Gotické písmo. Gotické písmo se plně rozšířilo po Evropě ve 13. a 14. století.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gotické písmo. Gotické písmo se plně rozšířilo po Evropě ve 13. a 14. století."

Transkript

1 Gotické písmo - Majuskulová písma nápisová /gotická majuskule, románsko-gotická majuskule aj. kaligrafické formy/ - Formální písma knižní /gotická knižní minuskule, textura, rotunda/ - Běžná písma kursivní /gotická kurzíva, bastarda/ Ve 2. polovině 12. století značně vzrostl význam evropských měst a souběžně s jejich ekonomickým rozmachem se vyvíjela také městská kultura. Na těžkopádnost románského uměleckého slohu reagovali tehdejší stavitelé budováním chrámů, jež charakterizovaly vysoké štíhlé sloupy, nádherné křížové klenby a lomené oblouky oken a dveří. Do prostoru staveb proudilo světlo velkými okenními otvory. Zaoblená karolínska minuskula byla lámanými tvary gotického písma postupně vytlačena už v 11. století. nicméně se stala základem pro písma románská a později gotická. Gotické písmo se plně rozšířilo po Evropě ve 13. a 14. století. Gotická písma mají význam také pro českou kulturu veškerá česká literatura a ostatní písemné památky byly psány a tištěny do poč. 19. stol. gotickými písmeny.

2 Gotika je nejbohatší kapitolou vývoje latinky, je v tomto období zřetelně vidět, jak písmo odráží konkrétní potřeby doby. Všechna gotická písma mají společné znaky ostrost tvarů, lomení oblouků, snaha o dekorativnost a vertikalitu /ostatně jako v architektuře té doby/. Knižní majuskule

3 Skriptorium Produkce klášterních skriptorií přinesla na svět mnoho bohatě zdobených kodexů. V klášterních skriptoriích bylo psáno množství knih elegantními gotickými písmy, které byly často doplňovány nákladnými iluminacemi. Vznikala poptávka po knihách, což souviselo se vznikem univerzit v té době. Románsko-gotická smíšená nápisová majuskule století

4 Jednotlivé typy gotického písma GOTICKÉ PÍSMO NÁPISOVÉ Od 12. stol. se začíná vyvíjet románsko-gotická majuskule. Je to poměrně hrubé kamenické písmo s rozšířenými konci tahů namísto serifů. Kromě verzálkových tvarů zde lze nalézt i tvary unciální, nebo vyloženě minuskulové. Toto písmo se dlouho poté ještě udrželo na pečetích, mincích a zvonech.

5 GOTICKÉ PÍSMO KNIŽNÍ MAJUSKULOVÉ Nejstarší gotická knižní majuskulová písma jsou spíše variantami kapitály kvadrátní nebo unciály. Románská tradice zůstala ještě dlouho živá v tvorbě iniciál v podobě z stol. a v jednom rukopise se mohlo mísit i několik slohů zároveň. Objevuje se i taková směsice, kterou lze nazvat románsko-gotická smíšená majuskule knižní, kde je promíšeno množství prvků z obou slohů.

6 Gotická knižní majuskule kreslená z 12. stol. se jen málo liší od gotické majuskule nápisové. Později byly k hlavním tahům často přidávané další tahy slabé, nebo do oblouků byly vsazovány tečky, případně některé serify protahovány do tvarů rostlinných úponků a lístků. V pol. 13. stol. vznikla gotická knižní majuskule psaná, kterou bylo možné psát nepřerušovaně týmž perem. Její další forma je typická přidáváním čistě ozdobných čar dovnitř i vně písmen. V kaligrafických sbornících té doby, lze najít odvážná díla zručných kaligrafů, kde schopnost vytvářet souběžné rozmanitě zakroucené čáry a složité propletené ornamenty je dovedena na samou hranici lidských možností.

7 GOTICKÉ PÍSMO KNIŽNÍ MINUSKULOVÉ Gotická minuskule vznikla postupným vývojem z minuskuly karolínské. V průběhu 14. stol. její vývoj dospěl k první formě již ryze gotického písma, později zvané TEXTURA. Textura je vertikálním písmem psaným doširoka seříznutým perem. Je spojeno především s náboženskými liturgickými texty. Jinak také misálové písmo. Ostře lomené a z dnešního pohledu obtížně čitelné. Písmo se stalo krásnou dekorací, písmo samo ale ztrácí, znaky jsou si podobné a klesá silně čitelnost. Problematické bylo například písmeno malé i, které do té doby nemělo tečku. Tečka se přidala k zvýraznění této litery, která se například mezi m a n ztrácela. Italská varianta TEXTURY byla ROTUNDA, měla umírněnější lomení oblouků, široké proporce, dvojbříškové a, dříky ukončené rovně nebo prostým zahnutím. Latinská Bible 1407

