Stav členské základny ACK ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav členské základny ACK ČR"

Transkript

1 PRO ČLENY prosinec 2012 Stav členské základny ACK ČR VÍTÁME NOVÉ ČLENY řádné členství: Valeon - Cool Tour Agency, Alexandr Grišín, Lomená 286, Zbuzany - Praha západ, Vážené kolegyně a kolegové, Co je pro nás všechny spravedlivé je to,že jsme všichni zase o rok starší.čeká nás další rok a jen na nás záleží jaký bude.víme,že nám nikdo nepomůže a známe motto Štěstí přeje připraveným Věříme, že společně zvládneme úskalí které nám zákonodárci připravili. Dostáváte do rukou poslední číslo Zpravodaje 2012.Chci využít této příležitosti,abych Vám popřál v roce 2013 mnoho obchodních i osobních úspěchů a držím Vám palce. Hodně štěstí přeje Váš Viliam Sivek která splnila podmínky vstupu do ACK ČR a žádný člen ACK ČR neměl k jejímu přijetí připomínky. přidružené členství: Lapis Diamond s.r.o., Bulent Güney, Václavské nám.66, Praha 1. Firma provozuje největší klenotnictví v Praze s bohatou nabídkou a službami výroby na zakázku a oprav šperků. Celkový počet členů ACK ČR činí 270, z toho 187 řádných a 83 přidružených členů. Přihlášku k přijetí za řádného člena předložily: CK Mouzenidis Travel s.r.o., Miltiadis Laidis, Jindřišská 24, Praha 1, kterou doporučují členské organizace Siam Travel International, Sivek Hotels a Marco Polo International CA Premiant City Tour s.r.o., Ing. Zbyněk Černý, Nekázanka 11, Praha 1, kterou doporučují členské organizace Prague Inspiration a CK Best Tour. Všichni členové se vyzývají, pokud budou mít k přijetí těchto CK/CA připomínky, aby je zaslali sekretariátu do Zájem o členství projevil a přihlášku obdržel: hotel Flora Olomouc. ACK ČR Lípová 15, Praha 2, tel: ,

2 Zprávy z jednání představenstva ACK ČR Prosincového zasedání představenstva dne se zúčastnili: Viliam Sivek, JUDr. Vladimír Dolejš, Mgr. Zdeněk Kříž, Petr Krč, Jan Papež, Richard Bílý, Milan Kittner, PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová; Michal Veber, Ing. Eva Mráčková, Mgr. Lenka Čechurová, Vladana Slámová. Z jednání vyplynuly tyto závěry a informace: 1. Příprava novely zákona č.159/1999 Sb. Byla podána informace o jednání na MMR v návaznosti na připomínkové řízení, které se uskutečnilo ACK ČR se podařilo snížit navrhovaný limit minimální pojistné částky oproti původnímu návrhu ve výši Kč na Kč. 2. MMR získá nově mnohem silnější pravomoci při zjištění nezákonného chování CK, konkrétně bude mít možnost pozastavit činnost CK, tedy neumožnit CK dále uzavírat cestovní smlouvy a vybírat platby od klientů. Toto opatření bude uplatňováno především v případě, kdy neseriózní CK přestože je de facto v úpadku (jejím klientům nejsou poskytovány služby ) odmítá úpadek vyhlásit a naopak nadále uzavírá nové cestovní smlouvy a vybírá platby. Toto opatření se nijak nedotkne 99% procent cestovních kanceláří, které podnikají seriózně a naopak je ochrání před negativním dopadem mediálních kauz souvisejících s neseriózním jednáním některých subjektů, které dnes velmi dobře využívaly zákonné mezery dané časovými lhůtami platnými pro správní řízení živnostenských úřadů. 3. s ohledem na velmi úzkou provázanost instrumentu bankovní záruky do mnoha dalších zákonů a vyhlášek a s tím související časovou náročnost na jejich novelizace (mimo zákona 159/99 Sb.) se nepodařilo prosadit bankovní záruku, jako alternativu k pojištění záruky pro případ úpadku již do této novely. Se zástupci MMR bylo dojednáno, že se od ledna začne pracovat na další novelizaci (i dalších potřebných zákonů) tak, aby byla bankovní záruka jako alternativa k pojištění záruky pro úpadku do zákona 159/99 Sb. co nejdříve implementována. Zástupci ACK ČR budou tuto záležitost i nadále iniciovat. 4. v novele zákona 159/99 Sb. bude přesněji stanovena povinnost uvádět v případě on-line prodeje jméno CK (tour operátora), jehož zájezd je nabízen, a sice na stejné úrovni internetové stránky jako ostatní údaje o zájezdu. Toto ustanovení je nejen v souladu se záměry směrnic EU, ale také především v zájmu klientů, pro které je (s ohledem na předchozí pozitivní či negativní zkušenosti s jednotlivými CK) velmi důležitým aspektem pro rozhodnutí o koupi zájezdu právě informace, která CK zájezd pořádá. 2

