SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)"

Transkript

1 SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOC I. cyklus SOC / Úvod do sociologie Jiří Šubrt 3/- Zk -/- SOC / Sociologický proseminář Richard Růžička -/2 Z -/- SOC / Obecná sociologie I Richard Růžička -/- 2/1 Z SOC / Dějiny předsociologických teorií Jan Urban 2/- 2/- Zk SOC / Matematika Martin Betinec 1/1 Z,Kv -/- SOC / Logika Michal Peliš 2/1 Z,Kv -/- SOC / Met. a tech. socg. výzkumu I Jiří Buriánek 3/- 1/2 Z,Zk SOC /. Statistika I Martin Betinec -/- 2/1 Z SOC / Demografie Dagmar Bartoňová 2/2 Zk -/- SOC / Základy ekonomie Josef Vlček 2/- 2/- Zk SOC / Seminář k metodice věd. práce Jana Duffková 1/1 Z -/- SOC / BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ SOCIOLOGICKO-EKONOMICKÁ STUDIA SPOL00002 / Světový jazyk Zk SOES11001 / 201. Úvod do sociologie 1) Jiří Šubrt 3/- Zk -/- SOES11002 / 202. Sociologický proseminář 1) Richard Růžička -/2 Z -/- SOES11003 / 203. Obecná sociologie I Richard Růžička -/- 2/1 Z SOES11005 / 204. Met a tech. socg. výzkumu I Jiří Buriánek 3/- 1/2 Z,Zk SOES11008 / Mikroekonomie Josef Vlček 2/2 T,Zk -/- SOES11009 / Makroekonomie Josef Vlček -/- 2/2 T,Zk SOES11013 / Ekonomika podniku Květa Košteková -/- 2/1 Zk SOES11014 / Účetnictví I Adéla Smutná 1/1 Zk -/- SOES11020 / Základy práva Jan Večeř 2/- Zk -/- SOES11021 / Statistika I Jarmila Strádalová -/- 2/1 Z SOES11022 / Volitelný předmět A 1) -/- 1/1 Kv 1) Volitelné předměty A: Matematické modelování ekonomických jevů, Účetnictví II, Základy psychologie, Obchodní právo, osobní finance. SOC / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus SOC / 201. Úvod do sociologie 1) Jiří Šubrt 3/- Zk -/- SOC / 202. Sociologický proseminář 1) Richard Růžička -/2 Z -/- SOC / 203. Obecná sociologie I Richard Růžička -/- 2/1 Z SOC / 204. Metody a techniky socg. výzkumu I Jiří Buriánek 3/- 1/2 Z,Zk SOC / 205. Statistika I Martin Betinec -/- 2/1 Z SOC / 206. Seminář k metodice věd. práce Jana Duffková 1/1 Z -/- SOC / 207. Obecná sociologie II Richard Růžička 2/1 Z 1/2 Z,Kv Oleg Suša SOC / 208. Dějiny svět. socg. 19. a poč. 20. stol. Jan Urban 2/- 3/- Kv SOC / 209. Metody a techniky socg. výzkumu II Jiří Buriánek 2/1 Z 1/2 Z,Zk SOC / 210. Statistika II Martin Betinec 2/2 Z,Kv -/- SOC / 211. Základy výpoč. techniky Petra Průšová 2/- Kv -/2 Z

