HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / DUBEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / DUBEN 2014"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / DUBEN 2014 VÝSTAVA Studie komplexních protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře více na str. 9 NEVIDITELNÉ STAVBY více na str. 5 ANKETA PRO SENIORY Dveřní bezpečnostní řetízky více na str. 4

2 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5. NEVIDITELNÉ STAVBY 15. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 17. KAM NA PATNÁCTCE 21. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA NAŠI SOUSEDÉ 33. KŘÍŽOVKA 34. INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Str. 4 Str. 5 Str. 13 Str. 15 Str. 17 Str. 23 Str. 24 Str. 28 Anketa Dveřní bezpečnostní řetízky Neviditelné stavby Společná cesta dotazník Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad Kulturní přehled Kam na patnáctce Projekt Odrazový můstek do života Den otevřených dveří autooborů na SŠAI Program Klubu seniorů Praha 15 Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E HLASATEL ročník 20 duben 2014 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: Michal Frauenterka předseda redakční rady radní, předseda finančního výboru Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Jitka Černá tajemnice redakční rady REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo květen 2014 vyjde Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o novém projektu, který jsme s nadcházejícím jarem pro Vás připravili. V Hostivaři i v Horních Měcholupech vyrůstá 6 nových menších oddechových míst. Vždy obsahují jeden, pokaždé trochu odlišný hrací prvek, pár laviček a koš. Menší velikost oddechových míst byla uvnitř zástavby zvolena proto, aby příliš nerušila okolní obyvatele zejména ve vnitro blocích, kde se často zvuk ze hřišť rozléhá. Oddechová místa jsou oplocena a na jejich ploše platí přísnější provozní řád, herní prvky slouží jen vyhrazené věkové kategorii dětí, na plochu bude zakázán vstup psům, bude zde platit zákaz kouření i konzumace alkoholu a na dodržování tohoto řádu bude dohlížet městská policie. Zlaté svatby Velmi rádi bychom touto cestou ještě jednou pogratulovali váženým manželům Soldátovým a manželům Malhousovým k jejich významnému životnímu jubileu. Bylo nám ctí, že jsme s Vámi mohli oslavit Vaši zlatou svatbu. Přeji Vám mnoho dalších, ve zdraví a štěstí, prožitých společných let.

4 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. Pavel Klega starosta Vážení obyvatelé naší městské části, dovolte mi, abych Vás pozval na 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15, které se koná dne 23. dubna 2014 od hodin v KC Varta, Boloňská 310, Praha 15. Vážení spoluobčané-senioři, na této stránce aktuálního vydání Hlasatele se vracím, resp. navazuji na informaci, kterou jsem Vám sdělil ve svém úvodním slovu v předchozím čísle. Jedná se o záměr zdejší městské části směřující ke zvýšení bezpečnosti Vás, seniorů, a to pořízení dveřních bezpečnostních řetízků. Z důvodu prověření zájmu o tento bezpečnostní prvek je níže připraven anketní lístek. Pokud má někdo z Vás zájem, prosím o jeho vyplnění a vložení do schránky, která bude pro tento účel připravena v recepci ve vstupním vestibulu budovy Úřadu MČ Praha 15. Pavel Klega starosta " A N K E T N Í L Í S T E K Senior nad 65 let Zájem o pořízení dveřního bezpečnostního řetízku ANO NE Mám zájem o instalaci montáž ANO NE

5 NEVIDITELNÉ INFORMACE STAVBY Z MĚSTSKÉ MČ PRAHA ČÁSTI 15 5 NEVIDITELNÉ STAVBY realizované Městskou částí Praha 15 v letech V následujících ukázkách prezentujeme opravy a rekonstrukce v našich mateřských školkách, které se MČ Praha 15 podařilo realizovat v letech Obecně i tato školní zařízení jsou konstrukčně stejného typu panelových staveb z konce minulého století a trpí podobnými vadami, se kterými se postupně snažíme vypořádat. Koncept postupné obnovy majetku městské části vznikl na základě podrobné pasportizace objektů, u kterých je podle jejich zjištěného stavu přistupováno k dílčím opravám a rekonstrukcím tak, aby se na žádný z nich nezapomnělo. Jednou z priorit byly a jsou předškolní a školní objekty. Mimo těch viditelných změn, které jsou zřejmé zvenčí, chceme tímto představit i ty vnitřní, veřejnosti méně či zcela neviditelné, ale neméně potřebné. V dalších dílech představíme, co se podařilo v základních školách a dalších našich objektech. MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBKOVSKÁ V budově MŠ Libkovská 1069 proběhla rekonstrukce výměníkové stanice, kuchyně, umýváren, sociálních zařízení a výměna rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace. NEVIDITELNÉ STAVBY MATEŘSKÉ ŠKOLY MČ PRAHA 15

6 6 INFORMACE NEVIDITELNÉ Z MĚSTSKÉ STAVBY MČ ČÁSTI PRAHA 15 MATEŘSKÁ ŠKOLA HOROLEZECKÁ V rámci objektu MŠ Horolezecká 912 byla vybudována nová třída v hospodářském pavilonu a také prošly rekonstrukcí umývárny a sociální zařízení v pavilonu A včetně přilehlých kuchyněk. MATEŘSKÁ ŠKOLA MILÁNSKÁ 472 V MŠ Milánská 472 byla vybudována nová třída, byly zrekonstruovány umývárny a sociální zařízení, proběhla instalace nových topných těles a elektroinstalace. Dále byl kompletně zrekontruován suterén budovy vytopený při havárii vody v květnu Také proběhla výměna oken a zateplení severní fasády. NEVIDITELNÉ STAVBY MATEŘSKÉ ŠKOLY MČ PRAHA 15

7 NEVIDITELNÉ INFORMACE STAVBY Z MĚSTSKÉ MČ PRAHA ČÁSTI 15 7 MATEŘSKÁ ŠKOLA MILÁNSKÁ 473 V rámci objektu MŠ Milánská 473 proběhla rekonstrukce elektroinstalace a byla instalována nová topná tělesa. Rekonstrukcí prošla školní kuchyně a sociální zařízení včetně umýváren. Také proběhla výměna oken a zateplení severní fasády. NEVIDITELNÉ STAVBY MATEŘSKÉ ŠKOLY MČ PRAHA 15

8 8 INFORMACE NEVIDITELNÉ Z MĚSTSKÉ STAVBY MČ ČÁSTI PRAHA 15 MATEŘSKÁ ŠKOLA PARMSKÁ 388 V MŠ Parmská 388 bylo rekonstruováno zařízení vzduchotechniky v kuchyni včetně vzduchotechnického potrubí vyústěného na střeše objektu. V rámci modernizace byla provedena i kompletní výměna jídelního výtahu. MATEŘSKÁ ŠKOLA PARMSKÁ 389 V budově MŠ Parmská 389 byla provedena modernizace vzduchotechniky kuchyně. NEVIDITELNÉ STAVBY MATEŘSKÉ ŠKOLY MČ PRAHA 15

