PUTOVÁNÍ PO HISTORICKÝCH MĚSTECH. Vážení občané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.- 5. PUTOVÁNÍ PO HISTORICKÝCH MĚSTECH. Vážení občané,"

Transkript

1 ročník Dvojčíslo DUBEN, KVĚTEN 2011 PUTOVÁNÍ PO HISTORICKÝCH MĚSTECH Vážení občané, mezi mnoha problémy a starostmi, kterých ve správě obce stále neubývá, se čas od času objeví dobrá zpráva. Jednou z nich je i to, že naše městečko se stalo nositelem projektu Putování po historických městech v Plzeňském kraji. Jedná se o velký projekt, který si vzal za cíl propagovat kulturní cestovní ruch. Projekt chce ukázat turistům, že v Čechách není jen Praha a Český Krumlov, ale mnoho zajímavých měst a městeček. Nositeli projektu jsou města, která získala ocenění Historické město roku. K nim se připojují města partnerská. Partnery Spáleného Poříčí jsou v Plzeňském kraji Dobřany, Stříbro, Klatovy a zámky Kozel a Nebílovy. Propagace měst už probíhala na mnoha veletrzích cestovního ruchu. Jsou vytištěny několikajazyčné propagační materiály, rozběhla se turistická soutěž. Byly vydány turistické soutěžní knížky. Turisté budou získávat v jednotlivých městech razítka a ten, kdo jich bude mít všech 13, zúčastní se slosování o velmi lákavé ceny. V průběhu celé turistické sezóny budou v jednotlivých 13 městech probíhat takzvané TOP týdny - plné výstav, koncertů, divadel, sportovních a turistických akcí. TOP týden ve Spáleném Poříčí bude od 17. do 24. září. Projekt Putování jsme zahájili na velikonoční pondělí otevřením stálých expozic špýcharu ve Dvoře. Stránky projektu jsou na : 1

2 K malému velikonočnímu trhu, k výstavním expozicím Procházka po Brdech, Galerie kresleného humoru Jiřího Wintera Neprakty a Svatá Anežka očima dětí na našem špýcharu, se vracíme několika fotografiemi. VÝSTAVA K 800. VÝROČÍ NAROZENÍ ANEŽKY PŘEMYSLOVNY SV. ANEŽKY ČESKÉ Děti našich škol Základní a mateřské školy, Církevní střední odborné školy a ZUŠ Starý Plzenec, se zapojily v rámci hnutí Na vlastních nohou STONOŽKA do soutěže výtvarných prací - Svatá Anežka očima dětí a mladé generace. O Anežce děti diskutovaly i s naším panem farářem P.Mir. Vančem. Na velikonoční pondělí byla ve špýcharu otevřena výstava všech těchto prací ze Spálenopoříčska. Anežka Přemyslovna určitě stojí za připomenutí. Ve své době patřila mezi největší celebrity. Kdyby žila ve svém postavení dnes, neudělala by bez paparazziů ani krok. Byla dcerou krále, který založil v Evropě velkou říši a Čechy udělal dědičným královstvím. Byla sestrou dalšího krále, který hospodářsky pozvedl celou zemi. Podle přesných plánů vznikla v té době česká města a jejich základní plán je ve většině měst zachován dodnes. Byla tetou dalšího krále, kterému přezdívali železný a zlatý. Byla princeznou s mnoha nápadníky. Ale především byla vnímavou, vzdělanou ženou. Seznámila se s myšlenkami Františka z Assisi a svaté Kláry. S Klárou si dopisovala. František změnil svou dobu. Moc a bohatství pro něj nic neznamenaly. Odřekl se jich. Sám na sobě ukázal, že pravý život se dá žít v chudobě a radosti, v souladu se všemi živými bytostmi, se svými bližními, přírodou a stále při tom děkovat Bohu za dar lásky a života. Anežka opustila nádheru, bohatství a moc a založila klášter klarisek, žijících ideály 2

3 Františka a Kláry. Anežka jako představená kláštera v té době žila pro chudé a nemocné a založila tak zdravotní a sociální péči v naší zemi. V roce 1989 přiměl příklad a svatořečení Anežky mnohé lidi k novému promyšlení vlastního života. Mnozí si tehdy řekli, že mnohem cennější než život v povoleném materiálním dostatku je osobní svoboda A co příklad Anežky dnes? Zjišťujeme, že honba za stále rostoucím DPH a výrobou nekonečného množství spotřebních věcí asi není tím nejlepším receptem na štěstí Dětské kresby proto mají svůj velký smysl i dnes. P.Čížek Výstavba vodovodu v obcích, posílení vodního zdroje Město získalo příslib dotace z Operačního programu životní prostředí na výstavbu vodovodních řadů v některých místních částech a připojení dalšího vodního zdroje. Projekt bude zahrnovat dokončení vodovodních řadů v dolní Lipnici a v Těnovicích, výstavbu vodovodu v Hořehledech a Číčově, dále pak připojení dalšího vodního zdroje a úpravny vody ve Spáleném Poříčí. V současné době se připravuje dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Po zpracování této dokumentace bude následovat vyhlášení výběrového řízení. Zahájení samotných stavebních prací je předpokládáno přibližně na druhou polovinu letošního roku a mezi prvními budou provedeny práce na připojení nového vodního zdroje. Do té doby bude vodovod ve Spáleném Poříčí a Lipnici zásobován ze stávajícího vrtu, jehož kapacita je plně postačující pro zajištění běžné potřeby pro domácnosti, není však možné dlouhodobě pokrýt zvýšené odběry vody způsobené napouštěním bazénů a zavlažováním. Protože se blíží období, kdy ke zvýšeným odběrům vody způsobeným právě napouštěním bazénů a zavlažováním dochází, žádáme všechny občany využívající veřejný vodovod k rozumnému nakládání s pitnou vodou. J. Jindřich Voda, voděnka, vodička Obyvatelé Plzně a všichni z okolí, napojeni na bývalé plzeňské vodárny, dostali přání k novému roku od vodáren zdražení vody o 34%. Plzeňané platí teď 68,47 Kč za m 3 pitné vody. Před lety jsme mohli využít nabídku z Plzně, že nám do Poříčí plzeňskou vodu zavedou. Nějak tomu tehdy vedení našeho města nebylo nakloněno, takže teď platíme za poříčskou vodu 30 Kč/m 3. Plzeňané postavili vodárnu na Homolce snad už za císaře pána, několikrát ji doplňovali, ale najednou je majoritním majitelem vody v Plzni francouzská firma. Aby mohlo město Plzeň přijímat dotace z EU, koupí si vodárnu od Francouzů zase zpátky, ale až v roce Dřív prý to nejde. Pan ředitel plzeňské vodárny píše v plzeňských Radničních listech, že do loňského roku byla cena vody v Plzni nejnižší v celé republice a teď je malinko nad průměr. Že bychom ho pozvali do Poříčí na návštěvu? Přesto nejsou mnozí Poříčáci s vedením města spokojeni! Za přátele zeleného údolí, zahrnující pod Poříčím na Bradavě i naší zelenou rákosovou čistírnu odpadních vod Ing. Miroslav Tupý ODPADY Jen s velkým přemáháním píši o černých skládkách. Bohužel, nemohu jinak. Každé jaro se někteří lidé rozhodnou vyhodit svůj odpad do přírody. V letošním roce jich bylo více než jindy. Je to pro mě nepochopitelné proto, že každý má možnost uložit svůj odpad ZDARMA DO SBĚRNÉHO DVORA. Zaplacením symbolického manipulačního poplatku se stává majitelem odpadu město a zajišťuje pomocí smluv s odbornými firmami jeho třídění a uložení. Ročně na celkovou likvidaci odpadu doplácíme zhruba 1/2 3/4 mil.kč. Tyto peníze bychom mohli využít účelněji. Přesto to některým nestačí a vozí odpad do lesů a luk. Tyto odpady na náklady města odstraníme. Jen prosím : PŘÍŠTĚ DO SBĚRNÉHO DVORA. Č.P. 3

