Johan L. Unstad Sjøhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Johan L. Unstad Sjøhus"

Transkript

1 Johan L. Unstad Sjøhus Diplomová práce Andrey Tůmové Téma: Rekonstrukce rybářské ubytovny Místo: Maervoll, ostrov Vestvågøy, Lofoten, Norsko Vedoucí práce: Prof. Ing. Arch. Zdeněk Fránek 2012/ 2013

2 Obsah: 2 Lofoten na mapě 3 Obecné informace o Lofotenu 4 Architektura Lofotenu 5 Pøbel & Dolk 6 Mapy zálivu Mӕrvollu 7 Historie sjøhusu Mӕrvoll 8 Situace širších vztahů 9 Zadání a koncept 10 Parter 11 Celkový pohled a řez 12 Sjøhus Maervoll Loď 13 Úvodní grafika 14 Popis stávajícího stavu 15 Koncept a návrh 16 Dokumentace stávajícího stavu 2. NP 17 Dokumentac estávajícího stavu 3. NP 18 1NP, návrh 19 2NP, návrh 20 3NP, návrh 21 4NP, návrh 22 Podélný řez 23 Příčný řez 24 Jižní a východní fasáda 25 Severní a západní fasáda 26 Jídelna apartmánu ve 4. Podlaží 27 Jídelny a společenské místnosti ve vlnách, 4. Podlaží 28 Hala ve 3. Podlaží 29 Studie zařízení pokoje 30 Nově zařízený dvoulůžkový pokoj 31 Detaily nábytku 32 Nově zařízený čtyřlůžkový pokoj 33 Původní zařízení 34 Zařízení wellness 35 Zařízení koupelny 36 Panoramatické snímky okolí seahousu 37 Molo, zákres 38 Severovýchodní fasáda, zákres 39 Celkový pohled, zákres 40 Kavárna Bělost velryby 41 Úvodní grafika 42 Koncept 43 Vizualizace interiéru kavárny 44 Výkresy domu s kavárnou 45 Fasády domu s kavárnou 46 Molo před kavárnou, zákres 47 Detail okna 48 Bývalá manufaktura na rybí produkty Háj na Arsacidách 49 Úvodní grafika 50 Dům Johana L. Unstada 51 Příklad využití víceúčelové haly 52 Dokumentace stávajícího stavu 53 Severovýchodní pohled, zákres 54 Půdorys 1 NP, truhlárna, hala A 3. NP, apartmán nad truhlárnou 56 Východní a severní fasáda s přístřeškem na kuchání ryb na pontonu 57 Západní a jižní fasáda 58 Podélný řez 59 Příčný řez 60 Prázdná hala 61 Východní pohled na Sjøhus, zákres 62 Technická zpráva 63 Pohled na údolí Maevollu se Sjøhusem 64 Poděkování 65 Rozloučení na molu

