Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text"

Transkript

1 Projekt OP RLZ Opatření Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text 2007

2 Celkový obraz O modulu: Modul je určen pro studenty předmětu Stavba a provoz strojů (cvičení). Studenti musí mít základní vědomosti a dovednosti v oblasti technického kreslení, mechaniky, stavby a provozu strojů, strojírenské technologie a práce s počítačem (CAD aplikace Autodesk Inventor, tabulkové kalkulátory Microsoft Excel ). Dalším předpokladem je znalost základních matematických operací. Tento modul přímo navazuje na modul Stavba a provoz strojů 2 - Řemenové převody Účastníci kurzu budou znát zásady pro využití a konstrukci řemenového převodu. Dále budou mít přehled o využití CAD systémů při realizaci výkresové dokumentace řemenového převodu. Formou projektové práce si procvičí provedení základních návrhových a kontrolních výpočtů řemenového převodu. Naučí se práci se technickými normami. Dále si osvojí dovednost tvorby výkresové dokumentace pomocí moderních CAD systémů. Pomůcky a nástroje: strojnické tabulky, ukázky základních typů řemenových převodů, kalkulačka, počítač s CAD softwarem (např. Autodesk Inventor), tabulkovým kalkulátorem (např. Microsoft Excel), flash animace (jako podpora) pro tvorbu technické dokumentace. Pravidla a konvence: Základem uspořádání modulu je následující schéma: opakování (test) zadání konstrukčního cvičení pevnostní výpočet sestavení funkčního celku výkres sestavení výrobní výkresy - testy.

3 Obsah 1. Řemenový převod, rozvaha, výpočet, pojmenování Rozvaha Výpočet... 6 Vzor výpočtu Pojmenování 3D objektů... 9 DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ! Vypočtené rozměry modelů použitých v tomto vzorovém příkladu Model 003_řemenice_ Postup D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: Výkres Postup Model 003_řemenice_ Postup Postup D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: ŘEMEN Postup Postup D model k obrázku ve formátu DWF: Sestava převod klínovým řemenem 1část Postup D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: Hřídel Postup D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF:... 32

4 7. Ložisko Postup D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: Těleso Postup D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: Pero Postup Podsestava hřídel Postup D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: D model k obrázku ve formátu DWF: Sestava převod klínovým řemenem 2část Postup D model k obrázku ve formátu DWF: Další příklady Zadání... 47

5 1. Řemenový převod, rozvaha, výpočet, pojmenování. Popis lekce: Cílem této kapitoly je zahájit projekt jednostupňového řemenového převodu pohonu kotoučové pily za použití 3D modeláře AUTODESK INVENTOR. Dalším cílem je vytvoření modelů a sestav řemenového převodu pohonu kotoučové pily. Klíčová slova: 3D model. Konstrukční prvek. Sestava.. Náčrt. Kóta. Pojmenování. Délka lekce: 45 minut (1 vyučovací hodina) 1.1 Rozvaha Řemenový převod slouží k přenosu kroutícího momentu mezi rovnoběžnými hřídeli pomocí řemenů. Nepoužívanější typ je pomocí dvou řemenic. Rozdílným průměrem lze dosáhnout snížení i zvýšení otáček. Pomocí starších typů řemenových převodů (transmisi) se mohlo dosáhnou i změny směru otáčení. Nepoužívanější typ řemenového převodu je pomocí dvou řemenic. Obecně slouží: k přenosu kroutícího momentu, k jeho zvýšení, nebo snížení pomocí jednoho nebo i více řemeny ke zvýšení, nebo snížení otáček, změně směru otáček - starší typy plochých řemenů (transmisí) nepoužívá se Typy řemenů: Plochý řemen. Klínový řemen Více násobný řemen Ozubený řemen Jednotlivé typy řemenů, jejich použití a výpočet, jsou popsány v modulu Stavba a provoz strojů 2 - Řemenové převody V tomto projektu vymodelujeme řemenový převod dvěma klínovými řemeny pomocí dvou řemenic. Sestavu budou tvořit modely: 2 řemenice,2 klínové řemeny, podsestava hřídele.