4 Žijeme v úžasném koutě Evropy Úvaha nad článkem v časopisu IRIS Citováno doslova: Poloha našeho státu, uprostřed evropských nížin, pahorkatin, vysokých hor, se projevuje v jeho pozoruhodné geologické a biologické rozmanitosti. Česká republika se rozkládá na území přibližně km 2. Od západní k východní hranici měří vzdušnou vzdáleností necelých 500 km, od severu na jih dokonce ani ne 300 km. Přesto se na této ploše najdou lužní lesy a pobřežní nivy, mokřady a rašeliniště, lesostepní společenstva, rozlehlé komplexy jehličnatých, smíšených a listnatých lesů či arkticko alpinské tundry na vrcholech nejvyšších hor. Nežijeme v úžasném koutě Evropy? Máme proto naši vlast chráněnou 25 Chráněnými krajinnými oblastmi (CHKO). Nejstarší je Český ráj, nejmladší Český les. Ta poslední je celá v Plzeňském kraji. Největší jsou Beskydy (1160 ha), nejmenší Blaník (41 ha). Zahrnují celkem 15% plochy republiky. Až dosud autor článku, schovaný pod šifrou na konci, píše o naší přírodě, hezky a určitě i s dokonalým přehledem. Až na poslední odstavec! Na pěti řádcích zavírá svoji chválu několika hrozbami: neřízený turistický ruch, neřízená výstavba a další civilizační vlivy. Civilizační vlivy dálnice a jejich doplňky (obrovské sklady kolem, zvané logistická centra), satelitní městečka na dosud panenské půdě. A neřízený turistický ruch? Čtyřkolky v lese, lyžaři na lavinových svazích, horská kola, projíždějící horskou klečí a další vysoce popularizované adrenalinové sporty. Zase já amatér, pláču na cizím hrobě. Doufám jen, že to není pláč na hrobě zákony nechráněných krajinných oblastí a celé České země. Ale kudy vedou cesty k trvale udržitelnému rozvoji naší České země, ale i celé Země? Neobvyklá setkání tak velkého množství občanů v zámeckém salonku u povídání o místní krajině, které povede ke zpracování krajinného plánu, mi dává naději. Naději, že alespoň naše Poříčsko bude mít štěstí. A jak říkával náš rodák a spisovatel Jiří Pelikán: Zase bude líp. Ing.M.Tupý Mezinárodní projekt pro mládež v Litvě Je vám let? Bydlíte na území MAS sv. Jana z Nepomuku? Hledáte zajímavý program na letní prázdniny? Máte zájem poznat různé národnosti, jejich zvyky a náboženské tradice? Zúčastněte se s námi mezinárodní výměny mládeže v litevském městečku Plunge. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku ve spolupráci s MAS Krajina srdce a zahraničními partnery z Litvy, Polska a Turecka, připravila mezinárodní projekt pro mládež v termínu od 4. do 11. července 2011, tématicky zaměřeného na kulturu, tradice a náboženské zvyklosti. Předběžný program brzy zveřejníme na v sekci Aktuality a bude upřesněn po plánovací návštěvě našeho zástupce v Litvě, která se uskuteční začátkem června. Příspěvek účastníků mezinárodní výměny bude v částce do Kč a bude použit na spolufinancování letenky Praha Riga a zpět. Náklady na ubytování, stravu, část dopravy a program bude hrazen z programu Youth in Action v Litvě. Kapesné a pojištění si budou účastníci hradit sami. Podmínkou je znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni. S ohledem na potřebu dobré vzájemné znalosti účastníků připravujeme společně s MAS Krajina srdce seznamovací akci (květen červen 2011), o které budou účastníci včas informováni. Případní zájemci se mohou hlásit a získat více informací na kontaktu: Michal Arnošt, MAS sv. Jana z Nepomuku, tel.: Hlaste se rychle, kapacita je omezená! 4

