ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ"

Transkript

1 ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 1

2 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS Index PX 50 nad hranicí 1500 bodů Index PX 50 uzavřel na hodnotě 1 509,4 bodu, a poprvé tak překonal hranici bodů. Zahájení obchodování s emisí akcií společnosti Erste Bank Zahájeno obchodování s emisí akcií společnosti Erste Bank pod názvem EBSN ISIN AT na hlavním trhu burzy. Objem emise činil kusů a upisovací cena byla stanovena na 45 EUR (1 278 Kč). Ukončení výpočtu oborových indexů Ukončen výpočet zbývajících oborových indexů BI07 chemický, farmaceutický a gumárenský průmysl, BI12 energetika a BI16 služby. Nový hlavní index burzy Nový hlavní index pražské burzy s názvem PX se stal rovnocenným nástupcem obou předcházejících indexů PX 50 a PX-D, jejichž výpočet byl k tomuto datu ukončen. Ve svém vývoji spojitě navázal na vývoj indexu PX 50, od kterého přebral rovněž jeho dvanáctiletou historii. Rekordní objem obchodů ve SPAD Objem obchodů ve SPAD byl posunut na novou rekordní hodnotu 11,367 mld. Kč. Na rekordním objemu se nejvíce podílely emise ČEZ (5,581 mld. Kč), ČESKÝ TELECOM (1,889 mld. Kč) a Zentiva (1,432 mld. Kč). Rekordní denní změna indexu PX Index PX dosáhl největšího denního přírůstku od svého výchozího data 5. dubna 1994, když si připsal 7,30 %. The value of the PX 50 index over 1500 points 6 January 2006 The PX 50 Index closed at the value of 1,509.4 points, exceeding the first time value of 1,500. Commencing trading of the share issue of Erste Bank 27 January 2006 Commencing trading of the share issue of Erste Bank under EBSN ISIN AT on the Stock Exchange main market. The volume of the issue was 58,953,600 shares and the offering price was set at EUR 45 (CZK 1,278). Industrial indices calculation terminated 1 March 2006 As at 1 March, 2006 the calculation of industrial indices BI07 chemical, pharmaceutical and rubber industry, BI12 energy industry, and BI16 services was terminated. New main Stock Exchange index PX 20 March 2006 The new main index of the Prague Stock Exchange with the name PX becomes an equal successor of indices PX 50 and PX-D, the calculation of which was terminated as at the above date. The new index resumes the development of index PX 50 and continues its twelve-year history. A record volume of SPAD trades 13 June 2006 The SPAD trade volume has reached a new record of CZK billion. This record was caused mainly by issues of ČEZ (CZK billion), ČESKÝ TELECOM (CZK billion) and Zentiva (CZK billion). Record daily PX index fluctuation 15 June 2006 The PX index showed its biggest daily gain since its starting date on 5 April, 1994, with growth of 7.30%. 2

3 Nový web Burzy cenných papírů Praha Oficiálně zahájen provoz nových internetových stránek Burzy cenných papírů Praha Spuštěním nového webu byl završen projekt změny korporátní identity společnosti, který započal změnou loga na podzim roku Zahájení obchodování s investičními certifikáty Burza zahájila obchodování s investičními certifikáty CTX AT a CECEXT AT0000A00M07 na oficiálním volném trhu. Emitentem těchto instrumentů je Raiffeisen Centrobank AG a činnost specialisty na obou emisích vykonává člen burzy Raiffeisenbank a.s. Investiční certifikáty společnosti Raiffeisen Centrobank AG jsou prvními instrumenty tohoto typu, které byly uvedeny na pražský trh. Zahájení obchodování s futures kontrakty Burza zahájila obchodování s futures kontrakty na burzovní index PX. Tyto finanční instrumenty jsou obchodovány na regulovaném speciálním trhu burzy. Pro obchodování futures je využito prostředí obchodního segmentu SPAD. Index PX překonal poprvé hranici bodů Index PX uzavřel na rekordní hodnotě 1 600,4 bodu a překonal předchozí maximum závěrečných hodnot 1 585,9 bodu ze dne Přijetí emise akcií společnosti ECM Real Estate Investments A.G Burza zahájila obchodování s emisí akcií společnosti ECM Real Estate Investments A.G. na hlavním trhu burzy. New website of the Prague Stock Exchange 3 July 2006 Commencement of operation of the new website of the Prague Stock Exchange at The launch of the new website completed the project of changing the corporate identity which started by the change of the logo in the fall of Launching investment certificates trading 4 October 2006 The Prague Stock Exchange launched trading of investment certificates CTX AT and CECEXT AT0000A00M07 on the official free market. The issuer of these instruments is Raiffeisen Centrobank AG and the role of the specialist for both issues is carried out by Raiffeisenbank a.s., member of the Stock Exchange. Investment certificates of Raiffeisen Centrobank AG are the first instruments of this kind to be launched on the Prague market. Launching trading with futures contracts 5 October 2006 The Stock Exchange launched trading of futures contracts under the Stock Exchange PX index. These financial instruments are traded on the regulated special Stock Exchange market. For futures trading, the SPAD business segment environment is used. The PX index exceeded 1,600 points 5 December 2006 The PX Index closed at a record value of 1,600.4 points, exceeding the previous closing value maximum of 1,585.9 points of 4 December, Admitting the share issue of ECM Real Estate Investments A.G. to trading on the Prague Stock Exchange 7 December 2006 The Stock Exchange started trading the issue of shares of the company ECM Real Estate Investments A.G. on the Stock Exchange s main market. BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS 3

4 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS Zahájení obchodování s warranty společnosti ECM Real Estate Investments A.G Burza zahájila obchodování s warranty společnosti ECM Real Estate Investments A.G. na oficiálním volném trhu. Přijetí emise akcií společnosti Pegas Nonwovens Burza zahájila obchodování s emisí akcií společnosti Pegas Nonwovens na hlavním trhu burzy. Rekordní hodnota indexu PX Index uzavřel na rekordní hranici 1 626,1 bodu. Rekordní roční objem obchodů v kurzotvorných segmentech Roční objem obchodů v kurzotvorných segmentech (SPAD, automatické obchody) dosáhl rekordní hodnoty 802,0 mld. Kč a překonal srovnatelný objem z předchozího roku o 23,0 %. Admitting warrants of ECM Real Estate Investments A.G. to trading on the Prague Stock Exchange 11 December 2006 The Stock Exchange started trading warrants of the company ECM Real Estate Investments A.G. on the official free market. Admitting the issue of shares of Pegas Nonwovens to trading on the Prague Stock Exchange 18 December 2006 The Stock Exchange started trading the share issue of the company Pegas Nonwovens on the Stock Exchange s main market. Record value of PX Index 18 December 2006 The PX Index closed at a record value of 1,626.1 points. Record annual trade value in price-generating segments 29 December 2006 The annual trade value in price-generating segments (SPAD, automatic trades) reached the record value of CZK billion with growth of 23% compare to last year s value. 4

5 KLÍČOVÉ ÚDAJE / KEY DATA Počet burzovních dnů / Number of Trading Sessions TRH AKCIÍ A PODÍLOVÝCH LISTŮ / MARKET OF SHARES AND UNITS Objemy obchodů / Trade Value Celkový objem obchodů (mld. Kč) / Total Trade Value (CZKbn) 163, , , , , , , ,896 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 136, , , , , , , ,909 Vedlejší trh / Secondary Market 21,545 45,846 14,225 6,602 6,161 9,762 0,915 0,513 Volný trh / Free Market 5,294 4,581 4,746 16,117 19,328 29,329 35,650 18,474 Průměrný denní objem (mil. Kč) / Average Daily Trade Value (CZKm) 643, , , , , , , ,054 Z toho: / Of which: Hlavní + vedlejší trh / Main + Secondary Markets 622, , , , , , , ,454 Volný trh / Free Market 20,842 18,397 18,984 64,468 77, , ,909 73,600 Počet zobchodovaných akcií a PL / Trade Volume Celkem (mil. ks) / Total (mil. pieces) 772, , , , , , , ,104 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 703, , , , , , , ,220 Vedlejší trh / Secondary Market 56,237 71,331 27,771 20,188 21,490 21,723 0,791 0,360 Volný trh / Free Market 12,606 5,364 2,317 2,672 1,637 1,953 2,728 1,524 Tržní kapitalizace k / Market Capitalization at Dec. 31 Celkem (mld. Kč) / Total (CZKbn) 479, , , , , , , ,997 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 266, , , , , , , ,217 Vedlejší trh / Secondary Market 150, ,860 76,326 90, , ,635 81,103 44,094 Volný trh / Free Market 62,866 65,992 43,492 48,347 55,331 59,797 41,845 27,685 Počty emisí k / Number of Issues at Dec. 31 Celkem / Total Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market Vedlejší trh / Secondary Market Volný trh / Free Market Indexy k / Indices at Dec. 31 PX 489,7 478,5 394,6 460,7 659, , , ,9 PX-GLOB 587,9 570,6 492,9 576,8 816, , , ,4 KLÍČOVÉ ÚDAJE / KEY DATA TRH DLUHOPISŮ / MARKET OF BONDS Objemy obchodů / Trade Value Celkový objem obchodů (mld. Kč) / Total Trade Value (CZKbn) 1 024, , , , , , , ,921 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 785, , , , , , , ,804 Vedlejší trh / Secondary Market 2,790 19,181 91,735 65,640 53,148 43,697 14,833 11,812 Volný trh / Free Market 236, , ,764 76,998 29,793 38,192 34,210 43,304 Počty emisí k / Number of Issues at Dec. 31 Celkem / Total Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market Vedlejší trh / Secondary Market Volný trh / Free Market

