Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j /01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený ředitelem školy s platností od počínaje prvním ročníkem Povinné předměty - základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Základy ekologie Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Ekonomika Technická dokumentace Strojírenská technologie Strojnictví Technická mechanika Elektrotechnika Číslicová technika Technologie Odborný výcvik ,5 9 37,5 Povinné předměty - výběrové Technická měření Celkem , ,5 PZ1,2,3

2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru M/001 Strojírenství Učební dokumenty č.j /97-23 ze dne 29. prosince 1997 Tento učební plán schválený ředitelem školy dne 22. června 2006 s platností od počínaje prvním ročníkem Povinné předměty - základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Základy ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Technické kreslení Strojírenská technologie Mechanika Stavba a provoz strojů Automatizace Kontrola a měření Elektrotechnika Praxe Povinné předměty - výběrové Aplikovaná výpočetní technika Celkem PS4

3 studijního oboru M/01 Dopravní prostředky Školní vzdělávací program Dopravní prostředky - silniční doprava Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Technické kreslení Strojírenská technologie Mechanika Části strojů a mechanismy Elektrotechnika Kontrola a měření Manipulační technika Silniční doprava Silniční vozidla Opravy a údržba vozidel Praktická cvičení z odborných předmětů Celkem všeobecně vzdělávací předměty Celkem odborné předměty Celkem PD1,2

4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru M/004 Silniční doprava Učební dokumenty č.j /01-23 ze dne 24. srpna 2001 Tento učební plán schválený ředitelem školy dne 30. června 2003 s platností od počínaje prvním ročníkem Povinné předměty základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie a ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Technické kreslení Strojírenská technologie Mechanika Části strojů a mechanismy Elektrotechnika Automatizace Kontrola a měření Manipulační technika Silniční doprava Řízení motorových vozidel Praxe Povinné předměty výběrové Silniční vozidla Opravy a údržba vozidel Celkem Praxe (týdny) PD3,4

5 studijního oboru M/01 Veřejnosprávní činnost Školní vzdělávací program Veřejnosprávní činnost Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Právo Veřejná správa Ekonomika Písemná a elektronická komunikace Účetnictví Aplikované výpočty Praktická cvičení z práva Praktická cvičení z veřejné správy Celkem všeobecně vzdělávací předměty Celkem odborné předměty Celkem PV1,2

6 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru M/001 Veřejnosprávní činnost Učební dokumenty č.j / ze dne 13. května 2003 Tento učební plán schválený ředitelem školy dne 19. června 2004 s platností od počínaje prvním ročníkem Povinné předměty - základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Občanská nauka Matematika Základy přírodních věd Aplikovaná psychologie Společenská kultura Tělesná výchova Zeměpis Právo Veřejná správa Ekonomika a sociální politika Účetnictví Veřejné finance Technika administrativy Písemná a elektronická komunikace Informační a komunikační technologie Povinné předměty - výběrové Demografie a statistika Praktická cvičení z práva Aplikované výpočty Podnikové účetnictví Celkem Souvislá praxe (týdny) PV3,4

7 studijního oboru M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání - management obchodu Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Ekonomika Účetnictví Písemná a elektronická komunikace Právo Marketing Management Praktická cvičení z ekonomiky Provoz obchodu Celkem všeobecně vzdělávací předměty Celkem odborné předměty Celkem PM1,2

8 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru M/036 Management obchodu Učební dokumenty č.j /99-23 ze dne 22. června 1999 Tento učební plán schválený ředitelem školy dne 5. června 2002 s platností od počínaje prvním ročníkem A. Povinné Všeobecně vzdělávací Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Občanská nauka Dějepis Matematika Základy přírodních věd Tělesná výchova Odborné Podniková ekonomika Obchodní korespondence Informační a komunikační technologie Účetnictví Právo Psychologie prodeje Marketing Management Praxe B. Profilující Technika administrativy Obchodní právo Zbožíznalství Provoz obchodu Hospodářské výpočty Celkem Souvislá praxe (týdny) PM3,4

