oranžový průvodce odběratele elektřiny SKUPINA ČEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "oranžový průvodce odběratele elektřiny SKUPINA ČEZ"

Transkript

1 oranžový průvodce odběratele elektřiny SKUPINA ČEZ

2 Obsah Nové produktové řady Skupiny ČEZ 5 Přehled produktů a distribučních sazeb 6 Ceník produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti 8 Skladba ceny elektřiny a způsob placení 10 CO DĚLAT KDYŽ 16 zelená energie 22 Jak snížit náklady na elektřinu? 24 Zákaznické služby a kontaktní místa 28 Skupina ČEZ je největším dodavatelem elektřiny v České republice. Zabývá se její výrobou, distribucí (dopravou) a prodejem koncovým zákazníkům. V roce 2006 dokončila zákonem požadované oddělení obchodu s elektřinou od její distribuce. Jednotlivé činnosti jsou nyní v rámci Skupiny ČEZ zajišťovány samostatnými společnostmi. Pro vás jako zákazníky však zůstává vyřizování všech záležitostí spojených s elektřinou stejně snadné jako dříve. Pro informaci uvádíme přehled společností Skupiny ČEZ, s nimiž formálně přicházíte do kontaktu: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., zajišťují provoz Zákaznické linky, kontaktních míst a další činnosti obsluhy zákazníků ČEZ Prodej, s.r.o., je vaším dodavatelem elektřiny, tedy tím subjektem, který vám na základě smlouvy dodává své produkty ČEZ Distribuce, a. s., na základě smlouvy pro vás zajišťuje dopravu elektřiny elektrickým vedením do místa spotřeby ČEZ Měření, s.r.o., zabezpečuje provádění odečtů vaší spotřeby elektřiny, údržbu a výměnu elektroměrů ČEZ Distribuční služby, s.r.o., zajišťují komplexní služby v oblasti provozování, údržby a oprav distribuční soustavy, odstraňování poruch, práce pod napětím a diagnostiky. obsah

3 Vážení zákazníci Skupiny ČEZ, elektřina je v našem každodenním životě tak samozřejmou věcí, že o ní běžně ani neuvažujeme. Proč také? Stačí přece stisknout vypínač nebo zapojit spotřebič do zásuvky a už můžeme svítit, vařit nebo třeba sledovat televizi. Jsou ale okamžiky, kdy je vhodné se zamyslet kupříkladu jestli odebíráte ten pro vás nejvhodnější produkt, jestli platíte za elektřinu pohodlným způsobem (chodit se složenkou na poštu, to už opravdu není ono), nebo jak co nejrychleji přehlásit elektroměr, když se přestěhujete. V podobných situacích jistě oceníte shrnutí všech podstatných informací, které vám nabízí tento Oranžový průvodce. Připravili jsme ho pro vás, abyste základní fakta a rady měli vždy po ruce a abychom vám tak pomohli záležitosti spojené s odběrem elektřiny vyřešit snadno, rychle a k vaší plné spokojenosti. Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, nebo budete mít konkrétní požadavek, který potřebujete vyřešit, je vám kdykoliv k dispozici naše Zákaznická linka Kontaktovat nás můžete také em na adrese prostřednictvím Virtuální obchodní kanceláře na stránkách nebo široké sítě kontaktních míst ve všech regionech, kde působíme. Jako váš dodavatel elektřiny děláme vše pro to, abyste na elektřinu opravdu myslet nemuseli. Poskytujeme vám spolehlivé dodávky a kvalitní služby za výhodnou cenu, přitom s maximálním důrazem na zodpovědnost vůči okolí i vůči budoucím generacím. Své aktivity systematicky rozšiřujeme do zahraničí, zároveň však investujeme do rozvoje služeb pro zákazníky v České republice. Děkujeme vám za důvěru, kterou nám poskytujete využíváním našich služeb a věříme, že s nimi budete i nadále spokojeni. Skupina ČEZ Váš dodavatel elektřiny

4 vyberte Si, který Je pro vás nejvíc SUPEr! 4 5 Nové ProdUKtové řady SKUPINy ČEZ

5 nové produktové řady Skupiny ČeZ Od ledna 2007 jsme pro vás připravili zajímavou novinku naše produkty jsou nově členěny do tří produktových řad, mezi kterými si můžete vybrat tu, která vám nejvíce vyhovuje. Comfort je nejrozšířenější produktovou řadou, zachovává osvědčené principy z předchozích let a zároveň zdarma poskytuje širokou škálu doplňkových služeb. Máte ji standardně nastavenou jako výchozí, případný výběr jiné produktové řady je pouze na vás a lze jej provést prostřednictvím zákaznické obsluhy. V ceně produktové řady Comfort je veškerá komunikace s obsluhou Zákaznických center, pracovníky Zákaznické linky Skupiny ČEZ, prostřednictvím internetu i písemné korespondence. Součástí služeb této produktové řady může být i využití některé z forem elektronické fakturace. Exclusive je produktovou řadou určenou pro náročnější z vás. Úroveň poskytovaných služeb je vyšší než u základní řady Comfort a blíží se již konceptu služeb osobního bankéře, jak je poskytují fi nanční instituce. Speciálně vyškolení pracovníci vám poradí buď na Zákaznické lince Skupiny ČEZ, anebo přímo v Zákaznických centrech ve všech větších městech. Součástí je rozšířené poradenství například ohledně energetických úspor, při výběru vhodných spotřebičů do domácnosti, nebo způsobu zateplení domu. Vyšší úroveň služeb je hrazena formou zvýšené pevné měsíční ceny elektřiny. Basic je produktová řada se sníženou pevnou měsíční cenou. Oproti řadě Comfort vám přinese úsporu 10 Kč měsíčně, některé služby poskytované prostřednictvím Zákaznických center nebo Zákaznické linky Skupiny ČEZ jsou však zpoplatněny. tato řada se hodí pro ty, kteří využívají raději písemné nebo internetové komunikace ta je nabízena zdarma. Pokud se chcete ve věci dodávek elektřiny obracet osobně na Zákaznická centra nebo telefonickou Zákaznickou linku, jsou tyto služby zpoplatněny. Veškeré další informace k ceníku si můžete vyžádat na našich kontaktních místech, Zákaznické lince Skupiny ČEZ či na

6 Přehled produktů a distribučních sazeb Pro dodávku konkrétního produktu silové elektřiny je nutné přiznání příslušné distribuční sazby, které je v některých případech podmíněno splněním stanovených podmínek. Popsané produkty jsou k dispozici ve všech produktových řadách popsaných v předcházející kapitole tohoto Oranžového průvodce. Produkt D Standard Sazba D 01d / D 02d Jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo (OM) kombinovatelný s distribučními sazbami pro nižší a střední roční spotřebu. Bez speciálních podmínek. Produkt D Akumulace 8 Sazba D 25d / D 26d Dvoutarifový produkt určený pro akumulační vytápění a ohřev teplé užitkové vody kombinovatelný s distribučními sazbami pro nižší a střední roční spotřebu s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin. Podmínky uplatnění sazeb D 25d / D 26d 1. Platnost nízkého tarifu v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor elektřiny dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny, a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během dne maximálně do tří časových úseků, žádný z nich nesmí být kratší než 1 hodina. Odběratel může požádat o rozdělení do dvou úseků, žádný nesmí být kratší než 3 hodiny. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění nebo ohřev užitkové vody, který je technicky blokován v dobách platnosti vysokého tarifu. 5. Pro přiznání sazby D 26d musí součtový příkon elektrických akumulačních spotřebičů činit nejméně 55 % celkového instalovaného příkonu na OM, pokud zákazník neprokáže nižší tepelné ztráty objektu platí pro žádosti o přiznání distribuční sazby předložené po Produkt D Akumulace 16 Sazba D 35d Dvoutarifový produkt určený pro hybridní vytápění a ohřev teplé užitkové vody kombinovatelný s distribuční sazbou s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin. Podmínky uplatnění sazby D 35d 1. Platnost nízkého tarifu v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny, a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během dne maximálně do pěti časových úseků, žádný z nich nesmí být kratší než 1 hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno hybridní elektrické vytápění, jehož akumulační část je blokována v dobách platnosti vysokého tarifu. 5. Součtový příkon elektrických hybridních a akumulačních spotřebičů musí činit nejméně 50 % celkového instalovaného příkonu na OM, pokud zákazník neprokáže nižší tepelné ztráty objektu platí pro žádosti o přiznání distribuční sazby předložené po Přehled produktů a distribučních sazeb