9 Michal Frauenterka radní INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 majetek Městská část Praha 15 pro vás od 7. dubna 2014 pořádá VÝSTAVU STUDIE KOMPLEXNÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY V OBYDLENÝCH OBLASTECH HOSTIVAŘE KDE? VSTUPNÍ HALA RADNICE MČ PRAHA 15 Boloňská 1, Horní Měcholupy Výstava je otevřena veřejnosti po-pá od 8 do 18 hodin Městská část Praha 15 po několika letech dokončila studii komplexní protipovodňové ochrany obydlených oblastí Hostivaře. I přesto, že vlastní tok a povodí Botiče, hostivařská přehradní nádrž i Košíkovský potok není v naší kompetenci ani odpovědnosti, je naším zájmem chránit obyvatele ohrožené povodněmi na těchto občas neklidných potocích. Za součást komplexní ochrany nepovažujeme jen přímé okolí potoků, ale i to, co musí být učiněno i na hostivařské nádrži a v povodí Botiče a jak musí být změněn stav i na Košíkovském potoce. O našich některých návrzích jsme vás za poslední rok již informovali. Nyní přicházíme s komplexním návrhem, který schválilo i Zastupitelstvo MČ Praha 15 na svém mimořádném zasedání 26. března a jehož součástí je i Výzva Hlavnímu městu Praha k řešení komplexní protipovodňové ochrany Hostivaře, o které budou informovány i další, za stav na Botiči, odpovědné instituce a Ministerstvo zemědělství ČR. PRODEJ A PRONÁJEM VYBRANÝCH NEOBSAZENÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK Podmínky a nezbytné formuláře této etapy prodejů a pronájmů budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 15 ( od Připomínáme možnost řešení poplatků z prodlení za pronájem bytu. Nezbytnou součástí majetkových Zásad jsou také postupy pro zajišťování dlužného nájemného, úhrad za služby a řešení poplatků z prodlení. Nynější zákonná norma stanovení výše poplatků z prodlení byla v Zásadách, dočasně do , doplněna možností nájemce bytu jednorázově požádat o prominutí části poplatků z prodlení.

10 10 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty územní rozvoj doprava Projednávání změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy loňském listopadovém čísle Hlasatele jste byli informováni o termínu 30. listopadu, V dokdy měly být pořizovateli doručeny podněty k pořízení změn dodnes platného územního plánu. Chci vás proto informovat, že se a sešel výbor pro územní rozvoj Zastupitelstva hl. m. Prahy na svých jednáních. Na programu byly zařazeny i body Seznámení s 1. a 2. částí došlých podnětů na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy. Pod těmito body se skrývá 204 návrhů ( ), které byly Radou hl. m. Prahy (a její komisí) výboru doporučeny ke schválení nebo zamítnutí. Upozorňuji, že usnesení výboru v mnoha případech doporučení komise neodpovídá. Pokud vás výsledek jednání výboru zajímá (pro velký rozsah není bohužel možné zde podat jednotlivé informace), je možné si zápisy vyhledat na adrese: zhmp/index.html Dále vás však upozorňuji, že s definitivní platností o zamítnutí či doporučení konkrétních podnětů změny ÚP (z těchto částí) rozhoduje Zastupitelstvo hl. m. Prahy (pro něž je stanovisko výboru jen doporučující!). Výsledek je možné vyhledat v usneseních z jednání zastupitelstva ze dne (pokud ovšem toto projednávání nebylo z programu jednání staženo nebo dokonce nebylo do programu jednání zařazeno). Odbor dopravy ÚMČ Praha 15 Vás informuje: Komplexní úklid komunikací pro rok 2014 v letošním roce proběhne na území Městské části Praha 15 komplexní úklid komunikací. Žádáme I proto motoristy, aby respektovali osazené přenosné dopravní značení s vyznačením termínů čištění v ulicích a odstranili na tuto nezbytně nutnou dobu úklidu svůj automobil. Svislé přenosné dopravní značení musí být osazeno nejméně 7 dní před dnem čištění. Jestliže je ulice bez parkujících aut, její úklid probíhá plynule. Čisticí vozy vyčistí vozovku dokonaleji a rychleji než prováděné ruční čištění. Věříme, že společným úsilím se nám i v letošním roce podaří zajistit čistotu komunikací a též zlepšit životní prostředí v naší městské části. Termíny úklidů komunikací budou do vyvěšeny na úřední desce Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, a na internetových stránkách ÚMČ Praha 15.

11 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 Blok č. 1 komunikace: Boloňská + parkoviště a spojky, Pod Vartou (Milánská Neapolská), Neapolská, Milánská 2 zálivy (u ul. Nad Přehradou a Livornská), Hornoměcholupská (Hostivařská Plk. Mráze), Hornoměcholupská (Milánská Na Křečku; v úsecích parkovacího stání), Dýšinská (NN 2791 Milánská) + NN 2791 (slepý úsek), Ravennská (Holoubkovská NN 5368), NN 5368 Termín čištění: , Blok č. 2 komunikace: Nad Přehradou, Bolevecká + slepý úsek NN 7058, Milánská parkoviště 2x, Livornská + parkoviště, NN 3507 Termín čištění: , Blok č. 3 komunikace: Ravennská (Holoubkovská Milánská), U Statku (Ravennská NN 1569), Holoubkovská + NN 4251 (komunikace u Holoubkovské), Na Křečku + parkoviště, Parmská, Janovská, NN1571, spojka ul. Parmská a Janovská, Veronské náměstí vč. zálivů Termín čištění: , Blok č. 4 komunikace: Herbenova (Hornoměcholupská Kobylákova), NN NN 1643 otočka u Plk. Mráze, Pod Stanicí (Hornoměcholupská Plk. Mráze), Proti Proudu (Herbenova Weilova), Štěrboholská (úseky V Chotejně U Továren a U Továren Za Drahou), U Branek, U Továren (U Branek slepý úsek), V Chotejně (U Branek slepý úsek), V Nové čtvrti, V Nových domcích, Weilova, Za Drahou, Kytínská Termín čištění: , Blok č. 5 komunikace: Lochotínská, Edisonova (Bellova Milánská), Edisonova (Hertzova můstek k ul. Euklidova), Evy Olmerové (Lochotínská R. A. Dvorského), R. A. Dvorského Termín čištění: , Blok č. 6 komunikace: Frostova + parkoviště mezi ul. Frostova a Jakobiho, Jakobiho vč. parkoviště, Kurčatovova Termín čištění: , Blok č. 7 komunikace: Archimédova (Novopetrovická Ohmova), Rezlerova vč. parkovišť, Lessnerova + parkoviště, Ohmova (Galvaniho Archimédova) vč. zálivů, Bellova, Dopplerova (část komunikace od ul. Bellova), Morseova (Milánská Galileova), Galileova (Morseova Galvaniho), Galvaniho vč. zálivů, Janovská (Rezlerova Hornoměcholupská), parkoviště u ul. Janovská NN 1822 (část), NN 1823 (část) Termín čištění: ,