9 studijního oboru M/01 Elektrotechnika Školní vzdělávací program Elektrotechnika Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Strojnictví Technické kreslení Elektrotechnický základ Elektronika Elektrotechnologie Elektrotechnická měření - - 4/2 4/3 8/5 Číslicová technika Praktická cvičení z odborných předmětů 3/3/3 3/3/3 3/3/3-9/9/9 C. Výběrové Celkem Souvislá praxe (týdny) Poznámka: Ve 3. a 4. ročníku bude vyučováno podle jednoho zaměření, zvoleného celou třídou. C. Výběrové Automatizační technika Mikroprocesorová technika Automatizační technika Stroje a zařízení Automatizační cvičení Elektronická zařízení Elektroenergetika Elektrická zařízení a pohony Automatizační technika Aplikovaná elektronika Elektroenergie Elektrické stroje a přístroje Počítačové systémy Automatické řízení Elektronické počítače - - 4/2 5/2 9/4 Programování Elektronické obvody Počítačové sítě PE1,2

10 studijního oboru M/01 Elektrotechnika Školní vzdělávací program Elektrotechnika Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova Strojnictví Technické kreslení Elektrotechnický základ Elektronika Informační a komunikační technologie Elektrotechnologie Elektrotechnická měření - - 4/2 4/3 8/5 Číslicová technika Ekonomika Praktická cvičení z odborných předmětů 3/3/3 3/3/3 3/3/3-9/9/9 C. Výběrové Celkem Souvislá praxe (týdny) Poznámka: Ve 3. a 4. ročníku bude vyučováno podle jednoho zaměření, zvoleného celou třídou. C. Výběrové Automatizační technika Mikroprocesorová technika Automatizační technika Stroje a zařízení Automatizační cvičení Elektronická zařízení Elektroenergetika Elektrická zařízení a pohony Automatizační technika Aplikovaná elektronika Elektroenergie Elektrické stroje a přístroje Počítačové systémy Automatické řízení Elektronické počítače - - 4/2 6/2 10/4 Programování Elektronické obvody Počítačové sítě PE3,4

11 studijního oboru M/01 Stavebnictví Školní vzdělávací program Stavebnictví - pozemní stavitelství Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Deskriptivní geometrie Technické kreslení Architektura CAD systémy Stavební materiály Technická měření Stavební mechanika Geodézie Stavební stroje Pozemní stavitelství Konstrukční cvičení Stavební konstrukce Stavební příprava a provoz Praktická cvičení z odborných předmětů Celkem všeobecně vzdělávací předměty Celkem odborné předměty Celkem PP1,2

12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru L/524 Podnikání Nástavbové denní studium pro absolventy tříletých učebních oborů Učební dokumenty č.j / ze dne 14. července 2004 Tento učební plán schválený ředitelem školy dne s platností od počínaje prvním ročníkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis 2-2 Matematika Základy přírodních věd Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika podniku Účetnictví Písemná a elektronická komunikace Právo Management a marketing Psychologie 2-2 Chod podniku Celkem NP1,2

13 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru L/524 Podnikání Nástavbové dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů Učební dokumenty č.j / ze dne 14. července 2004 Tento učební plán schválený ředitelem školy dne s platností od počínaje prvním ročníkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Základy přírodních věd Informační a komunikační technologie Ekonomika podniku Účetnictví Písemná a elektronická komunikace Právo Management a marketing Psychologie Chod podniku Celkem DP1,2,3

14 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru L/506 Provozní technika se zaměřením na technologii montáží a oprav Nástavbové dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů Učební dokumenty č.j /04-23 ze dne 17. srpna 2004 Tento učební plán schválený ředitelem školy s platností od počínaje prvním ročníkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Informační a komunik. technologie Ekonomika Technická mechanika Technická měření Stroje a zařízení Technologie Technologie montáží a oprav Celkem DT2

15 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru L/501 Elektrotechnika Nástavbové dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů Tento učební plán schválený ředitelem školy s platností od počínaje prvním ročníkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Nauka o společnosti Matematika Fyzika Výběrové předměty Konverzace v cizím jazyku Základy práva Ekonomika a řízení Informační a komunikační technologie Automatizace Elektrické měření Elektronika Elektrotechnika Výběrové odborné předměty Elektrické stroje a přístroje Elektroenergetika Elektrotechnologie Číslicová technika Celkem DE1

