RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODINNÝ DŮM MILENIUM 228"

Transkript

1 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, Žďár nad Sázavou 1 telefon : , fax : VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Stavba: DINNÝ DŮM MILENIUM 228 F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb a) zařízení pro vytápění staveb - ústřední vytápění - systém s podlahovým topením TOP HEATING Místo stavby : Stavebník : Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : Technická zpráva typový projekt : Ing. Milan Gregor : Ing. Milan Gregor : stavební řízení Í VVÉ PR

2 T E CH N I C K Á Z P R Á V A 1. Všeobecně Projektová dokumentace řeší vytápění rodinného domu nízkoteplotním teplovodním systémem s nuceným oběhem vody. Jedná se o kombinací podlahového vytápění TOP HEATING s teplotou rozdělovačů 47 C a systému s otopnými tělesy s tepelným spádem 47/37 C. 2. Potřeba tepla Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN a ČSN , pro oblastní zimní výpočtovou teplotu t z = -17 C. Tepelná ztráta objektu... 7,25 kw Výkon otopných těles... 1,44 kw (při tepelném spádu 47/37 C) Výkon podlahového vytápění... 6,95 kw (příkon 8,20 kw, teplota rozdělovačů 47 C) Celkový výkon vložený v otopném systému... 8,39 kw Roční potřeba tepla pro vytápění... 15,7 MWh/rok = cca 56,4 GJ/rok Předpokládaná spotřeba zemního plynu o výhřevnosti 33,5 MJ/m 3 při účinnosti vytápěcí soustavy cca 97,5% bude činit cca 1730 m 3 /rok. Při výpočtu spotřeby energie se vychází z průměrné venkovní teploty v topném období a počtu dnů topného období - obě tyto hodnoty jsou různé pro různá místa v České republice. Uvedené hodnoty spotřeby energie a zemního plynu jsou orientační - spočtené pro aritmetický průměr hodnot uváděných v odborné literatuře. VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE 3. Zdroj tepla Jako zdroj tepla bude sloužit kondenzační nástěnný teplovodní plynový kotel THERM 17 KDZ, který je vybaven vestavěnou ekvitermní regulací řízenou mikroprocesorem. Do kotle bude instalováno komunikační rozhraní IU 02. Regulace kotle zajišťuje plynulou lineární modulaci v rozsahu 3,3 17,0 kw ( %) s praktickou účinností %. Kotel již obsahuje oběhové čerpadlo, pojistný ventil a expanzní nádobu o objemu 7 l. Čerpadlo v kotli bude nastaveno na stupeň 3. Tlaková ztráta otopného systému činí 8742 Pa, při hmotnostním průtoku 723,4 kg/hod. Kotel bude umístěn v prostoru Koupelna Přepad pojistného ventilu a odvod kondenzátu bude připojen na odpad pomocí vtoku HL - viz. část Zařízení zdravotně technických instalací. V kotli je integrován přepouštěcí ventil (by-pass), který se otevírá při diferenčním tlaku 35 kpa a slouží pro ochranu kotle. Ke kotli bude připojen týdenní inteligentní regulátor Honeywell CR 04 a čidlo venkovní teploty Therm Q 01. Přístroj CR 04 bude instalován na vnitřní stěně v prostoru 1.06 Obývací pokoj (viz. výkresová dokumentace). Zpětná vazba na teplotu v místnosti bude vypnuta. Čidlo venkovní teploty bude instalováno na severní fasádu. Dodavatel kotlů THERM je firma THERMONA, spol. s r.o., tel , mobil Odvod spalin Spaliny budou odvedeny vertikálním koaxiálním kouřovodem z plastového potrubí REGULUS Ø 80/125 mm. Spaliny budou odvedeny přes střešní konstrukci do venkovního prostoru. Budou použita dvě kolena 90. Prvky kouřovodu tvoří příslušenství kotlů Therm a dodává je firma Regulus spol. s r.o.. 5. Příprava teplé vody Výše popsaný kotel již obsahuje integrovaný zásobníkový ohřívač vody o objemu 55 l. 2 Í VVÉ PR

