Fotbalové naděje a jejich trenér (Více v článku Trenér s duší pro fair play na straně xy) Fotbalové nad je a jejich trenér

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotbalové naděje a jejich trenér (Více v článku Trenér s duší pro fair play na straně xy) Fotbalové nad je a jejich trenér"

Transkript

1 Í J E N Ivan ický zpravodaj ŘÍJEN 2010 Ivančický zpravodaj R O N Í K X X X I X ROČNÍK XXXIX Obr. č. 1 Fotbalové naděje a jejich trenér (Více v článku Trenér s duší pro fair play na straně xy) Fotbalové nad je a jejich trenér (Více v lánku Trenér s duí pro fair play na stran 57) 1

2 2 volební inzerce

3 O volbách z jiného konce Nemíním psát o tom, proč a jak je důležité jít k volbám, zejména poté, když jsme jedny volby přestáli před pár měsíci v červnu a neznalí věci se ptají: Zase k volbám? A právě tyto nedávné volby daly podnět k napsání několika myšlenek z jiného konce. Někteří občané nechodí k volbám, protože se domnívají, že jejich hlas nic neplatí, že se stejně nic nezmění a tak podobně. Pokud je jejich postoj ovlivňován vzpomínkou na volby za totalitního režimu, kdy opravdu už bylo předem známo, kdo a čím bude zvolen, pak se jim nedivím. Bylo to opravdu divadlo, kdy se hrála trapná, bohužel často osudová hra. Jenže žijeme naštěstí v jiném společenském uskupení, kdy hlasování smysl má. Přesvědčily nás o tom právě červnové volby do Poslanecké sněmovny. Jejich výsledky mnohé prognostiky šokovaly. Ti, kteří se považovali málem za vítěze, těžko se vzpamatovávají. Voliči našli zalíbení v možnosti preferovat ty kandidáty, kteří se jim zdáli přijatelnější než ti, kteří stáli v popředí kandidátek. A stalo se, co nikdo nečekal. Výsledky voleb pociťujeme dnes a denně v tom, jak se vaří v Parlamentu současná politika s novými poslanci, s novými ministry, s novou vládou. Doufejme, že povede tento provětraný proces k prospěchu všech a všem. Domnívám se proto, že blízké volby do místních zastupitelstev, popř. senátu jsou právě příležitostí prověřit v nich zkušenosti získané ve volbách červnových v podmínkách místního regionu a věnovat na kandidátce pozornost preferenčním hlasům. Rozhodování v této věci je o to snazší, že navržené kandidáty zpravidla známe a dovedeme je lépe posoudit než poslance do sněmovny Volba místních zastupitelů nese v sobě ale i jistá varování. Vím to ze zkušenosti zastupitele kdysi v Ivančicích, později v Moravských Bránicích. Při zvažování preference je vhodné posoudit, zdali ten, koho si vyberu, je ochoten věnovat ba i obětovat obecně prospěšným záležitostem potřebnou míru svého volného času, aby nebyl jen hlasem do počtu. Ten, kdo se těší veřejné pozornosti, kdo je populární a je ve společnosti oblíbený, nemusí být tím pravým zastupitelem. Jako zastupitel se bude muset často angažovat a rozhodovat v záležitostech nepříjemných. kterým obětuje i svou popularitu. Leckdo tuto tvrdou skutečnost neunese. Míra angažovanosti každého zastupitele je obrazem jeho osobnosti, jeho profilu. Avšak na druhé straně může jeho popularita, jeho oblíbenost napomoci při řešení závažných komunálních problémů, které se koneckonců dotýkají i jeho samého. Jsou to vážná varování, která směřují k jedinému cíli: využít nabízené svobody, jít k volbám a volit s rozvahou, protože každý hlas má váhu. Jan Kouřil OPRAVA: V popisku fotografie na úvodní straně obálky minulého čísla správně patří jméno Jaroslav Stejskal. Omlouváme se za chybu. 3

4 Volby do obecních zastupitelstev a volby 1/3 Senátu Parlamentu ČR V pátek 15. října 2010 od do hod. a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 do hod. proběhnou volby do zastupitelstva města Ivančice; volit se bude 15 členů zastupitelstva. Současně proběhnou volby 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. 1. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je volební místnost na Gymnáziu Jana Blahoslava, Lány 2 pro oprávněné občany přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Jana Blahoslava, Okružní, Sportovní, Za Ústavem, Boží Hora, Vladimíra Menšíka 2. Místem konání voleb v okrsku č. 2 je volební místnost na Gymnáziu Jana Blahoslava, Lány 2 pro oprávněné občany přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Luční, Mjr. Nováka 3. Místem konání voleb v okrsku č. 3 je volební místnost na Gymnáziu Jana Blahoslava, Lány 2 pro oprávněné občany přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Větrná, Polní, V Lánech, Na Úvoze 4. Místem konání voleb v okrsku č. 4 je volební místnost na Gymnáziu Jana Blahoslava, Lány 2 pro oprávněné občany přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Dr. Novotného, Hornická, Mřenková, Na Brněnce, Oslavanská, Ostřihom, Padochovská, Tomáše Procházky, V Uličce, Zemědělská, Břízová, Lipová, Javorová 5. Místem konání voleb v okrsku č. 5 je volební místnost na Základní škole Vladimíra Menšíka, Růžová 7 pro oprávněné občany přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Dolní Hlinky, Drůbežní trh, Horní Hlinky, Jana Schwarze, Josefa Vávry, Komenského náměstí, Kounická, Palackého náměstí, Tesařovo náměstí, Růžová, Ve Fortně, Žerotínovo náměstí, Mlýnská 4

5 6. Místem konání voleb v okrsku č. 6 je volební místnost v městské sportovní hale na Rybářské ulici pro oprávněné občany přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Chřestová, Hřbitovní, Jakuba Svobody, Jana Fibicha, Jana Vrby, Na Réně, Nad Klínkem, Novohorská, Pod Jakubem, Rybářská, Slunečná, Stříbský mlýn, Tyršova, U Cihelny, U Nové brány a v objektech pouze s číslem evidenčním v k.ú. Ivančice a Kounické předměstí 7. Místem konání voleb v okrsku č. 7 je volební místnost na SOŠ a SOU dopravní a mechanizační, Krumlovská 25 pro oprávněné občany přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Alfonse Muchy, B. M. Kuldy, Jiřího Dvořáka, Hybešova, Krumlovská, Malovanská, Na Volvách, Petra Bezruče, Široká, U Jatek, U Malovaného mlýna, V Olších, Ve Sboru 8. Místem konání voleb v okrsku č. 8 je volební místnost na Základní škole Němčice, Ivančice - část Němčice, Školní 230 pro oprávněné občany přihlášené k trvalému pobytu v části Němčice v ulicích Na Návsi, U Řeky, Za Mostem Ke Karlovu, Příčná, K Lesu, Vodárenská, Za Hasičkou, V Zatáčce, Kaštanová, Školní, Nad Kurty, Kpt. Jaroše, Černá, Mezírka, Trnová, K Náhonu, Slepá, Zahrádky a v objektech pouze s číslem evidenčním v k.ú. Němčice 9. Místem konání voleb v okrsku č. 9 je volební místnost v Mateřské škole Alexovice, Ivančice část Alexovice, Tovární 168 pro oprávněné občany přihlášené k trvalému pobytu v části Alexovice v ulicích K Pekárce, U Parku, Pod Hájkem, Tovární, Zahradní, U Hřiště, Na Hrázi 10. Místem konání voleb v okrsku č. 10 je volební místnost v místní knihovně Letkovice, Ivančice-část Letkovice, Dlouhá 39/9 pro oprávněné občany přihlášené k trvalému pobytu v části Letkovice v ulicích U Kapličky, Novoveská, Dlouhá, Říční, Lužní, Pod Hlinkem, Široké louky, Boční a v objektech pouze s číslem evidenčním v k.ú. Letkovice 11. Místem konání voleb v okrsku č. 11 je volební místnost v místní knihovně Řeznovice (objekt bývalé pošty), Ivančice - část Řeznovice č. 24 pro oprávněné občany přihlášené k trvalému pobytu v části Řeznovice 5

