Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor sociálních věcí a zdravotnictví"

Transkript

1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: V Lanškrouně 18. února 2015 Zápis z jednání komise pro sociální, rodinnou a komunitní politiku Datum jednání: Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun Přítomni: Mgr. Jaromíra Staňková (předsedkyně komise), Miloslav Šípek, Ivona Leníčková, Stanislav Svetlík, Blanka Svetlíková, Vladislava Hanyšová, Anna Tručková, Radek Tejkl, Mgr. Hana Mikulová (tajemnice komise) Omluveni: Bc. Iva Skalická Hosté: --- Rozdělovník: členové komise pro sociální, rodinnou a komunitní politiku, rada města Program jednání: 1. Zahájení 2. Představení členů komise 3. Vytvoření společných pravidel pro fungování komise 4. Komunitní plánování 5. Náplň činnosti komise 6. Ostatní 7. Výstupy a úkoly 8. Ukončení jednání Zahájení Začátek jednání komise v hod. v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Lanškrouně. Účast dle prezenční listiny. Předsedkyně seznámila členy s navrženým programem bez připomínek. Představení členů komise Předsedkyně komise zahájila jednání a přivítala přítomné. Na začátku informovala o omluvených členech z jednání. Prezentovala, že dnešní jednání komise pro sociální, rodinnou a komunitní politiku je hlavně o seznámení s náplní činnosti komise. Požádala o představení všechny členy komise. Všichni členové se představili a pohovořili o oblastech, které jsou jim profesně či osobně blízké vzhledem ke členství v komisi

2 Jaromíra Staňková sociální oblast koordinátorka služeb pro rodiny s poruchou autistického spektra v RC Dětský svět, dříve terénní sociální pracovník s uživateli drog pod o.s. KONTAKT, poté o.s. EX-IT Lanškroun a Klub hurá kamarád Pardubice, pedagog v základní škole speciální třída pro děti s PAS, zkušenosti se smyslově, tělesně i mentálně postiženými, riziková mládež, komunitní plánování akce pro širokou veřejnost, grantová politika. Anna Tručková vrchní sestra Domov pro seniory Lanškroun, oblast sociální cílová skupina senioři. Miloslav Šípek dříve organizace Skaut práce s dětmi a mládeží - volnočasové aktivity, zkušenosti z majetko-právní komise. Vladislava Hanyšová vedoucí Rodinného centra Dětský svět, rodinné a prorodinné aktivity, účast na komunitním plánování, učitelka speciální pedagog, ráda by propojila prorodinné a seniorské aktivity Rodinného centra Dětský svět. Radek Tejkl středoškolský učitel, propagace, člen a lektor pracovní skupiny projektu Rodinného centra Dětský svět Škola JINAK projekt aktivních rodičů, hledajících aktivně alternativu předškolního a školního vzdělávání svých dětí na území města Lanškrouna. Ivona Leníčková poradenství pro rodiče, jejichž dítě se rozhodlo vystoupit z užívání drog, informace rodičům o průběhu léčby. Stanislav Svetlík předseda Svazu tělesně postižených Místní organizace Lanškroun, účast ve skupině pro komunitní plánování. Blanka Svetlíková dobrovolník Svazu tělesně postižených Místní organizace Lanškroun, poradenství pro zdravotně postižené poradna, pořádání rekondičních a rehabilitačním pobytů, kulturních akcí. Iva Skalická nepřítomna, paní Staňková uvedla, že paní Skalická pracuje jako dobrovolník v OK klubu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Vytvoření společných pravidel Komise se bude řídit Jednacím řádem, jakmile bude k dispozici (vytvořen a schválen Radou města) Vytvořená pravidla pro efektivní fungování komise: Členové byli seznámeni s tím, že komise je nejen poradním orgánem Rady města, ale zejména orgánem iniciativním. Předsedkyně Jaromíra Staňková vyslovila prosbu, aby byli členové ve svých pozicích aktivní a přicházeli s vlastní iniciativou a nápady v oblasti sociální, rodinné a komunitní politiky. Maximální snaha o co nejvyšší účast na komisích. Nepřítomnost omlouvají členové předsedkyni Mgr. Jaromíře Staňkové telefonicky na nebo na Všichni členové obdrží písemně kontakty na jednotlivé členy komise. Četnost setkávání dle potřeby a domluvy, prozatím jednou za 4-6 týdnů, v naléhavých případech okamžité setkání všech členů. Jednání komise - 2 -

