PUTOVÁNÍ PO HISTORICKÝCH MĚSTECH. Vážení občané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.- 5. PUTOVÁNÍ PO HISTORICKÝCH MĚSTECH. Vážení občané,"

Transkript

1 ročník Dvojčíslo DUBEN, KVĚTEN 2011 PUTOVÁNÍ PO HISTORICKÝCH MĚSTECH Vážení občané, mezi mnoha problémy a starostmi, kterých ve správě obce stále neubývá, se čas od času objeví dobrá zpráva. Jednou z nich je i to, že naše městečko se stalo nositelem projektu Putování po historických městech v Plzeňském kraji. Jedná se o velký projekt, který si vzal za cíl propagovat kulturní cestovní ruch. Projekt chce ukázat turistům, že v Čechách není jen Praha a Český Krumlov, ale mnoho zajímavých měst a městeček. Nositeli projektu jsou města, která získala ocenění Historické město roku. K nim se připojují města partnerská. Partnery Spáleného Poříčí jsou v Plzeňském kraji Dobřany, Stříbro, Klatovy a zámky Kozel a Nebílovy. Propagace měst už probíhala na mnoha veletrzích cestovního ruchu. Jsou vytištěny několikajazyčné propagační materiály, rozběhla se turistická soutěž. Byly vydány turistické soutěžní knížky. Turisté budou získávat v jednotlivých městech razítka a ten, kdo jich bude mít všech 13, zúčastní se slosování o velmi lákavé ceny. V průběhu celé turistické sezóny budou v jednotlivých 13 městech probíhat takzvané TOP týdny - plné výstav, koncertů, divadel, sportovních a turistických akcí. TOP týden ve Spáleném Poříčí bude od 17. do 24. září. Projekt Putování jsme zahájili na velikonoční pondělí otevřením stálých expozic špýcharu ve Dvoře. Stránky projektu jsou na : 1

2 K malému velikonočnímu trhu, k výstavním expozicím Procházka po Brdech, Galerie kresleného humoru Jiřího Wintera Neprakty a Svatá Anežka očima dětí na našem špýcharu, se vracíme několika fotografiemi. VÝSTAVA K 800. VÝROČÍ NAROZENÍ ANEŽKY PŘEMYSLOVNY SV. ANEŽKY ČESKÉ Děti našich škol Základní a mateřské školy, Církevní střední odborné školy a ZUŠ Starý Plzenec, se zapojily v rámci hnutí Na vlastních nohou STONOŽKA do soutěže výtvarných prací - Svatá Anežka očima dětí a mladé generace. O Anežce děti diskutovaly i s naším panem farářem P.Mir. Vančem. Na velikonoční pondělí byla ve špýcharu otevřena výstava všech těchto prací ze Spálenopoříčska. Anežka Přemyslovna určitě stojí za připomenutí. Ve své době patřila mezi největší celebrity. Kdyby žila ve svém postavení dnes, neudělala by bez paparazziů ani krok. Byla dcerou krále, který založil v Evropě velkou říši a Čechy udělal dědičným královstvím. Byla sestrou dalšího krále, který hospodářsky pozvedl celou zemi. Podle přesných plánů vznikla v té době česká města a jejich základní plán je ve většině měst zachován dodnes. Byla tetou dalšího krále, kterému přezdívali železný a zlatý. Byla princeznou s mnoha nápadníky. Ale především byla vnímavou, vzdělanou ženou. Seznámila se s myšlenkami Františka z Assisi a svaté Kláry. S Klárou si dopisovala. František změnil svou dobu. Moc a bohatství pro něj nic neznamenaly. Odřekl se jich. Sám na sobě ukázal, že pravý život se dá žít v chudobě a radosti, v souladu se všemi živými bytostmi, se svými bližními, přírodou a stále při tom děkovat Bohu za dar lásky a života. Anežka opustila nádheru, bohatství a moc a založila klášter klarisek, žijících ideály 2

