WC a koupelna kdekoli praktick pfiehled v robkû

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WC a koupelna kdekoli praktick pfiehled v robkû"

Transkript

1 sanitární kalová čerpadla a koupelna kdekoli praktick pfiehled v robkû rychle efektivnû jednodu e bez stavebních úprav 0 let v âr 10 let garance náhradních dílû

2 Sanitární kalová čerpadla odpadní vody z a koupelny SANIBROY Silence SANITOP Silence 4 m 90 m V stup 1x d/d3 Vstup 1x d W/0 40 V Rozmûry ( x v x h) 330 x163 x 6m Osa v stupu (v ka) 87 mm, umyvadlo, pisoár 1x d100, 1x d W/0 40 V 330 x 63 x 16m 30 mm SANIPRO Silence SANIPLUS Silence,umyvadlo, sprcha, bidet 413 x 63 x 180 mm 316 mm, koupelna 400 W / 0 40 V 51 x 70 x 181 mm 36 mm SANIPACK SANIWALL Pro závûsné, umyvadlo, sprcha, bidet V stup : 401 x 95 x 146 mm 34m závûsné, umyvadlo, sprcha, bidet 1x d/d3 630 x 1075 x 194 mm Obsah reservoáru: 3/6 l Upevnûní mísy: 180/m

3 Sanitární kalová čerpadla odpadní vody z a koupelny SANIBEST SANIBEST Pro 6 m 7 m, koupelna 760 W/0 40 V 530 x 75 x 17m 37,m max 40 C, koupelna 1x d/d W/0 40 V 507 x 67,5 x 04 mm 37,m max 40 C Sanitární čerpadla odpadní vody z koupelny, kuchyně, prádelny SANISHOWER SANIVITE Silence 4 m 40 m umyvadlo, sprcha x d40 50 W/0 40 V 96 x 164 x 14m max 40 C Silence SANISPEED SANICOM umyvadlo,sprcha,bidet, vana, myãka, praãka, dfiez 4x d W/0 40 V 373 x 56 x 18m 314 mm 35 C (do minut 75 C) 7 m 8 m 70 m umyvadlo, sprcha, bidet, vana, myãka, praãka, dfiez 4x d W/0 40 V 373 x 56 x 18m 314 mm 35 C (do inut 75 C) Pfiíkon / Napûtí: 80 m umyvadlo, sprcha, bidet, vana, myãka, praãka, dfiez x d40/d W / 0 40 V 490 x 330 x m 17m 65 C(do inut 90 C)

4 Sanitární čerpadla odpadní vody z koupelny, kuchyně, prádelny TRAYMATIC Extern PouÏití : sprcha 50 W/0 40 V Rozmûry ãerpadla ( x v x h): 9,5 x 136,5 x 18 mm 8m Rozmûry vaniãky (d x x v): 90 x 90 x4,6 cm na objednávku 100 x 80 x 4,6 cm na objednávku 10 x 80 x 4,6 cm max 40 C 0 m Pfiístupové rampy na objednávku Kompaktní ( v 1) SANICOMPACT 43 Eco Silence SANICOMPACT 43 splachování splachování dual flush PouÏití jako: 550 W/0 40 V 390 x 445 x 4m max 35 C spotfieba vody: 1,8/3 l dual flush PouÏití jako: + odpad z umyvadla /d W/0 40 V 390 x 445 x 4m max 35 C spotfieba vody: 3,8/5 l SANICOMPACT Pro SANICOMPACT Star splachování splachování dual flush PouÏití jako: + odpad z umyvadla /d W/0 40 V 380 x 495 x 560 mm max 35 C spotfieba vody: 3,8/5 l dual flush PouÏití jako: závûsné + odpad z umyvadla 1x d W/0 40 V 400 x x 5m max 35 C spotfieba vody: 3,8/5 l

