CUZ IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča Plán vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu na 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CUZ IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča Plán vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu na 2."

Transkript

1 Kontakt: Mgr. Peter Kontúr, tel.: Marta Haviarová, tel.: CUZ IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča Plán vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu na 2. polrok 2015 SEPTEMBER 2015 Odborný kurz: Ochrana pred povodňami Termín konania : Odborný kurz: Kurz zamestnancov obecných úradov plniacich úlohy CO Termín konania : Odborný kurz: Kurz CO učiteľov základných a stredných škôl Termín konania : , alebo po dohode výjazdovou formou v mieste záujemcu o školenie Odborný kurz: Kurz základných vedomostí CO 3 dni Termín konania : Účastnícky poplatok : 135,00 OKTÓBER 2015 Odborný kurz: Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok Termín konania : Odborný kurz: Poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania /NZaNU/ Termín konania :

2 Odborný kurz: Ochrana pred účinkami živelných pohrôm Termín konania : NOVEMBER 2015 Odborný kurz: Riadenie a organizovanie záchranných prác Termín konania : Odborný kurz: Kurz CO učiteľov základných a stredných škôl Termín konania : DECEMBER 2015 Odborný kurz: Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok Termín konania :

3 1. Kurz základných vedomostí CO 2. Príprava obyvateľstva a zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na civilnú ochranu /CO/ 3. Kurz CO učiteľov základných a stredných škôl 4. Kurz zamestnancov obecných úradov plniacich úlohy CO 5. Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok 6. Ochrana pred povodňami 7. Poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania 8. Ochrana pred účinkami živelných pohrôm 9. Riadenie a organizovanie záchranných prác 1. Kurz základných vedomostí CO Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, miestna štátna správa, obecná samospráva, miestna samospráva. Získať základné vedomosti pre plnenie úloh a vykonávanie opatrení v oblasti civilnej ochrany. Civilná ochrana v SR. Organizovanie a riadenie civilnej ochrany. Príprava na civilnú ochranu. Ochrana obyvateľstva. Záchranné práce. Materiálne a finančné zabezpečenie civilnej ochrany. Integrovaný záchranný systém september 2015, uzávierka prihlášok: 10. september 2015 Test. Záverečná beseda. 2. Príprava obyvateľstva a zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na civilnú ochranu /CO/ Obyvateľstvo, zamestnanci právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov Získať informácie o možnom ohrození a zabezpečovaní ochrany obyvateľstva. Členenie prípravy: a) Všeobecný úvod Civilná ochrana v SR, mimoriadne udalosti, analýza územia, varovanie obyvateľstva, činnosť po varovaní, informácie o možných rizikách ohrozenia, vyžadovanie pomoci v tiesni, kolektívna ochrana obyvateľstva, individuálna ochrana osôb. b) Špecifické témy - Ochrana pred účinkami nebezpečných látok - Ochrana pred následkami živelných pohrôm - Ochrana pred účinkami rádioaktívneho žiarenia CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča alebo výjazdovou formou v mieste záujemcu o školenie.

4 Po vzájomnej dohode záujemcu o školenie a školiteľa/organizátora. Záverečná beseda. 3. Kurz CO učiteľov základných a stredných škôl Učitelia základných škôl Pripraviť učiteľov základných škôl na vyučovanie časti riešenie mimoriadnych udalostí civilná ochrana v učive Ochrana života a zdravia (OŽAZ) v zmysle legislatívy a učebných osnov. Civilná ochrana v SR, Ženevské dohovory a dodatkové protokoly I. a II., druhy mimoriadnych udalostí, analýza územia obce, mesta a možné zdroje ohrozenia, varovné signály, činnosť po varovaní, nebezpečné látky, zbrane hromadného ničenia, kolektívna ochrana - evakuácia a ukrytie, záchranné práce, organizácia jednotiek CO, prostriedky individuálnej ochrany. CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča alebo výjazdovou formou v mieste záujemcu o školenie. Slovenská Ľupča 14. september 2015, uzávierka prihlášok 7. september 2015 Slovenská Ľupča 16. november 2015, uzávierka prihlášok 12. november 2015 Výjazdová forma - po vzájomnej dohode záujemcu o školenie a školiteľa/organizátora. Záverečná beseda 4. Kurz zamestnancov obecných úradov plniacich úlohy CO Zamestnanci obecných úradov plniacich úlohy civilnej ochrany. Získať potrebné vedomosti na plnenie úloh civilnej ochrany v obci. Úlohy a opatrenia CO, pôsobnosť obce pri ich plnení. Evakuácia, ukrytie obyvateľstva obce. Dokumentácia CO obce. Núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie obyvateľstva obce Povodňový plán záchranných prác. 10. september 2015, uzávierka prihlášok 27. august 2015 Záverečná beseda 5. Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok Miestna štátna správa, obecná samospráva, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia. Prehĺbiť vedomosti o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok vyrábaných, skladovaných alebo prepravovaných na území SR a pre prípad teroristického útoku. Právne predpisy na zabezpečenie ochrany pri výrobe, preprave a skladovaní nebezpečných látok, nebezpečné látky, preprava nebezpečných látok, terorizmus, protiradiačné, protichemické, protibiologické opatrenia, spôsoby určovania oblasti ohrozenia po úniku

