GENERÁLNÍ HERNÍ PLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GENERÁLNÍ HERNÍ PLÁN"

Transkript

1 INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO HERNÍ PLÁN vycházející z ustanovení 42 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Je tvořen dvěma skupinami herních plánů: 1) GENERÁLNÍM HERNÍM PLÁNEM, upravujícím podmínky společné pro všechny typy her a celý systém 2) HERNÍMI PLÁNY JEDNOTLIVÝCH HER, upravujícím podmínky jedinečné pro danou hru GENERÁLNÍ HERNÍ PLÁN Článek 1 1. Provozovatelem Systému INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO (dále jen Systém MAGIC LOTTO ) je společnost Admiral Global Betting a.s. se sídlem Komořany 146, Rousínov. Tato společnost organizuje loterie a sázkové hry ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění (dále jen zákon ). 2. Systém MAGIC LOTTO, se kterým jsou propojeny jednotlivé koncové hráčské terminály, kompletně řídí, eviduje, zabezpečuje a hráči nabízí široké spektrum interaktivních her. Hry jsou hráči nabízeny prostřednictvím koncových hráčských terminálů připojených k Systému MAGIC LOTTO. 3. Systém MAGIC LOTTO tvoří s jednotlivými hráčskými terminály po funkční stránce jeden celek - společný hardwarový a softwarový systém, který umožňuje řídit a provozovat on-line uzavírání sázek a zpětnou distribuci potvrzení o sázce a výsledku her do koncových hráčských terminálů na území České republiky tak, že každá sázka nebo jiná transakce je před zahájením hry zapsána na dvou nezávislých místech databáze Systému. Jednotlivé hráčské terminály, které jsou nedílnou součástí celého systému, nejsou funkční bez spojení s řídící částí Systému a není na nich možné provozovat žádné sázkové hry podle zákona. Článek 2 Ke každé hře provozované v rámci Systému MAGIC LOTTO je vydáván samostatný herní plán, který upravuje specifické podmínky dané hry a je přílohou tohoto Generálního herního plánu. Všeobecné podmínky provozování shodné pro všechny hry provozované v rámci Systému MAGIC LOTTO jsou upraveny tímto Generálním herním plánem. Výherní podíl je min. 92%. Článek 3 Organizace sázek Tento Generální herní plán upravuje podmínky účasti na hrách povolených dle 50 odst. 3 zákona realizovaných prostřednictvím Systému MAGIC LOTTO. Sázky jsou přijímány prostřednictvím samoobslužných hráčských terminálů umístěných v herních místech - provozovnách a připojených k Systému MAGIC LOTTO. Článek 4 Platnost Generálního herního plánu 1. Ustanovení Generálního herního plánu jsou závazná pro provozovatele (společnost Admiral Global Betting a.s.), herny a sázející (hráče). Generální herní plán je platný pro veškeré hry nabízené v rámci Systému Magic Lotto a pro všechny hráčské terminály provozované v jeho rámci. 2. Hráčské terminály umožňují hráčům seznámit se s obsahem herních plánů jednotlivých her přímo na obrazovce. S obsahem herních plánů se mohou hráči seznámit také v rámci herního místa. Platí to i o případných změnách a 1

