SLOVNÍČEK. ZAPAMATUJTE SI: březen- duben 1939

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍČEK. ZAPAMATUJTE SI: březen- duben 1939"

Transkript

1 NÁROD SE BRÁNIL Protinacistický odpor a odboj V letech nesvobody se opravdu jen malá část národa zapojila do organizovaného ilegálního odbojového hnutí, které vedlo proti okupační moci skutečný boj. V počátečním období protektorátů se projevil duch celonárodního odporu v celé řadě podob. Rozšířily se živelné odmítavé reakce na okupaci. Lidé si předávali desatero jak se chovat k Němcům., národ se bránil i vtipem a anekdotami. Šířila se šeptaná propaganda, zejména při šíření zpráv ze zahraničního rozhlasového vysílání z Londýna. Akce protinacistického odporu Nejrůznější protiněmecké projevy se postupně proměňovaly v otevřenější akce nesouhlasu, vytvářel\y se všenárodní opoziční jednoty, jednou z akcí byl i převoz ostatků K. H. Máchy na vyšehradský hřbitov. Masový ohlas měly četné národní poutě. Tyto a další akce dotvářely celek české protinacistické rezistence (hnutí odporu), kam patřil i odboj zahraniční, s nímž se udržovalo spojení. Odbojové organizace Od jara a léta 1939 se na území protektorátu vytvářely první odbojové skupiny, organizace, a dokonce celá odbojová centra: Nejrozsáhlejší odbojovou organizací na počátku okupace se stala Obrana národa (ON), převážně byla složena z bývalých důstojníků a legionářů., na její činnosti se podíleli členové Sokola, učitelé a železničáři. Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ), ve svých řadách měl široké politické a sociální zastoupení. Po průlomu gestapa do sítí Obrany národa (jaro 1940) se PVVZ stal nejvýznamnějším představitelem demokratického odbojového proudu. Program Za svobodu do nové Československé republiky nebyl jen programem PVVZ, ale celého národního demokratického odbojového proudu, který se v průběhu roku 1940 soustředil do Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD). Na vytvoření odboje se podílely vydavatelské skupiny řady ilegálních časopisů, v nichž vynikal Český kurýr. Komunistický odboj Složitou cestou procházel komunistický odbojový proud, který navazoval na činnost politické strany KSČ. Když uzavřel SSSR s Německem pakt o neútočení, hodnotila KSČ probíhající válku jako oboustranně nespravedlivou. Komunistická strana dostala z Moskvy pokyn, že se má připravit na převzetí moci a provést revoluci bolševického typu. To vehnalo KSČ do izolace vůči společnosti. Gestapo považovalo boj proti ilegální KSČ za svůj prvořadý úkol, a proto její ztráty byly značné. Po napadení SSSR Německem se mohla zapojit do celku českého odbojového hnutí a navázat spojení s jeho dalšími složkami. Úspěšná byla zejména činnost Ústředního národně revolučního výboru české inteligence. Útok proti odboji V roce 1941 vyvrcholila odbojová aktivita, která začala vážně narušovat hladký chod německého válečného hospodářství v protektorátu, proto byl do Prahy poslán R. Heydrich. Jeho úkol zněl: zlikvidovat český domácí odboj. Odboj se střetával s gestapem od samého začátku, proběhlo několik vln zatýkání, největší vlna zatýkání přišla na podzim a v zimě 1941, Řada vedoucích představitelů odboje byla zatčena, prozrazeno bylo spojení s protektorátní vládou a bylo přerušováno radiotelegrafické spojení s Londýnem (spojení s Moskvou bylo odhaleno již v únoru 1941) Odboj se ocitl v těžké krizi, pomoci mu mělo vyslání parašutistických výsadků. kolportér monsignore ZAPAMATUJTE SI: březen- duben 1939 léto 1939 podzim zima 1939 pouliční nebo podomní rozšiřovatel tiskovin čestný titul římskokatolického duchovního udělený papežem vytváření prvních organizací domácího odboje národní poutě a slavnosti na památných místech vyjadřující ducha odporu proti okupaci vlna zatýkání a poprav příslušníků domácího odboje