6 BURZOVNÍ INDEXY / EXCHANGE INDICES BURZOVNÍ INDEXY V ROCE 2006 / EXCHANGE INDICES IN 2006 Hodnota Hodnota Změna Roční Datum Roční Datum (%) maximum maxima minimum minima Value Value Change Annual Date of Annual Annual Date of Annual Dec. 31, 2005 Dec. 31, 2006 (%) Max. Max. Min. Min. PX 1 473, ,9 7, , , PX-GLOB 1 811, ,4 9, , , VÝVOJ INDEXU PX V ROCE 2006 PX INDEX DEVELOPMENT IN VÝVOJ INDEXU PX-GLOB V ROCE 2006 PX-GLOB INDEX DEVELOPMENT IN Datum burzovního dne / Trading Session Date Datum burzovního dne / Trading Session Date 6

7 HODNOTY INDEXU PX V ROCE 2006 / PX INDEX IN 2006 Den I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Day Jan. Feb. March April May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Min , , , , , , , , , , , ,6 Max , , , , , , , , , , , ,1 Průměr / Average 1 513, , , , , , , , , , , ,1 BURZOVNÍ INDEXY / EXCHANGE INDICES 7

8 AKCIOVÝ TRH OBJEMY OBCHODŮ / SHARE MARKET TRADE VALUES PŘEHLED OBJEMŮ OBCHODŮ V ROCE 2006 / TRADE VALUE BY MARKET 2006 REVIEW Trh Objem (tis. Kč) Zobchodované CP (ks) Počet obchodů Market Value (CZK 000s) Volume (pieces) Number of transactions Hlavní trh KS / PS , Main Market BO / BT , Celkem / Total , Vedlejší trh KS / PS , Secondary Market BO / BT , Celkem / Total , Volný trh KS / PS , Free Market BO / BT , Celkem / Total , Celkem KS / PS , Total BO / BT , Celkem / Grand Total , KS = Kurzotvorné segmenty / PS = Price-generating Segments BO = Blokové obchody / BT = Block Trades STRUKTURA OBJEMŮ AKCIOVÝCH OBCHODŮ V ROCE 2006 TRADE VALUE STRUCTURE IN 2006 SHARES SPAD 91,56 % Blokové obchody / Block Trades 5,53 % 8 Aukce + kontinuál / Auction + Continual 2,91 %

9 MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ OBCHODOVÁNÍ / TRADING RESULTS YEAR-TO-YEAR COMPARISON Objem Objem Roční Průměr Průměr Roční v r v r změna v seanci v seanci změna v r v r Trh (mil. Kč) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (mil. Kč) (%) Market Change Change Value Value Session Session Average Average (CZKm) (CZKm) (%) (CZKm) (CZKm) (%) Kurzotvorné segmenty / Price-generating Segments Hlavní / Main , ,9 25, , ,3 26,3 Vedlejší / Secondary 324,3 95,2-70,6 1,3 0,4-70,4 Volný / Free , ,9-31,6 99,3 68,5-31,1 Celkem / Total , ,1 23, , ,1 24,0 Celkem / Total Hlavní / Main , ,8-17, , ,4-16,7 Vedlejší / Secondary 915,2 513,2-43,9 3,6 2,0-43,5 Volný / Free , ,6-48,2 140,9 73,6-47,8 Celkem / Total , ,6-18, , ,1-17,8 AKCIOVÝ TRH OBJEMY OBCHODŮ / SHARE MARKET TRADE VALUES 9

10 AKCIOVÝ TRH OBJEMY OBCHODŮ / SHARE MARKET TRADE VALUES OBJEMY OBCHODŮ V ČLENĚNÍ NA KS A BO AKCIE + PL / TRADE VALUES BROKEN DOWN BY PS AND BT SHARES + UNITS Kurzotvorné segmenty (KS) Blokové obchody (BO) Price-generating Segments (PS) Block Trades (BT) Celkový objem Objem Podíl Objem Podíl (mil. Kč) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) Total Value Value Value (CZKm) (CZKm) (%) (CZKm) (%) , ,0 17, ,6 82, , ,3 36, ,6 63, , ,7 17, ,0 82, , ,5 11, ,7 88, , ,2 8, ,7 91, , ,9 41, ,1 58, , ,4 87, ,3 12, , ,8 93, ,5 6, , ,4 92, ,7 7, , ,2 71, ,4 28, , ,6 63, ,9 36, , ,8 65, ,8 34, , ,6 62, ,2 37, , ,1 94, ,5 5,53 01/ , ,2 68, ,9 31,07 02/ , ,6 90, ,8 9,21 03/ , ,3 98, ,0 1,97 04/ , ,6 97, ,8 2,22 05/ , ,2 96, ,9 3,18 06/ , ,1 98, ,4 1,96 07/ , ,4 98,42 885,8 1,58 08/ , ,7 98,59 743,8 1,41 09/ , ,6 97, ,9 2,79 10/ , ,1 95, ,8 4,80 11/ , ,7 98, ,3 1,60 12/ , ,6 98,74 742,1 1,26 10

11 VÝVOJ ROČNÍCH OBJEMŮ OBCHODŮ V ČLENĚNÍ NA KS A BO AKCIE + PL YEARLY TRADE VALUES BROKEN DOWN BY PS AND BT SHARES + UNITS Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) Kurzotvorné segmenty / Price-generating Segments Blokové obchody / Block Trades VÝVOJ MĚSÍČNÍCH OBJEMŮ OBCHODŮ V ROCE 2006 V ČLENĚNÍ NA KS A BO MONTHLY TRADE VALUES DEVELOPMENT IN 2006 BROKEN DOWN BY PS AND BT Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) /06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 Kurzotvorné segmenty / Price-generating Segments Blokové obchody / Block Trades AKCIOVÝ TRH OBJEMY OBCHODŮ / SHARE MARKET TRADE VALUES 11

