RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODINNÝ DŮM MILENIUM 228"

Transkript

1 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, Žďár nad Sázavou 1 telefon : , fax : VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Stavba: DINNÝ DŮM MILENIUM 228 F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb a) zařízení pro vytápění staveb - ústřední vytápění - systém s podlahovým topením TOP HEATING Místo stavby : Stavebník : Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : Technická zpráva typový projekt : Ing. Milan Gregor : Ing. Milan Gregor : stavební řízení Í VVÉ PR

2 T E CH N I C K Á Z P R Á V A 1. Všeobecně Projektová dokumentace řeší vytápění rodinného domu nízkoteplotním teplovodním systémem s nuceným oběhem vody. Jedná se o kombinací podlahového vytápění TOP HEATING s teplotou rozdělovačů 47 C a systému s otopnými tělesy s tepelným spádem 47/37 C. 2. Potřeba tepla Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN a ČSN , pro oblastní zimní výpočtovou teplotu t z = -17 C. Tepelná ztráta objektu... 7,25 kw Výkon otopných těles... 1,44 kw (při tepelném spádu 47/37 C) Výkon podlahového vytápění... 6,95 kw (příkon 8,20 kw, teplota rozdělovačů 47 C) Celkový výkon vložený v otopném systému... 8,39 kw Roční potřeba tepla pro vytápění... 15,7 MWh/rok = cca 56,4 GJ/rok Předpokládaná spotřeba zemního plynu o výhřevnosti 33,5 MJ/m 3 při účinnosti vytápěcí soustavy cca 97,5% bude činit cca 1730 m 3 /rok. Při výpočtu spotřeby energie se vychází z průměrné venkovní teploty v topném období a počtu dnů topného období - obě tyto hodnoty jsou různé pro různá místa v České republice. Uvedené hodnoty spotřeby energie a zemního plynu jsou orientační - spočtené pro aritmetický průměr hodnot uváděných v odborné literatuře. VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE 3. Zdroj tepla Jako zdroj tepla bude sloužit kondenzační nástěnný teplovodní plynový kotel THERM 17 KDZ, který je vybaven vestavěnou ekvitermní regulací řízenou mikroprocesorem. Do kotle bude instalováno komunikační rozhraní IU 02. Regulace kotle zajišťuje plynulou lineární modulaci v rozsahu 3,3 17,0 kw ( %) s praktickou účinností %. Kotel již obsahuje oběhové čerpadlo, pojistný ventil a expanzní nádobu o objemu 7 l. Čerpadlo v kotli bude nastaveno na stupeň 3. Tlaková ztráta otopného systému činí 8742 Pa, při hmotnostním průtoku 723,4 kg/hod. Kotel bude umístěn v prostoru Koupelna Přepad pojistného ventilu a odvod kondenzátu bude připojen na odpad pomocí vtoku HL - viz. část Zařízení zdravotně technických instalací. V kotli je integrován přepouštěcí ventil (by-pass), který se otevírá při diferenčním tlaku 35 kpa a slouží pro ochranu kotle. Ke kotli bude připojen týdenní inteligentní regulátor Honeywell CR 04 a čidlo venkovní teploty Therm Q 01. Přístroj CR 04 bude instalován na vnitřní stěně v prostoru 1.06 Obývací pokoj (viz. výkresová dokumentace). Zpětná vazba na teplotu v místnosti bude vypnuta. Čidlo venkovní teploty bude instalováno na severní fasádu. Dodavatel kotlů THERM je firma THERMONA, spol. s r.o., tel , mobil Odvod spalin Spaliny budou odvedeny vertikálním koaxiálním kouřovodem z plastového potrubí REGULUS Ø 80/125 mm. Spaliny budou odvedeny přes střešní konstrukci do venkovního prostoru. Budou použita dvě kolena 90. Prvky kouřovodu tvoří příslušenství kotlů Therm a dodává je firma Regulus spol. s r.o.. 5. Příprava teplé vody Výše popsaný kotel již obsahuje integrovaný zásobníkový ohřívač vody o objemu 55 l. 2 Í VVÉ PR

