25D D-254 (VPS/PDC) 25D D-454 (VPS/PDC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)"

Transkript

1 Návod k použití videorekordér 25D D-254 (VPS/PDC) 25D D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování vysílání televizních programů, videokazet, filmů či jiných materiálů chráněných autorským zákonem může být porušením příslušných zákonů o autorských právech. Nejsme zodpovědni za neoprávněné kopírování, užívání či jiné činy, které zasahují do práv majitele autorských práv. POZNÁMKA K RECYKLACI Obalové materiály tohoto výrobku jsou recyklovatelné a dají se znovu použít. Zbavujte se prosím jakýchkoliv materiálů v souladu s místními vyhláškou o recyklaci. Baterie byste neměli nikdy vyhazovat či spalovat, ale zbavovat se jich v souladu s místní vyhláškou o chemickém odpadu. V zadní části tohoto přístroje je vyznačeno sériové číslo. Poznačte si prosím číslo modelu a sériové číslo pro budoucí potřebu. Číslo modelu: Sériové číslo: Umístění Neumísťujte tento videorekordér přímo nad Váš televizor nebo pod něj. Zajistěte, aby mezi videorekordérem a televizorem bylo alespoň 20 cm a aby vzduch mohl volně proudit větracími otvory videorekordéru. Bezpečnostní opatření POZOR: VYSOKÉ NAPĚTÍ UVNITŘ. POZOR: ABYSTE ZABRÁNILI OHNI NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ČI VLHKOSTI. Vlastnosti Automatické funkce Obrazovkové menu Automatické opakované přehrávání Volba obrazu One Touch Recording (nahrávání jedním dotykem) Rodičovský zámek Auto Return Časové nahrávání Automatické čistění hlav Přehrávání NTSC Automatické nastavení hodin (25D-254/25D-454) VPS/PDC (25D-254/25D-454) Rychlovyhledávání (25D-450/25D-454) Indexové/časové vyhledávání (25D-450/25D-454) Pomalý posun (25D-450/25D-454) Možnost změny videosystému <MESECAM/PAL> PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Důležité V tomto videorekordéru používejte pouze kazety značené VHS. Zdroj Hlavní zdroj je zapojen, je-li zástrčka napájecího kabelu vložena do zásuvky střídavého proudu 230 V, 50 Hz. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka FUNCTION na zařízení (na displeji se rozsvítí kontrolka PWR ). Pozor na vlhko V přístroji se může vysrážet vlhkost, je-li přístroj přenesen z chladna do tepla, po vytopení chladné místnosti či v podmínkách s vysokou vlhkostí. Nepoužívejte přístroj minimálně 2 hodiny, dokud vevnitř nevyschne. Upozornění Abyste zabránili ohni nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti. POZOR: VNITŘEK PŘÍSTROJE POD PROUDEM. NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ ŠROUBKY. Vytištěno v Číně Výstraha Nepokoušejte se přístroj otevírat. Uevnitř nejsou žádn é části, které byste mohli opravit. Svěřte veškeré opravy kvalifikovaným opravářům. Štěrbiny a otvory ve skříňce přístroje, na bocích a dnu jsou určeny k ventilaci. Aby se zajistil bezproblémový chod přístroje a chránil se před přehrátím, nesmí být tyto otvory ucpány a zakryty. Neinstalujte přístroj do uzavřených skříní, např. knihoven, pokud není zajištěno dostatečné větrání. Nepřibližujte přístroj k radiátorům a jiným zdrojům tepla. Nepoužívejte jej v blízkosti silných magnetických polí. Do videorekordéru nevsunujte štěrbinami či otvory přístroje žádné předměty, neboť by se mohly setkat se součástmi pod proudem, což by mohlo způsobit požár, nebo úraz proudem. Za žádných okolností nelijte na tento přístroj tekutiny. Je-li na přístroj vylita tekutina a vnikne-li dovnitř, obraťte se pro radu na kvalifikovaného opraváře. Přístroj používejte pouze v horizontální poloze. Předtím, než budete zacházet s přístrojem, ujistěte se, že nahrávání timerem (časovačem) je v poloze VYP. Tento přístroj je v režimu Stand-by, pokud je napájecí kabel zapojen. 0VMN03313 HC3C3ED * * * * *

2 AUTO RETURN ÚDRŽBA Čistění skříňky Přední panel a další vnější části videorekordéru čistěte jemným hadříkem lehce namočeným v teplé vodě. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla a alkohol. V blízkosti videorekordéru nerozstřikujte insekticidy. Podobné chemikálie mohou poškodit a odbarvit plochy jim vystavené. Automatické čistění hlav Kdykoliv do přístroje vkládáte či vyjímáte z něj kazetu, dochází k automatickému čistění hlav, které zajistí jasný obraz. Přehrávaný obraz může znejasnět či být přerušen, přestože přijímaný TV program je jasný. To neznamená, že byl nahraný program vymazán. Tento problém je způsoben nashromážděním špíny na videohlavě v důsledku dlouhého užívání, nebo používáním starých kazet či kazet z půjčovny. V takových případech je pro vyčistění hlav potřeba odborné znalosti a měl by být požádán nejbližší prodejce o radu. Čistěte hlavy pouze, objeví-li se problémy. Servis Pokud by přestal Váš videorekordér fungovat, nesnažte se odstranit problém sami. Uvnitř přístroje nejsou součástky, které by mohl uživatel sám opravit. Přístroj vypněte, odpojte napájecí kabel a svěřte opravu servisu. PAL/MESECAM Tento videorekordér může fungovat v systému MESECAM, pokud je nastaven v pozici MESECAM. (nahlédněte do oddílu Přehrávání.) Přehrávání kazet nahraných v systému SECAM na Středním východě je na tomto přístroji možné. Je-li na tomto přístroji přehrávána kazeta nahraná na zařízení SECAM-VHS nebo SECAM, objeví se černobílý obraz. Tento přístroj nelze používat ve Francii. Místo něj musí být použito zařízení se systémem SECAM. POPIS OVLÁDÁNÍ Přední panel PAUSE/STILL REC/OTR PLAY REW F.FWD FUNCTION EJECT TAPESPEED CHANNEL STOP AUTO RETURN 1. Oddíl pro kazetu 2. Tlačítko PAUSE/STILL (PAUZA, STATICKÝ OBRAZ) 3. Tlačítko PLAY (PŘEHRAJ) 4. Tlačítko REC/OTR (NAHRAJ) 5. Tlačítko F.FWD (RYCHLE DOPŘEDU) 6. Tlačítko AUTO RETURN (AUTO ZPĚT) 7. Tlačítko STOP (ZASTAV) 8. Tlačítko REW (PŘEVIŇ ZPĚT) 9. Tlačítka CHANNEL(o/p) (KANÁL) 10. Tlačítko TAPE SPEED (RYCHLOST POSUVU) 11. Digitální displej (viz. níže) 12. Tlačítko EJECT (VYSUŇ KAZETU) 13. Tlačítko FUNCTION (FUNKCE) Ukazatel STANDBY FUNCTION TAPE IN PARENTS LOCK REC 14. indikátor STANDBY (pohotovostního režimu) 15. indikátor FUNKCE 16. indikátor VLOŽENA KAZETA 17. indikátor (časovač) 18. indikátor REC (nahrávání) Zadní panel AV2(DECODER) 21 AV1(TV) 19. Napájecí kabel 20. Zásuvka AV2(DECODER) 21. Zásuvka AV1(TV) 22. Zásuvka RF OUT 23. Zásuvka antény (AERIAL) AERIAL RF OUT