16 učebního oboru H/01 Elektrikář Školní vzdělávací program Elektrikář Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Přírodovědný základ Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Elektrotechnika Elektrická měření Technické kreslení Materiály a technologie Elektrické stroje a přístroje Elektronika Rozvodná zařízení Celkem teoretická výuka Celkem E1,2

17 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky učebního oboru H/001 Elektrikář Učební dokumenty č.j / ze dne 26. srpna 2003 Tento učební plán schválený ředitelem školy dne 19. června 2006 s platností od počínaje prvním ročníkem Všeobecně vzdělávací Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Občanská nauka Základy přírodních věd Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Technická dokumentace Základy elektrotechniky Materiály a technologie Elektrické stroje a přístroje Elektronika Elektrické měření Ekonomika Výběrové předměty Stroje a zařízení Rozvodná zařízení Celkem teoretická výuka Celkem E3

18 učebního oboru H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Přírodovědný základ Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Stroje a zařízení Technické kreslení Elektrotechnika Automobily Opravárenství a diagnostika Celkem teoretická výuka Celkem A1,2

19 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky učebního oboru H/001 Automechanik Učební dokumenty č.j /98-23 ze dne 6. února 1998 Tento učební plán schválený ředitelem školy dne 5. června 1999 s platností od počínaje prvním ročníkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika 2,5 1,5 1 5 Fyzika Informační a komunikační technologie - 1,5 1 2,5 Základy ekologie Tělesná výchova Ekonomika Strojnictví Strojírenská technologie Technické kreslení 1, ,5 Automobily 1,5 2,5 2 6 Opravárenství a diagnostika 1 2,5 2,5 6 Elektrotechnika - 2 1,5 3,5 Řízení motorových vozidel Celkem teoretická výuka 17, ,5 Celkem 32, ,5 A3

20 učebního oboru H/01 Strojní mechanik Školní vzdělávací program Zámečník Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Informační a komunikační technologie Přírodovědný základ Tělesná výchova Ekonomika Technické kreslení Strojírenské materiály Strojírenská technologie Technologie montáží a oprav Technologie ručního zpracování Strojní součásti Stroje a zařízení Celkem teoretická výuka Celkem Z1,2

21 učebního oboru H/01 Strojní mechanik Školní vzdělávací program Zámečník Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Informační a komunikační technologie Chemie Biologie Tělesná výchova Ekonomika Technické kreslení Strojírenské materiály 1, ,5 Strojírenská technologie Strojní součásti Technologie ručního zpracování Technologie montáží a oprav Stroje a zařízení Celkem teoretická výuka 18, ,5 Celkem 33, ,5 Z3

22 učebního oboru H/01 Obraběč kovů Školní vzdělávací program Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Přírodovědný základ Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Technická dokumentace Strojírenská technologie Strojnictví Technologie Technologická cvičení Celkem teoretická výuka Celkem O1

23 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky učebního oboru H/ 001 Obráběč kovů Učební dokumenty č.j /01-23 ze dne 12. dubna 2001 Tento učební plán schválený ředitelem školy dne 1. června 2002 s platností od počínaje prvním ročníkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Informační a komunikační technologie Základy ekologie a chemie Tělesná výchova Ekonomika Technická dokumentace Strojírenská technologie Strojnictví Technologie Technologická cvičení Celkem teoretická výuka Celkem O2,3

24 učebního oboru H/01 Zedník Školní vzdělávací program Zedník Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Přírodovědný základ Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Technické kreslení Technologie Materiály Stroje a zařízení Přestavby budov Celkem teoretická výuka Celkem S1,2

25 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky učebního oboru H/001 Zedník Učební dokumenty č.j /97-72 ze dne 11. srpna 1997 Tento učební plán schválený ředitelem školy s platností od počínaje prvním ročníkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1,5 1,5 1 4 Občanská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Ekonomika pro stavební obory Odborné kreslení Stroje a zařízení Materiály 1 1,5 2 4,5 Přestavby budov Vybrané stati Technologie 1, ,5 Celkem teoretická výuka Celkem S3