3 5. MMR povede veřejně přístupnou (webovou) databázi pojištěných CK kde budou i k dispozici pojistky jednotlivých CK. MMR na jednáních akceptovalo námitku ACK ČR, že nebude zveřejňována výše pojistné částky, neboť by to klienty mátlo (resp. opticky směrovalo k velkým CK) a zároveň hrubým způsobem narušovalo právo CK na obchodní tajemství pramenící ze vztahu CK a pojišťovna. MMR však tento dohodnutý princip nedodrželo a do materiálu pro jednání vlády předložilo zveřejnění vč. pojistné částky. ACK ČR proti tomu důrazně protestuje a bude požadovat odpovídající změnu při projednávání/schvalování návrhu novely. O dalším vývoji budou členové informováni. Představenstvo žádá všechny, kdo mají kontakty na poslance, aby laskavě informovali sekretariát a zvýšili lobbovací potenciál ACK ČR. Po schválení zákona zorganizuje ACK seminář s pojišťovnami ohledně pojistných podmínek a dále zpracování manuálu ohledně nových povinností CK. 2. ACK ČR na veletrhy GO a Regiontour 2013 Brno Doprovodný program Asociace podobně jako v předchozích letech organizuje v rámci veletrhu GO 2013 doprovodný program na podiu v hale F. Zájemci z řad vystavovatelů zde mají možnost prezentovat návštěvníkům veletrhu svůj produkt, katalog, popř. destinaci. K dispozici bude zvuková technika a dataprojektor. Stále jsou ještě k dispozici některá volná místa, v případě zájmu kontaktujte Lenku Čechurovou: popř ZÁJEZD pro odborné návštěvníky Předseda Asociace Viliam Sivek vyjednal pro členy, kteří na veletrzích v Brně nevystavují, možnost celodenního zájezdu z Prahy na oba veletrhy včetně vstupu zdarma - za podmínky, že se zúčastní dostatečný počet členů (minimálně 45). Nabídku zájezdu obdrželi členové samostatným mailem dne 5.12., uzávěrka závazných přihlášek je 8.1. Výhodné podmínky pro členy ACK ČR na veletrhu GO 2013 UBYTOVÁNÍ Připomínáme, že Asociace vyjednala pro své členy možnost výhodného ubytování během veletrhu GO/Regiontour 2013 v OREA Hotelu Voroněž 1****. Pro řádné i přidružené členy ACK ČR platí tyto ceny za ubytování v pokoji standard hotelu Voroněž 1 ****: jednolůžkový pokoj Kč za jednu noc, dvoulůžkový pokoj Kč za jednu noc. Objednávky zasílejte na a na objednávce nezapomeňte uvést, že jste členy ACK ČR. Kopii prosíme zaslat sekretariátu ACK ČR na: 3

4 3. ACK ČR na veletrhu Holiday World 2013 Praha Tajemník Michal Veber a manažerka účasti ACK ČR na veletrhu Vladana Slámová podali informaci o přípravě účasti Asociace na veletrhu Holiday World, který se bude konat února Všichni členové Asociace obdrželi od sekretariátu zvýhodněnou nabídku k účasti ve společné expozici. Neziskové organizace z řad přidružených členů obdrželi speciální nabídku rovněž samostatným em. Ve spolupráci s přidruženým členem a organizátorem veletrhu, společností Incheba bude Asociace organizovat sobotní doprovodný program pro širokou veřejnost za účasti zahraničních centrál cestovního ruchu. 4. Společná distribuce katalogů touroperátorů ACK ČR nabídla členským touroperátorům (outgoingu, DCR) v případě dostatečného zájmu touroperátorů a prodejců společnou hromadnou distribuci katalogů touroperátorů tak, aby oni i jejich prodejci ušetřili čas i náklady a mohli si předat katalogy z jednoho místa. Vzhledem k malému počtu skutečných zájemců zorganizoval místopředseda ACK ČR P. Krč komornější společnou prezentaci katalogů, která se uskuteční v Praze a Hradci Králové, v Brně a v Ostravě. 5. Pražský právnický podzim Kulatého stolu na téma Cestovní ruch, konaného v rámci " Pražského právnického podzimu" v pražském hotelu Christie dne , se za ACK ČR aktivně zúčastnil místopředseda JUDr. Vladimír Dolejš. Za účasti především soudců a státních zástupců z různých českých regionů se řešily a konzultovaly otázky problematiky současné a budoucí legislativy - především živnostenského zákona a právních předpisů v oblasti cestovního ruchu - 159/99 a novel, Občanského a Obchodního zákoníku. 6. Fórum cestovního ruchu Pardubice Fóra cestovního ruchu organizovaného CzechTourismem ve dnech v Pardubicích, se jako přednášející účastnil místopředseda ACK ČR Petr Krč. Ve svém vystoupení vyzval účastníky konference - tvůrce produktových projektů v ČR, aby informovali prostřednictvím ACK ČR touroperátory v incomingovém i domácím cestovním ruchu včas o připravovaných produktových projektech v regionech ČR tak, aby mohli tyto produkty zakomponovat do své nabídky pro zahraniční i tuzemské klienty. 4

