38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST"

Transkript

1 38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 3802 Pořizování zařízení elektráren ČSN EN ( ), kat. č Pořizování zařízení elektráren Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Elektrické zařízení - Zdroj nepřerušovaného napájení Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče ČSN EN ( ), kat. č : Elektrické zařízení - Motory Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Elektrické zařízení - Generátory ČSN EN ( ), kat. č : Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Elektrické zařízení - Silové kabely Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Elektrické zařízení - Kabelové systémy ČSN EN ( ), kat. č : Kotle - Vodotrubné kotle Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Kotle - Žárotrubné kotle Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Kotle - Kotle s fluidní topnou vrstvou Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOx) Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 3: Zařízení k dopravě vzduchu a spalin kotlem Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 6: Zařízení pro odsíření kouřových plynů (DeSOx) Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 7: Zařízení pro manipulaci s popelem Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro manipulaci s popílkem Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Pomocná zařízení kotlů - Ofukovače Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Parní turbíny Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Plynové turbíny Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Větrné elektrárny Vydána: ČSN EN ( ), kat. č : Řídicí a přístrojová technika 3808 Přepěťové ochrany ČSN ( ), kat. č Přepěťové ochrany Vydána: Změny: Za Projekce elektráren a rozvodů ČSN ( ), kat. č Projekce elektráren a rozvodů Vydána: ČSN ( ), kat. č Akumulátorové baterie v elektrárnách a elektrických stanicích Vydána: Předpisy pro stavbu výroben, rozvoden a transformoven ČSN ( ), kat. č Předpisy pro stavbu výroben, rozvoden a transformoven Vydána: Změny: Za Zařízení rozvoden a stanic ČSN ( ), kat. č Zařízení rozvoden a stanic Vydána: Cena: 570 Kč Změny: Za 7.73, Zb 7.83 ČSN ( ), kat. č Průchodní desky pro rozvodny vn do 35 kv Vydána: Cena: 65 Kč ČSN ( ), kat. č Průchodní desky vstupní pro rozvodny vn do 35 kv (Rozměry) Vydána: Cena: 65 Kč Změny: Za Tepelné sítě. Zásobování teplem

2 ČSN ( ), kat. č Tepelné sítě. Zásobování teplem Vydána: Cena normy: 550 Kč Cena včetně změn: 675 Kč Změny: Za 8.91t ČSN EN A1 ( ), kat. č Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí Vydána: Cena normy: 945 Kč Cena včetně změn: 977 Kč Změny: Z1 9.13t ČSN EN 253 +A1 ( ), kat. č Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu Vydána: ČSN EN 448 ( ), kat. č Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu ČSN EN 488 ( ), kat. č Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu Vydána: ČSN EN 489 ( ), kat. č Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu ČSN EN ( ), kat. č Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu ČSN EN ( ), kat. č Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 1: Klasifikace, všeobecné požadavky a metody zkoušení Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení ČSN EN ( ), kat. č Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení ČSN EN ( ), kat. č Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu Vydána: ČSN ( ), kat. č Vodní tepelné sítě s výjimkou sítí v bezkanálovém provedení Vydána: Transformovny ČSN EN ( ), kat. č Transformovny Vydána: Cena: 570 Kč 3854 Strojovny zdrojových soustrojí ČSN ( ), kat. č Strojovny zdrojových soustrojí Vydána: Plynárny, všeobecně ČSN EN ISO ( ), kat. č Plynárny, všeobecně Vydána: ČSN ISO 7504 ( ), kat. č Analýza plynů. Terminologie Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Hodnocení funkčních charakteristik analytických systémů Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Směrnice pro odběr vzorků Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Zásady návaznosti v analýze Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií Vydána: Cena normy: 570 Kč Cena včetně změn: 590 Kč Změny: Oprava t ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení Vydána: Cena normy: 550 Kč Cena včetně změn: 586 Kč Změny: Oprava t ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 2: Výpočty nejistoty Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 3: Stanovení vodíku, helia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků do C8 za použití dvou kolon s náplní Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 4: Stanovení dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C5 a C6+ pro laboratoře a měřicí systém on-line za použití dvou kolon Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 5: Stanovení dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C5 a C6+ pro laboratoře a online provozní aplikace za použití tří kolon Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 6: Stanovení vodíku, hélia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C8 pomocí tří kapilárních kolon Vydána:

