Číslo 6 Rozesláno dne: 5. června 2003 Cenová skupina 457

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 6 Rozesláno dne: 5. června 2003 Cenová skupina 457"

Transkript

1 Ročník 2003 Číslo 6 Rozesláno dne: 5. června 2003 Cenová skupina 457 DÍL 1 Samostatně neprodejné OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 38/03 o harmonizovaných normách 2 ÚNMZ č. 39/03 přehled zrušených harmonizovaných norem nebo zrušených harmonizací platných norem 12 Oddíl 2. České technické normy ČSNI č. 23/03 o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení 17 Upozornění redakce 32 ČSNI č. 24/03 o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN 33 ČSNI č. 25/03 o zahájení zpracování návrhů českých technických norem 40 ČSNI č. 26/03 o návrzích na zrušení ČSN 62 Oddíl 3. Metrologie ÚNMZ č. 32/03 seznam autorizovaných metrologických středisek pro ověřování tachografů 74 ÚNMZ č. 33/03 o uznání platnosti zahraničních ověřovacích značek 85 ÚNMZ č. 34/03 o schválení typů měřidel za I. čtvrtletí Oddíl 4. Autorizace ÚNMZ č. 35/03 o zrušení autorizace pro PAVUS, a. s., Praha ÚNMZ č. 36/03 o zrušení autorizace Institutu pro testování a certifikaci, a. s., Zlín 89 ÚNMZ č. 37/03 o zrušení autorizace Sklářskému ústavu Hradec Králové 90 Oddíl 5. Akreditace ČIA č. 06/03 vydání osvědčení o akreditaci a o ukončení platnosti osvědčení o akreditaci 91 Oddíl 6. Ostatní oznámení MO č. 06/03 seznam nových standardizačních dohod NATO, vydání doplňků ke standardizačním dohodám, zrušení standardizačních dohod a přistoupení ke standardizačním dohodám 108 ČÁST B INFORMACE ÚNMZ č. 06/03 Informačního střediska WTO o notifikacích Členů Dohody o technických překážkách obchodu (TBT), která je nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) a smluvních stran Smlouvy mezi vládou ČR a vládou SR o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie, zkušebnictví a souvisejících činnostech 114 ČÁST C SDĚLENÍ ČSNI o vydání komentáře k ČSN a nových norem CWA 123 ČÁST D PŘEVZATÉ INFORMACE

2 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy OZNÁMENÍ č. 38/03 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o harmonizovaných normách Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle 4a, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, harmonizované normy vztahující se k jednotlivým nařízením vlády Poznámky Tímto Oznámením se doplňují Oznámení o harmonizovaných normách zveřejněná ve Věstníku ÚNMZ č. 9/97, č. 4/98, č. 6/98, č. 9/98, č. 12/98, č. 3/99, č. 6/99, č. 9/99, č. 11/99, č. 12/99, č. 3/00, č. 6/00, č. 9/00, č. 12/00, č. 3/01, č. 6/01, ZV1/01, č. 9/01, č. 12/01, 3/02, č. 6/02, č. 9/02, ZV2/02, č. 12/02 a č. 3/03. K 1. únoru 2003 došlo ke změně názvu Úředního věstníku Evropských společenství. Nadále bude uváděn již jen nový název "Úřední věstník Evropské unie". K nařízením vlády, která se vztahují k sektorovým přílohám Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), jsou v Oznámeních ÚNMZ uváděny harmonizované české technické normy a ty harmonizované evropské normy, které dosud nejsou zapracovány do soustavy ČSN a jejichž vyhlášení jako harmonizované evropské normy bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Splnění takto oznámených harmonizovaných norem se ve smyslu 4a odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, považuje za splnění požadavků těchto nařízení vlády. 1. Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb. České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna ČSN EN /03 Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu EN :2002 EN 60446:1999 ČSN EN /00 Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - Značení vodičů barvami nebo číslicemi ČSN EN ed /03 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení EN 61140:2002 ČSN EN /A /02 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-2: Přehled systému - Všeobecné technické požadavky ČSN EN /02 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN /02 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení ČSN EN /02 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla EN /A1:2002 EN :2001 EN :2002 EN :2002