6 12. Místem konání voleb v okrsku č. 12 je volební místnost na zámku, Ivančice - část Hrubšice 14 pro oprávněné občany přihlášené k trvalému pobytu v části Hrubšice 13. Místem konání voleb v okrsku č. 13 je volební místnost v budově Osadního výboru, Ivančice - část Budkovice 72 pro oprávněné občany přihlášené k trvalému pobytu v části Budkovice a v objektech pouze s číslem evidenčním v k.ú. Budkovice. Volby do zastupitelstva Právo volit do zastupitelstva města Ivančice má občan České republiky, který má trvalý pobyt v Ivančicích, je zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který alespoň druhý den konání voleb (sobota 16. října 2010) dosáhne věku 18 let. Právo volit má i cizí státní příslušník, pokud je v den voleb přihlášen ve městě k trvalému pobytu, alespoň druhý den konání voleb (sobota 16. října 2010) dosáhne věku 18 let, je občanem státu, s nímž je uzavřena mezinárodní úmluva, která těmto občanům přiznává právo volit, a který si požádal o zápis do Dodatku ke stálému seznamu voličů. Požádat o zápis je nutno nejpozději 2 dny přede dnem voleb ( do hod.) na odboru správních činností MěÚ Ivančice, Petra Bezruče 4 (Malovansko) pí Marie Palmášiová. Povinností občana je prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem; občan členského státu EU je povinen prokázat svoji totožnost a státní občanství průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li občan totožnost a státní občanství stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. V Ivančicích se volí 15 členů zastupitelstva; zaregistrováno bylo 10 kandidátních listin volebních stran. Pro volbu do zastupitelstva je jeden společný hlasovací lístek, na kterém jsou všechny kandidující strany. Hlasovací lístek je vytištěn oboustranně! 6

7 Kandidáti zaregistrovaných volebních stran jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v samostatných zarámovaných sloupcích. V záhlaví sloupce každé volební strany je umístěn čtvereček. Před jménem kandidáta je umístěn rámeček a pořadové číslo kandidáta označené arabskou číslicí. Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva (je to uvedeno na hlasovacím lístku); do zastupitelstva města Ivančice je to tedy 15. Volič může uplatnit všechny hlasy nebo jen několik. Hlasování: Volič může hlasovací lístek upravit jedním z níže uvedených způsobů a jeho hlasy se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících pravidel (samozřejmě za podmínky, že hlas je platný): Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. Pokud by volič označil jednu stranu a ještě navíc její jednotlivé kandidáty, započte se hlas každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí (v Ivančicích 15, tedy je dán hlas každému kandidátu označené strany) a k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží. nebo Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku v Ivančicích je to 15. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet (v Ivančicích 15), byl by takový hlas neplatný. nebo Oba způsoby popsané v předchozích bodech lze kombinovat tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále křížkem v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které volič hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva města. (Příklad: V Ivančicích má být voleno 15 členů zastupitelstva; je-li označena křížkem volební strana a kromě toho je označeno individuálně křížkem po jednom kandidátu např. z pěti dalších volebních stran, je dán hlas oněm pěti individuálně označeným kandidátům z různých volebních stran a křížkem označené volební straně je dáno 10 hlasů, a to pro její kandidáty na prvních deseti místech.) 7

8 Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet zastupitelů 15, byl by takový hlas neplatný. Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky ŠEDÉ barvy. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu ani žádného kandidáta nebo pokud hlasovací lístek nevloží do úřední obálky nebo pokud hlasovací lístek přetrhne nebo pokud vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Volby do Senátu 8 Právo volit do Senátu mají pouze státní občané České republiky. Do Senátu lze volit na voličský průkaz, ale pouze ve volebním okrsku, který spadá do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu občané s trvalým pobytem v Ivančicích tak mohou volit pouze v obcích spadajících do volebního obvodu č. 55. Jen volič, který nebydlí na území České republiky a kterému voličský průkaz vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby. Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Hlasování: Volič vloží do úřední obálky ŽLUTÉ barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat; hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nejsou vloženy do úřední obálky.

9 Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí; úřední obálka pro volby do Senátu je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do zastupitelstev obcí, tzn. hlasovací lístek pro volby do Senátu musí být odevzdán v úřední obálce barvy žluté, určené pro volby do Senátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. DRUHÉ KOLO VOLEB Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 15. a 16. října 2010, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a tak nebude zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb, a to v pátek 22. října 2010 od hodin do hodin a v sobotu 23. října 2010 od 8.00 hodin do hodin. Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech. Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 29. října 2010 od hodin do hodin a v sobotu 30. října 2010 od 8.00 hodin do hodin. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voličům nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb. Úřední obálka pro 2. kolo voleb do Senátu je šedé barvy. Upozornění: Jak ve volbách do Zastupitelstva tak do Senátu je možné hlasování do přenosné volební schránky; volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů na tel. č nebo a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva města i do Senátu budou doručeny voličům ve společné obálce nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Ve dnech voleb bude zajištěna služba na odboru správních činností, P. Bezruče 4 Ivančice, kde bude možno obdržet na počkání občanský průkaz bez strojově čitelné zóny. Bližší informace k otázce voleb poskytne JUDr. Růžena Chládková, tel Bližší informace k otázce seznamů voličů a voličských průkazů poskytne pí Marie Palmášiová, tel

