Matematika v 16. a 17. století

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika v 16. a 17. století"

Transkript

1 Matematika v 16. a 17. stletí Eduard Fuchs Přehled světvých událstí v 16. a 17. stletí In: Jindřich Bečvář (editr); Eduard Fuchs (editr): Matematika v 16. a 17. stletí. Seminář Histrie matematiky III, Jevíčk, (Czech). Praha: Prmetheus, pp Persistent URL: Terms f use: Jednta českých matematiků a fyziků Institute f Mathematics f the Academy f Sciences f the Czech Republic prvides access t digitized dcuments strictly fr persnal use. Each cpy f any part f this dcument must cntain these Terms f use. This paper has been digitized, ptimized fr electrnic delivery and stamped with digital signature within the prject DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library

2 PŘEHLED SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ V 16. A 17. STOLETÍ EDUARD FUCHS

3

4

5

6

7

8

9 18 EDUARD FUCHS C >OÍ Є v Mskv dstaven Kreml d dnešní pdby eв O 4> ^я N я i 10> -* > pprvé se v Evrp bjevuje tzv. Pascalův trjúhelník. Byl na frntispice knihy n - meckéh astrnma Petera Apiana ( ) c bitva u Mháče; padl český král Ludvík Jagellnský ( ); Turkům se tevřela cesta d střední Evrpy vpád Turků d Uher a Dlních Rakus; prážka u Vídn U ч Г r» Г ON Г cn

10

11

12

13

14 PŘEHLED SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ V 16. A 17. STOLETÍ 23 e >0> E 3 výstavba Escrialu u Madridu (vrchlné dfl špan lské renesance) >. > C +-» CЛ O * O E N i øs E >. B >õľ 43 2 bčanská válka ve Francii - nábženské války mezi katlřky a hugenty ^t m CN ЧO ir. cn IГî _ Ә 03 cл JD м <Si >-» З.^ cuгт: >cл ŁL, r- «П i >n ч m CЛ 03 O >N Ц 3 M cл є 8 N > a 2 OO»n»r. ЧO «r> anglická králvna Alžb ta I. dala uv znit bývalu sktsku králvnu Marii Stuartvnu 248. bartlmějská nc, zavražd n 3000 hugentů 00 ч in * - м 'Ö <U З * fз > У 03 O N C Rafael Bmbelli publikuje díl Algebra; pprvé se v n m vyskytují kmplexní čísla vychází latinský překlad Eukleidvých Základů s kmentářem CN»n ir. 1 O s TЭ 03 Ä cз Q-TЗ >! 5 cл O s ҙ -5 <2»П r- m

15

16

17 26 EDUARD FUCHS "S >0) є >> ><D > O d Cech přesídlil dánský astrnm Tych Brahe (na br. na další str. Brahe ve své pracvnè) E N pkusy Hlanďanů nalézt severní cestu d výchdní Asie; 1596 bjeveny Špicberky, 1598 mapa Arktidy - Willem Barents p Є a> +» eв є Françis Viète v dfle In artem analyticam isaggae buduje základy mderní symbliky Jhn Napier (Neper) jak první přichází na ideu lgaritmů >. e >õ? persnální unie Svédska a Plska bnvení tureckuherských válek P * s > (N ON >» > г> > ir. 1 > *Гì «u tt Š > Z Ë Й v^-2 ss 5 O ON»r. > \»n

18

19

20

21

22 PŘEHLED SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ V 16. A 17. STOLETÍ 31 >g s 3 тз ><4> > 03 +-» v vychází NOvě rgann Francisе Bacna ( ) г E ^з N 03 - **3 03 w <м 03 Nizzemci zničili Jakartu a na jejím míst vybudvali svji faktrii na Jáv Batavii Jst Bürgi v práci Arithmetische und gemetrische prgresstabulen publikujе nеzávislе bjеvеné lgaritmy. vychází latinský přеklad Difantvy Aritmetiky, ktеrý naknеc vеdе k velkě Fermatv větě Wilhеlm Schicкardt кnstruujе první pčřtací strj g ЯГ E -3 *>. _*. cл 3 * > D. Ô Э s X vc эc чc válka českých stavů s Habsburky; Fridrich Falcký českým králem > vз 00 л c еб > S *1 X -- <N ч p dvanáctilеtém přím ří bnvеna válкa za nеzávislst Nizzеmí (na Špan lsкu) <N VО - i m <N VО prvním ministrеm vе Francii кardinál Richеliеu (nar. 1585) <N 4 <N VО l-h

