Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012"

Transkript

1 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno,

2 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají na vysokých školách a výzkumných institucích. V zahraničí již ověřená forma podpory na akademických institucích směřovaná k posunu nadějných technologií/vynálezů směrem k jejich komercializaci; V ČR v současné době podobný typ intervence ze strany státu není; v rámci VaV institucí většinou chybí aktivní profesionální podpůrná struktura podporující ochranu duševního vlastnictví a komercializaci výsledků VaV;

3 Výzva na podporu pre-seed aktivity obecné informace Podpora pre-seed aktivit v souladu se zaměřením Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (OP VaVpI); Intervence v souladu s strategickými dokumenty ČR; např. SMK zavedení a realizace nástrojů na podporu proof of concept aktivit Intervence reaguje na obecnou potřebu silnějšího propojení mezi akademickým sektorem a průmyslem zajistit efektivní transfer technologií Výzvy jsou koncipovány jako synergické s připravovaným projektem seed v gesci MPO;

4 Výzva na podporu pre-seed aktivit Motivací pro žadatele musí být vybrat v rámci organizace pouze kvalitní projekty riziko odmítnutí projektu. Projekty/aktivity musí projít fází I. Proof of Concept: ověřením technické proveditelnosti (testování, zkoušky, technické dopracování apod.); ověřením komerční stránky tržní ověření, IPR apod.). (komercializační plán, Do fáze II. Příprava komercializace, postoupí projekty na základě vyhodnocení fáze I. (zajistí příjemce, ověřují hodnotitelé a poskytovatel).

5 Výzva 6.3 na podporu pre-seed aktivit - výsledky Podáno 29 žádostí obsahujících 160 individuálních aktivit v celkové alokaci 1,267 mld. Kč Po formální kontrole a kontrole přijatelnosti vyřazeny 2 projekty Nedoporučeno k financování 8 projektů s požadovanou dotací 353 mil. Kč (překročení finančního limitu 50% vyřazených IA, kromě jedné i prahových hodnot IA) Do zásobníku zařazeno 10 projektů s požadovanou dotací 284 mil. Kč ŘO OP VaVpI schválil 9 projektů s dotací cca 300 mil. Kč

6 Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Počet podaných/schválených projektových žádostí dle priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací: 6/2 Molekulární biologie a biotechnologie 6/1 Materiálový výzkum 4/2 Konkurenceschopné strojírenství 4/0 Informační společnost 3/0 Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje 3/3 Energetické zdroje 3/1 Bezpečnost a obrana

7 Výsledky hodnocení - návrh komercializace Plánovaný způsob komercializace schválených žádostí výzvy 6.3 Podpora pre-seed aktivit Licence 23 Spin off 6 Patent ČR 21 Průmyslový vzor 3 Užitný vzor 16 Prodej 3 Prototyp 15 Poloprovoz 2 Smlouva 11 Ochranná známka 1 PCT 8 Start up 1 Funkční vzorek 8 Neurčeno 1 Výsledky hodnocení:

8 Příklady projektu: VUT Brno Projekt v celkové výši ~37 mil. Kč, celkem 3 IA v rozsahu od ~5 mil.kč do ~9 mil.kč Aktivity z oblasti materiálového výzkumu., například: Smart makromolekuly pro funkční povrchové úpravy konstrukcí a odlehčené díly dopravních prostředků otěruvzdorné povrchové úpravy a selfhealing termoplastické kompozitní díly, očekávaný český a následně celosvětový patent, prodej licencováním, nebo start-up společností; Mobilní zařízení pro dálkovou laserovou spektroskopii laserem buzeného plazmatu bezkontaktní dálková chemická analýza na vzdálenost 0-20m, očekávaný český a následně celosvětový patent, prodej licencováním, nebo start-up splečností;

9 Příklady projektu: Univerzita Karlova, mimopražská pracoviště Projekt v celkové výši ~43 mil. Kč, celkem 4 IA v rozsahu od ~2 mil.kč do ~7 mil.kč Aktivity z oblasti molekulární biologie a biotech., například: Nová struktura potenciálních antituberkulotik s mimořádnou aktivitou proti tuberkulosním resistentním kmenům očekávané 100x zvýšení účinosti látky oproti současným látkám, očekávaný celosvětový patent, prodej licencováním; Molekuly k přímé modifikaci DNA sond pro zvýšení citlivosti molekulárně-biologických detekčních a diagnostických metod zlepšení DNA diagnostiky, zvýšení citlivosti detekce mutací, očekávaný celosvětový patent, prodej licencováním;

10 Připravovaná výzva 7.3. Kombinovaná výzva pre- seed aktivit a zázemí pro TT Vyhlášení začátkem ledna/2013 Celková alokace cca 500 mil Kč Absorpční kapacita okolo 1,0 mld. Kč (cca 30 projektů) Vydání Rozhodnutí listopad/2013

11 Rozšíření výzvy 7.3 Rozšíření aktivit projektového realizačního týmu pro technologický transfer (TT): Podpora vzniku týmů pro TT podpora vzniku nových týmů pro TT, tedy i vzniku nových CTT; Vyhledávání a příprava komercializace dalších výsledků VaV nad rámec uvedených individuálních aktivit vyčlenění prostředků realizačního týmu (s omezením) pro vyhledání, Proof of Concept a přípravu komercializace uvedeného počtu výsledků VaV, 100% vlastněných žadatelem a partnery projektu; Spolupráce twinning se zahraničními i pokročilými domácími pracovišti v oblasti TT, včetně stáží, školení, vytváření kontaktů a sítí; Vytváření mechanismů a struktur pro využití příjmů z komerční činnosti využívání volných finančních prostředků způsobem jaký je typický u pre-seed investičních fondů.

12 Děkuji za pozornost Jan Kříž