Johan L. Unstad Sjøhus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Johan L. Unstad Sjøhus"

Transkript

1 Johan L. Unstad Sjøhus Diplomová práce Andrey Tůmové Téma: Rekonstrukce rybářské ubytovny Místo: Maervoll, ostrov Vestvågøy, Lofoten, Norsko Vedoucí práce: Prof. Ing. Arch. Zdeněk Fránek 2012/ 2013

2 Obsah: 2 Lofoten na mapě 3 Obecné informace o Lofotenu 4 Architektura Lofotenu 5 Pøbel & Dolk 6 Mapy zálivu Mӕrvollu 7 Historie sjøhusu Mӕrvoll 8 Situace širších vztahů 9 Zadání a koncept 10 Parter 11 Celkový pohled a řez 12 Sjøhus Maervoll Loď 13 Úvodní grafika 14 Popis stávajícího stavu 15 Koncept a návrh 16 Dokumentace stávajícího stavu 2. NP 17 Dokumentac estávajícího stavu 3. NP 18 1NP, návrh 19 2NP, návrh 20 3NP, návrh 21 4NP, návrh 22 Podélný řez 23 Příčný řez 24 Jižní a východní fasáda 25 Severní a západní fasáda 26 Jídelna apartmánu ve 4. Podlaží 27 Jídelny a společenské místnosti ve vlnách, 4. Podlaží 28 Hala ve 3. Podlaží 29 Studie zařízení pokoje 30 Nově zařízený dvoulůžkový pokoj 31 Detaily nábytku 32 Nově zařízený čtyřlůžkový pokoj 33 Původní zařízení 34 Zařízení wellness 35 Zařízení koupelny 36 Panoramatické snímky okolí seahousu 37 Molo, zákres 38 Severovýchodní fasáda, zákres 39 Celkový pohled, zákres 40 Kavárna Bělost velryby 41 Úvodní grafika 42 Koncept 43 Vizualizace interiéru kavárny 44 Výkresy domu s kavárnou 45 Fasády domu s kavárnou 46 Molo před kavárnou, zákres 47 Detail okna 48 Bývalá manufaktura na rybí produkty Háj na Arsacidách 49 Úvodní grafika 50 Dům Johana L. Unstada 51 Příklad využití víceúčelové haly 52 Dokumentace stávajícího stavu 53 Severovýchodní pohled, zákres 54 Půdorys 1 NP, truhlárna, hala A 3. NP, apartmán nad truhlárnou 56 Východní a severní fasáda s přístřeškem na kuchání ryb na pontonu 57 Západní a jižní fasáda 58 Podélný řez 59 Příčný řez 60 Prázdná hala 61 Východní pohled na Sjøhus, zákres 62 Technická zpráva 63 Pohled na údolí Maevollu se Sjøhusem 64 Poděkování 65 Rozloučení na molu