2 FORMY ODBOJE, HEYDRICHIÁDA Vyvrcholením celonárodních akcí odporu proti okupaci se stal bojkot pražské městské tramvajové dopravy dne 30. září 1939, tramvaje nevyjely, lidé šli do práce demonstrativně pěšky. 28. říjen a 17. listopad Úspěch této akce ovlivnil i přípravy demonstrativních oslav 28. října Vyšla řada letáků jak si výročí založení republiky připomenout., i když tento den nebyl oficiálně státním svátkem. V mnoha podnicích se nepracovalo, lidé vyšli svátečně oblečeni. Proti demonstrantům, jejichž značnou část tvořili studenti, zasáhla okupační moc. Byl zastřelen dělník Sedláček a smrtelně zraněn student medicíny.. Jeho pohřeb 15. listopadu 1939 provázely nové studentské demonstrace. Následoval tvrdý zásah okupantů. Vystoupení studentů pro ně bylo vítanou záminkou k uzavření všech českých škol , k zastrašující popravě 9 představitelů českého studentstva a k odvlečení více než 1200 vysokoškoláků do koncentračního tábora. Tato akce okupantů vyvolala vlnu odporu a pobouření ve světě. Formy odboje Množily se případy takzvané nepostižitelné, při kterých se uplatňoval důmysl, chytrost a šikovnost českých lidí. Stačilo nedodržovat výrobní postupy, sypat písek do ložisek apod. Odboj rozhodně nevolil záškodnické činnosti, k tomu mu chyběly potřebné technické prostředky. V úvahu nepřicházel ani přímý ozbrojený, či dokonce partyzánský boj. Odbojové síly zůstaly totiž úplně odzbrojeny, navíc k tomu nebyly příhodné podmínky. Uplatňoval se odboj kulturní. Byly vydány Vančurovy Obrazy z dějin národa českého, které připomínaly hrdou a slavnou národní minulost. Zvláštní formou kulturního odboje byly všestranné kulturní aktivity židovských vězňů (včetně dětí) v Terezíně. Velmi rozšířenou a úspěšnou formou odboje se stala zpravodajská činnost. Informace o výrobě v českých zbrojovkách, zprávy z oblasti železniční dopravy či mezinárodního telefonního a telegrafního styku se skládaly do zpravodajské mozaiky u vojenských odborníků a většinou radiotelegrafickou cestou pak putovaly do Londýna. Měly význam pro Spojence, kteří zpravodajskou výkonnost odboje vysoce cenili. Předními organizátory zpravodajské služby byli tři důstojníci československé armády, říkali si Tři králové: Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek, všichni Tři králové položili život za svou vlast. Balabán byl popraven 3. října 1941, Mašín byl zastřelen na kobyliské střelnici 30. června 1942 a Morávek při obklíčení gestapem 21. března 1942 se raději zastřelil. Příchod Heydricha do Prahy R. Heydrich hned po svém příchodu do Prahy (27. září 1941) vyhlásil stanné právo, které skončilo až 20. ledna Okamžitě zahájily činnost stanné soudy, které rozhodovaly o popravách příslušníků domácího odboje a to bez jakéhokoli důkazního řízení. Červené vyhlášky oznamovaly stovky popravených, tisíce lidí putovaly do koncentračních táborů často s označením návrat nežádoucí Za této situace se v Londýně představitelé českého odboje rozhodli, že vyšlou ve spolupráci s armádními složkami Velké Británie do protektorátu vycvičené a vybavené parašutisty, kteří měli rozvíjet zpravodajskou činnost a provést některé sabotážní akce. Přípravy a provedení atentát (operace ) Dva z československých parašutistů Jan Kubiš a Jozef Gabčík, dostali specielní úkol: měli provést atentát na R. Heydricha. Na svoje poslání se připravovali několik měsíců. Navázali spojení se sokolskou organizací Jindra a při vlastní akci jim pomáhal další parašutista Josef Valčík. Atentát provedli v Praze-Kobylisích dne 27. května R. Heydrich utrpěným zraněním podlehl. Atentát byl v tehdejší protifašistické Evropě považován za mimořádný čin. Přispěl k upevnění mezinárodní pozice československého prezidenta a emigrační vlády. V protektorátu byl přijat se souhlasem, ale zároveň s obavami, které, jak se ukázalo, byly oprávněné. Okupační režim zahájil vlnu teroru a represí. Opět bylo vyhlášeno stanné právo, cílem teroru bylo likvidovat českou inteligenci, v níž nacisté viděli, že je schopna vést a organizovat odpor proti germanizaci. Druhé stanné právo skončilo až 3. července Jeho bilance byla děsivá. Nacisté zatkli přes 3000 osob a více než 1500 jich nechali popravit. Dne 10. června 1942 srovnali se zemí obec a o 14 dnů později vypálili obec

