O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU"

Transkript

1 D r á ž n í ú ř a d sekce stavební oblast Praha Wilsonova Praha 2 č.j /05-O-DÚ/Vv V Praze dne Vyřizuje: Ing. Miloslav Vlasák tel.: O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Stavebník Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha, podal dne u Drážního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu dráhy: Průjezd železničním uzlem Praha - modernizace traťového úseku Praha-Libeň Praha-Běchovice, (1. část) Řízení bylo přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění žádosti dne Doplněním žádosti pominuly důvody přerušení řízení. Stavba je navržena v obvodu a ochranném pásmu dráhy tratě, Česká Třebová Praha v žkm 396, ,830, na pozemcích patřících do obvodů MČ Praha: 8, 9, 14, Dolní Počernice a Běchovice: k.ú. Libeň p.č. 3922, 3380/2, 3380/3, 3380/4, 3514/3, 4025, 4026/7, 4026/15, 4026/16, 4029/1, 4029/4, 4037/1, 4041, 4042, 4045, 4047, 4048, 4051, 4052, 4108, k.ú. Vysočany p.č. 568/2, 568/3, 569/1, 812/1, 814/1, 815/2, 817, 1853/1, 2005/4, 2007/1, 2139/1, 823/1, 823/3, 850/1, 850/2, 853, 855/2, 855/4, 856/1, 856/3, 2005/6, 2006/5, 2116/1, 2116/2, 2116/3, 2116/18, 2119, 2120, 2121, 2141, 2142, 2143/1, 2148/1, 2148/2 k.ú. Hrdlořezy p.č. 527/4, 527/1, 531/1, 531/2, 536/1 k.ú. Hloubětín p.č. 1772/1, 1773/1, 1795/1, 1796/1, 1803, 2618/3, 1768/1, 1768/3, 1772/1, 1840, 1841/18, 1841/19, 2504/1, 2504/3, 2504/4, 2526/1, 2619, 1711/3, 2618/1, 2618/2, 2618/4, 2618/5, 2618/6, 2622/1, 2622/2, 2623/10 k.ú. Kyje p.č. 803, 941/1, 2711, 2714, 2715/1, 2717/1, 2724/1, 2819, 2838, 2839, 2840, 2842, k.ú. Hostavice p.č. 885/4, 888/9, 940, 989, 990, 1014, 1015/1, 1022 k.ú. Dolní Počernice p.č. 1347, 1492, 1516, 1517, 1553, 1556, 1558/2, 1588, 1502, 1503, 1504, 1506/1, 1507, 1508/1, 1509, 1510, 1508/13 k.ú. Běchovice p.č. 1218/1, 1218/3, 1220, 1226, 1400/1, 1400/4, 1410/12, 1207, 1208, 1209, 1219, 1220, 1223, 1224, 1225, 1227, 1229, 1230/1, 1230/2, 1231, 1233, 1410/12, 1421 Strana 1 ze 12

2 Strana 2 ze /05-O- Členění stavby: TECHNOLOGICKÁ ČÁST ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS Žst.P.Běchovice, SZZ - Část A definitivní SZZ Žst.P.Běchovice, SZZ - Část B provizorní SZZ Žst.P.Běchovice, SZZ - Část C klimatizace SZZ

3 Strana 3 ze /05-O- PS P.Běchovice - P.Malešice, úprava TZZ PS P.Běchovice - P.Libeň, TZZ - Část A definitvní TZZ P.Běchovice - P.Libeň, TZZ - Část B provizorní TZZ PS Žst.P.Libeň, SZZ - Část A definitivní SZZ Žst.P.Libeň, SZZ - Část B provizorní SZZ Žst.P.Libeň, SZZ - Část C klimatizace SZZ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS Žst.P.Běchovice, úpravy DK,TK PS Žst.P.Běchovice, rozhlasového a informační zařízení pro cestující PS Žst.P.Běchovice, místní kabelizace PS Žst.P.Běchovice, EPS PS Žst.P.Běchovice, EZS PS Žst.P.Běchovice, sdělovací zařízení PS Žst.P.Běchovice, sdělovací zařízení, vzduchotechnika PS Žst.P.Běchovice, telefonní zapojovač PS P.Běchovice - P.Libeň, úpravy a přeložky DK,TK PS P.Běchovice - P.Libeň, traťový kabel PS Zast.P.Dolní Počernice, rozhlasové a informační zařízení pro cestující PS Zast.P.Kyje, rozhlasové a informační zařízení pro cestující PS P.Kyje, provizorní odbočka, sdělovací zařízení