5 SANICUBIC 1 Centrální přečerpávací stanice SANICUBIC Classic externí alarm na objednávku externí alarm rodinn dûm (x ) rodinn dûm (aï 4x ) Ventilace: Ventilace: 3x d110/d50, 4x d110/d50, 1500 W/0 40 V x 1500 W/0 40 V 537 x 440 x 46 mm 557 x 470 x 490 mm 40 C (do inut 75 C) 40 C (do inut 75 C) SANICUBIC Pro SANICOM bezdrátov alarm externí alarm oupû d50 Ventilace: rodinn dûm (aï 4x ) 4x d110/d50, x 1500 W/0 40 V 557 x 470 x 490 mm 40 C (do inut 90 C) Ventilace: odpadní vody bez 3x d40/d50 x 1500 W/0 40 V 467 x 486 x 480 mm 65 C (do inut 90 C) Čerpadla pro kondenzát SANICONDENS Mini SANICONDENS Pro m 4, kondenzaãní voda 1x 8/m 4x d8/d3 35 W/0 40 V 31 x 143 x 10 mm max 80 C S3 15 % max 144 l/hod 0 m kondenzaãní voda 1x 8/m x d8/d3 60 W/0 40 V 60 x 169 x 14m max 80 C S3 15 % max 34 l/hod (v prûbûhu 01 nahradí stávající SANICONDENS)

6 SANICONDENS Čerpadla pro kondenzát Best SANICONDENS Clim Deco neutralizaãní granulát 4, Výška čerpání (m) kondenzaãní voda Neutralizaãní jednotka: integrovaná 1x 8/m 4x d8/d3 60 W/0 40 V 300 x 54 x 190 mm max 80 C S3 15 % max 34 l/hod výkon (l/h) âerpací v ka: jednoduchá instalace klimatizace (do 10kW v konu) 1x DN8/DN10 1x DN 16 W/0 40 V 145 x 115 x 57,m max 1 l/hod max 6 m SANICONDENS Clim Mini SANICONDENS Clim Pack C B A âerpací v ka: vertikální A vertikální B horizontální C sání ãerpání ãerpání v metrech v metrech v metrech ,4 9,1 8,3 7, ,9 7,9 7,8 7,1 7,0 6,3 6,4 5,8 4 7,0 6,0 5,3 4,9 1 8,9 8,3 7,5 5, ,8 6,9 7,3 6,7 6,7 5,7 6,1 5,4 4 5,9 5,5 4,9 4,4 1 7,8 7,6 6,9 6,5 1,5 3 7,1 6,5 6,6 5,7 6, 5,1 5,7 4,8 4 5,5 4,8 4, 3,9 Tabulka ãerpacího v konu v litrech za hodinu (+/- 10%) klimatizace (do 10kW v konu) 1x DN8/DN10 1x DN17 W/0 40 V max 15 l/hod max 6m ãerpadlo 104 x 48,5 x 8 mm tank 73,5 x 37 x 37,m Výška čerpání (m) Maximální doporučená výška čerpání : 6 m výkon(l/h) âerpací v ka: Rozmûry: klimatizace (do 10kW v konu) 1x DN4 1x DN17 19 W/0 40 V max 10 l/hod max 6m 143 x x 7m Příslušenství SFA SANIALARM SFA ANTIKALK akustické v straïné zafiízení pro v robky oznaãené logem ãistící prostfiedek pro údrïbu v robkû SFA (vyjma ãerpadel pro kondenzát) SFA SANIGRANUL INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ neutralizaãní granulát 1 kg pro SANICONDENS Best oblouk PVC d3 vypou tûcí ventil PVC d3 oupû uzavírací PVC d50 oupû uzavírací PVC d110

7 Nová řada sanitárních kalových čerpadel a sanitárních čerpadel SFA Pressostube jako Silence Obdobné hlukové parametry jako fiadasilence ezací ústrojí jako funkčnost Pressostube - nová generace systému SFA pro aktivaci pfiístroje jako Access Rychl, jednoduch a ãist pfiístup k: fiezacímu ústrojí (snadné odstranûní cizích pfiedmûtû) Pressostube (snadná v mûna ãástí aktivaãního systému) 1x d8 / d3 Vstup 1x d100 39,5 x 67 x 166 mm 3m, umyvadlo, pisoár 1x d100, x d40 44 x 67 x 166 mm 3m, umyvadlo, sprcha, bidet 494 x 67 x 169 mm 33m umyvadlo, sprcha, vana, praãka, myãka, dfiez, bidet 3x d x 67 x 169 mm 33m 35 C (do minut 75 C)

