Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Stavba: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech A. Vytápění ,92 Kč SO 0 Stávající kotelna ,53 Kč SO 02 Sklad S,S ,3 Kč SO 03 Strážnice ,8 Kč SO 04 Myčka ,2 Kč SO 05 TOV ,87 Kč B. Stavební část ,8 Kč SO 0 Stávající kotelna ,70 Kč SO 04 Myčka 4 579,47 Kč SO 05 TOV ,67 Kč IO 0 Plynovodní přípojka ,42 Kč IO 02 Areálový plynovod ,56 Kč C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR ,57 Kč SO 0 Stávající kotelna ,7 Kč SO 02 Sklad S,S ,37 Kč SO 03 Strážnice ,64 Kč SO 04 Myčka ,69 Kč SO 05 TOV ,80 Kč IO 03 Sdělovací kabel MaR ,37 Kč D. Plynová zařízení ,6 Kč SO 0 Stávající kotelna ,57 Kč SO 03 Strážnice ,66 Kč SO 04 Myčka 67 2,8 Kč SO 05 TOV 46 07,80 Kč IO 0 Plynovodní přípojka 30 59,2 Kč IO 02 Areálový plynovod 3 047,73 Kč Celkem (bez DPH) DPH 2% Celkem (včetně DPH) Kč Kč Kč Jednotkové ceny jsou v cenové úrovni ÚRS Praha roku 204. Jednotkové ceny, použité pro vytvoření celkové nabídkové ceny jsou maximální po celou dobu. Zařízení staveniště a provozní vlivy jsou součástí jednotlivých objektů. Postup výpočtu celkového množství položek byl proveden součtem dílčích položek jednotlivých stavebních objektů s odkazy na jednotlivé části PD

10 Rozpočet Objekt SO 0 Stavba Projektant A VÝKAZ VÝMĚR Vytápění Název objektu Stávající kotelna Název stavby Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech JKSO SKP Měrná jednotka Počet jednotek Náklady na m.j. Typ rozpočtu Objednatel Dodavatel Rozpočtoval Armádní Servisní, příspěvková organizace ENERGIS 92, s.r.o. Rozpis ceny Datum : Zakázkové číslo 09-4 Počet listů Název Celkem HSV 0,00 PSV ,55 Celkem ,55 Zařízení staveniště 2,9 % 7 096,4 Provozní vlivy,8 % 0 6,57 Celkem ,53 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Podpis : Základ pro DPH DPH Základ pro DPH DPH Celkem (včetně DPH) Podpis: 5 % 5 % 2 % 2 % Podpis: 0,00 CZK 0,00 CZK ,53 CZK ,30 CZK ,84 CZK

11 Zakázka: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech Objekt: SO 0 Vytápění Název objektu: Stávající kotelna Popis Cena SO-UT: SO-UT - KOTELNA - AS-PO : Ostatní konstrukce a práce : Potrubí : Přesun hmot HSV 92 73: Izolace tepelné : Vnitřní kanalizace : Vnitřní vodovod : Zařizovací předměty : Ústřední vytápění - kotelny : Ústřední vytápění - strojovny : Ústřední vytápění - rozvodné potrubí : Ústřední vytápění - armatury : Vzduchotechnika : Konstrukce zámečnické : Nátěry V0: Průzkumné, geodetické a projektové práce V03: Zařízení staveniště 3 25 V04: Inženýrská činnost V09: Ostatní náklady Celkem (bez DPH) SO-UT: SO-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM : Potrubí : Izolace tepelné : Ústřední vytápění - rozvodné potrubí : Ústřední vytápění - armatury : Ústřední vytápění - otopná tělesa : Nátěry V03: Zařízení staveniště V09: Ostatní náklady Celkem (bez DPH) SOUČET (bez DPH) DPH 2% Celkem (včetně DPH)

12 Zakázka: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech Objekt: SO 0 Vytápění Název objektu: Stávající kotelna Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena. SP SP SP SO-UT: SO-UT - KOTELNA - AS-PO : Ostatní konstrukce a práce Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m kus 2,0 550,00 00 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do,2 m dl do 3,2 m v do 5,5 m kus 2,0 350, Příplatek k pojízdným věžím š do,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití kus 5,0 200, : Potrubí MP Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 00,0 35, H E094 Ocelový profilový materiál kg 00,0 30, : Přesun hmot HSV 92. SP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do km t,33 60, ,644; t - Tepelná izolace 0,036; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem 0,65; t - Stavební přípomoce (bourání prostupů...) 2. SP Příplatek ZKD km přemístění suti a vybouraných hmot t 26,6 6, ,644*20; t - Tepelná izolace na dalších 20 km 0,036*20; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem na dalších 20 km 0,65*20; t - Stavební přípomoce (bourání prostupů...) na dalších 20 km 3. SP Nakládání suti a vybouraných hmot t,33 00, ,644; t - Tepelná izolace 0,036; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem 0,65; t - Stavební přípomoce (bourání prostupů...) 4. SP Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0, , ,644; t - Tepelná izolace 5. SP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0, ,00 9 0,036; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem 6. SP Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) t 0,65 250, ,65; t - Stavební přípomoce (bourání prostupů...). SP SP SP SP SP : Izolace tepelné Odstanění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 60,6 25, ,2*23; Potrubí UT DN 50 0,2*45; Potrubí Cirkulace TV DN 32 0,2*45; Potrubí TV DN 50 Odstanění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm m 4,4 55, ,2*44; Potrubí UT DN 00 0,2*28; Potrubí UT DN 50 Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 242,4 25, ,8*23; Potrubí UT DN 50 0,8*45; Potrubí Cirkulace TV DN 32 0,8*45; Potrubí TV DN 50 Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm m 57,6 55, ,8*44; Potrubí UT DN 00 0,8*28; Potrubí UT DN 50 Izolace tepelné odstranění izolace vláknitých materiálů bez konstrukce s povrchovou úpravou m2 36,37 37, (2*0,04+0,3)*4*6*2; m2 - Kouřovody (0,59+2*0,050)*3,4*(4+0,2); m2 - První vrstva rozdělovače (0,59+2*0,050)*3,4*(2,5+0,2); m2 - První vrstva rozdělovače 2 (0,59+2*0,050)*3,4*(2+0,2); m2 - První vrstva rozdělovače 3 (0,59+4*0,050)*3,4*(4+0,2); m2 - Druhá vrstva rozdělovače (0,59+4*0,050)*3,4*(2,5+0,2); m2 - Druhá vrstva rozdělovače 2 (0,59+4*0,050)*3,4*(2+0,2); m2 - Druhá vrstva rozdělovače 3 0,59*0,59*3,4/4*4*3; m2 - Čela rozdělovačů, 2, 3 6. SP a Odstranění pásů nebo folií z povrchu tepelné izolace m2 20,27 5, ,24; m2 - Povrchová úprava kouřovodu 4,734+3,04+2,48+0,6; m2 - Povrchová úprava rozdělovačů, 2, 3 (0,057+2*0,04)*3,4*23; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 50 (0,08+2*0,04)*3,4*44; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 00 (0,59+2*0,05)*3,4*28; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 50