5 nebezpečnej látky, riešenie modelových situácií - predbežné vyhodnotenie oblasti ohrozenia pre prípad úniku ChNL, určenie oblasti ohrozenia pre prípad úniku neznámej NL. 7. október 2015, uzávierka prihlášok 25. september december 2015, uzávierka prihlášok 26. november 2015 Záverečná beseda 6. Ochrana pred povodňami Obecná samospráva (starostovia obcí, primátori miest, členovia povodňových komisií). Pripraviť personál obce, ktorý riadi, organizuje a zabezpečuje činnosť v obci počas povodňovej situácie. Právne predpisy na ochranu pred povodňami, opatrenia na ochranu pred povodňami, riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami, predpovedná povodňová služba, hydrologické a meteorologické výstrahy, vyhodnocovanie výdavkov a povodňových škôd, riešenie modelovej situácie. 9. september 2015, uzávierka prihlášok 27. august 2015 Záverečná beseda. Vyhodnotenie kurzu. 7. Poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania (NZaNU) Obecná samospráva, miestna štátna správa. Získať teoretické vedomosti a praktické požiadavky na organizovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva počas mimoriadnej situácie. Núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie, riadenie NZaNU ako činnosti pri vykonávaní záchranných prác, núdzové zásobovanie vodou. 14. október 2015, uzávierka prihlášok 30. september 2015 Záverečná beseda. Vyhodnotenie kurzu. 8. Ochrana pred účinkami živelných pohrôm Obecná samospráva, miestna štátna správa. Pripraviť personál obce, ktorý riadi, organizuje a zabezpečuje činnosť v obci po vzniku mimoriadnej udalosti vyvolanej živelnou pohromou počas mimoriadnej situácie. Štátna hydrologická služba a štátna meteorologická služba, zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby a odovzdávanie meteorologických a hydrologických výstrah pokyn, odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti - nepriazeň počasia, zemetrasenie, veterná smršť, veterná smršť - modelová situácia.

6 21. október 2015, uzávierka prihlášok 7. október 2015 Záverečná beseda. Vyhodnotenie kurzu. 9. Riadenie a organizovanie záchranných prác Obecná samospráva, miestna štátna správa Prehĺbiť vedomosti a všestrannú prípravu na riešenie krízových situácií. Výmenou skúseností z procesu riadenia záchranných prác skvalitniť prípravu na plnenie úloh a opatrení CO. Problematika záchranných prác v právnej úprave civilnej ochrany. Varovanie, evakuácia a ukrytie obyvateľstva pri riadení a organizovaní záchranných prác. Riešenie krátkej modelovej krízovej situácie po vzniku MU na území obce výmena skúseností. 11. november 2015, uzávierka prihlášok 6. november 2015 Záverečná beseda. Ukončenie kurzu.

