ArcGIS. Seznamte se s ArcGIS. GIS by ESRI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ArcGIS. Seznamte se s ArcGIS. GIS by ESRI"

Transkript

1 ArcGIS Seznamte se s ArcGIS b GIS by ESRI

2 Charakteristika ArcGIS ArcGIS je integrovaný, škálovatelný a otevřený geografický informační systém, jehož výkonné nástroje pro editaci, analýzu a modelování spolu s bohatými možnostmi datových modelů a správy dat z něj činí nejkomplexnější GIS software na současném světovém trhu. ArcGIS je integrovaný ArcGIS se skládá ze tří klíčových částí, pokrývajících kompletní řešení GIS na jakékoliv úrovni: integrované sady aplikací GIS ArcGIS Desktop, rozhraní pro správu geodatabáze v DBMS ArcSDE, systém pro distribuci dat a služby GIS na internetu ArcIMS. ArcGIS je škálovatelný ArcGIS poskytuje rámec pro implementaci libovolně rozsáhlého GIS. ArcGIS je soubor částí, které mohou být sestaveny do jednoho desktop systému nebo rozloženy do heterogenní počítačové sítě pracovních stanic a serverů. Uživatelé tak mohou seskupit různé části systému a vytvořit GIS libovolné velikosti pro jednoho uživatele, pracovní skupinu, odbor, pro rozsáhlou organizaci nebo pro celou společnost. ArcGIS může být dále prakticky libovolně rozšiřován dalším software, jako např. programem ArcPad pro kapesní přístroje s operačním systémem Windows CE. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 2

3 ArcGIS je otevřený ArcGIS je založen na průmyslových standardech, např. ISO, OGIS, FGDC, aj. Firma ESRI, jako jeden z klíčových členů konsorcia OpenGIS, se významnou měrou podílí na tvorbě a prosazování standardů GIS, které samozřejmě implementuje do svých softwarových produktů. Všechny softwarové produkty rodiny ArcGIS jsou široce uživatelsky přizpůsobitelné. Při uživatelských úpravách software a při vývoji aplikací ArcGIS mohou uživatelé těžit z výhody použití standardních vývojových programátorských nástrojů, jako např. VisualBasic for Application, C++, Java, COM. ArcGIS je i do značné míry nezávislý na použitém databázovém systému a na počítačové platformě, na kterých jsou databázové a internetové servery provozovány. Podporované platformy Aplikace ArcGIS Desktop jsou podporovány na platformě Microsoft Windows NT a Microsoft Windows Připravuje se podpora Windows XP. ArcSDE a ArcIMS jsou podporovány na platformě Microsoft Windows NT/2000 a UNIX (Sun Solaris a IBM AIX). Připravuje se podpora HP-UX, SGI IRIX a Linux. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 3

4 Datový model ArcGIS Klíčovým prvkem ArcGIS je způsob ukládání a správy geografických dat. ArcGIS používá inteligentní datové modely na reprezentaci objektů a jevů v území a poskytuje všechny nástroje pro tvorbu a práci s geografickými daty. Tyto nástroje pokrývají všechny GIS úlohy od pořizování a editace dat, přes jejich správu a analýzu až po tvorbu map a publikaci dat a aplikací prostřednictvím internetu. ArcGIS přichází se zcela novým objektovým datovým modelem GIS využívajícím uložení dat v relačním databázovém systému, ale přitom zachovává zpětnou kompatibilitu a umožňuje využití stávajících dat vytvořených v předchozích produktech ESRI bez nutnosti jejich konverze do nového formátu. Datové modely založené na souboru: coverage, shapefile a další ArcGIS 8 plně podporuje souborově orientované datové modely dřívějších systémů ESRI: coverage, shapefile s atributovými tabulkami, rastrové soubory Grid a TIN a soubory v dalších formátech, které produkty ArcInfo 7.x a ArcView GIS podporovaly. Datový model geodatabáze ArcGIS přichází s novým datovým modelem pro reprezentaci geografických informací. Tento objektový datový model, tzv. geodatabáze (název vznikl zkrácením z geografická databáze ) je objektový, je implementován použitím technologie standardních relačních databází, podporuje topologicky integrované třídy prvků, rozšiřuje podporu geometrie (např. o třírozměrné souřadnice a křivky, složité sítě, vztahy mezi třídami prvků nebo planární topologii), unifikuje způsob ukládání a správy rastrových dat všech typů (vč. vícepásmových rastrů, gridů a komprimovaných rastrových formátů). Uložení a správa dat v DBMS přináší řadu výhod nejen při zpracování velkých objemů dat, ale zejména při víceuživatelské současné editaci databáze (podpora dlouhých transakcí, verzování). Nejvýznamnějším přínosem objektového charakteru geodatabáze je to, že pravidla pro chování objektů je možno začlenit přímo do definice objektů a nemusí již být programována v aplikačních programech. Datový model digitální katastrální mapy Firma ARCDATA PRAHA vytvořila datový model referenční katastrální mapy v GIS systémech firmy ESRI a převodní programy pro import katastrálních map ve výměnném formátu VKM do GIS ArcInfo. V současné době probíhají vývojové práce na možnosti importu nového výměnného formátu ISKN do geodatabáze ArcGIS. Pro aktuální informace sledujte internetovou stránku ARCDATA PRAHA, s.r.o. 4

