ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ"

Transkript

1 ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 1

2 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS Index PX 50 nad hranicí 1500 bodů Index PX 50 uzavřel na hodnotě 1 509,4 bodu, a poprvé tak překonal hranici bodů. Zahájení obchodování s emisí akcií společnosti Erste Bank Zahájeno obchodování s emisí akcií společnosti Erste Bank pod názvem EBSN ISIN AT na hlavním trhu burzy. Objem emise činil kusů a upisovací cena byla stanovena na 45 EUR (1 278 Kč). Ukončení výpočtu oborových indexů Ukončen výpočet zbývajících oborových indexů BI07 chemický, farmaceutický a gumárenský průmysl, BI12 energetika a BI16 služby. Nový hlavní index burzy Nový hlavní index pražské burzy s názvem PX se stal rovnocenným nástupcem obou předcházejících indexů PX 50 a PX-D, jejichž výpočet byl k tomuto datu ukončen. Ve svém vývoji spojitě navázal na vývoj indexu PX 50, od kterého přebral rovněž jeho dvanáctiletou historii. Rekordní objem obchodů ve SPAD Objem obchodů ve SPAD byl posunut na novou rekordní hodnotu 11,367 mld. Kč. Na rekordním objemu se nejvíce podílely emise ČEZ (5,581 mld. Kč), ČESKÝ TELECOM (1,889 mld. Kč) a Zentiva (1,432 mld. Kč). Rekordní denní změna indexu PX Index PX dosáhl největšího denního přírůstku od svého výchozího data 5. dubna 1994, když si připsal 7,30 %. The value of the PX 50 index over 1500 points 6 January 2006 The PX 50 Index closed at the value of 1,509.4 points, exceeding the first time value of 1,500. Commencing trading of the share issue of Erste Bank 27 January 2006 Commencing trading of the share issue of Erste Bank under EBSN ISIN AT on the Stock Exchange main market. The volume of the issue was 58,953,600 shares and the offering price was set at EUR 45 (CZK 1,278). Industrial indices calculation terminated 1 March 2006 As at 1 March, 2006 the calculation of industrial indices BI07 chemical, pharmaceutical and rubber industry, BI12 energy industry, and BI16 services was terminated. New main Stock Exchange index PX 20 March 2006 The new main index of the Prague Stock Exchange with the name PX becomes an equal successor of indices PX 50 and PX-D, the calculation of which was terminated as at the above date. The new index resumes the development of index PX 50 and continues its twelve-year history. A record volume of SPAD trades 13 June 2006 The SPAD trade volume has reached a new record of CZK billion. This record was caused mainly by issues of ČEZ (CZK billion), ČESKÝ TELECOM (CZK billion) and Zentiva (CZK billion). Record daily PX index fluctuation 15 June 2006 The PX index showed its biggest daily gain since its starting date on 5 April, 1994, with growth of 7.30%. 2

3 Nový web Burzy cenných papírů Praha Oficiálně zahájen provoz nových internetových stránek Burzy cenných papírů Praha Spuštěním nového webu byl završen projekt změny korporátní identity společnosti, který započal změnou loga na podzim roku Zahájení obchodování s investičními certifikáty Burza zahájila obchodování s investičními certifikáty CTX AT a CECEXT AT0000A00M07 na oficiálním volném trhu. Emitentem těchto instrumentů je Raiffeisen Centrobank AG a činnost specialisty na obou emisích vykonává člen burzy Raiffeisenbank a.s. Investiční certifikáty společnosti Raiffeisen Centrobank AG jsou prvními instrumenty tohoto typu, které byly uvedeny na pražský trh. Zahájení obchodování s futures kontrakty Burza zahájila obchodování s futures kontrakty na burzovní index PX. Tyto finanční instrumenty jsou obchodovány na regulovaném speciálním trhu burzy. Pro obchodování futures je využito prostředí obchodního segmentu SPAD. Index PX překonal poprvé hranici bodů Index PX uzavřel na rekordní hodnotě 1 600,4 bodu a překonal předchozí maximum závěrečných hodnot 1 585,9 bodu ze dne Přijetí emise akcií společnosti ECM Real Estate Investments A.G Burza zahájila obchodování s emisí akcií společnosti ECM Real Estate Investments A.G. na hlavním trhu burzy. New website of the Prague Stock Exchange 3 July 2006 Commencement of operation of the new website of the Prague Stock Exchange at The launch of the new website completed the project of changing the corporate identity which started by the change of the logo in the fall of Launching investment certificates trading 4 October 2006 The Prague Stock Exchange launched trading of investment certificates CTX AT and CECEXT AT0000A00M07 on the official free market. The issuer of these instruments is Raiffeisen Centrobank AG and the role of the specialist for both issues is carried out by Raiffeisenbank a.s., member of the Stock Exchange. Investment certificates of Raiffeisen Centrobank AG are the first instruments of this kind to be launched on the Prague market. Launching trading with futures contracts 5 October 2006 The Stock Exchange launched trading of futures contracts under the Stock Exchange PX index. These financial instruments are traded on the regulated special Stock Exchange market. For futures trading, the SPAD business segment environment is used. The PX index exceeded 1,600 points 5 December 2006 The PX Index closed at a record value of 1,600.4 points, exceeding the previous closing value maximum of 1,585.9 points of 4 December, Admitting the share issue of ECM Real Estate Investments A.G. to trading on the Prague Stock Exchange 7 December 2006 The Stock Exchange started trading the issue of shares of the company ECM Real Estate Investments A.G. on the Stock Exchange s main market. BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS 3

4 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS Zahájení obchodování s warranty společnosti ECM Real Estate Investments A.G Burza zahájila obchodování s warranty společnosti ECM Real Estate Investments A.G. na oficiálním volném trhu. Přijetí emise akcií společnosti Pegas Nonwovens Burza zahájila obchodování s emisí akcií společnosti Pegas Nonwovens na hlavním trhu burzy. Rekordní hodnota indexu PX Index uzavřel na rekordní hranici 1 626,1 bodu. Rekordní roční objem obchodů v kurzotvorných segmentech Roční objem obchodů v kurzotvorných segmentech (SPAD, automatické obchody) dosáhl rekordní hodnoty 802,0 mld. Kč a překonal srovnatelný objem z předchozího roku o 23,0 %. Admitting warrants of ECM Real Estate Investments A.G. to trading on the Prague Stock Exchange 11 December 2006 The Stock Exchange started trading warrants of the company ECM Real Estate Investments A.G. on the official free market. Admitting the issue of shares of Pegas Nonwovens to trading on the Prague Stock Exchange 18 December 2006 The Stock Exchange started trading the share issue of the company Pegas Nonwovens on the Stock Exchange s main market. Record value of PX Index 18 December 2006 The PX Index closed at a record value of 1,626.1 points. Record annual trade value in price-generating segments 29 December 2006 The annual trade value in price-generating segments (SPAD, automatic trades) reached the record value of CZK billion with growth of 23% compare to last year s value. 4

