Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok ) Provozní řád školní jídelny budova A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok ) Provozní řád školní jídelny budova A Vyplývá z požadavků: - Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon - Vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování - Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - Vyhlášky ministerstva financí č. 17/2008 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích. 1. Školní jídelna v budově A zajišťuje obědy pro žáky a studenty škol zřizovaných Ústeckým krajem a zaměstnance školy. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje stravování i pro žáky a studenty soukromých škol, zaměstnance jiných organizací a studenty dálkového studia. 2. Výše stravného se stanovuje dle platných předpisů. Žáci a studenti škol zřizovaných Ústeckým krajem hradí pouze cenu potravin, tato cena platí i pro strávníky, kteří mají státní příslušnost tzv. třetích zemí. Zaměstnanci hradí cenu potravin sníženou o příspěvek z FKSP /viz směrnice k závodnímu stravování/. Ostatní strávníci hradí cenu podle vyvěšeného ceníku. 3. Celodenní stravování /snídaně, přesnídávka, oběd, večeře/ zajišťuje pouze ubytovaným žákům a studentům školní jídelna v budově C. 4. Zájemci o stravování předloží před začátkem školního roku vyplněnou přihlášku ke stravování. 5. Školní jídelna je v provozu ve dnech školního vyučování a zabezpečuje stravu pro žáky a studenty v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení. V případě nepřítomnosti žáka, studenta nebo zaměstnance ve škole a školském zařízení se strava neposkytuje a je nutno ji odhlásit. V případě prvního dne neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možný odběr v jídlonosiči. 6. Úřední hodiny pokladny: denně od 9:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 7. Úhrada stravného a ubytování se provádí bezhotovostním převodem, inkasem nebo hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny, peníze za odhlášenou stravu se odečítají následující měsíc při inkasu nebo platbě stravného v hotovosti. Přeplatky po ukončení stravování v průběhu školního roku jsou vypláceny hotově (nezletilým na základě písemného souhlasu zákonného zástupce), nebo zasílány na účet. Vyúčtování přeplatků se provádí k Ke stravování ve školní jídelně je nutno se přihlásit nejpozději den před zahájením stravování. Strávníci, kteří platí inkasem nebo přes účet mají stravu přihlášenou automaticky na celý školní rok. 9. Každý strávník si před zahájením stravování zakoupí stravovací kartu nebo stravovací čip, případně kartu ISIC, jež slouží k vyzvednutí stravy, přeobjednání stravy nebo jejímu odhlášení. Ztrátu popřípadě znehodnocení stravovací karty nebo čipu je strávník povinen ihned nahlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny, kde si zakoupí kartu novou. Stravovací kartu nebo čip je možno vykoupit zpět, není-li mechanicky poškozená a zároveň za předpokladu, že se již strávník nebude ve školní jídelně stravovat. 10. Odhlášky stravy se přijímají týž den do 8:00 hodin telefonicky, osobně nebo v boxu pomocí stravovací karty. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel a strávník ztrácí nárok na vrácení stravného. 11. Strávníci mají možnost si vybrat ze dvou druhů oběda, toto si mohou změnit v objednávkovém boxu, který je umístěn ve školní jídelně. 12. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v jídelně vždy na konkrétní týden. 13. Výdejní doba stravy pondělí až čtvrtek od 12:00 do 15:00, v pátek od 12:00 do 14:30 hodin,případné změny ve výdeji stravy se vždy oznámí strávníkům předem. 14. Zaměstnanci školy mohou v průběhu pracovní směny odebrat v jídelně jedno hlavní jídlo, pokud jsou tato jídla připravována pro žáky, stravování se řídí vyhláškou č. 17/2008 Sb., podmínky stravování zaměstnanců jsou zakotveny v směrnici o závodním stravování. 15. Školní stravování se řídí výživovými normami a finančními limity /Vyhláška 107/2005 Sb./. 16. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně. 17. V jídelně je strávníkům k dispozici prostor pro odkládání šatstva a tašek.