7 Produkt D Přímotop Sazba D 45d Dvoutarifový produkt pro elektrické vytápění kombinovatelný s distribuční sazbou s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin. Podmínky uplatnění sazby D 45d 1. Platnost nízkého tarifu v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny, a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během dne maximálně do sedmi časových úseků, žádný z nich nesmí být kratší než 1 hodina. 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je 1 hodina. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče technicky blokované v dobách platnosti vysokého tarifu. 6. Součtový příkon elektrických hybridních a akumulačních spotřebičů musí činit nejméně 40 % celkového instalovaného příkonu na OM, pokud zákazník neprokáže nižší tepelné ztráty objektu platí pro žádosti o přiznání distribuční sazby předložené po V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut, a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než 1 hodina. Produkt D Tepelné čerpadlo Sazba D 55d / D 56d Dvoutarifový produkt pro vytápění tepelným čerpadlem kombinovatelný s distribučními sazbami s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. Sazbu D 55d je možno použít pro tepelná čerpadla uvedená do provozu do Pro ostatní případy platí sazba D 56d. Podmínky uplatnění sazeb D 55d / D 56d 1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny, nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě. 2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. 3. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem elektřiny v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 4. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny, a ani nemusí být v souvislé délce. 5. Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 6. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než 1 hodina. 7. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je 1 hodina. 8. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodin denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut, a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než 1 hodina. Produkt D Víkend Sazba D 61d Dvoutarifový produkt kombinovatelný s distribuční sazbou ve víkendovém režimu. Podmínky uplatnění sazby D 61d 1. Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku hodin do neděle hodin.

8 Ceník produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti včetně regulovaných cen za dopravu elektřiny, platný od Produkty roku 2007 řada comfort odpovídající distribuční sazba Regulované platby za dopravu elektřiny DISTRIBUCE měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem do 3 10 A do 1 25 A včetně nad 3 10 A do 3 16 A včetně nad 3 16 A do 3 20 A včetně nad 3 20 A do 3 25 A včetně nad 3 25 A do 3 32 A včetně nad 3 32 A do 3 40 A včetně nad 3 40 A do 3 50 A včetně D Standard D01d D02d 6,00 (7,14) 28,00 (33,32) 9,00 (10,71) 45,00 (53,55) 11,00 (13,09) 57,00 (67,83) 14,00 (16,66) 71,00 (84,49) 18,00 (21,42) 91,00 (108,29) 22,00 (26,18) 114,00 (135,66) 28,00 (33,32) 142,00 (168,98) D Akumulace 8 D25d D26d 41,00 (48,79) 112,00 (133,28) 65,00 (77,35) 179,00 (213,01) 81,00 (96,39) 224,00 (266,56) 101,00 (120,19) 280,00 (333,20) 130,00 (154,70) 359,00 (427,21) 162,00 (192,78) 449,00 (534,31) 203,00 (241,57) 561,00 (667,59) D Akumulace 16 D35d 80,00 (95,20) 128,00 (152,32) 160,00 (190,40) 200,00 (238,00) 257,00 (305,83) 321,00 (381,99) 401,00 (477,19) D Přímotop D45d 78,00 (92,82) 125,00 (148,75) 157,00 (186,83) 196,00 (233,24) 250,00 (297,50) 313,00 (372,47) 391,00 (465,29) D Tepelné čerpadlo D55d D56d 22,00 (26,18) 78,00 (92,82) 35,00 (41,65) 125,00 (148,75) 44,00 (52,36) 157,00 (186,83) 55,00 (65,45) 196,00 (233,24) 70,00 (83,30) 250,00 (297,50) 88,00 (104,72) 313,00 (372,47) 110,00 (130,90) 391,00 (465,29) D Víkend D61d 12,00 (14,28) 19,00 (22,61) 24,00 (28,56) 30,00 (35,70) 39,00 (46,41) 48,00 (57,12) 60,00 (71,40) Produktové řady BASIC plaťte jen za služby, které využíváte Pevná cena silové elektřiny (sloupec 16) je snížena o 10 Kč za měsíc. Ostatní složky celkové ceny elektřiny jsou shodné s produktovou řadou Comfort. Vybrané služby řešené prostřednictvím Zákaznické linky, nebo při osobním kontaktu na obchodních místech Skupiny ČEZ, jsou zpoplatněny dle ceníku. COMFORT osvědčený standard Produktová řada nastavená standardně pro všechny zákazníky. V ceně je zahrnuta veškerá komunikace prostřednictvím Zákaznické linky, Zákaznických center, korespondence i elektronické komunikace. EXCLUSIVE poradíme vám jak uspořit Pevná cena silové elektřiny (sloupec 16) je zvýšena o 15 Kč za měsíc. Ostatní složky celkové ceny elektřiny jsou shodné s produktovou řadou Comfort. Produktová řada určená pro náročnější zákazníky, její součástí je rozšířené poradenství v oblasti energetických úspor, výběru spotřebičů, způsobu vytápění a podobně. podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná odpovídající distribuční sazba produkt silové elektřiny je možno měnit pouze 1 za 12 měsíců popis produktů a podmínky pro přiznání distribučních sazeb najdete na předchozí straně ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance jsou určeny Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 9/2006 VT = vysoký tarif NT = nízký tarif MWh = megawatthodina (1 MWh = 1000 kwh) sazba DPH je 19% ceny s DPH jsou orientační všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH (v závorce ceny s DPH) Ceník produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti

9 nad 3 50 A do 3 63 A včetně nad 3 63 A za každý 1 A nad 1 25 A za každý 1 A OSTATNÍ SLUŽBY cena za 1 MWh cena za 1 MWh pevná cena za měsíc cena systémových VT NT služeb cena na podporu výkupu elektřiny cena za činnost zúčtování OTE SILOVÁ elektřina OBCHOD cena za 1 MWh VT NT 35,00 (41,65) 179,00 (213,01) 0,60 (0,71) 2,80 (3,33) 0,20 (0,24) 0,90 (1,07) 2 218,67 (2 640,22) 1 662,82 (1 978,76) 147,15 (175,11) 147,15 (175,11) 34,13 (40,61) 34,13 (40,61) 4,63 (5,51) 4,63 (5,51) 40,00 (47,60) 1 340,- (1 594,60) 255,00 (303,45) 706,00 (840,14) 4,10 (4,88) 11,20 (13,33) 1,40 (1,67) 3,70 (4,40) 1 733,54 (2 062,91) 33,02 (39,29) 25,72 (30,61) 13,46 (16,02) 147,15 (175,11) 147,15 (175,11) 34,13 (40,61) 34,13 (40,61) 4,63 (5,51) 4,63 (5,51) 40,00 (47,60) 1 595,- (1 898,05) 1 008,- (1 199,52) 505,00 (600,95) 8,00 (9,52) 2,70 (3,21) 78,23 (93,09) 13,52 (16,09) 147,15 (175,11) 34,13 (40,61) 4,63 (5,51) 40,00 (47,60) 1 506,- (1 792,14) 1 228,- (1 461,32) 493,00 (586,67) 7,80 (9,28) 2,60 (3,09) 37,28 (44,36) 13,54 (16,11) 147,15 (175,11) 34,13 (40,61) 4,63 (5,51) 40,00 (47,60) 1 476,- (1 756,44) 1 319,00 (1 569,61) 139,00 (165,41) 493,00 (586,67) 2,20 (2,62) 7,80 (9,28) 0,90 (1,07) 2,60 (3,09) 14,42 (17,16) 37,28 (44,36) 13,43 (15,98) 13,54 (16,11) 147,15 (175,11) 147,15 (175,11) 34,13 (40,61) 34,13 (40,61) 4,63 (5,51) 4,63 (5,51) 40,00 (47,60) 1 476,- (1 756,44) 1 318,- (1 568,42) 76,00 (90,44) 1,20 (1,43) 0,40 (0,48) 2 994,31 (3 563,23) 95,40 (113,53) 147,15 (175,11) 34,13 (40,61) 4,63 (5,51) 40,00 (47,60) 1 706,- (2 030,14) 1 250,- (1 487,50) ZELENÁ ENERGIE Zelená energie je energie vyrobená z obnovitelných zdrojů vody, větru, slunce nebo biomasy. Zelenou energii si můžete objednat v rámci všech produktových řad. Cena silové elektřiny je zvýšena o 100 Kč bez DPH za 1 MWh (tj. o 10 haléřů za 1 kwh), a to jak ve vysokém (VT), tak nízkém tarifu (NT). Ostatní složky celkové ceny elektřiny jsou shodné s vybraným produktem ve zvolené produktové řadě. Získané prostředky jsou určeny na další financování neziskových projektů spojených s využíváním obnovitelných zdrojů. Bližší informace je možné získat na internetových stránkách postup při výpočtu celkové roční platby za elektřinu a = stálé platby = 12 (příslušný sloupec 1 až 10 + sloupec 16) b = platba za spotřebu elektřiny ve VT = roční spotřeba MWh ve VT (sloupce ) c = platba za spotřebu elektřiny v NT = roční spotřeba MWh v NT (sloupce ) Roční platba celkem = a + b + c

10 Skladba ceny elektřiny a způsob placení Od začátku roku 2006 došlo u domácností ke změně způsobu vyúčtování platby za elektřinu. Ta byla podle požadavků Energetického zákona rozdělena na regulované platby za dopravu elektřiny elektrickou sítí do vaší domácnosti (tj. poplatky za použití energetické sítě) a platby za vlastní odebranou elektřinu (tzv. silovou elektřinu ). Výše regulovaných plateb je každoročně stanovována na návrh regulovaných subjektů rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, cena silové elektřiny je určována situací na trhu s elektřinou. Uvedené platby se dále dělí na dílčí složky, které jsou jednotlivě uváděny jak v ceníku elektřiny, tak na konečném vyúčtování vaší spotřeby. Platba za silovou elektřinu (platba za vlastní odebranou elektřinu) Cenu produktů silové elektřiny tvoří dvě části: pevná cena za měsíc její výše se liší podle toho, jakou produktovou řadu využíváte; cena za odebranou megawatthodinu (MWh), která se u některých produktů dělí na cenu v nízkém (NT) a vysokém (VT) tarifu. Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za odebranou elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne veškerá elektřina, kterou v tu dobu spotřebujete, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče, jako je akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za odebranou elektřinu Skladba ceny elektřiny a způsob placení

11 Regulované platby za dopravu elektřiny Tyto platby jsou každoročně stanovovány na návrh regulovaných subjektů Energetickým regulačním úřadem a zahrnují následující složky: Cena za distribuci (rozvod elektřiny k jednotlivým zákazníkům) zahrnuje: měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem; jde o částku, která se odvíjí od proudové hodnoty hlavního jističe ve vaší domácnosti (udávána v ampérech A) a pokrývá fixní náklady provozovatele energetické distribuční soustavy. Platí se ve stálé měsíční výši bez ohledu na to, kolik elektřiny odeberete. Čím vyšší je hodnota jističe, tím větší může být energetická náročnost spotřebičů, které můžete najednou využívat, ale tím vyšší je i tento plat. Výměnou hlavního jističe za nižší můžete na pravidelné platbě ušetřit. Předem se ale poraďte se svým dodavatelem nebo kvalifikovaným elektrotechnikem, jaká hodnota bude dostačující pro vaši domácnost a používané spotřebiče. Potřebnou hodnotu hlavního jističe si také můžete snadno vypočítat na cenu za dopravenou MWh ta se opět může dělit na cenu ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu. Cena systémových služeb pokrývá náklady provozovatele energetické přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých výrobců elektřiny. Tyto služby si můžeme zjednodušeně představit jako nutnou pohotovost elektráren, které pracují jako záložní zdroje pro případ výpadku ve výrobě nebo náhlého zvýšení spotřeby elektřiny. Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla. V souvislosti se vstupem do EU se Česká republika zavázala tento typ výroby podporovat s ohledem na jeho ekologický přínos. Výrobní náklady u těchto zdrojů jsou ale vyšší, proto jsou pokrývány z tohoto poplatku. Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou pokrývá náklady této společnosti, která zajišťuje mimo jiné zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, nebo zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou.

12 Faktura za elektřinu dříve a nyní Rozdělení ceny elektřiny na jednotlivé složky se prakticky promítlo do vyúčtování, které nacházíte na svých fakturách. Pro srozumitelnější vysvětlení problematiky připojujeme srovnání, z jakých složek se skládala cena elektřiny v roce 2005 a jak vypadá od začátku roku Cena elektřiny v roce 2005 platba podle odběru paušální platba Cena elektřiny od ledna 2006 operátor trhu s elektřinou výkup z OZE a kogenerace systémové služby distribuce odběr distribuce měsíční plat silová elektřina odběr silová elektřina pevná cena V roce 2005 jste na vyúčtování spotřeby elektřiny nalezli jen dvě složky ceny, v nichž byla namixována jak cena za samotnou elektřinu, tak cena za její dopravu. Od ledna 2006 najdete na faktuře cenu rozdělenou do jednotlivých položek (jak ukazuje obrázek dole), takže máte možnost přesně zjistit, jakou částku platíte za silovou elektřinu, kolik stála její doprava a ostatní regulované položky. Plaťte za elektřinu pohodlně Účty za elektřinu lze platit řadou různých způsobů. Snadno si tak můžete vybrat ten, který vám bude nejvíce vyhovovat. Jednou ročně obdržíte za každé své odběrné místo zúčtovací fakturu vystavenou na základě vaší skutečně zjištěné spotřeby elektřiny. Pokud je při odečtu pro zúčtovací fakturu váš elektroměr nepřístupný, bude odečet nahrazen odhadem spotřeby. V průběhu roku dále dostáváte zálohové faktury, které slouží především k rozložení finanční zátěže neplatíte tedy celou částku za spotřebu jednorázově, ale rozloženou do řady pravidelných plateb. Frekvence platby záloh je různá, od měsíční po pololetní. Předpis plateb záloh na jedno odběrné místo uvádí platební kalendář. Na něm i na zúčtovací faktuře vždy naleznete termín splatnosti, výši platby a další identifikační údaje pro správné přiřazení vaší platby. Nejkomfortnějším typem platby je přímé inkaso. Pro tento typ platby se rozhoduje stále více zákazníků, neboť oceňují jeho jednoduchost a časovou nenáročnost Skladba ceny elektřiny a způsob placení

13 Přímé inkaso z vašeho bankovního účtu Přímé inkaso představuje nejpohodlnější způsob plateb. Nemusíte myslet na termín splatnosti, ani na konkrétní částku platba bude automaticky odepsána z účtu, přičemž si sami můžete určit přiměřený limit pro výši inkasa. Placení máte pod kontrolou i díky předem zasílanému předpisu plateb na celé zúčtovací období. Jak zřídit přímé inkaso: Dejte bance svolení k inkasu a nahlaste jí číslo účtu, v jehož prospěch budou platby probíhat (najdete na faktuře za elektřinu). Nahlaste nám změnu způsobu platby a číslo vašeho účtu. SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva) Tento způsob lze použít pouze k platbě pravidelných záloh pro odběry domácností. Zúčtovací fakturu (jedenkrát ročně) pak musíte zaplatit jiným způsobem (bankovním převodem, platbou na terminálech SAZKA nebo poštovní poukázkou). Jak zřídit SIPO: Nemáte-li ještě spojovací číslo, zažádejte o ně v pobočce České pošty. Nahlaste nám změnu způsobu platby a vaše spojovací číslo.

