RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODINNÝ DŮM MILENIUM 228"

Transkript

1 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, Žďár nad Sázavou 1 telefon : , fax : VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Stavba: DINNÝ DŮM MILENIUM 228 F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb a) zařízení pro vytápění staveb - ústřední vytápění - systém s podlahovým topením TOP HEATING Místo stavby : Stavebník : Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : Technická zpráva typový projekt : Ing. Milan Gregor : Ing. Milan Gregor : stavební řízení Í VVÉ PR

2 T E CH N I C K Á Z P R Á V A 1. Všeobecně Projektová dokumentace řeší vytápění rodinného domu nízkoteplotním teplovodním systémem s nuceným oběhem vody. Jedná se o kombinací podlahového vytápění TOP HEATING s teplotou rozdělovačů 47 C a systému s otopnými tělesy s tepelným spádem 47/37 C. 2. Potřeba tepla Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN a ČSN , pro oblastní zimní výpočtovou teplotu t z = -17 C. Tepelná ztráta objektu... 7,25 kw Výkon otopných těles... 1,44 kw (při tepelném spádu 47/37 C) Výkon podlahového vytápění... 6,95 kw (příkon 8,20 kw, teplota rozdělovačů 47 C) Celkový výkon vložený v otopném systému... 8,39 kw Roční potřeba tepla pro vytápění... 15,7 MWh/rok = cca 56,4 GJ/rok Předpokládaná spotřeba zemního plynu o výhřevnosti 33,5 MJ/m 3 při účinnosti vytápěcí soustavy cca 97,5% bude činit cca 1730 m 3 /rok. Při výpočtu spotřeby energie se vychází z průměrné venkovní teploty v topném období a počtu dnů topného období - obě tyto hodnoty jsou různé pro různá místa v České republice. Uvedené hodnoty spotřeby energie a zemního plynu jsou orientační - spočtené pro aritmetický průměr hodnot uváděných v odborné literatuře. VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE 3. Zdroj tepla Jako zdroj tepla bude sloužit kondenzační nástěnný teplovodní plynový kotel THERM 17 KDZ, který je vybaven vestavěnou ekvitermní regulací řízenou mikroprocesorem. Do kotle bude instalováno komunikační rozhraní IU 02. Regulace kotle zajišťuje plynulou lineární modulaci v rozsahu 3,3 17,0 kw ( %) s praktickou účinností %. Kotel již obsahuje oběhové čerpadlo, pojistný ventil a expanzní nádobu o objemu 7 l. Čerpadlo v kotli bude nastaveno na stupeň 3. Tlaková ztráta otopného systému činí 8742 Pa, při hmotnostním průtoku 723,4 kg/hod. Kotel bude umístěn v prostoru Koupelna Přepad pojistného ventilu a odvod kondenzátu bude připojen na odpad pomocí vtoku HL - viz. část Zařízení zdravotně technických instalací. V kotli je integrován přepouštěcí ventil (by-pass), který se otevírá při diferenčním tlaku 35 kpa a slouží pro ochranu kotle. Ke kotli bude připojen týdenní inteligentní regulátor Honeywell CR 04 a čidlo venkovní teploty Therm Q 01. Přístroj CR 04 bude instalován na vnitřní stěně v prostoru 1.06 Obývací pokoj (viz. výkresová dokumentace). Zpětná vazba na teplotu v místnosti bude vypnuta. Čidlo venkovní teploty bude instalováno na severní fasádu. Dodavatel kotlů THERM je firma THERMONA, spol. s r.o., tel , mobil Odvod spalin Spaliny budou odvedeny vertikálním koaxiálním kouřovodem z plastového potrubí REGULUS Ø 80/125 mm. Spaliny budou odvedeny přes střešní konstrukci do venkovního prostoru. Budou použita dvě kolena 90. Prvky kouřovodu tvoří příslušenství kotlů Therm a dodává je firma Regulus spol. s r.o.. 5. Příprava teplé vody Výše popsaný kotel již obsahuje integrovaný zásobníkový ohřívač vody o objemu 55 l. 2 Í VVÉ PR

