KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS"

Transkript

1 KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS D EVO DOVEDNOST LIDÉ / WOOD DEXTERITY PEOPLE uni color

2 NECHTE SE INSPIROVAT. DOP EJTE SI JEDINEâN KUS NÁBYTKU. OÎIVTE SVÒJ INTERIÉR ORIGINÁLEM. KOCHEJTE SE DEKOREM VYTVO EN M JEN PRO VÁS. POCHLUBTE SE SV M VLASTNÍM NÁVRHEM. LET YOURSELF BE INSPIRED. INDULGE IN A UNIQUE PIECE OF FURNITURE. LIVEN UP YOUR INTERIOR WITH AN ORIGINAL. TAKE A PLEASURE IN A DESIGN CREATED JUST FOR YOU. PRIDE YOURSELF ON YOUR OWN DESIGN. Jedineãné motivy dekorû vytvofiené profesionály: návrhy dekorû od designérû a architektû nepfieberné mnoïství moïností jemn ch variací barev a motivû dekorû, které se nemusejí opakovat v celé plo e desky, moïnost napojení motivû dekorû do ífiky (po 2700 mm) a do v ky (po 1800 mm) Unique décor motifs created by professionals: Décor designs by designers and architects Inexhaustible number of possibilities of delicate variations of colours and décor motifs, which don t have to be repeated on the whole area of the board Possibility of joining motifs every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) Neopakovatelné motivy dekorû navrïené pro konkrétního zákazníka: záruka jediného pouïití dekoru opakovatelnost dekorû na základû dohody motiv dekoru se v plo e desky nemusí opakovat nejsou známá Ïádná technologická omezení tisku Unrepeatable décor motifs designed for a specific customer: Guarantee of the sole use of the décor Décors can be repeated subject to agreement Décor motif doesn t have to be repeated on the board surface There are no technological limitations of printing Originální motivy dekorû navrïené nebo vybrané samotn m zákazníkem: zákazníkûv návrh dekoru vlastní nekorigovan návrh dekoru zákazníkûv návrh dekoru korigovan profesionálem spoleãnû s profesionálem vytvofiíte naprost originál nakoupené dekory z fotobanky profesionální fotografie a reprodukce dûl znám ch mistrû Original décor motifs designed or selected by the customer: Décor design by the customer Customer s own uncorrected décor design Customer s décor design corrected by a professional Together with a professional you will create an absolute original Décors for sale from the photo bank Professional photographs and reproductions of works of art by famous artists Divan Design (www.divan.cz) designové studio autor dekorû Design studio odborn konzultant pro aplikace a v bûr motivû dekorû Divan Design (www.divan.cz) Design studio author of décors Professional consultant for application and choice of décor motifs Dûkujeme spoleãnostem HANÁK NÁBYTEK a.s. a LE BON s.r.o. za laskavé zapûjãení foto archivu Many thanks to HANÁK NÁBYTEK plc. and LE BON ltd. for lending of their photo bank.

3 TWIST

4 TWIST light

5 TWIST moïnost napojení motivu bílou plochou do ífiky po 2700 mm v jednom smûru TWIST dark TWIST contour TWIST Motif can be joined up by a white area widthwise every 2700 mm in one direction TWIST light

6 003 uni color 004 uni color 005 uni color TWIST moïnost napojení motivu bílou plochou do ífiky po 2700 mm v jednom smûru TWIST dark TWIST contour TWIST Motif can be joined up by a white area widthwise every 2700 mm in one direction TWIST light

7 TWIST light

8 TWIST dark

9 TWIST contour

10 NATURE

11 NATURE flower

12 NATURE moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm NATURE Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) NATURE butterfly NATURE spring NATURE flower

13 004 uni color NATURE moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm NATURE Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) 010 uni color 012 uni color NATURE butterfly NATURE spring NATURE flower

14 NATURE flower

15 NATURE butterfly

16 NATURE spring

17 PERIOD

18 PERIOD grey

19 PERIOD moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm PERIOD Motif can be joined every 2700 mm (width) PERIOD space PERIOD color PERIOD grey

20 003 uni color 004 uni color PERIOD moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm PERIOD Motif can be joined every 2700 mm (width) PERIOD space PERIOD color PERIOD grey 013 uni color

