COSMO STRIPPER II. Obj. číslo: Ošetřování podlah NÁVOD K OBSLUZE. Janser GmbH. Janser spol. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COSMO STRIPPER II. Obj. číslo: 111 820 000. Ošetřování podlah NÁVOD K OBSLUZE. Janser GmbH. Janser spol. s r. o."

Transkript

1 Ošetřování podlah Obj. číslo: Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung Internet: Böblinger Straße Ehningen NĚMECKO Telefon: +49 / 7034 / Fax: +49 / 7034 / 8838 Návod k obsluze Cosmo Stripper II - stav: říjen 2008 Janser spol. s r. o. Stroje, nářadí, pracovn í oděvy Internet: Chodovská 3/ Praha 4 Telefon: Fax: nabízíí kompletn í program pro zařizovače interiérů, pokládače podlah a obchod s podlahovinami

2 PROHLÁŠENÍ O KONFORMITĚ Společnost Böblinger Straße Ehningen Německo potvrzuje, že níže uvedené zařízení, í v námi uvedené verzi na trh splňuje požadavky níže uvedených směrnic ES. Stroj na odstraňování podlahových krytin Stroj odpovídá následujícím ustanovením: Směrnici ES 89/392/EWG pro stroje, změněné směrnicí ES 91/368/EWG a 93/44/EWG Směrnici ES 73/23/EWG pro nízké napětí, změněné směrnicí 93/68/EWG Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EWG při použití následujících harmonizovaných norem: EN 292, část 1 + 2: Bezpečnost strojů, přístrojů a zařízení Technická dokumentace je plně k dispozici. Návod k použití, náležící í ke stroji, je k dispozici. Obchodní ředitel Prokurista: V. Müller Technický ředitel Splnomocněn pro jednání: H. Serediuk PROHLÁŠENÍ O KONFORMITĚ 19

3 OBSAH Kapitola Strana 1 Bezpečnostní pokyny 1.1 Elektrické připojení Personál Používání/provoz 5 2 Informace o výrobku 2.1 Technický popis Technické údaje Rozsah dodávky 6 3 Uvedení do provozu 3.1 Složení Nastavení pracovního sklonu Nastavení výšky rukojetí Výběr čepele Druhy čepelí a oblasti jejich využití Výměna čepele Ostření čepele 4 Používání stroje 4.1 Zapnutí stroje Odstraňování podlahových krytin Odstraňování podkladových vrstev Poruchy a jejich odstraňování 11 5 Údržba / ošetřování / opravy 12 6 Náhradní díly 6.1 Vyobrazení náhradních dílů Seznam náhradních dílů 17 Prohlášení o konformitě