12 12 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Blok č. 8 komunikace: Pod Plískavou, Trhanovské náměstí, Zemské právo, Stavovská, Purkrabská (Miranova Daliborova), Šafářova, Miranova, U Hostivařského nádraží (Šafářova Hostivařská), Daliborova, Hostivařská, Hostivařské náměstí (část) + chodník, Hornoměcholupská (Hostivařská U Potoka), NN 5436 (Hornoměcholupská Průmyslová), Poplužní, Na Plískavě, schody Trhanovské nám. Hostivařská, 2x schody Na Plískavě Hostivařská, NN 1639, NN 1640 Termín čištění: , Blok č. 9 komunikace: Brumovická, Gercenova (U Dvojdomů Plk. Mráze), Herbenova (Kobylákova U Dvojdomů), Horolezecká (U Dvojdomů Plk. Mráze), Hostišovská, Kobylákova, komunikace rovnoběžná s Hornoměcholupskou, K Lesoparku (Řepčická Hornoměcholupská), Na Vlastní půdě, Plk. Mráze (Bělinského Hornoměcholupská; pravá strana), Řepčická (K Lesoparku Hornoměcholupská), Tenisová (U Dvojdomů Plk. Mráze), U Dvojdomů Termín čištění: , Blok č. 10 komunikace: Bělinského (vč. části NN 3500), Bruslařská, Gercenova (Plk. Mráze Bruslařská), Golfová, Hokejová, Horolezecká (Plk. Mráze Bruslařská), Lyžařská, NN 1559 (Tenisová Bruslařská), Plk. Mráze (Hornoměcholupská Bělinského; pravá strana), Sáňkařská, Tenisová (Plk. Mráze Bruslařská), Zápasnická Termín čištění: , Blok č. 11 komunikace: Dobropolská (Doupovská Mezi Potoky), Chudenická + parkoviště, Přeštická + slepý úsek, Mračnická, Tesaříkova, Libkovská, Vajdova, parkoviště přilehlé k ul. Doupovská, Doupovská (Tesaříkova NN 3495; v úsecích parkovacího stání), Bratislavská, Na Košíku, K Horkám (zálivy) Termín čištění: , Blok č. 12 komunikace: Pražská (U Průseku Švehlova), U Průseku, Strašnická (Pražská Pražská), NN 2767, Záveská, Pod Štěpem, U Štěpu, Pod Průsekem, Azalková, Na Groši Termín čištění: , Blok č. 13 komunikace: Domkářská + chodník a schody ke komunikaci NN 3494, Chalupnická + chodník a schody, Kozinova, Kozinova + chodník a schody k ul. Doupovská + lávka, Kozinovo nám., Kubatova, Mezi potoky (část), Přibíkova, Selská Termín čištění: ,

13 MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory S P O L E Č N Á C E S T A Vážení spoluobčané, ráda bych Vás informovala, že připravujeme v příštích měsících prostřednictvím anonymních dotazníků mapování sociálních potřeb obyvatel na správním obvodu MČ Praha 15 pro skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením a dále pro rodiny s dětmi a mládeží. Dovoluji si Vás požádat o vstřícnost při vyplňování dotazníků. Dotazníky budou umístěny ve školách, ve zdravotnických zařízeních a dále na úřadech jednotlivých městských částí správního obvodu. Zjišťování potřeb v sociální oblasti je jednou z důležitých složek naší práce, na kterou se chceme zaměřit a společně najít cestu ke zlepšení života pro mnohé naše občany. Na základě Vašich odpovědí z vyplněných dotazníků budeme schopni lépe určovat priority v sociálních oblastech cílených na zmíněné skupiny obyvatel. Ještě jednou děkuji za spolupráci.

14 14 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity Nad Prahou vyšla hvězda Nejednalo se o hvězdu, kterou můžeme vidět na obloze, ale o hvězdu, jež vzešla z celopražské pěvecké soutěže, kterou letos poprvé pod názvem Bubble Star uspořádala základní škola Nad Přehradou. Nápad Jitky Kolářové a Ivety Pitelové podpořilo mnoho sponzorů, kteří pro účastníky finálových kol připravili skutečně hodnotné odměny. Hlavním partnerem soutěže je divadlo Hybernia a v porotě, která hodnotila výkony soutěžících, usedla zpěvačka Alžběta Bartošová, hudebnice Taymit Morell Špíšková, zpěváci Bohuš Matuš a Karel Korsa. Z těchto finálových kol vzešlo celkem 10 vítězů (soutěžilo se ve dvou kategoriích) a na tyto vítěze čeká slavnostní koncert, který se uskuteční v dubnu v Premiere Cinemas v OC Park Hostivař, který je jedním z partnerů soutěže. Záznam z toho koncertu bude ke zhlédnutí na internetu. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří se na soutěži podíleli a umožnili účastníkům zažít atmosféru talentové soutěže, jak je znají z televize.

15 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 15 SBĚR BIOODPADU ze zahrad Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad ze zahrad 27. dubna 2014 Čas přistavení: Od 9.00 hod. do hod. Dýšinská x V Aleji Herbenova x Hostišovská Miranova x Purkrabská Mezi Potoky x Dobropolská U Továren x V Nových domcích Čas přistavení: Od hod. do hod. Pražská x Azalková Nad Botičem x Zápotoční K Lesoparku x Brumovická Kaznějovská x Křimická Štěrboholská x U Branek 4. května 2014 Čas přistavení: Od 9.00 hod. do hod. Kozinova x Selská Řepčická x Brumovická Na Košíku x K Horkám U Břehu x U Potoka Čas přistavení: Od hod. do hod. Ovesná x Na Kameni Na Křečku x Parmská Strašnická x Záveská u u u druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu, NE živočišné zbytky) po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat naplňování kontejneru bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu využití kontejnerů je určeno pouze pro trvale hlášené občany v Praze u svoz bioodpadu je organizován a financován ve spolupráci Hl. m. Prahy a MČ Praha15 Odbor životního prostředí

16 16 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI Milena Hrubá-Ossendorfová OBRAZY Z IRSKA Pozvánka na dubnovou výstavu obrazů, která se koná v prostorách Úřadu MČ Praha 15 dubnu letošního roku se koná ve vstupní hale Úřadu městské části Praha 15 V výstava obrazů paní Mileny Hrubé. Výstava se uskutečňuje pod záštitou Úřadu městské části a je další expozicí malířky ve výstavním prostoru úřadu. Letošní expozice má název Obrazy z Irska a představuje soubor obrazů z pobytu malířky v jihozápadní části irského ostrova. Tento kraj navštívila paní Milena Hrubá v létě minulého roku. Krásná ostrovní země je po léta formována proměnlivým irským klimatem. Je bohatá na zeleň a nejen okouzluje, ale také evokuje řadu uměleckých inspirací. Každého uchvátí hornatá krajina jižního Irska, která má krásná údolí, náhorní roviny s břečťanovými porosty, pobřeží s velkolepými útesy a zpěněným mořem, a to vše je ozdobeno všudypřítomnými rododendrony. Krásná krajina, která dýchá keltskou historií, je také plná prehistorických megalitických památek. Přizdobují ji dolmeny, menhiry, kamenné řady i kruhy. Je to země plná zvláštního specifického kouzla, která si získá každého návštěvníka, a tím spíše srdce výtvarného umělce, malíře. Instalovaná výstava seznamuje návštěvníky s půvabnou irskou přírodou, podává informace o krásném kraji a má zprostředkovat pocity a impresi z těchto míst. Všichni, kteří mají rádi krásný a příjemný zážitek, jsou na tuto výstavu srdečně zváni. Výstava se koná v uvedeném prostoru v průběhu celého měsíce dubna. Petra Kočková referentka kultury a sportu odbor školství, kultury a zdravotnictví