26 učebního oboru H/01 Instalatér Školní vzdělávací program Instalatér Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Přírodovědný základ Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Technické kreslení Vytápění Instalace vody a kanalizace Plynárenství Materiály 0, ,5 Stavební konstrukce 0, ,5 Odborná cvičení Celkem teoretická výuka Celkem I1

27 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky učebního oboru H/001 Instalatér Učební dokumenty č.j /97-72 ze dne 3. března 1997 Tento učební plán schválený ředitelem školy s platností od počínaje prvním ročníkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1,5 1,5 1 4 Občanská nauka Matematika Fyzika Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Ekonomika Technické kreslení Materiály Stavební konstrukce Instalace vody a kanalizace 2 2 2,5 6,5 Vytápění Plynárenství Odborná cvičení Celkem teoretická výuka 17,5 17,5 16,5 51,5 Celkem 32,5 32,5 31,5 96,5 I2,3

28 učebního oboru H/01 Montér suchých staveb Školní vzdělávací program Montér suchých staveb Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Přírodovědný základ Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Technické kreslení Technologie Materiály Technická zařízení budov - 0,5 1 1,5 Stavební konstrukce Přestavby budov - 0,5 1 1,5 Celkem teoretická výuka Celkem R1

29 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky učebního oboru H/001 Montér suchých staveb Učební dokumenty č.j /99-23 ze dne 19. srpna 1999 Tento učební plán schválený ředitelem školy s platností od počínaje prvním ročníkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1,5 1,5 1 4 Občanská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Ekonomika Odborné kreslení Stavební materiály Stavební konstrukce Technická zařízení budov - 1 0,5 1,5 Přestavby budov Technologie 2 2 3,5 7,5 Celkem teoretická výuka 16,5 15, Celkem 31,5 30, R2,3

30 studijního oboru M/01 Technické lyceum Školní vzdělávací program Technické lyceum Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Technická fyzika Aplikovaná matematika Technické kreslení Deskriptivní geometrie Průmyslový design CAD systémy Výběrové předměty Technická mechanika / Elektrotechnika Technologické procesy / Elektrotechnologie Technické měření Celkem všeobecně vzdělávací předměty Celkem odborné předměty Celkem TL1

31 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky učebního oboru H/001 Malíř Učební dokumenty č.j /96-74 ze dne 6. srpna 1996 Tento učební plán schválený ředitelem školy s platností od počínaje prvním ročníkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1,5 1,5 1 4 Občanská nauka Matematika Chemie Základy ekologie Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Ekonomika Odborné kreslení 2 3 1,5 6,5 Materiály 2 2,5 2 6,5 Stavební konstrukce - - 1,5 1,5 Technologie Celkem teoretická výuka 17, ,5 Celkem 32, ,5 M1

32 studijního oboru M/01 Strojírenství Školní vzdělávací program Strojírenství Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Technické kreslení Strojírenská technologie Mechanika Stavba a provoz strojů Elektrotechnika Kontrola a měření CAD systémy Praktická cvičení z odborných předmětů Celkem všeobecně vzdělávací předměty Celkem odborné předměty Celkem PS1

33 učebního oboru H/01 Truhlář Školní vzdělávací program Truhlář Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Přírodovědný základ Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Technické kreslení Technologie Materiály Výrobní zařízení Konstrukční příprava Celkem teoretická výuka Celkem T1

34 studijního oboru M/01 Strojírenství Školní vzdělávací program Strojírenství - řízení jakosti Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Strojírenská technologie Technické kreslení Stavba a provoz strojů Technická měření Základy řízení jakosti Elektrotechnika Mechanika Praktická cvičení z odborných předmětů Celkem všeobecně vzdělávací předměty Celkem odborné předměty Celkem PŘ1

35 učebního oboru H/01 Tesař Školní vzdělávací program Tesař Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Přírodovědný základ Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Technické kreslení Technologie Materiály Stavební konstrukce Celkem teoretická výuka Celkem H1

36 učebního oboru H/01 Zedník Školní vzdělávací program Zedník - obkladač Tento učební plán je schválen ředitelem školy s platností od 1. září Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Přirodovědný základ Informační a komunikační technologie Ekonomika Tělesná výchova Technické kreslení Technologie Materiály Stroje a zařízení Přestavby budov Celkem teoretická výuka Celkem SO1