3 Dálkový ovladač (Pouze 25D-450/ 25D-454) FUNCTION REW RECORD QUICK-FIND DISPLAY TIME PLAY STOP SEARCH 3 6 RESET SPEED INDEX CHANNEL SLOW TAPE COUNTER EJECT SYSTEM MEMORY F.FWD PAUSE/STILL (Pouze 25D-450/ 25D-454) Tlačítko FUNCTION (FUNKCE) 2. Tlačítko NUMBER (ČÍSLO) 3. Tlačítko 4. Tlačítko DISPLAY (DISPLEJ) 5. Tlačítko REW (ZPĚT) 6. Tlačítko STOP (ZASTAV) 7. Tlačítko RECORD (NAHRAJ) 8. Tlačítko QUICK-FIND (rychlé hledání) (Pouze 25D-450/25D-454) 9. Tlačítko TIME SEARCH (časové vyhledávání ) (Pouze 25D-450/25D-454) Tlačítko INDEX SEARCH (indexové vyhledávání) (Pouze 25D-450/25D-454) 10. Tlačítko PAUSE/STILL (PAUZA, STATICKÝ OBRAZ) 11. Tlačítko SPEED (RYCHLOST) 12. Tlačítko F.FWD (RYCHLE DOPŘEDU) 13. Tlačítko PLAY (PŘEHRAJ) 14. Tlačítko TAPE COUNTER RESET (VYNULOVÁNÍ POČITADLA) 15. Tlačítko TAPE COUNTER MEMORY (PAMĚŤ POČITADLA) 16. Tlačítko SLOW (POMALU) (Pouze 25D-450/25D-454) 17. Tlačítka (o/p) CHANNEL (KANÁL) 18. Tlačítko SYSTEM (SYSTÉM) 19. Tlačítko EJECT (VYSUNOUT KAZETU) 9 (Pouze 25D-450/ 25D-454) SPECIFIKACE Obecné specifikace Televizní systém: Videohlavy: 25D-250;25D D-450;25D-454 Specifikace elektro Výstupní úroveň video: 1Vp-p Výstupní impedance video: 75 Ω (nevyvážená) Výstupní úroveň audio: -6dBv Vstupní úroveň video: 0,5~2,0Vp-p Vstupní úroveň audio: -10dBv Poměr video S/N (STANDARD): 45dB Poměr audio S/N (STANDARD): 41dB Ostatní specifikace televizní standard PAL, SECAM B/G, SECAM D/K Rotační dvouhlavý spirálový snímací systém Rotační čtyřhlavý videosystém s dvojitým azimutem 12,65 m Šířka kazety: Rychlost posuvu SP: 23,39mm/sec. LP: 11,70mm/sec. Ladící kanály E2~E12 E21~E69 R1~R12 CATV Tento videorekordér je v souladu s frekvenčními rozsahy HYPER a OSCAR kabelové televize. RF konvertor: Vestavěný konverotor UHF Výstup konvertoru: UHF kanály 22 až 69 (regulovatelné) Zobrazení časovače(timeru): systém 24 hodin Provozní teplota: 5 C ~ 40 C Terminály AERIAL(anténa): koaxiál (samec) RF OUT: koaxiál(samice) AUDIO/VIDEO: 21 pin zásuvka scart X 2 Napětí: AC230V, 50Hz Spotřeba energie: 20 W Rozměry: Š 360mm V 92mm H 226mm Hmotnost: 2,4 kg (přibližně) Provedení a specifikace podléhají změnám bez upozornění. Vložení bateríí: Vložte dvě baterie R6 tak, aby se shodovala polarita s popisem v oddílu pro baterie. UPOZORNĚNÍ O výměně bateríí Nekombinujte staré a nové baterie. (Stejně tak nikdy nekombinujte alkalické baterie s magnéziovými) 3

4 AERIAL RF OUT ZAPOJENÍ VIDEOREKORDÉRU Propojení videa a TV 1 Odpojte napájecí kabel televize ze zásuvky. 2 Odpojte z televize anténní koaxiální kabel VHF/UHF. 3 Zapojte anténní koaxiální kabel VHF/UHF do videa. 4 Propojte video a TV pomocí koaxiálního kabelu. 5 Zapojte napájecí kabely TV a videa do zásuvky. (TV) UHF VHF Další zapojení ZÁSUVKY EURO SCART (AV) Váš videorekordér je vybaven dvěma zásuvkami Scart, jimiž ho můžete propojit s jinými externími zařízeními se zásuvkami Scart. Takovéto propojení doporučujeme, neboť zaručí lepší kvalitu obrazu i zvuku. Dekodér (není součástí dodávky) (TV) do anténní zásuvky do anténní zásuvky SMĚŠOVAČ VHF/UHF do 21 pinové koncovky Scart do 21 pinové koncovky Scart AERIAL do AERIAL(anténa) AV2 (DECODER) AV1 (TV) RF OUT do RF OUT (zadní část přístroje) do RF OUT Kabely Euro Scart můžete získat u svého prodejce. PROPOJENÍ AV1(TV) K TV Má-li Váš TV zásuvky Scart, můžete propojit zásuvky scart AV1(TV) Vašeho videorekordéru se zadními zásuvkami Scart na Vašem TV. PROPOJENÍ AV2(DECODER) PRO OSTATNÍ EXTERNÍ ZAŘÍZENÍ Druhá zásuvka Scart AV2(DECODER) je určena pro ostatní externí zařízení, např. dekodér, jiný videorekordér, videokameru atd. POZNÁMKA Chcete-li propojit TV se zásuvkou Scart Vašeho videorekordéru, musí být TV připojen k videorekordéru přes zásuvku AV1(TV). Připojení přes AV2(DECODER) by nefungovalo správně. REŽIM EXTERNÍ VSTUP K přijmu signálu z externího zdroje (dekodér, videokamera, jiný videorekordér atd.) jej propojte se zásuvkou AV2(DECODER) a stiskněte tlačítko CHANNEL nahoru nebo dolů, nebo vložte 002 číselnými tlačítky. Na obrazovce se tak objeví AV2. Používáte-li zásuvku AV1(TV), stiskněte tlačítko CHANNEL Nahoru či dolů, nebo vložte číslo 001 pomocí číselných tlačítek, čímž se na TV obrazovce objeví AV1. 4

5 PŘED POUŽITÍM Výběr jazyka Následující kroky podnikněte, pokud dojde k výpadku proudu nebo pokud je videorekordér odpojen více než 30 minut. 1 Zapněte televizor a zvolte kanál pro přehrávání videa. 2 Stiskněte FUNCTION. 3 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte požadovaný jazyk. LANGUAGE 4 Stiskněte. [ENGLISH ] TSCHECHISCH POLSKI MAGYAR Změna jazyka Chcete-li změnit jazyk používaný v obrazovkovém menu, podnikněte následující kroky. 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte, pak stiskněte F.FWD/B. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte JAZYK, pak stiskněte F.FWD/B. 4 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte požadovaný jazyk. 5 Stiskněte. LADÉNÍ KANÁLŮ HODINY VF VÝSTUP JAZYK LANGUAGE [ENGLISH ] TSCHECHISCH POLSKI MAGYAR 5