3 Unstad Mærvoll Tangstad Mærvoll Tangstad 2

4 LOFOTEN OBECNÉ INFORMACE Souostroví Lofoten se nachází v Norském moři při západním pobřeží Norska, mezi 67. a 68. stupněm severní šířky, 100 až 300 km nad polárním kruhem. Od norské pevniny je odděleno Vestfjordem. Regionální klima se díky severní větvi Golfského proudu velmi liší od klimatu míst na stejné zeměpisné šířce, například v centrálním Grónsku nebo na Aljašce. Rozdíl v zimních teplotách činí 30 C. Teplota na Lofotských ostrovech v zimě se pohybuje okolo 1 C. Roční výkyv teploty je poměrně malý, průměrné teploty v létě jsou kolem 12 C. Z přibližně osmdesáti ostrovů je sedm hlavních; od severovýchodu k jihozápadu: Austvågøy, Gimsøy, Vestvågøy, Flagstadøy, Moskenesøya, Vaerø a Røst. Hlavní ostrovy jsou propojeny na 166 km dlouhé trase E10 podmořskými tunely a mosty. Na celkové ploše 1227 km 2 žije obyvatel. 20 obyvatel na km 2 je vyšší hodnota než je průměrná hustota zalidnění v Norsku. Hlavní město Lofotenu je Svolvӕr na ostrově Austvågøy. Větší počet obyvatel žije na straně přivrácené k pevnině, kvůli lepšímu počasí. Západní pobřeží vystavené volnému moři trpí prudkými větry a hustou mlhou. Rozdíl v počasí na pobřežích Lofotských ostrovů způsobují až 1200 m vysoké hory. Hory na ostrově Moskenesøy jsou vulkanického původu, tvořené syenitem, žulou magnetitem a rulou, patří k nejstarším na světě. Mají strmé svahy a plochá návrší. Rozeklané skalní stěny alpínského charakteru patří naopak k nejmladším horským útvarům. Jejich neotupené špice unikly zalednění v poslední době ledové. K tvarování lofotenské krajiny přispěl pohyb mohutných ledovců. Jméno Lofoten je pozměněný název Lofoter, který původně patřil ostrovu Vestvågøy, znamená rysí tlapa. Souostroví bylo osídleno lidmi před 6000 lety. V dávnověku pokrývaly ostrovy borové lesy a březové háje. Žili tu jeleni, medvědi, sobi, rysové i bobři. Takřka veškeré lesy byly vykáceny ve Vikingské éře na stavbu lodí. Slavnou vikinskou minulost připomíná muzeum v Borgu na ostrově Vestvågøy, s rekonstruovanou největší vikinskou hodovní síní. Lesní porost a jeho faunu nepřipomíná na nynějších Lofotách nic. V současnosti dochází k novému zalesňování. Dřevo na stavbu domů se dováží z centrálního Norska. Norské moře není šelfové. Oproti okolním mělčím mořím dosahuje hloubky 4000m. Díky povrchovým i hlubinným teplým mořským proudům má o 10 C vyšší teplotu než jiné vody na stejné zeměpisné šířce, nikdy nezamrzá. Zcela specifické podmínky z něj činí jedinečné prostředí pro mnoho druhů ryb a vodních savců. Rybolov a velrybářství byly na jinak pustých ostrovech po staletí hlavním způsobem obživy a životním stylem vůbec. Nejdůležitějším obdobím je stále sezóna tresky od poloviny ledna do poloviny dubna. Důležitá ryba je i sleď, halibut nebo huňáček. Díky klimatické anomálii jsou nehornaté části Lofotenu obzvlášť vhodné pro zemědělství. Střední část ostrova Vestvågøy je nejproduktivnější zemědělskou oblastí Nordlandu, územního celku severního Norska, ke kterému Lofoten patří. Místní ovce jsou vyhlášeny nejlepšími ovcemi Norska, mléčné produkty, máslo a sýr se prodávají po celém Norsku. Tradiční způsob života, rozdělený na práci na malé rodinné farmě a sezónní rybolov vymizel. Nový příliv financí pramení z cestovního ruchu, spojeného se sportovními aktivitami. Turistická sezóna je v létě, po jejím skončení působí Lofoty syrově a prázdně. Nesporným potenciálem Lofotenu jsou ložiska ropy a zemního plynu. Zatím však platí moratorium na jejich těžbu. ZVLÁŠTNÍ PŘÍRODNÍ JEVY POZOROVATELNÉ NA LOFOTENU POLÁRNÍ NOC A PŮNOČNÍ SLUNCE Polární noc a půlnoční slunce jsou inverzní jevy, ke kterým dochází v oblastech za polárním kruhem. Při polární noci nevystoupí slunce nad obzor, naopak půlnoční slunce neklesne za obzor během 24 hodin. V oblasti Lofotenu nastává polární noc v období mezi 6. Prosincem a šestým lednem. Půlnoční slunce je možné pozorovat od 27. k větna do 17. července. POLÁRNÍ ZÁŘE Polární noc je zvlášť dobré období pro pozorování polární záře. Vznik polární záře je způsobený mrakem slunečního větru částic uvolněných ze slunce při sluneční erupci. Část tohoto mraku je přitahována magnetickým polem země, stáčí se ve spirálách k jeho pólům. Při průchodu slunečního větru atmosférou, dochází k interakci, kterou pozorujeme na obloze jako barevné, pohybující se světelné závoje. MAELSTRØM Vodní vír, místně nazývaný Moskenestraumen, vzniká v Norském moři mezi ostrovy Moskenesøy a Vӕrøy. Přes vysoký podmořský práh se tu dvakrát denně valí voda přílivu a odlivu mezi volným mořem a Vestfjordem. Rozdíl hladiny na vrcholu přílivu a odlivu činí 4 m. V polovině cyklu, kdy se mění příliv na odliv, vznikají podél několikakilometrového podmořského prahu obrovské vodní víry, které v minulosti stahovaly nepokorné lodi a rozbíjely je o dno. Děsivý jev se stal inspirací a předlohou mnoha výtvarných a literárních děl. Populárním se stal Maestrøm zejména díky slavné povídce E.A. Poea, Pád do Maestrømu. Jsou po něm pojmenovány velké víry obecně. 3