3 6. Bezpečnostní zařízení Kotel je vybaven membránovou expanzní nádobou o obsahu 7,0 l a pojistným ventilem. Tlak plynového polštáře v expanzní nádobě bude nastaven na hodnotu o 0,1 baru vyšší než je tlak vody v topném systému za studena. 7. Podlahové vytápění Bude použit systém podlahového topení TOP HEATING společnosti EUSYSTEMY GUP, s.r.o.. Podlahové vytápění TOP HEATING bude řešeno ve všech vytápěných prostorách domu mimo garáže. Budou použity dvě montážní jednotky (rozdělovač a sběrač, včetně skříně). V 1. nadzemním podlaží bude instalována rozdělovací jednotka TOP HEATING EU-NT 5 (s 5 vývody) se skříní TOP HEATING EU-SK 5 v bílém lakovaném vestavném provedení v prostoru 1.05 Vstupní hala. V 2. nadzemním podlaží bude instalována rozdělovací jednotka TOP HEATING EU-NT 6 (se 6 vývody) se skříní TOP HEATING EU-SK 6 v bílém lakovaném nástěnném provedení v prostoru 2.03 Pokoj. Oba rozdělovače budou pracovat se vstupní teplotou 47 C. Kompozitní vícevrstvá trubka TOP HEATING Ø 16x2,0 mm barva RUBÍN bude kladena na speciální systémovou reflexní fólii PFI THERM 2000 (jako alternativa může být použita izolační reflexní fólie PFI REFLEX 3000, která sníží nevyužité teplo vedené směrem dolů až o 20% a zajistí rovnoměrné roznášení tepla). Pod fólií bude položena tepelná izolace - viz. níže uvedené skladby podlah a stavební část projektové dokumentace (použitý podlahový polystyren musí mít objemovou hmotnost větší než 25 kg/m 3 ). Tloušťka tepelné izolace pod podlahovým topením bude v 1. nadzemním podlaží činit minimálně 70 mm a v 2. nadzemním podlaží 30 mm. Kompozitní vícevrstvá trubka TOP HEATING bude kotvena pomocí inovativní lomené příchytky TOP HEATING U80 přes uvedenou fólii k deskám tepelné izolace. Potrubí bude zalito anhydritovou samonivelační vrstvou s mocností 56 až 59 mm - viz. tabulka Skladby podlah. Minimální tloušťka anhydritové vrstvy nad potrubím je 35 mm. Pomocí ventilů obsažených v rozdělovačích, budou nastaveny průtoky jednotlivými smyčkami na vypočtené hodnoty, které jsou předepsány ve výkresové dokumentaci. Sběrače jsou za tímto účelem vybaveny průtokoměry. U každé smyčky je ve výkresové dokumentaci popis, který určuje trasu položení potrubí včetně délky potrubí v jednotlivých místnostech (s výjimkou izolovaných přívodů, které jsou zahrnuty do délky přívodu od rozdělovače a ke sběrači), roztečí potrubí a způsobu uložení (izolace). Uložení kompletních rozvodů podlahového topení TOP HEATING je vykresleno v půdorysech. Litá anhydritová vrstva bude rozdělena na oddilatované části každý stavebně oddělený prostor bude tvořit samostatný dilatační celek. Přechody potrubí mezi jednotlivými dilatačními celky musí být v ochranné hadici (případně v izolaci). Vstupní a výstupní úsek každé smyčky a další předepsané úseky (viz. popis smyček) budou izolovány tepelnou izolací s tloušťkou stěny minimálně 10 mm. Celý systém vytápění (podlahové topení TOP HEATING i systém otopných těles) je navržen pro stejnou teplotu topné vody. Součástí rozdělovacích jednotek TOP HEATING EU-NT jsou kulové kohouty DN 3/4 před rozdělovačem i sběračem, armatury pro odvzdušnění a vypuštění. Před rozdělovačem podlahového vytápění v 2. nadzemním podlaží bude navíc instalován regulační ventil Heimeier STA DN 1/2, který bude nastaven na hodnotu 2,86 (pro vyrovnání tlakových ztrát v systému). V prostorách s plovoucí laminátovou podlahou bude na anhydritovou vrstvu položena fólie SELITFLEX THERMO FLOOR 1,6 mm (součást systému TOP HEATING ). Kompletní systém podlahového topení TOP HEATING dodává společnost EUSYSTEMY GUP, s.r.o., tel.: , VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE 3 Í VVÉ PR

