DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc"

Transkript

1 *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: , linka 222 Oprávněná úřední osoba: Ing. Dana Komárková Věc: Optimalizace trati Bystřice nad Olší-Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín Označení dílčí části stavby: 2. stavba, seznámení se s podklady rozhodnutí Stavebník, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, IČ , zastoupený organizační jednotkou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc, podal dne 14. června 2013 podle 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), žádost o stavební povolení stavby dráhy : Optimalizace trati Bystřice nad Olší-Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín Označení dílčí části stavby: 2. stavba V rozsahu: TECHNOLOGICKÁ ČÁST Železniční zabezpečovací zařízení PS Žst. Český Těšín, SZZ definitivní PS Žst. Český Těšín, SZZ provizorní PS Žst. Český Těšín, SZZ provizorní stanoviště PS Žst. Český Těšín, klimatizace místností technologie PS Český Těšín - Albrechtice, TZZ definitivní PS Český Těšín - Albrechtice, TZZ provizorní PS Český Těšín - Louky nad Olší, TZZ definitivní PS Český Těšín - Louky nad Olší, TZZ provizorní PS Český Těšín - Louky nad Olší, odbočka Chotěbuz zabezpečovací zařízení definitivní PS Český Těšín - Louky nad Olší, odbočka Chotěbuz zabezpečovací zařízení provizorní PS Český Těšín - Louky nad Olší, odbočka Chotěbuz zabezpečovací zařízení provizorní - stanoviště PS Český Těšín - Louky nad Olší, odbočka Chotěbuz klimatizace místností technologie PS Český Těšín - Louky nad Olší, úvazka traťového zab. zař. na žst. Louky nad Olší PS Žst. Český Těšín, ETCS Železniční sdělovací zařízení PS Žst. Český Těšín, MK PS Žst. Český Těšín, provizorní přeložky MK PS Žst. Český Těšín, rozhlasové zařízení PS Žst. Český Těšín, úprava spojovacího uzlu PS Žst. Český Těšín, sdělovací zařízení PS Žst. Český Těšín, provizorní sdělovací zařízení PS TM Český Těšín, sdělovací zařízení PS Žst. Český Těšín, přenosový systém PS Žst. Český Těšín, elektrodispečerský spoj PS TM Český Těšín, elektrodispečerský spoj PS Žst. Český Těšín, EPS PS Žst. Český Těšín, EZS 1 / 7

2 PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS TM Český Těšín, EPS TM Český Těšín, EZS Žst. Český Těšín, úpravy a přeložky DK Žst. Český Těšín, přeložky kabelů ČD-T Žst. Český Těšín, přesměrování optických kabelů ČD-T Český Těšín - Hnojník, ochranný kabel Český Těšín - Albrechtice, traťový kabel Český Těšín - Albrechtice, diagnostický optický kabel Český Těšín - Louky n. O., traťový kabel Český Těšín - Louky n. O., diagnostický optický kabel Český Těšín - Albrechtice, zapojení TK do provozu Český Těšín - Louky n. O., zapojení TK do provozu Žst. Český Těšín, informační zařízení Žst. Český Těšín, kamerový systém Žst. Český Těšín, úprava radiostanic Žst. Český Těšín, úprava rozvodů GSM-R Silnoproudá technologie včetně DŘT PS Žst. Český Těšín, osobní a nákladní n. - zařízení DŘT PS Žst. Český Těšín, TM - zařízení DŘT PS Žst. Český Těšín, TM - místní řídící systém PS Doplnění DŘT a řídícího systému na ED Ostrava PS Odbočka Chotěbuz - zařízení DŘT PS Žst. Český Těšín, TM - technologie - rozvodna 22 kv PS Žst. Český Těšín, TM - technologie - trakční transformátory PS Žst. Český Těšín, TM - technologie - stejnosměrná část 3kV - DC PS Žst. Český Těšín, TM - technologie - vlastní spotřeba PS Žst Český Těšín, TM - technologie - systém kontroly a řízení PS Žst. Český Těšín, TM - technologie - napájení systému 22kV SŽDC s.o. PS Žst. Český Těšín, demontáž silnoproudé technologie stávající TM PS Žst. Český Těšín, rozvodna nn - TS osobní n. PS Žst. Český Těšín, rozvodna nn - TS nákladní n. PS Žst. Český Těšín, rozvodna nn - SZZ PS Žst. Český Těšín, úprava TS 22/0,4 kv - osobní n. PS Žst. Český Těšín, úprava TS 22/0,4 kv - nákladní n. PS Žst. Český Těšín, demontáž TS osobní n. PS Odbočka Chotěbuz, rozvodna nn PS Žst. Český Těšín, TS 22/0,4 kv - žel. přejezd v km 321,089 PS Žst. Český Těšín, TM - zařízení GPRS PS Žst. Český Těšín, demontáž R 6kV PS Žst. Český Těšín, NTS 6kV 50 Hz PS Odbočka Chotěbuz, TS 6/0,4 kv pro ZZ PS ŽST Český Těšín, technologie výtahů STAVEBNÍ ČÁST Inženýrské objekty SO Žst. Český Těšín, osobní nádraží, železniční svršek SO Žst. Český Těšín, výstroj trati SO Žst. Český Těšín, propagační bilboardy SO Žst. Český Těšín, osobní nádraží, železniční spodek SO Žst. Český Těšín, kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadby SO Žst. Český Těšín, vegetační úpravy SO Žst. Český Těšín, provizorní dopravní opatření SO Žst. Český Těšín, nástupiště SO Železniční most v km 319,193 (podchod v žst. Český Těšín) SO Železniční most v km 319,534 (podchod v žst. Český Těšín) SO Železniční most v km 319,658 2 / 7