5 KLUB TŘETÍ ARMÁDY PLZEŇ již tradičně navštíví Spálené Poříčí u příležitosti letošních oslav osvobození jihozápadních Čech americkou armádou společně s klubem OLD CAR RANGERS PRAHA ve čtvrtek 5. května. Předpokládaný příjezd konvoje historických vozidel na náměstí je v 9:30, předpokládaný odjezd v 10:30 h. STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ Ne, že bych chtěl předkládat vysoce sledovaný pořad Stanislava Motla na ČR 2. I náš region by si zasloužil objasnit některá historická fakta, tabu a třeba i tajemství. Tomu bych chtěl přispět i já několikadílným seriálem. Na konci každého dílu bych Vám chtěl položit otázku, nad kterou Vás nechám přemýšlet. Jaroslav Hodek, Měšťanská beseda STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ JASNOVIDECTVÍ pátera Ferdy 1. díl Páter František FERDA se narodil jako syn zemědělského šafáře. Matce bylo 40 let, otci 64. Malý František měl dvě záliby a lásky. Přírodu a hudbu. Možná právě toto spojení a později utrpení v desítce žalářů a lágrů od Jáchymova po Bory uvolnily v páterovi Ferdovi schopnosti diagnostikovat, ale i léčit Po dalším odstavci bych nechtěl, aby jste se pousmívali nebo nedůvěřovali tomu, o čem se zmíním. Vím o těchto schopnostech své a přiznám se, že i já jsem se těmto schopnostem lidí před 30 lety smál, než jsem se o nich sám přesvědčil. Znalost přírody a jasnovidné schopnosti pátera Ferdy mu umožňovaly se trochu porozhlédnout po historii svého rodu. Zpětné pohledy jej zaváděly stále do našeho kraje, zvláště do okolí Lopaty. Věděl dobře o svých předcích z hradu a podhradí Lopaty, zemanského rodu v Kornaticích i účasti v bitvě u Lipan i na Bílé Hoře. Jeden z potomků rodu byl pastýřem v Milínově a pak v Nezvěsticích. Tento předek měl stejné jasnovidné schopnosti jako páter Ferda. Za Marie Terezie se musel každý nějak jmenovat. Chudí dostávali většinou přezdívky. Prapředek pátera dostal jméno PRDA. To mu přiřkla komise. Ale protože byl ve svém okolí velmi vážený pro své výjimečné schopnosti léčit lidi i dobytek, tak mu farář dal jméno FERDA. Tímto okamžikem pokračoval starý rod, jako rod Ferdů Páter Ferda byl zatčen a po 9 letech vězení a lágrů propuštěn. Další kněžské poslání mu nebylo dovoleno. Až po 18 letech od svého zatčení dostal státní souhlas, ale jen jako duchovní správce v Domově důchodců. Od roku 1978 byl v Sušici, kde pomáhal tisícům lidí, kteří byli nemocní. Při diagnostice a léčení využíval schopnost jasnovidectví a není znám jediný případ, kdy by se zmýlil. Dokázal určit diagnózu pacienta na dálku, mnohdy několika set i tisíců kilometrů, bez osobní přítomnosti pacienta. Jeho schopnosti využívali při složitém léčení a operacích nejen u nás, ale i v Sovětském svazu, Itálii, Německu a USA. Není žádným tajemstvím, že jeho schopnosti využívali i nejvyšší státní představitelé za socialismu. Zemřel Jako vděk spálenopoříčskému rodáku, byla páteru Ferdovi ve Spáleném Poříčí odhalena pamětní deska. Otázka pro přemýšlení : Věříte, že i takoví lidé, s takovými schopnostmi, mezi námi žili a žijí? 5 Jar. Hodek, Měšť.beseda

6 Krátce z MAS: VI. Výzva vyhlášena! Vyhlášená Opatření: Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů Opatření Výroba, prodej a propagace regionálních produktů Opatření Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání Příjem projektů v kanceláři MAS ve Spáleném Poříčí bude probíhat v týdnu od 9. do V sekci "Aktuální výzvy" na jsou nově upravené fiche a také Podrobné informace k Výzvě. Neziskové organizace nově předkládají se Žádostí Osvědčení právního statu (Potvrzení o registraci OS) od Ministerstva vnitra (nesmí být starší než 3 měsíce) a také dokládají volbu Statutárních zástupců. Upozorňujeme, že lhůta pro vydání potřebného potvrzení Ministerstvem vnitra je zhruba 14 dní, proto s žádostí o jeho vystavení prosím neváhejte! Startér pro ženy - Plackování v Radochovech V sobotu 2. dubna proběhl v Radochovech první ročník akce nazvané Radochovské a partoltické plackování aneb kuchyně našich babiček, jejíž konání bylo podpořeno z grantového programu MAS sv. Jana z Nepomuku - Startér pro ženy. Za velkého zájmu místních i přespolních tak byly k ochutnání placky na všechny způsoby: bramborové, zelné, škvarkové či místní speciální, tzv. křehké, jejichž původní recept se v Radochovech a Partolticích předává z generace na generaci. Smyslem projektu bylo také zapojení všech generací do jeho realizace, především té starší generace, která se do aktivit v obou obcích doposud zapojovala jen minimálně. To, že se to v rámci projektu povedlo, svědčí nejen vydaná kuchařka Placky, ale především aktivní účast babiček a dědečků na sobotním Plackování. Smyslem našich kulinářských akcí je v budoucnu hledat i další tematické recepty, např. na knedlíky, kynuté buchty, domácí paštiky aj., prozradila vedoucí týmu Sestry v akci Dagmar Nocarová. Sbíhají-li se Vám sliny, vydejte se do Radochov příští rok, a nechcete-li čekat, vyzkoušejte si upéct Křehké placky dle původního radochovského receptu doma sami: Křehké placky se zelím a škvarky 750g hladké mouky, 500g kysaného zelí, 200g sádla, 200g škvarků, 2 vejce, sůl, trochu mléka Kysané zelí pokrájíme na malé kousky, škvarky nasekáme najemno, sádlo rozpustíme. Vše zpracujeme na polotuhé těsto, ze kterého tvarujeme placky. Pečeme v troubě na suchém plechu a během pečení placky obrátíme. Z této dávky vytvoříme asi 30 ks placek o průměru 10 cm. Recept je od Václavy Francové z Radochov. Pavel Motejzík 6