8 tich provoz komerãní provoz závûsné pisoár umyvadlo bidet sprcha vana praãka myãka dfiez kotel chladicí zafiízení klimatizace ãerpací v ka ãerpací vzdálenost SANIBROY Silence 4 m 90 m SANITOP Silence SANIPRO Silence SANIPLUS Silence SANIPACK SANIWALL Pro SANIBEST 6 m SANIBEST Pro 7 m SANISHOWER 4 m 40 m SANIVITE Silence SANISPEED Silence 7 m 70 m SANICOM 8 m 80 m TRAYMATIC Extern 0 m SANICOMPACT 43 Eco Silence SANICOMPACT 43 SANICOMPACT Pro SANICOMPACT Star SANICUBIC 1 SANICUBIC Classic SANICUBIC Pro SANICOM SANICONDENS Mini m 0 m SANICONDENS Pro 4, SANICONDENS Best 4, SANICONDENS Clim Deco 6 m SANICONDENS Clim Mini 6 m SANICONDENS Clim Pack SANIACCESS 1 SANIACCESS SANIACCESS 3 SANIACCESS Pump 6 m SFA cz nenese odpovûdnost za pfiípadné tiskové chyby. vysoce v konné pfiístroje s moïností pouïití v podmínkách intenzivního provozu, v komerãním ãi vefiejném sektoru. Rozmûry u v robkû jsou uvedeny bez propojovacích prvkû. âerpací v ka = v ka garantovaná pro souãasn provoz v ech uveden ch zafiizovacích pfiedmûtû u konkrétního typu. Fotografické zobrazení je pouze orientaãní. Zmûna uveden ch údajû vyhrazena. SFA SANIBROY, spol. s r.o. Na Ko ince, Praha 8 Tel.: Fax:

WC a koupelna kdekoli praktický přehled výrobků

WC a koupelna kdekoli praktický přehled výrobků sanitární kaová čerpada a koupena kdekoi praktický přehed výrobků ryche efektivně jednoduše bez stavebních úprav et INOVACÍ 10 et garance náhradních díů w w w. s a n i b r o y. c z Sanitární kaová čerpada

Více

WC a koupelna kdekoli

WC a koupelna kdekoli s a n i t á r n í kaová čerpada WC a koupena kdekoi Přehed výrobků 015 16 NEJTIŠŠÍ NA TRHU!!! et Í AC V O IN 45 db(a)* *Ověřeno: Laboratoire Nationa d`essais de normy NF EN ISO 4871 GARANCE 10 et dostupnosti

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

WC a koupelna kdekoli

WC a koupelna kdekoli sanitární kalová čerpadla WC a koupelna kdekoli www.sanibroy.cz 1958 2008 Sanitární kalové čerpadlo co je to? Nûkdy je tûïké, ne-li dokonce nemoïné, instalovat sanitární zafiízení na potfiebné místo. Hlavní

Více

Sanitární čerpadla. WC, kuchyň, koupelna či prádelna kdekoliv, rychle, jednoduše a bez velkých stavebních úprav.

Sanitární čerpadla. WC, kuchyň, koupelna či prádelna kdekoliv, rychle, jednoduše a bez velkých stavebních úprav. Sanitární čerpadla WC, kuchyň, koupelna či prádelna kdekoliv, rychle, jednoduše a bez velkých stavebních úprav. 8.11.2014 Sanitární kalová čerpadla SFA SANIBROY umožňují vybudovat WC, kuchyň, koupelnu

Více

SILENCE. Sanitární kalová čerpadla. pro WC, koupelnu ãi kuchyni tam, kde si pfiejete. nová generace. rychle jednodu e bez stavebních úprav

SILENCE. Sanitární kalová čerpadla. pro WC, koupelnu ãi kuchyni tam, kde si pfiejete. nová generace. rychle jednodu e bez stavebních úprav Sanitární kalová čerpadla pro WC, koupelnu ãi kuchyni tam, rychle jednodu e bez stavebních úprav kde si pfiejete PŠŠŠ... přichází TICHO nová generace SILENCE Co je to sanitární kalové ãerpadlo? Někdy je

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 13.4.2012 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21 86 77 Adresa

Více

SANIBEST PRO. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 5.8.2014

SANIBEST PRO. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 5.8.2014 5.8.2014 SANIBEST PRO Jaroslav Řezáč Milan Hurt SANITÁRNÍ ČERPADLA Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel web.: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz Adresa servisní