4 Uvedená společnost nejen systém vyrábí ale provádí i jeho kompletní montáž se zárukou 10 let (při dodávce včetně samonivelačního anhydritového potěru 15 let). typ konstrukce skladba konstrukce, kterou je nutné z hlediska podlahového topení dodržet izolace proti zemní vlhkosti dlažba mimo koupelny (rozměry v mm) SKLADBY PODLAH podlaha v 1.NP 150 mm dlažba v koupelně (rozměry v mm) laminátová podlaha (rozměry v mm) keramická dlažba 9 keramická dlažba 9 laminátová podlaha Parador 8 VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE lepidlo 2 lepidlo 2 anhydritový litý potěr 58 fólie Profitherm 2000 polystyren EPS 150 S Stabil geotextilie FILTEK PVC-P fólie Alkorplan geotextilie FILTEK hydroizolační stěrka Deitermann superflex anhydritový litý potěr 56 fólie Profitherm 2000 polystyren EPS 150 S Stabil geotextilie FILTEK PVC-P fólie Alkorplan geotextilie FILTEK 2 1 fólie Selitflex Thermo Floor anhydritový litý potěr 59 fólie Profitherm polystyren EPS 150 S Stabil geotextilie FILTEK PVC-P fólie Alkorplan geotextilie FILTEK V pásu do 1 m od obvodového zdiva bude v 1. NP tepelná izolace tvořena z izolačních desek PUR Alu fólie v tl. 70 mm. typ konstrukce skladba konstrukce, kterou je nutné z hlediska podlahového topení dodržet dlažba mimo koupelny (rozměry v mm) podlaha v 2.NP 100 mm dlažba v koupelně (rozměry v mm) laminátová podlaha (rozměry v mm) keramická dlažba 9 keramická dlažba 9 laminátová podlaha Parador 8 lepidlo 2 lepidlo 2 anhydritový litý potěr 58 fólie Profitherm hydroizolační stěrka Deitermann superflex anhydritový litý potěr 56 fólie Profitherm fólie Selitflex Thermo Floor anhydritový litý potěr 59 fólie Profitherm 2000 polystyren EPS T polystyren EPS T polystyren EPS T Otopná tělesa Otopná tělesa jsou navržena pouze v prostoru, kde podlahové vytápění nepokryje s dostatečnou rezervou (na zakrytí nábytkem) tepelnou ztrátu, při dodržení přípustné maximální povrchové teploty podlahy a v prostoru garáže. V prostoru Koupelna 1.03, 2.06 a Garáž 1.09 budou použita ocelová otopná tělesa RADIK typ VK se spodním připojením a stavební výškou 600 a 900 mm, v provedení Í VVÉ PR