CUZ IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča Plán vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu na rok 2015

CUZ IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča Plán vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu na rok 2015 CUZ IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča Plán vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu na rok 2015 1. Kurz základných vedomostí CO 2. Príprava obyvateľstva a zamestnancov právnických

Více

Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča. Plán vzdelávania a prípravy

Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča. Plán vzdelávania a prípravy Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča Plán vzdelávania a prípravy 2013 Úvod Sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany ministerstva je odborným

Více

Príloha C. Časový plán konania kurzov a odbornej prípravy na rok 2015 moduly A F

Príloha C. Časový plán konania kurzov a odbornej prípravy na rok 2015 moduly A F Príloha C. Časový plán konania kurzov a bornej prípravy na rok muly A F Mesiac január 1. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov Ochrana života a zdravia Mul C, E, F 2. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov Ochrana

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Civilná ochrana Andrea Majlingová, PhD., 2013

Civilná ochrana Andrea Majlingová, PhD., 2013 Civilná ochrana Andrea Majlingová, PhD., 2013 Civilná ochrana Ústavným právom občanov Slovenskej republiky (SR) je právo na ochranu života, zdravia a majetku v prípadoch vzniku mimoriadnych udalostí. Na

Více

ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA. (základy sebaochrany a prvej pomoci)

ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA. (základy sebaochrany a prvej pomoci) ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA (základy sebaochrany a prvej pomoci) Rozlišovanie varovných signálov a činnosť obyvateľstva na signály 1.rok trojročného cyklu prípravy obyvateľstva na sebaochranu

Více

OKRESNÝ ÚRAD GALANTA odbor krízového riadenia Nová Doba 1408/31, Galanta P L Á N O V A C Í D O K U M E N T

OKRESNÝ ÚRAD GALANTA odbor krízového riadenia Nová Doba 1408/31, Galanta P L Á N O V A C Í D O K U M E N T Číslo: OU-GA-OKR-2016/001034-14 01. februára 2016 OKRESNÝ ÚRAD GALANTA odbor krízového riadenia Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta S ch v a ľ u j e m :... Ing. Kornel Lomboš vedúci odboru P L Á N O V A

Více

INDIVIDUÁLNA OCHRANA

INDIVIDUÁLNA OCHRANA INDIVIDUÁLNA OCHRANA Ochrana obyvateľstva a jeho bezpečnosť v najširšom význame slov patrí k prioritám každej vyspelej spoločnosti či štátu. Realizuje sa najrôznejšími spôsobmi v každodennom živote obyvateľstva.

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

12. Ochrana obyvatelstva

12. Ochrana obyvatelstva 2. Ochrana obyvatelstva 2 Ochrana obyvatelstva vyučovacích předmětu 44 vyučovacích bloku: 2. Historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 2 2.2 Legislativa 3 2.3 Varování a vyrozumění a způsob poskytování

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády

Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády Doložka civilnej ochrany Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Staré Mesto Spracovateľ: Ing. arch. Jela Plencnerová, U-A ateliér, Bratislava Dátum spracovania:

Více

Individuálna ochrana osôb

Individuálna ochrana osôb Individuálna ochrana osôb Proti- radiačné, -chemické, -biologické opatrenia Individuálna ochrana osôb patrí medzi protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia, ktoré sú určené na zníženie alebo

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

ObU-TT-CO1-2013/ V Trnave 13. februára 2013

ObU-TT-CO1-2013/ V Trnave 13. februára 2013 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8 917 02 Trnava ObU-TT-CO1-/ V Trnave 13. februára Schvaľujem:....................................... Ing. Vladimír Krátky prednosta ZAMERANIE ČINNOSTI pri plnení úloh civilného

Více

Príprava na mimoriadne udalosti, záchranné a likvidačné práce

Príprava na mimoriadne udalosti, záchranné a likvidačné práce , záchranné a likvidačné práce Andrea Majlingová, PhD, 2013 Mimoriadne predstavujú pre obyvateľstvo nebezpečenstvo vo forme ohrozenia ich života, zdravia a majetku. Stupeň rizika, ktoré toto nebezpečenstvo

Více

Ing. Roman Krbata, doktorand UNIZA FŠI

Ing. Roman Krbata, doktorand UNIZA FŠI Medicína katastrof Traumatologické plánovanie a príprava VI. celoštátna konferencia Hradec Králové, ČR, 26. 27.11.2009 Ing. Roman Krbata, doktorand UNIZA FŠI Nemocnice Bánovce 3.súkromná nemocnica s.r.o.