3 ČSN EN ISO 6975 ( ), kat. č Zemní plyn - Rozšířená analýza - Metoda plynové chromatografie Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Organické sloučeniny síry používané jako odoranty - Technické požadavky a metody zkoušení Vydána: ČSN EN ISO 6141 ( ), kat. č Analýza plynů - Požadavky na osvědčení pro kalibrační plyny a plynné směsi Vydána: ČSN EN ISO 6143 ( ), kat. č Analýza plynů - Porovnávací metody pro stanovení a kontrolu složení kalibračních plynných směsí Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení obsahu vody při vysokém tlaku Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Část 1: Všeobecný úvod Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Část 3: Stanovení sulfanu, thiolové síry a síry karbonylsulfidu potenciometrickou titrací Vydána: ČSN ISO ( ), kat. č Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 5: Lingenerova spalovací metoda Vydána: Cena včetně změn: 262 Kč Změny: Z1 7.98t ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody Vydána: ČSN EN ISO 6976 ( ), kat. č Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla Cena normy: 550 Kč Cena včetně změn: 570 Kč Změny: Oprava t ČSN EN ISO 6327 ( ), kat. č Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem Vydána: ČSN EN ISO 6570 ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků - Vážková metoda Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 1: Úvod Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 2: Titrační metoda Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 3: Coulometrická metoda Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 1: Stanovení rtuti chemisorpcí na jódu Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny Vydána: Příprava kalibračních plynných směsí ČSN EN ISO 6142 ( ), kat. č Příprava kalibračních plynných směsí Vydána: ČSN EN ISO 6144 ( ), kat. č směsí - Statická objemová metoda Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č směsí. Dynamické objemové metody - Část 1: Metody kalibrace ČSN EN ISO ( ), kat. č směsí. Dynamické objemové metody - Část 10: Permeační metoda ČSN EN ISO ( ), kat. č směsí. Dynamické objemové metody - Část 11: Elektrochemické generování ČSN EN ISO ( ), kat. č směsí. Dynamické objemové metody - Část 4: Kontinuální, vstřikovací metoda ČSN EN ISO ( ), kat. č směsí. Dynamické objemové metody - Část 5: Kapilární kalibrační zařízení (ISO :2009) Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č směsí. Dynamické objemové metody - Část 6: Zdroje diferenčního tlaku pro zvukové proudění ČSN EN ISO ( ), kat. č směsí. Dynamické objemové metody - Část 7: Tepelné regulátory hmotnostního průtoku (ISO :2009) Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č směsí. Dynamické objemové metody - Část 8: Difúzní metoda ČSN EN ISO ( ), kat. č směsí. Dynamické objemové metody - Část 9: Saturační metoda (ISO :2009) Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Analýza plynů - Přepočet dat o složení plynné směsi Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Analýza plynů - Sledování a zpracování systematických chyb

4 ČSN EN ISO ( ), kat. č Analýza plynů - Uchovávání kalibračních plynů a směsí - Směrnice 3861 Plyn, jakost, čištění ČSN EN ISO ( ), kat. č Plyn, jakost, čištění Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Standardní referenční podmínky ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 1: Úvod a směrnice Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností Vydána: Předpisy pro rozvod plynu ČSN ( ), kat. č Předpisy pro rozvod plynu Vydána: Cena normy: 350 Kč Cena včetně změn: 475 Kč Změny: Z1 5.99t ČSN EN ( ), kat. č Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky Vydána: Cena: 570 Kč ČSN EN ( ), kat. č Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně) Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky Vydána: Cena včetně změn: 405 Kč Změny: A1 3.06t ČSN EN ( ), kat. č Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení Vydána: Cena normy: 945 Kč Cena včetně změn: 965 Kč Změny: Oprava t ČSN EN ( ), kat. č Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Zařízení pro zásobování plynem Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody Funkční požadavky Vydána: ČSN P CEN/TS ( ), kat. č Zásobování plynem - Manuál pro systémy řízení bezpečnosti distribučních plynárenských sítí Vydána: ČSN EN 1776 ( ), kat. č Zásobování plynem - Měřicí stanice zemního plynu - Funkční požadavky Vydána: ČSN EN 1775 ( ), kat. č Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak 5 bar - Provozní požadavky Vydána: Změny: Oprava t ČSN EN 1775 ed. 2 ( ), kat. č Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak 5 bar - Provozní požadavky Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky Vydána: Cena včetně změn: 295 Kč Změny: A1 3.06t ČSN EN 334 +A1 ( ), kat. č Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně Vydána: Cena: 770 Kč ČSN EN A1 ( ), kat. č Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně Vydána: ČSN ( ), kat. č Kyslíkovody Vydána: ČSN ( ), kat. č Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Elastomery pro regulátory tlaku plynu a přídavná zabezpečovací zařízení pro vstupní tlaky do 100 barů včetně Vydána: ČSN ( ), kat. č Stavba a provoz acetylenovodů Vydána: Cena normy: 190 Kč Cena včetně změn: 222 Kč Změny: opr. 1.99, Z1 2.05t ČSN EN ( ), kat. č Zásobování plynem - Kompresní stanice - Funkční požadavky Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Systémy zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Provozní požadavky pro zásobníky v aquiferech Vydána:

