Pardubice A : TOSK Ž a m b e r k A : TK VČE Hradec Králové A : TK Česká Třebová A : TC Nové Město n.met.a : TCV Pardubice :47 7 TC Chrudim A TOSK B 6: 3. Tři body získali: D.Jedlička, Š.Příhoda a oba v deblu. Konečná tabulka Pardubického krajského přeboru: 1. TK Perštýn Pardubice A : TC Chrudim A : TO TJ Tesla Pardubice : TOSK Ž a m b e r k B : TK Ledeč nad Sázavou : TK SB Světlá nad Sáz : TK Ústí nad Orlicí A : LTC Vysoké Mýto A :51 7 STARŠÍ ŽACTVO: TOSK A - TK Ledeč nad Sáz. 8: 1 O vítězství se zasloužili: A.Adámek, Š.Příhoda, V.Kulhavá, M.Urban, D.Neugebauer, Kulhavá-Krejsová, Adámek-Příhoda a Urban-Neugebauer. Konečná tabulka Pardubického krajského přeboru: 1. TO TJ Tesla Pardubice A : TOSK Ž a m b e r k : TC Chrudim A : TK Ledeč nad Sázavou : TK Perštýn Pardubice B : TK Česká Třebová B : TK Ústí nad Orlicí : TJ Jiskra Havlíčkův Brod :46 8 MLADŠÍ ŽACTVO: TC DTJ Hradec Králové B TOSK A 2: 7 Bodovali: L.Nekvinda, M.Urban, V.Kulhavá, B.Quittová, D.Neugebauer, F.Hudetz, Kulhavá-Quittová. Konečná tabulka JUNIOR TOUR o pohár předsedy ČTS: 1. TK Náchod : TC DTJ Hradec Králové A : TK Perštýn Pardubice A : TO TJ Tesla Pardubice A : TOSK Ž a m b e r k : TC Dvůr Králové A : TC DTJ Hradec Králové B : LTC Pardubice A :56 7 BABYTENIS: TOSK TK Ledeč nad Sáz. 6: 0 O vynikající postup do oblastního semifinále se zasloužili: D.Horálek, D.Kárník, A.Moravcová, N.Jindrová, Horálek-Kárník a Jindrová L.Malý. Družstvo v soutěži dále pokračuje, oblastní finále se koná v září! MINITENIS: Tabulka skupiny D memoriálu Z.Kocmana: 1. TK Choceň : TK Ústí nad Orlicí : TK Česká Třebová : TOSK Ž a m b e r k : Spartak Polička B :62 8 M.Ch. MISTROVSTVÍ ČR VETERÁNŮ V KROSU - DOLNÍ DOBROUČ V červnu se konalo Mistrovství České republiky v krosu v Dolní Dobrouči při závodě Běh Dobroučským krajem. Závod byl odstartován na fotbalovém hřišti a měl vysokou kvalitu jak pořadatelskou, tak vysokou kvalitu běžců celé republiky. Komentoval jej známý atletický komentátor, bývalý reprezentant v maratonu, Ivo Domanský. Výsledky mistrovství ČR: muži let 10,3 km 6. Kalous Petr 51:27 muži let 10,3 km 5. Fajfr František 41:27 muži let 10,3 km 14. Belobrad Ivan 52:55 muži let 10,3 km 11. Koblížek Jindřich 61:03 vkal