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Obsah prezentácie Povodňové prehliadky Príprava na povodne povodňové plány Reakcia na povodňové nebezpečenstvo

Obsah prezentácie Povodňové prehliadky Príprava na povodne povodňové plány Reakcia na povodňové nebezpečenstvo Povodeň a obec Obsah prezentácie 1. Povodňové prehliadky 2. Príprava na povodne povodňové plány 3. Reakcia na povodňové nebezpečenstvo 4. Priebežné a súhrnné správy o priebehu a následkoch povodní 5. Vyhodnocovanie

Více

INFORMÁCIA PRE OBYVATEĽSTVO A VEREJNOSŤ

INFORMÁCIA PRE OBYVATEĽSTVO A VEREJNOSŤ MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA JAROVCE PALMOVÁ 1, 851 10 BRATISLAVA INFORMÁCIA PRE OBYVATEĽSTVO A VEREJNOSŤ MČ Bratislava Jarovce v súlade s 15, ods. 1, písmeno a) zákona Národnej rady Slovenskej

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

HAVRAN 2012 CVIČENIE SIMULOVANEJ HAVÁRIE JADROVÉHO ZARIADENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA NÁRODNEJ ÚROVNI

HAVRAN 2012 CVIČENIE SIMULOVANEJ HAVÁRIE JADROVÉHO ZARIADENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA NÁRODNEJ ÚROVNI MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A CIVILNEJ OCHRANY HAVRAN 2012 CVIČENIE SIMULOVANEJ HAVÁRIE JADROVÉHO ZARIADENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA NÁRODNEJ ÚROVNI

Více

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny Kód CPV:24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 80531200-7 Technické školenia 1. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1) Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce

Více

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG 8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Systém kvality vzdelávania (ďalej ako SKV) FSVaZ založený na ESG vychádza zo základných

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Mestská časť Bratislava - Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov dňa 17. 02. 2015 Zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti,

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

PROJEKT STAVBY OBSAH. 3. Zemné práce. PRODAP s.r.o. Sídlisko I súp.č. 980/ Vranov nad Topľou. Strana 1 z 6

PROJEKT STAVBY OBSAH. 3. Zemné práce. PRODAP s.r.o. Sídlisko I súp.č. 980/ Vranov nad Topľou. Strana 1 z 6 Strana 1 z 6 OBSAH 1. Charakteristika územia výstavby 1.1 Zhodnotenie staveniska 1.2 Údaje o prieskumoch 1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov 1.4 Príprava územia pre výstavbu 2. Celkové urbanistické,

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ČINNOSTI ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY

OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ČINNOSTI ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY Príloha č. 4 k pokynu č. 45/2009 OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ČINNOSTI ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY A. Všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi,

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

SAMOSPRÁVA A PRÍPRAVA NA ZAVEDENIE EURA

SAMOSPRÁVA A PRÍPRAVA NA ZAVEDENIE EURA SAMOSPRÁVA A PRÍPRAVA NA ZAVEDENIE EURA SÚČASNÝ STAV PRÍPRAV NA ZAVEDENIE EURA Generálny zákon -vznik za aktívnej spolupráce ministerstva financií, ministerstva spravodlivosti, ministerstva hospodárstva

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov Programovanie CNC strojov odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Programovanie CNC strojov Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Rozvoj

Více

Stredisko vzdelávania a prípravy v Nitre Príprava krízových štábov

Stredisko vzdelávania a prípravy v Nitre Príprava krízových štábov Stredisko vzdelávania a prípravy v Nitre Príprava krízových štábov piatok, 25. februára 2011 TRNAVA 1 Príprava krízového štábu a vedúcich objektov. piatok, 25. februára 2011 TRNAVA 2 piatok, 25. februára

Více

8 CIVILNÁ OCHRANA. republiky Bratislave, zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice.

8 CIVILNÁ OCHRANA. republiky Bratislave, zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice. 8 CIVILNÁ OCHRANA Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení

Více

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA. Kontakt:

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA.  Kontakt: NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA Kontakt: inter@inlook.eu www.inlook.eu PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť založená v roku 1995 Zaoberá sa riadením firiem z organizačného, procesného

Více

Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie

Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie jeho efektívnosti Stredisko pre štúdium práce a rodiny Bratislava Autorky: PhDr. Beata Perichtová RNDr. Miroslava Kordošová Trnava, október 2005 Vzdelávanie BOZP

Více

Pracovná náplň VZOR. Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne

Pracovná náplň VZOR. Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne Pracovná náplň VZOR 1. Metodická, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prevencie obezity. 2. Tvorba školského výživového

Více

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 ÚVOD... 7 1. CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 1.1.Z dejín hotelierstva... 8 1.2 Hotelierstvo v Európe......11 1.3 Vplyv globalizácie a internacionalizácie na rozvoj hotelierstva...12 1.4 Trendy v hotelierstve...15