Učební plán M/01 Dopravní prostředky

Učební plán M/01 Dopravní prostředky 23-45-M/01 Dopravní prostředky Školní vzdělávací program Dopravní prostředky Tento učební plán byl schválen pedagogickou radou a ředitelem školy s platností od 1. září 2013 Cizí jazyk 3 3 3 3 12 Matematika

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ

SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ, KROMĚŘÍŽ SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ Platný od 1. 9. 2005 Kroměříž 2005.01.12. Vypracoval: Antonín Hubáček Schválil: Ing. Miroslav Školoudík ZTV ředitel COPT Uč. plán 05 Obsah:

Více

S t r o j í r e n s t v í

S t r o j í r e n s t v í Zaměření : S t r o j í r e n s t v í P o č í t a č o v á g r a f i k a Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í Školní rok: 2010 / 11 A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY 33 33 33-35 35 33 132-134

Více

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Máchova 628/10

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Máchova 628/10 č. j. SPŠSVM/0565/2018 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Máchova 628/10 Učební plán studijního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura

Více

Hodin hodin v ročníku ( název a kategorie ) Celkem A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

Hodin hodin v ročníku ( název a kategorie ) Celkem A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY Učební plán oboru : 23 41 M / 001 S T R O J Í R E N S T V Í Zaměření : P o č í t a č o v á g r a f i k a MŠMT ČR dne 29.12.1997 pod č.j. 37 747/97-23 1. Všeobecně vzdělávací 20 15 12 10 57 Občanská nauka

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a Platnost ŠVP : od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI 4187 Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í P o č í t a č o v á g r a f i k a 1. Všeobecně

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Změna na verzi 2.1 platná od 1. 9. 2019 strana 1 ze 5 Změnový list Verze 2.1 Změněná

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a Platnost ŠVP : od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI 4187 Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í P o č í t a č o v á g r a f i k a 1. Všeobecně

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a. S t r o j í r e n s t v í

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a. S t r o j í r e n s t v í Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í Název ŠVP (2. až 4. ročník): P o č í t a č o v á g r a f i k a Název ŠVP : (1. ročník, od 1.9.2017): S t r o j í r e n s t v í 1. Všeobecně vzdělávací

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Učební plány. Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech

Učební plány. Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2015/2016

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

3941M Technický interdisciplinární M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení UČEBNÍ PLÁN. studijního oboru

3941M Technický interdisciplinární M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení UČEBNÍ PLÁN. studijního oboru MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne. 6. 999, čj. 7 00/99, s platností od. 9. 999 počínaje. ročníkem Kmenový

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

Učební plán SPŠ stavební Valašské Meziříčí, obor Instalatér

Učební plán SPŠ stavební Valašské Meziříčí, obor Instalatér Učební plán SPŠ stavební Valašské Meziříčí, obor Instalatér Učební obor: 36-52-H/01 Instalatér Rok: 2016/2017 Všeobecně vzdělávací předměty Aplikovaná matematika Materiály Instalace vody a kanalizace Vytápění

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

ŠVP Opravář zemědělských strojů

ŠVP Opravář zemědělských strojů Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Opravář zemědělských strojů 41 55 H/01 Opravář zemědělských strojů Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné

Více

Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni žáci (denní forma bez nástaveb) - k

Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni žáci (denní forma bez nástaveb) - k Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 6a Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni (denní forma bez

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Učební plán L/02 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Učební plán L/02 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 39-41-L/2 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení RVP 39-41-L/2 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Škola Název ŠVP Platnost, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79,PSČ

Více

Učební plány oborů L platné od 1. září 2014

Učební plány oborů L platné od 1. září 2014 Učební plány oborů L platné od 1. září 2014 34-53- L/01 Reprodukční grafik pro média 34-52- L/01 Tiskař na polygrafických strojích 34-57- L/01 Technik dokončovacího zpracování Všeobecně vzdělávací předměty

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ Střední odborné učiliště, Blatná, U sladovny 671, 388 16 Blatná školní vzdělávací program OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 Změna na verzi 2.2 platné od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem Změnový list