5 KLÍČOVÉ ÚDAJE / KEY DATA Počet burzovních dnů / Number of Trading Sessions TRH AKCIÍ A PODÍLOVÝCH LISTŮ / MARKET OF SHARES AND UNITS Objemy obchodů / Trade Value Celkový objem obchodů (mld. Kč) / Total Trade Value (CZKbn) 163, , , , , , , ,896 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 136, , , , , , , ,909 Vedlejší trh / Secondary Market 21,545 45,846 14,225 6,602 6,161 9,762 0,915 0,513 Volný trh / Free Market 5,294 4,581 4,746 16,117 19,328 29,329 35,650 18,474 Průměrný denní objem (mil. Kč) / Average Daily Trade Value (CZKm) 643, , , , , , , ,054 Z toho: / Of which: Hlavní + vedlejší trh / Main + Secondary Markets 622, , , , , , , ,454 Volný trh / Free Market 20,842 18,397 18,984 64,468 77, , ,909 73,600 Počet zobchodovaných akcií a PL / Trade Volume Celkem (mil. ks) / Total (mil. pieces) 772, , , , , , , ,104 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 703, , , , , , , ,220 Vedlejší trh / Secondary Market 56,237 71,331 27,771 20,188 21,490 21,723 0,791 0,360 Volný trh / Free Market 12,606 5,364 2,317 2,672 1,637 1,953 2,728 1,524 Tržní kapitalizace k / Market Capitalization at Dec. 31 Celkem (mld. Kč) / Total (CZKbn) 479, , , , , , , ,997 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 266, , , , , , , ,217 Vedlejší trh / Secondary Market 150, ,860 76,326 90, , ,635 81,103 44,094 Volný trh / Free Market 62,866 65,992 43,492 48,347 55,331 59,797 41,845 27,685 Počty emisí k / Number of Issues at Dec. 31 Celkem / Total Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market Vedlejší trh / Secondary Market Volný trh / Free Market Indexy k / Indices at Dec. 31 PX 489,7 478,5 394,6 460,7 659, , , ,9 PX-GLOB 587,9 570,6 492,9 576,8 816, , , ,4 KLÍČOVÉ ÚDAJE / KEY DATA TRH DLUHOPISŮ / MARKET OF BONDS Objemy obchodů / Trade Value Celkový objem obchodů (mld. Kč) / Total Trade Value (CZKbn) 1 024, , , , , , , ,921 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 785, , , , , , , ,804 Vedlejší trh / Secondary Market 2,790 19,181 91,735 65,640 53,148 43,697 14,833 11,812 Volný trh / Free Market 236, , ,764 76,998 29,793 38,192 34,210 43,304 Počty emisí k / Number of Issues at Dec. 31 Celkem / Total Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market Vedlejší trh / Secondary Market Volný trh / Free Market

6 BURZOVNÍ INDEXY / EXCHANGE INDICES BURZOVNÍ INDEXY V ROCE 2006 / EXCHANGE INDICES IN 2006 Hodnota Hodnota Změna Roční Datum Roční Datum (%) maximum maxima minimum minima Value Value Change Annual Date of Annual Annual Date of Annual Dec. 31, 2005 Dec. 31, 2006 (%) Max. Max. Min. Min. PX 1 473, ,9 7, , , PX-GLOB 1 811, ,4 9, , , VÝVOJ INDEXU PX V ROCE 2006 PX INDEX DEVELOPMENT IN VÝVOJ INDEXU PX-GLOB V ROCE 2006 PX-GLOB INDEX DEVELOPMENT IN Datum burzovního dne / Trading Session Date Datum burzovního dne / Trading Session Date 6

7 HODNOTY INDEXU PX V ROCE 2006 / PX INDEX IN 2006 Den I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Day Jan. Feb. March April May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Min , , , , , , , , , , , ,6 Max , , , , , , , , , , , ,1 Průměr / Average 1 513, , , , , , , , , , , ,1 BURZOVNÍ INDEXY / EXCHANGE INDICES 7

8 AKCIOVÝ TRH OBJEMY OBCHODŮ / SHARE MARKET TRADE VALUES PŘEHLED OBJEMŮ OBCHODŮ V ROCE 2006 / TRADE VALUE BY MARKET 2006 REVIEW Trh Objem (tis. Kč) Zobchodované CP (ks) Počet obchodů Market Value (CZK 000s) Volume (pieces) Number of transactions Hlavní trh KS / PS , Main Market BO / BT , Celkem / Total , Vedlejší trh KS / PS , Secondary Market BO / BT , Celkem / Total , Volný trh KS / PS , Free Market BO / BT , Celkem / Total , Celkem KS / PS , Total BO / BT , Celkem / Grand Total , KS = Kurzotvorné segmenty / PS = Price-generating Segments BO = Blokové obchody / BT = Block Trades STRUKTURA OBJEMŮ AKCIOVÝCH OBCHODŮ V ROCE 2006 TRADE VALUE STRUCTURE IN 2006 SHARES SPAD 91,56 % Blokové obchody / Block Trades 5,53 % 8 Aukce + kontinuál / Auction + Continual 2,91 %

9 MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ OBCHODOVÁNÍ / TRADING RESULTS YEAR-TO-YEAR COMPARISON Objem Objem Roční Průměr Průměr Roční v r v r změna v seanci v seanci změna v r v r Trh (mil. Kč) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (mil. Kč) (%) Market Change Change Value Value Session Session Average Average (CZKm) (CZKm) (%) (CZKm) (CZKm) (%) Kurzotvorné segmenty / Price-generating Segments Hlavní / Main , ,9 25, , ,3 26,3 Vedlejší / Secondary 324,3 95,2-70,6 1,3 0,4-70,4 Volný / Free , ,9-31,6 99,3 68,5-31,1 Celkem / Total , ,1 23, , ,1 24,0 Celkem / Total Hlavní / Main , ,8-17, , ,4-16,7 Vedlejší / Secondary 915,2 513,2-43,9 3,6 2,0-43,5 Volný / Free , ,6-48,2 140,9 73,6-47,8 Celkem / Total , ,6-18, , ,1-17,8 AKCIOVÝ TRH OBJEMY OBCHODŮ / SHARE MARKET TRADE VALUES 9

10 AKCIOVÝ TRH OBJEMY OBCHODŮ / SHARE MARKET TRADE VALUES OBJEMY OBCHODŮ V ČLENĚNÍ NA KS A BO AKCIE + PL / TRADE VALUES BROKEN DOWN BY PS AND BT SHARES + UNITS Kurzotvorné segmenty (KS) Blokové obchody (BO) Price-generating Segments (PS) Block Trades (BT) Celkový objem Objem Podíl Objem Podíl (mil. Kč) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) Total Value Value Value (CZKm) (CZKm) (%) (CZKm) (%) , ,0 17, ,6 82, , ,3 36, ,6 63, , ,7 17, ,0 82, , ,5 11, ,7 88, , ,2 8, ,7 91, , ,9 41, ,1 58, , ,4 87, ,3 12, , ,8 93, ,5 6, , ,4 92, ,7 7, , ,2 71, ,4 28, , ,6 63, ,9 36, , ,8 65, ,8 34, , ,6 62, ,2 37, , ,1 94, ,5 5,53 01/ , ,2 68, ,9 31,07 02/ , ,6 90, ,8 9,21 03/ , ,3 98, ,0 1,97 04/ , ,6 97, ,8 2,22 05/ , ,2 96, ,9 3,18 06/ , ,1 98, ,4 1,96 07/ , ,4 98,42 885,8 1,58 08/ , ,7 98,59 743,8 1,41 09/ , ,6 97, ,9 2,79 10/ , ,1 95, ,8 4,80 11/ , ,7 98, ,3 1,60 12/ , ,6 98,74 742,1 1,26 10

11 VÝVOJ ROČNÍCH OBJEMŮ OBCHODŮ V ČLENĚNÍ NA KS A BO AKCIE + PL YEARLY TRADE VALUES BROKEN DOWN BY PS AND BT SHARES + UNITS Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) Kurzotvorné segmenty / Price-generating Segments Blokové obchody / Block Trades VÝVOJ MĚSÍČNÍCH OBJEMŮ OBCHODŮ V ROCE 2006 V ČLENĚNÍ NA KS A BO MONTHLY TRADE VALUES DEVELOPMENT IN 2006 BROKEN DOWN BY PS AND BT Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) /06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 Kurzotvorné segmenty / Price-generating Segments Blokové obchody / Block Trades AKCIOVÝ TRH OBJEMY OBCHODŮ / SHARE MARKET TRADE VALUES 11

