VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW"

Transkript

1 VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový kotel Třítahový kotel s vícevrstvými topnými plochami Pro provoz s plynule klesající teplotou kotlové vody. 4/2008

2 Technické údaje Technické údaje Jmenovitý tepelný výkon MW 1,86 2,30 2,90 3,50 4,10 4,70 5,90 Jmenovité tepelné zatížení MW 2,01 2,49 3,14 3,79 4,43 5,08 6,38 Značka CE viz strana 8 Přípust. výstupní teplota* 1 C viz strana 8 (= pojistná teplota) Přípust. provozní tlak bar Odpor na straně spalin Pa mbar 6 6,5 8,5 9 9, ,5 Přepravní rozměry Celková délka m 3,9 4,1 4,4 4,6 4,9 5,1 5,6 Celková šířka m 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 Celková výška m 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 Celková hmotnost* 2 kg Kotel s tepelnou izolací a regulací kotlového okruhu Průměr spalovacího prostoru mm Délka spalovacího prostoru mm Objem kotlové vody m 3 5,0 5,5 6,4 8,2 9,3 10,5 13,0 Přípojky kotle Výstup a vstup kotlové vody PN 16 DN Bezpečnostní přípojka PN 16 DN (pojistný přetlakový ventil) Vypouštění PN 16 DN Charakteristika spalin* 3 Teplota (při teplotě kotlové vody 60/ 40 C) při jmenovitém tepelném výkonu C při dílčím zatížení C Teplota (při teplotě kotlové vody 80/ C C) Hmotnostní tok u zemního plynu kg/h 1,50 x jmenovité tepelné zatížení v kw u topného oleje EL kg/h 1,52 x jmenovité tepelné zatížení v kw Potřebný tah Pa/mbar Přípojka spalin (vnitřní) Ø mm Obsah plynu m 3 3,1 3,7 4,6 5,4 6,5 7,5 9,5 Spalovací komora a kotlové tahy Normovaný stupeň využití při teplotě top. systému 75/60 C % 96 (H i ) *1 Max. dosažitelná výstupní teplota leží cca.15kpodpřípust. výstupní teplotou (= pojistná teplota). *2 Možné odchylky v závislosti na zakázce. *3 Výpočtové hodnoty pro dimenzování odtahového systému podle EN vztažené na 13 % CO 2 u topného oleje EL a na 10 % CO 2 u zemního plynu. Teploty spalin jako naměřené hrubé hodnoty při teplotě spalovacího vzduchu 20 C. Údaje k dílčímu zatížení se vztahují k výkonu 60 % jmenovitého tepelného výkonu. Při odchylce dílčího zatížení (v závislosti na způsobu provozu) je třeba vypočítat odpovídající hmotnostní tok spalin. Teplota spalin při teplotě kotlové vody 60 C je směrodatná pro dimenzování odtahového systému. Teplota spalin při teplotě kotlové vody 80 C slouží kurčení rozsahu použití kouřovodu s max. přípust. provozními teplotami. 2 VIESMANN VITOMAX 300 LT

3 Technické údaje (pokračování) Pozor horký povrch! AGA odtah spalin BÖ revizní otvor DB hrdlo R ½ pro omezovač maximálního tlaku E vypouštění HL kontrolní otvor malý KAB kryt kotle (pochozí) KR vratný tok KV výstup topné vody ME hrdlo měřicíhootvorur½ MEB měřicí otvor hořáku hrdlo R ¼ R čisticí otvor SA bezpečnostní přípojka (pojistný ventil) SCH průzor WB hrdlo R 2 pro omezovač stavu vody Vitotronic je možno podle volby namontovat vpravo nebo vlevo na kotel. VITOMAX 300 LT VIESMANN 3

4 Technické údaje (pokračování) Tabulka rozměrů Jmenovitý tepelný výkon MW 1,86 2,30 2,90 3,50 4,10 4,70 5,90 a mm b mm c mm d mm e mm f mm g * 1 min. mm h max. Ø mm k mm l mm m mm n mm o mm p mm r mm s mm t mm u mm v mm w mm Instalace Minimální vzdálenosti Ke zjednodušení montáže a údržby by se měly dodržovat uvedené míry, při nedostatku místa se musí dodržovat jen minimální vzdálenosti (rozměry v závorce). A Kotel Jmenovitý tepelný výkon MW 1,86 2,30 2,90 3,50 4,10 4,70 5,90 a mm Rozměr a: Tato vzdálenost před kotlem musí být k dispozici pro demontáž virbulátorů, resp. pro čištění topných trubek. Instalace & Žádné znečištění vzduchu halogenovými uhlovodíky (např. ve sprejích, barvách, rozpouštědlech a čisticích prostředcích) & Bez velké prašnosti *1 Kzajištění bezvadné funkce je třeba dodržovat požadovanou minimální délku hořákové trubice. & Bez vysoké vlhkosti vzduchu & Se zabezpečením proti mrazu a dostatečným větráním Jinak může dojít k poruchám a poškození zařízení. 4 VIESMANN VITOMAX 300 LT