3 6. Bezpečnostní zařízení Kotel je vybaven membránovou expanzní nádobou o obsahu 7,0 l a pojistným ventilem. Tlak plynového polštáře v expanzní nádobě bude nastaven na hodnotu o 0,1 baru vyšší než je tlak vody v topném systému za studena. 7. Podlahové vytápění Bude použit systém podlahového topení TOP HEATING společnosti EUSYSTEMY GUP, s.r.o.. Podlahové vytápění TOP HEATING bude řešeno ve všech vytápěných prostorách domu mimo garáže. Budou použity dvě montážní jednotky (rozdělovač a sběrač, včetně skříně). V 1. nadzemním podlaží bude instalována rozdělovací jednotka TOP HEATING EU-NT 5 (s 5 vývody) se skříní TOP HEATING EU-SK 5 v bílém lakovaném vestavném provedení v prostoru 1.05 Vstupní hala. V 2. nadzemním podlaží bude instalována rozdělovací jednotka TOP HEATING EU-NT 6 (se 6 vývody) se skříní TOP HEATING EU-SK 6 v bílém lakovaném nástěnném provedení v prostoru 2.03 Pokoj. Oba rozdělovače budou pracovat se vstupní teplotou 47 C. Kompozitní vícevrstvá trubka TOP HEATING Ø 16x2,0 mm barva RUBÍN bude kladena na speciální systémovou reflexní fólii PFI THERM 2000 (jako alternativa může být použita izolační reflexní fólie PFI REFLEX 3000, která sníží nevyužité teplo vedené směrem dolů až o 20% a zajistí rovnoměrné roznášení tepla). Pod fólií bude položena tepelná izolace - viz. níže uvedené skladby podlah a stavební část projektové dokumentace (použitý podlahový polystyren musí mít objemovou hmotnost větší než 25 kg/m 3 ). Tloušťka tepelné izolace pod podlahovým topením bude v 1. nadzemním podlaží činit minimálně 70 mm a v 2. nadzemním podlaží 30 mm. Kompozitní vícevrstvá trubka TOP HEATING bude kotvena pomocí inovativní lomené příchytky TOP HEATING U80 přes uvedenou fólii k deskám tepelné izolace. Potrubí bude zalito anhydritovou samonivelační vrstvou s mocností 56 až 59 mm - viz. tabulka Skladby podlah. Minimální tloušťka anhydritové vrstvy nad potrubím je 35 mm. Pomocí ventilů obsažených v rozdělovačích, budou nastaveny průtoky jednotlivými smyčkami na vypočtené hodnoty, které jsou předepsány ve výkresové dokumentaci. Sběrače jsou za tímto účelem vybaveny průtokoměry. U každé smyčky je ve výkresové dokumentaci popis, který určuje trasu položení potrubí včetně délky potrubí v jednotlivých místnostech (s výjimkou izolovaných přívodů, které jsou zahrnuty do délky přívodu od rozdělovače a ke sběrači), roztečí potrubí a způsobu uložení (izolace). Uložení kompletních rozvodů podlahového topení TOP HEATING je vykresleno v půdorysech. Litá anhydritová vrstva bude rozdělena na oddilatované části každý stavebně oddělený prostor bude tvořit samostatný dilatační celek. Přechody potrubí mezi jednotlivými dilatačními celky musí být v ochranné hadici (případně v izolaci). Vstupní a výstupní úsek každé smyčky a další předepsané úseky (viz. popis smyček) budou izolovány tepelnou izolací s tloušťkou stěny minimálně 10 mm. Celý systém vytápění (podlahové topení TOP HEATING i systém otopných těles) je navržen pro stejnou teplotu topné vody. Součástí rozdělovacích jednotek TOP HEATING EU-NT jsou kulové kohouty DN 3/4 před rozdělovačem i sběračem, armatury pro odvzdušnění a vypuštění. Před rozdělovačem podlahového vytápění v 2. nadzemním podlaží bude navíc instalován regulační ventil Heimeier STA DN 1/2, který bude nastaven na hodnotu 2,86 (pro vyrovnání tlakových ztrát v systému). V prostorách s plovoucí laminátovou podlahou bude na anhydritovou vrstvu položena fólie SELITFLEX THERMO FLOOR 1,6 mm (součást systému TOP HEATING ). Kompletní systém podlahového topení TOP HEATING dodává společnost EUSYSTEMY GUP, s.r.o., tel.: , VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE 3 Í VVÉ PR