4 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při zanedbání nebo nedodržení symbolů, uvedených na stroji nebo v tomto návodě na obsluhu může dojít k těžký m úrazům až usmrcení uživatele nebo osob nablízku. PŘÍKAZ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ ZÁKAZ 1.1 Elektrické připojení Zástrčku síťov ého kabelu při jakékoliv manipulaci se strojem vytáhněte ze zásuvky! Při údržbě, výměně nebo regulaci hydraulické kapaliny nebo dílů může jinak dojít k úrazu elektrickým proudem obsluhujícího a/nebo osob nablízku. Síťov ý kabel veďte mimo spodní části stroje, aby se nedostal do styku s noži stroje. Kabel vždycky držte zvednutý nad strojem. Při přejetí nebo poškození kabelu strojem může dojít k úrazu elektrickýk m proudem. Stroj je vhodný pouze pro práci v interiéru. Nebezpečí úrazu elektrickýk m proudem. Stroj chraňte před stykem s vodou a nevystavujte jej dešti. Stroj připájejte pouze do sítě s hodnotou napětí, uvedenou na typovém štítku. Hodnotu napětí sítě zkontrolujte pred uvedením do provozu. Stroj připájejte do sít ě pouze pomocí certifikovaných kabelů a do certifikovaných zásuvek. V Evropě se smí používat pouze certifikovaný kabel HAR, typ HO5VV - 3 2,5 mm 2 a certifikovaná zástrčka, typ 2P+T16A V. Při používáníí stroje s kabelem s nedostatečným průřezem a/nebo nadměrnou délkou může dojít k úrazům osob nebo věcným škodám. Elektrická zařízen í jako relé, ochranný jistič nebo napájecí veden í nechte zkontrolovat kvalifikovaným elektrotechnikem. Pokud dojde k opakovanému rozpojení ochranného jističe nebo je poddimenzován, hrozí riziko usmrcení elektrickk ým proudem. Stroj s poškozeným síťovým kabelem nebo zástrčkou nikdy nepoužívejte. Opotřebený nebo poškozený kabel nebo zástrčku nechte neprodleně vyměnit elektrikářem nebo kvalifikovaným personálem autorizovaného servisu. Uzemňovací veden í nikdy neodpájejte nebo neznefunkčňujte. Používáníí stroje, připojeného k neuzeměnému okruhu může vést k usmrcení elektrickk ým proudem. Pokud uzemňovací veden í chybí, nebo při podezření chyběj ícího umenění v okruhu, požádejte o pomoc elektrikáře. Stroj s poškozeným síťov ým kabelem nikdy nepoužívejte. Stroj nepřemísťujte tahem za kabel. Použív ání stroje s poškozeným kabelem může vést k úrazu elektrickýk m proudem. NÁHRADNÍ DÍLY 6.2 Seznam náhradních dílů Poz. Označení Poz. Označení 63-P30 Kabelová svorka, malá Kabel se zástrčkou Rukojeti Rameno kola Kolo Hřídel A O-kroužek Gufero - tlumič vibrací Základní deska (dno) Nastavovací tyč Deska ložisek 550-5B Pouzdro hřídele 7/ Nastavovací hřídel Podvozek Deska ložisek Deska spínače Nastavovací kolečko úplné Nastavovací kolečko Kabel motoru Spínacíí skříňka Kryt spínací í skříňky Nastavovací hřídel úplná Kondenzátor Excentrický hřídel Protizávaží přední Uchycení čepele 551 Klingenschafthalterung 552 Hřídel čepele Kryt čepele Přídavné závaží přední Vypínač 230 V B Klíč na čepel Přítla čný klín Pouzdro hřídele 5/8 se šroubem Vodicí rukoje ť - horní část Šroub s rukojetí tvaru T Kryt ventilátoru Ventilátor motoru Víčko kondenzátoru Skříňka svorkovnice Víčko skříňky svorkovnice Kuličkové ložisko 7/ Kuličkové ložisko 11/ Motor O-kroužek Šroub s přírubou 1/4-20 1/ Pružná podložka Šestihranný šroub 1/4-20 1/ Podložka 1/ Přírubová matice 1/ Šroub 1/4-20 1/ Šestihranný šroub 1/4-20 1/ Distanční kroužek Šestihranný šroub 3/ Podložka 3/ Pružná podložka 3/ Šestihranný šroub 3/8-16 3/ Šestihranný šroub 3/8-16 1/ Ozubená podložka 3/ Pojistná matice 3/ Šroub s kulatou hlavou 3/8-16 3/ Šestihranný šroub 3/ / Šroub s rukojetí tvaru T 3/ Šroub s kulatou hlavou / Podložka 5/ Šroub s kulatou hlavou 5/ / Přírubová matice 5/ Pojistná matice 1/ Pojistná matice 1/ Podložka 1/ Šestihranný šroub 1/ / Kabelové šroubení Lícovací í podložka Lícovací í péro 3/16 3/16 11/ Šroub s plochou hlavou / Šroub / Šroub s plochou hlavou /8 4 17

5 NÁHRADNÍ DÍLY 6.1 Vyobrazení náhradních dílů Přední závaží 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.2 Personál Před uvedením stroje do provozu se uživatel musí obeznámit se strojem. Zanedbání pokynů návodu k obsluze před uvedením stroje do provozu, nastavováním nebo údržbou může vést k úrazům osob nebo věcným škodám. Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Přesvědčte se, že typový štítek, bezpečnostní symboly jako zákazy - varování - bezpečnostní opatření a jiné pokyny jsou upevněny na stroji. Při zanedbání nebo nedodržení na stroji nebo v tomto návodu uvedených pokynů může dojít k těžký m poraněním a/nebo věcným škodám. Při práci se strojem vždy používejte ochranné brýle, ochranný oděv, ochrannou masku dýchacích cest a chrániče sluchu. Hlučnost během používáníí může dosahovat intenzitu, která při dlouhodobém působení může způsobit vážné poškození sluchu. Při použív ání bez ochranných oděvů nebo prostředků osobní ochra- ny může dojít k poranění zraku nebo jiných částí těla. Řovněž může dojít ke vdechování prachu, zvířeného při použív ání stroje. Ruce, nohy a volné části oděvu nepřibližujte k pohyblivým částem stroje. Pohyblivé části stroje můžou způsobit těžká poranění nebo věcné škody. Kryt čepele a klíč na čepel 1.3 Použív ání/provoz URČENÝ ÚČEL VYUŽITÍ Stroj je určen na odstraňování podlahových krytin a podkladů pod podlahové krytiny z přírodního kamene, terazza, betonu nebo jiných, v tomto návodu specifikovaných podlah. Stroj se nesmí používat v explozivním prostředí nebo v prostředí s rizikem požáru. Držákhřídele POUŽÍV ÁNÍ/PROVOZ Stroj se nesmí spouštět ve vyklopené poloze. Pohyblivé části stroje se pŕi spoštění stroje musí nacházet nad zemí. KONSTRUKČNÍ PRVKY Při výměně nožů postupujte opatrně: břity nožů jsou osté a můžou vás poranit. Zástrčku síťové/prodlužovací šňůry před výměnu nebo broušením nožů vytáhněte ze zásuvky. Používejte pracovn í rukavice. Používejte pou- ze originální náhradní díly. Přední přídavné závaží TRANSPORT Stroj se smí zvedat pouze v určených místech. Stroj se nesmí používat na šikmých plochách. Při transportu přes šikmé plochy postupujte opatrně, aby nedošlo k přetížení í transportních koleček velkou váhou stroje při přechodu přes překážky (např. schody). SKLADOVÁNÍ Stroj se po skončení práce musí vyčistit a uložit na suchém a teplém místě. Při nízký ch teplotách prostředí se stroj musí před použitím nechat dvě hodiny zahřát. 16 5