5 Technické údaje (pokračování) Kotel je možno instalovat v prostorách, ve kterých je třeba počítat se znečištěním vzduchu halogenovými uhlovodíky, jen tehdy, jsou li učiněna dostatečná opatření, která zabezpečují přívod neznečištěného spalovacího vzduchu. Průtokový odpor na straně topné vody Tento kotel je vhodný pouze pro systémy s nuceným oběhem topné vody. A Jmenovitý tepelný výkon 1,86 a 2,30 MW B Jmenovitý tepelný výkon 2,90 až 4,10 MW C Jmenovitý tepelný výkon 4,70 a 5,90 MW VITOMAX 300 LT VIESMANN 5

6 Technické údaje (pokračování) Teplota spalin a účinnost kotle V závislosti na tepelném výkonu kotle, při teplotě kotlové vody 60/ 40 C a při obsahu zbytkového kyslíku ve spalinách 3 %. A Teplota spalin ve C B Účinnost kotle v % Stav při dodávce Těleso kotle s připojovací přírubou hořáku a přiloženou deskou hořáku, přišroubovanými čisticími dvířky, odtahem spalin s čisticím otvorem, vestavěnou tepelnou izolací, vestavěným pochozím krytem kotle, kabelovými kanály a čisticím nářadím. 1 karton s regulací kotlového okruhu 1 konzola pro regulaci kotlového okruhu Hořák na požádání Varianty regulace Pro zařízení s jedním kotlem: & se skříňovým rozvaděčem hořáku Vitotronic 100 (typ GC1) pro konstantní teplotu kotlové vody nebo plynule klesající teplotu kotlové vody ve spojení se skříňovým rozvaděčem nebo externí regulací Vitotronic 200 (typ GW1) pro plynule klesající teplotu kotlové vody Vitotronic 200 (typ GW2) pro plynule klesající teplotu kotlové vody s regulací směšovače pro až 2 topné okruhy Pro zařízení s jedním resp. více kotli: & se skříňovým rozvaděčem Vitocontrol pro zvýšenou teplotu kotlové vody nebo plynule klesající teplotu kotlové vody, realizace spínání sledu kotlů a regulované nebo neregulované topné okruhy včetně přípravy teplé vody podle přání zákazníka 6 VIESMANN VITOMAX 300 LT

7 Příslušenství ke kotli Tepelný výměník spaliny/voda U tohoto kotle se vyplatí přivést připojením tepelného výměníku z ušlechtilé oceli spaliny ke kondenzaci a tím přeměnit topný kotel na kotel kondenzační. Další upozornění pro Vitotrans 300 výměník tepla spaliny/voda viz projekční návod k tomuto kotli. Další příslušenství (bezpečnostní technické vybavení) Na požádání. Provozní podmínky s regulací kotlového okruhu Vitotronic Požadavky na jakost vody viz projekční návod tohoto kotle. na olej 38 C provoz na olej 53 C Požadavky Provoz se zatížením hořáku 60 % < 60 % 1. Objemový tok topné vody žádné 2. Teplota vratné vody kotle (minimální provoz hodnota)* 1 provoz na plyn 45 C provoz na plyn 53 C 3. Spodní teplota kotlové vody provoz na olej 50 C provoz na olej 60 C provoz na plyn 60 C provoz na plyn 65 C 4. Provoz s dvoustupňovým hořákem 1. stupeň 60 % jmenovitého tepelného výkonu není zapotřebí minimální zatížení 5. Provoz s modulovaným hořákem mezi 60 a 100 % jmenovitého tepelného výkonu není zapotřebí minimální zatížení 6. Redukovaný provoz Zařízení s jedním kotlem a hlavní kotle u zařízení s více kotli provoz se spodní teplotou kotlové vody Následné kotle u zařízení s více kotli budou vypnuty 7. Pokles ke konci týdne jako redukovaný provoz Upozornění Montáž vhodného hořáku Hořák musí být vhodný pro příslušný jmenovitý tepelný výkon a pro odpor kotle na straně spalin (viz technické údaje výrobce hořáku). Materiál hlavy hořáku musí vyhovovat provozním teplotám do minimálně 500 C. Hořáky zvláštní konstrukce, např. rozprašovací hořáky mohou zabránit otvírání čisticích dvířek. Proto je nutný souhlas závodu před dodávkou. Olejový tlakový hořák Hořák musí být vyzkoušenaoznačen podle EN 267. Plynové tlakové hořáky Hořák musí být vyzkoušen podle normy EN 676 a podle směrnice 90/396/EHS opatřen značkou CE. Nastavení hořáku Průtok oleje resp. plynu hořáku nastavte na uvedený jmenovitý tepelný výkon kotle. Připojení hořáku Desku hořákujemožno na přání připravit již ve výrobním závodě. Ktomuúčelu při objednávce prosím uveďte výrobce a typ hořáku, pokud není součástí dodávky. Jinak nechte na stavbě zhotovit na dodané slepé desce otvor pro tělo hořáku a upevňovací otvory. Paliva Olej: topný olej EL podle DIN Plyn: zemní plyn, svítiplyn a zkapalněný topný plyn podle pracovního listu DVGW G 260/I a II resp. místních ustanovení. Jiná paliva na dotaz. Přípustné výstupní teploty Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teploty (= pojistné teploty) & do 110 C Značka CE: CE 0085 podle směrnice pro plynová zařízení *1 Odpovídající příklad zařízení pro vestavbu zvýšení teploty zpátečky obsahuje projekční podklad příklady zařízení. VITOMAX 300 LT VIESMANN 7