3 ČSN EN /03 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání EN :2002 ČSN /Z /03 Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody HD 605 S1/A3:2002 ČSN IEC /Z /01 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část EN /A2:2000 1: Metody pro všeobecné použití. Oddíl druhý - Metody tepelného stárnutí ČSN EN /01 Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 1: Zařízení ČSN EN /01 Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-1: Postupy - Kategorie A F/R ČSN EN /01 Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-2: Postupy - Kategorie A ČSN EN /01 Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-3: Postupy - Kategorie B ČSN EN /01 Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-4: Postupy - Kategorie C ČSN EN /01 Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-5: Postupy - Kategorie D ČSN EN /03 Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 1: Kabely ČSN EN /03 Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 2: Koncovky EN :2001 EN :2001 EN :2001 EN :2001 EN :2001 EN :2001 EN :2002 EN :2002 ČSN EN /99 Kabely pro přenosné uzemňovací a zkratovací soupravy EN 61138:1997 ČSN /Z /01 Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení HD 627 S1/A1:2000 ČSN EN A1 + A /03 Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti EN /A11:2002 ed. 2/A11 ČSN EN /03 Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko ČSN EN /02 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-12: Zvláštní požadavky na transformátory s konstantním napětím ČSN EN /01 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-13: Zvláštní požadavky pro autotransformátory pro všeobecné použití ČSN EN /01 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-19: Zvláštní požadavky pro síťové transformátory s děličem nosného rušení s uzemněným středním bodem EN :2002 EN :2001 EN :2000 EN :2001 ČSN EN ed. 2/A /02 Spínací a řídicí přístroje nn - Část 1: Všeobecná ustanovení EN /A2:2001 ČSN EN ed. 2/A /02 Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové EN /A1:2002 regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud ČSN EN ed. 2/A /02 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní EN /A2:2001 požadavky - Elektronické spínače ČSN EN /03 Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky EN :2002

4 ČSN EN /A /01 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla ČSN /02 Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD) EN /A19:2000 HD 639 S1:2002 ČSN EN /99 Přechodové adaptéry pro průmyslové použití EN 50250:1998 ČSN EN /02 Konektory - Bezpečnostní požadavky a zkoušky EN 61984:2001 ČSN ed /03 Pojistky nízkého napětí - Část 3-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro HD S3:2002 nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití) - Oddíly I až IV ČSN EN /A /02 Pojistky nízkého napětí. Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) EN /A2:2002 ČSN EN /03 Pojistky nízkého napětí - Část 4-1: Doplňující požadavky pro pojistky pro ochranu polovodičových prvků - Oddíl I až III: Příklady typů normalizovaných tavných vložek ČSN EN /A /00 Miniaturní pojistky. Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné vložky EN :2002 EN /A1:1999 ČSN EN /A /03 Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné vložky (UMF) EN /A1:2002 ČSN EN /03 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: EN :2002 Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených nebo ovládaných rukou ČSN EN /02 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí ČSN IEC 61-1/Z /02 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla ČSN IEC /03 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a 1/Z18 bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla ČSN IEC /03 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a 1/Z19 bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla ČSN IEC /02 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a 2/Z16 bezpečnosti. Část 2: Objímky ČSN IEC /03 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a 2/Z17 bezpečnosti. Část 2: Objímky ČSN IEC /03 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a 2/Z18 bezpečnosti. Část 2: Objímky ČSN IEC /02 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a 3/Z18 bezpečnosti. Část 3: Kalibry ČSN IEC /03 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a 3/Z19 bezpečnosti. Část 3: Kalibry ČSN IEC /03 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a 3/Z20 bezpečnosti. Část 3: Kalibry ČSN EN A1/A /02 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace ČSN EN /02 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech EN 50274:2002 EN /A27:2001 EN /A28:2002 EN /A29:2002 EN /A24:2001 EN /A25:2002 EN /A26:2002 EN /A26:2001 EN /A27:2002 EN /A28:2002 EN /A7:2001 EN :2001

5 ČSN EN /A / ČSN EN ed. 3: ČSN EN /A / ČSN EN ed. 3: Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky EN /A14:2000 Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky EN /A15:2002 ČSN EN ed. 3/A /03 Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky EN /A12:2002 EN 50106/A2:2001 ČSN EN 50106/A /01 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN a EN ČSN EN /A /02 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření ČSN EN /A /03 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření ČSN EN ed /03 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN /03 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-83: Zvláštní požadavky na elektrické topné zařízení okapových žlabů ČSN EN ed. 2/A /02 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN /A /02 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti ČSN EN /02 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků ČSN EN ed /02 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů ČSN EN ed /02 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků ČSN EN ed /02 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků ČSN EN ed /02 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty EN /A12:2002 EN /A13:2002 EN :2002 EN :2002 EN /A11:2002 EN /A2:2002 EN :2002 EN :2002 EN :2002 EN :2002 EN :2002 ČSN EN /03 Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost EN 60065:2002 ČSN EN /02 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní EN :2002 širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě ČSN EN /A Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů EN /A1:2002 ČSN EN /02 Kmenová norma pro prokazování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz) - Obyvatelstvo EN 50371:2002 ČSN EN /03 Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky EN :2001 ČSN EN /02 Kabelové lávky a kabelové rošty pro kladení kabelů EN 61537:2001

