Smart Grid GIS. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Beta. Created with Dr.Explain Unregistered version

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smart Grid GIS. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Beta. Created with Dr.Explain Unregistered version"

Transkript

1 Smart Grid GIS Uživatelský manuál Verze 1.0 Beta

2 Obsah Hlavní mapa...3 Bytový dům...6 Bytová jednotka...8 Cesta k bodu...9 Cesty z bodu...10 Další tipy...11 Vlastnosti...12 Minimapa...14 Mapové podklady...15 Uložené pohledy...16 Uložení přednastavených filtrů...17 Data...20 Filtry...22 Nastavení filtrů...23 Legenda...25 Vyhledávání...28 Adresa...30 Adresa Online...31 GPS souřadnice...32 Zařízení...33 Připojení k databázi window...34

3 Hlavní mapa Tlačítko - Tlačítko pro oddálení mapy. Rovněž je možné využít kolečko myši, kdy pohybem vzad dojde k oddálení o jednu úroveň. Tlačítko + Tlačítko pro přiblížení mapy. Rovněž je možné využít kolečko myši, kdy pohybem vpřed dojde k přiblížení o jednu úroveň. Datakoncentrátor Ikona znázorňující datakoncentrátor. Legendu vysvětlující významy jednotlivých ikon naleznete zde. Panelák Ikona, která má vedle sebe rovněž číslo větší než 1 znázorňuje panelák, bytový dům nebo dům s více metry. Pro otevření paneláku, bytového domu, nebo domus více metry je potřeba kliknout levým tlačítkem myši na danou ikonu. Po kliku se otevře nové dialogové okno s rozmístěnými zařízeními podle patra.

4 Středový křížek Středový křížek pro lepší orientaci na mapě. Tlačítka pro pohyb po mapě Pomocí směrových tlačítek je možné provádět pohyb po mapě. Je možné využít také šipky na klávesnici. Pro pohyb po mapě je můžete rovněž využít myš, kdy po stisku a držení levého tlačítka myši je možné pohybovat se po mapě. Tooltip Tooltip, který se zobrazí po najetí myši na koncový bod (koncovým bodem je myšleno např. elektroměr, datakoncentrátor, plynoměr atp. Tooltip se nezobrazí u paneláku, či bytové jednotky). Tooltip obsahuje dodatečné informace ohledně daného bodu. Tzn. u elektroměrů se zobrazí například UID zařízení, kvalita spojení v daný čas, váha spojení. Zařízení Ikona znázorňující koncové zařízení. V našem případě se jedná o elektroměr (legendu vysvětlující významy jednotlivých ikon naleznete zde). Klikem na koncové zařízení je možné zobrazit komunikační cesty "do bodu" nebo "z bodu", nebo skrytí ikony na 2 vteřiny (z důvodu např. kontroly čísla popisněho pokud jej ikona překrývá). cesta do bodu - klikem levým tlačítkem myši na ikonu se zobrazí komunikační cesta do bodu cesta z bodu - klikem pravým tlačítkem myši na ikonu se zobrazí komunikační cesty z daného bodu do bodů, které jsou naroutované přes tento bod skrytí ikony - klikem středovým kolečkem myši se ikona skryje na 2 vteřiny Rychlý zoom

5 Pohyblivý panel pro rychlou změnu zoomu.

6 Bytový dům Vizualizace zařízení a kvality spojení v rámci jednoho bytového domu. Skrytí cest Zaškrtávatko, kterým lze skrýt a zobrazit komunikační cesty. Odhadnuté umístění Oranžový obrácený trojúhelník označuje, že pozice elektroměru na patře byla pouze určena odhadem. Varování o nízké váze. Žlutý vykřičník označuje špatnou váhu komunikačního kanálu.

7 Číslo patra Označení patra v paneláku. Číslo bytu Označení bytu na daném patře. Adresa Panel zobrazující adresu paneláku. Posuvný panel Panel pro zprůhlednění komunikačních cest v paneláku.

