Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města"

Transkript

1 Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění usnesení ZM 16/011/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Společnosti s majetkovou účastí města 16/011/003/01/00 - Zápis z jednání valné hromady spol. Interna Zábřeh, s. r. o. ZM bere na vědomí zápis z jednání valné hromady spol. Interna Zábřeh, s. r. o., ze dne Spolek Odpady Olomouckého kraje 16/011/003/02/00 - Zápis z jednání valné hromady spolku Odpady Olomouckého kraje ZM bere na vědomí zápis z jednání valné hromady spolku Odpady Olomouckého kraje ze dne Odbor finanční 16/011/931/01/00 - Informace o III. rozpočtové změně roku 2016 ZM bere na vědomí III. změnu rozpočtu města pro rok 2016 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. 16/011/931/02/00 - Návrh IV. rozpočtové změny pro rok 2016 ZM schvaluje IV. změnu rozpočtu města pro rok 2016 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. Oddělení majetkoprávní 16/011/902/01/00 TALORM, a. s. prodej pozemku na Masarykově náměstí ZM schvaluje prodej pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 30, dle GP č /2016 se jedná o p. č. 30/2 o vým. 7 m 2, do vlastnictví společnosti Talorm, a. s., se sídlem Masarykovo náměstí 511/6a, Zábřeh, IČ , za kupní cenu 680 Kč/m 2, celkem Kč + DPH, celkem 5.759,60 Kč a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 16/011/902/02/00 - xxx prodej pozemku ZM schvaluje prodej pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 120/1, zahrada o vým. 205 m 2 do společného jmění manželům xxx a xxx, oba trvalým pobytem xxx, za kupní cenu 826 Kč/m % DPH, celkem Kč + 21% DPH, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 16/011/902/03/00 - xxx - majetkoprávní vypořádání ZM schvaluje prodej pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 4867/1, zahrada, dle geometrického plánu č /2016 se jedná o díl a o vým. 47 m 2 do společného jmění manželům xxx a xx, oba trvalým pobytem xxx, za kupní cenu 280 Kč/m 2, celkem Kč a díl b o vým. 18 m 2 do společného jmění manželům xxx a xxx, oba trvalým pobytem xxx, za kupní cenu 280 Kč/m 2, celkem Kč, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 16/011/902/04/00 - xxx prodej pozemků na ul. Sokolská a na ul. Valová 16/011/902/04/01 1 z 5