3 Svůj čin zaplatili životem také atentátníci a s nimi další parašutisté a to zradou jednoho z nich se gestapo dostalo k jejich úkrytu v kostele v Resolově ulici v Praze. Diverzní (činnost) záškodnická, podvratná ZAPAMATUJTE SI : 28. říjen 1939 celonárodní demonstrace proti okupačnímu režimu v protektorátu 17. listopad perzekuce studentů a uzavření vysokých škol květen atentát na zastupujícího říšského protektora R.Heydricha 1942 červen 1942 vyhlazení obcí Lidice a Ležáky ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI NA FRONTÁCH DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Českoslovenští vojáci v Polsku Zárodek československých zahraničních vojenských jednotek se začal vytvářet už koncem dubna 1939 na polském území. Příhodné podmínky však polská vláda k jejich formování nevytvořila. Po napadení Polska Německem uznala Československý legion, který zasáhl do obranných bojů po boku polské armády. Po porážce Polska část legionu přešla na rumunské území, ale většina byla i s jeho velitelem Ludvíkem Svobodou zajata Rudou armádou, která okupovala východní části Polska. Českoslovenští vojáci v SSSR V SSSR umístili československé vojáky do internace. Na počátku roku 1940 část odjela do Francie, další část byla přemístěna do Palestiny na jaře roku 1941, kde byla zařazena do československé vojenské jednotky na Středním východě, v níž bojovali i Židé. Na území SSSR zůstala jen menší část příslušníků Československého legionu. Po podepsání československo- sovětské úmluvy z července 1941 se z této menší části začala formovat československá vojenská jednotka v SSSR. Na jejím vytváření se podílel především plukovník Heliodor Píka. Vznikl I. samostatný prapor, který zahájil výcvik v Buzuluku. Velel mu Ludvík Svoboda. Na počátku roku 1943 byl nasazen na frontu a měl necelých tisíc mužů. 8. března 1943 se vyznamenal v bojích o vesnici Sokolovo. V listopadu 1943 se tato jednotka podílela na osvobozování Kyjeva a na přelomu roku 1943/1944 se ocitla v těžkých bojích u Bílé Cerkve. Od jara roku 1944 byla tato jednotka přebudována na I. československý armádní sbor, což bylo umožněno náborem mezi volyňskými Čechy a také masovou dezercí slovenských vojáků, kteří nechtěli bojovat na straně Hitlera. Od září 1944 se pak tento československý armádní sbor, v němž sloužilo necelých osob, podílel na postupném osvobozování území Československé republiky. Českoslovenští vojáci na Západě Československé vojsko se budovalo i na Západě. Nejvíce dobrovolníků se v roce 1939 soustředilo ve Francii. Francouzská vláda zprvu odmítala přihlášky našich vojáků do francouzské armády, a tak českoslovenští dobrovolníci vstupovali do cizinecké legie. Činili tak s příslibem, že v případě války mohou vstoupit do československých jednotek. Letci byli přijímáni do francouzské armády přímo. Teprve 2. října 1939 (po vypuknutí války), bylo dosaženo dohody o obnovení československé armády ve Francii. Českoslovenští vojáci a letci se pak podíleli na