2 doplňcích Generálního herního plánu, herních plánů jednotlivých interaktivních her nebo vyhlašování herních plánů dalších nově přidávaných interaktivních her. 3. Sázející je povinen se před vstupem do hry se seznámit s platným zněním Generálního herního plánu a herních plánů jednotlivých her. Jakékoliv jednání, které je v rozporu s uvedenými herními plány a směřuje k narušení korektnosti hry je považováno za hrubé narušení jmenovaných plánů. V případě zjištění uvedeného jednání ze strany sázejícího má provozovatel Systému Magic Lotto právo hráče ze hry vyloučit. Článek 5 Herní tajemství 1. Provozovatel i jednotlivá herní místa (provozovny) jsou povinni zachovávat herní tajemství v duchu zákona č. 202/91 Sb. a zákona č. 61/1996 Sb. Za herní tajemství se považují takové údaje a okolnosti související s uzavíráním sázek a výplatou výher, u nichž je žádoucí, aby v zájmu provozovatele nebo sázejících zůstaly utajeny (tj. jména a bydliště sázejících, výše podaných sázek, výše výher docílených jednotlivými sázejícími apod.). Jméno sázejícího může být zveřejněno nebo sděleno jiné osobě pouze s výslovným souhlasem sázejícího. 2. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje jen na ty případy, kdy údaje a okolnosti související s uzavíráním sázek a výplatou výher jsou předmětem dotazu soudu v občanském soudním řízení, dotazu orgánů činných v trestním řízení nebo v řízení před notářem. Článek 6 Popis hráčského terminálu, jehož herní měnou je Kč Každý hráčský terminál je vybaven dvěma plochými obrazovkami. Spodní obrazovka je dotyková a je na ní znázorněna hra. Na horní obrazovce jsou znázorněny dynamické výherní plány jednotlivých her. Na čelní straně hráčského terminálu jsou umístěna následující tlačítka: AUTOMATICKÝ START, VOLBA HRY, RIZIKO/SÁZKA (červené tlačítko), RIZIKO (černé tlačítko), START/VEZMI VÝHRU, 5 x tlačítko DRŽET/UVOLNIT a tlačítko VYPLATIT. Součástí terminálu je rovněž akceptor bankovek a případně tiketů s čárovým kódem, tři klíčové spínače a tiskárna stvrzenek výplaty, případně (dle vybavení) tiketů s čárovým kódem. Terminál může být rovněž vybaven mincovníkem. Vkládání peněžních prostředků Je-li jím terminál vybaven, je mincovník a otvor pro vhazování mincí vhodný pouze pro mince v hodnotě 10 Kč. Vhozením 10 Kč mince se na displej KREDIT připíše hodnota 10 Kč. Vložením bankovek v hodnotě 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 Kč (dle vybavení) do akceptoru bankovek se na displej KREDIT připíše hodnota 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 Kč (dle vybavení). Vloží-li se do akceptoru bankovek tiket s platným čárovým kódem, pak je-li touto možností terminál vybaven se na displej KREDIT připíše hodnota na tiketu uvedená; v opačném případě tiket s čárovým kódem akceptor bankovek odmítne. Výplata peněžních prostředků Chce-li hráč vyplatit obnos zobrazený na displeji KREDIT, stiskne tlačítko VYPLATIT. Terminál pak vyplatí příslušný obnos tak, že na své tiskárně vytiskne podle vybavení buď tiket s čárovým kódem, nebo stvrzenku výplaty, na nichž je vyznačena hodnota výhry. Dojde-li k poruše tiskárny, či jiné části systému výplaty výher pomocí tiketu s čárovým kódem nebo pomocí stvrzenky výplaty, na displeji terminálu se zobrazí hlášení TICKET MIMO PROVOZ, ZAVOLEJ OBSLUHU, PROSÍM a výplata pak proběhne obsluhou pomocí elektronického klíče. Mechanické účtování Zúčtování počítadel probíhá v kreditech, tj. jeden bod na mechanickém počítadle odpovídá 1,- Kč. Systém Magic Lotto nabízí více interaktivních her. Hru vybírá a na příslušném hráčském terminálu aktivuje samotný hráč tak, že se dotkne příslušného symbolu hry na dotykové obrazovce v hlavním menu. Hra může být řízena prostřednictvím dotyku určitého políčka na obrazovce, popřípadě příslušnými tlačítky. Různé herní varianty jsou znázorněny na obrazovce v hlavním menu. Hráč si může dotykem obrazovky spustit žádaný herní program. Rozhodne-li se hráč pro jinou hru, může tak učinit stisknutím tl. VOLBA HRY nebo dotykem na políčko ZPĚT, čímž se dostane do hlavního menu, kde si zvolí jinou hru. Stav displeje KREDIT se změnou hry nezmění. Automatický start Stisknutím tlačítka AUTOMATICKÝ START pokračuje přístroj ve hře samostatně, dokud se nevyčerpá kredit nebo dokud hráč opětovně nestiskne stejné tlačítko. Hra s rizikem Přepne-li se přístroj do hry s rizikem, na obrazovce se objeví rub karty, symboly ČERVENÁ a ČERNÁ a pět posledních barev, které padly před aktuální hrou. Hráč odhaduje, bude-li následující karta po otočení mít červenou nebo černou barvu. Je-li hráč při hře s rizikem úspěšný, částka uvedená na displeji VÝHRA se zdvojnásobí. 2