5 Výrobcem výše uvedených otopných těles je firma KORADO, a.s. tel , Otopná tělesa typu VK jsou se spodním připojením a již obsahují ventilovou vložku Heimeier. Tato ventilová vložka bude u všech těles nastavena na hodnotu Np. Tělesa VK budou připojena pomocí uzavíracího rohového šroubení HEIMEIER Vekolux R 1/2 (objednací číslo ) a dvou kusů svěrných šroubení HEIMEIER pro měděné potrubí Ø 15 mm (objednací číslo ). Na ventilové vložky otopných těles VK, kde je ve výkresové dokumentaci označení TH, bude instalována termostatická hlavice Heimeier K Standardní (objednací číslo ). 9. Rozvodné potrubí Rozvodné potrubí bude zhotoveno z měděného potrubí Supersan, dimenze dle výkresové dokumentace. Dodavatel potrubí firma FENA a.s., tel , , Ležaté potrubí bude vedené v konstrukci podlahy v 1. NP a částečně v konstrukci podlahy v 2. nadzemním podlaží. Svislá potrubí (včetně potrubí k tělesům a ke kotli) budou vedena v drážce ve zdivu. Potrubí bude vyspádováno tak aby bylo možné jeho odvzdušnění přes otopná tělesa, rozdělovače podlahového topení a kotel. Vypuštění systému bude možné přes vypouštěcí kohouty DN 1/2 instalované na potrubí v prostoru pod kotlem (viz výkresová dokumentace). V případě potřeby bude úplné vypuštění systému řešeno pomocí vyfouknutí kompresorem. Před kotlem budou na potrubí instalovány kulové kohouty DN 1. Na zpětném potrubí bude navíc instalován filtr DN 1. Před kotlem bude dále instalován přepouštěcí ventil Heimeier Hydrolux DN 3/4, který bude nastaven na přepouštěcí tlak 105 mbar. VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE 10. Nátěry Rozvodné potrubí bude měděné - není třeba ho natírat. Otopná tělesa jsou opatřena finální úpravou již od výrobce. 11. Izolace Veškeré potrubí bude tepelně izolováno pěnovou návlekovou izolací na potrubí. Volně vedené potrubí s vnitřním průměrem do 20 mm, bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 20 mm; u potrubí s vnitřním průměrem od 20 mm bude tloušťka stěny min. 30 mm. Potrubí vedené v konstrukci a s vnitřním průměrem do 20 mm, bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 10 mm; u potrubí s vnitřním průměrem od 20 mm bude tloušťka stěny min. 15 mm. 12. Zkoušky zařízení Po ukončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a topná zkouška, při které budou nastaveny ventily a regulační armatury na spočtené hodnoty - Np. Zkoušky provede dodavatel stavby za účasti investora. Projeví-li se při zkouškách závady je nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán protokol (ČSN ). Při topné zkoušce bude připojeno čidlo venkovní teploty Therm Q 01 a týdenní inteligentní regulátor Honeywell CR 04, který bude nastaven dle potřeb investora (program vytápění a program ohřevu vody). Zpětná vazba na teplotu v místnosti bude vypnuta, kotel bude v čistě ekvitermním režimu. 5 Í VVÉ PR