6 Podsestava hřídel bude tvořena modely: těleso, hřídel, ložiska, pero. 1.2 Výpočet Výpočet převodu klínovými řemeny, ložisek a per nejsou součástí tohoto projektu, použijte výpočty z modulu Stavba a provoz strojů 2 - Řemenové převody. Výpočet lze řešit několika postupy: Ručně - tzn. Všechny potřebné výpočty provedeme pomocí tužky, papíru a kalkulátoru. Tabulkovým kalkulátorem - tzn. Všechny potřebné výpočty provedeme pomocí tabulkového kalkulátoru (např. EXCEL). Nadstavbou 3D modeláře tzn. Všechny potřebné výpočty provede specializovaný doplněk 3D modeláře. Ten provede po zadání vstupních údajů všechny potřebné výpočty rozměrů, popřípadě i pevnostní kontrolu, a vytvoří korektní sestavu 3D modelů i výkresovou dokumentaci.

7 Vzor výpočtu Vzory běžného řemenového převodu Schéma Vzorce Dané hodnoty Výkon P (kw) Hnací otáčky n d (min -1 ) Hnané otáčky n D (min -1 ) P j = P. c 2 (kw) c 2 součinitel provozního zatížení (Stroj.tab) Profil řemenu z diagramu pro volbu řemene (Stroj.Tab.) i = n d. n D d p se volí s ohledem na rozměr a životnost řemene z diagramu tabulky v ST D p = i. d p P r se odečte z tabulky v ST 0,7(D p + d p ) < A< 2(D p + d p ) Cos(β/2) = (D p - d p )/2A => β α = (180º- β)/2 L p = 2A. sin(β/2) +π/2. (D p - d p ) + + ((π. αº)/180º). (D p - d p ) L i z tabulky v ČSN (ST) z = (P. c 2 )/(P r. c 1. c, ) (zaokrouhlit na celé číslo) c 1 - součinitel úhlu opásání závislý na β (ST) c 3 - součinitel délky řemene závislý na L i (ST)

8

9 Nadstavba 3D modeláře pro návrh řemenového převodu 1.3 Pojmenování 3D objektů Všechny modely, které vytvoříte jsou v tomto souboru: modely_remenovy_prevod.zip Pojmenovávání objektů v 3D modeláři AUTODESK INVENTOR musí být jedinečné, to znamená že systém nedovolí pojmenovat dva modely stejným jménem, toto pravidlo platí i pro sestavy a výkresy. Stejné jméno můžete zároveň použít pro model, sestavu a výkres (modelu, nebo sestavy). V praxi se nejčastěji používá kombinace písmen, číslic, pomlčky a podtržítka. Typické pojmenování seskládá z číselné řady (číslo stroje),pomlčky/podtržítka a názvu, např hřídel. Touto číselnou řadou začínají jména všech 3D objektů. Návrh: V tomto projektu bude název každého 3D objektu : 003-název DOPORUČENÍ Při pojmenovávání jednotlivých objektů raději nepoužívejte diakritiku a speciální znaky (lomítka, mezery, hvězdičky atd.). AUTODESK INVENTOR tyto znaky v názvech svých objektů umožňuje, ale tyto speciální znaky pak komplikují vyhledávání pomocí zprávy dat a mohou způsobit komplikace při načítání dat do konkurenčních 3D programů. 1.4 UPOZORNĚNÍ! MODELY, SESTAVY, ROZMĚRY A POSTUPY VYTVÁŘENÍ POPSANÉ V TOMTO PROJEKTU JSOU VZOROVÉ! SLOUŽÍ JEN JAKO NÁZORNÝ PŘÍKLAD JEDNOHO Z MNOHA POSTUPŮ VYTVÁŘENÍ 3D GEOMETRIE!

10 1.5 Vypočtené rozměry modelů použitých v tomto vzorovém příkladu

11 Obrázek 1 Řemenový převod

12 2. Model 003_řemenice_1 2.1 Postup 1) Spustit AUTODESK INVENTOR AUTODESK INVENTOR se spouští pomocí ikony na pracovní ploše monitoru, nebo z WINDOWS lišty START / PROGRAMY / AUTODESK / INVENTOR / Autodesk Inventor 2) Nový model. V dialogovém okně OPEN (Soubor-Nový ) vyberte odpovídající startovací model. V záložce METRICKÉ vyberte ikonu Norma (mm).ipt a potvrďte tlačítkem OK. Otevře se pracovní prostředí modelu. Obrázek 2-1 Dialogové okno Open 3) Geometrie řemenice 1) Náčrt těla řemenice Náčrt promítnout geometrii (horizontální a vertikální rovina)- kružnice kóty (průměr 180mm) vazby.