4 Strana 4 ze /05-O- PS P.Běchovice - P.Libeň, úpravy kabelu ČD-T PS Žst.P.Libeň, úpravy DK,TK PS Žst.P.Libeň, úpravy rozhlasového zařízení PS Žst.P.Libeň, běchovické zhlaví, místní kabelizace PS Žst.P.Libeň, EPS PS Žst.P.Libeň, sdělovací zařízení PS Žst.P.Libeň, ITZ PS Přenosový systém PCM Libeň - EDČD Křenovka SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ PS Žst.P.Běchovice, transformovna 22/0,4 kv - část SŽDC PS Žst.P.Běchovice, staniční transformovna 6/0,4 kv 50 Hz PS Žst.P.Běchovice, transformovna 22/0,4 + 6/0,4 kv - vnější uzemnění PS TM Běchovice, RS kv 50 Hz PS TM Běchovice, provizorní RS 6 kv 50 Hz PS P.Běchovice - P.Libeň, RS kv 50Hz PS P.Běchovice - P.Libeň, RS kv 50 Hz PS P.Běchovice - P.Libeň, RS kv 50 Hz PS P.Běchovice - P.Libeň, RS kv 50 Hz PS P.Běchovice - P.Libeň, RS kv 50 Hz PS Žst.P.Libeň, běchovické zhlaví RS kv 50Hz

5 Strana 5 ze /05-O- PS Žst.P.Libeň, rekonstrukce T2 (TS 2573) - část SŽDC PS Žst.P.Libeň, rekonstrukce vnějšího uzemnění T2 (TS 2573) PS Žst.P.Libeň, staniční transformovna 6/0,4 kv 50 Hz DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA PS Žst.P.Běchovice, zařízení DŘT PS EDČD Křenovka, doplnění DŘT PS Žst.P.Libeň, zařízení DŘT OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PS Žst.P.Běchovice, schodišťové plošiny PS Zast.P.Dolní Počernice, schodišťové plošiny PS Zast.P.Kyje, schodišťové plošiny PS Žst.P.Libeň, úprava výtahů STAVEBNÍ ČÁST ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK SO Žst.P.Běchovice, železniční svršek SO Žst.P.Běchovice, železniční spodek SO Žst.P.Běchovice, železniční svršek, úpravy náklad skupiny SO Žst.P.Běchovice, přechody kolejí SO Žst.P.Běchovice, úprava nástupišť SO P.Běchovice - P.Libeň, železniční svršek SO P.Běchovice - P.Libeň, železniční spodek

6 Strana 6 ze /05-O- SO P.Kyje, provizorní odbočka, železniční svršek SO Zast.P.Dolní Počernice, úprava nástupišť SO Zast.P.Kyje, úprava nástupišť SO Zast.P.Kyje, přístupové chodníky k nástupištím SO Žst.P.Libeň, železniční svršek, běchovické zhlaví SO Žst.P.Libeň, železniční spodek, běchovické zhlaví SO Žst.P.Libeň, železniční svršek, střední zhlaví SO Žst.P.Libeň, železniční spodek, střední zhlaví SO Žst.P.Libeň, přechody kolejí SO Žst.P.Libeň, úpravy nástupišť SO Výstroj trati SO Informační systém UMĚLÉ STAVBY SO Most v ev.km 396,770 SO Most v ev.km 397,040 - podchod pro pěší SO Most v ev.km 397,996 SO Most v ev.km 398,711 SO Úprava veřejného osvětlení SO Most v ev.km 399,188 - podchod pro pěší SO Most v ev.km 399,687 SO Propustek v ev.km 400,335