17 Žamberské listy 17 SKP Duha Lanškroun, oddíl cyklistiky připravuje na termín již 26. ročník MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLISTICKÉHO ZÁVODU Regionem Orlicka. Závodu se pravidelně zúčastňují nejlepší sportovci kategorie Juniorů z České republiky a sousedních zemí. Program závodu: I. etapa 77 km: Pá :00 hodin. Závod na okruzích Lanškroun, Rudoltice, Ostrov, Lanškroun II. etapa 10 km: So :00 hodin. Časovka jednotlivců Lanškroun Nepomuky, III. etapa 80 km: So :00 hodin. Jablonné n/o 15:00, Červená Voda 15:23 Bukovice 15:35, Klášterec 15:52, Zborov 15:57, Drozdov 16:20, Cotkytle 16:37, Chudoba 16:42, Lanškroun 16:58 IV. etapa 95 km: Ne :00 hodin. Lanškroun 9:00, D.Dobrouč 9:25, Petrovice 9:34, Letohrad 9:53, Šedivec 9:59, Žamberk 10:08, Č. Libchavy 10:22, Ústí n/o 10:48, Andrlův Chlum 10:55, Řetová 11:03, Č. Třebová 11:15, Skuhrov 11:25, Lanškroun 11:35 hod. Zveme všechny příznivce cyklistiky ke zhlédnutí hodnotné sportovní podívané. Prosíme účastníky silničního provozu, kteří se během víkendu potkají na silnicích našeho okresu s konvojem závodu, aby uposlechli pokynů policie a pořadatelů. Děkujeme. Petr Bucháček, ředitel závodu Regionem Orlicka Myslivecké sdružení Kunvald pořádá XXIII. ročník LOUČENÍ S LÉTEM dne 18. srpna 2012 na myslivecké chatě v Kunvaldu prodej grilovaných kuřat od 16:00 hodin prodej zvěřinových specialit od 18:00 hodin k tanci a poslechu hraje od 20:00 hodin skupina CHITANELL vstupné dobrovolné Těšíme se na Vaši návštěvu! ZAHRÁDKÁŘI OTEVŘOU NOVOU MOŠTÁRNU Po téměř čtyřiceti letech moštování, se naší organizaci podařilo vybudovat vlastní moštárnu. Tato je v areálu bývalých kasáren naproti jídelně Gastro-royal. Zveme veřejnost a všechny členy organizace k prohlídce nové moštárny, a to ve dnech 31.srpna od 13: a 1. září od 08:00-12:00 hod. Zájemce o brigádnickou činnost zveme taktéž. Moštování bude zahájeno výkupem ovoce 12.září od 13:00hod. Za ZO ČZS Žamberk Ing. Josef Mrhal,jednatel gratulujeme Studentka žamberského gymnázia Michaela Krátká vybojovala na Mistrovství světa karate WKC v Litvě 1. místo a titul mistra světa v dorostenkách nad 55kg. Mistrovství se konalo léto V PASTVINÁCH Na Pastvinskou přehradu opět ve 24.týdnu vtrhlo léto třicetistupňovými teplotami, a tak ve SKI klubu Pastviny začaly vrcholit přípravy na tři oblíbené akce. XIV. ročník Pastvinského triatlonu byl tradičně odstartován v 10:00 hod. v prostoru pod mostem a vyhodnocen Na Vleku. Závodu se zúčastnilo 95 závodníků ve čtyřech kategoriích. Za dobu trvání závodu, který při jeho prvním ročníku byl pojat s nadsázkou jako Pastvinské mistrovství Evropy, se ho zúčastnilo asi tisíc závodníků. Závod již má své stálé příznivce a je dobrou zkouškou pro každého, kdo si chce ověřit, jak je na tom v plavání, jízdě na kole a běhu. Bez obav se může přihlásit každý, kdo tuší, že uplave 250 m, ujede na kole 17 km a uběhne 4,5 km. Nikdo se mu nebude posmívat za to, že nestačí tempu borců, kteří závod zvládnou v čase kolem jedné hodiny. Co na tom, když to zvládne za půl dne. Příští ročník bude opět 5. července VI. ročník Pastvinské noty bude zahájen ve 14:00 hod. Na Vleku. Tento festival malého žánru bluegrassové a country muziky zahájí stálice bluegrassové scény, která na ni září již 40 let, kapela POUTNÍCI s hodinovým koncertem. Po ní budou následovat BG FOFR, MAŃANA BG BAND, STARÁ VESTA, THE LOG, MADAM, BG CWRKOT, JIRKA KRÁLÍK A ROWDY RASCALS a večerní country bál odstartuje MIFO BAND S BG CWRKOTEM. Bluegrassová muzika navazuje na hudební tradice horalů Appalečského pohoří USA a má základ v angloamerickém folklóru ovlivněném populární hudbou amerického Severu a jižanským jazzem. Je pro ni charakteristické složení nástrojů banjo, mandolína, kytara, housle a kontrabas a někdy též dobro. Vokální složku pak tvoří čtyři hlasy tenor, vysoký tenor, baryton a bas. Návštěvníci uslyší špičkové podání bluegrassové a country muziky, neboť hostující bluegrassové kapely patří k těm nejlepším, které na nejen české, ale i evropské scéně působí. Malé hudební žánry nejsou úplně v kurzu, a proto je nutná jejich podpora, aby nezanikly, byla by to velká škoda. IV. ročník závodů Dračích lodí bude odstartován Na Panelu. Již nyní je přihlášeno dvacet posádek. Pro účast na těchto amatérských závodech je třeba dát dohromady partu 21 nadšenců a přihlásit se k závodu. Nikdo z účastníků nepotřebuje žádnou vodáckou přípravu, všichni to zvládnou a zejména si to velice užijí. Netradiční recesní oblečení závodníků je vítáno, neboť se mimo jiné soutěží i o nejvtipněji oděnou posádku. Každý, kdo se závodu účastnil Vám potvrdí, že je to skvělý zážitek. Kdo nedrží pádlo každý den zjistí, že za 1-2 minuty pádlování v rytmu, pod tlakem bubnu, je úplně nadoraz. Tak přijďte - závodníci i diváci - jste všichni srdečně zváni. Josef Koubík, SKI klub Pastviny

