COSMO STRIPPER II. Obj. číslo: Ošetřování podlah NÁVOD K OBSLUZE. Janser GmbH. Janser spol. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COSMO STRIPPER II. Obj. číslo: 111 820 000. Ošetřování podlah NÁVOD K OBSLUZE. Janser GmbH. Janser spol. s r. o."

Transkript

1 Ošetřování podlah Obj. číslo: Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung Internet: Böblinger Straße Ehningen NĚMECKO Telefon: +49 / 7034 / Fax: +49 / 7034 / 8838 Návod k obsluze Cosmo Stripper II - stav: říjen 2008 Janser spol. s r. o. Stroje, nářadí, pracovn í oděvy Internet: Chodovská 3/ Praha 4 Telefon: Fax: nabízíí kompletn í program pro zařizovače interiérů, pokládače podlah a obchod s podlahovinami

2 PROHLÁŠENÍ O KONFORMITĚ Společnost Böblinger Straße Ehningen Německo potvrzuje, že níže uvedené zařízení, í v námi uvedené verzi na trh splňuje požadavky níže uvedených směrnic ES. Stroj na odstraňování podlahových krytin Stroj odpovídá následujícím ustanovením: Směrnici ES 89/392/EWG pro stroje, změněné směrnicí ES 91/368/EWG a 93/44/EWG Směrnici ES 73/23/EWG pro nízké napětí, změněné směrnicí 93/68/EWG Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EWG při použití následujících harmonizovaných norem: EN 292, část 1 + 2: Bezpečnost strojů, přístrojů a zařízení Technická dokumentace je plně k dispozici. Návod k použití, náležící í ke stroji, je k dispozici. Obchodní ředitel Prokurista: V. Müller Technický ředitel Splnomocněn pro jednání: H. Serediuk PROHLÁŠENÍ O KONFORMITĚ 19

3 OBSAH Kapitola Strana 1 Bezpečnostní pokyny 1.1 Elektrické připojení Personál Používání/provoz 5 2 Informace o výrobku 2.1 Technický popis Technické údaje Rozsah dodávky 6 3 Uvedení do provozu 3.1 Složení Nastavení pracovního sklonu Nastavení výšky rukojetí Výběr čepele Druhy čepelí a oblasti jejich využití Výměna čepele Ostření čepele 4 Používání stroje 4.1 Zapnutí stroje Odstraňování podlahových krytin Odstraňování podkladových vrstev Poruchy a jejich odstraňování 11 5 Údržba / ošetřování / opravy 12 6 Náhradní díly 6.1 Vyobrazení náhradních dílů Seznam náhradních dílů 17 Prohlášení o konformitě