10 Kandidáti do ZASTUPITELSTVA MĚSTA Do uzávěrky Zpravodaje se nám pro naše čtenáře podařilo získat volební kandidátky pro volby do Zastupitelstva města Ivančic, a to včetně pořadí kandidátů. Uvádíme je s výhradou, že neručíme za případnou chybu. Kandidátní strana č. 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1. František Zemek (64, Ivančice) dílenský mistr, 2. Ing. Vladimír Černý (54, Letkovice) technik, 3. Ing. Jiří Pavlík (66, Ivančice) důchodce, 4. Petr Jelínek (40, Letkovice) živnostník, 5. MUDr. František Matušina (60, Ivančice) lékař, 6. MUDr. Filip Holáň (34, Ivančice) zubní lékař, 7. Ing. Martin Stach (56, Ivančice) technik, 8. Miluše Malcherová (47, Ivančice) v domácnosti, 9. Jiří Weber (56, Ivančice) stolař, 10. Ing. Milena Steinhauserová (45, Ivančice) sociální služby, 11. Pavel Balík (49, Ivančice) technický kontrolor, 12. Pavel Horký (44, Letkovice) programátor, 13. Vítězslav Zimmermann (61, Ivančice) živnostník, 14. Josef Kolouch (44, Hrubšice) soustružník, 15. Květoslava Hlouchová (44, Letkovice), účetní. Kandidátní strana č. 5 Strana zelených 1. Petr Husár (46, Řeznovice) živnostník, 2. Helena Potůčková (35, Němčice) ekonomka, 3. ing. Ivan Gacov (54, Ivančice) zahradní architekt, 4. Mgr. Marcela Husárová (41, Řeznovice) učitelka, 5. Milan Berger (37, Ivančice) finanční poradce, 6. Hynek Lacina (45, Ivančice) živnostník, 7. Mgr. Gabriela Chrástová (30, Němčice) učitelka, 8. ing. Aleš Martínek (33, Ivančice) konstruktér, 9. Anton Ďurta (44, Ivančice) živnostník, 10. Mgr. Milena Grossová (69, Ivančice) důchodce, 11. Marek Eibl (36, Ivančice) živnostník, 12. Vlastimil Kalousek (61, Letkovice) důchodce, 13. ing. Ivona Kabelková (44, Alexovice) ekonomka, 14. Bc. Lenka Weberová (30, Ivančice) obch. referentka, 15. Ing. Oldřich Jeřábek (48, Ivančice) ekonom Kandidátní stranač. 7 Česká strana sociálne demokratická 1. Mgr. Radek Musil (40, Ivančice) středoškolský učitel, 2. Petr Sláma (40, Ivančice) bezpečnostní technik, 3. Ing. Vladimír Ján (65, Ivančice) elektrotechnik, 4. Benedikt Mottl (38, Ivančice) živnostník, 5. Jiří Čáp (51, Hrubšice) technik, 6. Mgr. Veronika Šramatá (32, Ivančice) sociální pracovnice, 7. Oldřich Florián (66, Alexovice) zámečník, 8. Bořivoj Jonáš (40, Ivančice) státní zaměstnanec, 9. Marie Pitarasová (73, Ivančice) důchodce, 10. Hana Balíková (43, Ivančice) pečovatelka, 11. Jana Leskourová (55, Ivančice) podnikatelka, 12. Věra Přikry- 10

11 lová (61, Ivančice) účetní, 13. Vladimír Juránek (47, Hrubšice) živnostník, 14. Alena Heuerová (33, Ivančice) mateřská dovolená, 15. Ladislava Slámová (41, Ivančice) účetní Kandidátní strana č. 24 Konzervativní strana 1. Roman Sládek (52, Ivančice) podnikatel, 2. Jiří Seka (64, Ivančice) keramik, 3. Lubomír Káňa (32, Ivančice) podnikatel, 4. Aleš Kalousek (33, Ivančice) lékař, 5. Elen Krejčová (42, Ivančice) živnostník, 6. Lenka Psotová (34, Ivančice) pedagog, 7. Jiří Obršlík (31, Ivančice) sportovní instruktor SVČ Ivančice, 8. David Fikar (28, Ivančice) manager, 9. Michal Bureš (20, Hrubšice) student, 10. Jaroslav Rez (28, Alexovice) technik, 11. Bohumil Filip (47, Ivančice) živnostník, 12. Jiřrí Kabelka (48, Alexovice) pedagog, 13. Jaroslav Sedláček (53, Ivančice) živnostník, 14. Ludvík Malcher (51, Ivančice) živnostník, 15. Arnošt Řeřucha (76, Ivančice) živnostník. Kandidátní strana č. 47 Komunistická strana Čech a Moravy 1. MUDr. Vojtěch Adam (60, Ivančice) starosta obce, 2. Radoslav Skála (52, Ivančice) technik, 3. Ing. Vladan Ševčík (44, Ivančice) stát.zaměstnanec, 4. Pavel Fajks (46, Ivančice) podnikatel, 5. Alena Kahúnová (54, Letkovice) účetní, 6. Bořivoj Sladký (60, Budkovice) dělník, 7. Vlasta Fraňková (38, Budkovice) dělnice, 8. Miloš Kopecký (54, Alexovice) dělník, 9. Lenka Večeřová (53, Letkovice) dělnice, 10. Ivan Černý (46, Němčice) skladník, 11. Jaroslav Pospíchal (64, Ivančice) místostarosta, 12. František Tylč (67, Ivančice) důchodce, 13. Ing. Jan Maloch (65, Ivančice) důchodce, 14. MUDr. Jaroslav Jarolím (60, Ivančice) lékař Celkem kandidátu za stranu: 14 Kandidátní strana č. 53 Občanská demokratická strana 1. Ing. Antonín Moravec (61, Ivančice) živnostník, 2. Dr. Jaroslav Sojka (68, Ivančice) důchodce, 3. František Buček (58, Ivančice) podnikatel, 4. MVDr. Luboš Šlapanský (57, Budkovice) veterinární lékař, 5. Jan Budil (63, Ivančice) živnostník, 6. Carol Kaniová (39, Ivančice) podnikatel, 7. Milan Halúzka (74, Ivančice) pěstitel chryzantém, 8. Ing. Eva Eibelová (45, Ivančice) středoškolský učitel, 9. Michal Kysel (20, Ivančice) student, 10. Kateřina Sládková (21, Ivančice) student, 11. Josef Kalousek (61, Ivančice) správce sportovní haly, 12. MVDr. Eva Vyhnáčková (50, Ivančice) veterinární lékař, 13. MUDr. Hana Dušková (60, Ivančice) oční lékař, 14. Mgr. Zuzana Schmidová (54, Ivančice) učitelka, 15. Miroslava Studená (62, Ivančice) podnikatel 11

