Johan L. Unstad Sjøhus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Johan L. Unstad Sjøhus"

Transkript

1 Johan L. Unstad Sjøhus Diplomová práce Andrey Tůmové Téma: Rekonstrukce rybářské ubytovny Místo: Maervoll, ostrov Vestvågøy, Lofoten, Norsko Vedoucí práce: Prof. Ing. Arch. Zdeněk Fránek 2012/ 2013

2 Obsah: 2 Lofoten na mapě 3 Obecné informace o Lofotenu 4 Architektura Lofotenu 5 Pøbel & Dolk 6 Mapy zálivu Mӕrvollu 7 Historie sjøhusu Mӕrvoll 8 Situace širších vztahů 9 Zadání a koncept 10 Parter 11 Celkový pohled a řez 12 Sjøhus Maervoll Loď 13 Úvodní grafika 14 Popis stávajícího stavu 15 Koncept a návrh 16 Dokumentace stávajícího stavu 2. NP 17 Dokumentac estávajícího stavu 3. NP 18 1NP, návrh 19 2NP, návrh 20 3NP, návrh 21 4NP, návrh 22 Podélný řez 23 Příčný řez 24 Jižní a východní fasáda 25 Severní a západní fasáda 26 Jídelna apartmánu ve 4. Podlaží 27 Jídelny a společenské místnosti ve vlnách, 4. Podlaží 28 Hala ve 3. Podlaží 29 Studie zařízení pokoje 30 Nově zařízený dvoulůžkový pokoj 31 Detaily nábytku 32 Nově zařízený čtyřlůžkový pokoj 33 Původní zařízení 34 Zařízení wellness 35 Zařízení koupelny 36 Panoramatické snímky okolí seahousu 37 Molo, zákres 38 Severovýchodní fasáda, zákres 39 Celkový pohled, zákres 40 Kavárna Bělost velryby 41 Úvodní grafika 42 Koncept 43 Vizualizace interiéru kavárny 44 Výkresy domu s kavárnou 45 Fasády domu s kavárnou 46 Molo před kavárnou, zákres 47 Detail okna 48 Bývalá manufaktura na rybí produkty Háj na Arsacidách 49 Úvodní grafika 50 Dům Johana L. Unstada 51 Příklad využití víceúčelové haly 52 Dokumentace stávajícího stavu 53 Severovýchodní pohled, zákres 54 Půdorys 1 NP, truhlárna, hala A 3. NP, apartmán nad truhlárnou 56 Východní a severní fasáda s přístřeškem na kuchání ryb na pontonu 57 Západní a jižní fasáda 58 Podélný řez 59 Příčný řez 60 Prázdná hala 61 Východní pohled na Sjøhus, zákres 62 Technická zpráva 63 Pohled na údolí Maevollu se Sjøhusem 64 Poděkování 65 Rozloučení na molu

3 Unstad Mærvoll Tangstad Mærvoll Tangstad 2

4 LOFOTEN OBECNÉ INFORMACE Souostroví Lofoten se nachází v Norském moři při západním pobřeží Norska, mezi 67. a 68. stupněm severní šířky, 100 až 300 km nad polárním kruhem. Od norské pevniny je odděleno Vestfjordem. Regionální klima se díky severní větvi Golfského proudu velmi liší od klimatu míst na stejné zeměpisné šířce, například v centrálním Grónsku nebo na Aljašce. Rozdíl v zimních teplotách činí 30 C. Teplota na Lofotských ostrovech v zimě se pohybuje okolo 1 C. Roční výkyv teploty je poměrně malý, průměrné teploty v létě jsou kolem 12 C. Z přibližně osmdesáti ostrovů je sedm hlavních; od severovýchodu k jihozápadu: Austvågøy, Gimsøy, Vestvågøy, Flagstadøy, Moskenesøya, Vaerø a Røst. Hlavní ostrovy jsou propojeny na 166 km dlouhé trase E10 podmořskými tunely a mosty. Na celkové ploše 1227 km 2 žije obyvatel. 20 obyvatel na km 2 je vyšší hodnota než je průměrná hustota zalidnění v Norsku. Hlavní město Lofotenu je Svolvӕr na ostrově Austvågøy. Větší počet obyvatel žije na straně přivrácené k pevnině, kvůli lepšímu počasí. Západní pobřeží vystavené volnému moři trpí prudkými větry a hustou mlhou. Rozdíl v počasí na pobřežích Lofotských ostrovů způsobují až 1200 m vysoké hory. Hory na ostrově Moskenesøy jsou vulkanického původu, tvořené syenitem, žulou magnetitem a rulou, patří k nejstarším na světě. Mají strmé svahy a plochá návrší. Rozeklané skalní stěny alpínského charakteru patří naopak k nejmladším horským útvarům. Jejich neotupené špice unikly zalednění v poslední době ledové. K tvarování lofotenské krajiny přispěl pohyb mohutných ledovců. Jméno Lofoten je pozměněný název Lofoter, který původně patřil ostrovu Vestvågøy, znamená rysí tlapa. Souostroví bylo osídleno lidmi před 6000 lety. V dávnověku pokrývaly ostrovy borové lesy a březové háje. Žili tu jeleni, medvědi, sobi, rysové i bobři. Takřka veškeré lesy byly vykáceny ve Vikingské éře na stavbu lodí. Slavnou vikinskou minulost připomíná muzeum v Borgu na ostrově Vestvågøy, s rekonstruovanou největší vikinskou hodovní síní. Lesní porost a jeho faunu nepřipomíná na nynějších Lofotách nic. V současnosti dochází k novému zalesňování. Dřevo na stavbu domů se dováží z centrálního Norska. Norské moře není šelfové. Oproti okolním mělčím mořím dosahuje hloubky 4000m. Díky povrchovým i hlubinným teplým mořským proudům má o 10 C vyšší teplotu než jiné vody na stejné zeměpisné šířce, nikdy nezamrzá. Zcela specifické podmínky z něj činí jedinečné prostředí pro mnoho druhů ryb a vodních savců. Rybolov a velrybářství byly na jinak pustých ostrovech po staletí hlavním způsobem obživy a životním stylem vůbec. Nejdůležitějším obdobím je stále sezóna tresky od poloviny ledna do poloviny dubna. Důležitá ryba je i sleď, halibut nebo huňáček. Díky klimatické anomálii jsou nehornaté části Lofotenu obzvlášť vhodné pro zemědělství. Střední část ostrova Vestvågøy je nejproduktivnější zemědělskou oblastí Nordlandu, územního celku severního Norska, ke kterému Lofoten patří. Místní ovce jsou vyhlášeny nejlepšími ovcemi Norska, mléčné produkty, máslo a sýr se prodávají po celém Norsku. Tradiční způsob života, rozdělený na práci na malé rodinné farmě a sezónní rybolov vymizel. Nový příliv financí pramení z cestovního ruchu, spojeného se sportovními aktivitami. Turistická sezóna je v létě, po jejím skončení působí Lofoty syrově a prázdně. Nesporným potenciálem Lofotenu jsou ložiska ropy a zemního plynu. Zatím však platí moratorium na jejich těžbu. ZVLÁŠTNÍ PŘÍRODNÍ JEVY POZOROVATELNÉ NA LOFOTENU POLÁRNÍ NOC A PŮNOČNÍ SLUNCE Polární noc a půlnoční slunce jsou inverzní jevy, ke kterým dochází v oblastech za polárním kruhem. Při polární noci nevystoupí slunce nad obzor, naopak půlnoční slunce neklesne za obzor během 24 hodin. V oblasti Lofotenu nastává polární noc v období mezi 6. Prosincem a šestým lednem. Půlnoční slunce je možné pozorovat od 27. k větna do 17. července. POLÁRNÍ ZÁŘE Polární noc je zvlášť dobré období pro pozorování polární záře. Vznik polární záře je způsobený mrakem slunečního větru částic uvolněných ze slunce při sluneční erupci. Část tohoto mraku je přitahována magnetickým polem země, stáčí se ve spirálách k jeho pólům. Při průchodu slunečního větru atmosférou, dochází k interakci, kterou pozorujeme na obloze jako barevné, pohybující se světelné závoje. MAELSTRØM Vodní vír, místně nazývaný Moskenestraumen, vzniká v Norském moři mezi ostrovy Moskenesøy a Vӕrøy. Přes vysoký podmořský práh se tu dvakrát denně valí voda přílivu a odlivu mezi volným mořem a Vestfjordem. Rozdíl hladiny na vrcholu přílivu a odlivu činí 4 m. V polovině cyklu, kdy se mění příliv na odliv, vznikají podél několikakilometrového podmořského prahu obrovské vodní víry, které v minulosti stahovaly nepokorné lodi a rozbíjely je o dno. Děsivý jev se stal inspirací a předlohou mnoha výtvarných a literárních děl. Populárním se stal Maestrøm zejména díky slavné povídce E.A. Poea, Pád do Maestrømu. Jsou po něm pojmenovány velké víry obecně. 3