4 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při zanedbání nebo nedodržení symbolů, uvedených na stroji nebo v tomto návodě na obsluhu může dojít k těžký m úrazům až usmrcení uživatele nebo osob nablízku. PŘÍKAZ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ ZÁKAZ 1.1 Elektrické připojení Zástrčku síťov ého kabelu při jakékoliv manipulaci se strojem vytáhněte ze zásuvky! Při údržbě, výměně nebo regulaci hydraulické kapaliny nebo dílů může jinak dojít k úrazu elektrickým proudem obsluhujícího a/nebo osob nablízku. Síťov ý kabel veďte mimo spodní části stroje, aby se nedostal do styku s noži stroje. Kabel vždycky držte zvednutý nad strojem. Při přejetí nebo poškození kabelu strojem může dojít k úrazu elektrickýk m proudem. Stroj je vhodný pouze pro práci v interiéru. Nebezpečí úrazu elektrickýk m proudem. Stroj chraňte před stykem s vodou a nevystavujte jej dešti. Stroj připájejte pouze do sítě s hodnotou napětí, uvedenou na typovém štítku. Hodnotu napětí sítě zkontrolujte pred uvedením do provozu. Stroj připájejte do sít ě pouze pomocí certifikovaných kabelů a do certifikovaných zásuvek. V Evropě se smí používat pouze certifikovaný kabel HAR, typ HO5VV - 3 2,5 mm 2 a certifikovaná zástrčka, typ 2P+T16A V. Při používáníí stroje s kabelem s nedostatečným průřezem a/nebo nadměrnou délkou může dojít k úrazům osob nebo věcným škodám. Elektrická zařízen í jako relé, ochranný jistič nebo napájecí veden í nechte zkontrolovat kvalifikovaným elektrotechnikem. Pokud dojde k opakovanému rozpojení ochranného jističe nebo je poddimenzován, hrozí riziko usmrcení elektrickk ým proudem. Stroj s poškozeným síťovým kabelem nebo zástrčkou nikdy nepoužívejte. Opotřebený nebo poškozený kabel nebo zástrčku nechte neprodleně vyměnit elektrikářem nebo kvalifikovaným personálem autorizovaného servisu. Uzemňovací veden í nikdy neodpájejte nebo neznefunkčňujte. Používáníí stroje, připojeného k neuzeměnému okruhu může vést k usmrcení elektrickk ým proudem. Pokud uzemňovací veden í chybí, nebo při podezření chyběj ícího umenění v okruhu, požádejte o pomoc elektrikáře. Stroj s poškozeným síťov ým kabelem nikdy nepoužívejte. Stroj nepřemísťujte tahem za kabel. Použív ání stroje s poškozeným kabelem může vést k úrazu elektrickýk m proudem. NÁHRADNÍ DÍLY 6.2 Seznam náhradních dílů Poz. Označení Poz. Označení 63-P30 Kabelová svorka, malá Kabel se zástrčkou Rukojeti Rameno kola Kolo Hřídel A O-kroužek Gufero - tlumič vibrací Základní deska (dno) Nastavovací tyč Deska ložisek 550-5B Pouzdro hřídele 7/ Nastavovací hřídel Podvozek Deska ložisek Deska spínače Nastavovací kolečko úplné Nastavovací kolečko Kabel motoru Spínacíí skříňka Kryt spínací í skříňky Nastavovací hřídel úplná Kondenzátor Excentrický hřídel Protizávaží přední Uchycení čepele 551 Klingenschafthalterung 552 Hřídel čepele Kryt čepele Přídavné závaží přední Vypínač 230 V B Klíč na čepel Přítla čný klín Pouzdro hřídele 5/8 se šroubem Vodicí rukoje ť - horní část Šroub s rukojetí tvaru T Kryt ventilátoru Ventilátor motoru Víčko kondenzátoru Skříňka svorkovnice Víčko skříňky svorkovnice Kuličkové ložisko 7/ Kuličkové ložisko 11/ Motor O-kroužek Šroub s přírubou 1/4-20 1/ Pružná podložka Šestihranný šroub 1/4-20 1/ Podložka 1/ Přírubová matice 1/ Šroub 1/4-20 1/ Šestihranný šroub 1/4-20 1/ Distanční kroužek Šestihranný šroub 3/ Podložka 3/ Pružná podložka 3/ Šestihranný šroub 3/8-16 3/ Šestihranný šroub 3/8-16 1/ Ozubená podložka 3/ Pojistná matice 3/ Šroub s kulatou hlavou 3/8-16 3/ Šestihranný šroub 3/ / Šroub s rukojetí tvaru T 3/ Šroub s kulatou hlavou / Podložka 5/ Šroub s kulatou hlavou 5/ / Přírubová matice 5/ Pojistná matice 1/ Pojistná matice 1/ Podložka 1/ Šestihranný šroub 1/ / Kabelové šroubení Lícovací í podložka Lícovací í péro 3/16 3/16 11/ Šroub s plochou hlavou / Šroub / Šroub s plochou hlavou /8 4 17