3 Stisknutím tlačítka VEZMI VÝHRU (popř. dotykem obrazovky na políčku BRÁT) je hra s rizikem přerušena a částka na displeji VÝHRA je přepsána na displej KREDIT. Dosaženou výhru ze hry lze vynásobit maximálně 5 x za sebou. Článek 7 Popis hráčského terminálu, jehož herní měnou je Každý hráčský terminál je vybaven dvěma plochými obrazovkami. Spodní obrazovka je dotyková a je na ní znázorněna hra. Na horní obrazovce jsou znázorněny dynamické výherní plány jednotlivých her. Na čelní straně hráčského terminálu jsou umístěna následující tlačítka: AUTOMATICKÝ START, VOLBA HRY, RIZIKO/SÁZKA (červené tlačítko), RIZIKO (černé tlačítko), START/VEZMI VÝHRU, 5 x tlačítko DRŽET/UVOLNIT a tlačítko VYPLATIT. Součástí terminálu je rovněž akceptor bankovek a případně tiketů s čárovým kódem, tři klíčové spínače a tiskárna stvrzenek výplaty, případně (dle vybavení) tiketů s čárovým kódem. Terminál může být rovněž vybaven mincovníkem. Vkládání peněžních prostředků Je-li jím terminál vybaven, je mincovník a otvor pro vhazování mincí vhodný pouze pro mince v hodnotě 1. Vhozením 1 mince se na displej KREDIT připíše hodnota 1. Vložením bankovek v hodnotě 5, 10, 20, 50, 100, 200 nebo 500 (dle vybavení) do akceptoru bankovek se na displej KREDIT připíše hodnota 5, 10, 20, 50, 100, 200 nebo 500 (dle vybavení). Vloží-li se do akceptoru bankovek tiket s platným čárovým kódem, pak je-li touto možností terminál vybaven se na displej KREDIT připíše hodnota na tiketu uvedená; v opačném případě tiket s čárovým kódem akceptor bankovek odmítne. Výplata peněžních prostředků Chce-li hráč vyplatit obnos zobrazený na displeji KREDIT, stiskne tlačítko VYPLATIT. Terminál pak vyplatí příslušný obnos tak, že na své tiskárně vytiskne podle vybavení buď tiket s čárovým kódem, nebo stvrzenku výplaty, na nichž je vyznačena hodnota výhry. Dojde-li k poruše tiskárny, či jiné části systému výplaty výher pomocí tiketu s čárovým kódem nebo pomocí stvrzenky výplaty, na displeji terminálu se zobrazí hlášení TICKET MIMO PROVOZ, ZAVOLEJ OBSLUHU, PROSÍM a výplata pak proběhne obsluhou pomocí elektronického klíče. Mechanické účtování Zúčtování počítadel probíhá v kreditech, tj. jeden bod na mechanickém počítadle odpovídá 0,1. Systém Magic Lotto nabízí více interaktivních her. Hru vybírá a na příslušném hráčském terminálu aktivuje samotný hráč tak, že se dotkne příslušného symbolu hry na dotykové obrazovce v hlavním menu. Hra může být řízena prostřednictvím dotyku určitého políčka na obrazovce, popřípadě příslušnými tlačítky. Různé herní varianty jsou znázorněny na obrazovce v hlavním menu. Hráč si může dotykem obrazovky spustit žádaný herní program. Rozhodne-li se hráč pro jinou hru, může tak učinit stisknutím tl. VOLBA HRY nebo dotykem na políčko ZPĚT, čímž se dostane do hlavního menu, kde si zvolí jinou hru. Stav displeje KREDIT se změnou hry nezmění. Automatický start Stisknutím tlačítka AUTOMATICKÝ START pokračuje přístroj ve hře samostatně, dokud se nevyčerpá kredit nebo dokud hráč opětovně nestiskne stejné tlačítko. Hra s rizikem Přepne-li se přístroj do hry s rizikem, na obrazovce se objeví rub karty, symboly ČERVENÁ a ČERNÁ a pět posledních barev, které padly před aktuální hrou. Hráč odhaduje, bude-li následující karta po otočení mít červenou nebo černou barvu. Je-li hráč při hře s rizikem úspěšný, částka uvedená na displeji VÝHRA se zdvojnásobí. Stisknutím tlačítka VEZMI VÝHRU (popř. dotykem obrazovky na políčku BRÁT) je hra s rizikem přerušena a částka na displeji VÝHRA je přepsána na displej KREDIT. Dosaženou výhru ze hry lze vynásobit maximálně 5 x za sebou. Článek 8 Uzavírání sázek 1. Účastníkem hry hráčem může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 ti let věku, která v souladu s herním plánem uhradí vklad provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně. 2. Všichni účastníci hry mají rovné podmínky včetně stejných možností dosažení výhry. 3. Pro dosažení výhry musí hráč uskutečnit sázku. Sázce musí předcházet vklad do hry. Výše sázky, počet výher a jejich jednotlivá a úhrnná cena jsou určeny herním plánem konkrétní hry. 4. Vklad přijímají všechny hráčské terminály umístěné v provozovnách pověřených k této činnosti provozovatelem. Výše vkladu sázejícího je zobrazena na obrazovce hráčského terminálu na displeji KREDIT. 3