21 PERIOD grey

22 PERIOD space

23 PERIOD color

24 SECTOR

25 SECTOR slim

26 SECTOR moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm SECTOR Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) SECTOR fat SECTOR moon SECTOR slim

27 002 uni color 005 uni color 009 uni color SECTOR moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm SECTOR Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) SECTOR fat SECTOR moon SECTOR slim

28 SECTOR slim

29 SECTOR fat

30 SECTOR moon

31 BLOCK

32 BLOCK grey

33 BLOCK moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm BLOCK Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) BLOCK contour BLOCK banana BLOCK grey

34 002 uni color 004 uni color BLOCK moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm BLOCK Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) BLOCK contour BLOCK banana BLOCK grey 014 uni color

35 BLOCK grey

36 BLOCK contour

37 BLOCK banana

38 RUSH

39 RUSH grey

40 RUSH moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm RUSH Motif can be joined every 2700 mm (width) RUSH khaki RUSH green RUSH grey

41 001 uni color 002 uni color 003 uni color RUSH moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm RUSH Motif can be joined every 2700 mm (width) 011 uni color RUSH khaki RUSH green RUSH grey

42 RUSH grey

43 RUSH khaki

44 RUSH green

45 RETRO

46 RETRO light

47 RETRO moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm RETRO Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) RETRO brown RETRO dark RETRO light

48 003 uni color 004 uni color 006 uni color RETRO moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm RETRO Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) RETRO brown RETRO dark RETRO light

49 RETRO ligh

50 RETRO brown

51 RETRO dark

52 HILL

53 HILL brown

54 HILL moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm HILL Motif can be joined every 2700 mm (width) HILL pink HILL grey HILL brown

55 004 uni color 007 uni color 008 uni color HILL moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm HILL Motif can be joined every 2700 mm (width) HILL pink HILL grey HILL brown

56 HILL brown

57 HILL pink

58 HILL grey

59 LABYRINT

60 LABYRINT light

61 LABYRINT moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm LABYRINT Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) LABYRINT shadow LABYRINT green LABYRINT light

62 005 uni color 007 uni color 008 uni color LABYRINT moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm LABYRINT Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) LABYRINT shadow LABYRINT green LABYRINT light

63 LABYRINT light

64 LABYRINT shadow

65 LABYRINT green

66 LINE

67 LINE blue

68 LINE moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm LINE Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) LINE mix LINE fat LINE blue

69 001 uni color 003 uni color 004 uni color LINE moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm LINE Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) LINE mix LINE fat LINE blue

70 LINE blue

71 LINE mix

72 LINE fat

73 LOCK

74 LOCK mix

75 LOCK moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm LOCK Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) LOCK pink LOCK contour LOCK mix

76 003 uni color 004 uni color 005 uni color LOCK moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm LOCK Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) LOCK pink LOCK contour LOCK mix

77 LOCK mix

78 LOCK pink

79 LOCK contour

80 SHEET

81 SHEET wood

82 SHEET moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm SHEET Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) SHEET grey SHEET contour SHEET wood

83 007 uni color 008 uni color SHEET moïnost napojení motivu do ífiky po 2700 mm nebo do v ky po 1800 mm SHEET Motif can be joined every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) SHEET grey SHEET contour SHEET wood

84 SHEET wood

85 SHEET grey

86 SHEET contour

87 MOSAIC

88 MOSAIC flower

89 MOSAIC moïnost napojení motivu bílou plochou do ífiky po 2700 mm v jednom smûru pfiíklad elektronické úpravy foto motivu MOSAIC black & white MOSAIC color MOSAIC Motif can be joined up by a white area widthwise every 2700 mm in one direction Example of electronic alteration of a photo motif MOSAIC flower

90 004 uni color 006 uni color MOSAIC moïnost napojení motivu bílou plochou do ífiky po 2700 mm v jednom smûru pfiíklad elektronické úpravy foto motivu MOSAIC black & white MOSAIC color MOSAIC Motif can be joined up by a white area widthwise every 2700 mm in one direction Example of electronic alteration of a photo motif MOSAIC flower 013 uni color

91 MOSAIC flower

92 MOSAIC black & white

93 MOSAIC color

94 FOTO

95 FOTO bamboo

96 FOTO pfii v robû na zakázku je moïné motiv rozloïit na více desek (umoïàuje-li to DPI rozli ení nebo elektronická úprava motivu) pfiíklad pouïiti foto motivu FOTO decors FOTO When bespoke orders are produced it is possible to spread the motif out on several boards. (If enabled by DPI resolution or electronic alteration of a photo motif). FOTO bamboo