5 NÁHRADNÍ DÍLY 6.1 Vyobrazení náhradních dílů Přední závaží 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.2 Personál Před uvedením stroje do provozu se uživatel musí obeznámit se strojem. Zanedbání pokynů návodu k obsluze před uvedením stroje do provozu, nastavováním nebo údržbou může vést k úrazům osob nebo věcným škodám. Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Přesvědčte se, že typový štítek, bezpečnostní symboly jako zákazy - varování - bezpečnostní opatření a jiné pokyny jsou upevněny na stroji. Při zanedbání nebo nedodržení na stroji nebo v tomto návodu uvedených pokynů může dojít k těžký m poraněním a/nebo věcným škodám. Při práci se strojem vždy používejte ochranné brýle, ochranný oděv, ochrannou masku dýchacích cest a chrániče sluchu. Hlučnost během používáníí může dosahovat intenzitu, která při dlouhodobém působení může způsobit vážné poškození sluchu. Při použív ání bez ochranných oděvů nebo prostředků osobní ochra- ny může dojít k poranění zraku nebo jiných částí těla. Řovněž může dojít ke vdechování prachu, zvířeného při použív ání stroje. Ruce, nohy a volné části oděvu nepřibližujte k pohyblivým částem stroje. Pohyblivé části stroje můžou způsobit těžká poranění nebo věcné škody. Kryt čepele a klíč na čepel 1.3 Použív ání/provoz URČENÝ ÚČEL VYUŽITÍ Stroj je určen na odstraňování podlahových krytin a podkladů pod podlahové krytiny z přírodního kamene, terazza, betonu nebo jiných, v tomto návodu specifikovaných podlah. Stroj se nesmí používat v explozivním prostředí nebo v prostředí s rizikem požáru. Držákhřídele POUŽÍV ÁNÍ/PROVOZ Stroj se nesmí spouštět ve vyklopené poloze. Pohyblivé části stroje se pŕi spoštění stroje musí nacházet nad zemí. KONSTRUKČNÍ PRVKY Při výměně nožů postupujte opatrně: břity nožů jsou osté a můžou vás poranit. Zástrčku síťové/prodlužovací šňůry před výměnu nebo broušením nožů vytáhněte ze zásuvky. Používejte pracovn í rukavice. Používejte pou- ze originální náhradní díly. Přední přídavné závaží TRANSPORT Stroj se smí zvedat pouze v určených místech. Stroj se nesmí používat na šikmých plochách. Při transportu přes šikmé plochy postupujte opatrně, aby nedošlo k přetížení í transportních koleček velkou váhou stroje při přechodu přes překážky (např. schody). SKLADOVÁNÍ Stroj se po skončení práce musí vyčistit a uložit na suchém a teplém místě. Při nízký ch teplotách prostředí se stroj musí před použitím nechat dvě hodiny zahřát. 16 5

6 2 INFORMACE O VÝROBKU NÁHRADNÍ DÍLY 2.1 Technický popis 6.1 Vyobrazení náhradních dílů COSMO-STRIPPER II je výkonná strhávačka podlahových krytin pro menší a středně velké podlahové plochy. Má univerzální využití na strhávání lepených kobercových krytin a dlaždic, linolea, gumy nebo PVC krytin. Na optimalizaci strhávacího výkonu lze na strhávačce nastavit vhodný úhel sklonu nože. Možnost nastavení úhlu sklonu nože Výškově nastavitelná ovládací rukojeť Mimořádně tichý provoz (62 db(a)) s nízkou úrovní vibrac í pro pohodlnou práci Velká kola pro pohodlnou obsluhu Snadné a rychlé rozebíráníí pro transport s nízkou hmotností Kola 2.2 Technické údaje Napájecí napětí 230 V~ Příkon motoru Hmotnost Pracovní šířka 750 W 54 kg 254 mm 2.3 Rozsah dodávky Součástí dodávky stroje jsou 2 náhradní nože, nůž se zvlněným ostřím a 10 m prodlužovací šňůra. Náhradní nůž ,6 mm Objednací číslo Nůž, speciálně určený na strhávání linolea. Motor Náhradní nůž ,6 mm Objednací číslo Nůž pro univerzální použití na odstraňování většiny podlahových krytin jako kaučuk/guma, PVC, koberce, linoleum, jehlový filc/smyčkové koberce, lepidla, korek, pěny, tenisové/sportovní podlahové krytiny. Nůž se zvlněným ostřím ,5 mm Objednací číslo Nůž, speciálně určený na odstraňování podlahových krytin s filcovou/plstěnou podkladovou vrstvou. Zvlněné ostří umožňuje proříznutíí vláken. Ochranná vrstva nože z PTFE zabraňuje přilnavosti zbytků lepidla. 6 15

