OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA"

Transkript

1 MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/004307/2014 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/ Praha-Nové Město VYŘIZUJE: TEL.: Luboš Vašut LISTŮ/PŘÍLOH: DATUM: 6/ OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle podle ustanovení 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a stanovený v souladu s 13 odst. 5 stavebního zákona s účinností do Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem územního plánování, stavebního řádu a kultury, opatřením ze dne pod sp. zn. ÚPS/13681/2012/Jur (č.j. MSK /2012), vede územní řízení ve věci umístění souboru staveb a změn staveb pod názvem Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, který je členěn na stavby a změny staveb pod jednotlivými názvy: SO Český Těšín - Odb. Chotěbuz, železniční spodek; SO Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek; SO Český Těšín - Odb. Chotěbuz, železniční svršek; SO Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek; SO Žst. Louky nad Olší, železniční spodek; SO Žst. Louky nad Olší, železniční svršek; SO Louky nad Olší - Karviná, železniční spodek; SO Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek; SO Žst. Karviná, železniční spodek; SO Žst. Karviná, železniční svršek; SO Karviná - odb. Koukolná, železniční spodek; SO Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční spodek; SO Karviná - odb. Koukolná, železniční svršek; SO Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční svršek; SO Žst. Dětmarovice, železniční spodek; SO Žst. Dětmarovice, železniční svršek; SO Český Těšín - Dětmarovice, výstroj tratě; SO Odb. Chotěbuz, nástupiště; SO Žst. Louky nad Olší, nástupiště; SO Žst. Karviná, nástupiště; SO Žst. Dětmarovice, nástupiště; SO Přejezd v km 321,069; SO Přejezd v km 285,003; SO Propustek v km 320,425; SO Most v km 320,589; SO Propustek v km 321,060; SO Most v km 321,463; SO Most v km 322,181; SO Most v km 322,477; SO Most v km 323,862 - podchod; SO Propustek v km 325,060; SO Most v km 325,633 - podchod; SO Most v km 326,000; SO Most v km 332,420; SO Silniční nadjezd v km 333,268; SO Most v km 333,721 - podchod; SO Most v km 333,894; SO Silniční nadjezd v km 334,577; SO Most v km 334,965; SO Propustek v km 335,146; SO Most v km 335,441; SO Silniční nadjezd v km 335,735; SO Propustek v km 335,986; SO Propustek v km 337,115; SO Propustek v km 337,496; SO Propustek v km 337,635; SO Propustek v km 337,641; SO Most v km 337,751; SO Silniční nadjezd v km 338,226; SO Most v km 338,337; SO Propustek v km 338,975; SO Most v km 339,577; SO Most v km 339,643; SO Silniční nadjezd v km 324,424; SO Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC; SO Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; SO Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC; SO Žst. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát Tel.: Fax: Adresa pro osobní kontakt: IČ: DIČ: CZ Číslo účtu: /0800 Stránka 1 / 6