7 DOMEČKOVÉ AKCE DDM SPÁLENÉ POŘÍČÍ V Domečku ve Spáleném Poříčí se i tento měsíc připravovalo a konalo mnoho různých akcí: Každou středu od hod. do hod. chodí naše motalinky na vyrábění z papírových roliček a už jsou opravdu zručnými pletařkami. Kdo má zájem o pletení košíků z papíru, přijďte mezi nás, rády Vás naučíme tuto levnou a jednoduchou techniku. Dne proběhlo STAVĚNÍ HRADU Z PAPÍROVÝCH ROLIČEK v hotelu Ve Dvoře. Počasí jsme připravili pro nás i soutěžící téměř letní. Soutěže se zúčastnila tři družstva rodinné týmy, které opravdu vytvořily krásná veledíla. Odborná porota byla postavena před nelehký úkol - ohodnotit třemi místy tyto stavby a nebylo skutečně lehké vybrat ten nejlepší hrad. Z přihlížejících se mezi naše soutěžící přidal i mladý pár z Prahy, který Spáleným Poříčím projížděl a nabídka soutěže ho natolik zaujala, že neodolal a zařadil se mezi poříčské účastníky. 7

8 Na prvním místě se umístil hrad Prapoř složený ze soutěžících Prahy a Spáleného Poříčí. Druhé místo obsadil hrad Toflík a třetí místo patřilo družstvu pod vedením Ivy Jakubčíkové, která si pomoc přivedla až z Dýšiné. Strávili jsme společně krásné nedělní odpoledne a velice nás všechny překvapilo, jak jsou děti i poříčáci šikovní a zruční! Děkuji za Dům dětí a mládeže všem zúčastněným a pracovníkům Domu dětí za pomoc při přípravě papírového odpoledne. Obzvláště děkuji za věnovaný čas porotě, která se ve složení Mgr. Jiří Šeffl, Hana Šimanová a Václav Karlík ujala nelehkého úkolu výběru pořadí v umístění. V neposlední řadě děkuji všem sponzorům, kteří věnovali krásné ceny pro naše soutěžící: MěÚ Spálené Poříčí, Cukrárna U Tolarů, Zelenina Spálené Poříčí, Hračkárna p. Kraml a mnoho dalších. Samozřejmě děkujeme paní Janě Hroudové z hotelu Ve Dvoře, která věnovala poukazy na ubytování a na pizzu a poskytla nám prostory nádvoří pro uskutečnění soutěže. Všichni se už teď těšíme na druhý ročník bojů o nejlepší papírový hrad!!! LETNÍ POBYT NA NOVÝCH HUTÍCH Prázdniny, ač se to nezdá, jsou téměř za dveřmi a někteří z Vás již mají zájem o přihlášení na Letní pobyt v Nových Hutích. 8

9 Proto oznamujeme, že přihlášky je možné si vyzvedávat již v kanceláři DDM Spálené Poříčí nebo je možné zaslání na mailovou adresu. Další informace na telef Pavlína Tymlová. Připomínám, že počet účastníků je omezen, proto už teď myslete na letní prázdninové dny a přihlaste se včas! MERKUR V minulém čísle Poříčského zpravodaje jsme žádali o případnou pomoc ty, kterým stavebnice Merkur leží nečinně doma a byli by ochotni ji poskytnout k potřebám kroužku Stavění z Merkura. Tato žádost byla Vámi vyslyšena a někteří z Vás již do Domečku stavebnice nosí. Chtěla bych velice poděkovat za tuto pomoc, je zřejmé, že Vám není činnost dětí ve Spáleném Poříčí lhostejná a rádi podpoříte myšlenku trávení volného času dětí smysluplně a účelně. Moc děkujeme. Domeček Spálené Poříčí přeje všem krásné jarní svátky, hodně sluníčka a radostných dnů. Pozvánka na kurzy v oblastech Drobných řemesel a Drobných sakrálních památek Zveme Vás tímto na kurzy v rámci projektu MEZI KOPCI o.s. Vzdělávací semináře pro rozvoj jižního Plzeňska, podpořeného v V. Výzvě MAS sv. Jana z Nepomuku. Chcete-li se dozvědět něco více o tradičním voskařství a výrobě svíček, výrobě loutek, zdobení kraslic či výrobě keramiky a šperků, nebo naopak zjistit, jakým způsobem pečovat a obnovovat drobné sakrální stavby v krajině, neváhejte a přihlaste se do těchto kurzů. Kurzy proběhnou v níže uvedených termínech na obecním úřadu v Tojicích u Nepomuku (Tojice č.p. 4). Kurzy jsou ideální příležitostí např. pro ženy na mateřské dovolené či nezaměstnané, neboť absolventi budou moci rozvíjet získané dovednosti po ukončení kurzů ve svých domácích dílničkách a následným prodejem výrobků si zajistit vhodnou formu přivýdělku. Účast na kurzech je zdarma. Počet účastníků v jednom kurzu je omezen na 12 osob. Upřednostňováni budou zájemci, kteří se zúčastní všech pěti kurzů, vzhledem k tomu, že kurzy na sebe navazují. Datum Od Do Téma :00 16:00 Drobná řemesla a nehmotné kulturní dědictví :00 16:00 Drobná řemesla a nehmotné kulturní dědictví :00 16:00 Drobné sakrální památky na území MAS a jejich rehabilitace :00 16:00 Drobné sakrální památky na území MAS a jejich rehabilitace :00 16:00 Drobné sakrální památky na území MAS a jejich rehabilitace Přihlášky na kurzy na u: mob