5 ArcGIS Desktop ArcGIS Desktop je sada integrovaných a navzájem spolupracujících softwarových aplikací ArcMap, ArcCatalog a ArcToolbox. Použitím těchto tří aplikací můžete provést jakoukoliv GIS úlohu, od jednoduché po složitou, včetně tvorby map, správy dat, geografické analýzy, editace dat a prostorových operací. ArcMap je centrální aplikace v ArcGIS Desktop. Je to GIS aplikace, použitelná pro všechny mapově orientované úlohy, včetně kartografie, prostorových analýz a editace dat. ArcCatalog pomáhá organizovat a spravovat všechna data. Obsahuje nástroje pro prohlížení a vyhledávání geografických informací, zaznamenávání a prohlížení metadat, rychlé prohlížení libovolných datových sad a vytváření schématu struktury geografických vrstev. ArcToolbox je aplikace obsahující mnoho nástrojů GIS pro prostorové operace. Tyto tři aplikace jsou k dispozici ve třech variantách lišících se funkčností a tvoří tak tři základní softwarové produkty ArcGIS Desktop: ArcView, ArcEditor a ArcInfo: ArcView poskytuje rozsáhlé nástroje pro tvorbu map a získávání informací z map, a jednoduché nástroje pro editaci a prostorové operace. ArcEditor má plnou funkcionalitu ArcView a navíc rozšířené editační možnosti pro coverage a geodatabáze. ArcInfo rozšiřuje funkcionalitu obou předchozích produktů o rozšířené prostorové operace. Také umožňuje využít stávající aplikace pro ArcInfo Workstation, neboť v sobě zahrnuje i Arc, ARCPLOT, ARCEDIT atd. z předchozí generace systému ArcInfo. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 5

6 Jednotná architektura ArcView, ArcEditor a ArcInfo mají jednotnou architekturu a jednotné uživatelské rozhraní. Všechny tyto produkty mají stejný přístup k datům, společné nadstavby, vývojové nástroje a uživatelské rozhraní. Také mají přímý přístup (pouze pro čtení) do DBMS, např. do Oracle Spatial nebo Microsoft SQL Server. To přináší uživatelům tyto výhody: uživatelé pracující s kterýmkoliv z těchto klientů tak mohou sdílet výsledky své práce s ostatními uživateli, mapy, data, symboly, mapové vrstvy, uživatelské nástroje a rozhraní, výstupní sestavy, metadata atd. mohou být vzájemně sdíleny a vyměňovány mezi všemi produkty ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) i v rámci nich mezi aplikacemi ArcCatalog, ArcMap a ArcToolbox. (Například můžete vyhledat mapový dokument v aplikaci ArcCatalog a pak ho dvojklikem v katalogu otevřít v aplikaci ArcMap. Potom můžete editovat data nástroji z editačního prostředí ArcMap. Také můžete přesunout a pustit data z aplikace ArcCatalog do aplikace ArcToolbox a využít nástrojů ArcToolbox pro prostorovou analýzu), k ovládání kteréhokoliv produktu ArcGIS Desktop se stačí naučit ovládat jedno jednotné uživatelské rozhraní. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 6

7 ArcView, ArcEditor a ArcInfo ArcEditor a ArcInfo pouze ArcInfo Podpora dat Práce se soubory shapefile, coverage, geodatabází a službami ArcIMS Práce s Geography Network Práce s libovolnou DBMS Práce s mnoha formáty tabulek Přístup pro čtení k libovolné geodatabázi Práce s mnoha rastrovými formáty + Plné čtení/zápis a transakční přístup do libovolné geodatabáze Uložení rastrových dat do DBMS s ArcSDE Kartografie Pokročilá tvorba map a dotazy Tvorba map Mapové šablony Tisíce symbolů a stylů + ARCPLOT; tvorba map pomocí příkazů Analýza Rozsáhlé možnosti získávání informací z map Tvorba zpráv Grafy a obchodní grafika Správa dat v GIS Nová aplikace ArcCatalog pro správu dat v GIS Správa shapefile Tvorba a správa metadat + Správa coverage a geodatabáze Správa libovolné víceuživatelské geodatabáze (vyžaduje ArcSDE) Editace Editace shapefile a jednoduché personální geodatabáze + Editace coverage a všech geodatabází Nástroje na verzování Kótování + ARCEDIT; editace pomocí příkazů Prostorové operace Jednoduché prostorové operace a konverze dat Tvorba shapefile a jednoduché personální geodatabáze Načtení dat do jednoduché personální geodatabáze + Tvorba a načtení plnohodnotné geodatabáze + Arc; příkazově ovládaná aplikace Všechny prostorové operace a konverze dat Překryv vektorů Správa mapových listů Správa kartografických zobrazení a souřadných systémů Vzdálený server pro geoprocesing Vývojářské nástroje Úpravy pomocí VBA Knihovna ArcObjects COM Úprava grafického uživatelského rozhraní + AML a ODE v ArcInfo Workstation ARCDATA PRAHA, s.r.o. 7