14 Pokud dáváte přednost samostatným platbám, můžete využít: Platby přes terminály SAZKA novou službou, kterou vám nabízíme, je možnost zaplatit za elektřinu v hotovosti v síti prodejních míst společnosti SAZKA. Pro placení touto formou vám bude vystaven platební kalendář záloh nebo zúčtovací faktura se speciálním čárovým kódem, který obsahuje veškeré údaje o platbě. U platebního kalendáře lze tento kód použít opakovaně pro úhradu postupně všech zálohových faktur. Již nemusíte vyplňovat poštovní poukázky či formuláře, zadávat příkazy v bance či platit vyšší poplatky, stačí mít po ruce příslušnou hotovost. Navíc, poplatky jsou nižší než při úhradě poštovní poukázkou! Platební kalendář nebo zúčtovací fakturu s čárovým kódem SAZKA podejte, prosím, vždy před datem splatnosti na terminál SAZKY. Jednorázový převod z bankovního účtu použitelný pro platbu záloh i zúčtovacích faktur. Pro každou platbu je třeba vystavit samostatný příkaz, což je spojeno s časovou náročností i vyššími bankovními poplatky. Zadejte platební příkaz vždy před datem splatnosti zálohy nebo zúčtovací faktury. Vždy je nutné vyplnit všechny symboly identifikující platbu: číslo bankovního účtu příjemce* variabilní symbol* částku* Poštovní poukázka úhrada pravidelných plateb poštovní poukázkou (složenkou) je sice možná, ale nepříliš výhodná. Musíte sami hlídat datum splatnosti a při každé platbě vypisovat všechny údaje. Za tento způsob úhrady zaplatíte manipulační poplatek. Poštovní poukázku typu A podejte vždy před datem splatnosti zálohy nebo zúčtovací faktury. Je nezbytné vyplnit všechny symboly identifikující platbu: číslo bankovního účtu příjemce* variabilní symbol* částku* * uvedeno na platebním kalendáři nebo faktuře Skladba ceny elektřiny a způsob placení

15 Platby za elektřinu zasílejte na některý z následujících účtů: Česká spořitelna /0800 ČSOB /0300 Komerční banka /0100 Možností vybrat si ze tří účtů šetříme vaše náklady na poplatky spojené s převodem peněz mezi bankami. Elektronická faktura nový způsob komunikace se zákazníkem Elektronická faktura představuje další možnost, jak pohodlně a rychle komunikovat se Skupinou ČEZ. Zálohovou či zúčtovací fakturu teď můžete získat i v elektronické podobě ve formátu PDF. Tato faktura plně nahrazuje klasické papírové faktury a slouží tedy i jako standardní daňový doklad. Vystavené elektronické faktury jsou podepsány kvalifikovaným certifikátem. Tím je zamezeno jejich zneužití. Máte-li o elektronickou fakturaci zájem, zažádejte o ni prostřednictvím Zákaznické linky nebo internetové Virtuální obchodní kanceláře.

16 CO DĚLAT KDYŽ V této sekci vám chceme poskytnout užitečný návod, jak efektivně vyřizovat nejčastější požadavky související s dodávkou elektřiny. Předtím, než nás budete kontaktovat, si prosím připravte alespoň jeden z následujících údajů, abychom mohli snadno určit, ke kterému odběrnému místu se váš požadavek vztahuje: vaše zákaznické číslo najdete na smlouvě o dodávce elektřiny nebo na faktuře; číslo elektroměru (pokud se dotaz týká elektroměru) najdete na faktuře; variabilní symbol (vztahuje-li se dotaz k výši platby, spotřeby nebo výši zálohy) najdete na faktuře nebo platebním kalendáři. Na předkládaných dokladech a žádostech, prosím, uvádějte své kontaktní údaje, zejména telefonní číslo nebo , abychom se s vámi mohli v případě potřeby spojit. Veškeré formuláře potřebné pro vyřízení vašich požadavků jsou k dispozici ke stažení na V případě, že udělujete třetí osobě plnou moc pro jednání se Skupinou ČEZ ve věci zahájení nebo ukončení smlouvy na dodávku elektřiny, je třeba, aby váš podpis na plné moci byl úředně ověřen. Potřebuji připojit nové odběrné místo Pokud jde o místo, které zatím nebylo k distribuční soustavě připojeno, nebo je odpojeno více než 24 měsíců (platí pro domácnosti), resp. 12 měsíců (platí pro podnikatele), je nutné zažádat o připojení odběrného místa. Poskytovatel distribučních služeb ČEZ Distribuce, a. s.,* pak do 30 dnů (v případě, že je nutno provést měření zatížení stávajícího distribučního rozvodu, pak do 60 dnů) zašle Stanovisko k žádosti o připojení s podmínkami a doklady, které je třeba splnit a předložit před zahájením odběru elektřiny. Budete potřebovat následující doklady a formuláře: občanský průkaz, v případě zastupování jiné osoby i úředně ověřenou plnou moc; vyplněnou Žádost o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí a další dokumenty uvedené na tomto formuláři CO DĚLAT KDYŽ

17 Potřebuji přihlásit nový odběr Splníte-li podmínky dané Stanoviskem k žádosti o připojení, můžete již přihlásit nový odběr a začít elektřinu odebírat. Vyberete-li si jako svého dodavatele ČEZ Prodej, s.r.o., postupujte následovně: připravte si občanský průkaz, v případě zastupování jinou osobou i úředně ověřenou plnou moc a doklady o splnění podmínek daných Stanoviskem k žádosti o připojení; požádejte o uzavření smlouvy na našich kontaktních místech, nebo nám zašlete vyplněný formulář Žádost Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí oprávněnému zákazníkovi a formulář Žádost Smlouva o připojení odběrného místa k síti nízkého napětí s potvrzením námi evidované firmy nebo s přiloženou revizní zprávou*. Jde-li o místo, kde byl odběr ukončen před méně než 24 měsíci (domácnosti) nebo 12 měsíci (podnikatelé), stačí požádat o uzavření smlouvy bez předchozího vyřízení žádosti o připojení. Odběrné místo musí být připraveno pro osazení elektroměru. Přišla mi upomínka, hrozí mi odpojení Jestliže jste již zaplatili upomínanou platbu, můžete prostřednictvím Zákaznické linky nebo Virtuální obchodní kanceláře zkontrolovat, zda byla daná platba připsána na náš účet. Pokud ano, nemusíte se znepokojovat. Pokud ne, zašlete nám, prosím, doklad o zaplacení dlužné částky faxem či em. Dokladem o zaplacení se rozumí buď ústřižek poštovní poukázky nebo výpis z účtu; nikoli však příkaz k úhradě nebo vytištěný doklad o zadání platby z počítače při použití internetového bankovnictví. Pokud jste upomínanou platbu ještě nezaplatili, urychleně tak prosím učiňte, a zašlete nám doklad o provedení platby. Byl jsem odpojen, a chci opět připojit V případě, že bylo odběrné místo zákazníka odpojeno pro neplacení, a zákazník chce opět připojit, je nutné nejprve zaplatit pohledávky za všechna odběrná místa zákazníka, uhradit připojovací poplatek, a předložit doklady o těchto platbách.