13 Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena (0,042+2*0,03)*3,4*45; m2 - Povrchová úprava potrubí Cirkulace DN SP SP (0,063+2*0,03)*3,4*45; m2 - Povrchová úprava potrubí TV DN 50 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - Vybourané tepelné izolace t 0,68 375, (0,057+2*0,040)*3,4*0,040*23*80/000; t - Tepelná izolace Potrubí UT DN 50 (0,042+2*0,030)*3,4*0,030*45*80/000; t - Tepelná izolace Potrubí Cirkulace TV DN 32 (0,063+2*0,030)*3,4*0,030*45*80/000; t - Tepelná izolace Potrubí TV DN 50 (0,08+2*0,040)*3,4*0,040*44*80/000; t - Tepelná izolace Potrubí UT DN 00 (0,59+2*0,050)*3,4*0,050*28*80/000; t - Tepelná izolace Potrubí UT DN 50 (2*0,04+0,3)*4*6*2*0,04*40/000; t - Tepelná izolace Kouřovody (0,59+2*0,050)*3,4*(4+0,2)*0,05*80/000; t - Tepelná izolace První vrstva rozdělovače (0,59+2*0,050)*3,4*(2,5+0,2)*0,05*80/000; t - Tepelná izolace První vrstva rozdělovače 2 (0,59+2*0,050)*3,4*(2+0,2)*0,05*80/000; t - Tepelná izolace První vrstva rozdělovače 3 (0,59+4*0,050)*3,4*(4+0,2)*0,05*80/000; t - Tepelná izolace Druhá vrstva rozdělovače (0,59+4*0,050)*3,4*(2,5+0,2)*0,05*80/000; t - Tepelná izolace Druhá vrstva rozdělovače 2 (0,59+4*0,050)*3,4*(2+0,2)*0,05*80/000; t - Tepelná izolace Druhá vrstva rozdělovače 3 0,59*0,59*3,4/4*4*3*0,05*80/000; t - Tepelná izolace Čela rozdělovačů, 2, 3 =; t - Tepelná izolace 8,24*0,0008; t - Povrchová úprava kouřovodu (4,734+3,04+2,48+0,6)*0,0008; t - Povrchová úprava rozdělovačů, 2, 3 (0,057+2*0,04)*3,4*23*0,0008; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 50 (0,08+2*0,04)*3,4*44*0,0008; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 00 (0,59+2*0,05)*3,4*28*0,0008; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 50 (0,042+2*0,03)*3,4*45*0,0008; t - Povrchová úprava potrubí Cirkulace DN 32 (0,063+2*0,03)*3,4*45*0,0008; t - Povrchová úprava potrubí TV DN 50 =; t - Povrchová úprava Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou x D do 00 mm m 7,4 65,00 3 0,8*( ); m - Přímého potrubí DN 32 3; m - Přímého potrubí DN 40 - Izolace odvodu kondenzátu 9. SP Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou x D do 00 mm m 3,6 05, ,2*( ); m - Ohybů potrubí DN H Pouzdro potrubní izolační AL 42/30 mm m 2,0 56, ; m - Potrubí DN 32 3; m - Potrubí 40 mm Izolace odvodu kondenzátu 4. SP Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou x D přes 50 mm m 2,8 82, ,8*( ); m - Přímého potrubí DN SP Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou x D přes 50 mm m 3,2 34, ,2*( ); m - Ohybů potrubí DN H Pouzdro potrubní izolační AL 89/50 mm m 7,6 5, ; m - Potrubí DN SP Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 2x pásy s Al fólií m2 9,2 254, ; m2 - Rozdělovač / sběrač 3,2; m2 - HVDT 8. H Rohož pro technické izolace tl.50 mm m2 0,456 02, (0,39+2*0,050)*3,4*,6*2; m2 - Rozdělovač / sběrač první vrstva (0,39+4*0,050)*3,4*,6*2; m2 - Rozdělovač / sběrač druhá vrstva 0,39*0,39*3,4/4*4*2; m2 - Rozdělovač / sběrač čela = (0,29+2*0,050)*3,4*,3; m2 - HVDT první vrstva (0,29+4*0,050)*3,4*,3; m2 - HVDT první vrstva 0,29*0,29*3,4/4*4; m2 - HVDT čela = 9. SP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %, , : Vnitřní kanalizace 383. SP Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 3,0 25, SP Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m %,68 5, : Vnitřní vodovod SP Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 45,0 7, ; m 2. SP Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 m 45,0 8, ; m 3. SP Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0, , SP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 6 D 20 x 2,8 mm m 7,0 53, SP Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G /2 kus,0 25,

14 Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 6. SP Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 5, T 20 C G /2-3/4" kus,0 65, SP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 7,0 2, SP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 7,0 4, SP Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m %,02 30, : Zařizovací předměty 306. SP Demontáž konzol zdvojených pro potrubí kus 8,0 5, A= ; m - Potrubí Cirkulace TV DN 40 B= ; m - Potrubí TV DN SP (A+B)/2,5/2; kus - Společných konzol pro potrubí TV a cirkulaci TV Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,44 250, : Ústřední vytápění - kotelny SP Vyčištění topenišť a kouřových tahů kotlů výkonu přes 50 kw kus 4,0 360, SP Demontáž kotle litinového VSB I 2 článků kus 4, , SP Demontáž baterie průtokové velikost I kus 4,0 80, SP Demontáž ventilátoru pro umělé tahy kotlů o výkonu do 63 kw kus 2,0 50, SP Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m t, , SP E0944 Plynový nástěnný kondenzační kotel výkon 02 KW při teplotním spádu C; Kotel v provedení C - Jmenovitá účinnost při C 97,2% - Dodávka včetně montáže kus 2, , SP E0945 Hydraulické připojení plynového kotle - Dodávka včetně montáže sada 2,0 8 00, SP E0946 Hydraulické sběrače pro dva kotle - Dodávka včetně montáže sada, , SP E0947 Tepelná izolace hydraulického sběrače pro dva kotle - Dodávka včetně montáže sada,0 730, SP E0948 Koaxiální odkouření pro kondenzační kotel pr. 0/60 mm - včetně revizního T-kusu, průchodky střech, pomocné ocelové konstrukce pro uchycení - Dodávka včetně montáže sada 2, , SP E09443 Interface komunikace BUS pro komunikaci mezi kotli, komunikační rozhraní LPB - Instalace do elektroniky kotle - Dodávka včetně montáže kus 2,0 450, SP E09444 Rozšiřující modul pro ovládání výkonu kotle / kaskády kotlů včetně příložného snímače teploty - Vstup 0-0 V, komunikační rozhraní LPB, 230 VAC montáž do rozdělovače - Dodávka včetně montáže kus, , SP Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 2,8 2 44, : Ústřední vytápění - strojovny SP Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 kus 2,0 60, SP Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 kus 2,0 30, SP Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 m 8,5 80, ; m - Rozdělovač 2,5; m - Rozdělovač 2 2; m - Rozdělovač 3 4. SP Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 2000 litrů kus,0 450, SP Rozřezání demontované nádrže obsah do 2000 litrů kus,0 300, SP Rozřezání konstrukcí podpěrných nádrží a nádob sada 3,0 50, ; kus - konstrukce pod rozdělovači 7. SP Přesun demontovaných strojoven vodorovně 00 m v objektech výšky do 6 m t 0, , SP Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 25 z trub ocelových bezešvých kus 2, , SP Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 25 kus 2,0 377, SP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 kus 2,0 450, SP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 kus 2,0 283, SP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 kus 2,0 226, SP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 kus 2,0 88, SP Montáž orientačních štítků sada 40,0 65, H E0949 Montáž expanzní nádoby kus,0 480, H 563Xh2B Membránová expanzní nádoba; 6 bar, 70 C - 80 litrů; připojení R "; upevňovací trojnožka kus, , H E0940 Montáž HVDT kus,0 480, H 563Xh2A Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků přírubové připojení včetně protipřírub - HVDT 3 kus, , SP Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí kus,0 45, H 504H Elektronické oběhové čerpadlo 230V - Závitové DN 25 - Q=,4 m3/h; h=4 m; proporcionální výtlak kus,0 2 90, SP Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí kus,0 828, H 504H F Elektronické oběhové čerpadlo 230V - Přírubové DN 40 - Q=5,8m3/h; h=8,2m; proporcionální výtlak kus, , SP Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m %,52 200, : Ústřední vytápění - rozvodné potrubí SP Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 5 m 54,0 5, ; m 2. SP Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 23,0 8, ; m 3. SP Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 33 m 44,0 57, ; m 4. SP Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 59 m 28,0 77, ; m 5. SP Odřezání nádoby odvzdušňovací kus 7,0 5, SP Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm kus 78,847 3, /2*0,6; Potrubí UT DN 5 na 60% výměry 23/3,4; Potrubí UT DN 50 na 00% výměry 3

