Další vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení v OK v oblasti Integrovaného záchranného systému. Učební text

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení v OK v oblasti Integrovaného záchranného systému. Učební text"

Transkript

1 Další vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení v OK v oblasti Integrovaného záchranného systému. Učební text

2 Dýchací obtíže

3 Dýchání Komplexní činnost organizmu zajišťující tkáňovou dodávku kyslíku a vyloučení vyprodukovaného oxidu uhličitého Ventilace výměna plynů mezi zevním prostředím a difúzní plicní plochou Distribuce Perfúze průtok krve plicním řečištěm Difúze alveoly x buňky Transport přenos z plic do tkání

4 Dýchání Komplexní činnost organizmu zajišťující tkáňovou dodávku kyslíku a vyloučení vyprodukovaného oxidu uhličitého Ventilace výměna plynů mezi zevním prostředím a difúzní plicní plochou Distribuce Perfúze průtok krve plicním řečištěm Difúze alveoly x buňky Transport přenos z plic do tkání

5 Aspekty dýchání Ventilace - Vznik vzruchu v nervovém centru - Vedení nervového vzruchu - Nervosvalový přenos - Hrudní stěna - Pleura - Průchodné dýchací cesty - Neporušená plicní tkáň

6 Aspekty dýchání Distribuce - Rovnoměrné rozdělení dýchací směsi v plicním parenchymu se zachováním správného poměru mezi ventilací a perfúzí - Průchodnost dýchacích cest - Elasticita plicního parenchymu - Konfigurace hrudní stěny - Vyloučení útlaku plicního parenchymu

7 Aspekty dýchání Perfúze - Srdeční výkon - Průchodnost plicního řečiště

8 Aspekty dýchání Difúze - Vhodné složení dýchací směsi - Funkční alveolokapilární membrána - Volná difúzní plocha - Dostatečný rozsahu difúzní plochy

9 Aspekty dýchání Transport - Dostatečná vazebná kapacita pro kyslík

10 Aspekty dýchání Buněčné dýchání - Intaktní cytochromoxidázová kaskáda

11 Aspekty dýchání Perfúze - Srdeční výkon - Průchodnost plicního řečiště

12 Aspekty dýchání Difúze - Vhodné složení dýchací směsi - Funkční alveolokapilární membrána - Volná difúzní plocha - Dostatečný rozsahu difúzní plochy

13 Aspekty dýchání Transport - Dostatečná vazebná kapacita pro kyslík

14 Aspekty dýchání Buněčné dýchání - Intaktní cytochromoxidázová kaskáda

15 Dýchací obtíže Dušnost nepříjemně vnímaný pocit nedostatku vzduchu. Je příznakem mnoha stavů, které mohou mít za následek objektivní závažnou dechovou nedostatečnost. Na druhou stranu tentýž příznak se může vyskytnout u případů nezávažných (hysterie apod.)

16 Příklady diagnóz Aspirace Asthma bronchiale Inhalační trauma Edém plic Plicní embolie Zápal plic Pneumothorax

17 Vdechnutí cizího tělesa Částečná neprůchodnost: - typický neklid, postižený má snahu ukazovat na místo problému, akusticky bohaté sípání, promodrání až ztráta vědomí Úplná neprůchodnost: - rychlý nástup cyanosy (promodrání) a ztráty vědomí, obtížné prodechnutí při umělém dýchání

18 Vdechnutí cizího tělesa První pomoc: - výzva ke kašlání - opakované údery mezi lopatky, u dětí tzv.drenážní poloha (novorozenec ležící na předloktí zachránce na bříšku hlavou dolů s fixovanou hlavičkou) + údery na hrudníček - Heimlichův manévr (stlačování dolní 1/3 hrudníku) - při neúspěchu při nástupu bezvědomí KPR - koniopunkce (prostor mezi chrupavkou štítnou a prstenčitou) - zahájení KPR Průběžná kontrola dutiny ústní k případnému vypuzení tělesa

19 Cizí těleso v DC počáteční příznak

20 Heimlichův manévr u sedícího, nebo stojícího postiženého

21 Heimlichův manévr u ležícího v bezvědomí

22

23 Pneumothorax Vniknutí vzduchu do dutiny pohrudniční - Otevřený - Zavřený - Ventilový x tenzní

24 Křečové stavy

25 Křečové stavy Příznaky pro etiologicky velmi rozsáhlou a nesourodou skupinu onemocnění Často provázeny poruchou vědomí, která může přetrvávat i po odeznění křečí Většinou velmi dramatický průběh, zejména z pohledu laického okolí

26 Typy křečí Generalizované Fokální Tonicko-klonické Myoklonické záškuby Tonická křeč

27 Příčiny křečových stavů Intrakraniální ( nitrolební ) - Embolie mozkové tepny - Nitrolební krvácení - Infekce ( meningitida, encefalitida ) - Epilepsie - Úraz - Nádor - Horečka

28 Příčiny křečových stavů Extrakraniální ( mimolební ) - Selhání jater - Selhání ledvin - Metabolické příčiny - Intoxikace - Eklampsie - Tetanie

29 Neodkladná opatření Péče o vitální funkce Zabránit traumatizaci hlavy Minimalizovat nepříznivé okolní jevy ( hluk, světlo.)