8 Bytová jednotka Vizualizace bytové jednotky. Bytová jednotka může obsahovat elektroměr, který sbírá data z plynoměrů, vodoměrů atp. Elektroměr Vodoměr Plynoměr

9 Cesta k bodu Po kliknutí levým tlačítkem myši na samostatné zařízení (ikona s číslem 1) se zobrazí komunikační trasa k tomuto zařízení a zvýrazní se jednotlivé opakovače. Funkce funguje i v rámci bytového domu a bytu. Po kliknutí na zařízení v bytovém domě, je možné pozorovat trasu jak v rámci mapy tak v rámci bytového domu. Zobrazení zrušíte kliknutím pravým tlačítkem na libovolné místo na mapě. Zařízení, na které bylo kliknuto Jeden z opakovačů

10 Cesty z bodu Po kliknutí pravým tlačítkem myši na samostatné zařízení (ikona s číslem 1) se zobrazí komunikační trasa k tomuto zařízení a zvýrazní se jednotlivé opakovače. Funkce funguje i v rámci bytového domu a bytu. Pokud se klikne na zařízení na mapě informace v otevřených oknech se prozatím neaktualizují. Zobrazení zrušíte kliknutím pravým tlačítkem na libovolné místo na mapě. Bod, na který se kliklo Jeden z podřízených bodů

11 Další tipy Po kliknutí středovým tlačítkem nebo kolečkem myši na určitou ikonu na mapě, ikona na chvíli zmizí Po mapě se lze také pohybovat pomocí kurzorů na klávesnici Po mapě se lze pohybovat pomocí myši, kolečkem myši lze měnit zoom

12 Vlastnosti Panel umožňující měnit vlastnosti mapového zobrazení. Zavřít

13 Zavře panel Vlastnosti čímž je více místa pro mapu, panel je následně možné obnovit pomocí tlačítka vlastnosti na panelu nástrojů. Panel Vlastnosti je možné také přesouvat do jiných dokovatelných umístění. Schovat Sbalí příslušnou záložku v panelu vlastnosti. Kontextová nápověda Zobrazí kontestovou nápovědu pro příslušnou záložku. Název záložky

14 Minimapa Minimapa umožnuje rychlejší pohyb na delší vzdálenost. Minimapa Oblast minimapy. Klikem je možné přesunout se na delší vzdálenost. Středový křížek Středový křížek minimapy pro lepší orientaci, kde se nachází střed velké mapy.

15 Mapové podklady Možnost výběrů mapových podkladů. Rolovátko pro výběr mapového podkladu Pomocí rolovátka si lze vybrat ze tří mapových podkladů. Jedná se o: 1. OSM - Open Street Map 2. Google - standardní mapy od Googlu 3. Google Hybridní - hybridní mapy od Google obsahující satelitní pohled s popisy ulic, měst, atp.

16 Uložené pohledy Načtení nebo uložení pohledu. Pohled uchová přesné nastavení mapového zobrazení do souboru. Ukládáno je přednastavení filtrů, pozice a zoom mapy, zvolená data a další informace. Soubor je možné zaslat další osobě a otevřít v jiné instanci programu. Často používané pohledy je možné uložit do složky views a mít k nim rychlejší přístup pomocí comboboxu 1. Volba přednastavených pohledů Zde se objevují pohledy uložené ve složce views v adresáři programu. Otevřít button Je možné otevřít soubor s pohledem uloženým na libovolném místě. Uložit button Umožňuje uložit pohled.

17 Uložení přednastavených filtrů Při ukládání přednastaveného pohledu (více viz Uložené pohledy) je vhodné vyplnit název a případně i popis pro tento pohled. Uložení je umožněno ve více jazycích. Tyto hodnoty se zobrazí v roletkovém menu při rychlé volbě pohledů ze složky views (více viz Uložené pohledy). Nastavení názvu a popisu pro příslušný jazyk Nejdříve je nutné zvolit jazyk pro, který chceme údaje vyplnit. Následně vyplníme název. Popis je volitelný. Nakonec zvolíme Vložit do seznamu čímž potvrdíme změny pro příslušný jazyk. Výběr přiřazených jazyků

18 V seznamu popisů je vidět, pro které jazyky jsou již popisy vyplněny. Prohlížení přiřazených jazyků Po zvolení jazyka v panelu přiřazených jazyků, jsou v tomto panelu vidět popisy pro příslušný jazyk. Jejich editace v současné době není možná, ale je možné odebrání přislušného jazyka ze seznamu. Uložení do souboru Tlačítkem Save provedeme uložení do souboru. Storno Tlačítkem Cancel zrušíme celý proces ukládání přednastaveného pohledu.