15 Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 7. SP SP Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 80x80x8 mm kus 8,0 5, /4; Potrubí UT DN 25 na 00% výměry 28/4; Potrubí UT DN 50 na 00% výměry Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 00 m v objektech výšky do 6 m t 2,6 450, SP 7333 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 5 m 2,0 32, SP 7335 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 m 5,0 208, SP 7336 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 m 4,0 248, SP 7338 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 m 6,0 370, SP Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 m 6,0 586, SP Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 2,0 5, ; m - Potrubí DN 5 5; m - Potrubí DN 25 4; m - Potrubí DN SP Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 6,0 8, SP Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 6,0, SP Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m %,94, : Ústřední vytápění - armatury SP Demontáž teploměru dvojkovového s ochranným pouzdrem kus 8,0 20, SP Demontáž teploměru jímky kus 8,0 5, SP Demontáž tlakoměru se spodním připojením kus 5,0 3, SP Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G /2 kus 24,0 30, ; Odvzdušňovací ventil 7; Ostatní 5. SP Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 kus 4,0 70, SP Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G /2 kus 8,0 0, SP Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G kus 3,0 5, SP Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 kus 4,0 70, SP Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 00 kus 7,0 00, SP Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 kus 8,0 80, SP Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 00 m v objektech výšky do 6 m t,04 350, SP Montáž armatury závitové s dvěma závity G /2 kus 3,0 57, ; kus - Termostatický radiátorový ventil 4; kus - Radiátorové šroubení 7. SP Montáž armatury závitové s dvěma závity G kus,0 80, H 503Ah6Ba Kulový kohout uzavírací s páčkou - " kus,0 20, SP Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 6,0 95, ; kus - Termostatický radiátorový ventil 2; kus - Kulový kohout ; kus - Zpětný ventil ; kus - Filtr ; kus - Vyvažovací ventil 2. H 503Ah6Ba Kulový kohout uzavírací s páčkou - 5/4" kus 3,0 90, H 503Ah6Bb Zpětný ventil závitový - 5/4" kus,0 50, H 503Ah6Bb Filtr závitový - 5/4" kus,0 270, H 503Ah6Ba Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - 5/4" kus 2,0 495, SP Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 2,0 25, H 503Ah6Ba Kulový kohout uzavírací s páčkou - 6/4" kus 2,0 30, SP Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 6,0 57, ; kus - Kulový kohout ; kus - Zpětný ventil ; kus - Filtr ; kus - Vyvažovací ventil 28. H 503Ah6Ba Kulový kohout uzavírací s páčkou - 2" kus 3,0 405, H 503Ah6Bb Zpětný ventil závitový - 2" kus,0 35, H 503Ah6Bb Filtr závitový - 2" kus,0 570, H 503Ah6Ba Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - 2" kus, , SP Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 7,0 56, H 503Ah6Bb Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8" kus 7,0 40, SP Montáž armatury závitové s jedním závitem G /2 kus 5,0 57, H 503Ah6Bax Kulový vypouštěcí kohout s hadičníkem a zátkou - /2" kus 5,0 58, SP Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 2,0 7, H 503Ah6Bax Kulový vypouštěcí kohout s hadičníkem a zátkou - 3/4" kus 2,0 58, SP Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm - Rozsah 0-20 C kus 2,0 350, SP Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 75 mm - Rozsah 0-20 C kus 2,0 350, SP Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 00 mm - Rozsah 0-20 C kus 2,0 350, SP Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm - Rozsah 0-20 C kus 2,0 350, SP a Tlakoměr standardní 0-0 bar průměr 00 mm spodní připojení kus 2,0 980, SP Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80 kus 2,0 599, H E Mezipřírubová centrická uzavírací klapka s pákou - DN 80 PN 6-0 C kus 2,0 50, SP Spoj přírubový PN 6/I do 200 C DN 80 sada 6,0 874, ; kus - Připojení HVDT 2; kus - Připojení kotlů 46. SP Spoj přírubový PN 6/I do 200 C DN 40 sada 2,0 684, ; kus - Připojení čerpadla 4

16 Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 49. SP Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 kus,0 23, SP Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 0,27 000, : Vzduchotechnika MP a Demontáž potrubí černého čtyřhranného průřezu do 0,3 m2 m 2,0 250, *2; m - Odkouření kotlů Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 2. SP Vybourané kouřovody t 0,2 500, SP SP : Konstrukce zámečnické Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 2 000,0 5, Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - Vybourané ocelové konstrukce t 2,0 500, : Nátěry SP Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch x antikorozní, x základní, x m2 4,4 95, *0,7/4,5*0,2; m2 - Nátěr profilů L 50 * *0,3/3,4*0,46; m2 - Nátěr profilů U SP Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch x antikorozní, x základní, 2x m 2,0 35, ; m - Potrubí UT DN 5 5; m - Potrubí UT DN 25 4; m - Potrubí UT DN SP Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 20,0 28, ; m - Potrubí UT DN SP Nátěry syntetické potrubí do DN 00 barva dražší základní antikorozní m 6,0 35, ; m - Potrubí UT DN SP Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 3,08 55, *,4*,; m - Nátěr rozdělovače a sběrače V0: Průzkumné, geodetické a projektové práce ON Dokumentace skutečného provedení stavby - malá stavba - čtyři paré sada, , V03: Zařízení staveniště ON Požární hlídka po dokončení svářečských prací den 2,5 250, V04: Inženýrská činnost ON Výchozí revize tlakových nádob stabilních - Objem do 0,2 m3 kus,0 900, ON Zaškolení obsluhy v délce trvání - šesti hodin kus, , ON Návrh provozního řádu kus, , ON Topná zkouška - v trvání min 72 hodin kus, , ON Vizuální kontrola svarů (EN 970) sada, , ON E0- Zaregulování otopné soustavy - Regulační prvek kus 4,0 000, ON E05- Revize komínu a kouřovodu kus 2,0 500, V09: Ostatní náklady ON E03- Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 50 sada 5,0 862, ON E03-3 Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 200 sada 2, , ON E02- Stavební přípomoce hod 8,0 200, ON E04- Úklid staveniště hod 4,0 200, ON E00- Vybavení kotelny - Lékárnička, bat. svítilna, pěnotvorný přípravek, provozní deník, detektor CO, hasicí přístroj 6 kg kus, ,

17 Rozpočet Objekt SO 02 Stavba Projektant A VÝKAZ VÝMĚR Vytápění Název objektu Sklad S,S2 Název stavby Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech JKSO SKP Měrná jednotka Počet jednotek Náklady na m.j. Typ rozpočtu Objednatel Dodavatel Rozpočtoval Armádní Servisní, příspěvková organizace ENERGIS 92, s.r.o. Rozpis ceny Datum : Zakázkové číslo 09-4 Počet listů Název Celkem HSV 0,00 PSV ,35 Celkem ,35 Zařízení staveniště 2,9 % 5 08,65 Provozní vlivy,8 % 3 54,3 Celkem ,3 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Podpis : Základ pro DPH DPH Základ pro DPH DPH Celkem (včetně DPH) Podpis: 5 % 5 % 2 % 2 % Podpis: 0,00 CZK 0,00 CZK ,3 CZK ,68 CZK ,8 CZK

18 Zakázka: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech Objekt: SO 02 Vytápění Název objektu: Sklad S,S2 Popis Cena SO2-UT: SO2-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM : Ostatní konstrukce a práce : Přesun hmot HSV 76 73: Izolace tepelné : Vnitřní vodovod : Zařizovací předměty : Ústřední vytápění - strojovny : Ústřední vytápění - rozvodné potrubí : Ústřední vytápění - armatury : Ústřední vytápění - otopná tělesa : Nátěry V0: Průzkumné, geodetické a projektové práce V03: Zařízení staveniště V04: Inženýrská činnost V09: Ostatní náklady Celkem (bez DPH) DPH 2% Celkem (včetně DPH)