5 1 2 ARCHITEKTURA Většina domů jsou dřevostavby založené na kamenné, později betonové podezdívce. Tradiční barva obytných domů je žlutá. Domy mají na české poměry dost velká špaletová okna. Střecha je někdy zelená, mechová. Červené domy s bílými obložkami oken, které po trsech vybíhají na kůlech ze břehu do moře se nazývají Rorbu. Byly to nájemní ubytovny pro sezónní rybáře, kteří přijížděli na zimní lov tresky. Rorbu obrůstají pobřeží skoro v každé vesnici jako rudý vřes. Podobný účel mají i velké komunitní Sjøhusy. Ve vícepodlažních dlouhých budovách, bílých nebo červených, bylo zajištěno bydlení i prostor pro zpracování ryb na rybí produkty, olej a klih. I když se zcela změnilo jejich využití, jsou stále významnými dominantami v krajině. Sídla na Lofotenu, jako ostatně i jinde v Norsku, postrádají veřejný prostor. Vesnice jsou uliční domy postupně naskládané podél cesty, na předprostor a úpravu okolí domu je malý důraz. Málokterý pozemek je oplocený. Ani u větších sídel nelze mluvit o urbanismu. K hlavní silnici s benzínovou pumpou, obchody a restauracemi přiléhají struktury účelně uspořádané, ne nijak promyšlené obytné zástavby. Novostavby rodinných domů se svým stylem neodchylují příliš od tradičních jednoduchých figur. Mnoho nových domů má bílou barvu. Podél trasy E10 která propojuje celé souostroví a je zároveň vyhlídkovou turistickou trasou vznikají novodobá odpočívadla v současném designovém pojetí od známých autorů, jakými jsou Dan Graham nebo Snøheta. Zvláštní je, že člověk tu okamžitě přijme neokázalost místní architektury a považuje ji za správnou hodící se a to do té míry, že jakákoliv jiná, nová, rafinovaná, designová, konceptuální, interaktivní stavba mu připadá méně správná. Výraz Lofotenské krajiny, prokomponování její přírody a zástavby je specifický a silný. Cokoliv co vykazuje mezinárodní trend nebo kontext je tu out, protože to není dost autentické, protože to sem nepatří. Do takového prostředí je velmi těžké vstoupit jako architekt. Myslím, že cesty jsou v zásadě dvě. Architekt se může rozhodnout pracovat kontextuálně, regionalisticky, zkoušet jen málo pohnout s tím, co tu je a dlouho koukat, co to udělalo, zkusit to ještě kousek a nebo jinak. To jinak může mít nespočet podob, ale jejich jmenovatelem je vždy právě ta jinakost. Osobně považuji jinakost v takto komorním prostředí za rizikový program odpočívadlo Akkarvikkoden, Manthley Kula Architects, odpočívadlo Kvalkhausen, Eggum, Snøhetta, Stanice kontroly hmotnosti nákladních aut, Gullesfjord, Jarmund/Vigsnaes Architekter, Two way mirror triangle with one curved side, Dan Graham,

6 PØBEL & DOLK Ráda bych však uvedla příklad nečekaného designového vstupu do prostředí Lofot, který naopak považuji za skvělý. Dvojice streetartových grafiků Pøbel and Dolk vytvořila na Lofotenu projekt Getto spedalsk (Ghetto leperous). Autoři pokrývají opuštěné domy na Lofotenu kvalitními komiksovými grafikami. Velké formáty fasád dočasně vnášejí do krajiny intimní příběh. Getto Spedalsk, Pøbel and Dolk,

