Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE"

Transkript

1 dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem kotle), která je dána rozdílem teplot mezi výstupem z kotle a teplotou zpátečky (například 9 C 7 C = C). Pokračujeme nahoru ke křivkám výkonu jednotek. V místě průsečíku vertikální úsečky s křivkou v horní části grafu, vidíme rychlost proudění a nejvhodnější dimenzi připojení. Pro nejlepší funkčnost a výkon je doporučováno, zvolit rychlost proudění, znázorněného nejnižší křivkou. ový diagram PlNÍCÍ jednotky ltc1, 55 kw III II 3 I 1,5 1, 1,5,,5,3,,3,4,5,6,7 t = C t = C 5 t = 5 C 6

2 dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 17 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 7 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem kotle), která je dána rozdílem teplot mezi výstupem z kotle a teplotou zpátečky 9 C 7 C = C). ový diagram PlNÍCÍ jednotky ltc17, kw III II Pokračujeme nahoru ke křivkám výkonu jednotek. V místě průsečíku vertikální úsečky s křivkou v horní části grafu, vidíme rychlost proudění a nejvhodnější dimenzi připojení. Pro nejlepší funkčnost a výkon je doporučováno, zvolit rychlost proudění, znázorněného nejnižší křivkou. Připojení TERMOSTATICky řízené ventily 3 1 1/ 1 I 1, 1,5,,5 3, 3,5 4,,,3,4,5,6,7,8,9 1, 1,1 t = C 5 7 t = C 8 9 t = 5 C 63

3 dimenzování PlNÍCÍho VENtilu ŘAdy VtC dimenzování VENtilu A čerpadla Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 5 kw), pokračujeme horizontálně, dle typu vytápění zvolíme tepelnou ztrátu Δt mezi výstupem z kotle a teplotou zpátečky (9 C 7 C = C). Pokračujeme nahoru ke křivkám hodnot Kvs ventilu (příklad Kvs 3,), horizontálně vlevo od průsečíku s křivkou najdeme tlakovou ztrátu ventilu (příklad 1 Kpa), kterou bude muset překonat čerpadlo. Navíc je nutné k tlakové ztrátě ventilu vzít v úvahu tlakovou ztrátu armatury (trubek, kotle, akumulační nádrže). V případě, že tlaková ztráta nekoresponduje s výkonem Vámi zamýšleného čerpadla k použití v aplikaci, zkuste jinou hodnotu Kvs k získání vhodné tlakové ztráty. ový diagram VENtilů ŘAdy VtC Kvs =,8 Kvs = 3, ,5 1, 1,5,,5 3, 3,5,1,,3,4,5,6,7,8,9 1, 15 t = C 5 t = C 35 64

4 dimenzování PlNÍCÍho VENtilu ŘAdy VtC5 dimenzování VENtilu A čerpadla Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 55 kw), pokračujeme horizontálně, dle typu vytápění zvolíme tepelnou ztrátu Δt mezi výstupem z kotle a teplotou zpátečky (například 85 C 7 C = 15 C). Pokračujeme nahoru ke křivkám hodnot Kvs ventilu (příklad Kvs 9), horizontálně vlevo od průsečíku s křivkou najdeme tlakovou ztrátu ventilu (příklad 1 kpa), kterou bude muset překonat čerpadlo. Navíc je nutné k tlakové ztrátě ventilu vzít v úvahu tlakovou ztrátu armatury (trubek, kotle, akumulační nádrže). ový diagram VENtilů ŘAdy VtC V případě, že tlaková ztráta nekoresponduje s výkonem Vámi zamýšleného čerpadla k použití v aplikaci, zkuste jinou hodnotu Kvs k získání vhodné tlakové ztráty. Kvs = 8 Kvs = 9 TERMOSTATICky řízené ventily ,,4,6,8 1, 1, 1,4 1,6 1,8,, Kvs = 1 Kvs = 14 t = C t = C t = 5 C 65