19 Zakázka: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech Objekt: SO 02 Vytápění Název objektu: Sklad S,S2 Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena. SP SP SP SO2-UT: SO2-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM : Ostatní konstrukce a práce Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 2,0 550,00 00 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do,2 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 2,0 350, Příplatek k pojízdným věžím š do,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD kus den použití 0,0 200, : Přesun hmot HSV 76. SP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do km t 0,68 60, ,582; t - Tepelná izolace 0,036; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem 2. SP Příplatek ZKD km přemístění suti a vybouraných hmot t 2,36 6, ,582*20; t - Tepelná izolace na dalších 20 km 0,036*20; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem na dalších 20km 3. SP Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,68 0, ,582; t - Tepelná izolace 0,036; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem 4. SP Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0, , ,582; t - Tepelná izolace 5. SP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0, ,00 9 0,036; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem 73: Izolace tepelné SP Odstanění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 5,4 25, ,*222; Potrubí UT DN 50 0,*6; Potrubí Cirkulace TV DN 32 0,*6; Potrubí TV DN 50 0,*30; Potrubí UT DN 40 - oprava 0,*30; Potrubí UT DN 50 - oprava 2. SP Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 462,6 25, ,9*222; Potrubí UT DN 50 0,9*6; Potrubí Cirkulace TV DN 32 0,9*6; Potrubí TV DN 50 0,9*30; Potrubí UT DN 40 - oprava 0,9*30; Potrubí UT DN 50 - oprava 3. SP a Odstranění pásů nebo folií z povrchu tepelné izolace m2 202,47 37, (0,057+2*0,04)*3,4*222; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 50 (0,042+2*0,03)*3,4*6; m2 - Povrchová úprava potrubí Cirkulace DN 32 (0,063+2*0,03)*3,4*6; m2 - Povrchová úprava potrubí TV DN SP SP SP (0,048+2*0,04)*3,4*30; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 40 - oprava (0,057+2*0,04)*3,4*30; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 50 - oprava Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - Vybourané tepelné izolace (0,057+2*0,040)*3,4*0,040*222*80/000; t - Tepelná izolace Potrubí UT DN 50 (0,042+2*0,030)*3,4*0,030*6*80/000; t - Tepelná izolace Potrubí Cirkulace TV DN 32 (0,063+2*0,030)*3,4*0,030*6*80/000; t - Tepelná izolace Potrubí TV DN 50 (0,048+2*0,040)*3,4*0,040*30*80/000; t - Tepelná izolace Potrubí UT DN 40 - oprava (0,057+2*0,040)*3,4*0,040*30*80/000; t - Tepelná izolace Potrubí UT DN 50 - oprava =; t - Tepelná izolace (0,057+2*0,04)*3,4*222*0,0008; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 50 (0,042+2*0,03)*3,4*6*0,0008; t - Povrchová úprava potrubí Cirkulace DN 32 (0,063+2*0,03)*3,4*6*0,0008; t - Povrchová úprava potrubí TV DN 50 (0,048+2*0,04)*3,4*30*0,0008; t - Povrchová úprava potrubí TV DN 40 - oprava (0,057+2*0,04)*3,4*30*0,0008; t - Povrchová úprava potrubí TV DN 50 - oprava =; t - Povrchová úprava Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou x D do 00 mm 0,9*( ); m - Přímého potrubí DN 32 0,9*( ); m - Přímé potrubí DN 25 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou x D do 00 mm 0,*( ); m - Obybů potrubí DN 32 0,*( ); m - Ohybů potrubí DN 25 t 0,69 37, m 46,8 65, m 5,2 05,00 546

20 Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 7. H Pouzdro potrubní izolační AL 34/25 mm m 23,0 53, ; m - Potrubí UT DN H Pouzdro potrubní izolační AL 42/30 mm m 36,8 56, ; m - Potrubí UT DN SP Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou x D do 50 mm m 54,0 76, ,9*30; m - Přímého potrubí DN 40 - oprava 0,9*30; m - Přímého potrubí DN 50 - oprava 0. SP Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou x D do 50 mm m 6,0 24, ,*30; m - Přímého potrubí DN 40 - oprava 0,*30; m - Přímého potrubí DN 50 - oprava. H Pouzdro potrubní izolační AL 49/40 mm m 34,5 7, ; m - Přímého potrubí DN 40 - oprava 2. H Pouzdro potrubní izolační AL 60/40 mm m 34,5 76, ; m - Přímého potrubí DN 50 - oprava 3. SP Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení foliemi za správkový kus kus 5,0 45, SP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %,77 600, : Vnitřní vodovod SP Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 6,0 7, ; m - Potrubí cirkulace TV DN SP Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 m 6,0 8, ; m - Potrubí TV DN SP Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t, , : Zařizovací předměty 789. SP Demontáž konzol zdvojených pro potrubí kus 46,4 5, A= ; m - Potrubí cirkulace TV DN SP B= ; m - Potrubí TV DN 50 (A+B)/2,5/2; kus - Společných konzol pro potrubí TV a cirkulaci TV Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,37 250, : Ústřední vytápění - strojovny 650. SP Montáž orientačních štítků sada 0,0 65, : Ústřední vytápění - rozvodné potrubí SP Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 222,0 8, ; m - Potrubí UT DN SP Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm kus 65,294 3, / 3,4; Potrubí DN SP Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 00 m v objektech výšky do 6 m t,32 450, SP Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 20,0 208, ; m - Potrubí UT DN SP Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 32,0 248, ; m - Potrubí UT DN SP E Přípojka - hadice připojovací EPDM se zinkovaným opletem 00 C PN 0 - Vnější závit / převlečná matice " - Délka 500 mm kus 2,0 50, SP Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 52,0 5, ; m - Potrubí UT DN 25 32; m - Potrubí UT DN SP Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 3,9 60, : Ústřední vytápění - armatury SP Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 kus 4,0 70, SP Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G /2 kus 3,0 30, SP Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 00 m v objektech výšky do 6 m t 0, , SP Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 6,0 7, ; kus - Radiátorový ventil 3; kus - Vyvažovací ventil 5. H 565Xh6B0C A Termostatický radiátorový ventil standard - Přímý 3/4" kus 3,0 345, H 503Ah6Ba Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - 3/4" kus 3,0 00, SP Montáž armatury závitové s dvěma závity G kus 8,0 80, ; kus - Radiátorový ventil 4; kus - Vyvažovací ventil ; kus - Kulový kohout 8. H 565Xh6B0C A Termostatický radiátorový ventil standard - Přímý " kus 3,0 565, H 503Ah6Ba Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - " kus 4,0 75, H 503Ah6Ba Kulový kohout uzavírací s páčkou - " kus,0 20, SP Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 4,0 95, ; kus - Radiátorový ventil 7; kus - Vyvažovací ventil 2. H 565Xh6B0C A Termostatický radiátorový ventil standard - Přímý 5/4" kus 7,0 495, H 503Ah6Ba Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - 5/4" kus 7,0 495, SP Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus,0 56, H 503Ah6Bb Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8" kus,0 40, SP Montáž armatury závitové s jedním závitem G /2 kus,0 57, H 503Ah6Bax Kulový vypouštěcí kohout s hadičníkem a zátkou - /2" kus,0 60, SP E0942 Montáž termostatické hlavice kus,0 30, H 565Xx0B0e00-0 Termostatická hlavice; připojení M30x,5 - Provedení standardní 6-28 C kus,0 0,

21 Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 20. SP Montáž armatury závitové s dvěma závity G kus,0 80, SP Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 0,27 200, : Ústřední vytápění - otopná tělesa SP E0942 Teplovzdušná vodní cirkulační jednotka - Dodávka včetně ontáže - 5 KW sada,0 9 50, : Nátěry SP Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 2,0 30, ; m - Potrubí UT DN 25 32; m - Potrubí UT DN 32 30; m - Potrubí UT DN 40 - oprava 30; m - Potrubí UT DN 50 - oprava V0: Průzkumné, geodetické a projektové práce ON Dokumentace skutečného provedení stavby - malá stavba - čtyři paré sada, , V03: Zařízení staveniště ON Požární hlídka po dokončení svářečských prací den 5,0 250, V04: Inženýrská činnost ON Vizuální kontrola svarů (EN 970) sada, , ON E0- Zaregulování otopné soustavy - Regulační prvek kus 4,0 000, V09: Ostatní náklady ON E02- Stavební přípomoce hod 6,0 200, ON E04- Úklid staveniště hod 8,0 200,