6 Nastavení video kanálu 1 Do videorekordéru vložte nahranou kazetu. Videorekordér se zapne a automaticky spustí přehrávání. Jestliže se přehrávání nespustí, stiskněte PLAY/o. 2 Na Vašem televizoru zvolte 36. kanál. Jestliže se na TV obrazovce objeví přehrávaný obraz, pokračujte bodem číslo 9. Jestliže je 36. kanál používán k televiznímu vysílání, nebo objeví-li se v obrazu interferenční čáry, je třeba nastavit RF konvertor na jiný kanál mezi kanály 22 a 69. Pokračujte krokem 3. 3 Stiskněte a držte. 4 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. Pak stiskněte F.FWD/B. 5 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte VF VÝSTUP. Pak stiskněte F.FWD/B. Zobrazí se menu RF OUT CH. 6 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte kanál, který není ve vaší oblasti používán k televiznímu vysílání mezi kanály 22 a 69. Pak stiskněte F.FWD/B. Jsou-li Vaše TV a videorekordér propojeny kabelem euro scart, zvolte nejdříve 22. kanál a pak stiskněte STOP/L, dokud se na TV obrazovce neobjeví vedle RF OUT CH. 7 Stiskněte SYSTEM a zvolte žádaný systém (G nebo K). 8 Ukončete stisknutím. Nastavte televizní kanál ke kanálu RF OUT, který byl zvolen na videorekordéru. Stiskněte PLAY/o. Obraz z videorekordéru se objeví na TV obrazovce. Jestliže se obraz neobjeví, zopakujte kroky 3 až 8, užitím jiných kanálů, které nejsou užívány k televiznímu vysílání. 9 Stiskněte STOP/L a zastavte kazetu. POZNÁMKA: Do RF OUT CH menu se také dostanete stisknutím a podržením na dálkovém ovladači po dobu 3 vteřin v pozici power off, dokud se neobjeví menu RF OUT CH. LADÉNÍ KANÁLŮ HODINY VF VÝSTUP JAZYK VF VÝSTUP K 36 K Nastavení hodin Tento videorekordér má vestavěné hodiny. Hodiny musejí být nastaveny, aby správně fungovala funkce automatického časovače (timer). 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte HODINY. Pak stiskněte F.FWD/B. 4 (pouze 25D-254 a 25D-454) Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte RUČNĚ nebo AUTO, poté stiskněte F.FWD/B. Zvolíte-li RUČNĚ, pokračujte bodem 5. Zvolíte-li AUTO, automatické nastavování času se přepne do polohy ZAP. Stiskněte FUNCTION. Hodiny se objeví na TV obrazovce, když znovu zapnete videorekordér. 5 Tiskněte PLAY/o nebo STOP/L tak dlouho, dokud se neobjeví odpovídající rok, a pak stiskněte F.FWD/B. 6 Tiskněte PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví odpovídající měsíc, a pak stiskněte F.FWD/B. 7 Tiskněte PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví odpovídající den, a pak stiskněte F.FWD/B. 8 Tiskněte PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví odpovídající hodina, a pak stiskněte F.FWD/B. 9 Tiskněte PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví odpovídající minuta. 10 Stisknutím hodiny spustíte. POZNÁMKA: Stisknutím REW/s se vrátíte o jeden krok zpátky mezi kroky 5 až 9. I když vteřiny nejsou zobrazeny, začnou se odpočítávat, jakmile stisknete. Toho využijete při synchronizaci s přesným časem. Odpojíte-li napájecí kabel nebo dojde-li k výpadku proudu delšímu než jedna minuta, bude možná nutné čas znovu nastavit. [AUTO CLOCK(automatické hodiny)] (pouze 25D-254 a 25D-454) Nastavení kanálu musí být provedeno před nastavením automatických hodin. Videorekordér využívá kanálu nastaveného na předvolbě 01. Proto musí být kanál PDC nastaven na předvolbě 01. Hodiny se automaticky nenastaví, pokud nepřijímáte kanál, který přenáší ve Vaší oblasti čas. V takovém případě nastavte hodiny ručně. Jakmile je automatické nastavení času provedeno, videorekordér bude aktualizovat čas pokaždé, když ho zapnete. Videorekordér upraví aktuální čas autoamticky na 8:00. LADÉNÍ KANÁLŮ HODINY VF VÝSTUP JAZYK HODINY ROK 2002 MÉSÍC 01 DEN 01 ÚT HODINA MINUTA 6

7 PŘED KANÁLŮ Ladění vysílaných kanálu, které nejsou již ve videu přednastaveny, lze provést dvěma způsoby. AUTOMATICKÉ KANÁLU AUTOMATICKÝM laděním kanálů dojde k jejich postupnému seřazení v paměti videorekordéru, tj. první nalezený kanál bude uložen v paměti videorekordéru pod předvolbou 1, druhý nalezený kanál bude uložen ve videorekordéru pod předvolbou 2 atd. Provedete-li automatické nastavení kanálů, zruší se všechny už nastavené předvolby. NEPOUŽÍVEJTE tuto funkci, pokud chcete zachovat některé již předem naladěné kanály. Pokud chcete jen dodatečně nastavit kanály, použijte funkci ruční nastavení kanálu. RUČNÍ KANÁLU Každý kanál je laděn samostatně ručně. Postupujte podle bodů v sekci RUČNÍ KANÁLU. Než budete nastavovat kanál... Je nutné nastavit videokanál, pokud je Váš videorekordér připojen k TV přes koaxiální kabel, a pokud je 36 kanál používán pro televizní vysílání nebo se v obrazu objeví interferenční čáry. Nahlédněte prosím do Nastavení videokanálu. Automatické nastavení kanálu Tuner můžete nastavit tak, že vyhledá pouze kanály, které přijímáte přes Vaši anténu. 1 Zapněte TV a zvolte TV videokanál na televizoru. 2 Stiskněte. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. 4 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte LADĚNÍ KANÁLŮ. 5 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte AUTO. Poté stiskněte F.FWD/B. Tuner vyhledá a uloží všechny aktivní kanály ve vaší oblasti. Po vyhledání tuner zastaví na nejnižším uloženém kanálu. Ruční nastavení kanálu Použijete dálkový ovladač. 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte LADĚNÍ KANÁLŮ. 4 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte RUČNĚ. 5 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte POZICE. Jestliže v módu ručního nastavení je slabý signál, můžete změnit pozadí na jednolitě modré, nebo statický obraz stisknutím TAPE COUNTER RESET. 6 Stiskněte ČÍSLO, PLAY/o nebo STOP/L a zvolte požadované číslo předvolby. Můžete zvolit číslo předvolby Jestliže se napravo od PŘESKOČIT objeví [ZAP], s t i s k n ě t e P L AY / o n e b o S T O P / L a o z n a č t e PŘESKOČIT. Poté stiskněte F.FWD/B a zvolte [VYP]. J e s t l i ž e c h c e t e o d s t r a n i t k ó d o v a n é s i g n á l y, stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a označte DEKODÉR. Poté stiskněte F.FWD/B a zvolte [ZAP]. J e s t l i ž e c h c e t e z m ě n i t a u d i o a v i d e o r e ž i m, stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a označte REŽIMVIDEO nebo REŽIMAUDIO. Poté stiskněte F.FWD/B a zvolte požadovaný režim. 7 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte KANÁL. Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L. Videorekordér začne vyhledávat automaticky směrem nahoru či dolů. Po nalezení kanálu videorekordér automaticky zastaví vyhledávání a zobrazí vyhledaný kanál na TV obrazovce. Požadované číslo kanálu můžete zvolit pomocí číslených tlačítek. Pro výběr čísla kanálu musíte nahlédnout do Rozpisu kanálů a stisknout tři číslice. (Kanál 24 zvolíte tak, že stisknete nejprve tlačítko 0, pak stisknete 2 a 4 ). Je-li to kanál, který požadujete, stiskněte F.FWD/B. Rozpis kanálů LADÉNÍ KANÁLŮ HODINY VF VÝSTUP JAZYK LADĚNÍ KANÁLŮ AUTO RUČNĚ DALŠÍ vyhledávání Označení kanálu TV kanál E2 E E21 E X, Y, Z, Z+1, Z , 100 S1 S20,GAP S21 S R1 R12 Zvolení požadovaného kanálu Požadovaný kanál zvolíte pomocí tlačítka CHANNEL (o/p) na dálkovém ovladačí, nebo přímo stisknutím čísla na dálkovém ovladači. Nejrychlejšího zvolení kanálu dosáhnete, vložíte-li číslo kanálu jako dvoumístné číslo. Například chcete-li zvolit kanál číslo 6, stiskněte 0 a 6. Stisknete-li pouze 6, zvolí se kanál 6 po krátké prodlevě. Dají se zvolit pouze kanály Tento videorekordér může přijímat kmitočtová pásma Hyper a Oscar. 8 Stisknutím ukončíte nastavování. POZNÁMKA: Stisknutím CHANNEL (o/p) zjistíte, zda byl kanál uložen. LADÉNÍ KANÁLŮ HODINY VF VÝSTUP JAZYK LADĚNÍ KANÁLŮ AUTO RUČNĚ DALŠÍ RUČNĚ POZICE P08 KANÁL 008 DEKODÉR [VYP] PŘESKOČIT [VYP] REŽIMVIDEO [SECAM] REŽIMAUDIO [DK] 7