5 7. O průvodcovské činnosti na půdě Poslanecké sněmovny Dne 1. listopadu se PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová účastnila jednání pracovní skupiny k problematice průvodcovské činnosti, která vznikla při Podvýboru pro cestovní ruch Poslanecké sněmovny. Setkání řídila Ing. Jana Fischerová, CSc, poslankyně PSP ČR. Jednání se účastnili senátor RNDr. Miloš Vystrčil, zástupci MPO, MMR, ACČKA, Asociace průvodců, Sdružení průvodců a akademické půdy. V průběhu jednání se hovořilo o stavu průvodcovské činnosti v České republice. Přítomní se shodli na tom, že kvalita průvodcovské činnosti je velmi důležitá. Za výběr průvodců, kteří vykonávají činnost pro cestovní kancelář nebo agenturu nese odpovědnost CK nebo CA. Průvodci, kteří nabízejí své služby jako OSVČ na vlastní jméno a vlastní odpovědnost přímo klientům, v současné době bohužel příliš kontrolováni nejsou. Mezi přítomnými byl nesoulad v otázkách, zda a jakým způsobem průvodcovskou činnost regulovat a kontrolovat. Po dlouhém jednání se zúčastněné strany dohodly, že do konce listopadu zašlou své vyjádření o představě uspořádání budoucího stavu. Asociace cestovních kanceláří ČR podpořila stanovisko Asociace průvodců a Sdružení průvodců ve věci potřeby regulace průvodcovské činnosti a zejména kontroly tzv. černých průvodců. Situace v některých oblastech, např. v centru Prahy, kde průvodcovské služby bývají nabízeny velmi nedůstojným způsobem, začíná být neúnosná. 8. Prezentace Czechtourism, NPÚ a ACK ČR pro incomingové CK/CA PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová se účastnila několika prezentací, které již tradičně pořádá Czechtourism ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a ACK ČR pro incomingové CK a CA. Mgr. Petr Svoboda, náměstek generální ředitelky pro správu památkových objektů seznámil zástupce CK a CA se zimním provozem na hradech a zámcích, spravovaných NPU a také poskytl informace o připravovaných věrnostních programech. Poslední setkání dne 23. listopadu bylo určeno pro majitele a kastelány soukromých památkových objektů. Dr. J. Kopřiva Myslivcová přednesla prezentaci na téma "Spolupráce cestovních kanceláří a cestovních agentur s památkovými objekty". V následné diskusi byly řešeny otázky jako např. včasná informovanost CK a CA o připravovaných akcích, odborná a jazyková kvalita objektových průvodců, provize z prodaných vstupenek, možnost bezhotovostních plateb vstupného atd. Národní památkový ústav i soukromé památkové objekty vyjádřily velký zájem o spolupráci s cestovními kancelářemi a agenturami. Současně vyjádřily svou připravenost jednat o podmínkách spolupráce a překonávání vzájemných bariér. 5

6 9. Profesní rekvalifikace - Jednání sektorové rady pro cestovní ruch JUDr. Vladimir Dolejš a PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová se účastnili 27. listopadu jednání Sektorové rady pro cestovní ruch, která má mj. za úkol řešit požadavky při rekvalifikaci na profese v cestovním ruchu, konkrétně v činnostech ubytování, stravování a pohostinství a cestovních kanceláří a agentur, jakož i jiných rezervačních a souvisejících činností (dle NACE) vč. průvodců. Zástupci ACK ČR vypracovali a předložili návrh profesní kvalifikace pro kvalifikaci Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury, který bude nyní podstoupen dalšímu schvalovacímu řízení. Následně budou členové ACK ČR informováni. 10. Předseda ACK ČR v akademické radě VŠO Praha Předseda ACK ČR Viliam Sivek byl znovu jmenován členem akademické rady Vysoké školy obchodní v Praze. Na prvním zasedání nově ustavené akademické rady vystoupí s příspěvkem na téma zaměstnatelnost absolventů VŠO, požadavky na jejich znalosti a dovednosti. Cílem je prohloubit spolupráci VŠO a ACK ČR tak, aby zaměření studia a jeho propojení s praktickými zkušenostmi a potřebami praxe napomohlo absolventům školy lépe najít uplatnění a aby pro CK/CA - své budoucí zaměstnavatele byli od samého začátku skutečnou posilou. 11. Konference o hradu a katedrálách: Wawel a Pražský hrad PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová informovala o velmi zajímavé konferenci, kterou pořádal arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka v Mladotově domě v Praze a které se účastnili i někteří členové ACK ČR. Na konferenci vystupovali spolu s kardinálem Dukou i arcibiskup krakovský kardinál Stanislaw Dziwisz, Jacek Urban a architekt Zdeněk Lukeš, který účastníky provedl katedrálou Sv.Víta s důrazem na souznění starých a nových uměleckých prvků. Vyzdvižen byl význam obou komplexů pro dotyčný národ: jako jediné komplexy na světě Pražský hrad stejně jako Wawel soustřeďují současně panteon, hrad i katedrálu. Pražský hrad nadto jako jediný uschovává i korunovační klenoty, které jsou v originále vystavovány jen při mimořádných příležitostech. Konference vyústila ve výzvu, aby průvodci přiblížili turistům ne změť letopočtů, ale význam a ducha těchto objektů. Kardinál Duka avizoval, že uvažují o licencování průvodců k výkladu vzhledem k nedobrým zkušenostem s prováděním turistů po katedrále. 12. TTG Travel Awards vítězství patří členům ACK ČR I v nově koncipované soutěži TTG Travel Awards se na prvních místech umístili suverénně členové ACK ČR, takřka ve všech kategoriích: absolutním vítězem s nejvyšším počtem hlasů ve všech kategoriích se stal Čedok. nejlepší CK pro Evropu, Střední Východ a severní Afriku je Čedok, následovaný CK Exim Tours, Firo Tour a Eso Travel, nejlepší CK pro subsaharskou Afriku se staly CK Eso Travel, Adventura, Exim Tours a Čedok, 6