22 Rozpočet Objekt SO 03 Stavba Projektant A VÝKAZ VÝMĚR Vytápění Název objektu Strážnice Název stavby Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech JKSO SKP Měrná jednotka Počet jednotek Náklady na m.j. Typ rozpočtu Objednatel Dodavatel Rozpočtoval Armádní Servisní, příspěvková organizace ENERGIS 92, s.r.o. Rozpis ceny Datum : Zakázkové číslo 09-4 Počet listů Název Celkem HSV 0,00 PSV ,69 Celkem ,69 Zařízení staveniště 2,9 % 4 054,3 Provozní vlivy,8 % 2 56,36 Celkem ,8 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Podpis : Základ pro DPH DPH Základ pro DPH DPH Celkem (včetně DPH) Podpis: 5 % 5 % 2 % 2 % Podpis: 0,00 CZK 0,00 CZK ,8 CZK ,32 CZK 77 05,50 CZK

23 Zakázka: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech Objekt: SO 03 Vytápění Název objektu: Strážnice Popis Cena SO3-UT: SO3-UT - KOTELNA - AS-PO : Izolace tepelné : Vnitřní kanalizace : Ústřední vytápění - kotelny : Ústřední vytápění - strojovny : Ústřední vytápění - rozvodné potrubí : Ústřední vytápění - armatury : Nátěry 570 V0: Průzkumné, geodetické a projektové práce V03: Zařízení staveniště V04: Inženýrská činnost V09: Ostatní náklady Celkem (bez DPH) SO3-UT: SO3-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM : Ústřední vytápění - rozvodné potrubí : Ústřední vytápění - armatury : Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 3 V03: Zařízení staveniště 050 V04: Inženýrská činnost Celkem (bez DPH) SOUČET (bez DPH) DPH 2% Celkem (včetně DPH) 69 55

24 Zakázka: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech Objekt: SO 03 Vytápění Název objektu: Strážnice Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena SO3-UT: SO3-UT - KOTELNA - AS-PO : Izolace tepelné SP Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou x D do 00 mm m,6 65, ,8*(5+5++); m - Přímého potrubí DN 32 2; m -Přímého potrubí 40 mm Izolace odvodu kondenzátu 2. SP Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou x D do 00 mm m 2,4 05, ,2*(5+5++); m - Ohybů potrubí DN H Pouzdro potrubní izolační AL 42/30 mm m 6, 56, ; m - Potrubí DN 32 2; m - Potrubí 40 mm Izolace odvodu kondenzátu 4. SP Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou x D do 50 mm m,0 76,00 76 ; m - Přímého potrubí DN H Pouzdro potrubní izolační AL 49/40 mm m,5 7,00 82 ; m - Přímého potrubí DN SP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %,77 9, : Vnitřní kanalizace 267. SP Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 0,0 25, SP Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m %,68 0, : Ústřední vytápění - kotelny SP a Demontáž elektrokotle kus 2,0 400, SP Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m t 0,44 250, SP Montáž kotle ocelového závěsného na plynn nucený odtah spalin o výkonu do 45 kw sada,0 800, H E0942 Nástěnný plynový kotel v provedení C; koaxiální odtah pr. 60/00 - Výkon 33,8 kw při 80/60 kus, , SP E09420 Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro turbokotel svislý 60/00 mm přes plochou střechu - délka m - včetně kolen, revizního t-kusu a průchodu stěnou sada, , SP E09443 Interface komunikace BUS pro komunikaci mezi kotli, komunikační rozhraní LPB - Instalace do elektroniky kotle kus,0 450, SP E09444 Rozšiřující modul pro ovládání výkonu kotle / kaskády kotlů včetně příložného snímače teploty - Vstup 0-0 V, komunikační rozhraní LPB, 230 VAC montáž do rozdělovače kus, , SP Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 2,8 000, : Ústřední vytápění - strojovny SP Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 kus 2,0 20, SP Přesun demontovaných strojoven vodorovně 00 m v objektech výšky do 6 m t 0,04 250, H E0949 Montáž expanzní nádoby kus,0 350, H 563Xh2B Membránová expanzní nádoba; 6 bar, 70 C - 50 litrů; připojení R 3/4"; upevňovací trojnožka kus,0 750, SP Montáž orientačních štítků sada 0,0 65, SP Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m %,52 30, : Ústřední vytápění - rozvodné potrubí SP Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 24,0 4, ; m - Potrubí UT DN ; m - Potrubí UT DN SP Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 2,0 8, ; m - Potrubí UT DN SP Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm kus 2,0 3, SP Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 00 m v objektech výšky do 6 m t 0, , SP 7334 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 m 2,0 54, ; m - Potrubí UT DN SP 7335 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 m 4,0 208, ; m - Potrubí UT DN SP 7336 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 m 2,0 248, ; m - Potrubí UT DN SP Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 9,0 5, ; m - Potrubí UT DN 20 4; m - Potrubí UT DN 25 3; m - Potrubí UT DN SP Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 3,9 20, : Ústřední vytápění - armatury SP Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G kus 9,0 45, ; kus - Radiátorový ventil DN SP Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 kus 9,0 70, SP Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 2 kus 6,0 35, SP Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 00 kus 4,0 00,00 400

25 Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 6. SP Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 00 m v objektech výšky do 6 m t 0,83 350, SP Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus,0 7,00 7 ;kus - Kulový kohout 4. H 503Ah6Ba Kulový kohout uzavírací s páčkou - 3/4" kus,0 75, SP Montáž armatury závitové s dvěma závity G kus 3,0 80, ; kus - Kulový kohout ; kus - Filtr 6. H 503Ah6Ba Kulový kohout uzavírací s páčkou - " kus 2,0 20, H 503Ah6Bb Filtr závitový - " kus,0 32, SP Montáž armatury závitové s jedním závitem G /2 kus,0 57, H 503Ah6Bax Kulový vypouštěcí kohout s hadičníkem a zátkou - /2" kus,0 58, SP Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 0,27 80, : Nátěry 570. SP Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch x antikorozní, x základní, 2x m 6,0 35, ; m - Potrubí UT DN 20 4; m - Potrubí UT DN SP Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 2,0 30, ; m - Potrubí UT DN 32 V0: Průzkumné, geodetické a projektové práce ON Dokumentace skutečného provedení stavby - malá stavba - čtyři paré sada, , V03: Zařízení staveniště ON Požární hlídka po dokončení svářečských prací den 4,0 050, V04: Inženýrská činnost ON Výchozí revize tlakových nádob stabilních - Objem do 0,2 m3 kus,0 900, ON Zaškolení obsluhy v délce trvání - dvou hodin kus,0 600, ON Návrh provozního řádu kus, , ON Topná zkouška - v trvání min 72 hodin kus, , ON Vizuální kontrola svarů (EN 970) sada, , ON E05- Revize komínu a kouřovodu kus,0 500, V09: Ostatní náklady ON E02- Stavební přípomoce hod 8,0 200, ON E04- Úklid staveniště hod 4,0 200, ON E00- Vybavení kotelny - Lékárnička, bat. svítilna, pěnotvorný přípravek, provozní deník, detektor CO, hasicí přístroj 6 kg kus, ,

26 Rozpočet Objekt SO 04 Stavba Projektant A VÝKAZ VÝMĚR Vytápění Název objektu Myčka Název stavby Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech JKSO SKP Měrná jednotka Počet jednotek Náklady na m.j. Typ rozpočtu Objednatel Dodavatel Rozpočtoval Armádní Servisní, příspěvková organizace ENERGIS 92, s.r.o. Rozpis ceny Datum : Zakázkové číslo 09-4 Počet listů Název Celkem HSV 0,00 PSV ,86 Celkem ,86 Zařízení staveniště 2,9 % 7 699,4 Provozní vlivy,8 % 4 778,94 Celkem ,2 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Podpis : Základ pro DPH DPH Základ pro DPH DPH Celkem (včetně DPH) Podpis: 5 % 5 % 2 % 2 % Podpis: 0,00 CZK 0,00 CZK ,2 CZK ,79 CZK ,0 CZK