6 2 INFORMACE O VÝROBKU NÁHRADNÍ DÍLY 2.1 Technický popis 6.1 Vyobrazení náhradních dílů COSMO-STRIPPER II je výkonná strhávačka podlahových krytin pro menší a středně velké podlahové plochy. Má univerzální využití na strhávání lepených kobercových krytin a dlaždic, linolea, gumy nebo PVC krytin. Na optimalizaci strhávacího výkonu lze na strhávačce nastavit vhodný úhel sklonu nože. Možnost nastavení úhlu sklonu nože Výškově nastavitelná ovládací rukojeť Mimořádně tichý provoz (62 db(a)) s nízkou úrovní vibrac í pro pohodlnou práci Velká kola pro pohodlnou obsluhu Snadné a rychlé rozebíráníí pro transport s nízkou hmotností Kola 2.2 Technické údaje Napájecí napětí 230 V~ Příkon motoru Hmotnost Pracovní šířka 750 W 54 kg 254 mm 2.3 Rozsah dodávky Součástí dodávky stroje jsou 2 náhradní nože, nůž se zvlněným ostřím a 10 m prodlužovací šňůra. Náhradní nůž ,6 mm Objednací číslo Nůž, speciálně určený na strhávání linolea. Motor Náhradní nůž ,6 mm Objednací číslo Nůž pro univerzální použití na odstraňování většiny podlahových krytin jako kaučuk/guma, PVC, koberce, linoleum, jehlový filc/smyčkové koberce, lepidla, korek, pěny, tenisové/sportovní podlahové krytiny. Nůž se zvlněným ostřím ,5 mm Objednací číslo Nůž, speciálně určený na odstraňování podlahových krytin s filcovou/plstěnou podkladovou vrstvou. Zvlněné ostří umožňuje proříznutíí vláken. Ochranná vrstva nože z PTFE zabraňuje přilnavosti zbytků lepidla. 6 15

7 NÁHRADNÍ DÍLY 6.1 Vyobrazení náhradních dílů 3 UVEDENÍ DO PROVOZU 3.1 Složení Vypínač Obr. 3-A Strhávačka podlahových krytin COSMO-STRIPPER se dodává v rozloženém stavu. Složení se provádí v následujících krocích: 1. Vypínač zespodu zasuňte na vodicí tyč (vypínačem nahoru). 2. Uvolněte upevňovací šrouby tvaru T. 3. Vodicí tyč zasuňte do držáku vodicí tyče podle požadované výšky. 3-A 4. Upevňovací šrouby tvaru T utáhněte. 5. Vypínač přesuňte nahoru. Obr. 3-B 6. Upevňovací šrouby na spínací í skříňce utáhněte. 3-B Rukojeť s nastavením úhlu sklonu 3.2 Nastavení pracovního sklonu Otáčením nastavovacího kolečka se změní pracovn í sklon ( úhel) mezi čepelí a podlahou. Strmý sklon (agresivní úhel) na náročnější práce, plochý úhel pro méně náročnou práci. Nastavení úhlu pracovního sklonu při různých typech podlahových krytin umožňuje optimalizaci pracovních podmínek. 3-C Obr. 3-C 1. Nastavovací kolečko na podvozku povolte. 3-D Obr. 3-D 2. Stroj za vodicí násadu potáhněte nahoru (při současném doteku kol s podlahou), dokud nedosáhnete požadovaný úhel sklonu.. 3. Nastavovací kolečko opět utáhněte. 3.3 Nastavení výšky rukojetí Obr. 3-E Po složení stroje nastavte výšku vodicí rukojeti (násady). 1. Šrouby tvaru T povolte. 3-E 2. Vodicí násadu nastavte do požadované výšky. Nezávisle na pracovním úhlu by rukojeti vodicí násady měly být vždy ve výši opasku použivatele. 3. Šrouby tvaru T opět utáhněte. 14 7