6 Harmonizované evropské normy, které dosud nebyly zapracovány do soustavy ČSN a které lze využít při uplatnění PECA Úřední věstník Evropské unie Název EN, HD Harmonizovaná EN, HD / změna OJ 02/C 317/01 0,6/1 kv and 1,9/3,3 kv power cables with special fire performance for use in power HD 604 S1/A1:1997 stations; Amendment A1 OJ 02/C 317/01 Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kv; Amendment A1 HD 603 S1/A1:1997 OJ 02/C 317/01 Overhead distribution cables of rated voltage Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kv; Amendment 2 HD 626 S1/A2:2002 OJ 02/C 317/01 Low-voltage fuses -- Part 2-1: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) -- Sections I to V: Examples of types of standardized fuses HD S5:2002 OJ 02/C 317/01 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use -- Part 2-081: Particular requirements for automatic and semi-automatic laboratory equipment for analysis and other purposes EN :2002 OJ 03/C 60/01 Amendment A2:2002 to EN :1995 EN /A2:2002 OJ 03/C 60/01 Amendment A11:2002 to EN :1997 EN /A11:2002 OJ 03/C 60/01 Amendment A11:2002 to EN :1993 EN /A11:2002 OJ 03/C 60/01 Amendment A11:2002 to EN :1994 EN /A11:2002 OJ 03/C 60/01 Amendment A2:2002 to HD 22.4 S3:1995 HD 22.4 S3/A2:2002 OJ 03/C 60/01 Amendment A2:2002 to HD 604 S1:1994 HD 604 S1/A2:2002 OJ 03/C 60/01 Rotating electrical machines -- Part 8: Terminal markings and direction of rotation EN :2002 OJ 03/C 60/01 Safety in electroheat installations -- Part 6: Specifications for safety in industrial microwave heating equipment EN :2002 OJ 03/C 60/01 Amendment A1:2002 to EN :1999 EN /A1:2002 OJ 03/C 60/01 Amendment A2:2002 to EN :1993 EN /A2: Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb. a nařízení vlády č. 283/2000 Sb. České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna ČSN EN /03 Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí EN :2002 EN 62083:2001 ČSN EN /01 Zdravotnické elektrické přístroje - Požadavky na bezpečnost systémů pro plánování radioterapie

7 3. Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb. a nařízení vlády č. 65/2003 Sb. České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna ČSN EN ed. 3/A /03 Nevýbušná elektrická zařízení - Pevný závěr "d" EN 50018/A1:2002 ČSN EN ed /03 Nevýbušná elektrická zařízení - Jiskrová bezpečnost "i" EN 50020:2002 ČSN EN /02 Přilbová svítidla pro plynující doly - Část 1: Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu ČSN EN /03 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly EN :2002 EN : Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 290/2000 Sb. České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna ČSN EN /03 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem ČSN EN /03 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem ČSN EN /03 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva EN :2001 EN :2002 EN :2002 ČSN EN /03 Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem EN :2002 ČSN EN /03 Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem EN :2002 ČSN EN /03 Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem EN :2002 ČSN EN /03 Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle EN :2002 ČSN EN /03 Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná EN :2002 paliva ČSN EN /03 Stabilní svařované ocelové sériově vyráběné nadzemní válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu do 13 m 3 včetně - Návrh a výroba EN 12542:2002 ČSN EN /03 Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně EN :2002 ČSN EN /03 Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály EN :2002 ČSN EN /03 Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně EN :2002 ČSN EN /03 Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály EN :2002 ČSN EN /03 Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba EN :2002 ČSN EN /03 Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení EN :2002 ČSN EN /03 Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem EN :2002

8 5. Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna ČSN EN /03 Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost EN 60065:2002 ČSN ETSI EN V1.2.1 ČSN ETSI EN V1.2.1 ČSN ETSI EN V1.2.1 ČSN ETSI EN V1.2.1 ČSN ETSI EN V1.2.1 ČSN ETSI EN V /03 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání /03 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace /03 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS) /03 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA) /03 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA) /03 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) ETSI EN V1.2.1:2002 ETSI EN V1.2.1:2002 ETSI EN V1.2.1:2002 ETSI EN V1.2.1:2002 ETSI EN V1.2.1:2002 ETSI EN V1.1.1: Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna ČSN EN ISO /03 Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda pro odolnost operačních roušek a/nebo dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči účinkům laserového záření EN ISO 11810:2002 ČSN EN ISO /03 Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - EN ISO 14534:2002 Všeobecné požadavky ČSN EN /01 Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy EN 60580:2000