10 VÁŽENÍ OBYVATELÉ OBCE TĚNOVICE, ZVEME VÁS DO KNIHOVNY! Víte, že Místní knihovna nepřerušila svoji výpůjční dobu? OTEVŘENO KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI 14:00-16:00 Pro čtenáře nabízíme službu sice 1x měsíčně, ale je možno si vypůjčit libovolný počet svazků tak, abyste měli po celý měsíc příjemně vyplněn svůj volný čas. Knihy pro předškolní děti i školáky, zajištění povinné četby pro středoškoláky, po dohodě možno obstarat i naučnou literaturu např. o zahradách, přírodě, historii - (využití knihovního fondu knihovny ve Spáleném Poříčí a Blovicích). Dále je možno zajistit tzv. Meziknihovní výpůjční službu v rámci celé republiky, pouze za poštovné. Pro hůře chodící občany možno zajistit donášku knih do domu. (Kontakt : M.Věšínová ). Všechny služby za celoroční poplatek 20,- Kč. Těšíme se na setkávání od 7.května :00 až 16:00. * * * I v dubnu je možno česat švestky! Plzeňský Cimrmanband se nám znovu ukázal a představil. Tentokrát nám předvedli Švestku Z. Svěráka a L. Smoljaka. Návštěva představení v sokolovně byla veliká (přišli hlavně mladí lidé), nálada výborná královsky jsme se pobavili! Lidé přicházeli toho 9.dubna již dávno před 19. hodinou a přišlo (vlastně přijelo) i mnoho cizinců. Půl hodiny před začátkem jsem dostal již vstupenku s číslem 25! Úvod byl, jak je to u Cimrmanbandu zvykem, na předscéně legrace dost, vtípky i anekdoty (dokonce veršované!) tentokrát o dentistech, ale nevynechali ani císaře pána, Zdeňka Nejedlého a třeba i historika Pekaře a spisovatele Jiráska. Potom si smlsli i na železnici: kolejiště, pešunky, pražce, drezina, ale i výpravčí, strojvedoucí, výhybkáři na nikoho a nic nezapomněli zahrnout do té své nekonečné (měla určitě takových 99 slok) písně o železnici. 10

11 Nu a pak vlastní divadelní hra moc hezky upravené jeviště : malé nádražíčko někde ve středních Čechách (Středoplky se jmenuje) a v něm váchter Kamil, který mimo jiné obstarává i šraňky, vede zápisovou knihu a přijímá a odbavuje cestující. A ovšem švestka, ta tu nemůže chybět veliký a krásný ovocný strom, jehož větve se doslova prohýbají pod tíhou nádherných plodů. Pak ještě lavička, na které sedí a odpočívá dědeček pan Motyčka. Přijíždí Sváťa Pulec ovšem pozor, je to vozíčkář; má ovšem s sebou i velikou nůši, právě na to voňavé ovoce. Což o to, to pan Motyčka si na ty švestky přitáhl dokonce veliký pytel! Tak tedy jen začít česat jenže z vlaku vystupuje mladá, hezká, příjemná blondýna, no úplně krev a mlíko ale pozor : Emilka Veselá, určitě byla dřív hodně veselá; za 4 měsíce má přivést na svět pořádného kluka. Teď ještě přichází pan Hájek všude je ho hned plno, hned je tu jako doma a se všemi si podává ruku (na to je odborník!) a vypráví o jedné sufražetce, která má také přijet nejbližším vlakem. Pak je zde ještě (jeviště se plní a všichni okukují tu švestku, jen se do ní pustit!) převozník Urban čeká na svou první lásku. Že by to byla Máňa Urban? No, všechno je už jasné a tak tedy hurá na to česání. Přehodí lano přes strom a vytáhnou jím kluka nahoru do větví. Ale už je zde zase vlak a vlakem přijíždí další slečna, v pořadí už třetí, krásná Andulka. Že by také čekala na nějakého svého chlapce? Hrnou se do toho česání o všechno pryč, navíc se známou písničkou V té naší áleji, švestky se válejí - určitě ji znáte; a pak ještě přidají (to už docela na závěr), Už mou milou do kostela vedou A to už je opravdu konec, i s tím česáním a šmytec a velká děkovačka Další akce, která se našim Sokolům (oddíl Všestrannosti) opravdu povedla. Věříme pevně, že Cimrmanband k nám nepřijel sice poprvé, ale určitě také ne naposled to by byla velká škoda! Chtělo by to ovšem, aby se nějaký takový Cimrmanband utvořil také v našem Poříčí! No, snad tedy příště, musíme být trpěliví! Václav Karásek Básník z nejmilejších Letos si připomínáme dvě životní jubilea, básníka nám tolik milovaného, Národního umělce Jaroslava Seiferta: 110. výročí jeho narození ( ) a 25. výročí jeho úmrtí ( ). A tak naše knihovnice, paní Milena Věšínová, nás pozvala na 21. března do Domu pečovatelské služby, abychom společně zavzpomínali na život a dílo básníka, jednoho z našich největších vždyť on, jako zatím jediný Čech, získal titul laureáta Nobelovy ceny za literaturu! A snad i proto, že UNESCO zavádí Světový den poezie. A Seifert samotný? Syn Žižkova; jeho otec byl zámečníkem, pak i úředníkem a prodával obrazy. Hodně nového a zajímavého nám o jeho synovi řekla paní knihovnice. Vystudoval gymnázium a už od mládí pracoval v socialistickém a pak i v komunistickém novinářství. 11