3 6. Bezpečnostní zařízení Kotel je vybaven membránovou expanzní nádobou o obsahu 7,0 l a pojistným ventilem. Tlak plynového polštáře v expanzní nádobě bude nastaven na hodnotu o 0,1 baru vyšší než je tlak vody v topném systému za studena. 7. Podlahové vytápění Bude použit systém podlahového topení TOP HEATING společnosti EUSYSTEMY GUP, s.r.o.. Podlahové vytápění TOP HEATING bude řešeno ve všech vytápěných prostorách domu mimo garáže. Budou použity dvě montážní jednotky (rozdělovač a sběrač, včetně skříně). V 1. nadzemním podlaží bude instalována rozdělovací jednotka TOP HEATING EU-NT 5 (s 5 vývody) se skříní TOP HEATING EU-SK 5 v bílém lakovaném vestavném provedení v prostoru 1.05 Vstupní hala. V 2. nadzemním podlaží bude instalována rozdělovací jednotka TOP HEATING EU-NT 6 (se 6 vývody) se skříní TOP HEATING EU-SK 6 v bílém lakovaném nástěnném provedení v prostoru 2.03 Pokoj. Oba rozdělovače budou pracovat se vstupní teplotou 47 C. Kompozitní vícevrstvá trubka TOP HEATING Ø 16x2,0 mm barva RUBÍN bude kladena na speciální systémovou reflexní fólii PFI THERM 2000 (jako alternativa může být použita izolační reflexní fólie PFI REFLEX 3000, která sníží nevyužité teplo vedené směrem dolů až o 20% a zajistí rovnoměrné roznášení tepla). Pod fólií bude položena tepelná izolace - viz. níže uvedené skladby podlah a stavební část projektové dokumentace (použitý podlahový polystyren musí mít objemovou hmotnost větší než 25 kg/m 3 ). Tloušťka tepelné izolace pod podlahovým topením bude v 1. nadzemním podlaží činit minimálně 70 mm a v 2. nadzemním podlaží 30 mm. Kompozitní vícevrstvá trubka TOP HEATING bude kotvena pomocí inovativní lomené příchytky TOP HEATING U80 přes uvedenou fólii k deskám tepelné izolace. Potrubí bude zalito anhydritovou samonivelační vrstvou s mocností 56 až 59 mm - viz. tabulka Skladby podlah. Minimální tloušťka anhydritové vrstvy nad potrubím je 35 mm. Pomocí ventilů obsažených v rozdělovačích, budou nastaveny průtoky jednotlivými smyčkami na vypočtené hodnoty, které jsou předepsány ve výkresové dokumentaci. Sběrače jsou za tímto účelem vybaveny průtokoměry. U každé smyčky je ve výkresové dokumentaci popis, který určuje trasu položení potrubí včetně délky potrubí v jednotlivých místnostech (s výjimkou izolovaných přívodů, které jsou zahrnuty do délky přívodu od rozdělovače a ke sběrači), roztečí potrubí a způsobu uložení (izolace). Uložení kompletních rozvodů podlahového topení TOP HEATING je vykresleno v půdorysech. Litá anhydritová vrstva bude rozdělena na oddilatované části každý stavebně oddělený prostor bude tvořit samostatný dilatační celek. Přechody potrubí mezi jednotlivými dilatačními celky musí být v ochranné hadici (případně v izolaci). Vstupní a výstupní úsek každé smyčky a další předepsané úseky (viz. popis smyček) budou izolovány tepelnou izolací s tloušťkou stěny minimálně 10 mm. Celý systém vytápění (podlahové topení TOP HEATING i systém otopných těles) je navržen pro stejnou teplotu topné vody. Součástí rozdělovacích jednotek TOP HEATING EU-NT jsou kulové kohouty DN 3/4 před rozdělovačem i sběračem, armatury pro odvzdušnění a vypuštění. Před rozdělovačem podlahového vytápění v 2. nadzemním podlaží bude navíc instalován regulační ventil Heimeier STA DN 1/2, který bude nastaven na hodnotu 2,86 (pro vyrovnání tlakových ztrát v systému). V prostorách s plovoucí laminátovou podlahou bude na anhydritovou vrstvu položena fólie SELITFLEX THERMO FLOOR 1,6 mm (součást systému TOP HEATING ). Kompletní systém podlahového topení TOP HEATING dodává společnost EUSYSTEMY GUP, s.r.o., tel.: , VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE 3 Í VVÉ PR

