KONCEPCIA ROZVOJA STATICKEJ DOPRAVY V MESTE TRNAVA NÁVRH KONCEPCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCIA ROZVOJA STATICKEJ DOPRAVY V MESTE TRNAVA NÁVRH KONCEPCIE"

Transkript

1 DOPRAVY V MESTE TRNAVA NÁVRH KONCEPCIE Mestské zastupiteľstvo

2 Úvod 1. Analýza odstavných a parkovacích stojísk v sektoroch bytových domov 2. Návrh nových parkovacích a garážovacích plôch 3. Návrh Koncepcie rozvoja statickej dopravy mesta Trnava 4. Geografický informačný systém dopravy časť parkovanie súčasný stav a návrh parkovacích zón

3 Postup prác Vypracovanie Zadania Pripomienkovanie a odsúhlasenie Odovzdanie analytickej časti x prerokovanie rozpracovania návrhovej časti s mestom Dopravná komisia mesta Odovzdanie návrhovej časti koncepcie x prerokovanie pripomienok s mestom Zapracovanie pripomienok do upraveného návrhu Zastupiteľstvo

4 Analytická časť Prieskum parkovania v 43 sektoroch bytových domov Demografické ukazovatele Vymedzené odstavné a parkovacie stojiská Ostatné odstavné a parkovacie stojiská (nespĺňajú požiadavky STN)

5 Bilancia parkovania v sektoroch bytových domov podľa MČ MČ Odstavné a parkovacie stojiská Ostatné odstavné a parkovacie stojiská Garáže a stojiská s obmedzeným prístupom SPOLU CMZ JUH SEVER VÝCHOD ZÁPAD SPOLU

6 Deficit Súčasný stav: Evidencia vozidiel z dopravného inšpektorátu vozidiel stojísk = Návrhový stav: 1 stojisko na 1 byt Počet bytov Počet všetkých stojísk z toho ostatných Celkový deficit:

7 Návrh nových plôch statickej dopravy Záchytné parkoviská Parkoviská Parkovacie domy Podzemné garáže spolu nových stojísk

8

9

10 Návrh Koncepcie rozvoja statickej dopravy Priestorová regulácia Časová regulácia Cenová regulácia Zonácia územia zóny A,B,C,D Doba spoplatnenia Úprava VZN č. 400 a č. 418 Nástroje parkovacieho systému v praxi Parkovacia politika

11 Priestorová zonácia parkovania

12 Časová regulácia Zóna A: Po-Pia 8:00 18:00 - platené So-Ne 18:00 8:00 - bezplatne bezplatne Zóna B: (rozdielne tarify) Po-Pia 8:00 18:00 - platené So-Ne 18:00 18:00 - platené Zóna C: Po-Pia 8:00 18:00 - platené So-Ne Zóna D: Po-Ne Po-Ne 18:00 8:00 - bezplatne bezplatne 8:00 18:00 - bezplatne 18:00 8:00 - platené

13 Nástroje parkovacieho systému Registrácia a evidencia ŠPZ Inteligentná kontrola prejazdom monitorovacieho vozidla ulicou so skenovaním ŠPZ Spôsob platenia parkovného Parkovací lístok so zadaním ŠPZ Mobilná aplikácia so zadaním ŠPZ Rezidentská parkovacia karta Abonentská parkovacia karta Komerčná parkovacia karta Čipová parkovacia karta pre zónu C

14 Odporúčania pre ďalší postup PARKOVACIA POLITIKA MESTA Po schválení Návrhu Koncepcie rozvoja statickej dopravy je ďalším krokom spracovanie Parkovacej politiky. Mestská parkovacia politika konkretizuje hlavné body Návrhu Koncepcie rozvoja statickej dopravy, najmä: - definuje zóny regulovaného parkovania, - spôsob výberu dodávateľov / projektu, realizácie, prevádzky/, - uplatnenie existujúcej legislatívy / VZN, - časový harmonogram, - spôsob a zabezpečenie kontroly, - ekonomické hodnotenie / príjmy a výdavky/,

15 PARKOVACIA POLITIKA MESTA - pred odsúhlasením v zastupiteľstve je potrebné Parkovaciu politiku pripomienkovať a odsúhlasiť - dopravnej a mestskej polícii, správcovi a vlastníkovi komunikácií a odbornej verejnosti, - nevyhnutne je potrebné s materiálom oboznámiť i verejnosť. - nutnou súčasťou prípravných prác je aj verejná propagácia zámeru s využívaním, čo najširšieho mediálneho priestoru, ktorým disponuje mesto (tlač, rozhlas, mestská TV, verejné vyhlášky a oznamy a pod.).