7 MÍSTO topografie fjordu Mærvolspollen 1:5000 ortofotomapa fjordu Mærvolspollen 1:5000 6

8 HISTORIE Hello The seahouse is from 1950 and was owned by Mærvoll (Maervoll) Produksjonslag, a cooperation of fishermen. The ground then belonged to Johan L. Unstad, the father of the present owner Knut Unstad. The nearest time before the seahouse was taken into use Mærvoll produksjonslag rented the nabour seahouse owned by Johan L. Unstad. This latter building burned down in The development of the building process: have a look at the two enclosed air photos from 1961, one photo taken from the east direction west (this photo will be written about here) and one photo taken from the west direction east. Sydspissen (Südspitze) is a name used for the area where the seahouse and the surrounded houses are. The photo 010 shows two boats close to the quay and one boat some meters from the quay. The building (built in 1959 after the fire 1958 of the building earlier mentioned) with the boats belonged to Johan L. Unstad. He then had his own firm and bought and processed fish, and he also had a shop (landhandel) and had the responsibility of bringing passengers and goods with the boat to the left to the nearest all year road connection in Tangstad (at that time the tunnel was not there, and much of the transportation was done by help of boats). To the left you see the broad Mærvoll Produksjonslag. At that time there was a low build in front of the main building. In the low building fish was washed and weighed. You see an open door upstairs in the seahouse. Upstairs in the seahouse to the right stockfish was kept, and shipped through the open door down to the roof of the low building which you see here has a prolongement so that the stockfish could be taken directly into the stockfish transportation boat. From the western part of the seahouse there was a pipeline for steam going into the house to the left for the seahouse. In the latter house cod liver oil was processed from cod liver. The cod liver oil here was not the final product for drinking, but so to speak a semifinished product. Cod liver here produced was used for painting the buildings you here see (by adding white paint powder), and still such cod liver oil is used for painting purposes by the coast in Norway, but in much smaller scale than before. In old times cod liver oil (Norwegian: tran) was also used for light purposes (tranlamper). The wood for construction usually came from forest rich areas like Namdalen in Trøndelag etc. The depth in the fjord is about 13 or 14 meters. The waves were usually not so big here in the fjord because of natural protection due to the landscape. The wind strength was usually a greater problem. Some of the boats on the ground floor are used in the summer time, others are stored there for a long time. The guests nowadays are tourists, often couples, but also families, students and low budget groups and some loners. Preferred tourists: tourists interested in the local culture and nature, for instance people who like to walk in the mountains like Avventure nel Mondo from Italy who every summer has groups staying in the seahouse. Heavy drinking guests why bother other guests are not welcomed. This happened about 25 years ago. Then there were many guests from France do to information some French guests had put in Guide du Routard, but unhappily there one night stayed some Norwegian guests for a local marriage who made a hell of a life during the night at the same time as there were some French people representing Guide du Routard. After that incident the seahouse disappeared from Guide du Routard, and thereby loosing many French guests. The last fishermen stayed in the seahouse in About 1974 the last fish production in the seahouse took place. The fish was exported fresh, salted or hanged up to dry to stockfish. The main marked for stock fish was Italy (mainly cod), but until the Biafra crisis about 1966 stock fish was also exported to Nigeria (mainly brosme). The main season is in the winter with the Lofoten cod fishery. In the summer brosme was fished, but the summer fishery ended when the Nigerian stock fish marked collapsed do to the Biafra war. The last years of fishing production ther was only fishery activity during the winter season. Most of the fishermen were from Unstad Greatings from Joh. L. Unstad Sjøhus Maervoll in Lofoten F Unstad (Z dopisu F. Unstada) 7

9 8 Mærvolspollen - Sydspizten

10 ZADÁNÍ Osada Mӕrvol leží na ostrově Vestvåegøy. Horizont hlubokého fjordu, vytvářejí horské masivy Himmeltindan (2000 m. n. m.) a Horgtinden. Vjezd do údolí je možný novým tunelem či po vodě. Fjord je uzavřený před vlnobitím oceánu bariérou pevninských pasů, takže jeho hladina je i při velkém větru poměrně klidná. Sea house, trojice bílých budov na ostrohu, prodlouženém železobetonovým molem, vypadá jako by mohla volně plout v zálivu. Sjøhus L. Unstad byl postupně vybudován v polovině minulého století jako sezónní ubytovna rybářů z Mӕrvollu a okolí. Nalovené ryby se tu zpracovávaly jako potrava, zejména sušením a na další produkty, olej a klih. Současný majitel Knut Unstad je synem jednoho z majitelů a provozovatelů seahousu. Po úpadku sezónního rybolovu v sedmdesátých letech začal Seahouse sloužit, stejně jako většina rybářských ubytoven na Lofotách, jako turistická ubytovna. Většina zařízení je původní. Obyvatelná je jen největší budova, ostatní dvě slouží jako dílny a sklad materiálu, který majitel používá na drobné opravy. Veškerá práce na domě probíhá svépomocí, neodborné zásahy námořníka Knuta Unstada jsou intuitivní a vyznívají často velmi výtvarně. Například zatlučená okna budov, které používá jen jako skladiště, vytvářejí působivé strukturní a barevné kompozice starých bílých prken a nových bílých prken. Lze li mluvit o principu, Knut Unstad klade čerstvé vrstvy. Porušené prvky nevyměňuje a neočišťuje, ale překrývá a přetírá. Vzniká tak nepřeberné množství výstupků a přes sebe kladených ploch. Zadáním mojí práce je rekonstruovat ubytovnu na přímořský penzion s vyšším komfortem a vyšší kapacitou. Jako důležitou součást zadání vnímám nezměnit identitu místa a ocenit jeho nespornou estetickou kvalitu a jeho lokální kulturní hodnotu. Náplní mojí studie je citlivě zbavit zařízení a způsob užívání budov seahousu provizornosti, ideově odvrátit malomyslné zásahy které se začínají projevovat v interiéru, pokusit se vnést do projektu současné trendy v ubytování a architektonickém myšlení tak, aby se nenarušila autentičnost prostředí. Ta je a má zůstat největší hodnotou. KONCEPT Ve své studii jsem řešila každý dům zvlášť. Pro každý jsem si vytyčila téma, které souvisí s jeho funkcí. Ta reflektuje jeho předchozí využití a jím dané prostorové a tvarové limity. V podstatě se snažím použít stávající hmoty a dispozice všech tří domů a přesto do nich výrazně zasáhnout. Snažím se na každém z domů vyzkoušet novou ideu, která má být obsahově i formálně výrazná ale zároveň působit co nejpřirozeněji. Chtěla bych se pokusit posunout vnímání domu takovým způsobem, aby naprosto nová a cizí hmota, otvor či prostor fungovaly tak, jako by tam byly od nepaměti. Vzájemný vztah domů dokumentuji, ale nijak zvlášť ho neřeším, zůstává v podstatě stejný. Pohled na trojici bílých domů, na jejich mimetické fasády, tři postavy na břehu moře mi připadá cenný, nemám důvod do něj zasahovat. 9