4 Uvedená společnost nejen systém vyrábí ale provádí i jeho kompletní montáž se zárukou 10 let (při dodávce včetně samonivelačního anhydritového potěru 15 let). typ konstrukce skladba konstrukce, kterou je nutné z hlediska podlahového topení dodržet izolace proti zemní vlhkosti dlažba mimo koupelny (rozměry v mm) SKLADBY PODLAH podlaha v 1.NP 150 mm dlažba v koupelně (rozměry v mm) laminátová podlaha (rozměry v mm) keramická dlažba 9 keramická dlažba 9 laminátová podlaha Parador 8 VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE lepidlo 2 lepidlo 2 anhydritový litý potěr 58 fólie Profitherm 2000 polystyren EPS 150 S Stabil geotextilie FILTEK PVC-P fólie Alkorplan geotextilie FILTEK hydroizolační stěrka Deitermann superflex anhydritový litý potěr 56 fólie Profitherm 2000 polystyren EPS 150 S Stabil geotextilie FILTEK PVC-P fólie Alkorplan geotextilie FILTEK 2 1 fólie Selitflex Thermo Floor anhydritový litý potěr 59 fólie Profitherm polystyren EPS 150 S Stabil geotextilie FILTEK PVC-P fólie Alkorplan geotextilie FILTEK V pásu do 1 m od obvodového zdiva bude v 1. NP tepelná izolace tvořena z izolačních desek PUR Alu fólie v tl. 70 mm. typ konstrukce skladba konstrukce, kterou je nutné z hlediska podlahového topení dodržet dlažba mimo koupelny (rozměry v mm) podlaha v 2.NP 100 mm dlažba v koupelně (rozměry v mm) laminátová podlaha (rozměry v mm) keramická dlažba 9 keramická dlažba 9 laminátová podlaha Parador 8 lepidlo 2 lepidlo 2 anhydritový litý potěr 58 fólie Profitherm hydroizolační stěrka Deitermann superflex anhydritový litý potěr 56 fólie Profitherm fólie Selitflex Thermo Floor anhydritový litý potěr 59 fólie Profitherm 2000 polystyren EPS T polystyren EPS T polystyren EPS T Otopná tělesa Otopná tělesa jsou navržena pouze v prostoru, kde podlahové vytápění nepokryje s dostatečnou rezervou (na zakrytí nábytkem) tepelnou ztrátu, při dodržení přípustné maximální povrchové teploty podlahy a v prostoru garáže. V prostoru Koupelna 1.03, 2.06 a Garáž 1.09 budou použita ocelová otopná tělesa RADIK typ VK se spodním připojením a stavební výškou 600 a 900 mm, v provedení Í VVÉ PR

5 Výrobcem výše uvedených otopných těles je firma KORADO, a.s. tel , Otopná tělesa typu VK jsou se spodním připojením a již obsahují ventilovou vložku Heimeier. Tato ventilová vložka bude u všech těles nastavena na hodnotu Np. Tělesa VK budou připojena pomocí uzavíracího rohového šroubení HEIMEIER Vekolux R 1/2 (objednací číslo ) a dvou kusů svěrných šroubení HEIMEIER pro měděné potrubí Ø 15 mm (objednací číslo ). Na ventilové vložky otopných těles VK, kde je ve výkresové dokumentaci označení TH, bude instalována termostatická hlavice Heimeier K Standardní (objednací číslo ). 9. Rozvodné potrubí Rozvodné potrubí bude zhotoveno z měděného potrubí Supersan, dimenze dle výkresové dokumentace. Dodavatel potrubí firma FENA a.s., tel , , Ležaté potrubí bude vedené v konstrukci podlahy v 1. NP a částečně v konstrukci podlahy v 2. nadzemním podlaží. Svislá potrubí (včetně potrubí k tělesům a ke kotli) budou vedena v drážce ve zdivu. Potrubí bude vyspádováno tak aby bylo možné jeho odvzdušnění přes otopná tělesa, rozdělovače podlahového topení a kotel. Vypuštění systému bude možné přes vypouštěcí kohouty DN 1/2 instalované na potrubí v prostoru pod kotlem (viz výkresová dokumentace). V případě potřeby bude úplné vypuštění systému řešeno pomocí vyfouknutí kompresorem. Před kotlem budou na potrubí instalovány kulové kohouty DN 1. Na zpětném potrubí bude navíc instalován filtr DN 1. Před kotlem bude dále instalován přepouštěcí ventil Heimeier Hydrolux DN 3/4, který bude nastaven na přepouštěcí tlak 105 mbar. VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE 10. Nátěry Rozvodné potrubí bude měděné - není třeba ho natírat. Otopná tělesa jsou opatřena finální úpravou již od výrobce. 11. Izolace Veškeré potrubí bude tepelně izolováno pěnovou návlekovou izolací na potrubí. Volně vedené potrubí s vnitřním průměrem do 20 mm, bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 20 mm; u potrubí s vnitřním průměrem od 20 mm bude tloušťka stěny min. 30 mm. Potrubí vedené v konstrukci a s vnitřním průměrem do 20 mm, bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 10 mm; u potrubí s vnitřním průměrem od 20 mm bude tloušťka stěny min. 15 mm. 12. Zkoušky zařízení Po ukončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a topná zkouška, při které budou nastaveny ventily a regulační armatury na spočtené hodnoty - Np. Zkoušky provede dodavatel stavby za účasti investora. Projeví-li se při zkouškách závady je nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán protokol (ČSN ). Při topné zkoušce bude připojeno čidlo venkovní teploty Therm Q 01 a týdenní inteligentní regulátor Honeywell CR 04, který bude nastaven dle potřeb investora (program vytápění a program ohřevu vody). Zpětná vazba na teplotu v místnosti bude vypnuta, kotel bude v čistě ekvitermním režimu. 5 Í VVÉ PR