7 Strana 7 ze /05-O- SO Propustek v ev.km 400,685 SO Most v ev.km 401,416 - podchod pro pěší SO Most v ev.km 401,500 SO Most v ev.km 401,657 SO Most v ev.km 402,365 SO Most v ev.km 403,001 SO Most v st.km 403,302 - podchod pro pěší SO Propustek v ev.km 403,562 SO Propustek v ev.km 403,958 SO Propustek v ev.km 404,235 SO Most v ev.km 404,435 SO Úprava veřejného osvětlení SO Most v ev.km 404,477 - podchod pro pěší SO Most v ev.km 404,517 - zavazadlový tunel SO Nadjezd Broumarská, ochranné sítě SO Demolice návěstní lávky v ev.km 398,943 SO Demolice návěstní lávky v ev.km 399,943 SO Demolice návěstní lávky v ev.km 400,943 SO Demolice návěstní lávky v ev.km 401,063 SO Demolice návěstní lávky v ev.km 402,022 SO Demolice návěstní lávky v ev.km 403,040

8 Strana 8 ze /05-O- SO Demolice návěstní lávky v ev.km 403,615 SO Návěstní lávka v st.km 398,430 SO Návěstní lávka v st.km 399,550 SO Návěstní lávka v st.km 400,570 SO Návěstní lávka v st.km 401,855 SO Návěstní lávka v st.km 403,155 SO Demolice návěstního krakorce v ev.km 1,113 SO Demolice návěstního krakorce v ev.km 1,475 SO Zárubní zeď v ev.km 400, ,191 SO Opěrná zeď v st.km 403, ,081 SO Zárubní zeď v ev.km 404, ,989 POZEMNÍ OBJEKTY SO Žst.P.Běchovice, stavební úpravy výpravní budovy SO Žst.P.Běchovice, demolice transformovny 22/0,4kV SO Žst.P.Běchovice, demolice transformoven 6/0,4 kv SO Žst.P.Běchovice, demolice nástupištních přístřešků SO Žst.P.Běchovice, nástupištní přístřešky a zastřešení podchodu SO Zast.P.Dolní Počernice,demolice přístřešků, drážního domku a jímky SO Zast.P.Dolní Počernice, nástupištní přístřešky a zastřešení podchodu SO Zast.P.Kyje, demolice objektu zastávky SO Zast.P.Kyje, nástupištní přístřešky a zastřešení podchodu

9 Strana 9 ze /05-O- SO Zastřešení podchodu v st.km 403,302 SO Žst.P.Libeň, stavební úpravy Provozní budovy č.1 SO Žst.P.Libeň, stavební úpravy transformovny T2 (TS 2753) SO Žst.P.Libeň, úprava nástupištních přístřešků SO Žst.P.Libeň, demolice objektu SO Žst.P.Libeň, kabelovod INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SO P.Běchovice - P.Libeň, ochrana a přeložky sdělovacích vedení SO Žst.P.Libeň, ochrana a přeložky sdělovacích vedení SO Žst.P.Běchovice, vodovod ve stanici SO P.Běchovice - P.Libeň, přeložka kanalizace PVK vodoprávní řízení SO Žst.P.Libeň, vodovod na nástupišti SO Zast.P.Dolní Počernice, úprava osvětlení podchodu SO Zast.P.Kyje, úprava osvětlení podchodu SO Osvětlení podchodu v km 403,302 SO P.Běchovice - P.Libeň, přeložky kabelů nn VO SO Žst.P.Libeň, přeložky kabelů nn PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ SO Protihluková stěna žst. Praha Běchovice SO Protihluková stěna ul. Českobrodská SO Protihluková stěna Dolní Počernice