5 1 2 ARCHITEKTURA Většina domů jsou dřevostavby založené na kamenné, později betonové podezdívce. Tradiční barva obytných domů je žlutá. Domy mají na české poměry dost velká špaletová okna. Střecha je někdy zelená, mechová. Červené domy s bílými obložkami oken, které po trsech vybíhají na kůlech ze břehu do moře se nazývají Rorbu. Byly to nájemní ubytovny pro sezónní rybáře, kteří přijížděli na zimní lov tresky. Rorbu obrůstají pobřeží skoro v každé vesnici jako rudý vřes. Podobný účel mají i velké komunitní Sjøhusy. Ve vícepodlažních dlouhých budovách, bílých nebo červených, bylo zajištěno bydlení i prostor pro zpracování ryb na rybí produkty, olej a klih. I když se zcela změnilo jejich využití, jsou stále významnými dominantami v krajině. Sídla na Lofotenu, jako ostatně i jinde v Norsku, postrádají veřejný prostor. Vesnice jsou uliční domy postupně naskládané podél cesty, na předprostor a úpravu okolí domu je malý důraz. Málokterý pozemek je oplocený. Ani u větších sídel nelze mluvit o urbanismu. K hlavní silnici s benzínovou pumpou, obchody a restauracemi přiléhají struktury účelně uspořádané, ne nijak promyšlené obytné zástavby. Novostavby rodinných domů se svým stylem neodchylují příliš od tradičních jednoduchých figur. Mnoho nových domů má bílou barvu. Podél trasy E10 která propojuje celé souostroví a je zároveň vyhlídkovou turistickou trasou vznikají novodobá odpočívadla v současném designovém pojetí od známých autorů, jakými jsou Dan Graham nebo Snøheta. Zvláštní je, že člověk tu okamžitě přijme neokázalost místní architektury a považuje ji za správnou hodící se a to do té míry, že jakákoliv jiná, nová, rafinovaná, designová, konceptuální, interaktivní stavba mu připadá méně správná. Výraz Lofotenské krajiny, prokomponování její přírody a zástavby je specifický a silný. Cokoliv co vykazuje mezinárodní trend nebo kontext je tu out, protože to není dost autentické, protože to sem nepatří. Do takového prostředí je velmi těžké vstoupit jako architekt. Myslím, že cesty jsou v zásadě dvě. Architekt se může rozhodnout pracovat kontextuálně, regionalisticky, zkoušet jen málo pohnout s tím, co tu je a dlouho koukat, co to udělalo, zkusit to ještě kousek a nebo jinak. To jinak může mít nespočet podob, ale jejich jmenovatelem je vždy právě ta jinakost. Osobně považuji jinakost v takto komorním prostředí za rizikový program odpočívadlo Akkarvikkoden, Manthley Kula Architects, odpočívadlo Kvalkhausen, Eggum, Snøhetta, Stanice kontroly hmotnosti nákladních aut, Gullesfjord, Jarmund/Vigsnaes Architekter, Two way mirror triangle with one curved side, Dan Graham,

6 PØBEL & DOLK Ráda bych však uvedla příklad nečekaného designového vstupu do prostředí Lofot, který naopak považuji za skvělý. Dvojice streetartových grafiků Pøbel and Dolk vytvořila na Lofotenu projekt Getto spedalsk (Ghetto leperous). Autoři pokrývají opuštěné domy na Lofotenu kvalitními komiksovými grafikami. Velké formáty fasád dočasně vnášejí do krajiny intimní příběh. Getto Spedalsk, Pøbel and Dolk,

7 MÍSTO topografie fjordu Mærvolspollen 1:5000 ortofotomapa fjordu Mærvolspollen 1:5000 6

8 HISTORIE Hello The seahouse is from 1950 and was owned by Mærvoll (Maervoll) Produksjonslag, a cooperation of fishermen. The ground then belonged to Johan L. Unstad, the father of the present owner Knut Unstad. The nearest time before the seahouse was taken into use Mærvoll produksjonslag rented the nabour seahouse owned by Johan L. Unstad. This latter building burned down in The development of the building process: have a look at the two enclosed air photos from 1961, one photo taken from the east direction west (this photo will be written about here) and one photo taken from the west direction east. Sydspissen (Südspitze) is a name used for the area where the seahouse and the surrounded houses are. The photo 010 shows two boats close to the quay and one boat some meters from the quay. The building (built in 1959 after the fire 1958 of the building earlier mentioned) with the boats belonged to Johan L. Unstad. He then had his own firm and bought and processed fish, and he also had a shop (landhandel) and had the responsibility of bringing passengers and goods with the boat to the left to the nearest all year road connection in Tangstad (at that time the tunnel was not there, and much of the transportation was done by help of boats). To the left you see the broad Mærvoll Produksjonslag. At that time there was a low build in front of the main building. In the low building fish was washed and weighed. You see an open door upstairs in the seahouse. Upstairs in the seahouse to the right stockfish was kept, and shipped through the open door down to the roof of the low building which you see here has a prolongement so that the stockfish could be taken directly into the stockfish transportation boat. From the western part of the seahouse there was a pipeline for steam going into the house to the left for the seahouse. In the latter house cod liver oil was processed from cod liver. The cod liver oil here was not the final product for drinking, but so to speak a semifinished product. Cod liver here produced was used for painting the buildings you here see (by adding white paint powder), and still such cod liver oil is used for painting purposes by the coast in Norway, but in much smaller scale than before. In old times cod liver oil (Norwegian: tran) was also used for light purposes (tranlamper). The wood for construction usually came from forest rich areas like Namdalen in Trøndelag etc. The depth in the fjord is about 13 or 14 meters. The waves were usually not so big here in the fjord because of natural protection due to the landscape. The wind strength was usually a greater problem. Some of the boats on the ground floor are used in the summer time, others are stored there for a long time. The guests nowadays are tourists, often couples, but also families, students and low budget groups and some loners. Preferred tourists: tourists interested in the local culture and nature, for instance people who like to walk in the mountains like Avventure nel Mondo from Italy who every summer has groups staying in the seahouse. Heavy drinking guests why bother other guests are not welcomed. This happened about 25 years ago. Then there were many guests from France do to information some French guests had put in Guide du Routard, but unhappily there one night stayed some Norwegian guests for a local marriage who made a hell of a life during the night at the same time as there were some French people representing Guide du Routard. After that incident the seahouse disappeared from Guide du Routard, and thereby loosing many French guests. The last fishermen stayed in the seahouse in About 1974 the last fish production in the seahouse took place. The fish was exported fresh, salted or hanged up to dry to stockfish. The main marked for stock fish was Italy (mainly cod), but until the Biafra crisis about 1966 stock fish was also exported to Nigeria (mainly brosme). The main season is in the winter with the Lofoten cod fishery. In the summer brosme was fished, but the summer fishery ended when the Nigerian stock fish marked collapsed do to the Biafra war. The last years of fishing production ther was only fishery activity during the winter season. Most of the fishermen were from Unstad Greatings from Joh. L. Unstad Sjøhus Maervoll in Lofoten F Unstad (Z dopisu F. Unstada) 7