2 Č.j. MMK/004307/2014 str. 2 Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; SO Louky nad Olší - Karviná, úpravy a přeložky DK SŽDC; SO Louky nad Olší - Karviná, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; SO Žst. Karviná, úpravy a přeložky DK SŽDC; SO Žst. Karviná, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; SO Karviná - Dětmarovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC; SO Karviná - Dětmarovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; SO Žst. Dětmarovice, přeložky a ochrany MK; SO Žst. Dětmarovice, přeložka rozhlasu pro cestující; SO Žst. Dětmarovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; SO Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-T; SO Louky nad Olší - Karviná, přeložka ZOK ČD-T, montáž; SO Karviná - Dětmarovice, přeložka kabelu ČD-T; SO Ochrana plynovodů a produktovodů; SO Ochrana vodovodů a kanalizací; SO Přeložky vodovodů a kanalizací; SO Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce dešťové kanalizace do Olše; SO Přeložky vodovodů a kanalizací; SO Ochrana plynovodů a produktovodů; SO Ochrana vodovodů a kanalizací; SO Ochrana plynovodů a produktovodů, SO Přeložky vodovodů a kanalizací; SO Ochrana plynovodů a produktovodů; SO Ochrana vodovodů a kanalizací; SO Přeložky plynovodů; SO Přeložky vodovodů a kanalizací; SO Ochrany vodovodů a kanalizací; SO Žst. Louky nad Olší, kabelovod; SO Žst. Karviná, kabelovod; SO Žst. Dětmarovice, úprava šachet kabelovodu; SO Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna; SO Český Těšín - Louky nad Olší, individuální protihluková opatření; SO Žst. Louky nad Olší, protihluková stěna; SO Louky nad Olší - Karviná, protihluková stěna; SO Žst. Karviná, protihluková stěna; SO Žst. Karviná, individuální protihluková opatření; SO Karviná - Dětmarovice, protihluková stěna; SO Žst. Dětmarovice, protihluková stěna; SO Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy; SO Žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy; SO Úprava komunikace III/4681 na silničním nadjezdu v km 338,226; SO Nástupištní přístřešky v odb. Chotěbuz; SO Český Těšín - Louky n.o., trafostanice Chotěbuz; SO Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, spínací stanice; SO Žst. Louky nad Olší, technologická budova; SO Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB; SO Žst. Louky nad Olší, spínací stanice; SO Žst. Louky nad Olší, zastřešení výstupních objektů; SO Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206; SO Louky nad Olší - Karviná, úprava terénu u přej. km 328,666; SO Louky nad Olší - Karviná, ochrana migračního biokoridoru; SO Louky nad Olší - Karviná, trafostanice Darkov; SO Žst. Karviná, stavební úpravy VB; SO Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť; SO Žst. Karviná, oplocení; SO Karviná - Dětmarovice, ochrana migračního biokoridoru; SO Karviná - Dětmarovice, trafostanice Koukolná; SO Žst. Dětmarovice, stavební úpravy MR; SO Žst. Albrechtice, zpevněné plochy a úprava oplocení MR; SO Český Těšín - Louky nad Olší, trakční vedení; SO Český Těšín - Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV; SO Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojení SpS na TV; SO Žst. Louky nad Olší, trakční vedení; SO Žst. Louky nad Olší, připojení spínací stanice na TV; SO Žst. Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV; SO Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení; SO Louky nad Olší - Karviná, zavěšení kabelu 22kV; SO Žst. Karviná hl.n., trakční vedení; SO Žst. Karviná hl.n., zavěšení kabelu 22kV; SO Karviná- Dětmarovice, trakční vedení; SO Karviná - Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV; SO Žst. Dětmarovice, úprava trakčního vedení; SO Žst. Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV; SO Převěšení ZOK na nové trakční podpěry; SO Žst. Albrechtice u Č.T., zavěšení ZOK na trakční podpěry; SO Český Těšín - Louky nad Olší, ukolejnění; SO Žst. Louky nad Olší, ukolejnění; SO Louky nad Olší - Karviná, ukolejnění; SO Žst. Karviná hl.n., ukolejnění; SO Karviná - Dětmarovice, ukolejnění; SO Žst. Dětmarovice, ukolejnění; SO Odb. Chotěbuz, EOV; SO Žst. Louky nad Olší, EOV, SO Žst. Karviná, EOV; SO Odb. Koukolná, EOV; SO Žst. Dětmarovice, úprava EOV; SO Odb. Závada, úprava EOV; SO Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky kabelu 6kV; SO Odb. Chotěbuz, úprava venkovního osvětlení; SO Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť; SO Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn; SO Odb. Chotěbuz, DOÚO; SO Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC; SO Český Těšín - Chotěbuz, závěsný kabel 22kV; SO Chotěbuz - Louky nad Olší, závěsný kabel 22kV; SO Žst. Louky nad Olší, úprava venkovního osvětlení; SO Žst. Louky nad Olší, osvětlení podchodu a nástupišť; SO Žst. Louky nad Olší, úprava rozvodů nn; SO Žst. Louky nad Olší, DOÚO a ON č.50; SO Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC; SO Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV; SO Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn; SO Louky nad Olší - Karviná, úprava DOÚO; SO Louky nad Olší - Karviná, závěsný kabel 22kV; SO Žst. Karviná, úprava venkovního osvětlení; SO Žst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť; SO Žst. Karviná, úprava rozvodů nn; SO Žst. Karviná, DOÚO; SO Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC; SO Karviná - Dětmarovice, přeložky kabelu 6kV; SO Odb. Koukolná, úprava rozvodů nn a osvětlení; SO Odb. Koukolná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC; SO Karviná -