7 nejlepší CK pro Asii, Austrálii a Oceánii je Eso Travel následovaný CK Čedok, China Tours, Siam Travel International a Adventura nejlepší CK pro Ameriku se staly Amerika Tours, následovaná CK Eso Travel, Čedok, Adventura a Exim Tours nejlepší CK pro dovolenou u moře Exim Tours, následovaný CK Čedok, Fischer, Eso Travel a Firo Tour nejlepší CK pro cestování za kulturou, památkami a dobrodružstvím Adventura, Čedok, Eso Travel, Firo Tour a Exim Tours nejlepší CK pro zimní turistiku Nev-Dama, následovaná CK Čedok, Neckermann, Fischer a Exim Tours nejlepší CK pro pobyty v ČR Čedok, Atis, Régio, Slan Tour a Adventura pojišťovnou s nejlepším cestovním pojištěním ERV pojišťovna. Představenstvo všem oceněným gratuluje a přeje hodně spokojených zákazníků i v novém roce. ACK ČR PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU PODNIKÁNÍ ACK ČR podala v listopadu oznámení neoprávněného podnikání subjektů, které nabízejí zájezdy, aniž mají koncesi cestovní kanceláře: Cestovní agentura B4B spol. s r.o. - TM Tour, s místem podnikání Slovenská 724/14, , Liberec, IČ podáno oznámení - běží lhůta pro odpověď. Podnikatel Antonín Tihelka - TIMA, s místem podnikání Jesenická 1934/6, Krnov, IČ podáno oznámení - běží lhůta pro odpověď. Podnikatelka Jitka Fialová, kontaktní adresa: Filmová 511, , Zlín Kudlov, která zajišťuje zájezdy do Jihoafrické republiky - podáno oznámení - běží lhůta pro odpověď. Společnost Sea Lady o.s., IČ: , se sídlem Kútíky 638, Zlín - Prštné, která nabízí na svých webových stránkách zájezdy - podáno oznámení - běží lhůta pro odpověď. Zároveň ACK ČR podala podnět ČOI ohledně neuvádění konečné ceny zájezdu jedné CK. Reakce na minulá podání: Michal Zeman VÝLETNÍ KLUB po urgenci jsme obdrželi vyjádření Živnostenského odboru Prahy 4 s tím, že podnět byl k prošetření postoupen ÚMČ Praha 2. 7

8 ZPRÁVY Z AKCÍ ACK ČR Prezentace sekce památek: Speculum Alchemiae Prague Dne 6. Listopadu t. r. se uskutečnila prezentace Muzea Speculum Alchemiae - Zrcadlo alchymie, které se nachází v Haštalské ulici číslo 1 v samém centru Prahy. Členy ACK ČR přivítala předsedkyně sekce PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová spolu s představiteli muzea panem L. Horvathem a p. Dr. Ing. Fajmonem, MBA. Tento malý dům má velmi pozoruhodné osudy. Patří k nejstarším domům v Praze a na konci 19. století byl spolu s ostatními domy na židovském Josefově určen k demolici. Není dosud jasné, proč se tak stalo, ale je jisté, že nakonec zbořen nebyl. V době velkých povodní Prahy v roce 2002 majitel domu zjistil, že sklepení je větší než se původně předpokládalo. Po odklizení naplavenin se objevily prostory se zbytky alchymistických pecí z konce 16. století. Prostory prošly velmi náročnou rekonstrukcí a v letošním roce zde bylo otevřeno komorní muzeum. Prohlídka podzemí domu, kterým nás provedl osobně pan Dr..Ing. Blahoslav Fajmon, MBA, který jako Rudolf II. poutavě vyprávěl o historii domu, jeho rekonstrukci, budování expozice i současném stavu. V několika místnostech jsme viděli různé pece, nejen na destilaci elixíru, ale i na výrobu zlata. Viděli jsme i potřebné baňky a nástroje, které se k jeho výrobě používaly. Renesanční expozice tohoto typu v Praze doposud chyběla a velmi zajímavá prohlídka pro nás byla nezapomenutelným zážitkem. Na závěr jsme se seznámili s elixírem věčného mládí, který se vyrábí dle prastaré receptury ze 77 bylinek a je možné ho v muzeu zakoupit. Zařazení prohlídky muzea je vhodné pro žáky a studenty. Stejně tak je zajímavé např. pro dospělé klienty v rámci pořádání zážitkových prohlídek, protože v rámci prohlídky lze objednat nejen klasický průvodcovský výklad, ale i např. výklad Rudolfa II, přítomnost alchymisty a dalších historických postav. Pro další informace a jednání o zařazení objektu do Vašich programů kontaktujte Adresa: Haštalská 1, , Praha 1 Telefon: p. Ludevít Horvath a Dr. Ing Blahoslav Fajmon MBA 8