12 Stal se předním představitelem básnické generace autorů z přelomu 19. a 20. století současníkem Jiřího Wolkera, Vítězslava Nezvala, Františka Halase. Své začátky spojil s nimi, s proudem proletářské poezie; později však přechází k Nezvalovu hravému poetismu (Na vlnách TSF). Základem jeho pozdější poezie je konkrétní vztah k světu; jeho verš je melodický, plynulý a jasný. Objevují se i prvky meditace a snad i trochu nostalgie. V té době podnikl cestu do Sovětského svazu a na čas byl i členem KSČ. Později se plně věnoval literatuře, redaktorství a novinářství vůbec. Sem patří jeho sbírka Město v slzách. Později, už jako plně dozrálý lyrik, se uvedl sbírkami Jablko s klína a Ruce Venušiny. Zde už je patrná vděčnost naší zemi a jejím darům. Je zde i cyklus sice improvizovaných, ale přece jen vybroušených elegií na smrt prezidenta Masaryka (Osm dní To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě). V té době se svět ocitá v krizi blíží se 2. světová válka a básník se obává o osud svého národa - (Zhasněte světla). V době okupace se jeho vztah k rodné zemi prohlubuje převažuje však úcta a láska k Boženě Němcové - (Vějíř B.Němcové). A pak už je konec války! I jeho verš je plný radosti - (Barikáda z rozkvetlých kaštanů). Ale potom zase zklamání a smutek sem patří jeden z vrcholů naší poválečné poezie vůbec - (Píseň o Viktorce). Básník se vyznává ze své lásky k rodičům, hlavně k mamince - (sbírka Maminka). A přichází i další změna volný verš, verš bez rýmů, chybí i melodie. Jeho básně v této době velmi vhodně doplňují i satirické a náladové reportáže - (Zpíváno do rotačky), vzpomínkové feuilletony žižkovské a ovšem i jeho básnické překlady z Apollinaira a Bloka V době normalizace se básník stává signatářem CHARTY 77. Ale to už se hlásí stáří, nemoci je čas na bilancování. Sem patří sbírka Morový sloup její vydání připravil Československý spisovatel pro velký zájem ze zahraničí! Předání Nobelovy ceny za literaturu v roce 1984 se už pro nemoc nezúčastnil tu převzaly jeho děti. A brzy potom už umírá na selhání srdce. Svoji zprávu o Jaroslavu Seifertovi doplnila a zpestřila paní Věšínová velmi vhodně promítanými obrázky z básníkova života a díla. A ovšem i recitátoři - (M. Rousová, M. Sedláčková a Jar.Hodek) svým výborným přednesem nám ještě více přiblížili krásu básníkova díla Paní knihovnice připravuje i velmi zajímavou a významnou změnu; ráda by z nás, posluchačů a zájemců o literaturu, utvořila celý klub. Byla by tu úzká spolupráce na přípravě a organizaci dalších akcí městské knihovny, upevňoval by se zájem čtenářů o naši, ale i o zahraniční literaturu. Jistě krásná myšlenka; věřím, že bude realizována! A už docela na závěr : ve svém článku o prezidentu Masarykovi k výročí jeho narození jsem uvedl Seifertovu báseň o prezidentově úmrtí : To kalné ráno. Myslím, že je velmi vhodné uvést jinou Seifertovu báseň, tentokrát o prezidentu Benešovi, který se po Květnové revoluci vrací ze šestiletého exilu do své vlasti : Příjezd prezidenta Beneše Květiny zvadnou, slovo někdy zradí, i ruka ruce může často lhát. Když jste jel mostem, který máme rádi, v přívalu slávy šuměl vody spád. A řeka nelže; její řeč je jiná a je v ní věrnost země odvěká. Tak mluví matka, vítající syna, který se šťastně vrací z daleka. I acháty se v kapli zatřpytily, já jsem je viděl, já znám jejich třpyt, však slzy štěstí, tekoucí v té chvíli, jsou vzácnější! To plakal štěstím lid. Jsou vzácnější než všechny drahokamy i zlato skvostů korunovačních. Vždyť tak jste poznal, že jsme všichni s Vámi a že jsme byli s Vámi v dobách zlých. Václav Karásek 12

13 BONSAI MERKLÍN ročník výstavy bonsají a suiseki, který se bude konat na zámku v Merklíně u Přeštic. Nad výstavou převzal záštitu hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec, účast přislíbili zástupci Japonského velvyslanectví a další významní hosté. Pěstitelé a sběratelé z celé České republiky vystavují 110 bonsají a 80 suiseki. Doprovodný program: V sobotu : Demo - L.Šebek, Přednáška o suiseki - I.Bárta,Čajovna - Z.Nepustil, Workshop Greenhorni, Feng-shui - M.Štaif, Aukce Japonských starožitností,cvičení Chi-kung D.Tkadlčík V neděli: Demo - L.Šebek, Tradiční čínská medicína - J.Krameriová,Workshop - Greenhorni, Floristika J.Harastes Ukrajina, cvičení Tai-chi - D.Tkadlčík,Čajový obřad - Z.Nepustil, Orient.tanec - H.Černá, Workshop -výroba korálků J.Wudy. Očekáváme, že jedním z vrcholů výstavy bude sobotní aukce japonských starožitností, zajišťuje ji Japonsko v Čechách - (dražené artefakty budou měsíc před výstavou zveřejněny na Pro děti bude připraven nafukovací hrad, zapůjčený Českomoravskou stavební spořitelnou. Rovněž bude zajištěn prodej bonsajových potřeb a potřeb pro zahrady. Věříme, že i letošní výstava přinese návštěvníkům příjemný zážitek a nové inspirace. = Myšlenka výstavy = SEZNÁMENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ S KULTURNÍMI TRADICEMI ZEMĚ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE. Podrobné informace - Karel Vošahlík, tel , 13