13 Obrázek 2-2 náčrt řemenice 1 2) Vysunout materiál Vysunout (28mm) Obrázek 2-3 vysunutí řemenice 1 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 2-3 vysunutí řemenice 1: DWF 4) Drážky a) Náčrt (rovina osy rotace) promítnout geometrii osa rotace geometrie drážky vazby kóty úprava rozměrů.nakreslete Náčrt řemenové drážky

14 Obrázek 2-4 skica drážky 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 2-4 skica drážky: DWF b) Geometrie drážky. Rotovat odříznout (osa rotace) c) Pole drážek Obdélníkové pole vybrat drážku směr počet drážek (2) rozestup (12) Obrázek 2-5 pole drážek

15 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 2-5 pole drážek : DWF d) Pracovní rovina pro umístění řemene Pracovní rovina odsadit od čela (-8). Obrázek 2-6 Pracovní rovina 5) Díra pro hřídel Vytvořte díru pro hřídel a) Náčrt b) Rotace / vysunutí / soustředná díra c) Drážka pro pero d) Sražení hran Obrázek 2-7 díra 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek díra: DWF 6) Zaoblení a zkosení hran drážek

16 Obrázek 2-8 zaoblení a sražení drážek 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 2-8 zaoblení a sražení drážek : DWF 7) Uložit pod názvem 003-remenice_1.ipt 2.2 Výkres Zvýše vytvořeného modelu vytvořte výkresovou dokumentaci (výkres). Postup 1) Nový výkres. Soubor Nový - Norma (mm).idw 2) Změna formátu Obrázek 2-9 format

17 Strom prvků (Model) Vyberte pravým.tl.myši List:1 Upravit list V okně Upravit list, buňka Velikost vyberte nový formát. 3) První pohled Panel Výkresové pohledy Základní pohled (Pokud systém nenabídne model 003_remenice_1.ipt použijte okně Výkresový pohled ikonu Soubor ) - Vyberte 003_remenice_1.ipt Otevřít Tažením kurzoru vyberte umístění pohledu ve výkresové ploše v buňce orientace vyberte vhodnou orientaci modelu Levým.tl.myši potvrďte umístění. 4) Posun pohledu po výkresové ploše Najeďte kurzorem na pohled a uchopte jej levým.tl.myši za červený rámeček (kurzor změní grafiku) Přemístěte pohled na nové místo. 5) Změna měřítka pohledu Kurzorem na pohled dvojklik na červený rámeček pohledu Okno Výkresový pohled Měřítko, měřítko lze zadávat zlomkem, desetinným číslem, celým číslem, poměrem (např.1:2) - OK. Promítané pohledy přebírají měřítko z rodičovského pohledu.

18 6) Odstranění pohledu Vyberte pohled (půdorys) klávesa Delete OK. Pozor: pokud odstraníte rodičovský pohled, budou odstraněny i na něm závislé pohledy. 7) Řez Pohled (klik do červeného rámečku) V Panel Výkresové pohledy - Pohled řezu - čára řezu Pravé.tl.myši Pokračovat levým.tl.myši umístit. Obrázek 2-9 nárys a řez 8) Hustota šrafování Kurzorem na šrafy pravé.tl.myši, vyberte

19 9) Zobrazení os Pohled pravé.tl.myši Automatické Odstranění osy: - vyberte osu Delete. 10) Kóty a) Kóty modelu: Pravým.tl.myši pohledu Obnovit rozměry.

20 b) Výkresové kóty Pravé.tl.myši - Panel Výkresové pohledy Panel Poznámky výkresu - Obecná kóta c) Změna umístění kóty Vybrat kótu přesunout. 11) Uložte pod stejným názvem jako zobrazovaný oběkt. 003_remenice_1.idw Obrázek _remenice_1

21 3. Model 003_řemenice_2 3.1 Postup Postup vytvoření modelu 003_remenice_2 je totožný spostupem vytvoření 003_řemenice_1 v kapitole 2. Jednou z možností výrazného urychlení vytvoření nové řemenice je, zkopírovat model 003_remenice_1, upravit rozměry a vytvořit potřebné nové prvky Postup 12) Načtěte model 003_remenice_1 do pracovního okna. 13) Zkopírujte ho pod novým názvem 003_remenice_2 Soubor Uložit kopii jako File name 003_remenice_2 Uložit. 14) Načtěte nový model 003_remenice_2 15) Zobrazte rozměry Strom prvků pravým.tl.myši vybrat prvek Zobrazit rozměry 16) Upravte hodnoty rozměrů Obrázek 3-1 nové rozměry