16 ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

17 DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

18 Rezidentské karty Rezidentom je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v TT, dovŕšila 18 rokov a je držiteľom vodičského oprávnenia. Zvýhodnená cenová regulácia pre obyvateľov. Je viazaná ku konkrétnemu EČV (ŠPZ). Jeden byt» jedna karta Oprávňuje zaparkovať v rámci uvedenej zóny O počte rozhoduje Mestské zastupiteľstvo Platnosť 1 rok

19 Abonentské karty Právnická osoba a živnostník s adresou sídla alebo miesta podnikania v TT. Viazaná na obchodné meno, sídlo a IČO. Je viazaná ku konkrétnemu EČV (ŠPZ) na 1 rok. Oprávňuje zaparkovať v rámci uvedenej zóny. Jedno IČO» jedna karta. Zvýhodnená cenová regulácia. O ich počte rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.

20 Komerčné karty Voľne zakúpiteľná Viazaná ku konkrétnemu motorovému vozidlu s vyznačeným EČV. O ich počte rozhoduje Mestské zastupiteľstvo. Platnosť 1 rok.

21 Priestorová regulácia NÁVRH bez prerozdelenia Zóny D podľa mestských častí

22 Priestorová regulácia VÝHĽAD bez prerozdelenia Zóny D podľa mestských častí

23 KONIEC

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2 Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 6a zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Více

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov Vydanie: Strana: 1/3 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990

Více

3 Doba spoplatnenia dočasného parkovania

3 Doba spoplatnenia dočasného parkovania Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vrútky č. 6/2014 o určení úsekov miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev na dočasné parkovanie na území mesta Vrútky Mesto Vrútky podľa 6 zákona č. 369/1990

Více

1 Úvodné ustanovenia. 2 Vymedzenie pojmov

1 Úvodné ustanovenia. 2 Vymedzenie pojmov Mesto Nové Zámky podľa 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Více

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice. č... o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice. č... o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č.... na svojom... rokovaní dňa... podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb.

Více

Spracoval: JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie... Napísal: JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie...

Spracoval: JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie... Napísal: JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie... Materiál MsR č.: 35/14 Mestská rada: 23.04.2014 Mestské zastupiteľstvo: 29.04.2014 Názov materiálu: Návrh VZN mesta Prievidza č. 153/2014, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta

Více

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 15. mája 2014

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 15. mája 2014 Číslo poradia: S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 15. mája 2014 K bodu programu: Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Více

Číslo parkovacej karty...

Číslo parkovacej karty... Žiadosť o vystavenie (predĺženie platnosti) predplatnej parkovacej karty - živnostenský list alebo výpis z OR - osvedčenie o evidencii vozidla. Vyplní Žiadateľ/Organizácia Meno, priezvisko (Obchodné meno):...

Více

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2012 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRIPRAVOVANÝCH ZMENÁCH V STATICKEJ DOPRAVE V MESTE ŽILINA V

Více

Článok 1 Úvodné ustanovenia

Článok 1 Úvodné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie č.5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní

Více

Číslo parkovacej karty...

Číslo parkovacej karty... Žiadosť o vystavenie (predĺženie platnosti) predplatnej parkovacej karty - živnostenský list alebo výpis z OR - osvedčenie o evidencii vozidla. Vyplní Žiadateľ/Organizácia Meno, priezvisko (Obchodné meno):...

Více

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a Odpadové hospodárstvo a samosprávy Lúčky pri Kremnici, 14. 10. 2012 Ing. Ľuboš Vrbický Mechanizmus financovania odpadového hospodárstva v samosprávach a možné oblasti nehospodárneho nakladanie s verejnými

Více

KONCEPCIA RIEŠENIA STATICKEJ DOPRAVY NA SÍDLISKU SOLINKY A PREVÁDZKOVÉ ZÁSADY

KONCEPCIA RIEŠENIA STATICKEJ DOPRAVY NA SÍDLISKU SOLINKY A PREVÁDZKOVÉ ZÁSADY KONCEPCIA RIEŠENIA STATICKEJ DOPRAVY NA SÍDLISKU SOLINKY A PREVÁDZKOVÉ ZÁSADY Žilina - Solinky, 21.10.2013 Koncepčné zhrnutie Nevyhovujúci stav v oblasti parkovania na žilinských sídliskách viedol k spracovaniu

Více

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Mestskú radu v Žiline Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2016 Návrh k bodu

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 129 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území miestnych komunikácií mesta Levice

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 129 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území miestnych komunikácií mesta Levice Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 129 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území miestnych komunikácií mesta Levice Mestské zastupiteľstvo v Leviciach podľa ustanovenia 6 ods.