6 13. Alternativa Otopná tělesa nebo podlahové vytápění? Projektová dokumentace Zařízení pro vytápění staveb je zpracována ve dvou základních variantách - systém s otopnými tělesy a systém podlahového vytápění (v kombinaci s otopnými tělesy). Tato dokumentace je variantou podlahového vytápění. V této variantě je nutné dodržet v dokumentaci předepsané skladby podlah, včetně povrchů. Jakákoliv změna skladby podlah bude mít za následek změnu výkonu dotčené smyčky a změnu povrchové teploty, jejíž maximální hodnota je dána hygienickými předpisy! Případnou změnou průtoku dotčenou smyčkou podlahového topení dojde k deregulaci systému! PPAN V případě, že není možné objekt napojit na zemní plyn může být instalován kotel Therm, který bude seřízen pro spalování propanu. Tato varianta vyžaduje doplnění projektové dokumentace o příslušnou část, která řeší rozvod propanu včetně uložení zásobníku. Veškeré zařízení ústředního vytápění pak zůstane stejné jako v základní variantě se zemním plynem. VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE ELEKTKOTEL Není-li možné objekt napojit na zemní plyn a investor se rozhodne pro elektrické vytápění, bude použit přímotopný automatický elektrokotel THERM EL 15 se jmenovitým výkonem 15 kw. Kotel již obsahuje expanzní nádobu o objemu 7 l, pojistný ventil a oběhové čerpadlo. Čerpadlo v kotli bude nastaveno na stupeň 3. Místo regulátoru Honeywell CR 04, čidla venkovní teploty Therm Q 01 a komunikačního rozhraní IU 02 může být použit prostorový termostat TP21 (dodává THERMONA, spol. s r.o.). Ohřev vody bude řešen elektrickým zásobníkovým ohřívačem DZ Dražice OKCE 125 o objemu 125 l umístěným dle projektové dokumentace zdravotní techniky. Ohřívač dodává firma THERMONA, spol. s r.o., tel , mobil Rozvody ústředního vytápění (mimo zapojení zdroje tepla) zůstanou stejné jako v alternativě s plynovým kondenzačním kotlem. TEPELNÉ ČERPADLO V této alternativě bude použito tepelné čerpadlo Regulus CTC v provedení vzduch/voda nebo země/voda. Oba systémy využívají energii z obnovitelných zdrojů, kterou dále převádějí na teplo využitelné pro ohřev vody a vytápění objektu. Systém tepelného čerpadla vzduch/voda využívá teplo z venkovního vzduchu až do teploty -15 C, dále je předává do otopné vody a využívá i pro ohřev vody v objektu. Tepelné čerpadlo země/voda získává teplo ze zemních plošných kolektorů nebo zemních hlubinných vrtů. Dimenze těchto zemních výměníků je závislá na podloží lokality daného objektu. Obě varianty se skládají z vlastního tepelného čerpadla a vnitřní jednotky, která v sobě obsahuje celou domácí kotelnu. U systému vzduch/voda je teplené čerpadlo umístěno vně objektu u obvodové stěny, u systému země/voda je tepelné čerpadlo integrováno do spodní části vnitřní jednotky. Ta pomocí integrovaného inteligentního regulátoru optimálně řídí topný systém celého domu, ohřev vody a spínání tepelného čerpadla. Zařízení je schopno pokrýt potřebu tepla pro vytápění i přípravu teplé vody pomocí vlastní jednotky tepelného čerpadla a integrovaných elektrických topných těles ve vnitřní jednotce. Výhodou zařízení je bezproblémové připojení dalších zdrojů tepla, například slunečních kolektorů nebo teplovodní krbové vložky. 6 Í VVÉ PR

7 Dodavatel kompletního systému je firma Regulus spol. s r.o., tel , SOLÁRNÍ SYSTÉM V alternativě s plynovým nebo elektrickým kotlem bude v domě instalován solární systém pro ohřev vody. V případě instalace solárního systému bude umístění zařízení (včetně kotle) řešeno individuálně. V případě plynového kondenzačního kotle THERM 17 KDZ bude instalován zásobník R2BC-200, který je vybaven dvěma topnými hady. Horní topný had bude napojen k plynovému kondenzačnímu kotli, spodní topný had k solárnímu systému. V případě vytápění objektu elektrokotlem THERM EL 15 bude ohřev vody řešen zásobníkovým ohřívačem Regulus RBC-200 s elektropatronou, solární systém bude napojen do topného hadu zásobníku. Solární systém tvoří uvedený zásobníkový ohřívač vody R2BC, kolektorové pole složené ze slunečních kolektorů KPC1 o ploše 4 m 2, čerpadlová skupina včetně regulátoru pro solární systémy DeltaSol BS3, tlaková expanzní nádoba a pojistný ventil. Při instalaci tepelného čerpadla je možné v domě instalovat solární systém pro přípravu teplé vody i pro podporu vytápění objektu. Do vnitřní jednotky tepelného čerpadla je osazen solární modul, jehož pomocí bude připojen solární systém. Jedná se o originální příslušenství vnitřní jednotky tepelného čerpadla. Solární systém tvoří uvedený solární modul, kolektorové pole složené ze solárních kolektorů KPS11 o ploše 5 m 2, čerpadlová skupina včetně regulátoru pro solární systémy DeltaSol BS3, tlaková expanzní nádoba a pojistný ventil. Dodavatel solárního systému je firma Regulus spol. s r.o., tel , VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE 14. Poznámka V případě jakékoli změny stavební části domu - materiály obvodových konstrukcí, dispozice atd., kdy dojde ke změně tepelných ztrát objektu, případně ke změně požadavků na vytápěné prostory konzultujte prosím nutné změny v rozvodech vytápění s autorem této části projektové dokumentace - projekční kancelář GREMI, tel , fax , mobil , Stejně tak postupujte při realizaci objektu v jiné teplotní oblasti, v případě nadstandardních požadavků nebo potřeby doplnění projektové dokumentace o rozvody propanu, případně řešení kombinovaného systému vytápění dle Vašich požadavků. Kompletní montáž systému vytápění (včetně rozvodů plynu) je možné objednat na uvedených kontaktech: - Regulus spol. s r.o., tel , - Thermona, spol. s r.o., tel , mob , - EUSYSTEMY GUP, s.r.o., tel.: , Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných platných norem a předpisů!! 7 Í VVÉ PR