3 Unstad Mærvoll Tangstad Mærvoll Tangstad 2

4 LOFOTEN OBECNÉ INFORMACE Souostroví Lofoten se nachází v Norském moři při západním pobřeží Norska, mezi 67. a 68. stupněm severní šířky, 100 až 300 km nad polárním kruhem. Od norské pevniny je odděleno Vestfjordem. Regionální klima se díky severní větvi Golfského proudu velmi liší od klimatu míst na stejné zeměpisné šířce, například v centrálním Grónsku nebo na Aljašce. Rozdíl v zimních teplotách činí 30 C. Teplota na Lofotských ostrovech v zimě se pohybuje okolo 1 C. Roční výkyv teploty je poměrně malý, průměrné teploty v létě jsou kolem 12 C. Z přibližně osmdesáti ostrovů je sedm hlavních; od severovýchodu k jihozápadu: Austvågøy, Gimsøy, Vestvågøy, Flagstadøy, Moskenesøya, Vaerø a Røst. Hlavní ostrovy jsou propojeny na 166 km dlouhé trase E10 podmořskými tunely a mosty. Na celkové ploše 1227 km 2 žije obyvatel. 20 obyvatel na km 2 je vyšší hodnota než je průměrná hustota zalidnění v Norsku. Hlavní město Lofotenu je Svolvӕr na ostrově Austvågøy. Větší počet obyvatel žije na straně přivrácené k pevnině, kvůli lepšímu počasí. Západní pobřeží vystavené volnému moři trpí prudkými větry a hustou mlhou. Rozdíl v počasí na pobřežích Lofotských ostrovů způsobují až 1200 m vysoké hory. Hory na ostrově Moskenesøy jsou vulkanického původu, tvořené syenitem, žulou magnetitem a rulou, patří k nejstarším na světě. Mají strmé svahy a plochá návrší. Rozeklané skalní stěny alpínského charakteru patří naopak k nejmladším horským útvarům. Jejich neotupené špice unikly zalednění v poslední době ledové. K tvarování lofotenské krajiny přispěl pohyb mohutných ledovců. Jméno Lofoten je pozměněný název Lofoter, který původně patřil ostrovu Vestvågøy, znamená rysí tlapa. Souostroví bylo osídleno lidmi před 6000 lety. V dávnověku pokrývaly ostrovy borové lesy a březové háje. Žili tu jeleni, medvědi, sobi, rysové i bobři. Takřka veškeré lesy byly vykáceny ve Vikingské éře na stavbu lodí. Slavnou vikinskou minulost připomíná muzeum v Borgu na ostrově Vestvågøy, s rekonstruovanou největší vikinskou hodovní síní. Lesní porost a jeho faunu nepřipomíná na nynějších Lofotách nic. V současnosti dochází k novému zalesňování. Dřevo na stavbu domů se dováží z centrálního Norska. Norské moře není šelfové. Oproti okolním mělčím mořím dosahuje hloubky 4000m. Díky povrchovým i hlubinným teplým mořským proudům má o 10 C vyšší teplotu než jiné vody na stejné zeměpisné šířce, nikdy nezamrzá. Zcela specifické podmínky z něj činí jedinečné prostředí pro mnoho druhů ryb a vodních savců. Rybolov a velrybářství byly na jinak pustých ostrovech po staletí hlavním způsobem obživy a životním stylem vůbec. Nejdůležitějším obdobím je stále sezóna tresky od poloviny ledna do poloviny dubna. Důležitá ryba je i sleď, halibut nebo huňáček. Díky klimatické anomálii jsou nehornaté části Lofotenu obzvlášť vhodné pro zemědělství. Střední část ostrova Vestvågøy je nejproduktivnější zemědělskou oblastí Nordlandu, územního celku severního Norska, ke kterému Lofoten patří. Místní ovce jsou vyhlášeny nejlepšími ovcemi Norska, mléčné produkty, máslo a sýr se prodávají po celém Norsku. Tradiční způsob života, rozdělený na práci na malé rodinné farmě a sezónní rybolov vymizel. Nový příliv financí pramení z cestovního ruchu, spojeného se sportovními aktivitami. Turistická sezóna je v létě, po jejím skončení působí Lofoty syrově a prázdně. Nesporným potenciálem Lofotenu jsou ložiska ropy a zemního plynu. Zatím však platí moratorium na jejich těžbu. ZVLÁŠTNÍ PŘÍRODNÍ JEVY POZOROVATELNÉ NA LOFOTENU POLÁRNÍ NOC A PŮNOČNÍ SLUNCE Polární noc a půlnoční slunce jsou inverzní jevy, ke kterým dochází v oblastech za polárním kruhem. Při polární noci nevystoupí slunce nad obzor, naopak půlnoční slunce neklesne za obzor během 24 hodin. V oblasti Lofotenu nastává polární noc v období mezi 6. Prosincem a šestým lednem. Půlnoční slunce je možné pozorovat od 27. k větna do 17. července. POLÁRNÍ ZÁŘE Polární noc je zvlášť dobré období pro pozorování polární záře. Vznik polární záře je způsobený mrakem slunečního větru částic uvolněných ze slunce při sluneční erupci. Část tohoto mraku je přitahována magnetickým polem země, stáčí se ve spirálách k jeho pólům. Při průchodu slunečního větru atmosférou, dochází k interakci, kterou pozorujeme na obloze jako barevné, pohybující se světelné závoje. MAELSTRØM Vodní vír, místně nazývaný Moskenestraumen, vzniká v Norském moři mezi ostrovy Moskenesøy a Vӕrøy. Přes vysoký podmořský práh se tu dvakrát denně valí voda přílivu a odlivu mezi volným mořem a Vestfjordem. Rozdíl hladiny na vrcholu přílivu a odlivu činí 4 m. V polovině cyklu, kdy se mění příliv na odliv, vznikají podél několikakilometrového podmořského prahu obrovské vodní víry, které v minulosti stahovaly nepokorné lodi a rozbíjely je o dno. Děsivý jev se stal inspirací a předlohou mnoha výtvarných a literárních děl. Populárním se stal Maestrøm zejména díky slavné povídce E.A. Poea, Pád do Maestrømu. Jsou po něm pojmenovány velké víry obecně. 3

5 1 2 ARCHITEKTURA Většina domů jsou dřevostavby založené na kamenné, později betonové podezdívce. Tradiční barva obytných domů je žlutá. Domy mají na české poměry dost velká špaletová okna. Střecha je někdy zelená, mechová. Červené domy s bílými obložkami oken, které po trsech vybíhají na kůlech ze břehu do moře se nazývají Rorbu. Byly to nájemní ubytovny pro sezónní rybáře, kteří přijížděli na zimní lov tresky. Rorbu obrůstají pobřeží skoro v každé vesnici jako rudý vřes. Podobný účel mají i velké komunitní Sjøhusy. Ve vícepodlažních dlouhých budovách, bílých nebo červených, bylo zajištěno bydlení i prostor pro zpracování ryb na rybí produkty, olej a klih. I když se zcela změnilo jejich využití, jsou stále významnými dominantami v krajině. Sídla na Lofotenu, jako ostatně i jinde v Norsku, postrádají veřejný prostor. Vesnice jsou uliční domy postupně naskládané podél cesty, na předprostor a úpravu okolí domu je malý důraz. Málokterý pozemek je oplocený. Ani u větších sídel nelze mluvit o urbanismu. K hlavní silnici s benzínovou pumpou, obchody a restauracemi přiléhají struktury účelně uspořádané, ne nijak promyšlené obytné zástavby. Novostavby rodinných domů se svým stylem neodchylují příliš od tradičních jednoduchých figur. Mnoho nových domů má bílou barvu. Podél trasy E10 která propojuje celé souostroví a je zároveň vyhlídkovou turistickou trasou vznikají novodobá odpočívadla v současném designovém pojetí od známých autorů, jakými jsou Dan Graham nebo Snøheta. Zvláštní je, že člověk tu okamžitě přijme neokázalost místní architektury a považuje ji za správnou hodící se a to do té míry, že jakákoliv jiná, nová, rafinovaná, designová, konceptuální, interaktivní stavba mu připadá méně správná. Výraz Lofotenské krajiny, prokomponování její přírody a zástavby je specifický a silný. Cokoliv co vykazuje mezinárodní trend nebo kontext je tu out, protože to není dost autentické, protože to sem nepatří. Do takového prostředí je velmi těžké vstoupit jako architekt. Myslím, že cesty jsou v zásadě dvě. Architekt se může rozhodnout pracovat kontextuálně, regionalisticky, zkoušet jen málo pohnout s tím, co tu je a dlouho koukat, co to udělalo, zkusit to ještě kousek a nebo jinak. To jinak může mít nespočet podob, ale jejich jmenovatelem je vždy právě ta jinakost. Osobně považuji jinakost v takto komorním prostředí za rizikový program odpočívadlo Akkarvikkoden, Manthley Kula Architects, odpočívadlo Kvalkhausen, Eggum, Snøhetta, Stanice kontroly hmotnosti nákladních aut, Gullesfjord, Jarmund/Vigsnaes Architekter, Two way mirror triangle with one curved side, Dan Graham,

