Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012"

Transkript

1 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa: město Spálené, nám. Svobody 132, Spálené IČ: DIČ: CZ Telefonické spojení: , , tel./fax: ová adresa: Informace: Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u ČS a.s. Plzeň č /8 Počet obyvatel k : Počet obyvatel k : Počet členů zastupitelstva v roce 212: 15 členů A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté Dotace a příspěvky do rozpočtu města Spálené v roce 212 činily celkem ,6 Kč. Rozpis přijatých i poskytnutých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 212 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Polo žka Poskytnuto Použito Rozdíl Dotace ze SR Dotace na správu a školství Dotace ze SR pro příspěvkovou organizaci Vzdělávání pro konkurenceschopnost , ,4 Přeposláno PO a vyúčtováno v PO Úřad práce Aktivní politika zaměstnanosti Ministerstvo kultury 3454 Dotace na obnovu památek ve Sp. - PR MPR a MPZ

2 Obce Míšov, Borovno, Čížkov, N. Mitrovice Krajský úřad Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Neinvestiční dotace na žáky dojíždějící do ZŠ, MŠ za rok 211 Hurvínek a Broučci na venkově Podpora činnosti informačních center víkendový cyklobalíček Opravy komunikací v Lipnici Ministerstvo pro místní rozvoj 1727 Partnerstvím k využití potenciálů venkova Ministerstvo životního prostředí Odbahnění a úprava vodní nádrže Dolní Šafranice , , , ,9 Ministerstvo zemědělství Zpracování lesního hospodářského plánu SZIF Pořízení lesnické techniky SZIF Rehabilitační zařízení v DPS , , , , , , , ,32 SZIF Naše školka pod novou střechou (MŠ Hořehledy) Dotace ze SR 988 Dotace ze SR Krajský úřad PK Záloha dotace na volby prezidenta v r. 213 Dotace Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje Úhrada výdajů za činnost jednotek SDH v r Vráceno v r ,3 Přeplatek vrácen v r , , ,7 Celkem přijato: 2

3 Poskytnuto z rozpočtu města příjemcům: Účel Polo žka Poskytnuto Použito Rozdíl Neziskové organizace Vyplacené granty v r Příspěvková organizace města ZŠ a MŠ Sp. Příspěvek na provoz PO v roce granty pro PO Římskokatolická farnost ve Sp. Klub českých turistů Příspěvek na obnovu varhan v kostele a ošetření Křížové cesty Příspěvek na opravu střechy na fotbalových kabinách Příspěvek na pořízení přístroje do posilovny Příspěvek na opravy fotbalového hřiště Příspěvek na nákup baseballového zázemí (buňky) Příspěvek na označení turistických tras Bude použit a vyúčtován v r Hospic sv. Lazara v Plzni Příspěvek na provoz ČSOP Sp. Příspěvek na kotce SONS Salomena, o.s. Příspěvek organizaci nevidomých a slabozrakých na provoz Příspěvek na zajištění kulturní akce Český svaz chovatelů Příspěvek na výměnu oken Farnost Rokycany Příspěvek na kostel v Mešně Domeček Sp. Celkem poskytnuto: Příspěvek na zajištění několika kroužků

4 B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 212 Schválený rozpočet 6. upravený rozpočet Plnění k % plnění k 6.uprav. rozpočtu Třída l daňové příjmy ,3 11,3 % Třída 2 nedaňové příjmy ,48 13,9 % Třída 3 kapitálové příjmy ,9 % Třída 4 přijaté dotace ,6 1,2 % PŘÍJMY CELKEM ,11 11,6 % Třída 5 běžné výdaje ,35 82,3 % Třída 6 kapitálové výdaje ,84 8,7 % VÝDAJE CELKEM ,19 81,7 % Bližší údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Městském úřadě (p.novotná nebo p.rojová) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k V souvislosti s účetní reformou obcí bylo v roce 212 účtováno nejen o příjmech a výdajích (viz Sestava Fin 2-12 M), ale také o nákladech a výnosech města. Z Výkazu zisku a ztráty ke dni vyplývají náklady města Spálené celkem ,45 Kč, výnosy celkem ve výši ,9 Kč. Hospodář. výsledek před zdaněním v roce 212 byl ve výši ,36 Kč (ztráta). Účetní závěrka města Spálené za rok 212 a výsledek hospodaření města Spálené ve výši ,36 Kč byly schváleny zastupitelstvem města Spálené dne Výkaz zisku a ztráty k je k nahlédnutí na Městském úřadě (p.novotná nebo p.rojová). Stav účtů města Spálené k : Základní běžné účty - stavy prostředků k ) Běžný účet ( /8) ,95 Kč 2) Účet - poštovní spořitelna ( /3) ,88 Kč Podúčet Společenského centra (2183-3) /8) ,71 Kč 4) Nájemní účet 36 BJ ( /8) ,21 Kč Účet na financování akce MŠ Sp. 5) snížení energetické náročnosti ,6 Kč 4