30 Epilepsie Nejčastější příčina křečových stavů Klinicky generalizované křeče, často sekundární poranění ( hematomy, odřeniny, pokousaný jazyk), často sfinkterová porucha ( pomočení ) Po záchvatu různá kvalita vědomí, pokud při vědomí, tak amnézie na událost, zmatenost, dezorientace Status epilepticus nakupení záchvatů

31 Ostatní příčiny Pro laickou edukaci nejdůležitější : - Úrazy hlavy - Tetanie

32 Odsun a polohování Základní pravidla odsunu Způsoby odsunu-přemisťování Základní polohy postiženého Speciální polohy postiženého

33 Základní pravidla odsunu Před odsunem zjistit stav, orientační vyšetření ( hlava, břicho, páteř, hrudník ) Ujasnit si cíl odsunu Během stálé sledování zdravotního stavu Šetrnost při transportu

34 Způsoby odsunu přemisťování bez pomůcek 1 ZACHRÁNCE: doprovod (podpora) chodícího nemocného - jednostranná přenesení dítěte v náručí odvlečení za předloktí ( Rautekův manévr) Naložení postiženého na záda, držení za úhlopříčné končetiny 2 ZACHRÁNCI: doprovod ( podpora) chodícího nemocného oboustranná přenesení na rukou tzv. sedátko přenesení pomocí popruhu přenesení za sebou - pomocí Rautekova manévru ( nohama dopředu )

35 Způsoby odsunu přemisťování s pomůckami v PNP nosítka transportní židle EVAC CHAIR tzv. schodolez scoop rám Zásady: před přeložením na TP složení HK postiž. na hrudník přiložení TP tak, aby zachránci s pacientem nemuseli krokovat ukládání postiženého na TP nevalením, nebo podsunutím při nakládání nikdy nebrat postiženého za ruce a nohy

36 Fowlerova poloha Indikace : dušnost, hypertenze, AIM Účel : Usnadnění dýchání Snížení tlaku v horní polovině těla Provedení :

37 Autotransfuzní (Trendeleburgova) poloha Indikace : Kolapsy, krvácení krevní ztráty Účel : Zajistit prokrvení horní poloviny těla ( mozek, plíce, srdce ) Provedení :

38 Speciální polohy Poranění obličeje ( v leže na neporaněné straně ) Poranění lebky a mozku ( zvýšení horní poloviny těla ) Úraz hrudníku (Fowlerova poloha ) Poranění páteře ( na zádech, imobilizace ) Poranění břicha ( na zádech, podložení DK pod koleny pokrčení ) Poranění dolních končetin ( na zádech, imobilizace, popř. Trendeleburgova poloha ) Gynekologické krvácení ( Trendeleburgova poloha ) Porod ( na zádech, zvýšení horní poloviny těla, přikrčení nohou v kolenou]

39 Způsoby odsunu přemisťování SCOOP RÁM kovový rám s 6-ti lopatami délkově nastavitelný rozložitelný na 2 díly pomocí pojistek příslušenství: popruhy 3 ks Postup: délkové nastavení rámu dle postiženého rozložení rámu uvolněním pojistek podélné naklonění postiženého a současné podsunutí poloviny rámu pod uvolněnou stranu podélné naklonění postiženého a současné podsunutí poloviny rámu pod uvolněnou stranu na opačné straně spojení rámu zajištěním obou pojistek připoutání postiženého popruhy hrudník, pánev, DKK

40 Otravy ( intoxikace )

41 Intoxikace - definice Akutní intoxikace je náhle vzniklé onemocnění způsobené exogenní biologicky aktivní látkou různého původu. Dělení z různých hledisek: - Forenzní ( náhodné, profesionální, kriminální, suicidiální) - Způsob intoxikace ( inhalační, perorální, parenterální )

42 Otravy Naprostá většina akutních intoxikací dospělých je pokus o sebevraždu (80-90%), následují intoxikace náhodné a profesionální. Nejčastěji použitou látkou jsou běžně dostupné léky (hypnotika, sedativa, psychofarmaka ) v kombinaci s alkoholem

43 Intoxikace - diagnostika Diff.dg. náhle vzniklého onemocnění s poruchou vědomí, vyloučení jiné možné příčiny stavu. Důležitá jsou anamnestická data získaná jak od postiženého, tak hlavně od okolí.