2 18. Strávník je povinen dodržovat řád školní jídelny, v prostorách jídelny udržovat klid, pořádek a čistotu. Pokud strávník rozbije nádobí, rozlije čaj, vyžádá si u okénka na odkládání nádobí úklidový materiál a vše řádně uklidí. 19. Celkový úklid jídelny se provádí jednou denně mimo výdejní dobu, v zimních měsících v případě potřeby i v průběhu výdeje. 20. Při výdeji stravy se žáci chovají ukázněně, nikoho nepředbíhají a čekají, až na ně přijde řada. Při odběru stravy vloží kartu do čtecího zařízení, které zobrazí, zda má strávník na příslušný den zaplacenou stravu. V případě zapomenutí stravovací karty si strávník vyžádá v kanceláři vedoucí školní jídelny náhradní stravenku. 21. Při vracení nádobí sundá strávník nádobí z tácu a tác uloží na určené místo. 22. Strávníci dodržují obvyklé zásady společenského chování. 23. Dozor při výdeji obědů vykonávají dle rozpisu učitelé. Veškeré problémy během výdeje se ihned řeší s vedoucí školní jídelny nebo vedoucí provozních jednotek. 24. Neodebrané obědy se z důvodu hospodárnosti řídí těmito pravidly: - na konci výdejní doby se nevydaná strava ihned vydává přítomným strávníkům jako přídavek nebo si zaměstnanci školy mohou neodebrané /zbytkové/ jídlo zakoupit, a to za podmínek: - sami jsou ke stravování přihlášeni a své jídlo v tento den již odebrali - odběr probíhá vždy po skončení výdeje pouze do jídlonosiče - odběr nelze nárokovat - cena neodebraného oběda 12,- Kč /může být i pouze součást oběda/ - vybraná hotovost se ponechává školní jídelně k navýšení finančního normativu na nákup potravin k vylepšení a zkvalitnění stravy. 25. Odnášení nádobí z jídelny není dovoleno. 26. V případě potřeby se připomínky a podněty ke stravování řeší s vedoucí provozních jednotek. 27. Jakékoliv úmyslné poškození zařízení jídelny a nádobí musí být dotyčným strávníkem uhrazeno. 28. Žáci a studenti, kteří se budou chovat hrubě a nebudou dodržovat řád školní jídelny, mohou být ze stravování vyloučeni. 29. Všichni strávníci jsou povinni se řídit provozním řádem školní jídelny, který je k dispozici všem strávníkům ve školní jídelně. Příloha: Ceník za stravu pro školní rok dle Vyhlášky 107/2005 ve znění pozdějších předpisů. Platnost od Vypracovala: Kačírková Jaroslava vedoucí provozních jednotek Schválila: RNDr. Jana Adamcová ředitelka školy

3 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok ) Provozní řád školní jídelny - budova C Vyplývá z požadavků: - Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon - Vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování - Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické - požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a - mladistvých - Vyhlášky ministerstva financí č. 17/2008 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích. 1. Školní jídelna zajišťuje obědy pro žáky a studenty škol zřizovaných Ústeckým krajem,, zaměstnance školy a celodenní stravu pro ubytované žáky a studenty. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje stravování i pro žáky a studenty soukromých škol a zaměstnance jiných organizací. 2. Výše stravného se stanovuje dle platných předpisů. Žáci a studenti škol zřizovaných Ústeckým krajem hradí pouze cenu potravin, tato cena platí i pro strávníky, kteří mají státní příslušnost tzv.třetích zemí. Zaměstnanci hradí cenu potravin sníženou o příspěvek z FKSP /viz směrnice k závodnímu stravování/. Ostatní strávníci hradí cenu podle vyvěšeného ceníku. 3. Celodenní stravování /snídaně, přesnídávka,oběd,večeře/ se zajišťuje pouze ubytovaným žákům a studentům. 4. Zájemci o stravování předloží před začátkem školního roku vyplněnou přihlášku ke stravování. 5. Školní jídelna je v provozu ve dnech školního vyučování a zabezpečuje stravu pro žáky a studenty v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení. V případě nepřítomnosti žáka, studenta nebo zaměstnance ve škole a školském zařízení se strava neposkytuje a je nutno ji odhlásit. V případě prvního dne neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možný odběr v jídlonosiči. 6. Úřední hodiny pokladny jsou pondělí až pátek od 7.00 hod. do 8.00 hod. a od hod do hod. 7. Úhrada stravného a ubytování se provádí bezhotovostním převodem, inkasem nebo hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny, peníze za odhlášenou stravu se odečítají následující měsíc při inkasu nebo platbě stravného. Přeplatky po ukončení stravování v průběhu školního roku jsou vypláceny hotově /nezletilým na základě písemného souhlasu zákonného zástupce/, nebo zasílány na účet. Vyúčtování přeplatků se provádí k Ke stravování ve školní jídelně je nutno se přihlásit nejpozději den před zahájením stravování v kanceláři vedoucí školní jídelny. Strávníci, kteří platí inkasem nebo přes účet mají stravu přihlášenou automaticky na celý školní rok. 9. Každý strávník si před zahájením stravování zakoupí čip, jež slouží k vyzvednutí stravy, přeobjednání stravy nebo jejímu odhlášení. Ztrátu popřípadě znehodnocení čipu je strávník povinen ihned nahlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny, kde si zakoupí čip nový. Pokud si strávník zakoupí kartu ISIC nechá si ji též aktivovat pro výběr stravy u vedoucí školní jídelny. 10. Odhlášky stravy se přijímají týž den do 8.00 hodin telefonicky, osobně nebo v boxu pomocí čipu nebo karty ISIC.. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel a strávník ztrácí nárok na vrácení stravného. 11. Strávníci mají možnost si vybrat ze dvou druhů snídaně, oběda a večeře, toto si mohou změnit v objednávkovém boxu, který je umístěn ve školní jídelně. 12. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v jídelně vždy na konkrétní měsíc. 13. Výdejní doba stravy v pondělí až pátek snídaně 06:00 8:00 hodin, oběd pondělí až čtvrtek od 12:00 do 15:00 v pátek od 12:00 do 14:30 hodin, večeře pondělí až čtvrtek od hodin. Případné změny ve výdeji stravy se vždy oznámí strávníkům předem. 14. Zaměstnanci školy mohou v průběhu pracovní směny odebrat v jídelně jedno hlavní jídlo, pokud jsou tato jídla připravována pro žáky, stravování se řídí vyhláškou č. 17/2008 Sb., podmínky stravování zaměstnanců jsou zakotveny v směrnici o závodním stravování. 15. Školní stravování se řídí výživovými normami a finančními limity /Vyhláška 107/2005 Sb./.