12 Kandidátní strana č. 144 Věci veřejné (VV) 1. Ladislav Lukeš (25, Ivančice) podnikatel, 2. Miroslav Skokan, DiS. (28, Ivančice) zaměstnanec F.Ú., 3. Tomáš Krejčí, DiS. (25, Ivančice) záchranář, 4. Bc.Ing. Michal Světlík (25, Ivančice) podnikatel, 5. Bc. Tomáš Velev (31, Ivančice) policista, 6. Bc. Tomáš Filip (22, Ivančice) student, 7. Michal Šulc (23, Ivančice) student, 8. Růžena Horáková (53, Ivančice) učitelka hudby, 9. Petr Benýšek (31, Ivančice) obchodní zástupce, 10. Eduard Hutař (31, Ivančice) podnikatel, 11. Petr Olša (38, Ivančice) elektromontér, 12. Zdeňka Lukešová (55, Ivančice) vychovatelka, 13. Lucie Bučková (22, Ivančice) prodavačka, 14. Karel Mucha (22, Ivančice) podnikatel, 15. Mgr. Libor Vodička, Ph.D. (40, Ivančice) učitel Kandidátní stranač. 158 Sdružení nestraníků 1. Jana Heřmanová (45, Ivančice) pracovnice ministerstva vnitra, 2. Antonín Ondra (67, Ivančice) podnikatel, 3. Jan Ryška (57, Řeznovice) podnikatel, 4. Josip Kulaš (58, Ivančice) podnikatel, 5. Ing. Ondrej Páleš (51, Ivančice) podnikatel, 6. František Bok (67, Alexovice) technik, 7. Roman Buček (36, Ivančice) podnikatel, 8. Miroslav Horáček (57, Ivančice) manažer, 9. Jiří Dubšík (55, Alexovice) technik, 10. Martin Horáček (30, Ivančice) sportovní manažer, 11. Jiří Florián (55, Ivančice) podnikatel, 12. Libor Motyčka (56, Ivančice) stavbyvedoucí, 13. Zdeněk Malinka (57, Ivančice) technik. Celkem kandidátů za stranu: 13 Kandidátní strana č. 721 TOP Mgr. Pavel Dočkal (42, Ivančice) právník, místostarosta města Ivančice, 2. Mgr. Lenka Vokurková (39, Ivančice) ředitelka školy, 3. MUDr. Mikuláš Kuczmann (48, Ivančice) doktor, 4. Marie Konečná (61, Hrubšice) ekonom, 5. Jaromír Magera (52, Letkovice) podnikatel, 6. Rostislav Štork (36, Ivančice) živnostník, 7. MSc. Zbyněk Ondra (41, Ivančice) manager v oblasti lidských zdrojů, 8. Milan Buček (42, Ivančice) podnikatel, 9. Vladimíra Frantová (42, Ivančice) prodavačka, 10. Ing. Pavel Valenta (41, Ivančice) státní zaměstnanec, 11. Milan Slavík (37, Budkovice) zaměstnanec, 12. Ing. Erik Feith (34, Němčice) ekonom, 13. Vladimír Dočkal (46, Ivančice) státní zaměstnanec, 14. Mgr. Hana Psotová (40, Ivančice) lékárnice, 15. Jan Večeřa (61, Letkovice) živnostník. Kandidátní strana č. 901 O B Č A N É pro Ivančice 1. Mgr. Tomáš Chytka (46, Ivančice) učitel, 2. Ing. Bohumil Smutný, BA (31, Ivančice) zaměstnanec MěÚ Ivančice, 3. Bronislava Minaříková (48, Ivančice) 12

13 učitelka, 4. Marie Tomečková (54, Ivančice) pojišťovací poradce, 5. Lubomír Pyrochta (42, Řeznovice) technik, 6. Radek Halouzka (40, Němčice) podnikatel, 7. Markéta Šilbergerová (35, Hrubšice) účetní, 8. Radka Krystýnková (40, Ivančice) vedoucí prodejny, 9. Bedřich Konečný (48, Němčice) podnikatel, 10. Jan Pitrocha (54, Ivančice) obchodník, 11. Miroslav Solan (60, Řeznovice) technik, 12. František Leskour (54, Letkovice) autodopravce, 13. František Matoušek (38, Ivančice) vedoucí skladu, 14. Zdeněk Šilberger (44, Ivančice) živnostník, 15. Tomáš Sysel (47, Němčice) podnikatel Z USNESENÍ RADY MĚSTA 18. schůze konaná dne Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Ö Odvolání proti rozsudku RM schvaluje podání bianko odvolání proti rozsudku Okresního soudu Brno-venkov 8C 239/ a 8C 1022/96 Josef Procházka ca Město Ivančice o ,- Kč s přísl. 19. schůze konaná dne Ö Žádost občanského sdružení SAM o sponzorský dar RM schvaluje poskytnutí daru z rezervy rady ve výši 1.000,- Kč občanskému sdružení Sdružení amatérských mažoretek SAM, Ždánice, IČ na úhradu nákladů spojených s pořádáním celorepublikové soutěže mažoretek dne v Městské sportovní hale v Ivančicích. Ö Směrnice Zásady pro práci a využití ICT RM schvaluje Organizační směrnici č. 1/2010 Zásady pro práci a využití ICT na Městském úřadě Ivančice. ÖSmlouva o dílo na servis výtahů RM schvaluje Smlouvu o dílo na servis výtahů Standard, zakázkové číslo , se společností KONE, a.s., IČ Ö Rozvrh hodin v tělocvičně Ivančice-Řeznovice RM schvaluje předložený rozvrh hodin v tělocvičně Ivančice-Řeznovice. Cena, za každou i započatou hodinu, je stanovena na 200,- Kč/hodina. Zároveň RM schvaluje text vzorové dohody o rezervaci a užívání tělocvičny v Ivančicích-Řeznovicích. 13

14 Ö Výběrová komise veřejné zakázky RM jmenuje JUDr. Jiřinu Muchovou jako členku výběrové komise pro veřejné zakázky Městského úřadu Ivančice. Ö Smlouva o odvádění srážkových vod Besední dům RM schvaluje Smlouvu o odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřenou mezi Vodárenskou akciovou společností, a.s. a Městem Ivančice, odběrné místo hotel Besední dům, Ivančice, Tesařovo nám. 1. Ö Smlouva o odvádění srážkových vod Kounická 70 RM schvaluje Smlouvu o odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřenou mezi Vodárenskou akciovou společností, a.s. a Městem Ivančice, odběrné místo Ivančice, Kounická 70. Ö Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci Ivančice, Stříbský mlýn, přípojka NN Frantová RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro akci Ivančice, Stříbský mlýn, přípojka NN Frantová, stavebník a oprávněný z věcného břemene je E.ON Distribuce, a.s. Ö Smlouvy o právu provést stavbu Ivančice, U Malovaného mlýna, kabel NN, garáže, p. Plevač a Ivančice, Boží Hora, přípojka NN, Mgr. Žák RM schvaluje smlouvy o právu provést stavbu Ivančice, U Malovaného mlýna, kabel NN, garáže, p. Plevač a Ivančice, Boží Hora, přípojka NN, Mgr. Žák, stavebník E.ON Distribuce, a.s. Ö Záměr prodeje části pozemku p.č. 519/1 v k.ú. Ivančice RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 519/1 v k.ú. Ivančice o výměře cca 830 m 2. V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva města musí být v kupní smlouvě zakotveno věcné břemeno ve prospěch města spočívající v uložení kanalizačního sběrače a přístupu k němu z důvodu oprav a údržby. Ö Prodej bytového domu Alexovice 28 RM ukládá odboru majetkoprávnímu oslovit další realitní kanceláře s žádostí o předložení nabídek. Ö Vyhrazené parkovací stání RM uděluje souhlas ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání na ulici Sportovní (severní větev) pro p. Bílého, SPZ BOH RM ukládá odboru technickému a investičnímu věc projednat s p. Bílým a po dohodě s ním zajistit zřízení vyhrazeného parkovacího stání. Ö Cihelna Ivančice - převedení komunikace RM ukládá odboru majetkoprávnímu svolat jednání za účasti p. Kulaše, Mgr. Dočkala, JUDr. Muchové, Ing. 14