8 VÝPIS ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU Podlahové vytápění TOP HEATING (kompletní systém dodává firma EUSYSTÉMY GUP, s.r.o.) Rozdělovací jednotka TOP HEATING EU-NT soubor Rozdělovací jednotka TOP HEATING EU-NT soubor Skříň TOP HEATING EU-SK 5 pro rozděl. jednotku, lakovaná, bílá vestavná... 1 ks Skříň TOP HEATING EU-SK 6 pro rozděl. jednotku, lakovaná, bílá nástěnná... 1 ks Kompozitní vícevrstvá trubka TOP HEATING Ø 16x2 mm, 10 bar, 95 C, barva Rubín m Systémová reflexní fólie PFI THERM 2000-odrazová, separační včetně pásky pro přelepení spojů m 2 (alternativně systémová reflexní fólie PFI REFLEX 3000-izolační, odrazová, separační) Příchytka lomená TOP HEATING U80, materiál ABS, pevnostní třída pro podlahové konstrukce ks Ochranná hadice TUBE 18 TOP HEATING (pro ochranu potrubí v přechodu z jednoho dilatačního celku do druhého) m Dilatační páska NOT 8 TOP HEATING m Izolace potrubí (bez přívodů od rozdělovače a ke sběrači) m VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Tepelná izolace pod systémovou reflexní fólií PFITHERM 2000 (polystyren s obj. hmotností > 25 kg/m 3 ), anhydritový litý potěr a fólie Selitflex Thermo Floor (součást systému TOP HEATING ) pod laminátovou podlahu nejsou součástí výpisu materiálu této části dokumentace. Uvedené vrstvy podlahy jsou součástí výpisu materiálu ve stavební části. Otopná tělesa KORADO (včetně kotvícího materiálu) VK ks VK ks VK ks Potrubí z trubek měděných Supersan Ø 15 x m Ø 22 x m Ø 28 x m Tepelné návlekové izolace potrubí m m (přívody od rozdělovače a ke sběrači) + 19 m v podlahovém topení = 45 m m m m Armatury pro připojení otopných těles Termostatická hlavice Heimeier K Standardní, obj.č ks Uzavírací rohové šroubení HEIMEIER Vekolux R1/2 (VK), obj.č ks Svěrné šroubení Heimeier pro měděné potrubí Ø15mm (VK), obj.č ks Ostatní armatury Kohouty plnící a vypouštěcí DN 1/ ks 8 Í VVÉ PR