23 32 EDUARD FUCHS І ><D є 3 E v a C XL> ^ Є c>2 3 > 2 2 cл <*» "C >Ф > 3 cя O Jan Ams Kmenský: Bránajazyků tevřená G. Galilei - spis Dialg spra i due massimi sistemi del mnd г є Peter Minuit zalžil na Manhattanu v blasti tzv. Nvéh Nizzemí Nvý Amsterdam, d r New Yrk м Є Cв є Pierre Fermat přichází na první ideje analytické gemetrie, které psléze zveřejňuje v r Pierгe Fermat - určení tečen n kterých křivek >3ľ 2 <N vo Я c '5? * ) ü "Я > E 4Я JЦ н v rt Cü д - - в <ч cз 00 (N VO cл cd cл < є. CD >П -* XU cл C v(d > > ->c <N ЧO c ЧO cз в cл Pd *ñ 1 є -' cd cз,* Ч>, CЛ Tt cn i r c*-> ЧO (N

24

25 34 EDUARD FUCHS 3 є s 1 ьч >> :: I є 13 є ь> Єð є P. Fermat studuje Difantv dfl; malá a velká Fermatva v ta; v dpise Marinu Mersennvi Fermat znamuje, že bjevil nvu dvjici spřátelených čísel: 17 29І5a18 416;dvjici 220 a 284 znalijiž staří Řekvé René Descartes vydává Discurs de la méihde (Rzprava metdě); jak jcdcn z ddatků vychází jeh Gemetrie, v níž jsu pprvé publikvány ideje analytické gemetrie (již v r ttéž bjevil Fermat, jeh výsledky však byly publikvány až vr. 1670) Gérard Desargues předjímá prjektivní gemetrii Є -з Japnsk se uzavřel: Japnci nesm li vyjížd t d zahraničí ani se z něh vracet -t. ЧO CЛ ч i> cn ч > cл

26 PŘEHLED SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ V 1 6. A 1 7. STOLETÍ 35 = >_> s sз > >_> Î> CЛ > _> 2 N cз E _.- я S > c >7 T5 - z >N u. 3 X) -03 -_- -.0 c 03 O ЧO ЧO Ô ЧO *t CЛ O Я, 4, > >.22 cj CQ 'з > >_ cз >. X) - # fi -C _ ed _ \д S > _ _ e_ И «я E "> fí _t cđ > E c N >> fe -õ c Чđ H > _ U & >. 0 Jå % c > c * ä <_> C C54D _řтl _-. 3 ü åt ^ cл 03 CЗ c c c/5 >N >_ á -O g VC3 є >> 3-1 Ł a> >ч TJ -Г. <L> -* c: > з «_ s 'Ñ ed N _> 3 c.3 D N -2 >_г t_... > _ cл c <- тз v. c N -й*. k > 0 _^_ -_ 0 -* *>- c 451 _.<á > E *_- 0 0 <Õ 0 C Ь _- "cг c _. 0 C í g. > > c > _3 ^.-. x g _-. í 2 v ^ -. 3 * - _-3 > > '1 VЯ _ g _ O. u :_> 0 O r, NO _c > _-_ O 0 -r. _ i c3 0 _T> > c ^c3 "O '_ ō c ^>. - E <L> C. ' -C CЛ t_ xл! c_ " O -C cз! PQ _/j C c N _ 0 _1 3 cз >N >cл cз > - cз Ç_ >CЛ Q_ * гз c _- E 0-:. _ <_- Cfl 0 й c 3 C 'c? c 8. O " _ IГ) v_ v -Г > U ЧO O _, є _> 1 c i- c CЛ C_ CЛ

27

28 PŘEHLED SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ V 16. A 1 7. STOLETÍ 37 <p-< s >a> 3 >> тз >0> > >> ;> <D г i N i cв Л rithmetica infìnitrum d Jhna Wallise ; Pascal a Fermat si vym ñují první dpisy se základy terie pravděpdbnsti Christiaan Huygens publikuje prvni dfl z terie pravd pdbnsti De raticiinis in lud aleae Isaac Newtn bjevuje základy diferenciálnŕh a integrálníh pčtu a >3ľ ч... ЧO cd C <D > O II l.îä.pn -C < > B ЧO є JJ J2 є ^ O N cз 3 <tì hj l> ч válka Habsburků s Turky, kteří prnikají až na Mravu mrvá epidemie v Lndýn si vyžádala živtů ^t ч ч i m ЧO ч ir. ч ч ч ЧO i ч ч

29

30 PŘEHLED SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ V 16. A 17. STOLETÍ 39 >5 S = TJ >d> Ì 03 ty. O Huygens uveřejňuje své výsledky phybu kyvadla zalžena astrnmická bservatř v Greenwichi; Newtn publikuje svu terii sv tla Ole Christensen Römer ( ) z pzrvání Jupitervých mésíců určuje knečnu rychlst sv tla RbertByle( )aEdmeMaritte ( ) bjevují zákn p nich pjmenvaný Edmund Halley vypčítal dráhu H. kmety 33' E ^øз N 03 в 03 Є a> 1 øз E Leibniz pŕedvádí v Lndýn pčítací strj Leibniz uveřejňuje ddnes užívanu symbliku, zejména zavádí symbl J pr integrál 51 2 a -0 a O > Leibniz demnstruje, jak lze každé čísl reprezentvat symbly Oal =! -8 tm * ". >0>! O ГO l> <Ľ> c Q, cd > M N O Ł_ -«d чc >Õ cз Я -* N cл r- ч r^ Г* r- ЧO r- r i