15 Janíčka, Ing. Coufala a p. V. Dočkala za účelem převodu účelové komunikace na ul. Mřenkové do majetku města. Ö Propagační vizitky RM byla předložena nabídka na výrobu a distribuci nové série propagačních vizitek města. Jednáním o nabídce pověřuje RM Kulturní a informační centrum Ivančice. Ö OS Hrubšice žádost o finanční příspěvek na konání hodů RM schvaluje poskytnutí daru z rezervy rady ve výši 5.000,- Kč Občanskému sdružení Hrubšice na úhradu nákladů spojených s pořádáním hodů v Hrubšicích dne Ö Oprava klimatizace Památník A. Muchy RM vzala na vědomí informaci o potřebě opravy klimatizace v Památníku A. Muchy a doporučuje Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice dále postupovat v duchu směrnice o zadávání veřejných zakázek. Ö Snížení dotačního titulu na regeneraci MPZ S ohledem na snížení dotace z MK ČR o 16% schvaluje RM vrácení dotace na regeneraci MPZ pro rok 2010 (výměna oken radnice). Ö Smlouva o dílo na akci Stavební úpravy místní komunikace na ul. Pod Hájkem RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou OHL ŽS, a.s., Brno, IČ na akci Stavební úpravy místní komunikace na ul. Pod Hájkem v Ivančicích za cenu ,25 Kč vč. DPH. Zakázka byla přidělena v RM č. 11 dne Bude hrazeno z rozpočtu odboru technického a investičního pro rok Ö Oprava místní komunikace Mřenková RM přiděluje zakázku na opravu propadlé místní komunikace ulice Mřenková po přívalových deštích firmě M-SILNICE a.s., IČ za cenu ,- Kč vč. DPH - jako nejvhodnější nabídku. Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou na tuto opravu. Vybíráno ze tří nabídek. Financováno bude z rozpočtu odboru technického a investičního na rok 2010 po schválení rozpočtového opatření (převod z provozní rezervy do rozpočtu OTI). Ö Zápis z jednání Osadního výboru Řeznovice ze dne RM bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Řeznovice ze dne Realizaci jednotlivých opatření projedná místostarosta J. Pospíchal s vedoucími příslušných odborů. 15

16 20. schůze konaná dne Ö Smlouva o poskytnutí dotace - pořízení cisternové automobilové stříkačky(dále CAS) pro SDH Němčice RM schvaluje Smlouvu č /OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Předmětem Smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve formě dotace na pořízení CAS pro SDH Ivančice- -Němčice ve výši ,- Kč. Závazné stanovisko města Ivančice o dokrytí kupní ceny CAS bylo schváleno na 7. veřejném zasedání zastupitelstva města Ivančice dne Ö Odprodej vyřazeného nepoužitelného hasičského vozidla RM odkládá projednání bodu a žádá vyjádření oceňovací komise. Ö Smlouva o spolupráci na zajištění odborných psychologických služeb sociálně-právní ochrana dětí RM neschvaluje Smlouvu na zajištění odborných psychologických služeb na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Ö Dočasné umístění informačních tabulí o.s. Mighty Shake Zastávka RM schvaluje dočasné umístění informačních tabulí občanského sdružení Mighty Shake Zastávka v Ivančicích v lokalitě autobusové nádraží a nové sídliště. Ö Provozní řád parku Réna v Ivančicích RM schvaluje provozní řád parku Réna v Ivančicích. Ö Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace akce Silnice ul. Oslavanská RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace akce Silnice ul. Oslavanská v Ivančicích s Ing. Lubošem Kašpárkem, Ostrovačice, IČ za cenu ,- Kč vč. DPH. Zakázka byla přidělena v RM č.17 dne Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu. Ö Jmenování člena komise pro projednávání přestupků RM jmenuje paní L. Dittrichovou (pracovnici kriz. řízení MěÚ Ivančice) členkou komise pro projednávání přestupků od Inzerce Pronajmu 50 m 2 nově zrekonstruovaných prostor ke komerčnímu využití v centru Ivančic. Tel.:

17 Výzva majitelům hrobových míst Na elektronické úřední desce byla dne vyvěšena výzva určená majitelům hrobových míst, ke kterým již zaniklo nájemní právo a smlouva nebyla obnovena. Tato čísla hrobových míst jsou také vyvěšena ve vývěsní skříňce na ivančickém hřbitově. Město Ivančice vyzývá případné vlastníky náhrobků a ostatního hrobového zařízení, aby se přihlásili na Městském úřadě v Ivančicích, odbor majetkoprávní, tel a své vlastnictví prokázali. Pokud se do 1 roku ode dne zveřejnění této výzvy k vlastnictví nepřihlásí nebo hrobové místo od hrobového zařízení včetně uren nevyklidí, bude s těmito věcmi naloženo jako s věcmi opuštěnými a propadnou do majetku Města Ivančice. Nová lávka (Foto viz barevný dvoulist uprostřed) Životnost dřevěných lávek přes řeky bývala krátkodobá, zpravidla vydržely jen do velké vody a byly včas uklízeny, nebo odplaveny. Tak tomu bylo i s lávkou u Stříbského mlýna, která sloužila jak chatařům, tak i veřejnosti dostat se na druhou stranu řeky. V současné době je před dokončením nová moderní lávka, jejíž polovice lze zvednout. Je to nutné opatření pro případy povodňových stavů řeky Jihlavy, aby se lávka mohla zdvednout a nevytvářela překážku rozvodněnému toku. Lávka u Stříbského mlýna je 24 metrů dlouhá na dvou betonových opěrách. Rozpočet téměř Kč je hrazen z dobrovolných příspěvků chatařů. Jiří Široký Schody Dlouholetý sen obyvatel starého sídliště se v současné době stal skutečností. Dvě generace občanů klopýtaly ve svažitém terénu a za deště se brodili lepivým slínem. Za výrazného finančního přispění pana Fišery přistoupilo město k vybudování chodníkové stezky se schodištěm. Na frekventovaném místě mezi sídlištěm a ulicí Na Volvách tak byla v těchto dnech dokončena stavba schodů. Za symbolického deště bylo 17

18 schodiště slavnostně otevřeno přestřižením pásky v pondělí 30. srpna. Tohoto úkolu se ujal starosta města Vojtěch Adam a sponzor akce pan Fišera. Slavnostního aktu se zúčastnili ještě místostarostové Jaroslav Pospíchal a Pavel Dočkal a za zhotovitele Antonín Kříž a Slávek Voborný, majitelé realizačních firem. Pro ucelení celé komunikace město ještě dokončuje napojení tohoto schodiště až na ulici Okružní. Propojení na ulici Na Volvách kolem garáží však musí počkat na dokončení kanalizačních sběračů. Přestože schodiště nemůže uspokojit potřeby všech skupin obyvatelstva, jako maminky s kočárky nebo občany s pohybovým omezením, věříme, že bude tato cesta významným přínosem v životě občana města. Převzato z Společenská kronika Blahopřejeme Dne 15. října 2010 se dožívá krásných 90 let náš dlouholetý dopisovatel a autor již sedmiletého nepřetržitého seriálu osobních vzpomínek nazvaného Drobníčky pan JAN KOUŘIL K významnému jubileu přeje našemu oslavenci hodně zdraví a duševní pohody redakce Ivančického zpravodaje Velice si vážím toho, že jsem se prostřednictvím práce v Kulturním centru Ivančic a v Ivančickém zpravodaji mohl seznámit s osobností formátu pan Kouřila a stát se jeho přítelem. Pan Kouřil dokázal při náročné práci učitele ve Speciální škole pro sluchově postižené, kterou vykonávala v letech 1947 až 1982, z toho 21 let ve funkci ředitele, napsat několik odborných práci ve svém oboru, ze kterých učitelé při výuce dodnes čerpají. Díky své vitalitě a ušlechtilým zájmům dále věnoval hodně svého volného čase činnosti v kulturní oblasti, především vedení pěveckého sboru, v jehož čele stál již v poválečné době a pak, po jeho zániku, se v roce 1995 podílel na jeho opětném založení. Vytříbený literární projev pana Kouřila můžeme sledovat již řadu let v Ivančickém zpravodaji v seriálu Drobníčky a také na blogu Lidových novin, kde patří mezi VIP dopisovatele. Jeho články, které jsou založeny především na vzpomínkách z dětství a mládí, v sobě mají úžasnou pohodu, a proto jsou vyhledávaným čtením nejen u starších pamětníků. 18