5 ČSN EN ( ), kat. č Systémy zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 2: Provozní požadavky pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích Vydána: ČSN EN ( ), kat. č přejata převzetím originálu Systémy zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Provozní požadavky pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách Vydána: ČSN EN ( ), kat. č přejata převzetím originálu Systémy zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Provozní požadavky pro zásobníky v horninových kavernách Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Systémy zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Provozní požadavky pro povrchová zařízení Vydána: Zařízení pro zkapalněný zemní plyn ČSN EN 1160 ( ), kat. č Zařízení pro zkapalněný zemní plyn Vydána: ČSN EN 1473 ( ), kat. č Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení Vydána: Cena: 945 Kč ČSN EN ( ), kat. č Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 1: Navrhování a zkoušení přečerpávacích ramen Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 3: Námořní přečerpávací systémy Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun Vydána: ČSN EN ( ), kat. č přejata převzetím originálu Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Zkoušení koncentrátů pěnidel určených pro výrobu střední a těžké pěny a zkoušení hasicích prášků pro hašení požárů Vydána: ČSN EN ( ), kat. č přejata převzetím originálu Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Zkouška izolace nádrže zkapalněného zemního plynu Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Zařízení a příslušenství pro zkapalněný zemní plyn - Posouzení vhodnosti zařízení pro odběr vzorků Vydána: ČSN EN ( ), kat. č přejata převzetím originálu Zařízení na zkapalněný zemní plyn - Zkoušení vhodnosti těsnění přírubových spojů na potrubním rozvodu LNG Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Naftový a plynárenský průmysl - Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Propojení tankeru s terminálem a provoz terminálu Vydána: Změny: Oprava t 3890 Požární předpisy, všeobecně, bezpečnost a hasicí přístroje ČSN ISO ( ), kat. č Požární předpisy, všeobecně, bezpečnost a hasicí přístroje ČSN ISO ( ), kat. č Požární ochrana. Slovník. Část 2: Požární ochrana staveb ČSN ISO ( ), kat. č Požární ochrana. Slovník. Část 3: Elektrická požární signalizace ČSN ISO ( ), kat. č Požární ochrana. Slovník. Část 4: Hasicí zařízení ČSN ISO ( ), kat. č Požární ochrana. Slovník. Část 5: Odvětrání kouře ČSN ISO ( ), kat. č Požární ochrana. Slovník. Část 6: Evakuace a únikové prostředky ČSN ISO ( ), kat. č Požární ochrana. Slovník. Část 7: Prostředky pro detekci a protlačení výbuchu ČSN ISO ( ), kat. č Požární ochrana. Slovník. Část 8: Termíny specifické pro hašení požáru, záchranné práce a pro zacházení s nebezpečnými látkami ČSN EN 615 ( ), kat. č Požární ochrana - Hasiva - Technické podmínky pro prášky (kromě prášků pro třídu požáru D) Vydána: ČSN EN ISO 5923 ( ), kat. č Technické prostředky požární ochrany - Hasiva - Oxid uhličitý Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 1: Specifikace halonu 1211 a halonu 1301 Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 2: Pokyny pro bezpečnou manipulaci a přepravu Vydána: Požární předpisy, všeobecně, bezpečnost a hasicí přístroje ČSN EN 3-10 ( ), kat. č Požární předpisy, všeobecně, bezpečnost a hasicí přístroje Vydána: ČSN EN 3-7 +A1 ( ), kat. č Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody Vydána: ČSN EN 3-8 ( ), kat. č Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar Vydána: Cena včetně změn: 360 Kč Změny: Oprava t