8 ArcView ArcView 8 představuje první ze tří úrovní řady ArcGIS Desktop. Je určen k vytváření, editaci, dotazování, analýze a vizualizaci geografických dat. ArcView 8 uchovává stejnou funkcionalitu jako dřívější (ale firmou ESRI stále podporované) ArcView GIS 3.x a přidává mnoho nových funkcí a zlepšení: katalog pro prohlížení a správu dat, kartografické zobrazení on-the-fly, vytváření metadat, upravitelnost pomocí vestavěného VBA, nové editační nástroje, možnost editace jednoduché personální geodatabáze, podporu statických anotací, rozšířené kartografické nástroje, přímý přístup k datům na internetu aj.; Přehled vlastností ArcView Interakce s mapou Tvorba map Mapová analýza Tvorba dat Posun a změna měřítka Identifikace Hot link/hyperlink k externím aplikacím, makrům nebo URL Interaktivní nástroj pro výběr Kontextové popisky v mapě Okno lupa a okno přehledka Prostorové záložky Dynamická aktualizace výběrů mezi mapami, tabulkami a grafy Vykreslování dat: vícevrstvá transparentnost dat a transformace vektorových a rastrových dat mezi souřadnými systémy v reálném čase, on the fly (včetně tzv. datumu). Klasifikace dat Symbologie Popisování Výkresy a tisk: vkládání objektů jako jsou nadpisy a legendy, více datových rámů, průvodci a předdefinované styly pro tvorbu legend, vodící linky, export grafiky atd. Výběrové operace: interaktivní výběr, výběr podle atributů, výběr podle polohy atd. Analytické operace: obalová zóna, oříznutí, spojení, průnik, sjednocení, prostorové spojení Vizualizace a analýza: grafy a výstupní sestavy Editace shapefile a jednoduché personální geodatabáze Rektifikace rastrových dat Rotace a překlopení rastrových dat Konstrukce a editace vektorových dat Přichytávání Podpora digitizéru Geokódování a události Dynamická segmentace Správa dat Import souborů.apr a.avl z ArcView 3 Nástroje na podporu dat: tvorba nových datových souborů, export a import dat, přímý přístup k mnoha datovým formátům atd. Správa tabelárních dat Prohlížení a editace metadat Vyhledávání dat v ArcCatalogu Aplikační rámec Uživatelské rozhraní ve stylu Microsoft Windows Pohyblivé lišty nástrojů Plná podpora národních prostředí pro data a atributy Upravitelné rozhraní Rozšiřitelná funkcionalita přes COM a COM kompatibilní jazyky Tvorba maker ve VBA Vkládání OLE objektů v ArcMap ARCDATA PRAHA, s.r.o. 8

9 ArcEditor ArcEditor obsahuje všechny vlastnosti a funkce, které má ArcView. Navíc je zde možnost správy libovolné geodatabáze, editace geodatabáze a coverage v aplikaci ArcMap, současné víceuživatelské editace geodatabáze s kompletní správou verzování, včetně rozpoznání a řešení konfliktů při editaci (pokud je přístup k databázi zajištěn pomocí ArcSDE - viz dále). ArcEditor = ArcView + Tvorba dat Správa dat Editace coverage Editace geodatabází uložených ve víceuživatelské DBMS Stanovení vztahů mezi třídami prvků a atributy Tvorba a editace více verzí ve víceuživatelských geodatabázích Řešení konfliktů mezi verzemi ve víceuživatelských databázích Tvorba a editace kót Definice kót Tvorba anotací propojených s prvky v geodatabázi Katalog a editace geometrické sítě Uložení dat (včetně rastrů) do víceuživatelské geodatabáze Tvorba subtypů pro geodatabáze Tvorba logických sítí pro geodatabáze ARCDATA PRAHA, s.r.o. 9

10 ArcInfo ArcInfo 8 je kompletní GIS pro tvorbu dat, aktualizaci, dotazy, tvorbu map a analytické úlohy. Obsahuje nejvíce funkcí z produktů řady ArcGIS Desktop. Nabízí všechny možnosti jako ArcView a ArcEditor a navíc obsahuje rozšířenou aplikaci ArcToolbox ( ArcToolbox pro ArcInfo ), která umožňuje pokročilé zpracování geografických a polygonových dat poskytuje stejné možnosti jako Arc, ARCPLOT a ARCEDIT dřívějšího systému ArcInfo Workstation. ArcEditor = ArcView + ArcEditor + Podpora ArcInfo workstation Tvorba a správa coverage Prostorové vztahy a analýza Správa dat Úprava prostředí Arc ARCPLOT ARCEDIT AML a ODE Plná zpětná kompatibilita se systémem ArcInfo 7 Import a editace geodeticky zaměřených dat (ARC COGO) Vektorizace rastrů (ArcScan) Tvorba a údržba topologie Možnost uložit u nodů hodnotu souřadnice Z Sjednocující nástroje Prostorové vztahy a analýza Nástroje pro hledání sousedících ploch Kompletní dynamická segmentace Analýzy zásobování a odběrů (umístění zdrojů) Řešení komplexních problémů v geometrických sítích Dotazy na regiony Prostorový překryv (sjednocení, průnik a identita) Kompletní aplikace ArcToolbox Přímá konverze pro více než třicet dalších formátů (ADS, DFAD, DIME, DLG, VPF atd.) do formátu ArcInfo Čtení a konverze některých rastrových a CAD formátů Výstavba geometrických sítí Definice souřadných systémů a transformace souřadnic Výstavba topologie Transformace dat Prostorový překryv a obalová zóna Práce s mapovými listy Správa INFO tabulek Komponenty ODE: ARC Automation Server, ARCPLOT, ARCEDIT a Grid OCX JavaBeans: Arc Bean, ARCPLOT Bean, ARCEDIT Bean a ARC GRID Bean AML skriptovací jazyk nezávislý na platformě používaný pro vývoj aplikací v prostředí ArcInfo Workstation ARCDATA PRAHA, s.r.o. 10

11 Volitelné nadstavby ArcGIS Desktop Pro ArcGIS verze 8.1 je v současné době k dispozici sedm volitelných nadstaveb. Další přibudou v budoucnosti. Nadstavby dovolují vykonávat takové úlohy, jako například práce s rastrovými daty, 3D analýzy atd. Díky jednotné architektuře všech produktů ArcGIS Desktop, a tedy i nadstaveb, mohou být všechny nadstavby použity jakýmkoli z produktů ArcView, ArcEditor nebo ArcInfo. Proto, zakoupí-li si uživatel nadstavbu ArcGIS Spatial Analyst pro licenci ArcView a později bude chtít přejít na licenci ArcEditor nebo ArcInfo, nebude muset jakkoliv měnit instalaci ani licenci nadstavby Spatial Analyst. ArcView, ArcEditor a ArcInfo pouze ArcInfo ArcGIS Spatial Analyst Práce s mnoha rastrovými formáty Pokročilé rastrové modelování ARC GRID kalkulátor s ARC GRID algebrou VBA pro analýzu rastrových dat + Program ARC GRID v ArcInfo Workstation Příkazy ARC GRID v programu Arc ArcGIS 3D Analyst ArcScene interaktivní 3D scéna v reálném čase Náhledy scény v ArcCatalog Modelovací nástroje pro 3D Nástroje ARC TIN + Příkazy ARC TIN v programu Arc Příkaz Surfacescene ArcGIS Geostatistical Analyst Modelování povrchů a kriging Analytické nástroje pro zkoumání prostorových dat Pravděpodobnost, prahy a chyby ArcPress Pokročilý tisk map Příkazy a nástroje ArcPress z ArcInfo Workstation MrSID Encoder pro ArcGIS Komprese a mozaikování rastrů Do 500 MB Komprese TIFF/LZW Patentováno Unisys Podpora TIFF/LZW v ArcInfo Workstation ARCDATA PRAHA, s.r.o. 11