2 (3. rok studia 5. semestr) SOC / 212. Socg. organizace a řízení Dana Kittnerová 2/1 Z,Kv -/- SOC / 213. Volitelná socg. aplikace 1 volit. kurzy A 2/1 Z,Zk -/- SOC / 214. Socg. životního stylu I Jana Duffková 2/1 Z -/- 1) Úvodní semináře těchto kurzů proběhnou na soustředění nově přijatých a zapsaných studentů na Albeři během měsíce září. Konkrétní kurzy spol. základu najdete v nabídce ÚFaR a Jaz. centra u tohoto programu studia je závazně stanoven pouze požadavek typu atestací a povinnost jejich složení během I. cyklu. Pokud student studuje některý z výše uvedených předmětů v rámci druhého oboru, kde má tento předmět stejný nebo vyšší stupeň atestace, a katedra sociologie ho uznává za splněný v rámci oboru sociologie, zapíše si student další kurzy z programu jednooborového studia sociologie tak, aby získal potřebný počet bodů. Platí i pro II. cyklus. Všechny uvedené předměty s příslušnými atestacemi s výjimkou č. 214 (pokračuje v II. cyklu) tvoří povinné penzum dvouoborového studia sociologie v I. cyklu. Podmínka PZK atestace z kurzu SPOL0001 / Filozofie (Zk) a z kurzu SPOL00002 / Cizí jazyk (Zk minimálně úroveň B). PZK (po 5. sem.): Obecná sociologie Dějiny světové sociologie 19. a poč. 20. stol. Statistika v sociologii II. cyklus (3. rok studia 6. semestr) SOC / 215. Socg. životního stylu II Jana Duffková -/- 2/1 Zk SOC / 216. Dějiny české sociologie Miloslav Petrusek -/- 2/- Zk SOC / 217. Sociální psychologie Ivan Slaměník -/- 2/- Zk (4. rok studia) SOC / 218. Soudobá svět. socg. Jiří Šubrt 2/2 Z 2/2 Z,Zk SOC / 219. Společnosti a myslitelé pozdní doby Miloslav Petrusek 2/1 2/1 Z,Zk SOC / 220. Volitelná socg. aplikace 2 volit. kurzy A 2/1 Z,Zk -/- SOC / 221. Výběrová přednáška volit. kurzy B -/- 2/- Kv (5. rok studia) SOC / 222. Odborná praxe garant Richard Růžička -/1 Z -/- SOC022023A/ 223. Semestrální práce 1) ved. sem. práce PP SOC022023B/ 224. Diplomový seminář 2) ved. dipl. práce -/- Z -/- Z 1) 2) Pouze pro studenty se sociologií jako nediplomním oborem. Pouze pro studenty se sociologií jako diplomním oborem. SZZK (po 9. sem.): Soudobé sociologické teorie Metody a techniky sociologického výzkumu SOC / MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ KOMBINACE S DEMOGRAFIÍ (bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě UK) Následující program vychází z předpokladu, že na oboru demografie budou studenti absolvovat tyto kurzy a atestace: Základy ekonomie (Zk), Statistika (Zk), Základy výpočetní techniky (přinejmenším Z a Kv), event. Základy psychologie (Zk) Filozofie (spol. základ) Zk 002. Světový jazyk (B) (spol. základ) Zk

3 Konkrétní kurzy společného základu si student vybírá sám z nabídky ÚFaR a Jazykového centra v rámci tohoto programu studia sociologie je závazně stanoven pouze požadavek typu atestací a povinnost jejich složení do souborné postupové zkoušky Úvod do sociologie Jiří Šubrt 3/- Zk -/ Sociologický proseminář Richard Růžička -/2 Z -/ Obecná sociologie I Richard Růžička -/- 2/1 Z 204. Metody a techniky socg. výzkumu I Jiří Buriánek 3/- 1/2 Z,Zk 206. Seminář k metodice vědecké práce Jana Duffková 1/1 Z -/ Sociální psychologie Ivan Slaměník -/- 2/2 Z,Zk 225. Dějiny předsocg. teorií Jan Urban 2/- 2/- Zk 226. Logika Michal Peliš 2/1 Z,Kv -/ Obecná sociologie II Richard Růžička 2/1 Z 1/2 Z,Kv Oleg Suša 208. Dějiny svět. socg. 19. a poč. 20. stol. Jan Urban 2/- 3/- Kv 209. Metody a techniky socg. výzkumu II Jiří Buriánek 2/1 Z 1/2 Z,Zk 212. Socg. organizace a řízení Dana Kittnerová 2/2 Z,Zk -/ Socg. životního stylu Jana Duffková 2/1 Z 2/1 Z,Zk 227. Speciální seminář Petra Průšová -/2 Z -/- (3. rok studia) 213. Volitelná socg. aplikace 1 viz volit. kurzy A 2/1 Z,Zk -/ Volitelná socg. aplikace 2 viz volit. kurzy A 2/1 Z,Zk -/- PZK (po 5. sem.): písemná část klauzurní práce (témata z Obecné sociologie) ústní část Obecná sociologie Dějiny svět. socg. 19. a poč. 20. stol. Statistika v sociologii SOC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus SOC / 101. Úvod do sociologie Jiří Šubrt 3/- Zk -/- SOC / 102. Sociologický proseminář Richard Růžička -/2 Z -/- SOC / 103. Obecná sociologie I Richard Růžička -/- 2/1 Z SOC / 104. Dějiny předsocg. teorií Jan Urban 2/- 2/- Zk SOC / 105. Matematika Martin Betinec 1/1 Z,Kv -/- SOC / 106. Logika Michal Peliš 2/1 Z,Kv -/- SOC / 107. Met. a tech. socg. výzkumu I Jiří Buriánek 3/- 1/2 Z,Zk SOC / 108. Statistika I Martin Betinec -/- 2/1 Z SOC / 109. Demografie Dagmar Bartoňová 2/2 Zk -/- SOC / 110. Filozofická propedeutika Zdeněk Hofmann Zk SOC / 111. Základy ekonomie Josef Vlček 2/- 2/- Zk SOC / 112. Sem. k metodice věd. práce Jana Duffková 1/1 Z -/- SOC / 113. Obecná sociologie II Richard Růžička 2/1 Z 1/2 Z,Kv Oleg Suša SOC / 114. Dějiny svět. socg. 19. a poč. 20. st. Jan Urban 2/- 3/- Kv SOC / 115. Met. a tech. socg. výzkumu II Jiří Buriánek 2/1 Z 1/2 Z,Zk SOC / 116. Statistika II Martin Betinec 2/2 Z,Kv -/- SOC / 117. Základy výpočetní techniky Petra Průšová 2/- Kv -/2 Z SOC / 118. Základy psychologie Ivan Slaměník 2/- 2/- Zk