9 ČSN EN /02 Diagnostické rentgenové zobrazovací přístroje - Charakteristiky sekundárních clon pro všeobecné použití a mamografii EN 60627:2001 ČSN EN /94 Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost EN :1990 ČSN EN /03 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Všeobecné požadavky na bezpečnost - EN :2001 Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky ČSN EN /A /03 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na bezpečnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV ČSN EN /01 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na bezpečnost nervových a svalových stimulátorů ČSN EN /A /02 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na bezpečnost nervových a svalových stimulátorů ČSN EN /A /01 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost endoskopických přístrojů ČSN EN /01 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na bezpečnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů ČSN EN ed /01 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-34: Zvláštní požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti invazivních monitorů krevního tlaku ČSN EN /02 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na bezpečnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů ČSN EN /01 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na bezpečnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy ČSN EN ed /02 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na bezpečnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii ČSN EN ed /02 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na bezpečnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů ČSN EN /02 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-47: Zvláštní požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti ambulantních elektrokardiografických systémů ČSN EN /02 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na bezpečnost multifunkčních pacientských monitorů ČSN EN /01 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-5: Zvláštní požadavky na bezpečnost ultrazvukových fyzioterapeutických přístrojů ČSN EN /02 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na bezpečnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů EN /A1:2002 EN :2000 EN /A1:2001 EN /A1:2000 EN :2000 EN :2000 EN :2001 EN :2000 EN :2001 EN :2001 EN :2001 EN :2001 EN :2000 EN :2002 ČSN EN /02 Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Tónové audiometry EN :2001 ČSN EN /03 Letecké, lodní a těžké terénní ambulance - Část 1: Požadavky na připojovací rozhraní EN :2002 zdravotnických prostředků pro nepřetržitou péči o pacienta ČSN EN ISO /02 Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory EN ISO :2002 ČSN EN /03 Přístroje pro respirační terapii - Část 2: Hadice a konektory EN :2002 ČSN EN /A /03 Neinvazivní tonometry - Část 1: Všeobecné požadavky EN /A1:2002 ČSN EN 738-1/A /03 Redukční ventily k použití s lékařskými plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji k měření průtoku ČSN EN 738-3/A /03 Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily tvořící nedílný celek s ventily lahví na plyny ČSN EN 738-4/A /03 Redukční ventily pro použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily určené k zabudování do zdravotnických přístrojů EN 738-1/A1:2002 EN 738-3/A1:2002 EN 738-4/A1:2002

10 ČSN EN 739/A /03 Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny EN 739/A1:2002 ČSN EN 12218/A /02 Kolejnicové systémy pro připevnění zdravotnického vybavení EN 12218/A1:2002 ČSN EN /03 Koncentráty pro hemodialýzu a související léčebné metody EN 13867: Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb. České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna ČSN EN ISO /01 Systémy jakosti - Zdravotnické prostředky - Zvláštní požadavky na používání EN ISO 9001 ČSN EN ISO /01 Systémy jakosti - Zdravotnické prostředky - Zvláštní požadavky na používání EN ISO 9002 EN ISO 13485:2000 EN ISO 13488: Nařízení vlády č. 234/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna ČSN EN ISO /03 Malá plavidla - Okna, průlezy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost EN ISO 12216: Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna ČSN EN /02 Hodnocení funkce zdravotnických prostředků pro diagnostiku in vitro EN 13612:2002 ČSN EN /02 Zkoušení stálosti činidel pro diagnostiku in vitro EN 13640:2002 ČSN EN /02 Obecné požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro sebekontrolu EN 13532:2002 ČSN EN /02 Vyloučení nebo omezení rizika infekce spojeného s diagnostickými činidly in vitro EN 13641:2002

11 10. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna ČSN EN /03 Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky EN :2002 ČSN EN /02 Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény EN 54-3:2001 ČSN EN 54-3/A /03 Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény EN 54-3/A1:2002 ČSN EN /01 Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče EN 54-5:2000 ČSN EN 54-5/A /03 Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče EN 54-5/A1:2002 ČSN EN /01 Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace ČSN EN 54-7/A /03 Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace ČSN EN /A /02 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 4: Poplachové zvony ČSN EN /03 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy vozovek pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch EN 54-7:2000 EN 54-7/A1:2002 EN /A1:2001 EN 13043:2002 ČSN EN /03 Cihelné dlažební prvky - Technické požadavky a zkušební metody EN 1344:2002 ČSN EN /03 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a EN 13986:2002 označení Vysvětlivka: Splnění harmonizované normy lze ve smyslu 4a odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů považovat za splnění požadavků stanovených technickým předpisem jen po dobu její platnosti. Předseda ÚNMZ: Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

12 OZNÁMENÍ č. 39/03 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví PŘEHLED ZRUŠENÝCH HARMONIZOVANÝCH NOREM NEBO ZRUŠENÝCH HARMONIZACÍ PLATNÝCH NOREM od Věstníku ÚNMZ č. 03/03, rozeslaného dne Poznámky Přehled obsahuje zrušené harmonizované české technické normy (v příslušném sloupci je uvedeno datum zrušení normy, eventuelně také označení nahrazující české technické normy) a zrušené harmonizace platných českých technických norem (v příslušném sloupci je prázdná kolonka). Zrušení harmonizace české technické normy nastává dnem zveřejnění Oznámení ve Věstníku ÚNMZ. K 1. únoru 2003 došlo ke změně názvu Úředního věstníku Evropských společenství. Nadále bude uváděn již jen nový název "Úřední věstník Evropské unie". 1. Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb. České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání*) Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání**) Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna ČSN EN /A /01 Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece EN /A1:2000 ČSN EN /02 Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény EN 54-3:2001 ČSN EN /00 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku ČSN EN A / ČSN EN : EN :1999 Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku EN :1993 EN /A1:1995 ČSN EN /99 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-17: Zvláštní požadavky pro zdroje napájení s měničem kmitočtu ČSN EN / ČSN EN ed. 2: ČSN / ČSN : Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití. Část 1: Všeobecné požadavky Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až III ČSN IEC 890+A /98 Metoda stanovení oteplení extrapolací pro částečně typově zkoušené rozváděče (PTTA) pro spínací a řídicí zařízení nízkého napětí ČSN EN /97 Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do V včetně - Část 2: Zkouška trvanlivosti a destrukční zkouška IEC :1997 EN :1992 HD S1:1996 HD 528 S2:1997 EN :1993 ČSN EN ed / Objímky pro zářivky a pro startéry EN 60400:2000