8 vývoj textury se formoval do čtyř typů: TEXTURA OBLÁ forma ve které není ještě ukončen proces zalamování. Horní oblouky jsou již zalomené, ale spodní jsou stále tvořeny oblým tahem pera. TEXTURA LOMENÁ je už vrcholným gotickým písmem. Veškeré oblé části písmen jsou nahrazeny lomeným obloukem, písmo působí svou pravidelností a vertikálností. Jen pro přirovnání, k psaní karolínské minuskule je potřeba dvou tahů, při psaní textury lomené je zapotřebí tahů šesti a pokaždé je potřeba změnit ještě polohu ruky. To vše jen pro oslavu Boha a jeho slov. Co to muselo opisovačům knih dát práce

9 TEXTURA SEŘÍZNUTÁ u tohoto typu písma končí dříky v účaří bez zahnutí nebo lomení, ale jen vodorovným seříznutím. TEXTURA ČTVERCOVÁ ve 14. stol. se jí dovršuje vývoj gotických knižních písem. Je dekorativně zdobné písmo pomocí samostatných tahů v podobě šikmo posazených čtverců.

10 GOTICKÁ KURZÍVA / BASTARDA Vedle gotické minuskuly vzniká také potřeba po dalším typu písma, které by lépe vyhovovalo daným společenským potřebám rychlého psaní, vytváří se tedy gotické písmo kurzívní užívané mimo církevní kruhy (což ovlivnily jak univerzity, tak i levnější náhrada pergamenu papír). Taktéž odvozuje svůj původ z karolinské minuskuly. Lze rozlišit následné typy kurzívy: bastardní písmo (prosazující se od 14. století) kaligrafická polokurzíva běžná polokurzíva Písmo je silně nakloněné, využívá různých ligatur, spojování písmen smyčkami a tahy. Bastarda okrouhlá stol. Bastarda hrotitá stol.

11 Bastarda lomená

12 písmo z kanceláří Karla IV Českou bastardou je psána většina staročeských literárních památek 15. století; byla jí vysázena krátce po roce 1468 první nejstarší česky tištěná kniha, Trojánská kronika; z české bastardy vychází pozdně gotická bastarda (fraktura), na několik následujících století německé národní písmo... Česká Bastarda lomená Trojánská kronika - Nejrozsáhlejšídílo staročeská beletrie

13 Knihtisk Při nástupu knihtisku sloužily bastardy jako předlohy pro první tisková písma, těšily se oblibě v mnoha zemích, dokonce v Německu se staly národními písmy. Např. ve Francii se ve 14. stol. objevuje raná francouzská bastarda, kterou píší francouzské královské kanceláře. Kolem roku 1440 Johann Gutenberg odlil první tiskové litery v evropě. Tato technologie byla založena na třech vynálezech: 1. tisku z výšky (princip, který už byl známý delší dobu) 2. použití dřevěného lisu (podobného vinařskému) pro tisk (dosud se tisklo postupným tlakem ručními nástroji) 3. vyvinutí rozebíratelné sazby textu (dosud se pro tisk krátké texty ryly spolu s obrázkem do desek, jinak se knihy psaly rozmnožovaly ručně) 4. Inkoust, který tolik nepropíjel a bylo tím pádem možné ekonomičtěji tisknout voboustranně. Vynález knihtisku je bezesporu možno považovat za 2. komunikační revoluci, která opět dosud nevídaným způsobem umožnila rozšiřování vědomostí a informací. Guttenbergův lis

14 Hlavní rozměry písmové kuželky: 1. stupeň písma - velikost kuželky 2. světlá výška písma 3. střední výška písma

15 Ligatura - slitek

16 Guttenbergova bible se považuje za počátek oboru typografie. Přestože Textura nemá oblé tvary, vypadá sazba velice vyrovnaně a pravidelně zabarveně. Iniciály jsou domalovávány ručně. Je sázená Texturou čtvercovou. 42 řádková Guttenbergova bible vytištěná v Mohuči

17 Jedno z prvních dochovaných vyobrazení tiskařské dílny Velký tanec kostlivců. Prvotisk Mathiase Husze

18 Německá dílna v 17.století

19 V pol. 15. stol. s nástupem knihtisku se textura stává předlohou pro první tisková písma. V 16. stol. pomalu mizí a jako knižní písmo se udržuje už jen jako písmo psané. Kromě textury se z gotické knižní minuskule ve 14. stol. vyvinula ještě jedna vrcholná podoba knižního písma tzv. ROTUNDA. Ta byla velmi dekorativní, oblejší, psaná do šířky s tučnou kresbou a krátkými dotahy. Používala se v jižní Evropě. Rotunda je důležitá i pro písmařství v Čechách, kam přišla přímo z Itálie a setkáváme se s ní v prvních prvotiscích z stol.

