32. schůze Rady Státního fondu kinematografie ledna 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "32. schůze Rady Státního fondu kinematografie 27.-29. ledna 2015"

Transkript

1 32. schůze Rady Státního fondu kinematografie ledna 2015 Místo konání MAT CLUB, Karlovo náměstí 19, Praha 2 Přítomni členové Rady Mgr. Tereza Brdečková, Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková PhD, Mgr. Pavel Dragoun, Jaromír Kallista, Ludvík Klega, Ing. Zuzana Kopečková, Sylva Legnerová, Mgr. Vladimír Soják, Jana Škopková, Zdena Štěpánková, Bc. Petr Vítek, prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. Omluveni - členové Rady Přítomni Státní fond kinematografie Pavla Polívková, Monika Kapráliková, Kateřina Vojkůvková, Ověřovatel 1 Ludvík Klega Ověřovatel 2 Sylva Legnerová Zapisovatel Kateřina Vojkůvková Předseda Rady konstatoval usnášeníschopnost Rady 1. Schválení programu jednání Usnesení č. 47/2015 Rada Státního fondu kinematografie schvaluje program svého jednání v následujícím znění: 1. Schválení programu jednání 2. Osobní prezentace projektů 3. Podjatost radních 4. Rozhodování o projektech 5. Krátkodobá koncepce Korespondence 7. Různé Přítomných: 6 Pro: 6 2. Osobní prezentace projektů Dne 27 a 28. ledna 2015 proběhly osobní prezentace k žádostem o podporu kinematografie podaným v rámci této výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla Kompletní vývoj celovečerního dokumentárního českého kinematografického díla Strana 1

2 3. Podjatost radních Usnesení č. 48/2014 Rada Státního fondu kinematografie vylučuje pro střet zájmů u projektu 610/2014 Stále spolu Petra Vítka z rozhodování o projektech ve výzvě Podpora kinodistribuce českých filmů 4. Rozhodování o projektech Dne ledna 2015 rozhodovala Rada o žádostech o podporu kinematografie podaných v rámci těchto výzev: Podpora kinodistribuce českých filmů Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla Kompletní vývoj celovečerního dokumentárního českého kinematografického díla Podpora kinodistribuce českých filmů Na základě usnesení Rady č. 48/2015 byl z posuzování vyloučen Petr Vítek. 1. kola posuzování projektů se zúčastnilo 11 členů Rady Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla Na základě usnesení Rady č. 272/2014 byla z posuzování vyloučena Zuzana Kopečková. 1. kola posuzování projektů se zúčastnilo 11 členů Rady Kompletní vývoj celovečerního dokumentárního českého kinematografického díla 1. kola posuzování projektů se zúčastnilo 12 členů Rady, nikdo nebyl vyloučen pro podjatost. Posuzování projektů a způsob výpočtu průměrného bodového hodnocení Rada se pro toto jednání Rady rozhodla pro následující systém způsobu výpočtu průměrného bodového hodnocení. Ze členů Rady byl zvolen hlavní skrutátor Vladimír Soják a dva pomocní skrutátoři Zuzana Kopečková a Pavel Dragou, kteří svým podpisem ověří každý odevzdaný arch ve všech třech výzvách a jsou zodpovědní za to, že v každé výzvě nepodal žádný přítomný člen více než jeden formulář bodovacího hodnocení. Každý člen Rady odevzdal skrutátorům bodové hodnocení vytištěné na formuláři a zároveň jej odevzdal elektronicky. Skrutátoři provedli součet elektronické verze bodového hodnoceni. Poté zalepí obálky a svými podpisy ověří, že v obálkách jsou originální formuláře bodového hodnocení. Výsledné bodové hodnocení bude vypracováno ve dvou paré, obě budou podepsány všemi třemi skrutátory. Jedno paré bude před zalepením vloženo do obálky s jednotlivými bodovacími archy Druhé paré se odevzdá Tajemníkovi Rady, který svým podpisem potvrdí převzetí. Spolu s tímto paré předá Rada Kanceláři také elektronickou verzi výsledků, která je podkladem pro druhé kolo posuzování žádostí. Obálky budou uloženy v sídle Státního fondu kinematografie. Usnesení č. 49/2015 Rada Státního fondu kinematografie schvaluje způsob výpočtu průměrného bodového hodnocení. Přítomných: 10 Strana 2