97 001 uni color 008 uni color FOTO pfii v robû na zakázku je moïné motiv rozloïit na více desek (umoïàuje-li to DPI rozli ení nebo elektronická úprava motivu) pfiíklad pouïiti foto motivu FOTO decors FOTO When bespoke orders are produced it is possible to spread the motif out on several boards. (If enabled by DPI resolution or electronic alteration of a photo motif). FOTO bamboo

98 FOTO bamboo

99 NECHTE SE INSPIROVAT. DOP EJTE SI JEDINEâN KUS NÁBYTKU. OÎIVTE SVÒJ INTERIÉR ORIGINÁLEM. KOCHEJTE SE DEKOREM VYTVO EN M JEN PRO VÁS. POCHLUBTE SE SV M VLASTNÍM NÁVRHEM. LET YOURSELF BE INSPIRED. INDULGE IN A UNIQUE PIECE OF FURNITURE. LIVEN UP YOUR INTERIOR WITH AN ORIGINAL. TAKE A PLEASURE IN A DESIGN CREATED JUST FOR YOU. PRIDE YOURSELF ON YOUR OWN DESIGN. Jedineãné motivy dekorû vytvofiené profesionály: návrhy dekorû od designérû a architektû nepfieberné mnoïství moïností jemn ch variací barev a motivû dekorû, které se nemusejí opakovat v celé plo e desky, moïnost napojení motivû dekorû do ífiky (po 2700 mm) a do v ky (po 1800 mm) Unique décor motifs created by professionals: Décor designs by designers and architects Inexhaustible number of possibilities of delicate variations of colours and décor motifs, which don t have to be repeated on the whole area of the board Possibility of joining motifs every 2700 mm (width) or every 1800 mm (height) Neopakovatelné motivy dekorû navrïené pro konkrétního zákazníka: záruka jediného pouïití dekoru opakovatelnost dekorû na základû dohody motiv dekoru se v plo e desky nemusí opakovat nejsou známá Ïádná technologická omezení tisku Unrepeatable décor motifs designed for a specific customer: Guarantee of the sole use of the décor Décors can be repeated subject to agreement Décor motif doesn t have to be repeated on the board surface There are no technological limitations of printing Originální motivy dekorû navrïené nebo vybrané samotn m zákazníkem: zákazníkûv návrh dekoru vlastní nekorigovan návrh dekoru zákazníkûv návrh dekoru korigovan profesionálem spoleãnû s profesionálem vytvofiíte naprost originál nakoupené dekory z fotobanky profesionální fotografie a reprodukce dûl znám ch mistrû Original décor motifs designed or selected by the customer: Décor design by the customer Customer s own uncorrected décor design Customer s décor design corrected by a professional Together with a professional you will create an absolute original Décors for sale from the photo bank Professional photographs and reproductions of works of art by famous artists Divan Design (www.divan.cz) designové studio autor dekorû Design studio odborn konzultant pro aplikace a v bûr motivû dekorû Divan Design (www.divan.cz) Design studio author of décors Professional consultant for application and choice of décor motifs Dûkujeme spoleãnostem HANÁK NÁBYTEK a.s. a LE BON s.r.o. za laskavé zapûjãení foto archivu Many thanks to HANÁK NÁBYTEK plc. and LE BON ltd. for lending of their photo bank.

100 Kontakt / Contact: Dfievozpracující druïstvo Lukavec ãp Lukavec Tel.: Fax: Dfievozpracující druïstvo provozovna Humpolec Lnáfiská Humpolec Tel.: Fax:

KATALOG LAMINÁTOVÝCH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORŮ

KATALOG LAMINÁTOVÝCH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORŮ KATALOG LAMINÁTOVÝCH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORŮ NECHTE SE INSPIROVAT / DOPŘEJTE SI JEDINEČNÝ KUS NÁBYTKU / OŽIVTE SVŮJ INTERIÉR ORIGINÁLEM KOCHEJTE SE DEKOREM VYTVOŘENÝM JEN PRO VÁS / POCHLUBTE

Více

Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, 252 48 Vestec, Praha-západ

Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, 252 48 Vestec, Praha-západ Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, 252 48 Vestec, Praha-západ Telefon: +420 244 913 177 +420 244 911 330 GSM +420 603 176 226 Fax: +420 244 913 178 e-mail: vagner@vagner-cz.cz, info@vagnerpool.cz

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

Atawa - wideplank flooring. Atawa - neobyčejná přírodní podlaha

Atawa - wideplank flooring. Atawa - neobyčejná přírodní podlaha Atawa - neobyčejná přírodní podlaha Jedná se o velmi elegantní ručně vyrobenou dřevěnou masivní podlahu, která se stává krásným a neopakovatelným originálem jen díky zvýšenému důrazu jak na kvalitu, kresbu

Více

Magnes II. Česky English

Magnes II. Česky English Magnes II Česky English Dvojitá síla přitažlivosti Double the power of attraction Magnes II stále přitahuje nyní dvakrát tak velkou silou. Jednoduchost, rozmanitost tvarů a nespočet možných kombinací z

Více

2 015/16. Mateřské školy / Kindergartens

2 015/16. Mateřské školy / Kindergartens 2 015/16 Mateřské školy / Kindergartens Lokki... pro holky a kluky Vybavení pro mateřské školy / Kindergarten equipment ... Originální Komplexní Individuální Kvalitní České Řešení pro dětský interiér Original

Více

CL Line. Classic. Tables ČESKY ENGLISH

CL Line. Classic. Tables ČESKY ENGLISH CL Line Classic Tables ČESKY ENGLISH ZNB Důležitá rozhodnutí ZNB Critical decisions 4 CWB Bezvadná komunikace CWB Excellent communication 6 CTB Kancelářská práce CTB Office work 8 CLB & CLA Do obyčejných

Více

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual Corporate Design Manual OBSAH A Použítí manuálu B Rozsah použití manuálu C Redesign loga Základní barevné provedení Konstrukce a ochranná plocha Provedení s konturou Provedení s konturou na pozadí Pozitiv

Více

P R O F I L S P O L E Č N O S T I 1

P R O F I L S P O L E Č N O S T I 1 1 PROFIL SPOLEČNOSTI Úvodní slovo majitelů firmy Vážení obchodní přátelé, firma VAREX slaví 15 let své úspěšné existence. Tato doba byla charakterizována neustálým vývojem firmy, rozšiřováním nabídky pro

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje?

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje? Tak zní krédo úspěšného architektonického Ateliéru Kunc. Jeho majitel a hlavní architekt MgA. Michal Kunc, který Royal Reportu poskytl rozhovor, k tomu dodává: Snažím se, aby moje domy byly pohodlné, aby

Více

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36 OBSAH INDEX 0-05 HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FURNITURE FRONTS 06-07 SKLENĚNÉ OBKLADY A PRACOVNÍ DESKY / GLASS FACING AND WORKTOPS 08 PROFILY PRO SKLENĚNÉ POLICE / SYSTEM FOR GLASS SHELVES 09 SVĚTELNÉ

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

Reklamní textil a oblečení pro volný čas

Reklamní textil a oblečení pro volný čas Reklamní textil a oblečení pro volný čas Dostává se Vám do rukou nový katalog zboží společnosti Xfer. Pokud jste zaznamenali změnu grafiky v porovnání s minulými léty, pak jsme splnili předsevzatý cíl.

Více

Co prostě musíte mít / What you have to have

Co prostě musíte mít / What you have to have Novinky / News Co prostě musíte mít / What you have to have 2 LUNA obal na květináče určený do interiéru najdete na straně 62 / LUNA flower-pot designed for the interior use to be found on page: 62 OLA

Více

KATALOG / CATALOG. víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ. more than INDUSTRIAL SIGNS

KATALOG / CATALOG. víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ. more than INDUSTRIAL SIGNS KATALOG / CATALOG víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ more than INDUSTRIAL SIGNS CO DELÁME? / WHAT DO WE DO? FÓLIOVÉ ŠTÍTKY FÓLIOVÉ KLÁVESNICE CONVERTING PŘÍSTROJOVÉ PANELY ŠTÍTKY A VISAČKY KOVOVÉ ŠTÍTKY GRAVÍROVANÉ

Více

NOVA. BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500. PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346

