Obecné zásady chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecné zásady chování"

Transkript

1 První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem

2 Obecné zásady chování První pomoc (PP) je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Jedná o laickou a technickou PP poskytnutou před zásahem odborníka (Zdravotnická záchranná služba). Poskytnout PP je povinen každý, pokud tím neohrozí svoje zdraví nebo život. Nejdůležitější zásada při úrazu, požáru nebo otravě zdraví škodlivou látkou je: zachovat klid a rozvahu, jednat bez otálení, chránit postiženého před fyzickým (hluk, chlad, horko) a psychickým (mírnit strach) zatížením.

3 Úrazy Nejčastěji pořezání o střepiny skla. Úlomky skla, které jsou na povrchu, odstraníme pinzetou a překryjeme sterilním obvazem. Malé rány desinfikujeme (Septonex, 3% H 2 O 2 ) a obvážeme sterilním obvazem. Větší řezné nebo tržené rány: Prvně zastavíme krvácení. Končetinu zvedneme, abychom omezili krvácení. Krvácení ze žil: Pokusíme se zastavit přímým stlačením rány prsty nebo tlakem dlaně přes čistý obvaz a přiložením tlakového obvazu. Pozor na přerušení průtoku krve. Krvácení z velkých tepen: Zastavení nebo omezení krvácení nepřímým stlačením tepny v tlakovém bodě co nejblíže poranění. Ovážeme tlakovým obvazem.

4 Otravy škodlivými látkami Technická PP přerušení působení škodlivé látky. Informace, zdali se skutečně jedná o otravu a o jakou. Hodnocení stavu vědomí: Bdělost. Nemocný či zraněný má otevřené oči, vnímá své okolí, nemusíme jej oslovovat, abychom se ujistili o jeho vědomí. Na oslovení reaguje. Reakce je však zpomalena a spolupráce se zachráncem je minimální. Reakce pouze na bolestivý podnět (štípnutí). Nemocný je v nebezpečí ucpání dýchacích cest zapadnutím jazyka. Nereaguje ani na bolestivé podněty (koma). Příznaky otravy: subjektivní trávicí obtíže, křečovité bolesti, poruchy vidění a slyšení, neklid, úzkost a spavost. objektivní poruchy vědomí a dýchání, změny v šíří a reakci zornic, změna tepu, změna zbarvení kůže.

5 Otravy škodlivými látkami Požití: Zředění obsahu žaludku vodou a vodou s aktivním uhlím. Aktivního uhlí se doporučuje podat v desetinásobném množství, než bylo množství požité látky. Vyvolání zvracení do dvou hodin po požití škodlivé látky. Zvracení se nesmí vyvolat při požití kyselin a zásad, benzinu, petroleje, při křečích a celkově špatném stavu. Nesmí se podávat alkohol, černá káva a mléko. Výjimku tvoří otrava methanolem, která se potlačuje vypitím 40% destilátu. Poleptání trávicího ústrojí: kyseliny: sklenice vody s 1 lžičkou jedlé sody zásady: citrónová šťáva nebo voda s octem Inhalace: čerstvý vzduch a odstranění zamořeného oděvu

6 Poleptání kůže Příznaky: bolest, místní zarudnutí až destrukce pokožky, ve větších případech známky šoku charakterizované snížením krevního tlaku, psychickou ochablostí, chladem končetin, chladnou a vlhkou kůží, rychlým a slabým pulsem. Odstranit potřísněný oděv tak, aby se nepoškodila poraněná pokožka. Oplachovat zasažené místo proudem studené vody po dobu až 30 minut. Na závěr též možná neutralizace slabým roztokem jedlé sody nebo octa. Překrytí poraněného místa sterilním obvazem a zajistíme lékařské ošetření.

7 Popálení kůže Existují čtyři stupně popálení, které se ovšem v počátečním stádiu obtížně rozeznávají: Postihují svrchní vrstvy kůže. Zarudnutí a palčivá bolestivost. Hojí se asi 6 dnů. Proniká hlouběji do podkoží, palčivě bolí a tvoří se puchýře. Puchýře nepropichujeme. Pro riziko infekce je nutné lékařské ošetření. Postiženy všechny vrstvy kůže a podkoží. Kůže je bílá, vosková, někdy až zuhelnatělá. Obvykle nebolí, protože nervová zakončení jsou zničena. Lékařské ošetření. Hluboké popálení včetně podkožního tuku, svalů a kostí. Obvykle přímým plamenem nebo el. obloukem.