9 LISTOPADOVÝ KLUBOVÝ DEN Listopadový Klubový den Asociace cestovních kanceláří České republiky, který se konal v Návštěvnickém centru Staropramen, se věnoval hlavně problematice co a kdy má přinést avizovaná novela zákona č.159/1999 Sb. S ubývajícím časem do konce roku přibývá na intenzitě a počtu jednání, a proto to, o čem ACK ČR informovala na svém semináři v rámci veletrhu MADI, doznalo dalšího vývoje natolik, že za tři neděle bylo zase o čem debatovat bezmála hodinu, přičemž některé otazníky přetrvávají. Místopředseda ACK ČR a předseda touroperátorské sekce Mgr. Zdeněk Kříž hovořil o jednáních představitelů ACK ČR v tomto směru na ministerstvu pro místní rozvoj i na ministerstvu financí. Přesný text návrhu tak, jak půjde na jednání vlády, ještě není znám. Nicméně exekutiva má zájem na rychlém projednání novely v režimu legislativní nouze tak, aby postihla hlavní sezónu roku 2013, tedy s očekávanou platností od Má-li tento záměr vyjít, nebude možno návrh v parlamentu nijak upravovat novela by musela projít v prvním čtení. Co se tedy podařilo vyjednat a s čím se naopak cestovní kanceláře budou asi muset smířit. Ve snaze o co nejpřesnější dohled nad ochranou klientů cestovních kanceláří v případě jejich úpadku MMR do prvních návrhů novely zapracovalo řadu administrativních povinností pro cestovní kanceláře, které de facto dublovaly současnou praxi při uzavírání pojistných smluv a byly by proto nadbytečné a zatěžující. ACK ČR prosazovala, že je věcí pojišťovny, které údaje pro uzavření pojistné smlouvy požaduje klienta se týká pouze případné plnění ze strany pojišťovny. Toto administrativní zatížení se Asociaci podařilo z návrhu odstranit. Rovněž tak se podařilo přesvědčit, že nelze zveřejňovat celé znění pojistných smluv ani výši pojistných částek, protože to by bylo pro klienty matoucí a znevýhodňovalo by to malé cestovní kanceláře. Na čem bohužel exekutiva trvá, je stanovení minimálního limitu pojistné částky. ACK ČR sice uplatňovala argumenty, že úzce specializované cestovní kanceláře stejně jako některé incomingové firmy mají obrat za zájezdy malý a přitom jde o velmi spolehlivé firmy, takže pro pojišťovny mohou být zcela bez rizika a po létech spolupráce i bez námahy. MMR přesto navrhovalo minimální limit pojistné částky 5 mil. Kč, což odpovídá obratu za zájezdy ve výši cca 15 mil. Kč. Při dalších jednáních proto ACK ČR požadovala alespoň snížení této částky na minimum. Kolik to nakonec bude, nebylo známo. V každém případě limit povede k tomu, že různé subjekty organizující malý počet zájezdů budou mít tendenci rozmnožit řady šedé zóny, jak na to upozornili představitelé ACK ČR na jednáních a poukázali i účastníci Klubového dne v diskusi. Jak v diskusi sdělili zástupci pojišťoven ERV Ing. Landík a Union P. Salavec, větší část jejich klientů má obraty pod navrženým limitem. Pro podnikatele samozřejmě není kruciální ani tak výše pojistné částky jako výše pojistného. Budou-li tedy pojišťovny rozumné, tak si jejich dosavadní zákazníci přijatelné podmínky vyjednají, přinejmenším vyjádření Ing. Landíka/ERV a P.Salavce/Union pojišťovna tomu nasvědčovala. Pro pojišťovny je jistým ukazatelem i výše spoluúčasti a budou stejně jako dosud ochotny s cestovními kancelářemi jednat o individuálních podmínkách. Horší to bude pro nově vznikající cestovní kanceláře, respektive pro již existující agentury, které by chtěly koncesi získat. ACK ČR prosazovala zařazení dalších forem záruky jako konkurenci monopolu pojišťoven, a sice bankovní záruku. To je bohužel kvůli návaznosti na další zákony v takto rychlém procesu nemožné. 9