6 PØBEL & DOLK Ráda bych však uvedla příklad nečekaného designového vstupu do prostředí Lofot, který naopak považuji za skvělý. Dvojice streetartových grafiků Pøbel and Dolk vytvořila na Lofotenu projekt Getto spedalsk (Ghetto leperous). Autoři pokrývají opuštěné domy na Lofotenu kvalitními komiksovými grafikami. Velké formáty fasád dočasně vnášejí do krajiny intimní příběh. Getto Spedalsk, Pøbel and Dolk,

7 MÍSTO topografie fjordu Mærvolspollen 1:5000 ortofotomapa fjordu Mærvolspollen 1:5000 6

8 HISTORIE Hello The seahouse is from 1950 and was owned by Mærvoll (Maervoll) Produksjonslag, a cooperation of fishermen. The ground then belonged to Johan L. Unstad, the father of the present owner Knut Unstad. The nearest time before the seahouse was taken into use Mærvoll produksjonslag rented the nabour seahouse owned by Johan L. Unstad. This latter building burned down in The development of the building process: have a look at the two enclosed air photos from 1961, one photo taken from the east direction west (this photo will be written about here) and one photo taken from the west direction east. Sydspissen (Südspitze) is a name used for the area where the seahouse and the surrounded houses are. The photo 010 shows two boats close to the quay and one boat some meters from the quay. The building (built in 1959 after the fire 1958 of the building earlier mentioned) with the boats belonged to Johan L. Unstad. He then had his own firm and bought and processed fish, and he also had a shop (landhandel) and had the responsibility of bringing passengers and goods with the boat to the left to the nearest all year road connection in Tangstad (at that time the tunnel was not there, and much of the transportation was done by help of boats). To the left you see the broad Mærvoll Produksjonslag. At that time there was a low build in front of the main building. In the low building fish was washed and weighed. You see an open door upstairs in the seahouse. Upstairs in the seahouse to the right stockfish was kept, and shipped through the open door down to the roof of the low building which you see here has a prolongement so that the stockfish could be taken directly into the stockfish transportation boat. From the western part of the seahouse there was a pipeline for steam going into the house to the left for the seahouse. In the latter house cod liver oil was processed from cod liver. The cod liver oil here was not the final product for drinking, but so to speak a semifinished product. Cod liver here produced was used for painting the buildings you here see (by adding white paint powder), and still such cod liver oil is used for painting purposes by the coast in Norway, but in much smaller scale than before. In old times cod liver oil (Norwegian: tran) was also used for light purposes (tranlamper). The wood for construction usually came from forest rich areas like Namdalen in Trøndelag etc. The depth in the fjord is about 13 or 14 meters. The waves were usually not so big here in the fjord because of natural protection due to the landscape. The wind strength was usually a greater problem. Some of the boats on the ground floor are used in the summer time, others are stored there for a long time. The guests nowadays are tourists, often couples, but also families, students and low budget groups and some loners. Preferred tourists: tourists interested in the local culture and nature, for instance people who like to walk in the mountains like Avventure nel Mondo from Italy who every summer has groups staying in the seahouse. Heavy drinking guests why bother other guests are not welcomed. This happened about 25 years ago. Then there were many guests from France do to information some French guests had put in Guide du Routard, but unhappily there one night stayed some Norwegian guests for a local marriage who made a hell of a life during the night at the same time as there were some French people representing Guide du Routard. After that incident the seahouse disappeared from Guide du Routard, and thereby loosing many French guests. The last fishermen stayed in the seahouse in About 1974 the last fish production in the seahouse took place. The fish was exported fresh, salted or hanged up to dry to stockfish. The main marked for stock fish was Italy (mainly cod), but until the Biafra crisis about 1966 stock fish was also exported to Nigeria (mainly brosme). The main season is in the winter with the Lofoten cod fishery. In the summer brosme was fished, but the summer fishery ended when the Nigerian stock fish marked collapsed do to the Biafra war. The last years of fishing production ther was only fishery activity during the winter season. Most of the fishermen were from Unstad Greatings from Joh. L. Unstad Sjøhus Maervoll in Lofoten F Unstad (Z dopisu F. Unstada) 7