12 AKCIOVÝ TRH OBJEMY OBCHODŮ / SHARE MARKET TRADE VALUES OBOROVÉ OBJEMY AKCIOVÝCH OBCHODŮ A JEJICH PODÍLY NA CELKU / SHARES TRADE VALUES BY SECTOR AND AS PERCENTAGE OF THE TOTAL VALUE Objem KS Podíl Objem BO Podíl Objem celkem Podíl Číslo Obor (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) Number Sector PS Value BT Value Total Value (CZKm) (%) (CZKm) (%) (CZKm) (%) 1 Zemědělství / Agriculture 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2 Výroba potravin / Food Production 0,209 0,00 0,000 0,00 0,209 0,00 3 Výroba nápojů a tabáku / Beverages and Tobacco Production ,910 2, ,710 2, ,621 2,17 4 Těžba, zpracování nerostů a rud / Extraction and Processing of Minerals and Ores 61,327 0,01 0,000 0,00 61,327 0,01 5 Textilní, oděvní, kožedělný / Production of Textiles, Wearing Apparel and Leather 3 309,344 0,41 43,866 0, ,209 0,40 6 Dřevařský, papírenský / Production of Wood, Paper and Products 4,120 0,00 0,000 0,00 4,120 0,00 7 Chemický, farmaceutický, guma / Production of Chemicals, Pharmaceuticals, Rubber ,527 18, ,676 17, ,203 18,34 8 Stavebnictví, stavební hmoty / Building, Building Materials 23,270 0,00 22,205 0,05 45,475 0,01 9 Hutnictví, zpracování kovů / Metallurgy, Metal Products 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10 Strojírenství / Engineering 0,041 0,00 0,000 0,00 0,041 0,00 11 Elektrotechnika, elektronika / Electrical Engineering, Electronics 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12 Energetika / Power Generation ,481 40, ,272 40, ,754 40,94 13 Doprava, spoje / Transport, Communications ,087 11, ,817 11, ,904 11,62 14 Obchod / Trade 0,177 0,00 0,000 0,00 0,177 0,00 15 Peněžnictví / Finance and Banking ,902 19, ,201 22, ,103 19,88 16 Služby / Services ,004 3, ,399 3, ,403 3,67 17 Bižuterie, sklo a keramika / Jewelry, Glass, Pottery and China 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 18 Investiční fondy / Investment Funds 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 19 Ostatní / Others ,682 3,04 877,391 1, ,073 2,96 CELKEM / TOTAL , , , , , ,00 KS = Kurzotvorné segmenty / PS = Price-generating Segments BO = Blokové obchody / BT = Block Trades 12

13 EMISE AKCIÍ S NEJVĚTŠÍMI CELKOVÝMI OBJEMY OBCHODŮ V ROCE 2006 / ISSUES OF SHARES WITH THE HIGHEST TOTAL TRADE VALUE IN 2006 Poř. ISIN Název Trh 1) Objem Podíl 2) Kumul. 2) (mil. Kč) (%) (%) Rank ISIN Issuer Market 1) Value Cumul. 2) (CZKm) (%) 2) (%) 1. CZ ČEZ A ,004 40,94 40,94 2. NL ZENTIVA A ,190 12,63 53,57 3. CZ KOMERČNÍ BANKA A ,782 12,44 66,00 4. CZ TELEFÓNICA O2 C.R. A ,904 11,62 77,63 5. AT ERSTE BANK A ,968 6,84 84,47 6. CZ UNIPETROL A ,942 5,71 90,18 7. LU ORCO A ,036 3,31 93,48 8. BMG CETV A ,073 2,97 96,46 9. CS PHILIP MORRIS ČR C ,621 2,17 98, AT EBSN A 5 077,354 0,60 99,23 1) A = Hlavní trh / Main Market B = Vedlejší trh / Secondary Market C = Volný trh / Free Market 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují k celkovému objemu obchodů akcií. / Both percentage and cumulative percentage relate to the total trade value of shares. EMISE S NEJVĚTŠÍMI OBJEMY OBCHODŮ VE SPAD A V AUTOMATICKÝCH OBCHODECH (AUKCE + KONTINUÁL) V ROCE 2006 / ISSUES WITH THE HIGHEST TRADE VALUE IN SPAD AND IN AUTOMATIC TRADES (AUCTION + CONTINUAL) IN 2006 SPAD / SPAD AUKCE + KONTINUÁL / AUCTION + CONTINUAL ISIN Název Objem Podíl Poř. ISIN Název Objem Podíl (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) ISIN Issuer Value Rank ISIN Issuer Value (CZKm) (%) (CZKm) (%) CZ ČEZ ,063 40,83 1. CZ ČEZ ,669 44,41 NL ZENTIVA ,677 12,74 2. CZ TELEFÓNICA O2 C.R ,767 15,43 CZ KOMERČNÍ BANKA ,011 12,47 3. CZ KOMERČNÍ BANKA 2 632,106 10,65 CZ TELEFÓNICA O2 C.R ,319 11,51 4. CZ UNIPETROL 2 354,581 9,53 AT ERSTE BANK ,569 6,95 5. NL ZENTIVA 2 333,908 9,45 CZ UNIPETROL ,291 5,64 6. AT ERSTE BANK 895,131 3,62 LU ORCO ,938 3,42 7. CS PHILIP MORRIS ČR 495,133 2,00 BMG CETV ,495 3,10 8. LU ORCO 398,700 1,61 CS PHILIP MORRIS ČR ,778 2,14 9. BMG CETV 292,187 1,18 AT EBSN 3 709,045 0, LU PEGAS NONWOVENS 181,538 0,73 LU PEGAS NONWOVENS 3 127,806 0, LU ECM 158,234 0,64 LU ECM 2 489,867 0, CZ SEVEROČESKÉ DOLY 61,327 0, ,281 99,52 CELKEM / TOTAL , ,00 CELKEM / TOTAL , ,00 AKCIOVÝ TRH OBJEMY OBCHODŮ / SHARE MARKET TRADE VALUES 13

14 AKCIOVÝ TRH TRŽNÍ KAPITALIZACE / SHARE MARKET MARKET CAPITALIZATION SUMARIZACE TRŽNÍCH KAPITALIZACÍ AKCIE / MARKET CAPITALIZATION SUMMARY SHARES / Dec. 31, / Dec. 31, 2006 Trh Tržní kapitalizace Počet emisí Tržní kapitalizace Počet emisí (mil. Kč) (mil. Kč) Market Market Capitalization Number of Issues Market Capitalization Number of Issues (CZKm) (CZKm) Hlavní / Main , ,5 10 Vedlejší / Secondary , ,1 11 Volný / Free , ,9 11 Celkem / Total , ,5 32 Z toho: / Of which: Domácí emise / Domestic Issues , ,5 26 Zahraniční emise / Foreign Issues , ,0 6 TRŽNÍ KAPITALIZACE OBORŮ (AKCIE) K / MARKET CAPITALIZATION BY SECTOR (SHARES) AT DEC. 31, 2006 Obor Počet emisí Tržní kapitalizace Podíl Sector (mil. Kč) (%) Number of Issues Market Cap. (CZKm) (%) Výroba potravin / Food Production 1 760,8 0,05 Výroba nápojů a tabáku / Beverages and Tobacco Production ,5 1,30 Textilní, oděvní, kožedělný / Production of Textiles, Wearing Apparel and Leather ,0 0,46 Dřevařský, papírenský / Production of Wood, Paper and Products 1 123,4 0,01 Chemický, farmaceutický, guma / Production of Chemicals, Pharmaceuticals, Rubber ,2 5,93 Strojírenství / Engineering 1 619,0 0,04 Energetika / Power Generation ,5 38,31 Doprava, spoje / Transport, Communications ,8 9,67 Obchod / Trade 1 591,1 0,04 Peněžnictví / Finance and Banking ,7 39,11 Služby / Services ,9 1,94 Ostatní / Others ,6 3,14 CELKEM / TOTAL ,5 100,00 14