3 Františka a Kláry. Anežka jako představená kláštera v té době žila pro chudé a nemocné a založila tak zdravotní a sociální péči v naší zemi. V roce 1989 přiměl příklad a svatořečení Anežky mnohé lidi k novému promyšlení vlastního života. Mnozí si tehdy řekli, že mnohem cennější než život v povoleném materiálním dostatku je osobní svoboda A co příklad Anežky dnes? Zjišťujeme, že honba za stále rostoucím DPH a výrobou nekonečného množství spotřebních věcí asi není tím nejlepším receptem na štěstí Dětské kresby proto mají svůj velký smysl i dnes. P.Čížek Výstavba vodovodu v obcích, posílení vodního zdroje Město získalo příslib dotace z Operačního programu životní prostředí na výstavbu vodovodních řadů v některých místních částech a připojení dalšího vodního zdroje. Projekt bude zahrnovat dokončení vodovodních řadů v dolní Lipnici a v Těnovicích, výstavbu vodovodu v Hořehledech a Číčově, dále pak připojení dalšího vodního zdroje a úpravny vody ve Spáleném Poříčí. V současné době se připravuje dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Po zpracování této dokumentace bude následovat vyhlášení výběrového řízení. Zahájení samotných stavebních prací je předpokládáno přibližně na druhou polovinu letošního roku a mezi prvními budou provedeny práce na připojení nového vodního zdroje. Do té doby bude vodovod ve Spáleném Poříčí a Lipnici zásobován ze stávajícího vrtu, jehož kapacita je plně postačující pro zajištění běžné potřeby pro domácnosti, není však možné dlouhodobě pokrýt zvýšené odběry vody způsobené napouštěním bazénů a zavlažováním. Protože se blíží období, kdy ke zvýšeným odběrům vody způsobeným právě napouštěním bazénů a zavlažováním dochází, žádáme všechny občany využívající veřejný vodovod k rozumnému nakládání s pitnou vodou. J. Jindřich Voda, voděnka, vodička Obyvatelé Plzně a všichni z okolí, napojeni na bývalé plzeňské vodárny, dostali přání k novému roku od vodáren zdražení vody o 34%. Plzeňané platí teď 68,47 Kč za m 3 pitné vody. Před lety jsme mohli využít nabídku z Plzně, že nám do Poříčí plzeňskou vodu zavedou. Nějak tomu tehdy vedení našeho města nebylo nakloněno, takže teď platíme za poříčskou vodu 30 Kč/m 3. Plzeňané postavili vodárnu na Homolce snad už za císaře pána, několikrát ji doplňovali, ale najednou je majoritním majitelem vody v Plzni francouzská firma. Aby mohlo město Plzeň přijímat dotace z EU, koupí si vodárnu od Francouzů zase zpátky, ale až v roce Dřív prý to nejde. Pan ředitel plzeňské vodárny píše v plzeňských Radničních listech, že do loňského roku byla cena vody v Plzni nejnižší v celé republice a teď je malinko nad průměr. Že bychom ho pozvali do Poříčí na návštěvu? Přesto nejsou mnozí Poříčáci s vedením města spokojeni! Za přátele zeleného údolí, zahrnující pod Poříčím na Bradavě i naší zelenou rákosovou čistírnu odpadních vod Ing. Miroslav Tupý ODPADY Jen s velkým přemáháním píši o černých skládkách. Bohužel, nemohu jinak. Každé jaro se někteří lidé rozhodnou vyhodit svůj odpad do přírody. V letošním roce jich bylo více než jindy. Je to pro mě nepochopitelné proto, že každý má možnost uložit svůj odpad ZDARMA DO SBĚRNÉHO DVORA. Zaplacením symbolického manipulačního poplatku se stává majitelem odpadu město a zajišťuje pomocí smluv s odbornými firmami jeho třídění a uložení. Ročně na celkovou likvidaci odpadu doplácíme zhruba 1/2 3/4 mil.kč. Tyto peníze bychom mohli využít účelněji. Přesto to některým nestačí a vozí odpad do lesů a luk. Tyto odpady na náklady města odstraníme. Jen prosím : PŘÍŠTĚ DO SBĚRNÉHO DVORA. Č.P. 3

4 Žijeme v úžasném koutě Evropy Úvaha nad článkem v časopisu IRIS Citováno doslova: Poloha našeho státu, uprostřed evropských nížin, pahorkatin, vysokých hor, se projevuje v jeho pozoruhodné geologické a biologické rozmanitosti. Česká republika se rozkládá na území přibližně km 2. Od západní k východní hranici měří vzdušnou vzdáleností necelých 500 km, od severu na jih dokonce ani ne 300 km. Přesto se na této ploše najdou lužní lesy a pobřežní nivy, mokřady a rašeliniště, lesostepní společenstva, rozlehlé komplexy jehličnatých, smíšených a listnatých lesů či arkticko alpinské tundry na vrcholech nejvyšších hor. Nežijeme v úžasném koutě Evropy? Máme proto naši vlast chráněnou 25 Chráněnými krajinnými oblastmi (CHKO). Nejstarší je Český ráj, nejmladší Český les. Ta poslední je celá v Plzeňském kraji. Největší jsou Beskydy (1160 ha), nejmenší Blaník (41 ha). Zahrnují celkem 15% plochy republiky. Až dosud autor článku, schovaný pod šifrou na konci, píše o naší přírodě, hezky a určitě i s dokonalým přehledem. Až na poslední odstavec! Na pěti řádcích zavírá svoji chválu několika hrozbami: neřízený turistický ruch, neřízená výstavba a další civilizační vlivy. Civilizační vlivy dálnice a jejich doplňky (obrovské sklady kolem, zvané logistická centra), satelitní městečka na dosud panenské půdě. A neřízený turistický ruch? Čtyřkolky v lese, lyžaři na lavinových svazích, horská kola, projíždějící horskou klečí a další vysoce popularizované adrenalinové sporty. Zase já amatér, pláču na cizím hrobě. Doufám jen, že to není pláč na hrobě zákony nechráněných krajinných oblastí a celé České země. Ale kudy vedou cesty k trvale udržitelnému rozvoji naší České země, ale i celé Země? Neobvyklá setkání tak velkého množství občanů v zámeckém salonku u povídání o místní krajině, které povede ke zpracování krajinného plánu, mi dává naději. Naději, že alespoň naše Poříčsko bude mít štěstí. A jak říkával náš rodák a spisovatel Jiří Pelikán: Zase bude líp. Ing.M.Tupý Mezinárodní projekt pro mládež v Litvě Je vám let? Bydlíte na území MAS sv. Jana z Nepomuku? Hledáte zajímavý program na letní prázdniny? Máte zájem poznat různé národnosti, jejich zvyky a náboženské tradice? Zúčastněte se s námi mezinárodní výměny mládeže v litevském městečku Plunge. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku ve spolupráci s MAS Krajina srdce a zahraničními partnery z Litvy, Polska a Turecka, připravila mezinárodní projekt pro mládež v termínu od 4. do 11. července 2011, tématicky zaměřeného na kulturu, tradice a náboženské zvyklosti. Předběžný program brzy zveřejníme na v sekci Aktuality a bude upřesněn po plánovací návštěvě našeho zástupce v Litvě, která se uskuteční začátkem června. Příspěvek účastníků mezinárodní výměny bude v částce do Kč a bude použit na spolufinancování letenky Praha Riga a zpět. Náklady na ubytování, stravu, část dopravy a program bude hrazen z programu Youth in Action v Litvě. Kapesné a pojištění si budou účastníci hradit sami. Podmínkou je znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni. S ohledem na potřebu dobré vzájemné znalosti účastníků připravujeme společně s MAS Krajina srdce seznamovací akci (květen červen 2011), o které budou účastníci včas informováni. Případní zájemci se mohou hlásit a získat více informací na kontaktu: Michal Arnošt, MAS sv. Jana z Nepomuku, tel.: Hlaste se rychle, kapacita je omezená! 4

