FAMUFEST BEZTÍŽE LISTOPADU 2011 KONCEPCE FESTIVALU FAMUFEST autoři koncepce: Kryštof Šafer (Ředitel festivalu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAMUFEST BEZTÍŽE 18. 20. LISTOPADU 2011 KONCEPCE FESTIVALU FAMUFEST 2011. autoři koncepce: Kryštof Šafer (Ředitel festivalu)"

Transkript

1 FAMUFEST 2011 KONCEPCE FESTIVALU FAMUFEST BEZTÍŽE LISTOPADU 2011 autoři koncepce: Kryštof Šafer (Ředitel festivalu) Robin Kvapil (kreativní Ředitel) Oldřich Havelka Alexandra Vondráčková Kateřina Doležalová Kamila Dohnalová Hana Šilarová Vít pecka (realizační štáb)

2 1) ÚVOD: Letošní FAMUFEST musí být pecka. Pecka musí být jeho forma, pecka musí být doprovodný program, pecka musí být jeho grafika, znělka i organizace. Nemůžeme si dovolit dvakrát po sobě průměr. Představujeme si Novou scénu Národního divadla přebudovanou na vesmírnou loď. Celou budovou zní průběžně informace o stavu letu. K dispozici máme hned několik space-barů. Projekce jsou vyřešeny ve více plánech. Návštěvníci ulítávají jak na atmosféře, tak na vlastním outfitu, ve kterém přišli. Party trvá non-stop. Atmosféra není napjatá, protože nebojujeme. Toho chceme docílit. Jinak by nás ani nebavilo festival dělat. Jako nové studenty FAMU nás zajímá budoucnost školy a českého filmu. Proto chceme FAMUFEST 2011 postavit na sci-fi platformě, která nám nejlépe umožní pokusit se nahlédnout, co nás ve filmu, na FAMU a v technologii čeká. Pro FAMUFEST jsme zvolili prostory Nové scény Národního divadla připomínající vesmírnou loď, která nás v průběhu festivalu přenese do blízké budoucnosti filmové a audiovizuální tvorby. 2) KONCEPT FESTIVALU: Blízká setkání třetího druhu FAMUFEST má být o setkávání: 1. Vertikální setkávání posluchačů napříč ročníky. 2. Setkávání FAMU s veřejností díky bohatému a nosnému doprovodnému programu. 3. Setkávání návštěvníků festivalu s odborníky na panelových diskuzích. 4. Setkávání publika s osobnostmi z poroty prostřednictvím virtuálního telemostu. Pro pozemšťany je FAMU vnímaná jako uzavřená komunita (mimozemšťané). Považujeme za nutné naši vesmírnou loď zpřístupnit zbytku civilizace. Naše etické kodexy z budoucnosti nám ř íkají, ž e princip soutěže je překonaný, z toho důvodu chceme FAMUFEST uspořádat jako nesoutěžní. V duchu těchto kodexů plánujeme naši loď co nejvíce otevřít veřejnosti, proto budeme jednotlivé složky doprovodného programu konzultovat s garanty z jednotlivých oborů i mimo půdu fakulty, např.: hudební stránku s Prokopem

3 Holoubkem (MIDI LIDI), workshopy s Ondřejem Neffem, videoinstalace s Tomášem Pospiszylem. Celá budova Nové scény bude koncipována jako kontinuální instalace, do které je možné vstoupit v libovolnou denní dobu. Návštěvník tak nebude vázán na konkrétní časy projekcí a programu. Mimo klasické filmové projekce budou všechny filmy v digitální podobě k dispozici ke zhlédnutí na několika počítačích umístěných v prostoru rakety. Chceme se tak vyhnout frustrujícímu momentu, kdy po skončení projekce není již možné film zhlédnout. Letošní FAMUFEST jsme se rozhodli uspořádat v průběhu tří dnů, tedy o den kratší než byl dosud. Naším cílem je zintezivnět průběh festivalu, ať už se to týká hlavního nebo doprovodného programu. Vizuální stránka festivalu musí odpovídat ž ánru sci-fi. Pro vytvoření grafické podoby jsme vybrali výtvarníka Michala Fridricha (viz Příloha č.3). Větší prostor dostane CAS skrz vizuální zpracování interiéru a exteriéru budovy Nové scény. Vstupenky budou nahrazeny barevnými zářícími náramky vyrobenými z kryptonitu. Doporučený dress code - co nejbizarnější outfit s důrazem na design a estetiku. 3) FESTIVALOVÁ STRUKTURA: Festivalový štáb bude rozdělen na jednotlivá oddělení, za která budou zodpovědní konkrétní členové štábu. Ředitel festivalu Kreativní ředitel Koordinátor Programové oddělení Provozní oddělení Doprovodný program Zahájení/ zakončení PR, tiskové oddělení Guest servis Kryštof Šafer Robin Kvapil Oldřich Havelka Vít Pecka Vít Pecka, Alexandra Vondráčková Kateřina Doležalová, Oldřich Havelka Alexandra Vondráčková Hana Šilarová Kamila Dohnalová