4 SOC / 119. Sociální psychologie Ivan Slaměník -/- 2/2 Z,Zk SOC / 120. Speciální seminář 1 volit. kurzy C -/2 Z -/- Konkrétní kurzy společného základu si student vybírá sám z nabídky ÚFaR a Jazykového centra v rámci tohoto programu studia sociologie je závazně stanoven pouze požadavek typu atestací a povinnost jejich složení během I. cyklu. Podmínka PZK atestace z kurzu SPOL0001 / Filozofie (Zk) a z kurzu SPOL00002 / Cizí jazyk (I) (Zk úroveň B). PZK (po 4. sem.): Obecná sociologie Dějiny světové sociologie 19. a poč. 20. stol. Statistika v sociologii II. cyklus (3. rok studia) SOC / 121. Socg. životního stylu Jana Duffková 2/1 Z 2/1 Z,Zk SOC / 122. Socg. organizace a řízení Dana Kittnerová 2/1 Z,Zk -/- SOC / 123. Volitelná socg. aplikace 1 volit. kurzy A 2/1 Z,Zk -/- SOC / 124. Výběrová přednáška 1 volit. kurzy B 2/- Kv -/- SOC / 125. Semestrální práce 1 1) ved. sem. práce PP SOC / 126. Dějiny české sociologie Miloslav Petrusek -/- 3/1 Z,Zk SOC / 127. Metody a techniky socg. výzkumu III Jiří Buriánek -/- 2/1 Zk SOC / 128. Volitelná socg. aplikace 2 volit. kurzy A -/- 2/1 Z,Zk (4. rok studia) SOC / 129. Soudobá svět. socg. Jiří Šubrt 2/2 Z 2/2 Z,Zk SOC / 130. Společnosti a myslitelé pozdní doby Miloslav Petrusek 2/1 Z 2/1 Z,Zk SOC / 131. Odborná praxe garant Richard -/2 Z -/2 Z Růžička SOC / 132. Metodologie vědy Branislav Hunčík 2/1 Z,Kv -/- SOC / 133. Volitelná socg. aplikace 3 volit. kurzy A 2/1 Z,Zk -/- SOC / 134. Speciální seminář 2 -/2 Z -/- SOC / 135. Semestrální práce 2 ved.sem.práce PP SOC / 136. Výběrová přednáška 2 volit. kurzy B 2/- Kv -/- SOC / 137. Výběrová přednáška 3 volit. kurzy B -/- 2/- Kv SOC / 138. Výběrová přednáška 4 volit. kurzy B -/- 2/- Kv SOC / 139. Výběrová přednáška 5 volit. kurzy B -/- 2/- Kv (5. rok studia) SOC / Výběrová přednáška 6 volit. kurzy B 2/- Kv -/- SOC / 140. Diplomový seminář ved. dipl. práce -/2 Z -/2 Z SOC / 141. Volitelná socg. aplikace 4 volit. kurzy A 2/1 Z,Zk -/- SOC / 142. Výběrová přednáška 7 volit. kurzy B 2/- Kv -/- SOC / 143. Speciální seminář 3 volit. kurzy C -/2 Z -/- SOC / 144. Speciální seminář 4 volit. kurzy C -/2 Z -/- SOC / 145. Cizí jazyk II (B) Zk 2) 1) Předepsaný termín Semestrální práce 1 je třeba dodržet (bez této konkrétní atestace se nebudou povinnosti 3. roku studia považovat za splněné). 2) Nejzazší termín pro skládání zkoušky možno splnit kdykoli dříve. Místo Výběrových přednášek 4, 5, 6, 7 a Speciálního semináře 3, 4 si mohou studenti zapisovat volné přednášky na jiných oborech (se stejnými atestacemi). SZZK (po 9. sem.): Soudobé sociologické teorie Metody a techniky sociologického výzkumu Volitelná sociologická aplikace (podle výběru studenta) SOC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ PREZENČNÍ (dvouleté, navazuje na bakalářské studium)

