Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci"

Transkript

1 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních programech a oborech uskutečňovaných na PdF UP v Olomouci Schváleno Akademickým senátem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne

2 Studijní programy a obory otevírané v akademickém roce 2015/2016 Studijní program/obor Předměty PZ R PREZENČNÍ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM B 1601 Ekologie a ochrana prostředí Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor B 7310 Filologie Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii B 7501 Pedagogika Pedagogika sociální práce Pedagogika veřejná správa B 7505 Vychovatelství Vychovatelství Speciální pedagogika dramaterapie TSP, TZ 3 Speciální pedagogika ortokomunikace Speciálně pedagogická andragogika Speciální pedagogika předškolního věku TSP, PTPP 3 Speciální pedagogika raného věku TSP, ÚP 3 B 7507 Specializace v pedagogice Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání Učitelství pro mateřské školy TSP, PTPP 3 Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání TKR, TZ z VV 3 DVOUOBOROVÁ STUDIA* Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání Historie se zaměřením na vzdělávání Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Přírodopis se zaměřením na vzdělávání Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z VV, 3 Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání Historie se zaměřením na vzdělávání Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Přírodopis se zaměřením na vzdělávání Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z VV 3 2

3 MAGISTERSKÉ STUDIUM M 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ TSP 5 M 7506 Speciální pedagogika Logopedie TSP, ÚZ 5 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika TSP 5 MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM N 7501 Pedagogika Pedagogika sociální práce Pedagogika veřejná správa N 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol dvouoborové studium Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol dvouoborové studium Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních N 7504 Učitelství pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy jednooborové studium Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol - dvouoborové studium Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol dvouoborové studium Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol dvouoborové studium Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy jednooborové studium Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy jednooborové studium N 7505 Vychovatelství Řízení volnočasových aktivit jednooborové studium N 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika jednooborové studium Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy dvouoborové studium N 7507 Specializace v pedagogice Muzejní a galerijní pedagogika dvouoborové viz text oboru 2 studium N 7510 Učitelství pro střední a vyšší odborné školy Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy jednooborové studium 3

4 KOMBINOVANÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM B 1601 Ekologie a ochrana prostředí Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor B 7501 Pedagogika Pedagogika sociální práce Pedagogika veřejná správa B 7505 Vychovatelství Vychovatelství Speciálně pedagogická andragogika Speciální pedagogika předškolního věku TSP, PTPP 3 Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky B 7507 Specializace v pedagogice Učitelství pro mateřské školy TSP, PTPP 3 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání DVOUOBOROVÁ STUDIA* Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Přírodopis se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Přírodopis se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání MAGISTERSKÉ STUDIUM M 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ TSP 5 M7506 Speciální pedagogika Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika TSP 5 MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM N 7501 Pedagogika Pedagogika sociální práce Pedagogika veřejná správa Předškolní pedagogika N 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol dvouoborové studium Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních 4

5 Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol dvouoborové studium N 7504 Učitelství pro střední školy Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy jednooborové studium Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol dvouoborové studium N7505 Vychovatelství Řízení volnočasových aktivit N 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika jednooborové studium Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy dvouoborové studium N 7507 Specializace v pedagogice Muzejní a galerijní pedagogika - dvouoborové studium viz text oboru 2 N 7510 Učitelství pro střední školy a vyšší odborné školy Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy jednooborové studium Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy jednooborové studium 5

6 PREZENČNÍ STUDIUM MEZIFAKULTNÍ STUDIA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (DVOUBOROVÁ STUDIA) B 7507 Specializace v pedagogice Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání + fyzika dle pokynu PřF UP 3 + chemie pro víceoborové studium dle pokynu PřF UP 3 + geografie dle pokynu PřF UP 3 Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ + fyzika dle pokynu PřF UP 3 + chemie pro víceoborová studia dle pokynu PřF UP 3 + geografie dle pokynu PřF UP 3 N 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních Učitelství matematiky pro 2. Stupeň ZŚ + fyzika dle pokynu PřF UP 2 + chemie pro víceoborové studium dle pokynu PřF UP 2 N 7504 Učitelství pro střední školy Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ + fyzika dle pokynu PřF UP 2 + chemie pro víceoborové studium dle pokynu PřF UP 2 N 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ + fyzika dle pokynu PřF UP 2 + chemie pro víceoborové studium dle pokynu PřF UP 2 6

7 KOMBINOVANÉ STUDIUM MEZIFAKULTNÍ STUDIA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (DVOUBOROVÁ STUDIA) B 7507 Specializace v pedagogice + geografie dle pokynu PřF UP 3 Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ + geografie dle pokynu PřF UP 3 N 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ N7504 Učitelství pro střední školy Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ N 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ 7