18 Rád bych změnil sazbu, produkt, produktovou řadu Při změně sazby (produktu, produktové řady) rozlišujeme, zda požadujete změnu sazby stejné kategorie, zda chcete změnit jednotarifní sazbu (produkt) na dvoutarifní či obráceně, a zda je přitom nutné změnit hodnotu rezervovaného příkonu (jističe). Při změně distribuční sazby stejné kategorie (např. D 01d na D 02d; produkt silové elektřiny D Standard se nemění) nahlaste požadavek včetně identifikačních údajů a aktuálního stavu elektroměru na některém z kontaktních míst, nebo nám zašlete vyplněnou Žádost Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí oprávněnému zákazníkovi. Pro zavedení dvoutarifního produktu bez navýšení jmenovité hodnoty jističe (uvádí se v ampérech), nebo při instalaci spotřebiče s příkonem do 5 kw je nejprve třeba zajistit úpravy elektroinstalace. V případech, kdy při změně sazby osazujete spotřebič s odběrem větším než 5 kw, je třeba postupovat jako u nového odběru. V případech, kdy nový spotřebič (např. bojler) má odběr menší než 5 kw, stačí požádat o uzavření smlouvy na našich kontaktních místech, nebo nám zaslat vyplněný formulář Žádost Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí a Žádost Smlouva o připojení odběrného místa k síti nízkého napětí, a doložit revizní zprávu odběrného zařízení. Tuto revizní zprávu je možné nahradit potvrzením námi evidované elektroinstalační firmy, že elektroinstalace je v pořádku, a umožňuje zavedení dvoutarifního produktu* (osazení dvoutarifního elektroměru). Stejným způsobem můžete vyřídit i přechod z dvoutarifního na jednotarifní produkt. Při navýšení jmenovité hodnoty jističe (ať již samostatně nebo v souvislosti se změnou z jednotarifního na dvoutarifní produkt/sazbu) postupujeme stejným způsobem jako při připojení nového odběrného místa. Chci změnit četnost nebo výši záloh Zavolejte na Zákaznickou linku, napište či zadejte požadavek prostřednictvím Virtuální obchodní kanceláře na CO DĚLAT KDYŽ

19 Potřebuji převést odběr elektřiny na jiného odběratele K přepisu odběrného místa dochází nejčastěji při stěhování, nebo při úmrtí zákazníka. Je vhodné, aby potřebné doklady byly doručeny společně. Původní zákazník nebo jeho zástupce bude potřebovat: občanský průkaz, v případě zastupování jinou osobou i úředně ověřenou plnou moc; formulář Výpověď smlouvy (včetně čísla elektroměru a stavu ke dni výpovědi); úmrtní list v případě úmrtí původního zákazníka. Nový zákazník postupuje takto: předkládá občanský průkaz, v případě zastupování jinou osobou i úředně ověřenou plnou moc; požádá o uzavření smlouvy na našich kontaktních místech, nebo nám zašle vyplněný formulář Žádost Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí oprávněnému zákazníkovi a formulář Žádost Smlouva o připojení odběrného místa k síti nízkého napětí*. Výpověď smlouvy původního zákazníka by měla být podána nejlépe současně s doklady k uzavření smlouvy s novým zákazníkem. Řeší-li nový zákazník přepis osobně na některém z našich kontaktních míst, není přítomnost původního zákazníka nutná stačí, aby Výpověď smlouvy byla původním zákazníkem podepsána a byla předložena jeho úředně ověřená plná moc. (V případě úmrtí původního zákazníka nahrazuje podpis úmrtní list.) Pokud bude Výpověď smlouvy dodána samostatně, a nebude uvedeno jméno budoucího zákazníka, bude odběrné místo a měřicí zařízení v něm odpojeno. Chci ukončit odběr elektřiny Budete potřebovat následující doklady a formuláře: občanský průkaz, v případě zastupování jinou osobou i úředně ověřenou plnou moc; vyplněnou Výpověď smlouvy; v případě úmrtí zákazníka úmrtní list; při vracení přeplatku je nutné doložit výsledky dědického řízení.

20 Časté otázky Jak mi rozúčtujete spotřebu elektřiny při změně ceny? Pevná cena elektřiny a měsíční plat za příkon vám budou rozúčtovány rovnoměrně, tedy jako násobek měsíční částky a počtu měsíců, popř. jejich částí. Spotřeba elektřiny v MWh je v daném odběrném místě rozdělena do jednotlivých dní a měsíců na základě takzvaného Typového diagramu dodávky (TDD), což je průměrný průběh spotřeby v jednotlivé distribuční sazbě vytvořený na základě skutečně prováděných měření u velkého množství zákazníků. Platí tedy, že spotřeba v sazbě D02d je rozpočítávána jinak, než v sazbě D45d. Příklad pro sazbu D45d můžete vidět na následujícím grafu. měsíc podíl na roční spotřebě (%) Na základě takto rozdělené spotřeby je pak v jednotlivých obdobích provedeno ocenění dle příslušného ceníku. Příklad: Zákazník má přiznánu distribuční sazbu D45d, produkt D Přímotop a jistič 3 25A. Jeho roční spotřeba ve VT je 0,6 MWh a v NT 14,4 MWh. Byl-li odečet proveden , pak pro následující vyúčtování budou stálé platby účtovány 3 v cenách roku 2006 a 9 v cenách roku U spotřeby pak není použit tento způsob, tedy vydělení 12 a násobení příslušným počtem měsíců, ale je využit příslušný Typový diagram dodávky. Ten stanovuje, že spotřeba za říjen až prosinec činí 30,65 % a spotřeba od ledna do září následujícího roku 69,35 % roční spotřeby. Z toho vyplývá, že 0,184 MWh z NT a 4,41 MWh z VT zákazník zaplatí dle ceníku pro rok 2006, zbytek dle ceníku CO DĚLAT KDYŽ

21 V případě, že dochází ke změně cen (zpravidla od 1. 1.), můžete využít možnosti samoodečtu za účelem upřesnění Vaší spotřeby. Přejete-li si nahlásit nám samoodečet ke konci roku (za účelem vystavení mimořádného zúčtování), je vhodné odečíst údaj na elektroměru do a nahlásit nám jej do Stav elektroměru nám můžete předat prostřednictvím libovolného komunikačního kanálu Skupiny ČEZ, nejvhodnější je zavolat na Zákaznickou linku nebo zadat samoodečet prostřednictvím Virtuální obchodní kanceláře. Dříve jsem měl 12 záloh, proč je nyní nastaveno 11? Pokud platíte měsíční zálohy, je dvanáctá záloha již součástí zúčtovací faktury. Zaplatíte tedy 11 záloh a jednou ročně pak doplatek, popřípadě je vám vrácen přeplatek. Je moje sazba/produkt s ohledem na aktuální spotřebu optimální? V Zákaznických centrech, Obchodních kancelářích, u Smluvních partnerů Skupiny ČEZ či na Zákaznické lince vám rádi ověříme výhodnost aktuální sazby. Nastěhoval jsem se do bytu, který je již delší dobu odpojen, musím platit poplatek za zajištění rezervovaného příkonu? Po dobu 24 měsíců mají zákazníci z řad obyvatelstva zajištěnou rezervaci příkonu zdarma. Pokud byl byt odpojen méně než 24 měsíců a nepožadujete navýšení hodnoty hlavního jističe (zvýšení příkonu), poplatek tedy neplatíte. Pro zákazníky z řad podnikatelů platí stejné pravidlo, avšak lhůta je stanovena na 12 měsíců. * Platí v případě, že se odběrné místo nachází na distribučním území Skupiny ČEZ. Je-li Vaše odběrné místo na distribučním území jiného distributora, informujte se, prosím, o způsobu vyřízení vašeho požadavku na našich kontaktních místech. Upozornění: Výše uvedené postupy jsou platné k Po tomto termínu si vyhrazujeme právo provést změny, o kterých budeme zákazníky informovat na nebo na našich kontaktních místech.