22 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 3-1 nové rozměry: DWF 17) Doplnit další prvky Náčrt odlehčení Rotovat Zaoblení Díra pole děr Obrázek 3-2 další prvky 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek další prvky: DWF 18) Uložit

23 Obrázek _remenice_2 19) Výkres Postup vytvoření výkresu je stejný jako v kapitole 2. Obrázek _remenice_2 výkres

24 4. ŘEMEN 4.1 Postup Geometrie modelu řemenu je vytvořena Prvkem Tažení. Protože je to nakupovaný díl, není potřeba vytvářet výkres. Postup 20) Nový model. Soubor Nový - Norma (mm).ipt 21) Náčrty geometrie řemene a) Náčrt dráhy Náčrt promítnout geometrii (horizontální a vertikální pracovní rovina).-.dvě kružnice středovým bodem 2 čáry Odříznout vnitřní části vazby obecná kóta b) Náčrt vlečeného profilu Obrázek4_1 náčrt dráhy Náčrt promítnout geometrii (náčrt dráhy) os symetrie nakreslit profil zakótovat vazby.

25 Obrázek4_2 vlečeného profilu 22) Tažení geometrie Po náčrtu táhněte profil řemene. Prvky součásti Tažení - vybrat Profil vybrat Trajektorii Obrázek4_3 tažení 23) Uložit Uložit pod názvem 003_remen.ipt.

26 Obrázek4_4 003_remen 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek _remen: DWF

27 5. Sestava převod klínovým řemenem 1část 5.1 Postup 24) Sestava Soubor nový metrické Norma (mm).iam. 25) První řemenice Umístit komponentu (003_remenice_1.ipt Obrázek5_1 řemenice 1 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 5_1 - řemenice 1: DWF 26) Druhá řemenice Umístit komponentu (003_remenice_2.ipt) Vazby Proti sobě - Proti sobě Proti sobě s odsazením

28 Obrázek5_2 druhá řemenice 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 5_2 druhá řemenice: DWF 27) Řemeny a) 1 řemen Umístit komponentu (003_remen.ipt) Vazby Proti sobě - Proti sobě Proti sobě Obrázek5_3 řemen 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek řemen: DWF

29 b) 2 řemen Pole komponent - Vybrat pole prvků referencí je drážka malé řemenice. Obrázek5_4 druhý řemen 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 5_4 druhý řemen: DWF 28) Uložit pod názvem 003_Prevod_klinovym_remenem.iam

30 6. Hřídel 6.1 Postup 1) Nový model. Soubor Nový - Norma (mm).ipt 2) Tělo hřídele a) Náčrt Náčrt promítnout geometrii.-.osa rotace geometrie náčrtu vazby obecná kóta b) Rotovat materiál Obrázek6_1 náčrt hřídel Obrázek6_2rotace hřídel 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 6_2 - rotace hřídel: DWF 3) Závit

31 Závit - vybrat válcovou Obrázek6_3 závit hřídel 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 6_3 závit hřídel: DWF 4) Drážka pro pero Pracovní rovina - Náčrt drážky - Drážka Obrázek6_4 drážka hřídel

32 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 6_4 drážka hřídel: DWF 5) Sražení a zaoblení hran Zaoblete a srazte (zkosení) hrany dle konstrukčních zvyklostí. 6) Uložit pod názvem 003- hridel.ipt 7) Výkres Postup vytvoření výkresu hřídele je podobný jako u kapitoly 2. Obrázek6_5 výkres hřídele

33 7. Ložisko 7.1 Postup Standardně se ložiska v praxi nemodelují, ale použijí se z knihovny normálií. Vtom to projektu ložiska vymodelujeme. Jejich pomocí zopakujeme postup vytvoření kruhového pole kuličky. 1) Nový model. Soubor Nový - Norma (mm).ipt 2) Tělo ložiska a) Náčrt Náčrt promítnout geometrii.-.osa rotace osa symetrie obdélník obdélník kružnice ořezat vazby obecná kóta. b) Rotovat materiál Rotovat. Obrázek7_1 náčrt ložisko

34 Obrázek7_2 rotace ložisko 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 7_2 - rotace ložisko: DWF 3) Kuličky a) Náčrt Náčrt (pracovní rovina procházející osou rotace) osa rotace vazba (symetrie) oblouk úsečka vazby (soustřednost) obecná kóta.. Obrázek7_3 náčrt kulička b) Rotovat Rotovat systém automaticky vybere plochu náčrtu a osu rotace.