18 18 Žamberské listy TIPy na výlet Trek Via ferraty Turistika Klettersteig Výlety Dovolená - Relax Parta nadšenců ze Žamberka opět pořádá deseti denní výlet, tentokráte na treky a ferraty do oblasti: Dolomity po zajištěných válečných cestách a stezkách (Rosengarten Marmolada Sella Latemar). Termín: (10dní). Odjezd pátek odpoledne (cca16-17hod.), návrat neděle v ranních hodinách. Cena: 7.500,- Kč zahrnuje: dopravu do Itálie a zpět moderním autobusem, 7x ubytování v penzionu, organizační zajištění a místopisné materiály. Pokud by chtěl někdo dojet vlastní dopravou, tak se můžeme domluvit. Cena nezahrnuje: stravu, lanovky, vstupy na zpoplatněné ferraty a další Doprava: bude zajištěna klimatizovaným autobusem s TV a občerstvením. Bus je po celou dobu pobytu k dispozici. Nástupní místa: Letohrad, Žamberk, Hradec Králové, Praha + města při cestě. Ubytování: bude zajištěno v Aparthotelu v údolí Val di Fassa. Styl apartmánů pro 2,3 a 4 osoby. Každý apartmán má perfektní vybavení (wi-fi, TV), na pokojích je vlastní sociální zařízení, sprchový kout, balkon a kuchyňka. K dispozici na penzionu je krytý bazén - pro ubytované zdarma. Za příplatek je možná suna, turecké lázně, restaurace s polopenzí. V ceně pobytová taxa, ložní prádlo i závěrečný úklid. Lanovky: použijeme kvůli velkému převýšení, ať si usnadníme a zpříjemníme den. Lístky nakoupíme společné, zlevněné. Zhruba mám spočítáno, že nás 8 lanovek bude stát cca 55,- eur. Stravování: z vlastních zásob ve vybavené kuchyni, občerstvení v restauracích či u řidiče. Povinná výbava!!!: Běžná turistická výbava pevné boty, teplejší oblečení pro případ zhoršení počasí, pláštěnka nebo pončo, sluneční brýle, krém s UV faktorem, osobní lékárnička (bereme expediční), skládací hole (pro stabilnější chůzi). Kdo půjde na ferraty NUTNÉ!!!: set na ferraty, přilba, úvazek, rukavice. Pojištění: si každý zajišťuje sám POVINNÉ!!! Mapy: doporučuji: Tabacco 1:25 000: 06 Val di Fassa E Dolomiti Fassane. Průvodce: Dolomity mezi Brixenem a Bellunem(Franz Hauleitner), Klettersteigatlas Alpy (Freytag&Berndt) obě můžu zapůjčit na místě. Kontakt: Martin Fojtík / Pod Karlovicemi 1222, Žamberk Tel / / Net: Majitelé hotelu Panský dům, Masarykovo náměstí 6, Žamberk nabízí od PRONÁJEM ZAŘÍZENÉ RESTAURACE PIZZERIE Ideální pro manželský pár s praxí. Předpokladem pro uzavření nájemní smlouvy je několikaletá praxe ve vyvařujících restauracích a podnikatelský záměr pozvednout kvalitu služeb poskytovaných v naší restauraci. Kontakt pro schůzku: tel Stanislav Kačena PRODÁM byt v ov 2+1 zděný, nadstandardní v klidné