44 Intoxikace - příznaky Centrální poruchy vědomí somnolence, sopor, kóma, křeče Psychické zmatenost, euforie, agitovanost, agresivita Neurologické mydriáza, mióza Respirační brady a tachypnoe, cyanosa Oběhové tachykardie, hypotenze, bradykardie, arytmie Jiné zevní projevy zápach, kůže, teplota

45 První pomoc Zajistit přerušení další expozice toxické látky. Rozdílné postupy u postiženého s poruchou vědomí. Vždy zajistit urychleně odbornou pomoc Klinické projevy u intoxikovaného se mohou dále prohlubovat

46 Příklad profesionální intoxikace Následovat bude kazuistika o intoxikaci oxidem uhelnatým u posádky ZZS

47 Srdeční záchvat

48 Nemoci srdce Různé klinické projevy - Bolest na hrudníku, v krku, v zádech. - Dušnost - Nepravidelný puls - Pocení - Zvracení - Otoky - Bezvědomí

49 Nemoci srdce Anamnéza bolest na hrudníku, dušnost či jiný popsaný symptom u člověka léčeného na srdce může znamenat kardiální příčinu, proto řešit odbornou pomoc. Laická pomoc je důležitá při nástupu bezvědomí.

50 Nemoci srdce Další v kapitole NZO

51 Záchvatovité stavy

52 Záchvat Jakákoliv náhle vzniklá porucha zdraví projevující se rozličnými klinickými obtížemi - Dušnost - Bolest na hrudi - Bolest břicha - Křeče

53 Záchvat Obtíže srdečního původu, dušnost a křečové stavy probrány v samostatných kapitolách Břišní kolika prudká bolest v břišní krajině buď lokalizovaná nebo difúzní v souvislosti s etiologií

54 Příklady příčin břišní koliky Biliární ( žlučníková ) kolika Renální ( ledvinová ) kolika Appendicitida ( zánět slepého střeva ) Divertikulitida ( zánět výchlipky tlustého střeva ) Pankretitida ( zánět slinivky břišní ) Vředová nemoc žaludku nebo duodena

55 První pomoc Účinná laická první pomoc neexistuje. Pokud se postižený léčí sám, nelze mu v tom bránit, nikdy by laik však neměl léčit jiného člověka a lze doporučit pouze vyhledání odborné pomoci.

56 Zástava oběhu

57 Zástava oběhu ( NZO) Kritický stav na hranici života a smrti při kterém včasně zahájená i laická první pomoc může zvrátit primárně nepříznivou prognózu k přežití až úplnému uzdravení! Příčiny multifaktoriální, nejčastěji primárně kardiální ( srdeční ) maligní arytmie, akutní infarkt myokardu, dále embolie, mozkolebeční poranění, masivní krvácení, úraz elektrickým proudem.

58 Diagnostika Bezvědomí Zástava dýchání Nehmatný puls Podpůrné znaky cyanosa ( modravé zabarvení kůže ), mydriáza ( rozšířené zornice) až mrtvolný vzhled.

59 Rozdělení a výskyt náhlých srdečních příhod v Evropě Srdeční příčiny 84,5% Ostatní onemocněn - interní 6,5% - plicní onemocnění 4,3% - cévní příhody 2,2% Ostatní onemocnění - externí 9,0% - traumata 3,1% - asfyxie (udušení) 2,2% - intoxikace (předávkování) 1,9% - sebevraždy 0,9%

60 Význam okamžité kardiopulmonální resuscitace Zvyšuje naději na přežití postižených 2-3x okamžitá KPR v kombinaci s AED, může zvýšit přežití o 49-75% Každá 1 minuta bez zahájené KPR snižuje pravděpodobnost přežití postiženého o 10%

61 Neodkladná kardiopulmonální resuscitace Definice: Soubor úkonů, vedoucích k obnovení základních životních funkcí s cílem zachránit život a odvrátit tak hrozící smrt. Základní životní funkce: Vědomí Dýchání Krevní oběh

62 Diagnostika stavu základních životních funkcí Vědomí: Hlasitým oslovením Zatřepáním Bolestivé podněty Dýchání: Vizuální kontrola pohybu hrudníku Přiložením otevřené dlaně před ústa Přiložením ucha k ústům postiženého Krevní oběh: Detekce srdeční akce (pokud postižený nedýchá, vyhmatání jeho tepu je zbytečným zdržením) Vyhmátnutím hlavní tepny Poslechem na hrudník

63 Úkony resuscitace AIRWAYS - Zajištění průchodnosti dýchacích cest CIRCULATIONS - Nepřímá srdeční masáž BREATHING - Umělé dýchání

64 Neodkladná resuscitace její základní dělení: Základní: Prováděná laiky v terénu, bez pomůcek Rozšířená: Prováděná zdravotníky s pomocí pomůcek, přístrojů a léčiv

65 Poloha a polohování při KPR Vždy uložíme postiženého na záda na vodorovnou tvrdou podložku Co nejmenší manipulace s postižným (pouze odsun z nebezpečného prostředí) Těhotné ženy ve druhé polovině těhotenství položit na záda s podložením pravé kyčle (hrozí utlačení břišní aorty plodem proti páteři) U spontánně dýchajících v bezvědomí Zotavovací poloha, raději však poloha na zádech + pečlivý dohled pro případ zvracení