19 Kromě stylu, kterým jsou články pana Kouřila psány, je nutno obdivovat i pozoruhodnou paměť autora, která jakoby se s věkem oprošťovala od nežádoucích balastů a byla svým majitelem využívána jen k tomu podstatnému. Jen malý příklad. V minulém, zářijovém čísle pan Kouřil v rubrice OHLASY. KO- MENTÁŘE s kritikou hodnotil současný stav ivančických nádraží. Ve druhém odstavci tohoto článku zmiňuje 19 jmen zaměstnanců ivančického nádraží v 1. polovině min. století, včetně jejich pracovních náplní. Vrtalo mi to hlavou a zavolal jsem panu Kouřilovi s dotazem, ve kterých že historických pramenech tato jména našel. Odpověděl mi, že si je všechny dobře pamatuje s dovětkem, že dávné vzpomínky se mu vybavují lépe, než to, co bylo včera. Kdybych ho neznal, možná bych uvěřil, avšak v témže zářijovém čísle je další jeho článek nazvaný 150 let napsaný k výročí A. Muchy. Kromě jiného tam autor píše i o koncertu, který k oslavám našeho umělce proběhl na nádvoří radnice. Vzpomínám, že hned po tomto červencovém koncertu jsem se nabízel panu Kouřilovi, že mu seženu program a obsazení koncertu k napsání recenze. Odvětil, že děkuje, ale že to není třeba, že si vše dobře pamatuje, neboť pěvkyně Martina Kociánová všechny skladby, autory i hudebníky uváděla. Přiznám se, že jsem mu tehdy moc nevěřil, ale pak jsem se nestačil divit. Recenzi jsem měl o půlnoci v u se všemi detaily! Vážený pane Kouřile, vážím si toho, že se s Vámi znám a nejvíc toho, že Vás v naší časté ové korespondenci mohu oslovovat Vážený a milý příteli! Vít Karas PODĚKOVÁNÍ Touto cestou bych ráda poděkovala panu MUDr. Milanu Čarvašovi, primáři chirurgického oddělení ivančické nemocnice. Před 10 lety, v měsíci záři r. 2000, mně p. primář Čarvaš provedl chirurgický zásah na konečníku. Výsledek pozitivní. Byla jsem zvána na pravidelné kontroly celých 8 roků, kdy mi konečně oznámil s radostí, že je vše v pořádku. Když jsem děkovala, řekl mi, že jsem přišla včas a tak, že je to i moje zásluha! Jestli budete někteří číst tyto řádky, řiďte se, prosím, podle toho a včas vyhledejte odborného lékaře. Je to velmi důležité! Vážený pane primáři Čarvaši! Vám patří velký dík za Vaši náročnou a obětavou práci a za kladný přístup k nám, lidem. Děkujeme! Jiřina Fučíková a celá její rodina 19

20 Setkání ve vlaku Vlak přijel načas. Když jsme se v něm všichni poskládali, rozhlédl jsem se po okolí. Přede mnou seděl starší manželský pár. Neušlo mně, jak se žena na mě upřeně podívala a jak mě pak trvale sledovala. Četl jsem a bránil jsem se přímému pohledu. Vtom položila žena otázku. Promiňte, nejste pan profesor Kouřil? Nekouřím, ale Kouřil jsem. Profesor ne. Líbí se mi vaše knížka Drobníčky i ty vyprávěnky v Ivančickém zpravodaji. Děkuji vám, poděkoval jsem a zeptal se: Dovolte, s kým mám tu čest? Paní se představila a přiznala se, že byla po válce členkou dětského pěveckého sboru, který jsem v Ivančicích vedl. Zahleděl jsem se do její tváře a jisté rysy poznání jako by ožily. Stála tu přede mnou osmiletá copatá Andulka. Od té doby uteklo, věřte nevěřte, 65 roků. A jako by to bylo dnes. Po válce se probouzely Ivančice z útlumu a okupace zprudka. Přispěla k tomu valným dílem společnost nás, tehdy pětadvacetiletých, kdysi na škole spolužáků ze třídy pana učitele Muchy, kluků ze Sokola, kteří jsme byli nabiti, naakumulováni aktivitami jako přetlakový Papinův hrnec. Abychom uspokojili neobyčejný zájem o všecko, co se mohlo dělat, že se mohlo svobodně myslet, organizovali jsme, než se usadíme, narychlo soutěže v recitaci, ve zpěvu a založili dětský pěvecký sbor. Dostali jsme nápad uspořádat Národní dožínky. Myšlenka zachvátila celé město jako chobotnice, Tak se stalo, že o první červencové neděli vypochodoval za řízné dechovky městské kapely pana Kelbla krojovaný průvod mládeže i dospělých na sokolovnu. Ti, kteří nebyli v průvodu, postávali špalírem po celé trase. Město vyzdobené na všech domech prapory, s okrášlenými okny a výklady, bylo na nohou. Dovedete si, Vančáci, představit tu nádheru? První Národní dožínky zahájilo 16 kolon Českou besedou Bratři, sestry, beseda začíná, známou taneční kreací od Ferdinanda Hellera, v choreografii F. Linka, vymyšlenou roku 1863 samým Janem Nerudou, básníkem i proslulým tanečníkem. Hudební doprovod obstarala na tribuně Kelblova kapela, zpěvem se pochlubil náš dětský sbor. 128 tančících děvčat a chlapců, 64 dětí ve sboru, přes dvacet hudebníků, všecko v krojích. Paráda! 20

21 Vystoupení dojalo diváky i účinkující. Bylo potřeba, aby se ta doba nesvobody proplakala slzami radosti. A proteklo jich víc než dost, to mi věřte. Od té doby nepamatuji, že by vzplanulo město takovou euforií, takovým zápalem, nadšením. Přišel podzim. Zpívali jsme s dětmi pro radost sobě i jiným. Najednou přišel z Brna dopis. Nevím, ale pak jsem tušil, na čí podnět přišlo z Brna pozvání ke schůzce. Dostavil jsem se do sekretariátu Československého svazu mládeže, kde mi neskrývaně dali najevo, že sice zpívat můžeme, ale ne jen tak, jak si myslíme. Že nejen tento dětský sbor, ale celá aktivita ivančické mládeže se musí organizovat pod svazáckým emblémem ČSM. V té chvíli jsem pochopil souvislosti, ucítil první závan politiky a nabídku spolupráce jsem odmítl. Dětský sbor nato dozpíval, aktivita vanecké mládeže, která živila město, ustala. Ožily jen vzpomínky, jako ta náhodná ve vlaku. Děkuji Ti, Andulko. Moudrá přísloví o pravdě Naslouchej třeba opici, když mluví pravdu. Pravda zástupu v jeho množství. I když ti nad hlavou visí meč, ústa ať mluví pravdu. Kdo prodává lež, platí pravdou. Lež nemoc, pravda medicína. Lepší jed pravdy, nežli med křivdy. S nepravdou se ženili, sto let s ní žili a šťastni byli. S pravdou se daleko nedostaneš. Buďto uschneš, nebo pukneš. Není vždycky pravda každá babská lež. Hutor mu len pravdu v oči, un do cebe s kyjem skočí. Cigáň iba vteda pravdu povie, keď sa pomýlí Bez stravitelné špetky lži se pravda stěží vyloží. Jedna pravda bola, aj ta krivá bola, aj umrela. Na kom vláda, na tom pravda. Mongolské přísloví Čečenské přísloví Uzbecké přísloví Čínské přísloví Polské přísloví Turkmenské přísloví Francouzské přísloví Ukrajinské přísloví Arménské přísloví Šarišské přísloví Slovenské přísloví Ruské přísloví Slovenské přísloví České přísloví 21