9 8 Mærvolspollen - Sydspizten

10 ZADÁNÍ Osada Mӕrvol leží na ostrově Vestvåegøy. Horizont hlubokého fjordu, vytvářejí horské masivy Himmeltindan (2000 m. n. m.) a Horgtinden. Vjezd do údolí je možný novým tunelem či po vodě. Fjord je uzavřený před vlnobitím oceánu bariérou pevninských pasů, takže jeho hladina je i při velkém větru poměrně klidná. Sea house, trojice bílých budov na ostrohu, prodlouženém železobetonovým molem, vypadá jako by mohla volně plout v zálivu. Sjøhus L. Unstad byl postupně vybudován v polovině minulého století jako sezónní ubytovna rybářů z Mӕrvollu a okolí. Nalovené ryby se tu zpracovávaly jako potrava, zejména sušením a na další produkty, olej a klih. Současný majitel Knut Unstad je synem jednoho z majitelů a provozovatelů seahousu. Po úpadku sezónního rybolovu v sedmdesátých letech začal Seahouse sloužit, stejně jako většina rybářských ubytoven na Lofotách, jako turistická ubytovna. Většina zařízení je původní. Obyvatelná je jen největší budova, ostatní dvě slouží jako dílny a sklad materiálu, který majitel používá na drobné opravy. Veškerá práce na domě probíhá svépomocí, neodborné zásahy námořníka Knuta Unstada jsou intuitivní a vyznívají často velmi výtvarně. Například zatlučená okna budov, které používá jen jako skladiště, vytvářejí působivé strukturní a barevné kompozice starých bílých prken a nových bílých prken. Lze li mluvit o principu, Knut Unstad klade čerstvé vrstvy. Porušené prvky nevyměňuje a neočišťuje, ale překrývá a přetírá. Vzniká tak nepřeberné množství výstupků a přes sebe kladených ploch. Zadáním mojí práce je rekonstruovat ubytovnu na přímořský penzion s vyšším komfortem a vyšší kapacitou. Jako důležitou součást zadání vnímám nezměnit identitu místa a ocenit jeho nespornou estetickou kvalitu a jeho lokální kulturní hodnotu. Náplní mojí studie je citlivě zbavit zařízení a způsob užívání budov seahousu provizornosti, ideově odvrátit malomyslné zásahy které se začínají projevovat v interiéru, pokusit se vnést do projektu současné trendy v ubytování a architektonickém myšlení tak, aby se nenarušila autentičnost prostředí. Ta je a má zůstat největší hodnotou. KONCEPT Ve své studii jsem řešila každý dům zvlášť. Pro každý jsem si vytyčila téma, které souvisí s jeho funkcí. Ta reflektuje jeho předchozí využití a jím dané prostorové a tvarové limity. V podstatě se snažím použít stávající hmoty a dispozice všech tří domů a přesto do nich výrazně zasáhnout. Snažím se na každém z domů vyzkoušet novou ideu, která má být obsahově i formálně výrazná ale zároveň působit co nejpřirozeněji. Chtěla bych se pokusit posunout vnímání domu takovým způsobem, aby naprosto nová a cizí hmota, otvor či prostor fungovaly tak, jako by tam byly od nepaměti. Vzájemný vztah domů dokumentuji, ale nijak zvlášť ho neřeším, zůstává v podstatě stejný. Pohled na trojici bílých domů, na jejich mimetické fasády, tři postavy na břehu moře mi připadá cenný, nemám důvod do něj zasahovat. 9

11 10 Sydspizten

12 Celkový podélný řez a pohled 11

13 Sjøhus Snad jste viděli mnoho pěkných lodí za svého života co já o tom vím; pobřežní plachetníky se širokým zobcem; japonské džunky vysoké jako hora; lehké galioty podobné bednám na máslo, a kdovíco ještě; ale věřte tomu, co říkám, jakživi jste neviděli takové vzácné staré plavidlo, jako byla tato vzácná stará loď Pequod. Byla to loď ze staré školy, spíše malá, vypadající starosvětsky jako kus nábytku, jehož nohy vybíhají v pracky. Byla ošlehaná a poznamenaná nečasem ve větrných smrštích a bezvětřích všech čtyř oceánů. Pleť jejího starého trupu byla osmahlá jako tvář francouzského granátníka, který bojoval v Egyptě i na Sibiři. Ctihodná příď vypadala, jako by měla vousy. Její stěžně uříznuté kdesi na pobřeží Japonska, kde původní stěžně byly sraženy vichřicí přes palubu její stěžně stály strnule jako páteře tří starých kolínských králů. Její starodávné paluby byly opotřebované a krabaté jako kameny uctívané poutníky v katedrále kantrburské, na nichž vykrvácel Becket. Ke všem těmto starožitnostem byly připojeny nové podivuhodné rysy, vyplývající z divokého zaměstnání, které po více než půl století loď prováděla. Starý kapitán Peleg, po mnoho let její první plavčík, než začal velet jiné své lodi, nyní námořník na odpočinku a jeden z hlavních majitelů Pequody, tento starý Peleg, pokud byl velitelem, budoval na její původní grotesknosti a vybavil ji všude úhledně jak materiálem, tak nápady, kterým se nic nevyrovnalo kromě snad vyřezávaného štítu nebo postele od Thorkill-Hakea. Byla ověšená jako nějaký divoký etiopský císař, jehož šíji tíží ozdoby z leštěné slonové kosti. Byla plná trofejí. Loď podobná lidojedu, ozdobená ukořistěnými kostmi svých nepřátel. Její otevřené zábradlí bez deštění bylo kolem dokola vybaveno jako jediná velká tlama dlouhými, ostrými zuby vorvaně; byly tam zaraženy místo skob, aby se na ně uvazovaly její staré konopné šlachy a žíly. Tyto šlachy však neběžely přes obyčejné kladky z prostého pevninského dřeva, nýbrž vinuly se úhledně kolem kladek z mořské slonoviny. Pohrdnuvši otáčivým kolem u ctihodného kormidla, měla tu držadlo, a to držadlo bylo z jednoho kusu, z úzké spodní čelisti jejího dědičného nepřítele, pozoruhodně vyřezávané. Kormidelník, který za prudké bouře řídil loď tímto držadlem, musil si připadat jako Tatar, který udržuje svého ohnivého oře tím, že mu svírá čelist. Vznešená loď, ale jaksi příliš zasmušilá! Všchny vznešené věci působí podobným dojmem. Herman Melville, Bílá velryba, kapitola XVI, Loď, v překladu S. V. Klímy 12