66

67

68 Zotavovací poloha (stabilizovaná)

69

70

71

72

73 Průchodnost dýchacích cest Otevření úst Vyčištění dutiny ústní (úrazy s možným poraněním krčním pateře!!!) Tahem za bradu + zatlačením na čelo

74

75

76 Umělé dýchání Z úst do úst (zacpání nosu!!!) Z úst do nosu a úst (novorozenci) Hloubka vdechů: Dospělí: Přirozené vdechy Děti: Neexistuje hmatatelný parametr s citem Novorozenci: Obsah úst Pokud zachránce nechce, nebo nemůže provádět dýchání z plic do plic, doporučuje se provádět srdeční masáž, jako standardní postup bez umělého dýchání!!!!

77 Umělé dýchání

78

79

80 Nepřímá srdeční masáž Místo masírování střed hrudníku, spojnice prsních bradavek Hloubka stlačení: 1/3 hrudníku (všechny věkové kategorie) Frekvence: téměř 2 stlačení/vteřinu (100/minutu)

81

82

83 Nepřímá srdeční masáž

84

85

86

87 Poměry masáže a dýchání 1 i 2 zachránci 30:2 Děti (od 1 roku do puberty) 15:2 Novorozenci (do 1 roku) 3:1

88 Zahájení resuscitace Porucha vědomí + Zástava dechu (vč. lapavých vdechů)+ Zástava krevního oběhu (pokud postižený nedýchá, vyhmatání tepu je zdržením)

89 Nezahájení resuscitace Jisté známky smrti ( ztuhlost, skvrny ) Poranění neslučitelná se životem Potencionální ohrožení života zachránce Poslední stádium onkologického onemocnění ( prokazatelné )

90 Ukončení prováděné resuscitace Obnovení základních životních funkcí Příjezdem vozidla ZZS ( plynulý přechod ) Vyčerpáním zachránců

91 KREVNÍ OBĚH Zajišťován činností srdce, které vypuzuje krev určitou frekvencí a pod velkým tlakem do tepen Náraz krve na stěnu vytváří hmatatelný vjem, označovaný jako TEP, PULS Fyziologická hodnota: děti - dle věku dospělí - 70 až 80 tepů/min

92 DIAGNOSTIKA KREVNÍHO OBĚHU Hmatáme puls na velkých tepnách ( u novorozenců a kojenců v místě srdečního hrotu // u dospělých na krční tepně krkavici ) Hodnotíme hmatatelnost, rychlost ( frekvenci ), pravidelnost

93 PŘÍČINY PORUCH KR. OBĚHU Onemocnění srdce nezvládá jako pumpa ( INFARKT MYOKARDU,EMBOLIE,SELHÁVÁNÍ, PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU ) Onemocnění cévního systému Působení některých léků, omamných látek, otravy

94 PŘÍZNAKY PORUCH KR. OBĚHU Obtížně hmatný nebo nehmatný puls na velkých tepnách Lapavé dechy nebo bezdeší, zmodrání kůže a rtů Bezvědomí, široké zornice bez reakce na osvit

95 PRVNÍ POMOC Zjištění pulsace na velkých tepnách hmatáme dvěma až třemi prsty ruky Pokud chybí zahájíme nepřímou srdeční masáž

96 BEZVĚDOMÍ VĚDOMÍ aktivní stav lidské psychiky, umožňující: - orientovat se v čase, prostoru, v osobě - vnímat podněty z okolí - reagovat, komunikovat, spolupracovat BEZVĚDOMÍ opačný stav bezprostředně ohrožující život ( nekomunikuje, nereaguje, nespolupracuje )

97 DIAGNOSTIKA PORUCH VĚDOMÍ Hodnotíme: - slovní odpověď ( orientován, zmatený, neadekvátní slova, nesrozumitelné zvuky, neodpovídá ) - motorická odpověď ( adekvátní pohyby, lokalizuje bolestivý podnět, reakce na bolest - reakce očí ( spontánně otevřené, otevírá pouze na oslovení, bolest )

98 PŘÍČINY BEZVĚDOMÍ Poranění lebky, mozku, choroby mozku ( epilepsie, infekce, nádory ) Poruchy krevního zásobení mozku ( krvácení, embolie, trombóza ) Selhání základních životních funkcí Otravy, metabolické poruchy, tepelné vlivy, nedostatek kyslíku v okolí

99 PŘÍZNAKY PORUCH VĚDOMÍ Obluzené vědomí, dezorientace, neklid, bezradnost, nesouvislá řeč, porucha reakcí na podněty, pere se, bojuje s bludy, brání se Zvýšená spavost, usíná v sedě, spánek se prohlubuje, reakce na podněty jsou postupně zmatené a zpomalené, až zůstávají pouze reakce na bolestivé podněty