5 SOC / Soudobá světová sociologie Jiří Šubrt 2/2 Z 2/2 Z,Zk SOC / Společnosti a myslitelé pozdní doby Miloslav Petrusek 2/1 Z 2/1 Z,Zk SOC / Met. a tech. socg. výzkumu (III) Jiří Buriánek -/- 2/1 Z,Zk SOC / Volitelná socg. aplikace 1 2/1 Z,Zk -/- SOC / Volitelná socg. aplikace 2 -/- 2/1 Z,Zk SOC / Výběrová přednáška 1 2/- Kv -/- SOC / Výběrová přednáška 2 2/- Kv -/- SOC / Výběrová přednáška 3 -/- 2/- Kv SOC / Speciální seminář 1 -/2 Z -/- SOC / Semestrální práce 1 PP SOC / Odborná praxe garant Richard Růžička -/1 -/2 Z SOC / Diplomový seminář -/1 -/1 Z SOC / Volitelná sociologická aplikace 3 2/1 Z,Zk -/- SOC / Volitelná sociologická aplikace 4 2/1 Z,Zk -/- SOC / Výběrová přednáška 4 2/- Kv -/- SOC / Výběrová přednáška 5 2/- Kv -/- SOC / Speciální seminář 2 -/2 Z -/- SZZK (po 4. sem.): Soudobé sociologické teorie Metody a techniky sociologického výzkumu Volitelná sociologická aplikace (podle výběru studenta) Volitelné kurzy A. Volitelné sociologické aplikace (vždy: 2/1 Z, Zk) 301. Socg. veřejného mínění Eliška Jungová 302. Socg. lidských sídel 303. Sociologie managementu Dana Kittnerová 304. Industrial Relations Pavel Kuchař 305. Socg. politiky Marek Hrubec 306. Socg. kultury Jana Duffková 307. Sociální deviace Jiří Buriánek 308. Sociologie práce Pavel Kuchař Volitelné sociologické aplikace představují především ucelenější odvětvové sociologické disciplíny, event. širší okruhy problematiky podobného typu. Všechny uvedené konkrétní volitelné sociologické aplikace (VSA) nejsou vypisovány vždy každý semestr každý kurz se opakuje zhruba jednou za dva roky. Zároveň je možné zde uvedený seznam jednorázově rozšířit (tj. zahrnout do něj i kurzy zde výslovně nejmenované) podle aktuální nabídky především externích odborníků. Před zahájením každého semestru jsou studenti vývěskami seznámeni s konkrétními VSA vypisovanými pro ten který semestr. Dané kurzy se doporučuje zapisovat si nejdříve od 3. semestru studia. B. Výběrové přednášky (vždy: 2/- Kv) Výběrové přednášky jsou kurzy věnované některému spíše dílčímu či dosti specializovanému okruhu problematiky buď vysloveně sociologické, nebo interdisciplinárně zaměřené. V minulých letech se např. konaly přednášky na téma Byrokracie a organizace, Základy hermeneutické sociologie, Problém času v sociologické teorii, Gender v sociologii, Kvalitativní metody, Civilizační teorie N. Eliase, Multikulturalismus a film, Sociologie vzdělávání, Sociologie literatury, Vybrané otázky z dějin sociologie a další. Jednotlivé výběrové přednášky se nemusejí pravidelně opakovat častěji jde o jednorázové kurzy (především u externích odborníků). Konkrétní výběrové přednášky se vypisují podle aktuální nabídky interních a externích učitelů vždy před začátkem každého semestru a studenti jsou o nich včas informováni na vývěsce katedry. Výběrové přednášky se doporučuje zapisovat nejdříve od 3. semestru studia. C. Speciální semináře (vždy: -/2 Z)