14 13

15 PRODUKSJONSLAG MAERVOLL Sjøhus Trondheim Seahouse interior, Iceland Seahouse Mӕrvoll byl postaven v polovině minulého století jako společná ubytovna pro rybáře. Patřil sdružení rybářů Mӕrvollu. Pozemek na němž stojí byl vždy majetkem rodiny Unstadových.Pro Lofotské rybáře bylo nejdůležitější období v roce sezóna tresky, od ledna do dubna. Od jara do léta se tresky zpracují a suší se, bez hlav, na speciálních dřevěných sušácích. Úprava tresky sušením je údajně možná jen na Lofotenu, který má pro to jedinečné povětrnostní podmínky. Přinejmenším v rámci západního světa je to asi pravda. Tradiční Lofotenská rodina vedla zároveň malou farmu, v létě byl práce v zemědělství v zimě na rybách. Vnitřní rovinatá část ostrova Vestvågøy, na jehož břehu leží Mӕrvoll má pro zemědělství a farmaření výjimečné podmínky. Je v tomto směru nejproduktivnějším místem Nordlandu oblasti severního Norska. Sezónní způsob života v průběhu minulého století ustupoval, až vymizel docela. Nový způsob rybolovu se neváže jen na tah tresky, je to celoroční zaměstnání, rybáři se nesjíždějí do sjøhousů, aby tu společně žili po několik měsíců. Zůstali po nich na místní poměry velké, dominantní stavby se zvláštním uspořádáním, které usnadňovalo zpracovávání ryb a jejich transport. Obytná část domu je účelný trojtakt, připomíná vnitřek lodi. Pokoje jsou intuitivně zařízené jako kajuty, úsporný, vestavěný nábytek, kterým nelze pohnout, kdyby se snad podlaha naklonila. Poslední rybář odešel ze sjøhusu v Mӕrvollu v 70. letech minulého století. Seahousy, stejně jako Rorbu, červené soukromé rybářské domky, slouží v současnosti k ubytování návštěvníků Lofotenu. Zimní cestovní ruch, založený na rybolovu, kdy sem přijížděly tisíce lidí za prací, se změnil v letní cestovní ruch turistů, kteří masově obdivují syrovost a neporušenost Lofotenské přírody. 1NP Dům je třípatrový. Stěny prvního patra jsou z betonu, z vnějšku natřené na bílo. V betonových stěnách je málo otvorů, jen na fasádě k molu jsou dvoje velká vrata k manipulaci s loděmi. Parter nyní slouží k uskladnění lodí. V minulosti na něj navazovala směrem k molu dřevěná přístavba a celý prostor sloužil ke zpracování nalovených ryb. Přístavba se časem rozpadla. Domnívám se, že její odstranění domu neuškodilo, dělá z něj jednoznačnou figuru. 2NP Konstrukce vyšších pater a krovu je dřevěná. Ke vstupu do obytné části ve štítové stěně druhého nadzemního podlaží vede vnější schodiště. Druhé nadzemní podlaží má zřejmě původní uspořádání. Vstupní dveře se otevírají přímo do chodby, která prochází podélně celým domem. Podlaha a stěny do výšky ramen jsou natřené na temně červeno. Zbytek stěn, strop a téměř veškerý nábytek v místnostech je natřený hutnou, matně lesklou bělobou. Myslím, že první vjem v tomto domě, dlouhý červený koridor, zakončený oknem je nejsilnější. Šířka chodby je dva metry, nemůže působit jako hala, ale není stísněná. Přes malý počet otvorů a velkou délku je trochu záhadně světlá. Jednoduchý prostor chodby, do kterého se prostě vstoupí bez zádveří, z něhož se v pravidelném rytmu otevírá mnoho stejných dveří, je omamný, někde uprostřed si člověk, když chce, může myslet, že je ta chodba nekonečná nebo že jde na místě. Prostor se na každém kroku opakuje, nemění se, zároveň ale není děsivý. Struktura prken a světlo v chodbě jsou příjemné. Měla jsem zvláštní příležitost být v tom domě úplně sama a moci otevřít každé dveře až na jedny zamčené. Pokoje se otevírají na obě strany chodby, vyplňují z části dvě pětice stejných polí po čtyřech metrech. Místnosti jsou hluboké šest metrů. Kromě soukromých pokojů je tu v severozápadní části společenská místnost s jídelnou a kuchyňkou a v jihovýchodní části umývárna. Vlastní koupelnu má jen jediný pokoj, který s umývárnou sousedí. Podél štítových stěn procházejí strmá schodiště do vyššího a nižšího patra. Všechny pokoje jsou stejné, liší se jen v detailech jinak připevněná polička, jiný počet dveří ve skříni, jinak vsazená kuchyňka. Všechno v nich je bílé, veškerý nábytek, palandy, skříně, či kuchyňka je vzájemně srostlý a na pevno přistavený ke stěnám kolmým ke vstupu. Spodní palanda je rozšířená o lavici. Pokoje jsou šestilůžkové. Jen stolek pod oknem, přímo proti vstupu, rozkládací o šířku jednoho prkna a dvě stoličky u něj stojí v prostoru. Podlaha je červená. Rohy jsou zakulacené. Každá místnost má rezatá stará kamna s plotnou, ale zdá se, že se nepoužívají. Jsou na nich látkové přehozy. Poloviny oken jsou pevné, druhé poloviny špalet se otevírají nahoru, ne do strany. 3NP Třetí podlaží je částečně rozestavěné. Jeho pokoje chce majitel vybavit větším komfortem, vlastními koupelnami, kuchyňkami a menším počtem volněji uspořádaných lůžek. Činí tak však na úkor jednoznačné struktury domu. Komfortní koupelny vystupují do prostoru chodby, stěny příček jsou zalomené v tupých úhlech. Z chodby se stává zastavená černá myší díra. V samotných pokojích upouští od půvabné bílé a dřevěně hnědé pokoje s volným nábytkem postrádají kouzlo bílých kajut druhého podlaží. Nakoupená hnědá okna zklamou svou normálností. 14