35 Obrázek7_4 kulička 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 7_4 - kulička: DWF c) Kruhové pole Obrázek7_5 kuličky ložisko 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 7_5 kuličky ložisko: DWF

36 d) Zaoblit Obrázek7_6 zaoblení ložisko 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 7_6 zaoblení ložisko: DWF e) Uložit pod názvem 003_lozisko.ipt

37 8. Těleso 8.1 Postup 1) Nový model. Soubor Nový - Norma (mm).ipt 2) Náčrt Náčrt osa rotace osa symetrie polovina náčrtu - zrcadlit obecná kóta.. 3) Rotovat Obrázek8_1 náčrt Obrázek8_2 rotace 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 8_2 - rotace: DWF 4) Packy a) Náčrt

38 Náčrt osa symetrie polovina náčrtu - zrcadlit vazby - obecná kóta. Obrázek8_3 náčrt packy b) Vysunutí Vysunout vybrat obdélníky náčrtu na obě strany rozměr. Obrázek8_4 packy 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 8_4 - packy: DWF c) Zaoblení pacek, odlehčení pacek, díry pro kotevní šrouby

39 Obrázek8_5 003_teleso 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek 8_5 003_teleso: DWF 5) Uložit pod názvem 003_teleso.ipt. 6) Výkres Obrázek8_6 003_teleso výkres

40 9. Pero 9.1 Postup Tento model můžete načíst z katalogu normalizovaných součástí, nebo vymodelovat Obrázek10 pero

41 10. Podsestava hřídel Postup Podsestava tvoří logický montážní celek. 1) Sestava Soubor nový metrické Norma (mm).iam. 2) Hřídel Umístit komponent (003_hridel.ipt Obrázek11_1 hřídel 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek11_1 hřídel: DWF 3) Ložiska Umístit komponentu - dvakrát 003_lozisko.ipt vazby Obrázek11_2 ložiska

42 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek11_2 ložiska: DWF 4) Těleso Umístit komponent (003_teleso.ipt) vazby. Obrázek11_3 těleso 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek11_3 těleso: DWF 5) Pero Umístit komponent (003_pero.ipt) vazby. Obrázek11_4 pero

43 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek11_4 pero: DWF 6) Uložit pod názvem 003_teleso.iam 7) Výkres Postup vytvoření výkresu, pohledů a řezu je stejný jako v kapitole 2. a) Kusovník Pravé.tl.myši v Panel Výkresové pohledy Panel Poznámky výkresu - Kusovník Vyberte pohled podsestavy OK umístěte tabulku kusovníku. b) Automatické pozice Panel Poznámky výkresu Pozice - Automatické pozice Pohled Přidat nebo odebrat komponenty vyberte modely - Vybrat umístění.

44 8) Uložit Obrázek11_8 003_teleso výkres

45 11. Sestava převod klínovým řemenem 2část Postup 1) Sestava Soubor otevřít 003_Prevod_klinovym_remenem.iam. 2) Těleso Umístit komponent (003_těleso.iam). vazby. Nasunout hřídel do otvoru malé řemenice, zarovnat pero do drážky. Obrázek12_1 003_Prevod_klinovym_remenem 3D model k obrázku ve formátu DWF: Obrázek12_1 003_Prevod_klinovym_remenem: DWF 3) Výkres Postup vytvoření výkresu, pohledů, řezu a kusovníku je stejný jako v kapitole 2 a 11.

46 4) Uložit Obrázek12_2 výkres

47 12. Další příklady 12.1 Zadání Vypočítejte řemenový převod pro daná zadání:

48 Seznam literatury 1. Kříž, Martinisko, Weigner-Konstrukční cvičení II 2. Stavba a provoz strojů - 3. ročník 3. Vávra-Strojnické tabulky Seznam obrázků Obrázek 1 Řemenový převod Seznam tabulek Chyba! Nenalezena položka seznamu obrázků. Seznam algoritmů Chyba! Nenalezena položka seznamu obrázků. Reference Rejstřík Chyba! Nebyly nalezeny položky rejstříku.