15 EMISE AKCIÍ S NEJVĚTŠÍMI TRŽNÍMI KAPITALIZACEMI K / ISSUES OF SHARES WITH THE HIGHEST MARKET CAPITALIZATION AT DEC. 31, 2006 Poř. ISIN Název Trh 1) Kurz Tržní kapitalizace Podíl 2) Kumul. 2) (Kč) (mil. Kč) (%) (%) Rank ISIN Issuer Market 1) Price Market Capitalization Cumul. 2) (CZK) (CZKm) (%) 2) (%) 1. CZ ČEZ A 960, ,4 35,71 35,71 2. AT ERSTE BANK A 1 601, ,2 31,71 67,42 3. CZ TELEFÓNICA O2 C.R. A 476, ,8 9,63 77,05 4. CZ KOMERČNÍ BANKA A 3 099, ,5 7,40 84,45 5. BMG CETV A 1 462, ,6 3,15 87,60 6. NL ZENTIVA A 1 268, ,7 3,04 90,64 7. CZ UNIPETROL A 234, ,7 2,67 93,31 8. LU ORCO A 2 755, ,2 1,41 94,72 9. CS PHILIP MORRIS ČR C , ,5 1,30 96, CZ PRAŽSKÁ ENERGETIKA B 4 251, ,3 0,68 96, CZ JM PLYNÁRENSKÁ B 7 889, ,9 0,49 97, LU PEGAS NONWOVENS A 753, ,7 0,44 97, CZ SM PLYNÁRENSKÁ B 4 260, ,9 0,39 98, LU ECM A 1 432, ,5 0,34 98, CZ PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ B 5 020, ,7 0,30 98, CZ VČ PLYNÁRENSKÁ B 6 510, ,3 0,26 98, CZ ZČ PLYNÁRENSKÁ B 7 208, ,6 0,23 99, CZ STČ PLYNÁRENSKÁ B 6 719, ,9 0,18 99, CZ PRAŽSKÉ SLUŽBY C 840, ,1 0,08 99, CZ PARAMO C 886, ,4 0,07 99,49 AKCIOVÝ TRH TRŽNÍ KAPITALIZACE / SHARE MARKET MARKET CAPITALIZATION 1) A = Hlavní trh / Main Market B = Vedlejší trh / Secondary Market C = Volný trh / Free Market 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují k celkové tržní kapitalizaci akcií. / Both percentage and cumulative percentage relate to the total market capitalization for shares. 15

16 AKCIOVÝ TRH ZMĚNY KURZŮ / SHARE MARKET PRICE CHANGES EMISE AKCIÍ S NEJVĚTŠÍM RŮSTEM KURZŮ (OBJEM KS NAD Kč) / ISSUES OF SHARES WITH THE HIGHEST PRICE RISE (PS VALUE ABOVE CZK 250,000) Poř. ISIN Název Kurz Kurz Změna Objem v KS Objem BO Celkem (%) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Rank ISIN Issuer Price Price Change PS Value BT Value Total Value at Dec. 31, 2005 at Dec. 31, 2006 (%) (CZK 000s) (CZK 000s) (CZK 000s) 1. LU ORCO 1 809, ,00 52, CZ ČEZ 736,30 960,00 30, AT ERSTE BANK 1 372, ,00 16, NL ZENTIVA 1 136, ,00 11, CS SPOLANA 148,00 155,00 4, BMG CETV 1 409, ,00 3, CZ UNIPETROL 232,50 234,30 0, EMISE AKCIÍ S NEJVĚTŠÍM POKLESEM KURZŮ (OBJEM KS NAD Kč) / ISSUES OF SHARES WITH THE HIGHEST PRICE DECLINE (PS VALUE ABOVE CZK 250,000) Poř. ISIN Název Kurz Kurz Změna Objem v KS Objem BO Celkem (%) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Rank ISIN Issuer Price Price Change PS Value BT Value Total Value at Dec. 31, 2005 at Dec. 31, 2006 (%) (CZK 000s) (CZK 000s) (CZK 000s) 1. CS PHILIP MORRIS ČR , ,00-40, CZ STČ PLYNÁRENSKÁ 7 751, ,00-13, CZ KOMERČNÍ BANKA 3 441, ,00-9, CZ TELEFÓNICA O2 C.R. 524,50 476,00-9, CZ PARAMO 960,00 886,00-7, CZ SPOLEK CH. HUT. VÝR. 321,00 300,00-6, CZ JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ 54,00 50,50-6, CZ PRAŽSKÁ ENERGETIKA 4 401, ,00-3,

17 INDIKÁTORY AKCIOVÉHO TRHU *) / SHARE MARKET INDICATORS *) Období P/E P/BV Div. výnos P/E P/BV Div. výnos (%) (%) Period P/E P/BV Divid. Yield P/E P/BV Divid. Yield (%) (%) 01 19,86 1,77 3,89 25,93 2,86 1, ,62 1,97 3,58 26,44 2,91 1, ,51 1,91 3,69 27,75 2,85 1, ,57 1,90 3,16 20,69 2,81 3, ,26 1,91 3,35 17,33 1,86 4, ,17 2,02 2,40 18,50 1,98 4, ,60 2,16 2,25 19,43 2,08 4, ,97 2,44 2,03 19,68 2,09 4, ,93 2,63 1,86 18,91 2,01 4, ,46 2,47 1,99 20,30 2,23 3, ,91 2,52 1,95 21,15 2,32 3, ,22 2,67 1,85 21,72 2,37 3,78 *) Zahrnuty domácí emise akcií z hlavního a vedlejšího trhu. *) Included domestic share issues from Main and Secondary Markets. AKCIOVÝ TRH INDIKÁTORY / SHARE MARKET INDICATORS 17

18 DLUHOPISOVÝ TRH / BOND MARKET PŘEHLED OBJEMŮ OBCHODŮ V ROCE 2006 / TRADE VALUE BY MARKET 2006 REVIEW Trh Objem (tis. Kč) Zobchodované CP (ks) Počet obchodů Market Value (CZK 000s) Volume (pcs) Number of transactions Hlavní trh KS / PS 4 625, Main Market BO / BT , Celkem / Total , Vedlejší trh KS / PS 0, Secondary Market BO / BT , Celkem / Total , Volný trh KS / PS , Free Market BO / BT , Celkem / Total , Celkem KS / PS , Total BO / BT , Celkem / Grand Total , KS = Obchody kurzotvorných segmentů / PS = Price-generating Segments BO = Blokové obchody / BT = Block Trades 18