4 obraně Francie, především za červnových bojů roku Po francouzské kapitulaci bylo vojáci i letci přemístěni do Velké Británie, které hrozila německá invaze. Početné a dobře vyzbrojené československé pozemní síly se tak podařilo zformovat až na území Velké Británie. Na konci října 1940 zde vznikla I. československá smíšená brigáda, které velel generál Bedřich Neumann. Českoslovenští letci v bitvě o Anglii. K obraně Anglie od poloviny roku 1940 se organizovala elitní skupina československých vojáků letci, kteří zasáhli do letecké bitvy o Anglii již koncem srpna 1940, velel jim generál Karel Janoušek. V letecké bitvě patřili naši letci mezi nejúspěšnější a nejstatečnější, výrazných úspěchů dosáhli především - stíhači. V následujících letech se českoslovenští letci zúčastnili bitvy o Atlantik, kde vynikali nejen stíhači, ale i příslušníci bombardovacího letectva. 2. říjen 1939 dosažení dohody o obnovení československé armády ve Francii konec srpna 1940 nasazení československých letců v letecké bitvě o Anglii konec října 1940 Ustavení I. československé smíšené brigády ve Velké Británii říjen prosinec účast československých vojáků v obranných bojích u 1941 Tobrúku leden 1943 nasazení I. československého samostatného praporu v SSSR na frontu Střední východ a Afrika Českoslovenští vojáci se zúčastnili také bojů na Středním východě a v severní Africe. Na podzim roku 1940 vznikl v Palestině Československý pěší prapor IIvýchodní, jemuž velel podplukovník Karel Klapálek. Největší bojovou akcí československé vojenské jednotky na Středním východě byl boj o Tobrúk, pevnost byla osvobozena po 244 dnech obklíčení. V květnu 1942 byl Klapálkův prapor přeměněn na protiletecký pluk. Po skončení bojů v severní Africe se českoslovenští vojáci přesunuli do Velké Británie, kde posílili tamní jednotky. Začátkem září 1943 tak vznikla Československá samostatná obrněná brigáda, Která se v srpnu 1944 přeplavila na evropský kontinent. Hlavní bojovou akcí, která brigádu čekala, bylo obléhání přístavu Dunkerque v severní Francii. Při jeho blokádě, která trvala až do konce války, českoslovenští vojáci postupně vyřadili z boje 1000 příslušníků wehrmachtu a téměř 900 jich zajali. dezerce internace zběhnutí nucený pobyt na vykázaném místě ZAPAMATUJTE SI: duben 1939 počátek vytváření československé vojenské jednotky v Polsku

5 CESTA KE SVOBODĚ Vojenská porážka Německa předpoklad osvobození ČSR Rozhodující předpoklady k vítězství nad Německem a jeho spojenci se vytvořily po vítězstvích sovětské armády : a Orla v roce 1943 a po invazi angloamerických vojsk. v červnu Tehdy se Německo ocitlo v kleštích dvou front. ČSR členem protihitlerovské koalice Československá republika se stala dne 16. prosince 1941 plnoprávným členem protihitlerovské koalice, když československá exilová vláda v Londýně zaslala všem spojeneckým vládám nótu, v níž prohlásila,že : nikdy neuznala, neuznává a nikdy neuzná žádných územních anexí, které Německo a Maďarsko provedly hrozbou, mocí a násilím na úkor Československé republiky. Ještě týž den vydala vláda Prohlášení válečného stavu mezi Československou republikou a státy, které jsou ve válce s Velkou Británií, SSSR nebo USA. Tím si ČSR zajistila příslušnost k vítězným státům. Demarkační linie Tento záměr se však neuskutečnil. Mezi vrchním velitelstvím spojeneckých vojsk v čele s generálem Eisenhowerem a velením Rudé armády byla uzavřena dohoda, kam jednotlivé armády postoupí. V souladu s ní došlo i ke stanovení takzvané demarkační linie:.. - Karlovy Vary Saská Kamenice, na níž se měla zastavit americká vojska. Když pak americké velení požádalo sovětskou stranu, aby americká vojska mohla z Plzně či Rokycan přijít Praze na pomoc, bylo odmítnuto s odůvodněním, že hrozí smíchání vojsk. Ve skutečnosti chtěla Rudá armáda vstoupit do hlavního města ČSR proto, aby tím položila základ příštímu sovětskému vojenskému, politickému a hospodářskému vlivu v tomto státě. To si lidé v dané situaci neuvědomovali a Rudou armádu vítali jako osvoboditelku. Vojenské akce k osvobození ČSR Představa, že vojenské akce, které vedly k osvobození ČSR, byly jednoduché a nevyžádaly si oběti, neodpovídá skutečnosti. Už.. se změnila v krutou bitvu s velkými ztrátami. I některé další boje na Slovensku a také v průběhu.. operace měly podobný charakter. Sovětská a rumunská vojska postupovala v jižním směru, osvobodila Bratislavu a Brno. Osvobozování ČSR se zúčastnily i polské jednotky. Největší ztráty zaznamenala Rudá armáda. V polovině dubna 1945 se k západní hranici ČSR přiblížila 3...armáda, jíž velel generál G.S Na československé území vstoupila dne 18. dubna Po jednání se Spojenci americké jednotky postoupily na dohodnutou demarkační linii. Generál byl připraven porušit zákaz a chtěl poslat své jednotky na pomoc Praze, čekal jediné: žádost o pomoc os České národní rady, žádost nedostal. Vznik Slovenské národní rady přípravy povstání Výrazem formování aktivního odboje na Slovensku se stal vznik Slovenské národní rady (SRN), která sdružovala různé odbojové proudy. V dubnu 1944 SRN souhlasila s tím, aby důstojník..začal připravovat ozbrojené povstání. Československá exilová vláda jej jmenovala velitelem Vojenského ústředí. Taktika příprav na povstání na Slovensku předpokládala účinnou vojenskou koordinaci s postupující sovětskou armádou. Partyzánské skupiny, které vznikaly většinou kolem paravýsadků ze SSSR, však nepřistoupily na sladění své činnosti s plány Vojenského ústředí. Důsledkem jejich předčasných akcí byl vstup německých vojenských jednotek na Slovensko. Jejich příchod se stal signálem pro zahájení povstání dne 1944 v... Hlavní vojenský úkol povstaleckých sil otevření karpatského průsmyku, nebyl splněn. Dvě slovenské divize zůstaly bez velení a byly nacistickými vojsky obklíčeny a odzbrojeny. Význam Slovenského národního povstání Povstání na Slovensku začalo za nevýhodných okolností. Vojenský význam povstání spočíval v tom, že po několik týdnů vázalo řadu německých divizí. Teprve na konci října 1944 bylo pod jejich nátlakem zatlačeno do hor. Povstání mělo i politický a morální význam, přísluší mu přívlastek národní, neboť významná část slovenského národa jej přivítala a aktivně podporovala. Projevila tím i svou vůli obnovit Československou republiku, neboť právě to byl požadavek, s nímž Slovenská národní rada přicházela.