4 5. Hráč zvolí hru z celkové nabídky Systému Magic Lotto prostřednictvím dotykové obrazovky hráčského terminálu. Výše sázky se řídí herními plány jednotlivých interaktivních her. U některých her může sázející zvolit i počet herních kombinací a výši sázky na každou z nich, nebo celkovou sázku na hru. 6. Uzavřením sázky je okamžik, kdy po výběru dané hry, počtu herních kombinací u her, které to umožňují, výše sázky na zvolené kombinace nebo na hru celou, zvolí hráč start nové hry. Start hry zvolí hráč prostřednictvím dotykové obrazovky hráčského terminálu nebo příslušně označeným tlačítkem terminálu. Okamžikem startu hry je sázka uhrazena a odpovídající částka odečtena z ukazatele kreditu. Uzavřením sázky uznává hráč ustanovení herního plánu za závazná. 7. Sázku lze uzavřít, je-li její výše nižší nebo rovna částce zobrazené na displeji KREDIT a nastavení parametrů sázky hráčem odpovídá hernímu plánu dané hry. 8. Za správné uzavření sázky odpovídá sázející. 9. Každá sázka, výhra, vklad i výplata jsou registrovány a archivovány v centrální databázi Systému Magic Lotto provozovatele pro případnou reklamaci. Článek 9 Hodnocení sázek 1. Výsledek každé hry je určován na základě porovnání výsledků náhodného procesu - generátoru náhodných čísel, jenž je součástí technického zařízení a je umístěn v zabezpečené části Systému Magic Lotto tabulkou výher, která je součástí každé jednotlivé hry a odpovídá hernímu plánu. Uvedený proces nemůže být provozovatelem, sázejícím, ani jinou třetí osobou ovlivněn a výsledek z něho plynoucí nemůže být nikomu předem znám. 2. O výhře rozhoduje neovlivnitelná okolnost, která není nikomu předem známa a je takového druhu, že nemůže být provozovatelem ani sázejícím ovlivněna. Tuto skutečnost u Systému Magic Lotto zajišťuje pouze generátor náhodných čísel, tzn. výherce je určen náhodným procesem Systémem Magic Lotto. 3. Výše případné výhry je po ukončení hry zobrazena na obrazovce hráčského terminálu. 4. Výhra je hráči automaticky přičtena na displej KREDIT. Článek 10 Ukončení hry a výplata vkladu pro terminály, jejichž herní měnou je Kč 1. Hru v rámci Systému Magic Lotto může sázející ukončit kdykoliv po ukončení právě spuštěné hry a před zahájením hry další. 2. Při ukončení hry má sázející možnost nechat si vyplatit zůstatek vložených finančních prostředků včetně výher. Pokyn k výplatě provede prostřednictvím dotykové obrazovky hráčského terminálu nebo příslušným označeným tlačítkem. 3. Vyplácení probíhá pomocí tlačítka nebo dotykového políčka VYPLATIT prostřednictvím tiskárny tiketů s čárovým kódem popř. stvrzenek výplaty (dle vybavení). Dojde-li k poruše tiskárny, či jiné části systému výplaty výher pomocí tiketu s čárovým kódem nebo pomocí stvrzenky výplaty, na displeji terminálu se zobrazí hlášení TICKET MIMO PROVOZ, ZAVOLEJ OBSLUHU, PROSÍM a výplata pak proběhne obsluhou pomocí elektronického klíče. 4. Výplata probíhá v závislosti na její výši přednostně přímo v herním místě prostřednictvím obsluhy, která ověří výši nárokované finanční částky přímo na hráčském terminálu, u něhož je výhra hráčem nárokována a dále výši výhry ověří pomocí technického vybavení v rámci Systému Magic Lotto. 5. Prokáže-li se hráč tiketem s čárovým kódem, obsluha ověří výši výhry vsunutím tiketu do akceptoru tiketů čárových kódů připojeným k pokladně, ověří jeho věcnou i časovou platnost, výši částky na něm uvedené a částku hráči vyplatí. Tiket je platný, byl-li vydán v provozovně, v níž je uplatňován, je-li nepoškozený a je-li uplatněn v době platnosti na něm vyznačené. Není-li tiket platný, hráč ztrácí nárok na výplatu výhry. 6. Je-li tiskárna nastavena pouze na tisk stvrzenek výplaty, na displeji terminálu se zobrazí hlášení ZAVOLEJ OBSLUHU. Obsluha potvrdí výhru pomocí elektronického klíče a tiskárna vytiskne stvrzenku. Tuto stvrzenku pak obsluha proplatí hráči a sama si stvrzenku ponechá pro pozdější kontrolu. 7. Výplata do částky Kč se uskutečňuje v herním místě - provozovně, kde byla docílena. Výplata do částky