Více

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet Minimální klasifikační portfolio žáka pro pololetní hodnocení Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet IT1 Český jazyk a literatura Ústní

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě 66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě Název předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Český jazyk a literatura 2 2 2 6 Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6 Základy společenských věd 1 1 1 3 Chemie

Více

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY AUTOMECHANIK

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY AUTOMECHANIK SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY AUTOMECHANIK A. Všeobecně vzdělávací Ročník: 1. Ročník: 2. Ročník: 3. Český jazyk a literatura CJL Čítanka č.1,ryšánková Jarmila - 68,Literatura v kostce,sochrová - 98,Český

Více

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou)

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou) 3. Učební plán (od 1.9.2018 počínaje primou a kvintou) 3.1. Celkový nižší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 18 + 4 15 Matematika 18 + 4 0 Informační a komunikační technologie

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ. RVP: 66-53-H/01 Operátor skladování. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ. RVP: 66-53-H/01 Operátor skladování. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ RVP: 66-53-H/01 Operátor skladování... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy Platnost od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem 1 1. Identifikační

Více

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář 020/2 přijat bez přijímací zkoušky 024 přijat bez přijímací zkoušky 035 přijat bez přijímací zkoušky 059 přijat bez přijímací zkoušky 086 přijat bez přijímací zkoušky 100/2

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: 2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ): : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o.

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o. Obor vzdělání: 79-41-K/41 GYMNÁZIUM, zaměření: všeobecné Tento učební plán je platný ve šk. roce 2017/2018 pro 1., 2., 3. a 4. ročník. I. roč. II.roč. III.roč. IV.roč. 3 3 4 4 14 Anglický jazyk 4 3 3 3

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2019/2020

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2019/2020 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2019/2020 Telefon: 554 611 557 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka školy 552 304 079 732 273

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2012 PRO OBOR M/027 MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2012 PRO OBOR M/027 MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2012 PRO OBOR 64-42-M/027 MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 1. Český jazyk a literatura (nižší nebo vyšší úroveň) didaktický test, písemná práce - zadává Centrum,

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Maturitní zkouška na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod v roce 2013

Maturitní zkouška na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod v roce 2013 Rozhodnutí ředitele školy o podobě maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky 1. povinná zkouška Společná část maturitní zkoušky sub) MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky I. Ekonomika před

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2013

Více

Číslo verze dokumentu: ŘD_05_1. Název dokumentu: Stipendijní řád 2011_2012. Zpracovatel: Účinnost od: Vydáno dne: Schválil: Vytištěno dne: Strana

Číslo verze dokumentu: ŘD_05_1. Název dokumentu: Stipendijní řád 2011_2012. Zpracovatel: Účinnost od: Vydáno dne: Schválil: Vytištěno dne: Strana Název Stipendijní řád 2011_2012 ředitel 01. 09. 2011 01. 09. 2011 Ř 01. 09. 2011 1/16 Provedené revize a změny v dokumentu Číslo revize Strana Číslo kapitoly Popis změny Název Stipendijní řád 2011_2012

Více

2010-2011. Sokolov ISŠTE. Královské Poříčí ISŠTE. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

2010-2011. Sokolov ISŠTE. Královské Poříčí ISŠTE. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov PODNIKÁNÍ (3leté dálkové studium) Brožura byla zpracována v rámci projektu MERKUR zlepšování podmínek pro výuku technických oborů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

Konference TTnet Beroun Mgr. Josef Lancoš. Kvalifikační předpoklady pro učitele odborného výcviku

Konference TTnet Beroun Mgr. Josef Lancoš. Kvalifikační předpoklady pro učitele odborného výcviku Konference TTnet Beroun 30.11. 1.12.2017 Mgr. Josef Lancoš Kvalifikační předpoklady pro učitele odborného výcviku Něco na úvod o škole 1951- zahájení vzdělávací činnosti výuka probíhala v historických

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od 1.9.2009 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100,

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Platnost 1.9.2008 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.