4 Uvedená společnost nejen systém vyrábí ale provádí i jeho kompletní montáž se zárukou 10 let (při dodávce včetně samonivelačního anhydritového potěru 15 let). typ konstrukce skladba konstrukce, kterou je nutné z hlediska podlahového topení dodržet izolace proti zemní vlhkosti dlažba mimo koupelny (rozměry v mm) SKLADBY PODLAH podlaha v 1.NP 150 mm dlažba v koupelně (rozměry v mm) laminátová podlaha (rozměry v mm) keramická dlažba 9 keramická dlažba 9 laminátová podlaha Parador 8 VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE lepidlo 2 lepidlo 2 anhydritový litý potěr 58 fólie Profitherm 2000 polystyren EPS 150 S Stabil geotextilie FILTEK PVC-P fólie Alkorplan geotextilie FILTEK hydroizolační stěrka Deitermann superflex anhydritový litý potěr 56 fólie Profitherm 2000 polystyren EPS 150 S Stabil geotextilie FILTEK PVC-P fólie Alkorplan geotextilie FILTEK 2 1 fólie Selitflex Thermo Floor anhydritový litý potěr 59 fólie Profitherm polystyren EPS 150 S Stabil geotextilie FILTEK PVC-P fólie Alkorplan geotextilie FILTEK V pásu do 1 m od obvodového zdiva bude v 1. NP tepelná izolace tvořena z izolačních desek PUR Alu fólie v tl. 70 mm. typ konstrukce skladba konstrukce, kterou je nutné z hlediska podlahového topení dodržet dlažba mimo koupelny (rozměry v mm) podlaha v 2.NP 100 mm dlažba v koupelně (rozměry v mm) laminátová podlaha (rozměry v mm) keramická dlažba 9 keramická dlažba 9 laminátová podlaha Parador 8 lepidlo 2 lepidlo 2 anhydritový litý potěr 58 fólie Profitherm hydroizolační stěrka Deitermann superflex anhydritový litý potěr 56 fólie Profitherm fólie Selitflex Thermo Floor anhydritový litý potěr 59 fólie Profitherm 2000 polystyren EPS T polystyren EPS T polystyren EPS T Otopná tělesa Otopná tělesa jsou navržena pouze v prostoru, kde podlahové vytápění nepokryje s dostatečnou rezervou (na zakrytí nábytkem) tepelnou ztrátu, při dodržení přípustné maximální povrchové teploty podlahy a v prostoru garáže. V prostoru Koupelna 1.03, 2.06 a Garáž 1.09 budou použita ocelová otopná tělesa RADIK typ VK se spodním připojením a stavební výškou 600 a 900 mm, v provedení Í VVÉ PR

5 Výrobcem výše uvedených otopných těles je firma KORADO, a.s. tel , Otopná tělesa typu VK jsou se spodním připojením a již obsahují ventilovou vložku Heimeier. Tato ventilová vložka bude u všech těles nastavena na hodnotu Np. Tělesa VK budou připojena pomocí uzavíracího rohového šroubení HEIMEIER Vekolux R 1/2 (objednací číslo ) a dvou kusů svěrných šroubení HEIMEIER pro měděné potrubí Ø 15 mm (objednací číslo ). Na ventilové vložky otopných těles VK, kde je ve výkresové dokumentaci označení TH, bude instalována termostatická hlavice Heimeier K Standardní (objednací číslo ). 9. Rozvodné potrubí Rozvodné potrubí bude zhotoveno z měděného potrubí Supersan, dimenze dle výkresové dokumentace. Dodavatel potrubí firma FENA a.s., tel , , Ležaté potrubí bude vedené v konstrukci podlahy v 1. NP a částečně v konstrukci podlahy v 2. nadzemním podlaží. Svislá potrubí (včetně potrubí k tělesům a ke kotli) budou vedena v drážce ve zdivu. Potrubí bude vyspádováno tak aby bylo možné jeho odvzdušnění přes otopná tělesa, rozdělovače podlahového topení a kotel. Vypuštění systému bude možné přes vypouštěcí kohouty DN 1/2 instalované na potrubí v prostoru pod kotlem (viz výkresová dokumentace). V případě potřeby bude úplné vypuštění systému řešeno pomocí vyfouknutí kompresorem. Před kotlem budou na potrubí instalovány kulové kohouty DN 1. Na zpětném potrubí bude navíc instalován filtr DN 1. Před kotlem bude dále instalován přepouštěcí ventil Heimeier Hydrolux DN 3/4, který bude nastaven na přepouštěcí tlak 105 mbar. VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE 10. Nátěry Rozvodné potrubí bude měděné - není třeba ho natírat. Otopná tělesa jsou opatřena finální úpravou již od výrobce. 11. Izolace Veškeré potrubí bude tepelně izolováno pěnovou návlekovou izolací na potrubí. Volně vedené potrubí s vnitřním průměrem do 20 mm, bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 20 mm; u potrubí s vnitřním průměrem od 20 mm bude tloušťka stěny min. 30 mm. Potrubí vedené v konstrukci a s vnitřním průměrem do 20 mm, bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 10 mm; u potrubí s vnitřním průměrem od 20 mm bude tloušťka stěny min. 15 mm. 12. Zkoušky zařízení Po ukončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a topná zkouška, při které budou nastaveny ventily a regulační armatury na spočtené hodnoty - Np. Zkoušky provede dodavatel stavby za účasti investora. Projeví-li se při zkouškách závady je nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán protokol (ČSN ). Při topné zkoušce bude připojeno čidlo venkovní teploty Therm Q 01 a týdenní inteligentní regulátor Honeywell CR 04, který bude nastaven dle potřeb investora (program vytápění a program ohřevu vody). Zpětná vazba na teplotu v místnosti bude vypnuta, kotel bude v čistě ekvitermním režimu. 5 Í VVÉ PR