27 Zakázka: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech Objekt: SO 04 Vytápění Název objektu: Myčka Popis Cena SO4-UT: SO4-UT - KOTELNA - AS-PO : Izolace tepelné : Vnitřní vodovod : Ústřední vytápění - kotelny : Ústřední vytápění - strojovny : Ústřední vytápění - rozvodné potrubí : Ústřední vytápění - armatury : Nátěry 497 V0: Průzkumné, geodetické a projektové práce V03: Zařízení staveniště 3 50 V04: Inženýrská činnost V09: Ostatní náklady 4 00 Celkem (bez DPH) SO4-UT: SO4-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM : Ústřední vytápění - strojovny : Ústřední vytápění - rozvodné potrubí : Ústřední vytápění - armatury : Ústřední vytápění - otopná tělesa : Nátěry 420 V03: Zařízení staveniště 2 00 V04: Inženýrská činnost V09: Ostatní náklady 800 Celkem (bez DPH) SOUČET (bez DPH) DPH 2% Celkem (včetně DPH) 32 25

28 Zakázka: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech Objekt: SO 04 Vytápění Název objektu: Myčka Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena SO4-UT: SO4-UT - KOTELNA - AS-PO : Izolace tepelné SP Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou x D do 00 mm m 3,0 65, ; m - Přímého potrubí 40 mm Izolace odvodu kondenzátu 2. H Pouzdro potrubní izolační AL 42/30 mm m 3,0 56, ; m - Potrubí 40 mm Izolace odvodu kondenzátu 3. SP Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou x D do 50 mm m 4,0 76, ; m - Přímého potrubí DN H Pouzdro potrubní izolační AL 49/40 mm m 6, 7, ; m - Přímého potrubí DN SP Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 2x pásy s Al fólií m2,9 254,00 483,9; m2 - HVDT 6. H Rohož pro technické izolace tl.50 mm m2 2,52 02, (0,57+2*0,050)*3,4*0,8; m2 - HVDT první vrstva 0,29*0,29*3,4/4*5; m2 - HVDT čela = 7. SP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %,77 5, : Vnitřní vodovod SP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 6 D 20 x 2,8 mm m 2,0 53, SP Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G /2 kus,0 25, SP Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 5, T 20 C G /2-3/4" kus,0 45, SP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 2,0 2, SP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 2,0 4, SP Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m %,02 50, : Ústřední vytápění - kotelny SP Montáž kotle ocelového závěsného na plynn nucený odtah spalin o výkonu do 45 kw sada 2,0 800, H E0942 Nástěnný plynový kotel v provedení C; koaxiální odtah pr. 60/00 - Výkon 33,8 kw při 80/60 kus 2, , SP E0945 Hydraulické připojení plynového kotle sada 2, , SP E0947 Hydraulické sběrače pro dva kotle sada, , SP E0948 Tepelná izolace hydraulického sběrače kotle sada,0 360, SP E0949 Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro turbokotel vodorovný 60/00 mm přes vnější stěnu - Délka cca 5,5 m - včetně kolen, revizního t-kusu a průchodu stěnou sada 2, , SP E09443 Interface komunikace BUS pro komunikaci mezi kotli, komunikační rozhraní LPB - Instalace do elektroniky kotle kus 2,0 450, SP E09444 Rozšiřující modul pro ovládání výkonu kotle / kaskády kotlů včetně příložného snímače teploty - Vstup 0-0 V, komunikační rozhraní LPB, 230 VAC montáž do rozdělovače kus, , SP Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 2,8 000, : Ústřední vytápění - strojovny SP Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 kus 2,0 60, SP Přesun demontovaných strojoven vodorovně 00 m v objektech výšky do 6 m t 0,04 600, H E0949 Montáž expanzní nádoby kus,0 350, H 563Xh2B Membránová expanzní nádoba; 6 bar, 70 C - 35 litrů; připojení R 3/4"; upevňovací trojnožka kus,0 340, H E0940 Montáž HVDT kus,0 450, H 563Xh2A0200- Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků přírubové připojení včetně protipřírub - HVDT kus, , SP Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí kus,0 25, H 504B Elektronické čerpadlo 230V PN6/0; připojení závit - 5/4" - Q=2,9 m3/h; h=5m kus,0 7 06, SP Montáž orientačních štítků sada 5,0 65, SP Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m %,52 00, : Ústřední vytápění - rozvodné potrubí SP Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 3,0 8,00 234,5+, ; m - Potrubí UT DN SP Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 00 m v objektech výšky do 6 m t 0, , SP 7334 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 m 3,0 54, ; m - Potrubí UT DN SP 7337 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 m 4,0 290, ; m - Potrubí UT DN SP E Přípojka - hadice připojovací EPDM se zinkovaným opletem 00 C PN 0 - Vnější závit / převlečná matice " - Délka 500 mm kus 4,0 50, SP Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 29,0 5, ; m - Potrubí UT DN 20 2; m - Potrubí UT DN 25 4; m - Potrubí UT DN SP Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 3,9 30,00 96

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % Cena PSV Práce a dodávky PSV 1 713 713410811 2 713 713463411 713 Izolace tepelné Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 180,000 Montáž izolace tepelné

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1

Více

Položkový rozpočet PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI KOTELNY ZS HOLÁSECKÁ 1 UL. HOLÁSECKÁ 775/31, BRNO, K.Ú. BRNO-MĚSTO.

Položkový rozpočet PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI KOTELNY ZS HOLÁSECKÁ 1 UL. HOLÁSECKÁ 775/31, BRNO, K.Ú. BRNO-MĚSTO. Položkový rozpočet Rozpočet: UL. HOLÁSECKÁ 775/3, 620 00 BRNO, K.Ú. BRNO-MĚSTO Vytápění Projektant Objednatel: Zhotovitel: Rozpis ceny: Celkem: Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem: Rekapitulace daní:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby UMBAU DES MVZ ZU EINEM GEBAUDE MIT SERVIS-WOHNEN, JKSO Název objektu MAGDEBURGER STRASSE 3, 01587 RIESA EČO Název části Vytápění Místo IČO DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,073

Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,073 VÝKAZ VÝMĚR Stavba: Rekonstrukce předávací stanice, DT ČSVTS, Veleslavínova 3108/14, Ústí n.l. Objekt: Strojní část Objednatel: JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Pokorný Zhotovitel: Datum: 31.5.2012 P.Č. KCN

Více

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Ing.Miroslav Jurásek Počet měrných jednotek : Objednatel : ČR - SÚIP Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové číslo : O-22/2011

Více

Položkový rozpočet Fakultní nemocnice Brno - PDM, přechod z páry na horkou vodu Provozní soubory Technologie

Položkový rozpočet Fakultní nemocnice Brno - PDM, přechod z páry na horkou vodu Provozní soubory Technologie S: T16093 O: D.2 R: D.2.1 Položkový rozpočet Fakultní nemocnice Brno - PDM, přechod z páry na horkou vodu Provozní soubory Technologie P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Díl:

Více

Výkaz výměr Stavba : Objekt : ÚPRAVA BYTU č.3 BYTOVÉHO DOMU ČP.705 D.1.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB PLYNOINSTALACE P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Demontáž vnitřního plynovodu

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY CT_Svibice_8 JSO: CC-CZ: Objednatel: D Zhotovitel: 26862638 Viatherm s.r.o. D CZ26862638 Projektant: D Zpracovatel: D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn.