31 40 EDUARD FUCHS ä 1 3 >CУ w ľз +* cл O Newtn vydává díl Philsphie naîuralis principia maîhemaîica; začíná bdbí newtnvské fyziky" > E N E ő Єð E Japnský matematik Seki Kwa užívá metdy fan-šen k tvrb terie pdbné determinantům Leibniz pubпkuje první práce z diferenciálníh pčtu, k nimž dsp l asi před deseti lety první Leibnizva práce z integrálníh pčtu # g >5ľ 13 bležení Vídn Turky, kteří jsu draženi díky pmci plskéh krále Jana III. Sbieskéh(vládl ); Tchaj-wan připjen k Čín druhá bitva u Mháče: císařská vjska prazila Turky a svbdila tém ř celé Uhry tzv. slavná revluce v Anglii: nizzemský místdržitel Vilém III. se zmcnil AngHe ruským carem Petr I., Rusk se stává evrpsku velmcí 2 m тt ЧO ч ЧO (N r- i >

32

33

Člověk-umění-matematika

Člověk-umění-matematika Člověk-umění-matematika Jiří Veselý Poznámky k historii funkce gama In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Člověk-umění-matematika. Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky. (Czech).

Více

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a

Více

Matematika v proměnách věků. I

Matematika v proměnách věků. I Matematika v proměnách věků. I Jaroslav Drábek Démokritova atomistická metoda In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Matematika v proměnách věků. I. Sborník. (Czech). Praha: Prometheus, 1998.

Více

Matematika v proměnách věků. I

Matematika v proměnách věků. I Matematika v proměnách věků. I Kateřina Brabcová Intuicionismus, první setkání In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Matematika v proměnách věků. I. Sborník. (Czech). Praha: Prometheus,

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky František Tomeš I. Konstrukce os ellipsy, znám-li její středobod Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 9 (1880), No. 5, 275--279 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/120887

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Augustin Pánek Život a působení p. Václava Šimerky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 17 (1888), No. 6, 253--256 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/122356

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter edice aliter edice aliter Keith Devlin je profesorem na katedře matematiky Stanfordské univerzity a ředitelem Centra pro studium jazyka a informace. Kromě desítek odborných publikací je i autorem řady

Více

Historie přírodních věd

Historie přírodních věd Historie přírodních věd A je tady konec! Toto je opravdu poslední etapa naší cesty zpátky do minulosti, po stopách, kterými se ubíraly přírodní vědy. Možná jste rádi, možná někteří i litujete. Minule jsme

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ 1. NÁBOŽENSKÉ VÁLKY VE FRANCII A POČÁTKY ABSOLUTISMU Náboženské války ve Francii v 16. stol. boje o vliv na Apeninském poloostrově; 1558 významný zisk přístavu Calais

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm.

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm. Čj. 27269/2005-613 Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Applied Scholastics Klíč k efektivnímu vzdělávání

Applied Scholastics Klíč k efektivnímu vzdělávání Applied Scholastics Klíč k efektivnímu vzdělávání Bertil Persson Toto je česká verze podle anglického vydání Applied Scholastics, The Key to Efficient Education, Stockholm, 2006. Přeložila Zuzana Tomková

Více

TEORIE VZTAHU U JANA PONCIA

TEORIE VZTAHU U JANA PONCIA TEORIE VZTAHU U JANA PONCIA V KONTEXTU SCHOLASTICKÉ TRADICE POSTUPOVÁ PRÁCE V OBORU FILOSOFIE Lukáš Novák Vedoucí práce: Prof. Stanislav Sousedík Univerzita Karlova Filosofická fakulta Ústav filosofie

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Pro zákazníky v České republice Platí od 2. ledna 2012 SAZBY V CZK Logistika je nejmocnější silou dnešního podnikání Objevte novou logistiku Logistika. Jde o to,

Více

Objevte esperanto. fascinující jazyk. www.ikso.net

Objevte esperanto. fascinující jazyk. www.ikso.net Objevte esperanto fascinující jazyk www.ikso.net Obsah Základní informace o esperantu... 3 Stručné představení jazyka esperanto...10 Osobní příběhy o esperantu...12 Zamenhof, iniciátor esperanta...17 Esperanto

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA 9 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA Inzerat_JMO_0909:Festo FINE MECHANICS AND OPTICS 28.8.2009 11:56 Stránka 1 Bezpečnost strojů ISSN 0447-6441 Index 46 723 Všechny výrobní stroje a zařízení musejí od nového

Více