Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Transkript

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/ / Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 4 B Číslo: VY_32_INOVACE_OZP_4ROC_19

2 Předmět: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ročník: 4 Anotace: Klíčová slova: Seznámení žáků s některými nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou životního prostředí Český svaz ochránců přírody, Greenpeace, Hnutí Duha, Děti Země, Hnutí Brontosaurus Výukový zdroj: Prezentace Microsoft PowerPoint 2010 Typ interakce: Jazyk: Výkladová prezentace Čeština Datum: Autor: Ing. Petr Ťulpík Adresa školy: Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47

3 Mezi nejvýznamnější v ČR patří: Národní síť zdravých měst ČR - NSZM ČR (www.nszm.cz) Česká společnost pro životní prostředí (http://www.csvts.cz/cse) Český svaz ochránců přírody (http://www.ecn.cz/csop) Děti Země (http://www.detizeme.cz) Ekologický právní servis (http://wwweps.cz) Greenpeace (http://www.greenpeace.cz) Hnutí Brontosaurus (http://www.brontosaurus.cz) Hnutí Duha (http://www.hnutiduha.cz) Společnost pro trvale udržitelný život (http://www.czp.cuni.cz/stuz) Zelený kruh (http://www.zelenykruh.cz)

4 Národní síť zdravých měst ČR - NSZM ČR Šrobárova 48, Praha 10 Poslání zájmové sdružení právnických osob - asociací aktivních místních samospráv programově se hlásí k principům udržitelného rozvoje zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů podporují zdravý životní styl svých obyvatel Zdravá města, obce, regiony

5 Přehled členských municipalit - NSZM ČR

6 Česká společnost pro životní prostředí ČSVTS PRAHA dobrovolné sdružení 68 nezávislých vědeckotechnických společností vrcholný orgán - valná hromada ČSVTS Činnost organizování a pořádání konferencí, seminářů odborných vzdělávacích akcí prezentace firem v rámci oborových a firemních dnů zajišťování klubové činnosti vědeckotechnických pracovníků organizování zájezdů na tematicky zaměřené výstavy a veletrhy spolupráce s mezinárodními nevládními organizacemi Vydává časopis "Zpravodaj ČSVTS" Přehled odborných akcí členských organizací ČSVTS na každé pololetí roku Je členem Světové federace inženýrských organizací (WFEO) Evropské federace národních inženýrských asociací (FEANI)

7 Český svaz ochránců přírody Michelská 5, Praha 4 občanské sdružení - cca členů členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí Poslání je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života péče o přírodně cenná území, přírodovědné průzkumy a mapování práce s dětmi a mládeží + vzdělávání a osvětová činnost péče o zraněné a jinak handicapované živočichy podíl na ochraně kulturních památek Člen IUCN (Světový svaz ochrany přírody) Český národní komitét UNEP (Program OSN pro životní prostředí)

8 Děti Země Barrandova Plzeň Poslání chránit přírodu a životní prostředí člověka posilovat pouto mezi lidmi a krajinou práce v regionech a podpora těch, kteří chtějí hájit své životní prostředí řešení příčin, nejen následků nezávislost a názorovou pestrost Heslo nepodléháme iluzím, ale uchováváme si své ideály..

9 Ekologický právní servis, občanské sdružení Dvořákova 13, Brno, Kontaktní místa - Praha, Brno, Ostrava Poslání problémy naší země nejsou jen vinou zkorumpovaných činitelů, ale především systému, který jim umožňuje jej zneužívat věříme, že současný stav lze zlepšit nastavením pravidel - neprůstřelné legislativy jsme právníci a nebojíme se toho využít Sice máte zdroje na to, abyste byli na úrovni Norska, ale vaše instituce jsou podobné spíše Senegalu. Robert Klitgaard, profesor Claremont University v Kalifornii

10 Greenpeace nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící ve více než 40 zemích světa již 40 let Greenpeace Česká republika - Prvního pluku 12/ Praha 8 - Karlín Poslání chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování přinášet svědectví o globálních ekologických problémech nabízet řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost nezávislost je jedním z nejdůležitějších principů - nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran ani firem veškeré financování závisí čistě na podpoře jednotlivců

11 Hnutí Brontosaurus od r nevládní nezisková organizace Hvězdová 10, Brno Předmět činnosti práce s dětmi a mládežído 26 let je celoroční, otevřená a regionálně neohraničená zaměření hlavně na mimoškolní výchovnou činnost