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. cena celkem jednotk. celkem Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů a regulace plynové kotelny ZŠ a MŠ Chraštice

Více

Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek

Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek Stavba : Část : Investor : Příloha : Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek 103 - Výkaz výměr

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18CHT010 Stavební úpravy domova pro seniory Na Blatech čp.3211, Česká Lípadodatek č.1 JKSO: CC-CZ: 2. 7. 2018 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Slepý rozpočet. Název stavby: Doba výstavby: Objednatel: SOŠE+SOU Kollárova 1669, Veselí n.m. Výstavba vlastního zdroje tepla

Slepý rozpočet. Název stavby: Doba výstavby: Objednatel: SOŠE+SOU Kollárova 1669, Veselí n.m. Výstavba vlastního zdroje tepla Slepý rozpočet Název stavby: Doba výstavby: Objednatel: SOŠE+SOU Kollárova 1669, Veselí n.m. Druh stavby: Lokalita: Dílny SOU, Kollárova 1229 Veselí nad Moravou (areál ŽV a.s.) Začátek výstavby: Konec

Více

Uchazeč: IČ: GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Projekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace na základě D.42 - Vytápění

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady Slepý rozpočet Rozpočet: Objekt: 1 Stavba: 16-032 2 SLR Zdíky Název objektu: SLR Zdíky Název stavby: SLR Zdíky JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Počet listů: 7 Zpracovatel

Více

Zateplení a změna vytápění ZŠ Vraclav Ústřední vytápění Rozpočtové náklady Základ pro DPH (0%) DPH (0%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (15%) DPH (15%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (21%) DPH

Více

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín VLASTIMIL BOBROVSKÝ Projekce technických zařízení budov INVESTOR Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín STAVBA Rekonstrukce plynové kotelny Masarykovo muzeum

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části F114 A1 Změna zdroje vytápění Místo Česká Lípa. Rozpočet číslo Zpracoval Dne

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části F114 A1 Změna zdroje vytápění Místo Česká Lípa. Rozpočet číslo Zpracoval Dne KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Česká Lípa - Víceúčelová sportovní hala JKSO Název objektu SO-01 Víceúčelová sportovní hala EČO Název části F114 A1 Změna zdroje vytápění Místo Česká Lípa Dodatek č.1 -

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 22: Slaboproud 1 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. MP kabeláž kpl MP trubkování kpl 1 MP Oživení systému, předávací

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Zhotovitel Zdeněk Hybner, Firma VODAŘ, Kosmická 2/1723,0strava Poruba C Rozpočet číslo Zpracoval Dne

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Zhotovitel Zdeněk Hybner, Firma VODAŘ, Kosmická 2/1723,0strava Poruba C Rozpočet číslo Zpracoval Dne KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Rekonstrukce ZŠ Komenského JKSO Název objektu Hygienické zázemí budov AB SOO1 ECO Název části D.1.4.2 Zdravotně technicke instalace Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 022: Slaboproud 17 444,00 001 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. 0 0,00 0,00 MP kabeláž kpl 0 0,00 0,00 MP trubkování

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV SO03 -ŠATNY A HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ ( STAVEBNÍ OBJEKT SO01-technická chodba)

SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV SO03 -ŠATNY A HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ ( STAVEBNÍ OBJEKT SO01-technická chodba) SOUPIS MATERIÁLU, PRACÍ, VÝKAZ VÝMĚR SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV SO03 -ŠATNY A HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ ( STAVEBNÍ OBJEKT SO01-technická chodba) Oddíl: 3.1 Technika prostředí staveb Zařízení pro vytápění staveb

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY Z1438 JKSO: CC-CZ: Místo: Lipí u Náchoda Datum: 24.10.2014 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ZvaPŠ Bártlova 85, Praha 20 - Horní Počernice. Výkaz výměr - rozpočet.. Dodávka a typ materiálu jedn.

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ZvaPŠ Bártlova 85, Praha 20 - Horní Počernice. Výkaz výměr - rozpočet.. Dodávka a typ materiálu jedn. Rekonstrukce technologie plynové kotelny ZvaPŠ Bártlova 85, Praha 20 - Horní Počernice Výkaz výměr - rozpočet Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž celkem A Ústřední vytápění 1 Strojní část

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba...

Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba... Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba.... strojovna čerpadla-konstantní ot. 32-30F (63W, 230V, 2000 l/h, 18 kpa, PN6) ks 1 čerpadla

Více

Stavební rozpočet 0,00 0,00 0,00 1,40

Stavební rozpočet 0,00 0,00 0,00 1,40 Název stavby: Inštalácia nízkoemisného zdroja pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta - rek. kotolne v ZŠ a MŠ Stavební rozpočet Doba výstavby: Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00. ORN celkem ORN celkem z obj.

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00. ORN celkem ORN celkem z obj. Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov - rekonštrukcia kotolně v ZŠ Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: Základní škola Pakostov Projektant: IČ/DIČ: Lokalita:

Více

Slepý rozpočet. Název stavby: Předávací stanice pro ubytovnu "L" Doba výstavby: Objednatel: Vězenská služba ČR,Věznice Ostrov,36350 Ostrov

Slepý rozpočet. Název stavby: Předávací stanice pro ubytovnu L Doba výstavby: Objednatel: Vězenská služba ČR,Věznice Ostrov,36350 Ostrov Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: T-14 004/T technologie Ostrov - Vykmanov Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Vězenská služba ČR,Věznice Ostrov,36350 Ostrov Ing. Roman Havlan, Dolní

Více

Obnova technologického zařízení kotelny ZŠ Spojenců 1408/61, Praha 20 - Horní Počernice. Výkaz výměr - rozpočet.. Dodávka a typ materiálu jedn.

Obnova technologického zařízení kotelny ZŠ Spojenců 1408/61, Praha 20 - Horní Počernice. Výkaz výměr - rozpočet.. Dodávka a typ materiálu jedn. Obnova technologického zařízení kotelny ZŠ Spojenců 1408/61, Praha 20 - Horní Počernice Výkaz výměr - rozpočet Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž celkem A Ústřední vytápění 1 Strojní část

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Technologie zdroje tepla

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Technologie zdroje tepla HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Místo stavby : Investor : Stupeň PD : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD pro výměnu technologie areálu Lochotín a Bory - VS3. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD pro výměnu technologie areálu Lochotín a Bory - VS3. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 172343 PD pro výměnu technologie areálu Lochotín a Bory - VS3 KSO: CC-CZ: Místo: Plzeň Datum: 6. 9. 2017 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing.

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing. ±0,000 =312,700 m.n.m.b.p.v. Investor akce : Název akce : Obecní dům Habrovany Generální projektant : HB Projekt Plus, s.r.o. IČ: 292 35 421 IČ: 292 35 421 Podveská 179/2, 624 00 Brno tel : +420 777 165

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

Seznam příloh. 1. Technická zpráva D Půdorys ústřední vytápění D Schema napojovacího uzlu D Schéma vytápění D.1.4.

Seznam příloh. 1. Technická zpráva D Půdorys ústřední vytápění D Schema napojovacího uzlu D Schéma vytápění D.1.4. Seznam příloh 1. Technická zpráva D.1.4.1 2. Půdorys ústřední vytápění D.1.4.1-1 3. Schema napojovacího uzlu D.1.4.1-2 4. Schéma vytápění D.1.4.1-3 Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. RUSKÁ 3077/135 700

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 20.01.2016

Položkový rozpočet stavby Datum: 20.01.2016 Položkový rozpočet stavby Datum: 20.01.2016 Stavba : Přístavba mateřské školy - Obec Strachotín Objednatel : Obec Strachotín IČO : Osvobození 87 DIČ : 693 01 Strachotín Zhotovitel : ing. Ladislav Blažej

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : 1 Název stavby : SKP : Rekonstrukce budovy obecního úřadu Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: 28791193 CZ28791193 Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH 2 830,00 115 673,76 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Annette Řehořková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP :. Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části F114 A1 Objektová předávací stanice Místo Česká Lípa Dodatek č.1 - méněpráce. Rozpočet číslo Zpracoval Dne

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části F114 A1 Objektová předávací stanice Místo Česká Lípa Dodatek č.1 - méněpráce. Rozpočet číslo Zpracoval Dne KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Česká Lípa - Víceúčelová sportovní hala JKSO Název objektu SO-01 Víceúčelová sportovní hala EČO Název části F114 A1 Objektová předávací stanice Místo Česká Lípa Dodatek

Více

MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy

MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy Vypracoval: Datum: Rekonstrukce páteřních rozvodů vody a přivedení potrubí pro sociálních zařízení rekonstrukce rozvodu vody v předávací stanici Oprava

Více

Praha

Praha Martin Plecitý Pětidomí 238/2 160 00 Praha 6 Vězeňská služba České republiky Věznice Oráčov OPRAVA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ Administrativní budova "I", areál Věznice Oráčov VÝPIS MATERIÁLU VYTÁPĚNÍ 10.2016 8 1

Více

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva.