12 AKCIOVÝ TRH OBJEMY OBCHODŮ / SHARE MARKET TRADE VALUES OBOROVÉ OBJEMY AKCIOVÝCH OBCHODŮ A JEJICH PODÍLY NA CELKU / SHARES TRADE VALUES BY SECTOR AND AS PERCENTAGE OF THE TOTAL VALUE Objem KS Podíl Objem BO Podíl Objem celkem Podíl Číslo Obor (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) Number Sector PS Value BT Value Total Value (CZKm) (%) (CZKm) (%) (CZKm) (%) 1 Zemědělství / Agriculture 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2 Výroba potravin / Food Production 0,209 0,00 0,000 0,00 0,209 0,00 3 Výroba nápojů a tabáku / Beverages and Tobacco Production ,910 2, ,710 2, ,621 2,17 4 Těžba, zpracování nerostů a rud / Extraction and Processing of Minerals and Ores 61,327 0,01 0,000 0,00 61,327 0,01 5 Textilní, oděvní, kožedělný / Production of Textiles, Wearing Apparel and Leather 3 309,344 0,41 43,866 0, ,209 0,40 6 Dřevařský, papírenský / Production of Wood, Paper and Products 4,120 0,00 0,000 0,00 4,120 0,00 7 Chemický, farmaceutický, guma / Production of Chemicals, Pharmaceuticals, Rubber ,527 18, ,676 17, ,203 18,34 8 Stavebnictví, stavební hmoty / Building, Building Materials 23,270 0,00 22,205 0,05 45,475 0,01 9 Hutnictví, zpracování kovů / Metallurgy, Metal Products 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10 Strojírenství / Engineering 0,041 0,00 0,000 0,00 0,041 0,00 11 Elektrotechnika, elektronika / Electrical Engineering, Electronics 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12 Energetika / Power Generation ,481 40, ,272 40, ,754 40,94 13 Doprava, spoje / Transport, Communications ,087 11, ,817 11, ,904 11,62 14 Obchod / Trade 0,177 0,00 0,000 0,00 0,177 0,00 15 Peněžnictví / Finance and Banking ,902 19, ,201 22, ,103 19,88 16 Služby / Services ,004 3, ,399 3, ,403 3,67 17 Bižuterie, sklo a keramika / Jewelry, Glass, Pottery and China 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 18 Investiční fondy / Investment Funds 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 19 Ostatní / Others ,682 3,04 877,391 1, ,073 2,96 CELKEM / TOTAL , , , , , ,00 KS = Kurzotvorné segmenty / PS = Price-generating Segments BO = Blokové obchody / BT = Block Trades 12

13 EMISE AKCIÍ S NEJVĚTŠÍMI CELKOVÝMI OBJEMY OBCHODŮ V ROCE 2006 / ISSUES OF SHARES WITH THE HIGHEST TOTAL TRADE VALUE IN 2006 Poř. ISIN Název Trh 1) Objem Podíl 2) Kumul. 2) (mil. Kč) (%) (%) Rank ISIN Issuer Market 1) Value Cumul. 2) (CZKm) (%) 2) (%) 1. CZ ČEZ A ,004 40,94 40,94 2. NL ZENTIVA A ,190 12,63 53,57 3. CZ KOMERČNÍ BANKA A ,782 12,44 66,00 4. CZ TELEFÓNICA O2 C.R. A ,904 11,62 77,63 5. AT ERSTE BANK A ,968 6,84 84,47 6. CZ UNIPETROL A ,942 5,71 90,18 7. LU ORCO A ,036 3,31 93,48 8. BMG CETV A ,073 2,97 96,46 9. CS PHILIP MORRIS ČR C ,621 2,17 98, AT EBSN A 5 077,354 0,60 99,23 1) A = Hlavní trh / Main Market B = Vedlejší trh / Secondary Market C = Volný trh / Free Market 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují k celkovému objemu obchodů akcií. / Both percentage and cumulative percentage relate to the total trade value of shares. EMISE S NEJVĚTŠÍMI OBJEMY OBCHODŮ VE SPAD A V AUTOMATICKÝCH OBCHODECH (AUKCE + KONTINUÁL) V ROCE 2006 / ISSUES WITH THE HIGHEST TRADE VALUE IN SPAD AND IN AUTOMATIC TRADES (AUCTION + CONTINUAL) IN 2006 SPAD / SPAD AUKCE + KONTINUÁL / AUCTION + CONTINUAL ISIN Název Objem Podíl Poř. ISIN Název Objem Podíl (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) ISIN Issuer Value Rank ISIN Issuer Value (CZKm) (%) (CZKm) (%) CZ ČEZ ,063 40,83 1. CZ ČEZ ,669 44,41 NL ZENTIVA ,677 12,74 2. CZ TELEFÓNICA O2 C.R ,767 15,43 CZ KOMERČNÍ BANKA ,011 12,47 3. CZ KOMERČNÍ BANKA 2 632,106 10,65 CZ TELEFÓNICA O2 C.R ,319 11,51 4. CZ UNIPETROL 2 354,581 9,53 AT ERSTE BANK ,569 6,95 5. NL ZENTIVA 2 333,908 9,45 CZ UNIPETROL ,291 5,64 6. AT ERSTE BANK 895,131 3,62 LU ORCO ,938 3,42 7. CS PHILIP MORRIS ČR 495,133 2,00 BMG CETV ,495 3,10 8. LU ORCO 398,700 1,61 CS PHILIP MORRIS ČR ,778 2,14 9. BMG CETV 292,187 1,18 AT EBSN 3 709,045 0, LU PEGAS NONWOVENS 181,538 0,73 LU PEGAS NONWOVENS 3 127,806 0, LU ECM 158,234 0,64 LU ECM 2 489,867 0, CZ SEVEROČESKÉ DOLY 61,327 0, ,281 99,52 CELKEM / TOTAL , ,00 CELKEM / TOTAL , ,00 AKCIOVÝ TRH OBJEMY OBCHODŮ / SHARE MARKET TRADE VALUES 13

14 AKCIOVÝ TRH TRŽNÍ KAPITALIZACE / SHARE MARKET MARKET CAPITALIZATION SUMARIZACE TRŽNÍCH KAPITALIZACÍ AKCIE / MARKET CAPITALIZATION SUMMARY SHARES / Dec. 31, / Dec. 31, 2006 Trh Tržní kapitalizace Počet emisí Tržní kapitalizace Počet emisí (mil. Kč) (mil. Kč) Market Market Capitalization Number of Issues Market Capitalization Number of Issues (CZKm) (CZKm) Hlavní / Main , ,5 10 Vedlejší / Secondary , ,1 11 Volný / Free , ,9 11 Celkem / Total , ,5 32 Z toho: / Of which: Domácí emise / Domestic Issues , ,5 26 Zahraniční emise / Foreign Issues , ,0 6 TRŽNÍ KAPITALIZACE OBORŮ (AKCIE) K / MARKET CAPITALIZATION BY SECTOR (SHARES) AT DEC. 31, 2006 Obor Počet emisí Tržní kapitalizace Podíl Sector (mil. Kč) (%) Number of Issues Market Cap. (CZKm) (%) Výroba potravin / Food Production 1 760,8 0,05 Výroba nápojů a tabáku / Beverages and Tobacco Production ,5 1,30 Textilní, oděvní, kožedělný / Production of Textiles, Wearing Apparel and Leather ,0 0,46 Dřevařský, papírenský / Production of Wood, Paper and Products 1 123,4 0,01 Chemický, farmaceutický, guma / Production of Chemicals, Pharmaceuticals, Rubber ,2 5,93 Strojírenství / Engineering 1 619,0 0,04 Energetika / Power Generation ,5 38,31 Doprava, spoje / Transport, Communications ,8 9,67 Obchod / Trade 1 591,1 0,04 Peněžnictví / Finance and Banking ,7 39,11 Služby / Services ,9 1,94 Ostatní / Others ,6 3,14 CELKEM / TOTAL ,5 100,00 14

15 EMISE AKCIÍ S NEJVĚTŠÍMI TRŽNÍMI KAPITALIZACEMI K / ISSUES OF SHARES WITH THE HIGHEST MARKET CAPITALIZATION AT DEC. 31, 2006 Poř. ISIN Název Trh 1) Kurz Tržní kapitalizace Podíl 2) Kumul. 2) (Kč) (mil. Kč) (%) (%) Rank ISIN Issuer Market 1) Price Market Capitalization Cumul. 2) (CZK) (CZKm) (%) 2) (%) 1. CZ ČEZ A 960, ,4 35,71 35,71 2. AT ERSTE BANK A 1 601, ,2 31,71 67,42 3. CZ TELEFÓNICA O2 C.R. A 476, ,8 9,63 77,05 4. CZ KOMERČNÍ BANKA A 3 099, ,5 7,40 84,45 5. BMG CETV A 1 462, ,6 3,15 87,60 6. NL ZENTIVA A 1 268, ,7 3,04 90,64 7. CZ UNIPETROL A 234, ,7 2,67 93,31 8. LU ORCO A 2 755, ,2 1,41 94,72 9. CS PHILIP MORRIS ČR C , ,5 1,30 96, CZ PRAŽSKÁ ENERGETIKA B 4 251, ,3 0,68 96, CZ JM PLYNÁRENSKÁ B 7 889, ,9 0,49 97, LU PEGAS NONWOVENS A 753, ,7 0,44 97, CZ SM PLYNÁRENSKÁ B 4 260, ,9 0,39 98, LU ECM A 1 432, ,5 0,34 98, CZ PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ B 5 020, ,7 0,30 98, CZ VČ PLYNÁRENSKÁ B 6 510, ,3 0,26 98, CZ ZČ PLYNÁRENSKÁ B 7 208, ,6 0,23 99, CZ STČ PLYNÁRENSKÁ B 6 719, ,9 0,18 99, CZ PRAŽSKÉ SLUŽBY C 840, ,1 0,08 99, CZ PARAMO C 886, ,4 0,07 99,49 AKCIOVÝ TRH TRŽNÍ KAPITALIZACE / SHARE MARKET MARKET CAPITALIZATION 1) A = Hlavní trh / Main Market B = Vedlejší trh / Secondary Market C = Volný trh / Free Market 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují k celkové tržní kapitalizaci akcií. / Both percentage and cumulative percentage relate to the total market capitalization for shares. 15