5 Kč je možná v herně pouze po dohodě výherce s odpovědným pracovníkem provozovny o možnosti výhru v této provozovně vyplatit. Výplata částek vyšších než Kč a také nižších částek, které nebylo možné vyplatit přímo v herně kde byla výhra docílena, se uskutečňuje v provozovnách pro výplatu vyšších částek určených provozovatelem a vybavených k tomuto účelu technickým vybavením, nebo přímo v sídle provozovatele. V tomto případě vystaví odpovědný pracovník provozovny hráči potvrzení o výši výhry. 8. Pro výplatu vysokých částek jsou stanoveny lhůty ve vztahu k jejich výši. Při výplatě částek vyšších než Kč a nižších než Kč činí lhůta třicet kalendářních dní od uplatnění nároku výplaty částky sázejícím, při výplatě částky vyšší než Kč činí lhůta šedesát kalendářních dní od uplatnění nároku. 9. Při výplatě částky vyšší než Kč, je provozovatel oprávněn požádat výherce o předložení platného průkazu totožnosti. V tomto případě je výherce povinen předložit platný průkaz prokazující jeho totožnost a výplatu výhry potvrdit svým podpisem na potvrzení. 10. Provozovatel vyplatí pouze výhry dosažené řádným způsobem. Provozovatel je oprávněn nevyplatit výhry dosažené neoprávněným zásahem do systému, jednotlivého zařízení, terminálu, jakéhokoliv SW či HW systému, při poruše, podvodu ve všech stádiích této trestné činnosti. 11. Výherce bere na vědomí, že Admiral Global Betting a.s. vede jeho osobní údaje, tj. jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, číslo průkazu totožnosti a místo jeho trvalého pobytu ve své evidenci po dobu pěti let od dosažení výhry. Článek 11 Ukončení hry a výplata vkladu pro terminály, jejichž herní měnou je 1. Hru v rámci Systému MAGIC LOTTO může sázející ukončit kdykoliv po ukončení právě spuštěné hry a před zahájením hry další. 2. Při ukončení hry má sázející možnost nechat si vyplatit zůstatek vložených finančních prostředků včetně výher. Pokyn k výplatě provede prostřednictvím dotykové obrazovky hráčského terminálu nebo příslušným označeným tlačítkem. 3. Vyplácení probíhá pomocí tlačítka nebo dotykového políčka VYPLATIT prostřednictvím tiskárny tiketů s čárovým kódem popř. stvrzenek výplaty (dle vybavení). Dojde-li k poruše tiskárny, či jiné části systému výplaty výher pomocí tiketu s čárovým kódem nebo pomocí stvrzenky výplaty, na displeji terminálu se zobrazí hlášení TICKET MIMO PROVOZ, ZAVOLEJ OBSLUHU, PROSÍM a výplata pak proběhne obsluhou pomocí elektronického klíče. 4. Výplata probíhá v závislosti na její výši přednostně přímo v herním místě prostřednictvím obsluhy, která ověří výši nárokované finanční částky přímo na hráčském terminálu, u něhož je výhra hráčem nárokována a dále výši výhry ověří pomocí technického vybavení v rámci Systému MAGIC LOTTO. 5. Prokáže-li se hráč tiketem s čárovým kódem, obsluha ověří výši výhry vsunutím tiketu do akceptoru tiketů čárových kódů připojeným k pokladně, ověří jeho platnost a výši částky na něm uvedené a částku hráči vyplatí. Tiket je platný, byl-li vydán v provozovně, v níž je uplatňován, je-li nepoškozený a je-li uplatněn v době platnosti na něm vyznačené. Není-li tiket platný, hráč ztrácí nárok na výplatu výhry. 6. Je-li tiskárna nastavena pouze na tisk stvrzenek výplaty, na displeji terminálu se zobrazí hlášení ZAVOLEJ OBSLUHU. Obsluha potvrdí výhru pomocí elektronického klíče a tiskárna vytiskne stvrzenku. Tuto stvrzenku pak obsluha proplatí hráči a sama si stvrzenku ponechá pro pozdější kontrolu. 7. Výplata do částky se uskutečňuje v herně, kde byla docílena. Výplata do částky je možná v herně pouze po dohodě výherce s odpovědným pracovníkem provozovny o možnosti výhru v této provozovně vyplatit. Výplata částek vyšších než a také nižších částek, které nebylo možné vyplatit přímo v herním místě provozovně kde byla výhra docílena, se uskutečňuje v provozovnách pro výplatu vyšších částek určených provozovatelem a vybavených k tomuto účelu technickým vybavením, nebo přímo v sídle provozovatele. V tomto případě vystaví odpovědný pracovník provozovny hráči potvrzení o výši výhry. 8. Pro výplatu vysokých částek jsou stanoveny lhůty ve vztahu k jejich výši. Při výplatě částek vyšších než a nižších než činí lhůta třicet kalendářních dní od uplatnění nároku výplaty částky sázejícím, při výplatě částky vyšší než činí lhůta šedesát kalendářních dní od uplatnění nároku. 9. Při výplatě částky vyšší než , je provozovatel oprávněn požádat výherce o předložení platného průkazu totožnosti. V tomto případě je výherce povinen předložit platný průkaz prokazující jeho totožnost a výplatu výhry potvrdit svým podpisem na potvrzení. 5