5 KLUB TŘETÍ ARMÁDY PLZEŇ již tradičně navštíví Spálené Poříčí u příležitosti letošních oslav osvobození jihozápadních Čech americkou armádou společně s klubem OLD CAR RANGERS PRAHA ve čtvrtek 5. května. Předpokládaný příjezd konvoje historických vozidel na náměstí je v 9:30, předpokládaný odjezd v 10:30 h. STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ Ne, že bych chtěl předkládat vysoce sledovaný pořad Stanislava Motla na ČR 2. I náš region by si zasloužil objasnit některá historická fakta, tabu a třeba i tajemství. Tomu bych chtěl přispět i já několikadílným seriálem. Na konci každého dílu bych Vám chtěl položit otázku, nad kterou Vás nechám přemýšlet. Jaroslav Hodek, Měšťanská beseda STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ JASNOVIDECTVÍ pátera Ferdy 1. díl Páter František FERDA se narodil jako syn zemědělského šafáře. Matce bylo 40 let, otci 64. Malý František měl dvě záliby a lásky. Přírodu a hudbu. Možná právě toto spojení a později utrpení v desítce žalářů a lágrů od Jáchymova po Bory uvolnily v páterovi Ferdovi schopnosti diagnostikovat, ale i léčit Po dalším odstavci bych nechtěl, aby jste se pousmívali nebo nedůvěřovali tomu, o čem se zmíním. Vím o těchto schopnostech své a přiznám se, že i já jsem se těmto schopnostem lidí před 30 lety smál, než jsem se o nich sám přesvědčil. Znalost přírody a jasnovidné schopnosti pátera Ferdy mu umožňovaly se trochu porozhlédnout po historii svého rodu. Zpětné pohledy jej zaváděly stále do našeho kraje, zvláště do okolí Lopaty. Věděl dobře o svých předcích z hradu a podhradí Lopaty, zemanského rodu v Kornaticích i účasti v bitvě u Lipan i na Bílé Hoře. Jeden z potomků rodu byl pastýřem v Milínově a pak v Nezvěsticích. Tento předek měl stejné jasnovidné schopnosti jako páter Ferda. Za Marie Terezie se musel každý nějak jmenovat. Chudí dostávali většinou přezdívky. Prapředek pátera dostal jméno PRDA. To mu přiřkla komise. Ale protože byl ve svém okolí velmi vážený pro své výjimečné schopnosti léčit lidi i dobytek, tak mu farář dal jméno FERDA. Tímto okamžikem pokračoval starý rod, jako rod Ferdů Páter Ferda byl zatčen a po 9 letech vězení a lágrů propuštěn. Další kněžské poslání mu nebylo dovoleno. Až po 18 letech od svého zatčení dostal státní souhlas, ale jen jako duchovní správce v Domově důchodců. Od roku 1978 byl v Sušici, kde pomáhal tisícům lidí, kteří byli nemocní. Při diagnostice a léčení využíval schopnost jasnovidectví a není znám jediný případ, kdy by se zmýlil. Dokázal určit diagnózu pacienta na dálku, mnohdy několika set i tisíců kilometrů, bez osobní přítomnosti pacienta. Jeho schopnosti využívali při složitém léčení a operacích nejen u nás, ale i v Sovětském svazu, Itálii, Německu a USA. Není žádným tajemstvím, že jeho schopnosti využívali i nejvyšší státní představitelé za socialismu. Zemřel Jako vděk spálenopoříčskému rodáku, byla páteru Ferdovi ve Spáleném Poříčí odhalena pamětní deska. Otázka pro přemýšlení : Věříte, že i takoví lidé, s takovými schopnostmi, mezi námi žili a žijí? 5 Jar. Hodek, Měšť.beseda