6 13. Alternativa Otopná tělesa nebo podlahové vytápění? Projektová dokumentace Zařízení pro vytápění staveb je zpracována ve dvou základních variantách - systém s otopnými tělesy a systém podlahového vytápění (v kombinaci s otopnými tělesy). Tato dokumentace je variantou podlahového vytápění. V této variantě je nutné dodržet v dokumentaci předepsané skladby podlah, včetně povrchů. Jakákoliv změna skladby podlah bude mít za následek změnu výkonu dotčené smyčky a změnu povrchové teploty, jejíž maximální hodnota je dána hygienickými předpisy! Případnou změnou průtoku dotčenou smyčkou podlahového topení dojde k deregulaci systému! PPAN V případě, že není možné objekt napojit na zemní plyn může být instalován kotel Therm, který bude seřízen pro spalování propanu. Tato varianta vyžaduje doplnění projektové dokumentace o příslušnou část, která řeší rozvod propanu včetně uložení zásobníku. Veškeré zařízení ústředního vytápění pak zůstane stejné jako v základní variantě se zemním plynem. VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE ELEKTKOTEL Není-li možné objekt napojit na zemní plyn a investor se rozhodne pro elektrické vytápění, bude použit přímotopný automatický elektrokotel THERM EL 15 se jmenovitým výkonem 15 kw. Kotel již obsahuje expanzní nádobu o objemu 7 l, pojistný ventil a oběhové čerpadlo. Čerpadlo v kotli bude nastaveno na stupeň 3. Místo regulátoru Honeywell CR 04, čidla venkovní teploty Therm Q 01 a komunikačního rozhraní IU 02 může být použit prostorový termostat TP21 (dodává THERMONA, spol. s r.o.). Ohřev vody bude řešen elektrickým zásobníkovým ohřívačem DZ Dražice OKCE 125 o objemu 125 l umístěným dle projektové dokumentace zdravotní techniky. Ohřívač dodává firma THERMONA, spol. s r.o., tel , mobil Rozvody ústředního vytápění (mimo zapojení zdroje tepla) zůstanou stejné jako v alternativě s plynovým kondenzačním kotlem. TEPELNÉ ČERPADLO V této alternativě bude použito tepelné čerpadlo Regulus CTC v provedení vzduch/voda nebo země/voda. Oba systémy využívají energii z obnovitelných zdrojů, kterou dále převádějí na teplo využitelné pro ohřev vody a vytápění objektu. Systém tepelného čerpadla vzduch/voda využívá teplo z venkovního vzduchu až do teploty -15 C, dále je předává do otopné vody a využívá i pro ohřev vody v objektu. Tepelné čerpadlo země/voda získává teplo ze zemních plošných kolektorů nebo zemních hlubinných vrtů. Dimenze těchto zemních výměníků je závislá na podloží lokality daného objektu. Obě varianty se skládají z vlastního tepelného čerpadla a vnitřní jednotky, která v sobě obsahuje celou domácí kotelnu. U systému vzduch/voda je teplené čerpadlo umístěno vně objektu u obvodové stěny, u systému země/voda je tepelné čerpadlo integrováno do spodní části vnitřní jednotky. Ta pomocí integrovaného inteligentního regulátoru optimálně řídí topný systém celého domu, ohřev vody a spínání tepelného čerpadla. Zařízení je schopno pokrýt potřebu tepla pro vytápění i přípravu teplé vody pomocí vlastní jednotky tepelného čerpadla a integrovaných elektrických topných těles ve vnitřní jednotce. Výhodou zařízení je bezproblémové připojení dalších zdrojů tepla, například slunečních kolektorů nebo teplovodní krbové vložky. 6 Í VVÉ PR