2 ZM schvaluje prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 1510/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP č /2016 se jedná o pozemek p. č. 1510/5 o vým. 25 m 2 do vlastnictví xxx, trvalým pobytem xxx za kupní cenu 680 Kč/m 2, celkem Kč, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 16/011/902/04/02 ZM schvaluje prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 4403/3, ostatní plocha, neplodná, dle GP č /2016 se jedná o pozemek p. č. 4403/4 o vým. 177 m 2 do společného jmění manželům xxx, oba trvalým pobytem xxx, za kupní cenu 280 Kč/m 2, celkem Kč, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 16/011/902/05/00 - Arcibiskupství Olomoucké prodej pozemku v k. ú. Dolní Bušínov ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Dolní Bušínov části p. č. 627/5, ostatní plocha, jiná plocha o vým. cca 120 m 2 do vlastnictví Arcibiskupství Olomouckého, se sídlem Wurmova 562/9, Olomouc, IČ /011/902/06/00 - Spolek Metoděj, o. s. prodloužení lhůty pro uzavření smlouvy ZM schvaluje prodloužení lhůty pro podpis smlouvy na bezúplatný převod části pozemku p. č v k. ú. Zábřeh na Moravě nově do za podmínky, že budou splněna ostatní ujednání ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací se zřízením předkupního práva a zřízením věcného břemene, uzavřené dne se Spolkem Metoděj, o. s., se sídlem Sušilova 1285/38, Zábřeh, IČ , a pověřuje starostu města uzavřením Dodatku č /011/902/08/00 - xxx žádost o prodej pozemku pod garáží na ul. Sokolská ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 1166/2, zastavěná plocha a nádvoří o vým. 19 m 2 v k. ú. Zábřeh na Moravě do vlastnictví xxx, trvalým pobytem xxx. 16/011/902/10/00 - xxx žádost o směnu pozemků ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 1427, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. max 10 m 2, do vlastnictví xxx, trvalým pobytem xxx. 16/011/902/11/00 - Cyklostezka Zábřeh Postřelmov výkupy a směna pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě, k. ú. Postřelmov a k. ú. Hněvkov 16/011/902/11/01 ZM schvaluje výkup podílu 3/4 pozemku v k.ú. Zábřeh na Moravě p.č. 4277/8 ostatní plocha o výměře 110 m 2 ve vlastnictví xxx, bytem xxx do vlastnictví města Zábřeh za kupní cenu Kč a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 16/011/902/11/02 ZM schvaluje výkup pozemků v k.ú. Zábřeh na Moravě p.č. 4277/6 ostatní plocha o výměře 175 m 2 a p. č. 5507/4 ostatní plocha o výměře 25 m 2 v podílovém spoluvlastnictví ve výši podílu 1/2 xxx, bytem xxx za kupní cenu Kč a podílu 1/2 xxx, bytem xxx za kupní cenu Kč do vlastnictví města Zábřeh a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 16/011/902/11/03 ZM schvaluje výkup pozemku v k.ú. Postřelmov p.č. 1777/62 vodní plocha o výměře 164 m 2 ve společném jmění manželů xxx, oba bytem xxx do vlastnictví města Zábřeh za kupní cenu Kč a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 16/011/902/11/04 ZM schvaluje výkup pozemků v k.ú. Zábřeh na Moravě p.č. 4268/33 orná půda o výměře 4688 m 2, p.č. 4268/34 orná půda o výměře 1241 m 2, p.č. 4277/3 ostatní plocha o výměře 1434 m 2, p.č. 4277/7 ostatní plocha o výměře 485 m 2, p.č. 5507/10 ostatní plocha o výměře 23 m 2, p.č. 5507/13 ostatní plocha o výměře 17 m 2 a p.č. 5507/16 ostatní plocha o výměře 24 m 2 v podílovém spoluvlastnictví ve výši podílu 1/30 xxx, bytem xxx za kupní cenu Kč, podílu 1/10 xxx, bytem xxx za kupní cenu Kč, podílu 4/30 xxx, bytem xxx za kupní cenu Kč, podílu 1/10 xxx, bytem xxx za kupní cenu Kč, podílu 1/15 xxx, bytem xxx za kupní cenu Kč, podílu 1/15 xxx, bytem xxx za 2 z 5