10 Budeme to ale požadovat v rámci další novely, která musí následovat. MMR to slíbilo jenže stejný slib ACK ČR obdržela již letos na jaře. Novinkou novely bude dozorující odpovědnost MMR, které při zjištění nezákonného jednání nějaké cestovní kanceláře (úmyslné oddalování vyhlášení úpadku) bude moci pozastavit její koncesi (tedy další prodej zájezdů) až do doby rozhodnutí správního orgánu. Novinkou pro cestovní agentury bude zpřesnění, jak musí uvádět organizátora zájezdu, jehož produkt on-line nabízejí. Zájemce o zájezd musí mít možnost dozvědět se, která CK zájezd pořádá, aniž by si musel hrát na detektiva či tucetkrát proklikávat. Informace o organizátorovi by měla po novele být přístupná na stejné úrovni s cenou konkrétního zájezdu. ACK ČR takové zpřesnění podporuje, i když si je vědoma toho, že bude nutno hledat rozumnou míru dohody mezi oběma partnery, aby se cestovní agentury nestaly neplacenou reklamou cestovních kanceláří. V následující diskusi se probírala otázka neoprávněného podnikání nejrůznějších subjektů a možnosti jejich postihů. ACK ČR v tomto směru spolupracuje s MPO a živnostenskými úřady, vystupuje na jejich školení a podává podněty. Ze zcela jiného soudku bylo následující vystoupení Mojmíra Mikuly, který by měl od ledna vést zahraniční zastoupení CzechTourism v Moskvě. Seznámil přítomné s výsledky nedávného průzkumu a s tím, na které cílové skupiny se hodlá orientovat: města nad 100 tis. obyvatel, osoby s minimálně středoškolským vzděláním a v aktivním věku, což jsou Rusové s pozitivním vztahem k cestování. Má vytipováno 15 hlavních touroperátorů, se kterými by se chtěl pravidelně čtvrtletně scházet. Výsledky průzkumu ČCCR najdete na C3%A9;orderby=novinky. Tipem pro nabídku pro cestovní kanceláře a agentury byla následná prohlídka Návštěvnického centra Staropramen, které na rozdíl od většiny pivovarů vsadilo na nejmodernější formy audiovizuální prezentace, v ČR docela ojedinělé. Prohlídka končila nejen u pípy, ale v tomto případě také u bohatého, originálního a velmi chutného studeného i teplého bufetu, takže sem lze přivést i incentivní apod. akce. Přivést i přivézt, protože na dvoře na nás čekala prohlídka autobusového parku Data Autotrans od mikrobusů po velké autokary; flotilu Data Autotrans od osobních aut po šedesátimístné autokary si můžete prohlédnout na Kontakty: Návštěvnícké centrum Staropramen, Pivovarská 9, Praha 5, Rezervace: První návštěvnická s.r.o., Terezie Winkelhöferová, Sales Director, tel , Data Autotrans, Voctářova 261/6, Praha 8 - Libeň, 18200, tel , , 10

11 POZVÁNÍ NA KLUBOVÉ DNY PROSINEC Na prosinec nabídla ACK ČR svým členům ve středu se symbolickým datem přátelské výjezdní setkání v Žatci s prohlídkou Chrámu chmele a piva (vč. klášterní zahrady a galerie) a přátelského posezení. Vzhledem k nízkému počtu zájemců jsme byli nuceni tuto akci stornovat. LEDEN V lednu ACK ČR připravila pro členy tři zajímavé akce: vánočně novoroční setkání členů incomingové sekce a sekce památek na téma: "Co trápí incomingové cestovní kanceláře a agentury" Jednání moderuje JUDr. Vladimír Dolejš a PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová. Setkání se uskuteční od 10:00 hodin, Mediální centrum Orbis - Czechtourism, Praha 2. celodenní autobusový zájezd s prohlídkou veletrhů GO a Regiontour 2013 dne (uskuteční se pouze v případě dostatečného zájmu odborníků). Kulinářský den Asociace - na poslední lednový týden jsme pro Vás připravili kulinářskou show, která nahradí klasický Klubový den a představí další možnosti nabídky služeb pro turisty. Datum a místo konání budou upřesněny později. NABÍDKY A INFORMACE PRO ČLENY ACK ČR Mapy centra Prahy pro ruské turisty Členská organizace Global Blue poskytla pro členy ACK ČR, kteří poskytují služby ruským turistům v Praze, mapy širšího centra Prahy s návodem na postup při vrácení DPH v ruštině. Incomingové firmy, které mají o tyto mapy zdarma pro své turisty zájem, nechť se hlásí sekretariátu ACK ČR nebo tel Neváhejte - nabídka map platí do vyčerpání zásob. KALENDÁŘ AKCÍ ACK ČR od 10 hod. setkání sekcí incomingové + památek, Mediální centrum Orbis, CzechTourism, Vinohradská 46, Praha od 15 hod. zasedání představenstva, Best Western Hotel Kampa, Všehrdova 16, Praha celodenní zájezd na GO+Regiontour Brno, POZOR POUZE PŘI VÍCE NEŽ 45 ZÁVAZNĚ PŘIHLÁŠENÝCH Poslední týden v lednu Kulinářská show, datum a místo budou upřesněny Praha, 6. prosince

12 12 Představenstvo a sekretariát přejí všem členům hezké prožití vánoc a úspěšný start do nového roku 2013.