17 Společenské dění v Praze 15 od 8. dubna do 8. května 2014 Akce s oranžově označeným datumem s podporou MČ Praha 15 KAM NA PATNÁCTCE 17 KAM NA PATNÁCTCE Út od 15:30 do 16:45 Dětské vaření Restaurace Selský Dvůr, K Horkám 56, Praha 10 Hostivař. Kontakt: , Maminko, tatínku, chcete udělat svým dětem radost? Vezměte je k nám na dětské vaření. Pod dozorem šéfkuchaře uvaří skutečná jídla. Pro děti od 4 do 12 let. Vstupné: 150 Kč/dítě REZERVACE na tel.: , St od 16:00 do 18:00 Na tom našem dvoře Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Další interaktivní setkání se zvířaty našeho statku, přímý kontakt s nimi a prohlídka jejich příbytků. Dozvíte se o jejich důležitých životních potřebách Některá zvířátka nakrmíte. Možná, že již budou nějaká kuřátka. Na závěr si vyrobíte velikonoční kuřátko. Upozornění: za zvířátky půjdeme v 16:00 společně. Způsob platby: na místě. Vhodné pro rodiny s malými dětmi do 8 let. Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na Vstupné: děti 30 Kč/dospělí 50 Kč REZERVACE na St od 20:00 hod. RockCountry večer Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Po celé čtyři hodiny se můžete těšit z tónů živé hudby českých i zahraničních písniček Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Praha St od 18:00 hod. Jarní koncert sboru Křesťanského gymnázia pro Akashe a Cresta Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, Domkářská 21/1, Praha Přijďte podpořit adopci na dálku, v jejíž prospěch půjde výtěžek koncertu SKŘEGu! Naše škola má adoptované dva chlapce - Akashe a Cresta, na jejichž podporu se snaží vydělat prostřednictvím různých dobročinných akcí, např. koncertů. Vstupné: dobrovolné Čt od 19:00 do 22:00 ROMANIKA Restaurace Selský Dvůr, K Horkám 56, Praha 10 Hostivař, Kontakt: , Srdečně vás zveme na živý koncert v podání špičkové slovenské zpěvačky a kytaristky Iky Kraicové a kontrabasisty Romana Kraice. Zazpívají šansonové písničky, pouliční kabaret a jiskřivé čardáše. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: , So od 9:00 do 12:00 Kurz základů včelaření Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Připojte se k nám na Kurzu základů včelaření. Setkáme se celkem třikrát o víkendu, poprvé Kurz je vhodný pro nadšence, kteří by rádi začali chovat včely. Neváhejte a přihlaste se, budeme se těšit. Způsob platby: předem. Vhodné pro starší 15 let. Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na Vstupné: 1200 Kč/celý kurz REZERVACE na events

18 18 KAM NA PATNÁCTCE So od 10:00 do 11:30 Hledání velikonočního pokladu Měcholupský Rarášek Mateřské centrum a mini školička Start u prodejny Lidl v Horních Měcholupech (v případě deště bude změna termínu, info najdete na našich webových stránkách). Soutěžní dopoledne pro celou rodinu. Pro děti bude připravena trasa plná dovednostních úkolů a soutěží. Na konci každý soutěžící objeví zajíčkův velikonoční poklad. Připravena bude i mini velikonoční dílna pro šikovné Rarášky. Více informací na Vstupné: 40 Kč/dítě So od 15:30 hod. Vystoupení orientálního tance Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč Ne :00 18:00 DISKOpárty a BRILI team Klub Varta, Boloňská 310, Praha 10 tel.: , Připravili jsme pro vaše děti opravdovou párty J. Akcí bude provázet moderátor Petr Bělík, který bude zároveň i DJ. V průběhu akce se těšte na workshop s BRILI týmem. Děti se mohou těšit na vytváření návrhů prstýnků, zajímavé soutěže a malování na obličej. Více o BRILI týmu na www. briliantina.com. Neváhejte a rezervujte si svá místa! Vstupné: 50 Kč dítě/doprovod zdarma REZERVACE na tel.: Ne od do Lukostřelecký jarmark Školní hřiště ZŠ Veronské náměstí, Veronské nám. 20/391 Zábavní odpoledne pro širokou veřejnost s jarmarkem a workshopy řemesel a dalším doprovodným programem - historický šerm, lukostřelba, žonglování, vystoupení dětských kroužků, historický tanec, V neposlední řadě je třeba zmínit i bohaté občerstvení. Vítány jsou všechny děti od 6 do 100 let. Ochutnávka z minulých ročníků - Vstupné: dobrovolné Po od 14:00 do 18:00 Velikonoce na statku Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Tvořivé předvelikonoční odpoledne ve znamení kraslic zdobených různými technikami, výroby přáníček, holubiček Můžete přicházet během odpoledne, nejpozději však do 17:00 hodin, abyste si stihli vše vyrobit. S sebou: alespoň 6 ks čistých vyfouknutých vajec (vejdumků), kdo bude dělat holubičku, tak větší krabičku na ni, v níž si ji odnese domů. Způsob platby: na místě. Vhodné pro všechny zájemce, především pro rodiny s dětmi od 4 let. Rodinné vstupné: rodinné I (1 dospělý + 2 děti) 110 Kč, rodinné II. (2 dospělí + 2 děti) -150 Kč Vstupné: 40 Kč dítě/50 Kč dospělí Út Vítání jara Veronské náměstí Vystoupí Crossbanad, Vladimír Hron s Abecedou hvězd, Štěpán Kojan, Markéta Konvičková a bluesová legenda Petar Introvič & Bluesberry. Vstupné: ZDARMA od 16:00 hod. St od 16:00 do 18:00 Jak beránek o rouno přišel Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Profesionální střihač vám ukáže, jak se stříhají ovečky. Navštívíte běžně nepřístupné prostory farmy. Podíváte se, kde ovečky bydlí a co mají rády. Vyzkoušíte si práci s vlnou, odnesete si vlastnoručně vyrobenou ovečku z rouna a papíru. S sebou: oblečení a obuv do přírody, pevné boty jako ochrana nohy před šlápnutím kopyta. Způsob platby: na místě. Vhodné pro děti od 4 let s rodiči, mládež a dospělé. Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na Vstupné: děti 30 Kč/dospělí 50 Kč REZERVACE na Akce s oranžově označeným datumem s podporou MČ Praha 15