20 Schwabacher, švabach Nejrozšířenější bastarda v 16. století, nazývaná poněkud posměšně písmo renesančního měšťáka. Švabachem potištěná stránka působila jasně a čitelně. Písmo má širší, oblejší duktus, jednobříškové a, ostře sbíhající dříky f a ostrého s. Verzálky jsou méně zdobné a celkově čitelnější než u písem předcházejících období Ubylo také ligatur a zkratek. Pro Čechy má švabach jistě význam jako písmo tisků Jiřího Melantricha a zejména Kralické bible (v šesti dílech ). Zatímco v Německu sláva švabachu rychle povadla a od 17. století se používal spíš jen jako písmo pomocné, vyznačovací, v českých tiscích byl oblíbený do 18. století, v knížkách lidového čtení a laciných kramářských tiscích až do počátku století dvacátého.

21 FRAKTURA Vývojově poslední, zato zejména pro Němce důležitá tisková bastarda (nazývaná někdy prostě deutsch). Švabach se v sazbě často jevil jako široký, neúsporný; fraktura naopak byla úzká, úsporná, světlejší. Typickými znaky fraktury jsou ostré hroty o, vidlicovité zakončení b, h, k, l, čtvercové zakončení dříků malých liter (ne nepodobné textuře) a kaligrafické křivky ( sloní choboty české bastardy). Vyznačování ve frakturním textu bylo prováděno nejčastěji švabachem (u latinských citátů antikvou) Právě málo kontrastní vyznačování z písem gotického typu a jejich omezená použitelnost v moderní typografii vedly od poloviny 18. století k stále častějšímu volání po jejich opuštění. Fraktura však byla až příliš vnímána jako hodnota nacionální tradice, takže nakonec přežila dlouho do 20. století a byla v Německu zrušena teprve 1. září 1941 výnosem říšského ministerstva výchovy (coby Schwabacher Judenletter ).

22

23 GOTICKÉ PÍSMO LISTINNÉ KURENTKA, tou se psalo do národního obrození i později. Ještě ve 20. stol. se jí vyučovalo jako krasopisnému písmu na základních školách v Německu a Čechách.

24 Typografické pojmy: Přechody mezi silným a slabým tahem

25 Typografické pojmy: Duktus / Dřík

26 Části písmového znaku

27

28

29 Renesance stol. Pojem znovuzrození (rinascenza) byl poprvé užit pro období rozkvětu umění a vědy v Itálii na konci 13.století Vývoj kultury souvisí s objevením vykopávek v pompejích a inspirací antickými vzory. Antropomorfismus Klade se důraz na člověka, na lidský rozum a poznání a pozemský život. Individualismus Člověk se stává všestranně rozvinutou osobností. Vznikají životopisy, vlastní podobizny malířů, umělci na rozdíl od středověku podepisují svá díla. Humanismus Hnutí, které se rozšířilo po Evropě do 16tého století. Rodí se v Itálii a jako opěrný používá návrat k antickým tradicím. Dochází k popularizaci všeho vědění. Renesanční humanismus přináší pronikavou změnu v pohledu člověka na sebe a na vlastní postavení na světě: život není jen příprava na věčnost, ale má vlastní cenu; aby jej mohl odpovědně vést, potřebuje člověk svobodu; k ceně života podstatně přispívá krása, kterou lze vidět a slyšet; člověk však musí smyslovou skutečnost pečlivě zkoumat; krása je také v jazyce, kterým mluvíme, zejména v poezii; člověk ji objevuje také v dílech antických básníků a umělců.

30 Tisková písma Dynamická renesanční antikva Adobe Jenson PRO pod těmito vlivy tu záhy vznikají první renesanční tisková písma antikvy, vycházející z monumentální antické římské kapitály a psané karolínské minuskuly. Blok souvislého textu působí oproti lomeným písmům světle a lehce. Od gotiky jsme opustili dvojsloupcovou vazbu a preferuje se jednosloupcová. Významně se řeší sazba, zrcadlo sazby, rozvržení dokumentu, krásné široké okraje knih. V Benátkách italská renesanční antikva (benátská) V Paříži a Antverpách francouzská renesanční antikva

31 Tisková písma Dynamická renesanční antikva Charakteristické znaky: Diferencovaná šířková proporce (ad. násl. strana) Stínované písmo. Šikmá osa stínů oblých tahů tzv. dynamická (nakloněná doleva) Ukončení tahů patkami střední výška menší => dotahy větší rozdíly v tloušťce hlavních a vedlejších - tahů nejsou výrazné serify mají prohnutý nebo klínovitý náběh příčka u e je u Italské varianty šikmá stínování písma

32 Šířková proporce diferencovaná Šířková proporce nediverencovaná

33 RENESANČNÍ PÍSMO NÁPISOVÉ RENESANČNÍ PÍSMO KNIŽNÍ MAJUSKULOVÉ I MINUSKULOVÉ Majuskule je zde poprvé v dějinách jednotnou složkou abecedy složená z mínusek a verzálek. Vzorem pro humanistickou majuskuli byla předgotická písařská kapitála z rukopisů 9. stol., pro knižní minuskuli se stala předlohou karolínská minuskule 9. stol.. Humanistická minuskule je oblé, vzdušné písmo, psané šikmo drženým perem. V době kdy dávno již existoval knihtisk, bylo množství knih opisováno pro zálibu sběratelů, kteří chtěli takové knihy vlastnit. Až teprve v 16.stol. bylo definitivně vytlačeno tiskovými písmy.