9 Kulový kohout DN ks Filtr do potrubí DN ks Regulační vyvažovací ventil Heimeier STA DN 1/2 obj. č ks Přepouštěcí ventil Heimeier Hydrolux DN 3/ ks Kotel a příslušenství Závěsný plynový kondenzační kotel THERM 17 KDZ 5 - kód (dodává THERMONA, spol. s r.o.)... 1 ks Komunikační rozhraní IU 02 (dodává THERMONA, spol. s r.o.)... 1 ks Týdenní inteligentní regulátor Honeywell CR 04 (dodává THERMONA, spol. s r.o.)... 1 ks Čidlo venkovní teploty Therm Q 01 (dodává THERMONA, spol. s r.o.)... 1 ks Koaxiální vertikální kouřovod REGULUS Ø 80/125 mm - koaxiální adaptér, prodloužení, 2x koleno 90, průchod šikmou střechou, střešní koncovka (dodává THERMONA, spol. s r.o.) VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Alternativa: Elektrokotel Kotel Místo plynového kondenzačního kotle THERM 17 KDZ přímotopný elektrokotel THERM EL 15- kód 1602.(dodává THERMONA, spol.s r.o.)... 1 ks Ohřívač vody Místo nepřímotopného zásobníkového ohřívače vody elektrický zásobníkový ohřívač vody 125 l - viz. část projektové dokumentace Zařízení zdravotně technických instalací Řízení kotle Místo regulátoru Honeywell CR 04, čidla venkovní teploty Therm Q 01 a komunikačního rozhraní IU 02 může být použit prostorový termostat TP21 (dodává THERMONA, spol. s r.o.). Poznámka: Součástí výpisu základního materiálu nejsou potřebné fitinky, včetně přechodů na závit a příchytky potrubí ke zdivu. V případě realizace uvedené alternativy s tepelným čerpadlem nebo solárním systémem Regulus bude systém zapojení zdroje tepla včetně výpisu materiálu řešen individuelně pro konkrétní podmínky objektu s dodavatelem zařízení (firma Regulus spol. s r.o., tel , 9 Í VVÉ PR

10 VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Í VVÉ PR

11 VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Í VVÉ PR

12 VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Í VVÉ PR

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM NERO

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM NERO Ing. Milan Gregor - GREMI Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, mobil : 603 54 59 56 e-mail : gremi@c-mail.cz, info@gregor-gremi.cz

Více

NERO. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

NERO. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Ing. Milan Gregor - GREMI Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, mobil : 603

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

1.4.1. Technická zpráva

1.4.1. Technická zpráva Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, mobil : 603

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

RODINNÝ DŮM NERO. F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb f) plynová zařízení - vnitřní plynovod. 1.4.1. Technická zpráva.

RODINNÝ DŮM NERO. F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb f) plynová zařízení - vnitřní plynovod. 1.4.1. Technická zpráva. G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Ing. Milan Gregor - GREMI Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.1.4.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH aktualizace 1.3.2007 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C Akce : Teplovod pro objekt MÚ (Aris) ul. 17. listopadu č.p. 16 Jičín Část : Rekonstrukce strojovny ústředního vytápění objektu C, ul. 17. listopadu č.p. 16 Investor : město Jičín, Žižkovo náměstí č.p.

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úpravy BD 2.np a 5.np místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova 1235/32

Více

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing.

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing. ±0,000 =312,700 m.n.m.b.p.v. Investor akce : Název akce : Obecní dům Habrovany Generální projektant : HB Projekt Plus, s.r.o. IČ: 292 35 421 IČ: 292 35 421 Podveská 179/2, 624 00 Brno tel : +420 777 165

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Dům ul. Sedláčkova 13, 15, Plzeň Provedení stavby Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Úvod: V projektu je řešeno vytápění kancelářských prostorů v podkroví budovy

Více

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA Akce: Adresa: HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA parc.č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6, v k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ D1.4.a Ústřední vytápění Část: Příloha: D1.4.a - 01 Technická zpráva Datum: 11/2014 Přílohy:

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Ceník Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Platný od 1.5.2008 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % Cena PSV Práce a dodávky PSV 1 713 713410811 2 713 713463411 713 Izolace tepelné Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 180,000 Montáž izolace tepelné

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla...

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla... 2 OBSAH STRANA 1 Identifikační údaje stavby a investora... 3 2 Předmět a rozsah dokumentace... 3 3 Výchozí podklady pro zpracování... 3 4 Zdroj tepla... 3 7 Izolace tepelné... 5 8 Bezpečnost a ochrana

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1.1.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1, Úvod Tato dokumentace pro výběr dodavatele řeší vytápění a přípravu TUV na akci: ENERGETICKÁ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ změna zdroje tepla z olejového kotle na elektrický s

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 15.3.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

1.4.1. Technická zpráva

1.4.1. Technická zpráva Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, mobil : 603

Více

Zateplení a změna vytápění ZŠ Vraclav Ústřední vytápění Rozpočtové náklady Základ pro DPH (0%) DPH (0%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (15%) DPH (15%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (21%) DPH