13 ČSN EN A1+A /97 Objímky pro zářivky a pro startéry EN 60400:1992 EN 60400/A1:1994 EN 60400/A2:1995 ČSN EN A / ČSN EN 61184: ČSN EN / ČSN EN : ČSN EN /A / ČSN EN : ČSN EN / ČSN EN : ČSN EN / ČSN EN : Bajonetové objímky EN 61184:1994 EN 61184/A1:1996 Svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky EN :1993 Svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky EN /A1:1996 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro tříštivé mlýnky na kávu a mlýnky na kávu s mlecími kameny Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro stroje na ošetřování a čištění podlah pro průmyslové a komerční použití ČSN EN /97 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN / ČSN EN 60065:20 ČSN EN / ČSN EN : EN :1990 EN :1994 EN :1995 Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost EN 60065:1998 Kabelové distribuční systémy pro televizní a rozhlasové signály. Část 6: Optická zařízení ČSN EN /96 Trubkové systémy pro elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky na trubkové systémy uložené v zemi EN :1994 EN :1994 Harmonizované evropské normy, které dosud nebyly zapracovány do soustavy ČSN a které bylo možno využít při uplatnění PECA, (nyní je EN nebo harmonizace EN zrušena v Úředním věstníku Evropské unie) Úřední věstník Evropské unie Název EN, HD Harmonizovaná EN, HD / změna OJ 01/C 106/03 Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks OJ 01/C 106/03 Recommendation for capacitors for inductive heat generating plants operating at frequencies between 40 Hz and 24 khz OJ 01/C 106/03 Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for instantaneous water heaters EN 41003:1993 HD 207 S1:1977 HD 282 S1:1990 OJ 01/C 106/03 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes HD 196 S1:1978 OJ 01/C 106/03 Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for room heaters OJ 01/C 106/03 Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for room heaters; Amendment A1 HD 278 S1:1987 HD 278 S1/A1:1988

14 OJ 01/C 106/03 Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for room heaters; Amendment A2 OJ 01/C 106/03 Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for room heaters; Amendment A3 OJ 01/C 106/03 Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for room heaters; Amendment A4 OJ 01/C 106/03 Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for room heaters; Amendment A5 OJ 01/C 106/03 Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for room heaters; Amendment A6 OJ 01/C 106/03 Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for instantaneous water heaters; Amendment A1 HD 278 S1/A2:1989 HD 278 S1/A3:1990 HD 278 S1/A4:1990 HD 278 S1/A5:1990 HD 278 S1/A6:1991 HD 282 S1/A1:1992 OJ 01/C 106/03 Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules EN :1997 OJ 01/C 106/03 Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules; Amendment A1 EN /A1:1998 OJ 01/C 106/03 Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules; Amendment A2 EN /A2: Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. Harmonizované evropské normy, které dosud nebyly zapracovány do soustavy ČSN a které bylo možno využít při uplatnění PECA, (nyní je EN nebo harmonizace EN zrušena v Úředním věstníku Evropské unie) Úřední věstník Evropské unie Název EN, HD Harmonizovaná EN, HD / změna OJ 01/C 105/03 Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules EN : Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění nařízení vlády č. 284/2000 Sb. České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání*) Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání**) ČSN EN / ČSN EN 352-1: ČSN EN / ČSN EN 352-2: ČSN EN / ČSN EN 352-3: Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 1: Mušlové chrániče EN 352-1:1993 Ochrana sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušky - Část 2: Zátkové chrániče EN 352-2:1993 Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu EN 352-3:1996

15 ČSN EN / ČSN EN ISO 15025: Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda pro omezené šíření plamene EN 532: Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb. a nařízení vlády č. 65/2003 Sb. České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání*) Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání**) ČSN EN / ČSN EN : ČSN EN / ČSN EN : ČSN EN / ČSN EN : ČSN EN / ČSN EN : ČSN EN / ČSN EN : Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Všeobecné požadavky a metody zkoušek Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Požadavky na provedení zařízení skupiny I s rozsahem do 5 % (V/V) metanu ve vzduchu Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Požadavky na provedení zařízení skupiny I s rozsahem do 100 % (V/V) metanu ve vzduchu Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Požadavky na provedení zařízení skupiny II s rozsahem do 100 % dolní meze výbušnosti Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Požadavky na provedení zařízení skupiny II s rozsahem do 100 % (V/V) plynu EN 50054:1998 EN 50055:1998 EN 50056:1998 EN 50057:1998 EN 50058: Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 290/2000 Sb. České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání*) Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání**) ČSN EN / ČSN EN :20 ČSN EN / ČSN EN : ČSN EN / ČSN EN : ČSN EN / ČSN EN : ČSN EN / ČSN EN : Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem EN :2001 Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály EN :2002 Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba EN :2002 Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení EN :2002 Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro konstrukci a výrobu tlakových nádob a částí nádob vyráběných z tvárné litiny EN :2002