12 ArcGIS Spatial Analyst ArcGIS Spatial Analyst nabízí širokou škálu nástrojů pro prostorové modelování a analýzu, které umožňují vytvářet, zobrazovat, dotazovat a analyzovat rastrová data. ArcGIS Spatial Analyst také umožňuje provádět kombinované analýzy vektor rastr. Použitím nadstavby ArcGIS Spatial Analyst je možné získávat informace z vlastních dat, definovat prostorové vztahy, hledat vhodné lokality a počítat náklady při přesunu z jednoho místa na jiné. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 12

13 ArcGIS 3D Analyst 3D Analyst dává uživatelům možnost efektivně vizualizovat a analyzovat data reprezentující povrch. Pomocí nadstavby 3D Analyst lze zobrazovat pohled na povrch z více pozorovacích stanovišť, dotazovat se na povrch, určovat viditelnost z vybraného místa na povrchu a vytvářet realistické perspektivní pohledy položením rastrových a vektorových dat na povrch. Jádrem nadstavby 3D Analyst je aplikace ArcScene, která poskytuje rozhraní pro prohlížení více vrstev trojrozměrných dat a pro modelování terénu a jeho trojrozměrnou vizualizaci. 3D Analyst také nabízí pokročilé GIS nástroje pro trojrozměrné modelování jako je výkop násyp, viditelnost a modelování terénu. Dále 3D Analyst obsahuje efektivní nástroje pro znázornění rozdílů mezi sousedními plochami nebo regiony na mapě. Například třetí rozměr při perspektivním pohledu na území kraje může ukazovat hustotu osídlení. Čím vyšší je sloupec reprezentující obec, tím vyšší je hustota osídlení. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 13

14 ArcGIS Geostatistical Analyst Síla nadstavby Geostatistical Analyst spočívá v jeho schopnosti vytvářet spojitý povrch z hodnot naměřených v rozptýlených bodech. Geostatistical Analyst spolehlivě pomáhá odhadnout hodnoty povrchu použitím interpolace kriging. Navíc Geostatistical Analyst obsahuje nástroje pro statistickou analýzu, prahové hodnoty a pravděpodobnostní modelování, takže můžete rychle a snadno vytvářet sumarizační statistiky, analyzovat trendy a graficky prezentovat statistická data. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14

15 ArcPress ArcPress je nadstavba aplikací ArcView, ArcEditor a ArcInfo, která slouží k tisku map. Jedná se o rasterizační program (RIP) firmy ESRI, který přetváří standardní grafické výměnné formáty a soubory v programovacím jazyku tiskáren do tiskových souborů pro stolní i velkoformátové tiskárny. Mapy velkého formátu často obsahují ohromné množství dat, složité popisy a extrémně velké rastrové obrázky. Takto komplikované grafické výstupy je často velmi obtížné nebo časově náročné tisknout na běžných kancelářských tiskárnách a plotterech. Úlohou nadstavby ArcPress v prostředí GIS je připravit vysoce kvalitní mapy k tisku rychle a bez zvláštních nároků na paměť nebo jiný hardware tiskárny. ArcPress činí z běžného počítače tiskový procesor, který umožní plynulý tisk na tiskárně bez nutnosti jejího drahého hardwarového rozšiřování. MrSID Encoder MrSID je velmi kvalitní, výkonná kompresní metoda pro zmenšení velikosti rozsáhlých rastrů. Nadstavba MrSID Encoder umožňuje použít ArcToolbox ke kompresi a mozaikování rastrů ve velikosti od 50 do 500 MB (rastry menší než 50 MB mohou být kódovány bez této nadstavby). Limit velikosti rastrového souboru nezávisí na velikosti uloženého souboru, ale na množství pixelů. Limit velikosti 500 MB se testuje následujícím výpočtem: 50 MB < šířka rastru * výška rastru * počet pásem < 500 MB MrSID Encoder je vyvinut firmou LizardTech Inc. LizardTech nabízí i další produkty, které umožňují komprimaci rozsáhlejších rastrů. Komprese TIFF/LZW Jedna z metod přístupných pro komprimaci rastrů je mechanismus TIFF/LZW, který je patentovaný společností Unisys. Všichni uživatelé, kteří chtějí pracovat s rastry v těchto formátech, si musí nejdříve pořídit licenci od společnosti Unisys. ESRI tuto licenci zprostředkovává jako volitelnou nadstavbu. Systémové požadavky ArcGIS Desktop Doporučená konfigurace systému je: procesor 733 Mhz, paměť 256 MB RAM Požadavky na operační systém: Windows NT, Windows 2000 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 15