16 KONCEPT Po návštěvě L. Unstad Sjøhusu jsem usoudila, že by pokud možno mělo ze současného stavu co nejvíc zůstat. Není žádný důvod to dobré, co je, něčím nahrazovat. Přízemí plné lodí, rudá chodba v bílém domě, uspořádání pokojů, vrostlý nábytek, který není jako pěkné kusy, co se člověku líbí. Nábytek tady se vynořil z podstaty domu. Z potřeby spánku se ze zdi vynořila lůžka, aby bylo se kam posadit, narostla posteli ještě lavice. Skříň, která má malé dveře uprostřed, jako by to byl pokoj a ne skříň. Schodiště, které prochází přes okno - to, co bylo potřeba udělat uvnitř se k fasádě chová jako ke krabici, okno ne okno a vznikají tak překvapivě efektní momenty Příčka, která prochází středem okna tak, že zvenku to není poznat, ale uvnitř je každá půlka okna v jiném prostoru. Otázkou, kterou jsem si pořád dokola kladla a jejíž odpovědi se potom dotkly i ostatních domů a celého místa, bylo: Jak to udělat, aby se vlastně nic nestalo, abych tomu místu nesebrala to, čím už je bohaté, a aby přesto došlo k zásadní proměně. Myslím, že jsem se snažila zachytit vlákno určité vznešenosti, která tím domem prostupuje a navázat na něj, rozplést ho do celé sítě obklopujícího pocitu, který by tím domem prostoupil. Stále mi nešla z mysli ta červená chodba, moje představivost ji různě zvětšovala a nafukovala, až vznikla konkrétní představa širšího a vysokého prostoru, otevřeného do nebe, kterým plují kulaté měkké vlny, velryby nebo lodě. Nešlo mi ale dovnitř takovou chodbu prostě dát. Proti Samozřejmosti té původní chodby působila ta moje jako nějaká hračka, jednorázový vtip. Jednorázový vtip považuji za jednu z nejhorších poloh architektury. Zároveň mi bylo líto se toho vymyšleného prostoru vzdát, protože pro mě měl na druhou stranu i velmi správný aspekt, způsob jakým ten nápad, představa zvuku dutých dřevěných vln a pohybu vzduchu v propojených podlažích, vyrostl z mého myšlení na červenou a bílou chodbu. Vzpomněla jsem si na určitý typ snů, který se mi vrací a pokusila jsem se ho použít jako princip zacházení s krásným domem a mojí představou. V těch snech jsem v dobře známém domě, procházím ho a stoupám. V místě, kde dům ve skutečnosti končí, někde na půdě, otevřu dveře a jdu dál a ten dům má další chodby, pokoje a v nich věci. Je to sen, který se vrací, takže už ty věci znám a shledávám se s nimi, i když je ve skutečnosti nevlastním. Vzala jsem Sjøhus a ve fotografiích jsem mu přidala jedno stejné patro navíc. Tak, aby to vypadalo, že to nikdy nebylo jinak. chodba ve 3NP NÁVRH Když host vejde do domu ve druhém patře, vidí většinu desetiletí starých věcí na svém místě. Jen společné koupelny jsou dvě a jsou krásné, místo nepoužívaných kamen v pokojích jsou mycí kouty s umyvadlem a toaletkou. Kuchyň je otevřená, nová, je součástí jídelny, když prochází dlouhou červenou chodbou, slyší, jak někdo hraje na piano. Po původním schodišti lze sejít do přízemí, kde jsem otevřela vchod na molo se zádveřím a šatnou. Část parteru domu, ve kterém byly jen lodě jsem použila pro vybudování malého wellness se spa, saunou a parní komorou, které navazuje na upravený prostor mola s druhou, venkovní vířivkou. Vířivky a celé zařízení wellness má strohý charakter založený na střídání betonových a dřevěných povrchů, který naváže na stejné materiály v surovější podobě, ze kterých sestává současné molo. Teprve když vystoupí do třetího podlaží, vejde do nového domu. Tam, kde současný Sjohus ztrácel svůj glanc, začíná můj dům, jako v tom snu. Chodba je dvakrát tak široká, vychází z konstrukce svislých podpor, je to vlastně hala. Na místo stropu lesají a stoupají bílé vlny, po nich klouže světlo. Mezi nimi jsou průhledy do otevřeného krovu. Pokoje v tomto podlaží dodržují záměr majitele. Mají vlastní koupelny a menší počet lůžek. Kuchyně jsou ale společné, na koncích haly u štítových oken. To je moment, který se mi zalíbil v původním uspořádání, nyní jde o větší prostor. Nové, čtvrté patro je rozdělené na tři části se samostatným vstupem, které lze pronajmout jako apartmány se dvěma nebo třemi ložnicemi, kuchyní a koupelnou. Kuchyně s jídelním stolem je vždy uprostřed, uvnitř vlny. V otevřeném krovu na vazných trámech je položená úzká dřevěná lávka. Dají se z ní vyměnit žárovky v lampách nebo se zevnitř dostat ke konstrukci střechy, stíní ostrému slunci zářícímu podélně otevřeným krovem. Je to nejvyšší místo, kam se dá v domě dojít. chodba ve 2NP 15