6 Krátce z MAS: VI. Výzva vyhlášena! Vyhlášená Opatření: Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů Opatření Výroba, prodej a propagace regionálních produktů Opatření Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání Příjem projektů v kanceláři MAS ve Spáleném Poříčí bude probíhat v týdnu od 9. do V sekci "Aktuální výzvy" na jsou nově upravené fiche a také Podrobné informace k Výzvě. Neziskové organizace nově předkládají se Žádostí Osvědčení právního statu (Potvrzení o registraci OS) od Ministerstva vnitra (nesmí být starší než 3 měsíce) a také dokládají volbu Statutárních zástupců. Upozorňujeme, že lhůta pro vydání potřebného potvrzení Ministerstvem vnitra je zhruba 14 dní, proto s žádostí o jeho vystavení prosím neváhejte! Startér pro ženy - Plackování v Radochovech V sobotu 2. dubna proběhl v Radochovech první ročník akce nazvané Radochovské a partoltické plackování aneb kuchyně našich babiček, jejíž konání bylo podpořeno z grantového programu MAS sv. Jana z Nepomuku - Startér pro ženy. Za velkého zájmu místních i přespolních tak byly k ochutnání placky na všechny způsoby: bramborové, zelné, škvarkové či místní speciální, tzv. křehké, jejichž původní recept se v Radochovech a Partolticích předává z generace na generaci. Smyslem projektu bylo také zapojení všech generací do jeho realizace, především té starší generace, která se do aktivit v obou obcích doposud zapojovala jen minimálně. To, že se to v rámci projektu povedlo, svědčí nejen vydaná kuchařka Placky, ale především aktivní účast babiček a dědečků na sobotním Plackování. Smyslem našich kulinářských akcí je v budoucnu hledat i další tematické recepty, např. na knedlíky, kynuté buchty, domácí paštiky aj., prozradila vedoucí týmu Sestry v akci Dagmar Nocarová. Sbíhají-li se Vám sliny, vydejte se do Radochov příští rok, a nechcete-li čekat, vyzkoušejte si upéct Křehké placky dle původního radochovského receptu doma sami: Křehké placky se zelím a škvarky 750g hladké mouky, 500g kysaného zelí, 200g sádla, 200g škvarků, 2 vejce, sůl, trochu mléka Kysané zelí pokrájíme na malé kousky, škvarky nasekáme najemno, sádlo rozpustíme. Vše zpracujeme na polotuhé těsto, ze kterého tvarujeme placky. Pečeme v troubě na suchém plechu a během pečení placky obrátíme. Z této dávky vytvoříme asi 30 ks placek o průměru 10 cm. Recept je od Václavy Francové z Radochov. Pavel Motejzík 6

7 DOMEČKOVÉ AKCE DDM SPÁLENÉ POŘÍČÍ V Domečku ve Spáleném Poříčí se i tento měsíc připravovalo a konalo mnoho různých akcí: Každou středu od hod. do hod. chodí naše motalinky na vyrábění z papírových roliček a už jsou opravdu zručnými pletařkami. Kdo má zájem o pletení košíků z papíru, přijďte mezi nás, rády Vás naučíme tuto levnou a jednoduchou techniku. Dne proběhlo STAVĚNÍ HRADU Z PAPÍROVÝCH ROLIČEK v hotelu Ve Dvoře. Počasí jsme připravili pro nás i soutěžící téměř letní. Soutěže se zúčastnila tři družstva rodinné týmy, které opravdu vytvořily krásná veledíla. Odborná porota byla postavena před nelehký úkol - ohodnotit třemi místy tyto stavby a nebylo skutečně lehké vybrat ten nejlepší hrad. Z přihlížejících se mezi naše soutěžící přidal i mladý pár z Prahy, který Spáleným Poříčím projížděl a nabídka soutěže ho natolik zaujala, že neodolal a zařadil se mezi poříčské účastníky. 7

8 Na prvním místě se umístil hrad Prapoř složený ze soutěžících Prahy a Spáleného Poříčí. Druhé místo obsadil hrad Toflík a třetí místo patřilo družstvu pod vedením Ivy Jakubčíkové, která si pomoc přivedla až z Dýšiné. Strávili jsme společně krásné nedělní odpoledne a velice nás všechny překvapilo, jak jsou děti i poříčáci šikovní a zruční! Děkuji za Dům dětí a mládeže všem zúčastněným a pracovníkům Domu dětí za pomoc při přípravě papírového odpoledne. Obzvláště děkuji za věnovaný čas porotě, která se ve složení Mgr. Jiří Šeffl, Hana Šimanová a Václav Karlík ujala nelehkého úkolu výběru pořadí v umístění. V neposlední řadě děkuji všem sponzorům, kteří věnovali krásné ceny pro naše soutěžící: MěÚ Spálené Poříčí, Cukrárna U Tolarů, Zelenina Spálené Poříčí, Hračkárna p. Kraml a mnoho dalších. Samozřejmě děkujeme paní Janě Hroudové z hotelu Ve Dvoře, která věnovala poukazy na ubytování a na pizzu a poskytla nám prostory nádvoří pro uskutečnění soutěže. Všichni se už teď těšíme na druhý ročník bojů o nejlepší papírový hrad!!! LETNÍ POBYT NA NOVÝCH HUTÍCH Prázdniny, ač se to nezdá, jsou téměř za dveřmi a někteří z Vás již mají zájem o přihlášení na Letní pobyt v Nových Hutích. 8