7 Dodavatel kompletního systému je firma Regulus spol. s r.o., tel , SOLÁRNÍ SYSTÉM V alternativě s plynovým nebo elektrickým kotlem bude v domě instalován solární systém pro ohřev vody. V případě instalace solárního systému bude umístění zařízení (včetně kotle) řešeno individuálně. V případě plynového kondenzačního kotle THERM 17 KDZ bude instalován zásobník R2BC-200, který je vybaven dvěma topnými hady. Horní topný had bude napojen k plynovému kondenzačnímu kotli, spodní topný had k solárnímu systému. V případě vytápění objektu elektrokotlem THERM EL 15 bude ohřev vody řešen zásobníkovým ohřívačem Regulus RBC-200 s elektropatronou, solární systém bude napojen do topného hadu zásobníku. Solární systém tvoří uvedený zásobníkový ohřívač vody R2BC, kolektorové pole složené ze slunečních kolektorů KPC1 o ploše 4 m 2, čerpadlová skupina včetně regulátoru pro solární systémy DeltaSol BS3, tlaková expanzní nádoba a pojistný ventil. Při instalaci tepelného čerpadla je možné v domě instalovat solární systém pro přípravu teplé vody i pro podporu vytápění objektu. Do vnitřní jednotky tepelného čerpadla je osazen solární modul, jehož pomocí bude připojen solární systém. Jedná se o originální příslušenství vnitřní jednotky tepelného čerpadla. Solární systém tvoří uvedený solární modul, kolektorové pole složené ze solárních kolektorů KPS11 o ploše 5 m 2, čerpadlová skupina včetně regulátoru pro solární systémy DeltaSol BS3, tlaková expanzní nádoba a pojistný ventil. Dodavatel solárního systému je firma Regulus spol. s r.o., tel , VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE 14. Poznámka V případě jakékoli změny stavební části domu - materiály obvodových konstrukcí, dispozice atd., kdy dojde ke změně tepelných ztrát objektu, případně ke změně požadavků na vytápěné prostory konzultujte prosím nutné změny v rozvodech vytápění s autorem této části projektové dokumentace - projekční kancelář GREMI, tel , fax , mobil , Stejně tak postupujte při realizaci objektu v jiné teplotní oblasti, v případě nadstandardních požadavků nebo potřeby doplnění projektové dokumentace o rozvody propanu, případně řešení kombinovaného systému vytápění dle Vašich požadavků. Kompletní montáž systému vytápění (včetně rozvodů plynu) je možné objednat na uvedených kontaktech: - Regulus spol. s r.o., tel , - Thermona, spol. s r.o., tel , mob , - EUSYSTEMY GUP, s.r.o., tel.: , Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných platných norem a předpisů!! 7 Í VVÉ PR