Více

Strategický plán rozvoje školy. Dlouhodobý záměr ( ) / Školní akční plán (akcentace na 5 let)

Strategický plán rozvoje školy. Dlouhodobý záměr ( ) / Školní akční plán (akcentace na 5 let) Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Strategický plán rozvoje školy Dlouhodobý

Více

Využití výstupů z projektů OPVK

Využití výstupů z projektů OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Využití výstupů z projektů OPVK Autor: Jiří Sumbal, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Datum: 23.

Více

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství 2. Počet bodů za známku z matematiky, jazyka českého a fyziky Matematika, jazyk český a fyzika průměr v I. pololetí 9. třídy ZŠ. Pokud dojde k rovnosti i v tomto případě, rozhoduje

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Učební plán denní formy vzdělávání platný od UČEBNÍ PLÁN

Učební plán denní formy vzdělávání platný od UČEBNÍ PLÁN Učební plán denní formy vzdělávání platný od 1. 9. 2016 UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího Kód a název oboru vzdělání programu Forma Cestovní ruch 65-43-N/.. Cestovní ruch denní Názvy vyučovacích 1. ročník

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař Kvalitní jídlo a obsluha - vše pro spokojenost hosta Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Škola Název ŠVP

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor M/01 Elektrotechnika

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor M/01 Elektrotechnika Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika Automatizace a systémy řízení dodatek č. 2 platný od 1.9.2016 Strana

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Multimediální a propagační tvorba

Multimediální a propagační tvorba Školní vzdělávací program Tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) každého vyučovaného oboru trvala téměř dva roky a každý ŠVP má přibližně 250 stran. Na jeho tvorbě se podíleli vyučující všech předmětů

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

1. část charakteristika oboru

1. část charakteristika oboru 1. část charakteristika oboru IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 PROFIL ABSOLVENTA... 3 Zaměření Konstrukce a v letectví:... 3 Zaměření Průmyslový design a konstrukce vozidel:... 3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA - PŘÍKLADY

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ, NOVÝ BYDŽOV, DR. M. TYRŠE 112, IČO Královéhradecký kraj. ročník 2018 V Novém Bydžově

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ, NOVÝ BYDŽOV, DR. M. TYRŠE 112, IČO Královéhradecký kraj. ročník 2018 V Novém Bydžově STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ, NOVÝ BYDŽOV, DR. M. TYRŠE 112, IČO 00087751 Královéhradecký kraj ročník 2018 V Novém Bydžově 30. 09. 2018 10/ 2018 Příkaz ředitele SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112,

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. Tento dokument je závazný pro zaměstnance Střední školy energetické a stavební, příspěvková organizace (dále jen škola). 2. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník Kvalitní jídlo a obsluha - vše pro spokojenost hosta Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Škola Název

Více

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství 2. Počet bodů za známku z matematiky, jazyka českého a fyziky Matematika, jazyk český a fyzika průměr v I. pololetí 9. třídy ZŠ. Pokud dojde k rovnosti i v tomto případě, rozhoduje

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Agropodnikání. Jazykové vzdělání (+ estet.) Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12

Agropodnikání. Jazykové vzdělání (+ estet.) Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12 Agropodnikání 12 pro 1. ročník název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12 Základy společenských věd 1 1 1 0 3 + aplikovaná

Více

Učební plány 2015/2016

Učební plány 2015/2016 Č. dokumentu: UPO-001-01092015 Strana 1/25 Dokument Učební plány 2015/2016 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2019/2020. vyhlašuje

1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2019/2020. vyhlašuje 1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2019/2020 V souladu s 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz Škola: Gymnázium, Strakonice, áchova 174 Adresa: áchova č.p. 174, 386 48 Strakonice Ředitel: gr. iroslav Hlava, tel. 731 174 908 Kontakt: gr. iroslav Hlava, tel. 383 313 126; 731 174 908 AJ, FJ, L, NJ,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

6. UČEBNÍ PLÁN. 23-45-N/.. Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení. Absolutorium. Diagnostika silničních vozidel

6. UČEBNÍ PLÁN. 23-45-N/.. Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení. Absolutorium. Diagnostika silničních vozidel VOŠ a SŠ automobilní, ábřeh, U Dráhy 6 789 01 ábřeh 6. UČEBNÍ PLÁN 6.1. Učební plán 6.2. Jednosloupcový učební plán (Sbírka zákonů č.47006, 12, odst. e) UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více