8 3 UVEDENÍ DO PROVOZU NÁHRADNÍ DÍLY 3.4 Výběr čepele 6.1 Vyobrazení náhradních dílů Správná velikost a poloha čepele, závislé od materiálu a druhu podkladové vrstvy, ovlivňují pracovn í výkon stroje. Čím je práce náročněj ší, by se na dosažení optimálních výsledků měla používat menší čepel. Práci začněte s úzkou čepelí, na optimalizaci plochy strhávání použijte širší čepel. S úzkými čepelemi se pracuje snadněji než se širokými čepelemi. Úzké čepele čistí podlahu obvykle lépe. Sešikmení břitu nahoru je vhodné pro betonové podlahy. Sešikmení břitu dolů je vhodné na dřevěné nebo měkké podlahy. Základní deska 3.5 Druhy čepelí / oblasti využití Samořezací čepele tvaru U Stabilní a trvanlivéčepele s 90 úhlem, speciálně kalené. Na někké podlahy jako PVC, guma, kaučuk nebo linoleum. Rozměry Tloušťka Objednací číslo COSMO II MASTER/STRATO RIDE-ON 152 x 102 mm 1,6 mm x x 223 x 76 mm 1,6 mm x x 305 x 76mm 1,6 mm x x Upnutí čepele Standardní čepele Na odstraňování PVC, koberců, linolea, zbytků krytin a lepidel. 145 x 102 mm 1,6 mm x x x 152 x 127 mm 1,6 mm x x x 254 x 76 mm 1,6 mm x x Speciálně kalené čepele S velmi dlouhou životností díky speciálnímu kalení. Dobře se ostří. Na odstraňování PVC, koberců, linolea, zbytků krytin a lepidel. 152 x 76 mm 1,6 mm x x 203 x 76 mm 1,6 mm x x x 254 x 76 mm 1,6 mm x x x 304 x 76 mm 1,6 mm x x x Tlusté čepele Tlusté čepele, ale dostatečně flexibilní. Na odstraňování PVC, koberců, linolea, epoxidu, podkladových vrstev, dlaždic, parket a mnoho dalších krytin. Velmi tlusté čepele Na náročné odstraňování podlahových krytin, s dlouhou životností ostří. Na odstraňování velmi hrubých vrstev, keramických dlaždic a parket. 152 x 76 mm 2,4 mm x x x 203 x 76 mm 2,4 mm x x x 254 x 76 mm 2,4 mm x x x 304 x 76 mm 2,4 mm x x x 355 x 76 mm 2,4 mm x x x 152 x 76 mm 6,35 mm x x x Excentr Rohový nůž, zvýšený 200 x 75 mm 1,6 mm x x x Na odstraňování PVC nebo jiných krytin, kde je 250 x 75 mm 1,6 mm x x x potřebný větší úhel, aby se nůž dostal pod krytinu. 8 13

9 5 ÚDRŽBA / OŠETŘOVÁNÍ / OPRAVY Před uvedením do provozu: Kontrola poškození ochranných zařízení í a síťového kabelu. Kontrola pevného připojení připájecích prvků. Kontrola čepele - tupou čepel vyměňte. 3 UVEDENÍ DO PROVOZU 3.6 Výměna čepele Tupá čepel výrazně snižuje výkon strhávačky. Čepel proto v případě potřeby pravidelně ostřete nebo nahraďte novou. Po skončení práce: Zástrčku síťového kabelu vytáhněte ze zásuvky. Čepel odstraňte. Stroj a jeho části chraňte přerd vlhkostí, mrazem a dlouhodobým působením slunečního zárení. Motor a převodovka stroje nevyžadují údržbu. Usazené nečistoty pravidelně odstraňujte, aby bylo zajištěné chlazení motoru. Stroj čistěte pouze suchou nebo mírně navlhčenou utěrkou s přídavkem neutrálního čisticího prostředku. Stroj se nesmí čistit vodou - riziko ztráty elektrické bezpečnosti stroje. Při demontáži a montáži čepele vždy používejte pracovní rukavice. Na zamezení úrazu o ostrý břit čepele používejte šroubovák s dlouhou stopkou. 1. Nářadí před demontáží/mont áží nože podložte vhodným kouskem dřeva. 2. Pět šroubů se šestihrannou hlavou uvolněte a čepel vyměňte. Šrouby není nutné úplně vyšroubovat. Dbejte na to, aby jste čepel podsunuli dostatečně hluboko, aby dobře držela. Údržbu ve smyslu kontroly stroje a jeho částí a opravy (včetně výměny síťového kabelu a motoru) smí prová- dět pouze autorizované servisní středisko, resp. příslušně kvalifikovaný odborník. Při použití prodlužovacích kabelů nebo při výměně síťového kabelu se smí používat pouze námi předepsaný typ PVC kabelu, typ H05VV-F podle DIN / VDE Zástrčky musí být z gumy nebo PVC a směr jednotlivých žil kabelu musí odpovídat obsazení kolíků zástrčky. Při výměně síťového kabelu se musí dodržovat bezpečnostní pokyny podle kapitoly 4. Opravy a výměnu elektrických částí stroje sm í provádět pouze kvalifikovaný odborník. Opotřebené elektrické nářadí a stroje neodhazujte do komunálního odpadu. V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o elektrickém a elektronickém odpadu a v souladu s národními předpisy se opotřebené elektrické nářadí a stroje mus í ekologicky zlikvidovat a recyk- lovat jako separovaný odpad. 3.7 Ostření čepele Při ostření čepele používejte pracovn í rukavice a ochranné brýle. Šrouby není nutné úplně vyšroubovat. 1. Broušení čepele na stroji: Stroj podložte do té míry, aby se čepel dala pohodlně naostřit pomocí úhlové brusky. Čepel ostřete úhlovou bruskou s průměrem kotouče 100 mm a zrnitostí 120 nebo nižší. Kotouč nepřikládejte na rohy nebo hranu čepele. O možnostech likvidace se informujte u místních úřadů, sběrných místech nebo u vašeho specializovaného prodejce. Sešikmení ostří čepele nahoru. Sešikmení ostří čepele dolů. Ostření čepele pomocí pilníku s jemným sekem. 2. Čepel můžete ze stroje také demontovat a podle výše popsaného postupu naostřit ve svěráku. 12 9