16 Licencování ArcGIS Desktop Z hlediska licence lze provozovat produkty ArcGIS Desktop takto: ArcView jako jednouživatelskou nebo plovoucí licenci, ArcEditor jako plovoucí licenci a ArcInfo jako plovoucí licenci. Jednouživatelská licence Tzv. jednouživatelskou licenci lze zakoupit pouze na produkt ArcView. S jednouživatelskou licencí lze nainstalovat a používat každou kopii ArcView pouze na jednom počítači. Plovoucí licence Pro ArcView je k dispozici také tzv. plovoucí licence, stejně jako pro ArcEditor a ArcInfo. Plovoucí licence nabízí uživatelům ArcGIS Desktop velkou flexibilitu. Software pro správu licence (tzv. Správce licence), který je součástí instalace software, umožňuje nainstalovat ArcGIS Desktop na tolik počítačů, na kolik je potřeba. Správce licence nainstalovaný v síti zná počet kopií software, které mohou běžet současně. To znamená, že software může mít nainstalováno více uživatelů, než kolik ho v danou chvíli používá. Plovoucí licence je výhodná ze dvou hlavních důvodů: Za prvé je velice praktická pro organizace, které mají několik uživatelů, kteří nepoužívají software po celou pracovní dobu a mohou se tak ve využívání software střídat. O počtu lidí, kteří mohou pracovat se software současně, rozhoduje počet licencí, které organizace vlastní. Licenční manager udržuje přehled o dostupných licencích. Když uživatel spustí na svém počítači ArcEditor, licenční manager obsadí jednu licenci. Když uživatel opustí ArcEditor, licenční manager jednu licenci uvolní. Za druhé je výhodná i z hlediska rozšiřování systému. Předpokládejme, že si organizace pořídí plovoucí licenci ArcView z důvodu potřeby editovat jednoduché prvky. S touto licencí dostane licenční soubor s licenčním kódem ArcView. Později může potřebovat editovat víceuživatelské geodatabáze, což umí ArcEditor. Protože má plovoucí licenci, může snadno přistoupit k editaci geodatabáze a ostatním možnostem aplikace ArcEditor ihned poté, co obdrží a do systému zavedete licenční kód pro ArcEditor. Pokud má uživatel k dispozici licence na různé produkty ArcGIS Desktop, může pomocí nástroje ArcGIS Desktop Administrator, který je součástí software, mezi těmito licencemi snadno přepínat. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 16

17 RDBMS a ArcSDE Proč používat relační databázový systém Víceuživatelský GIS potřebuje relační databázový systém (RDBMS) a silné GIS nástroje, aby mohl pracovat s geografickými daty. S rozvojem organizace roste jak velikost prostorové databáze, tak počet jejich uživatelů. Použití RDBMS je praktickým prostředkem pro sdílení a ochranu dat. Použití RDBMS v GIS není dnes ještě příliš rozšířené. Mnoho let používaný souborový přístup ukládání a sdílení dat, jako např. coverage, shapefile, grid, TIN, CAD nebo rastry, má své výhody. Za prvé je jednoduchý a levný. Každý dokáže spravovat takto uložená data. Není potřebná investice do RDBMS. Navíc RDBMS dříve neměly schopnost spravovat rozsáhlé, komplexní datové typy a nepodporovaly operace nad nimi potřebné pro GIS (např.: provést jeden dotaz, který navrátí několik tisíc prvků, jež se mají zobrazit v dané geografické oblasti nebo editovat prvky v dlouhých transakcích, které mohou trvat několik dní nebo dokonce týdnů). Postupem doby se však RDBMS rozvinuly do daleko mocnějšího nástroje, který podporuje komplexní datové typy, dotazy mohou vracet velké objemy dat, silnější je podpora transakcí. RDBMS se staly pro správu geografických dat mnohem použitelnější. Mnoho uživatelů GIS dnes používá ke správě atributových dat RDBMS a někteří začínají přenášet i geografická data do RDBMS. Tato migrace dat ze souborů do RDMBS bude pokračovat ještě několik let. Tak jako jiné zdroje dat ve firmě, i data GIS mohou těžit z uložení v RDBMS. Proto má jistě význam začlenit data GIS jako součást relační databáze. Některé důvody pro použití relační databáze platí pro data GIS stejně jako pro ostatní: současná správa ve víceuživatelském prostředí, standardní postupy pro správu dat jako např. zálohování, obnovování a replikace, dostatečný výkon pro velké množství uživatelů, potřeba organizovat a strukturovat data, škálovatelnost datového objemu bez omezení velikosti, centralizovaný přístup k datům, udržování dat během dlouhé časové periody, přesahující personální změny a upgrade, hardware nebo software systému, mechanismy pro obnovení systému po výpadku, skutečná architektura klient/server a podpora internetu. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 17

18 Proč používat ArcSDE? Máte-li RDBMS a vlastníte i prostorová data, pak také potřebujete ArcSDE pro: získání všech výhod, které přináší použití RDBMS, uložení geometrického popisu prvku v RDBMS všechna prostorová data jsou uložena, v RDBMS, nikoliv pouze atributy, umožnění současného editování geografických dat více uživateli, správu GIS databáze libovolné velikosti, vytvoření spojité a bezešvé databáze, modelování komplexních prvků a jejich chování podle požadavků GIS, možnost používat dlouhé transakce a verzování, možnost aplikovat mocné nástroje ArcGIS na data uložená v RDBMS. Začlenění GIS do koherentní strategie IT Mnoho uživatelů GIS požaduje začlenit GIS do koherentní strategie informačních technologií svých organizací. Jednoduše řečeno, jejich GIS musí vyhovovat IT standardům, data GIS musí být spravována jako integrální součást firemních dat a přístup k nim musí být otevřený a jednoduchý. Hlavní role ArcSDE a geodatabáze je právě integrace mezi GIS a RDBMS. Růst geografické databáze Geodatabáze může být jak malou, jednouživatelskou databází, tak rozsáhlou, celofiremní mnohouživatelskou databází. Základní rolí ArcSDE je umožnit, aby firemní geodatabáze mohla být sdílena velkým počtem uživatelů prostřednictvím jakékoliv sítě, aby mohla mít jakoukoliv velikost a byla otevřena budoucímu růstu v závislosti na potřebách uživatelů. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 18