19 So :00 16:00 V rytmu jazzové a popové hudby Restaurace Pod Hrází U břehu 1372/61, Praha 10, Zastavte se, odpočiňte si Pro příjemné chvíle pohody jsme pro vás připravili vystoupení dvou hudebníků Pavel Skála Duo. Zahrají pro vás v líbivých tónech jazzu a popu Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Út od 15:45 do 16:45 Dětské vaření Restaurace Selský Dvůr, K Horkám 56, Praha 10 Hostivař. Kontakt: , Maminko, tatínku, chcete udělat svým dětem radost? Vezměte je k nám na dětské vaření. Pod dozorem šéfkuchaře uvaří skutečná jídla. Pro děti od 4 do 12 let. Vstupné: 150 Kč/dítě REZERVACE na tel.: , Pá od cca 14:00 hod. Majáles Křesťanského gymnázia Prostranství před budovou školy Kozinova 1000, Praha Studenti KG pořádají, jako každý rok, studentský majáles - slavnost spojenou se soutěžemi tříd, zábavnými scénkami, volbou krále a královny majálesu, prodejními stánky s občerstvením a rukodělnými výrobky našich studentů. Přijďte se podívat a pobavit se s námi! Vstupné: ZDARMA So od 19:00 hod. Cesta za vínem Restaurace a vinárna GALILEO Veronské nám. 590, Praha 15 Horní Měcholupy, Můžete se znovu těšit na přednášku ze světa zahraničních vín od sommeliera Jakuba Rašovského. Dozvíte se mnoho zajímavých informací o zahraničních lokalitách, kde se produkují kvalitní vína, o samotných vinicích, vinařstvích KAM NA PATNÁCTCE 19 a o výrobě vín. Samozřejmostí bude doporučení jednotlivých vín k různým pokrmům, jejich vhodná teplota při servírování a zodpovězení mnoha otázek, které jistě můžete mít. Neváhejte a rezervujte si svá místa. Vstupné: ZDARMA Rezervace na tel.: So od 10:00 do 18:00 Den Země a 20 let Toulcova dvora Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Zveme vás na každoroční oslavu Dne Země, tentokrát však spojenou s výročím 20 let Toulcova dvora. Připravili jsme bohatý program, zahrnující nejen dvacetileté výročí, ale i tradiční informativní, hravé a tvořivé setkání. I letos přiblížíme dětem i dospělým naši přírodu v její šíři a bohatosti. Nabídneme spoustu aktivit, při kterých nahlédnete do života pod vodní hladinu, prozkoumáte život v půdě, osaháte si zajímavé kameny, pohrajete si se vzduchem, zúčastníte se kroužkování ptáků a podobně. Součástí akce bude i hudební minifestival, prezentace organizací a rem. Způsob platby: na místě. Vhodné pro všechny zájemce. Vstupné: dobrovolné So od 17:30 hod. CESTOVATELSKÁ sobota Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Navazujeme na velmi oblíbenou přednáškovou sobotu s cestovateli. Tentokrát přijede Václav Sůra vyprávět svoji cestu nazvanou Pól chladu. Vstupné: 100 Kč REZERVACE na tel.: Ne od 9:00 do 15:00 Mateřídouškové výlety za dobrodružstvím Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Jezdíte rádi s dětmi na výlety do přírody? Můžete vyrazit s námi na výpravy plné dobrodružství a her pro ty nejmenší. Tým lektorek pro vás připravuje každý měsíc sobotní výlety. Trasa a program budou uzpůsobeny školkovým dětem. Pro děti do tří let doporučujeme mít k dispozici krosničku či jiné přenášedlo. Doprava bude hlavně vlakem nebo autobusem. Upozornění:

20 20 KAM NA PATNÁCTCE Nutné přihlášení na webu či u lektorky prostřednictvím u: nebo telefonicky či sms zprávou na Způsob platby: na místě. Vhodné pro děti ve věku 3-8 let za doprovodu rodičů. Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na Vstupné: 80 Kč/za rodinu + jízdné REZERVACE na Út od do Jako prase v žitě Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Interaktivní odpoledne na statku s prasaty a zajímavosti z jejich života. Navštívíme běžně nepřístupné prostory a připravíme krmení. Srovnáme způsob péče o prase jako o domácího mazlíčka a o prasata v malochovu, ve velkochovu i v ekologickém zemědělství. Co to vlastně znamená, když se řekne biořízek? S sebou: oblečení jako do přírody. Způsob platby: na místě. Vhodné pro děti od 7 let, mládež a dospělé. Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na Vstupné: děti 30 Kč/dospělí 50 Kč REZERVACE na Út od do Pálení čarodějnic Hřiště ZŠ Praha Petrovice Přijďte s námi prožít odpoledne a večer plný soutěží, živé hudby, vyhlášení nejlepších masek, opékání buřtů DDM Praha 10 Dům UM, pracoviště Hostivař Petrovice ve spolupráci s komisí výchovy a vzdělávání RMČ Praha Petrovice, ZŠ Praha Petrovice a TJ Sokol Petrovice Vstupné: ZDARMA St od 14:00 hod. ČARODĚJNICE 2014 Areál na Šancích - RESTAURACE Turínská 1494/1, Praha 10-Horní Měcholupy Připravili jsme pro vás odpoledne a večer plný zábavy! Děti se mohou těšit na skákací hrad, kolotoč, malování na obličej, skákání na gumě a diskotéku. Nebudou chybět soutěže o zajímavé ceny. Samozřejmostí budou stánky s občerstvením a sladkostmi. Hlavní program vypukne v 18:00 hod., kdy vám večer zpříjemní živá hudba, začneme též s pálením čarodějnic. Těšíme se na vás! Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: , St od 18:00 hod. 16. ČARODĚJNICKÝ REJ Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Všechny čaroděje a čarodějnice zveme si zasoutěžit na tradiční čarodějnický rej před Švehlovou sokolovnou. Každého, kdo přinese namalovaný obrázek čarodějnice, odměníme. Na závěr společně spálíme čarodějnici. Vlastní buřty s sebou. Vstupné: 20 Kč/startovné Út od do Dětské vaření Restaurace Selský Dvůr, K Horkám 56, Praha 10 Hostivař. Kontakt: , Maminko, tatínku, chcete udělat svým dětem radost? Vezměte je k nám na dětské vaření. Pod dozorem šéfkuchaře uvaří skutečná jídla. Pro děti od 4 do 12 let. Vstupné: 150 Kč/dítě REZERVACE na tel.: , změna programu vyhrazena zhotovitel programu neručí za správnost informací od pořadatelů akcí

21 ZŠ Veronské náměstí Veronské nám. 391, Praha 15 LiStOVáNí ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA Projekt LiStOVáNí je cyklus scénických čtení, který se živou akční formou snaží mladé generaci dokázat, že čtení má i dnes stále ještě smysl a kniha není pasé. Autorem a manažerem celého projektu je divadelní a televizní herec Lukáš Hejlík. Projekt získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Literární díla vybraných autorů jsou divákům představena v podobě interpretačního divadla, jež umožňuje prožít knihu více smysly. Při LiStOVá- Ní na Vás čeká představení s rekvizitami, kostýmy i hudbou. Projekt LiStOVáNí si klade za cíl podporovat a šířit čtenářství a předložit divákům nový zážitek z četby. Eva Zahradnická a žáci 6. A Vážená redakce, ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se podíleli a podílejí na otevření a chodu přípravné třídy na Základní škole Veronské náměstí. Jsem si jistá, že dcera, která tuto třídu navštěvuje, bude velmi dobře připravena na vstup do 1. třídy, a bude tak zbavena stresu a obav z velkého náporu učiva, který je v dnešní době na prvňáčky kladen již od prvních dnů. Dcera do školy chodí velmi ráda a díky vysoké erudovanosti a profesionalitě třídní učitelky Mgr. et Bc. Blanky Ptáčkové se rychle učí novým věcem. Zvláštní dík patří také vedení školy, které přípravu nových žáčků podporuje a vkládá do třídy velký potenciál (což je patrné i ve vybavení třídy a celkového zázemí). Děkuji, Ohlasy malých diváků: Lukáš Hejlík sice předváděl legrační historky, ale hlavně nám dokázal, že číst knížky není nuda, ale zábava. Už se těším na příští rok. Scénické čtení o Usainu Boltovi bylo velice hezké. Ukázalo nám, že číst není nuda a čtení je něco jako televize v naší hlavě. Díky čtení se ocitneme uprostřed děje a s knihou a jejími hrdiny můžeme prožít bezva dobrodružství. Knihy moc nečtu, ale při projektu Listování mi probíhalo hlavou, že je to škoda, a že čtení může být zábava. PODĚKOVÁNÍ Lucie Radechovská obyvatelka Prahy 15