16 AKCIOVÝ TRH ZMĚNY KURZŮ / SHARE MARKET PRICE CHANGES EMISE AKCIÍ S NEJVĚTŠÍM RŮSTEM KURZŮ (OBJEM KS NAD Kč) / ISSUES OF SHARES WITH THE HIGHEST PRICE RISE (PS VALUE ABOVE CZK 250,000) Poř. ISIN Název Kurz Kurz Změna Objem v KS Objem BO Celkem (%) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Rank ISIN Issuer Price Price Change PS Value BT Value Total Value at Dec. 31, 2005 at Dec. 31, 2006 (%) (CZK 000s) (CZK 000s) (CZK 000s) 1. LU ORCO 1 809, ,00 52, CZ ČEZ 736,30 960,00 30, AT ERSTE BANK 1 372, ,00 16, NL ZENTIVA 1 136, ,00 11, CS SPOLANA 148,00 155,00 4, BMG CETV 1 409, ,00 3, CZ UNIPETROL 232,50 234,30 0, EMISE AKCIÍ S NEJVĚTŠÍM POKLESEM KURZŮ (OBJEM KS NAD Kč) / ISSUES OF SHARES WITH THE HIGHEST PRICE DECLINE (PS VALUE ABOVE CZK 250,000) Poř. ISIN Název Kurz Kurz Změna Objem v KS Objem BO Celkem (%) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Rank ISIN Issuer Price Price Change PS Value BT Value Total Value at Dec. 31, 2005 at Dec. 31, 2006 (%) (CZK 000s) (CZK 000s) (CZK 000s) 1. CS PHILIP MORRIS ČR , ,00-40, CZ STČ PLYNÁRENSKÁ 7 751, ,00-13, CZ KOMERČNÍ BANKA 3 441, ,00-9, CZ TELEFÓNICA O2 C.R. 524,50 476,00-9, CZ PARAMO 960,00 886,00-7, CZ SPOLEK CH. HUT. VÝR. 321,00 300,00-6, CZ JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ 54,00 50,50-6, CZ PRAŽSKÁ ENERGETIKA 4 401, ,00-3,

17 INDIKÁTORY AKCIOVÉHO TRHU *) / SHARE MARKET INDICATORS *) Období P/E P/BV Div. výnos P/E P/BV Div. výnos (%) (%) Period P/E P/BV Divid. Yield P/E P/BV Divid. Yield (%) (%) 01 19,86 1,77 3,89 25,93 2,86 1, ,62 1,97 3,58 26,44 2,91 1, ,51 1,91 3,69 27,75 2,85 1, ,57 1,90 3,16 20,69 2,81 3, ,26 1,91 3,35 17,33 1,86 4, ,17 2,02 2,40 18,50 1,98 4, ,60 2,16 2,25 19,43 2,08 4, ,97 2,44 2,03 19,68 2,09 4, ,93 2,63 1,86 18,91 2,01 4, ,46 2,47 1,99 20,30 2,23 3, ,91 2,52 1,95 21,15 2,32 3, ,22 2,67 1,85 21,72 2,37 3,78 *) Zahrnuty domácí emise akcií z hlavního a vedlejšího trhu. *) Included domestic share issues from Main and Secondary Markets. AKCIOVÝ TRH INDIKÁTORY / SHARE MARKET INDICATORS 17

18 DLUHOPISOVÝ TRH / BOND MARKET PŘEHLED OBJEMŮ OBCHODŮ V ROCE 2006 / TRADE VALUE BY MARKET 2006 REVIEW Trh Objem (tis. Kč) Zobchodované CP (ks) Počet obchodů Market Value (CZK 000s) Volume (pcs) Number of transactions Hlavní trh KS / PS 4 625, Main Market BO / BT , Celkem / Total , Vedlejší trh KS / PS 0, Secondary Market BO / BT , Celkem / Total , Volný trh KS / PS , Free Market BO / BT , Celkem / Total , Celkem KS / PS , Total BO / BT , Celkem / Grand Total , KS = Obchody kurzotvorných segmentů / PS = Price-generating Segments BO = Blokové obchody / BT = Block Trades 18

19 OBJEMY OBCHODŮ S DLUHOPISY V ČLENĚNÍ PODLE DRUHU DLUHOPISU (v mil. Kč) / TRADE VALUES BOND MARKET BROKEN DOWN BY TYPE OF BONDS (CZKm) Druh dluhopisu / Type of Bond Období Státní Komunální Podnikové Bankovní Zástavní listy Celkem Period Government Municipal Corporate Bank Mortgage Total ,795 0, ,943 67,787 0, , , , , ,357 0, , , , , ,775 0, , , , , ,045 28, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,061 81, , , , ,640 01/ ,765 0, , , , ,607 02/ ,037 0, ,362 73, , ,525 03/ ,785 30, , , , ,672 04/ ,735 50, , , , ,625 05/ ,576 0, , , , ,846 06/ ,911 0, , , , ,666 07/ ,226 0, ,542 0, , ,336 08/ ,845 0, ,773 29, , ,415 09/ ,194 0, , , , ,313 10/ ,187 0, , , , ,725 11/ ,516 0, , , , ,627 12/ ,285 0, , , , ,285 DLUHOPISOVÝ TRH / BOND MARKET 19

20 DLUHOPISOVÝ TRH / BOND MARKET ROČNÍ OBJEMY OBCHODŮ NA TRHU DLUHOPISŮ YEARLY TRADE VALUES BOND MARKET Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) MĚSÍČNÍ OBJEMY OBCHODŮ NA TRHU DLUHOPISŮ V ROCE 2006 MONTHLY TRADE VALUES IN 2006 BOND MARKET Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) /06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 20

21 EMISE DLUHOPISŮ S NEJVĚTŠÍMI CELKOVÝMI OBJEMY OBCHODŮ V ROCE 2006 / BOND ISSUES WITH THE HIGHEST TOTAL TRADE VALUE IN 2006 Poř. ISIN Název Trh 1) Objem Podíl 2) Kumul. 2) (mil. Kč) (%) (%) Rank ISIN Issue Market 1) Value Cumul. 2) (CZKm) (%) 2) (%) 1. CZ ST. DLUHOP. 3,75/20 A ,434 16,10 16,10 2. CZ ST. DLUHOP. 3,80/15 A ,949 15,27 31,38 3. CZ ST. DLUHOP. 2,55/10 A ,782 10,91 42,28 4. CZ ST. DLUHOP. 2,30/08 A ,700 9,86 52,15 5. CZ ST. DLUHOP. 4,60/18 A ,447 7,29 59,44 6. CZ ST. DLUHOP. 3,70/13 A ,618 6,15 65,59 7. CZ ST. DLUHOP. 6,95/16 A ,292 6,15 71,74 8. CZ ST. DLUHOP. 6,55/11 A ,472 4,58 76,31 9. CZ ST. DLUHOP. 3,80/09 A ,739 4,49 80, CZ ST. DLUHOP. 3,95/07 A ,804 2,72 83, CZ ST. DLUHOP. 6,40/10 A ,917 1,87 85, CZ ST. DLUHOP. 2,90/08 A 9 263,979 1,55 86, CZ ST. DLUHOP. 5,70/06 A 6 759,847 1,13 88, CZ ST. DLUHOP. 3,25/09 A 6 034,618 1,01 89, CZ HZL KB 4,40/15 C 5 233,621 0,87 89, CZ ST. DLUHOP. 6,30/07 A 4 756,545 0,79 90, CZ HZL HVB 4,50/15 C 3 198,906 0,53 91, CZ HZL KB VAR/15 C 3 025,900 0,51 91, CZ HZL ČS VAR/12 C 3 000,000 0,50 92, CZ HZL HB 4,60/11 C 2 407,358 0,40 92, CZ HZL ČMHB 4,45/10 C 2 356,462 0,39 93, CZ HZL ČS 4,75/15 C 2 177,271 0,36 93, CZ ČEZ VAR/14 C 2 045,612 0,34 93, CZ ČEZ 0,00/09 C 1 727,784 0,29 94, CZ HZL ČS 4,80/16 C 1 718,773 0,29 94,36 DLUHOPISOVÝ TRH / BOND MARKET 1) A = Hlavní trh / Main Market B = Vedlejší trh / Secondary Market C = Volný trh / Free Market 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují k celkovému objemu obchodů dluhopisů. / Both percentage and cumulative percentage relate to the total trade value of bonds. 21