ZPRAVODAJ PRO ČLENY leden 2014

ZPRAVODAJ PRO ČLENY leden 2014 ZPRAVODAJ PRO ČLENY leden 2014 Nepřehlédněte Veletrh GO & Regiontour Brno 16.-19. ledna 2014 Zveme všechny k návštěvě našeho stánku č. 059 v pavilonu F a dále nás také naleznete v rámci expozice CzechTourism

Více

Stav členské základny ACK ČR

Stav členské základny ACK ČR PRO ČLENY leden 2013 Stav členské základny ACK ČR VÍTÁME NOVÉ ČLENY řádné členství: Vážené kolegyně a kolegové, Čím dál víc se ukazuje, jak nelze v naši zemi předpokládat pomoc nám podnikatelům a jak jsme

Více

na trhu cestovního ruchu

na trhu cestovního ruchu Asociace cestovních ch kanceláří České republiky Více než 20 let zastupuje zájmy z subjektů na trhu cestovního ruchu Asociace cestovních ch kanceláří České republiky SDRUŽUJE UJE Cestovní kanceláře e a

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY PROSINEC 2013

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY PROSINEC 2013 PRO ČLENY PROSINEC 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Nové podmínky pro práci cestovních kanceláří od 1. ledna 2014 Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník (NOZ) a tím i nová legislativní pravidla. Ta

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY ZÁŘÍ 2013

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY ZÁŘÍ 2013 PRO ČLENY ZÁŘÍ 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Konference o církevní turistice Ve spolupráci s Metropolitní kapitulou jsme pro Vás připravili na 9. října 2013 konferenci Turistika a církev vzájemné propojení a přínosy.

Více

Přínosy regionálního cestovního ruchu

Přínosy regionálního cestovního ruchu Přínosy regionálního cestovního ruchu Spolupráce s cestovními kancelářemi a agenturami PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová členka představenstva ACK ČR, předsedkyně sekce Památek a významných turistických

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY KVĚTEN 2013

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY KVĚTEN 2013 PRO ČLENY KVĚTEN 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Návrh novely zákona č.159/1999 Sb. Návrh novely zákona č.159/1999 Sb. projednala vláda dne 2. května 2013 a po připomínkách znovu 15. května 2013. Původní znění předložené

Více

Zprávy z jednání představenstva ACK ČR

Zprávy z jednání představenstva ACK ČR ZPRAVODAJ PRO ČLENY BŘEZEN 2015 V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE Snídaně COT k novele zákona č.159/1999 Sb. Italský workshop Jednání předsedy ACK ČR s MHMP Konference Jihlava ACK na veletrhu Holiday World 19. -

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

ZPRAVODAJ. Nepřehlédněte. Klubový den Asociace 26. března 2014 od 15 hodin. Seminář Nový občanský zákoník a podnikání

ZPRAVODAJ. Nepřehlédněte. Klubový den Asociace 26. března 2014 od 15 hodin. Seminář Nový občanský zákoník a podnikání ZPRAVODAJ PRO ČLENY březen 2014 Nepřehlédněte Klubový den Asociace 26. března 2014 od 15 hodin Co nám vláda a ministerstvo uchystá, bude nám pomáhat? V čem a jak? Přijďte se zeptat na to, jaké jsou pohledy,

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Právní úprava cestovního ruchu v České republice III

Právní úprava cestovního ruchu v České republice III Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Právní úprava cestovního ruchu v České republice III VY_32_INOVACE_EKO.3.05

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 27. února 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k zápisu)

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY ŘÍJEN 2013. Nový občanský zákoník

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY ŘÍJEN 2013. Nový občanský zákoník PRO ČLENY ŘÍJEN 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Nový občanský zákoník Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a tím i nová legislativní pravidla. Vzhledem k šíři problematiky jsou připraveny pro členy

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY BŘEZEN 2013. Park Mirakulum a tankodrom Milovice

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY BŘEZEN 2013. Park Mirakulum a tankodrom Milovice PRO ČLENY BŘEZEN 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Park Mirakulum a tankodrom Milovice Vážené kolegyně a kolegové, ve chvíli, kdy se Vám dostává do rukou tento Zpravodaj, máme v čerstvé paměti naše setkání Perspektivy