6 Speciální semináře mají tematicky obdobný základní charakter jako výběrové přednášky metodicky se ale zakládají na interaktivnosti, praktickém řešení některých problémů či situací. V minulých letech se realizovaly např. analyzované a komentované exkurze do sociologické praxe, semináře věnované speciálním problémům výpočetní techniky využívané v sociologii, tzv. sociologické čtení apod. Jednotlivé speciální semináře se nemusejí pravidelně opakovat častěji jde o jednorázové kurzy (především externích odborníků). Stálou nabídkou jsou zde dva semináře tvořící oborovou část učitelské přípravy (pedagogického minima), a to didaktika oboru a oborová pedagogická praxe (v obou případech garant Duffková). Konkrétní speciální semináře se vypisují podle aktuální nabídky interních a externích učitelů vždy před začátkem každého semestru a studenti jsou o nich včas informováni na vývěsce katedry. Volné přednášky pro ostatní obory 401. Základy sociologie 2/- Kv -/- Studenti jiných oborů mohou rovněž volně navštěvovat kurzy volitelných sociologických aplikací a výběrových přednášek. Výuku oboru zajišťuje: SOC Na výuce oboru se podílejí: EK, ÚFaR, LF, LOG, PS

(5. a 6. semestr) Povinné předměty ANPR11009 / Bakalářský seminář Jiří Reichel Z ANPR11010 / Sociální psychologie Zdeněk Štěpánek Z,Zk

(5. a 6. semestr) Povinné předměty ANPR11009 / Bakalářský seminář Jiří Reichel Z ANPR11010 / Sociální psychologie Zdeněk Štěpánek Z,Zk ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ ANDR ANPR / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOMBINOVANÉ (tříleté dobíhající program studia) Společný základ (1. a 2. semestr) ANPR11001 / Úvod do filozofie Zk ANPR11002

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ FRANCOUZŠTINA

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ FRANCOUZŠTINA PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ FRANCOUZŠTINA PTF / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (I. cyklus je tříletý, II. cyklus je dvouletý) PTF I. cyklus SPOL00001 / 001. Filozofie (spol. základ) 2) ÚFaR

Více

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ ANGLIČTINA

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ ANGLIČTINA PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ ANGLIČTINA PTA / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ PTA I. cyklus SPOL00001 / 001. Filozofie (spol. základ) 2) ÚFaR 2/- 2/- Zk SPOL00002 / 002. Světový jazyk (spol.

Více

Student dvouoborového studia PT zapisuje předmět pouze jednou. 3)

Student dvouoborového studia PT zapisuje předmět pouze jednou. 3) PTR PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ RUŠTINA PTR / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (I. cyklus je tříletý, II. cyklus je dvouletý) I. cyklus SPOL00001 / 001. Filozofie (spol. základ) 2) 2/- 2/-

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

INSK / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté)

INSK / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ INSK INSK / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Realizace pro 1. rok studia INSK11001 / 102. Kurz rychlého čtení 1) Vášová 5 dní Z -/- Papík INSK11002 /

Více

Kurz rychlého čtení a část Úvodu do studia pro studenty prezenčního studia probíhá v září ve středisku UK na Albeři.