19 Charakteristika ArcSDE ArcSDE je tím článkem ArcGIS, který umožní realizovat jednu z hlavních výhod této nové generace software pro GIS uložení a správu geografických dat v objektově orientované geografické databázi geodatabázi. ArcSDE totiž umožňuje spravovat geografické informace v uživatelem vybraném relačním databázovém systému (RDBMS) a dodávat data do ArcGIS Desktop a jiných aplikací, čímž se stává klíčovou komponentou ve víceuživatelském systému ArcGIS. ArcSDE pracuje jako otevřené rozhraní, brána mezi jednotlivými komponentami ArcGIS a relační databází, a přidává do ArcGIS vlastnosti nezbytné pro to, aby geodatabáze mohla být editována a využívána současně více uživateli. ArcSDE umožňuje: správu geodatabáze v uživatelem vybraném RDBMS, víceuživatelský přístup do geodatabáze. ArcSDE umožňuje provádět dlouhé transakce a verzování, současnou obsluhu více uživatelů ArcGIS v libovolném místě Vaší sítě. Centralizace serveru RDBMS zvyšuje výkon velkých víceuživatelských systémů, otevřít geodatabázi ArcGIS ostatním uživatelům, kteří používají MapObjects, ArcView GIS 3 nebo CAD aplikace, tvorbu aplikací, které pracují s prvky geodatabáze a které vyhovují specifikacím konsorcia Open GIS, tvorbu SQL aplikací, které pracují s tabulkami a řádky v geodatabázi. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 19

20 Mezi základní vlastnosti ArcSDE patří: Otevřená správa RDBMS ArcSDE umožňuje spravovat geografická data v kterémkoliv z těchto čtyřech databázových systémů: Oracle, Microsoft SQL Server, Informix a DB2 společnosti IBM. Podpora dlouhých transakcí a verzování prostorovou databázi může editovat více uživatelů současně, přičemž transakce mohou trvat mnoho hodin nebo dokonce dní. ArcSDE navíc poskytuje potřebné mechanizmy pro sledování historie změn v databázi. Vysoký výkon a otevřený přístup k datům ArcSDE poskytuje vysoce výkonný aplikační server, který optimalizuje prostorové dotazy a chování prvků. Možnosti konfigurace připojení ArcSDE Ať bude ArcGIS sloužit pro pracovní skupinu, oddělení či pro celou organizaci, vždy bude využívat centrální víceuživatelskou geodatabázi. Všichni uživatelé aplikací ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor a ArcInfo), případně i další uživatelé v organizaci (nebo dokonce i oprávnění externí uživatelé), budou sdílet data uložená v centrální databázi pomocí připojení ArcSDE. ArcSDE může být konfigurováno pro připojeni klientské aplikace pomocí přímého připojení nebo přes aplikační server. Oba způsoby mají své výhody. Přímé spojení ArcSDE lze nakonfigurovat pro použití přímého připojení. V tom případě se klientská aplikace připojí k RDBMS přímo a nikoliv přes aplikační server. Každý produkt ArcGIS Desktop má zabudovánu schopnost přímého připojení do RDBMS. ArcEditor a ArcInfo potřebují pro editaci a manipulováni s daty v centrální geodatabázi přístupový kód ArcSDE. Přímé spojení je často jednodušší na instalaci a administraci. Není potřeba instalovat a spravovat aplikační server ArcSDE. Tato konfigurace umožňuje zvýšit škálovatelnost systému, protože přenáší zátěž ze serveru na klientskou aplikaci. Aplikační server Klasická konfigurace obsahuje aplikační server ArcSDE. Aplikační server umožňuje obsluhovat geografická data z rozsáhlých, centrálních geodatabází na vhodné platformě (UNIX nebo Windows NT) velkému množství uživatelů pomocí standardní sítě. Aplikační server bývá typicky umístěn na stejném počítači jako RDBMS. Konfigurace využívající aplikační server je rychlejší, neboť používá sofistikovanější přenos dat s využitím technologie klient/server. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 20

21 ArcIMS ArcIMS je internetová technologie GIS, která umožňuje centrálně vytvářet a doručovat širokou škálu GIS map, dat a aplikací jak uživatelům krajského úřadu, tak mimo ní na World Wide Web. ArcIMS je založen na architektuře klient/server a obsahuje jak serverovou, tak klientskou část. Rozšiřuje možnosti webových stránek tím, že jim umožňuje poskytovat GIS data a aplikace. ArcIMS může dále spolupracovat s řadou klientů jako je ArcGIS Desktop, ArcPad a bezdrátová zařízení. Výhody použití ArcIMS Využitím systému ArcIMS se otevírá cesta jak ke zpřístupnění vlastních dat uživatelům, případně veřejnosti, tak k rozšíření geografické databáze o řadu dalších zdrojů dat. Díky ArcIMS můžete také poskytovat lokalizační služby. Systém ArcIMS můžete plně nakonfigurovat podle svých potřeb, a přístup k vlastním datům a mapovým službám můžete zabezpečit před zneužitím. Zpřístupnění vlastních dat uživatelům ArcIMS zahrnuje HTML a Java prohlížeče, které mohou být zdarma distribuovány uživatelům. Tyto prohlížeče obsahují mnoho GIS funkcí. Šíření dat a služeb GIS na internetu umožňuje naplňovat potřeby mnoha uživatelů, a to včetně těch, kteří pracují v terénu a používají mobilní přístroje a bezdrátový přenos dat! Rozšíření GIS ArcIMS je ale určeno i pokročilým GIS uživatelům a významně posouvá jejich možnosti při práci s produkty ArcGIS Desktop. ArcIMS totiž umožňuje uživatelům kombinovat data z libovolného počtu webových stránek ArcIMS. Dále umožňuje spojení vrstev ArcIMS s lokálními daty. Uživatelé mohou přistupovat k datům a mapovým službám a poté je rychle a jednoduše využít společně s daty z mnoha dalších zdrojů ať už místních či internetových. Tím, že ArcIMS má možnost využívat data z více zdrojů z celého světa, je schopno prakticky neomezeně rozšířit geografickou databázi. Konfigurace systému přesně podle vlastních potřeb ArcIMS lze nastavit tak, aby zcela splňoval všechny požadavky, ať už na mapový server přichází 10 nebo požadavků za hodinu. S tím, jak bude návštěvnost a počet mapových dotazů stoupat, lze snadno rozšiřovat i ArcIMS, aby odpovídal novým požadavkům. Zabezpečení přístupu k vlastním datům a službám ArcIMS umožňuje kontrolovat, jak a komu jsou GIS data a mapové služby poskytovány. Sami rozhodujete o tom, zda svá data veřejně zpřístupníte na intranetu nebo na webu. Možnost poskytování lokalizačních služeb ArcIMS je velmi vhodný pro poskytování lokalizačních služeb, a je proto již v praxi využíván v mnoha odvětvích. Používá se například pro nalezení nejbližšího bankomatu či restaurace, ARCDATA PRAHA, s.r.o. 21