7 NÁHRADNÍ DÍLY 6.1 Vyobrazení náhradních dílů 3 UVEDENÍ DO PROVOZU 3.1 Složení Vypínač Obr. 3-A Strhávačka podlahových krytin COSMO-STRIPPER se dodává v rozloženém stavu. Složení se provádí v následujících krocích: 1. Vypínač zespodu zasuňte na vodicí tyč (vypínačem nahoru). 2. Uvolněte upevňovací šrouby tvaru T. 3. Vodicí tyč zasuňte do držáku vodicí tyče podle požadované výšky. 3-A 4. Upevňovací šrouby tvaru T utáhněte. 5. Vypínač přesuňte nahoru. Obr. 3-B 6. Upevňovací šrouby na spínací í skříňce utáhněte. 3-B Rukojeť s nastavením úhlu sklonu 3.2 Nastavení pracovního sklonu Otáčením nastavovacího kolečka se změní pracovn í sklon ( úhel) mezi čepelí a podlahou. Strmý sklon (agresivní úhel) na náročnější práce, plochý úhel pro méně náročnou práci. Nastavení úhlu pracovního sklonu při různých typech podlahových krytin umožňuje optimalizaci pracovních podmínek. 3-C Obr. 3-C 1. Nastavovací kolečko na podvozku povolte. 3-D Obr. 3-D 2. Stroj za vodicí násadu potáhněte nahoru (při současném doteku kol s podlahou), dokud nedosáhnete požadovaný úhel sklonu.. 3. Nastavovací kolečko opět utáhněte. 3.3 Nastavení výšky rukojetí Obr. 3-E Po složení stroje nastavte výšku vodicí rukojeti (násady). 1. Šrouby tvaru T povolte. 3-E 2. Vodicí násadu nastavte do požadované výšky. Nezávisle na pracovním úhlu by rukojeti vodicí násady měly být vždy ve výši opasku použivatele. 3. Šrouby tvaru T opět utáhněte. 14 7

8 3 UVEDENÍ DO PROVOZU NÁHRADNÍ DÍLY 3.4 Výběr čepele 6.1 Vyobrazení náhradních dílů Správná velikost a poloha čepele, závislé od materiálu a druhu podkladové vrstvy, ovlivňují pracovn í výkon stroje. Čím je práce náročněj ší, by se na dosažení optimálních výsledků měla používat menší čepel. Práci začněte s úzkou čepelí, na optimalizaci plochy strhávání použijte širší čepel. S úzkými čepelemi se pracuje snadněji než se širokými čepelemi. Úzké čepele čistí podlahu obvykle lépe. Sešikmení břitu nahoru je vhodné pro betonové podlahy. Sešikmení břitu dolů je vhodné na dřevěné nebo měkké podlahy. Základní deska 3.5 Druhy čepelí / oblasti využití Samořezací čepele tvaru U Stabilní a trvanlivéčepele s 90 úhlem, speciálně kalené. Na někké podlahy jako PVC, guma, kaučuk nebo linoleum. Rozměry Tloušťka Objednací číslo COSMO II MASTER/STRATO RIDE-ON 152 x 102 mm 1,6 mm x x 223 x 76 mm 1,6 mm x x 305 x 76mm 1,6 mm x x Upnutí čepele Standardní čepele Na odstraňování PVC, koberců, linolea, zbytků krytin a lepidel. 145 x 102 mm 1,6 mm x x x 152 x 127 mm 1,6 mm x x x 254 x 76 mm 1,6 mm x x Speciálně kalené čepele S velmi dlouhou životností díky speciálnímu kalení. Dobře se ostří. Na odstraňování PVC, koberců, linolea, zbytků krytin a lepidel. 152 x 76 mm 1,6 mm x x 203 x 76 mm 1,6 mm x x x 254 x 76 mm 1,6 mm x x x 304 x 76 mm 1,6 mm x x x Tlusté čepele Tlusté čepele, ale dostatečně flexibilní. Na odstraňování PVC, koberců, linolea, epoxidu, podkladových vrstev, dlaždic, parket a mnoho dalších krytin. Velmi tlusté čepele Na náročné odstraňování podlahových krytin, s dlouhou životností ostří. Na odstraňování velmi hrubých vrstev, keramických dlaždic a parket. 152 x 76 mm 2,4 mm x x x 203 x 76 mm 2,4 mm x x x 254 x 76 mm 2,4 mm x x x 304 x 76 mm 2,4 mm x x x 355 x 76 mm 2,4 mm x x x 152 x 76 mm 6,35 mm x x x Excentr Rohový nůž, zvýšený 200 x 75 mm 1,6 mm x x x Na odstraňování PVC nebo jiných krytin, kde je 250 x 75 mm 1,6 mm x x x potřebný větší úhel, aby se nůž dostal pod krytinu. 8 13

