Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015"

Transkript

1 Zpracovaný k Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce, územního rozsahu zahrnují aktivity na národní/centrální úrovni, i v regionech a menších městech, aktivity zaměřené na veřejnost včetně žáků a mládeže, na představitele státní správy, odborníky i politiky. Níže uvedené rozdělení do podtémat je orientační, neboť se často jedná o komplexní aktivity, jejichž rozdělování by bylo na úkor přehlednosti. Aktivity, u nichž lze v řadě případu najít potenciál pro synergie, budou nadále zpřesňovány a bude k nim zpracován pokud možno přehledný časový harmonogram. Aktivita Co Termíny Informační kampaně/ osvěta Člověk v tísni (koordinace) Informování veřejnosti o rozvojové spolupráci, kterou realizují ČR a EU a o SDGs. Organizace novinářské cesty. Podíl na společné kampani rozvojových, ekologických a vzdělávacích organizací. ČZU Rozvojová osvěta pro studenty a pedagogy ČZU v Praze, FF UK a FTOP VŠCHT přednášky a výstavy EDUCON Infokampaň a mobilizace občanů, Medializace, Osvětová práce se školami Ekumenická akademie Osvěta o modelech sociální a solidární ekonomiky Praha a středočeský kraj, seminář v kontextu EXPO 2015 v Miláně na téma Uživit planetu. Energie pro Duben/květen spolupráce s Forem 2000 na NGO Marketu Květen-říjen novinářská cesta Listopad týden Globálního vzdělávání Březen prosinec účast na společné kampani NNO Průběžně po celý rok fairtradová snídaně s novináři a hosty, dále aktivity celoročně 1

2 FoRS (koordinace, spolupráce se členy a partnery, detaily budou upřesňovány) Charita ČR NaZemi (vedoucí konsorcia projektu zasahujícího skautské prostředí v 28 zemích EU) Na Zemi (partner v mezinárodním projektu) Univerzita Palackého Olomouc (UPOL) život Snídaně pro novináře: Jak dál s financováním rozvoje v partnerských rozvojových zemích? (8.července 2015) Tisk a distribuce české mutace novin World s Best News (14.července 2015) Panelová diskuse: Aktuální trendy v evaluacích a prezentaci výsledků projektů rozvojové spolupráce (18.září 2015) Brífink pro média a návazná panelová diskuse: Reflexe SDGs aneb Česko, měj se k světu! (říjen 2015) Spolupráce s místními samosprávami: 5x seminář pro zastupitele obcí a měst Osvětová kampaň měst a obcí o RS Osvěta o EYD a rozvojové agendě mezi skautskými vedoucími Osvěta o pracovních podmínkách v rozvojovém světě v rámci spolupráce na projektu Change your shoes zaměřená na občany,poslance EP. Podíl na celoevropském průzkumu veřejného mínění co očekávají občané EU od EZRS. Virtuální pochod do Bruselu. Komunikace tématu pracovních podmínek v rozvojovém světě včetně reklamní kampaně. Prezentace EYD, MDGs a SDGs občanům v Olomouci a okolí - Besedy - Prezentace v lokálním tisku Semináře: květen říjen, prosinec Infokampaň srpen - prosinec Průběžně po celý rok. Září/říjen 4-denní motivační konference ve stylu TED Průběžně po celý rok Celoročně

3 ADRA Výstava Tsunami deset let poté, která bude k vidění na pobočkách Metropolitní univerzity v Praze, Plzni, Liberci a Hradci Králové. Workshop začarovaný kruh chudoby v rámci NGO marketu ( ). Více zde. Duben - říjen Globální rozvojové vzdělávání Centrum pro otázky životního prostředí UK (koordinátor, úzká spolupráce se členy FoRS a ZK) Člověk v tísni (partner v mezinárodním projektu) Glopolis (vedoucí mezinárodního projektu v devíti zemích) Vzdělávání ke sdílené odpovědnosti klíčové kompetence globálního občana jejich definování pro některé cílové skupiny, 2 dokumenty: Vize a Klíčové kompetence, projednání s aktéry ve vzdělávání, představení odborné veřejnosti MZV, MŽP,RVUR, NSZM. Vytváření argumentační základny pro usnadnění zařazení Globálního rozvojového vzdělávání do kurikul pro základní vzdělání. Jezte zodpovědně! Propojování environmentálního a globálního rozvojového vzdělávání vzdělávací publikace, vytvoření pracovní skupiny Češi a vzdělávání o jídle a stravování, konference. INEX-SDA Integrace témat SDGs do GRV aktivit dobrovolnické komunity, zvýšené informování veřejnosti dobrovolnická karavana setkání s veřejností, workshopy, semináře Panelová debata pro dobrovolníky vyjíždějící do zemí globálního Jihu. SEVER Participativní diskuse s dětmi, žáky a vzdělavateli GRV o mezinárodních i místních cílech udržitelného rozvoje Informační a metodický balíček k SDGs a EYD Březen - prosinec Duben prosinec kulaté stoly, Červen prosinec akce ve školách schůzka partnerů Říjen/listopad: 2-3 denní konference Rozvoj, životní prostředí a globální výchova Červenec srpen karavana Září prosinec - semináře Celoročně, konference konec září/zač. října 3