22 přeskočte na zelenou zelená energie Zelená energie je speciální produkt pro zákazníky Skupiny ČEZ, kteří chtějí vyjádřit svou odpovědnost k životnímu prostředí a podpořit prospěšné ekologické aktivity. V rámci tohoto produktu vám poskytneme elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů z vody, větru, slunce nebo biomasy. Cena Zelené energie je přitom jen symbolická k běžné ceně elektřiny podle vámi odebíraného produktu připlatíte jen 10 haléřů za kilowatthodinu (bez DPH). Takto shromážděné prostředky slouží k financování neziskových a všeobecně prospěšných projektů v oblasti výzkumu, vzdělávání a užití energie z obnovitelných zdrojů. O rozdělení prostředků rozhoduje nezávislý poradní orgán Rada Zelené energie, který první zelené desetníky rozdá na začátku roku Zelená energie

23 Jak odebírat Zelenou energii Zelenou energii můžete začít odebírat, ať je váš stávající produkt jakýkoliv. Jednoduše ho rozšíříte o produkt Zelená energie, který se liší pouze navýšením o 0,10 Kč (bez DPH) za kwh, tedy o 100 Kč/MWh. Stálých poplatků, ani dalších případných plateb se tato změna nijak nedotkne. Příklad: Běžná domácnost v panelovém domě se spotřebou kolem 1000 kwh ročně, která se rozhodne pro Zelenou energii, podpoří vznik nových obnovitelných zdrojů necelými devíti korunami (bez DPH) měsíčně. Zelená energie se k vám dostává stejnou distribuční sítí jako běžná elektřina. Proto její vyrobené a prodané množství pečlivě evidujeme. Můžeme vám proto poskytnout maximální garanci, že námi dodané množství Zelené energie bylo skutečně vyrobeno z obnovitelných zdrojů. Objednání Zelenou energii si lze velmi jednoduše objednat na Zákaznické lince, prostřednictvím nebo osobně na našich kontaktních místech. Pak stačí jen podepsat dodatek kupní smlouvy a stanete se zákazníkem Zelené energie. Jako malou pozornost obdržíte samolepku s logem Zelené energie, kterou můžete označit svou domácnost, elektroměr nebo třeba poštovní schránku, a veřejně tak deklarovat svůj postoj k ekologii. Symbolickým darem je živý stromeček, který Skupina ČEZ vysadí za každého odběratele v Lese Zelené energie. V roce 2006 již bylo takto zasazeno 961 stromečků. Vývoj počtu zákazníků Zelené energie v roce čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí

24 Jak snížit náklady na elektřinu? Nákup spotřebičů Při výběru nových spotřebičů si všímejte jejich energetické náročnosti. V orientaci vám pomohou tzv. energetické štítky, které dělí spotřebiče do tříd A až G, od nejúspornějších po nejméně úsporné. U spotřebičů, které jsou velkou část dne v klidovém (stand-by) režimu, se informujte i na spotřebu v tomto stavu. Vytápění Každý stupeň teploty v místnosti dolů může znamenat úsporu až 6 % energie. V topné sezóně větrejte krátce a intenzivně (3 až 4 za den na min.). Teplotu v jednotlivých místnostech regulujte pomocí termostatických ventilů. Ohřev vody Ohřívač umístěte co nejblíže místu spotřeby, aby se omezily ztráty energie v rozvodech. Nastavte teplotu ohřevu v zásobníku bojleru na C. Pořiďte si myčku na nádobí, která je jednoznačně úspornějším řešením ve srovnání s ručním mytím. Méně zašpiněné nádobí v ní přitom lze mýt již při teplotě 40 C. Sprchování ušetří nejen energii, ale i vodu ve srovnání s koupáním jí spotřebujete až třikrát méně Jak snížit náklady na elektřinu?

25 Vaření Máte-li elektrický sporák, vypínejte plotýnky 10 minut před koncem vaření a pokrm dodělejte s využitím zbytkového tepla. Při koupi nového sporáku si raději vyberte sklokeramickou varnou desku, která má vyšší účinnost při nižší spotřebě energie. Při častějším pečení si pořiďte horkovzdušnou troubu, která umožní rovnoměrnější pečení při nižší teplotě ušetří až 40 % energie. Lednička Lednička patří na chladnější místo, s každým stupněm navíc nad 20 C vzroste její spotřeba o cca 6 %. Ideální teploty dostačující k uchování potravin jsou u ledničky + 5 C, u mrazničky -18 C. Nižší teplota znamená vyšší spotřebu. Při nákupu nové ledničky se vyplatí investovat do té s energetickou třídou A. Stojí sice více než lednička třídy B, ale rozdíl se vám vrátí díky nižší spotřebě. Pokud máte ledničku starší deseti let, vážně uvažujte o pořízení nové. Praní S kvalitním pracím práškem můžete prát při nižší teplotě ušetříte energii nutnou k ohřevu vody. Vyvářku a předpírku používejte jen, když je to opravdu nutné tyto programy jsou energeticky náročné. Využívejte plnou kapacitu pračky. Osvětlení Používejte zářivky a tzv. úsporné žárovky. Ve srovnání s klasickými žárovkami uspoří až 80 % elektřiny při stejné hladině osvětlení. Pro noční orientaci v bytě použijte tzv. světlušky, tlumená světla s nízkou spotřebou. Volte světlé barvy stěn interiéru a dalšího vybavení. Lépe odrážejí světlo a snižují tak nároky na osvětlení.

26 Další spotřebiče Televize, audio sestava nebo DVD přehrávač mohou být pěknými žrouty energie, i když je zrovna nepoužíváte. Spotřebovávají elektřinu i v klidovém (stand-by) režimu pokud to jde, raději je úplně vypínejte hlavním vypínačem. Jak ušetřit výběrem správného produktu Ušetřit na platbách za elektřinu lze nejen snižováním její spotřeby, ale také správným výběrem produktu. V nabídce Skupiny ČEZ jich existuje řada a každý z nich je vhodný pro jiný typ využití elektřiny v domácnosti. Při výběru produktu berte v úvahu zejména obvyklou výši spotřeby. Je-li malá, je pro vaši domácnost vhodný některý z produktů s nižší stálou měsíční platbou. U těchto produktů však musíte počítat s vyšší cenou za spotřebované kilowatthodiny. Pro domácnosti s vyšší spotřebou elektřiny bývá proto vhodnější produkt s vyšší stálou platbou, který však nabízí nižší cenu za spotřebovanou elektřinu. Výběr produktu můžete konzultovat s pracovníky Zákaznické linky, kteří mají záznamy o výši vaší spotřeby, a mohou vám s výběrem kvalifikovaně pomoci. S nimi také můžete konzultovat, zda hodnota vašeho hlavního jističe odpovídá vašim potřebám. Použitím nižšího jističe můžete snížit pravidelnou platbu za distribuci elektřiny a ušetřit Jak snížit náklady na elektřinu?