100 PŘÍZNAKY PORUCH VĚDOMÍ Chybí motorická, slovní odpověď Bezvládná poloha, nereaguje na běžné podněty, na oslovení ani na bolestivé podněty

101 PRVNÍ POMOC 1) zjištění stavu vědomí, vyvolávající příčinu bezvědomí 2a) - pokus o slovní zklidnění zraněného - zajištění bezpečí okolí, sobě, zraněnému - zajištění odborné pomoci 2b) - pokus o slovní navázání kontaktu - neodpovídá-li, pokusíme se o navázání fyzického kontaktu (lehké zatřepání za rameno)

102 PRVNÍ POMOC - nereaguje-li zjišťujeme reakci na bolest štípnutím do ušního lalůčku, tváře - vyšetříme dýchání, tep a je-li třeba zahájíme oživování ( resuscitaci ) - zajistíme odbornou lékařskou pomoc

103 KRVÁCENÍ Krev v těle obíhá v uzavřeném cévním systému, který tvoří tepny ( arterie ), žíly ( veny ), vlásečnice ( kapiláry ) Poškození tohoto systému způsobí únik krve a představuje oslabení až ohrožení organismu!! Zachránce by měl pokud možno používat při ošetření gumové rukavice prevence přenosných chorob!!

104 DĚLENÍ KRVÁCENÍ Podle množství ztráty krve malé, střední, velké Podle směru krvácení zevní ( mimo tělo ), vnitřní ( do dutin, do kůže, do svalů ) Podle poškození cévy ( tepenné, žilní, vlásečnicové, smíšené )

105 PŘÍČINY KRVÁCENÍ Úrazy tržné, sečné, bodné, řezné rány, amputace Interní příčiny krvácení z jícnových varixů, prasklého žaludečního vředu, z varixů žil dolních končetin Onemocnění krve poruchy srážlivosti, hemofilie Předávkování léky při antikoagulační terapii

106 PŘÍZNAKY KRVÁCENÍ Krvácení se liší dle druhu, směru a množství ztracené krve Tepenné krvácení krev z rány rytmicky vystřikuje a je jasně červená Žilní krvácení krev z rány vytéká volně a je tmavě červená Vlásečnicové krvácení nevýrazné, méně závažné Smíšené krvácení časté, při ošetření se řídíme výraznějším a nebezpečnějším typem krvácení

107 PŘÍZNAKY KRVÁCENÍ Bledost, slabost, únava, mdloba Zrychlené dýchání, zrychlený puls, obtížně hmatný Pocit chladu, studený pot Rozvoj šoku, bezvědomí

108 PRVNÍ POMOC Řídí se druhem krvácení, ale vždy, když si zachránce není jistý, o jaký druh krvácení jde, provádí ošetření jako u tepenného krvácení, kde používáme tyto způsoby: 1) stlačení cévy, přímo prsty v ráně s pomocí např. kapesníku, kusu látky ( zejména u krvácení z velkých tepen krční, stehenní, břišní aorty )

109 PRVNÍ POMOC 2) stlačení tepny v tlakovém bodě ( pro laickou PP poměrně obtížné, vyžaduje znalost jednotlivých tlakových bodů ) 3) přiložení pryžového zaškrcovadla nebo improvizovaného zaškrcovadla z trojcípého šátku, posíleného tzv. roubíkem zaškrcovadlo se používá výjimečně jen: a) než přiložíme obvaz b) při otevřené zlomenině s tep. krvácením,cizím tělese v ráně s tepenným krvácením c) při ztrátovém poranění ( amputaci )

110 PRVNÍ POMOC 4) přiložení tlakového obvazu nejvhodnější způsob, ovšem nepoužívá se v případě, když je v ráně cizí těleso. Má tři vrstvy: - krycí přímo na ránu, nejčistější ( kapesník, kus látky složený do čtverce ) - tlakovou tvořena např. nerozbaleným obinadlem, ručníkem, pouzdrem na brýle - fixační tvořena složeným trojcípým šátkem, pruhem látky, otáčkami obinadla

111 PRVNÍ POMOC Ošetření doprovází: - vhodná poloha raněného - kontrola životních funkcí ( stav vědomí, dýchání, puls ) - eventuální zahájení resuscitace ( oživování ) - přivolání ZZS

112 KRVÁCENÍ Z TĚLNÍCH DUTIN Z nosu, ucha, úst, konečníku, rodidel, zvracení krve, vykašlávání krve PRVNÍ POMOC!! Vždy zajistíme, aby zraněný krev nepolykal!! - zjištění rozsahu poranění, zklidnění raněného - zaujmutí vhodné polohy raněného - kontrola zákl. životních funkcí ( puls, dýchání, vědomí ) - protišoková opatření - přivolání ZZS