8 Jak přeskočit přednastavený kanál Kanály, které už nelze sledovat, nebo na které se už nedíváte, můžete nastavením nechat přeskakovat, když budete volit kanál pomocí CHANNEL (o/p). 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte LADĚNÍ KANÁLŮ. 4 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte RUČNĚ. 5 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte POZICE. 6 Stiskněte ČÍSLO, PLAY/o nebo STOP/L a zvolte odpovídající číslo předvolby. 7 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte PŘESKOČIT. Poté stiskněte F.FWD/B a zvolte [ZAP]. Kanál znovuuložíte stisknutím F.FWD/B. [ZAP] se změní na [VYP]. 8 Ukončíte stisknutím. POZNÁMKA: Stisknutím CHANNEL (o/p) zjistíte, zda byl kanál vymazán. LADĚNÍ KANÁLŮ Přeprogramování kanálů Můžete zaměnit dva kanály. 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte LADĚNÍ KANÁLŮ. 4 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte DALŠÍ. Poté stiskněte F.FWD/B. 5 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte číslo předvolby, na které chcete změnit kanál. Poté stiskněte F.FWD/B. Nelze zvolit číslo předvolby, vedle kterého se objeví --. To proto, že PŘESKOČIT má na této předvolbě nastaveno [ZAP]. Je-li v režimu Přeprogramování kanálů slabý signál, můžete změnit pozadí na jednolitou modrou stisknutím tlačítka TAPE COUNTER RESET (vynulování počitadla). Znovustisknutím tlačítka se pozadí změní v statický obraz. 6 Tiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L dokud se kanál nepřesune do čísla jiné předvolby. Poté stiskněte F.FWD/B. 7 Stiskněte. LADÉNÍ KANÁLŮ HODINY VF VÝSTUP JAZYK AUTO RUČNĚ DALŠÍ LADĚNÍ KANÁLŮ RUČNĚ LADÉNÍ KANÁLŮ HODINY VF VÝSTUP JAZYK AUTO RUČNĚ DALŠÍ POZICE P08 KANÁL 008 DEKODÉR [VYP] PŘESKOČIT [VYP] REŽIMVIDEO [SECAM] REŽIMAUDIO [DK] DALŠÍ P01: P02: P03: P04: P05: P06: P07: P08: P09: P10: [ 10] DALŠÍ P01: P02: P03: P04: P05: [ 03] P06: P07: P08: P09: P10: Číslo předvolby Číslo kanálu 8

9 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ Přehrávání Nastavení stopy Nastavení stopy se spustí automaticky (Digitální nastavení stopy), když spustíte přehrávání. Když přehráváte nahrané kazety nebo kazety nahrané na jiném zařízení než na Vašem, může se v obrazu objevit šum (černobílé skvrny). Pokud se tak stane, můžete upravit nastavení stopy ručně stisknutím tlačítka CHANNEL (o/p) na dálkovém ovladači nebo na předním panelu dokud skvrny nezmizí. Do původního stavu navrátíte funkci zastavením kazety a jejím znovuspuštěním. POZNÁMKA: Šum také můžete omezit stisknutím tlačítka CHANNEL (o/p) ve Zpomaleném režimu. V něm neprobíhá nastavení stopy automaticky. V statickém režimu Still režimu stiskněte tlačítko SLOW a tlačítko CHANNEL (o/p), dokud skvrny nezmizí. Do statického režimu se vrátíte znovustisknutím tlačítka PAUSE/STILL. V různých zemích jsou různé televizní systémy. Kazety nahrané v systému PAL, MESECAM nebo NTSC se dají přehrát v tomto přístroji. Většinou, když přehráváte kazetu v jiném systému, obraz na televizoru je černobílý. V takovém případě zvolte během přehrávání systém PAL, MESECAM nebo AUTO pomocí tlačítka SYSTEM na dálkovém ovladači. Kazety nahrané sytémem NTSC se dají tímto videorekordérem přehrávat i přes televizi v systému PAL. To lze pouze v režimu SP. POZNÁMKA (pouze 25D-450 a 25D-454): V závislosti na televizoru může při přehrávání kazety v systému NTSC na televizi PAL obraz rolovat nahoru a dolů, vertikálně se zúžit a v horní a dolní části televizoru se mohou objevit černé pruhy. 1 Zapněte TV a zvolte video kanál. 2 Vložte nahranou kazetu. Videorekordér se zapne automaticky. Jestliže byl odstraněn ochranný zobáček proti smazání, videorekordér spustí automaticky přehrávání. 3 Přehrávání spustíte tlačítkem PLAY/o. Nastavení stopy se aktivuje automaticky (Digitální nastavení stopy) když spustíte přehrávání. Stopu nastavíte ručně stisknutím CHANNEL (o/p). <Pokud je vložena kazeta ve videorekordéru...> Používání tlačítek na videorekordéru Stačí stisknout PLAY/o na videorekordéru. Videorekordér se automaticky zapne a spustí se přehrávání. (Přímé ovládání tlačítkem) Používání tlačítkem na dálkovém ovladači Stisknutím FUNCTION video zapněte a pak stiskněte PLAY/o. 4 Přehrávání zastavíte tlačítkem STOP/L. Rychlé vyhledávání 1 Stisknutím F.FWD/B nebo REW/s v režimech SP nebo LP můžete sledovat kazetu v obou směrech při vyšší rychlosti. V tomoto režimu bude umlčen zvuk. 2 Stiskněte opět stejné tlačítko a videorekordér bude vyhledávat velmi vysokou rychlostí. (pouze v režimu LP). 3 Stisknutím PLAY/o se navrátíte do režimu normálního přehrávání. Nahrávání Statický obraz Statický obraz můžete sledovat na TV obrazovce stisknutím tlačítka PAUSE/STILL. Pokud stisknete PAUSE/STILL a zmrazíte obraz, v obrazu bude šum. To je normální, avšak šumové čáry se objeví po každém stisknutí PAUSE/STILL v jiném místě. (pouze 25D-250 a 25D-254) Když se začne obraz třepat vertikálně, stabilizujte jej stisknutím CHANNEL (o/p) v STATICKÉM režimu. Pokud je video v statickém režimu 5 minut, vypne se automaticky, aby se ochránila kazeta a videohlava. <Nahlédněte do Rychlé vyhledávání a Statický obraz > Většinou bude v obraze šum (černobílé skvrny a tečky). To je normální. Statický obraz bude obsahovat nejenom šum, ale bude i černobílý. Nejedná se o závadu na vašem přístroji, ale jde pouze o průvodní jev technologie videorekordéru a režimu LP. Pomalý posun (pouze 25D-450 a 25D-454) Rychlost přehrávání snížíte stisknutím tlačítka SLOW. Videorekordér umlčí během přehrávání zvuk. Rychlost můžete ovlivňovat stlačením tlačítka F.FWD/B (rychleji) nebo REW/s (pomaleji). Tlačítkem PLAY/o navrátíte do normálního režimu přehrávání. Jestliže ponecháte video v režimu pomalého posunu více než 5 minut, videorekordér se automaticky zastaví. Sledování a nahrávání stejného programu 1 Vložte kazetu s neodstraněným ochranným zobáčkem. (Je-li to nutné, přetočte kazetu na místo, odkud chcete začít nahrávat.) 2 Stiskněte NUMBER nebo CHANNEL (o/p) a zvolte kanál, který chcete nahrát. 3 Stiskněte tlačítko TAPE SPEED a zvolte rychlost přehrávání (SP/LP). 4 Stisknutím RECORD začne nahrávání. Na displeji se objeví ukazatel REC. 5 Když je nahrávání u konce stiskněte STOP/L. Přeskakování nechtěného programu během nahrávání 1 Když chcete dočasně přerušit nahrávání, stiskněte PAUSE/STILL. Zbývající čas do ukončení pauzy zjistíte podle značek na TV obrazovce. Každá značka představuje jednu minutu. Po pěti minutách se videorekordér automaticky vypne, aby se předešlo zničení kazety. 2 Nahrávání ukončíte stisknutím PAUSE/STILL nebo RECORD. Nahrávání jednoho programu během sledování druhého Je možné nahrávat jeden program, zatímco sledujete druhý. Způsob nahrávání je stejný jako v sekci Sledování a nahrávání stejného programu v bodech 1 až 4. Poté přepněte televizor na kanál, který chcete sledovat. 9