6 ČSN EN 3-9 ( ), kat. č Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO2 Vydána: Cena včetně změn: 250 Kč Změny: Oprava t ČSN EN 2 ( ), kat. č Třídy požárů Vydána: Cena normy: 65 Kč Cena včetně změn: 190 Kč Změny: A1 5.05t ČSN EN 1866 ( ), kat. č Pojízdné hasicí přístroje Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody Vydána: ČSN ISO ( ), kat. č Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba ČSN EN 1869 ( ), kat. č Hasicí roušky Vydána: Stabilní hasicí zařízení ČSN EN ed. 2 ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení Vydána: ČSN EN ed. 2 ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí Vydána: ČSN EN A1 ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery Cena normy: 570 Kč Cena včetně změn: 820 Kč Změny: A t, A3 8.06t ČSN EN ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice Vydána: Cena normy: 350 Kč Cena včetně změn: 685 Kč Změny: A1 5.02t, Oprava t, A2 5.06t ČSN EN ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice Vydána: Cena normy: 350 Kč Cena včetně změn: 665 Kč Změny: A1 5.02t, A2 5.06t ČSN EN ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 4: Poplachové zvony Vydána: Cena včetně změn: 420 Kč Změny: A1 5.02t ČSN EN ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody Vydána: ČSN EN A2 ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba Vydána: Cena: 945 Kč ČSN EN A1 ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba Vydána: Změny: Oprava t ČSN ISO 6183 ( ), kat. č Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace Vydána: ČSN EN ( ), kat. č hasicích zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení Vydána: ČSN EN ( ), kat. č hasicích zařízení - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače Vydána: ČSN EN ( ), kat. č hasicích zařízení - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení Vydána: ČSN EN ( ), kat. č hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení Vydána: ČSN EN ( ), kat. č hasicích zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily ČSN EN ( ), kat. č hasicích zařízení - Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2 Vydána: ČSN EN ( ), kat. č hasicích zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení Vydána: ČSN EN ( ), kat. č hasicích zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení Vydána: ČSN EN ( ), kat. č hasicích zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče Vydána: ČSN EN ( ), kat. č hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče Vydána: ČSN EN ( ), kat. č hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení Vydána: ČSN EN ( ), kat. č hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2 Vydána: Cena včetně změn: 295 Kč Změny: A1 8.05t ČSN EN ( ), kat. č hasicích zařízení - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro spojovací součásti Vydána:

7 ČSN EN ( ), kat. č hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru Vydána: ČSN EN A2 ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty Vydána: ČSN EN A1 ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Část 1: Návrh, instalace a údržba Cena: 770 Kč ČSN EN ( ), kat. č Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541 ČSN EN ( ), kat. č Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK ČSN EN ( ), kat. č Část 3: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HCFC směs A ČSN EN ( ), kat. č Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125 ČSN EN ( ), kat. č Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea ČSN EN ( ), kat. č Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23 ČSN EN ( ), kat. č Část 7: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01 ČSN EN ( ), kat. č Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100 ČSN EN ( ), kat. č Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55 ČSN P CEN/TS ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Navrhování a instalace Vydána: ČSN P CEN/TS ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Vodní sprejová zařízení - Navrhování, instalace a údržba ČSN P CEN/TR ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty ČSN P CEN/TR ( ), kat. č Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba 3893 Stříkačky a vozy ČSN P CEN/TS ( ), kat. č Stříkačky a vozy Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení Vydána: ČSN EN A1 ( ), kat. č Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky Vydána: ČSN EN A1 ( ), kat. č Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky Vydána: ČSN EN A1 ( ), kat. č Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků Vydána: ČSN EN A2 ( ), kat. č Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky Vydána: ČSN EN A2 ( ), kat. č Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků Vydána: ČSN EN 1777 ( ), kat. č Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení Vydána: ČSN EN A1 ( ), kat. č Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody Vydána: ČSN EN A1 ( ), kat. č Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody Vydána: ČSN EN A1 ( ), kat. č Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Systémy zvedacích vaků pro hasiče a záchrannou službu - Požadavky na bezpečnost a provedení Vydána: Požární bezpečnost, příslušenství sací a útočné ČSN ( ), kat. č Požární bezpečnost, příslušenství sací a útočné Vydána: ČSN ( ), kat. č Požární armatury. Sací šroubení. Rozměry Vydána: Cena: 65 Kč ČSN ( ), kat. č Požární armatury. Přesuvné matice. Rozměry Vydána: Cena: 32 Kč ČSN ( ), kat. č Pevná sací šroubení. Rozměry Vydána: Cena: 65 Kč