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 ZADÁNÍ PROJEKTU...2 1.1 Domovní vodovod...2 1.2 Splašková kanalizace...2 1.3 Dešťová kanalizace...2 1.4 Výpočtové výchozí parametry...2 2 PODKLADY...2 2.1 Výkresová dokumentace...2 2.2 Průzkum...2

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Ing. Milan Gregor - GREMI Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 01.01.2010 Protože myslí dopředu. Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz projektant části PD: Ing. Jiří Dudek Sychotín 63, 67972 Kunštát PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody Energeticko-technická Profese: Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti na pozemcích D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky Datum: prosinec 2015 Číslo

Více

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Ing.Miroslav Jurásek Počet měrných jednotek : Objednatel : ČR - SÚIP Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové číslo : O-22/2011

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus s atmosférickým hořákem pro vytápění atmotec (odvod spalin do komína) a turbotec (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači.

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba...

Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba... Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba.... strojovna čerpadla-konstantní ot. 32-30F (63W, 230V, 2000 l/h, 18 kpa, PN6) ks 1 čerpadla

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1.5.2012 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A a KDZ0.A jsou uzpůsobeny pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

Ceník. Podlahové vytápění 02/2011. www.toptherm.info. Ceník je platný od 01. 02. 2011 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny.

Ceník. Podlahové vytápění 02/2011. www.toptherm.info. Ceník je platný od 01. 02. 2011 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny. Ceník 02/2011 Podlahové vytápění Ceník je platný od 01. 02. 2011 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny. 1. Trubky - jsou vyrobeny v EU a výrobce je držitelem certifikace dle DIN EN ISO

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON KP PYRO je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určen k vytápění a přípravě TUV rodinných domů, provozoven a obdobných objektů. Otopný systém může být s otevřenou

Více

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS - Stacionární kondenzační plynový kotel ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

1.4.a Zařízení pro vytápění

1.4.a Zařízení pro vytápění Akce : Stavební úpravy čestného dvora v Jičíně na st.p. 2001 k.ú. Jičín Objekt : 1.4.a Zařízení pro vytápění m.č.108 galerie Investor : Město Jičín, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín Stupeň : PS Č.z.:

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotec plus VU turbotec plus Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu VU atmotec plus atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotec plus

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 22: Slaboproud 1 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. MP kabeláž kpl MP trubkování kpl 1 MP Oživení systému, předávací

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem VSC ecocompact Zlatá medaile SHK BRNO 2004 11-22 ecocompact Pohled na vnitřní část kotle ecocompact VSC 196-C 150 a b c a Kondenzační nerezový výměník

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmotec plus turbotec plus Protože myslí dopředu. Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu Závěsné kotle pro

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Technická zpráva D.1.4 Vytápění Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby Akce: Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Investor: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Ústředního vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Ústředního vytápění Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-24 Zefyros stavba na parc. 186/1, k.ú. Načešice Otakar Kůrka, Srní 110, 341 92 Kašperské Hory Jana Macháčková, Libočany

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ

Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ Regulux N Zpětné regulační a uzavírací šroubení s vypouštěním 4.2.1 09.2000 CZ Popis Konstrukce Popis Šroubení pro uzavírání, přednastavení, plnění a vypouštění. Rozměry dle DIN 3842 řada 1. Rohové nebo

Více

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn.

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. cena celkem jednotk. celkem Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů a regulace plynové kotelny ZŠ a MŠ Chraštice

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody Závěsné kondenzační kotle ecotec navazují konstrukčně na předchozí osvědčené typy Ecomax. Od těchto typů se odlišují novou elektronickou jednotkou s rozšířenou diagnostikou a novým trojcestným přepínacím

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva.

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 6) Pro objekt není Technická zpráva. Dotaz: Žádáme zadavatele o její zaslání. Vypořádání: Technická zpráva zaslána a vložena na profil zadavatele. DOKUMENTACE

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 022: Slaboproud 17 444,00 001 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. 0 0,00 0,00 MP kabeláž kpl 0 0,00 0,00 MP trubkování

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více