10 Na TV zvolte videokanál. Kontrola procesu nahrávání Fukce spojování Při nahrávání na předem nahranou kazetu můžete navázat nový nahrávaný program na předcházející. 1 Vložte předem nahranou kazetu. Stiskněte PLAY/o a spusťe nahrávání. 2 Stiskněte PAUSE/STILL na požadovaném místě na kazetě. 3 Stiskněte RECORD. Videorekordér bude v režimu nahrávání pauza. 4 Stiskněte CHANNEL (o/p) a zvolte kanál, který se má nahrát. 5 Stiskněte RECORD nebo PAUSE/STILL. Spustí se nahrávání. 6 Jakmile bude nahrávání u konce, stiskněte STOP/L. POKROČILÉ FUNKCE Paměť počitadla Pomocí této funkce můžete uložit začátek místa, které chcete znovu vidět. Pomocí přetáčení a rychlého přetáčení toto místo rychle vyhledáte. POZNÁMKA: Jestliže jsou na stejné kazetě nahrány programy jak v systému PAL, tak v systému NTSC, nemusí tato funkce pracovat správně. PAMĚŤ POČITADLA KAZETY nefunguje, pokud je režim Automatické opakování v pozici ZAP. Je-li tomu tak, nastavte režim Automatické opakování do pozice VYP. 1 Zastavte kazetu na požadovaném místě. 2 Stisknutím TAPE COUNTER RESET se zobrazí 0:00:00. 3 Stisknutím TAPE COUNTER MEMORY se na TV obrazovce zobrazí P. 4 Stiskněte RECORD nebo PLAY/o. Po ukončení přehrávání či nahrávání stiskněte STOP/L. 5 Stiskněte REW/s nebo F.FWD/B. Videorekordér se automaticky zastaví, jakmile se počitadlo vrátí do 0:00:00 (přibl.) OPUŠTĚNÍ REŽIMU PAMĚŤ POČITADLA Stisknutím TAPE COUNTER MEMORY zmizí P z televizní obrazovky. POZNÁMKA: Pokud nastavíte režim Automatické opakování do pozice ZAP, když je je zapnut režim Paměť počitadla, videorekordér opouští režim Paměť počitadla automaticky. OTR (One Touch Recording nahrávání jedním dotykem) Tato funkce Vám umožní nastavit trvání nahrávky pouhým stisknutím tlačítka REC/OTR na videorekordéru. 1 Řiďte se pokyny 1 až 3 v sekci Sledování a nahrávání stejného programu. 2 Stiskněte opakovaně REC/OTR na videorekordéru, dokud se nezobrazí požadovaná délka nahrávání. 0:00 0:30 1: :30 8:00 REC (normální nahrávání) Nahrávání se ukončí, když je dosaženo 0:00. Zbývající čas během OTR zjistíte stisknutím DISPLAY. Délku nahrávání během OTR změníte stisknutím REC/ OTR do doby, dokud se nezobrazí požadovaná délka. Předtím než je nahrávka ukončena, zastavíte nahrávání stisknutím STOP/L. OTR zrušíte, aniž zrušíte nahrávání pomocí opakovaného stisknutí REC/OTR, dokud se v horním levém rohu TV obrazovky neobjeví REC. Automatické opakované přehrávání Videorekordér má zabudovanou funkci automatického opakovaného přehrávání, pomocí níž bude přehrávat kazeta donekonečna dokola, bez jediného dotyku tlačítka PLAY/o. Vložte nahranou kazetu. 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte AUTO OPAK. 4 Stisknutím F.FWD/B se na TV obrazovce objeví ZAP vedle AUTO OPAK. V režimu Stop se režim Automatick é opakování spustí automaticky. Obrazovkové menu opustíte stisknutím. POZNÁMKA: Jakmile zvolíte režim Automatické opakování, zůstane v činnosti i po vypnutí videorekordéru. PAMĚŤ POČITADLA KAZETY nebude funkční, pokud je režim Automatického opakování v poloze ZAP. Je-li tomu tak, přepněte ho do polohy VYP. Pokud režim Automatického opakování přepnete do polohy ZAP, videorekordér automaticky opustí režim Paměť počitadla. PŘEHRÁVÁNÍ ZASTAVÍTE Stisknutím STOP/L. REŽIM AUTOMATICKÉHO OPAKOVÁNÍ OPUSTÍTE Opakujte kroky 1 až 3 Z menu zmizí ZAP. Stisknutím ukončíte. AUTO ZPĚT [AUTO] AUTO OPAK [ZAP] OBRAZ [NORMÁL] 10