11 10 Sydspizten

12 Celkový podélný řez a pohled 11

13 Sjøhus Snad jste viděli mnoho pěkných lodí za svého života co já o tom vím; pobřežní plachetníky se širokým zobcem; japonské džunky vysoké jako hora; lehké galioty podobné bednám na máslo, a kdovíco ještě; ale věřte tomu, co říkám, jakživi jste neviděli takové vzácné staré plavidlo, jako byla tato vzácná stará loď Pequod. Byla to loď ze staré školy, spíše malá, vypadající starosvětsky jako kus nábytku, jehož nohy vybíhají v pracky. Byla ošlehaná a poznamenaná nečasem ve větrných smrštích a bezvětřích všech čtyř oceánů. Pleť jejího starého trupu byla osmahlá jako tvář francouzského granátníka, který bojoval v Egyptě i na Sibiři. Ctihodná příď vypadala, jako by měla vousy. Její stěžně uříznuté kdesi na pobřeží Japonska, kde původní stěžně byly sraženy vichřicí přes palubu její stěžně stály strnule jako páteře tří starých kolínských králů. Její starodávné paluby byly opotřebované a krabaté jako kameny uctívané poutníky v katedrále kantrburské, na nichž vykrvácel Becket. Ke všem těmto starožitnostem byly připojeny nové podivuhodné rysy, vyplývající z divokého zaměstnání, které po více než půl století loď prováděla. Starý kapitán Peleg, po mnoho let její první plavčík, než začal velet jiné své lodi, nyní námořník na odpočinku a jeden z hlavních majitelů Pequody, tento starý Peleg, pokud byl velitelem, budoval na její původní grotesknosti a vybavil ji všude úhledně jak materiálem, tak nápady, kterým se nic nevyrovnalo kromě snad vyřezávaného štítu nebo postele od Thorkill-Hakea. Byla ověšená jako nějaký divoký etiopský císař, jehož šíji tíží ozdoby z leštěné slonové kosti. Byla plná trofejí. Loď podobná lidojedu, ozdobená ukořistěnými kostmi svých nepřátel. Její otevřené zábradlí bez deštění bylo kolem dokola vybaveno jako jediná velká tlama dlouhými, ostrými zuby vorvaně; byly tam zaraženy místo skob, aby se na ně uvazovaly její staré konopné šlachy a žíly. Tyto šlachy však neběžely přes obyčejné kladky z prostého pevninského dřeva, nýbrž vinuly se úhledně kolem kladek z mořské slonoviny. Pohrdnuvši otáčivým kolem u ctihodného kormidla, měla tu držadlo, a to držadlo bylo z jednoho kusu, z úzké spodní čelisti jejího dědičného nepřítele, pozoruhodně vyřezávané. Kormidelník, který za prudké bouře řídil loď tímto držadlem, musil si připadat jako Tatar, který udržuje svého ohnivého oře tím, že mu svírá čelist. Vznešená loď, ale jaksi příliš zasmušilá! Všchny vznešené věci působí podobným dojmem. Herman Melville, Bílá velryba, kapitola XVI, Loď, v překladu S. V. Klímy 12