9 5 ÚDRŽBA / OŠETŘOVÁNÍ / OPRAVY Před uvedením do provozu: Kontrola poškození ochranných zařízení í a síťového kabelu. Kontrola pevného připojení připájecích prvků. Kontrola čepele - tupou čepel vyměňte. 3 UVEDENÍ DO PROVOZU 3.6 Výměna čepele Tupá čepel výrazně snižuje výkon strhávačky. Čepel proto v případě potřeby pravidelně ostřete nebo nahraďte novou. Po skončení práce: Zástrčku síťového kabelu vytáhněte ze zásuvky. Čepel odstraňte. Stroj a jeho části chraňte přerd vlhkostí, mrazem a dlouhodobým působením slunečního zárení. Motor a převodovka stroje nevyžadují údržbu. Usazené nečistoty pravidelně odstraňujte, aby bylo zajištěné chlazení motoru. Stroj čistěte pouze suchou nebo mírně navlhčenou utěrkou s přídavkem neutrálního čisticího prostředku. Stroj se nesmí čistit vodou - riziko ztráty elektrické bezpečnosti stroje. Při demontáži a montáži čepele vždy používejte pracovní rukavice. Na zamezení úrazu o ostrý břit čepele používejte šroubovák s dlouhou stopkou. 1. Nářadí před demontáží/mont áží nože podložte vhodným kouskem dřeva. 2. Pět šroubů se šestihrannou hlavou uvolněte a čepel vyměňte. Šrouby není nutné úplně vyšroubovat. Dbejte na to, aby jste čepel podsunuli dostatečně hluboko, aby dobře držela. Údržbu ve smyslu kontroly stroje a jeho částí a opravy (včetně výměny síťového kabelu a motoru) smí prová- dět pouze autorizované servisní středisko, resp. příslušně kvalifikovaný odborník. Při použití prodlužovacích kabelů nebo při výměně síťového kabelu se smí používat pouze námi předepsaný typ PVC kabelu, typ H05VV-F podle DIN / VDE Zástrčky musí být z gumy nebo PVC a směr jednotlivých žil kabelu musí odpovídat obsazení kolíků zástrčky. Při výměně síťového kabelu se musí dodržovat bezpečnostní pokyny podle kapitoly 4. Opravy a výměnu elektrických částí stroje sm í provádět pouze kvalifikovaný odborník. Opotřebené elektrické nářadí a stroje neodhazujte do komunálního odpadu. V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o elektrickém a elektronickém odpadu a v souladu s národními předpisy se opotřebené elektrické nářadí a stroje mus í ekologicky zlikvidovat a recyk- lovat jako separovaný odpad. 3.7 Ostření čepele Při ostření čepele používejte pracovn í rukavice a ochranné brýle. Šrouby není nutné úplně vyšroubovat. 1. Broušení čepele na stroji: Stroj podložte do té míry, aby se čepel dala pohodlně naostřit pomocí úhlové brusky. Čepel ostřete úhlovou bruskou s průměrem kotouče 100 mm a zrnitostí 120 nebo nižší. Kotouč nepřikládejte na rohy nebo hranu čepele. O možnostech likvidace se informujte u místních úřadů, sběrných místech nebo u vašeho specializovaného prodejce. Sešikmení ostří čepele nahoru. Sešikmení ostří čepele dolů. Ostření čepele pomocí pilníku s jemným sekem. 2. Čepel můžete ze stroje také demontovat a podle výše popsaného postupu naostřit ve svěráku. 12 9