6 Představa o budoucím soužití Čechů a Slováků byla jednoznačně založena na uznání svébytnosti slovenského národa a na principu s.. Zvrácený charakter tohoto režimu se projevil v podzimních a zimních měsících roku 1944/1945, kdy pohotovostní oddíly Hlinkových gard organizovaly hromadné vraždění vlastních slovenských lidí a dopouštěly se zločinů proti lidskosti. Konec slovenského státu Postup Rudé armády a 1. československého armádního sboru na Slovensko a na sklonku roku 1944 zvolna pokračoval. Česká pomoc Slovenské národní povstání nadšeně přivítal český odboj a celý český národ. Odboj se také snažil povstání účinně podpořit. Na pomoc bojujícímu Slovensku přišlo i mnoho Čechů. To přinutilo K. H. Franka k tomu, že uzavřel přechody přes moravsko slovenské hranice a dne 15. září vydal nařízení, podle kterého za nezákonný přechod hranic hrozil trest smrti. Ve Slovenském národním povstání bojovalo asi 2000 Čechů, mezi nimi byli i příslušníci 1. československého samostatného pluku a příslušníci 2. československé paradesantní brigády. Zvýšená aktivita odboje v protektorátu Významné bylo rovněž úsilí o zintenzivnění odbojové činnosti v českých zemích. Odboji chyběly zbraně, což znemožňovalo uskutečnit větší ozbrojené akce. Přesto v zimě roku 1944 a na jaře 1945 působily partyzánské skupiny i v českých zemích. Nelze jim upřít osobní statečnost, i když v mnoha případech měly jejich akce dopad na bezbranné civilní obyvatelstvo. Partyzánské akce ale působily jako morální vzpruha, připomínaly českému národu, že ne všichni jsou odhodláni vyčkávat, až jim bude svoboda darována zvenčí. Přípravy povstání v českých zemích Přes všechny překážky (zejména naprostý nedostatek zbraní) chystal i český odboj závěrečné povstalecké vystoupení, kterého se mělo zúčastnit protektorátní četnictvo, policie a vládní vojsko. Povstání vypuklo v některých moravských a českých městech na počátku května Podnětem k závěrečným povstaleckým vystoupením se stala zpráva o sebevraždě A. Hitlera, tak tomu bylo v Přerově 1. května V dalších dnech se povstalecké akce přenesly do oblastí Podkrkonoší, středních Čech, Českomoravské vrchoviny a na Moravu. Pražské povstání V Praze vypuklo povstání 5. května Pražané reagovali živelně, předběhli organizované přípravy povstání. Do jeho čela se pohotově postavila Česká národní rada (ČNR), složená z protifašistických sil a skupin včetně komunistů, předsedal jí Albert Pražák, komunistický odboj zastupoval Josef Smrkovský. Povstalecké síly v Praze dosáhly významných úspěchů, za přispění ozbrojených protektorátních složek, které se postavily na stranu povstání, ovládly budovu Českého rozhlasu, odkud se pak vysílaly výzvy o pomoc bojující Praze. Rozhlas nabádal Pražany, aby stavěli barikády, které měly znemožnit německým jednotkám průchod Prahou. Pomoc bojující Praze poskytli takzvaní vlasovci, příslušníci Ruské osvobozenecké armády. Česká národní rada s nimi odmítla jednat, vycházela z toho, že tito vojáci bojovali až dosud po boku Hitlera. Z Prahy se stáhli 8. května 1945 a byli rozprášeni sovětskými vojsky. Hořící Staroměstská radnice a představa další zkázy starobylého města přiměla Českou národní radu, aby uzavřela 8. května 1945 s německým vedením dohodu o kapitulaci německých jednotek. Podle ní byly německé jednotky povinny složit těžké zbraně na okraji Prahy a lehkou výzbroj před americkými liniemi, kam směřovaly do zajetí. Zpráva o kapitulaci byla vysílána rozhlasem ve večerních hodinách. Otevřely se barikády k průchodu německých jednotek. Město Praha bylo zachráněno. 8. května 1945 boje v Praze utichly, na některých místech vzplály ještě 9. května ráno. Do téměř již svobodného města přijížděly sovětské tanky. 9. května 1945 stanuli na půdě Prahy také první českoslovenští vojáci. Základního cíle československého odboje obnovení Československé republiky bylo dosaženo. Představy o poválečném uspořádání Po poválečné uspořádání ČSR se jako rozhodující ukázaly rozhovory mezi představiteli československé londýnské a moskevské emigrace, které proběhly v Moskvě. Na jejich základě byla vytvořena nová vláda se silným vlivem komunistů. V čele stanul sociální demokrat Zdeněk Fierlinger, dosavadní československý vyslanec v SSSR. Tato vláda dne 5. dubna 1945 v osvobozených Košicích, zveřejnila programový dokument Košický vládní program, který vyhlašoval úzké sepětí se SSSR,