12 Společnost pro trvale udržitelný život, o.s. STUŽ dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení) 1992 z iniciativy prvního ministra ŽP ČSR Josefa Vavrouška Krkonošská 1, Praha 2 Poslání hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti k přibližování se ideálům humanismu a zároveň k ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni

13 Hnutí Duha Údolní 33, Brno Poslání prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku Prosazuje lepší zákony a další ekologická opatření navrhuje řešení a jedná o nich s úřady, ministry a poslanci odborné studie či analýzy vypracované odborníky pořádání odborných exkurzí, debat s veřejností vydávání informačních publikací spolupráce s obcemi či kraji, vědci, podniky, firmami a průmyslem.. finanční nezávislost

14 Zelený kruh, o. s. občanské sdružení asociace sdružující 28 environmentálních nestátních neziskových organizací založení - listopad 1989 Lublaňská Praha 2 Poslání rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky životního prostředí zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentálních organizací a aktuálních problémech ochrany životního prostředí

15 Zdroje Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny - NEUVEDEN. portal.gov.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonpar.jsp?idbiblio=39807#local-content>. str. 4 NEUVEDEN. google.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.nszm.cz/index.shtml?apc=r t>. str. 5 NEUVEDEN. google.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.nszm.cz/index.shtml?apc=r t>. str. 6 NEUVEDEN. google.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://zdravamesta.cz/cb21/archiv/_aktual/loga/logo.gif>. Str. 7 NEUVEDEN. google.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.csop.cz/>. Str. 8 NEUVEDEN. google.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.detizeme.cz/>. Str. 9 NEUVEDEN. google.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.eps.cz/>. Str. 10 NEUVEDEN. google.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.greenpeace.org/czech/cz/>.

16 Zdroje Str. 11NEUVEDEN. google.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.brontosaurus.cz/>. Str. 12 NEUVEDEN. google.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.stuz.cz/>. Str. 13 NEUVEDEN. google.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.hnutiduha.cz>. Str. 14 NEUVEDEN. google.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.zelenykruh.cz/cz/>.

17 Zdroje Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Ťulpík. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 142 ze dne 7.2.2012 k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013 Rada

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

I. stupeň- kategorie zájemci 2007. II. stupeň- kategorie start (D) 2008. III. stupeň- kategorie stabilizace (C) 2009

I. stupeň- kategorie zájemci 2007. II. stupeň- kategorie start (D) 2008. III. stupeň- kategorie stabilizace (C) 2009 Národní síť Zdravých měst ČR Proces Místní agenda 21 VIZE : vyšší efektivita procesů města a partnerství s občany I. stupeň- kategorie zájemci 2007 II. stupeň- kategorie start (D) 2008 III. stupeň- kategorie

Více

Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice

Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Jedním ze základních pilířů stabilní demokracie je fungující občanská společnost, založená na aktivní participaci a zapojení občanů do věcí veřejných

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace OBČANSKÁ SPOLEČNOST Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Jihočeské neziskovky se také nedají...

Jihočeské neziskovky se také nedají... LEDEN 2015 ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Projekty * Fotozastavení * Publikace vydávané v jižních Čechách * Nové publikace * Soutěž školních novin * Představujeme Jihočeské neziskovky se také nedají...

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

Partner z donorské země. Ideas Bank Foundation (Norsko) The Ideas Bank Foundation (Norsko)

Partner z donorské země. Ideas Bank Foundation (Norsko) The Ideas Bank Foundation (Norsko) 3630037 Centrum pro komunitní práci západní Čechy Název Plzeň - město (politické) kultury: Podpora participativní demokracie na místní úrovni Ideas Bank Foundation 21 1 763 591 1 959 546 Plzeňský Cílem

Více

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie NPK 2011-15 Strana 1 (celkem 14) 1. Východiska Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-npk)

Více

CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DO ROKU 2015 BY OBYVATELÉ MĚLI MÍT VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ ŽÍT VE ZDRAVÝCH SOCIÁLNÍCH I EKONOMICKÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH DOMA, VE ŠKOLE, NA PRACOVIŠTI I V MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍ

Více

Téma: EVVO a mimoškolní oblast

Téma: EVVO a mimoškolní oblast Kurz pro koordinátory EVVO škol a školských zařízení Jihočeského kraje Téma: EVVO a mimoškolní oblast Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského

Více

"Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje"

Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje "Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje" ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Jihočeský kraj Obsah: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 2 obecně o ČSOP... str. 2 Základní organizace

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Předcházení environmentálním problémům vzděláváním a osvětou je levnější a účelnější než jejich následné řešení. Zpracovatel:

Více