6 10. Provozovatel vyplatí pouze výhry dosažené řádným způsobem. Provozovatel je oprávněn nevyplatit výhry dosažené neoprávněným zásahem do systému, jednotlivého zařízení, terminálu, jakéhokoliv SW či HW systému, při poruše, podvodu ve všech stádiích této trestné činnosti. 11. Výherce bere na vědomí, že Admiral Global Betting a.s. vede jeho osobní údaje, tj. jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, číslo průkazu totožnosti a místo jeho trvalého pobytu ve své evidenci po dobu pěti let od dosažení výhry. Článek 12 Reklamace výher 1. Sázející, kterému nebyla přičtena výhra na displej KREDIT, může tuto výhru reklamovat okamžitě u obsluhy v herním místě. Obsluha prostřednictvím lokálního serveru zjistí v Systému Magic Lotto hráčem sázené herní kombinace a výsledky her na daném hráčském terminálu. 2. Hráči, kterému by nebyla z jakéhokoliv důvodu přiznána výplata celého aktuálního zůstatku vložených peněz včetně výher v herním místě, může tuto skutečnost reklamovat v sídle provozovatele na základě předložení platného potvrzení a reklamačního listu vyplněného obsluhou herního místa. Systém Magic Lotto umožňuje zobrazit zpětně výši vkladu, výher i zůstatku na kterémkoliv hráčském terminálu v rámci Systému. Výsledek reklamačního řízení sdělí provozovatel přímo reklamujícímu. 3. Jakékoliv manipulace s potvrzením prováděné sázejícím, které jsou v rozporu s ustanoveními herního plánu, činí potvrzení závadným a vklady propadají bez dalších nároků vůči provozovateli. Pokud tyto manipulace směřují k neoprávněnému vylákání výhry, mají závažné důsledky a sázející se vystavuje možnosti trestního postihu. 4. K reklamacím podaným jiným způsobem, než stanoví herní plán, nebude přihlíženo. 5. Proti vyřízení reklamace může sázející podat provozovateli námitky ve lhůtě patnácti dní od doby, kdy byl vyrozuměn o výsledku reklamačního řízení. O námitce rozhodne generální ředitel provozovatele společnosti Admiral Global Betting a.s. Článek 13 Využití části výtěžku Část výtěžku z provozu Systému Magic Lotto stanovená podle 4 odstavce 2 zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění bude použita na veřejně prospěšné účely a to řádně a včas. Základ pro výpočet odvodu části výtěžku provozovatele z provozu Systému Magic Lotto tvoří údaje uvedené v předchozích částech tohoto systémového herního plánu. Článek 14 Podmínky dozoru a způsobu kontroly ze strany provozovatele a státu 1. Odborný dozor nad provozem loterie provádí zaměstnanci provozovatele. Za tímto účelem byli řádně proškoleni o obsahu zákona o loteriích, zákona č. 61/ 1996 Sb. o předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a dalších předpisů s loteriemi souvisejících. 2. Vložené a vyplacené finanční prostředky jsou evidovány počítadly elektronickými v každém místě provozu na každém jednotlivém terminálu. Vyúčtování provozu je prováděno jedenkrát za měsíc a to podle elektronických počítadel. Doklady o vyúčtování, které obsahují, mimo jiné, tržby skutečně dosažené, se zdůvodněním případných rozdílů, a servisní záznamy, které mají vliv na stavy počítadel, má uloženy provozovatel. 3. Vyplacené finanční obnosy jsou evidovány a archivovány v centrálním serveru elektronickou formou. Každý údaj obsahuje název hry, číslo terminálu, jeho umístění, den, měsíc a rok hry. 4. Každá dosažená výhra je prověřena obsluhou herny, v níž jsou povolené a připojené terminály umístěny pomocí jednotky Site Controller a připojené pokladny. 5. Provozovatel vede evidenci servisních zásahů a oprav, které mají vliv na stavy počítadel systému. O těchto zásazích provádí zápis, tzv. Protokol o opravě, ve kterém uvádí identifikační znaky systému nebo jeho části, stavy počítadel IN a OUT terminálu, ke kterému se daná oprava vztahuje, jméno a podpis obsluhy, identifikaci servisní organizace, jméno a podpis pracovníka, který daný zásah provedl, místo opravy a datum. 6. Servisní opravy je oprávněna provádět pouze společnost European Data Project s.r.o., která mu tuto činnost zapsánu v obchodním rejstříku. O servisním zásahu, který má vliv na dosažené stavy počítadel je sepsán protokol s patřičnými náležitostmi (identifikační znaky zařízení, místo, adresa herny, stavy počítadel před a po opravě, příčina poruchy, datum, 6