3 kupní cenu Kč, podílu 1/30 xxx, bytem xxx, Zábřeh za kupní cenu Kč a podílu 1/15 xxx, bytem xxx za kupní cenu Kč do vlastnictví města Zábřeh a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 16/011/902/11/05 ZM souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků v k.ú. Zábřeh na Moravě podílu 4/10 p.č. 4268/33 orná půda o výměře 4688 m 2, p.č. 4268/34 orná půda o výměře 1241 m 2, p.č. 4277/3 ostatní plocha o výměře 1434 m 2, p.č. 4277/7 ostatní plocha o výměře 485 m2, p.č. 5507/10 ostatní plocha o výměře 23 m 2, p.č. 5507/13 ostatní plocha o výměře 17 m 2 a p.č. 5507/16 ostatní plocha o výměře 24 m 2 ve vlastnictví Agrodružstva Zábřeh, se sídlem Dvorská 853/19a, Zábřeh, IČ za pozemky v k.ú. Zábřeh na Moravě p.č. 4268/63 orná půda o výměře 772 m 2 a p.č. 4268/87 orná půda o výměře 329 m 2 a v k.ú. Hněvkov p.č. 265/1 trvalý travní porost o výměře 2421 m 2 a p.č. 265/7 ostatní plocha o výměře 253 m 2 ve vlastnictví města Zábřeh v souvislosti se stavbou cyklostezky Zábřeh Postřelmov. 16/011/902/11/06 ZM souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků v k.ú. Zábřeh na Moravě části p.č. 4268/39 orná půda o výměře cca 40 m 2 ve vlastnictví xxx, bytem xxx za pozemek p.č. 1412/4 trvalý travní porost o výměře 67 m 2 ve vlastnictví města Zábřeh v souvislosti se stavbou Cyklostezka Zábřeh Postřelmov. 16/011/902/12/00 - xxx výkup pozemků v k.ú. Zábřeh na Moravě ZM schvaluje nabytí podílu 1/2 pozemků v k.ú. Zábřeh na Moravě p.č orná půda o výměře 3564 m 2, p.č. 4258/1 orná půda o výměře 1894 m 2, p.č. 4258/2 orná půda o výměře 185 m 2 a p.č. 4258/3 orná půda o výměře 145 m 2 ve vlastnictví xxx, bytem xxx do vlastnictví města Zábřeh za kupní cenu Kč a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 16/011/902/13/00 - Zřízení služebnosti veřejné osvětlení, cyklostezka v k.ú. Zábřeh na Moravě 16/011/902/13/01 ZM schvaluje zřízení služebnosti ve prospěch města Zábřeh na části pozemků p. č. 1969/2, p.č. 5457/26 a p.č. 5457/66 v k. ú. Zábřeh na Moravě, jejímž vlastníkem je Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 753/120, Hodolany, Olomouc, IČ spočívající v uložení kabelů VO za úhradu ve výši Kč + 21% DPH a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 16/011/902/13/02 ZM schvaluje zřízení služebnosti ve prospěch města Zábřeh na části pozemku p. č. 5467/24 v k. ú. Zábřeh na Moravě, jejímž vlastníkem je Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 753/120, Hodolany, Olomouc, IČ , spočívající v umístění stavby cyklostezky a umístění 1ks svítidla VO v souvislosti se stavbou Cyklostezka Zábřeh Leština, část Zábřeh, na dobu neurčitou a za úhradu dle znaleckého posudku a pověřuje starostu města uzavřením dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne Odbor rozvoje a územního plánování 16/011/971/01/00 - Zateplení budovy MěÚ Zábřeh, nám. Osvobození 15 změna rozhodnutí a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory 16/011/971/01/01 ZM schvaluje přijetí dotace ve výši ,59 Kč z Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu Zateplení budovy MěÚ Zábřeh, nám. Osvobození 15, reg. číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/ , která byla městu Zábřeh přiznána na základě změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného dne Ministerstvem životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha /011/971/01/02 3 z 5

4 ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory mezi městem Zábřeh a Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, číslo smlouvy , v rámci projektu Zateplení budovy MěÚ Zábřeh, nám. Osvobození 15, reg. číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/ , který byl realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dodatkem č. 1 se mění celková výše podpory z ,29 Kč na ,60 Kč a ZM souhlasí s přijetím dodatečné podpory ve výši ,31 Kč. Odbor sociálních věcí 16/011/991/01/00 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Zábřeh na rok 2016 Interna Zábřeh, s. r. o. ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč z rozpočtu města Zábřeh na rok 2016 Interně Zábřeh, s. r. o., Jiráskova 123/24, Zábřeh, IČ , která je určena na její činnost na poskytování registrovaných sociálních služeb, a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem Interna Zábřeh, s. r. o., Jiráskova 123/24, Zábřeh, IČ , na základě které bude příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč, která je určena na jeho činnost na poskytování registrovaných sociálních služeb s tím, že příjemce je povinen doručit na podatelnu Městského úřadu Zábřeh vyúčtování nejpozději do /011/991/02/00 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Zábřeh na rok 2016 Společnost Podané ruce, o. p. s. ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč z rozpočtu města Zábřeh na rok 2016 Společnosti Podané ruce, o. p. s., Vídeňská 3, Brno - Štýřice, IČ , která je určena na její činnost na poskytování registrovaných sociálních služeb na území města Zábřeh, a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem Společnost Podané ruce, o. p. s., Vídeňská 3, Brno - Štýřice, IČ , na základě které bude příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč, která je určena na jeho činnost na poskytování registrovaných sociálních služeb na území města Zábřeh s tím, že příjemce je povinen doručit na podatelnu Městského úřadu Zábřeh vyúčtování nejpozději do /011/991/03/00 - Komunitní plánování sociálních služeb 16/011/991/03/01 ZM schvaluje 3. komunitní plán sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období v předloženém znění. 16/011/991/03/02 ZM schvaluje Implementační plán aktivit 3. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období v předloženém znění. 16/011/991/03/03 ZM bere na vědomí Souhrnnou hodnotící zprávu cílů a opatření 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období za rok Odbor školství, kultury a tělovýchovy 16/011/951/01/00 - Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací 16/011/951/01/01 ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, IČ , v předloženém znění. 16/011/951/01/02 ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Zábřeh, Strejcova 132/2a, IČ , v předloženém znění. 16/011/951/01/03 ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4, okres Šumperk, příspěvková organizace, IČ , v předloženém znění. 4 z 5