4 4) Porota a ocenění: V letošním ročníku nebude porota fungovat jako výběrová komise. Jednotlivým osobnostem bude přiřazen určitý počet filmů (cca 15-20). Důraz budeme klást na jejich analýzu v konfrontaci s tvůrcem, tedy na zpětnou vazbu, která bude probíhat vždy po projekcích jednotlivých bloků. Komunikace bude probíhat formou virtuálního telemostu. Prostor po projekcích nechceme věnovat hodnocení filmu, ale diskuzi o jeho kvalitách. Členové poroty nebudou nazývání porotci, ale arbitři. Klasická ocenění jsou zrušena. 5) DRAMATURGIE PROJEKCÍ: Abychom dodrželi svoje předsevzetí ohledně setkávání posluchačů FAMU napříč všemi ročníky, rozhodli jsme se pro členění festivalového programu chronologicky po ročnících a to např.: 1. ročník: od 12:00 do 13:00 2. ročník: od 13:30 do 15:00 atd. Každý film bude v rámci festivalu promítán jen jednou. První projekce bude začínat okolo poledne. Vyhneme se tak neatraktivním časům ranních projekcí. Absolventským filmům, tzn. filmům 5. ročníku, bychom chtěli věnovat festivalový prime time. Po každém bloku bude následovat diskuze publika s vybraným arbitrem prostřednictvím virtuálního telemostu (Skype, projekce) z předem připraveného raketového kokpitu s pozadím CML, kde by daná osoba seděla např. se stříbrnou helmou a anténou na hlavě. Příslib přítomnosti tvůrce při projekci vlastního filmu bude podmínkou pro přihlášení filmu na FAMUFEST. U uváděných filmů požadujeme titulky v angličtině, taktéž u filmů FAMU International požadujeme titulky české.

5 6) MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ: Nová scéna Národního divadla, Národní třída 4, Praha 1, V rámci vytváření koncepce pro FAMUFEST 2011 jsme konzultovali možnost konání festivalu s odpovědnou osobou za Novou scénu Marcelou Strakovou. Vedení Nové scény je nadšeno aktivitou studentů a jeví zájem o dlouhodobou spolupráci s FAMU. Po jednání s ředitelem Nové scény Štěpánem Kubištou byl předběžně dohodnut termín listopadu ) PROSTORY: Cílem je oživit všechny prostory budovy Nové scény Národního divadla. K projekcím je možné využít: Velký sál Nové scény (kapacita 400 lidí) Foyer Nové scény (kapacita lidí) Podesta / Mezipatro (kapacita 40 lidí) Klub Národního divadla (kapacita 80 lidí + ) Počítáme s projekcí na celou budovu Nové scény z prostor Akademie věd. Celý skleněný plášť budovy Nové scény se dá využít k efektní vizuální prezentaci. CAS jej může interaktivně rozpohybovat pomocí animace a videa. Možnost další projekce je i z druhé strany budovy Nové scény, tzn. od provozní budovy Národního divadla. Další využitelné prostory Nové scény: Kavárna NoNa Foyer Nové scény - rozlehlý prostor před sálem s možností vlastního baru občerstvení Klub Národního divadla - po dohodě možnost využít pro Master Class či jiné složky doprovodného programu Piazzeta Národního divadla Pobyt v prostorách Nové scény není časově omezen. Dále Nová scéna nabízí rozhlas, který lze využít pro festivalová hlášení, oznámení začátků a konců projekcí a diskuzí, průběžné hlášení o stavu atmosféry, množství paliva, průletech černými děrami, přechodech do jiných galaxií, změny rychlosti, tlaku apod. (hlasem Alexandra Hemaly a Aťky Janouškové).