8 ČSN ( ), kat. č Pevná hrdla. Rozměry Vydána: Cena: 32 Kč ČSN ( ), kat. č Požární armatury. Víčka sacích šroubení. Rozměry Vydána: Cena: 32 Kč ČSN ( ), kat. č Požární armatury - Sběrač Vydána: ČSN ( ), kat. č Požární armatury - Spojky Vydána: ČSN ( ), kat. č Požární armatury - Hydrantový nástavec Vydána: Cena včetně změn: 262 Kč Změny: Z1 8.08t ČSN ( ), kat. č Přítokový ventil Vydána: ČSN EN A1 ( ), kat. č Ručně ovládané požární proudnice - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN A1 ( ), kat. č Ručně ovládané požární proudnice - Část 2: Kombinované proudnice PN 16 ČSN EN A1 ( ), kat. č Ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16 ČSN EN A1 ( ), kat. č Ručně ovládané požární proudnice - Část 4: Vysokotlaké proudnice PN 40 ČSN ( ), kat. č Požární armatury - Rozdělovač Vydána: Cena včetně změn: 262 Kč Změny: Z1 8.08t ČSN EN ( ), kat. č Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 1: Všeobecné požadavky na přenosné lafetové proudnice Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 2: Vodní hubice Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 3: Pěnotvorná zařízení Vydána: ČSN ( ), kat. č Požární zařízení - Clonová proudnice 52 Vydána: Požární bezpečnost, příslušenství sací a útočné ČSN EN 694 +A1 ( ), kat. č Požární bezpečnost, příslušenství sací a útočné Vydána: ČSN EN A1 ( ), kat. č Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami Vydána: Cena včetně změn: 465 Kč Změny: A1 4.08t ČSN EN A1 ( ), kat. č Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní systémy Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Požární hadice - Zkušební metody Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Podzemní požární hydranty ČSN EN ( ), kat. č Nadzemní požární hydranty ČSN ( ), kat. č Trhací háky Vydána: ČSN ( ), kat. č Přejezdový můstek Vydána: Prevence a ochrana proti výbuchu ČSN EN ( ), kat. č Prevence a ochrana proti výbuchu Vydána: ČSN EN 1839 ( ), kat. č Stanovení mezí výbušnosti plynů a par Vydána: ČSN EN A1 ( ), kat. č Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu Vydána: ČSN EN A1 ( ), kat. č Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu Vydána: ČSN EN A1 ( ), kat. č Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu Vydána: ČSN EN A1 ( ), kat. č Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Prostředí s nebezpečím výbuchu - Aplikace systémů jakosti Vydána: Cena včetně změn: 372 Kč Změny: Z1 2.12t ČSN EN ISO/IEC ( ), kat. č Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů kvality pro výrobu zařízení Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika Vydána: Cena včetně změn: 472 Kč Změny: Z1 1.12t ČSN EN ed. 2 ( ), kat. č Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika Vydána:

9 ČSN EN A1 ( ), kat. č Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Vydána: ČSN EN ( ), kat. č výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky Vydána: Cena: 570 Kč ČSN EN ( ), kat. č výbuchu - Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok "fr" Vydána: ČSN EN ( ), kat. č výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d" Vydána: ČSN EN ( ), kat. č výbuchu - Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí "c" Vydána: Cena včetně změn: 372 Kč Změny: Z1 1.12t ČSN EN ed. 2 ( ), kat. č výbuchu - Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí c Vydána: ČSN EN ( ), kat. č výbuchu - Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů "b" Vydána: ČSN EN ( ), kat. č výbuchu - Část 8: Ochrana kapalinovým závěrem "k" Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Stanovení teploty vznícení plynů a par Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Stanovení mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry Vydána: ČSN EN ISO ( ), kat. č Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Systémy pro potlačení výbuchu Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu Vydána: ČSN ( ), kat. č Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Konstrukce odolné výbuchovému tlaku Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Zařízení pro odlehčení výbuchu Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Protiexplozní komíny Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Systémy pro oddělení výbuchu Vydána: Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla ČSN EN ( ), kat. č Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla Cena včetně změn: 565 Kč Změny: A t ČSN EN ( ), kat. č Část 10: Zásobování energií Vydána: Změny: Oprava t ČSN EN ( ), kat. č Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla Vydána: Cena normy: 350 Kč Cena včetně změn: 370 Kč Změny: Oprava t ČSN EN ( ), kat. č Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy ČSN EN ( ), kat. č Část 7: Potrubí pro odvod kouře Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Část 8: Klapky pro odvod kouře Vydána: ČSN P CEN/TR ( ), kat. č Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla Vydána: ČSN P CEN/TR ( ), kat. č Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla Vydána: Cena: 770 Kč 3898 Požární bezpečnost, výstroj a výzbroj

10 ČSN EN 1147 ( ), kat. č Požární bezpečnost, výstroj a výzbroj Vydána: ČSN ( ), kat. č Nastavovací žebřík Vydána: ČSN EN ( ), kat. č Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou Vydána: Cena normy: 350 Kč Cena včetně změn: 370 Kč Změny: Oprava t ČSN EN ( ), kat. č Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou Vydána: Cena včetně změn: 360 Kč Změny: Oprava t ČSN EN ( ), kat. č Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou Vydána: Změny: Oprava t ČSN EN ( ), kat. č Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou Vydána: Změny: Oprava t

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2009 Úřadu pro technickou Číslo 5 květen 2009 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 48/09 o vydání ČSN, jejich změn, oprav

Více

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA

Více

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í KVALITA PŮDY O D P A D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í stav k 1.1.2016 Sweco Hydroprojekt a.s. Centrum technické normalizace

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN 06 0310 Září Heating systems in buildings - Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Správná volba pro každého

Správná volba pro každého Nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf FGB Správná volba pro každého NOVINKA ROKU 2016 kombinovaná zapalovací a ionizační elektroda průhledítko pro kontrolu plamene vestavěný odvzdušňovací ventil