17 NP - původní stav

18 NP - původní stav 17

19 18 1NP

20 2NP 19

21 20 3NP

22 4NP 21

23 22 podélný řez

24 příčný řez 23

25 24 jižni a východní fasáda

26 severní a západní fasáda 25

27 26 Jídelna apartmánu ve 4. podlaží

28 Jídelna apartmánu ve 4. podlaží 27

29 28 hala ve 3. podlaží

30 NÁBYTEK Nové pokoje jsem se pokusila zařídit tak, aby se blížily těm starým, ale nebyly kopiemi. Nový nábytek se v principu - svou členitostí, vytvářením srostlých obytných stěn a přímým napojováním na dřevěný obklad stěny podobá zařízení původních pokojů. Dělám jen drobné odchylky. Například lavice, která navazuje na spodní lůžko palandy je pojednaná odlišně přidala jsem zásuvky na drobné oblečení a osobní věci. Tato lavice pak pokračuje podél stěny pod oknem a napojí se na lavici u protější palandy. Uprostřed je stůl. Vzniká tak nový typ zákoutí se stolkem. Do výklenku skříně umisťuji umyvadlo se zrcadlem. Skříň není plná až k zemi, má nohy, pod ní je lavice, aby se host mohl vedle umyvadla posadit. Skříň ve dvoulůžkovém pokoji cituje stávající rohovou skříň v jiném pokoji umístěním dveří, které neotevírají celou plochu skříně a dělají z ní tak vlastně domeček. Mojí nové skříni je však nové ono. Host má moře ve skříni. Nový nábytek nemá zakulacené rohy. Nechtěla jsem tak výrazný formální detail dopodrobna zopakovat. Dům má tedy původní kulaté a nové hranaté pokoje. Proměna kamen v koutě za mycí kout ve 2. podlaží 29

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

Alternativní bydlení. obsah. diplomová práce ŠA AVU Markéta Mráčková 2014 vedoucí práce prof. Emil Přikryl

Alternativní bydlení. obsah. diplomová práce ŠA AVU Markéta Mráčková 2014 vedoucí práce prof. Emil Přikryl Alternativní bydlení diplomová práce ŠA AVU Markéta Mráčková 2014 vedoucí práce prof. Emil Přikryl obsah úvod...2-6 odkazy, literatura, dokumenty... 7 celková situace...8-9 Žižkov čp. 1...10-13 skladová

Více

Než se dáte do čtení..

Než se dáte do čtení.. Než se dáte do čtení.. Všechny texty v ebooku jsou doslovně převzaty z webu www.archizone.cz. Tato kniha oproti webu postrádá mnoho informací, zejména pak většinu obrázků na kterých často znázorňuji, co

Více

5/2011. BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru)

5/2011. BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru) 5/2011 BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru) SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811

Více

MOBILNÍ A MODULÁRNÍ ARCHITEKTURA

MOBILNÍ A MODULÁRNÍ ARCHITEKTURA MOBILNÍ A MODULÁRNÍ TÉMA 62 TEXT MARTIN KOKTA Trochu historie úvodem S tématem mobilní architektury se poslední dobou setkáváme nejen v naší profesi stále častěji. Co ale vlastně je mobilní architektura?

Více

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu pro mladé a začínající architekty KATALOG O soutěži Schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je s mládím spojována obecně. A mladí architekti

Více

PŘESTAVBA A DOSTAVBA TOVÁRNÍ BUDOVY AF BKK

PŘESTAVBA A DOSTAVBA TOVÁRNÍ BUDOVY AF BKK PŘESTAVBA A DOSTAVBA TOVÁRNÍ BUDOVY AF BKK TOP REALIZACE 5 MARTINA BUŘIČOVÁ, ŠTĚPÁN KUBÍČEK / CARAA PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK Území stavby V této oblasti Vysočan okny. Dispozičně i tvarově jednoduchá,

Více

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009]

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] OBSAH IDEA 3 LOFT CHARAKTER 4 KOMFORT 4 DISPOZICE 4

Více

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní Page 1 of 28 Egypt 2004 Termín: srpen 2004 (CK FIRO Tour) Tento rok jsme po loňském Thajsku chtěli vzít děti na trochu úspornější dovolenou, na které by ale měli možnost vidět i něco trochu exotičtějšího,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL VYŠEHRAD V ČESKÉM KRUMLOVĚ V SOUVISLOSTECH ČESKOSLOVENSKÉ POVÁLEČNÉ

Více

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán PIVOVAR V JINDŘICHOVĚ HRADCI DIPLOMNÍ PROJEKT 2012/2013 FA ČVUT ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán ASISTENT Mgr. art.