22 OSTATNÍ PRODUKTY / OTHER PRODUCTS DERIVÁTOVÝ TRH / DERIVATIVES MARKET Finanční Podkladové Počet Zobchodované Objem Počet instrument aktivum sérií kontrakty (Kč) obchodů Financial Underlying Number Traded Value Number Instrument of Series Contracts (CZK) of Trades Futures Index ,00 98 INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY / INVESTMENT CERTIFICATES Druh Počet Zobchodované Objem Počet certifikátu emisí kusy (Kč) obchodů Type Number Traded Value Number of Certificate of Issues Volume (pcs) (CZK) of Trades Index ,00 26 Turbo ,00 3 WARRANTY / WARRANTS Počet Zobchodované Objem Počet emisí kusy (Kč) obchodů Number Traded Value Number of Issues Volume (pcs) (CZK) of Trades 1 0 0,

23 ROČNÍ OBJEMY OBCHODŮ (v mil.) / YEARLY TRADE VALUES (in mil.) Rok Akcie + PL / Shares + Units Dluhopisy / Bonds Celkem / Total Year CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD ,5 212,7 241, ,5 56,2 64, ,1 268,9 306, , , , ,3 568,0 684, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 1) V období objem obchodů v XEU / 1) In period trade value in XEU MĚSÍČNÍ OBJEMY OBCHODŮ V ROCE 2006 (v mil.) / MONTHLY TRADE VALUES IN 2006 (in mil.) Měsíc Akcie / Shares Dluhopisy / Bonds Celkem / Total Month CZK EUR USD CZK EUR USD CZK EUR USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 833, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 STATISTICKÉ ÚDAJE V ZAHRANIČNÍCH MĚNÁCH / STATISTICAL DATA IN FOREIGN CURRENCIES 23

24 STATISTICKÉ ÚDAJE V ZAHRANIČNÍCH MĚNÁCH / STATISTICAL DATA IN FOREIGN CURRENCIES TRŽNÍ KAPITALIZACE NA KONCI ROKU (v mil.) / MARKET CAPITALIZATION AT THE END OF THE YEAR (in mil.) Rok Domácí akcie / Domestic shares Zahraniční akcie / Foreign Shares Celkem / Total Year CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD , , ,8 0,0 0,0 0, , , , , , ,4 0,0 0,0 0, , , , , , ,3 0,0 0,0 0, , , , , , ,1 0,0 0,0 0, , , , , , ,8 0,0 0,0 0, , , , , , ,4 0,0 0,0 0, , , , , , ,7 0,0 0,0 0, , , , , , ,9 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 1) V období tržní kapizalizace v XEU / 1) In period market capitalization in XEU TRŽNÍ KAPITALIZACE AKCIOVÉHO TRHU V ROCE 2006 (v mil.) / SHARES MARKET CAPITALIZATION IN 2006 (in mil.) Měsíc konec Domácí akcie / Domestic Shares Zahraniční akcie / Foreign Shares Celkem / Total Month End CZK EUR USD CZK EUR USD CZK EUR USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 24

25 PŘEHLED EMISÍ AKCIÍ KE DNI / LIST OF SHARE ISSUES AT DEC. 31, 2006 ISIN Název Trh 1) Kurz Roční změna Tržní kapitalizace Objem obchodů v r (Kč) (%) (mil. Kč) (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Price Yearly Change Market Capitalization Trade Value in 2006 (CZK) (%) (CZKm) (CZKm) BMG CETV A 1 462,00 3, , ,073 CZ ČESKÁ NÁMOŘ. PLAVBA C 438,50 21,47 581,0 0,000 CS ČESKÁ ZBROJOVKA B 900,40 0,04 619,0 0,041 CZ ČEZ A 960,00 30, , ,004 LU ECM A 1 432, , ,332 CS ENERGOAQUA C 1 450,00 46, ,5 0,046 AT ERSTE BANK A 1 601,00 16, , ,968 CZ JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ C 50,50-6,48 123,4 4,120 CZ JM PLYNÁRENSKÁ B 7 889,00 10, ,9 0,000 CZ KOMERČNÍ BANKA A 3 099,00-9, , ,782 CS LÁZNĚ TEPLICE V Č. C 920,00 15,00 257,4 0,035 CS LÉČ. LÁZNĚ JÁCHYMOV C 935,40 23,94 391,5 0,027 LU ORCO A 2 755,00 52, , ,036 CZ PARAMO C 886,00-7, ,5 8,005 LU PEGAS NONWOVENS A 753, , ,209 CS PHILIP MORRIS ČR C ,00-40, , ,621 CZ PRAŽSKÁ ENERGETIKA B 4 251,00-3, ,3 0,552 CZ PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ B 5 020,00 31, ,7 0,020 CZ PRAŽSKÉ SLUŽBY C 840,00 0, ,2 0,010 CS RM-S HOLDING B 1 500,00 0, ,1 395,771 CZ SETUZA B 660,00 25,71 760,8 0,209 CZ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK C 410,00 0,00 330,3 0,000 CZ SM PLYNÁRENSKÁ B 4 260,00 1, ,9 0,216 CS SPOLANA B 155,00 4, ,6 4,491 CZ SPOLEK CH. HUT. VÝR. C 300,00-6, ,6 11,575 CZ STČ PLYNÁRENSKÁ B 6 719,00-13, ,9 0,317 CZ TELEFÓNICA O2 C.R. A 476,00-9, , ,904 CZ TOMA C 400,10 0,03 591,1 0,177 CZ UNIPETROL A 234,30 0, , ,942 CZ VČ PLYNÁRENSKÁ B 6 510,00 21, ,3 0,213 CZ ZČ PLYNÁRENSKÁ B 7 208,00 5, ,6 0,000 NL ZENTIVA A 1 268,00 11, , ,190 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH / SECURITIES TRADED ON EXCHANGE MARKETS 1) A = Hlavní trh / Main Market B = Vedlejší trh / Secondary Market C = Volný trh / Free Market 25

26 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH / SECURITIES TRADED ON EXCHANGE MARKETS PŘEHLED EMISÍ DLUHOPISŮ KE DNI / LIST OF BOND ISSUES AT DEC. 31, 2006 ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities Trade Value in 2006 (CZKm) CZ CAC LEAS. 3,10/09 C CZK ,000 XS CREST 7,79/22 C CZK ,000 CZ ČEB 6,95/10 B CZK 550 0,000 CZ ČEZ 0,00/09 C CZK ,784 CZ ČEZ 3,35/08 B CZK ,809 CZ ČEZ VAR/14 C CZK ,612 CZ ČKA 4,00/07 B CZK ,472 CZ ČKA 4,00/10 B CZK ,223 CZ ČKA 5,05/07 B CZK ,826 CZ ČS KOMB/08 C CZK ,000 CZ ČS KOMB/13 C CZK 300 0,000 CZ ČS KOMB/17 C CZK 300 0,000 CZ ČS VAR/12 C CZK ,910 CZ ČS VAR/14 C CZK ,771 CZ ČS VAR/15 C CZK ,572 CZ ČS VAR/16 C CZK ,495 CZ ČSOB VAR/08 C CZK ,000 CZ EIB 0,00/23 A CZK ,000 CZ EIB 3,25/07 A CZK ,226 CZ EIB 4,10/18 A CZK ,000 CZ EIB 4,15/18 A CZK ,000 CZ EIB 6,50/15 A CZK ,511 CZ EIB 8,20/09 A CZK ,739 CZ EIB VAR/13 A CZK ,500 CZ EIB VAR/13 A CZK ,000 CZ EIB VAR/13 A CZK ,484 CZ EIB VAR/18 A CZK ,000 CZ EIB VAR/18 A CZK 500 0,000 CZ HL. M. PRAHA 6,85/11 B CZK ,000 CZ HL. M. PRAHA VAR/11 B CZK ,306 CZ HOME CR. VAR/09 B CZK ,863 CZ HOME CR. BV VAR/09 C CZK ,683 CZ HOME CR. FIN. VAR/07 B CZK ,663 CZ HZL ČMHB 3,00/08 C CZK ,617 CZ HZL ČMHB 3,50/08 C CZK ,592 CZ HZL ČMHB 3,60/08 C CZK , ) A = Hlavní trh / Main Market B = Vedlejší trh / Secondary Market C = Volný trh / Free Market