4 16. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně. 17. Před vstupem do školní jídelny je strávníkům k dispozici šatna a umývárna. 18. Strávník je povinen dodržovat řád školní jídelny, v prostorách jídelny udržovat klid, pořádek a čistotu. Pokud strávník rozbije nádobí, rozlije čaj, vyžádá si u okénka na odkládání nádobí úklidový materiál a vše řádně uklidí. 19. Celkový úklid jídelny se provádí jednou denně mimo výdejní dobu, v zimních měsících v případě potřeby i v průběhu výdeje. 20. Při výdeji stravy se žáci chovají ukázněně, nikoho nepředbíhají a čekají, až na ně přijde řada. Při odběru stravy přiloží čip do čtecího zařízení, který zobrazí, zda má strávník na příslušný den zaplacenou stravu. 21. Při vracení nádobí sundá strávník nádobí z tácu a tác uloží na určené místo. 22. Strávníci dodržují obvyklé zásady společenského chování. 23. Dozor při výdeji obědů vykonávají vychovatelky DM. Veškeré problémy během výdeje se ihned řeší s vedoucí školní jídelny nebo vedoucí provozních jednotek. 24. Neodebrané obědy se z důvodu hospodárnosti řídí těmito pravidly: -na konci výdejní doby se nevydaná strava ihned vydává přítomným strávníkům jako přídavek nebo si zaměstnanci školy mohou neodebrané /zbytkové/ jídlo zakoupit, a to za podmínek: - sami jsou ke stravování přihlášeni a své jídlo v tento den již odebrali - odběr probíhá vždy po skončení výdeje pouze do jídlonosiče - odběr nelze nárokovat - cena neodebraného jídla je 12,- Kč /může být i pouze součást oběda/ - vybraná hotovost se ponechává školní jídelně k navýšení finančního normativu na nákup potravin k vylepšení a zkvalitnění stravy. 25. Odnášení nádobí z jídelny není dovoleno. 26. V případě potřeby se připomínky a podněty ke stravování řeší s vedoucí provozních jednotek. 27. Jakékoliv úmyslné poškození zařízení jídelny a nádobí musí být dotyčným strávníkem uhrazeno. 28. Žáci a studenti, kteří se budou chovat hrubě a nebudou dodržovat řád školní jídelny mohou být ze stravování vyloučeni. 29. Všichni strávníci jsou povinni se řídit provozním řádem školní jídelny, který je k dispozici všem strávníkům ve školní jídelně. Příloha: Ceník za stravu pro školní rok dle Vyhlášky 107/2005 ve znění pozdějších předpisů. Platnost od Vypracovala: Kačírková Jaroslava vedoucí provozních jednotek Schválila: RNDr. Jana Adamcová ředitelka školy

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

Školní řád ČÁST PRVNÍ

Školní řád ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Morava Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Morava, spol. s r.o., Kotěrova 4395, 760 01 Zlín vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň

Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň Čl. 1 Úvodní ustanovení Školní řád ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 Školní řád tel.: 221 421 931 fax : 221 421 957 e-mail : agstepanska@agstepanska.cz č.j.: /2014 vymezující práva a povinnosti

Více

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín. Školní řád

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín. Školní řád I. Úvod Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín Školní řád Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín (dále jen škola) je podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění jeho pozdějších předpisů střední škola.

Více