Více

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

NABÍDKA č. 2016/01 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2016/01 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2016/01 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.40 Prosinec 2009 Zásobování plynem Plynovody v budovách Nejvyšší provozní tlak L 5 bar Provozní požadavky ČSN EN 1775 ed. 2 38 6441 Gas supply Gas pipework for buildings

Více

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň List 1 z 5 1) Název produktu 1* Výrobky pro plynárenství ČSN EN 1594 (38 6410) ČSN EN 1775 (38 6441) ČSN EN 12007-1 (38 6413) ČSN EN 12007-2 (38 6413) ČSN EN 12007-3 (38 6413) ČSN EN 12007-4 (38 6413)

Více

Technologický postup. Technologický postup 7.3.2015. Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie

Technologický postup. Technologický postup 7.3.2015. Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie Funkční návrh procesní technologie Technologie procesní kontinuálně zpracovávají látky a energie (elektrárny, rafinérie, chemické závody, pivovary, cukrovary apod.) jednotlivá zařízení jsou propojena potrubím

Více

KAPITOLA A. Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace

KAPITOLA A. Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace KAPITOLA A Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace Cílem této kapitoly je poskytnout základní informace o směrnicích ES pro oblast tlakových zařízení, tj. zejména o směrnici Evropského parlamentu a

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa; Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu

Více

NABÍDKA č. 2012/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2012/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2012/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější

Více

NABÍDKA č. 2011/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2011/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2011/10 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

Tato norma je identická s EN 297:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Tato norma je identická s EN 297:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium. ČESKÁ NORMA ICS 91.140.10 Červen 1996 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B 11 a B 11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kw ČSN EN 297 07 5397

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

5 Související předpisy a normy

5 Související předpisy a normy 5 Související předpisy a normy Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99

Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99 Ročník 2001 Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99 DÍL 1 Samostatně neprodejné OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 66/01 o harmonizovaných

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 2 Kondenzační kotle do 100 kw Strana 5 Stacionární kondenzační kotle do 630 kw Strana 69 Společné příslušenství kotlové techniky Strana 97 Stacionární nekondenzační

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: doprava plynů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: doprava plynů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: doprava plynů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1245_doprava_plynů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

35/2007 Sb. VYHLÁŠKA

35/2007 Sb. VYHLÁŠKA 35/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky Změna: 53/2010 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2013 Úřadu pro technickou Číslo 4 Zveřejněno dne 8. dubna 2013 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 34/13 o určených normách 2 ÚNMZ č. 35/13 o zrušených

Více

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W

PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ENERGY TOP W Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni 1 ½ 2 Zpátečka okruhu vytápění 1 ½ 3 Vstup plynu ¾ ENERGY TOP B 80-125 ENERGY TOP B Legenda: 1 Náběhový

Více

PRIMATIK IN TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 1-1/PRIMATIK IN-1

PRIMATIK IN TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 1-1/PRIMATIK IN-1 PRIMATIK IN TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 1-1/PRIMATIK IN-1 Automatický teplovodní kotel na plynná a kapalná paliva s injektorem pro snížení teploty vratné vody. Typová řada THP-IN o výkonu

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Platnost od: 15.1.2009 Kyslíkem obohacený vzduch (dále jen KOV) dodávaný do rozvodných systémů plynů pro medicinální účely ve zdravotnických

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Tento pokyn nahrazuje pokyn LEK-14 verze 1 s platností od 25.3.2013. Kyslík 93% dodávaný do rozvodných systémů plynů pro

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 Komfortní větrání obytných prostorů Komfortní větrání CWL Excellent Strana 146 obytných prostorů CWL-F Excellent Strana 147 CWL Strana 148 Regulace a elektropříslušenství

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLDY pro projektanty Díl 4, část h příslušenství a akumulační zásobníky Reflex příslušenství a akumulační zásobníky Široký výrobní program firmy Reflex zaměřený na expanzní nádoby, expanzní

Více

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500 Zásobníky unistor VIH R 120 až VIH R 200 unistor VIH R 120 200/6 M unistor VIH R 120 200/6 B Stacionární zásobníky teplé vody jsou k dispozici v následujících variantách: Název Označení unistor VIH R 120/6

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2. část ALEXANDR FUCHS EVA NAVRKALOVÁ XVI. KONZULTAČNÍ DEN SZÚ CPL; 20. září 2007

Více

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 P.Č. Popis Výrobek MJ Množství celkemcena jednotkovácena celkem Hmotnost celkem 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Izolace tepelné 0 0,16175 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 1. část ALEXANDR FUCHS EVA NAVRKALOVÁ XVI. KONZULTAČNÍ DEN SZÚ CPL; 20. září 2007