10 Strana 10 ze /05-O- SO Protihluková stěna ul. Za Rokytkou SO Protihluková stěna Kyje SO Protihluková stěna ul. Lískova SO Protihluková stěna ul. Mezitraťová KOMUNIKACE, PLOCHY A OSTATNÍ SO Žst.P.Běchovice, zpevněná plocha u výpravní budovy SO Žst.P.Běchovice, oplocení u výpravní budovy SO Žst.P.Běchovice, provizorní přístupová komunikace SO Provizorní přeložka místní komunikace, ul. Pilská SO P.Běchovice - P.Libeň, zpevněná plocha u podchodu SO P.Běchovice - P.Libeň, chodník k Hořejšímu rybníku SILNOPROUDÉ ROZVODY SO Žst.P.Běchovice, kabel 6 kv SO Žst.P.Běchovice, přeložky stáv. kabelu 6 kv SO Žst.P.Běchovice, úprava rozvodu nn SO Žst.P.Běchovice, úprava osvětlení žst. SO Žst.P.Běchovice, osvětlení nástupišť SO Žst.P.Běchovice, úprava DOÚO SO Žst.P.Běchovice, EOV SO Žst.P.Běchovice, osvětlení podchodu SO P.Běchovice - P.Libeň, kabel 6 kv SO P.Běchovice - P.Libeň, přeložky kabelu 6 kv SO Zast.P.Dolní Počernice, osvětlení zastávky SO Zast.P.Kyje, osvětlení zastávky SO P.Kyje, provizorní odbočka, přípojka nn SO P.Běchovice - P.Libeň, demontáž osvětlení Hloubětín SO Žst.P.Libeň, běchovické zhlaví, kabel 6 kv SO Žst.P.Libeň, běchovické zhlaví, přeložky kabelu 6 kv SO Žst.P.Libeň, běchovické zhlaví, úprava rozvodů nn SO Žst.P.Libeň, běchovické zhlaví, úprava osvětlení žst. SO Žst.P.Libeň, běchovické zhlaví, úprava osvětlení nástupišť SO Žst.P.Libeň, běchovické zhlaví, EOV SO Žst.P.Libeň, běchovické zhlaví, úprava DOÚO TRAKČNÍ VEDENÍ SO Žst.P.Běchovice, úpravy TV SO Žst.P.Běchovice, úpravy TV - nákladní skupina SO Žst.P.Běchovice, ukolejnění vodivých konstrukcí SO P.Běchovice - P.Libeň, úpravy TV SO P.Běchovice - P.Libeň, ukolejnění vodivých konstrukcí SO P.Kyje, provizorní odbočka, úpravy TV SO Žst.P.Libeň, běchovické zhlaví, úprava TV SO Žst.P.Libeň, běchovické zhlaví, ukolejnění vodivých konstrukcí Další SO (102 stavebních objektů) - INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ se budou realizovat pouze v případě, že kontrolní měření hluku po rekonstrukci během zkušebního provozu přesáhne hygienické limity. Stručný popis stavby: Stavba spočívá v provedení rekonstrukce stávající železniční tratě Česká Třebová Praha

11 Strana 11 ze /05-O- v úseku žst. Praha Běchovice (včetně) žst. Praha Libeň (zčásti včetně). Stavba začíná v km 396,067 a končí v km 404,830. Délka úseku je 8,763 km. Rekonstrukce bude probíhat v návaznosti na realizaci sousedních staveb postupně po ucelených částech za omezeného, avšak nepřerušeného železničního provozu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení, stavební a o odstranění stavby. Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a na dráze, podle 7 odst. 1 zákona, podle 120 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) o z n a m u j e v souladu s ustanovením 61, odst. 1 stavebního zákona a 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení společného řízení podle 140 odst. 1 správního řádu (stavebního řízení a řízení o odstranění stavby) a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením na den 26. dubna 2006 Sraz účastníků ústního jednání a místního šetření se uskuteční od 9:00 hod v zasedací místnosti stavebníka Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278, Praha 9. Do podkladů lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Drážního úřadu, oblast Praha, Wilsonova 80, Praha 2 po telefonickém dojednání návštěvy a při ústním jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání plnou moc. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení a bylo získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí. K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při projednávání územního plánu se podle 61 odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží. Ing. Bohumil Melichar v.r. vedoucí oblasti Praha Toto oznámení musí být vyvěšeno 15 dní. Vyvěšeno dne Sejmuto dne