16 6. Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání*) Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání**) ČSN EN / ČSN EN 60065:20 ČSN ETSI EN V1.1.1 ČSN ETSI EN V1.1.1 ČSN ETSI EN V / ČSN ETSI EN V1.1.1: / ČSN ETSI EN V1.1.1: / ČSN ETSI EN V1.1.1:20 Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost EN 60065:1998 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro vysílače služby analogového zemského rozhlasového vysílání (s amplitudovou modulací (AM) a kmitočtovou modulací (FM)) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 14: Specifické podmínky pro vysílače služby analogového a digitálního zemského televizního vysílání Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelské zařízení (UE) pro buňkovou síť IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pro IMT-2000, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE; FDMA/TDMA (DECT) ETSI EN V1.1.1:2002 ETSI EN V1.1.1:2002 ETSI EN V1.1.1: Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie Česká technická norma / změna Tř. znak Datum vydání*) Zrušena ke dni / Nahrazena ČSN: vydání**) ČSN EN ISO / ČSN EN ISO 14534: Název ČSN Harmonizovaná EN, HD / změna Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Všeobecné požadavky EN ISO 14534:1997 Vysvětlivka: Splnění harmonizované normy lze ve smyslu 4a odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů považovat za splnění požadavků stanovených technickým předpisem jen po dobu její platnosti. *) Údaj označený * je datum schválení. **) Norma označená ** je částečná náhrada normy. Předseda ÚNMZ: Ing. Šafařík-Pštrosz, v.r.

17 Oddíl 2. České technické normy OZNÁMENÍ č. 23/03 Českého normalizačního institutu o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení Český normalizační institut podle 4 zákona č. 22/1997 Sb., oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN: Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. Normy označené **) přejímají mezinárodní nebo evropské normy schválením k přímému použití jako ČSN. U změn, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. U norem označených +) se připravuje převzetí překladem. VYDANÉ ČSN 1. ČSN ISO 1925 ( ) Vibrace - Vyvažování - Slovník; Vydání: Červen 2003 kat.č Jejím vydáním se ruší ČSN ISO 1925 ( ) Vibrace. Vyvažování - Názvosloví; Vydání: Srpen ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ISO ( ) 3. ČSN EN ISO ( ) kat.č Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkoušky účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah; (idt ISO :1998); Vydání: Červen 2003 Jejím vydáním se ruší Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčivosti; Vyhlášena: Květen 2002 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 11: Elektronové a laserové svařování; (idt ISO :2002); Vydání: Červen ČSN EN ( ) kat.č Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-4: Bezpečnost - Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou; Vydání: Červen 2003 Jejím vydáním se ruší ČSN EN ( ) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-4: Bezpečnost - Spotřebiče s hořákem nebo hořáky s automatikou; Vyhlášena: Květen ČSN EN ( ) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na

18 kat.č zabezpečovací zařízení proti přetlaku; Vydání: Červen 2003 Jejím vydáním se ruší ČSN EN ( ) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zapalovací soustavy kotlů na prášková paliva; Vyhlášena: Květen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle; Vydání: Červen 2003 Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva; Vydání: Červen ČSN EN ( ) Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně; Vydání: Červen 2003 kat.č Jejím vydáním se ruší ČSN Potrubí - Technická pravidla - Část 1: Základní část - Všeobecná ustanovení a terminologie; Vydání: Červenec 1996 ČSN Potrubí - Technická pravidla - Část 2: Kategorizace; Vydání: Červen ČSN EN ( ) Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály; Vydání: Červen 2003 kat.č Jejím vydáním se ruší ČSN Potrubí - Technická pravidla - Část 3: Materiál; Vydání: Květen ČSN EN 619 ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č ČSN IEC ( ) kat.č ČSN IEC 50(521) ( ) 13. ČSN IEC ( ) kat.č ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č ČSN EN ( ) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek; Vydání: Červen 2003 Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 3: Plošinové vozíky; Vydání: Červen 2003 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody*); Vydání: Červen 2003 Jejím vydáním se ruší Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 521: Polovodičové součástky a integrované obvody; Vydání: Červenec 1997 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 808: Kamery pro neprofesionální účely*); Vydání: Červen 2003 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů; (idt IEC 60073:2002); Vydání: Červen 2003 S účinností od se ruší Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů; Vydání: Červen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech; (idt IEC :2002); Vydání: Červen 2003 S účinností od se ruší ČSN EN ( ) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 4: Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech; Vydání: Prosinec ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č Supravodivost - Část 10: Měření kritické teploty - Kritická teplota kompozitních supravodičů Nb-Ti, Nb 3 Sn a oxidických kompozitních supravodičů na bázi Bi stanovená odporovou metodou**); (idt IEC :2002); Vydání: Červen 2003 Supravodivost - Část 12: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl mědi v kompozitních supravodivých drátech