Více

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

Více

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2012 Úřadu pro technickou Číslo 1 Zveřejněno dne 6. ledna 2012 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 01/12 o vydání ČSN,

Více

NABÍDKA č. 2011/03. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2011/03. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 011/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu na adresu info@technickenormy.cz

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

S ohřevem HDS 9/16-4 ST Gas LPG

S ohřevem HDS 9/16-4 ST Gas LPG S ohřevem HDS 9/16-4 ST Gas LPG Vysokotlaký čistič s ohřevem Vybavení: SDS-Systém Systém uvolnění tlaku Kontrola plamene Připraveno pro Servo Control Připraveno pro dálkové ovládání Objednací číslo: 1.251-109.0

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

PS02 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ A UTILIZACE TEPLA

PS02 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ A UTILIZACE TEPLA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: Investor: Místo stavby: ZEVO Závod na energetické využití odpadu TEREA CHEB s.r.o., Májová

Více

Rozvody tepla. 34.1 Rychlomontážní sady. 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos. 34.3 Hydraulické výhybky

Rozvody tepla. 34.1 Rychlomontážní sady. 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos. 34.3 Hydraulické výhybky Rozvody tepla 34.1 Rychlomontážní sady 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos 34.3 Hydraulické výhybky 34.4 Deskové výměníky tepla pro zařízení s tepelným čerpadlem 34.5 Ponorná čerpadla Grundfos 34.6 Zařízení

Více

DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ UZÁVĚR

DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ UZÁVĚR Tento ventil se servopohonem lze použít v různých sektorech projektování a výstavby. Používají se zvláště pro regulaci a zaznamenávání jednotlivých nebo vícezónových topných systémů, topných systémů využívajících

Více

Plynové kondenzační kotle Wolf

Plynové kondenzační kotle Wolf Technická dokumentace Plynové kondenzační kotle Wolf CGB/CGB-K CGW/CGS CSZ Plynové kondenzační kotle Wolf Výhody kondenzačních kotlů Wolf do 24 kw CGB/CGB-K/CGW/CGS výklopný výměník tepla kondenzační kotel

Více

Hoval UltraGas (250D-2000D) Stacionární plynový kondenzační kotel

Hoval UltraGas (250D-2000D) Stacionární plynový kondenzační kotel Stacionární plynový kondenzační kotel Popis výrobku Hoval UltraGas (250D-2000D) Stacionární plynový kondenzační kotel s kondenzační technologií dvojkotel z oceli skládající se ze 2 jednotlivých kotlů à

Více

Witzenmann Opava, spol. s r.o. Nákladní ul. č.7 74601 Opava Telefon +420-553 760 200 Telefax +420-553 625 223 opava@witzenmann.cz www.witzenmann.

Witzenmann Opava, spol. s r.o. Nákladní ul. č.7 74601 Opava Telefon +420-553 760 200 Telefax +420-553 625 223 opava@witzenmann.cz www.witzenmann. Witzenmann Opava Witzenmann Opava, spol. s r.o. Nákladní ul. č.7 74601 Opava Telefon +420-553 760 200 Telefax +420-553 625 223 opava@witzenmann.cz www.witzenmann.cz SKUPINA S 23 podniky v 18 zemích je

Více

Příprava zařízení pro aplikaci přípravků. Ing. Petr Harašta, Ph.D. 2012

Příprava zařízení pro aplikaci přípravků. Ing. Petr Harašta, Ph.D. 2012 Příprava zařízení pro aplikaci přípravků Ing. Petr Harašta, Ph.D. 2012 Legislativa a požadavky Dnešní platné předpisy se podřizují evropské legislativě Zákon 22/1997 Sb., v platném znění + NV 171/2011

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Spalovací motory. Palivové soustavy

Spalovací motory. Palivové soustavy 1 Spalovací motory Palivové soustavy Úkolem palivové soustavy je přivést, ve vhodný okamžik vzhledem k poloze pístu potřebné množství paliva do spalovacího prostoru nebo sacího potrubí. Zážehové motory

Více

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné

Více

NABÍDKA č. 2013/04. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/04. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/04 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888

Teplo pro váš domov od roku 1888 PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

OUTdoor MGW 350 Zemní plyn

OUTdoor MGW 350 Zemní plyn OUTdoor MGW 350 Zemní plyn Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem WAUKESHA Technické parametry Palivo Kogenerační jednotka Motor Bilance Generátor Chlazení Funkční schéma Rozměrové náčrty

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Flamco. Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ

Flamco. Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ 7 Flamco Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN Vydání 2007 / CZ FLAMCO A-S Plovákový odvzdušňovač Flexvent : spolehlivý

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 5. 5. Výpočtové a určující veličiny...