9 8 Mærvolspollen - Sydspizten

10 ZADÁNÍ Osada Mӕrvol leží na ostrově Vestvåegøy. Horizont hlubokého fjordu, vytvářejí horské masivy Himmeltindan (2000 m. n. m.) a Horgtinden. Vjezd do údolí je možný novým tunelem či po vodě. Fjord je uzavřený před vlnobitím oceánu bariérou pevninských pasů, takže jeho hladina je i při velkém větru poměrně klidná. Sea house, trojice bílých budov na ostrohu, prodlouženém železobetonovým molem, vypadá jako by mohla volně plout v zálivu. Sjøhus L. Unstad byl postupně vybudován v polovině minulého století jako sezónní ubytovna rybářů z Mӕrvollu a okolí. Nalovené ryby se tu zpracovávaly jako potrava, zejména sušením a na další produkty, olej a klih. Současný majitel Knut Unstad je synem jednoho z majitelů a provozovatelů seahousu. Po úpadku sezónního rybolovu v sedmdesátých letech začal Seahouse sloužit, stejně jako většina rybářských ubytoven na Lofotách, jako turistická ubytovna. Většina zařízení je původní. Obyvatelná je jen největší budova, ostatní dvě slouží jako dílny a sklad materiálu, který majitel používá na drobné opravy. Veškerá práce na domě probíhá svépomocí, neodborné zásahy námořníka Knuta Unstada jsou intuitivní a vyznívají často velmi výtvarně. Například zatlučená okna budov, které používá jen jako skladiště, vytvářejí působivé strukturní a barevné kompozice starých bílých prken a nových bílých prken. Lze li mluvit o principu, Knut Unstad klade čerstvé vrstvy. Porušené prvky nevyměňuje a neočišťuje, ale překrývá a přetírá. Vzniká tak nepřeberné množství výstupků a přes sebe kladených ploch. Zadáním mojí práce je rekonstruovat ubytovnu na přímořský penzion s vyšším komfortem a vyšší kapacitou. Jako důležitou součást zadání vnímám nezměnit identitu místa a ocenit jeho nespornou estetickou kvalitu a jeho lokální kulturní hodnotu. Náplní mojí studie je citlivě zbavit zařízení a způsob užívání budov seahousu provizornosti, ideově odvrátit malomyslné zásahy které se začínají projevovat v interiéru, pokusit se vnést do projektu současné trendy v ubytování a architektonickém myšlení tak, aby se nenarušila autentičnost prostředí. Ta je a má zůstat největší hodnotou. KONCEPT Ve své studii jsem řešila každý dům zvlášť. Pro každý jsem si vytyčila téma, které souvisí s jeho funkcí. Ta reflektuje jeho předchozí využití a jím dané prostorové a tvarové limity. V podstatě se snažím použít stávající hmoty a dispozice všech tří domů a přesto do nich výrazně zasáhnout. Snažím se na každém z domů vyzkoušet novou ideu, která má být obsahově i formálně výrazná ale zároveň působit co nejpřirozeněji. Chtěla bych se pokusit posunout vnímání domu takovým způsobem, aby naprosto nová a cizí hmota, otvor či prostor fungovaly tak, jako by tam byly od nepaměti. Vzájemný vztah domů dokumentuji, ale nijak zvlášť ho neřeším, zůstává v podstatě stejný. Pohled na trojici bílých domů, na jejich mimetické fasády, tři postavy na břehu moře mi připadá cenný, nemám důvod do něj zasahovat. 9