14 14

15 Ukliďme svět! - Clean up the World Jedná se o celosvětovou kampaň, během které pořádají skupiny dobrovolníků a neziskových organizací na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek,... Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji. V roce 2011 probíhá tato akce již 19. rokem a každoročně se do ní zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí. Již potřetí za sebou jsme uspořádali akci Ukliďme svět! i u nás ve Spáleném Poříčí. Konala se v sobotu 2. dubna 2011 a sraz jsme měli v 10 hod. dopoledne na náměstí. Zde jsme účastníkům rozdali pytle a rukavice a mohlo se vyrazit. Trasa naší procházky byla stejná jako v předchozích letech: fotbalové hřiště Hvížďalka, počasí bylo téměř letní. První zastávka nás čekala již po pár metrech a to u napolo rozpadlé stodoly, kde se schází místní omladina. Zde se jednalo především o obaly od nápojů a cigaretové krabičky. Při pěší trase a na březích řeky Bradavy se již jednalo o odpadky rozličnější (od pet-lahví přes obaly od sušenek a bonbonů až po starý volkmen, rozbitý deštník, pneumatiku či části jízdních kol). Zhruba v polovině naší trasy, u mostu, jsme měli pro dobrovolníky přichystané malé občerstvení. V této chvíli jsme již měli 10 z 12 pytlů plných. Po načerpání nových sil jsme pokračovali po naučné stezce směrem na Hvížďalku, kde jsme dosbírali zbylé dva pytle. Došli jsme až ke mlýnu, před rybníkem Hvížďalka. Z uklízecí akce se nakonec vyklubala pěkná procházka rozkvetlou jarní přírodou. Cestou jsme viděli rozkvetlé violky vonné, záplavu sasanek hajních, žlutou orsej jarní, či křivatec žlutý, ze živočichů například skokana hnědého, slepýše křehkého a plno pěvců. Při této procházce se nám podařilo nasbírat přibližně 200 kilogramů rozličných odpadků, za což chceme moc poděkovat všem zúčastněným a doufáme, že nám svoji přízeň zachovají i v příštích letech. Děkujeme! Zemková Vendula Sbor dobrovolných hasičů ve Spáleném Poříčí pořádá v sobotu 28. května od 13:00 hodin na hasičském hřišti ve Spáleném Poříčí OKRSKOVOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU Program : 13:30 Slavnostní zahájení soutěže na hasičském hřišti - (vedle fotbal.hřiště) 13:45 Štafety 4 x 100 m ženy, muži 15:00 Požární útoky 16:00 Vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení soutěže Srdečně zvou pořadatelé! HASIČI Spáleného Poříčí Vás srdečně zvou na DĚTSKÝ DEN v neděli 29. května ve 13 hodin na hasičském cvičišti u hřiště. Soutěže pro děti i tatínky - (přislíben skákací hrad, požární plošina PP 37 a jiné). Občerstvení pro všechny zajištěno. 15

16 P ř i p r a v u j e m e : Město a autor (Ladislav Kočí) Vás srdečně zvou 11.června 2011 do nové Galerie Na Špejcharu ve Spáleném Poříčí 16

17 INZERÁTY PRODEJ KVĚTOVÉHO A LESNÍHO MEDU. Miloslav BREJCHA, Lipnice dolní 129 tel.: Dřevěná okna v provedení EURO s izolačním dvojsklem Výměna dřevěných Eurooken včetně demontáže a montáže. Cenová nabídka v zaměření z d a r m a. Vchodové dveře v Euro provedení dle katalogu nebo vlastního návrhu. Tel. : fax : Arbesova 1002, ROKYCANY FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ PRÁCE S MINIBAGREM Tel.: N O R E K TRUHLÁŘSTVÍ A RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ Zakázková výroba dveří, nábytku, - vše jen z masivu - Obrazové rámy, pasparty, sklo, zrcadla. TĚNOVICE 54 tel.: , www. truhlarstvinorek.wz.cz Servicios Internacionales, s.r.o. Zdeněk PŘIBYL - Náměstí 317 P R O D E J * červeného suchého španělského vína * 5 druhů medoviny a medu * bílého a růžového vína a 3 druhů olivového oleje P R O D E J N Í D O B A : ST h PÁ h SO 8 12 h Prodej možný i mimo otevírací hodiny. KOMINICKÉ SLUŽBY PALACKÝ Mileč Tel.:

18 Uveřejňujeme letáček firmy ELEKTROWIN, která zajišťuje recyklaci elektrických spotřebičů. Žádá o odložení nerozebraných, kompletních spotřebičů ve sběrném dvoře. PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ Blovice - Tyrkys Jarmila Dindová Tel.: dindova.cz VÁM NABÍZÍ : * svatební šaty a doplňky * šaty do tanečních a pro maturantky * velký výběr snubních prstenů * šaty pro družičky * svatební oznámení 18

19 19

20 REALITNÍ KANCELÁŘ Houškova 16, Plzeň - Slovany tel./fax: , Hledáme pro svého klienta RD, chalupu nebo chatu ve Spáleném Poříčí a okolí Poskytujeme komplexní služby při prodeji včetně garance peněz a daňového přiznání, nízká provize již od 3 %! Z naší aktuální nabídky vybíráme: RD Horní Lukavice Disp. 3+1 a 1+1, pozemek m 2 1, Kč RD Plzeň-Slovany 5+1+ jídelna, pozemek 343 m 2 4, Kč RD Chlumčany 3+1 a 2+1, pozemek m 2 2, Kč Chalupa Bdeněves 2+1, cihlová, nutno udělat studnu a el Kč Chata Chrást 3+1+ terasa, el., voda, vlastní pozemek Kč Chata Hracholusky 2+kk, dřevěná, zateplená Kč Pozemek Horní Lukavice m 2, ke stavbě RD 460 Kč/m 2 Pozemek St.Plzenec-Sedlec Pozemek 535 m 2 s chatkou, lze RD Kč Pozemek Žákava m 2, ke stavbě RD 350 Kč/m 2 Pozemek Dolce u Přeštic m 2, ke stavbě RD 340 Kč/m 2 Pozemek Zdemyslice u Blovic m 2, ke stavbě RD 420 Kč/m 2 Byt 1+1 Plzeň-Skvrňany 38 m 2, 4. p., výtah, plastová okna 1, Kč Byt 2+1+L Plzeň-Doubravka Neprůchozí pokoje, 62 m 2, 2.p., výtah 1, Kč MAGNIO PLZEŇ 20. rokem na trhu s nemovitostmi v Plzni 20

22. ročník DUBEN 2012. Pozemkové úpravy.

22. ročník DUBEN 2012. Pozemkové úpravy. 4. 22. ročník DUBEN 2012 Pozemkové úpravy. V současné době probíhají v katastrech Vlkov, Spálené Poříčí, Těnovice a Hořehledy pozemkové úpravy. Tyto úpravy jsou pro vlastníky pozemků zdarma, organizuje

Více

Vážení občané, 21. ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání

Vážení občané, 21. ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání 7. 21. ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání Vážení občané, zatím si příliš neužíváme prázdninového počasí, neboť se nám Medard nějak protáhl. A tak jsme se na obci více věnovali údržbě našich protipovodňových

Více

MALÝ PRŮVODCE - SPÁLENOPOŘÍČSKO

MALÝ PRŮVODCE - SPÁLENOPOŘÍČSKO 7. ČERVENEC 2012-22. ročník infocentrum@spaleneporici.cz www.spaleneporici.cz MALÝ PRŮVODCE - SPÁLENOPOŘÍČSKO SPÁLENOPOŘÍCSKO TURISTIKA PRÁZDNINY Doba prázdnin, dovolených, je ideální příležitostí k cestování