Více

SANIVITE Silence. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

SANIVITE Silence. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 11.11.2013 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21 86 77

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 5.1.2014 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21 86 77 Adresa

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 25.2.2012 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY, SANILIFE a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.cz e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21

Více

SAN 3. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

SAN 3. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 9.10.2011 Jaroslav Řezáč Milan Hurt web: http://www.sfa-sanibroy.cz e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21 86 77 Adresa servisní dílny: Katusická 683, Praha 9 Kbely Návod pro instalaci a používání

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 8.12.2013 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21 86 77 Adresa

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 12.10.2014 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz Adresa servisní dílny: Katusická

Více

sanitární kalová čerpadla NOVINKY 2014 více než let INOVACÍ www.sanibroy.cz

sanitární kalová čerpadla NOVINKY 2014 více než let INOVACÍ www.sanibroy.cz sanitární kaová čerpada více než NOVINKY 2014 et INOVACÍ www.sanibroy.cz ÚPRAVA KONDENZÁTU SANINEUTRAL Neutraizační jednotka pro kyseý kondenzát z pynových či oejových kotů s výkonem do 50kW. SANINEUTRAL

Více

CONDENS CLIM Mini. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

CONDENS CLIM Mini. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 10.4.2012 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY, SANILIFE a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601

Více

SANICOMPACT PRO ECO+ WO. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

SANICOMPACT PRO ECO+ WO. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 26.4.2014 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY, SANILIFE a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601

Více

DELTA 70 DELTA 70. Návod pro instalaci a používání sprchové kabiny DELTA 70 DELTA 70 DELTA 70 DELTA 70

DELTA 70 DELTA 70. Návod pro instalaci a používání sprchové kabiny DELTA 70 DELTA 70 DELTA 70 DELTA 70 DELTA 70 DELTA 70 DELTA 70 DELTA 70 12.2.2006 Jaroslav Řezáč Milan Hurt SANITÁRNÍ ČERPADLA - SPRCHOVÉ KABINY Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin http://www.sfa-sanibroy.com

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 2.3.2013 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY, SANILIFE a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21

Více

SANICOMPACT 43 ECO+ Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

SANICOMPACT 43 ECO+ Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 25.1.2014 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY, SANILIFE a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 3.7.2011 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY, SANILIFE a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.cz e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 26.12.2013 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21 86 77

Více

Návod pro instalaci a používání signalizačního zařízení

Návod pro instalaci a používání signalizačního zařízení 7.9.2007 Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin SFA SANIBROY web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.:

Více

Automatické zařízení pro přečerpávání kondenzátu. Kondensat-Lift. Typový list

Automatické zařízení pro přečerpávání kondenzátu. Kondensat-Lift. Typový list Automatické zařízení pro přečerpávání Kondensat-Lift Typový list Impressum Typový list Kondensat-Lift Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat,

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Návod pro instalaci a používání signalizačního zařízení

Návod pro instalaci a používání signalizačního zařízení 3.5.2010 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21 86 77 Adresa

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 6.8.2006 Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin SFA SANIBROY http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@quick.cz, SFASANIBROY@chello.cz

Více

PACK PLUS. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

PACK PLUS. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 5.1.2014 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY, SANILIFE a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 28.4.2008 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin SFA SANIBROY web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601

Více

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu Typový list Impressum Typový list KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 13.5.2008 Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin SFA SANIBROY http://www.sfa-sanibroy.com e-mail:sfasanibroy@quick.cz SFASANIBROY@chello.cz

Více

WATERSAN 10. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

WATERSAN 10. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla Jaroslav Řezáč Milan Hurt SANITÁRNÍ ČERPADLA SFA SANIBROY a SETMA Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin SFA SANIBROY a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.cz e-mail:

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 7.8.2014 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY, SANILIFE a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21

Více

SAN 4. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

SAN 4. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 9.10.2011 Jaroslav Řezáč Milan Hurt web: http://www.sfa-sanibroy.cz e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21 86 77 Adresa servisní dílny: Katusická 683, Praha 9 Kbely Návod pro instalaci a používání

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 8.8.2007 Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin SFA SANIBROY web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.:

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 27.9.2009 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21 86 77 Adresa

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 26.4.2014 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21 86 77 Adresa