19

20 Data Panel umožňuje nastavení pro zdrojová data o kvalitě spojení zobrazená pro příslušná zařízení na mapě. Nastavení typu měření Typy měření jsou následující: 1. Hodinové měření - zobrazení procentuální úspěšnosti přenosu paketů na fyzické vrstvě za příslušnou hodinu 2. Denní měření - zobrazení procentuální úspěšnosti přenosu paketů na fyzické vrstvě za příslušný den 3. Pracovní dny hodinově - zobrazení procentuální úspěšnosti přenosu paketů na fyzické vrstvě jako dlouhodobý průměr pro jednotlivé hodiny pracovních a nepracovních dní 4. LP zobrazuje se aktuální odečtenost LP1440 v daném dni 5. LP15 - zobrazuje se aktuální odečtenost LP15 v daném dni Volba období pro dlouhodobé průměry V případě Pracovních dnů hodinově je možné ještě zvolit pro, které období chceme průměr zobrazit. Nastavení data a času Datum a čas pro, které budou hodnoty zobrazeny. V případě dlouhodobých průměrů (napr.: Pracovní dny hodinově) se použijí co nejvíc aktuální data ne novější než zadané datum. Tedy je možné zobrazit starší průměry z předchozích dní. Potvrzení voleb Po změně některého z předchozích prvků je nutné změnu potvrdit tímto tlačítkem, mapa a otevřené okna se následně aktualizují. Posun času o jednu vzorkovací periodu vzad Posun času o jednu vzorkovací periodu vzad. Vzorkovací perioda závisí na typu měření, pro Hodinové měření je to hodina, pro Denní měření jeden den. Perioda vyjadřuje jak často jsou data na serveru aktualizována.

21 Posun času o jednu vzorkovací periodu vpřed Posun času o jednu vzorkovací periodu vpřed. Vzorkovací perioda závisí na typu měření, pro Hodinové měření je to hodina, pro Denní měření jeden den. Perioda vyjadřuje jak často jsou data na serveru aktualizována.

22 Filtry Otevření okna s pokročilými filtry. Nastavení filtů Otevře okno pro nastavení filtrů, které určují, která zařízení se zobrazí a která ne. Viz Nastavení filtrů.

23 Nastavení filtrů Možnost vyfiltrování požadovaných zařízení podle projektu, skupin, typu zařízení, výrobce, adresy, atp. Nastavení jednotlivých filtrů Nejdříve je nutné filtr povolit check boxem umístěným na pravo od něj. Následně vybrat jednu nebo více možností dostupných pro tento filtr. Každý následující filtr nabízí možnosti, které byly již vyfiltrované předchozími filtry. Pokud tedy nastavíme typ zařízení a stát a aktivujeme filtr město nabídne nám filtr pouze města, která se nacházejí v příslušném státě a obsahu zadané typy zařízení. Potvrdit

24 Potvrzení nastavení filtrů. provede vyfiltrování zařízení a nastaví souřadnice a zoom mapy tak aby byly vidět všechny vyfiltrované zařízení. Operace může chvíli trvat. Zrušit Zrušení nového nastavení filtrů. Okno se zavře a vše zůstane jak bylo.

25 Legenda Panel s legendou. Výborná Nejvyšší stupeň kvality signálu komunikačního kanálu značící kvalitu signálu v rozmezí 75% - 100%. Dobrá Stupeň kvality signálu komunikačního kanálu značící kvalitu signálu v rozmezí 50% - 75%. Špatná

26 Stupeň kvality signálu komunikačního kanálu značící kvalitu signálu v rozmezí od 0% - 50%. Chybí data Data o kvalitě signálu komunikačního kanálu chybí a nelze je tedy zobrazit. Špatná váha signálu Tento vykřičník se zobrazí pokud dojde k poklesu váhy signálu komunikačního kanálu pod určenou mez. Více druhů Ikona označuje, že na daném místě (např. panelák, bytový dům atp.) se nachází více druhů měřičů (např. koncentrátor + elektroměr + plynoměr + vodoměr atp.). Elektroměr Ikona označující pouze elektroměr. Vodoměr Ikona označující pouze vodoměr. Plynoměr Ikona označující pouze plynoměr. Datakoncentrátor Ikona označující pouze datakoncentrátor.