Kurz rychlého čtení a část Úvodu do studia pro studenty prezenčního studia probíhá v září ve středisku UK na Albeři. INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ INSK INSK / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Realizace pro 1. rok studia INSK11001 / 102. Kurz rychlého čtení 1) Lidmila Vášová 5 dní Z -/- Richard Papík

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń Celkový plán studia I. cyklus 201. Dějiny pravěku 2/- Zk 202. Neolit v ČR a SR 2/- Kv 203. Eneolit a doba bronzová v ČR a SR 3/- Kv 204. Doba

Více

INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA)

INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA) INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA) INDS A. Povinné přednášky a semináře Indická filologie/indologie zahrnuje specializace hlavních indických jazyků: bengálština (BENG),

Více

Výběrové semináře II -/2 Z -/2 Z

Výběrové semináře II -/2 Z -/2 Z KLASICKÁ ARCHEOLOGIE KAR KAR / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) (1. rok studia) KAR011001 / Úvod do studia 2/- Zk -/- KAR011002 / Proseminář -/2 Z -/- KAR011003 / Egejská oblast Jan

Více

ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ ARCH ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) realizace pro studenty zapsané v akad. r. 2002/2003 a 2003/2004 ARHP11001 / 901. Němčina

Více

AFR / 302. Základy jazykovědy 2/- 2/- Zk AFR / 304. Světový jazyk (II) (úroveň B) Jaz. centrum 2/- 2/- Zk

AFR / 302. Základy jazykovědy 2/- 2/- Zk AFR / 304. Světový jazyk (II) (úroveň B) Jaz. centrum 2/- 2/- Zk AFRIKANISTIKA AFR kurz Filozofie (SPOL00001) a jeden dvousemestrální kurz Základy jazykovědy (AFR022001), a to v pořadí, které si sami vyberou. Všichni studenti jsou povinni do konce šestého semestru složit

Více

PED / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

PED / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) PEDAGOGIKA PED PED / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) I. Modul širšího vědního základu PED011001 / Biologie člověka Michaela Chrdlová - 2 Z PED011002 / Obecná psychologie

Více

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2)

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2) NĚMČINA NĚM Studenti němčiny zapisující se v akad. r. 2004/2005 jsou povinni vykonat zkoušky společného modulu: z kurzu SPOL00001 / Filozofie (do 8. semestru) a z kurzu SPOL00002 / Cizí jazyk (do 7. semestru;

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté). 2. Magisterské

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté) 2. Magisterské

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS)

PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PSYCHOLOGIE PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PS I. cyklus (6 semestrů) realizace 001. Filozofie (spol. základ) 2/- 2/- Zk 201. Základy pedagogiky Vališová

Více

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE KLASICKÁ ARK ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń I. cyklus 201. Úvod do studia 1/- Zk 202. Proseminář k úvodu do studia -/1 Z 203. Seminář archeologický I -/2 Z 204. Seminář archeologický

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie (modifikace od roku 2012 2013) základní údaje, podrobnosti uvedeny ve schválené akreditaci A. Fakulta: Fakulta humanitních studií B. Typ studijního programu:

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do tří základních forem: 1. tříleté bakalářské studium -- dvouoborové -- jednooborové 2. dvouleté navazující

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ ANGLIČTINA

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ ANGLIČTINA PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ ANGLIČTINA PTA PTA / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (I. cyklus je tříletý, II. cyklus je dvouletý) I. cyklus SPOL00001 / 001. Filozofie (spol. základ) ÚFaR 2/-

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE. ČC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Povinné předměty

ČEŠTINA PRO CIZINCE. ČC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Povinné předměty ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Bakalářské studium A. Studenti přijatí (dříve) k magisterskému studiu oboru zapisují povinné a volitelné předměty podle dvouoborového studia

Více

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Kód SIS hodin předn./sem. Atestace Kredity ZS LS Povinné oborové předměty Profesní vzdělávání dospělých

Více

Magisterský studijní obor Aplikovaná matematika pro

Magisterský studijní obor Aplikovaná matematika pro Magisterský studijní obor Aplikovaná matematika pro víceoborové studium prezenční forma Standardní doba studia je 2 roky. Tento magisterský obor se v současnosti studuje společně s oborem Ekonomie pro

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2016 2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP.