22 Desáté setkání spolužáků Už po desáté bylo v pátek 17. září zajištěno setkání spolužáků, kteří ukončili osmiletou základní školu v roce Letos je jim sedmdesát let, někteří se uviděli po několika letech poprvé. Již před budovou MěÚ, kde byl ve 14 hodin sraz, byla slavnostní a radostná nálada. Každý příchozí byl z dálky vítán a ihned se zapojil do vzpomínek na školu i události, které prožil od posledního setkání. Dobrá nálada pokračovala ve slavnostní místnosti MěÚ. Vždyť chlapci ve stejné místnosti strávili několik školních let a ve stejné místnosti se většina přítomných ženila nebo vdávala. Místostarosta pan Pospíchal krátce seznámil přítomné s akcemi, které v nejbližší době v Ivančicích proběhnou, např. výstavbu nového penzionu a přestavbu vodovodní a kanalizační sítě ve městě. Následovala krátká prohlídka budovy MěÚ a přesun na nádvoří, kam přišla fotografka, sestavila přítomné do skupiny a již po třech hodinách přinesla pro každého krásnou fotografii. Za neustálého debatování nastal zdlouhavý přesun do restaurace pana Marka, kde již byla připravena slavnostní tabule. Po krátkém uvítání byla vzpomenuta paní učitelka Hrbáčková, která se pro nemoc nemohla letošního setkání zúčastnit. Bylo to poprvé, jinak všech předcházejících srazů zúčastnila. Kytice květin a společná fotografie žáků musela být paní učitelce předána později. Smutnější připomínkou bylo také jmenování spolužáků zemřelých jak od posledního setkání, tak i v dřívějším období. Krátkým povstáním a chvíli ticha jsme si je připomněli. Nezapomněli jsme na ně na hřbitovech a na jejich hrobech jsme ve čtvrtek a v pátek zapálili svíčky. Pak už začala debata, přerušovaná výbuchy smíchu, když se připomínaly události před mnoha lety. Jen krátce při večeři bylo klidněji, ale pak se opět rozproudila hlasitá debata. Pozdě večer jsme se rozcházeli. Setkání se zúčastnilo 49 spolužáků, jejich počet převýšil dřívější účast. Jako vždy chyběli někteří Vančáci. U některých lze jejich neúčast omluvil nemocí, ale většina se stejných akcí v minulosti nezúčastnila. Jejich škoda. Naproti tomu byla přivítána Edda Lettang, která v současné žije době v USA ve státě Jižní Karolina. S mnohými spolužáky se uviděla po 56 letech. Vysoká účast na srazu svědčí o zájmu o setkání. Proto jsme si slíbili, že se po dvou letech sejdeme znovu. Snad nebude z pátečních přítomných nikdo chybět. Jiří Široký 22

23 Šlapali pro mateřská centra Vloni přijala Síť mateřských center nabídku ke spolupráci s mezinárodním festivalem Concentus Moraviae. Jeho dramaturgie se nesla ve znamení Dámy mají přednost a představovala zajímavé a tvůrčí žen nejen v hudbě. A tak jsme propojili kampaň Sítě MC Táta dneska frčí se dvěma festivalovými akcemi pro rodiny s dětmi, protože Když táta frčí, mají dámy přednost a děti skotačí (tak jsme nazvali odpoledne pro rodinu v Dukovanech a v Tišnově). Letos tátové slavili a děti se bavily na odpoledni v Ivančicích. Navíc se ještě šlapalo na Oranžovém kole Nadace ČEZ v Náměšti nad Oslavou během Folkových prázdnin. Bojovalo se o dvě stě tisíc korun, které nepřipadnou pouze oběma centrům, která proti sobě zápasila, ale i dalším, která se podílela na festivalu Concentus Moraviae. Nová zkušenost otevřela nové možnosti a to stojí za bližší seznámení, a tak jsem vyzpovídala dospělé členy hlavních šlapajících rodin. Manželé Anna Prezidentka Sítě mateřských center, o. s., Rut Kolínská s manželem 23

24 a Stanislav Machátovi spolu se svými dvojčaty (starší dcera byla na táboře) zastupovali vedle dalších skvělých žen (i některých partnerů) Třebíčské centrum. Z Ivančického týmu jsem oslovila Kateřinu Pokornou s manželem Tomášem (podporovaly je jejich dvě děti v teenagerovském věku) a Martinu Turečkovou (šlapala s miminkem v šátku, dvouletá dcerka fandila) a jejího manžela Aleše. Příběhy žen, jak se dostávají k mateřským centrům, bývají hodně podobné. Přesto bude určitě zajímavé číst právě vaši cestu do mateřského centra. Anna: Do Třebíčského centra jsem přišla s mou nejstarší dcerou, když jí byl rok. Centrum tehdy fungovalo teprve krátce. Myšlenka mě nadchla, zapojila jsem se do práce nejprve jako aktivní dobrovolnice, později jsem byla zvolena na pozici místopředsedkyně. V roce 2001 se mi narodily další dcery - dvojčata, v centru jsem i přesto byla dál aktivní, holky tam v podstatě vyrostly a strávili jsme tam jako rodina spoustu času. Když mi skončila rodičovská dovolená, přemýšlela jsem o normální práci, ale vždycky jsem od toho upustila, protože jsme v centru měli skvělý tým lidí, práci, která nás naplňovala, a navíc svobodu rozhodování o našich životech, byť spojenou s rizikem minimálního finančního ocenění. Živím se výukou angličtiny, a protože manžel má stabilní práci s pravidelným příjmem a naše nároky nejsou zároveň velké, dokážeme vždy vše zvládnout. Od roku 2008 působím na pozici předsedkyně a mou prioritou je a vždy bylo (kromě spokojenosti našich návštěvníků) vzdělávání a růst lidí, kteří u nás pracují, dát jim šanci spojit příjemné s užitečným. Kateřina: Moje cesta k mateřskému centru vedla především přes mou práci a v době, kdy jsem svoje děti měla již lehce odrostlé. Dospěla jsem k poznání, že pokud chci prožitkové semináře pro ženy a dívky (tanec, muzikoterapie, aromaterapie, relaxace ) vést kvalitně a dle svých představ, musím si vytvořit vhodné zázemí. Zároveň mě lákala představa budování lidského společenství, které je schopno fungovat na principech vzájemné úcty a otevřené komunikace. Myšlenka mateřského centra splňovala moje vize. Stála jsem tedy u zrodu a popichována kolegyněmi z jiných, již fungujících MC a obklopena skvělými a uvědomělými ženami-matkami jsem se rozhodla rodinné centrum založit. Martina: Přivdala jsem se z Brna do Ivančic. Ještě jsem děti neměla, když za mnou přišly dvě ženy, že potřebují třetí na založení občanského sdružení rodinného centra. Ženy jsem stačila již trošku poznat při táboření v tee-pee a jejich myšlenka mi dávala smysl, a stejně rodinu mít chceme a dřív nebo později to přijde, tak proč aktivně nepodpořit dobrou věc? Kývla jsem a dnes to jsou mé dvě nejbližší souputnice v Ivančicích, Katka a Míša. 24