3 Č.j. MMK/004307/2014 str. 3 Dětmarovice, závěsný kabel 22kV; SO Žst. Dětmarovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení; SO Žst. Dětmarovice, úprava DOÚO; SO Žst. Albrechtice u Českého Těšína, úprava kabelu 6kV; SO Žst. Albrechtice u Českého Těšína, úprava osvětlení a rozvodů nn; SO Žst. Albrechtice u Českého Těšína, přípojka 22kV pro NS 6kV; SO Odb. Chotěbuz, uzemnění trafostanice 22/0,4kV; SO Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění SpS; SO Žst. Louky nad Olší, uzemnění trafostanice 22/0,4kV; SO Žst. Louky nad Olší, uzemnění SpS; SO Louky nad Olší - Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV; SO Žst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV; SO Odb. Koukolná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV; SO Žst. Albrechtice u Českého Těšína, uzemnění NS 6kV; SO Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 320,948; SO Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce; SO Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 323,783; SO Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 324,203; SO Zast. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů ČD; SO Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů ČD; SO Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů ČD; SO Žst. Karviná, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 333,346; SO Žst. Karviná, úprava kabelů 22kV ČEZ v km 333,830; SO Karviná - Dětmarovice, přeložka kabelu nn ČEZ v km 337,720; SO Karviná - Dětmarovice, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 335,755; SO Žst. Albrechtice u Českého Těšína, úprava vedení 22kV ČEZ, včetně železničních zabezpečovacích zařízení, železničních sdělovacích zařízení, silnoproudé technologie a DŘT a ostatních technologických zařízení na níže uvedených pozemcích: parc. č. 4940/1, 4360, 4758/1, 4759/1, 4943, 4251, 4358/2, 4358/1, 4000/1, 4942/3, 4944, 4934/1, 4942/1, 4942/2, 4276/2, 4219/1, 4756/1, 4363/1, 4932/1, 4932/5, 4932/6, 4934/5, 4934/6, 4934/7, 4939, 4941/2, 4942/4, 4398, 4937, 4938, 4941/1, 4941/3 v katastrálním území Dětmarovice v obci Dětmarovice, parc. č. 154, 561/4, 561/17, 416, 364/1, 241, 404, 405/4, 240, 356/2, 153, 239, 359, 357, 387/2, 387/1, 390, 319/33, 384/1, 370, 371, 392, 391/1, 391/3, 383/1, 54/3, 55, 391/4, 367, 235, 355/2, 356/1, 156, 391/5, 319/8, 319/30, 242, 380, 381, 382, 563/1, 564, 565 v katastrálním území Koukolná v obci Dětmarovice, parc. č. 641/2, 635/1, 630/1, 454/2, 632/1, 452/3, 451/4, 609/3, 609/14, 636/1, 636/2, 641/1, 642/1, 992/1, 999/1, 939, 2240/3, 2240/8, 644/1, 644/2, 450/2, 571/21, 2240/1, 1041/1, 1046/1, 1038/1, 451/2, 1038/4, 1083/1, 1084/1, 1083/2, 1084/2, 1085/2, 1046/2, 451/1, 451/3, 945/1, 916/1, 916/2, 612/2, 615/1, 648/1, 642/2, 2225/5, 2204/2, 460/1, 2204/3, 571/55, 1040/1, 1039/1, 1038/2, 1038/3, 1032/1, 992/2, 931, 571/14, 609/1, 1085/1, 1085/5, 1040/2, 1035/1, 940, 1034/2, 945/3, 571/39, 590/1, 645/2, 945/2, 2226, 2231, 2240/2, 2240/4, 2240/6, 2240/7, 2234, 2235, 2241, 2242 v katastrálním území Staré Město u Karviné v obci Karviná, parc. č. 3809/2, 4004/1, 4036/2, 4036/1, 4146, 4166, 4040/1, 4041/1, 4040/9, 3968/6, 3971/1, 3960/2, 3966/2, 4039, 3968/4, 4018/1, 3766/17, 3766/12, 3999/2, 4031, 4040/3, 3968/1, 3969/2, 3975/1, 3973/1, 3967/1, 3971/2, 4043/4, 3976, 3977/3, 4162/1, 3977/1, 3766/18, 3809/1, 3810/1, 3810/2, 4040/2, 4040/4, 4040/5, 4164, 4038, 4040/10, 4040/11, 4046/1, 4046/2, 4046/3, 3771, 3779, 3781, 4041/2, 4041/3, 4042/1, 4042/2, 4045, 4163 v katastrálním území Karviná-město v obci Karviná, parc. č. 2024/6, 1130/11, 2441/1, 2436/3, 2436/1, 1146/1, 2024/1, 2024/13, 2024/14, 2024/15, 2024/8, 1361/1, 2024/5, 2011, 2006/1, 1942/2, 1978, 1351/7, 1361/7, 1181/2, 1178/2, 1178/1, 1155, 1154, 1147/1, 1166/1, 1157/4, 1157/1, 1157/3, 1156, 1130/6, 1130/8, 1130/7, 2027, 2026, 2009/2, 2438, 2439, 2041/2, 1487/3, 1456/2, 1487/1, 1430/2, 2440, 1189, 1188/4, 1188/2, 1151/1, 1152/1, 1140/1, 1139/1, 1138/1, 1137/1, 1130/10, 2024/7, 2028/2, 1130/5, 1180/2, 1350/2, 1350/3, 1351/6, 1355, 1356, 1489/4, 2010/2, 2030, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2432 v katastrálním území Darkov v obci Karviná, parc. č. 1347/1, 2232, 2228/7, 2228/9, 1885/11, 2705/15, 2705/16, 2705/1, 1885/12, 1885/14, 1351/3, 1351/13, 593/4, 1351/5, 1351/10, 2234, 2233/9, 2704/1, 571, 572/1, 1351/8, 648/5, 1885/8, 1910/2, 715/2, 2715/1, 1897/2, 2720, 2721, 570/4, 570/5, 570/3, 2722, 2725, 661/2, 1058/1, 1118/1, 1121, 1130, 1333/3, 1334, 1340/1, 993/2, 1349/2, 1349/1, 1112/50, 1350/1, 1351/9, 1351/1, 1351/14, 1351/12, 1351/2, 1351/7, 1351/6, 1352/1, 800/4, 1885/9, 1885/13, 1885/2, 2729/9, 1886/2, 1900/2, 718/2, 718/3, 718/4, 564, 1351/4, 1351/11, 648/1, 572/2, 1335, 1885/10, 567/1, 992/2, 2708/1, 563, 573, 575/2, 576/1, 576/2, 633, 694/2, 722/2, 722/3, 722/4, 805, 806/1, 806/2, 806/3, 806/4, 1075, 1340/2, 1352/2, 1366/11, 1888/2, 2714, 2715/3, 2715/6, 2715/7, 2716, 2717, 2718/1, 2718/2, 2718/3, 2718/4, 2719, 2724, 2726/1, 2726/2, 2726/3, 568, 569, 661/1, 662/1, 662/2, 664/2, 665/2, 667/2, 669/2, 671/2, 673/2, 675/2, 677/2, 678/2, 680/2, 681/2, 685/2, 689/2, 699/2, 703/2, 705/2, 707/2, 709/2, 711/2, 1899/2, 1901/2, 1904/2, 1905, 1909, 2715/4, 2715/5, 2723 v katastrálním území Louky nad Olší v obci Karviná, parc. č. 150, 55/1, 82, 161, 116/1, 120/1, 117/1, 122/1, 112, 277/1, 44/1, 144, 157/3, 273, 274, 275, 276 v katastrálním území Podobora v obci Chotěbuz, parc. č. 781, 656, 651/5, 789, 779/2, 791/2, 797, 786/1, 785/1, 685, 709/1, 734, 652/6, 787, 790/1, 791/1, 792, 793, 794, 795, 796 v katastrálním území Zpupná Lhota v obci Chotěbuz, parc. č. 3277/1, 3211/1, 730, 3334/1, 3277/14, 1270/1, 729, 3200/1, 3335/1, 3335/2, 3335/3, 3335/9, 3335/16, 3335/10, 3335/18, 3335/23, 3335/24, 3335/30, 3335/31, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340/1,