8 PREZENČNÍ STUDIUM MEZIFAKULTNÍ STUDIA FILOZOFICKÁ FAKULTA (DVOUOBOROVÁ STUDIA) B 7507 Specializace v pedagogice Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 + Čínská filologie + Ruská filologie dle pokynu FF UP 3 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání TSP 2 + Čínská filologie + Ruská filologie dle pokynu FF UP 3 Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z VV 3 + Čínská filologie + Ruská filologie dle pokynu FF UP 3 Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ + Čínská filologie + Ruská filologie dle pokynu FF UP 3 8

9 STUDIUM V CIZÍM JAZYCE (NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM) Special Needs Counseling dle pokynu ÚSS 2 Ϲпециальная педагогика dle pokynu ÚSS 2 N 7505 Vychovatelství Leisure Time Activities Counseling and Management dle pokynu ÚPSS 2 STUDIUM V CIZÍM JAZYCE (NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM) N 7501 Pedagogika Pre-primary Education dle pokynu KPG 2 STUDIUM V CIZÍM JAZYCE (DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ) P7512 Education dle pokynu ÚPSS 4 P7511 Special Education dle pokynu ÚSS 4 P7506 Ϲпециальная педагогика dle pokynu ÚSS 4 P7507 Music Theory and Education dle pokynu KHV 3 DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ P7501 Pedagogika dle pokynu ÚPSS 4 P7506 Speciální pedagogika dle pokynu ÚSS 4 P7507 Specializace v pedagogice Hudební teorie a pedagogika dle pokynu KHV 3 Teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby dle pokynu KVV 3 * Uchazeči si mohou volit dvouoborovou kombinaci z nabídky studijních oborů studijního programu B 7507 Specializace v pedagogice a (např. Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a Přírodopis se zaměřením na vzdělávání). ** Navazující magisterské obory PdF (Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ a obor Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ lze kombinovat s obory Přírodovědecké fakulty (fyzika, chemie, geografie). *** Navazující magisterské obory PdF (Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ a obor Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ lze kombinovat s obory Filozofické fakulty, které navazuje na ukončené bakalářské studium. Nabídka oborů mezifakultního studia Filozofické fakulty UP a Pedagogické fakulty UP Čínská filologie Ruská filologie Informace o přijímacím řízení oborů garantovaných Filozofickou fakultou jsou zveřejněny na webových stránkách Filozofické fakulty. 9

10 Seznam použitých zkratek: PZ = přijímací zkouška R = standardní doba studia v rocích PPP = předpokládaný orientační počet přijatých studentů (nejvyšší možný) pro akademický rok 2014/2015 (Pozn. reálný počet přijatých studentů bude upraven na základě kontrahovaného počtu studentů stanoveným MŠMT pro UP.) ZŠ = základní škola, SŠ = střední škola, ZUŠ = základní umělecká škola PS = prezenční studium, KS = kombinované studium FF = Filozofická fakulta PřF = Přírodovědecká fakulta TSP = test studijních předpokladů TKR = test z kulturního rozhledu PTPP = profilový test z pedagogiky a psychologie AJ = písemná zkouška z anglického jazyka HV = talentová zkouška z hudební výchovy VV = talentová zkouška z výtvarné výchovy TZ = talentová zkouška ÚP = ústní pohovor ÚZ = ústní zkouška 10

11 Podmínky pro přijetí ke studiu na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 A. Základní podmínky pro přijetí ke studiu na PdF UP v Olomouci 1. Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu i v magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. 2. Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program podle 46 odst. 2 zákona, je řádné ukončení studia ve stejném nebo příbuzném bakalářském (budeme upřesňovat nebo určí garant oboru?) studijním programu. B. Další podmínky pro přijetí ke studiu na PdF UP v Olomouci 3. Uchazeči, kteří nedoloží absolvování předchozího stupně studia do , nemohou být ke studiu přijati. 4. Podmínky podle čl. 3 odst. 1 písm. a) Řádu přijímacího řízení UP v Olomouci (dále jen ŘPŘ) budou ověřovány přijímací zkouškou. V případě malého počtu přihlášených uchazečů na vyhlášené studijní obory může děkan pedagogické fakulty stanovit, že bude upuštěno od přijímací zkoušky. 5. Nejvyšší počet přijímaných uchazečů ke studiu na PdF UP v Olomouci v ak. r. 2015/2016 je odvozen od limitu přepočtených studentů UP pro rok 2015 (viz Tabulka 1). Tabulka B M N P S B1 bakalářské studium M1 dlouhé magisterské studium N1 navazující magisterské studium P1 doktorské studijní programy S1 celkový počet studentů přijímaných do prvního ročníku 11

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 010 Informace o

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 214/215 Přijímací řízení pro akademický rok 214/215 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/213 Pravidla pro

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001

únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 1. Úvod Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 Činnost Akreditační komise (dále jen AK ) se řídí příslušnými ustanoveními

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více