3 KDE většinou malá zasedací místnost Městského úřadu, podmínkou je bezbariérovost, skupina se domluvila, že některá pracovní setkání komise budou v jednotlivých organizacích, kde působí členové komise (RC, Domov pro seniory) nebo po předchozí domluvě v organizacích poskytující sociální a související služby na území města Lanškrouna (např. Oblastní charita) KDY ideální čas je pro členy v pozdních odpoledních hodinách, členové se domluvili na 17 hod., ideálním dnem středa KDO ZVE předseda prostřednictvím tajemníka komise, svolat komisi mimořádně může kterýkoliv člen komise prostřednictvím předsedy Komunikace členů mezi setkáními ová či telefonická Otevřenost při komunikaci, aktivní zapojení se do činnosti komise. Komunitní plán O komunitním plánu krátce pohovořila p.mikulová tajemnice komise a sociální pracovnice Městského úřadu zodpovědná za oblast komunitního plánování. Uvedla, že pracovní skupina pro komunitní plánování je rozdělena na dvě pracovní skupiny a) senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené b) rodina, děti, riziková mládež a národnostní menšiny. Komunitní plán je vytvořen v pracovní verzi, připraven ke schválení Radou města. Náplň činnosti komise 1) Plnění úkolů zadaných Radou města. 2) Vlastní iniciativa komise např. flexibilní reagování na požadavky občanů, požadavky jednotlivých organizací poskytujících sociální a související služby, vyhledávání nedostatků apod. 3) Komunitní plánování průběžná činnost, plnění komunitního plánu. Členové komise se shodli, že za důležité považují především informovanost o službách směrem k občanům. Probíhala diskuze, jakým způsobem efektivně občany informovat o poskytovaných sociálních a souvisejících službách, jaké jsou možnosti způsobu informací (webové stránky, brožury, letáky apod.) a jakým způsobem provést v současné době aktualizaci dat. Bude zapotřebí zaktualizovat především data na webových stránkách města. Z části je již také neaktuální Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Lanškrounsko, vydaný Pardubickým krajem v roce Za důležité považuje předsedkyně komise dobrou informovanost všech členů komise o sociálních a souvisejících službách na území města Lanškrouna a jeho okolí. Všichni členové se proto do dalšího setkání - 3 -

4 seznámí s materiály jednotlivých organizací, kde působí členové komise pro sociální, rodinnou a komunitní politiku. Ostatní Členové komise navštívili nové toalety na městském úřadě. Shodli se na tom, že jsou velmi hezké, volně přístupné (neuzamčené). Pan Svetlík (tělesně handicapovaný vozíčkář) měl připomínky ohledně zámku na dveřích na toaletě pro vozíčkáře. Zamykací zámek je velmi drobný, těžko otočitelný a při lehkém tělesném handicapu není možné s ním manipulovat nemohl se tedy zamknout. Chybí materiál na osušení rukou. Paní Hanyšová vyslovila požadavek, zda by bylo příště možné, shlédnout projekt toalet s přebalovacím pultem, ještě před jeho instalací a mít možnost vlastního návrhu či připomínek. Je hezké, že máme na WC přebalovací pult, je však velmi nevhodně umístěn u obou vstupů na toaletu (dámy i pánové), nemá žádnou odkládací plochu pro pleny a příslušenství a pro starší dítě je úzký. Výstupy a úkoly z 1. jednání komise: Všichni členové obdrží písemně kontakty na jednotlivé členy zajistí p. Mikulová, zašle se zápisem nejpozději do Všichni členové se seznámí s informacemi (adresáře a odkazy na instituce a organizace) na webových stránkách města, které spadají do sociální oblasti a oblasti příbuzné Složka zdravotnictví a sociální péče. Zamyslí se nad formou dat, možným způsobem aktualizace a četností aktualizací těchto dat. Náměty a připomínky zašlou písemně všichni členové p.staňkové do na . Zkontaktování p. Krejčího z Infocentra dotaz na možné využití aktuálních dat, které Infocentrum sbírá pro každoroční vydání ročenky - zajistí p. Staňková do Vložení nového Adresáře služeb pro osoby s PAS v Pardubickém kraji bude vložen po letošní aktualizaci, která má být provedena k zajistí p. Staňková do Všichni členové se seznámí s poskytovanými službami jednotlivých organizací, kde působí členové komise. Všichni členové obdrží informace spolu s pozvánkou na příští jednání komise cca za 4 týdny rozešle p. Mikulová spolu s pozvánkou na komisi v měsíci březnu. Základní Informace o službách za jednotlivé organizace zašlou p. Mikulové do Svaz tělesně postižených - Místní organizace Lanškroun manželé Svetlíkovi Rodinné centrum Dětský svět Vladislava Hanyšová Služby poskytované v RC rodinám s poruchou autistického spektra Jaromíra Staňková - 4 -

5 Sociální služby Lanškroun a informace o novém oddělení se zvláštním režimem Anna Tručková Ukončení jednání Jednání bylo ukončeno v hodin. Další jednání komise je předběžně naplánováno na od 17 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Lanškroun. Zapsala: Mgr. Hana Mikulová, Mgr. Jaromíra Staňková Schválila: Mgr. Jaromíra Staňková - 5 -

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Obsah: 1. Podpora rodiny a. aktivity podporující vznik rodiny b. preventivní programy, poradenství, vzdělávání c. slaďování rodinného a pracovního

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Úvod Akční roční plán Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice vychází pro rok 2009 především z obecné návrhové části RPSS. Tato část vznikla

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Akční plán na rok 2015. Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Akční plán na rok 2015. Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Akční plán na rok 2015 Město Havlíčkův Brod ÚVOD AKČNÍ PLÁN na rok 2015 vznikl v rámci projektu Implementace a vyhodnocování Střednědobého

Více

Zápis ze společného setkání pracovních skupin - KPSS Klatovy

Zápis ze společného setkání pracovních skupin - KPSS Klatovy Zápis ze společného setkání pracovních skupin - KPSS Klatovy Termín jednání: Místo jednání: Účastníci jednání: 21. 2. 2014 od 10 hod. Centrum celoživotního vzdělávání v Dominikánském klášteře, Plánická

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Vyhodnocení plnění priorit

Vyhodnocení plnění priorit Vyhodnocení plnění priorit Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 za rok 2012 Odbor sociální ÚMČ Praha 10 2013-1 - Usnesením Rady městské části

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM OBSAH

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více