Více

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice. č o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice. č o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 884/2014 na svojom XXIII. rokovaní dňa 10. februára 2014 podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 10 ods. 3 písm.

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 400

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 400 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 400 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej

Více

Malacky koncepcia parkovania dopravná štúdia

Malacky koncepcia parkovania dopravná štúdia Malacky koncepcia parkovania Spracovatelia: Ing. Dr. Milan Skýva Ing. Andrej Vachaja V Bratislave, 1 Obsah Malacky koncepcia parkovania 1 Identifikačné údaje akcie a investora... 2 2 Podklady... 2 3 Stav

Více

v y d á v a Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín

v y d á v a Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.10.2014 uznesením č. 1384, účinnosť: 12.11.2014 - novelizácia: VZN č.8/2015 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením

Více

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Predkladá Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku Na rokovanie dňa 09.06.2014 K bodu programu 3 Názov materiálu Návrh na odpredaj pozemku na

Více

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice. č... o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice. č... o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č.... na svojom... rokovaní dňa... podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb.

Více

4 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len Živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov;

4 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len Živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov; Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v súlade s ustanovením 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení ) a podľa 6a zákona

Více

Záznam zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne, ktoré sa konalo dňa na MsÚ v Trenčíne

Záznam zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne, ktoré sa konalo dňa na MsÚ v Trenčíne Záznam zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne, ktoré sa konalo dňa 25.2.2016 na MsÚ v Trenčíne Prítomní : podľa prezenčnej listiny Prítomní členovia : MBA Peter Hošták PhD, Mgr.

Více

Mesto Vysoké Tatry poskytlo v rámci podkladov pre aktualizáciu PHSR Mesta Vysoké Tatry tento prehľad plánovaných a pripravovaných projektov:

Mesto Vysoké Tatry poskytlo v rámci podkladov pre aktualizáciu PHSR Mesta Vysoké Tatry tento prehľad plánovaných a pripravovaných projektov: : Pripravované projekty Mesta Vysoké 2013 2020 (Návrh zástupcov Mesta Vysoké, odborné pracovné skupiny) Mesto Vysoké poskytlo v rámci podkladov pre aktualizáciu PHSR Mesta Vysoké 2015 2023 tento prehľad

Více

Čl. I. zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov..

Čl. I. zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č.... na svojom... dňa... podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste

Více

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK plateného parkovania v meste Pezinok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK plateného parkovania v meste Pezinok PREVÁDZKOVÝ PORIADOK plateného parkovania v meste Pezinok 1) PREVÁDZKOVATEĽ: Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. Hollého 2, 902 01 Pezinok IČO: 36 366 277 DIČ: 2022206087 IČ DPH: SK2022206087 Zapísaná

Více

URBANISTICKEJ ŠTÚDIE OBYTNEJ ZÓNY PÚPAVOVÁ ULICA - DUNAJSKÁ ULICA V OBCI BERNOLÁKOVO

URBANISTICKEJ ŠTÚDIE OBYTNEJ ZÓNY PÚPAVOVÁ ULICA - DUNAJSKÁ ULICA V OBCI BERNOLÁKOVO Návrh zadania pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny Púpavová ulica - Dunajská ulica strana 1 N Á V R H Z A D A N I A P R E S P R A C O V A N I E URBANISTICKEJ ŠTÚDIE OBYTNEJ ZÓNY PÚPAVOVÁ ULICA

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

NÁRODNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ SR. Národné dopravné informačné centrum

NÁRODNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ SR. Národné dopravné informačné centrum NÁRODNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ SR Národné dopravné informačné centrum Jozef Polčic Alica Szebényiová Cestná konferencia, Bratislava, 25. 26.3.2010 1 Národný systém dopravných informácií SR NSDI -

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v z.n.p.

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v z.n.p. PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v z.n.p. Meno, priezvisko Obchodné meno: Právna forma: Miesto podnikania: Predmet podnikania (konkrétna činnosť): Dátum vypracovania:...