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 4.5.2014 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY, SANILIFE a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.cz e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 26.4.2014 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY, SANILIFE a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 2.3.2013 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY, SANILIFE a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 18.5.2006 Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin SFA SANIBROY http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@quick.cz PC fax: +420

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 4.5.2014 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY, SANILIFE a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.cz e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

SANISPEED Silence. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

SANISPEED Silence. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 14.11.2013 Jaroslav Řezáč Milan Hurt Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21 86 77

Více

DVOURYCHLOSTNÍ ČERPADLO SE SAMOODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM FILTR V OKRUHU TOPENÍ

DVOURYCHLOSTNÍ ČERPADLO SE SAMOODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM FILTR V OKRUHU TOPENÍ CLAS B 24 CF 24-30 FF ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM ÚSPORNÝ KOMFORT TUV SUPER TICHÝ DÉLKA záruky DVOURYCHLOSTNÍ ČERPADLO SE SAMOODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM FILTR V OKRUHU TOPENÍ Měděný primární

Více

WATERSAN 4. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

WATERSAN 4. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla Jaroslav Řezáč Milan Hurt SANITÁRNÍ ČERPADLA SFA SANIBROY a SETMA Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin SFA SANIBROY a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.cz e-mail:

Více

Sanitární kalová čerpadla

Sanitární kalová čerpadla TECMA Drain SPLIT 3 COMBI Kalové čerpadlo pro odpad z WC, umyvadla, pračky, myčky, dřezu a sprchy/vany. Čerpací výška/vzdálenost 11/110 m. Hloubka 18 cm. Spolehlivost/snadný servis motor včetně řídících

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 27.8.2006 Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin SFA SANIBROY http://www.sfa-sanibroy.com e-mail:sfasanibroy@quick.cz SFASANIBROY@chello.cz

Více

Vernostní klub zákazníku NOVINKA. Akce trvá od 1. března do 30. června 2009

Vernostní klub zákazníku NOVINKA. Akce trvá od 1. března do 30. června 2009 Akce trvá od 1. března do 30. června 2009 GRUNDFOS Jarní akce 2009 NAČERPEJTE NOVOU ENERGII Vernostní klub zákazníku Conlift L Kompaktní přečerpávací stanice se zabudovaným zpětným ventilem pracuje zcela

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla 15.4.2009 Jaroslav Řezáč Milan Hurt SANITÁRNÍ ČERPADLA - SPRCHOVÉ KABINY Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin web: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail: SFASANIBROY@chello.cz

Více

HOTJET ONE. vzduch/voda 55 C. max Kč TEPELNÉ ČERPADLO PRO VÁS. cena od , bez DPH. bez DPH CENA PO DOTACI COP 4,13 15 ONE 8 ONE

HOTJET ONE. vzduch/voda 55 C. max Kč TEPELNÉ ČERPADLO PRO VÁS. cena od , bez DPH. bez DPH CENA PO DOTACI COP 4,13 15 ONE 8 ONE HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO PRO VÁS cena od 74 990, Řada ONE je generace tepelných čerpadel, která jsou cenově optimalizovaná a přitom mají vysoký topný faktor, nízký hluk a sofistikovanou

Více

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ NOVÁ ŘADA KOMPAKTNÍCH PŘEČERPÁVACÍCH STANIC

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ NOVÁ ŘADA KOMPAKTNÍCH PŘEČERPÁVACÍCH STANIC GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ NOVÁ ŘADA KOMPAKTNÍCH PŘEČERPÁVACÍCH STANIC SOLOLIFT+ JE VŠUDE TAM, KDE JE ZAPOTŘEBÍ Představujeme kompaktní čerpací stanice nové řady Sololift+ od firmy Grundfos. Čerpací

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 Scudo Utility * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 P EPRAVNÍ KO PRO NÍZKOU ST ECHU KRÁTK Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost

Více

ACO Produktový katalog. ACO Clara. âistírny odpadních vod

ACO Produktový katalog. ACO Clara. âistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO C l a r a ACO Produktový katalog ACO Clara âistírny odpadních vod Typové fiady 3 120 Charakteristika Čistírna odpadních vod ACO Clara je navržena pro kompletní biologické čištění