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 ArcGIS Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování služeb GIS umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Software ArcGIS Desktop 10 nabízí širokou paletu nástrojů pro všechny, kdo pracují s informacemi se vztahem k

Více

Možnosti využití dat z krajského GIS městskými a obecními úřady. Technická zpráva ARCDATA PRAHA, s.r.o. duben 2004

Možnosti využití dat z krajského GIS městskými a obecními úřady. Technická zpráva ARCDATA PRAHA, s.r.o. duben 2004 Možnosti využití dat z krajského GIS městskými a obecními úřady Technická zpráva ARCDATA PRAHA, s.r.o. duben 2004 Možnosti využití dat z krajského GIS městskými a obecními úřady Technická zpráva ARCDATA

Více

ArcView Software ArcView je součástí rodiny produktů ArcGIS firmy ESRI. Je základním

ArcView Software ArcView je součástí rodiny produktů ArcGIS firmy ESRI. Je základním ArcView Software ArcView je součástí rodiny produktů ArcGIS firmy ESRI. Je základním produktem řady ArcGIS Desktop, která se vyznačuje jednotným a snadno ovladatelným grafickým uživatelským rozhraním ve

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 GeoHosting (vypusťte svoje data do světa) Martin Vlk Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 Využívání geografických dat Jak můžeme pracovat s geografickými daty? Práce s vlastními geografickými

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Architektura GIS KMA/AGI. Karel Jedlička

Architektura GIS KMA/AGI. Karel Jedlička KMA/AGI Karel Jedlička smrcek@kma.zcu.cz http://www.kma.zcu.cz/jedlicka Vznik materiálu byl podpořen z projektu FRVŠ č. 584/2011 Úvod do architektury software klient/server sw vrstvy Architektura GIS Typy

Více

ArcGIS 9. Co je nového v ArcGIS 9.0. ArcGIS 9 přináší řadu nových prvků:

ArcGIS 9. Co je nového v ArcGIS 9.0. ArcGIS 9 přináší řadu nových prvků: Co je nového v ArcGIS 9.0 ArcGIS 9 přináší řadu nových prvků: Pracovní prostředí pro zpracování prostorových dat, tvorbu modelů a skriptů. Jeho součástí je ukotvitelné okno ArcToolbox s obsáhlou sadou

Více

ArcGIS for Desktop. Licenční úrovně ArcGIS for Desktop. Součásti ArcGIS for Desktop. Upravitelnost, automatizace a rozšiřitelnost

ArcGIS for Desktop. Licenční úrovně ArcGIS for Desktop. Součásti ArcGIS for Desktop. Upravitelnost, automatizace a rozšiřitelnost ArcGIS for Desktop ArcGIS for Desktop Software ArcGIS for Desktop nabízí širokou paletu nástrojů pro všechny, kdo pracují s informacemi se vztahem k území. Je součástí rozsáhlého systému ArcGIS vyvíjeného

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

ArcGIS Server 10.1/10.2

ArcGIS Server 10.1/10.2 ArcGIS Server 10.1/10.2 Úvod do mapového serveru firmy ESRI Podpořeno grantem FRVŠ číslo 2308G1/2012. Katedra geomatiky, www.company.com Úvod Trend dnešní doby Desktop > Server (Cloud) ESRI je klíčovým

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

ArcGIS 9 se představuje. informace pro uživatele software firem ESRI a ERDAS

ArcGIS 9 se představuje. informace pro uživatele software firem ESRI a ERDAS ArcGIS 9 se představuje informace pro uživatele software firem ESRI a ERDAS 3 20 03 o b s a h ú v o d Petr Seidl 2 t é m a Co je nového v ESRI 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI GIS v Českém hydrometeorologickém

Více

ESRI v národním kroji

ESRI v národním kroji ESRI v národním kroji Ing. Michal Bílý Mgr. Filip Jung Ing. Mgr. Kateřina Meduňová SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRO PROCESY ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN A JEHO PROVÁZÁNÍ S GIS Zákazník: Pražská plynárenská a.s. Ing.

Více

22 Ing. Vladimír Zenkl. Petr Seidl 2. ArcGIS - o krok blíž k distribučním společnostem 3 Ing. Vladimír Hudec. ArcGIS - nová generace GIS (2.