27 PŘEHLED EMISÍ DLUHOPISŮ KE DNI (pokračování) / LIST OF BOND ISSUES AT DEC. 31, 2006 (continued) ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities Trade Value in 2006 (CZKm) CZ HZL ČMHB 4,20/10 C CZK ,234 CZ HZL ČMHB 4,30/09 C CZK ,702 CZ HZL ČMHB 4,40/10 C CZK ,272 CZ HZL ČMHB 4,45/10 C CZK ,462 CZ HZL ČMHB 4,50/07 C CZK ,840 CZ HZL ČMHB 4,95/09 C CZK ,609 CZ HZL ČMHB 6,85/07 C CZK ,227 CZ HZL ČMHB VAR/07 C CZK ,973 CZ HZL ČMHB VAR/09 C CZK ,108 CZ HZL ČMHB VAR/15 C CZK ,013 CZ HZL ČS 3,65/14 C CZK 105 0,000 CZ HZL ČS 4,05/10 C CZK ,255 CZ HZL ČS 4,45/08 C CZK ,823 CZ HZL ČS 4,50/08 C CZK ,586 CZ HZL ČS 4,50/10 C CZK ,075 CZ HZL ČS 4,75/15 C CZK ,271 CZ HZL ČS 4,80/16 C CZK ,773 CZ HZL ČS 5,20/08 C CZK ,066 CZ HZL ČS 5,80/07 C CZK ,050 CZ HZL ČS VAR/11 C CZK ,816 CZ HZL EBANKA 4,50/10 C CZK ,000 CZ HZL HB 4,15/09 C CZK ,433 CZ HZL HB 4,35/09 C CZK ,606 CZ HZL HB 4,55/11 C CZK ,000 CZ HZL HB 4,60/11 C CZK ,358 CZ HZL HB 4,70/11 C CZK ,119 CZ HZL HB 4,75/11 C CZK ,000 CZ HZL HB VAR/16 C CZK ,000 CZ HZL HVB 3,50/10 C CZK ,334 CZ HZL HVB 4,50/15 C CZK ,906 CZ HZL HVB 5,00/25 C CZK ,781 CZ HZL HVB 6,0/09 C CZK ,950 CZ HZL KB 4,40/15 C CZK ,621 CZ HZL KB 4,50/08 C CZK ,878 CZ HZL KB 5,50/09 C CZK ,687 CZ HZL KB VAR/07 C CZK ,000 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH / SECURITIES TRADED ON EXCHANGE MARKETS 1) A = Hlavní trh / Main Market B = Vedlejší trh / Secondary Market C = Volný trh / Free Market 27

28 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH / SECURITIES TRADED ON EXCHANGE MARKETS 28 PŘEHLED EMISÍ DLUHOPISŮ KE DNI (pokračování) / LIST OF BOND ISSUES AT DEC. 31, 2006 (continued) ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities Trade Value in 2006 (CZKm) CZ HZL KB VAR/15 C CZK ,900 CZ HZL RBCZ 3,70/09 C CZK ,000 CZ HZL RBCZ 4,40/11 C CZK ,227 CZ HZL RBCZ 4,50/10 C CZK ,440 CZ HZL RBCZ 4,60/10 C CZK ,000 CZ HZL RBCZ 4,70/11 C CZK ,406 CZ HZL RBCZ 5,05/09 C CZK ,066 CZ HZL WÜS. HB 4,55/10 C CZK ,172 CZ HZL WÜS. HB 5,00/11 C CZK ,000 CZ ING BANK 4,50/19 C CZK ,743 CZ MERO ČR 10,30/11 C CZK ,819 CZ OHL ŽS 4,80/10 C CZK ,495 FR ORCO 5,50/11 A 32,40 EUR ,000 CZ ORCO VAR/11 B CZK ,372 CZ PHA FIN. BV 6,95/10 B CZK ,438 CZ SM VAK OVA 5,00/15 A CZK ,558 CZ ST. DLUHOP. 2,30/08 A CZK ,700 CZ ST. DLUHOP. 2,55/10 A CZK ,782 CZ ST. DLUHOP. 2,90/08 A CZK ,979 CZ ST. DLUHOP. 3,25/09 A CZK ,618 CZ ST. DLUHOP. 3,70/13 A CZK ,618 CZ ST. DLUHOP. 3,75/20 A CZK ,434 CZ ST. DLUHOP. 3,80/09 A CZK ,739 CZ ST. DLUHOP. 3,80/15 A CZK ,949 CZ ST. DLUHOP. 3,95/07 A CZK ,804 CZ ST. DLUHOP. 4,20/36 A CZK ,919 CZ ST. DLUHOP. 4,60/18 A CZK ,447 CZ ST. DLUHOP. 6,30/07 A CZK ,545 CZ ST. DLUHOP. 6,40/10 A CZK ,917 CZ ST. DLUHOP. 6,55/11 A CZK ,472 CZ ST. DLUHOP. 6,95/16 A CZK ,292 CZ SŽDC 4,60/11 B CZK ,708 CZ ŠKODA AUTO VAR/07 B CZK ,950 CZ ŠKODA AUTO VAR/10 B CZK ,341 CZ TELEFÓNICA O2 C.R. 3,50/08 B CZK ,996 CZ UNIPETROL 0,00/07 C CZK ,000 CZ UNIPETROL VAR/13 C CZK ,586 CZ WÜST. ST. SP. VAR/15 C CZK 300 0,000 1) A = Hlavní trh / Main Market B = Vedlejší trh / Secondary Market C = Volný trh / Free Market

ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 1 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS 22. 1. Index PX uzavřel na hodnotě

Více

ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009

ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009 ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. / PRAGUE STOCK EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA / PRAGUE ENERGY EXCHANGE UNIVYC, A.S. /

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. / PRAGUE STOCK EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA / PRAGUE ENERGY EXCHANGE UNIVYC, A.S. / ROČENKA 2008 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. / PRAGUE STOCK EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA / PRAGUE ENERGY EXCHANGE UNIVYC, A.S. / Clearing & Settlement OBSAH CONTENT Burza cenných papírů

Více

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010

ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010 ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

ROČENKA 2012 / FACT BOOK 2012

ROČENKA 2012 / FACT BOOK 2012 ROČENKA 2012 / FACT BOOK 2012 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

Měsíční statistika Červenec 2015 Monthly Statistics July 2015

Měsíční statistika Červenec 2015 Monthly Statistics July 2015 1.7.215 2.7.215 3.7.215 4.7.215 5.7.215 6.7.215 7.7.215 8.7.215 9.7.215 1.7.215 11.7.215 12.7.215 13.7.215 14.7.215 15.7.215 16.7.215 17.7.215 18.7.215 19.7.215 2.7.215 21.7.215 22.7.215 23.7.215 24.7.215

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE 2003 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 2003 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 2003 LEDEN S účinností od 1. března schválila burzovní komora změny v Burzovních pravidlech

Více

PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 2004

PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 2004 2004 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2004 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 2004 STATISTICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ OBJEMY OBCHODŮ NA TRHU AKCIÍ A PL Roční bilance 30. 7. 2004 1. 9. 2004 11. 11. 2004 30. 12. 2004 K tomuto

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2002 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2002

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2002 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2002 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2002 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2002 P R A H A 2003 PRAGUE 2003 Burza cenných papírů Praha, a.s., 2003 Úvod Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

Datum uveřejnění. Název informace Odkaz na zák. úpravu Umístění na www adrese/kopie

Datum uveřejnění. Název informace Odkaz na zák. úpravu Umístění na www adrese/kopie Údaje zveřejněné Raiffeisenbank a.s., v návaznosti na plnění informačních í dle 120, odst. 7, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, obchodního zákoníku a zákona upravujícího účetnictví