22 22 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA od 9 do 12 hodin BUBBLE STAR nálová kola za účasti VIP poroty v KD Varta Praha od 19:00 hodin KONCERT VÍTĚZŮ v Premiere Cinemas Hostivař Účinkují : Vítězové nálových kol Bubble Star Jako hosté: Taneční skupina The Pack vystoupení Lucky Zumba Dog Dancing Martina a zpěváci české muzikálové scény Sponzoři: Lucie Prinzová, zástupkyně starosty Městská část Praha 15 DELIKOMAT, Alarm servis s.r.o., World Gym Prague, Park Hostivař, REPA, Hospůdka Karolína, Golf Hostivař, Prescogroup, Pizzeria Milano, Taneční skupina The Pack, PRINT PRODUKCE PRAHA s.r.o.

23 Č E STŘEDNÍ U Č I L S K É ODBORNÉ I Š T Ě SOUKROMÉ Projekt Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s. r. o. Trhanovské náměstí 129/8, Praha 15 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA Odrazový můstek do života Podporujeme dětské domovy Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé SOU Dejme dětem z dětského domova vzdělání! Takové je heslo, jímž se řídí mezinárodní humanitární nevládní organizace Chance 4 Children (C4C), která je neziskovým občanským sdružením. Od roku 1997 pomáhá v České republice a na Slovensku společensky handicapovaným dětem zlepšovat jejich životní podmínky, poskytovat jim doplňující vzdělání a vytvářet příležitosti sloužící jako odrazový můstek k jejich úspěšnému dospělému životu. S nadšenci z Chance 4 Children jsme se setkali vloni a řekli jsme si, že má smysl jejich činnost podporovat, protože mnoho charitativních aktivit se zaměřuje na momentální pomoc, ale Chance naopak pomáhá dětem, kterým osud přidělil dětství v zařízeních náhradní výchovy, s jejich profesní budoucností a integrací do společnosti bez cejchu druhořadých občanů. Spolupráce Chance s Gymnáziem bratří Čapků a Prvním českým soukromým SOU, které sídlí v Praze 15 Hostivaři, na Trhanovském náměstí 8, byla zahájena v září roku Škola již od svého vzniku v roce 1991, ačkoliv je soukromou vzdělávací institucí, poskytuje zdarma vzdělání právě dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětem v náhradní rodinné péči. Toto partnerství si dalo za cíl zlepšovat vyhlídky těchto dětí na uplatnění ve společnosti, neboť procento mladých lidí, kteří se po opuštění dětského domova neúspěšně pokoušejí o pracovní uplatnění, je vysoké. Poskytli jsme organizaci zdarma prostory školní kadeřnické provozovny na Praze 4, Sofijském náměstí pro doplňující vzdělávání a odborné kurzy, v nichž tým učitelů Chance 4 Children vyučuje děti z dětských domovů odborným dovednostem v oboru Kadeřník. Právě tento kadeřnický kroužek založila a již sedmým rokem vede lektorka Chance Hana Ciprová, která jinak pracuje ve škole jako učitelka praktického vyučování oboru Kadeřník. Kroužek navštěvují dívky z pěti dětských domovů a za dobu jeho existence Již žádné hračky a mobily! se řada z nich rozhodla věnovat této profesi. Stejně jako Chance 4 Children odsuzujeme každou formu diskriminace, předsudků a snažíme se pomáhat dětem v nouzi, bez V nové provozovně, poskytnuté Gymnáziem bratří Čapků a Prvním českým soukromým středním odborným učilištěm s. r. o., byl zahájen kadeřnický a kosmetický kroužek pro děti z Dětského domova Nové Strašecí a Sázava. ohledu na rasu, vyznání, etnickou příslušnost či sociální postavení. Naše škola Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé SOU je integrované školské zařízení. Tato báze nám umožňuje harmonicky propojit sféru gymnaziální a učňovskou: ideály humanitní, které gymnazisté vstřebávají zatím především teoreticky, uvádějí naši učni společně s pedagogy již reálně v život. Mgr. Alena Ondráková ředitelka

24 24 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Odloučené pracoviště AUTO LIBUŠ Dobronická 1216/7 (vjezd z ulice Mílová), Praha 4, tel.: Geometrie nápravy, stav oleje, akumulátoru, chladicí směsi, tlumičů, brzd, světel, stěračů, pneumatik, těsnosti motoru, řízení atd. Doporučíme, případně i zajistíme potřebné opravy v dohledné době. PARTNEŘI AKCE: Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4, Praha 15 JARNÍ PROHLÍDKA ZDARMA A NAVÍC PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA ŠKOLE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AUTOOBORŮ NA SŠAI, WEILOVA PRO VŠECHNY TOMBOLA O CENY Mytí auta, interiéru, geometrie, přezutí pneu, náplň pneu dusíkem atd. SOBOTA 12. dubna 2014, hod. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Během letních prázdnin MC Frydolínek otvírá 4 turnusy příměstských táborů pro předškoláky a mladší žáky. Děti se zde mohou bavit, zažít plno zážitků a nenudit se doma u televize nebo počítače. Pro děti je připraven program ve Švehlově sokolovně Hostivař i v jejím okolí. Máme k dispozici uzavřenou zahradu s herními prvky, dětské hřiště před Sokolovnou, nedaleko je Hostivařský lesopark. Jeden den se vypravíme na celodenní výlet vláčkem. O děti bude postaráno každý všední den v uvedenou dobu tábora od 7.30 do hod. Kapacita tábora je omezená, proto je nutné se objednat předem na u alespoň týden předem, děti je možné přihlašovat na celý týden i na jednotlivé dny. Děti mají zajištěn teplý oběd, dopolední i odpolední svačinu a pitný režim. Jedná se o jednodenní tábory se sportovní a kulturní tematikou. Děti budou pod odborným dohledem instruktorů Sokola a mateřského centra Frydolínek. Tělocvičná jednota Sokol Hostivař Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 15, PUTOVÁNÍ S FRYDOLÍNKEM V TJ SOKOL HOSTIVAŘ Cena jednotlivých dnů je 400,- Kč, cena za týden je 1890,- Kč. Cena zahrnuje stravu, pitný režim, materiál k programu, vstupné, odměny. Pro děti je připraven sportovní program, výtvarné činnosti. I. a II. turnus a je určen pro předškoláky a žáky ve věku 5 7 let. III. a IV. turnus a je určen pro žáky ve věku 6 12 let. Podrobnější informace najdete na stránkách