34 Významné osobnosti dynamické antikvy Italské Od té doby spojujeme s jednotlivými typy písmen jména jejích tvůrců, písmařů, rytců. Antikva benátského typu. N. Jenson, Nicolas Jenson ( ) Vyučený v Gutenbergově dílně. Byl rytcem v Paříži, Tours a nakonec v Benátkách. Vytvořil r první dokonalou antikvu vynikající kvality. R ji pod názvem Centaur zrekonstruoval Bruce Rogers. Před svou smrtí roku 1481 vlastní čtrnáct tiskáren. Aldus Manutius ( ) největší tiskař renesance, podle jeho písem (nazývaných aldinky ) byly ve 20. stol odlity písma Bembo 1495 a Poliphilus Založil nový formát knihy tzv. pro běhavce - moderní kapesní formáty. Jeho záměrem bylo publikovat populární a levnou klasickou literaturu. K ještě většímu ušetření a zekonomičtění vydávání knih pověři 1499 Francesca Griffa k vytvoření Italiky(1501). Písmo bylo menší, úspornější než humanistní antikva inspirovaná principy kurzívy. Francesco Griffo, rytec Manutia Griffo italic

35 Nicolas Jenson 1475

36 Významné osobnosti dynamické antikvy Italské Claude Garamond Jeden z královských typografů, který jako jeden z prvních začal tiskárnám prodávat svá písma. Tedy poté co je navrhne - rozkreslí, vyřeže a odlyje. Roku 1541 vyryje Grecs du roi - elegantní a stylová písma, která jsou později označována jako královská. Tedy písma, která spadají do královské kanceláře určená k oficiálnímu projevu. Je znám především navržením a vyrytím nové antikvy pojmenované jeho jménem Garamond, který je ceněný především jako nejčitelnější font a lehce se rozšíří po celé evropě. viz.. com/2013/02/10/510/ Garamondova písma a jejich variace byla považována za standard mezi typografy a tiskaři po čtyři staletí; téměř každý tiskař či písmolijna vytvořili během posledních osmdesáti let minimálně jednu verzi Garamondova písma. Známé jsou zejména verze firem Stempel (1924), Linotype (Morris Fuller Benton a Thomas Maitland Cleland, 1936), Simoncini (Francesco Simoncini, ), Berthold (Günter Gerhard Lange, 1972) a ITC (Tony Stan, ). Jednou z posledních variant na Garamond je Jannon českého typografa Františka Štorma, postavený na kopii Garamondova písma od Jeana Jannona ze 17. století.

37

38 Přechodová antikva - Období Baroka anglická a francouzská větev vývoje knihtisku V 17. a 18. století se vývoj antikvy přenesl z Francie přes Nizozemí do Anglie, odkud dodnes září jména William Caslon a John Baskerville. Litery antikvy se stále více oprošťují od dynamiky dané psaním plochým perem tj. kaligrafismem a nabývají ryteckého charakteru s detaily umožněnými díky jemné technice rytí do kovu. Wiliam Caslon Rytec písma písmolijec v Londýně Vytvořil anglické antikvy, dobře čitelné, důstojné nástupkyně písma Garamondova. Jeho písmo bylo užito k tisku první verze anglické deklarace nezávislosti. Caslon John Baskerville Jeden z největších knižních umělců nejen své doby. Zdokonalil mechanismus lisu, poté se věnoval otázce papíru který inovoval Za svůj život vytiskl 50 významných titulů mezi nimi i Vergilia kvartového formátu. Jeho knihy esteticky působí velmi prostými prostředky, klasicky jednoduchou sazbou, dokonalou barvou, kterou zlepšil i kvalitou papíru na které vždy trval. Byl přesvědčen, že k dokonalosti knihy zcela dostačuje písmo, sazba a tisk. Jeho nejznámnějším dílem je foliová bible z roku 1763 vytisklá v licenci Cambridgeské univerzity. Jeho majetek později přešel do rukou Didotů francouzské rodiny typografů. Piere Fourniere Nejslavnější z rodiny pařížškých typografů, tvůrce řady písem a vzorníku Manuel Typographic Tvořil mnoho znaků a vignět. Vydal Vzorník znaků a Typografickou příručku, která se zaobírala problematikou minimálního rozestupu liter na hranici čitelnosti. Stal se prvním velkým teoretikem typografie. Jeho písma se jmenují Fournier a Narcissus. Baskerville