Více

Ceník 2014. Nerezové zásobníky. Kondenzační kotle. Multi-Energies

Ceník 2014. Nerezové zásobníky. Kondenzační kotle. Multi-Energies titul 10.1.2014 14:22 Stránka 1 Nerezové zásobníky Kondenzační kotle Multi-Energies Ceník 2014 Platný od 1. 1. 2014 With the future in mind Nerezové kondenzační kotle Nerezové zásobníky teplé vody Kotle

Více

Elektronické ventily Multisystém

Elektronické ventily Multisystém MULTI 120 sestava umyvadlová/sprchová/wc Elektronický senzor umyvadlový/sprchový/wc na zeď s kabelem 2,5 m, aktivační vzdálenost 6 cm, solenoidový ventil do zdi, vzdálenost senzoru max. 100 m kabel 2 0,50

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

DAMA SENSO A DAMA SENSO COMPACTO KOUPELNOVÉ KOMPLETY

DAMA SENSO A DAMA SENSO COMPACTO KOUPELNOVÉ KOMPLETY DM SENSO DM SENSO COMPCTO KOUPELNOVÉ KOMPLETY Keramické prvky Dama Senso se vyznačují rafinovaným, prostým a elegantním designem. Koupelnový nábytek Senso perfektně ladí se všemi typy kombinací umyvadla

Více

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty Větrací jednotky s rekuperací tepla Sentinel Totus REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

TZB I Městské stavitelství

TZB I Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB I Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Decentní řešení klimatizace pro kanceláře

Decentní řešení klimatizace pro kanceláře Decentní řešení klimatizace pro kanceláře Chladí a topí Vestavěný fi ltrační Jednoduchý klimatizační Po výpadku proudu automatický start 15 MULTISPLITOVÉ KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY Serie RXM pouze chladí REMKO

Více

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda. www.kostecka.eu

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda. www.kostecka.eu Tepelná čerpadla vzduch / voda země / voda voda / voda špičková kvalita a design... www.kostecka.eu VZDUCH-VODA Vzduch je nejdostupnější a neomezený zdroj tepla s celoročním využitím pro vytápění, ohřev

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Sololift2. Malé čerpací stanice. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Sololift2. Malé čerpací stanice. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Malé čerpací stanice 0 Hz Obsah 1. Přehled výrobků pro aplikace s toaletami pro aplikace se šedou odpadní vodou Použití 4 Funkce 4 7. Výrobní řada, přehled 4 Objednací čísla

Více

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody MNOHO BEZPLATNÉ SLUNEČNÍ ENERGIE PRO VAŠI KUCHYŇ, SPRCHU A VANU TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody MNOHO BEZPLATNÉ SLUNEČNÍ ENERGIE PRO VAŠI KUCHYŇ, SPRCHU A VANU TEPELNÁ ČERPADLA MNOHO BEZPLATNÉ SLUNEČNÍ ENERGIE PRO VAŠI KUCHYŇ, SPRCHU A VANU Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody TEPELNÁ ČERPADLA Specialista na tepelná čerpadla Přirozeně teplá voda pro vyšší kvalitu života Sotva

Více

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody Popis/Použití Hlavní systémové údaje: Maximální provozní teplota. ( C) Maximální provozní tlak (bar) Pracovní médium Primární Systém ThermoDual

Více

Neutralizační zařízení. Brilon NEUTRA N 14, N 70, N210. Návod k instalaci a údržbě

Neutralizační zařízení. Brilon NEUTRA N 14, N 70, N210. Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení Brilon NEUTRA N 14, N 70, N210 Návod k instalaci a údržbě www.brilon.cz 1. Úvod Neutralizační zařízení je vhodné pro neutralizaci kondenzátu z kotlů se spalováním zemního plynu a

Více

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G Rozměry Charakteristika Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon 500 7000 m / h Velikosti: 10, 14, 19, 25, 30, 40, 50, 60 /BP (na objednávku) Integrovaný by-pass Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Multi Eco-Top Typový list Impressum Typový list Multi Eco-Top KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

VODOVODNÍ BATERIE. Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH (DMBC) platné od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 CZ-09/2013

VODOVODNÍ BATERIE. Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH (DMBC) platné od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 CZ-09/2013 VODOVODNÍ BATERIE Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH (DMBC) platné od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 2013 CZ-09/2013 Umyvadlová kohoutková s otočným výtokem 150 mm, průtok 8 l/min 3.1270.1.004.221.1