11 10 Sydspizten

12 Celkový podélný řez a pohled 11

13 Sjøhus Snad jste viděli mnoho pěkných lodí za svého života co já o tom vím; pobřežní plachetníky se širokým zobcem; japonské džunky vysoké jako hora; lehké galioty podobné bednám na máslo, a kdovíco ještě; ale věřte tomu, co říkám, jakživi jste neviděli takové vzácné staré plavidlo, jako byla tato vzácná stará loď Pequod. Byla to loď ze staré školy, spíše malá, vypadající starosvětsky jako kus nábytku, jehož nohy vybíhají v pracky. Byla ošlehaná a poznamenaná nečasem ve větrných smrštích a bezvětřích všech čtyř oceánů. Pleť jejího starého trupu byla osmahlá jako tvář francouzského granátníka, který bojoval v Egyptě i na Sibiři. Ctihodná příď vypadala, jako by měla vousy. Její stěžně uříznuté kdesi na pobřeží Japonska, kde původní stěžně byly sraženy vichřicí přes palubu její stěžně stály strnule jako páteře tří starých kolínských králů. Její starodávné paluby byly opotřebované a krabaté jako kameny uctívané poutníky v katedrále kantrburské, na nichž vykrvácel Becket. Ke všem těmto starožitnostem byly připojeny nové podivuhodné rysy, vyplývající z divokého zaměstnání, které po více než půl století loď prováděla. Starý kapitán Peleg, po mnoho let její první plavčík, než začal velet jiné své lodi, nyní námořník na odpočinku a jeden z hlavních majitelů Pequody, tento starý Peleg, pokud byl velitelem, budoval na její původní grotesknosti a vybavil ji všude úhledně jak materiálem, tak nápady, kterým se nic nevyrovnalo kromě snad vyřezávaného štítu nebo postele od Thorkill-Hakea. Byla ověšená jako nějaký divoký etiopský císař, jehož šíji tíží ozdoby z leštěné slonové kosti. Byla plná trofejí. Loď podobná lidojedu, ozdobená ukořistěnými kostmi svých nepřátel. Její otevřené zábradlí bez deštění bylo kolem dokola vybaveno jako jediná velká tlama dlouhými, ostrými zuby vorvaně; byly tam zaraženy místo skob, aby se na ně uvazovaly její staré konopné šlachy a žíly. Tyto šlachy však neběžely přes obyčejné kladky z prostého pevninského dřeva, nýbrž vinuly se úhledně kolem kladek z mořské slonoviny. Pohrdnuvši otáčivým kolem u ctihodného kormidla, měla tu držadlo, a to držadlo bylo z jednoho kusu, z úzké spodní čelisti jejího dědičného nepřítele, pozoruhodně vyřezávané. Kormidelník, který za prudké bouře řídil loď tímto držadlem, musil si připadat jako Tatar, který udržuje svého ohnivého oře tím, že mu svírá čelist. Vznešená loď, ale jaksi příliš zasmušilá! Všchny vznešené věci působí podobným dojmem. Herman Melville, Bílá velryba, kapitola XVI, Loď, v překladu S. V. Klímy 12

14 13

15 PRODUKSJONSLAG MAERVOLL Sjøhus Trondheim Seahouse interior, Iceland Seahouse Mӕrvoll byl postaven v polovině minulého století jako společná ubytovna pro rybáře. Patřil sdružení rybářů Mӕrvollu. Pozemek na němž stojí byl vždy majetkem rodiny Unstadových.Pro Lofotské rybáře bylo nejdůležitější období v roce sezóna tresky, od ledna do dubna. Od jara do léta se tresky zpracují a suší se, bez hlav, na speciálních dřevěných sušácích. Úprava tresky sušením je údajně možná jen na Lofotenu, který má pro to jedinečné povětrnostní podmínky. Přinejmenším v rámci západního světa je to asi pravda. Tradiční Lofotenská rodina vedla zároveň malou farmu, v létě byl práce v zemědělství v zimě na rybách. Vnitřní rovinatá část ostrova Vestvågøy, na jehož břehu leží Mӕrvoll má pro zemědělství a farmaření výjimečné podmínky. Je v tomto směru nejproduktivnějším místem Nordlandu oblasti severního Norska. Sezónní způsob života v průběhu minulého století ustupoval, až vymizel docela. Nový způsob rybolovu se neváže jen na tah tresky, je to celoroční zaměstnání, rybáři se nesjíždějí do sjøhousů, aby tu společně žili po několik měsíců. Zůstali po nich na místní poměry velké, dominantní stavby se zvláštním uspořádáním, které usnadňovalo zpracovávání ryb a jejich transport. Obytná část domu je účelný trojtakt, připomíná vnitřek lodi. Pokoje jsou intuitivně zařízené jako kajuty, úsporný, vestavěný nábytek, kterým nelze pohnout, kdyby se snad podlaha naklonila. Poslední rybář odešel ze sjøhusu v Mӕrvollu v 70. letech minulého století. Seahousy, stejně jako Rorbu, červené soukromé rybářské domky, slouží v současnosti k ubytování návštěvníků Lofotenu. Zimní cestovní ruch, založený na rybolovu, kdy sem přijížděly tisíce lidí za prací, se změnil v letní cestovní ruch turistů, kteří masově obdivují syrovost a neporušenost Lofotenské přírody. 1NP Dům je třípatrový. Stěny prvního patra jsou z betonu, z vnějšku natřené na bílo. V betonových stěnách je málo otvorů, jen na fasádě k molu jsou dvoje velká vrata k manipulaci s loděmi. Parter nyní slouží k uskladnění lodí. V minulosti na něj navazovala směrem k molu dřevěná přístavba a celý prostor sloužil ke zpracování nalovených ryb. Přístavba se časem rozpadla. Domnívám se, že její odstranění domu neuškodilo, dělá z něj jednoznačnou figuru. 2NP Konstrukce vyšších pater a krovu je dřevěná. Ke vstupu do obytné části ve štítové stěně druhého nadzemního podlaží vede vnější schodiště. Druhé nadzemní podlaží má zřejmě původní uspořádání. Vstupní dveře se otevírají přímo do chodby, která prochází podélně celým domem. Podlaha a stěny do výšky ramen jsou natřené na temně červeno. Zbytek stěn, strop a téměř veškerý nábytek v místnostech je natřený hutnou, matně lesklou bělobou. Myslím, že první vjem v tomto domě, dlouhý červený koridor, zakončený oknem je nejsilnější. Šířka chodby je dva metry, nemůže působit jako hala, ale není stísněná. Přes malý počet otvorů a velkou délku je trochu záhadně světlá. Jednoduchý prostor chodby, do kterého se prostě vstoupí bez zádveří, z něhož se v pravidelném rytmu otevírá mnoho stejných dveří, je omamný, někde uprostřed si člověk, když chce, může myslet, že je ta chodba nekonečná nebo že jde na místě. Prostor se na každém kroku opakuje, nemění se, zároveň ale není děsivý. Struktura prken a světlo v chodbě jsou příjemné. Měla jsem zvláštní příležitost být v tom domě úplně sama a moci otevřít každé dveře až na jedny zamčené. Pokoje se otevírají na obě strany chodby, vyplňují z části dvě pětice stejných polí po čtyřech metrech. Místnosti jsou hluboké šest metrů. Kromě soukromých pokojů je tu v severozápadní části společenská místnost s jídelnou a kuchyňkou a v jihovýchodní části umývárna. Vlastní koupelnu má jen jediný pokoj, který s umývárnou sousedí. Podél štítových stěn procházejí strmá schodiště do vyššího a nižšího patra. Všechny pokoje jsou stejné, liší se jen v detailech jinak připevněná polička, jiný počet dveří ve skříni, jinak vsazená kuchyňka. Všechno v nich je bílé, veškerý nábytek, palandy, skříně, či kuchyňka je vzájemně srostlý a na pevno přistavený ke stěnám kolmým ke vstupu. Spodní palanda je rozšířená o lavici. Pokoje jsou šestilůžkové. Jen stolek pod oknem, přímo proti vstupu, rozkládací o šířku jednoho prkna a dvě stoličky u něj stojí v prostoru. Podlaha je červená. Rohy jsou zakulacené. Každá místnost má rezatá stará kamna s plotnou, ale zdá se, že se nepoužívají. Jsou na nich látkové přehozy. Poloviny oken jsou pevné, druhé poloviny špalet se otevírají nahoru, ne do strany. 3NP Třetí podlaží je částečně rozestavěné. Jeho pokoje chce majitel vybavit větším komfortem, vlastními koupelnami, kuchyňkami a menším počtem volněji uspořádaných lůžek. Činí tak však na úkor jednoznačné struktury domu. Komfortní koupelny vystupují do prostoru chodby, stěny příček jsou zalomené v tupých úhlech. Z chodby se stává zastavená černá myší díra. V samotných pokojích upouští od půvabné bílé a dřevěně hnědé pokoje s volným nábytkem postrádají kouzlo bílých kajut druhého podlaží. Nakoupená hnědá okna zklamou svou normálností. 14