25 Mateřská centra se také v mnohém podobají, nemají však shora daný povinný program, ten vychází ze zájmů a potřeb návštěvníků a také z možností, které se podaří koordinátorkám center zajistit. Aničko, jakou máte programovou skladbu v současné době? Programová nabídka Třebíčského centra je rozsáhlá, zaměření se čas od času mění ve spojitosti s lidmi lektory a pracovníky, kteří přicházejí a odcházejí. Aktuálně nabízíme aktivity pro rodiče s dětmi kromě klasické herny hlavně kroužky obzvláště hudebního charakteru, které vede má kolegyně, místopředsedkyně Božena Kratochvílová. Vzdělávání všeobecně a výuka angličtiny pro všechny věkové kategorie dětí i dospělých tvoří také velkou část naší nabídky. V neposlední řadě jsou to aktivity na podporu zdraví, včetně kurzů zdravé přípravy jídel, které vede naše pracovnice Marie Pokorná, pro ni není zdravý životní styl jen fráze, nýbrž jasná životní cesta. Katko, mohla bys Aničku doplnit nějakou vaší specialitou? Jako specialitu Měsíční houpačka, vnímám například to, že jsme jako koordinátorku zaměstnali ženu arménské národnosti, je nejen ozdobou našeho centra, ale svou práci zvládá skvěle. Martino, prozradíš, jak vznikl originální název Měsíční houpačka? Pamatuji si přesně na den, kdy jsme se s Katkou a Míšou sešly v místní čajovně, cíl byl jasný: odejít s názvem našeho budoucího centra. Věděly jsme, že hledáme slůvko, které má v českém jazyce jen onu zdrobnělou formu, nechtěly jsme další infantilní zdrobnělinu (nechystáme dětské, ale rodinné centrum). Po třech hodinách nejrůznějších nástřelů zaznělo slůvko HOUPAČKA, to se nám líbilo. Ale cítily jsme, že k tomu chceme přidat ještě nějaký přesahující přívlastek, nějaký, který by v sobě schovával naše sympatie k tomu, co nás přesahuje. A který by byl zároveň poetický a vcelku malebný. Padla Měsíční houpačka a bylo. Ještě jsme si řekly, že to necháme projít nocí, a jestli si i zítra ráno řekneme, že jo, tak jo! Ráno jsme si zavolaly a název si radostně potvrdily. A Katka ještě doplnila: Měsíc symbolizuje ženy (nejen matky), houpačka pak je prostor pro uvolnění, oddych, zhoupnutí :). Zároveň jsme se chtěli vyhnout zdrobnělině. Později jsme zjistili, že tento nápad jsme neměli sami na trhu existuje moc krásná pohádková knížka Příběhy z měsíční houpačky Prožili jsme společně dvě odpoledne v Náměšti nad Oslavou, kde se šlapalo Oranžové kolo pro vaše centra. Prostřídali se tu celé rodiny nebo jen partneři a poctivě šlapali, aby se podařilo získat finanční podporu pro vaše MC a částečně pro MC spojená s festivalem Concentus Moraviae. Jak se vám dařilo přesvědčit kolegyně v centrech, aby se akce účastnily? 25

26 Anna: Jel každý, kdo mohl, nebo kdo si to mohl zařídit. Hodně věříme na loajalitu, soudržnost a umění vyjít si vstříc. Nepraktikujeme řízení shora, na všem se snažíme domluvit a jednou může ten, jindy se zapojí další. Náš program je hodně vytížený, je to jediná cesta, jak to časově ustát. Sama často nestíhám a plně chápu, když to prostě někdy někomu nevyjde. Katka: Vzhledem k prázdninovému režimu se nám trošičku zpomalila komunikace a ne všichni na výzvu reagovali. To mě samotnou docela mrzí. Já osobně jsem vnímala celou akci spíš jako odměnu než tíživou povinnost. Přínos akce vidím i v navázání nových mateřsko-centerních vztahů mimo region. Martina: Ty skalní nebylo třeba přemlouvat vnímali jsme, že za kousek našeho času můžeme našemu centru přinést peníze, o které se postarali již předem jiní především David z Concentu Moraviae a Rut ze Sítě MC, byli bychom padlí na hlavu, kdybychom to nechali bez odezvy. Tedy výkonný tým byl na místě s celými rodinami, ostatní měli možnost přijet, ale prázdninové rozprchnutí či špatné počasí jim rozhodování ztížily. Šlapali všichni, velcí, malí, blízcí i zcela neznámí, vy jste přijeli dokonce s celými rodinami, proto otázky kladu i vašim partnerům, povězte, jaké bylo šlapání? Co vás nejvíc zaujalo? Šly byste do toho po těchto zkušenostech znovu? Katka: Šlapání jsem si báječně užila aktivně i pasivně. Zaujalo mě, s jakou vervou do toho většina oranžových jezdců šla. Obdivovala jsem úsilí především dětí, které sotva dosáhly nohama na pedály a přesto bojovaly jako o život. Také povzbuzující obecenstvo bylo skvělé. Ač celá akce může působit jako soutěž dvou subjektů o větší výšlapek, myslím, že efekt je zcela opačný panuje tu vzájemná solidarita, podpora a přátelskost. Do oranžového sedla bych si klidně znovu sedla. Stanislav: Nejvíce mě zaujala ochota lidí s nějakým handicapem, kteří byli ochotni se také zapojit, například padesáti čtyřletý muž s umělým kyčelním kloubem. Prostě lidé, kteří měli nějaký zdravotní handicap a šli do toho. Ale jednoznačně vítězí Martina s dítětem v babyvaku, která šlapala dokonce několikrát. Martina: Šlapání s dvouměsíční dcerkou v šátku se mi líbilo, a to i za protihráčské centrum, v duchu není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Ocenila jsem kolegialitu obou zastoupených center. Ukázala se i ve finálním výsledku vyšlapané částky se liší jen o cca 30 Kč. Měla jsem radost za každého z kolemjdoucích, který pochopil výzvu moderátora: Přijďte podpořit dobrou věc, přišel, sedl si a vyšlapal. Za dva dny jsme utráceli peníze u stánků s občerstvením, 26

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zápis

Více

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice 21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Záměr

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení:

10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení: 10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Příloha

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno)

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno) Ivančice Alexovice Čech Josef 932287732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Čech Vladimír 932285732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Florian Bedřich

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Osek nad Bečvou okres... Přerov konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD zastupitelstva města Velké Meziříčí Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí (dále jen ZM) se usneslo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-25-2015 Termín jednání 24. srpna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více