9 Proto oznamujeme, že přihlášky je možné si vyzvedávat již v kanceláři DDM Spálené Poříčí nebo je možné zaslání na mailovou adresu. Další informace na telef Pavlína Tymlová. Připomínám, že počet účastníků je omezen, proto už teď myslete na letní prázdninové dny a přihlaste se včas! MERKUR V minulém čísle Poříčského zpravodaje jsme žádali o případnou pomoc ty, kterým stavebnice Merkur leží nečinně doma a byli by ochotni ji poskytnout k potřebám kroužku Stavění z Merkura. Tato žádost byla Vámi vyslyšena a někteří z Vás již do Domečku stavebnice nosí. Chtěla bych velice poděkovat za tuto pomoc, je zřejmé, že Vám není činnost dětí ve Spáleném Poříčí lhostejná a rádi podpoříte myšlenku trávení volného času dětí smysluplně a účelně. Moc děkujeme. Domeček Spálené Poříčí přeje všem krásné jarní svátky, hodně sluníčka a radostných dnů. Pozvánka na kurzy v oblastech Drobných řemesel a Drobných sakrálních památek Zveme Vás tímto na kurzy v rámci projektu MEZI KOPCI o.s. Vzdělávací semináře pro rozvoj jižního Plzeňska, podpořeného v V. Výzvě MAS sv. Jana z Nepomuku. Chcete-li se dozvědět něco více o tradičním voskařství a výrobě svíček, výrobě loutek, zdobení kraslic či výrobě keramiky a šperků, nebo naopak zjistit, jakým způsobem pečovat a obnovovat drobné sakrální stavby v krajině, neváhejte a přihlaste se do těchto kurzů. Kurzy proběhnou v níže uvedených termínech na obecním úřadu v Tojicích u Nepomuku (Tojice č.p. 4). Kurzy jsou ideální příležitostí např. pro ženy na mateřské dovolené či nezaměstnané, neboť absolventi budou moci rozvíjet získané dovednosti po ukončení kurzů ve svých domácích dílničkách a následným prodejem výrobků si zajistit vhodnou formu přivýdělku. Účast na kurzech je zdarma. Počet účastníků v jednom kurzu je omezen na 12 osob. Upřednostňováni budou zájemci, kteří se zúčastní všech pěti kurzů, vzhledem k tomu, že kurzy na sebe navazují. Datum Od Do Téma :00 16:00 Drobná řemesla a nehmotné kulturní dědictví :00 16:00 Drobná řemesla a nehmotné kulturní dědictví :00 16:00 Drobné sakrální památky na území MAS a jejich rehabilitace :00 16:00 Drobné sakrální památky na území MAS a jejich rehabilitace :00 16:00 Drobné sakrální památky na území MAS a jejich rehabilitace Přihlášky na kurzy na u: mob

10 VÁŽENÍ OBYVATELÉ OBCE TĚNOVICE, ZVEME VÁS DO KNIHOVNY! Víte, že Místní knihovna nepřerušila svoji výpůjční dobu? OTEVŘENO KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI 14:00-16:00 Pro čtenáře nabízíme službu sice 1x měsíčně, ale je možno si vypůjčit libovolný počet svazků tak, abyste měli po celý měsíc příjemně vyplněn svůj volný čas. Knihy pro předškolní děti i školáky, zajištění povinné četby pro středoškoláky, po dohodě možno obstarat i naučnou literaturu např. o zahradách, přírodě, historii - (využití knihovního fondu knihovny ve Spáleném Poříčí a Blovicích). Dále je možno zajistit tzv. Meziknihovní výpůjční službu v rámci celé republiky, pouze za poštovné. Pro hůře chodící občany možno zajistit donášku knih do domu. (Kontakt : M.Věšínová ). Všechny služby za celoroční poplatek 20,- Kč. Těšíme se na setkávání od 7.května :00 až 16:00. * * * I v dubnu je možno česat švestky! Plzeňský Cimrmanband se nám znovu ukázal a představil. Tentokrát nám předvedli Švestku Z. Svěráka a L. Smoljaka. Návštěva představení v sokolovně byla veliká (přišli hlavně mladí lidé), nálada výborná královsky jsme se pobavili! Lidé přicházeli toho 9.dubna již dávno před 19. hodinou a přišlo (vlastně přijelo) i mnoho cizinců. Půl hodiny před začátkem jsem dostal již vstupenku s číslem 25! Úvod byl, jak je to u Cimrmanbandu zvykem, na předscéně legrace dost, vtípky i anekdoty (dokonce veršované!) tentokrát o dentistech, ale nevynechali ani císaře pána, Zdeňka Nejedlého a třeba i historika Pekaře a spisovatele Jiráska. Potom si smlsli i na železnici: kolejiště, pešunky, pražce, drezina, ale i výpravčí, strojvedoucí, výhybkáři na nikoho a nic nezapomněli zahrnout do té své nekonečné (měla určitě takových 99 slok) písně o železnici. 10