8 VÝPIS ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU Podlahové vytápění TOP HEATING (kompletní systém dodává firma EUSYSTÉMY GUP, s.r.o.) Rozdělovací jednotka TOP HEATING EU-NT soubor Rozdělovací jednotka TOP HEATING EU-NT soubor Skříň TOP HEATING EU-SK 5 pro rozděl. jednotku, lakovaná, bílá vestavná... 1 ks Skříň TOP HEATING EU-SK 6 pro rozděl. jednotku, lakovaná, bílá nástěnná... 1 ks Kompozitní vícevrstvá trubka TOP HEATING Ø 16x2 mm, 10 bar, 95 C, barva Rubín m Systémová reflexní fólie PFI THERM 2000-odrazová, separační včetně pásky pro přelepení spojů m 2 (alternativně systémová reflexní fólie PFI REFLEX 3000-izolační, odrazová, separační) Příchytka lomená TOP HEATING U80, materiál ABS, pevnostní třída pro podlahové konstrukce ks Ochranná hadice TUBE 18 TOP HEATING (pro ochranu potrubí v přechodu z jednoho dilatačního celku do druhého) m Dilatační páska NOT 8 TOP HEATING m Izolace potrubí (bez přívodů od rozdělovače a ke sběrači) m VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Tepelná izolace pod systémovou reflexní fólií PFITHERM 2000 (polystyren s obj. hmotností > 25 kg/m 3 ), anhydritový litý potěr a fólie Selitflex Thermo Floor (součást systému TOP HEATING ) pod laminátovou podlahu nejsou součástí výpisu materiálu této části dokumentace. Uvedené vrstvy podlahy jsou součástí výpisu materiálu ve stavební části. Otopná tělesa KORADO (včetně kotvícího materiálu) VK ks VK ks VK ks Potrubí z trubek měděných Supersan Ø 15 x m Ø 22 x m Ø 28 x m Tepelné návlekové izolace potrubí m m (přívody od rozdělovače a ke sběrači) + 19 m v podlahovém topení = 45 m m m m Armatury pro připojení otopných těles Termostatická hlavice Heimeier K Standardní, obj.č ks Uzavírací rohové šroubení HEIMEIER Vekolux R1/2 (VK), obj.č ks Svěrné šroubení Heimeier pro měděné potrubí Ø15mm (VK), obj.č ks Ostatní armatury Kohouty plnící a vypouštěcí DN 1/ ks 8 Í VVÉ PR

9 Kulový kohout DN ks Filtr do potrubí DN ks Regulační vyvažovací ventil Heimeier STA DN 1/2 obj. č ks Přepouštěcí ventil Heimeier Hydrolux DN 3/ ks Kotel a příslušenství Závěsný plynový kondenzační kotel THERM 17 KDZ 5 - kód (dodává THERMONA, spol. s r.o.)... 1 ks Komunikační rozhraní IU 02 (dodává THERMONA, spol. s r.o.)... 1 ks Týdenní inteligentní regulátor Honeywell CR 04 (dodává THERMONA, spol. s r.o.)... 1 ks Čidlo venkovní teploty Therm Q 01 (dodává THERMONA, spol. s r.o.)... 1 ks Koaxiální vertikální kouřovod REGULUS Ø 80/125 mm - koaxiální adaptér, prodloužení, 2x koleno 90, průchod šikmou střechou, střešní koncovka (dodává THERMONA, spol. s r.o.) VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Alternativa: Elektrokotel Kotel Místo plynového kondenzačního kotle THERM 17 KDZ přímotopný elektrokotel THERM EL 15- kód 1602.(dodává THERMONA, spol.s r.o.)... 1 ks Ohřívač vody Místo nepřímotopného zásobníkového ohřívače vody elektrický zásobníkový ohřívač vody 125 l - viz. část projektové dokumentace Zařízení zdravotně technických instalací Řízení kotle Místo regulátoru Honeywell CR 04, čidla venkovní teploty Therm Q 01 a komunikačního rozhraní IU 02 může být použit prostorový termostat TP21 (dodává THERMONA, spol. s r.o.). Poznámka: Součástí výpisu základního materiálu nejsou potřebné fitinky, včetně přechodů na závit a příchytky potrubí ke zdivu. V případě realizace uvedené alternativy s tepelným čerpadlem nebo solárním systémem Regulus bude systém zapojení zdroje tepla včetně výpisu materiálu řešen individuelně pro konkrétní podmínky objektu s dodavatelem zařízení (firma Regulus spol. s r.o., tel , 9 Í VVÉ PR

10 VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Í VVÉ PR

11 VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Í VVÉ PR

12 VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE Í VVÉ PR

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

1.4.1. Technická zpráva

1.4.1. Technická zpráva Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, mobil : 603

Více

RODINNÝ DŮM NERO. F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb f) plynová zařízení - vnitřní plynovod. 1.4.1. Technická zpráva.