19 OBJEMY OBCHODŮ S DLUHOPISY V ČLENĚNÍ PODLE DRUHU DLUHOPISU (v mil. Kč) / TRADE VALUES BOND MARKET BROKEN DOWN BY TYPE OF BONDS (CZKm) Druh dluhopisu / Type of Bond Období Státní Komunální Podnikové Bankovní Zástavní listy Celkem Period Government Municipal Corporate Bank Mortgage Total ,795 0, ,943 67,787 0, , , , , ,357 0, , , , , ,775 0, , , , , ,045 28, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,061 81, , , , ,640 01/ ,765 0, , , , ,607 02/ ,037 0, ,362 73, , ,525 03/ ,785 30, , , , ,672 04/ ,735 50, , , , ,625 05/ ,576 0, , , , ,846 06/ ,911 0, , , , ,666 07/ ,226 0, ,542 0, , ,336 08/ ,845 0, ,773 29, , ,415 09/ ,194 0, , , , ,313 10/ ,187 0, , , , ,725 11/ ,516 0, , , , ,627 12/ ,285 0, , , , ,285 DLUHOPISOVÝ TRH / BOND MARKET 19

20 DLUHOPISOVÝ TRH / BOND MARKET ROČNÍ OBJEMY OBCHODŮ NA TRHU DLUHOPISŮ YEARLY TRADE VALUES BOND MARKET Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) MĚSÍČNÍ OBJEMY OBCHODŮ NA TRHU DLUHOPISŮ V ROCE 2006 MONTHLY TRADE VALUES IN 2006 BOND MARKET Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) /06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 20

21 EMISE DLUHOPISŮ S NEJVĚTŠÍMI CELKOVÝMI OBJEMY OBCHODŮ V ROCE 2006 / BOND ISSUES WITH THE HIGHEST TOTAL TRADE VALUE IN 2006 Poř. ISIN Název Trh 1) Objem Podíl 2) Kumul. 2) (mil. Kč) (%) (%) Rank ISIN Issue Market 1) Value Cumul. 2) (CZKm) (%) 2) (%) 1. CZ ST. DLUHOP. 3,75/20 A ,434 16,10 16,10 2. CZ ST. DLUHOP. 3,80/15 A ,949 15,27 31,38 3. CZ ST. DLUHOP. 2,55/10 A ,782 10,91 42,28 4. CZ ST. DLUHOP. 2,30/08 A ,700 9,86 52,15 5. CZ ST. DLUHOP. 4,60/18 A ,447 7,29 59,44 6. CZ ST. DLUHOP. 3,70/13 A ,618 6,15 65,59 7. CZ ST. DLUHOP. 6,95/16 A ,292 6,15 71,74 8. CZ ST. DLUHOP. 6,55/11 A ,472 4,58 76,31 9. CZ ST. DLUHOP. 3,80/09 A ,739 4,49 80, CZ ST. DLUHOP. 3,95/07 A ,804 2,72 83, CZ ST. DLUHOP. 6,40/10 A ,917 1,87 85, CZ ST. DLUHOP. 2,90/08 A 9 263,979 1,55 86, CZ ST. DLUHOP. 5,70/06 A 6 759,847 1,13 88, CZ ST. DLUHOP. 3,25/09 A 6 034,618 1,01 89, CZ HZL KB 4,40/15 C 5 233,621 0,87 89, CZ ST. DLUHOP. 6,30/07 A 4 756,545 0,79 90, CZ HZL HVB 4,50/15 C 3 198,906 0,53 91, CZ HZL KB VAR/15 C 3 025,900 0,51 91, CZ HZL ČS VAR/12 C 3 000,000 0,50 92, CZ HZL HB 4,60/11 C 2 407,358 0,40 92, CZ HZL ČMHB 4,45/10 C 2 356,462 0,39 93, CZ HZL ČS 4,75/15 C 2 177,271 0,36 93, CZ ČEZ VAR/14 C 2 045,612 0,34 93, CZ ČEZ 0,00/09 C 1 727,784 0,29 94, CZ HZL ČS 4,80/16 C 1 718,773 0,29 94,36 DLUHOPISOVÝ TRH / BOND MARKET 1) A = Hlavní trh / Main Market B = Vedlejší trh / Secondary Market C = Volný trh / Free Market 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují k celkovému objemu obchodů dluhopisů. / Both percentage and cumulative percentage relate to the total trade value of bonds. 21

22 OSTATNÍ PRODUKTY / OTHER PRODUCTS DERIVÁTOVÝ TRH / DERIVATIVES MARKET Finanční Podkladové Počet Zobchodované Objem Počet instrument aktivum sérií kontrakty (Kč) obchodů Financial Underlying Number Traded Value Number Instrument of Series Contracts (CZK) of Trades Futures Index ,00 98 INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY / INVESTMENT CERTIFICATES Druh Počet Zobchodované Objem Počet certifikátu emisí kusy (Kč) obchodů Type Number Traded Value Number of Certificate of Issues Volume (pcs) (CZK) of Trades Index ,00 26 Turbo ,00 3 WARRANTY / WARRANTS Počet Zobchodované Objem Počet emisí kusy (Kč) obchodů Number Traded Value Number of Issues Volume (pcs) (CZK) of Trades 1 0 0,

23 ROČNÍ OBJEMY OBCHODŮ (v mil.) / YEARLY TRADE VALUES (in mil.) Rok Akcie + PL / Shares + Units Dluhopisy / Bonds Celkem / Total Year CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD ,5 212,7 241, ,5 56,2 64, ,1 268,9 306, , , , ,3 568,0 684, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 1) V období objem obchodů v XEU / 1) In period trade value in XEU MĚSÍČNÍ OBJEMY OBCHODŮ V ROCE 2006 (v mil.) / MONTHLY TRADE VALUES IN 2006 (in mil.) Měsíc Akcie / Shares Dluhopisy / Bonds Celkem / Total Month CZK EUR USD CZK EUR USD CZK EUR USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 833, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 STATISTICKÉ ÚDAJE V ZAHRANIČNÍCH MĚNÁCH / STATISTICAL DATA IN FOREIGN CURRENCIES 23

24 STATISTICKÉ ÚDAJE V ZAHRANIČNÍCH MĚNÁCH / STATISTICAL DATA IN FOREIGN CURRENCIES TRŽNÍ KAPITALIZACE NA KONCI ROKU (v mil.) / MARKET CAPITALIZATION AT THE END OF THE YEAR (in mil.) Rok Domácí akcie / Domestic shares Zahraniční akcie / Foreign Shares Celkem / Total Year CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD , , ,8 0,0 0,0 0, , , , , , ,4 0,0 0,0 0, , , , , , ,3 0,0 0,0 0, , , , , , ,1 0,0 0,0 0, , , , , , ,8 0,0 0,0 0, , , , , , ,4 0,0 0,0 0, , , , , , ,7 0,0 0,0 0, , , , , , ,9 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 1) V období tržní kapizalizace v XEU / 1) In period market capitalization in XEU TRŽNÍ KAPITALIZACE AKCIOVÉHO TRHU V ROCE 2006 (v mil.) / SHARES MARKET CAPITALIZATION IN 2006 (in mil.) Měsíc konec Domácí akcie / Domestic Shares Zahraniční akcie / Foreign Shares Celkem / Total Month End CZK EUR USD CZK EUR USD CZK EUR USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 24