27 Jsme s Vámi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu!

28 Zákaznické služby a kontaktní místa Zákaznická linka Telefonická Zákaznická linka je pro zákazníky Skupiny ČEZ tou nejrychlejší cestou, jak řešit dotazy či požadavky spojené s odběrem elektřiny. Na této lince vám školení operátoři a operátorky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pomohou vyřídit: všechny požadavky týkající se smluvního vztahu, zejména: změny smluvních a kontaktních údajů změny sazby změnu zákazníka na odběrném místě nový odběr (uzavření smlouvy o dodávce) veškeré záležitosti týkající se fakturace elektřiny a plateb veškeré záležitosti týkající se pohledávek požadavky na distributora ČEZ Distribuce, a. s.: požadavky na připojení nového OM k distribuční soustavě (žádost, smlouva o připojení) informace o provozu systému HDO informace o odstávkách distribuční soustavy požadavky na práci na distribuční soustavě přeložky distribuční soustavy, izolace vedení ostatní distribuční požadavky (požadavky na odstávky, ořez stromoví). Linka pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Tato linka je určena pouze pro hlášení poruch distribuční sítě Zákaznické služby a kontaktní místa

29 Virtuální obchodní kancelář Virtuální obchodní kancelář je internetová aplikace, která vám umožní pohodlně získávat osobní informace a řešit požadavky související s odběrem elektřiny. Tak jako již nemusíte chodit do banky a můžete svůj účet spravovat prostřednictvím internetového bankovnictví, stejně tak můžete nyní komunikovat s námi. Díky nepřetržitému přístupu k vašim datům služba Virtuální obchodní kancelář šetří váš čas a umožňuje stálou kontrolu. Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny heslem. Co nabízí Virtuální obchodní kancelář Přehled o fakturách Virtuální obchodní kancelář umožňuje zobrazit přehledný výpis uhrazených i neuhrazených faktur. Tuto praktickou informaci o stavu nesplacených plateb za elektřinu oceníte, zejména pokud máte více odběrných míst. Lze rovněž vyhledat konkrétní fakturu podle částky, splatnosti apod. Přehled o všech odběrných místech pro jednotlivá odběrná místa můžete sledovat řadu údajů, jako jsou jejich technické charakteristiky (velikost hlavního jističe a počet fází), zvolený produkt a distribuční sazba, předpokládaná roční spotřeba nebo termíny odečtů. On-line řešení požadavků prostřednictvím aplikace můžete nahlásit samoodečet elektřiny, změnit zasílací adresu, způsob platby, bankovní spojení, nebo výši a frekvenci záloh za elektřinu. Tyto změny jsou provedeny okamžitě. V případě zadání požadavku, který vyžaduje delší zpracování, můžete v aplikaci sledovat průběh jeho řešení, a případně jej dále upravovat. Kompletní přehled možností Virtuální obchodní kanceláře naleznete na bližší informace vám poskytneme na Zákaznické lince nebo na u Máte-li o tuto bezplatnou službu zájem, zaregistrujte se na adrese odkaz: virtuální obchodní kancelář/registrace/nový uživatel. Poštou pak do vlastních rukou obdržíte zásilku s přihlašovacím jménem a heslem.

30 Kontaktní místa Zákaznická centra Hradec Králové Riegrovo nám Hradec Králové Karlovy Vary Jateční Karlovy Vary Liberec Mrštíkova Liberec Olomouc Jeremenkova 1211/40B Olomouc Ostrava Nádražní Ostrava Pardubice Arnošta z Pardubic Pardubice Plzeň E CENTRUM, Guldenerova Plzeň Ústí nad Labem Panská Ústí nad Labem provozní doba po a st 8 17 út a čt 8 14 pá 8 11 Praha Vinohradská 325/ Praha 2 provozní doba po a st 9 18 út a čt 9 15 pá 9 12 Obchodní kanceláře najdete v následujících městech: Bruntál, Česká Lípa, Česká Třebová, Děčín, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Cheb, Chomutov, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Mladá Boleslav, Nový Jičín, Opava, Šumperk, Teplice, Trutnov, Valašské Meziříčí. provozní doba po a st 8 17 út a čt 8 14 pá 8 11 Smluvní partneři prostřednictvím Smluvních partnerů můžete řešit některé vybrané požadavky. Smluvní partneři vám také pomohou vyplnit žádosti a formuláře, zodpoví vaše dotazy, doporučí vám vhodnou sazbu a další. Adresy a provozní doby Smluvních partnerů najdete na nebo volejte Zákaznickou linku. liberec kar lovy vary ústí nad labem praha hradec králové pardubice plzeň ostrava olomouc Zákaznická centra Obchodní kanceláře Smluvní partneři Zákaznické služby a kontaktní místa

31 skupina ČEZ

32 Důležité kontakty Zákaznická linka Linka pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s hodin denně, 7 dní v týdnu hodin denně, 7 dní v týdnu Fax Internet Zasílací adresa ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. Guldenerova 2577/ Plzeň

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ

Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ ddk 025875463-0001 Lst: 2011 Str: 4022 Dok:704 (DocID: 000097597171-pb0 ZasID: 000097597172-arcd1 zak: 0013308598)[faktura T: L0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 025875462 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA

Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy PRODUKTY A SLUŽBY RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA 2 VÍTE, ŽE ÚČTY ZA PLYN TEĎ MŮŽETE ŘEŠIT Z DOMOVA? Kvůli většině Vašich přání a požadavků spojených s odběrem zemního

Více

RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE

RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE 2 VÍTE, ŽE ÚČTY ZA ENERGIE MŮŽETE JEDNODUŠE OVLÁDAT Z POHODLÍ DOMOVA? Pro většinu Vašich přání a požadavků spojených s odběrem zemního plynu a elektřiny

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce SKUPINA ČEZ obsah Rádi vám vše osvětlíme 5 co vše je potřeba, když chci odebírat elektřinu? 6 co dělat, když už elektřinu odebírám? 8 jak platit

Více

Proč se nebát převést elektřinu a plyn

Proč se nebát převést elektřinu a plyn Proč se nebát převést elektřinu a plyn Přečtěte si následující důvody, proč se nebát změnit dodavatele elektřiny nebo plynu. Přijdete na to, že je to úplná hračka a nepodstupujete žádné riziko. Navíc výrazně

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti POSVIŤTE SI NA ÚSPORY Jak ušetřit elektřinu v domácnosti JAK UŠETŘIT V DOMÁCNOSTI ELEKTŘINU Co je cílem semináře přinést důležité a praktické informace a tipy, které vám pomohou v domácnosti s elektřinou

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

.lik?7. 19300,05 0,00

.lik?7. 19300,05 0,00 variabilní symbol 7898851035 čísío smlouvy zákaznické číslo 789885 Z140571819 DODAVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 11050083394 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ:

Více

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY variabilní symbol 7898852015 FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY čísio smlouvy zákaznické číslo 789885 2140571819 daňový doklad č. 11050024793 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem

Více

Praktické informace, tipy a rady v kostce zábava, kreslení a informace pro nejmenší čtenáře

Praktické informace, tipy a rady v kostce zábava, kreslení a informace pro nejmenší čtenáře OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce + Oranžový průvodce pro děti zábava, kreslení a informace pro nejmenší čtenáře SKUPINA ČEZ obsah Rádi vám vše osvětlíme 5 co dělat, když odebírám

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

ELEKTRONICKÁ FAKTURA. návod k použití služby elektronické fakturace SKUPINA ČEZ

ELEKTRONICKÁ FAKTURA. návod k použití služby elektronické fakturace SKUPINA ČEZ ELEKTRONICKÁ FAKTURA návod k použití služby elektronické fakturace SKUPINA ČEZ Vážení zákazníci, v tomto dokumentu vám předkládáme návod, jak používat službu Elektronická faktura. Jedná se o jednu z forem

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR

FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR návod k použití služby elektronické fakturace SKUPINA ČEZ Vážení zákazníci, v tomto dokumentu vám předkládáme návod, jak používat službu Fakturační datový soubor. Jedná se o jednu

Více

1. Úvod do deregulace trhu. 1.1. Základní pojmy

1. Úvod do deregulace trhu. 1.1. Základní pojmy Pokyny k realizaci změny dodavatele pro externí obchodníky EPET Tento materiál slouží k lepší orientaci externích prodejců elektřiny a plynu, kteří spolupracují s EP ENERGY TRADING, a.s. (dále EPET). Zabývá

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ Tato situace nastává v případě, že provozované odběrné plynové zařízení bylo odpojeno

Více

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu Číslo smlouvy Pro odběrné místo Ulice č. popisné/parc. č. orientační patro

Více

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC Optimum Energy, s.r.o. Radlická 520/117, 150 00 Praha 5 e-mail: obchod@optimumenergy.eu PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC Město, 00.11.2222 1 OPTIMUM ENERGY 2 Optimum Energy, s.r.o. Společnost

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/017/8 Číslo aukce: 2 Datum burzovního shromáždění: 26.9.2013

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/017/8 Číslo aukce: 2 Datum burzovního shromáždění: 26.9.2013 ZÁVĚRKOVÝ LIST Závěrkový list burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze PROFIT,, IČ: 29398762 Dodavatel Obchodní jméno: CENTROPOL ENERGY, a.s. Sídlo: Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o.