7 požadoval vybudování armády a bezpečnosti podle sovětského vzoru, vyhlašoval zestátnění klíčového průmyslu a bankovnictví, vyslovoval se pro konfiskaci majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. klerofašistický (režim) nóta Zapamatujte si: 29.srpen duben duben květen květen květen květen 1945 fašismus řízený duchovenstvem druh diplomatické korespondence začátek Slovenského národního povstání Vstup 3. americké armády na území ČSR osvobození Brna sovětskou armádou vypuknutí povstání v Přerově a následně v dalších městech Čech a Moravy začátek Pražského povstání uzavření dohody ČNR s německým velením o kapitulaci německé posádky v Praze poslední boje v ulicích Prahy

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA, DOMÁCÍ ODBOJ (Protektorat Böhmen und Mähren) Klíčová slova: protektorát, protektorátní vláda, okupační správa, úplné začlenění do říše, demonstrace, odbojové organizace a partyzánské

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

České země za 2. světové války

České země za 2. světové války České země za 2. světové války 30. září 1938 - čsl. prezident E. Beneš a vláda přijali mnichovský diktát 1. 10. 10 1938 - pohraniční oblasti součástí německé říše Říšská župa Sudety (říšským správcem pro

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Domácí odboj Heydrichiáda Zahraniční odboj Slovenský štát Slovenské národní povstání Osvobozování ČSR Květnové povstání

Domácí odboj Heydrichiáda Zahraniční odboj Slovenský štát Slovenské národní povstání Osvobozování ČSR Květnové povstání Domácí odboj Heydrichiáda Zahraniční odboj Slovenský štát Slovenské národní povstání Osvobozování ČSR Květnové povstání Domácí odboj Německo ve svých plánech s Čechy nepočítalo. Prominenti říše plánovali,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Druhá světová válka a protifašistický odboj očima veřejnosti

Druhá světová válka a protifašistický odboj očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Druhá světová válka a protifašistický odboj očima veřejnosti

Více

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15 ŽIVOT V PROTEKTORÁTU Doplň informace k následujícím obrázkům ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15. 3. 1939 došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) státní orgány jsou podřízeny Německu a

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT České svátky, vy_32_inovace_ma_36_02

Více

Atlantická charta dokument, který obsahoval hlavní principy vedení války a nové organizace světa po jejím skončení.