10 4 POUŽÍV ÁNÍ STROJE 4.1 Zapnutí stroje Před připojením zástrčky síťového kabelu do zásuvky se přesvědčte, že stroj je vypnutý. 1. Stroj pomocí dodávaného prodlužovacího kabelu připojte k síti. 2. Stroj zapněte. 4.2 Odstraňování podlahových krytin Dbejte na to, aby čepele byly vždy ostré. Pracovní prostředí udržujte čisté, bez stavební sutě, aby se zamezilo zbytečnému opotřebení čepele. Při práci se strojem používejte chrániče sluchu a ochranné brýle! Dlaždice z PVC Nikdy nepoužívejte čepele, které jsou širší než dlaždice. Pokud se dlaždice nedají odstranit nebo stroj přeskakuje přes dlaždice, použijte menší čepel nebo pouze část čepele. Vinylové, gumové, kaučukové, PU PVC podlahy, lepený koberec Krytiny nejdřív nařežte a odstraňujte v pásech. Naříznuté krytiny umožňují lepší veden í stroje a prodlužují životnost čepele. Na měkké krytiny lze použít samonařezávací čepel. Pásy nejlépe naříznete nařezávačem pásů JAMAS. 4-A 4 POUŽÍV ÁNÍ STROJE 4.3 Odstraňování podkladových vrstev Dřevěné nebo dřevu podobné podlahy Z podlahy odstraňte hřebíky a jiné kovové předměty, aby se zamezilo poškození čepele. Při lepených podlahách z tvrdého dřeva se na normální lepidla používá 25 cm čepel, při lepidlech z umělé pryskyřice se použív á 15 cm čepel. Na čisté odstraňování prefabrikovaných parketových vlysů nebo laminátových parket se nejdřív mus í podlaha rozře-zat na pásy. Na podlahu před řezáním křídou vyznačte pásy v šířce čepele. Rozřezání na pásy při uvolňování parket z masivního dřeva není nutné, protože parkety se budou vylamovat po malých částech. Při odstraňování překližkových desek stroj veďte ve směru průběhu vláken dřeva a pracujte s čepelí se sklo- nem ostří směrem dolů. Při parketových podlahách pracujte ve směru položení parket, ne napříč nebo napříč směru průběhu vláken dřeva. U všech měkkýk ch podlah doporučujeme přední protizávaží ze stroje odstranit. Beton Při práci na betonových podlahách na docíleníí nejpelších výsledků doporučujeme normální polohu čepele se sklonem ostří nahoru, zejména při odstraňování lepidel. Při sklonu ostří dolů má čepel delší životnost. Potěr / tmel 4-E 4-F Keramické dlaždice Čepel na dosažení rovnoměrného povrchu nastavte do polohy se sklonem ostří dolů. Čepel lze používat i se sklonem ostří nahoru, přední protizávaží přitom ale doporučujeme odstranit. Keramické dlaždice se před odstraňováním musí nejdřív rozbít kladivem. Rozbíjen í malých dlaždic nebo mozaiky není nutné. Opatrně při dilatačních spárách a v podlaze uložených nádobách / zásuvkách nebo jiných překážkách v podlaze. S odstraňováním začněte od dveří nebo od plochy bez dlaždic, aby čepel mohla vniknout pod dlaždice. 4.4 Poruchy a jejich odstraňování Plochy po odstranění dlaždic příležitostně vyčistěte, aby se udržel dobrý kontakt čepele s podlahou. Používejte úzkou čepel a malou rychlost. Čepel lze v hlavě odsadit do strany, aby se krytina dala snadno odstranit i u zdí nebo na jiných těžce přístupných místech. 4-C PORUCHA Motor neběží Hlučnost motoru Vibrujícíí hlučnost ODSTRANĚNÍ - Zkontrolujte stav prodlužovacího kabelu a připojovacích zástrček / zásuvek - Zkontrolujte poškození nebo deformaci ochranného krytu - Zkontrolujte nastavovací šrouby a ostatní šroubové spoje na pevné utažení Stroj se těžce ovládá - Odstraňte přídavné závaží - Čepel vyměňte za jinou o třídu menší - Naostřete čepel Pojistky selhávají - Zkontrolujte / vyměňte prodlužovací kabel í - Zkontrolujte / vyzkoušejte jiný proudový okruh / zásuvku 10 11

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Obj.č.: 85 49 90

NÁVOD K POUŽITÍ Obj.č.: 85 49 90 NÁVOD K POUŽITÍ Obj.č.: 85 49 90 Tato vrtačka-šroubovák typ AST-310 je určena pouze pro krátkodobé používání pro práce na zašroubování a rozebírání šroubových spojů. Po vložení nástavců do otočného dílu

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska NÁVOD K OBSLUZE SB Smirková Bruska INDEX 1. Použití 2. Technické údaje 3. Bezpečnostní zásady při používání brusky na podlahu 4. Ovládání stroje 5. Výměna nástrojů 6. Popis stroje, soupis náhradních dílů

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Montážní návod. T2Reflecta. topných

Montážní návod. T2Reflecta. topných T2Reflecta Systém topných desek Montážní návod Dodavatel: Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 142 00 Praha 4 Tel.: 241009215-7 Fax: 241009219 PVacek@tycothermal.com www.tycothermal.com Návod pro návrh a

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna)

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Návod na údržbu FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Druckstand: 0403/SF/?? Všechny zavírací plechy a excentrické zavírací čepy mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie HLE 30 CZ z Dámský holicí strojek Návod na používanie Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve. Špičková jakost oceli

Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve. Špičková jakost oceli Ergonomie UNIORU - ochrana vašich rukou Nůžky Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve Nůžky na kabely izolované Nůžky na kabely Elektrotechnické nůžky Nůžky na plastové trubky

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více