Svaz účetních regionální organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svaz účetních regionální organizace"

Transkript

1 Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se dnes na Svaz účetních tak, jak jej můžete vnímat i Vy, čtenáři, ve své každodenní praxi. Členská základna Svazu působí v tzv. organizačních jednotkách, jimiž jsou v regionech základní organizace a napříč republikou pak působí pro absolventy systému certifikace Svazu účetních Komora certifikovaných účetních. Dnes se budeme věnovat právě organizacím založených na územním principu tedy regionálním základním organizacím. V současné době jich takto na území republiky aktivně působí celkem čtrnáct, a to Základní organizace Brno Základní organizace České Budějovice Základní organizace Hradec Králové Základní organizace Jablonec nad Nisou Základní organizace Jihlava Základní organizace Karlovy Vary Základní organizace Liberec Základní organizace Nový Jičín Základní organizace Olomouc Základní organizace Ostrava Základní organizace Pardubice Základní organizace Praha Základní organizace Plzeň Základní organizace Ústí nad Labem

2 Struktura základních organizací se ve svém vývoji měnila, menší organizace se v historickém vývoji spojili s těmi, které působí ve větších městech a praxe ustálila dnešní strukturu regionálních organizací tak, že v podstatě kopírují krajské uspořádání státu. Každý účetní si tak může najít jednotku, která mu z pracovních či soukromých důvodů nejlépe vyhovuje a není přitom administrativně vázán trvalým pobytem či místem výkonu podnikatelské či zaměstnanecké praxe. Vnitřní normy Svazu garantují členské základně ode všech základních organizací dva základní typy služeb školení a nabídku profesního pojištění. Pokud jde vzdělávací aktivity, je dáno minimum pěti školících dní v kalendářním roce. Dynamické prostředí však poměrně jasně ukazuje, že toto základní penzum sice zabezpečí přehled novelizací, ale poptávka po vzdělání je daleko větší, proto i nabídku vzdělávacích aktivit najdete zpravidla daleko širší. Kromě běžných školení pro výkon účetní a daňové praxe jsou zajímavé i besedy, kde mohou členové prokonzultovat praktické problémy mezi sebou či v řízené diskusi s odborníkem z řad lektorů nebo příslušného finanční úřadu. Na tento typ akcí můžete zajít např. v Praze či Ústí nad Labem. Zavítat však lze i na akce v zahraničí. Historicky jako první přišla s touto aktivitou základní organizace v Olomouci. Odborná školení pak probíhají v atraktivním prostředí přímořských států či termálních lázní. Organizace v Hradci Králové přinesla členům nabídku, která je v globálním prostředí také klíčová, a sice jazykové vzdělání. I toto akce probíhají v zahraniční. Praktickou angličtinu tak si tak můžete vyzkoušet i v průběhu kurzů pořádaných např. až v Americe. Byť je regionální struktura organizačních jednotek bohatá, akce jsou prostupné a za členskou cenu je mohou členové nejen v domovských, ale i ostatních organizačních jednotkách Svazu. Zejména u atypických akcí, je tento přístup vítaný. Všechny organizační jednotky také nabízejí pojištění výkonu profese. Samospráva není v našem oboru dána ze zákona, není tedy ani zakotvena povinnost se na výkon činnosti pojistit. Obecně však je poskytování těchto služeb ať formou podnikání či na trhu práce velmi odpovědnou záležitostí. Seriózní je pak bezesporu i garantovat náhradu případné škody. Proto je pojištění dlouhodobě doporučováno a pomocí rámcových smluv také nabízeno za zvýhodněnou cenu široké členské základně. S novým občanským zákoníkem navíc nabyla tato odpovědnost vůči klientovi ještě více na významu ve vazbě na úpravu v 5 kdo se veřejně přihlásí k výkonu určité profese, dává tím najevo, že je schopen jednat se související znalostí a pečlivostí. Návazně pak 2950 upravuje povinnost náhrady škody způsobené