8 Popálení kůže Zastavit působení tepla, čím kratší je působení, tím menší je poškození. Co nejrychleji ochladit zasažená místa čistou proudící vodou. Zachovat co největší čistotu, nesahat na popálenou plochu rukama. Chránit popálené plochy před infekcí sterilním obvazem. Nikdy nestrhávat přiškvařený oděv, nedávat zásypy ani masti. Tekutiny podávat jen v omezeném množství vodu nebo čaj. Nikdy nepodáváme alkoholické nápoje ani černou kávu!

9 Poranění očí Vniknutí cizího tělíska. Nejdříve se pokusíme tělísko vymýt proudem studené vody. Je-li tělísko pod víčkem, zvedneme víčko a pokusíme se ho odstranit cípem zvlhčené čisté látky. Tělíska zachycená v rohovce přenecháme lékaři! Poleptání agresivní látkou. Rychlý výplach oka studenou vodou i pod víčky do doby než se dostaví lékař. Na rychlém zásahu závisí zachování zraku. Jde-li o tuhou látku, pokusíme se ji nejdříve vyjmout. Nikdy se neprovádí neutralizace. Vždy bráníme mnutí oka, křečovitému svírání víček nebo častému mrkání.

10 Úraz elektrickým proudem Příznaky: místní popálení různého rozsahu, celkové bezvědomí, křeče, zástava dechu a krevního oběhu. Odpojit elektrický proud vypínačem nebo vytažením přívodní šňůry. Odsunutí vodiče nevodivým předmětem. Není-li hmatný puls, zahájit masáž srdce. (Je-li nutné, zavést ihned umělé dýchání.) Přivolat lékaře, pokračovat v oživování až do jeho příjezdu. Nikdy se nezdržujeme ošetřením popálenin.

1 LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE

1 LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE 1 LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE Práce v laboratoři je spojena s použitím látek, přístrojů a aparatur, které jsou nebezpečné z hlediska požárního nebo z hlediska škodlivosti lidskému zdraví. Aby nedocházelo

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli!

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při nehodě zapni výstražná světla, zastav mimo vozovku vypni motor obleč si reflexní vestu, ochranné

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle 44a odstavce 10 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Gymnázium J. Kainara,

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 1.1. Vlastník a provozovatel zařízení, Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti Tel.: 354 432 238, Mobil: 606 606 222, phkovo@phkovo.cz

Více

ZÁPISNÍK. vedoucího oddílu č... LDT DDM ROZMARÝN. Vedoucí oddílu...

ZÁPISNÍK. vedoucího oddílu č... LDT DDM ROZMARÝN. Vedoucí oddílu... ZÁPISNÍK vedoucího oddílu č... Určeno pro vnitřní potřebu oddílových vedoucích LDT DDM ROZMARÝN 2009 ZÁMEČEK ROŽELOV Zpracoval: Μαρϖιν LDT DDM ROZMARÝN ZÁMEČEK ROŽELOV Vedoucí oddílu... TÁBOROVÝ ŘÁD PRO

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011 Jaké máte obtíže? PVNÍ POMOC - SKIPTA AKUTNÍ NEÚAZOVÉ STAVY Naléhavé stavy, které nejsou způsobeny úrazem, ale onemocněním náhle vzniklým nebo již dříve přítomným, které se nyní náhle zhoršilo. V praxi

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. 2007 TENTO TITUL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Praha, 2006 1 Vážené paní učitelky a učitelé, pracovníci Národního institutu a Hasičského záchranného

Více

PRVNÍ POMOC. Úvod: Základní rozdělení první pomoci: a) laická b) lékařská přednemocniční c) technická (hasiči) Základní kritéria:

PRVNÍ POMOC. Úvod: Základní rozdělení první pomoci: a) laická b) lékařská přednemocniční c) technická (hasiči) Základní kritéria: PRVNÍ POMOC Úvod: - vyvarovat se všech úkonů, které neovládám (pokud nejde o dálkové pokyny Záchranné služby (ZS)), vyvarovat se vlastního úrazu - neposkytnutí PP podléhá trestnímu zákonu - vycházet pouze

Více

3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim

3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim 3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim Úvod: Bojové otravné látky jsou chemické organické sloučeniny, které byly vyvinuty za účelem bojového použití k trvalému nebo dočasnému

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Seznam otázek z oboru Soudní lékařství 1. Smrt, stanovení smrti 2. Posmrtné změny 3. Určení doby smrti 4. Zasychání kůže a sliznic 5.

Seznam otázek z oboru Soudní lékařství 1. Smrt, stanovení smrti 2. Posmrtné změny 3. Určení doby smrti 4. Zasychání kůže a sliznic 5. Seznam otázek z oboru Soudní lékařství 1. Smrt, stanovení smrti = ireversibilní zástava dechu a srdeční činnosti - nejisté známky smrti - bledost kůže, pokles tělesné teploty zvláště končetin, areflexie,

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část C: Jak učit základy první pomoci] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní kůži

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více