11 Volba obrazu Pomocí této funkce zvolíte kvalitu obrazu na kazetě. 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte OBRAZ. 4 Stiskněte F.FWD/B dokud se na TV obrazovce neobjeví zvolený mód (NORMÁL, MĚKKÝ, OSTRÝ). POZNÁMKA: Jakmile zvolíte režim Volba obrazu, zůstane v účinnosti i po vypnutí videorekordéru. Automatické úkony AUTO ZPĚT AUTO OPAK OBRAZ Automatické přetáčení, vysunutí kazety, vypnutí [AUTO] [ZAP] [NORMÁL] Když je během nahrávání, přehrávání či rychlém přetáčení dopředu dosaženo konce kazety, kazeta se automaticky převine na začátek. Poté se kazeta vysune a videorekordér se vypne. Kazeta se automaticky nepřevine na začátek během nahrávání časovačem nebo během nahrávání jedním dotykem. Je-li aktivována paměť počitadla, kazeta se převine do pozice P0:00:00 a videorekordér se přepne do režimu Stop. Vysunutí kazety Kazeta se vysune při vypnutém i zapnutém videorekordéru (musí však být připojen k síti). Je-li nastaveno nahrávání časovačem, kazeta se vysune pouze v pozici zapnuto. Počitadlo kazety v reálném čase Ukazuje uběhnutý čas nahrávání či přehrávání v hodinách, minutách a sekundách. (Pokud je úsek prázdný, neukazuje se nic) Ukazatel se objeví, je-li kazeta převinuta dále než do pozice počitadla 0:00:00. Nahrávání timerem (časovačem) Videorekordér můžete naprogramovat tak, aby zahájil a ukončil nahrávání, když nejste přítomni. Můžete nastavit 7 programů pro nahrání v určitý den, denně, týdně v období 1 roku. Používejte dálkový ovladač. Vložte kazetu s neporušeným ochranným zobáčkem. (Je-li to třeba, převiňte dopředu či dozadu na pozici, kde chcete začít nahrávat. 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. Poté stiskněte F.FWD/B. POZNÁMKA: Jestliže jste ješte nenastavili hodiny, objeví se menu HODINY k nastavení hodin. Pokud se tak stane, řiďte se pokyny v sekci Nastavení hodin. Poté nastavte časovač. Když stisknete F.FWD/B poté, co stisknete PLAY/o nebo STOP/L během kroků 3 až 9, vkládácí políčko se přepne do další položky. Když nestisknete F.FWD/B během 5 vteřin nastavování položky, vkládací políčko se přepne do další položky. Během kroků 4 až 10 se můžete vrátit o krok zpět stisknutím REW/s. Stisknete-li REW/s, když bliká ČÍSLO, celý obsah programu se vymaže. 3 Číslo programu bliká. Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví požadované číslo programu. 4 Pro jednorázové nahrávání: Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví odpovídající měsíc. Pro denní nahrávání: Použijte k nahrání TV programu ve stejný čas na stejném kanálu od pondělí do pátku. Když bliká číslo měsíce, stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte PO-PÁ. Pro každodenní nahrávání: Použijte k nahrání TV programu ve stejný čas na stejném kanálu každý den. Když bliká číslo měsíce, stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte PO-NE. Pro týdenní nahrávání: Použijte k nahrání televizního programu ve stejný čas na stejném kanále každý týden. Když bliká číslo měsíce, stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte T-PO.(Například: každé pondělí) 5 Pouze pro jednorázové nahrávání: Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví požadovaný den. 6 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví požadovaná hodina. Poté vložte minuty. 7 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví požadovaná hodina ukončení. Poté vložte minuty. 8 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví požadované číslo kanálu. 9 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví požadovaná rychlost přehrávání. 10 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte ZAP nebo VYP. ( jen 25D-254 a 25D-454) 11 Stiskněte F.FWD/B. Program 1 je nyní ukončen. K nastavení dalších programů timerem opakujte kroky 3 až Ukončíte stiskem. 13 Stisknutím FUNCTION aktivujete timer. Na displeji se rozsvítí indikátor. ČÍSLO 1 DATE : ZAČÁTEK : KONEC : KANÁL RYCHLOST VPS/PDC 11 Pro modely 25D-254/25D-454

12 JAK ZASTAVIT PROGRAM U, KTERÝ UŽ ZAČAL Na videorekordéru stiskněte STOP/L. POZNÁMKA: STOP/L na dálkovém ovladači nebude v režimu automatického timeru fungovat. JAK OPRAVIT PROGRAMY U Jestliže chcete upravit automatický timer poté, co jste uložili programy. 1 Zopakujte kroky 1 až 3 v sekci Programování timerem. 2 Zvolte nastavení, které chcete změnit použitím F.FWD/B nebo REW/s. 3 Vložte správná čísla použitím PLAY/o nebo STOP/L. 4 Ukončete stisknutím. 5 Stisknutím FUNCTION se vrátíte do režimu timeru stand-by. JAK ZRUŠIT NEBO ZKONTROLOVAT ČAS ZAČÁTKU/KONCE 1 Zopakujte kroky 1 až 2 v Nahrávání timerem. 2 Zvolte číslo programu, který chcete zkontrolovat pomocí PLAY/o nebo STOP/L. Podrobnosti o zvoleném programu se objeví na TV obrazovce. Celý program můžete zrušit pomocí REW/s. 3 Ukončíte stisknutím. JAK SE VYHNOUT PŘEKRÝVÁNÍ PROGRAMŮ U... Pokud je prováděn jeden program, jiný program nefunguje. Auto Zpět POUŽITÍ TLAČÍTKA AUTO RETURN(AUTO ZPĚT) Když skončí všechny nahrávky timerem (bliká kontrolka ), nejprve stiskněte AUTO RETURN na videorekordéru. Videorekordér převine kazetu na začátek nahraného programu. POZNÁMKA: Jestliže ještě zbývají nějaké programy, stisknutím FUNCTION zapněte videorekordér a potom stiskněte AUTO RETURN. Jestliže v tomto případě stisknete jiné tlačítko a pak AUTO RETURN, AUTO ZPĚT nebude provedeno. POUŽÍVÁNÍ VIDEOREKORDÉRU Jestliže zbývají nějaké programy včetně Denní, Každý den a Týdenní, AUTO ZPĚT nebude fungovat. 1 Stiskněte. 2 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a označte. 3 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a označte AUTO ZPĚT. 4 Stiskněte. JAK SLEDOVAT PROGRAMY NAHRANÉ EM Stisknutím FUNCTION zapněte videorekordér. Poté stiskněte PLAY/o. Program 1 Program 2 Program 3 9:00 10:00 11:00 Rady pro nahrávání timerem Dojde-li k výpadku elektr. proudu nebo je videorekordér odpojen od sítě víc než 30 minut, nastavení hodin a všechna nastavení timeru se ztratí. Pokud kazeta skončí dřív než je konec programu, videorekordér se okamžitě přepne do režimu Stop, vysune se kazeta a videorekordér se vypne. Bude blikat indikátor. Jestliže ve videorekordéru není kazeta, nebo je odstraněna ochrana proti přemazání, indikátor bliká a nahrávání nemůže být provedeno. Vložte prosím kazetu, na kterou lze nahrávat. Televizor, který je propojen s Vaším videorekordérem, se může zapnout, pokud je videorekordér v režimu nahrávání timerem. Videorekordér vykoná nahrávání timerem pouze tehdy, je-li v režimu standby. Rodičovský zámek Rodičovský zámek brání použití videorekordéru tím, ž e blokuje ovládací tlačítka videorekordéru a dálkového ovladače. Na displeji se zobrazí FUNCTION. 1 Stiskněte a držte na dálkovém ovladači tlačítko FUNCTION po dobu asi 5 vteřin, dokud indikátory, REC a CASS nezačnou blikat. Tím je rodičovský zámek aktivován. Když je rodičovský zámek aktivován: Můžete vložit kazetu, ale videorekodér zůstane vypnut. Můžete stisknou EJECT a vysunout kazetu (pokud není nastaveno či neprobíhá nahrávání timerem). Nahrávání timerem proběhne přesně podle nastavení, i když je rodičovský zámek aktivován. Na TV obrazovce bude však během nahrávání zobrazeno P.L. 12