6 Protože AMU=HAMU+DAMU+FAMU, počítáme se zapojením ostatních fakult do přípravy interiéru budovy (scénografie DAMU), vytvoření hudebních motivů (HAMU) apod. Zkusili bychom využít potenciální možnosti čerpání rekvizit, kulis a kostýmů z fundusu ND. 8) SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ / SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ: Slavnostní zahájení a zakončení musí být reprezentativní součástí FAMUFESTu. Oba večery budou mít samostatný tvůrčí štáb, který se bude věnovat jen a pouze přípravě večera, scénáři, výpravě a kompozici představení. Zahajovací večer koncipujeme jako reálný odlet vesmírné rakety na průzkum do vesmíru filmu s využitím projekcí, zvuku a divadelních efektů. Rádi bychom, aby večerem provedl moderátor Petr Č tvrtníček a divadlo Sklep popřípadě Komediograf (HaDivadlo). Místo zahajovacího filmu bychom zadali KSS vyrobit dokumentární střihový film o dějinách kinematografie od jejího vzniku až do současnosti, tj.roku Hlavním kritériem výběru filmů je čurina. Závěrečný večer bude koncipován jako vyslání všech filmů zúčastněných na FAMUFESTu v datové podobě do sluneční soustavy jako symbol sdílení myšlenek s jinými civilizacemi v kontrastu k hmotným cenám. Nejde nám o peníze, jde nám o film. Předpokládaná doba uploadu je 1hodina 12minut, a proto bude upload doprovozen bohatým kulturním programem. 9) PROPAGACE: Propagaci FAMUFESTu chceme profilovat na kulturně zaměřená média. Jednotliví členové tvůrčího štábu festivalu mohou garantovat podporu těchto médií: telvize Nova, Respekt, Reflex, Houser, Palace cinemas. V rámci ř etězce multiplexů Palace cinemas bychom usilovali o projekce festivalové znělky před představením. Další možnosti propagace: Oficiální web / Facebook Festivalový katalog Rádia zvuková verze znělky jen pro rádia

7 10) Znělka: Pod vedením kreativního ř editele Robina Kvapila vznikne festivalová znělka se sci-fi tématikou. V úvahu připadá jakákoliv forma - animace, loutky, hraný film. 11) DOPROVODNÝ PROGRAM: Koncerty - Konzultace: Prokop Holoubek (MIDI LIDI) Midi lidi Kazety Magnetic Felix Kubin To žluté, co máte na kalhotkách TapTap orchestra Přednášky/ Master class - Konzultace: Karel Vachek, Pavel Jech Návrhy na témata a hosty přednášek: Návštěvníci David Jařab P. A. Bílek Sci-fi v českém filmu Nové technologie 3D film Workshopy - Konzultace: Ondřej Neff Instalace - Konzultace: David Černý, Tomáš Pospiszyl Apple Stage počítače s filmy Video design CAS 3D projekce na budovu ND Obrazové zpracování budovy Nové scény pomocí projektorů za účelem propagace festivalu a zároveň videoart Výstava fotografií KF Celková scénografie prostoru Nové scény (DAMU) Stanley Povoda robotické instalace a artefakty v prostoru Nové scény

8 12) přílohy PŘíloha 1: Technické vybavení projekce Nové scény PŘíloha 2: Fotografická příloha prostor Nové scény PŘíloha 3: Grafická úprava - Michal Fridrich

9 Technické zařízení Projekce Nová Scéna: Projektory 35 mm Meopton IV 4x přední projekce 4.000W 1x zadní projekce 2.500W Projektory 35 mm Kinoton zájezdová souprava 3x 4.000W nebo 2.500W Videoprojektor Barco transfokátor 1x Videoprojektor Sanyo XF30 (5.000 ANSI) 1x Videoprojektor Sanyo XF45 ( ANSI) 2x Objektiv pro Sanyo XF LNS- 2x S02, 2x S03, 1x M01, 1x T02 Videoprojektor Proxima 5500 /1.500ANSI/ 3x Dataprojektor 3M S50 /2.000 ANSI/ 1x Dataprojektor Benq MP 721 /2.500 ANSI/ 4x 2x NORA, 1x PR, 1x volný Diaprojektor Gotschmann 8585 MPEG2 Video PlayerAlcorn McBride DVM2 4x MPEG HD Player Mvix 760 2x HD Multimedia Player Unicornd MX-760HD 2x DVD player Tascam DV-D01U 2x Notebook Acer TravelMate 5730 G/ VGA+HDMI out/ Camcorder Mixer AVX503 2x 1x TV monitor JVC C142 in/out Videomonitor Sony PVM-145QM 5x 1x verze

10 Příloha 2: Fotografická příloha prostor Nové scény Budova Nové scény s piazzetou Foyer před velkým sálem

11 velký sál Nové scény podesta - mezipatro

12 PŘíloha 3: Grafická úprava - Michal Fridrich

FAMU*FANTOMAS*FEST*09

FAMU*FANTOMAS*FEST*09 FAMU*FANTOMAS*FEST*09 "What did you say?" "I said: Fantomas." "And what does that mean?" "Nothing... And everything!" "But what is it?" "Nobody... And yet, it is somebody!" "And what does that somebody

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce Konference Opera Europa Brno Ostrava 2014 Magisterský absolventský

Více

I N F O R M A C E O S T U D I U

I N F O R M A C E O S T U D I U I N F O R M A C E O S T U D I U Obsah přijímací zkoušky pro akademický rok 2004 / 2005 strana Všeobecné informace 1 6 Informace pro zahraniční uchazeče 7 Animovaná a multimediální tvorba 8 9 Dokumentární