14 13

15 PRODUKSJONSLAG MAERVOLL Sjøhus Trondheim Seahouse interior, Iceland Seahouse Mӕrvoll byl postaven v polovině minulého století jako společná ubytovna pro rybáře. Patřil sdružení rybářů Mӕrvollu. Pozemek na němž stojí byl vždy majetkem rodiny Unstadových.Pro Lofotské rybáře bylo nejdůležitější období v roce sezóna tresky, od ledna do dubna. Od jara do léta se tresky zpracují a suší se, bez hlav, na speciálních dřevěných sušácích. Úprava tresky sušením je údajně možná jen na Lofotenu, který má pro to jedinečné povětrnostní podmínky. Přinejmenším v rámci západního světa je to asi pravda. Tradiční Lofotenská rodina vedla zároveň malou farmu, v létě byl práce v zemědělství v zimě na rybách. Vnitřní rovinatá část ostrova Vestvågøy, na jehož břehu leží Mӕrvoll má pro zemědělství a farmaření výjimečné podmínky. Je v tomto směru nejproduktivnějším místem Nordlandu oblasti severního Norska. Sezónní způsob života v průběhu minulého století ustupoval, až vymizel docela. Nový způsob rybolovu se neváže jen na tah tresky, je to celoroční zaměstnání, rybáři se nesjíždějí do sjøhousů, aby tu společně žili po několik měsíců. Zůstali po nich na místní poměry velké, dominantní stavby se zvláštním uspořádáním, které usnadňovalo zpracovávání ryb a jejich transport. Obytná část domu je účelný trojtakt, připomíná vnitřek lodi. Pokoje jsou intuitivně zařízené jako kajuty, úsporný, vestavěný nábytek, kterým nelze pohnout, kdyby se snad podlaha naklonila. Poslední rybář odešel ze sjøhusu v Mӕrvollu v 70. letech minulého století. Seahousy, stejně jako Rorbu, červené soukromé rybářské domky, slouží v současnosti k ubytování návštěvníků Lofotenu. Zimní cestovní ruch, založený na rybolovu, kdy sem přijížděly tisíce lidí za prací, se změnil v letní cestovní ruch turistů, kteří masově obdivují syrovost a neporušenost Lofotenské přírody. 1NP Dům je třípatrový. Stěny prvního patra jsou z betonu, z vnějšku natřené na bílo. V betonových stěnách je málo otvorů, jen na fasádě k molu jsou dvoje velká vrata k manipulaci s loděmi. Parter nyní slouží k uskladnění lodí. V minulosti na něj navazovala směrem k molu dřevěná přístavba a celý prostor sloužil ke zpracování nalovených ryb. Přístavba se časem rozpadla. Domnívám se, že její odstranění domu neuškodilo, dělá z něj jednoznačnou figuru. 2NP Konstrukce vyšších pater a krovu je dřevěná. Ke vstupu do obytné části ve štítové stěně druhého nadzemního podlaží vede vnější schodiště. Druhé nadzemní podlaží má zřejmě původní uspořádání. Vstupní dveře se otevírají přímo do chodby, která prochází podélně celým domem. Podlaha a stěny do výšky ramen jsou natřené na temně červeno. Zbytek stěn, strop a téměř veškerý nábytek v místnostech je natřený hutnou, matně lesklou bělobou. Myslím, že první vjem v tomto domě, dlouhý červený koridor, zakončený oknem je nejsilnější. Šířka chodby je dva metry, nemůže působit jako hala, ale není stísněná. Přes malý počet otvorů a velkou délku je trochu záhadně světlá. Jednoduchý prostor chodby, do kterého se prostě vstoupí bez zádveří, z něhož se v pravidelném rytmu otevírá mnoho stejných dveří, je omamný, někde uprostřed si člověk, když chce, může myslet, že je ta chodba nekonečná nebo že jde na místě. Prostor se na každém kroku opakuje, nemění se, zároveň ale není děsivý. Struktura prken a světlo v chodbě jsou příjemné. Měla jsem zvláštní příležitost být v tom domě úplně sama a moci otevřít každé dveře až na jedny zamčené. Pokoje se otevírají na obě strany chodby, vyplňují z části dvě pětice stejných polí po čtyřech metrech. Místnosti jsou hluboké šest metrů. Kromě soukromých pokojů je tu v severozápadní části společenská místnost s jídelnou a kuchyňkou a v jihovýchodní části umývárna. Vlastní koupelnu má jen jediný pokoj, který s umývárnou sousedí. Podél štítových stěn procházejí strmá schodiště do vyššího a nižšího patra. Všechny pokoje jsou stejné, liší se jen v detailech jinak připevněná polička, jiný počet dveří ve skříni, jinak vsazená kuchyňka. Všechno v nich je bílé, veškerý nábytek, palandy, skříně, či kuchyňka je vzájemně srostlý a na pevno přistavený ke stěnám kolmým ke vstupu. Spodní palanda je rozšířená o lavici. Pokoje jsou šestilůžkové. Jen stolek pod oknem, přímo proti vstupu, rozkládací o šířku jednoho prkna a dvě stoličky u něj stojí v prostoru. Podlaha je červená. Rohy jsou zakulacené. Každá místnost má rezatá stará kamna s plotnou, ale zdá se, že se nepoužívají. Jsou na nich látkové přehozy. Poloviny oken jsou pevné, druhé poloviny špalet se otevírají nahoru, ne do strany. 3NP Třetí podlaží je částečně rozestavěné. Jeho pokoje chce majitel vybavit větším komfortem, vlastními koupelnami, kuchyňkami a menším počtem volněji uspořádaných lůžek. Činí tak však na úkor jednoznačné struktury domu. Komfortní koupelny vystupují do prostoru chodby, stěny příček jsou zalomené v tupých úhlech. Z chodby se stává zastavená černá myší díra. V samotných pokojích upouští od půvabné bílé a dřevěně hnědé pokoje s volným nábytkem postrádají kouzlo bílých kajut druhého podlaží. Nakoupená hnědá okna zklamou svou normálností. 14