12 Strana 12 ze /05-O- Doručí se: K vyvěšení: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 - úřední deska Městská část Praha 8, ÚMČ, Zenklova 1/35, Praha 8 - úřední deska Městská část Praha 9, ÚMČ, Sokolovská 324, Praha 9 - úřední deska Městská část Praha 14, ÚMČ, Bratří Venclíků 1073, Praha 9 - úřední deska Městská část Praha 21, ÚMČ, Staroklánovická 260, Praha-Újezd nad Lesy - úřední deska Městská část Praha - Dolní Počernice, ÚMČ, Stará obec 10, Praha 9 - úřední deska Městská část Praha - Běchovice, ÚMČ, Za Poštovskou zahradou 479, Praha úřední deska Drážní úřad, Wilsonova 80, Praha 2 - úřední deska Dotčeným orgánům státní správy: Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavební, Pařížská 26, Praha 1 (č.j. MHMP /2005/OST/Št) Magistrát hl. m. Prahy, odbor OP, Mariánské nám. 2, Praha 1 (č.j. MHMP /2005/1/OOP/VI, MHMP/275168/XI/12/06/Kar a MHMP/OOP/254701/XI/478/05/Fra) Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy, Řásnovka 8, Praha 1 (č.j. MHMP /2005/DOP-04/Fr) Městská část Praha 9, ÚMČ, odbor ŽP a D, Sokolovská 324, Praha 9 (č.j. P /2005 a OŽPD/05/Ved EC P /2005) Městská část Praha 14, ÚMČ, odbor ŽP, Bratří Venclíků 1073, Praha 9 (zn. OŽP1590/05/Dv) Městská část Praha 14, ÚMČ, odbor V a D, Bratří Venclíků 1073, Praha 9 (zn. OVD/2189/2005/PALK) Městská část Praha 21,ÚMČ,odbor ŽPaD,Staroklánovická 260, Praha-Újezd nad Lesy (č.j.ožpd/228/05/sl) Městská část Praha - Běchovice, ÚMČ, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 911 (č.j.1703/2005) Městská část Praha - Dolní Počernice, ÚMČ, Stará obec 10, Praha 9 Městská část Praha 8, ÚMČ, odbor dopravy, Zenklova 1/35, Praha 8 Městská část Praha 8, ÚMČ, odbor ŽP, Zenklova 1/35, Praha 8 Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, Praha 1 (č.j. UPL/855a/4993/6501//06) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2 (zn. HSAA /ODZS-2005) Účastníkům řízení: Správa železniční dopravní cesty s.o., Prvního pluku 5, Praha 8 - Karlín Adresa doručení: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278, Praha 9 (zn /05-SSP) a všichni dotčení účastníci řízení uvědomění veřejnou vyhláškou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha *crdux001rxc0* CRDUX001RXC0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0393/10-2/Su V Praze dne 4. června 2010 Č. j.: DUCR-28578/10/Su Telefon: 602668956 Oprávněná

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00ajzfu* CRDUX00AJZFU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0561/16-4/Ka V Praze dne 26. října 2016 Č. j.: DUCR-58209/16/Ka Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00box2r* CRDUX00BOX2R DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 27. června 2017 Sp. zn.: MP-SDP0980/16-8/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ P L A T N O S T I S T A V E B N Í H O P O V O L E N Í

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ P L A T N O S T I S T A V E B N Í H O P O V O L E N Í *crdux00c69j3* CRDUX00C69J3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-22/Kr V Praze dne 2. listopadu 2017 Č. j.: DUCR-63042/17/Kr Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha *crdux005j157* CRDUX005J157 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 28. března 2013 Sp. Zn.: MP-SDP0174/13-2/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, Praha 5 IČO: , DIČ CZ odbor Stavební úřad OZNÁMENÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, Praha 5 IČO: , DIČ CZ odbor Stavební úřad OZNÁMENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5 IČO: 00063631, DIČ CZ00063631 *MC05X00NHFHE* MC05X00NHFHE odbor Stavební úřad Spis. zn.: MC05/OSU/20358/2018/Šev/Sm.5018/1 Archiv:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: 30-1259a/08-DÚ/Sg Plzeň 16. dubna 2009 Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček, tel. 972 524 098-linka 228 mobil: 602 669

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí .2.11. rlo 13 501 JfalťJJ'lq 0. ~..,i.4 _ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc 1111I11~~III~IIIIIIIIIIII!~lIllllIlllIlIlllllllIlmllmll~11 CRDUX006DYPP 779 00 OLOMOUC Sp. Zn.:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux008szw6* CRDUX008SZW6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-5/Kr V Praze dne 28. července 2015 Č. j.: DUCR-43411/15/Kr Telefon: +420

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux0093hvd* CRDUX0093HVD DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 1. října 2015 Sp. Zn.: DUCR-57318/15/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux005ddtp* CRDUX005DDTP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0052/13-6/Sj V Olomouci dne 14. února 2013 Č. j.: DUCR-8017/13/Sj Telefon: +420 972 741