Více

Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení,

Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení, Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek Vážení, dovolujeme si představit koncepci neziskového projektu na oživení tzv. Werichovy vily, který Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových (dále jen nadace

Více

KONGRES RICHARDA WAGNERA 2012. Výstava DAVIDA LACHAPELLA. nečerpán Praha 6 - Dejvice, IČO:28918592

KONGRES RICHARDA WAGNERA 2012. Výstava DAVIDA LACHAPELLA. nečerpán Praha 6 - Dejvice, IČO:28918592 Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 978 ze dne 26. 6. 2012 Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - výše částek do 2.000.000,-Kč jednomu a témuž subjektu za rok - projekty s

Více

WERICHOVA VILA: DOKUMENTAČNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM PAMĚTI NÁRODA. Expozice věnovaná Janu Werichovi a Vladimíru Holanovi Výstavní prostor

WERICHOVA VILA: DOKUMENTAČNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM PAMĚTI NÁRODA. Expozice věnovaná Janu Werichovi a Vladimíru Holanovi Výstavní prostor WERICHOVA VILA: DOKUMENTAČNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM PAMĚTI NÁRODA 2 Multifunkční sál Knihovna a badatelna Audiovizuální boxy Výstavní prostory 1 Redakční a editorské centrum Provozní kancelář Výstavní prostory

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ L AMOUR

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ L AMOUR JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Studijní obor Hudební manažerství L AMOUR Projektová dokumentace Autor práce: David

Více

I. Strategické cíle organizace v roce 2015

I. Strategické cíle organizace v roce 2015 Obsah Obsah... 1 I. Strategické cíle organizace v roce 2015... 2 Strategické cíle v oblasti cestovního ruchu... 2 Strategické cíle v oblasti společensko-kulturní... 3 II. Plán měřitelných výkonů... 5 III.

Více

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka Ideální platforma pro organizování filmového festivalu Martin Čtvrtečka Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve

Více

Taneční soutěž NARUBY. Absolventský projekt

Taneční soutěž NARUBY. Absolventský projekt JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Taneční soutěž NARUBY Absolventský projekt Autor práce: Zuzana

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké, s. r. o., Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 za školní rok 2013/2014 V souladu

Více

filmové kluby jeden svět

filmové kluby jeden svět rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010)

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010) AntiXeno Výtah z projektu (23. 1. 2010) Název projektu: Název projektu anglicky: AntiXeno. Primární prevence rizikových jevů a xenofobie na SŠ AntiXeno. Primary Prevention of Xenophobia and Risk Behaviour

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem. Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová

Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem. Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová Cultural factory SVĚTOVAR 1 Podrobná studie navrhující možné varianty organizační struktury, provozního, programového řešení a rozpočtu pro projekt 4x4 Cultural factory v areálu bývalého pivovaru Světovar.

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Diplomová práce

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Diplomová práce Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Diplomová práce Brno 2012 Kristýna Světlíková JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního a jevištní technologie

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29.

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29. Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007 Název: Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29 Jméno a příjmení autora : Zdeněk Závodný Rok : 2007 1 Obsah : 1. Úvod

Více

PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010)

PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010) PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010) přehled byl vytvořen v rámci výzkumného projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR Produkce Vysoká škola / fakulta Typ studia Divadelní

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2008 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

bulletin prosinec 2014 informace pro základní umělecké školy

bulletin prosinec 2014 informace pro základní umělecké školy bulletin prosinec 2014 informace pro základní umělecké školy www.eurohudebka.cz bulletin Editorial Vážení čtenáři, v tomto vydání bulletinu vás budeme informovat o výstupech konference k uměleckému vzdělávání

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08 INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 7/8 FAMU Akademie múzických umění v Praze, 7 ISBN 978-8-7-98- Obsah Úvodní informace...5 Slovo rektora AMU...5 Informace o AMU...6 Struktura AMU...7 Vedení AMU...8 Studentské

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května 2010 31. října 2010

III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května 2010 31. října 2010 III. Koncepce účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj 1. května 2010 31. října 2010 OBSAH 1. Hlavní téma EXPO 2010 2 2. Téma národní účasti České republiky na EXPO 2010 4 3. Prezentace

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1.Úvod...3 Vážení přátelé... 3 2.Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace:... 3 3.Vymezení činnosti...4 4.Nové budovy...5

Více

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o.

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o. Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008... 3 1. Charakteristika školy:... 3 1.1. Základní údaje a kontakty... 3 1.2. Vzdělávací programy školy... 3 1.3. Součásti školy... 3 1.4. Počet

Více

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta Absolventský projekt

Více