6 13. Alternativa Otopná tělesa nebo podlahové vytápění? Projektová dokumentace Zařízení pro vytápění staveb je zpracována ve dvou základních variantách - systém s otopnými tělesy a systém podlahového vytápění (v kombinaci s otopnými tělesy). Tato dokumentace je variantou podlahového vytápění. V této variantě je nutné dodržet v dokumentaci předepsané skladby podlah, včetně povrchů. Jakákoliv změna skladby podlah bude mít za následek změnu výkonu dotčené smyčky a změnu povrchové teploty, jejíž maximální hodnota je dána hygienickými předpisy! Případnou změnou průtoku dotčenou smyčkou podlahového topení dojde k deregulaci systému! PPAN V případě, že není možné objekt napojit na zemní plyn může být instalován kotel Therm, který bude seřízen pro spalování propanu. Tato varianta vyžaduje doplnění projektové dokumentace o příslušnou část, která řeší rozvod propanu včetně uložení zásobníku. Veškeré zařízení ústředního vytápění pak zůstane stejné jako v základní variantě se zemním plynem. VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE ELEKTKOTEL Není-li možné objekt napojit na zemní plyn a investor se rozhodne pro elektrické vytápění, bude použit přímotopný automatický elektrokotel THERM EL 15 se jmenovitým výkonem 15 kw. Kotel již obsahuje expanzní nádobu o objemu 7 l, pojistný ventil a oběhové čerpadlo. Čerpadlo v kotli bude nastaveno na stupeň 3. Místo regulátoru Honeywell CR 04, čidla venkovní teploty Therm Q 01 a komunikačního rozhraní IU 02 může být použit prostorový termostat TP21 (dodává THERMONA, spol. s r.o.). Ohřev vody bude řešen elektrickým zásobníkovým ohřívačem DZ Dražice OKCE 125 o objemu 125 l umístěným dle projektové dokumentace zdravotní techniky. Ohřívač dodává firma THERMONA, spol. s r.o., tel , mobil Rozvody ústředního vytápění (mimo zapojení zdroje tepla) zůstanou stejné jako v alternativě s plynovým kondenzačním kotlem. TEPELNÉ ČERPADLO V této alternativě bude použito tepelné čerpadlo Regulus CTC v provedení vzduch/voda nebo země/voda. Oba systémy využívají energii z obnovitelných zdrojů, kterou dále převádějí na teplo využitelné pro ohřev vody a vytápění objektu. Systém tepelného čerpadla vzduch/voda využívá teplo z venkovního vzduchu až do teploty -15 C, dále je předává do otopné vody a využívá i pro ohřev vody v objektu. Tepelné čerpadlo země/voda získává teplo ze zemních plošných kolektorů nebo zemních hlubinných vrtů. Dimenze těchto zemních výměníků je závislá na podloží lokality daného objektu. Obě varianty se skládají z vlastního tepelného čerpadla a vnitřní jednotky, která v sobě obsahuje celou domácí kotelnu. U systému vzduch/voda je teplené čerpadlo umístěno vně objektu u obvodové stěny, u systému země/voda je tepelné čerpadlo integrováno do spodní části vnitřní jednotky. Ta pomocí integrovaného inteligentního regulátoru optimálně řídí topný systém celého domu, ohřev vody a spínání tepelného čerpadla. Zařízení je schopno pokrýt potřebu tepla pro vytápění i přípravu teplé vody pomocí vlastní jednotky tepelného čerpadla a integrovaných elektrických topných těles ve vnitřní jednotce. Výhodou zařízení je bezproblémové připojení dalších zdrojů tepla, například slunečních kolektorů nebo teplovodní krbové vložky. 6 Í VVÉ PR