Více

si Vás dovoľuje pozvať na

si Vás dovoľuje pozvať na si Vás dovoľuje pozvať na KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a 2008, SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŹÉRSTVA PODĽA EN ISO 14001:2015 a 2004 A SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta Katedra manažmentu leteckej prevádzky OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU AR 2014/2015 Druh a forma štúdia: Študijný odbor: Študijná špecializácia: inžinierske

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

civilnej ochrany (právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia).

civilnej ochrany (právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia). AKTUÁLNE INFORMÁCIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V CIVILNEJ OCHRANE Požiadavka na odbornú spôsobilosť v civilnej ochrane bola ustanovená novelou zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle IngA - Inžinier v automobilovom priemysle Katarína Petruľáková, Volkswagen Slovakia a.s. Naša vízia IngA- Inžinier v automobilovom priemysle I. 2007/2008 II. 2008/2009 III. 2009/2010 Trainee Program Štipendium

Více

OBSAH ÚVOD 9 1 ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE 10 2 ZÁKONY A VYHLÁŠKY UPRAVUJÚCE ČINNOSŤ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V SR A ČR 12

OBSAH ÚVOD 9 1 ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE 10 2 ZÁKONY A VYHLÁŠKY UPRAVUJÚCE ČINNOSŤ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V SR A ČR 12 OBSAH ÚVOD 9 1 ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE 10 2 ZÁKONY A VYHLÁŠKY UPRAVUJÚCE ČINNOSŤ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V SR A ČR 12 2.1 Integrovaný záchranný systém v SR 12 2.1.1 Zákon č. 129/2002 Z.z.

Více

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov č. 61/2015 Z. z. účinná od 1. 9. 2015 - so zameraním na podporu odborného vzdelávania a prípravy žiakov a špeciálne tzv. duálneho vzdelávania za produktívnu prácu pri praktickom

Více

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 394/2012 Z. z. O OBMEDZENÍ PLATIEB V HOTOVOSTI

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 394/2012 Z. z. O OBMEDZENÍ PLATIEB V HOTOVOSTI ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 394/2012 Z. z. O OBMEDZENÍ PLATIEB V HOTOVOSTI ZÁKON č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Tento

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

Plán podujatí júl december 2017 Program Interreg VA Poľsko Slovensko Dátum Podujatie Miesto Cieľová skupina Úloha STS

Plán podujatí júl december 2017 Program Interreg VA Poľsko Slovensko Dátum Podujatie Miesto Cieľová skupina Úloha STS Plán podujatí júl december Program Interreg VA Poľsko Slovensko 2014 2020 Dátum Podujatie Miesto Cieľová skupina Úloha STS 4.-5.07. 11-12.07. 4-5.09. 6-7.9. 12-13.09. 16 septembr Školenie pre prijímateľov

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Vnútorná smernica č. 001/2014 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Názov organizácie Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Názov vnútorného predpisu Zásady tvorby a použitia

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi

Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi 1. Súlad projektu s PHSR (obce, resp. regiónu alebo mikroregiónu, ktorého je obec členom a VÚC) schválenej pred vyhlásením Výzvy 1 2 Má obec vypracovaný PHSR? Povinná príloha č.22 súladu projektu s PHSR

Více

LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA

LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Košiciach Ing. Adriana Bobková Európska únia a linka tiesňového volania 112 Rozhodnutie Rady Európskej únie 91/399EEC

Více

Ochrana obyvatel v ČR

Ochrana obyvatel v ČR Ochrana obyvatel v ČR (veřejná informace pro občany Jihomoravského kraje) Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že problematika ochrany obyvatelstva je či byla velice často nesprávně interpretována, rozhodl

Více

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Program 6 Odpadové hospodárstvo Program 6 Odpadové hospodárstvo Štruktúra programu Program pol. prvok 6. Odpadové hospodárstvo 6.1. Nakladanie s odpadmi 633, 637, 700 6.2 Odpadové vody 6.3. Separovaný zber Odpadové nádoby, Odpadové nádoby

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: Aktivita: 1. Reforma systému vzdelávania