10 4 POUŽÍV ÁNÍ STROJE 4.1 Zapnutí stroje Před připojením zástrčky síťového kabelu do zásuvky se přesvědčte, že stroj je vypnutý. 1. Stroj pomocí dodávaného prodlužovacího kabelu připojte k síti. 2. Stroj zapněte. 4.2 Odstraňování podlahových krytin Dbejte na to, aby čepele byly vždy ostré. Pracovní prostředí udržujte čisté, bez stavební sutě, aby se zamezilo zbytečnému opotřebení čepele. Při práci se strojem používejte chrániče sluchu a ochranné brýle! Dlaždice z PVC Nikdy nepoužívejte čepele, které jsou širší než dlaždice. Pokud se dlaždice nedají odstranit nebo stroj přeskakuje přes dlaždice, použijte menší čepel nebo pouze část čepele. Vinylové, gumové, kaučukové, PU PVC podlahy, lepený koberec Krytiny nejdřív nařežte a odstraňujte v pásech. Naříznuté krytiny umožňují lepší veden í stroje a prodlužují životnost čepele. Na měkké krytiny lze použít samonařezávací čepel. Pásy nejlépe naříznete nařezávačem pásů JAMAS. 4-A 4 POUŽÍV ÁNÍ STROJE 4.3 Odstraňování podkladových vrstev Dřevěné nebo dřevu podobné podlahy Z podlahy odstraňte hřebíky a jiné kovové předměty, aby se zamezilo poškození čepele. Při lepených podlahách z tvrdého dřeva se na normální lepidla používá 25 cm čepel, při lepidlech z umělé pryskyřice se použív á 15 cm čepel. Na čisté odstraňování prefabrikovaných parketových vlysů nebo laminátových parket se nejdřív mus í podlaha rozře-zat na pásy. Na podlahu před řezáním křídou vyznačte pásy v šířce čepele. Rozřezání na pásy při uvolňování parket z masivního dřeva není nutné, protože parkety se budou vylamovat po malých částech. Při odstraňování překližkových desek stroj veďte ve směru průběhu vláken dřeva a pracujte s čepelí se sklo- nem ostří směrem dolů. Při parketových podlahách pracujte ve směru položení parket, ne napříč nebo napříč směru průběhu vláken dřeva. U všech měkkýk ch podlah doporučujeme přední protizávaží ze stroje odstranit. Beton Při práci na betonových podlahách na docíleníí nejpelších výsledků doporučujeme normální polohu čepele se sklonem ostří nahoru, zejména při odstraňování lepidel. Při sklonu ostří dolů má čepel delší životnost. Potěr / tmel 4-E 4-F Keramické dlaždice Čepel na dosažení rovnoměrného povrchu nastavte do polohy se sklonem ostří dolů. Čepel lze používat i se sklonem ostří nahoru, přední protizávaží přitom ale doporučujeme odstranit. Keramické dlaždice se před odstraňováním musí nejdřív rozbít kladivem. Rozbíjen í malých dlaždic nebo mozaiky není nutné. Opatrně při dilatačních spárách a v podlaze uložených nádobách / zásuvkách nebo jiných překážkách v podlaze. S odstraňováním začněte od dveří nebo od plochy bez dlaždic, aby čepel mohla vniknout pod dlaždice. 4.4 Poruchy a jejich odstraňování Plochy po odstranění dlaždic příležitostně vyčistěte, aby se udržel dobrý kontakt čepele s podlahou. Používejte úzkou čepel a malou rychlost. Čepel lze v hlavě odsadit do strany, aby se krytina dala snadno odstranit i u zdí nebo na jiných těžce přístupných místech. 4-C PORUCHA Motor neběží Hlučnost motoru Vibrujícíí hlučnost ODSTRANĚNÍ - Zkontrolujte stav prodlužovacího kabelu a připojovacích zástrček / zásuvek - Zkontrolujte poškození nebo deformaci ochranného krytu - Zkontrolujte nastavovací šrouby a ostatní šroubové spoje na pevné utažení Stroj se těžce ovládá - Odstraňte přídavné závaží - Čepel vyměňte za jinou o třídu menší - Naostřete čepel Pojistky selhávají - Zkontrolujte / vyměňte prodlužovací kabel í - Zkontrolujte / vyzkoušejte jiný proudový okruh / zásuvku 10 11

NÁVOD K OBSLUZE. Odstraňováni podlahových krytin STRHÁVAČKA PODLAHOVÝCH KRYTIN POWER STRIPPER. Ošetřování podlah. Obj.