7 Dodavatel kompletního systému je firma Regulus spol. s r.o., tel , SOLÁRNÍ SYSTÉM V alternativě s plynovým nebo elektrickým kotlem bude v domě instalován solární systém pro ohřev vody. V případě instalace solárního systému bude umístění zařízení (včetně kotle) řešeno individuálně. V případě plynového kondenzačního kotle THERM 17 KDZ bude instalován zásobník R2BC-200, který je vybaven dvěma topnými hady. Horní topný had bude napojen k plynovému kondenzačnímu kotli, spodní topný had k solárnímu systému. V případě vytápění objektu elektrokotlem THERM EL 15 bude ohřev vody řešen zásobníkovým ohřívačem Regulus RBC-200 s elektropatronou, solární systém bude napojen do topného hadu zásobníku. Solární systém tvoří uvedený zásobníkový ohřívač vody R2BC, kolektorové pole složené ze slunečních kolektorů KPC1 o ploše 4 m 2, čerpadlová skupina včetně regulátoru pro solární systémy DeltaSol BS3, tlaková expanzní nádoba a pojistný ventil. Při instalaci tepelného čerpadla je možné v domě instalovat solární systém pro přípravu teplé vody i pro podporu vytápění objektu. Do vnitřní jednotky tepelného čerpadla je osazen solární modul, jehož pomocí bude připojen solární systém. Jedná se o originální příslušenství vnitřní jednotky tepelného čerpadla. Solární systém tvoří uvedený solární modul, kolektorové pole složené ze solárních kolektorů KPS11 o ploše 5 m 2, čerpadlová skupina včetně regulátoru pro solární systémy DeltaSol BS3, tlaková expanzní nádoba a pojistný ventil. Dodavatel solárního systému je firma Regulus spol. s r.o., tel , VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE 14. Poznámka V případě jakékoli změny stavební části domu - materiály obvodových konstrukcí, dispozice atd., kdy dojde ke změně tepelných ztrát objektu, případně ke změně požadavků na vytápěné prostory konzultujte prosím nutné změny v rozvodech vytápění s autorem této části projektové dokumentace - projekční kancelář GREMI, tel , fax , mobil , Stejně tak postupujte při realizaci objektu v jiné teplotní oblasti, v případě nadstandardních požadavků nebo potřeby doplnění projektové dokumentace o rozvody propanu, případně řešení kombinovaného systému vytápění dle Vašich požadavků. Kompletní montáž systému vytápění (včetně rozvodů plynu) je možné objednat na uvedených kontaktech: - Regulus spol. s r.o., tel , - Thermona, spol. s r.o., tel , mob , - EUSYSTEMY GUP, s.r.o., tel.: , Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných platných norem a předpisů!! 7 Í VVÉ PR

8 VÝPIS ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU Podlahové vytápění TOP HEATING (kompletní systém dodává firma EUSYSTÉMY GUP, s.r.o.) Rozdělovací jednotka TOP HEATING EU-NT soubor Rozdělovací jednotka TOP HEATING EU-NT soubor Skříň TOP HEATING EU-SK 5 pro rozděl. jednotku, lakovaná, bílá vestavná... 1 ks Skříň TOP HEATING EU-SK 6 pro rozděl. jednotku, lakovaná, bílá nástěnná... 1 ks Kompozitní vícevrstvá trubka TOP HEATING Ø 16x2 mm, 10 bar, 95 C, barva Rubín m Systémová reflexní fólie PFI THERM 2000-odrazová, separační včetně pásky pro přelepení spojů m 2 (alternativně systémová reflexní fólie PFI REFLEX 3000-izolační, odrazová, separační) Příchytka lomená TOP HEATING U80, materiál ABS, pevnostní třída pro podlahové konstrukce ks Ochranná hadice TUBE 18 TOP HEATING (pro ochranu potrubí v přechodu z jednoho dilatačního celku do druhého) m Dilatační páska NOT 8 TOP HEATING m Izolace potrubí (bez přívodů od rozdělovače a ke sběrači) m VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Tepelná izolace pod systémovou reflexní fólií PFITHERM 2000 (polystyren s obj. hmotností > 25 kg/m 3 ), anhydritový litý potěr a fólie Selitflex Thermo Floor (součást systému TOP HEATING ) pod laminátovou podlahu nejsou součástí výpisu materiálu této části dokumentace. Uvedené vrstvy podlahy jsou součástí výpisu materiálu ve stavební části. Otopná tělesa KORADO (včetně kotvícího materiálu) VK ks VK ks VK ks Potrubí z trubek měděných Supersan Ø 15 x m Ø 22 x m Ø 28 x m Tepelné návlekové izolace potrubí m m (přívody od rozdělovače a ke sběrači) + 19 m v podlahovém topení = 45 m m m m Armatury pro připojení otopných těles Termostatická hlavice Heimeier K Standardní, obj.č ks Uzavírací rohové šroubení HEIMEIER Vekolux R1/2 (VK), obj.č ks Svěrné šroubení Heimeier pro měděné potrubí Ø15mm (VK), obj.č ks Ostatní armatury Kohouty plnící a vypouštěcí DN 1/ ks 8 Í VVÉ PR