4 Univerzita Palackého Olomouc (UPOL) Konference pro zapojené školy/města Mj. 15 úvodních a 15 návazných schůzek na různých místech ČR Letní škola rozvojové spolupráce 1 x pro SŠ, 1x pro VŠ SŠ: (Vsetín) VŠ: Spolupráce napříč sektory v hledání možností přispívat k plnění SDGs Glopolis (koordinace) Zvýšení přehledu českých NNO o mezinárodním rozvojovém kontextu. Formulace společného narativu českých NNO pro nové rozvojové paradigma, formulace rámcových pozic k dílčím prioritním tématům. Identifikace nových odpovídajících aktivit, větší provázaní aktivit souvisejících s agendou SDGs v oblasti policy, osvětových a edukačních aktivit. Účast na Global forum on development (OECD) a 69. valné shromáždění OSN. Příprava společné konference podnikatelských a NNO platforem Nová partnerství pro SDGs ve spolupráci se státní správou. Glopolis (hlavní partner národního projektu) Národní strategie adaptace budov na změnu klimatu. Podpora státní správy a samospráv v analýze rizik a návrhu opatření v oblasti adaptace budov na změnu klimatu. Rešerše klimatických modelů. Zpracování dopadové mapy v regionech. Seminář. Případová studie pro 2 regiony. Konference náklady a přínosy adaptace budov na změny klimatu. Průběžně po celý rok, Přelom Jaro/léto OECD Global Forum on Development (účast) Září VS OSN (účast) Leden březen rešerše Únor duben dopadová mapa Květen seminář Říjen/listopad - Případová studie Prosinec - konference 4

5 Research Glopolis (partner v mezinárodním projektu) Glopolis (partner projektu probíhajícího v 18ti zemích EU) Podpora udržitelné produkce a spotřeby nerostných surovin koordinace výzkumných aktivit zaměřených na energetickou závislost zemí střední a východní Evropy na fosilních palivech Evropské finance v koherenci: Financování rozvoje v souladu s SDGs. Vydání národní zprávy o podpoře soukromého sektoru v rozvojových zemích. Vydání zprávy o DTAs v EU13. Advocacy/policy Člověk v tísni (partner Zprostředkování cesty do rozvojové země pro poslance a média (grant pro ČT) 5

6 v mezinárodním projektu Media for Development) Glopolis (člen realizačního jádra mezinárodního projektu) FoRS (koordinuje, v případě stanovisek napříč platformami se podílí na procesu) s cílem zlepšit vnímání výzev nové rozvojové agendy a informování o ní. Osvětové aktivity (bulletiny, soc. sítě, články, web). Mobilizace veřejnosti s cílem zahrnout do agendy EYD 2015 a dále témata spravedlivého danění a společenské nerovnosti. Veřejný průzkum. Získávání spojenců. Stanoviska FoRS v souvislosti s pozicí ČR v rámci procesu přípravy SDGs a klíčovými mezinárodními jednáními, zejm. Addis Abeba, New York, Paříž (ve spolupráci s ekol. NNO) NaZemi Setkání občanů s poslanci EP prosazování podpory udržitelných pracovních postupů Průběžně. Průběžně. Konkrétní stanoviska před jednáními: Addis Abeba Third intl. conference on financing for development Summit OSN, New York Klimatická konference v Paříži Známé akce NNO partnerů mimo FoRS CDE, Hnutí DUHA Happening v Severních Čechách Dopady těžby na život lidí (za účasti hostů z Kolumbie). Akce v Praze a Brně upozorňující na dopady a rozvojové souvislosti těžby fosilních surovin na Severu i globálním Jihu. Září - listopad 6