16 KONCEPT Po návštěvě L. Unstad Sjøhusu jsem usoudila, že by pokud možno mělo ze současného stavu co nejvíc zůstat. Není žádný důvod to dobré, co je, něčím nahrazovat. Přízemí plné lodí, rudá chodba v bílém domě, uspořádání pokojů, vrostlý nábytek, který není jako pěkné kusy, co se člověku líbí. Nábytek tady se vynořil z podstaty domu. Z potřeby spánku se ze zdi vynořila lůžka, aby bylo se kam posadit, narostla posteli ještě lavice. Skříň, která má malé dveře uprostřed, jako by to byl pokoj a ne skříň. Schodiště, které prochází přes okno - to, co bylo potřeba udělat uvnitř se k fasádě chová jako ke krabici, okno ne okno a vznikají tak překvapivě efektní momenty Příčka, která prochází středem okna tak, že zvenku to není poznat, ale uvnitř je každá půlka okna v jiném prostoru. Otázkou, kterou jsem si pořád dokola kladla a jejíž odpovědi se potom dotkly i ostatních domů a celého místa, bylo: Jak to udělat, aby se vlastně nic nestalo, abych tomu místu nesebrala to, čím už je bohaté, a aby přesto došlo k zásadní proměně. Myslím, že jsem se snažila zachytit vlákno určité vznešenosti, která tím domem prostupuje a navázat na něj, rozplést ho do celé sítě obklopujícího pocitu, který by tím domem prostoupil. Stále mi nešla z mysli ta červená chodba, moje představivost ji různě zvětšovala a nafukovala, až vznikla konkrétní představa širšího a vysokého prostoru, otevřeného do nebe, kterým plují kulaté měkké vlny, velryby nebo lodě. Nešlo mi ale dovnitř takovou chodbu prostě dát. Proti Samozřejmosti té původní chodby působila ta moje jako nějaká hračka, jednorázový vtip. Jednorázový vtip považuji za jednu z nejhorších poloh architektury. Zároveň mi bylo líto se toho vymyšleného prostoru vzdát, protože pro mě měl na druhou stranu i velmi správný aspekt, způsob jakým ten nápad, představa zvuku dutých dřevěných vln a pohybu vzduchu v propojených podlažích, vyrostl z mého myšlení na červenou a bílou chodbu. Vzpomněla jsem si na určitý typ snů, který se mi vrací a pokusila jsem se ho použít jako princip zacházení s krásným domem a mojí představou. V těch snech jsem v dobře známém domě, procházím ho a stoupám. V místě, kde dům ve skutečnosti končí, někde na půdě, otevřu dveře a jdu dál a ten dům má další chodby, pokoje a v nich věci. Je to sen, který se vrací, takže už ty věci znám a shledávám se s nimi, i když je ve skutečnosti nevlastním. Vzala jsem Sjøhus a ve fotografiích jsem mu přidala jedno stejné patro navíc. Tak, aby to vypadalo, že to nikdy nebylo jinak. chodba ve 3NP NÁVRH Když host vejde do domu ve druhém patře, vidí většinu desetiletí starých věcí na svém místě. Jen společné koupelny jsou dvě a jsou krásné, místo nepoužívaných kamen v pokojích jsou mycí kouty s umyvadlem a toaletkou. Kuchyň je otevřená, nová, je součástí jídelny, když prochází dlouhou červenou chodbou, slyší, jak někdo hraje na piano. Po původním schodišti lze sejít do přízemí, kde jsem otevřela vchod na molo se zádveřím a šatnou. Část parteru domu, ve kterém byly jen lodě jsem použila pro vybudování malého wellness se spa, saunou a parní komorou, které navazuje na upravený prostor mola s druhou, venkovní vířivkou. Vířivky a celé zařízení wellness má strohý charakter založený na střídání betonových a dřevěných povrchů, který naváže na stejné materiály v surovější podobě, ze kterých sestává současné molo. Teprve když vystoupí do třetího podlaží, vejde do nového domu. Tam, kde současný Sjohus ztrácel svůj glanc, začíná můj dům, jako v tom snu. Chodba je dvakrát tak široká, vychází z konstrukce svislých podpor, je to vlastně hala. Na místo stropu lesají a stoupají bílé vlny, po nich klouže světlo. Mezi nimi jsou průhledy do otevřeného krovu. Pokoje v tomto podlaží dodržují záměr majitele. Mají vlastní koupelny a menší počet lůžek. Kuchyně jsou ale společné, na koncích haly u štítových oken. To je moment, který se mi zalíbil v původním uspořádání, nyní jde o větší prostor. Nové, čtvrté patro je rozdělené na tři části se samostatným vstupem, které lze pronajmout jako apartmány se dvěma nebo třemi ložnicemi, kuchyní a koupelnou. Kuchyně s jídelním stolem je vždy uprostřed, uvnitř vlny. V otevřeném krovu na vazných trámech je položená úzká dřevěná lávka. Dají se z ní vyměnit žárovky v lampách nebo se zevnitř dostat ke konstrukci střechy, stíní ostrému slunci zářícímu podélně otevřeným krovem. Je to nejvyšší místo, kam se dá v domě dojít. chodba ve 2NP 15

17 NP - původní stav

18 NP - původní stav 17

19 18 1NP

20 2NP 19

21 20 3NP

22 4NP 21

23 22 podélný řez

24 příčný řez 23

25 24 jižni a východní fasáda

26 severní a západní fasáda 25

27 26 Jídelna apartmánu ve 4. podlaží

28 Jídelna apartmánu ve 4. podlaží 27

29 28 hala ve 3. podlaží

30 NÁBYTEK Nové pokoje jsem se pokusila zařídit tak, aby se blížily těm starým, ale nebyly kopiemi. Nový nábytek se v principu - svou členitostí, vytvářením srostlých obytných stěn a přímým napojováním na dřevěný obklad stěny podobá zařízení původních pokojů. Dělám jen drobné odchylky. Například lavice, která navazuje na spodní lůžko palandy je pojednaná odlišně přidala jsem zásuvky na drobné oblečení a osobní věci. Tato lavice pak pokračuje podél stěny pod oknem a napojí se na lavici u protější palandy. Uprostřed je stůl. Vzniká tak nový typ zákoutí se stolkem. Do výklenku skříně umisťuji umyvadlo se zrcadlem. Skříň není plná až k zemi, má nohy, pod ní je lavice, aby se host mohl vedle umyvadla posadit. Skříň ve dvoulůžkovém pokoji cituje stávající rohovou skříň v jiném pokoji umístěním dveří, které neotevírají celou plochu skříně a dělají z ní tak vlastně domeček. Mojí nové skříni je však nové ono. Host má moře ve skříni. Nový nábytek nemá zakulacené rohy. Nechtěla jsem tak výrazný formální detail dopodrobna zopakovat. Dům má tedy původní kulaté a nové hranaté pokoje. Proměna kamen v koutě za mycí kout ve 2. podlaží 29

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Rodinné domy typu A, varianty dispozic

Rodinné domy typu A, varianty dispozic Standardní dispozice 4+kk Domy typu A ve standardní variantě jsou přístupné ze severní strany. Jsou od obytné ulice odděleny pásem zeleně a jejich dominantním prvkem je na jih orientovaná rozlehlá krytá

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu soutěžní návrh Marika Dumková Žalov lesní hřbitov Hodonín u Kunštátu Hodonínka Rozsečský potok vesnice les pole vodní plochy a toky objekty

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

ŠKOLKA SVOJETICE 19. 10. 2012

ŠKOLKA SVOJETICE 19. 10. 2012 19. 10. 2012 Novostavba školky ve Svojeticích Zadání Zadáním projektu nové školky byly 2 klasické třídy pro 25 dětí a jedna menší pro cca 12 dětí. Součástí návrhu je universální sál pro děti a další společenské

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

R D H o k r o v ý c h KOMPLETNÍ DOKUMENTACE

R D H o k r o v ý c h KOMPLETNÍ DOKUMENTACE KOMPLETNÍ DOKUMENTACE PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B 5,07m 2,77m 5,07m 2,4m 20,73m 4,45m 7,4m 8,88m 3,52m 2,27m pozemek stavebníka původní objekt RD rekonstruovaná část přístavba nová 6,22m