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 5. 5. Výpočtové a určující veličiny... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TALÍŘOVÝCH VENTILŮ" (dále jen ventilů) TVPM pro přívod vzduchu a TVOM pro odvod vzduchu 80, 100, 125, 150, 160, 200. Platí pro výrobu,

Více

Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky

Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky Příloha č. Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na technické zhodnocení formou rekonstrukce a modernizace cisternové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

Naše nabídka zahrnuje kotle spalujících pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin.

Naše nabídka zahrnuje kotle spalujících pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin. Nové kotle Naše nabídka zahrnuje kotle spalujících pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin. Konstrukční řešení kotlů včetně příslušenství je provedeno v souladu

Více

Hasební látky, aplikace hasební látky. HZS Jihomoravského kraje

Hasební látky, aplikace hasební látky. HZS Jihomoravského kraje Hasební látky, aplikace hasební látky zpracoval : Ing. Antonín BASTL HZS Jihomoravského kraje nejpoužívanější, nejdostupnější, nejekonomičtější hasivo. Základní odborná příprava jednotky SDH Voda Hlavní

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži KOTEL-SPORÁK NA TUHÁ PALIVA Návod k použití a montáži Dovozce PechaSan spol.s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice tel. 383 411 511 fax 383 411 512 www.pechasan.cz TEMY PLUS KOTEL- SPORÁK NA TUHÁ PALIVA

Více

Výrobky pro ekologii Výrobky pro řešení krizových situací Testování a opravy potrubí Protipovodňová prevence Záchranářství VÝROBNÍ PROGRAM

Výrobky pro ekologii Výrobky pro řešení krizových situací Testování a opravy potrubí Protipovodňová prevence Záchranářství VÝROBNÍ PROGRAM Výrobky pro ekologii Výrobky pro řešení krizových situací Testování a opravy potrubí Protipovodňová prevence Záchranářství VÝROBNÍ PROGRAM TRADICE / KVALITA / SPOLEHLIVOST OBSAH Rubena je přední evropský

Více

Datový list laboratoře strana 1/0. Datový list laboratoře 21.10.2013 Filtr: Laboratoř = SZU;

Datový list laboratoře strana 1/0. Datový list laboratoře 21.10.2013 Filtr: Laboratoř = SZU; Datový list laboratoře strana 1/0 Datový list laboratoře 21.10.2013 Filtr: Laboratoř = SZU; SZU Strojírenský zkušební ústav, s. p. Engineering Test Institute Ředitelství Hudcova 56b 62100 Brno ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG

Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG SDH Klášterec nad Orlicí Odborná příprava členů výjezdové jednotky Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG Ondřej Janeček, janecek.ondrej@gmail.com leden 2013 Obsah Nebezpeční plynných paliv CNG LPG Identifikace

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

Globo S. Kulové kohouty Bronzový kulový kohout pro vysoké teploty

Globo S. Kulové kohouty Bronzový kulový kohout pro vysoké teploty Globo Kulové kohouty Bronzový kulový kohout pro vysoké teploty IMI EIMEIER / Uzavírací armatury / Globo Globo Globo je vhodný jako uzavírací kulový kohout pro soustavy s vysokou teplotou, např. solární

Více

PÍLOHA C ROK VYDÁNÍ ÍSLO NORMY. NÁZEV NORMY SN EN ISO 2001 Akustika - Urení hladin akustického výkonu zdroj hluku - Smrnice pro užití základních norem

PÍLOHA C ROK VYDÁNÍ ÍSLO NORMY. NÁZEV NORMY SN EN ISO 2001 Akustika - Urení hladin akustického výkonu zdroj hluku - Smrnice pro užití základních norem PÍLOHA C!""!#$%&'()*+ ),)-%.(/0)12!""3 ÍSLO NORMY ROK VYDÁNÍ DATUM ZRUŠE NÍ NÁZEV NORMY 2001 Akustika - Urení hladin akustického výkonu zdroj hluku - Smrnice pro užití základních norem 3740 SN ISO 3744

Více

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 IVAR.SOLAR K1_NÁVOD_4/2016 IVAR CS, spol. s r.o., Velvarská 9-Podhořany, 277 51 Nelahozeves 1/18 3) Všeobecné informace Instalace

Více

Hoval TopGas comfort (10, 16, 22) Nástěnný plynový kondenzační kotel s a bez ohřívače vody

Hoval TopGas comfort (10, 16, 22) Nástěnný plynový kondenzační kotel s a bez ohřívače vody Nástěnný plynový kondenzační kotel s a bez ohřívače vody Popis výrobku TopGas comfort (10, 16, 22) Nástěnný plynový kondenzační kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné proti

Více