části Žamberka. Byt je po celkové rekonstrukci. Nízké náklady, krbová kamna, terasa, podlahové vytápění. Kontakt: tel PRODÁM byt v ov 1+1 v Žamberku u polikliniky. Podlahy - parkety. Kontakt: tel zámek potštejn 4.8. Kulinářsko-vinařský den (14:00) Zveme Vás na třetí ročník kulinářsko-vinařského odpoledne v krásném prostředí potštejnského zámku. V tento den se zámek i zámecký park promění v ráj labužníků a milovníků dobrého vína. Na programu je nejen degustace kvalitních vín různých vinařství, ukázky vaření a ochutnávky indických specialit a prodej exotického koření, ale také mezinárodní kulinářské umění v praxi, show míchání koktejlů, kuchařské instruktáž makrobiotické kuchyně a mnoho dalšího. Opět, jako v minulém roce, pro vinaře doplníme nabídku vín i ochutnávkou sýrů a zapůjčením či prodejem koštovacích sklenek. Celé odpoledne bude hrát pravá moravská cimbálová muzika a pestré ceny budete moci vyhrát v kulinářských soutěžích pro děti i dospělé. Budeme soutěžit o nejlepší domácí marmeládu a letos nově i domácí likér. Své výrobky můžete nosit na zámek, odborná porota vyhodnotí vítěze v den kulinářsko-vinařských slavností. Ochutnávky pochutin jsou samozřejmostí! Přijďte prožít příjemné odpočinkové odpoledne Koncert mladých umělců, Litomyšl (19:00) Srdečně Vás zveme na čtvrtý ročník Koncert mladých umělců, který pořádají Mezinárodní smyčcové kurzy z Litomyšle, pod vedením prof. Milana Vítka. Přijedou mladí umělci z různých koutů světa a poskytnou nám nezapomenutelný hudební zážitek. Letos na zámek Potštejn zavítají umělci z Mongolska, USA, Švédska, Dánska, Norska i České republiky. Koncert bude probíhat v mramorovém koncertním sále zámku od 19:00 hod. a své vstupenky si můžete rezervovat na telefonu Těšíme se na Vás! Kateřina Skalická, Zámek Potštejn PRODÁM automobil zn. ŠKODA FAVORIT. STK do Kontakt: tel Perspektivní středně velká výrobní společnost (380 zaměstnanců) z oblasti automotive vypisuje výběrové řízení na pozici MANAŽERA KVALITY Kvalifikační předpoklady kandidáta: minimálně odborné středoškolské vzdělání, perfektní znalost problematiky řízení kvality minimálně 5-letá praxe v oblasti na manažerské pozici (vč. ISO TS 16949), komunikativní znalost němčiny (business). Nabízíme: atraktivní mzdové ohodnocení, práce ve firmě s dlouholetou tradicí německé mateřské firmy a prestižním portfoliem zákazníků. Kontaktní adresa: SCHULTE AUTOMOTIVE WIRING, s.r.o., Nádražní 206, Jablonné nad Orlicí. Své životopisy a motivační dopisy zasílejte současně na tyto dvě ové adresy: (ředitel společnosti) a (personalista společnosti)