7 servisní organizace, podpisy). Tento doklad je potom součástí podkladů pro vedení účetnictví a provozování daného systému. 7. Nejméně jedenkrát za čtvrt roku zajistí provozovatel kontrolu systému z hlediska funkčnosti u servisní organizace. O této kontrole sepíše servisní organizace zápis, který obsahuje jednoznačné vyjádření, zda daný systém je nebo není schopný další činnosti v souladu se zákonem o loteriích. 8. Vyúčtování a účetnictví spojené s provozem systému Magic Lotto je prováděno dle ustanovení zákona o loteriích. 9. Státní dozor nad průběhem loterie vykonává Finanční úřad ve Vyškově. Článek 15 Závěrečná ustanovení 1. Společnost Admiral Global Betting a.s. jako provozovatel Systému Magic Lotto může se souhlasem Ministerstva financí České republiky vydávat změny a doplňky tohoto Generálního herního plánu a může jej rozšiřovat schválením dalších herních plánů jednotlivých her. 2. Tento herní plán nabývá platnosti a účinnosti dne dnem schválení Ministerstvem financí. Schválil: Provozovatel: Ministerstvo financí, odd

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Sněhulák OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5. VÝŠE VKLADU,

Více

Herní plán číselné loterie Korunka

Herní plán číselné loterie Korunka Herní plán né loterie Korunka (dále jen Herní plán ) 1 Úvodní ustanovení 1. Tento Herní plán upravuje provozování né loterie Korunka. 2. Společnost Loterie Korunka a.s., IČ: 146 13 549, se sídlem Frýdek-Místek,

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Victoria - Tip, a.s. se sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, Bubeneč, IČO: 26059517, zapsaná v obchodním

Více

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750)

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ HRY: HOT COINS ULTRA HEAT CRYSTAL FRUITS SPARKLING HOT WATER WORLD JOKERS DELUXE ROYAL POKER EUROPEAN POKER DELUXE FRUIT POKER TUTTI FRUTTI + HI LO

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

MOD PLAY VLT - Všeobecný herní plán

MOD PLAY VLT - Všeobecný herní plán MOD PLAY VLT - Všeobecný herní plán 1. Popis zařízení Videoloterní systém MOD PLAY VLT se skládá z centrální jednotky (serveru) a více než dvou koncových stanic (terminálů). Koncové stanice (terminály)

Více

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů.

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů. Admiral Ultimate 10 C obsahuje 10 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Xtra Hot Fruits n Royals Joker Fruits Plenty on Twenty Hot Roaring Forties American Colors Hot Chip Runner deluxe Sizzling Hot

Více

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem.

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem. Magic Games CZK Magic Games obsahuje 12 různých her ( herní průběh viz. herní plán ). Z následujících her je možné si sestavit herní mix s maximálně 7 hrami, přičemž HI-LO není považována za extra hru.

Více

Herní plán DIRTY MONEY

Herní plán DIRTY MONEY Herní plán DIRTY MONEY Dirty Money 1. Úvod Dirty Money je hra s pěti válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Dirty Money může hráč nastavit sázky

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 2, 110 00 Sekretariát tel.: 25704 3322 Č.j.: MF-121975/2012/34

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování loterie Autolos

HERNÍ PLÁN. pro provozování loterie Autolos HERNÍ PLÁN pro provozování loterie Autolos OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...5 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY V HLAVNÍ HŘE...6 5. ZPŮSOB

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč POPIS HRY Apex Multi Magic APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč Pravidla hry APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Výherní přístroj /dále jen VHP/ APEX Multi Magic

Více

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY Systém : Sada her : Min. sázka na jednu hru (dle nastavení): Max. sázka na jednu hru (dle nastavení): CLS - GAMES SYSTÉM Emotion 1 Kč 1.000 Kč Nastavený výherní podíl: 89-97 % Vložení

Více

S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN

S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN Zadávání kreditů : S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN Přístroj přijímá mince v hodnotě 5, 10 a 20 Kč. Akceptor bankovek přijímá bankovky dle nastavení provozovatele v hodnotách : 50,100, 200, 500, 1000 a 2000

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT. KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT. KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka Kajot Double Matic 2 Obsah........................................................................3

Více

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK TOTAL HOT DELUXE VLT CZK Typ hry: válcová video hra s 4 otáčejícími se válci a 25 výherními liniemi Maximální sázka na 1 hru: 1000 Kč Maximální výhra z jedné hry: 200 000 Kč Maximální výhra s double up

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

HERNÍ PLÁN. Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál.