Více

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník 10. Ř Í J E N 2013-23. ročník OPRAVY SILNIC Jeden z největších problémů, které jsme v letošním roce řešili, byl stav krajských silnic. Po zimě byl nejhorší stav silnic Lipnice Těnovice Záluží Lučiště Číčov,

Více

ČERVEN 2014 24. ročník. Vážení občané. PODĚKOVÁNÍ DĚTEM

ČERVEN 2014 24. ročník. Vážení občané. PODĚKOVÁNÍ DĚTEM 6. ČERVEN 2014 24. ročník Vážení občané. Prázdniny jsou za dveřmi. Na vše bude více času, a tak si dovolujeme přijít s nabídkou. Budete-li trávit část dovolené doma, zkuste se na chvíli změnit v turisty

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA. ÚNOR 2014 24. ročník ZIMNÍ ÚDRŽBA LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ

VEŘEJNÁ SLUŽBA. ÚNOR 2014 24. ročník ZIMNÍ ÚDRŽBA LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ 2. ÚNOR 2014 24. ročník VEŘEJNÁ SLUŽBA Hlavním úkolem obce je zajišťovat nejen rozvoj, ale i běžnou údržbu a služby pro své občany. Jak tento servis zajišťuje naše město? Snažíme se zajistit služby a údržbu

Více

22. ročník ÚNOR 2012

22. ročník ÚNOR 2012 2. 22. ročník ÚNOR 2012 Vážení občané. začíná rok 2012. Jistě nebude rokem jednoduchým. Příjmy obcí v letošním roce pravděpodobně klesnou, příležitostí dotací výrazně ubylo. V současné době prochází změnou

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 14. ročník 12. prosinec 2004 V Á N O Č N Í V Y D Á N Í ************************************************************************************* Vážení občané. Prožíváme advent. Dobu

Více

EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník

EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník 4. DUBEN 2014 24. ročník EVROPSKÉ VOLBY V minulých zpravodajích jsme se věnovali obecním službám, tomu, co by obec měla dělat jako servis pro své občany. Dnes bych chtěl toto téma přerušit a věnovat se

Více

S BAREVNOU PŘÍLOHOU. O škole. Vážení občané,

S BAREVNOU PŘÍLOHOU. O škole. Vážení občané, 9. 19. ročník Září 2009 S BAREVNOU PŘÍLOHOU O škole Vážení občané, už tak často neslyšíme to, že škola je nejdůležitější obecní budova. Ale je to prostě tak. Děti dnes tráví ve škole a na různých kroužcích

Více

LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015. Vážení občané.

LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015. Vážení občané. 1. LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015 Vážení občané. Začátek roku je dobou, kdy si více než kdy jindy uvědomujeme, co se nám v minulém roce podařilo a připravujeme se na nové úkoly. Podobné

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 15. ročník 9.-10. Září, říjen 2005 ****************************************************************************************** VÍTÁME STUDENTKY A STUDENTY všech našich spálenopoříčských

Více

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara.

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 3. BŘEZEN 2015 25. ročník PŘÁNÍ Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 1 POMOC POTŘEBNÝM Je velmi dobře, když se každý z nás snaží pomoci něčemu dobrému.

Více

Spálenopoříčský zpravodaj 11.

Spálenopoříčský zpravodaj 11. Spálenopoříčský zpravodaj 11. FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 15. ročník VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ SOKOLOVNA 24. 11. 26. 11. 2005 Listopad 2005. *************************************************************************************

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE. Vážení občané.

************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE. Vážení občané. S p á l e n o p oř í č s k ý z p r a v o d a j 14. ročník 8. 9. srpen, září 2004 ************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE Vážení občané. Ti,

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

12. Vánoční prosba. a k sobě mají blíž. pod světlem svíček hořících, i zde ve svatém stánku v srdcích věřících roste vděk k těm jež blahoslaveni jsou

12. Vánoční prosba. a k sobě mají blíž. pod světlem svíček hořících, i zde ve svatém stánku v srdcích věřících roste vděk k těm jež blahoslaveni jsou 20. ročník Prosinec 2010 12. VÁNOČNÍ VYDÁNÍ Vážení občané, příjemné prožití vánočních svátků a hodně pohody v novém roce, Vám přejí členové zastupitelstva města a zaměstnanci městského úřadu. Mnohem lépe

Více

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 19 říjen 2010 cena 10,- Kč Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém Ve středu 1. září 2010 byla za účasti čestných hostů a poté i široké veřejnosti slavnostně

Více

NOVINY. Café Klášter FIORDMOSS. Setkání s hudbou. otevřeno

NOVINY. Café Klášter FIORDMOSS. Setkání s hudbou. otevřeno NAPAJEDELSKÉ Březen 2014 Ročník XV. Neprodejné Vydává město Napajedla Café Klášter otevřeno FIORDMOSS Dne 21. února byla otevřena hudební a literární kavárna v prostoru Klášterní kaple - CAFÉ KLÁŠTER.

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Anketní dotazník. Co nového Představujeme odbor rozvoje. Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Anketní dotazník. Co nového Představujeme odbor rozvoje. Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři Ročník 53. / červen 2014 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Anketní dotazník Co nového Představujeme odbor rozvoje Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři Ze společnosti Podlipanské

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK TÉMA MĚSÍČNÍKU: CESTA PORCELÁNU PROPOJÍ BAVORSKO SE ZÁPADNÍMI ČECHY ZDARMA 11 2012 Strana č. 2 Cesta porcelánu Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem

Více

Hlinecké FOLKLOR NA BETLÉMĚ

Hlinecké FOLKLOR NA BETLÉMĚ Hlinecké Září 2015 Ročník 17 Číslo 9 noviny Cykloprojekty bude koordinovat radní Petr Svoboda Rada města pověřila koordinací cykloprojektů svého člena Petra Svobodu. Radní Svoboda má dlouholeté zkušenosti,

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více