NÁVOD K OBSLUZE. Odstraňováni podlahových krytin STRHÁVAČKA PODLAHOVÝCH KRYTIN POWER STRIPPER. Ošetřování podlah. Obj. Ošetřování podlah Odstraňováni podlahových krytin STRHÁVAČKA PODLAHOVÝCH KRYTIN Obj. číslo 111 095 000 Od č. stroje: 060283262 (230 V) D1A C0000 - JD - únor 2006 Janser spol. s r. o. Stroje, nářadí, pracovní

Více

NÁVOD K OBSLUZE ODSTRAŇOVÁNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN STER MOBIL MASTER MOBIL. Ošetřování podlah. Janser GmbH Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO

NÁVOD K OBSLUZE ODSTRAŇOVÁNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN STER MOBIL MASTER MOBIL. Ošetřování podlah. Janser GmbH Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO PROHLÁŠENÍ O KONFORMITĚ Následujícíí výrobek odpovídá směrnici o strojích, směrnici 98/37/ES o elektromagnetické toleranci, směrnici 89/336/ES o nízkém napětí, směrnici 73/23/EHS včetně dodatků a směrnici

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung E-mail: info@janser.com Internet: www.janser.com Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO Telefon: +49 / 7034 / 127-0 Fax:

Více

NÁVOD K OBSLUZE ODSTRAŇOVÁNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN ATO MOBIL STRATO MOBIL. Ošetřování podlah. Janser GmbH Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO

NÁVOD K OBSLUZE ODSTRAŇOVÁNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN ATO MOBIL STRATO MOBIL. Ošetřování podlah. Janser GmbH Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO STRATO MOBIL PROHLÁŠENÍ O KONFORMITĚ Následujícíí výrobek odpovídá směrnici o strojích, směrnici 98/37/ES o elektromagnetické toleranci, směrnici 89/336/ES o nízkém napětí, směrnici 73/23/EHS včetně dodatků

Více

Door Trimmer NÁVOD K OBSLUZE. Pila na zkracování dveří. Janser GmbH. Janser spol. s r. o.

Door Trimmer NÁVOD K OBSLUZE. Pila na zkracování dveří. Janser GmbH. Janser spol. s r. o. 8 855 000 s pilovým kotoučem CV 30 V~ 8 855 600 s pilovým kotoučem HM 30 V~ 8 855 800 s pilovým kotoučem HM 0 V~ Kompletní program pro zařizovače interiérů, pokládače podlah a obchod s podlahovinami Janser

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung E-mail: info@janser.com Internet: www.janser.com Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO Telefon: +49 / 7034 / 127-0 Fax:

Více

Puma NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Schodová a okrajová bruska. Janser GmbH. Janser spol. s r. o. Stroje, nářadí, pracovní oděvy

Puma NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Schodová a okrajová bruska. Janser GmbH. Janser spol. s r. o. Stroje, nářadí, pracovní oděvy NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung E-mail: info@janser.com Internet: www.janser.com Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO Telefon: +49 / 7034 / 127-0 Fax:

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7 Návod k použití Univerzální řezačka Mastercut X7 Výrobce: Čáslavská 976 Heřmanův Městec 538 03 Kancelář: Tel: +420 778 088 722 Servisní technik: Tel: +420 608 127 055 Obsah 1. Popis 2. Údaje o výrobci

Více

Vibrátor betonu HHBR35/1,5

Vibrátor betonu HHBR35/1,5 Version 1.2 česky Vibrátor betonu HHBR35/1,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 05 Art.-Bez.: HHBR35/1,5 Obsah Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 4 Popis

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Version 1.2 česky. Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI

Version 1.2 česky. Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI Version 1.2 česky Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI Návod na obsluhu Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3

Více

FRIATOOLS. Loupací přístroj FRIALEN / FRIAFIT FWSG 225. Návod k obsluze FRIATOOLS

FRIATOOLS. Loupací přístroj FRIALEN / FRIAFIT FWSG 225. Návod k obsluze FRIATOOLS FRIATOOLS FRIATOOLS Návod k obsluze Loupací přístroj FRIALEN / FRIAFIT FWSG 225 1 3 6 5 7 4 2 8 1. Otočná rukojeť 2. Loupací nůž 3. Pouzdro 4. Upínací saně 5. Hvězdicová rukojeť 6. Vodicí rolna 7. Kryt

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NTS 70. Návod k obsluze

NTS 70. Návod k obsluze NTS 70 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost Bezpečná práce s přístrojem je možná pouze tehdy, pokud si úplně přečtete návod k použití a bezpečnostní upozornění a pokyny v nich uvedené budete striktně

Více

Návod k použití SBE 561 SBE 521 SB 561 BE 561 B 561

Návod k použití SBE 561 SBE 521 SB 561 BE 561 B 561 SBE 550/560, 561/520, 521/ BE 560, 561 řezání závitů (A-C) A: Nasaďte závitový vrták a trochu naolejujte B: Nastavte počet otáček na stavěcím kolečku na 2 C: Při pravotočivých otáčkách závit vyřízněte

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. MOD. 135SH 112 455 000-230 V od r. v. 06/2006 obj. č. 104284. MOD. 145SH 112 560 000-230 V od r. v. 06/2006 obj. č.