16 KONCEPT Po návštěvě L. Unstad Sjøhusu jsem usoudila, že by pokud možno mělo ze současného stavu co nejvíc zůstat. Není žádný důvod to dobré, co je, něčím nahrazovat. Přízemí plné lodí, rudá chodba v bílém domě, uspořádání pokojů, vrostlý nábytek, který není jako pěkné kusy, co se člověku líbí. Nábytek tady se vynořil z podstaty domu. Z potřeby spánku se ze zdi vynořila lůžka, aby bylo se kam posadit, narostla posteli ještě lavice. Skříň, která má malé dveře uprostřed, jako by to byl pokoj a ne skříň. Schodiště, které prochází přes okno - to, co bylo potřeba udělat uvnitř se k fasádě chová jako ke krabici, okno ne okno a vznikají tak překvapivě efektní momenty Příčka, která prochází středem okna tak, že zvenku to není poznat, ale uvnitř je každá půlka okna v jiném prostoru. Otázkou, kterou jsem si pořád dokola kladla a jejíž odpovědi se potom dotkly i ostatních domů a celého místa, bylo: Jak to udělat, aby se vlastně nic nestalo, abych tomu místu nesebrala to, čím už je bohaté, a aby přesto došlo k zásadní proměně. Myslím, že jsem se snažila zachytit vlákno určité vznešenosti, která tím domem prostupuje a navázat na něj, rozplést ho do celé sítě obklopujícího pocitu, který by tím domem prostoupil. Stále mi nešla z mysli ta červená chodba, moje představivost ji různě zvětšovala a nafukovala, až vznikla konkrétní představa širšího a vysokého prostoru, otevřeného do nebe, kterým plují kulaté měkké vlny, velryby nebo lodě. Nešlo mi ale dovnitř takovou chodbu prostě dát. Proti Samozřejmosti té původní chodby působila ta moje jako nějaká hračka, jednorázový vtip. Jednorázový vtip považuji za jednu z nejhorších poloh architektury. Zároveň mi bylo líto se toho vymyšleného prostoru vzdát, protože pro mě měl na druhou stranu i velmi správný aspekt, způsob jakým ten nápad, představa zvuku dutých dřevěných vln a pohybu vzduchu v propojených podlažích, vyrostl z mého myšlení na červenou a bílou chodbu. Vzpomněla jsem si na určitý typ snů, který se mi vrací a pokusila jsem se ho použít jako princip zacházení s krásným domem a mojí představou. V těch snech jsem v dobře známém domě, procházím ho a stoupám. V místě, kde dům ve skutečnosti končí, někde na půdě, otevřu dveře a jdu dál a ten dům má další chodby, pokoje a v nich věci. Je to sen, který se vrací, takže už ty věci znám a shledávám se s nimi, i když je ve skutečnosti nevlastním. Vzala jsem Sjøhus a ve fotografiích jsem mu přidala jedno stejné patro navíc. Tak, aby to vypadalo, že to nikdy nebylo jinak. chodba ve 3NP NÁVRH Když host vejde do domu ve druhém patře, vidí většinu desetiletí starých věcí na svém místě. Jen společné koupelny jsou dvě a jsou krásné, místo nepoužívaných kamen v pokojích jsou mycí kouty s umyvadlem a toaletkou. Kuchyň je otevřená, nová, je součástí jídelny, když prochází dlouhou červenou chodbou, slyší, jak někdo hraje na piano. Po původním schodišti lze sejít do přízemí, kde jsem otevřela vchod na molo se zádveřím a šatnou. Část parteru domu, ve kterém byly jen lodě jsem použila pro vybudování malého wellness se spa, saunou a parní komorou, které navazuje na upravený prostor mola s druhou, venkovní vířivkou. Vířivky a celé zařízení wellness má strohý charakter založený na střídání betonových a dřevěných povrchů, který naváže na stejné materiály v surovější podobě, ze kterých sestává současné molo. Teprve když vystoupí do třetího podlaží, vejde do nového domu. Tam, kde současný Sjohus ztrácel svůj glanc, začíná můj dům, jako v tom snu. Chodba je dvakrát tak široká, vychází z konstrukce svislých podpor, je to vlastně hala. Na místo stropu lesají a stoupají bílé vlny, po nich klouže světlo. Mezi nimi jsou průhledy do otevřeného krovu. Pokoje v tomto podlaží dodržují záměr majitele. Mají vlastní koupelny a menší počet lůžek. Kuchyně jsou ale společné, na koncích haly u štítových oken. To je moment, který se mi zalíbil v původním uspořádání, nyní jde o větší prostor. Nové, čtvrté patro je rozdělené na tři části se samostatným vstupem, které lze pronajmout jako apartmány se dvěma nebo třemi ložnicemi, kuchyní a koupelnou. Kuchyně s jídelním stolem je vždy uprostřed, uvnitř vlny. V otevřeném krovu na vazných trámech je položená úzká dřevěná lávka. Dají se z ní vyměnit žárovky v lampách nebo se zevnitř dostat ke konstrukci střechy, stíní ostrému slunci zářícímu podélně otevřeným krovem. Je to nejvyšší místo, kam se dá v domě dojít. chodba ve 2NP 15