Více

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.../2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.../2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov Mesto Prešov Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.../2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov Vydanie: Strana: 1/1 Dôvodová správa : Cieľom predkladaného

Více

1 Úvodné ustanovenia. 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen (ďalej len nariadenie ) upravuje:

1 Úvodné ustanovenia. 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen (ďalej len nariadenie ) upravuje: Schválené: 26. 05. 2014 Vyhlásené: 28. 05. 2014 Účinnosť : 13. 06. 2014 Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade

Více

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK plateného parkovania v meste Pezinok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK plateného parkovania v meste Pezinok PREVÁDZKOVÝ PORIADOK plateného parkovania v meste Pezinok 1) PREVÁDZKOVATEĽ: Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. Hollého 2, 902 01 Pezinok IČO: 36 366 277 DIČ: 2022206087 IČ DPH: SK2022206087 Zapísaná

Více

Aplikácie inteligentných dopravných systémov na Slovensku

Aplikácie inteligentných dopravných systémov na Slovensku Slovenská elektrotechnická spoločnosť. Aplikácie inteligentných dopravných systémov na Slovensku 2.10. 2009 ELEKTRO EXPO 2009 1 Obsah prezentácie prečo IDS aplikačné oblasti IDS stav a výhľad zavedenia

Více

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV č.9 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto

Více

Elektronické jednotné kontaktné miesto v SR. Ministerstvo vnútra SR odbor živnostenského podnikania

Elektronické jednotné kontaktné miesto v SR. Ministerstvo vnútra SR odbor živnostenského podnikania Elektronické jednotné kontaktné miesto v SR Ministerstvo vnútra SR odbor živnostenského podnikania Bratislava, február 2016 Jednotné kontaktné miesta sú súčasťou e-governmentu a sú spravované národnými

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE ZÓNU PLATENÉHO PARKOVANIA V MESTE KOŠICE (ďalej len prevádzkový poriadok )

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE ZÓNU PLATENÉHO PARKOVANIA V MESTE KOŠICE (ďalej len prevádzkový poriadok ) Strana 1 z 42 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE ZÓNU PLATENÉHO PARKOVANIA V MESTE KOŠICE (ďalej len prevádzkový poriadok ) 1. 1. 2017 Strana 2 z 42 Prevádzkovateľ: EEI s.r.o. Laurinská 18, 811 01 Bratislava IČO:

Více

Ako na KRIS? Metodika a odporúčania ku tvorbe koncepcií rozvoja. Milan Ištván, Jana Mlynárčiková občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP)

Ako na KRIS? Metodika a odporúčania ku tvorbe koncepcií rozvoja. Milan Ištván, Jana Mlynárčiková občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Ako na KRIS? Metodika a odporúčania ku tvorbe koncepcií rozvoja informačných ných systémov Milan Ištván, Jana Mlynárčiková občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Typy aktivít PPP: Networking

Více

Nařízení č. 6/2005. Nařízení města Hostinného č. 6/2005

Nařízení č. 6/2005. Nařízení města Hostinného č. 6/2005 Nařízení č. 6/2005 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla Nařízení

Více

Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov

Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov Kód kvalifikácie C7231001-00913 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7231001 Automechanik osobných

Více

Energetický audit od decembra po novom

Energetický audit od decembra po novom Energetická efektívnosť do roku 2020 9. a 10. decembra 2014, Trnava Energetický audit od decembra po novom Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR Energetický audit ako ho poznáme(1) Energetický audit

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre dňa 11.05.2011 Číslo materiálu: 116/2011 K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc.

Více

Informácie z Technického preukazu za pár sekúnd na Audanete.

Informácie z Technického preukazu za pár sekúnd na Audanete. Informácie z Technického preukazu za pár sekúnd na Audanete. Až doposiaľ museli byť údaje o vozidle zadávané do prípadu ručne, čo predstavuje časovo náročný proces. S AudaCard sú informácie z Technického

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

Konsolidovaný Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na m iestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice

Konsolidovaný Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na m iestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice Konsolidovaný Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na m iestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice M estské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v súlade

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, radca - registrátor Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor správy

Více

Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta

Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta 1. Parkovacie plochy MČ povoľuje vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. A IV. triedy zverených do správy Mestskej časti Bratislava

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 24. júna 2014 Materiál číslo: 529 /2014 Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 148 a 149 k.ú.