113 KRVÁCENÍ DO TĚLNÍCH DUTIN Lebeční, hrudní, měkkých tkání )!! Zrádné, nebezpečné, neviditelné, může se projevit až po několika hodinách!! PŘÍZNAKY - bledost, slabost, únava, bolest, hematom, zrychlený puls, bubnovitě vzedmuté břicho, rozvoj šokového stavu, bezvědomí

114 KRVÁCENÍ DO TĚLNÍCH DUTIN PRVNÍ POMOC - zjištění rozsahu poranění, zklidnění raněného - zaujmutí vhodné polohy raněného - kontrola zákl. životních funkcí ( puls, dýchání, vědomí ) - protišoková opatření - přivolání ZZS

115 Poranění pohybového aparátu, zlomeniny (+podvrtnutí, vykloubení)

116 ZLOMENINA Co to je? Zlomenina je porušení celistvosti kostí

117 ZLOMENINY Jak se to stane? Na zdravou kost působí velká síla = úrazové zlomeniny Na oslabenou kost působila síla, nemusela být velká, ale stačila k zlomení = patologické zlomeniny Porušení kosti způsobené osteroporózou, nádorem, cystou, atd.

118 Dělení zlomenin zavřené otevřené s posunem (dislokované) bez posunu

119 Dělení zlomenin úrazové patologické únavové

120 Dělení zlomenin - příklady rotace bérce - lyžaři zlomenina klíční kosti náraz na nataženou horní končetinu, přímý náraz na klíční kost (pokles HK o několik cm) předloktí = Colessova zlomenina (náledí)

121 Jak to vypadá? bolest otok hematom (modřina) porucha funkce (hybnosti) krepitace úlomků patologická pohyblivost

122 Co hrozí? Zavřené zlomeniny rozvoj šoku Otevřené zlomeniny (závažnější) hrozí krvácení, infekce a rozvoj šoku

123 Co s tím? Chováme se situačně (žádná zbytečná manipulace ani transport, např. ze schodů, pokud máme naději na brzký příjezd sanitky)

124 Co s tím? Pohodlná poloha Končetinu se zavřenou zlomeninou znehybníme horní končetinu pomocí závěsu na trojcípý šátek (+kravata) dolní končetiny svážeme k sobě (jako dlaha slouží zdravá končetina)

125 Co s tím? u otevřených zlomenin ošetříme krvácení dle rozsahu (škrtidlo nad ránu u tepny, pouze lehce překryjeme co nejčistším krytím a zahájíme protišoková opatření (5T).

126 Co s tím? Protišoková opatření Teplo - zabalíme do deky, mikiny, svetru Ticho - (zmatek kolem, hořekování, výčitky stupňují paniku!) Tišení bolesti - znehybnění končetin, případně studený obklad Tekutiny - sladké vytřít ústa, pokud nemáme podezření na poranění břicha Transport ( dle situace)

127 Ošetření Otevřené zlomeniny se vždy definitivně řeší operačně. Zavřené zlomeniny buď konzervativně (dlaha, sádra, extenze) nebo operativně.

128 Šlo tomu předejít? Prevence Používání ochranných pomůcek Trénink v přiměřeném terénu Nepřeceňování sil a schopností (pohybový aparát je zralý na lyže až kolem 4-5 let dříve ne) Z dlouhodobého hlediska je prevencí úrazu zdravý a silný pohybový aparát (výživa dostatek Ca, přiměřený pohyb,zátěž)

129 Tepelná poranění, popáleniny Co to je? Popáleniny je porušení celistvosti kůže vzniklé působením vysoké teploty. Jak se to stane? popáleniny sluncem (1. a 2. st.) popáleniny dotykem kůže a horkého povrchu (kamna, žehlička, sporák, trouba)

130 Tepelná poranění, popáleniny Opařením politím kůže (sliznice) horkou tekutinou - vodou hrnec, rychlovarná konvice, káva, čaj - olejem, sádlem (řízky...) Syndrom nedělního odpoledne Stykem s přímým ohněm (táborák, žháři, domácí zabíjačky) Poranění elektrickým proudem

131 Jak to vypadá? Popáleniny dělíme do 4. stupňů První stupeň zarudnutí (velice bolestivé) Druhý stupeň puchýř Třetí stupeň příškvar (vypadá podobně jako 1. st., ale při stisku nebledne) Čtvrtý stupeň - zuhelnatění

132 Co s tím? 1. stupeň chladíme ( jen malý rozsah) od 2.stupně rychlý převoz do zdravotnického zařízení při větším rozsahu, jinak překryjeme sterilně,nepřilnavě a znehybníme ( nemazat,nesypat ) protišoková opatření

133 Šlo tomu předejít? pozor na koberečky v kuchyni pozor na batolata opatrná manipulace s poklicemi při vaření, pekáčem s omastkem,voda ve vaně, opalování kojenců

134 Omrzliny Dělíme na : 1.stupeň bledá,málo citlivá kůže 2.stupeň - necitlivá kůže s puchýři 3.stupeň - nenávratná odúmrť tkáněrozpad,odpadávání