13 VPS (Video Programme System)/ PDC (Programme Delivery Control) pouze 25D-254/25D-454 Systémy VPS a PDC jsou systémy pro Vaše pohodlí, díky nimž si můžete být jisti, že program, který jste nastavili nahrávat timerem, bude nahrán přesně od začátku do konce, i když se aktuální vysílací čas od času plánovaného změnil kvůli zpožděnému začátku nebo prodloužení délky programu. Mimo to, když dojde k přerušení např. zvláštními zprávami, nahrávání se také automaticky přeruší. Přehrávání se také automaticky přeruší a obnoví, když program pokračuje. Když signál VPS/PDC vypadne kvůli oslabenému televiznímu signálu, nebo když stanice nevysílá řádný signál VPS/PDC, nahrávání timerem bude provedeno v normálním režimu (bez VPS/PDC), i když bylo naprogramováno na VPS/PDC. Když je čas začátku nahrávání timerem mezi 0:00 do 3:59 daného dne, VPS/PDC bude v činnosti od 20:00 předcházejícího dne do 4:00 následujícího dne. Když je čas začátku nahrávání VPS/PDC timerem mezi 4:00 a 23:59 daného dne, funkce VPS/PDC bude v činnosti od 0:00 toho dne do 4:00 dne následujícího. To znamená, že pokud je odpovídající program vysílán v tuto dobu, bude nahrán správně, nesprávné nastavení zůstane platné, pokud ho nezrušíte. Zrušit nesprávné nastavení timeru můžete viz. sekce JAK ZRUŠIT NEBO ZKONTROLOVAT ČAS ZAČÁTKU/KONCE na str. 12. RYCHLÉ HLEDÁNÍ Funguje pouze u 25D-450/25D-454 Pomocí této funkce můžete vyhledat a potvrďit obsah nahrávaného programu použitím indexových značek. Kazeta musí být zcela převinuta. 1 Stiskněte QUICK-FIND. JAK PŘESKOČIT NA ZAČÁTEK DALŠÍHO PROGRAMU Stiskněte QUICK-FIND. JAK SLEDOVAT NORMÁLNÍ RYCHLOSTÍ Stiskněte PLAY/o. Rychlé vyhledávání se zruší. POZNÁMKY: Tato funkce není dostupná v režimu nahrávání. Chcete-li zrušit Rychlé vyhledávání za jeho činnosti, stiskněte STOP/L. Když kazeta během Rychlého vyhledávání dorazí na konec, automaticky se převine na začátek. Poté se vysune kazeta a videorekordér se vypne. INDEXOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ Funguje pouze u 25D-450/25D-454 Když stisknete tlačítko RECORD, automaticky se zapíše indexová značka. Stejně tak se zapíše na začátku nahrávání timerem a OTR. Indexová značka se nezapíše, když je během nahrávání stisknuto a uvolněno tlačítko PAUSE/STILL. Časová prodleva mezi indexovými značkami na kazetě by měla být větší než 1 minuta v režimu nahrávání SP a 2 minuty v LP. 1 Stiskněte INDEX SEARCH. 2 Stiskněte opakovaně PLAY/o, STOP/L nebo INDEX SEARCH, dokud se neobjeví číslo programů, které chcete přeskočit. 3 Stiskněte REW/s nebo F.FWD/B. Videorekordér začne přetáčet nebo rychle přetáčet na začátek zvoleného programu. Videorekordér spustí automaticky přehrávání, jakmile dorazí ke zvolenému programu. POZNÁMKY: Můžete nastavit až 20 indexových vyhledávání. Tato funkce není dostupná v režimu nahrávání. Ovládací povely musí navazovat v max. 30 vteřinových intervalech mezi kroky 2 a 3, jinak by byl režim indexového vyhledávání zrušen. Režim indexového vyhledávání opustíte, stisknete-li v kroku 2, nebo STOP/L po kroku 3. ČASOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ Funguje pouze u 25D-450/25D-454 Jestliže jsou na kazetě programy nahrané v sytému PAL i programy v systému NTSC, tato funkce nemusí fungovat správně. 1 Stiskněte TIME SEARCH. 2 Stiskněte opakovaně PLAY/o, STOP/L nebo TIME SEARCH, dokud se neobjeví požadovaný čas. 3 Stiskněte REW/s nebo F.FWD/B. Videorekordér začne přetáčet nebo rychle přetáčet na určené místo. Jakmile je dosaženo 0:00, videorekordér spustí přehrávání automaticky. POZNÁMKY: Časové vyhledávání se dá nastavit na 9 hodin 59 minut (9:59). Když stisknete TIME SEARCH v kroku 2, zvýší se čas o 15 minut. V tomto případě můžete časové vyhledávání nastavit na 9 hodin 45 minut. Tato funkce není dostupaná v režimu nahrávání. Ovládací povely musí navazovat v max. 30 vteřinový ch intervalech mezi kroky 2 a 3, jinak by byl režim indexového vyhledávání zrušen. Režim časového vyhledávání opustíte, stisknete-li v kroku 2, nebo STOP/L po kroku 3. 13

14 AUDIO OUTPUT L R AERIAL RF OUT Kopírování videokazety Pro vaše vlastní potěšení si můžete nechat přáteli či příbuznými udělat kopie videokazet. UPOZORNĚNÍ: Neoprávněné nahrávání videokazet, chráněných autorským zákonem, může být porušením příslušných zákonů o autorských právech. Připojte nahrávácí videorekordér (tento přístroj), přehrávací videorekordér a Váš televizor podle následujícího obrázku. [Zdrojový (přehrávající) videorekordér<mono>] [Televizor] (pro kontrolu obrazu) do anténní zásuvky do 21 pinové zásuvky Scart AV2 (DECODER) AV1 (TV) Koaxiální kabel (souč. dodávky) Zapněte televizor a zvolte videokanál na TV. [Upravující (nahrávající) videorekordér] (tento přístroj) 1 Vložte nahranou kazetu do přehrávacího videorekordéru. 2 Vložte prázdnou videokazetu, nebo kterou chcete přehrát, do nahrávacího videorekordéru. 3 Na dálkovém ovladači stiskněte SPEED a zvolte požadovanou rychlost nahrávání (SP/LP). 4 Zvolte pozici AV2 na nahrávacím videorekordéru. Viz. Další připojení. 5 Na nahrávacím videorekordéru stiskněte RECORD. 6 Na přehrávacím videorekordéru spusťte přehrávání. Stavový displej Jak kontrolovat nahrávání do RF OUT POZNÁMKA: Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li během nahrávání ovládací panel videorekordéru. Použití dálkového ovladače by mohlo ovlivnit funkci přehrávacího videorekordéru. Zásadně používejte kvalitní stíněné kabely s konektory RCA. Standardní audiokabely nedoporučujeme. Jestliže kolísají barvy obrazu, je možné, že kopírujete chráněnou videokazetu. Počitadlo, hodiny a číslo kanálu zkontrolujete, když stiskně te DISPLAY. Každým stisknutím DISPLAY se změní TV obrazovka následovně: Zvolíte-li kanál pomocí dálkového ovladače číselnými tlačítky, zvolte číslo požadovaného kanálu (číslo předvolby). <režim OFF> <režim POČITADLO> SP <režim HODINY a ČÍSLO KANÁLU> SP 17:40 P02 jednou stiskněte 0:12:34 jednou stiskněte jednou stiskněte POZNÁMKA: Ukazuje-li displej abnormální znaky, nebo neukazuje-li nic, stiskněte tlačítko RESET na spodku videorekordéru. <POHLED ZESPODU> tlačítko RESET PŘEDNÍ STRANA 14