3 SO Železniční most v km 319,841 SO Železniční propustek v km 320,103 zrušení SO Žst. Český Těšín, úprava opěrných zdí a oplocení SO Návěstní lávka v km 320,371 SO Návěstní lávka v km 320,662 SO Návěstní lávka v km 322,065 SO Návěstní lávka v km 323,502 SO Návěstní krakorec v km 322,805 SO Žst. Český Těšín, přeložky a ochrana vodovodů a kanalizací v km 317,8-320,3 SO Žst. Český Těšín, TM - přípojka vody SO Žst. Český Těšín, TM - venkovní kanalizace SO Žst. Český Těšín, ekologická likvidace stávajícího Lapolu SO Žst. Český Těšín, odvodnění železničního spodku a zastřešení nástupišť SO Žst. Český Těšín, přeložky a ochrana plynovodů v km 317,8-320,3 SO Žst. Český Těšín, kabelovod SO Žst. Český Těšín, PHS km 318, ,184 vlevo SO Žst. Český Těšín, PHS km 319, ,322 vlevo SO Žst. Český Těšín, PHS km 319, ,833 vpravo SO Žst. Český Těšín, novostavba technologické budovy SO Žst. Český Těšín, novostavba technologické budovy - zpevněné plochy SO Žst. Český Těšín, novostavba technologické budovy - přeložka přípojky vody SO Žst. Český Těšín, úprava zastřešení nástupiště č.1 SO Žst. Český Těšín, úprava zastřešení nástupišť č. 2, 3, 4 SO Žst. Český Těšín, RD u přej. km 137,781 SO Žst. Český Těšín, stavební úpravy spádovištního stavědla SO Žst. Český Těšín, stavební úpravy budovy RZZ SO Žst. ČeskýTěšín, stavební úpravy TS os. nádraží SO Žst. Albrechtice, stavební úpravy pro ZZ SO Žst. Český Těšín, orientační systémy SO Zast. Chotěbuz, stavební úpravy budovy zastávky SO Český Těšín - Louky nad Olší, RD u přej. km 321,060 Trakční a energetická zařízení SO Žst. Český Těšín, trakční vedení SO Žst. Český Těšín, zavěšení kabelu 22 kv SO Žst. Český Těšín, TM - napájecí vedení SO Žst. Český Těšín,TM - zpětné vedení SO Odbočka Chotěbuz - Albrechtice, úprava trakčního vedení SO Žst. Český Těšín, trakční měnírna SO Žst. Český Těšín, trakční měnírna, úprava vlečkové koleje SO Žst. Český Těšín, zpevněné plochy v areálu TM SO Žst. Český Těšín, oplocení areálu trakční měnírny SO Žst. Český Těšín, demolice v areálu trakční měnírny - stavební část SO Žst. Český Těšín, EOV SO Žst. Český Těšín, přeložky kabelu 6 kv SO Žst. Český Těšín, úprava kabelového rozvodu nn SO Žst. Český Těšín, úprava venkovního osvětlení SO Žst. Český Těšín, osvětlení podchodu a nástupišť SO Žst. Český Těšín, DOÚO SO Žst. Český Těšín, přeložky silnoproudých rozvodů nn SO Žst. Český Těšín, provizorní stanoviště - přípojky nn SO Žst. Český Těšín, provizorní přípojka technologické budovy SO Žst. Český Těšín, TM - úprava kabelu 6 kv SO Žst. Český Těšín, TM - venkovní osvětlení SO Žst. Český Těšín, TM - DOÚO SO Žst. Český Těšín, TM - světelná návěst NV50 3 / 7