Atlantická charta dokument, který obsahoval hlavní principy vedení války a nové organizace světa po jejím skončení. Vznik protihitlerovské koalice Koalice = seskupení, spojení Vývoj válečných událostí v roce 1941 donutil západní mocnosti k vytvoření tzv. protihitlerovské koalice. Atlantická charta dokument, který obsahoval

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Sociální práce v historickém kontextu Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Jan Dočkal Konec války v Evropě Pokračující válka v Tichomoří Průběh kapitulace 4.května - Severní

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK ODBOJ, ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI VE DRUHÉ SVĚTOVÉ April VÁLCE.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK ODBOJ, ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI VE DRUHÉ SVĚTOVÉ April VÁLCE.notebook ODBOJ Odboj gen. Alois Eliáš, ministr protektorátní vlády byl za vedení odboje popraven. Edvard Beneš v exilu v Londýně od roku 1938 organizoval Československý národní výbor (ústředí odboje), centrem Londýn.

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

České země a Slovensko za druhé světové války

České země a Slovensko za druhé světové války České země a Slovensko za druhé světové války 1) Protektorát Čechy a Morava (do září 1941) 16. 3. 1939 - Hitlerovým výnosem byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Výnos vydal Hitler na Pražském hradě.

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jakým nedostatkem trpělo civilní obyvatelstvo za 2. světové války? Nedostatkem jídla. Nedostatkem práce. Nedostatkem zábavy. 2. Ve kterém roce skončila 1. světová válka? 1914. 1916. 1917. 1918. 1930.

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu Masarykovo muzeum v Hodoníně - 25. července 2013 Mgr. František Štambera Josef Jiří Švec (19.7.1883

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail:jan.cervenka@soc.cas.cz Druhá světová válka a protifašistický odboj očima

Více

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí Jarošovky ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 15. 11. 2010, ročník: 2., č. 5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková 1 Zajímavosti: Proč se

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

[cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png>

[cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> 2. SVĚTOVÁ VÁLKA VÝCHODNÍ FRONTA 1941 OPERACE BARBAROSSA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÁ

Více

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU RUSKÝ LEGIONÁŘ JMÉNO: Antonín Dimitrij Martinec RODINNÝ STAV: svobodný DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 24. listopad 1894, Račice,okres Roudnice nad Labem VZDĚLÁNÍ: střední hospodářská

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Konec druhé světové války v Satalicích

Konec druhé světové války v Satalicích Konec druhé světové války v Satalicích Druhá světová válka si vyžádala oběti i mezi občany Satalic. V koncentračních táborech přišlo o život 8 občanů naší obce. O květnové neděli 25. 3. 1945 od 12 do13

Více

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 1/ Období 1914-1918 - vznik 1. světové války: mocenské bloky Trojdohoda X Trojspolek - 1912 1913: tzv. balkánské války: Srbsko s podporou Ruska ohrožuje

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_108 Válka v Tichomoří Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva. Rozvíjí čtenářskou a informační

Více

Generálmajor Josef Buršík

Generálmajor Josef Buršík Generálmajor Josef Buršík * 11. 9. 1911 Starý Postřekov 30. 6. 2002 Northampton, Velká Británie PERSONÁLIE Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 2, s. 219 223, ISSN 1210-3292 Hovoří-li se o perzekuci

Více

Osvobození Kyjeva pod československým praporem

Osvobození Kyjeva pod československým praporem Osvobození Kyjeva pod československým praporem Výstava o účasti vojáků Československé republiky na osvobození Kyjeva Pod záštitou prezidenta České republiky Jeho Excelence Miloše Zemana Prapor československé

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Za svobodu a demokracii

Za svobodu a demokracii Za svobodu a demokracii (Příběh jednoho masarykovského důstojníka z doby nacistické okupace) Těsně po okupaci Československa důstojníci generálního štábu pečlivě zvažovali, kdo odejde a kdo zůstane. A

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. vojenských jednotek na Západě v letech 1939-1945

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. vojenských jednotek na Západě v letech 1939-1945 Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. vojenských jednotek na Západě v letech 1939-1945 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více