4 Č.j. MMK/004307/2014 str /2, 3340/3, 3340/4, 3340/5, 3342/1, 3343/1, 3343/26, 3349, 3351/6 v katastrálním území Český Těšín v obci Český Těšín, parc. č. 3749/4, 3749/2, 3750/13, 4016/22, 4016/10, 3749/3, 3702, 3703, 3704, 3707, 3561/2, 3666, 3664/2, 3663/2, 3660/2, 3669, 3668/6, 3664/4, 3667/1, 3668/5, 3696/1, 3697, 3698/2, 3662/5, 3662/2, 3561/1, 3668/1, 3668/2, 3668/3, 3668/4, 3681/2, 3708 v katastrálním území Stonava v obci Stonava, parc. č. 2402, 2400/1, 2400/3 v katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína v obci Albrechtice (dále také jen stavba ). Žadatelem v dané věci je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO , Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město. V rámci územního řízení, dne , obdržel stavební úřad podání účastníka územního řízení, Občanského sdružení Střítež za zdravé životní prostředí, IČO , Střítež 249, Střítež (dále jen občanské sdružení ), pod názvem Námitky Občanského sdružení Střítež za zdravé životní prostředí k oznámení veřejnou vyhláškou ve věci územního řízení o umístění staveb a změn staveb pod názvem Optimalizace trati Český Těšín Dětmarovice (dále jen námitky ). Stavební úřad opatřeními ze dne požádal v rámci součinnosti podle 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě o odborné stanovisko k námitkám občanského sdružení. Dne obdržel stavební úřad požadované stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a dne vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Dne obdržel stavební úřad rovněž vyjádření úřadu územního plánování, Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, jako doplnění ke svému vyjádření ze dne pod č.j. MMK/132975/2013 a sp.zn. MMK/119810/2013. Protože výše uvedené stanovisko a vyjádření patří k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci, je možno se s nimi seznámit a vyjádřit se k nim do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Dne mají všichni účastníci řízení možnost v souladu s ustanovením 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v kanceláři č. 93 Magistrátu města Karviné, Odboru stavebního a životního prostředí, v době od 8:00 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Poučení: Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc ve smyslu 33 správního řádu. Ve smyslu 36 odst. 4 správního řádu, je účastník řízení nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Ve smyslu 30 odst. 4 správního řádu za územní samosprávný celek činí úkony ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn územní samosprávný celek navenek zastupovat, jeho zaměstnanec nebo člen zastupitelstva, který byl touto osobou pověřen. Dle 30 odst. 1 správního řádu jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona. Dle 30 odst. 2 správního řádu v téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. otisk razítka Luboš Vašut oprávněná úřední osoba služební číslo 2928