5 16/011/951/02/00 - Společnost pro orbu České republiky žádost o dotaci ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč z rozpočtu města Zábřeh na rok 2016 pro Společnost pro orbu České republiky, se sídlem Těšnov 17, Praha 1, IČ , která je určena na akci 1. středoevropské a 1. otevřené mistrovství Olomouckého kraje v orbě, a ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem Společnost pro orbu České republiky, se sídlem Těšnov 17, Praha 1, IČ , na základě které bude příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši ,- Kč na akci 1. středoevropské a 1. otevřené mistrovství Olomouckého kraje v orbě. Odbor vnitřních věcí 16/011/901/01/00 - Žádost o dotaci pro MAS Horní Pomoraví ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč z rozpočtu města Zábřeh na rok 2016 příjemci MAS Horní Pomoraví, o. p. s., se sídlem Hlavní 137, Hanušovice, IČ , která je určena na podporu neinvestičních výdajů spojených s celoroční činností MAS Horní Pomoraví, o. p. s., dále ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem MAS Horní Pomoraví, o. p. s., se sídlem Hlavní 137, Hanušovice, IČ , na základě které bude příjemci poskytnuta dotace ve výši ,- Kč, jež je určena na podporu neinvestičních výdajů spojených s celoroční činností MAS Horní Pomoraví, o. p. s. Jedná se zejména o náklady na vzdělávací aktivity realizované na území Zábřežska a náklady spojené s aktualizací implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období (nájmy, občerstvení, kancelářské potřeby, cestovné zaměstnanců aj.). V bodě Různé nebyla přijata žádná usnesení. Různé RNDr. Mgr. František John, Ph.D., v. r. starosta PaedDr. Karel Crhonek, v. r. místostarosta 5 z 5

Zápis z 11. zasedání ZM konaného dne

Zápis z 11. zasedání ZM konaného dne Zápis z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 04. 2016 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeha. Program jednání byl zahájen v 16:15 h v sále kina Retro Zábřeh. Zasedání

Více

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015 Program ZM 15/008/002/00/00 - Program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh v upraveném

Více

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne 20.02.2013 Program 22. ZM 13/022/002/00/00 - Program 22. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje předložený upravený program 22. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014 Kontrola plnění usnesení 14/082/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Odbor

Více

Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/026/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 38. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 38. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 38. jednání RM konané dne 12. 04. 2016 Kontrola plnění usnesení 16/038/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení z 41. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 41. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 41. jednání RM konané dne 07. 06. 2016 Kontrola plnění usnesení 16/041/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016 Program 16/010/002/00/00 - Program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/013/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení z 12. jednání RM konané dne 14. 04. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 12. jednání RM konané dne 14. 04. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 12. jednání RM konané dne 14. 04. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/012/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 32. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM

Usnesení z 32. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM Usnesení z 32. jednání RM konané dne 19. 01. 2016 Kontrola plnění usnesení 16/032/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

Usnesení z 28. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM

Usnesení z 28. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM Usnesení z 28. jednání RM konané dne 03. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/028/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Komise RM 15/028/005/01/00 - Zápis z jednání Komise prevence kriminality

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 10. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z 51. jednání rady města konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor finanční. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 51. jednání rady města konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor finanční. Odbor sociálních věcí Usnesení z 51. jednání rady města konané dne 20.12.2016 Kontrola plnění usnesení 16/051/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru.