135 Omrzliny ošetření: lehké omrzliny:netřít - uvolnit oděv,aktivní pohyb,chránit před větrem,vodou těžké omrzliny:nutné rychlé rozehřátí - aktivní pohyb opatrně,opakovaně do vody stupňů celsia na minut

136 Omrzliny prevence: nepoužívat hydratační krémy v zimě správné oblečení a obuv (diabetici) vždy mít náhradní kusy oblečení nepodceňovat extrémní počasí a nepřeceňovat síly teplé tekutiny

137 Chemická poranění poleptání na kůži - kyselina (odnímá vodu,příškvary,hnědá barva) - louh rána je rozbředlá,spíše zelená,více do hloubky požití - houby,alkohol etanol,metanol nemrznoucí směs vdechnutí - záměrné drogy,rozpouštědla nezáměrné - plyny CO2

138 Chemická poranění PP - důkladné vypláchnutí proudem vody, pokus o neutralizaci kyseliny jedlá soda, mýdlový roztok zásady ocet,citron, nepotřísnit okolí! oči pouze vodou! při požití kyseliny nebo louhu rychle alespoň půl litru vody vypít nevyvolávat zvracení

139 Chemická poranění při požití jedovatých hub a rostlin,kontaminovaných konzerv BOLEST HLAVY, ZVRACENÍ, PRŮJEM, PORUCHY DECHU, CHOVÁNÍ, KŘEČE rychle 155 zajistit zbytky hub nebo zvratky NEPODÁVAT MLÉKO, ALKOHOL

140 Chemická poranění vdechnutí čerstvý vzduch, větrání pozor na stékání plynů vana, studny, bazény,sklepy,komíny TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO NONSTOP

141 Cizí tělesa

142 Cizí tělesa volně v ráně zabodnutá zapíchnutá zatlačená - po vzniku rány dojde zpravidla ke krvácení, tvorbě krevní sraženiny,otoku,později k zvýšení tělesné teploty,u velkých ran se rozvíjí šok

143 Cizí tělesa volná opatrně vytáhneme, vyplavíme oko ostatní nevytahujeme ponecháme je jako tamponádu, zabráníme jejich pohybu,ošetříme

144 Cizí tělesa při uzavření tělesa v ráně, nebo nedostatečném ošetření může dojít po 2-4 dnech k místním známkám zánětu: zarudnutí zvýšená kožní teplota, později celková bolest zduření porucha funkce

145 Cizí tělesa Prevence očkování proti tetanu Používání ochranných pracovních pomůcek Brýle na kole Opatrná manipulace s předměty Ochranná obuv ve vodě

146 Co závěrem? Snažte se zachovat chladnou hlavu vždyť jste zvládli kurz! Chraňte sebe při poskytování první pomoci

147 Použitá literatura: Bydžovský,J.První pomoc 2 přepracované vydání,praha,grada publishing,a.s.,2010 Štěpánek,K.,Pleskot,R.a kol.,praha,computer Press,2009

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje poruchy vědomí, příčiny těchto poruch a první pomoc u bezvědomí. Autor Jazyk (Autor) Čeština

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT Bc. Blanka Roháčková info@bianca-agency.cz ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 1. Co je první pomoc? První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá zraněné osobě před

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny otevřené zavřené nedislokované dislokované ad latus, ad longitudinem dislokované nenapravovat

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34 O b sa h Ú vodem...11 1 Je d n o tn ý p o stu p p ři poskytování p rv n í pom oci...13 1.1 Předlékařská první pom oc...13 1.2 Záchranné složky... 14 1.3 Povinnosti jednotlivých složek záchranného s y s

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport Anotace Pracovní list navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje zásady postupu u akutní příhody, zejména pak vyšetření postiženého a určení stavu jeho zranění. Autor

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o.

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. Telefonicky asistovaná první pomoc Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. TAPP Základní úloha KZOS Konkrétní postupy jsou součástí protokolů konkrétního KZOS TAPP Situace

Více

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI který se koná

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI který se koná POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI který se koná 28. března 2017 od 9.00 do 14.00 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin Domov Slunečnice Ostrava Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba Akreditovaný

Více

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_1.11

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 3 5 8 2 PRVNÍ POMOC I Pro studenty

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

KPR, algoritmy, 4H a 4T M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

KPR, algoritmy, 4H a 4T M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity KPR, algoritmy, 4H a 4T 2015 M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 80% všech náhlých zástav oběhu je na podkladě ICHS a jiných onemocnění

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje užití jednotlivých poloh u daných zranění. Autor Jazyk (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

MÁME HOLÉ RUCE ZÁKLADNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE. MUDr. Eva Tauchmanová

MÁME HOLÉ RUCE ZÁKLADNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE. MUDr. Eva Tauchmanová MÁME HOLÉ RUCE ZÁKLADNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE MUDr. Eva Tauchmanová Kardiopulmonální resuscitace Soubor opatření směřujících k obnově oběhu okysličené krve organizmem, který je postižen selháním

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc II Krvácení, účinky tepla a chladu,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PRVNÍ POMOC. - význam, rozdělení PP, zásady, právní zodpovědnost, záchranný řetězec, orientační vyšetření postiženého. Mgr.