25 Sportovní klub budo Hostivař Trhanovské nám. 179/9 Praha 15, Volejbalový oddíl SKBU Hostivař na vzestupu Dívčí volejbalový oddíl SKBU Hostivař byl založen teprve před osmi lety. Na začátku to bylo jediné družstvo, které procházelo mládežnickými kategoriemi až do kategorie žen. Před třemi lety se vedení SKBU Hostivař, společně s trenéry, rozhodlo oddíl rozšířit o nejmenší, ale i starší děvčata. V současné době má oddíl volejbalu přibližně 50 členů a stále se rozrůstá. Každým rokem se oddíl účastní mistrovských soutěží Pražského přeboru mládeže v kategoriích minivolejbal, mladší žákyně a starší žákyně. Ve všech kategoriích zdárně bojují s nejlepšími pražskými kluby a turnaj od turnaje se zlepšují. Družstvo žen prvním rokem bojuje v Pražské lize žen, začalo ve 4. třídě a snaží se postoupit do vyšší třídy. Trenérky se snaží především o to, aby se děti naučily hře s dalšími dětmi v rámci pravidel a sport byl jejich hlavní zábavou. Děti trénují 2x 3x týdně v místních tělocvičnách základních škol Hostivař (ZŠ Hostivař a ZŠ Hornoměcholupská), v letních měsících na ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA venkovním hřišti SKBU Hostivař. U menších dětí jsou tréninky zaměřeny především na všestrannou pohybovou přípravu, jako je rozvoj koordinace, rychlosti, síly, základy volejbalové techniky a herního chování. Součástí tréninkové jednotky jsou i kompenzační cvičení, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení dětí. Kromě celoročních tréninků jezdí oddíl každý rok na letní soustředění společně s oddílem karate. Dále vedení oddílu pořádá letní tréninkové kempy v Praze a příští rok je v plánu uspořádat jarní soustředění na horách. Oddílové trenérky se neustále všestranně vzdělávají v rámci seminářů pořádaných Českým volejbalovým svazem, ale i kurzů na Fakultě tělesné výchovy a sportu (např. Obecná pohybová průprava dětí se zaměřením na volejbal, Sportovní příprava dětí, Prevence poruch pohybového aparátu a dalších). Kapacita oddílu ještě není zcela naplněna a oddíl volejbalu stále přijímá nové členy. Pokud je Vaše dcera ročník 2000 a mladší, tak neváhejte a kontaktujte trenérku Moniku Koberovou na tel nebo u Golf Hostivař Hornoměcholupská 565, Praha 15 GOLFOVÉ Po zimní pauze opět přicházíme s bohatou nabídkou golfových kurzů pro veřejnost. Ať jste úplný začátečník, nebo již zkušený golfista, jistě si vyberete. Více zde: cz/vyuka-golfu/ KURZY: KURZ POZNEJ GOLF ZDARMA Seznámíte se s golfem, zjistíte, co je principem hry, poznáte klady i zápory, vysvětlíme vám základní pravidla, naučíme vás, jak správně držet hůl, jak se postavit při odpalu. Kurzem vás provede profesionální golfový trenér. Každý čtvrtek od hodin. Rezervace míst na Více zde: pro-zacatecniky/poznej-golf/ Těšíme se na nové golfisty.

26 ČAROD ARODĚJNICKÝ AM 26 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Velikonoce Květná neděle mše sv. s žehnáním ratolestí a pašijemi, začíná Svatý týden připomíná se velikonoční vjezd Ježíše na oslíku do Jeruzaléma VYROBTE NEBO NAKRESLETE Hostivař Petrovice Stětí sv. Jana Křtitele Sv. Jakuba Staršího NÁVRH AMULETU OBRÁZKY A VÝROBKY OZNAČTE PO mše sv mše sv. SE JMÉNEM s obřady umývání nohou, A VĚKEM s obřady umývání AUTORŮ nohou, poté modlitební bdění poté modlitební bdění OVOU ADRESOU A TELEFO Zelený čtvrtek připomíná se Poslední večeře Ježíše s učedníky, při které dal své Tělo v podobě chleba a Krev v podobě vína, pak umyl apoštolům nohy a odešel se modlit na Olivovou horu tam byl zajat velkopáteční obřady křížová cesta v kostele, POŠLETE JE DO s pašijemi velkopáteční obřady a uctíváním kříže s pašijemi a uctíváním kříže DDM PRAHA vigilie slavnosti 10-DOMU modlitba UM u Božího HOSTI hrobu Zmrtvýchvstání Páně vigilie slavnosti DO PÁTKU svěcení ohně, paškálu, Zmrtvýchvstání Páně Velký pátek připomíná se Ježíšovo utrpení a smrt na kříži Bílá sobota hlavní velikonoční bohoslužba, velmi starobylá, při ní se křtí dospělí neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně VERNISÁŽÍ se žehnáním 2014 pokrmů mše sv. BUDE VÝSTAVA mše sv mše sv. VŠECH PRACÍ ZAHÁ UKONČENA BUDE Velikonoční pondělí mše sv mše sv křížová cesta křestní obřady mše sv mše sv. Křesťanské farnosti na Praze mše sv mše sv. DDM Praha 10 Dům UM Hostivař, Golfová 910/10, Farnost Hostivař a Petrovice tel.: TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!!! DDM Praha DDM 10 Praha Dům 10 UM Hostivař, Dům UM Golfová Hostivař 910/10, VYHLAŠUJEME VÝTVARNOU SOUTĚŽ Golfová tel.: 910/10, NA Praha 74215TÉMA: Těšíme se na vaši účast!!! tel.: PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE NA ADRESU: ARODĚJNICKÝ AMULET vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma: DDM PRAHA 10 DŮM UM HOSTIVAŘ ČAROD ČARODĚJNICKÝ AMULET NÁVRH Do 11. VYROBTE AMULETU dubna GOLFOVÁ vyrobte NEBO nebo NAKRESLETE nakreslete 910/10 návrh amuletu. Obrázky a NÁVRH výrobky označte AMULETU popiskou se jménem PRAHA 15 VYROBTE NEBO NAKRESLETE křížová cesta pro děti v přírodě (začátek u kostela) - svěcení ohně, paškálu, křestní obřady mše sv mše sv. Velikonoce ukazují vítězství Lásky nad hříchem a nespravedlností, Života nad smrtí. Kristus smazal náš dluh, osvobodil nás od hříchu a otevřel nám cestu k novému životu. Není většího daru, není úžasnější skutečnosti. Zveme Vás do kostela na setkání s Ježíšem. Přejeme Vám krásné Velikonoce. VYHLAŠUJEME VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA: a věkem autorů, ovou adresou a telefonem. OBRÁZKY A VÝROBKY OBRÁZKY A OZNAČTE VÝROBKY OZNAČTE POPISKOU SE JMÉNEM A SE VĚKEM JMÉNEM Příspěvky A VĚKEM zasílejte AUTORŮ, na adresu OVOU OVOU ADRESOU DDM ADRESOU A Praha TELEFONEM. 10 Dům A TELEFONEM. UM Hostivař, Zahájení výstavy všech prací POŠLETE ČARODĚJNICKÝ JE DO AMULET, Ukončení vernisáže DDM PRAHA Golfová 10-DOMU 910/10, 102 UM 00 HOSTIVAŘ Praha 15. POŠLETE DO JE PÁTKU DO DDM PRAHA 10-DOMU UM HOSTIVAŘ