39 Firmin Didot Nakreslil a jako první vvyryl znaky pracující s kontrastem mezi plnou a vlasovou čárou. Vzniká dojem jakoby Didot, Baskerville, Bodoni pracovali na témže díle. Jeho znaky se postupně rozšířili po celé Evropě. Pozn: Jeho bratr František - Ambroise Didot zavedl ve Francii velínový papír (před tím zdokonalený Baskervillem v Angli) Roku 1775 stál za vznikem měrné typografické soustavy, zdokonalil lys a samotnou rychlost tisku(viz. klasicismus a klasicistní antikva) O generaci později vynikl Petr Didot (syn Františka Ambroise) když roku 1800 vytiskl pomocí znaků, kterou vytiskl jeho bratr Firmin, ústavu první republiky. Firmin Didot

40 Přechodová antikva - Období Baroka V 17. a 18. století se vývoj antikvy přenesl do Anglie, odkud dodnes září jména William Caslon a John Baskerville. Litery antikvy se stále více oprošťují od dynamiky dané psaním plochým perem tj. kaligrafismem a nabývají ryteckého charakteru s detaily umožněnými díky jemné technice rytí do kovu. Charakteristika písma: - rytecký charakter písma - stínované písmo - ukončení písmového tahu patkami - patky ploché s masivnějšími obloukovými náběhy na dřík, hlavy ještě mírně skloněné - kontrast slabého a silného tahu střední - menší dynamika daná šikmou osou stínů, která se vertikalizuje, zůstává mírně nakloněná jen u některých znaků - proporce písma písmo užší, střední výška se zvětšuje, dotahy zkracují - tendence: další zjemňování patek, zvětšování rozdílu síly tahů, napřimování osy stínu kolmo k účaří, zužování obrazu písmene, zvyšování střední výšky Adobe Caslon PRO ABCDE abcdefgh Baskerville ABCDE abcdefgh

41 Barokní antikva 17.stol

42

43 Příklad užití a vyznění pisma Caslon

44 Caslon Antique

45 Srovnání Antikvy z jejího historického vývoje

46 Přechodová antikva Cancelaresca Prvky vlivu mědirytu jsou patrné především na duktě cursív na různých modifikacích italského kancelářského písma zvaného Cancelaresca Meditrytecký charakter Iniciály

47 Přechodová antikva - Období Baroka Ligatura

48 Období klasicismu Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje hlavně starověkými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Vznikl ve Francii 17. století za vlády "krále slunce" Ludvíka XIV. jako reakce na citové až vášnivé baroko a odtud se rozšířil do celé Evropy. Tato první fáze klasicismu se někdy také nazývá barokní klasicismus, protože se zde barokní prvky mísí s prvky klasicistními. Historicky se toto období řadí ještě do kultury baroka. Následující rokoko se od klasicismu do značné míry odvrací. Nový nástup klasicismu (také louisseize či sloh Ludvíka XVI.) přinesl osvícenský absolutismus (josefinismus), kdy se klasicismus stal slohem osvícenských panovnických dvorů, a Velká francouzská revoluce, kdy se klasicismus stal také slohem bohatých měšťanů. Pro další vlnu klasicismu, kterou přinesl Napoleon Bonaparte a Napoleonské války, se užívá označení empír (z franc. empire, císařství).

49 Klasicistní - statická Antikva Klasicismus přelomu 18. a 19.století přinesl vrchol antikvového písma v dílech F. A. Didota, Giambattisty Bodoniho, J. E. Walbauma a Piera Didota. Jejich antikva má konstruovaný statický charakter. Charakteristika písma: - jemný rytecký až konstruovaný charakter písma - stínované písmo - ukončení písmového tahu patkami - patky i hlavy horizontální, vlasové bez přechodu nebo s dekorativními obloukovými přechody na dřík - kontrast slabého (vlasového) a silného tahu je maximální - písmo je konstruováno na svislé osy stínů, působí staticky - proporce písma: písmo úzké, střední výška větší, dotahy kratší Osobnosti statické antikvy: Francoise Didot ( ), Paříž Firmin A.Didot ( ), Paříž Giambattista Bodoni ( ), Parma (Itálie) Justus Erich Walbaum ( ), Goslar a Výmar (Nìm.) Pierre Didot ( ), Paříž

50 Klasicistní - statická Antikva Giambattista Bodoni Italský rytec, nakladatel, tiskař a typograf velkého formátu. Tvůrce rozšířeného písma Bodoni. Dosáhl velkého technického zvládnutí řemesla a technologie. To mu umožnilo sebevědomě vytvářet znaky s velmi tenkou vlasovou linií s velmi velkým kontrastem mezi hlavním a vedlejším tahem. Jeho tisk odráží esteticky obyčejný, nevyzdobený styl, v kombinaci s čistotou materiálů. Krása podle Bodoniho Dominuje mu technická zručnost a cit pro patřičnosti. Hledal charakter každého díla, snažil se dojít k výstižnému a dominanntní základu díla. Vždy existuje nějaký klíč jen je těžké jej odhalit. Tiskař musí svůj výběr založit na kultivovanosti a citlivosti. Pokud klíč najde, znaky jsou krásné. Bodoniho kompozice je vždy jednoduchá, lehká. Tituly jsou vyvážené. Formát a stránkování jsou zásadními otázkami. Text je vždy umístěn tak aby mohl tzv. "dýchat". Jako další z typografů tak povýšil typografii do oblasti uměleckých činností hledající harmonii, řád a vnitřní podstatu věcí.