4 SO Žst. Český Těšín, TM - přípojka nn SO Žst. Český Těšín, kabelový rozvod 22kV SO Žst. Český Těšín, závěsný kabel 22kV SO Žst. Český Těšín, TM - úprava přípojky 22kV SO Odbočka Chotěbuz, úprava kabelového rozvodu nn SO Odbočka Chotěbuz, DOÚO SO Odbočka Chotěbuz, přípojka nn z TS 6/0,4 kv SO Odbočka Chotěbuz, provizorní stanoviště - přípojky nn SO Žst. Český Těšín, ukolejnění SO Odbočka Chotěbuz - Albrechtice, ukolejnění SO Žst. Český Těšín, TM - úprava uzemnění SO Žst. Český Těšín, uzemnění TS 22/0,4 kv - osobní n. SO Žst. Český Těšín, uzemnění TS 22/0,4 kv - nákladní n. SO Odbočka Chotěbuz, uzemnění TS 6/0,4 kv SO Český Těšín - Louky nad Olší, uzemnění TS 22/0,4 kv - žel. přejezd v km 321,089 SO Žst. Český Těšín, TM - přeložka kabelů 22 kv ČEZ SO Žst. Český Těšín, demontáž přípojky vn ČEZ pro DTS SO Žst. Český Těšín, přeložka kabelového vedení vn ČEZ v km 318,947 SO Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů Telefónica O2 SO Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů jiných správců Umístění stavby: Na pozemcích v k.ú. Český Těšín, obec Český Těšín: par.č. 487/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 487/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 2281/2 (ostatní plocha, manipulační plocha), 2281/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 3335/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 3335/23 (zastavěná plocha a nádvoří), 3335/24 (zastavěná plocha a nádvoří), 3335/27(ostatní plocha, dráha), 3335/30(ostatní plocha, dráha), 3335/31 (ostatní plocha, dráha), 3336 (ostatní plocha, dráha), 3338 (ostatní plocha, dráha), 3339 (ostatní plocha, dráha), 3340/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 3340/5 (ostatní plocha, dráha), 3346/1 (ostatní plocha, dráha), 3343/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 3343/25 (zastavěná plocha a nádvoří), 3343/26 (ostatní plocha, dráha), 3349 (zastavěná plocha a nádvoří), 3350 (zastavěná plocha a nádvoří), 3351/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 3351/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 3351/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 3351/6 (ostatní plocha, dráha), 3354 (zastavěná plocha a nádvoří), 2279/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 2279/3(ostatní plocha, dráha), 2279/9 (ostatní plocha, dráha), 2279/10 (ostatní plocha, dráha), 2279/12 (ostatní plocha, jiná plocha), 2281/1 (ostatní plocha, manipulační plocha), 2500 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3335/1 (ostatní plocha, dráha), 3335/2 (ostatní plocha, dráha), 3335/3 (ostatní plocha, dráha), 3335/6 (zastavěná plocha a nádvoří), 3335/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3340/1 (ostatní plocha, dráha), 3340/2 (ostatní plocha, dráha), 3340/3 (ostatní plocha, dráha), 3342/1 (ostatní plocha, dráha), 3342/2 (ostatní plocha, dráha), 3343/1 (ostatní plocha, dráha), 3343/6 (zastavěná plocha a nádvoří), 3343/7 (zastavěná plocha a nádvoří), 3343/14 (zastavěná plocha a nádvoří), 3345 (ostatní plocha, dráha), 3351/1 (ostatní plocha, dráha), 3277/14 (ostatní plocha, silnice), v k.ú. Zpupná Lhota, obec Chotěbuz : par.č. 787 (ostatní plocha, dráha), 790/1 (ostatní plocha, dráha), 791/1 (ostatní plocha, dráha), 796 (ostatní plocha, dráha), v k.ú. Podobora, obec Chotěbuz : par.č. 273 (ostatní plocha, dráha), 274 (ostatní plocha, dráha), 275 (zastavěná plocha a nádvoří), v k.ú. Louky nad Olší, obec Karviná : par.č. 2715/7 (ostatní plocha, dráha), 2726/1 (ostatní plocha, dráha), 2726/2 (ostatní plocha, dráha), 2726/3 (ostatní plocha, dráha), 2715/1 (ostatní plocha, dráha), 2722 (zastavěná plocha a nádvoří), v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, obec Albrechtice : par.č. 2405/2 (ostatní plocha, dráha), 2406 (ostatní plocha, dráha), 2407 (ostatní plocha, dráha), 2400/1 (ostatní plocha, dráha), 2402 (zastavěná plocha a nádvoří), 2405/1 (ostatní plocha, dráha), vše v okrese Karviná. 4 / 7