Více

Neobvyklé stavby chaty, domy, vily. trendy bydlení od inteligentního bydlení až po dřevo. podoby města unikátní architektura

Neobvyklé stavby chaty, domy, vily. trendy bydlení od inteligentního bydlení až po dřevo. podoby města unikátní architektura Nové byty, domy, pozemky a komerční prostory Speciální vydání vychází 8. června 2015 zdarma Viladomy na vackově více na straně 8 Neobvyklé stavby chaty, domy, vily trendy bydlení od inteligentního bydlení

Více

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat?

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat? 3/2013 www.moje-bydleni.com Zařizujeme kuchyň Budete se stěhovat? KOMERČNÍ PREZENTACE Na první pohled by se mohlo zdát, že na vstupních dveřích se mění maximálně design. Chyba lávky změn probíhá i v tomto

Více

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Architektura, urbanismus a energetický koncept Plán domu a jeho konstrukční skladby Ekologicky šetrné vybavení a provoz Kritéria, jestli je nějaký dům ekologický, bývala

Více

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Více

2/2015. www.moje-bydleni.com ZDRAVÉ BYDLENÍ ÚLOŽNÉ PROSTORY V BYTĚ

2/2015. www.moje-bydleni.com ZDRAVÉ BYDLENÍ ÚLOŽNÉ PROSTORY V BYTĚ bydlení www.moje-bydleni.com 2/2015 ZDRAVÉ BYDLENÍ ÚLOŽNÉ PROSTORY V BYTĚ 2 BYDLENÍ Editorial EDITORIAL Milé čtenářky, milí čtenáři, už je to pět let, co jsme přišli s myšlenkou připravit časopis Moje

Více

Mezinárodní architektonická soutěž inspirovaná básní W. B. Yeatse Jezerní ostrov Innisfree. Karin Kopecká

Mezinárodní architektonická soutěž inspirovaná básní W. B. Yeatse Jezerní ostrov Innisfree. Karin Kopecká Mezinárodní architektonická soutěž inspirovaná básní W. B. Yeatse Jezerní ostrov Innisfree Karin Kopecká Bakalářská práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Putování severní Francií 2012 (gotické katedrály a normandské pobřeží - Honfleur)

Putování severní Francií 2012 (gotické katedrály a normandské pobřeží - Honfleur) Putování severní Francií 2012 (gotické katedrály a normandské pobřeží - Honfleur) Pár slov na úvod. Tento cestopis vzniká z našich vzpomínek na cestu po Francii v roce 2012. Začali jsme ji 6. září v Praze

Více

1/2010 POZEMNÍ STAVBY

1/2010 POZEMNÍ STAVBY 1/2010 POZEMNÍ STAVBY SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz

Více

Vizuální styl hotelu. BcA. Filip Cvrček

Vizuální styl hotelu. BcA. Filip Cvrček Vizuální styl hotelu BcA. Filip Cvrček Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Klíčová slova: Vizuální styl, Hotel, Design, Grafický design, Corporate design, Logo, Logotyp, Značka ABSTRACT Keywords: Visual style,

Více

C.3 Bydlení. C.3.1 Charakteristika. C.3.2 Stav a trendy vývoje

C.3 Bydlení. C.3.1 Charakteristika. C.3.2 Stav a trendy vývoje C.3 Bydlení C.3.1 Charakteristika Bydlení plní základní potřebu lidské společnosti při uspokojování životních potřeb člověka při regeneraci a reprodukci lidských sil. Bydlení uspokojuje nároky fyziologické,

Více

PROSTŘEDÍ S CHARAKTEREM LEARNING CENTRE

PROSTŘEDÍ S CHARAKTEREM LEARNING CENTRE Diplomová práce_studijní centrum TUL_bc. Jakub Adamec_vedoucí diplomové práce prof. Ing arch akad arch Jiří Suchomel_ letní semest 2011 OBSAH volba tématu 03 co je learning centre 04 potenciál studijního

Více

Typologie občanských a bytových staveb /TBO/

Typologie občanských a bytových staveb /TBO/ Typologie občanských a bytových staveb /TBO/ VŠTE bez bariér Ing. arch. Aleš Valder 2013 České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

M A G A Z Í N SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA PŘIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S KONSORCIEM PRO KARLÍN. PARTNERY PROJEKTU JSOU: CBRE, DARAMIS GROUP,

M A G A Z Í N SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA PŘIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S KONSORCIEM PRO KARLÍN. PARTNERY PROJEKTU JSOU: CBRE, DARAMIS GROUP, M A G A Z Í N KARLIN BYZNYS ŽIVOT ARCHITEKTURA GASTRONOMIE KULTURA SPORT SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA PŘIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S KONSORCIEM PRO KARLÍN. PARTNERY PROJEKTU JSOU: CBRE, DARAMIS GROUP, FÓRUM

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ UN1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ UN1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ UN1 Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. BYDLENÍ V PANELECH HOUSING PANELS ZKRÁCENÁ VERZE HABILITAČNÍ PRÁCE Obor : architektura Brno 2009 Klíčová

Více

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11 2011 MK ČR E 17014 08/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

N o 4 FOXMA LIFE MAGAZINE

N o 4 FOXMA LIFE MAGAZINE G FOXMA LIFE MAGAZINE N o 4 Rozhovor Lenka Křesadlová Architektura a krajina Dům zahalený do vůně cedru zahraniční projekty Jak spoutat vodu Historie značky guerlain král smyslnosti Osobnost George Washington

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více