NOVA. BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500. PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346 BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500 PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346 OSTRAVA The Orchard / Hornopolní 40, 702 00, tel./fax +420 596 639 070 www.top-office.cz

Více

Výrobci nábytku. Vytváříte-li nábytkové prvky s důrazem na kvalitu. Furniture Makers. if you create furniture elements with emphasis on quality

Výrobci nábytku. Vytváříte-li nábytkové prvky s důrazem na kvalitu. Furniture Makers. if you create furniture elements with emphasis on quality Výrobci nábytku Furniture Makers Vytváříte-li nábytkové prvky s důrazem na kvalitu if you create furniture elements with emphasis on quality Obchodní společnosti Trading companies poskytujete-li služby,

Více

YOU ARE WHAT YOU BREATHE

YOU ARE WHAT YOU BREATHE 2015 YOU ARE WHAT YOU BREATHE Jsme tím, co vidíme, a čeho se dotýkáme. Především jsme ale tím, co si představujeme. Skutečně sami sebou jsme ve chvíli, kdy vnímáme svět kolem sebe v tichosti a se zavřenýma

Více

Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art

Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni Institute of Art and Design of the University of West Bohemia Kontakt Ústav umění

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Appendix 1 Difference between CLIL, CBLT and immersion. Appendix 6 - Lesson plan Jan Kaplický teacher s worksheet, pupil s worksheet, glossary

Appendix 1 Difference between CLIL, CBLT and immersion. Appendix 6 - Lesson plan Jan Kaplický teacher s worksheet, pupil s worksheet, glossary Appendices Appendix 1 Difference between CLIL, CBLT and immersion Appendix 2 CLIL triad Appendix 3 Principles for lesson planning Appendix 4 Bloom s taxonomy Appendix 5 Common principles of scaffolding

Více

Czech Glass. Masters 5.února 10.dubna 2013 5 february 10 april 2013

Czech Glass. Masters 5.února 10.dubna 2013 5 february 10 april 2013 Czech Glass Masters 5.února 10.dubna 2013 5 february 10 april 2013 u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Czech Glass Masters BRZOŇ TOMÁŠ BURDA RUDOLF BYSTrO DESIGN CAVE

Více

Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio

Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio Exhibitions and Trade Fairs // Advertising at Prague - Ruzyně airport // Conferences and seminars

Více

Custom Manufacturing High Quality Materials and Workmaship Complex Solutions Cooperation With Renowned Architects 24 Years of Experience

Custom Manufacturing High Quality Materials and Workmaship Complex Solutions Cooperation With Renowned Architects 24 Years of Experience Unique Furniture for Extraordinary Customers Custom Manufacturing High Quality Materials and Workmaship Complex Solutions Cooperation With Renowned Architects 24 Years of Experience HOTELS RESTAURANTS

Více

Co prostě musíte mít / What you have to have

Co prostě musíte mít / What you have to have 2 Novinky / News 46 Interiér / Interier 6 Máme novou tvář we have a new visual identity 4 Věříme tomu co děláme we believe in what we do 8 Svěží nápady a inspirace New ideas and inspiration 48 Calimera

Více

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková.

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková. Stanislav Libenský Award 2014 Austyn Finnegan Andra Jõgis Alexandra Mureșan Abram Deslauriers Claire Deleurme Christopher Woodley Carl Schröder Branka Uljarević Eva Wirthová Eita Shinzato Diána Farkas

Více

Technical information / Technické informace

Technical information / Technické informace 2009 EN / CZ Technical information / Technické informace www.polycon.cz Technical information / Technické informace 04 1 Introduction Polycon Glass Fibre Reinforced Concrete (GFRC) is a composite material

Více

ODBORNÝ DVOUMĚSÍČNÍK O EVENT MARKETINGU A SALES PROMOTION WWW.EVENT-PROMOTION.CZ. 5 l 13. chutné

ODBORNÝ DVOUMĚSÍČNÍK O EVENT MARKETINGU A SALES PROMOTION WWW.EVENT-PROMOTION.CZ. 5 l 13. chutné lokační Hotel Augustiniánský dům str. 21 superstar čísla snadný průvodce tipy pro eventy incentiva u sousedů R E K L W R E K L A M N 08.05.13 měří ROI eventů CATERINGOVÉ TRENDY 2014 vám zachutnají VYBÍRÁME

Více