19 Žamberské listy 19 SOUKROMÁ PEČOVATELKA NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY Pro důstojný a doma strávený podzim života nabízím: péči o seniory v domácím prostředí, která zahrnuje osobní hygienu, oblékání, obstarání nákupů, doprovod k lékaři, psychickou podporu a běžné domácí práce. pomohu i s komunikací s úřady při vyplňování formulářů. Maminkám s dětmi nabízím : hlídání dětí, doprovod dětí do školy nebo na kroužky, pomoc v domácnosti např. se žehlením prádla, úklidem. Akreditovaný kurz pracovníka sociální péče vlastním. Mám osobní automobil pro případnou dopravu seniorů k lékaři i dětskou sedačku pro malé pasažéry. Dle dohody mohu přijet i v sobotu nebo v neděli. Adriana Kočová, České Petrovice 143, telefon: HLEDÁM šikovnou kadeřnici nebo kadeřníka, kteří stojí o možnost pracovat v zavedeném kadeřnictví v Žamberku. V případě zájmu volejte na tel PRODÁM byt 2+1 v Žamberku v ul.17.listopadu. Koupelna a WC po rekonstrukci, zasklená lodžie, 4.NP s výtahem. Volný po dohodě. Cena: ,-Kč. Kontakt: tel

20 variabilní, skládací panely... novou logii techno ser CNC la Helvíkovice 113, Žamberk tel.: , , Hledáme grafika Informační systémy me Chystá Žamberské listy (znalost graf. programů, DTP, web) 20 malířská a natěračská firma PETR MALEČEK SERVIS KLIMATIZACÍ autoopravna diagnostika lakovna pneuservis odtahová služba prodej autobaterií dovoz automobilů ze SRN autobazar prodej použitých dílů tel.: ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , provádí veškeré malířské a natěračské práce KLUB POLABINY IV, s. r. o. Pardubice středisko jazykového a kvalifikačního vzdělávání Mozartova 456, Pardubice PŘESTAVBA VOZIDEL NA E85 CEBIA ověření vozidel a pískování skel Kam po maturitě JEDNOLETÝ POMATURITNÍ KURZ ANGLIČTINY JOSEF VESELÝ Nádražní 945, Žamberk tel./fax: mobil: výuka v Žamberku intenzivní příprava ke složení státních a mezinárodně uznávaných zkoušek jsme zařazeni do vyhlášky MŠMT ČR pomaturitní kurzy u nás již od r statut studenta * daňové zvýhodnění placené zdravotní pojištění celý rok firma VÍTEK Dlouhoňovice nabízí tyto služby a prodej: přijímáme přihlášky PRODÁM novostavbu luxusního rodinného domu, který je umístěn v nejhezčí vilové čtvrti města Žamberka s výhledem na Orl.hory. Jedná se o dům s užitným podkrovím, nepodsklepený, s vestavěnou garáží. Dispozice 4+kk, koupelna, 2x WC, tech. místnost a garáž. Celková výměra pozemku je 1.038m2. Cena ,-Kč. Info na tel lektorka AJ Žamberk: Dagmar Všetičková POTŘEBUJETE PENÍZE? Váš problém vyřídíme okamžitě. Půjčky od do ,-Kč Volejte: tel přistavení a odvoz kontejnerů uskladnění zeminy a stavební suti práce s jeřábem AD 80 doprava písku a štěrku (1-30 tun) doprava stavebního materiálu zemní práce bagrem JCB prodej písku: betonářský maltařský křemičitý, bílý (zásyp zám. dlažby) štěrku: 0-4 mm, 4-8 mm 8-22 mm, mm okrasný kačírek, mulčovací kůra kontakt: Milan Vítek Dlouhoňovice tel Nabízím k prodeji stavební parcelu v obci Helvíkovice VE VELMI ATRAKTIVNÍ LOKALITĚ! Inženýrské sítě jsou přímo na pozemku. Pro bližší informace volejte na tel Uzávěrka č. 14/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Country víkend plný tance a pohody

Country víkend plný tance a pohody Country víkend plný tance a pohody Westernové městečko Boskovice 3. 5. června Na první víkend v červnu jsou zváni všichni zájemci o country tancování do malebného westernového městečka Boskovice. Budete

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha. www.seniorpraha.cz. 5. 6. 10. 2012 Výstaviště Praha Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha. www.seniorpraha.cz. 5. 6. 10. 2012 Výstaviště Praha Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha www.seniorpraha.cz 5. 6. 10. 2012 Výstaviště Praha Holešovice 2 Na Výstavišti v Praze Holešovicích proběhl ve dnech 5. a 6. října 2012 druhý ročník veletrhu pro péči a aktivní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012 52/2012-RADA/2198-52. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 52/2012-RADA/2199-52. Rada města předložený program jednání Rady města 52/2012-RADA/2200-52. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/a8q3e2p9w4k0p2j9m

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2014. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ZÁŘÍ 2014. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor -------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing.

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění občerstvení (cateringu) na akce pořádané v rámci programu CIP EQUAL. Zadavatel (zadavatelé): 1. Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na poříčním

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více