5 PlNiCÍ člen ŘAdA ltc Plnicí člen LTC je určen k automatickému a hospodárnému plnění akumulační nádoby a zajištění ochrany kotlů s výkonem nad kw před nízkoteplotní korozí. Tímto je maximálně zvýšena účinnost kotle, jeho životnost a redukováno dehtování PoPiS Kompaktní plnící člen řady VTC5 je koncipován k ochraně kotlů před nízkou teplotou ve zpátečce. Konstantní udržování vyšší teploty zpátečky znamená vyšší účinnost kotle, minimalizaci dehtování a maximální prodloužení životnosti kotle. Člen LTC je určen do aplikací, kde je kotel s výkonem nad kw použit k plnění akumulačních nádob. FuNkCE Člen se skládá z čerpadla a termostatického ventilu. Montáž a obsluha je jednoduchá. Člen je chráněn izolačním obalem a vybaven přehlednými teploměry. Ventil reguluje dva výstupy, což zjednodušuje instalaci a nevyžaduje aplikaci redukčního ventilu na zpátečce. Člen LTC má auto cirkulační funkci, která jej činí operativní i v případě výpadku proudu. Tato funkce je z výroby zablokována, může však být v případě potřeby jednoduše aktivována. Termostat uvnitř členu začíná otevírat vstup A při teplotě 45, 55,, 7 nebo 8 C a je plně otevřen při teplotě o C vyšší. K otevření vstupu A dochází při teplotě o C vyšší, než spouštěcí teplota patrony. Je doporučeno použít v aplikaci vypínací ventily k usnadnění případného servisu apod. Plnící jednotky řady LTC nevyžadují žádnou údržbu v případě nainstalování v aplikaci ve standardních podmínkách. média V médiu může být obsažen glykol v koncentraci max 5%. V případě příměsi glykolu je třeba vzít v úvahu jak změnu viskozity, tak tepelné vodivosti. Tento fakt by měl být brán v úvahu při dimenzování členu. SErViS A údržba Člen je dodáván včetně vypínacích kulových kohoutů, které zjednoduší případné vymontování za účelem servisu apod. Jednotka nevyžaduje za normálních podmínek žádnou údržbu. V případě potřeby lze termostatický člen jednoduše vyměnit. PŘÍklAd instalace PlNiCÍ jednotky ltc jsou NAVržENy Pro Topení chlazení Pitnou vodu Podlahové topení solární systémy doplňky Termostat 45 C Obj. č. 981 Termostat 55 C Obj. č. 981 Termostat C Obj. č Termostat 7 C Obj. č. 981 Termostat 8 C Obj. č B ventilaci centrální rozvody: Pitné vody Teplé vody chlazení technická data Tlaková třída: Pn 6 Teplota média: max 1 c min c Teplota prostředí: max. c min. c netěsnost a - ab: max,5% kvs netěsnost B - ab: max 3% kvs regulační rozsah kv/kvmin: napájení: vac, 5Hz Příkon: ltc1, 65W ltc17, 13W energetická třída: c Připojení: vnitřní závit, iso 7/1 materiál Tělo ventilu a obal: Tvárná litina en-js 5 ProudoVý VZorEC A-B A El. ZAPojENÍ Čerpadlo by mělo být trvale zapojeno s vícepólovým kontaktním přepínačem. M 66

6 PlNiCÍ člen ŘAdA ltc Novinka C B A D PlNiCÍ člen ŘAdy ltc141, 5 kw VNitŘNÍ ZáVit Připojení Provozní Hmot. Obj. č. Označení DN Adapter teplota A B C D [kg] 55 1 ltc141 5 rp c ltc141 5 rp c ltc141 5 rp 1 5 c ltc141 5 rp c ltc141 5 rp c ltc141 3 rp 1 1/ c ltc141 3 rp 1 1/ c ltc141 3 rp 1 1/4 5 c ltc141 3 rp 1 1/4 5 7 c ltc141 3 rp 1 1/4 5 8 c TERMOSTATICky řízené ventily PlNiCÍ člen ŘAdy ltc143, 5 kw SVěrNé kroužky Připojení Provozní Hmot. Obj. č. Označení DN Adapter teplota A B C D [kg] ltc143 5 cpf 8 mm 5 45 c ltc143 5 cpf 8 mm 5 55 c ltc143 5 cpf 8 mm 5 c ltc143 5 cpf 8 mm 5 7 c ltc143 5 cpf 8 mm 5 8 c ltc143 3 cpf 35 mm 5 45 c ltc143 3 cpf 35 mm 5 55 c ltc143 3 cpf 35 mm 5 c ltc143 3 cpf 35 mm 5 7 c ltc143 3 cpf 35 mm 5 8 c PlNiCÍ člen ŘAdy ltc171, 8/ kw VNitŘNÍ ZáVit Připojení Provozní Hmot. Obj. č. Označení DN Adapter teplota A B C D [kg] 55 5 ltc171 rp 1 1/ 8 45 c ltc171 rp 1 1/ 8 55 c ltc171 rp 1 1/ 8 c ltc171 rp 1 1/ 8 7 c ltc171 rp 1 1/ 8 8 c ltc171 5 rp 45 c ltc171 5 rp 55 c ltc171 5 rp c ltc171 5 rp 7 c ltc171 5 rp 8 c cpf = svěrné kroužky 67