27 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 27

28 28 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Mozek, mozek a ještě jednou mozek! Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha Světový den mozku Když mě navštíví vnoučata, tak se ptají: tak co, babi, co jsi dělala, zažila? Většinou si nemůžu na nic kloudného vzpomenout, a tak mi řeknou: Tak si to piš a tak tedy píšu! Zúčastnila jsem se první lekce Tréninku paměti v našem Klubu seniorů Praha 15, pod vedením naší Katky chápající, milé, vstřícné a navíc disponující dobrou pamětí. Sešlo se nás osm, známe se ze cvičení, z toho samého klubu, a napjatě jsme očekávali, co a jak bude, a také, že se tedy předvedeme, jak na tom vlastně s tím mozkem jsme. Na úvodní lekci jsme dostali i plný tác báječných domácích vdolků od naší spolubojovnice s pamětí Jindry, a tak jsme mohli směle začít v té nejlepší pohodě a atmosféře, kterou si lze představit. Protože víme, že příprava kurzu stála hodně času a námahy, zapnuli jsme mozkové závity, dočasně obluzené vůní vdolků a smetany, naplno a snažili se naší trenérce Katce předvést, že to s námi opravdu není tak beznadějné. Co nás na kurzu nejvíc zaujalo? Dá se říct, že úplně všechno. Ať už to byla zpřeházená písmenka v názvech českých měst (dokonce se nám podařilo vymyslet města, která na mapě ČR opravdu nenajdete) nebo cvičení na Program duben květen 2014 Úterý 8. dubna Braník Band hodin Hudební představení v Klubu seniorů Středa 16. dubna Návštěva Muzea gastronomie Praha 9.00 hodin sraz u DPS Janovská. Vstupné 80,- Kč, je nutno se přihlásit u pí Adametzové, tel.: Čtvrtek 17. dubna Kreativita výroba velikonočních dekorací pod vedením zkušené lektorky od hodin. Vstupné 30,- Kč, je nutno se přihlásit u pí Adametzové, tel.: krátkodobou vizuální paměť pomocí speciálních hracích kartiček s obrázky, pobavili jsme se i u nejrůznějších jazykolamů, u hledání rozdílů a i náročnější testy na paměť jsme zdolali a dokonce jsme oprášili kreslení. Všechno bylo prostě jedním slovem SUPER! Nápad na uskutečnění tohoto kurzu se v našem Klubu seniorů rodil dlouho a troufám si říct za celou naši skupinu, že je bezvadným zpestřením programu Klubu seniorů Prahy 15. Začátek kurzu byl také skvěle naplánován s probouzejícím se jarem by se měla probudit i naše paměť. A aby nezahálely ani naše tělesné schránky, tak v těsné návaznosti po tréninku paměti máme hned tzv. pochodový trénink, taktéž pod velením naší trenérky Katky a taktéž konaný v Klubu seniorů, a reportáž z něj bude jistě brzy následovat. Za oba tyto zábavné a inspirující tréninky našemu Klubu seniorů patří veliký dík! Těšíme se, co nového s krásným počasím ještě budeme moci zažít a natrénovat. Krásné, předčasné, a o to milejší jaro Vám všem. Apolena Višňáková členka Klubu seniorů Prahy 15 a členka výboru Klubu seniorů Prahy 15 Úterý 22. dubna Cestopisná přednáška Jižní Amerika: Peru, Bolívie od hodin. Přednáška a beseda včetně promítání a fotografií, cestovatelka Ing. Ludmila Puldová Čtvrtek 24. dubna Recitál, Mgr. Václav Vomáčka Úterý 29. dubna Cestou kolem Botiče naučná vycházka. Sraz zájemců v 9.30 hodin u DPS Janovská, pro bližší informace kontaktujte prosím pí Adametzovou, tel.: Úterý 29. dubna Harmonika a písničky Luboše Kryčera od hodin Středa 7. května Hudba a divadlo 1. část muzikálu Jesus Christ Superstar (poslech, video) od hodin

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Kam za zábavou přímo v Hostivaři?

Kam za zábavou přímo v Hostivaři? Kam za zábavou přímo v Hostivaři? http://www.parkhostivar.cz/ Obchodní centrum Park Hostivař nejen centrálním obchodním střediskem v Hostivaři, co se nákupů týče, ale také příjemným místem aktivního odpočinku.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 19 / ŘÍJEN 2013

HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 19 / ŘÍJEN 2013 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 19 / ŘÍJEN 2013 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 15. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 30. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / DUBEN 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011 Přehled usnesení 14. RMČ R-224 Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 R-225 Havarijní oprava části

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014 Plnění programového prohlášení Rady MČ Praha 15 str. 11 22 2 OBSAH. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 2. KAM

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Prezentace Tři věže s.r.o. V České republice se bohužel stále

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010 Přehled usnesení 94. RMČ R-1833 Oprava vstupů Livornská 421 429, Praha 10 Materiál byl stažen z programu jednání a zrušen. R-1847 Návrh na poskytnutí bytu č. 10, vel. 1+1, Milánská 417, Praha 10 panu Ing.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy

NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy str_1 Plán akcí ke stažení ZDE NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy BRAND Úvodní strana / Brand str_2 BRAND Telefónica reklamní předměty Rádi bychom Vám připomněli novou nabídku reklamních předmětů s logem

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití.

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití. HRY - SLUŽBY ÚVOD Vážení přátelé, dovolte nám představit katalog, který obsahuje služby, které pro Vás v rámci zahradní a venkovní zábavy zajišťuje naše společnost. Všem zájemcům o naše hry a aktivity

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Časopis MŠ. Říjen 2014

Časopis MŠ. Říjen 2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Říjen 2014 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Seminář na téma: Jak se připravit do práce a zůstat flexibilní

Seminář na téma: Jak se připravit do práce a zůstat flexibilní 24. dubna od 9 do 12 hodin v DC Dráček Seminář na téma: Jak se připravit do práce a zůstat flexibilní Jak se připravit do práce, jak na pohovor a jak vyjednávat se zaměstnavatelem. Jak se vypořádat v rodině

Více

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA ZŠ A MŠ PETŘINY JIH SOUTĚŽNÍ AEROBIC MASTER CLASS 2010 POSTUPOVÁ SOUTĚŽ KDY? 6. února 2010 KDE? Ve sportovní hale ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2, Praha 6 (u školy lze

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 PT jsou určeny pro děti, které již zahájily školní docházku či absolvovaly přípravný ročník na základní škole.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (1. 2.5.2015) 1.5.2015 (pátek) 12:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v OC Haná Doporučujeme vyzvednutí startovního balíčku v tento den, abyste předešli dlouhým

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více