17 NP - původní stav

18 NP - původní stav 17

19 18 1NP

20 2NP 19

21 20 3NP

22 4NP 21

23 22 podélný řez

24 příčný řez 23

25 24 jižni a východní fasáda

26 severní a západní fasáda 25

27 26 Jídelna apartmánu ve 4. podlaží

28 Jídelna apartmánu ve 4. podlaží 27

29 28 hala ve 3. podlaží

30 NÁBYTEK Nové pokoje jsem se pokusila zařídit tak, aby se blížily těm starým, ale nebyly kopiemi. Nový nábytek se v principu - svou členitostí, vytvářením srostlých obytných stěn a přímým napojováním na dřevěný obklad stěny podobá zařízení původních pokojů. Dělám jen drobné odchylky. Například lavice, která navazuje na spodní lůžko palandy je pojednaná odlišně přidala jsem zásuvky na drobné oblečení a osobní věci. Tato lavice pak pokračuje podél stěny pod oknem a napojí se na lavici u protější palandy. Uprostřed je stůl. Vzniká tak nový typ zákoutí se stolkem. Do výklenku skříně umisťuji umyvadlo se zrcadlem. Skříň není plná až k zemi, má nohy, pod ní je lavice, aby se host mohl vedle umyvadla posadit. Skříň ve dvoulůžkovém pokoji cituje stávající rohovou skříň v jiném pokoji umístěním dveří, které neotevírají celou plochu skříně a dělají z ní tak vlastně domeček. Mojí nové skříni je však nové ono. Host má moře ve skříni. Nový nábytek nemá zakulacené rohy. Nechtěla jsem tak výrazný formální detail dopodrobna zopakovat. Dům má tedy původní kulaté a nové hranaté pokoje. Proměna kamen v koutě za mycí kout ve 2. podlaží 29

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Rodinné domy typu A, varianty dispozic

Rodinné domy typu A, varianty dispozic Standardní dispozice 4+kk Domy typu A ve standardní variantě jsou přístupné ze severní strany. Jsou od obytné ulice odděleny pásem zeleně a jejich dominantním prvkem je na jih orientovaná rozlehlá krytá

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

PROJEKT. p. Matějková - byt

PROJEKT. p. Matějková - byt PROJEKT p. Matějková - byt p. MATĚJKOVÁ - byt Při návrhu bytu jsme používali převážně neutrální tóny (béžová, hnědá, bílá, šedá) doplněné barevnými detaily a barevnou výmalbou. Zastáváme názor, že tímto

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

Pestře oděné dřevo. zaujalo nás. rodinné domy 29. Dům umí využívat slunce

Pestře oděné dřevo. zaujalo nás. rodinné domy 29. Dům umí využívat slunce Slovo majitele Každý by si měl rozvržení domu navrhnout podle svého dle pozemku, který má k dispozici, neopisovat z katalogů. Když se podíváte na tenhle dům, vždy na vás z nějaké strany kouká slunce, ale

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ Pokud chcete nový dům, jste na správné adrese. Stanete se spoluautory svého nového domu a to je vždy nejlepší postup. Individuální projekt zohlední místní podmínky i vaše požadavky.