Více

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní kotle ecotec Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní technika SniÏování spotfieby energie pfii vytápûní a ohfievu teplé uïitkové vody se v souãasné dobû jeví jako stále dûleïitûj í. Nejen stoupající

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Výběr z ceníku. Leader v odvodnění

Výběr z ceníku. Leader v odvodnění Výběr z ceníku Leader v odvodnění Ochrana před zpětným vzdutím Zpětná klapka s přečerpáním Pumpfix F Comfort s hladkým koncem a hrdlem. Pro montáž do podlahy S krytem pro obložení (X) S černým krytem (S)

Více

Venkovní jednotky. Multi DC Inverter

Venkovní jednotky. Multi DC Inverter Venkovní jednotky Technologie DC Inverter umožňuje komfortní regulaci teploty v místnosti Energetická třída A Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 7 modelů venkovních jednotek výkon 4,1 až 10,5 kw Možnost připojení

Více

Popis systému... 4. Montážní prvky pro závěsné WC... 11. Montážní prvky pro pisoáry... 15. Montážní prvky pro bidety... 17

Popis systému... 4. Montážní prvky pro závěsné WC... 11. Montážní prvky pro pisoáry... 15. Montážní prvky pro bidety... 17 Obsah Popis systému................................................................. 4 Montážní prvky pro závěsné WC.................................................. 11 Montážní prvky pro pisoáry......................................................

Více

CENÍK KARTELL BY LAUFEN 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31. 3. 2014

CENÍK KARTELL BY LAUFEN 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31. 3. 2014 CENÍK KARTELL BY LAUFEN 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31. 3. 2014 2013 KOUPELNOVÁ KERAMIKA VANY A VANIČKY KOUPELNOVÝ NÁBYTEK VODOVODNÍ BATERIE KARTELL by LAUFEN volně

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 ZADÁNÍ PROJEKTU...2 1.1 Domovní vodovod...2 1.2 Splašková kanalizace...2 1.3 Dešťová kanalizace...2 1.4 Výpočtové výchozí parametry...2 2 PODKLADY...2 2.1 Výkresová dokumentace...2 2.2 Průzkum...2

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

série TRASPARENZE TRASPARENZE

série TRASPARENZE TRASPARENZE série TRASPARENZE TRASPARENZE 34201 Baterie umyvadlová stojánková s výpustí 1 1/4, s hadièkami 3/8 8 406 Kè 10 089 Kè 10 089 Kè 34203 Baterie umyvadlová stojánková vysoká, s výpustí 1 1/4, s hadièkami

Více

ACO DRAIN. Liniové odvodnûní. ACO DRAIN Monoblock PD 100 C Pro třídu zatížení A 15 - C250

ACO DRAIN. Liniové odvodnûní. ACO DRAIN Monoblock PD 100 C Pro třídu zatížení A 15 - C250 Liniové odvodnûní ACO DRAIN Monoblock PD 100 C Pro třídu zatížení A 15 - C250 Îlabov systém zítfika ACO DRAIN Monoblock PD 100 C pfiedstavuje jedineãn produkt nesrovnateln s jin mi Ïlaby. Díky metodû monolitického

Více

Kalový box IVABOX. www.ivarcs.cz. IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9 Podhořany, 277 51 Nelahozeves II

Kalový box IVABOX. www.ivarcs.cz. IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9 Podhořany, 277 51 Nelahozeves II Kalový box IVABOX IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9 Podhořany, 277 51 Nelahozeves II Tel.: +420 315 785 211-2, Fax: +420 315 785 213-4 info@ivarcs.cz Rozměry v mm Kalový box je možné připojit k těmto

Více

Přečerpávací stanice Aqualift F

Přečerpávací stanice Aqualift F Přečerpávací stanice Aqualift F Pro soukromé a průmyslové odstraňování odpadních vod www.kessel.cz KESSELsnazší plánování Funkce rychlého hledání Zadáním čísla výrobku nebo vyhledávacího slova na www.kessel.com

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina

Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina ( dále jen zásady ) Část I. Úvodní ustanovení Tyto zásady jsou určeny pro nájemce bytu v majetku statutárního

Více

Technická zařízení budov. Čerpadla KSB pro zásobování vodou a automatické tlakové stanice