25 PŘEHLED EMISÍ AKCIÍ KE DNI / LIST OF SHARE ISSUES AT DEC. 31, 2006 ISIN Název Trh 1) Kurz Roční změna Tržní kapitalizace Objem obchodů v r (Kč) (%) (mil. Kč) (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Price Yearly Change Market Capitalization Trade Value in 2006 (CZK) (%) (CZKm) (CZKm) BMG CETV A 1 462,00 3, , ,073 CZ ČESKÁ NÁMOŘ. PLAVBA C 438,50 21,47 581,0 0,000 CS ČESKÁ ZBROJOVKA B 900,40 0,04 619,0 0,041 CZ ČEZ A 960,00 30, , ,004 LU ECM A 1 432, , ,332 CS ENERGOAQUA C 1 450,00 46, ,5 0,046 AT ERSTE BANK A 1 601,00 16, , ,968 CZ JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ C 50,50-6,48 123,4 4,120 CZ JM PLYNÁRENSKÁ B 7 889,00 10, ,9 0,000 CZ KOMERČNÍ BANKA A 3 099,00-9, , ,782 CS LÁZNĚ TEPLICE V Č. C 920,00 15,00 257,4 0,035 CS LÉČ. LÁZNĚ JÁCHYMOV C 935,40 23,94 391,5 0,027 LU ORCO A 2 755,00 52, , ,036 CZ PARAMO C 886,00-7, ,5 8,005 LU PEGAS NONWOVENS A 753, , ,209 CS PHILIP MORRIS ČR C ,00-40, , ,621 CZ PRAŽSKÁ ENERGETIKA B 4 251,00-3, ,3 0,552 CZ PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ B 5 020,00 31, ,7 0,020 CZ PRAŽSKÉ SLUŽBY C 840,00 0, ,2 0,010 CS RM-S HOLDING B 1 500,00 0, ,1 395,771 CZ SETUZA B 660,00 25,71 760,8 0,209 CZ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK C 410,00 0,00 330,3 0,000 CZ SM PLYNÁRENSKÁ B 4 260,00 1, ,9 0,216 CS SPOLANA B 155,00 4, ,6 4,491 CZ SPOLEK CH. HUT. VÝR. C 300,00-6, ,6 11,575 CZ STČ PLYNÁRENSKÁ B 6 719,00-13, ,9 0,317 CZ TELEFÓNICA O2 C.R. A 476,00-9, , ,904 CZ TOMA C 400,10 0,03 591,1 0,177 CZ UNIPETROL A 234,30 0, , ,942 CZ VČ PLYNÁRENSKÁ B 6 510,00 21, ,3 0,213 CZ ZČ PLYNÁRENSKÁ B 7 208,00 5, ,6 0,000 NL ZENTIVA A 1 268,00 11, , ,190 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH / SECURITIES TRADED ON EXCHANGE MARKETS 1) A = Hlavní trh / Main Market B = Vedlejší trh / Secondary Market C = Volný trh / Free Market 25

26 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH / SECURITIES TRADED ON EXCHANGE MARKETS PŘEHLED EMISÍ DLUHOPISŮ KE DNI / LIST OF BOND ISSUES AT DEC. 31, 2006 ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities Trade Value in 2006 (CZKm) CZ CAC LEAS. 3,10/09 C CZK ,000 XS CREST 7,79/22 C CZK ,000 CZ ČEB 6,95/10 B CZK 550 0,000 CZ ČEZ 0,00/09 C CZK ,784 CZ ČEZ 3,35/08 B CZK ,809 CZ ČEZ VAR/14 C CZK ,612 CZ ČKA 4,00/07 B CZK ,472 CZ ČKA 4,00/10 B CZK ,223 CZ ČKA 5,05/07 B CZK ,826 CZ ČS KOMB/08 C CZK ,000 CZ ČS KOMB/13 C CZK 300 0,000 CZ ČS KOMB/17 C CZK 300 0,000 CZ ČS VAR/12 C CZK ,910 CZ ČS VAR/14 C CZK ,771 CZ ČS VAR/15 C CZK ,572 CZ ČS VAR/16 C CZK ,495 CZ ČSOB VAR/08 C CZK ,000 CZ EIB 0,00/23 A CZK ,000 CZ EIB 3,25/07 A CZK ,226 CZ EIB 4,10/18 A CZK ,000 CZ EIB 4,15/18 A CZK ,000 CZ EIB 6,50/15 A CZK ,511 CZ EIB 8,20/09 A CZK ,739 CZ EIB VAR/13 A CZK ,500 CZ EIB VAR/13 A CZK ,000 CZ EIB VAR/13 A CZK ,484 CZ EIB VAR/18 A CZK ,000 CZ EIB VAR/18 A CZK 500 0,000 CZ HL. M. PRAHA 6,85/11 B CZK ,000 CZ HL. M. PRAHA VAR/11 B CZK ,306 CZ HOME CR. VAR/09 B CZK ,863 CZ HOME CR. BV VAR/09 C CZK ,683 CZ HOME CR. FIN. VAR/07 B CZK ,663 CZ HZL ČMHB 3,00/08 C CZK ,617 CZ HZL ČMHB 3,50/08 C CZK ,592 CZ HZL ČMHB 3,60/08 C CZK , ) A = Hlavní trh / Main Market B = Vedlejší trh / Secondary Market C = Volný trh / Free Market

27 PŘEHLED EMISÍ DLUHOPISŮ KE DNI (pokračování) / LIST OF BOND ISSUES AT DEC. 31, 2006 (continued) ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities Trade Value in 2006 (CZKm) CZ HZL ČMHB 4,20/10 C CZK ,234 CZ HZL ČMHB 4,30/09 C CZK ,702 CZ HZL ČMHB 4,40/10 C CZK ,272 CZ HZL ČMHB 4,45/10 C CZK ,462 CZ HZL ČMHB 4,50/07 C CZK ,840 CZ HZL ČMHB 4,95/09 C CZK ,609 CZ HZL ČMHB 6,85/07 C CZK ,227 CZ HZL ČMHB VAR/07 C CZK ,973 CZ HZL ČMHB VAR/09 C CZK ,108 CZ HZL ČMHB VAR/15 C CZK ,013 CZ HZL ČS 3,65/14 C CZK 105 0,000 CZ HZL ČS 4,05/10 C CZK ,255 CZ HZL ČS 4,45/08 C CZK ,823 CZ HZL ČS 4,50/08 C CZK ,586 CZ HZL ČS 4,50/10 C CZK ,075 CZ HZL ČS 4,75/15 C CZK ,271 CZ HZL ČS 4,80/16 C CZK ,773 CZ HZL ČS 5,20/08 C CZK ,066 CZ HZL ČS 5,80/07 C CZK ,050 CZ HZL ČS VAR/11 C CZK ,816 CZ HZL EBANKA 4,50/10 C CZK ,000 CZ HZL HB 4,15/09 C CZK ,433 CZ HZL HB 4,35/09 C CZK ,606 CZ HZL HB 4,55/11 C CZK ,000 CZ HZL HB 4,60/11 C CZK ,358 CZ HZL HB 4,70/11 C CZK ,119 CZ HZL HB 4,75/11 C CZK ,000 CZ HZL HB VAR/16 C CZK ,000 CZ HZL HVB 3,50/10 C CZK ,334 CZ HZL HVB 4,50/15 C CZK ,906 CZ HZL HVB 5,00/25 C CZK ,781 CZ HZL HVB 6,0/09 C CZK ,950 CZ HZL KB 4,40/15 C CZK ,621 CZ HZL KB 4,50/08 C CZK ,878 CZ HZL KB 5,50/09 C CZK ,687 CZ HZL KB VAR/07 C CZK ,000 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH / SECURITIES TRADED ON EXCHANGE MARKETS 1) A = Hlavní trh / Main Market B = Vedlejší trh / Secondary Market C = Volný trh / Free Market 27