22 Ing. Vladimír Zenkl. Petr Seidl 2. ArcGIS - o krok blíž k distribučním společnostem 3 Ing. Vladimír Hudec. ArcGIS - nová generace GIS (2. o b s a h R E V U E ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcGIS - o krok blíž k distribučním společnostem 3 Ing. Vladimír Hudec s o f t w a r e ArcGIS - nová generace GIS (2. část) 6 ArcView 8 - poznámky pro uživatele

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Metodický list s komponentou ICT

Metodický list s komponentou ICT Metodický list s komponentou ICT Téma: Základy práce s webovou aplikací ArcGIS online Časový rámec: 2 hodiny Cíl: seznámení s webovým nástrojem ArcGIS online, tvorba jednoduchých map v režimu freeware

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

SA Služby IS DMVS LK

SA Služby IS DMVS LK Příloha A Směrnice IS DMVS LK Služby IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SA Služby

Více

internetu v rámci výuky

internetu v rámci výuky Publikování map na internetu v rámci výuky Jakub Havlíček Digitální itál technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ 23.10.2012 Praha úvod současný stav možnosti Obsah statické obrázky klikací mapy

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

ArcGIS 9. Co je ArcGIS?

ArcGIS 9. Co je ArcGIS? ArcGIS 9 Co je ArcGIS? Copyright 2001 2004 ESRI Všechna práva vyhrazena Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním vlastnictvím firmy ESRI. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY. Prostorový model budov a místností a metody generování 3D dat

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY. Prostorový model budov a místností a metody generování 3D dat MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY D I P L O M O V Á P R Á C E Prostorový model budov a místností a metody generování 3D dat B C. J ITKA H ANUŠOVÁ, 2007 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

FOSS4G úspěšné projekty

FOSS4G úspěšné projekty FOSS4G úspěšné projekty Erika Orlitová GISAT knihovna GDAL - Geospatial Data Abstraction Library vývoj je podporován OSGeo, licence X/MIT práce s rastrovými formáty na úrovni příkazové řádky informace

Více

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3.1 Tenký a tlustý klient Klientské aplikace nad XML dokumenty v prostředí internetu se dají rozdělit na dvě skupiny: tenký klient a tlustý klient.

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 25. Otázka : Komponentní technologie - základní pojmy a principy, metody specifikace komponent. Obsah : 1. Základní pojmy 1.1 Komponenta Komponenta

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Pasport veřejného osvětlení v GIS Kompas 3.2

Pasport veřejného osvětlení v GIS Kompas 3.2 MK Consult, v.o.s. IČ: 25472593 Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem tel.:475500408, 603145698; info@mkconsult.cz, www.mkconsult.cz Pasport veřejného osvětlení v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu

Více

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Význam a způsoby sdílení geodat Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Geodata data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi data identifikující geografickou polohu a charakteristiky

Více

Geoportál DMVS využití a další rozvoj

Geoportál DMVS využití a další rozvoj Geoportál DMVS využití a další rozvoj Ing. Michal Bílý OBSAH PREZENTACE Představení projektu DMVS Využití projektu a statistiky Plánovaný rozvoj Závěr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Digitální mapa veřejné správy

Více

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d KMA/PDB Prostorové databáze Karel Janečka Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d Sylabus předmětu KMA/PDB Úvodní přednáška Základní terminologie Motivace rozdíl klasické

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Geografie Mapové servery a jejich ovládání Ovládání mapových serverů v prostředí

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Novinky AutoCAD LT 2017

Novinky AutoCAD LT 2017 Novinky AutoCAD LT 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky AutoCAD LT 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD LT 2017. Obsah: 1. Autodesk aplikace...

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED Martin Sovadina ZABAGED Základní báze geografických dat Digitální geografický model území České republiky Úroveň přesnosti a podrobnosti Základní mapy

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0.

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Obsah Koncepce mapového prohlížeče Uživatelské rozhraní Práce s mapou Vykreslování mapových podkladů a vrstev Koncepce mapového prohlížeče Prohlížeč slouží

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

Controlweb. Úvod. Specifikace systému

Controlweb. Úvod. Specifikace systému Controlweb Úvod ControlWeb je aplikace pro řízení a indikaci v průmyslu v reálném čase. Mezi jeho základní funkce patří ovládání různých veličin spojitých, binárních nebo textových a zobrazování stavu

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Školní

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

The bridge to knowledge 28/05/09

The bridge to knowledge 28/05/09 The bridge to knowledge DigiTool umožňuje knihovnám vytvářet, administrovat, dlouhodobě uchovávat a sdílet digitální sbírky. DigiTool je možno využít pro institucionální repozitáře, sbírky výukových materiálu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

GIS a správa majetku a dokumentů

GIS a správa majetku a dokumentů VARS BRNO a.s. Mgr. Iva Klímková Lovochemie, a.s. Ing. Milan Pičman GIS a správa majetku a dokumentů VÝVOJ A STAV IMPLEMENTACE PROJEKTU V LOVOCHEMII Původní mapování, kresba papírové mapy (1984 2000) Naskenování

Více

Petr Seidl 2. Obchvat města Chrudim a životní prostředí posouzení variant s pomocí GIS 3 Josef Falt, Okresní úřad Chrudim, referát ŽP

Petr Seidl 2. Obchvat města Chrudim a životní prostředí posouzení variant s pomocí GIS 3 Josef Falt, Okresní úřad Chrudim, referát ŽP o b s a h R E V U E ú v o d Petr Seidl 2 t é m a Obchvat města Chrudim a životní prostředí posouzení variant s pomocí GIS 3 Josef Falt, Okresní úřad Chrudim, referát ŽP Geografický informační systém Okresního

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB ÚTVAR ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB Ústav rozvoje hlavního města Prahy publikuje prostřednictvím ArcGIS Serveru mnohé webové mapové služby (v souřadnicovém

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více