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky: 201502 CZ61388980

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky: 201502 CZ61388980 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky: 201502 Název zakázky: Konference SSC 2016 Předmět zakázky: Organizační zajištění konference Solid State Chemistry 2016 Datum vyhlášení

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY

NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY Turecko Bulharsko Skiathos Skopelos Thassos Rhodos Kréta Kos Mallorca Chorvatsko Černá Hora Česká republika Slovensko Lázně a wellness on-line rezervace www.kovotour.cz

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY zákazníci

OBCHODNÍ PODMÍNKY zákazníci SHOWBOOK.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY zákazníci Objednatel objednávkou stvrzuje souhlas s obchodními podmínkami. Objednávku lze provést prostřednictvím objednávkového formuláře na webu showbook.cz, nebo zasláním

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Únorový Klubový den. Business trip do Maďarska. Pojištění CK pro případ úpadku

NEPŘEHLÉDNĚTE. Únorový Klubový den. Business trip do Maďarska. Pojištění CK pro případ úpadku PRO ČLENY únor 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Únorový Klubový den Vážené kolegyně a kolegové, za námi jsou hlavní veletrhy sezony. Pražský Holiday World a brněnský GO & Regiontour. Před námi je hlavní sezona. Již

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

2. ročník Konference Národních geoparků

2. ročník Konference Národních geoparků Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba se záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Autorská práva - seminář - Praha, Brno, Ostrava. Workshop s italskými regiony

Autorská práva - seminář - Praha, Brno, Ostrava. Workshop s italskými regiony ZPRAVODAJ PRO ČLENY ÚNOR 2015 NEPŘEHLÉDNĚTE Autorská práva - seminář - Praha, Brno, Ostrava Vážené kolegyně a kolegové, na lednovém Klubovém dni jsme se divili a měli husí kůži při pomyšlení, co vše musíme

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin 14. - 16. ledna 2010 Hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice Česká republika ORGANIZÁTOŘI Horní Nová Ves 108 507 81 Lázně Bělohrad tel.: +420 493 793 249 fax.: +420 493 793 249 frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Více

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH a ZDRAVOTNÍ

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Klub plynárenské historie VŠB TU Ostrava 22. - 23. 10. 2015 Kongresový sál VŠB TU 17. listopadu 15/2172 Ostrava - Poruba pod záštitou Mediální partneři I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZEMNÍ PLYN I ENERGIE ZE

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 10. a 11. března 2015 kongresové centrum JEZERKA Seč - Ústupky Povolební ohlédnutí aneb JSME V TOM ZASE ZÁKON O OBCÍCH aktuální výklad a judikatura Problematická

Více

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner liberec hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 25. 26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem Finanční

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT?

PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT? BAREVNOST cervena C 0 M 91 Y 100 K 23 seda C 40 M 33 Y 33 K 0 PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT? Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. března 2010 organizuje Český institut interních auditorů

Více

odbor ŽPaZ, KÚ Moravskoslezského kraje asistent ředitelky, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

odbor ŽPaZ, KÚ Moravskoslezského kraje asistent ředitelky, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. Záštitu nad konferencí převzal: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Statutárního města Ostrava Mgr. Tomáš Úlehla místopředseda poslaneckého

Více

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ve spolupráci s Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Seminář studentů ÚFCH JH 2009 19.-21.5.2009. Doprava

Seminář studentů ÚFCH JH 2009 19.-21.5.2009. Doprava Doprava účastníků semináře bude zajištěna autobusem (tam i zpět): 19.5. - odjezd od ústavu do Liblic ca v 15 hodin z parkoviště před ústavem (bude ještě upřesněno). 21.5. - příjezd zpět do Prahy je plánován

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zasedání orgánů SLM. Zpráva o činnosti SLM ČR/ období 03+I. pol.04 1

Zasedání orgánů SLM. Zpráva o činnosti SLM ČR/ období 03+I. pol.04 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Zasedání orgánů SLM Sněm: 31. 1. 2003 Poděbrady - účast hostů z ČIL a Czechtourism - zpráva o činnosti a hospodaření SLM v roce 2002, zpráva kontrolní komise - volba orgánů

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669 e-mail:vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz ve

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI 1.1. Název veřejné

Více

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz 14. říjen 2015 na 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ 14. říjen 2015 na TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 14. 10. 2015 13 18 hodin na Jubilejní dvacáté pokračování akce Trend Event bude tentokrát hostit

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

NABÍDKA K ÚČASTI. www.invex.cz 6. 9. 10. 2008

NABÍDKA K ÚČASTI. www.invex.cz 6. 9. 10. 2008 Konference zaměřená na aktuální trendy a inovativní řešení v oblasti podnikových informačních systémů NABÍDKA K ÚČASTI 18. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních řešení pro rozvoj podnikání 6.

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ GENERALI POJIŠŤOVNA A.S. ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. IPB

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek přijatých v rámci zakázky malého rozsahu ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více