27 BTS Ikona označující pouze rádiovou vysílací stanici BTS. Vícedruhová Ikona označující vícedruhový komunikační kanál. Jednodruhová Ikona označující pouze jednodruhový komunikační kanál. Speciální Ikona označující speciální komunikační kanál. PLC Ikona označující PLC komunikační kanál. Rádio Ikona označující rádiový komunikační kanál.

28 Vyhledávání Přepínání mezi vlastnostmi a vyhledáváním Aby se zobrazil vyhledávací panel je nutné přepout pravý panel z vlastnosti na vyhledávání. Adresa DB Vyhledávání zařízení podle adresy zařízení nacházejících se v databázi. Adresa online Vyhledávání podle online adresy. GPS souřadnice Vyhledávání zařízení podle gps souřadnic. Zařízení Vyhledávání zdroje podle UID zařízení.

29 Vyhledat Tlačítko, po jehož kliku dojde k vyhledání a přesunutí kurzoru mapy nad daný bod (tzn. že hledaný bod de vyskytne ve středu mapy - pod středovým křížkem).

30 Adresa Vyhledávání zařízení podle adresy, kterou lze nastavit s využitím rolovátek. Vyhledání podle adresy Rolovátka umožní vybrat pouze adresy zařízení, která se nacházejí v databázi. Rolovátka Vás tedy budou provázet výběrem adresy.

31 Adresa Online Adresa online Pole pro zadání adresy, která bude vyhledána online provede se přesunutí mapy na tuto adresu. (příklad. Brno Náměstí Svobody)

32 GPS souřadnice Vyhledávání zařízení podle gps souřadnic. GPS souřadnice Pole pro zadání zeměpisné délky a šířky.

33 Zařízení Vyhledávání zdroje podle UID zařízení. UI zařízení Pole pro zadání UID zařízení, které má být vyhledáno.

34 Připojení k databázi window Typ databáze Zvolte typ databáze PostgreSQL IP adresa serveru Zadejte IP adresu serveru, na kterém běží databáze Uživatelské jméno Zadejte přidělené uživatelské jméno Heslo Zadejte přidělené heslo Port Port, na kterém běží databáze, pokud není uvedeno jinak použijte port 5432 Název databáze Zadejte název databáze podle pokynů administrátora databáze Šifrované spojení

35 Určuje zda se má použít šifrované spojení, informace sdělí administrátor databáze. V případě, že je spojení s databázovým serverem realizováno pomocí VPN je zbytečné používat tuto volbu. Jen pro čtení Tato možnost je určena pouze pro SQLite databázi. Test spojení Správnost zadaných údajů můžete otestovat pomocí tlačítka Test. OK Pokud jsou údaje správné potrďte vše zadáním OK. Údaje se uloží a příště již nebudou vyžadovány. Storno Zruší zadávání a ukončí program.

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Uživatelská příručka ClinkMe

Uživatelská příručka ClinkMe Uživatelská příručka ClinkMe OBSAH DIALER 1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 1 KONTAKTY... 2 POČET TELEFONNÍCH ČÍSEL KONTAKTU... 4 ZÁLOŽKY PRO FILTROVÁNÍ KONTAKTŮ... 5 PANEL PRO ZADÁVÁNÍ VYHLEDÁVACÍCH KRITÉRIÍ...

Více

Control Center Divar Series. Návod k obsluze

Control Center Divar Series. Návod k obsluze Control Center Divar Series cs Návod k obsluze Control Center Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Úvod 5 1.2 Systémové požadavky 5 1.2.1 Instalace softwaru 5 1.2.2 Aktualizace firmwaru 6 1.2.3 Konvence použité

Více

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o.