Více

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ Michaela Ambrožová Co je index? akciový index je statistickou veličinou, měří změny v portfoliu akcií reprezentujících část celkového akciového trhu, hlavní úkol:

Více

Měsíční statistika Duben 2015 Monthly Statistics April 2015

Měsíční statistika Duben 2015 Monthly Statistics April 2015 1.4.215 2.4.215 3.4.215 4.4.215 5.4.215 6.4.215 7.4.215 8.4.215 9.4.215 1.4.215 11.4.215 12.4.215 13.4.215 14.4.215 15.4.215 16.4.215 17.4.215 18.4.215 19.4.215 2.4.215 21.4.215 22.4.215 23.4.215 24.4.215

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

STATISTICKÁ RO ČEN KA B U R ZY CENNÝCH PAPÍRŮ PR A H A, A.S. FACT BO O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1999 PRAGUE 1999

STATISTICKÁ RO ČEN KA B U R ZY CENNÝCH PAPÍRŮ PR A H A, A.S. FACT BO O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1999 PRAGUE 1999 STATISTICKÁ RO ČEN KA B U R ZY CENNÝCH PAPÍRŮ PR A H A, A.S. 1998 FACT BO O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1998 PRAHA 1999 PRAGUE 1999 BCPP, a.s., 1999 Ročenka 199 8 Burza cenných papírů Praha, a.s., připravila

Více

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ 16. 5. 213 DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ Indexy cen výrobců duben 213 Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,6 %, ceny průmyslových výrobců o,5 % a ceny stavebních prací o,1 %. Ceny tržních

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

Akcie Pegas Nonwovens mohou přinést něco nového 7.12.2006 FinWeb.cz str. 0 FinWeb.cz vst-ihned, B.I.G. Pegas

Akcie Pegas Nonwovens mohou přinést něco nového 7.12.2006 FinWeb.cz str. 0 FinWeb.cz vst-ihned, B.I.G. Pegas Akcie Pegas Nonwovens mohou přinést něco nového 7.12.26 FinWeb.cz str. FinWeb.cz vst-ihned, B.I.G. Pegas Americké akciové indexy rostou už více než čtyři měsíce a nic nenasvědčuje tomu, že bude tento trend

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vliv finanční politiky akciové společnosti na kurz akcie Bc. David Franek Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE 2003 THE PRAGUE STOCK EXCHANGE IN 2003 EXCHANGE NEWS 2003 JANUARY With effect from 1 April, the Exchange Chamber approved changes to the parts of

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

Raiffeisen Český akciový fond

Raiffeisen Český akciový fond Raiffeisen Český akciový fond Pololetní zpráva 2008/2009 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. www.rcm.at Pololetní zpráva za období od 1. prosince 2008 do 31. května 2009 Investiční společnost:

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. FACT BOOK PRAHA 1997 PRAGUE 1997

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. FACT BOOK PRAHA 1997 PRAGUE 1997 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 1996 FACT BOOK PRAHA 1997 PRAGUE 1997 BCPP, 1997 Pražská burza v roce 1996 5 Podmínky přijetí cenných papírů na burzovní trh 6 Přehled cenných papírů

Více

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. 04.07.2011 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA a.s. Soukromá společnost fungující na členském principu Hlavním akcionářem je Vídeňská

Více

Přehled emitovaných HZL k 30. 6. 2015

Přehled emitovaných HZL k 30. 6. 2015 ISIN-EMISE HZL CZ0002000110 Název emise HZL KB 8,125/04 Objem emise (mil. Kč) Přehled emitovaných HZL k 30. 6. 2015 Název tranže Objem tranže (mil. Kč) Datum vydání Datum splatnosti Úrokový výnos (%) Poznámka

Více

Finanční trhy. Indexy finančních trhů

Finanční trhy. Indexy finančních trhů Finanční trhy Indexy finančních trhů Indexy, jejich použití a význam (I) Agregátní indikátor, který informuje o celkovém vývoji a situaci na trhu (tržní indexy) nebo v určitém odvětví (odvětvové indexy).

Více

Datum Název informace Odkaz na zák. úpravu Umístění na www adrese/kopie uveřejnění

Datum Název informace Odkaz na zák. úpravu Umístění na www adrese/kopie uveřejnění Údaje zveřejněné Raiffeisenbank a.s., v návaznosti na plnění informačních povinností dle 120, odst. 6, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, obchodního zákoníku a zákona upravujícího

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Základní pojmy. Dividenda - je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Forma dividend

Základní pojmy. Dividenda - je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Forma dividend Akcie Akciová společnost- je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, obchodovatelné akcie. Ty se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Akciová společnost patří k nejrozšířenějším

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2001 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2001

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2001 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2001 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2001 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2001 P R A H A 2002 PRAGUE 2002 Burza cenných papírů Praha, a.s., 2002 Úvod Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

Unie investičních společností České republiky. únor 2005

Unie investičních společností České republiky. únor 2005 Unie investičních společností České republiky únor 2005 Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech 151,07 mld. CZK (k 31.12. 2003) (105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT) 160,96 mld. CZK (k 30.9.

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 1999 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 1999

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 1999 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 1999 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 1999 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 1999 PRAHA 2000 PRAGUE 2000 Burza cenných papírů Praha, a.s., 2000 Ročenka 1999 Burza cenných papírů Praha, a.s.

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2000 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2000

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2000 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2000 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2000 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2000 P R A H A 2001 PRAGUE 2001 Burza cenných papírů Praha, a.s., 2001 Úvod Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

Metodika stanovení hodnoty cenných papírů obchodovaných na tuzemském regulovaném trhu pro výpočet hodnoty investičních nástrojů v majetku fondů (tzv.

Metodika stanovení hodnoty cenných papírů obchodovaných na tuzemském regulovaném trhu pro výpočet hodnoty investičních nástrojů v majetku fondů (tzv. Metodika stanovení hodnoty cenných papírů obchodovaných na tuzemském regulovaném trhu pro výpočet hodnoty investičních nástrojů v majetku fondů (tzv. OP soubor) Pro potřebu stanovení hodnoty cenných papírů

Více

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009 All Stars Pořadí Název firmy ŠKODA AUTO a.s. ČEZ, a. s. STUDENT AGENCY, s.r.o. Kofola a.s. 5. Zentiva, a.s. 6. Komerční banka, a.s. 7. Plzeňský Prazdroj, a. s. 8. 9. 10. Česká pojišťovna a.s. Skanska CS

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

Struktura souborů KL pro obchodní systém Xetra Prague

Struktura souborů KL pro obchodní systém Xetra Prague Struktura souborů KL pro obchodní systém Xetra Prague 1) KURZOVNÍ LÍSTEK soubor BOrrmmdd atum burzovního dne Referenční cena N 13 2 Závěrečný kurz N 13 2 enní minimální cena N 13 2 enní maximální cena

Více

Pololetní zpráva za období 2010/2011

Pololetní zpráva za období 2010/2011 Pololetní zpráva za období 2010/2011 Obsah Obecné údaje o fondu...... 3 Základní údaje o fondu... 3 Zvláštní upozornění... 4 Důležité právní upozornění... 4 Údaje o fondu v eurech... 5 Počet podílů v oběhu...

Více

10. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%)

10. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,675-0.2 0.8 0.9 S&P 500 USA 1,272-0.2 1.1 1.1 Nasdaq USA 2,703-0.2 1.9 1.5 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,808-1.0 0.6 0.0 DAX Německo

Více

Výrocní zprávai Annual Report

Výrocní zprávai Annual Report Výrocní zprávai Annual Report 24 Burza cenných papíru Praha, a.s.i Prague Stock Exchange o b s a h Výrocní zpráva 24 Profil společnosti Vybrané ukazatele Klíčové roční údaje Struktura společnosti Úvodní

Více

Makroekonomická analýza Česká republika

Makroekonomická analýza Česká republika Makroekonomická analýza Česká republika Hrubý domácí produkt Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu, České národní banky a Ministerstva financí došlo za rok 213 k poklesu meziročního reálného

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 %

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % . TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 26. října 2009 CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % 26. října 2009 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden posílil o 1,7 procenta

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 UNIVYC, A.S. OBSAH

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 UNIVYC, A.S. OBSAH UNIVYC, a.s. Výroční zpráva 2008 UNIVYC, a.s., stoprocentní dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s., je nejvýznamnějším subjektem v oblasti vypořádání obchodů s investičními nástroji v České

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: 90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční zprávě

Více

Souhrn dění únor 2013

Souhrn dění únor 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.2. 28.2.2013 Souhrn dění únor 2013 Souhrn Únor roku 2013 se pro riziková aktiva vyvíjel úspěšně, neboť některé akciové indexy zhodnocovaly a jiné včetně

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Bakalářská práce JAN MOŠA 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Katedra managementu podnikatelské

Více

Investování do akcií. Lenka Rozbořilová

Investování do akcií. Lenka Rozbořilová Investování do akcií Lenka Rozbořilová Akcie Akcie je majetkový cenný papír S držením akcie vzniká majiteli Vlastnické právo na určitý podíl firmy, Právo podílet se na chodu společnosti, tj. účastnit se

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

KMA/MAB. Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU

KMA/MAB. Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU KMA/MAB Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 Obsahem práce je vytvoření efektivního portfolia v Markowitzově smyslu.z akcií obchodovaných na SPADu. Dále je uvažována

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Vybrané problémy českého kapitálového trhu II.