11 Nu a pak vlastní divadelní hra moc hezky upravené jeviště : malé nádražíčko někde ve středních Čechách (Středoplky se jmenuje) a v něm váchter Kamil, který mimo jiné obstarává i šraňky, vede zápisovou knihu a přijímá a odbavuje cestující. A ovšem švestka, ta tu nemůže chybět veliký a krásný ovocný strom, jehož větve se doslova prohýbají pod tíhou nádherných plodů. Pak ještě lavička, na které sedí a odpočívá dědeček pan Motyčka. Přijíždí Sváťa Pulec ovšem pozor, je to vozíčkář; má ovšem s sebou i velikou nůši, právě na to voňavé ovoce. Což o to, to pan Motyčka si na ty švestky přitáhl dokonce veliký pytel! Tak tedy jen začít česat jenže z vlaku vystupuje mladá, hezká, příjemná blondýna, no úplně krev a mlíko ale pozor : Emilka Veselá, určitě byla dřív hodně veselá; za 4 měsíce má přivést na svět pořádného kluka. Teď ještě přichází pan Hájek všude je ho hned plno, hned je tu jako doma a se všemi si podává ruku (na to je odborník!) a vypráví o jedné sufražetce, která má také přijet nejbližším vlakem. Pak je zde ještě (jeviště se plní a všichni okukují tu švestku, jen se do ní pustit!) převozník Urban čeká na svou první lásku. Že by to byla Máňa Urban? No, všechno je už jasné a tak tedy hurá na to česání. Přehodí lano přes strom a vytáhnou jím kluka nahoru do větví. Ale už je zde zase vlak a vlakem přijíždí další slečna, v pořadí už třetí, krásná Andulka. Že by také čekala na nějakého svého chlapce? Hrnou se do toho česání o všechno pryč, navíc se známou písničkou V té naší áleji, švestky se válejí - určitě ji znáte; a pak ještě přidají (to už docela na závěr), Už mou milou do kostela vedou A to už je opravdu konec, i s tím česáním a šmytec a velká děkovačka Další akce, která se našim Sokolům (oddíl Všestrannosti) opravdu povedla. Věříme pevně, že Cimrmanband k nám nepřijel sice poprvé, ale určitě také ne naposled to by byla velká škoda! Chtělo by to ovšem, aby se nějaký takový Cimrmanband utvořil také v našem Poříčí! No, snad tedy příště, musíme být trpěliví! Václav Karásek Básník z nejmilejších Letos si připomínáme dvě životní jubilea, básníka nám tolik milovaného, Národního umělce Jaroslava Seiferta: 110. výročí jeho narození ( ) a 25. výročí jeho úmrtí ( ). A tak naše knihovnice, paní Milena Věšínová, nás pozvala na 21. března do Domu pečovatelské služby, abychom společně zavzpomínali na život a dílo básníka, jednoho z našich největších vždyť on, jako zatím jediný Čech, získal titul laureáta Nobelovy ceny za literaturu! A snad i proto, že UNESCO zavádí Světový den poezie. A Seifert samotný? Syn Žižkova; jeho otec byl zámečníkem, pak i úředníkem a prodával obrazy. Hodně nového a zajímavého nám o jeho synovi řekla paní knihovnice. Vystudoval gymnázium a už od mládí pracoval v socialistickém a pak i v komunistickém novinářství. 11

12 Stal se předním představitelem básnické generace autorů z přelomu 19. a 20. století současníkem Jiřího Wolkera, Vítězslava Nezvala, Františka Halase. Své začátky spojil s nimi, s proudem proletářské poezie; později však přechází k Nezvalovu hravému poetismu (Na vlnách TSF). Základem jeho pozdější poezie je konkrétní vztah k světu; jeho verš je melodický, plynulý a jasný. Objevují se i prvky meditace a snad i trochu nostalgie. V té době podnikl cestu do Sovětského svazu a na čas byl i členem KSČ. Později se plně věnoval literatuře, redaktorství a novinářství vůbec. Sem patří jeho sbírka Město v slzách. Později, už jako plně dozrálý lyrik, se uvedl sbírkami Jablko s klína a Ruce Venušiny. Zde už je patrná vděčnost naší zemi a jejím darům. Je zde i cyklus sice improvizovaných, ale přece jen vybroušených elegií na smrt prezidenta Masaryka (Osm dní To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě). V té době se svět ocitá v krizi blíží se 2. světová válka a básník se obává o osud svého národa - (Zhasněte světla). V době okupace se jeho vztah k rodné zemi prohlubuje převažuje však úcta a láska k Boženě Němcové - (Vějíř B.Němcové). A pak už je konec války! I jeho verš je plný radosti - (Barikáda z rozkvetlých kaštanů). Ale potom zase zklamání a smutek sem patří jeden z vrcholů naší poválečné poezie vůbec - (Píseň o Viktorce). Básník se vyznává ze své lásky k rodičům, hlavně k mamince - (sbírka Maminka). A přichází i další změna volný verš, verš bez rýmů, chybí i melodie. Jeho básně v této době velmi vhodně doplňují i satirické a náladové reportáže - (Zpíváno do rotačky), vzpomínkové feuilletony žižkovské a ovšem i jeho básnické překlady z Apollinaira a Bloka V době normalizace se básník stává signatářem CHARTY 77. Ale to už se hlásí stáří, nemoci je čas na bilancování. Sem patří sbírka Morový sloup její vydání připravil Československý spisovatel pro velký zájem ze zahraničí! Předání Nobelovy ceny za literaturu v roce 1984 se už pro nemoc nezúčastnil tu převzaly jeho děti. A brzy potom už umírá na selhání srdce. Svoji zprávu o Jaroslavu Seifertovi doplnila a zpestřila paní Věšínová velmi vhodně promítanými obrázky z básníkova života a díla. A ovšem i recitátoři - (M. Rousová, M. Sedláčková a Jar.Hodek) svým výborným přednesem nám ještě více přiblížili krásu básníkova díla Paní knihovnice připravuje i velmi zajímavou a významnou změnu; ráda by z nás, posluchačů a zájemců o literaturu, utvořila celý klub. Byla by tu úzká spolupráce na přípravě a organizaci dalších akcí městské knihovny, upevňoval by se zájem čtenářů o naši, ale i o zahraniční literaturu. Jistě krásná myšlenka; věřím, že bude realizována! A už docela na závěr : ve svém článku o prezidentu Masarykovi k výročí jeho narození jsem uvedl Seifertovu báseň o prezidentově úmrtí : To kalné ráno. Myslím, že je velmi vhodné uvést jinou Seifertovu báseň, tentokrát o prezidentu Benešovi, který se po Květnové revoluci vrací ze šestiletého exilu do své vlasti : Příjezd prezidenta Beneše Květiny zvadnou, slovo někdy zradí, i ruka ruce může často lhát. Když jste jel mostem, který máme rádi, v přívalu slávy šuměl vody spád. A řeka nelže; její řeč je jiná a je v ní věrnost země odvěká. Tak mluví matka, vítající syna, který se šťastně vrací z daleka. I acháty se v kapli zatřpytily, já jsem je viděl, já znám jejich třpyt, však slzy štěstí, tekoucí v té chvíli, jsou vzácnější! To plakal štěstím lid. Jsou vzácnější než všechny drahokamy i zlato skvostů korunovačních. Vždyť tak jste poznal, že jsme všichni s Vámi a že jsme byli s Vámi v dobách zlých. Václav Karásek 12