19 Nb 3 Sn**); (idt IEC :2002); Vydání: Červen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č ČSN IEC 1633 ( ) kat.č ČSN IEC 1633 ( ) 24. ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN A1 ( ) 25. ČSN EN ( ) kat.č ČSN IEC ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením**); (idt IEC :2002); Vydání: Červen 2003 Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Zkušební metody; Vydání: Červen 2003 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikace používané v drsných prostředích - Část 1: Kmenová specifikace**); (idt IEC :2002); Vydání: Červen 2003 Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky; (idt IEC :2002); Vydání: Červen 2003 Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu**); (idt IEC :2002); Vydání: Červen 2003 Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu - Návod pro provádění zkratových a spínacích zkoušek kovově krytých vypínačů a vypínačů s uzemněnou nádobou; Vydání: Červen 2003 Jejím vydáním se ruší Vysokonapěťové vypínače AC - Návod pro provádění zkratových a spínacích zkoušek kovově krytých vypínačů a vypínačů s uzemněnou nádobou; Vydání: Leden 2000 Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud; (idt IEC :2002+idt IEC :2002/Cor.1:2002); Vydání: Červen 2003 Jejím vydáním se ruší Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud; Vydání: Říjen 2000 Elektromagnetické lokalizátory trubek a kabelů uložených v zemi - Provedení a bezpečnost; Vydání: Červen 2003 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Všeobecné požadavky na systémy; Vydání: Červen 2003 Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Návod k použití**); (idt IEC :2002); Vydání: Červen 2003 Plazmové zobrazovací panely - Část 2-1: Metody měření - Optické**); (idt IEC :2002); Vydání: Červen 2003 Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem*); (idt IEC :2002); Vydání: Červen 2003 Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace bezporuchovosti optických vláknových zesilovačů*); (idt IEC :2002); Vydání: Červen ČSN EN ( ) Práce pod napětím - Minimální požadavky pro využití nářadí,

20 kat.č předmětů a zařízení; (idt IEC 61477:2001); Vydání: Červen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) kat.č ČSN ISO/IEC ( ) kat.č ČSN ISO/IEC ( ) 39. ČSN ISO/IEC ( ) kat.č ČSN ISO/IEC ( ) 40. ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ISO 2639 ( ) kat.č ČSN Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 3: Trakční baterie; Vydání: Červen 2003 Digitální televizní přijímače pro systém DVB-T - Část 1: Základní specifikace přijímače*); (idt IEC :2001); Vydání: Červen 2003 Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC Část 5: Nelineární bitový tok PCM podle formátu DTS (Digital Theatre System) *); (idt IEC :2002); Vydání: Červen 2003 Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MPEG-2 AAC*); (idt IEC :2002); Vydání: Červen 2003 Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat*); (idt IEC :2002); Vydání: Červen 2003 Elektronická projekce - Měření a dokumentace klíčových vlastností - Část 1: Projektory s pevnou rozlišovací schopností*); (idt IEC :2002); Vydání: Červen 2003 Informační technologie - DVD o průměru 120 mm - Disk určený pouze ke čtení**); Vydání: Červen 2003 Jejím vydáním se ruší Informační technologie - DVD o průměru 120 mm - Disk určený pouze ke čtení; Vydání: Červenec 2000 Informační technologie - DVD o průměru 80 mm - Disk určený pouze ke čtení**); Vydání: Červen 2003 Jejím vydáním se ruší Informační technologie - DVD o průměru 80 mm - Disk určený pouze ke čtení; Vydání: Říjen 2000 Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1: Zkušební metoda; (idt ISO :2002); Vydání: Červen 2003 Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů; (idt ISO :2002); Vydání: Červen 2003 Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček; (idt ISO :2002); Vydání: Červen 2003 Ocel - Stanovení a ověření hloubky cementace; (idt ISO 2639:2002); Vydání: Červen 2003 Jejím vydáním se ruší Měření hloubek tepelně a chemicko-tepelně zpracovaných vrstev ocelí; z ČSN EN ( ) Oceli k nitridování - Technické dodací podmínky; Vydání: Červen 2003 kat.č Jejím vydáním se ruší ČSN EN ( ) Ocel k nitridování; Vyhlášena: Leden ČSN EN ( ) Zinek a slitiny zinku - Sekundární zinek; Vydání: Červen 2003

Nové normy v knihovně VÚBP

Nové normy v knihovně VÚBP Nové normy v knihovně VÚBP 1 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14040:2006. verze. Tato evropská norma

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2013 Úřadu pro technickou Číslo 3 Zveřejněno dne 8. března 2013 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 24/13 o harmonizovaných normách 2 ÚNMZ č. 25/13

Více

Číslo 9 Rozesláno dne: 8. září 2006 Cenová skupina 459

Číslo 9 Rozesláno dne: 8. září 2006 Cenová skupina 459 Ročník 2006 Číslo 9 Rozesláno dne: 8. září 2006 Cenová skupina 459 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy DÍL I Samostatně neprodejné OBSAH: Strana: ÚNMZ č. 47/06 o harmonizovaných

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2014 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 12 Zveřejněno dne 8. prosince 2014 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č.