PRVNÍ POMOC. - význam, rozdělení PP, zásady, právní zodpovědnost, záchranný řetězec, orientační vyšetření postiženého. Mgr. PRVNÍ POMOC - význam, rozdělení PP, zásady, právní zodpovědnost, záchranný řetězec, orientační vyšetření postiženého. Mgr. Dana Krethová První pomoc (PP) soubor jednoduchých a účelných opatření, která

Více

Prezentace je určena pro studenty SOU. Téma seznamuje se zásadami první pomoci a chování při záchraně života.

Prezentace je určena pro studenty SOU. Téma seznamuje se zásadami první pomoci a chování při záchraně života. Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: BOZP Téma: První pomoc Autor: Ing. Pavel Krula Číslo: Vy_32_INOVACE_Technologie

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zásady první pomoci Anotace Pracovní list pro opakování a fixaci znalostí o lidském těle a o zásadách první

Více

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

Porušení zdraví změnou teploty

Porušení zdraví změnou teploty Porušení zdraví změnou teploty 1 Základní rozlišení Zvýšená teplota zevního prostředí Snížená teplota zevního prostředí Účinek místní (lokální) pouze na část těla Účinek celkový na celé tělo 2 Zvýšená

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZÁKLADNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DOSPĚLÉHO A DÍTĚTE EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

ZÁKLADNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DOSPĚLÉHO A DÍTĚTE EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY ZÁKLADNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DOSPĚLÉHO A DÍTĚTE EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY OPATŘENÍ PŘI DUŠENÍ U DĚTÍ ZHODNOŤTE ZÁVAŽNOST ZÁVAŽNÁ OBSTRUKCE DÝCHACÍCH CEST (neúčinný kašel) MÍRNÁ OBSTRUKCE

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz Zdravotník zotavovacích akcí 40hodinový praktický kurz.

Více

První pomoc. pro každého. Jiří Stelzer, Lenka Chytilová

První pomoc. pro každého. Jiří Stelzer, Lenka Chytilová První pomoc pro každého Jiří Stelzer, Lenka Chytilová Dr. Jiří Stelzer, Mgr. Lenka Chytilová PRVNÍ POMOC PRO KAŽDÉHO Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax:

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 2. Doplň větu: Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Číslo na rychlou

Více

Kraniocerebrální poranění. Z. Rozkydal

Kraniocerebrální poranění. Z. Rozkydal Kraniocerebrální poranění Z. Rozkydal Poranění hlavy: Poranění lebky Poranění mozkové tkáně Poranění lebky Zlomeniny kalvy: fisury, impresní zlomeniny Zlomeniny báze lební: v přední, střední nebo zadní

Více

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů 2., přepracované a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Co je KPR? vitálních funkcí

Co je KPR? vitálních funkcí KPR Co je KPR? Soubor výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí Vědomí, oběh, dýchání, vnitřní prostředí Rozdělení

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Neúrazové urgentní stavy cukrovka, cévní

Více

Poskytování první pomoci

Poskytování první pomoci Téma č. 23 - obor Kuchařské práce/občanská výchova Poskytování první pomoci Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude potřebovat, nebo dokonce sám poskytovat první pomoc. Při drobných

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Šok, krvácení. J. Mannová

Šok, krvácení. J. Mannová Šok, krvácení J. Mannová ŠOK Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající tekutiny Dynamický stav organismu, kdy nabídka kyslíku

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

KPR s použitím AED. Arnošt Růžička

KPR s použitím AED. Arnošt Růžička KPR s použitím AED Arnošt Růžička Úvod V Evropě dochází k srdeční zástavě každých 45 sekund Kardiopulmonální resuscitace (KPR) prováděná svědky srdeční zástavy je do příjezdu zdravotnické záchranné služby

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_125 Jméno

Více

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor *MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-6614-1/O-IZS-2012 Kódové označení: NZ raha 10. února 2012 listů: 17 Schvaluji:

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 Peter J. Safar 1924 2003 The European Resuscitation Council (ERC): Paediatric Life Support (PLS) 1994, 1998, 2000, 2005 International

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Onemocnění a úrazy, první pomoc

Onemocnění a úrazy, první pomoc OBĚHOVÁ SOUSTAVA Onemocnění a úrazy, první pomoc Mgr. Jan Marek VY_32_INOVACE_Bi3r0220 Onemocnění oběhové soustavy leukémie krev pacienta s akutní lymfatickou leukemií krev zdravého člověka Onemocnění

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Poškození Lokální omrzliny Celkové podchlazení

Více