13 BONSAI MERKLÍN ročník výstavy bonsají a suiseki, který se bude konat na zámku v Merklíně u Přeštic. Nad výstavou převzal záštitu hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec, účast přislíbili zástupci Japonského velvyslanectví a další významní hosté. Pěstitelé a sběratelé z celé České republiky vystavují 110 bonsají a 80 suiseki. Doprovodný program: V sobotu : Demo - L.Šebek, Přednáška o suiseki - I.Bárta,Čajovna - Z.Nepustil, Workshop Greenhorni, Feng-shui - M.Štaif, Aukce Japonských starožitností,cvičení Chi-kung D.Tkadlčík V neděli: Demo - L.Šebek, Tradiční čínská medicína - J.Krameriová,Workshop - Greenhorni, Floristika J.Harastes Ukrajina, cvičení Tai-chi - D.Tkadlčík,Čajový obřad - Z.Nepustil, Orient.tanec - H.Černá, Workshop -výroba korálků J.Wudy. Očekáváme, že jedním z vrcholů výstavy bude sobotní aukce japonských starožitností, zajišťuje ji Japonsko v Čechách - (dražené artefakty budou měsíc před výstavou zveřejněny na Pro děti bude připraven nafukovací hrad, zapůjčený Českomoravskou stavební spořitelnou. Rovněž bude zajištěn prodej bonsajových potřeb a potřeb pro zahrady. Věříme, že i letošní výstava přinese návštěvníkům příjemný zážitek a nové inspirace. = Myšlenka výstavy = SEZNÁMENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ S KULTURNÍMI TRADICEMI ZEMĚ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE. Podrobné informace - Karel Vošahlík, tel , 13

14 14

15 Ukliďme svět! - Clean up the World Jedná se o celosvětovou kampaň, během které pořádají skupiny dobrovolníků a neziskových organizací na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek,... Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji. V roce 2011 probíhá tato akce již 19. rokem a každoročně se do ní zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí. Již potřetí za sebou jsme uspořádali akci Ukliďme svět! i u nás ve Spáleném Poříčí. Konala se v sobotu 2. dubna 2011 a sraz jsme měli v 10 hod. dopoledne na náměstí. Zde jsme účastníkům rozdali pytle a rukavice a mohlo se vyrazit. Trasa naší procházky byla stejná jako v předchozích letech: fotbalové hřiště Hvížďalka, počasí bylo téměř letní. První zastávka nás čekala již po pár metrech a to u napolo rozpadlé stodoly, kde se schází místní omladina. Zde se jednalo především o obaly od nápojů a cigaretové krabičky. Při pěší trase a na březích řeky Bradavy se již jednalo o odpadky rozličnější (od pet-lahví přes obaly od sušenek a bonbonů až po starý volkmen, rozbitý deštník, pneumatiku či části jízdních kol). Zhruba v polovině naší trasy, u mostu, jsme měli pro dobrovolníky přichystané malé občerstvení. V této chvíli jsme již měli 10 z 12 pytlů plných. Po načerpání nových sil jsme pokračovali po naučné stezce směrem na Hvížďalku, kde jsme dosbírali zbylé dva pytle. Došli jsme až ke mlýnu, před rybníkem Hvížďalka. Z uklízecí akce se nakonec vyklubala pěkná procházka rozkvetlou jarní přírodou. Cestou jsme viděli rozkvetlé violky vonné, záplavu sasanek hajních, žlutou orsej jarní, či křivatec žlutý, ze živočichů například skokana hnědého, slepýše křehkého a plno pěvců. Při této procházce se nám podařilo nasbírat přibližně 200 kilogramů rozličných odpadků, za což chceme moc poděkovat všem zúčastněným a doufáme, že nám svoji přízeň zachovají i v příštích letech. Děkujeme! Zemková Vendula Sbor dobrovolných hasičů ve Spáleném Poříčí pořádá v sobotu 28. května od 13:00 hodin na hasičském hřišti ve Spáleném Poříčí OKRSKOVOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU Program : 13:30 Slavnostní zahájení soutěže na hasičském hřišti - (vedle fotbal.hřiště) 13:45 Štafety 4 x 100 m ženy, muži 15:00 Požární útoky 16:00 Vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení soutěže Srdečně zvou pořadatelé! HASIČI Spáleného Poříčí Vás srdečně zvou na DĚTSKÝ DEN v neděli 29. května ve 13 hodin na hasičském cvičišti u hřiště. Soutěže pro děti i tatínky - (přislíben skákací hrad, požární plošina PP 37 a jiné). Občerstvení pro všechny zajištěno. 15