NÁVOD K OBSLUZE. MOD. 135SH 112 455 000-230 V od r. v. 06/2006 obj. č. 104284. MOD. 145SH 112 560 000-230 V od r. v. 06/2006 obj. č. Ošetřování podlah BRUSKY NÁVOD K OBSLUZE MOD. 5SH 55 000-0 V od r. v. 06/006 obj. č. 08 MOD. 5SH 560 000-0 V od r. v. 06/006 obj. č. 0880 MOD. 55 S 750 000-0 V od r. v. 06/006 obj. č. 6 Návod k obsluze

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280 Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280 ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516454774, 516453496 fax: +420 516452751 e-mail: info@anita.cz

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

Návod k použití: Bruska na hoblovací nože typ MS 7000 HOLZMANN-MASCHINEN AUSTRIA. NÁVOD K POUŽITÍ Bruska na hoblovací nože.

Návod k použití: Bruska na hoblovací nože typ MS 7000 HOLZMANN-MASCHINEN AUSTRIA. NÁVOD K POUŽITÍ Bruska na hoblovací nože. NÁVOD K POUŽITÍ Bruska na hoblovací nože Typ: MS 7000 HOLZMANN-MASCHINEN Gmbh Marktplatz 4 A-4170 Haslach a.d.m. Tel.: +43/7289/71562-0 Fax.: +43/7289/71562-4 www.holzmann-maschinen.at info@holzmann-maschinen.at

Více

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK 1850W trnová Obsah: 1. Bezpečnostní pokyny a výstrahy 2. Součástí přístroje 3. Použití ke stanovenému účelu 4. Obecné bezpečnostní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._35 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

FRIATOOLS FRIATOOLS. Návod k obsluze Loupací přístroj FRIALEN FWSG 63

FRIATOOLS FRIATOOLS. Návod k obsluze Loupací přístroj FRIALEN FWSG 63 FRIATOOLS FRIATOOLS Návod k obsluze Loupací přístroj FRIALEN FWSG 63 1 4 2 3 7 6 5 9 8 1. Otočná rukojeť (sklopná) 2. Hvězdicová rukojeť 3. Loupací nůž 4. Pouzdro 5. Opěrné rolny 6. Vodicí rolny 7. Aretace

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL70A-70L2B

Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL70A-70L2B Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL70A-70L2B Prodej: AUTOSERVIS AKADEMIE, spol. s r.o. Vrchlického 1208 511 01 Turnov tel. 481 32 39 31 e-mail: obchod@genborx.cz Úvod Mokrosuchý univerzální

Více

Verze 1.1. Bourací kladivo. Návod k obsluze. Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800

Verze 1.1. Bourací kladivo. Návod k obsluze. Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800 Verze 1.1 Bourací kladivo Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie 2 3 Technické parametry Okružní pila (aku.) CP 190 CP 236 Výstupní výkon [W] 1600 2000 Volnoběžné otáčky [ot./min] 4500

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ SMH 55/C 17. Obj. č. D

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ SMH 55/C 17. Obj. č. D Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ SMH 55/C 17 Obj. č. D 323 015 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN.

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

N Á VOD K O B S L U Z E

N Á VOD K O B S L U Z E N Á VOD K O B S L U Z E Třkotoučová bruska TRI-VARO 430 Obj. čslo: 112 998 000 Kompletn program pro zařizovače interiérů, pokládače podlah a obchod s podlahovinami Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge,

Více

Verze 1.2 česky. Řezačka obkl adů BFSM600. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: Art.-Bez.: BFSM600

Verze 1.2 česky. Řezačka obkl adů BFSM600. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: Art.-Bez.: BFSM600 Verze 1.2 česky Návod na obsluhu Řezačka obkl adů BFSM600 Art.-Nr.: 101 38 Art.-Bez.: BFSM600 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9

Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9 Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9 Obj. č. D 322 306 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s karosářskou pilkou pracovat si pozorně přečtěte

Více

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 3.1 Seznámení se s přístrojem... 3 3.2 Bezpečnostní a zdravotní opatření... Chyba! Záložka není definována. 4 OBSLUHA ZAŘÍZENÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ NÁVOD K POUŽITÍ OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Převodový set 1:20 s rukojetí (dále jen nářadí) je určený výhradně k instalaci zemních vrutů BAYO.S DIY do rostlé zeminy do max. hloubky 1000

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Elektrická kotoučová pila

Elektrická kotoučová pila FDK 2001-E 3 Obsah 15 CZ Elektrická kotoučová pila NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto elektrickou kotočovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

Mignon 2000 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Pásová bruska na dřevěné podlahy. Janser GmbH Böblinger Straße Ehningen NĚMECKO.