5 Č.j. MMK/004307/2014 str. 5 Obdrží: Účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona (doručenky): - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1; adresa pro doručení: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc;, IDDS: uccchjm - statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, zastoupené Odborem majetkovým Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát - Město Český Těšín, IDDS: dicbu92 - Obec Dětmarovice, IDDS: 2hqbqxt - Obec Chotěbuz, IDDS: iq6azbh - Obec Stonava, IDDS: wd5ba9k - Obec Albrechtice, IDDS: tudbvzd Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): - Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v ust. 85 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, tj. společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. - Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. - Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o.s., Lešetínská 220/21, Karviná-Staré Město - Občanské sdružení Střítež-za zdravé životní prostředí, Střítež 249, Střítež Dotčené orgány (doručenky): - Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd - Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic, IDDS: 6bnaawp - Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3 - Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, IDDS: eajaeeh - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 8x6bxsd - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd - Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, IDDS: fmwdzsv - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive - Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: dicbu92 - Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy, IDDS: dicbu92 - Obecní úřad Dětmarovice, IDDS: 2hqbqxt - Obecní úřad Stonava, odbor stavební a dopravy, IDDS: wd5ba9k - Obecní úřad Chotěbuz, IDDS: iq6azbh - Obecní úřad Albrechtice, IDDS: tudbvzd - Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, IDDS: 7zhb6tn - Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje, silniční správní úřad, Fryštátská 72/1, Karviná- Fryštát - Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát Ostatní (doručenky): - Magistrát města Karviné, Odbor organizační k vyvěšení na úřední desce, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát - Městský úřad Český Těšín k vyvěšení na úřední desce, IDDS: dicbu92 - Obecní úřad Dětmarovice k vyvěšení na úřední desce, IDDS: 2hqbqxt - Obecní úřad Stonava k vyvěšení na úřední desce, IDDS: wd5ba9k - Obecní úřad Chotěbuz k vyvěšení na úřední desce, IDDS: iq6azbh - Obecní úřad Albrechtice k vyvěšení na úřední desce, IDDS: tudbvzd