Více

STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE

STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE Udolím řeky Pradlenky klikatá cesta se vine, strom za stromem jako každá ubíhá, přec něco je na ní jiné. V zákrutách svých daleké pohledy na vinice, na údolí malebné, Horní

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr

Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr Základní ateliér Ústav památkové péče a renovací prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, Csc. Ing. arch. Jan Kazimour 2. semestr 2007/08 JAN HARCINÍK 1 OBSAH Zadání

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - REKONVERZE BUDOVY A AREÁLU ZÁMEČKU V RUDOLFOVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - REKONVERZE BUDOVY A AREÁLU ZÁMEČKU V RUDOLFOVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - REKONVERZE BUDOVY A AREÁLU ZÁMEČKU V RUDOLFOVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ ÚDAJE Název stavby: Rekonverze Budovy a areálu zámečku v Rudolfově Místo stavby kraj: Jihočeský obec: adresa,

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

PROJEKT. p. Matějková - byt

PROJEKT. p. Matějková - byt PROJEKT p. Matějková - byt p. MATĚJKOVÁ - byt Při návrhu bytu jsme používali převážně neutrální tóny (béžová, hnědá, bílá, šedá) doplněné barevnými detaily a barevnou výmalbou. Zastáváme názor, že tímto

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

Oáza na vsi. 58 rodinné domy

Oáza na vsi. 58 rodinné domy 58 rodinné domy Oáza na vsi Úzkou dlouhou parcelu lemuje podél jižní strany bariéra, kterou tvoří skalka, zídka ze štípaného místního kamene, opěrná betonová stěna a plné dřevěné oplocení. Kompaktní hmota

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Země v oblasti Skandinávské pol.,polární kruh chladnější podnebí

Země v oblasti Skandinávské pol.,polární kruh chladnější podnebí Severní Evropa Země v oblasti Skandinávské pol.,polární kruh chladnější podnebí Velmi vyspělé státy-švédsko a Finskoneutrální země-nejsou členy NATO Norsko a Island nejsou členy EU Norsko,Švédsko,Dánsko-konstituční

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

WWW.NAVRHYBYDLENI.CZ PREZENTACE PATROVÉHO RODINNÉHO DOMU S OBYTNÝM PODKROVÍM A KRYTÝM STÁNÍM PRO AUTOMOBIL

WWW.NAVRHYBYDLENI.CZ PREZENTACE PATROVÉHO RODINNÉHO DOMU S OBYTNÝM PODKROVÍM A KRYTÝM STÁNÍM PRO AUTOMOBIL PREZENTACE PATROVÉHO RODINNÉHO DOMU S OBYTNÝM PODKROVÍM A KRYTÝM STÁNÍM PRO AUTOMOBIL 0.4 0.5 0.6 0.7 0.1 0.3 0.2 LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 0.1 VSTUP 2,64m² 0.2 ŠATNA 4,16m² 0.3 KOUPELNA 4,94m² 0.4 PRACOVNA 9,36m²

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1. Novostavba kostela 2. Urbanismus (Širší vztahy, Situace) 3. Architektura 4. Typologie, provoz 5. Technické řešení 6. Konzultanti 1. Novostavba kostela Víra,

Více

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence na návštěvě v roubence Kanada pod Třemšínem Josef rozhodně není nezkušený stavebník postavil už několik rodinných domů, dřevostavba, do které nás pozval, je zatím jeho poslední prací. Ačkoliv se příjemný

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 Iveta Sikorová Bytový dům Procházkova 3 v Praze získal na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze

Více

CB ČESKÝ TĚŠÍN - MÍSTNOST PRO MLÁDEŽ NÁVRH INTERIÉRU - STUDIE

CB ČESKÝ TĚŠÍN - MÍSTNOST PRO MLÁDEŽ NÁVRH INTERIÉRU - STUDIE CB ČESKÝ TĚŠÍN - CB ČESKÝ TĚŠÍN 01 SEZNAM DOKUMENTACE: 01 SEZNAM DOKUMENTACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 CELKOVÝ VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU M 1:100 04 CELKOVÝ VÝKRES NAVRHOVANÉHO STAVU M 1:100 VARIANTA A 05,06

Více

ÚLY A LODĚ. Nejen nostalgické vzpomínky na zde prožitý čas, ale i samotný charakter lokality NAD ÚDOLÍM. aneb PŘÍBĚH CHATY NÁVŠTĚVA

ÚLY A LODĚ. Nejen nostalgické vzpomínky na zde prožitý čas, ale i samotný charakter lokality NAD ÚDOLÍM. aneb PŘÍBĚH CHATY NÁVŠTĚVA ÚLY A LODĚ aneb PŘÍBĚH CHATY NAD ÚDOLÍM Úžasný panoramatický výhled do údolí Labe a na hrad Střekov se neomrzí. Přihlédneme-li k faktu, že majitel zahrady má k místu osobní vztah, není divu, že se zde

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012 PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP a ŘEZ AA... 1:100 PROSTOROVÉ PŮDORYSNÉ ŘEZY DOMEM PROSTOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM

Více

PARUKÁŘKA OBJEKT OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉHO WC STUDIE STAVBY. re:

PARUKÁŘKA OBJEKT OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉHO WC STUDIE STAVBY. re: PARUKÁŘKA OBJEKT OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉHO WC STUDIE STAVBY re: OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA 02 ŠIRŠÍ SITUACE 04 STÁVAJÍCÍ SITUACE 06 NAVRHOVANÁ SITUACE 07 PARTER 08 PŮDORYS 09 POHLEDY 10 ŘEZY 11 ZÁKRESY DO FOTOGRAFIE

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění Anotace Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazujeme tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů. Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů. Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby Daniel Veselý, 3.ročník SOŠ a SOU stavební Kolín Pražská 112, Kolín okres Kolín Středočeský kraj Anotace

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

Starobylé zákoutí. byt od a do z. editorial

Starobylé zákoutí. byt od a do z. editorial Starobylé zákoutí Touha po osobitosti či snaha odlišit se může být završena ledasčím. Ani zdaleka nebývá jen výsadou mládí a také nemusí být korunována byt od a do z Bydlet v historickém domě v bytě vybudovaném