3 nesprávnou či neúplnou informací. Pojistku proto čím dál tím více vnímáme za jeden z prvků etického výkonu praxe. Všechny organizace mají své webové stránky. Ke komunikaci se svými členy však všechny aktivně využívají pravidelný či aktuální elektronický zpravodaj a na všech organizacích také můžete získat časopis Metodické aktuality a informaci o systému certifikace účetní profese. Díky takto operativně získávaným informacím mohou členové zdola reagovat i na tvorbu účetních předpisů a spoluvytvářet výstupy odborných rad v rámci připomínkových řízení k právní úpravě v našem oboru. Členství ve Svazu má však i svůj společenský rozměr. V některých organizacích proto pořádají pro své členy i neformální akce v podobě výletu za sportem či za kulturou. Služby pro členy tak závisí na poptávce a přizpůsobují se situaci a tradicím v tom kterém regionu. Klientský přístup se projevuje nejen k výkonným účetním, ale např. i k zaměstnavatelům. V řadě organizací fungují pomocí zpravodajů nabídky práce pro účetní, např. v Hradci Králové ji najdete přímo na webu. V Českých Budějovicích základní organizace naopak nabízí zaměstnavatelům pomoc s výběrem účetního zaměstnance a testování jeho znalostí. A protože Svaz je moderní organizace, nezapomínáme zde ani na moderní technologie. Již žijí facebookové stránky Semináře Hradubicko. Jde komunitní portál, kde jsou k dispozici aktuální informace webových portálů státní správy; odkazy za zajímavé odborné články, výklady či stanoviska; nabídky aktivit organizace a jejích partnerů. Tento portál je prostupný v regionu Hradce Králové a Pardubicka. Mimo jiné tak, alespoň v rámci účetní profese, boří mýty o odvěké rivalitě těchto měst. Zdarma zde najdete nekonečný seriál Daňové a účetní doklady v angličtině a oživením je pak soutěž o ceny Mistr účetní a daňové magie. Vítáni jsou zde všichni, ale cílovou skupinou jsou zde hlavně naši mladí kolegové. Regionální struktura je samozřejmě propojeným organizmem. Jednotky neexistují zcela odděleně, ale vzájemně se prolínají v činnosti celku. Pro členy Svazu jako je účast na většinu akcí prostupná napříč republikou. Na formální úrovni existuje orgán porada zástupců organizačních jednotek, která se schází minimálně jednou ročně jako poradní orgán vedení Svazu účetních. Funguje ale i na neformální úrovni, když se v průběhu funkčního období stávajícího hlavního výboru uskutečnilo na pražském Vítkově přátelské setkání, kde si zástupci jednotlivých organizací vyměňovali informace o svých aktivitách a dávali tak tipy svým kolegům do dalších regionů. Neformální část předcházela i nedávné pracovní poradě v Hradci Králové.

4 V posledním čísle jsme zmínili odbornou aktivitu Svazu účetních v podobě Metodické rady. Ta samozřejmě také nefunguje sama o sobě. Konečně je to ona, kde se na odborné úrovni opět prolíná činnost zástupců celé řady regionálních organizací a Komory certifikovaných účetních. Žhavou aktualitou je i její výjezdní akce nad novým občanským zákoníkem a připravovanou novelou zákona o účetnictví, která se uskutečnila v polovině září 2014 na severní Moravě. Po pracovní části zakončili členové akci sobotním výstupem na Beskydské vrcholy.

5

Svaz účetních partner odborných institucí i účetních odborníků napříč republikou

Svaz účetních partner odborných institucí i účetních odborníků napříč republikou Svaz účetních partner odborných institucí i účetních odborníků napříč republikou Svaz účetních si v průběhu dlouhých čtyřiceti pěti let své existence vybudoval své stabilní místo, a to jak silný partner

Více

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Stránka č. 1 z 11 Tato stránka byla vytištěna 10:33:39 ze serveru www.mpsv.cz Zpět na původní stránku Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Článek z kategorie:

Více

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních O projektu a jeho výsledcích 1 O projektu Úroveň služeb poskytovaných v oboru účetnictví je v současné době v České republice velmi různorodá.