Více

Číslo 11 Rozesláno dne: 6. listopadu 2003 Cenová skupina 457

Číslo 11 Rozesláno dne: 6. listopadu 2003 Cenová skupina 457 Ročník 2003 Číslo 11 Rozesláno dne: 6. listopadu 2003 Cenová skupina 457 ČÁST A OZNÁMENÍ OBSAH: Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ČSNI č. 43/03 o vydání

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2014 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 10 Zveřejněno dne 8. října 2014 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 116/14

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2009 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 12 Zveřejněno dne 8. prosince 2009 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č.

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2009 Úřadu pro technickou Číslo 9 září 2009 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 93/09 o harmonizovaných normách 2 ÚNMZ č. 94/09 o zrušených harmonizovaných

Více

Číslo 3 Rozesláno dne: 10. března 2006 Cenová skupina 459

Číslo 3 Rozesláno dne: 10. března 2006 Cenová skupina 459 Ročník 2006 Číslo 3 Rozesláno dne: 10. března 2006 Cenová skupina 459 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy DÍL I Samostatně neprodejné OBSAH: Strana: ÚNMZ č. 08/06 o harmonizovaných

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Zpracoval: EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Brněnská 173, Sokolnice 664 52 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD S účinností od 10.1.2012 OBSAH:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.29; 29.100.01 2004 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení ČSN IEC 60050-151 33 0050 Září International Electrotechnical Vocabulary

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM

OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM 1. díl 01 OBECNÁ TŘÍDA 02 STROJNÍ SOUČÁSTI 03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU 04 SLÉVÁRENSTVÍ 05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ 06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.130.20 Duben 2014 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí Část 7-4: Pomocná zařízení Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče ČSN EN 60947-7- 4 35 4101 idt IEC 60947-7-4:2013

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.20 Duben 2009 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením ČSN EN 676+A2 07 5802 Automatic forced draught burners for gaseous fuels Bruleurs automatiques

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2010 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 7 Zveřejněno dne 8. července 2010 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č.

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM

TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM 1. KAPITOLA TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM Technická normalizace je důležitá technická činnost zabývající se tvorbou technických předpisů, norem. V oblasti kontrolních a zkušebních

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Pracovní text nařízení vlády

Pracovní text nařízení vlády Pracovní text nařízení vlády NAŘÍZENÍ VLÁDY 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy. ČESKÁ NORMA MDT 621.039.587:681.3.06 Březen 1994 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČSN IEC 987 35 6615 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.060 1999 Bezpečnost motorových vozíků -Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky ČSN EN 1175-2 26 8830 Březen Safety of industrial trucks -

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2009 Úřadu pro technickou Číslo 4 DUBEN 2009 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 44/09 o harmonizovaných normách 2 ÚNMZ č. 45/09 o zrušených harmonizovaných

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Zařízení pro doplňování soustavy a kontrolu tlaku

Zařízení pro doplňování soustavy a kontrolu tlaku Regulační tlakové kontrolní zařízení a systémy doplňování vody Pleno Zařízení pro doplňování soustavy a kontrolu tlaku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING

Více

Nevýbušná zařízení - Instalace. Ing. Jan Pohludka Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava - Radvanice

Nevýbušná zařízení - Instalace. Ing. Jan Pohludka Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava - Radvanice Nevýbušná zařízení - Instalace Ing. Jan Pohludka Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava - Radvanice Nevýbušná zařízení ČSN EN 60079-14:2014 byly doplněny požadavky na výchozí revizi a záznamy kvalifikaci

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015 SKB-GROUP 20.08.2015 Seite 2 Zastoupení v rámci Evropy PRAKAB je součástí uskupení firem pod vedením SKB, která sídlí v rakouském Schwechatu 20.08.2015

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.17; 17.060 2005 Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO 8655-1 70 4255 Červenec idt ISO 8655-1:2002

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

BEZHALOGENOVÉ NEJBEZPEČNĚJŠÍ VOLBA KABELU, KTEROU MŮŽETE UDĚLAT. Completing the picture

BEZHALOGENOVÉ NEJBEZPEČNĚJŠÍ VOLBA KABELU, KTEROU MŮŽETE UDĚLAT. Completing the picture BEZHALOGENOVÉ KABELY NEJBEZPEČNĚJŠÍ VOLBA KABELU, KTEROU MŮŽETE UDĚLAT Completing the picture 02 nkt cables NOPOVIC bezhalogenové kabely 03 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST JSOU HLAVNÍ DŮVODY KE ZVOLENÍ

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém Bezpečí bez starostí elektrická požární signalizace analogový adresovatelný systém konvenční systém Sídlo společnosti: Provozovna: Lites Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Lites Liberec

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.20 2004 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením ČSN EN 676 07 5802 Březen Automatic forced draught burners for gaseous fuels Brûleurs automatiques

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více