5 Dočasné zábory : v k.ú. Český Těšín, obec Český Těšín : 1270/1 (ostatní plocha, silnice), 3277/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace ), 3286/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3313 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 3314 (ostatní plocha, neplodná půda), 3315 (ostatní plocha, jiná plocha), 2282/1 (ostatní plocha, dráha), 675/4 (ostatní plocha, silnice), 692/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2280 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2353 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3288/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3282/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3343/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), v k.ú. Zpupná Lhota, obec Chotěbuz : par.č. 734 (vodní plocha, zamokřená plocha), v k.ú. Podobora, obec Chotěbuz : par.č. 161 (ostatní plocha, neplodná půda), v k.ú. Louky nad Olší, obec Karviná : par.č (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2214 (ostatní plocha, ostatní komunikace), v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína : par.č (ostatní plocha, neplodná půda), vše v okrese Karviná. Popis stavby: Uzlová železniční stanice Český Těšín je jednou ze staveb III. tranzitního železničního koridoru "Cheb- Plzeň-Praha- Česká Třebová-Ostrava-Petrovice u K.-Dětmarovice-Mosty u Jablunkova-st.hr. SR", který je součástí evropského projektu sítě TEN-T. Cílem modernizace tranzitního železničního koridoru je zajištění úpravou traťových úseků rychlost do 120 km/h pro vlaky nákladní dopravy a do 160 km/h pro vlaky osobní dopravy a odstranění přechodných a z větší částí i trvalých omezení traťových rychlostí, závad v přechodnosti a prostorové průchodnosti, bezpečnosti provozu a ostatních omezujících prvků. Dále nasazení vozidel s naklápěcí technikou v zájmu zvýšení cestovní rychlosti vlaků osobní dopravy, náprava nevyhovujícího stavu infrastruktury, způsobenou dlouhodobým zanedbáváním obnovy základních prostředků, nedostatečnou údržbou i zpožděním všeobecného technického vývoje. Jedná se o prostorovou průchodnost UIC GC, traťovou třídu zatížení UIC D4, úpravy geometrických parametrů koleje, zajištění dostatečné kapacity dráhy, dodržení limitů hluku a vibrací, odstranění nevyhovujících konstrukcí a zařízení. V rámci 2. stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku v km 318, ,326 hlavní koridorové trati Mosty u Jablunkova st.hr. - Bohumín, tedy v oblasti středního zhlaví, osobního nádraží a dětmarovického zhlaví. Rozsah rekonstrukce kolejiště v zásadě vymezuje hlavní stavební práce 2. stavby. V této oblasti jsou navrženy výstavby inženýrských objektů - protihlukové stěny vlevo trati v km 318, ,184 dále v km 319, ,322 a vpravo trati v km 319, ,883, rekonstrukce podchodů v km 319,193 a 319,534, rekonstrukce železničních mostů v km 319,658 a 319,841, rekonstrukce opěrných zdí v oblasti dětmarovického zhlaví. Z pozemních objektů je zásadní výstavba technologické budovy vpravo trati v km cca 319,100 a rekonstrukce areálu nové trakční měnírny, včetně výstavby nové budovy trakční měnírny. V rozsahu úpravy kolejiště budou realizovány drážní silnoproudé i slaboproudé kabelové trasy. Kabely budou uloženy ve volné stopě nebo v rámci kabelovodu, který bude realizován od šachty Šj4 v km 318,950 do km 320,020. Jako nezbytná související investice bude provedena rekonstrukce kabelových tras a drobných objektů a technologických zařízení i mimo rozsah hlavních stavebních prací nebo podél přípojných tratí : - v km 136, ,200 trati Frýdek-Místek - Český Těšín bude zřízeno nové zabezpečovací zařízení - od km 137,550 po zaústění do osobního nádraží jsou koleje frýdeckého přednádraží rekonstruovány včetně železničního spodku, vyvolávající 2 přeložky plynovodu - slaboproudá kabelová trasa je vedena až do km 139,053 tratí Český Těšín - Český Těšín st.hr. - kabelové trasy a drobné technologické objekty budou realizovány až do km 325,621 trati Mosty u Jablunkova st.hr. - Bohumín, mimo jiné 4ks návěstních lávek, 1ks návěstní krakorec, reléový domek v km 321,060, stavební úpravy budovy železniční zastávky Chotěbuz - kabelové trasy až do km cca 10,700 trati Český Těšín - Polanka nad Odrou a stavební úpravy budovy žst. Albrechtice 5 / 7