Technická zařízení budov. Čerpadla KSB pro zásobování vodou a automatické tlakové stanice Technická zařízení budov Čerpadla KSB pro zásobování vodou a automatické tlakové stanice 2 Zásobování vodou a zvyšování tlaku Široký sortiment pro správný výběr Ať se jedná o čerpadla, tlakové stanice

Více

Přehled programu, všeobecné informace, kontakty

Přehled programu, všeobecné informace, kontakty Přehled programu, všeobecné informace, kontakty Přehled programu V Kontakty XI Údaje o rozměrech a závitech XII Všeobecné obchodní podmínky firmy Viega s.r.o XIII CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH

Více

PŘÍKLADY APLIKACÍ PEVNÁ PALIVA 14 SOLÁRNÍ SYSTÉMY 16 TEPELNÁ ČERPADLA 18 KLIMATIZACE 22

PŘÍKLADY APLIKACÍ PEVNÁ PALIVA 14 SOLÁRNÍ SYSTÉMY 16 TEPELNÁ ČERPADLA 18 KLIMATIZACE 22 APLIKACE PŘÍKLADY APLIKACÍ PEVNÁ PALIVA 4 SOLÁRNÍ SYSTÉMY 6 TEPELNÁ ČERPADLA 8 PLYN 20 KLIMATIZACE 22 Symbol znázorňuje produkt nabízející komfort v aplikacích. Symbol znázorňuje produkt nabízející vysoký

Více

Váš partner ve světě sádrokartonu Tamadex spol. s r.o. Fax.: 491 481 796 http://www.tamadex.cz Tel.: 491 481 798

Váš partner ve světě sádrokartonu Tamadex spol. s r.o. Fax.: 491 481 796 http://www.tamadex.cz Tel.: 491 481 798 Sanitární konstrukce Váš partner ve světě sádrokartonu Konstrukce pro uchycení umyvadla s vrchní baterií RKU-1 - kat.č.: 1.348301 T Technický popis: Kovová konstrukce s povrchovou úpravou modrý nebo žlutý

Více

Český výrobce strojů na plasty a gumu a hydraulických lisů Czech producer of injection moulding machines and hydraulic press VC VC-SD VC-R

Český výrobce strojů na plasty a gumu a hydraulických lisů Czech producer of injection moulding machines and hydraulic press VC VC-SD VC-R Nové bez sloupové vstřikovací stroje C rám INTEC.. VC (vertikální uzavírací jednotka / horizontální vstřikovací jednotka). Vertikální upínání, horizontální vstřik. VC VC-SD VC-R Přehled provedení: INTEC

Více

SIFONY. prodejní katalog

SIFONY. prodejní katalog SIFONY prodejní katalog 2 Beautiful power of water 4 VÝTOKOVÉ VENTILY 7 SIFONY PRO DŘEZY 11 SIFONY PRO DVOJDŘEZY 12 SPECIÁLNÍ SIFONY PRO DŘEZY 15 SANITÁRNÍ SIFONY 28 NÁHRADNÍ DÍLY VÝTOKOVÉ VENTILY Výtokový

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

CENÍK VÝROBKŮ ČERVENEC 2015

CENÍK VÝROBKŮ ČERVENEC 2015 CENÍK VÝROBKŮ ČERVENEC 2015 OHŘEV VODY VYTÁPĚNÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE / 1 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY NÁZEV POPIS KÓD CENA BEZ DPH CENA S DPH BEZTLAKOVÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY S BATERIÍ ARKSH ARKSH 5O EU nad

Více

VODOVODNÍ BATERIE. Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH (DMBC) platné od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2014 CZ-03/2013

VODOVODNÍ BATERIE. Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH (DMBC) platné od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2014 CZ-03/2013 VODOVODNÍ BATERIE Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH (DMBC) platné od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2014 2013 CZ-03/2013 Umyvadlová kohoutková s otočným výtokem 150 mm 3.1270.1.004.221.1 s automatickou

Více

katalog produktů EVO 2013 GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO SYSTEM GENUS EVO

katalog produktů EVO 2013 GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO SYSTEM GENUS EVO katalog produktů EVO 0 EVO Ariston Thermo CZ s.r.o. Poděbradská 55 90 00 Praha 9 tel.: 75 455 fax: 75 7 e-mail: ariston.cz@aristonthermo.com www.ariston.com/cz Mašínova 4/5 8 00 Praha 8 tel: 84 688 877

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více