8 Upozornění (pokračování) nebo & do 120 C Značka CE: CE 0035 podle směrnice pro tlaková zařízení Pro provoz s pojistnou teplotou 120 C jsou zapotřebí přídavná bezpečnostní zařízení. Podle vyhlášky o provozní bezpečnosti vyžadují tyto kotle kontrolu. Podle diagramu hodnocení shody č. 5směrnice EU pro tlaková zařízení se řadí do kategorie IV. Montáž, instalaceaprovozsivyžadují povolení příslušných úřadů. Zařízení musí být před prvním uvedením do provozu přezkoušeno. Ročně je třeba provést vnější kontrolu a každé3roky tlakovou zkoušku namísto vnitřní kontroly. Zkoušku musí provést autorizovaný kontrolní orgán (např. státní zkušebna). Další údaje k projektování Viz projekční návod tohoto kotle. Ověřená kvalita Značka CE podle stávajících směrnic EU. Technické změny vyhrazeny! Viessmann spol. s r.o. Chrášťany Rudná u Prahy Telefon: Telefax: Tištěno na ekologickém papíru běleném bez chlóru 8 VIESMANN VITOMAX 300 LT

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Hoval UltraGas (15-90) ČR 1. 9. 2011 Plynový kotel kondenzační technika spalování, spalovací komora z nerezové oceli teplosměnné plochy alufer

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Nástěnný plynový kotel s kondenzační technikou spalování tepelný výměník z korozivzdorné hliníkové slitiny s integrovaným měděným trubkovým

Více

Modelová řada výkon TopGas při 40/30 C (30) 6,8-30,1 (35) 6,8-35,0 (45) 11,1-45,0 (60) 12,8-60,7

Modelová řada výkon TopGas při 40/30 C (30) 6,8-30,1 (35) 6,8-35,0 (45) 11,1-45,0 (60) 12,8-60,7 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 211 Hoval TopGas Nástěnný plynový kotel kondenzační technika spalování tepelný výměník z korozivzdorné slitiny hliníku a křemíkové litiny vestavěno:

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON PK 6, 8, 10 Výrobce: DAKON NOVA, s.r.o., 794 01 Krnov, Ve Vrbině 3 OBSAH: 1. Všeobecný popis...str. 2 2. Funkce

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI TYP 9106 01/2009 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva.

Více

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP Nástěnný kondenzační kotel pro topení nebo topení a externí zásobník TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP teplo pro všechny HP 45 / 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. hlavice 80/125 s měřícími

Více

Dvoupalivové hořáky Weishaupt velikosti 30 až 70 provedení 1LN (LowNO x při provozu na plyn) 2/2003

Dvoupalivové hořáky Weishaupt velikosti 30 až 70 provedení 1LN (LowNO x při provozu na plyn) 2/2003 Dvoupalivové hořáky Weishaupt velikosti 30 až 70 provedení 1LN (LowNO x při provozu na plyn) 2/2003 Popis Průmyslové hořáky Weishaupt G30 až G70 byly vyvinuty speciálně pro nasazení v průmyslové oblasti.

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod k obsluze. EASYPELL 16 32kW ČESKY. 200013_CZ 1.0 www.easypell.com

Návod k obsluze. EASYPELL 16 32kW ČESKY. 200013_CZ 1.0 www.easypell.com Návod k obsluze EASYPELL 16 32kW ČESKY 200013_CZ 1.0 www.easypell.com Název: Císlo artiklu: 200013_CZ 1.0 Návod k obsluze EASYPELL 16 32kW Verze platná od: 09/2014 Vydal: Wohlinger Christian Autor Eco

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více