HERNÍ PLÁN. Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. HERNÍ PLÁN Systém: MULTI LOTTO Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. Super Fruit Je to 3 -kotoučová hra s pěti výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 500 CZK dle

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům Podle ust. 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA a.s. organizuje Kurzové sázky pod obchodním názvem Kurzové sázky SAZKA BET (dále jen Kurzové sázky

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Olomouc 9. dubna 2015 Obecně závazné vyhlášky Současná právní úprava zmocnění

Více

Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č. 2: VHP a THZ, technický popis I Výchozí dokumenty Výherní hrací přístroje (dále

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27 Joker 27 Joker 27 Popis a pravidla Joker 27 je hra se třemi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po třech symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

KAJOT GG V.CZ-kat.3. Česká republika OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY:

KAJOT GG V.CZ-kat.3. Česká republika OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: KAJOT GG V.CZ-kat.3 Česká republika OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: AZTECS EMPIRE BIG APPLE GOLD MACHINE HAPPY FORTY JOKER DREAM JOKER STAR 81 LONDON PUB MACAU MAX WILD NITRO 81 RING OF FIRE XL SIMPLY THE BEST

Více

Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce )

Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) 1. Úvodní ustanovení Tato Pravidla a podmínky akce Gongy ( dále jen Podmínky akce ) upravují pravidla a podmínky marketingové akce Gong (dále jen

Více

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA HLAVA I. obecná ustanovení I.1 1. SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje číselné loterie a sázkové hry ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb.,

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Vládní návrh ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Obecná ustanovení

Vládní návrh ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Obecná ustanovení Vládní návrh ZÁKON ze dne 2015 o hazardních hrách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Hlava I Obecná ustanovení 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje hazardní

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker Area

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker Area Joker Area Joker Area Popis a pravidla Joker Area je hra se čtyřmi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po čtyřmi symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Slosování vstupenek. Tombola

Slosování vstupenek. Tombola Slosování vstupenek Slosování vstupenek, kde výhrou budou pouze věcné dary, tedy nepeněžitá plnění, nepodléhá povolení, ale pouze ohlášení územně příslušnému finančnímu úřadu, tedy Finančnímu úřadu pro

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty

Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty Od roku 2015 studenti můžou využívat novou tiskovou a kopírovací službu na UJEP. Tisková služba je realizována prostřednictvím tiskového systému SafeQ, který

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana 1 z 10 PLAY IT AGAIN : POPIS HRY. Pohled na obrazovku při sázce 2

PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana 1 z 10 PLAY IT AGAIN : POPIS HRY. Pohled na obrazovku při sázce 2 PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana 1 z 10 PLAY IT AGAIN : POPIS HRY Pohled na obrazovku při sázce 2 PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana 2 z 10 Pohled na obrazovku při losování PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana

Více

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA a.s. organizuje Kurzové sázky pod obchodním názvem Kurzové sázky SAZKA BET (dále jen Kurzové sázky

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURSOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti VIP GAS s.r.o. se sídlem Dělnická 883/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá identifikační číslo: 286 22 758 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

N á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ

N á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015 o dani z hazardních her Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z hazardních her je držitel základního

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU A PRODEJE BTC V BITCOINOVÉM AUTOMATU A POSTUP NÁKUPU A PRODEJE BTC

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU A PRODEJE BTC V BITCOINOVÉM AUTOMATU A POSTUP NÁKUPU A PRODEJE BTC OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU A PRODEJE BTC V BITCOINOVÉM AUTOMATU A POSTUP NÁKUPU A PRODEJE BTC Provozovatel wbtcb.cz, s.r.o., se sídlem Švédská 1036/19, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 02918030, zapsaná u obchodního

Více

Herní plán Internetové kurzové sázky

Herní plán Internetové kurzové sázky Herní plán Internetové kurzové sázky SAZKA BET HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje Internetovou kurzovou sázku pod obchodním názvem SAZKA

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí... 1 2 Jednotlivé typy odbavení... 2 2.1 Úvodní obrazovka...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

HERNÍ PLÁN. (dále jen Herní plán )

HERNÍ PLÁN. (dále jen Herní plán ) HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA (dále jen Herní plán ) I. Obecná část 1 SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje kurzové sázky pod obchodním názvem SAZKA TIP (dále jen kurzové sázky ) ve smyslu ustanovení

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech.

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech. Extra Gastro s.r.o. se sídlem Budějovická 2056/96, 140 00, Praha 4 identifikační číslo: 291 55 568 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl 204762, vložka C pro prodej zboží

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU

Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní podmínky pro aktivování a používání karty ČZU jako elektronického peněžního prostředku

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

CÍLOVÝ KONCEPT. Ghoul Wars. pro. Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA

CÍLOVÝ KONCEPT. Ghoul Wars. pro. Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA pro Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA Zpracovatel: Bohuslav Pindryč Datum zpracování: 20.04. 2010 Verze: 1 Stránka 2/13 OBSAH 1. Identifikace 4 2. Přílohy 4 3. Schvalovací doložka

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více