6 Č.j. MMK/004307/2014 str. 6 Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Tato písemnost se účastníkům řízení podle ustanovení 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou dle ustanovení 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Magistrátu města Karviné. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně bude tato písemnost zveřejněna na úředních deskách Městského úřadu Český Těšín, Obecního úřadu Dětmarovice, Obecního úřadu Stonava, Obecního úřadu Chotěbuz a Obecního úřadu Albrechtice, tj. na území obcí, na kterých se záměr umisťuje. V tomto případě jde pouze o informaci, nikoliv o způsob doručování písemností. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Karviné a zveřejněním na webových stránkách statutárního města Karviná, elektronické desce Magistrátu města Karviné, se písemnost považuje za doručenou. Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne: Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření:

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Spis.zn.: MUC/04359/2012/L Čelákovice, dne 11.10.2012 Č.j.: MUC/10546/2012 Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha DOKUMENTACE EIA podle 8 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 zákona pro záměr Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/148312/2012 ST2/Več MMHK/173931/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Adresáti dle rozdělovníku Č. j. MMR-14326/2014-83/2746 V Praze dne 1. prosince 2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Radmila Lhotáková Telefon: 224 862 217 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ve věci

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 628 016, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu,

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice I Viz rozdělovnfk:

Více

*CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F

*CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F *CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77258 OLOMOUC, 77258 OLOMOUC oblast Olomouc sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0508/09-16/Ds V Olomouci dne 5. ledna 2010 Č. j.: DUCR-371/10/Ds Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 Sp. zn.: SÚ 73368/2014/Neu Č.j.: MmP 17157/2015 Pardubice, dne 7.4.2015 Vyřizuje: Neuvirtová A., tel.:+420466859175 oprávněná úřední

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV792/2011/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.6.2011

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/146130/2012 ST2/Več MMHK/210273/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19760/ZP/2014 - Po 17.12.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/17932/1043/4/2009/Br Vyřizuje: Ing.arch.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

10. listopadu 2011 (čtvrtek) v 8:30 hodin

10. listopadu 2011 (čtvrtek) v 8:30 hodin Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místekodbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX0085YMN* Sp. zn.: MMFM_S 14677/2011/OÚRaSŘ/Šna Frýdek-Místek,

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 02.05.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc *crdux008vzti* CRDUX008VZTI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0258/15-12/Eh V Olomouci dne 13. srpna 2015 Č. j.: DUCR-45951/15/Eh Telefon:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX000UTXU* Frýdek-Místek, dne 14. srpna 2009 Sp. zn.:

Více

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/026007/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 11.2.2010 VEŘEJNÁ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 017556/2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 005777/2011/OV/Ko Značka: P-2015/Dej Vyřizuje: Ing. Mojmír Kondr Kontaktní spojení: 220 189 871 / mkondr@praha6.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j.: SÚ/328/1855/2014/Fa Severomoravské vodovody a kanalizace vyřizuje: Anna Fafaláková Ostrava a.s. e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVY MAJETKU Dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Obec S O K O L N I C E

Obec S O K O L N I C E Obec S O K O L N I C E Komenského 435, PSČ 664 52 Ing. Miloš Vránek Slanisko 716 664 52 Sokolnice Vaše značka Naše značka Vyřizuje Sokolnice 08/2012-KS-934 Životský 17.08.2012 ROZHODNUTÍ Obec Sokolnice

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 5234/15-SEB-1017/15-326.1-6 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00901ah* CRDUX00901AH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0736/14-9/Kr V Praze dne 10. září 2015 Č. j.: DUCR-52006/15/Kr Telefon: +420 972

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění se veškeré písemnosti

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 11651/14-SEB-4584/12-326.1-99 VYŘIZUJE:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 156453/2011 ST2/Več MMHK/173226/2011 Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 19.10.2011

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více