Mignon 2000 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Pásová bruska na dřevěné podlahy. Janser GmbH Böblinger Straße Ehningen NĚMECKO. PROHLÁŠENÍ O KONFORMITĚ Následující výrobek odpovídá směrnici o strojích, směrnici 98/37/ES o elektromagnetické toleranci, směrnici 89/336/ES o nízkém napětí, směrnici 73/23/EHS včetně dodatků a směrnici

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba. A. Bezpečnostní pokyny. Montáž na stěnu

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba. A. Bezpečnostní pokyny. Montáž na stěnu AGILE 50 WN 800.52.79.6.32 2/ / 0065 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

Quartzové topidlo TANSUN typ RIO 015

Quartzové topidlo TANSUN typ RIO 015 Quartzové topidlo TANSUN typ RIO 015 Návod k použití a instalaci Quartzové topidlo Rio 015 (dále jen topidlo) je určeno výhradně pro vnitřní prostředí. Vyzařuje příjemné teplo, které se přibližuje slunečnímu

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze. Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E

První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze. Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E První hanácká BOW, s.r.o. Identifikace produktu Obsah Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E Výrobce

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Obj.č. 3936 LI Equi Clip Perfekt (TYP 1400-2-TD) 1 Obsah 1 Bezpečnostní předpisy... strana 3-4 1.1 Všeobecné 1.2 Symboly a výstražné pokyny 1.3 Použití, odpovídající

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

MPE 50. z Odstraňovač ztvrdlé kůže. Návod k použití

MPE 50. z Odstraňovač ztvrdlé kůže. Návod k použití MPE 50 CZ z Odstraňovač ztvrdlé kůže Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-mail: kd@beurer.de ČESKY

Více

Návod k obsluze Přístoj na prořezávání dezénu pneumatik Rillfit

Návod k obsluze Přístoj na prořezávání dezénu pneumatik Rillfit Návod k obsluze Přístoj na prořezávání dezénu pneumatik Rillfit Císlo výr. / Article No.: 160040 Jazyky / Languages: cs BERNER_60913.pdf 2012-11-01 Přístroj na prořezávání dezénu pneumatik RILLFIT six

Více

Vibrátor betonu HEBR1500

Vibrátor betonu HEBR1500 Version 1.2 česky Vibrátor betonu HEBR1500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 08 Art.-Bez.: HEBR1500 Obsah Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 4 Popis 5 Uvedení

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

Stříhací strojek na ovce Clipper F7

Stříhací strojek na ovce Clipper F7 Stříhací strojek na ovce Clipper F7 Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno tel: 733 533 332, 732 238 188 E-mail: driml.libor@seznam.cz www.driml-napajecky.cz Návod k použití Tento návod k používání je

Více

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat CZ UNIFLOOR E 1 Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com 1 Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA, ZETTA, SETTA

VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA, ZETTA, SETTA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA, ZETTA, SETTA 1. OVLÁDÁNÍ Šňůra Klika Motor 1.1 POPIS OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ŠŇŮRY: Šňůru vyjměte z držáku. Vytažení lamel, spouštění lamel a naklápění lamel provádějte táhnutím jedné části

Více

PROTECO. Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800

PROTECO. Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800 Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800 1. plnící otvor 2. rukojeti 3. přepínač směru otáčení nožového válce 4. tlačítko ochrany motoru 5. spínací tlačítko - I 6. vypínací tlačítko - 0 7. ventilační mřížka

Více

Návod k obsluze. Profesionální diamantová stavební stolová pila. Přečtěte si návod k obsluze pečlivě před uvedením do provozu!

Návod k obsluze. Profesionální diamantová stavební stolová pila. Přečtěte si návod k obsluze pečlivě před uvedením do provozu! Návod k obsluze Profesionální diamantová stavební stolová pila Přečtěte si návod k obsluze pečlivě před uvedením do provozu! Technická data Model Síťové napětí Příkon Rychlost otáček IP krytí Objem

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU HEINRICH INNOVATION s.r.o., Skalice 317, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic, www.sunset-group.cz

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU HEINRICH INNOVATION s.r.o., Skalice 317, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic, www.sunset-group.cz Návod na obsluhu a údržbu venkovních žaluzií SUNSET GROUP Heinrich Innovation s.r.o. Skalice 317 CZ 73801 Frýdek-Místek Czech Republic +420 571 995 545 +420 571 991 999 info@sunset-group.cz www.sunset-group.cz

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

Vyřezávací pila BDKS85

Vyřezávací pila BDKS85 Verze 1.1 Vyřezávací pila BDKS85 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 58 Označení artiklu: BDKS85 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis

Více

Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G

Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................

Více