Vybrané problémy českého kapitálového trhu II. Vybrané problémy českého kapitálového trhu II. Kateřina Kořená 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí český kapitálový trh ve třech vybraných oblastech. V první části Kolektivní investování popisuje minulý vývoj

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

29.4.2010 Valná hromada přijatá usnesení KB web: http://www.kb.cz/cs/o-bance/vztahy-s-investory/akcionari/valne-hromady-a-vyplata-dividend.

29.4.2010 Valná hromada přijatá usnesení KB web: http://www.kb.cz/cs/o-bance/vztahy-s-investory/akcionari/valne-hromady-a-vyplata-dividend. Přehled zveřejněných informačních povinností bankou, a.s. obsahující informace požadované 120 odst. (7) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za období od 28.4.2010 do 30.4.2011 17:00 použité

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

30.4.2007 Výroční zpráva za rok 2006 internet KB (http://www.kb.cz/file/cs/com/annual_reports/kb-vyrocni_zprava_2006.pdf), BCPP, RMS, DVF,RNS,LSE

30.4.2007 Výroční zpráva za rok 2006 internet KB (http://www.kb.cz/file/cs/com/annual_reports/kb-vyrocni_zprava_2006.pdf), BCPP, RMS, DVF,RNS,LSE Přehled zveřejněných informačních povinností Komerční bankou, a.s. obsahující informace požadované 120 odst. (6) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za období od 1.5.2007 do 31.5.2008

Více

ÚNOR 2009 (vydáno 5.3.2009)

ÚNOR 2009 (vydáno 5.3.2009) MĚSÍČNÍ PŘEHLED AKCIOVÉHO TRHU Marek Hatlapatka Analytik ČEZ, NWR, Erste, KB, VIG hatlapatka@cyrrus.cz Jan Procházka Analytik Unipetrol prochazka@cyrrus.cz Karel Potměšil Analytik Orco, ECM, Zentiva, AAA,

Více

Kapitálové trhy Česká republika

Kapitálové trhy Česká republika Kapitálové trhy Česká republika 3. září 9. říjen 2005 Hlavní data Cena v Kč Změna za týden Změna za rok Objem v mil. USD 1 týden Roční průměr Erste Bank 1 268,0-2,8% 16,1% 51,5 39,9 ČEZ 683,3-7,6% 167,5%

Více

Další významný pokles cen ropných produktů

Další významný pokles cen ropných produktů 16. 10. 2015 Další významný pokles cen ropných produktů Indexy cen výrobců září 2015 Meziměsíčně klesly ceny průmyslových výrobců o 0,7 %. Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,5 %, ceny stavebních

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 2011 / leden až červen Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2011. Pololetní zpráva obsahuje

Více

Kapitálové trhy Česká republika

Kapitálové trhy Česká republika Kapitálové trhy Česká republika 7. listopad 14. listopad 2005 Hlavní data Cena v Kč Změna za týden Změna za rok Objem v mil. USD 1 týden Roční průměr Erste Bank 1 317,0 2,1% 17,8% 26,7 40,6 ČEZ 672,6-1,3%

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU

VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU Nývltová Romana ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou podnikových primárních akciových emisí (IPO). Cílem je popsat aktuální situaci v České

Více

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová 10.12.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE II. OBCHODOVÁNÍ III. BURZOVNÍ INDEXY IV. PROCES VYPOŘÁDÁNÍ V. DOHLED NAD OBCHODOVÁNÍM VI. STATISTIKY 2 3 I. OBECNÉ ÚDAJE Základní údaje 1993

Více

Tisková konference. 8. února 2006

Tisková konference. 8. února 2006 Tisková konference 8. února 2006 Účastníci tiskové konference 1. část Martin Fuchs předseda představenstva AKAT Martin Burda předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Raiffeisen Český konzervativních investic. Pololetní zpráva 2010/2011

Raiffeisen Český konzervativních investic. Pololetní zpráva 2010/2011 Raiffeisen Český fond konzervativních investic Pololetní zpráva 2010/2011 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu

Více

Ceny průmyslových výrobců nadále ovlivňovány poklesem cen energií

Ceny průmyslových výrobců nadále ovlivňovány poklesem cen energií 16. 4. 214 Ceny průmyslových výrobců nadále ovlivňovány poklesem cen energií Indexy cen výrobců březen 214 Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o,8 %, tržních služeb o,6 % a stavebních prací

Více

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004.

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2004 IČ Název Investiční společnost

Více

Trhy s cennými papíry. Michal Radvan

Trhy s cennými papíry. Michal Radvan Trhy s cennými papíry Michal Radvan 1 Trhy Trh výrobních faktorů x trh s výrobky x finanční trh Finanční x peněžní x kapitálový x úvěrový x pojistný trh Trh majetkových CP x dluhových CP x podmíněných

Více

Souhrn dění prosinec 2013

Souhrn dění prosinec 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2013 Souhrn dění prosinec 2013 Souhrn Riziková aktiva se v prosinci vyvíjela smíšeně, přičemž rostly akciové indexy na rozvinutých trzích, ovšem

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY - ALTERNATIVA PORTFOLIA

FINANČNÍ DERIVÁTY - ALTERNATIVA PORTFOLIA FINANČNÍ DERIVÁTY - ALTERNATIVA PORTFOLIA Zdeněk Makovský, Liběna Tetřevová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie Abstract: The article deals with the problems of financial derivatives

Více

Měsíc na akciových trzích:

Měsíc na akciových trzích: Měsíční přehled akciových trhů za březen 2012 1 MĚSÍČNÍ PŘEHLED AKCIOVÝCH TRHŮ březen 2012 Datum vydání: 5. dubna 2012 Měsíc na akciových trzích: Obchodování v březnu se neslo ve znamení vysoké volatility,

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110.

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110. GE Money Balancovaný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Nové produkty na Burze cenných papírů Praha, a.s. Jiří Wágner Bakalářská práce 2008 Poděkování: Touto formou bych rád poděkovat doc. Ing. Pavlu Duspivovi,

Více

Použití modelu Value at Risk u akcií z

Použití modelu Value at Risk u akcií z Použití modelu Value at Risk u akcií z pražské Burzy cenných papírů Radim Gottwald Mendelova univerzita v Brně Abstrakt Článek se zaměřuje na model Value at Risk, který se v současnosti často používá na

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

Souhrn dění prosinec 2012

Souhrn dění prosinec 2012 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2012 Souhrn dění prosinec 2012 Souhrn Prosinec roku 2012 se pro riziková aktiva vyvíjel smíšeně, neboť některé akciové indexy a komodity posilovaly

Více

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO 35 3 25 2 15 1 5 4/1/96 5/13/96 6/24/96 8/5/96 9/16/96 1/28/96 12/9/96 1/2/97 3/3/97 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Volume (r.h. scale) BUX (rebased

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

ČEZ 875,1 4,8% -30,2% 203,7 274,2 KB 2 880 5,1% -33,0% 72,9 77,4 CME 429,0 22,9% -74,5% 24,7 12,2

ČEZ 875,1 4,8% -30,2% 203,7 274,2 KB 2 880 5,1% -33,0% 72,9 77,4 CME 429,0 22,9% -74,5% 24,7 12,2 . TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 12. května 2009. Očekává se zájem investorů o ČEZ a banky 12. května 2009 Český trh včera uzavřel dole, tažen dolů velkými společnostmi ČEZ a Erste Bank. Celkový zobchodovaný

Více