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13. 12. 2012 Investičný zámer Nájomné byty na Čapajevovej ulici

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 3 Ťažba a úprava surovín a geológia

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 3 Ťažba a úprava surovín a geológia Názov kvalifikácie: Lamač Kód kvalifikácie U8111004-00184 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Ťažba a úprava surovín a geológia SK ISCO-08 8111004 Lámač SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 23 Výroba ostatných

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, samostatný radca správca II Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Žilinská parkovacia spoločnosť s.r.o. Košická 2, Žilina Zapísaná v OR Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro Vložka č /L

Žilinská parkovacia spoločnosť s.r.o. Košická 2, Žilina Zapísaná v OR Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro Vložka č /L Žilinská parkovacia spoločnosť s.r.o. Košická 2, 010 65 Žilina Zapísaná v OR Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro Vložka č. 13786/L Č.OP/1147/2008 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pre zónu plateného parkovania v meste

Více

3. Návrh VZN č. 3/2014, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok plateného parkovania v meste Pezinok

3. Návrh VZN č. 3/2014, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok plateného parkovania v meste Pezinok Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU dňa : 15.04.2014 číslo : 3. 3. Návrh VZN č. 3/2014, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok plateného parkovania v meste Pezinok PREDKLADÁ : SPRACOVAL : Mgr. Miroslav

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

l Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

l Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov Mestské zastupiteľstvo v Leviciach podľa ustanovenia 6 a 11 ods.4. písm g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikácicách

Více

Informatizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Informatizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Informatizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Hlavné úlohy informatizácie ministerstva k môjmu nástupu do funkcie ministra vnútra Štátny informačný systém Register obyvateľov Živnostenský register

Více

Čl. I. 2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

Čl. I. 2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č.... na svojom... dňa... podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste

Více

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Platné legislatívne predpisy upravujúce vytyčovanie hraníc pozemkov Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.04.2017 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Jozef Pančo a manželka Nora Pančová, č. 249, Drnava - priamy predaj pozemku

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

1 Základné ustanovenie

1 Základné ustanovenie VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE č. 2/2012 o miestnych daniach ( daň za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje Vyvesené na úradnej tabuli: 12.12.2012 Zvesené

Více

Ceník parkovacích zón. České Budějovice

Ceník parkovacích zón. České Budějovice Ceník parkovacích zón České Budějovice Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle Nařízení č.

Více

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK CENTRÁLNA MESTSKÁ PARKOVACIA ZÓNA PRIEVIDZA.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK CENTRÁLNA MESTSKÁ PARKOVACIA ZÓNA PRIEVIDZA. PREVÁDZKOVÝ PORIADOK CENTRÁLNA MESTSKÁ PARKOVACIA ZÓNA PRIEVIDZA www.parkovanieprievidza.sk 1 UNIPA, spol. s r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza Zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro Vložka č.

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH BUDOV A ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA V PRAXI Ing. Ján Ralbovský aut. ing. Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 810 05 Bratislava e-mail: sksi@sksi.sk Úvodné

Více

Dopravná politika parkovania Hlavného mesta SR Bratislavy

Dopravná politika parkovania Hlavného mesta SR Bratislavy Dopravná politika parkovania Hlavného mesta SR Bratislavy 4. pracovný návrh podklad na prerokovanie na MsZ 12/09/27 September, 2012 1 Obsah Strana Obsah 2 PREAMBULA...Chyba! Záložka nie je definovaná.

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie Miestnej rady dňa 8.9.2015 Materiál číslo: 79/2015 NÁVRH PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU PRE ZÓNU S DOPRAVNÝM OBMEDZENÍM MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA

Více

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pre zónu plateného parkovania v meste Zvolen

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pre zónu plateného parkovania v meste Zvolen PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pre zónu plateného parkovania v meste Zvolen Prevádzkovateľ: EEI s.r.o. Laurinská 18, 811 01 Bratislava IČO: 35 871 113 DIČ/IČ DPH: SK 2021769321 e-mail: info@eei.sk www.eei.sk (ďalej

Více

M e s t o P e z i n o k

M e s t o P e z i n o k M e s t o P e z i n o k Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o dočasnom parkovaní v meste Pezinok Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, na základe ustanovenia 6 ods.