16 P ř i p r a v u j e m e : Město a autor (Ladislav Kočí) Vás srdečně zvou 11.června 2011 do nové Galerie Na Špejcharu ve Spáleném Poříčí 16

17 INZERÁTY PRODEJ KVĚTOVÉHO A LESNÍHO MEDU. Miloslav BREJCHA, Lipnice dolní 129 tel.: Dřevěná okna v provedení EURO s izolačním dvojsklem Výměna dřevěných Eurooken včetně demontáže a montáže. Cenová nabídka v zaměření z d a r m a. Vchodové dveře v Euro provedení dle katalogu nebo vlastního návrhu. Tel. : fax : Arbesova 1002, ROKYCANY FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ PRÁCE S MINIBAGREM Tel.: N O R E K TRUHLÁŘSTVÍ A RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ Zakázková výroba dveří, nábytku, - vše jen z masivu - Obrazové rámy, pasparty, sklo, zrcadla. TĚNOVICE 54 tel.: , www. truhlarstvinorek.wz.cz Servicios Internacionales, s.r.o. Zdeněk PŘIBYL - Náměstí 317 P R O D E J * červeného suchého španělského vína * 5 druhů medoviny a medu * bílého a růžového vína a 3 druhů olivového oleje P R O D E J N Í D O B A : ST h PÁ h SO 8 12 h Prodej možný i mimo otevírací hodiny. KOMINICKÉ SLUŽBY PALACKÝ Mileč Tel.:

18 Uveřejňujeme letáček firmy ELEKTROWIN, která zajišťuje recyklaci elektrických spotřebičů. Žádá o odložení nerozebraných, kompletních spotřebičů ve sběrném dvoře. PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ Blovice - Tyrkys Jarmila Dindová Tel.: dindova.cz VÁM NABÍZÍ : * svatební šaty a doplňky * šaty do tanečních a pro maturantky * velký výběr snubních prstenů * šaty pro družičky * svatební oznámení 18

19 19

20 REALITNÍ KANCELÁŘ Houškova 16, Plzeň - Slovany tel./fax: , Hledáme pro svého klienta RD, chalupu nebo chatu ve Spáleném Poříčí a okolí Poskytujeme komplexní služby při prodeji včetně garance peněz a daňového přiznání, nízká provize již od 3 %! Z naší aktuální nabídky vybíráme: RD Horní Lukavice Disp. 3+1 a 1+1, pozemek m 2 1, Kč RD Plzeň-Slovany 5+1+ jídelna, pozemek 343 m 2 4, Kč RD Chlumčany 3+1 a 2+1, pozemek m 2 2, Kč Chalupa Bdeněves 2+1, cihlová, nutno udělat studnu a el Kč Chata Chrást 3+1+ terasa, el., voda, vlastní pozemek Kč Chata Hracholusky 2+kk, dřevěná, zateplená Kč Pozemek Horní Lukavice m 2, ke stavbě RD 460 Kč/m 2 Pozemek St.Plzenec-Sedlec Pozemek 535 m 2 s chatkou, lze RD Kč Pozemek Žákava m 2, ke stavbě RD 350 Kč/m 2 Pozemek Dolce u Přeštic m 2, ke stavbě RD 340 Kč/m 2 Pozemek Zdemyslice u Blovic m 2, ke stavbě RD 420 Kč/m 2 Byt 1+1 Plzeň-Skvrňany 38 m 2, 4. p., výtah, plastová okna 1, Kč Byt 2+1+L Plzeň-Doubravka Neprůchozí pokoje, 62 m 2, 2.p., výtah 1, Kč MAGNIO PLZEŇ 20. rokem na trhu s nemovitostmi v Plzni 20

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PUTOVÁNÍ S POSELSTVEM Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA

PUTOVÁNÍ S POSELSTVEM Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA JIHOČESKÝ KRAJ a KLUB ČESKÝCH TURISTŮ STŘEDOČESKÁ OBLAST, OBLAST JIŽNÍ ČECHY OBLAST PLZEŇSKÉHO KRAJE, KARLOVARSKÝ KRAJ ve spolupráci s jednotlivými odbory KČT pod záštitou EVROPSKÉ ASOCIACE TURISTICKÝCH

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Český spolek na Slovensku vznikl v krátkém čase po rozdělení Československa za velice pohnutých okolností a citových traumat Čechů, zvláště těch starších.

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník 3/2014 14. ročník Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. Zářijové dny pomalu končí a s

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 24. - 25. 10. 2009 Turnaj je pořádán

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Téma Obecní vodovod VI/2015

Téma Obecní vodovod VI/2015 VI/2015 Téma Obecní vodovod V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více