6 Po dokončení navazujících staveb bude zavedena rychlost v hlavních kolejích v úseku rekonstrukce kolejiště : - v km 318, ,021 (oblast středního zhlaví) rychlost 120 km/h pro běžné vlaky i naklápěcí soupravy, respektive 100 km/h v hlavní koleji č.100 určené především pro průjezd nákladních vlaků - v km 319, ,700 (oblast osobního nádraží) rychlost 70 km/h pro běžné vlaky i naklápěcí soupravy, respektive 80 km/h v hlavní koleji č.0 určené především pro průjezd nákladních vlaků mimo nástupní hrany nástupišť - v km 319, ,326 (oblast dětmarovického zhlaví) rychlost 120 km/h pro běžné vlaky a rychlost 150 km/h pro naklápěcí soupravy Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1. písm. b) stavebního zákona, oznamuje, že shromáždil podklady pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci a sděluje účastníkům řízení, že podle ustanovení 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí do 5-ti dnů od doručení této písemnosti. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce stavební - oblast Olomouc na výše uvedené adrese, v pondělí až čtvrtek od 8.00 hodin do hodin, v pátek od 7.30 hodin do hodin. Termín nahlédnutí do spisu doporučujeme předem projednat s oprávněnou úřední osobou. Ing. Vladislav Kalup vedoucí oblasti Olomouc Tato písemnost se doručuje k vyvěšení takto: Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jejího doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc zde, zveřejnění na (elektronická úřední deska) podle 25 odst.2 správního řádu Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín 1. Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát. Obecní úřad Chotěbuz, Chotěbuzská 250, Chotěbuz. Obecní úřad Albrechtice, Obecní 186, Albrechtice u Českého Těšína. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: razítko Podpis: 6 / 7

7 Rozdělovník: Účastníci řízení: 1. Stavebník - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, organizační jednotka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc. Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou 2. Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc, úřední deska k vyvěšení - zde, zveřejnění na (elektronická úřední deska) podle 25 odst.2 správního řádu 3. Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín 1, úřední deska k vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 4. Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát, úřední deska k vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 5. Obecní úřad Chotěbuz, Chotěbuzská 250, Chotěbuz, úřední deska k vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 6. Obecní úřad Albrechtice, Obecní 186, Albrechtice u Českého Těšína,, úřední deska k vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 7 / 7

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19760/ZP/2014 - Po 17.12.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Projekty Fondu soudržnosti

Projekty Fondu soudržnosti Projekty Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů, řídící orgán Fondu soudržnosti Úvodní slovo Publikace, kterou právě držíte v ruce, završuje významnou etapu příjmu

Více

ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ LETOHRAD LICHKOV st. hranice 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice

ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ LETOHRAD LICHKOV st. hranice 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona č. 100/01 Sb. 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice oznamovatel: ČD s.o., Divize dopravní cesty Stavební správa Praha (květen

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012 Varianta kolem Blovic 1.1 CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU Celý úsek České Budějovice Plzeň je zařazen do kategorie celostátních drah. Není součástí dohod

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

je projekt obsažen v materiálu "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze"? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis.

je projekt obsažen v materiálu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis. III. SEZNAM VŠECH VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REZORTU DOPRAVY za rok 2015 ve smylu 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů P. č. Resort Zadavatel Název projektu

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní přátelé. V uplynulém období se nám podařilo realizovat záměry a cíle stanovené v předchozích letech a upevnit naši pozici na trhu v oblastech

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více