RODINNÝ DŮM NERO. F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb f) plynová zařízení - vnitřní plynovod. 1.4.1. Technická zpráva. G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Ing. Milan Gregor - GREMI Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Druh dokumentace: DVZ Investor: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č.40, 691 06 Velké Pavlovice Akce: EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Místo: Velké

Více

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. Od 12. července do 12. září 2010 2 Velká letní akce Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 1 z 8 OBSAH: ÚVOD... 3 KANALIZACE... 3 VODOVOD... 4 Plynovod... 5 ZÁVĚR... 8 Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 2 z 8 ÚVOD Tato část projektové

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU Praha - červen 2015 Dokumentace pro program NZÚ projektová dokumentace pro oblasti podpory C.1 Investor: Petra Habrmanová, č.p. 94, 56972 Rohozná, STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU Rohozná č.p. 94, 569 72,

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy CZ verze 1.0 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny CS TSV Regulus 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny CS TSV Regulus

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů www.thermona.cz KATALOG PRODUKTŮ Plynové kotle Elektrokotle Kondenzační kotle Kaskádové kotelny Příslušenství ke kotlům Zásobníky teplé vody Český výrobce kotlů LEGENDA Třída NOx 5 Spotřebič s nejvyšší

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Akční sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Přípojná

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ TOPENÍ STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: 1. Izolace... 3 1.1 Izolace

Více

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: školení od profesionálů pro profesionály Vědomosti a kompetence

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory. sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou technologii

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY ROZVOD PLYNU

ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY ROZVOD PLYNU ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY LEDEČSKÁ UL. Č.P. 2962-2964, HAVLÍČKŮV BROD ROZVOD PLYNU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ARCH. ATELIÉR H3, s.r.o Nad žabincem 1357 580 01 HAVLÍČKŮV BROD ČKA 02 922

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK. Edizione Gennaio 2014. let 2015 / 08. Od září 2015 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle!

Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK. Edizione Gennaio 2014. let 2015 / 08. Od září 2015 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle! N A Á V O T N A R A G let A Z Á R U K A P R O D L O U Ž E N Á Od září 215 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle! Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK 215 / 8 Edizione Gennaio 214 Platný od

Více

Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů

Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů Platnost: od 1. dubna do 31. prosince 2014. Úvod/Obsah 2/3 Úsporným a zodpovědným využíváním fosilních zdrojů energie, ale zejména použitím inovativní

Více

Úvod/obsah 2/3. Modernizace se vyplatí

Úvod/obsah 2/3. Modernizace se vyplatí Akční sestavy 2012 Topné systémy skládající se z plynových kotlů, slunečních kolektorů a tepelných čerpadel. Nabídka platná od 10. dubna do 30. června 2012. Úvod/obsah 2/3 Modernizace se vyplatí Na období

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Akční sestavy Vitosol 100-F

Akční sestavy Vitosol 100-F Akční sestavy Vitosol 100-F Platný od 1. února do 30. června 2011 Akční sestavy Vitosol 100-F 2/3 Nečekejte na zelenou, ušetřete již dnes! Moderní a úsporné vytápění to je více než jen úsporný kotel.

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

cb-energo Průkaz energetické náročnosti budovy Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář k.ú. Velichov, parc.č. 765/4

cb-energo Průkaz energetické náročnosti budovy Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář k.ú. Velichov, parc.č. 765/4 Senovážné nám. 2, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 106 185, 606 455 511 Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář e-mail: skarda@cb-energo.cz cb-energo Stavba: RD Velichov k.ú. Velichov, parc.č.

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Regulační systém xcc Co je xcc x Cascade Control (xcc) Proč xcc xcc Co je možné pomocí xcc regulovat xcc xcc Jak se xcc ovládá xcc xcc xcc

Regulační systém xcc Co je xcc x Cascade Control (xcc) Proč xcc xcc Co je možné pomocí xcc regulovat xcc xcc Jak se xcc ovládá xcc xcc xcc 1 Regulační systém xcc Co je xcc Systém x Cascade Control (xcc) je výkonná programovatelná regulace. Slouží k řízení jednotlivých prvků topné soustavy. Je velmi přesná a má komfortní ovládání. Jejím použitím

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více