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM

PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM V JIHOČESKÉM KRAJI A V REGIONU ČESKOKRUMLOVSKA ICOS Český Krumlov, o.s. a CPDM Český Krumlov, o.p.s., 2011 Vydáno za podpory EUROPE DIRECT České Budějovice a města Český Krumlov

Více

Propagace destinace z pohledu veřejné správy

Propagace destinace z pohledu veřejné správy Propagace destinace z pohledu veřejné správy Ing. Josef Bábík, CSc. Ing. Václav Dančo Bc. Zdeněk Tůma RDM BRNO 2008 Propagace destinace z pohledu veřejné správy Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní

Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní aneb od současného postavení a vnímání certifikovaných účetních ke strategickým

Více

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Bc. Jana Dvořáková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

ČINNOSTI VYKONÁVANÉ JIHOČESKOU HOSPODÁŘSKOU KOMOROU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU KRAJE. - Zhodnocení roku 2011 - Plán na rok 2012

ČINNOSTI VYKONÁVANÉ JIHOČESKOU HOSPODÁŘSKOU KOMOROU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU KRAJE. - Zhodnocení roku 2011 - Plán na rok 2012 - Zhodnocení roku 2011 - Plán na rok 2012 Zpracovala: Ing. Michaela Fouňová, dne 28. února 2012 Kontroloval, schválil: Ing. Jiří Strásky, dne 28. února 2012 Obsah a) Poskytování poradenských a konzultačních

Více

Text je doprovázen fotografiemi z archivu Správy

Text je doprovázen fotografiemi z archivu Správy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Text je doprovázen fotografiemi z archivu Správy OBSAH 1. poskytujeme široké spektrum služeb 4 2. provozujeme azylová zařízení 6 3. provozujeme zařízení pro zajištění cizinců 7 4.

Více

Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb v ČR

Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb v ČR Zajištění systému Komunitního plánování sociálních služeb. Projekt Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb. "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Analýza možností vzdělávání a podpory ke vzniku a rozvoji sociálních podniků v ČR

Analýza možností vzdělávání a podpory ke vzniku a rozvoji sociálních podniků v ČR Analýza možností vzdělávání a podpory ke vzniku a rozvoji sociálních podniků v ČR Sociální ekonomika chápe sociální podnikání v širším smyslu tedy jako souhrn ekonomických aktivit se znaky podnikání, jejichž

Více

Oko NOKu. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU

Oko NOKu. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU léto 2015 Oko NOKu Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU Rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou Přehled implementační struktury 2014 2020

Více

Informační centra pro mládež v ČR

Informační centra pro mládež v ČR Informační centra pro mládež v ČR Národní informační centrum pro mládež Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 telefon/fax: 221 850 860 e-mail: info@nicm.cz 448508470 nicm Bezplatné poskytování informací Pomůžeme

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Podklad pro 20. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konané dne 10. října 2013 Obsah: 1. Úvod...

Více

Společně hájíme zájmy měst a obcí!

Společně hájíme zájmy měst a obcí! Společně hájíme zájmy měst a obcí! Obsah Svaz měst a obcí České republiky 2 Hlavní cíle 2 Z historie 3 Organizační struktura 4 Oblasti činností 4 Členská města a obce 5 Výhody členství 5 Podíl na tvorbě

Více

Aktuální programová nabídka NIDV ke stažení na: www.nidv.cz/cs/titulka/docs/pn/132/132.pdf

Aktuální programová nabídka NIDV ke stažení na: www.nidv.cz/cs/titulka/docs/pn/132/132.pdf Bulletin Národního institutu pro další vzdělávání Elektronický zpravodaj NIDV 2013 ročník II. číslo 2 VÁŠ PARTNER V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Aktuální programová nabídka NIDV ke

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Jak dál s časopisem Auditor

Jak dál s časopisem Auditor Jak dál s časopisem Auditor Zákon o auditorech ukládá komoře auditorů pečovat o odbornou úroveň auditorů a asistentů a vykonávat další činnosti upravené statutem. V ustanovení Statutu Komory auditorů ČR

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE řidičák několik slov ke vzdělávání vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží vzdělání v dnešní společnosti situace organizací

Více

OBSAH ÚVODNÍK AKTUALITA VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V SENÁTU ČLÁNKY DISKUSE NÁZOR Z ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. Z KÁRNÉ PRAXE (Jan Syka) strana 1

OBSAH ÚVODNÍK AKTUALITA VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V SENÁTU ČLÁNKY DISKUSE NÁZOR Z ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. Z KÁRNÉ PRAXE (Jan Syka) strana 1 BULLETIN ADVOKACIE 20038 OBSAH ÚVODNÍK Stanislav Balík: Meziúčet 4 AKTUALITA Vladimír Papež: Studijní a legislativní činnost v novém kabátě 7 VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V SENÁTU Česká advokacie před vstupem ČR do

Více

Více na stranách 2 a 3

Více na stranách 2 a 3 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti

Více