28 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH / SECURITIES TRADED ON EXCHANGE MARKETS 28 PŘEHLED EMISÍ DLUHOPISŮ KE DNI (pokračování) / LIST OF BOND ISSUES AT DEC. 31, 2006 (continued) ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities Trade Value in 2006 (CZKm) CZ HZL KB VAR/15 C CZK ,900 CZ HZL RBCZ 3,70/09 C CZK ,000 CZ HZL RBCZ 4,40/11 C CZK ,227 CZ HZL RBCZ 4,50/10 C CZK ,440 CZ HZL RBCZ 4,60/10 C CZK ,000 CZ HZL RBCZ 4,70/11 C CZK ,406 CZ HZL RBCZ 5,05/09 C CZK ,066 CZ HZL WÜS. HB 4,55/10 C CZK ,172 CZ HZL WÜS. HB 5,00/11 C CZK ,000 CZ ING BANK 4,50/19 C CZK ,743 CZ MERO ČR 10,30/11 C CZK ,819 CZ OHL ŽS 4,80/10 C CZK ,495 FR ORCO 5,50/11 A 32,40 EUR ,000 CZ ORCO VAR/11 B CZK ,372 CZ PHA FIN. BV 6,95/10 B CZK ,438 CZ SM VAK OVA 5,00/15 A CZK ,558 CZ ST. DLUHOP. 2,30/08 A CZK ,700 CZ ST. DLUHOP. 2,55/10 A CZK ,782 CZ ST. DLUHOP. 2,90/08 A CZK ,979 CZ ST. DLUHOP. 3,25/09 A CZK ,618 CZ ST. DLUHOP. 3,70/13 A CZK ,618 CZ ST. DLUHOP. 3,75/20 A CZK ,434 CZ ST. DLUHOP. 3,80/09 A CZK ,739 CZ ST. DLUHOP. 3,80/15 A CZK ,949 CZ ST. DLUHOP. 3,95/07 A CZK ,804 CZ ST. DLUHOP. 4,20/36 A CZK ,919 CZ ST. DLUHOP. 4,60/18 A CZK ,447 CZ ST. DLUHOP. 6,30/07 A CZK ,545 CZ ST. DLUHOP. 6,40/10 A CZK ,917 CZ ST. DLUHOP. 6,55/11 A CZK ,472 CZ ST. DLUHOP. 6,95/16 A CZK ,292 CZ SŽDC 4,60/11 B CZK ,708 CZ ŠKODA AUTO VAR/07 B CZK ,950 CZ ŠKODA AUTO VAR/10 B CZK ,341 CZ TELEFÓNICA O2 C.R. 3,50/08 B CZK ,996 CZ UNIPETROL 0,00/07 C CZK ,000 CZ UNIPETROL VAR/13 C CZK ,586 CZ WÜST. ST. SP. VAR/15 C CZK 300 0,000 1) A = Hlavní trh / Main Market B = Vedlejší trh / Secondary Market C = Volný trh / Free Market

ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 1 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS 22. 1. Index PX uzavřel na hodnotě

Více

ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010

ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010 ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE 2003 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 2003 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 2003 LEDEN S účinností od 1. března schválila burzovní komora změny v Burzovních pravidlech

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

Akcie Pegas Nonwovens mohou přinést něco nového 7.12.2006 FinWeb.cz str. 0 FinWeb.cz vst-ihned, B.I.G. Pegas

Akcie Pegas Nonwovens mohou přinést něco nového 7.12.2006 FinWeb.cz str. 0 FinWeb.cz vst-ihned, B.I.G. Pegas Akcie Pegas Nonwovens mohou přinést něco nového 7.12.26 FinWeb.cz str. FinWeb.cz vst-ihned, B.I.G. Pegas Americké akciové indexy rostou už více než čtyři měsíce a nic nenasvědčuje tomu, že bude tento trend

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße

Více

Základní pojmy. Dividenda - je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Forma dividend

Základní pojmy. Dividenda - je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Forma dividend Akcie Akciová společnost- je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, obchodovatelné akcie. Ty se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Akciová společnost patří k nejrozšířenějším

Více

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. 04.07.2011 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA a.s. Soukromá společnost fungující na členském principu Hlavním akcionářem je Vídeňská

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2000 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2000

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2000 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2000 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2000 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2000 P R A H A 2001 PRAGUE 2001 Burza cenných papírů Praha, a.s., 2001 Úvod Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

Datum Název informace Odkaz na zák. úpravu Umístění na www adrese/kopie uveřejnění

Datum Název informace Odkaz na zák. úpravu Umístění na www adrese/kopie uveřejnění Údaje zveřejněné Raiffeisenbank a.s., v návaznosti na plnění informačních povinností dle 120, odst. 6, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, obchodního zákoníku a zákona upravujícího

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2001 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2001

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2001 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2001 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2001 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2001 P R A H A 2002 PRAGUE 2002 Burza cenných papírů Praha, a.s., 2002 Úvod Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Makroekonomická analýza Česká republika

Makroekonomická analýza Česká republika Makroekonomická analýza Česká republika Hrubý domácí produkt Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu, České národní banky a Ministerstva financí došlo za rok 213 k poklesu meziročního reálného

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009 All Stars Pořadí Název firmy ŠKODA AUTO a.s. ČEZ, a. s. STUDENT AGENCY, s.r.o. Kofola a.s. 5. Zentiva, a.s. 6. Komerční banka, a.s. 7. Plzeňský Prazdroj, a. s. 8. 9. 10. Česká pojišťovna a.s. Skanska CS

Více

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová 10.12.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE II. OBCHODOVÁNÍ III. BURZOVNÍ INDEXY IV. PROCES VYPOŘÁDÁNÍ V. DOHLED NAD OBCHODOVÁNÍM VI. STATISTIKY 2 3 I. OBECNÉ ÚDAJE Základní údaje 1993

Více

Unie investičních společností České republiky. únor 2005

Unie investičních společností České republiky. únor 2005 Unie investičních společností České republiky únor 2005 Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech 151,07 mld. CZK (k 31.12. 2003) (105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT) 160,96 mld. CZK (k 30.9.

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU

VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU Nývltová Romana ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou podnikových primárních akciových emisí (IPO). Cílem je popsat aktuální situaci v České

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

VELKOOBCHODNÍ TRH V ČR 2008 1 ROK ZKUŠENOSTÍ Z FUNGOVÁNÍ (NEJEN) PXE

VELKOOBCHODNÍ TRH V ČR 2008 1 ROK ZKUŠENOSTÍ Z FUNGOVÁNÍ (NEJEN) PXE VELKOOBCHODNÍ TRH V ČR 2008 1 ROK ZKUŠENOSTÍ Z FUNGOVÁNÍ (NEJEN) PXE Luděk Horn, Ladislav Miškovský ČEZ, a. s. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU elektřina zařazena finančním sektorem do koše oblíbených energetických

Více

6. Přednáška BURZOVNÍ A MIMOBURZOVNÍ TRHY

6. Přednáška BURZOVNÍ A MIMOBURZOVNÍ TRHY 6. Přednáška BURZOVNÍ A MIMOBURZOVNÍ TRHY Osnova přednášky a) Druhy BT/MBT. b) Charakteristika BT/MBT. Účel a význam BT/MBT. c) Nástroje TD klasifikace a stručná charakteristika BT/MBT d) Cenová tvorba

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. OBSAH

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. OBSAH Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2008 Burza cenných papírů Praha, a.s., je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Koncem roku 2008 se majoritním akcionářem

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

t/t (%) PX Index 1,223 0.0 2.0 - - 631 33 - - -

t/t (%) PX Index 1,223 0.0 2.0 - - 631 33 - - - PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d t/t ytd Dow Jones USA 11,573 0.1 0.6 9.7 S&P 500 USA 1,257-0.2 1.1 11.6 Nasdaq USA 2,666-0.2 1.1 16.3 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,865-0.2 0.7-3.4 DAX Německo 7,058-0.1

Více

PRO-ENERGY Forum 9. a 10. máj 2011 Grand hotel Permon, Podbanské. Ing. Pavlína Novotná, MSc.