15 Videokazeta Tento videorekordér spolupracuje s jakoukoli videokazetou, která je označena VHS. Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li kazety vysoké kvality. Nepoužívejte kazety špatné kvality či kazety poškozené. Náhodnému vymazání nahrávky na kazetě zabráníte tak, že vylomíte zobáček ochrany proti přemazání na zadním okraji kazety. Rozhodnete-li se takovou kazetu zobáček znovu přehrát, přelepte vzniklý otvor lepící páskou. Dvě odlišné rychlosti posunu Před nahráním zvolte rychlost posunu: režim SP (standardní posun) nebo LP(Long Play pomalý posun). Následující tabulka ukazuje maximální nahrávací/přehrávací čas při použití kazet E-60, E-120, E-180 nebo E-240 v obou režimech. Typ kazety Rychlost posunu E-60 E-120 E-180 E-240 Nahrávací/přehrávací čas Režim SP 1 HODINA 2 HODINY 3 HODINY 4 HODINY Režim LP 2 HODINY 4 HODINY 6 HODIN 8 HODIN TV systémy V různých zemích se používají různé televizní systémy. V tomto přístroji se dají přehrát kazety, nahrané v systémech PAL, MESECAM a NTSC. Pokud budete přehrávat kazety v odlišném systému, obraz bude většinou černobílý. Kazety nahrané systémem NTSC se dají přehrávat v tomto přístroji přes televizi PAL. To však funguje pouze v režimu SP. Při přehrávání takových kazet může docházet ke skákání obrazu, vertikálnímu zúžení, či se mohou objevit v horní a dolní části TV obrazovky černé pruhy. Pokud se tak stane, použijte na Vašem televizoru vertikální nastavení obrazu. ŘEŠENÍ POTÍŽÍŽ Pokud jste se řídili pokyny tohoto návodu a vyskytly se problémy týkající se ovládání vašeho videorekordéru, najděte PŘÍZNAK v levém sloupci následující tabulky. Řešení problému naleznete v sloupci NÁPRAVA PROBLÉMU. Bez proudu. PŘÍZNAK Nahrávání timerem není funkční. Nelze zapnout nahrávací režim. Při přehrávání žádný nebo špatný obraz. Při přehrávání žádný obraz, ale zvuk v pořádku. Přehrávaný obraz částečně rušený šumy. Nelze sledovat televizní programy. Nefunguje infračervené dálkové ovládání. Při kopírování kazety obraz nebo barvy kolísají. NÁPRAVA PROBLÉMU Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen v zásuvce. Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač. Ujistěte se, že je nahrávání timerem správně nastaveno. Ujistěte se, že je vypnut hlavní vypínač. Ujistěte se, že hodiny VCR jsou správně nastaveny. Ujistěte se, že ochrana proti přemazání je nedotčena. Pokud je odstraněna, zalepte vzniklý otvor lepící páskou. Přepněte TV na videokanál. Jemně dolaďte televizor. Nutno vyčistit hlavy. Obraťte se na autorizovaný servis. Upravte nastavení stopy pomocí tlačítka CHANNEL (o/p) na videorekordéru. Překontrolujte zapojení antény AERIAL a RF OUT. Nastavte správně TV kanál na televizoru. Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači. Nemůžete kopírovat kazetu chráněnou autorskými právy. Popsaný jev je důsledkem ochrany proti kopírování. Chraňme životní prostředí!!! Použité baterie nepatří do koše Můžete se jich zbavit na sběrných místech bateríí či zvláštního odpadu. Podrobnosti požadujte na místním úřadě. 15

16 DEKLARACE SHODY EMC-Directive: Low Voltage Directive: 89/336/EEC 73/23/EEC My: Funai Electric Trading (Europe) GmbH Blucherstrasse Hamburg, Germany prohlašujeme, že tento videorekordér 25D-250, 25D D-450 a 25D-454 je v souladu s následujícími normami: EN 55013:1990+A12:1994+A13;1996+A14:1999 EN 55020:1994+A11:1996+A12: 1999+A13:1999+A14:1999 EN /1995/A1:1998/ A2: 1998/A4:2000 EN /1995, EN 60065/1998

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku.

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Vlastnosti Vysoce kvalitní obraz (HQ) Zobrazení menu na obrazovce (OSD) Stereofonní

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

HR-J583EU HR-J283EU NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM VIDEOREKORDÉR ČESKY

HR-J583EU HR-J283EU NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM VIDEOREKORDÉR ČESKY VIDEOREKORDÉR HR-J583EU HR-J283EU ČESKY NÁVOD K OBSLUZE LPT0675-001A Vytištěno v Indonésii COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. 0402 MNVfIDfOT BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM... 1 Tlačítka konektory a indikátory...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k použití. Přenosný 7" barevný TFT LCD televizor

Návod k použití. Přenosný 7 barevný TFT LCD televizor Návod k použití Přenosný 7" barevný TFT LCD televizor Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si zakoupili náš výrobek k zajištění nejvyšší účinnosti a bezpečnosti si prosím pozorně přečtěte tento návod

Více

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem)

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) Popis výrobku TV modulátor MT41 je určen pro vytvoření televizních kanálů G / K / I / L / M / N / Austrálie norem v UHF pásem.

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

DVD/CD PŘEHRÁVAČ & VIDEOREKORDÉR

DVD/CD PŘEHRÁVAČ & VIDEOREKORDÉR E8B08ED(CS).fm Page 1 Friday, May 26, 2006 3:47 PM DVD/CD PŘEHRÁVAČ & VIDEOREKORDÉR DDVR-7830D Uživatelská příručka PAL Obsah Upozornění... 2 Bezpečné používání laseru... 2 Důležité... 2 Zdroj napájení...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia MI-1252 Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, dva vstupy AV signálu z externích zdrojů (například DVD přehrávače) a video signál

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál KAMERA STALKER Uživatelský manuál Popis tlačítek a kamery 1. Tlačítko RESET 5. Tlačítko MENU 9. Tlačítko LOCK 13. Mikrofon 2. Tlačítko UP 6. Tlačítko DOWN 10. USB 14. Infrared LED 3. Tlačítko MODE 7. Tlačítko

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011)

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) MI-1255 Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

Technická Data. Obecný popis

Technická Data. Obecný popis Obecný popis RDS Funkce Modul pro digitální rádio Napájení: Střídavý proud Provoz systému zajišťuje přesný krystal Interaktivní LCD displej nabízí uživatelsky přívětivý provoz Funkce hodin s označením

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

5.1 Multimediální reproduktory

5.1 Multimediální reproduktory 5.1 Multimediální reproduktory Bezpečnostní opatření Funkce a výkon 1. Napájení: lze použít pouze napájení specifikované v návodu k použití nebo na štítku hlavní jednotky reproduktoru. 2. Ochrana napájecích

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Uživatelský manuál. Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001

Uživatelský manuál. Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001 Uživatelský manuál Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001 Vlastnosti DC 12V adaptér 1 video vstup a 1 video výstup ARM + DSP technologie kombinovaná s prvotřídní technologií komprese Podpora paměťové TF karty

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

VAROVÁNÍ. Česky 1 2 Česky. DFT-506 5t i p a l c o vá (12.7 cm) TFT-LCD barevná televize/monitor s pamětí na 255 míst a dálkovým ovládáním.

VAROVÁNÍ. Česky 1 2 Česky. DFT-506 5t i p a l c o vá (12.7 cm) TFT-LCD barevná televize/monitor s pamětí na 255 míst a dálkovým ovládáním. Česky 1 2 Česky VAROVÁNÍ Vykřičník umístěný v trojúhelníku je varovný znak upozorňující uživatele na důležité pokyny provázející výrobek. Znak blesku se symbolem hrotu šipky umístěný v trojúhelníku je

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR

BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR Návod k obsluze 1 Bezpečnost Toto zařízení není určeno pro venkovní použití. Jakékoliv vaše modifikace tohoto přístroje mohou vést ke ztrátě záruky. Servis svěřte pouze odborným

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3220 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 7 Použití bezdrátového zařízení TV Link 7 Řešení problémů

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

DVD/CD PŘEHRÁVAČ & VIDEOREKORDÉR

DVD/CD PŘEHRÁVAČ & VIDEOREKORDÉR E8G04ED(CS).fm Page 1 Monday, January 15, 2007 4:11 PM DVD/CD PŘEHRÁVAČ & VIDEOREKORDÉR D8D-D4110DB Uživatelská příručka PAL Obsah Upozornění... 2 Bezpečné používání laseru... 2 Důležité... 2 Zdroj napájení...

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více