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 6) Pro objekt není Technická zpráva. Dotaz: Žádáme zadavatele o její zaslání. Vypořádání: Technická zpráva zaslána a vložena na profil zadavatele. DOKUMENTACE

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 44a - ZDRAVOTECHNIKA. Objekt: 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH 44 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P.115 HRÁDEK, PARC.Č.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 44a - ZDRAVOTECHNIKA. Objekt: 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH 44 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P.115 HRÁDEK, PARC.Č. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 44 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. HRÁDEK, PARC.Č.73/ 44a - ZDRAVOTECHNIKA KSO: Místo: Hrádek Datum:.03.04 Zadavatel: Obec Hrádek, Hrádek č.p.3, 739 97 Uchazeč: Projektant:

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí

Více

ŽL č.j. : 8546/04/živn./Ba, Ev.č. : Osvědčení o autorizaci č.41088, ČKAIT č R O Z P O Č E T

ŽL č.j. : 8546/04/živn./Ba, Ev.č. : Osvědčení o autorizaci č.41088, ČKAIT č R O Z P O Č E T Ondřej Jurásek Zukalova 1334/16, studie návrhy, projekty, dokumentace pro výbeř zhotovitele vytápění, plynoinstalace, kanalizace a vodovodu, Zakázka : Investor Místo stavby : Objekt : Stupeň PD : Projektant

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Loučky. Cena s DPH v CZK Cena bez DPH Kód:

REKAPITULACE STAVBY. Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Loučky. Cena s DPH v CZK Cena bez DPH Kód: Strana 1 z 27 REKAPITULACE STAVBY Kód: 17-224 Stavba: Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Loučky KSO: Místo: Datum: 12.04.2017 CC-CZ: Zadavatel: Obec Dolní loučky IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Dům ul. Sedláčkova 13, 15, Plzeň Provedení stavby Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Úvod: V projektu je řešeno vytápění kancelářských prostorů v podkroví budovy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova 93/17 360 09 Karlovy Vary Tel: +420-353 232 701 E-mail: energoplan@energoplan.cz www.energoplan.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 P.Č. Popis Výrobek MJ Množství celkemcena jednotkovácena celkem Hmotnost celkem 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Izolace tepelné 0 0,16175 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

EAN kód Obj.číslo Název Cena bez DPH 9004174000119 1 0100 15 Připojovací sada pro lisovací fitinky G 1/2x15 na dotaz 9004174000218 1 0100 18

EAN kód Obj.číslo Název Cena bez DPH 9004174000119 1 0100 15 Připojovací sada pro lisovací fitinky G 1/2x15 na dotaz 9004174000218 1 0100 18 EAN kód Obj.číslo Název Cena bez DPH 9004174000119 1 0100 15 Připojovací sada pro lisovací fitinky G 1/2x15 na dotaz 9004174000218 1 0100 18 Připojovací sada pro lisovací fitinky G 1/2x18 na dotaz 9004174021701

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ TOPENÍ STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: 1. Izolace... 3 1.1 Izolace

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 15.3.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Tel.: 353 615 982 Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz Předávací stanice pro ubytovnu objektu L TECHNICKÁ

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Ceník Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Platný od 1.5.2008 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy Úsporné řešení pro vaše topení Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy

Více

Položkový rozpočet ,00 CZK. VCP 2 - Rekonstrukce sociálních zařízení na DM. Zakázka: Cena celkem: Popis: Rozpis ceny ,00

Položkový rozpočet ,00 CZK. VCP 2 - Rekonstrukce sociálních zařízení na DM. Zakázka: Cena celkem: Popis: Rozpis ceny ,00 Položkový rozpočet Zakázka: VCP 2 - Rekonstrukce sociálních zařízení na DM Zhotovi... 63900 DA power, s.r.o. IČO: 05787491 Holandská 878/2 DIČ: CZ05787491 Brno-Štýřice Objedn... Střední škola André Citroëna

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 2 Analytická metoda výpočtu opotřebení 12. 8. 2008 Pol. č. Konstrukce a vybavení Výpočet stupně dokončení Přepočt. podíl Stupeň dokončení % Dokončení z celku

Více

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY CZ verze 1.1 Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: VŠE - Stavební práce - profese 2 - Kanalizace JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 5.10.2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1.1.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M7742190014 Důležité poznámky Náhradní díly smí instalovat pouze servisní pracovník s platným oprávněním! Ceník náhradních dílů

Více

MEKTEC ČESKÉ BUDĚJOVICE STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ. Akce: DOPLNĚNÍ SHZ DO SKLADOVACÍCH PROSTOR Zpracovatel: MINIMAX GmbH &Co. KG.

MEKTEC ČESKÉ BUDĚJOVICE STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ. Akce: DOPLNĚNÍ SHZ DO SKLADOVACÍCH PROSTOR Zpracovatel: MINIMAX GmbH &Co. KG. STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ 1 STROJOVNA 1.PP 2 SKLAD 135, 144 3 SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A NÁKLADY 1 STROJOVNA 1.PP 1.1 Trubka ocelová černá DN 32 včetně závěsů, jejich upevnění, tvarovek, fitinek, nátěrů, spojovacího

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 01.01.2010 Protože myslí dopředu. Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny

Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny Příloha č.3. Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny a WC pro zaměstnance, oprava přípravny těsta. Rozsah rekonstruovaných objektů v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 položka popis mj exp cena 2015 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Název listu Numbers Název tabulky Numbers Název pracovního listu Excel

Název listu Numbers Název tabulky Numbers Název pracovního listu Excel Tento dokument byl exportován z Numbers. Všechny tabulky byly převedeny do pracovních listů Excel. Všechny ostatní objekty ze všech listů Numbers byly umístěny na samostatné pracovní listy. Je možné, že

Více

Výkaz výměr 1,00*3,00+0,50*16 11,00

Výkaz výměr 1,00*3,00+0,50*16 11,00 Zemní práce Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, 1 121100002 m3 1,64 rozprostření, osetí 3,00*0,60*0,20+16,00*0,40*0,20 1,64 2 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 1000m3 m3

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

katalog 2012 TLAKOVÉ NÁDOBY Další rozměry a varianty na vyžádání C - tlakové nádoby, přísl. C 1

katalog 2012 TLAKOVÉ NÁDOBY Další rozměry a varianty na vyžádání C - tlakové nádoby, přísl. C 1 RFC0 TLAKOVÉ NÁDOBY recon - zásobníky z uhlíkové oceli Základní typová nádoba je ve vertikálním provedení, vnitřek bez úpravy, vnější základní nátěr, bez izolace, vstupní a výstupní hrdlo, vypouštění,

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLYNOVÝM OHŘÍVAČŮM VODY

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLYNOVÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY Závěs A 50 200 l 111111 122 Kč 146 Kč PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY KIT topná vložka 3 kw (pro BC1S a BC2S) 935118 1 590 Kč 1 908 Kč KIT topná

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÝKAZ VÝMĚR Rozpočet F.1.4.1 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 WP11005 ZŠ MOHELNICE - VODNÍ Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C Akce : Teplovod pro objekt MÚ (Aris) ul. 17. listopadu č.p. 16 Jičín Část : Rekonstrukce strojovny ústředního vytápění objektu C, ul. 17. listopadu č.p. 16 Investor : město Jičín, Žižkovo náměstí č.p.

Více

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Technická zpráva D.1.4 Vytápění Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby Akce: Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Investor: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Více

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody Energeticko-technická Profese: Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti na pozemcích D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky Datum: prosinec 2015 Číslo

Více

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4 1. a. DOMOVNÍ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ 0,00 0,00 2. 1. Potrubí 0,00 3. HTEM 40, ref. Osma Komorovice - HT systém bm 47,00 0,00 0,00 4. HTEM 50, ref. Osma Komorovice - HT systém bm 35,00 0,00 0,00 5. HTEM

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více