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům Kdo jsme Lloyds Carl Capital Co. Ltd. je investiční a developerská společnost. Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby, akvizici pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU

STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU NÁZEV ZAKÁZKY: REKOSTRUKCE OBJEKTU HORSKÉ CHALUPY TZV. KUNZÁRNY ČP. 178, HORSKÝ DOMOV ČCE, STRÁŽNÉ - HERLÍKOVICE STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU Další varianta by byl kříž -moderně pojatý (o( ŘÍJEN

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

VILY CHUCHLE REZIDENČ NÍ PROJEKT

VILY CHUCHLE REZIDENČ NÍ PROJEKT 288,0 možnost umístění bazénu PRAČKA SUŠIČKA BUS BUS VILA PARCELA 2B 6+1s typovou 268,50 vilou m 2 4Bpůdorys A.101 2NP, - 1033 A.10.2 m 2 291,450 291,450 291,0 292,0 293,090 290,0 20 terasa 1 ní branka

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO Vnímání prostoru a jeho koncepčního řešení, jehož zásadním architektonickým prvkem je systém závěsných konstrukcí, dokumentuje

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 VINAŘSTVÍ SALABKA - návrh interiérů pro prostory výroby vína, prezentace vína a ubytování - místo: Praha - Troja - investor:

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům 26 rodinné domy Energeticky úsporný dům Vstříc novým trendům Rukopis architekta Jiřího Houši bývá v sousedství jiných rodinných domů na první pohled jasně čitelný. Hladce omítnutá stavba s plochou střechou,

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

V přízemí řadový, v patře solitér

V přízemí řadový, v patře solitér V přízemí řadový, v patře solitér Řadové domy se většinou vyznačují kompaktní hmotou tělo na tělo a jasnými vnitřními limity. V malé západočeské obci nás zaujalo netradiční architektonické řešení, které

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

návštěvy proměny 14 bydlení

návštěvy proměny 14 bydlení 14 bydlení ČERVEN 2011 Svěží mix barev a tvarů Vysokoškolačka Míša a její přítel si tak oblíbili Brno, kde oba studují, že se zde rozhodli zůstat natrvalo. Pořídili si byt, který je dost prostorný i na

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe

Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe 11. ledna 2010 Opustil pražské sídliště a vrátil se do rodných severních Čech. Vedle odvahy k takovému "dobrodružství", které stavba

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů 2014 typové domy CERTIKO Rodinné domy od společnosti CERTIKO s.r.o., jsou nízkoenergetické stavby s dřevěnou konstrukcí. Specifická stavební technologie těchto dřevostaveb zajišťuje svým složením vynikající

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv 1 Baltrum. Obsah Skříně s křídlovými dveřmi strana 3 Doplňkové elementy pro skříně s křídlovými dveřmi strana 5 Doplňkový nábytek, výška 89 cm strana 8 Informace o výrobku

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE DESIGNU RODINNÉHO DOMU (exteriér, interiér) Martin Slánský Střední odborná škola stavební a Střední odborné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt:

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt: Zatmění Slunce v roce 2012 Jan Sládeček Abstrakt: V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1 Dům a protilehlou dvojgaráž spojuje závětří kryté společnou střechou. 2 Rodina převzala do péče Boží muka na hranici parcely

1 Dům a protilehlou dvojgaráž spojuje závětří kryté společnou střechou. 2 Rodina převzala do péče Boží muka na hranici parcely 4 1 2 3 1 Dům a protilehlou dvojgaráž spojuje závětří kryté společnou střechou 2 Rodina převzala do péče Boží muka na hranici parcely 3 Směrem k jihu je dům transparentní, díky bezrámovému zasklení na

Více

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO apartmány 700-900 m od železniční zastávky San Benedetto del Tronto se nachází ve střední části Jaderského moře na poloviční vzdálenosti mezi městy ANCONA

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Dobronín - výrobní areál

Dobronín - výrobní areál Dobronín - výrobní areál Vysočina Okres: Jihlava Obec: Dobronín Katastrální území: Dobronín, Střelecká Nabízíme Vám ke koupi výrobní areál s vlečkou o výměře podlahových ploch přes 10.000 m2 (nebo i jen

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

Stavební proměny chaty na Kvíčalce

Stavební proměny chaty na Kvíčalce Stavební proměny chaty na Kvíčalce V sedmdesátých letech proběhla přestavba, během níž byla dřevěná, rozpadající se nadzemní část původní vilky stojící pod hrází Bahňáku (obr. 1) přenesena na dnešní místo

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.0.0 Číslo DUMu: VY INOVACE_0_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více