9 Kulový kohout DN ks Filtr do potrubí DN ks Regulační vyvažovací ventil Heimeier STA DN 1/2 obj. č ks Přepouštěcí ventil Heimeier Hydrolux DN 3/ ks Kotel a příslušenství Závěsný plynový kondenzační kotel THERM 17 KDZ 5 - kód (dodává THERMONA, spol. s r.o.)... 1 ks Komunikační rozhraní IU 02 (dodává THERMONA, spol. s r.o.)... 1 ks Týdenní inteligentní regulátor Honeywell CR 04 (dodává THERMONA, spol. s r.o.)... 1 ks Čidlo venkovní teploty Therm Q 01 (dodává THERMONA, spol. s r.o.)... 1 ks Koaxiální vertikální kouřovod REGULUS Ø 80/125 mm - koaxiální adaptér, prodloužení, 2x koleno 90, průchod šikmou střechou, střešní koncovka (dodává THERMONA, spol. s r.o.) VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Alternativa: Elektrokotel Kotel Místo plynového kondenzačního kotle THERM 17 KDZ přímotopný elektrokotel THERM EL 15- kód 1602.(dodává THERMONA, spol.s r.o.)... 1 ks Ohřívač vody Místo nepřímotopného zásobníkového ohřívače vody elektrický zásobníkový ohřívač vody 125 l - viz. část projektové dokumentace Zařízení zdravotně technických instalací Řízení kotle Místo regulátoru Honeywell CR 04, čidla venkovní teploty Therm Q 01 a komunikačního rozhraní IU 02 může být použit prostorový termostat TP21 (dodává THERMONA, spol. s r.o.). Poznámka: Součástí výpisu základního materiálu nejsou potřebné fitinky, včetně přechodů na závit a příchytky potrubí ke zdivu. V případě realizace uvedené alternativy s tepelným čerpadlem nebo solárním systémem Regulus bude systém zapojení zdroje tepla včetně výpisu materiálu řešen individuelně pro konkrétní podmínky objektu s dodavatelem zařízení (firma Regulus spol. s r.o., tel , 9 Í VVÉ PR

10 VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Í VVÉ PR

11 VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Í VVÉ PR

12 VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Í VVÉ PR

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností 1 Obsah Budoucnost patří slunci 3 Zdroj energie, který se vyplatí využít Teplá voda a přitápění 4 Jak funguje solární zařízení Přiveďte do svého domu

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Hoval UltraGas (15-90) ČR 1. 9. 2011 Plynový kotel kondenzační technika spalování, spalovací komora z nerezové oceli teplosměnné plochy alufer

Více

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP Nástěnný kondenzační kotel pro topení nebo topení a externí zásobník TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP teplo pro všechny HP 45 / 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. hlavice 80/125 s měřícími

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Nástěnný plynový kotel s kondenzační technikou spalování tepelný výměník z korozivzdorné hliníkové slitiny s integrovaným měděným trubkovým

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém

Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém... profesionální řešení pro podlahové teplovodní vytápění... život plný energie Roth systémy pro plošné vytápění a chlazení Roth systémy

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 13/10.1 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 13/10.1 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.1 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 4 SCHÉMA KOTLE 6 PARAMETRY 7 MONTÁŽ A INSTALACE

Více

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.2 v ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 5 SCHÉMA KOTLE 7 PARAMETRY 8 MONTÁŽ A INSTALACE 9 Umístění 9 Přívod vzduchu

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více