51 Manuel typographique

52 Rozbití mřížky Litografie, rok 1798 Thomas Senfelder Tiskařské techniky používající k tisku pohyblivých liter omezovali grafický design na neflexibilní mřížku. Vše co se tisklo ve velkém bylo omezeno na stanovenou podobu řádek a sloupců. Technika litografie přišla právě včas k osvobození liter od exaktní uspořádané podoby sazby.

53 Průmyslová revoluce (19.století) byla hlavní technologickou, sociálně-ekonomickou a kulturní změnou v pozdním 18tém a počátku 19tého století, která začala v Británii a rozšířila se po celém světě. Během této doby, ekonomika založená na ruční práci, byla nahrazena jedním dominujícím průmyslem a výrobou strojů. Začalo to s mechanizací textilního průmyslu a vývojem techniky odlévání železa. Výroba a rozšiřování obchodu byla umožněna zavedením kanálů, zlepšením silnic a pak železnic. Zavedení parní energie (poháněné především uhlím) a hnacích strojů (hlavně v textilním průmyslu) podpořilo dramatické zvýšení výrobní kapacity. Vývoj obráběcích strojů všech kovů v prvních dvou desetiletích 19. století usnadnil výrobu dalších výrobních strojů na výrobu v jiných odvětvích. Druhá průmyslová revoluce na sebe nedala dlouho čekat. Propuklad ke konci 19.stol. Byla ve znamení elektriky. Parní stroj Jamese Watta

54 Vznik akcidenčních písem Vliv průmyslové revoluce zanechal velký dopad ve všech projevech společnosti. Nevynechal i typografii. Zaváděním strojů přestává být typografie uměleckým řemeslem a stává se průmyslem a velkoprůmyslem. Prvořadá je obchodní prosperita oproti ctění estetických kvalit. Dochází k nadprodukci, konkurenčnímu zápasu a rapidní nutnosti efektivní propagace a často až nevybíravým způsobem zvýšení koupěchtivosti produktů. Jednotný a slohově jednoduchý písmařský rejstřík již nevyhovoval potřebě novosti, efektu ohromení. Na tuto situaci flexibilně reagují písmolijecké firmy, které se do té doby koncentrovali především na oblast produkce vývoje a sazby knižních písem. V tomto proudu a tendenci doby viděli vlastní možnost zvýšení obratu. (Akcidenční = příležitostné, nahodilé) V prvním desetiletí 19. století anglický písmolijecký průmysl uvedl na trh první z několika písem, která byla vyloženě určena k sazbě plakátů, prospektů, insertů a jiných reklamních tiskovin. Vzniklo jich nepřeberné množství a z formálního hlediska jsou až neklasifikovatelné - nezařaditelné. "Jsou příkladem písmařské zrůdnosti a ošklivosti." František Muzika

55 Egyptienky - Charakteristika písma Vincent Figgins, Londýn první egyptienka 1815 Egyptienka je samostatná skupina písem (rod), nemá žádný tvarový ani obsahový vztah k Egyptu, jde o obchodní název. Vznikla ze statické antikvy začátkem 19. století jako jedno z tzv. reklamních písem zesílením patek a odstranìním stínů. - velmi populární v době psacích strojů - nakreslený až zkonstruovaný charakter písma - nestínované písmo (možná mírná diferenciace síly tahů) - ukonèení písmového tahu patkami - patky výrazné (vìtšinou o síle tahu) tzv. deskové, bez nábìhů nebo s malými jemnými obloukovými nábìhy na dřík - proporce písma šířka písma, střední výška i délka dotahů se přizpůsobují vždy konkrétnímu výrazu příslušného typu, vìtšinou jde o širší písmo, s velkou střední výškou (velkými minuskami) a krátkými dotahy - tendence: variabilní písmo s velkým poètem zdobných variant Zdobné varianty lineárního písma serifového jsou: Italienka je charakterizována vysokými hranatými deskami serifů, s nimiž jsou v souladu i takto zesílené horizontální horní a spodní písmové tahy Anglická Italientka 19.stol

56 Charakteristika písma Toskánka dekorativní forma zdobená rozštěpením patek a dříků (nemá žádný vztah k Toskánsku, jde o obchodní název) Antikvová plastická toskánka se srpkovitým štìpením, 19. st. Antikvová plastická toskánka s kruhovým štìpením, 19. st. Antikvová vertikálnì stínovaná toskánka plastická, V. Figgins, kolem r

57 Charakteristika písma Clarendon (anglická egyptienka) oproti egyptienkám má zaoblený náběh deskovité patky do dříku a odlišenou sílu tahů