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení ze 47. schůze Rady města a, konané 14. prosince 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, 1. Změna schváleného

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015

Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 34. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor školství, kultury a tělovýchovy. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 34. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor školství, kultury a tělovýchovy. Odbor sociálních věcí Usnesení z 34. jednání RM konané dne 09. 02. 2016 Kontrola plnění usnesení 16/034/009/01/00 Kontrola plnění usnesení RM Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise RM 16/034/005/01/00

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Usnesení z 35. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Zpráva o činnosti MěP Zábřeh. Bezpečnostní zpráva OOP ČR Zábřeh

Usnesení z 35. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Zpráva o činnosti MěP Zábřeh. Bezpečnostní zpráva OOP ČR Zábřeh Usnesení z 35. jednání RM konané dne 23. 02. 2016 Kontrola plnění usnesení 16/035/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Zpráva

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Usnesení ze 40. jednání RM konané dne Kontrola usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 40. jednání RM konané dne Kontrola usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 40. jednání RM konané dne 24. 05. 2016 Kontrola usnesení 16/040/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Komise RM 16/040/005/01/00 - Zápis z jednání Komise životního prostředí

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 09.05.2016 č. 299-15/2016/ZM až 321-15/2016/ZM USNESENÍ č. 299-15/2016/ZM ze dne 09.05.2016 schvaluje Mgr. I. Cinku, Ing. J. Hlavničku a P. Střelku

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 10. 8. 2016 Usnesení č. 287/16 ZM program 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 288/16 ZM složení návrhové

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne 18. 4. 2016 Usnesení č. 565/16 RM zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Brtnice parc. č. 1358/7 o výměře 63 m 2, která je dle geometrického

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013 Kontrola plnění usnesení 13/066/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 20. jednání Rady města Horažďovice konaného dne

Město Horažďovice. Usnesení z 20. jednání Rady města Horažďovice konaného dne Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 05.10.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 1/ Zastupitelstvo města 11/1 a) s c h v a l u j e přednesený program jednání b) v o l í návrhovou komisi

Více

Ke schválení bylo potřeba 14 hlasů Celkem zastupitelů: 27 Pro: 19 (70%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (15%) Nehlasovalo: 0 (0%) Omluveno: 4

Ke schválení bylo potřeba 14 hlasů Celkem zastupitelů: 27 Pro: 19 (70%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (15%) Nehlasovalo: 0 (0%) Omluveno: 4 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 14.7.2016 17:01:35 00.01 Návrhová komise Ing. Mgr. Jan Havlíček Nez. volba 3 Zdržel se Petr Král ČSSD 12 Zdržel se JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. KDU-ČSL 8 Zdržel se Pavel Horák

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne 28.04.2014 v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích Zastupitelstvo města bere na vědomí: předložené a projednané materiály

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 84. schůze Rady města Mo helnice, která se konala dne od 15:15 ho din v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 84. schůze Rady města Mo helnice, která se konala dne od 15:15 ho din v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 84. schůze Rady města Mo helnice, která se konala dne 03.04.2017 od 15:15 ho din v kanceláři starosty 1606/84/RM/2017 Schválení programu 84. zasedání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

40. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.3.2014

40. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.3.2014 40. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.3.2014 Usnesení číslo: 724/40Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - p. Mgr. Vojtěch Duba - mluvčí - p. Jiří Pravda -

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 čís. 0133/ZMOb-Sle/1418/7-0147/ZMOb-Sle/1418/7 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Pavel Strnad (7) Antonín Vyšohlíd (2) Vladimír Hejtmanský

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 15. 12. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 201/9 226/9

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Usnesení z 22. jednání RM konané dne 08. 09. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor finanční

Usnesení z 22. jednání RM konané dne 08. 09. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor finanční 15/022/006/01/00 RM neschvaluje účast xxxx na jednání 22. RM. 15/022/006/02/00 RM schvaluje účast xxxx na jednání 22. RM. Usnesení z 22. jednání RM konané dne 08. 09. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/022/001/00/00

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více