3 Usnesení č. 50/2014 Rada Státního fondu kinematografie schvaluje Vladimíra Sojáka, Zuzanu Kopečkovou a Pavla Dragouna jako skrutátory celkového průměrného bodového hodnocení třech výzev projednávaných na tomto jednání Rady. Přítomných: 10 Pro: 9 Průběh posuzování 1. kolo Členové Rady obodovali jednotlivé projekty a své bodové hodnocení na místě vytiskli a předali zvoleným skrutátorům a zároveň jim poskytli elektronickou verzi. Průběh posuzování 2. kolo Na základě výpočtu průměrného bodového hodnocení byly projekty seřazeny od těch, které získaly nejvyšší průměrné hodnocení a Rada po diskuzi schválila rozdělení finančních prostředků alokovaných v jednotlivých výzvách. Usnesení č. 51/2015 Rada Státního fondu kinematografie schvaluje výsledky rozhodování o projektech podaných v rámci výzvy Podpora kinodistribuce českých filmů. Pro: 6 Proti: 4 Příloha č. 1 Výsledky rozhodování výzva Podpora kinodistribuce českých filmů Usnesení č. 52/2015 Rada Státního fondu kinematografie schvaluje výsledky rozhodování o projektech podaných v rámci výzvy Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla. Příloha č. 2 Výsledky rozhodování výzva Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla. Usnesení č. 53/2015 Rada Státního fondu kinematografie schvaluje výsledky rozhodování o projektech podaných v rámci výzvy Kompletní vývoj celovečerního dokumentárního českého kinematografického díla Strana 3

4 Příloha č. 3 Výsledky rozhodování výzva Kompletní vývoj celovečerního dokumentárního českého kinematografického díla 5. Krátkodobá koncepce 2015 Kancelář Fondu vydala výzvu odborné veřejnosti, aby zaslala své připomínky ke krátkodobé koncepci na rok 2014, tak aby se mohly stát podkladem pro vypracování nové koncepce na rok Kancelář Fondu sesbírala všechny příspěvky a předala je Radě k projednání. Vypořádané připomínky budou zveřejněny poté, co bude ukončeno vypracování krátkodobé koncepce na rok Na jednání Rady ledna 2015 schválila Rada koncepci co do rozdělení finančních prostředků do jednotlivých okruhů, na jednotlivé typy projektů a na jednotlivé výzvy. Byly ji také předloženy data vyhlášení výzev. 6. Korespondence Usnesení č. 54/2015 Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 467/2014 Digitalizace městského kina Bor o změnu lhůty pro dokončení projektu z 31. března 2015 do 30. června Usnesení č. 55/2015 Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 308/2014 Jezdec času o o změnu lhůty pro dokončení projektu z 31. ledna 2015 do 31. srpna Usnesení č. 56/2015 Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 189/2013 Strom o změnu lhůty pro dokončení projektu z 28. února 2015 do 31. srpna Usnesení č. 57/2015 Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 339/2014 Barrandov ve všední den o změnu lhůty pro dokončení projektu z 30. listopadu 2015 do 31. května Pro: 9 Strana 4

5 Zdržel se: 2 Usnesení č. 58/2015 Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 355/2014 Exkurze o změnu lhůty pro dokončení projektu z 30. dubna 2015 na 30. října Usnesení č. 59/2015 Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 571/2014 Cukr blog o změnu výše podpory z 1 Kč na Kč, změnu maximálního podílu dotace na celkových nákladech projektu z 1% na 71% a změnu výše veřejné podpory z 50% na 71%. Přítomných: 10 Usnesení č. 60/2015 Rada Státního fondu kinematografie zamítá žádost projektu 115/2013 Až po uši v mechu o změnu výše podpory Usnesení č. 61/2015 Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu hlav šílenství o změnu lhůty pro dokončení projektu z 1. dubna 2015 na 31. prosince Usnesení č. 62/2015 Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 269/2013 Mezipatra o změnu výše intenzity veřejné podpory z 50% na 70%. 7. Různé Odpovědi na dopis Strana 5

6 Petr Vítek předloží Radě návrhy odpovědí na dopis Asociace provozovatelů v audiovizi a otevřený dopis expertů vztahující se ke způsobu rozhodování Rady zůstává jako nevyřešený bod z předchozího jednání Rady. Výzvy únor 2015 Rada obdržela od Kanceláře vypracované výzvy, které mají být dle schválené časové osy vyhlášeny na počátku února Datum pro odevzdání připomínek k výzvám je 2. února Výroční zpráva Rada byla informována o své povinnosti vypracovat část výroční zprávy o své činnosti za předchozí kalendářní rok. Datum pro zaslání podkladů jednotlivých členů Rady předsedovi Rady Petru Vítkovi k výroční zprávě je 15. února Výroční zpráva musí být schválena na posledním jednání Rady v březnu. Předseda Rady Petr Vítek Ověřovatelé Ludvík Klega Sylva Legnerová Strana 6