58 Charakteristika písma Latin - Lineární písmo serifové s trojúhelníkovými serify Grotesky Grotesk je písmem, které se postupně od počátku 19. století stalo konkurentem antikvy, ze které vznikl odstraněním patek a stínů. Jméno grotesk dostalo toto písmo proto, že se zdálo v době svého vzniku natolik zvláštní, neobvyklé, prostě groteskní. Bezserifová písma se stala výrazem moderní doby a existují dnes v tisících variantách. Charakteristika písma: - nakreslený až zkonstruovaný charakter písma - nestínované písmo - ukončení písmového tahu bez patek (bez serifů) kolmo na písmový tah nebo rovnoběžně s osnovou - tah všech částí písmene je opticky o stejné síle - proporce písma šířka písma, střední výška i délka dotahů se přizpůsobují vždy konkrétnímu výrazu příslušného typu - tendence: nespočet rozdílných tvarování základního obrazu písma Tři základní skupiny grotesků jsou: Lineární bezserifové statické písmo (5. skupina) Lineární bezserifové konstruované písmo (6. skupina) Lineární bezserifové dynamické písmo (7. skupina)

59 Jazyk reklamy

60 Psací stroj Další revoluce v technologii zápisu písmových znaků od vynalezení knihtisku Psací stroj zvýšil rychlost psaní natolik, že se psaní dokázalo srovnat s diktováním textu, což představovalo revoluci v administrativě v druhé polovině 19. století. Podobně jako u vzniku písma se psací stroje etablovaly hlavně v obchodní a administrativní sféře, zatímco psaní rukou zůstalo ve sféře soukromé a umělecké. Hansenova Psací koule, 1870, první psací stroj v komerční distribuci. Prototyp Sholes a Glidden psacího stroje z roku 1873, první komerčně úspěšný psací stroj s rozložením kláves QWERTY.

61 Psací stroj Další revoluce v technologii zápisu písmových znaků od vynalezení knihtisku Tlak na rychlost psaní byl velký odhaduje se, že nezávisle vzniklo více než 50 konstrukcí psacího stroje. První koncept Henryho Milla se objevil už v roce 1714, ale trvalo více než 100 let, než Ital Pellegrino Turri přišel s prvním opravdovým psacím strojem (1808). Tento vynálezce také přišel s konceptem kopíráku, tedy způsobu, jak psát najednou více než jednu kopii textu. Během 19. století vznikla celá řada často velmi odlišných konceptů psacího stroje. Zrychlování psaní bylo heslem doby: V polovině století dokázali stenografové a telegrafisté napsat až 130 slov za minutu, zatímco rekordy psaní perem se pohybovaly kolem 30 slov za minutu.

62 Courier Nejznámější podoba písmového znaku psacích strojů - Nediferencovaná šířková proporce - Používá se k propočítání rozsahu stran knihy.

63 Příklady současných nápodob písma psacího stroje

64 Viktoriánská éra.

65 Prerafaelité Kelmscott Press hnutí Arts and Crafts

66 20. století Na počátku 20.století byla Evropa ve znamení nejrůznějších revolučních směrů. Společnost se měnila a typografie samozřejmně s ní. Společenský vývoj provázel i ohromný nárůst informací. Mechanizace reprodukčních prostředků a práce typografů a výtvarníků umožnily tento mediální rozvoj - dokonce se staly nezbytnými pro samotnou společenskou přeměnu. Typografie byla poháněna novými myšlenkami, měnila se pod vlivem všech oficiálních či avantgardních uměleckých směrů první čtvrtiny století: secese kubismu futurismu dadaismu...

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Antika. 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo. Obrázek 20: Řecké písmo. Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma

Antika. 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo. Obrázek 20: Řecké písmo. Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma Antika 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo Obrázek 20: Řecké písmo Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma 9. 8. století Řekové přejali a zdokonalili fénické písmo

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 POLYGRAFICKÉ A TYPOGRAFICKÉ MINIMUM Polygrafie (výrobní odvětví, tiskový průmysl) na rozdíl od typografie (teorie a vývoj

Více

Základy počítačového zpracování textu

Základy počítačového zpracování textu Základy počítačového zpracování textu Výukový materiál projektu Gymnázia Kroměříž Beznákladové ICT pro učitele spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Stručná historie zpracování

Více

14. Historie vzniku písma. Typografie

14. Historie vzniku písma. Typografie 14. Historie vzniku písma www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/14 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Obsah. Obecný popis 4

Obsah. Obecný popis 4 Obsah Obecný popis 4 1 Hladká sazba 5 1.1 Typografické míry................................ 5 1.2 Knižní písmo.................................. 6 1.3 Fonty a jejich vlastnosti............................