Více

havárie ciele a postupy havarijného plánovania havarijné plánovanie v Slovenskej republike prevencia závažných priemyselných havárií prevencia

havárie ciele a postupy havarijného plánovania havarijné plánovanie v Slovenskej republike prevencia závažných priemyselných havárií prevencia HAVARIJNÉ PLÁNOVANIE 1 OSNOVA havárie ciele a postupy havarijného plánovania havarijné plánovanie v Slovenskej republike prevencia závažných priemyselných havárií prevencia jadrových havárií ochrana pred

Více

Priemyselná údržba v školskej praxi

Priemyselná údržba v školskej praxi Priemyselná údržba v školskej praxi odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Priemyselná údržba v školskej praxi Zdôvodnenie vzdelávacieho

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Systémové prvky riadenia Systém je definovaný ako usporiadaný komplex vzájomne pôsobiacich prvkov spolu s ich vlastnosťami a stanoveným účelom. MANAŽMENT

Více

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie Číslo: PREDS-868/2014 1201 N á v r h na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY Ministerstvo vnútra SR sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad organizačný odbor Pribinova 2, 812 72 Bratislava (ďalej len OO SPSČ a OÚ MV SR ) Kontakt: pobyty@minv.sk

Více

RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY. Kľúčové otázky a kľúčové zistenia. Kľúčové otázky: Kľúčové zistenia:

RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY. Kľúčové otázky a kľúčové zistenia. Kľúčové otázky: Kľúčové zistenia: HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY Kľúčové otázky a kľúčové zistenia Kľúčové otázky: - Aký je vývoj v počte udalostí negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie? - Aký je vývoj v následkoch udalostí negatívne ovplyvňujúcich

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

Program Školské mlieko

Program Školské mlieko Program Školské mlieko Legislatíva, postupy, aktuálny stav Réka Ácsová e-mail: reka.acsova@land.gov.sk Ministerstvo pôdohospodárstva tel. č.: 02/59 266 544 a rozvoja vidieka SR Odbor živočíšnej výroby

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Spoločnosť [ ] a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex

Více

Land um Laa. Laa a okolie Mikroregión v destinácii Weinviertel. Slovensko

Land um Laa. Laa a okolie Mikroregión v destinácii Weinviertel. Slovensko Land um Laa Laa a okolie Mikroregión v destinácii Weinviertel Slovensko 1 Land um Laa Laa a okolie = zastrešuje 11 obcí 2 Land um Laa Laa a okolie sa predstavuje ako región, kde sa človek dobre cíti, kde

Více

Prípadová štúdia. RNDr. Jaroslav Schwarz. ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica

Prípadová štúdia. RNDr. Jaroslav Schwarz. ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica Prípadová štúdia RNDr. Jaroslav Schwarz ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica Obsah prednášky Úvod do problematiky prieskumu environmentálnych záťaží na príklade prípade prieskumu environmentálnej záťaže Pukanec

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 1 z 5 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 2 z 5 1. Účel 1.1 Mesto Prievidza, v súlade so Smernicou Ministerstva školstva

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Číslo: 8147/2014 Počet listov :31 Počet Máp:3/3 Počet príloh:16/49 S c h v a ľ u j e m : Vladimír Bajan starosta PLÁN ochrany obyvateľstva

Více

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci Tiesňová starostlivosť S-fon poskytuje a sprostredkúva pomoc pri: nepredvídanej situácii (zranenie, pád a pod.) náhlej krízovej situácii (náhle zhoršenie zdravotného

Více

6. PLÁNOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

6. PLÁNOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ 6. PLÁNOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ Riešenie krízových situácií kladie vysoké nároky na ľudské zdroje, na ich prípravu a úroveň teoretických vedomostí i praktických skúseností.

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Nitra 13.11. 2015 Číslo materiálu: 451 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh plánov práce komisií

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

KURZ. Interný audítor Systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2013

KURZ. Interný audítor Systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2013 si Vás dovoľuje pozvať na KURZ Interný audítor Systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2013 a Preškolovací kurz interných audítorov SMIB na normu Termín: 14.-17.3.2017. Miesto:

Více

Ing. Maroš HRIVNÁK EXAKTA, s.r.o. Košice

Ing. Maroš HRIVNÁK EXAKTA, s.r.o. Košice Ing. Maroš HRIVNÁK Založenie spoločnosti v roku 1992 = 21 rokov skúseností Oblasti pôsobnosti 1. Akreditovaná skúšobňa vozidiel 2. Akreditovaný inšpekčný orgán typu A, 3. Autorizovaná spoločnosť na výkon

Více