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o. Map Explorer I Manuál Map Explorer Obsah 0 4 Část I Úvod 1 Instalace software... 4 2 První spuštění... 4 3 Otevření mapy... 7 4 Ukončení programu... 8 Část II Práce s Map Explorerem 1 Přehled 10... 10

Více

GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE

GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE Datum: 29. 5. 2015 Verze: 1.1 GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ:: CZ634 819 01 Zpracováno

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., září 2009 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Nápověda k systému CCS Carnet 2014

Nápověda k systému CCS Carnet 2014 Nápověda k systému CCS Carnet 2014 Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k pořízení nejnovějšího telematického systému v České republice CCS Carnet. V následujících

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2014 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Spisová služba ELISA

Spisová služba ELISA Spisová služba ELISA Rozsah: 8 hodin Anotace: Spisová služba ELISA je elearningový kurz, který studující seznamuje s prostředím elektronické spisové služby, jejími funkcemi a podává základní návod k používání.

Více

Servis a reporting v IS

Servis a reporting v IS - 1 - Servis a reporting v IS Vzdělávací modul Servis a reporting v IS - 2 - Servis a reporting v IS Obsah Obsah... 2 O manuálu... 7 Stručně o aplikaci... 9 Co je CRM?... 9 Co aplikace CRM obsahuje?...

Více

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange i Manuál k systému InChange ii Obsah 1 Přihlášení do systému 1 1.1 Přihlášení....................................................... 1 1.2 Problémy s přihlášením................................................

Více

Jak pracovat s ACMARK CRM Outlook Synchronizerem

Jak pracovat s ACMARK CRM Outlook Synchronizerem Informace o dokumentu Soubor: Anotace: Jak pracovat s ACMARK CRM Outlook Synchronizerem Verze: 1.7.6 Zpracoval: Ing. Josef Brück ACMARK s.r.o. Jakubská 1, 602 00 Brno Tel.: +420 739 081 649 http://www.acmark.cz

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

T-MOBILE AUTOPARK. Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel. 1 Jak začít... 2 1.1 Jak se přihlásit... 2

T-MOBILE AUTOPARK. Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel. 1 Jak začít... 2 1.1 Jak se přihlásit... 2 T-MOBILE AUTOPARK Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel Obsah 1 Jak začít... 2 1.1 Jak se přihlásit... 2 1.2 Změna hesla... 3 1.3 Jak pracovat s aplikací... 3 1.3.1 Okno Průzkumník... 4 1.3.2

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEprofi 2051

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEprofi 2051 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEprofi 2051 2007 2008 ILLKO, s.r.o., Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Pro přístup k plné verzi rozhraní Merak WebMail lze použít následující prohlížeče: Internet Explorer 7 Internet Explorer 6 Firefox 1.

Pro přístup k plné verzi rozhraní Merak WebMail lze použít následující prohlížeče: Internet Explorer 7 Internet Explorer 6 Firefox 1. Úvod Merak WebMail Co je to Merak WebMail Tato příručka slouží jako návod k rozhraní Merak WebMail Pro Prostřednictvím tohoto rozhraní je možné přistupovat ke svým datům uloženým na poštovním serveru (Merak

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2016 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Program FAKTURY. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.00. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

Program FAKTURY. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.00. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit Program FAKTURY Určení programu verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Program FAKTURY pracující v prostředí Microsoft Windows 98 a vyšším je komplexní program zahrnující fakturační agendu menších

Více

Obsah. Úvodní slovo...3. Co je SP Nemesis...3. Systémové požadavky...3. Získání licence...3. Pokud si nevíte rady...4. Začínáme...5. Spuštění...

Obsah. Úvodní slovo...3. Co je SP Nemesis...3. Systémové požadavky...3. Získání licence...3. Pokud si nevíte rady...4. Začínáme...5. Spuštění... Obsah Úvodní slovo...3 Co je SP Nemesis...3 Systémové požadavky...3 Získání licence...3 Pokud si nevíte rady...4 Začínáme...5 Spuštění...5 Seznámení s oknem aplikace...5 Tlačítka v panelu nabídek...6 Nastavení

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

T-MOBILE AUTOPARK. Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel

T-MOBILE AUTOPARK. Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel T-MOBILE AUTOPARK Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel Obsah 1 Jak začít... 3 1.1 Jak se přihlásit... 3 1.2 Změna hesla... 4 1.3 Jak pracovat s aplikací... 4 1.3.1 Okno Průzkumník... 5 1.3.2

Více