Více

DTP - Typografie písma. Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma

DTP - Typografie písma. Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma DTP - Typografie písma Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma Rukopis a zásady jeho tvorby Zásady pro rozumnou komunikaci

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

CENTRUM DIGITÁLNÍCH SLUŽEB MINO

CENTRUM DIGITÁLNÍCH SLUŽEB MINO Obsah Základní pravidla sazby a typografie...- 2 - Základní pravidla hladké sazby...- 2 - Pravidla sazby jednotlivých sazebních prvků a značek...- 2 - Dělení slov...- 5 - Úprava sazby do odstavců...- 6

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura Podle 79, odst. 3 školského zákona stanovuji pro školní rok 2015/2016 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky: Povinné zkoušky: Odborné předměty forma: ústní zkouška Praktická zkouška z odborného

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Typografie - teorie a základní aplikace

Typografie - teorie a základní aplikace Typografie - teorie a základní aplikace Typografie dříve mimo jiné souhrnné označení pro tiskárenský průmysl, později pro grafickou úpravu tiskovin, dnes především nauka o písmu, jeho zákonitostech a správném

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 12. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá DUM Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Antika. 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo. Obrázek 20: Řecké písmo. Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma

Antika. 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo. Obrázek 20: Řecké písmo. Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma Antika 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo Obrázek 20: Řecké písmo Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma 9. 8. století Řekové přejali a zdokonalili fénické písmo

Více

Knihtisk (významné tisky)

Knihtisk (významné tisky) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Knihtisk (významné tisky) semestrální práce Jiří Chmelík Pavla Dušková V Praze dne 7. 1.

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Obsah Základní prvky Koncepce jednotného vizuálního stylu 3 Logotyp Libereckého kraje 3 Jazykové mutace názvu kraje 4 Logotyp Libereckého

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ

TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ 1 MgA. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací 2 CO JE GRAFICKÝ DESIGN 3 4 HISTORICKÝ VÝVOJ PLAKÁTU 5 POČÁTKY plakátů Evropa, 18. - 19. století

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

manuál grafického stylu

manuál grafického stylu manuál grafického stylu Sdružení linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Jednotný

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Základy práce s textem

Základy práce s textem Základy práce s textem Historicky: Obrázky zjednodušené obrázky (piktogramy) písmo kde znak nahrazuje slovo, písmo-klínové, egyptské, fénické, židovské. Z řeckého písma se vyvinula azbuka i latinka. Vynález

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

8. Sazba básní. Typografie

8. Sazba básní. Typografie 8. Sazba básní www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

Sazba knihy, časopisu

Sazba knihy, časopisu Sazba knihy, časopisu Postup práce, typografická pravidla a typické chyby Postup práce: podklady od zákazníka (kvalitní obrázky a texty po jazykové korektuře) návrh (formát knihy, zrcadlo sazby, kompozice

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Jiří Rybička Pokročilé zpracování textů a DTP

Jiří Rybička Pokročilé zpracování textů a DTP Jiří Rybička Pokročilé zpracování textů a DTP c Jiří Rybička, 2004 Co tato kniha přináší? Milí čtenáři, otevíráte-li tento text, zajisté už máte určité zkušenosti s nejrozšířenější aplikací počítačů dneška,

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX. Portrét a jeho proměny Nejslavnější portréty beseda (pracovní sešit, reprodukce obrazů) Hlava spolužáka kresba tužkou, rudkou Seznámí se s podobiznou královny Nofretete, s bystou P. Parléře, připomenou

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Žák rozliší a pojmenuje prvky architektury, malířství a sochařství daných uměleckých epoch uplatní tyto prvky pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů a představ

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

ODBORNÉ PREZENTACE JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST VĚDECKÉ PRÁCE. Eva Juláková e-mail: eva.julakova@seznam.cz Tel: 607 565 211

ODBORNÉ PREZENTACE JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST VĚDECKÉ PRÁCE. Eva Juláková e-mail: eva.julakova@seznam.cz Tel: 607 565 211 ODBORNÉ PREZENTACE JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST VĚDECKÉ PRÁCE Eva Juláková e-mail: eva.julakova@seznam.cz Tel: 607 565 211 Proč tento seminář? Tlak různých systémů hodnocení vědy (všichni píší, nikdo nečte). Work,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Georges Jean ((české vydání 1994). Písmo paměť lidstva. Praha: Slovart, ISBN 80-7145-115-0

Georges Jean ((české vydání 1994). Písmo paměť lidstva. Praha: Slovart, ISBN 80-7145-115-0 TERMINOLOGIE / POJMY / UKÁZKY Pojmy a názvosloví anatomie Pojmy a názvosloví obrazem Charakteristické znaky tiskových písem Klasifikace tiskových písem Písmovník, fontovník Stupnì velikosti písma 1:1 Grafický

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE

GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE UNIVERZITA PALACKÉHO FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE NÁVRHY PRO FIRMU FOLIOFONT Diplomová práce Jméno diplomanta: Robert Janák Studijní obor: Výtvarná výchova pro

Více

Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let)

Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let) Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let)... Užité umění a design stálá expozice Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Expozice představuje nejvýznačnější díla uměleckého řemesla a užitého

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců 2. Český stát v době vrcholného a pozdního

Více