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR PROJEKT INTERIERU Zadavatel: Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 Autor: Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Barbora zvítûzila. nad Markétou MODEL DOMU Z BALZY POMOHL STAVEBNÍKŮM PŘI VÝBĚRU DOMU OD FIRMY FUTUR

Barbora zvítûzila. nad Markétou MODEL DOMU Z BALZY POMOHL STAVEBNÍKŮM PŘI VÝBĚRU DOMU OD FIRMY FUTUR Říjen 2004 101 MODEL DOMU Z BALZY POMOHL STAVEBNÍKŮM PŘI VÝBĚRU DOMU OD FIRMY FUTUR 1 Oblouková okna byla speciálním přáním majitelů 2 Částečně krytá terasa nabízí příjemné posezení za každého počasí 1

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bytový dům Na Zatlance, Praha Smíchov

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bytový dům Na Zatlance, Praha Smíchov DIPLOMOVÁ PRÁCE Bytový dům Na Zatlance, Praha Smíchov Petr Uhlíř 13. semestr zimní semestr 2014/2015 Atelier Radka Kolaříka, Fakulta Architektury ČVUT v Praze Doc. Ing. Arch. Radek Kolařík, Ing. Arch.

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

REZIDENT. Inspirováno secesí Magazín pokřtila Simona Krainová Atelier Exclusive pro luxusní bydlení

REZIDENT. Inspirováno secesí Magazín pokřtila Simona Krainová Atelier Exclusive pro luxusní bydlení REZIDENT magazín pro moderní architekturu, design a stavbu léto 2014 Léto 2014 99 Kč Inspirováno secesí Magazín pokřtila Simona Krainová Atelier Exclusive pro luxusní bydlení Vila v Černošicích Architekt:

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

proměna Opravdu důkladná Na malém bytě 2+1 se všemi

proměna Opravdu důkladná Na malém bytě 2+1 se všemi Opravdu důkladná proměna Na malém bytě 2+1 se všemi stěnami z betonu původní majitelé za léta užívání nezměnili vůbec nic, a tak ještě před nastěhováním proběhly první, spíš estetické úpravy. Čistily a

Více

Autorem a zároveň majitelem je mladý

Autorem a zároveň majitelem je mladý PB NOVOSTAVBA Hra světel a vody Tento způsob bydlení zdá se mi velmi šťastný, chtělo by se říci při pohledu na vodní hladinu odklopující členitý dům. Molo vybízí k procházkám, meditaci a posezení, interiér

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B) POPIS ŘEŠENÍ C) POUŽITÉ PODKLADY - VÝKRESOVÁ ČÁST

OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B) POPIS ŘEŠENÍ C) POUŽITÉ PODKLADY - VÝKRESOVÁ ČÁST MATEŘSKÁ ŠKOLA BABICE U ŘÍČAN OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1 Území A.2 Investor A.3 Zpracovatel dokumentace A.4 Autorský kolektiv B) POPIS ŘEŠENÍ B.1 Lokalizace záměru B.2 Funkční řešení

Více

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

O projektu. Lokalita. Rezidence Janáčkova

O projektu. Lokalita. Rezidence Janáčkova O projektu Společnost AAA Realitní fond, a.s. Vám nabízí možnost atraktivního bydlení v žádané lokalitě Prahy 5 Janáčkovo nábřeží. Řadový bytový dům z roku 1910 je jako stvořený pro ty, kteří touží po

Více

Dokončení domu základní

Dokončení domu základní Svislé nosné konstrukce Obvodové konstrukce Stropy Střešní konstrukce Střešní krytina Vnitřní příčky Omítky vnitřní zděné Dokončení domu základní zděné, cihelné bloky 240 mm fasádní zateplovaní systém

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ Pokud chcete nový dům, jste na správné adrese. Stanete se spoluautory svého nového domu a to je vždy nejlepší postup. Individuální projekt zohlední místní podmínky i vaše požadavky.

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Zadání diplomové práce

Zadání diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury Poříčí 273/5, 63900 Brno 39 Zadání diplomové práce Číslo diplomové práce: FA-DIP0033/2012 Akademický rok: 2012/2013 Ústav: Ústav navrhování VI. Student(ka):

Více

obývací pokoj půdorys 1:25

obývací pokoj půdorys 1:25 OBÝVACÍ POKOJ zavěšená TV STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ - čtvercové B obývací pokoj půdorys 1:25 krbová vložka taburet (oblý tvar) STROPNÍ SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ hranaté STROPNÍ SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ hranaté A stolek

Více

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit...

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit... Vzorové domy Přijďte se přesvědčit... Za účelem návštěvy některého ze vzorových domů nás neváhejte kontaktovat. Rádi vás provedeme interiérem a řekneme vám vše o výstavbě i bydlení v dřevostavbě NEMA.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE RYBAŘENÍ V NORSKU. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Školní rok: 2011 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE RYBAŘENÍ V NORSKU. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Školní rok: 2011 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE RYBAŘENÍ V NORSKU Autor práce: Konzultant: Jan Kandlík, IX.A Mgr. Jan Vopat Školní rok: 2011 2012 2010 Základní škola

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Santa Maria Maior Resort

Santa Maria Maior Resort Santa Maria Maior Resort Developerský projekt Santa Maria Maior Resort Uprostřed okouzlující přírody, v exkluzivní lokalitě portugalského ostrova Madeira s jedinečným výhledem na Atlantik a hlavní město

Více

VILA 2C ULICE 1.14 1.13 1.10. Účel místnosti. Plocha (m2) 1.09 1.08 1.06 1.07 -0,020 1.02 +0,000 1.01 +1,425

VILA 2C ULICE 1.14 1.13 1.10. Účel místnosti. Plocha (m2) 1.09 1.08 1.06 1.07 -0,020 1.02 +0,000 1.01 +1,425 půdorys 1.NP vrata vstupní branka ULICE 1.14 240 l 240 l 1.13 12 870 11 020 1 850 1.10 5 600 1.11 terasa 1 4 030 5 600 6 960 možnost umístění bazénu 1.06 1.09 1.04 1.07 1.02 1.03 1.12 terasa 2 1.08 +0,000

Více