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ, ČTVRTÝ Aleš GARSTKA 29.8.2012 Název zpracovaného celku: ŘEMENOVÝ PŘEVOD (cvičení) Řemenový převod (cvičení) Generátor řemenových převodů je v

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví SolidWorks Metodika Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt je spolufinancován

Více

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT Elektronická cvičebnice Ing. Vlastimil Hořák Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement,

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3 SketchUp Obsah 1 Nastavení prostředí 3 Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3 Nastavení šablony 3 Menu: Dialogová okna -> Informace o modelu: 3 Animace 3 Jedn 3 Komponenty 4 Kótování

Více

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO Obsah: VÝZNAM TEK A NORMALIZACE 1. Co je to technické kreslení? 2. Cíle výuky TEK. 3. Druhy platných norem v ČR 4. Vztah mezi ČSN, EN a ISO 5. Druhy technických výkresů 6. Formáty výkresů 7. Povinná výbava

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH Základní pravidla Označení řezné roviny a obrazu řezu Šrafování ploch řezu Vyznačení úzkých ploch řezu Podélný a příčný řez Části a součásti, které se nešrafují v podélném řezu Poloviční

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

Software pro strojírenství, grafika a prezentace.

Software pro strojírenství, grafika a prezentace. PROJEKT SENIOR 4 VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Software pro strojírenství, grafika a prezentace. Software pro strojírenství, grafika a prezentace. Autorský tým: Ing. Martin Baričák Ing. Miroslav

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, 746 01, Opava. Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, 746 01, Opava. Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01, Opava Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL Ing. Vítězslav Doleží Opava 2014 2/100 Střední škola průmyslová a umělecká,

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. Úvod S rozvojem nových poznatků v oblasti technické grafiky je kladen důraz na jejich začlenění

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd.

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd. Co je nového v ZW3D 2015 CAD ZWCAD Software Co., Ltd. 1 Obsah Základní prvky.6 Správa souborů... 6 Nová podpora automatické zálohy sekce 8 Nový formulář "Uložit opravené dokumenty".8 Uživatelské prostředí...

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI Pravoúhlé rovnoběžné promítání na několik vzájemně kolmých průměten Použití pomocné průmětny Čistě ploché předměty Souměrné součásti Čistě rotační součásti

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb Vyučovací předmět: TECHNICKÉ KRESLENÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Technické kreslení má žákům umožnit zvládnout základy technického

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ V Úžlabině 320, Praha 10 Sbírka úloh z technického kreslení pracovní listy I. Praha 2011 Ing. Gabriela Uhlíková Sbírka úloh z technického kreslení Tato sbírka

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele používat konstrukční prvky ze strojírenské

Více

SolidWorks. Cvičení pro výuku a školení. Úvod do systému SolidWorks

SolidWorks. Cvičení pro výuku a školení. Úvod do systému SolidWorks SolidWorks Cvičení pro výuku a školení Úvod do systému SolidWorks Úvodem Dostávají se vám do rukou podklady pro školení Úvod do systému SolidWorks. V průběhu školení budete seznámeni s: 1. Uživatelským

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

INVENTOR 2015 CVIČENÍ 14 PRIZMA1

INVENTOR 2015 CVIČENÍ 14 PRIZMA1 INVENTOR 2015 CVIČENÍ 14 PRIZMA1 v nových trendech vyučovaných oborů, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek Tvorba technické dokumentace Přednášky: Cvičení: Ing. Pavel Klaus Ing. Vladimír Zbožínek Program přednášek 1. Normalizace a výkresová dokumentace. Normy a jejich třídění dle ČSN a ICS, výkresy ve strojnictví,

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je Nápověda Úvod ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je speciálně vyrobeno v ZWCAD Software Co., Ltd. založené na mobilní

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Stavař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Uvedený panel nástrojů Repaint Magic lze využít při úpravě mapky vytvořené v MS Map v prostředí standardní grafiky MS Office. Následující

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

VY_32_INOVACE_C 08 01

VY_32_INOVACE_C 08 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

Stěny a obvodový plášť

Stěny a obvodový plášť Stěny a obvodový plášť 2 Stěna V Revit Architecture se každá stěna chová jako inteligentní objekt. V základu je inteligencí myšlena vlastnost umožňující rozdílné grafické zobrazení stěny v pohledu, řezu

Více

Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel)

Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Komponenta ICT Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Tato komponenta vychází RVP studijních oborů a lze jí zařadit ŠVP vrámci jedno nebo i více ročníků. Ţáci získají odpovídající

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více