Více

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ (jednooborové bakalářské studium) B 7201 Informační studia a knihovnictví (Platnost akreditace: 30.10. 2009 31.7. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4

STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4 STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4 název predmetu pocet hodin /kreditu/1-1/2/ prednášky + ateliéry, cvicení a semináre zkratka císlo ústavu zk/ zkouška, klz/ klasifikovaný

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4346-6

Více

Kreditová zátěž a podmínky pro ukončení dvouoborového bakalářského studia a I. cyklu magisterského studia:

Kreditová zátěž a podmínky pro ukončení dvouoborového bakalářského studia a I. cyklu magisterského studia: Historie 2003/2004 Studijní obor historie je na Historickém ústavu FF MU organizován jako bakalářský, navazující magisterský nebo jako pětiletý magisterský typ studia, a to pokud možno v souladu s typem

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Standardní doba studia je 3 roky.

Standardní doba studia je 3 roky. Bakalářský studijní obor Aplikovaná matematika pro víceoborové studium prezenční forma Standardní doba studia je 3 roky. Tento bakalářský obor se v současnosti studuje společně s oborem Ekonomie pro dvouoborová

Více

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Platí jen pro studenty přijaté ke studiu před rokem 2013 (tj. 3. ročník) Základní charakteristiky Studijní program: Typ

Více

PSYCHOLOGIE. PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS)

PSYCHOLOGIE. PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PSYCHOLOGIE PS PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM EZENČNÍ (učitelství TV-PS) I. cyklus (6 semestrů) realizace 001. Filozofie (spol. základ) 2/- 2/- Zk 201. Základy pedagogiky Vališová 2/-

Více

PS / UČITELSTVÍ PSYCHOLOGIE V KOMBINACI (PREZENČNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM TV-PS)

PS / UČITELSTVÍ PSYCHOLOGIE V KOMBINACI (PREZENČNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM TV-PS) PSYCHOLOGIE PS PS / UČITELSTVÍ PSYCHOLOGIE V KOMBINACI (PREZENČNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM TV-PS) I. cyklus (6 semestrů) realizace 001. Filozofie (spol. základ) 2/- 2/- Zk 201. Základy pedagogiky Alena Vališová

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2008/2009 končí 11. 9. 2009. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány Opatření děkana č. 3/2008 Název: Výuka a tvorba studijních programů V souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen Fakulty) vydávám toto opatření, které nahrazuje stejnojmenný

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

ASZJSV102 Teoretické základy literární vědy 4 2/- Zk -/- TraJ

ASZJSV102 Teoretické základy literární vědy 4 2/- Zk -/- TraJ STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA (polština, maďarština, slovenština) SES SES / jednooborové Bakalářské studium prezenční (tříleté) Společné oborové předměty 90 kreditů ASZJSV101 Teoretické základy jazykovědy 4 2/-

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí, co

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017 Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017 Bakalářské studium Všeobecná sestra prezenční a kombinovaná forma Písemný test ze znalostí uchazeče

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2010 2011 Ústav hudební vědy obor Hudební věda obor Sdružená uměnovědná studia obor Teorie a provozovací praxe staré hudby obor Teorie interaktivních

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s

Více

Výuka v nultém týdnu, v zimním semestru konzultační den čtvrtek. Datum ,30 17,45 Specializovaná ošetřovatelská péče v interně I.

Výuka v nultém týdnu, v zimním semestru konzultační den čtvrtek. Datum ,30 17,45 Specializovaná ošetřovatelská péče v interně I. úterý pondělí Rozvrh magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech kombinovaná forma, akademický rok 2014/2015, 1. ročník. ZIMNÍ SEMESTR Výuka

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze v ak.r. 2010/11

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze v ak.r. 2010/11 V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text je sice rozsáhlý, ale přesně popisuje všechny možnosti tj. ty, které se týkají jen malé skupiny

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem N-SS UOP Učitelství odborných předmětů Jednooborová studia Kombinované navazující Mgr. Studium (4 semestry) Celoživotní vzdělávání (nultý ročník) (2 semestry) Technické obory

Více

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT, studijní obor APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA dvouoborové bakalářské studium na Katedře aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského

Více

Studijní povinnosti studentů FF UP

Studijní povinnosti studentů FF UP Studijní povinnosti studentů FF UP v akademickém roce 2010/2011 OBSAH 1 UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY... 1 2 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM... 2 2.1 1. ročník bakalářského studia... 2 2.2 2. ročník bakalářského

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více