5 ( /8) Účet na financování akce Regenerace 6) památkové zóny ( /8) , Kč Účet na financování akce Odbahnění a úprava 7) Dolní Šafranice ( /8) ,2 Kč Účet na financování akce Vodovod v obcích 8) ( /8) 3 865,64 Kč Účet na financování akce Vrt Číčov a Lučiště 9) ( /8) 2 175,5 Kč Účet na financování akce Kanalizace Číčov a 1) Hořehledy ( /8) 8 8, Kč Účet na financování akce Snížení energetické 11) náročnosti MŠ Hořehledy ( /8) ,5 Kč Běžné účty (231) celkem k ,19 Kč Účet peněžního fondu (Sociální Fond) - stav prostředků k : ,62 Kč Stav závazků z úvěrů města Spálené k : - úvěr na výstavbu 12 BJ Pod Obecníkem 25, Kč - hypoteční úvěr na výstavbu 36 BJ Pod Obecníkem ,62 Kč - půjčka od Stavebního a nájemního družstva Sp. 9 85, Kč - úvěr na financování akce ZŠ udržitelné využívání zdrojů energie 3 9, Kč - úvěr na Společenské centrum - etapa hotel , Kč - úvěr na rekonstrukci Jiráskovy ul ,35 Kč - úvěr na akci Galerie českého kresleného humoru , Kč - úvěr na opravy lesních cest , Kč - Úvěr na rekonstrukci památkové zóny (náměstí) ,32 Kč Závazky z úvěrů a půjček k celkem: ,29 Kč Hospodaření příspěvkové organizace (PO) Základní škola a mateřská škola Spálené, příspěvková organizace, okres Plzeň jih v roce 212 Město Spálené jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Spálené, příspěvková organizace, okres Plzeň jih poskytla v roce 212 na provoz PO ze svého rozpočtu částku ,-Kč (z toho 3. Kč v rámci grantového programu města). Výnosy příspěvkové organizace k činily celkem ,46 Kč, náklady k činily celkem ,33 Kč. Příspěvková organizace v roce 212 vytvořila hospodářský výsledek ve výši ,13 Kč, který byl rozdělen na základě rozhodnutí zřizovatele (Rady města Spálené ) do Rezervního fondu a Fondu odměn příspěvkové organizace. 5

6 Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Spálené, příspěvková organizace, okres Plzeň jih za rok 212 včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena a je k nahlédnutí na ekonomickém oddělení MěÚ. Sociální fond města Spálené v roce 212 Tvorba a čerpání fondu se řídí Zásadami sociálního fondu města Spálené v platném znění, které byly přijaty zastupitelstvem města dne Hospodaření fondu v roce 212: Zůstatek sociálního fondu k : Příjmy v roce 212 (tvorba SF přídělem 2,5 % z hrubých mezd): ,82 Kč , Kč Výdaje v roce 212 (přísp. na obědy, na pobyty dětí v táborech, kulturní akce, penz.připojištění, životní jubilea, vzdělávání zaměstnanců): ,2 Kč Zůstatek Sociálního fondu k : ,62 Kč C. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 212 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 42/24 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pracovníky ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje ve dnech (dílčí přezkum) a (závěrečné práce, zpracování zprávy). Závěr: při přezkoumání hospodaření města Spálené za rok 212 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 1 odst. 3 písm. a) zákona č. 42/24 Sb.) Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Spálené schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 212 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Spálené za rok 212 bez výhrad. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do termínu konání zasedání zastupitelstva města nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Spálené. 6

7 Přílohy: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Spálené, IČ: za rok 212 sestava FIN 2-12 M a Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty ke dni Základní škola a mateřská škola Spálené, příspěvková organizace výkaz zisku a ztráty a Rozvaha k Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři tajemnice Městského úřadu ve Spáleném. Ing. Pavel Čížek starosta obce v.r. Vyvěšeno na úřední desce: Schváleno v zastupitelstvu města dne: Sňato z úřední desky: Č. j. usnesení: 7

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 3 ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (8) Další zasedání se bude konat ve středu dne 28. 4. 2010 od 18:00 hod. v sálu radnice

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více