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. ÚVOD Bez elektrické energie si dnes nedovedeme představit žádný provoz či objekt. Týká

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/05/13/001/7 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 23.5.2013

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/05/13/001/7 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 23.5.2013 ZÁVĚRKOVÝ LIST Závěrkový list burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze PROFIT,, IČ: 293 98 762 Dodavatel Obchodní jméno: CENTROPOL ENERGY, a.s. Sídlo: Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem

Více

Neuhrazená vyúčtování Datum splatnosti Vyúčtováno Uhrazeno Zbývá k úhradě Vyúčtování VS: 0641887264 28.05.2015 9 107,46 0,00 9 107,46

Neuhrazená vyúčtování Datum splatnosti Vyúčtováno Uhrazeno Zbývá k úhradě Vyúčtování VS: 0641887264 28.05.2015 9 107,46 0,00 9 107,46 O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322 Vyúčtování číslo: 0648893213 Zúčtovací období: 01.06.2015-30.06.2015 Referenční

Více

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Jak bude organizován slovenský trh Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Předmět trhu s elektřinou Dodávka elektřiny mezi účastníky trhu Regulovaný přístup k přenosové a distribučním

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25 Ceník u feelecoenergy@fosfa.cz zákaznická linka: 519 306 300 www.feelecoenergy.cz STANDARD (ceník u) cena za Kč/MWh měsíční poplatek VAŘENÍ s roční spotřebou do 1,89 MWh 861 OHŘEV VODY s roční spotřebou

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

ZÁKAZNICKÝ KODEX SKUPINY ČEZ

ZÁKAZNICKÝ KODEX SKUPINY ČEZ ZÁKAZNICKÝ KODEX SKUPINY ČEZ OBSAH Vážení zákazníci, Úvod 3 JSME VÁM MAXIMÁLNĚ DOSTUPNÍ 4 VAŠE POŽADAVKY VYŘÍDÍTE RYCHLE A JEDNODUŠE 6 INFORMUJEME VÁS SROZUMITELNĚ O VŠEM DŮLEŽITÉM 8 SNAŽÍME SE VYJÍT MAXIMÁLNĚ

Více

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění ǀ 1 Adresa: Současný stav vytápění a ohřevu vody Vytápěná bytová plocha Průměrná spotřeba tepla na vytápění v předchozím období Průměrná spotřeba tepla na ohřev

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/11/12/002/4 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 9.11.2012

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/11/12/002/4 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 9.11.2012 ZÁVĚRKOVÝ LIST Závěrkový list burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze PROFIT,, IČ: 293 98 762 Dodavatel Obchodní jméno: Pragoplyn, a.s. Sídlo: Jungmanova 36/31, 11000 Praha 1 - Nové Město

Více

PŘEHLEDOVÝ CENÍK ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PŘEHLEDOVÝ CENÍK ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PŘEHLEDOVÝ CENÍK ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRO RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY, OSTATNÍ BUDOVY www.bepc.cz 1 CENÍK PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRO RODINNÉ DOMY (ceny uvedeny v Kč

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina. od 1. 3. 2011

Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina. od 1. 3. 2011 Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina od 1. 3. 2011 NETTING zápočet vzájemných pohledávek a závazků Aplikace nettingu se bude týkat těchto vypořádání: denní platby za odchylky, regulační energii

Více

Struktura a porovnání cen elektřiny. Structure and Comparison of Electricity Prices

Struktura a porovnání cen elektřiny. Structure and Comparison of Electricity Prices ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Struktura a porovnání cen elektřiny Structure and Comparison of Electricity Prices Bakalářská práce

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 3 únor 2012 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výšefinančního zajištění... Chyba! Záložka není definována.

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

SVĚT PLNÝ ENERGIE 1 PROFIL SPOLEČNOSTI LUMIUS. Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie.

SVĚT PLNÝ ENERGIE 1 PROFIL SPOLEČNOSTI LUMIUS. Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie. PROFIL SPOLEČNOSTI SVĚT PLNÝ ENERGIE Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie. Ve světě, který se zdá být stále složitější, náročnější, méně srozumitelný. Chceme být našim klientům partnerem,

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

Energetický management na Vašem objektu

Energetický management na Vašem objektu Energetický management na Vašem objektu Úkolem Energetického managementu je dosažení optimalizace provozu budov a areálu s dosažením co nejnižších nákladů na energie v souladu s platným energetickým zákonem

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

1. Základní údaje. 2. Popis služby. Dodavatel. Alfa World s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, Praha 3,PSČ 130 00 IČ: 28434463 (dále jen "dodavatel")

1. Základní údaje. 2. Popis služby. Dodavatel. Alfa World s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, Praha 3,PSČ 130 00 IČ: 28434463 (dále jen dodavatel) 1. Základní údaje Dodavatel Alfa World s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, Praha 3,PSČ 130 00 IČ: 28434463 (dále jen "dodavatel") Provozovna Opavská 46, 312 00 Plzeň Provozní doba: na telefonické objednání:

Více

ADVIA Office Centre 24

ADVIA Office Centre 24 ADVIA Office Centre 24 Na Poříčí 1071/17 110 00 Praha 1 tel.: +420 777 857 758 ADVIA Office Centre Sídlo pro Vaši společnost Pod Altánem 9/105 Praha 10 Strašnice PSČ 100 00 ADVIA GROUP s.r.o. IČO 66 24

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Ceny elektřiny: Nejlevnější a nejdražší nabídku dělí 10 %

Ceny elektřiny: Nejlevnější a nejdražší nabídku dělí 10 % Ceny elektřiny: Nejlevnější a nejdražší nabídku dělí 10 % Vyplatí se změna dodavatele elektřiny? Reklamní kampaně dodavatelů energií slibují úspory v řádu tisíců korun. Realita však může být v mnoha domácnostech

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY KIMM INVEST s.r.o. Pekařská 601/8, Praha 5, Jinonice, PSČ 155 00 OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY pro lokální distribuční soustavu TP HOŘÁTEV platné od 1. 3. 2012 OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 II.

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie - 1 - 1. Předmět úpravy 1.1. OTE, a.s., se sídlem na adrese,, IČ 26463318 (dále jen OTE ) vykonává činnosti operátora trhu podle

Více

V případě potřeby nás kontaktujte na bezplatné Lince pro zákazníky veřejné správy 800 111 777 nebo * 77 z O2 mobilního telefonu.

V případě potřeby nás kontaktujte na bezplatné Lince pro zákazníky veřejné správy 800 111 777 nebo * 77 z O2 mobilního telefonu. O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322 Vyúčtování číslo: 0645385754 Zúčtovací období: 01.05.2015-31.05.2015 Referenční

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Čl. 1 Předmět služby Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (dále jen SIPO) obstarává Česká pošta, s.p., (dále jen ČP) pro právnické a další osoby

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 8/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více