PRO-ENERGY Forum 9. a 10. máj 2011 Grand hotel Permon, Podbanské. Ing. Pavlína Novotná, MSc. PRO-ENERGY Forum 9. a 10. máj 2011 Grand hotel Permon, Podbanské Ing. Pavlína Novotná, MSc. Evropské burzy a jejich vývoj Likvidita vliv podvodůs DPH a krádežíeua Ochranná opatření, seznamy Cenový spread

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Ing. Petr Koblic generální ředitel Burza cenných papírů Praha, a.s. OBSAH Profil společnosti...4 Významné události roku 2007...6 Významné události roku

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

BH Securities a.s. Baa3.cz

BH Securities a.s. Baa3.cz Současný profil společnosti je aktualizován na roční bázi. Aktuální informace a relevantní zprávy o ratingu je možné nalézt na www.moodys.com ČESKÁ REPUBLIKA Evropa/Střední východ/afrika Listopad 2006

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY v systému Xetra Praha ČÁST I Pravidla pro činnost tvůrců trhu 3 Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Tvůrce trhu 3 Článek

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha Abstrakt Cíl této práce je vyvrátit fakt, že v dobách hospodářské krize resp. recese, je dobré investovat

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení KGHM Polska Miedź SA Polski Koncern Naftowy ORLEN Společnost patří mezi největší rafinérské firmy ve střední Evropě. PKN Orlen se specializuje na zpracování surové ropy, kterou

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Comparison the size of the stock markets in the Viszegrad Four countries and the Western Europe.

Comparison the size of the stock markets in the Viszegrad Four countries and the Western Europe. MPRA Munich Personal RePEc Archive Comparison the size of the stock markets in the Viszegrad Four countries and the Western Europe. Chylík Lukáš Silesian University School of Business Administration 10.

Více

. TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 7. září 2009. Hlavní index PX přidal za minulý týden 1,4 % Rychlý přehled

. TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 7. září 2009. Hlavní index PX přidal za minulý týden 1,4 % Rychlý přehled . TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 7. září 2009 Hlavní index PX přidal za minulý týden 1,4 % 7. září 2009 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden posílil o 1,4 procenta a uzavřel na 1 148 bodech. Celkový

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10 Technická Analýza Fio, banka, a.s. Pražský index PX se vrátil do hranic úzkého sideway (1080 1200). Hranice 1300 bodů růst zastavila a došlo ke korekci. Hlavní významnou rezistencí zůstává horní hranice

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Část I. Poplatky za anonymní obchody s investičními nástroji (A) Burza cenných papírů Praha, a.s. Podání pokynu elektronicky Podání pokynu osobně Poplatek za obchod 100,- Kč Akční

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters Přehled zveřejněných informačních povinností Komerční bankou, a.s. obsahující informace požadované 120 odst. (6) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za období od 1.1.2005 do 28.4.2006

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 1 st H 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO 35 3 25 2 15 1 5 4/1/96 5/13/96 6/24/96 8/5/96 9/16/96 1/28/96 12/9/96 1/2/97 3/3/97 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Volume (r.h. scale) BUX (rebased

Více

Kapitálové trhy Česká republika

Kapitálové trhy Česká republika Kapitálové trhy 4. července 10. července 2005 Hlavní data Cena v Kč Změna za týden Změna za rok Objem v mil. USD 1 týden Roční průměr Erste Bank 1 239,0-1,0% 18,3% 25,5 20,3 ČEZ 486,9 2,7% 159,2% 300,9

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Česká spořitelna know-how i v energetice ČS Váš partner pro korporátní bankovnictví Moderní využití klasických bankovních produktů aniž bychom obchodovali/obsluhovali

Více

23. prosince 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

23. prosince 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,559 0.2 0.9 9.6 S&P 500 USA 1,259 0.3 1.9 11.8 Nasdaq USA 2,671 0.1 2.1 16.6 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,870-0.3 1.0-3.3 DAX Německo

Více

Investiční výhled z pohledu obchodníka a analytika. Martin Urban Martin Krajhanzl

Investiční výhled z pohledu obchodníka a analytika. Martin Urban Martin Krajhanzl Investiční výhled z pohledu obchodníka a analytika Martin Urban Martin Krajhanzl Obsah Současná makrosituace ve světě (USA, EU) Index S&P 500 alias barometr ocenění akcií obecně + český trh Možné scénáře

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK Erste Bank SNÍŽIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Petr Kalina BLOOMBERG RBAG CP (+420) 261 319 514 CENA (30. 6. 2003) 2 427 Kč kalinap@ppf.cz

Více

Retail derivatives for Short Investments

Retail derivatives for Short Investments Retail derivatives for Short Investments Martin Svoboda 1 Abstrakt Článek se zaměřuje na moderní investiční produkty tzv. retail deriváty, které umožňují všem investorům participovat na tržních poklesech.

Více

Ostatní informace pro akcionáře a investory

Ostatní informace pro akcionáře a investory 07 Ostatní informace 07 Ostatní informace Základní informace o společnosti Obchodní firma: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (Telefónica O2, společnost) Sídlo: Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

OBDIVOVANÝCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY 2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. 8.ročník

OBDIVOVANÝCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY 2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. 8.ročník 100 OBDIVOVANÝCH FIREM VÝSLEDKOVÁ LISTINA 8.ročník ALL STARS 2006 2005 2004 1. ŠKODA AUTO a.s. 1. 1. 2. ČEZ, a. s. 2. 3. 3. Zentiva, a.s. 3. 4. Plzeňský Prazdroj, a. s. 4. 2. 5. STUDENT AGENCY, s.r.o.

Více

Pegas Nonwovens vstoupila na pražskou burzu 18.12.2006 ČT 24 str. 01 16:32 Ekonomika

Pegas Nonwovens vstoupila na pražskou burzu 18.12.2006 ČT 24 str. 01 16:32 Ekonomika Pegas Nonwovens vstoupila na pražskou burzu 18.12.2006 ČT 24 str. 01 16:32 Ekonomika Začíná aktuální přehled ekonomických událostí. Hezké odpoledne. Akcie textilní společnosti Pegas Nonwovens vstoupily

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

6. října 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

6. října 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,945 1.8 0.8 3.8 S&P 500 USA 1,161 2.1 1.1 3.0 Nasdaq USA 2,400 2.4 0.9 4.7 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,759 2.1-0.6-7.0 DAX Německo

Více

4. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

4. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 4. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

I TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 9. duben 15. duben 2007

I TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 9. duben 15. duben 2007 I TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 9. duben 15. duben 2007 Hlavní data Očekávané události v ČR Cena Změna Změna Objem (mil. USD) Datum Událost za týden za rok Poslední Roční Ø Erste Bank 1 663,0 0,2% 20,2% 57,2

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Obchodování na vybraných burzách Miroslava Henslová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

František Střeleček, Marta Bicanová, M. Maršík. Jihočeská univerzita, zemědělská fakulta, Studentská 13 37O O5 České Budějovice

František Střeleček, Marta Bicanová, M. Maršík. Jihočeská univerzita, zemědělská fakulta, Studentská 13 37O O5 České Budějovice Portfolio agrárního sektoru na Burze cenných papírů Praha František Střeleček, Marta Bicanová, M. Maršík Jihočeská univerzita, zemědělská fakulta, Studentská 13 37O O5 České Budějovice Anotace: Dne 24.listopadu

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 9. 1. září 29 Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii Lumír Kulhánek 1 Abstrakt V příspěvku je analyzována historická volatilita měsíčních

Více

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym:

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym: POPIS ČÍSELNÍKU : BA0001 : Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více