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

SMERNICA SM-06. Marketing a obchodná činnosť

SMERNICA SM-06. Marketing a obchodná činnosť Lehota uloženia: Strana číslo: 1 SMERNICA SM-06 Marketing a obchodná činnosť Dokument SM-05 Vypracoval Posúdil Schválil Počet výtlačkov: 1 Meno a priezvisko: Číslo výtlačku: 1 Dátum (d.m.r) Účinnosť od:

Více

1 č. Opatrenie rozpočet

1 č. Opatrenie rozpočet .. Vybudovanie oddychovo stretávacích miest pre občanov a turistov s informačno-orientačným značením - 7 ks pri prírodnom vodnom zdroji popri hlavnej ceste Propagačné materiály (letáky, pohľadnice, upomienkové

Více

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových 14.06.2016 Ing. Jaroslav Niskáč Obsahom prezentácie sú povinnosti, ktoré

Více

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ NÁVRH VEDENIA CYKLOTRASY Február 2015 hlavný architekt: doprava: Ing. arch. Ľubomír Keleman Ing. Anna Brašeňová Hlavný

Více

Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti. Obnova bytovej budovy

Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti. Obnova bytovej budovy Otvorene o obnove bytových domov Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti Konferencia Piešťany 14. 15.4.2015 Postupovať v zmysle platnej legislatívy Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Více

Sobotište Pamiatková zóna Habánsky dvor zásady ochrany pamiatkového územia

Sobotište Pamiatková zóna Habánsky dvor zásady ochrany pamiatkového územia Krajský pamiatkový úrad Trnava Sobotište Pamiatková zóna Habánsky dvor zásady ochrany pamiatkového územia fotodokumentácia Vypracoval: Mgr. sján Čáni Dátum spracovania: december 2006 Zoznam fotodokumentácie:

Více

SUNSHINE CRETE BEACH **** Grécko/Kréta / all inclusive / dieťa zadarmo

SUNSHINE CRETE BEACH **** Grécko/Kréta / all inclusive / dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 12 Sezóna C D G E H F H E G A B Dospelá osoba v DI 959 999 1089 1129 1149 1159 1209

Více

Harmonogram aktivít publicity v roku 2011

Harmonogram aktivít publicity v roku 2011 ITMS kód : cieľ Konvergencia 26120130002, / ITMS kód : Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 26140230002 Návrh harmonogramu aktivít publicity národného Profesijný a kariérový rast pedagogických

Více

Ž I A R N A D H R O N O M

Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č..../2015 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom

Více

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pre zónu plateného parkovania v meste Dolný Kubín (uličného parkovania)

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pre zónu plateného parkovania v meste Dolný Kubín (uličného parkovania) PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pre zónu plateného parkovania v meste Dolný Kubín (uličného parkovania) 1. Prevádzkovateľ: Mesto Dolný Kubín Hviezdoslavove námestie 1651/2 026 01 Dolný Kubín 2. Názov a lokalita parkoviska:

Více

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy Názov budovy: Rodinný dom JANTÁR 85/167 Parc. č.: Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 203,80 m 2 vydaný podľa zákona

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

ZÁMER SPRACOVANIA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÝ MICHAL na roky

ZÁMER SPRACOVANIA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÝ MICHAL na roky ZÁMER SPRACOVANIA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÝ MICHAL na roky 2015 2021 Marec 2015 ZÁMER SPRACOVANIA 1 PROGRAMU SPRACOVANIA HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÝ

Více

PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV

PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. Ing. Juraj Čamaj, PhD. Ing. Vladislav Zitrický, PhD. PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV Žilina 2011

Více

Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie

Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie Rastislav Horvát CEO ISA Business Breakfast Žilina 9. jún 2015 FÁZY PROJEKTOVÉHO CYKLU 1. Predprípravná 2.

Více

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 Komunálny odpad a drobný stavebný odpad Príjmy a sumarizácia príjmov a výdavkov 27. 5. 2016 2 Príjem z poplatku za komunálny odpad Údaje v skutočnosť 2013 skutočnosť 2014 skutočnosť 2015 skutočnosť výmer

Více

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU Teraz originál normy STN EN ISO 9001:201 pre účastníkov ZDARMA! REVÍZIA NORMY ISO 9001:2015 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU STN EN ISO 9001:201 9. JÚNA 201 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN

Více

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor Univerzita

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00 Program 6: Zámer programu: Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo kladúce dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia. rok 2014 k 12. mesiacu 531 04 531 04 527 988,34 527 988,34 % plnenia 99,43

Více

Cenník školení a kurzov BOZPacademy

Cenník školení a kurzov BOZPacademy Cenník školení a kurzov BOZPacademy Druh školenia / kurzu cena za osobu vydaný doklad termín opakovania školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vstupné školenia zamestnancov

Více

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: 12 v Hlohovci, dňa 12.12.2013 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více