Více

'Rekonstrukce žst. Jaroměř

'Rekonstrukce žst. Jaroměř *CRDUX00C9G20* CRDUX00C9G20 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0519/17-7/Bj V Praze dne 28. listopadu 2017 Č. j.: DUCR-68586/17/Bj Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux007zaqt* CRDUX007ZAQT DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0627/14-6/Ce V Praze dne 17. prosince 2014 Č. j.: DUCR-71920/14/Ce Telefon: 602 668

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/004307/2014 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ *CRDUX00CFZJS* CRDUX00CFZJS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0559/17-5/Dk V Olomouci dne 10. ledna 2018 Č. j.: DUCR-1813/18/Dk Telefon: +420

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU CRDUX0046WVQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0224/12-5/De V Olomouci dne 7. června 2012 Č. j.: DUCR-19599/12/De Telefon: +4209727 41315 (linka 214)

Více

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U *CRDUX00CNPTG* CRDUX00CNPTG DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0108/17-8/Lh V Praze dne 6. března 2018 Č. j.: DUCR-13279/18/Lh Telefon: +420

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00cnptg* CRDUX00CNPTG DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0108/17-8/Lh V Praze dne 6. března 2018 Č. j.: DUCR-13279/18/Lh Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux007ezuz* CRDUX007EZUZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-5/Hm V Praze dne 10. července 2014 Č. j.: DUCR-40560/14/Hm Telefon: 602 378

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D, W I L S O N O VA 8 0, 1 2 1 0 6 P R A H A 2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

D R Á Ž N Í Ú Ř A D, W I L S O N O VA 8 0, 1 2 1 0 6 P R A H A 2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í D R Á Ž N Í Ú Ř A D, W I L S O N O VA 8 0, 1 2 1 0 6 P R A H A 2 Vyřizuje: Ing. Miloslav Vlasák Č. j.: 10-1642/05-S-DÚ/Vv Telefon: 602 668 810 E-mail: vlasak@du-praha.cz V Praze dne 25. 5. 2006 VEŘEJNÁ

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň *CRDUX00BVLWE* CRDUX00BVLWE DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň Sp. zn.: ML-SDL0030/17-7/Kn V Plzni dne 21. srpna 2017 Č. j.: DUCR-47170/17/Kn Telefon: +420 972 524

Více

I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A I. I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A

I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A I. I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A *crdux00dkkka* CRDUX00DKKKA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0480/18-5/Lj V Praze dne 31. října 2018 Č. j.: DUCR-61663/18/Lj Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou *CRDUX00AXZ0V* CRDUX00AXZ0V DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0727/16-2/Vb V Olomouci dne 14. prosince 2016 Č. j.: DUCR-79223/16/Vb Telefon: +420

Více

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC *CRDUX000LRKP* CRDUX000LRKP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce, oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0112/09-9/Ty V Brně dne 15. května 2009 Č. j.: DUCR-21991/09/Ty 602668981 Oprávněná úřední

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha CRDUX00AL7SR DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8,121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0864/14-6A^v Č.j.:DUCR-60014/16A^v Oprávněná úřední osoba: Vlasák Miloslav Ing. V Praze dne 29.

Více

OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Sp. zn. Praha S-MHMP 387742/2008/OST/He 17.2.2015 OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Odbor stavební

Více

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov *CRDUX00BUM9R* CRDUX00BUM9R DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0997/16-7/Bj V Praze dne 10. srpna 2017 Č. j.: DUCR-45862/17/Bj Telefon: +420

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux007a3oh* CRDUX007A3OH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 9. června 2014 Sp. Zn.: MP-SDP0423/14-2/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova l, 772 58 Olomouc Č.j. došlého dokumentu: 796/08 Č.j.:21-5037/08-DÚ/Kf V Brně dne 3. března 2008 Oprávněná úřední osoba: Košulič Rudolf Telefon : 602

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00bf4r6* CRDUX00BF4R6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0104/17-3/Vb V Olomouci dne 19. dubna 2017 Č. j.: DUCR-22922/17/Vb Telefon: +420

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux007kzl2* CRDUX007KZL2 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0526/14-3/Vb V Olomouci dne 2. září 2014 Č. j.: DUCR-49579/14/Vb Telefon: +420 972 741 315

Více

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha DOKUMENTACE EIA podle 8 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 zákona pro záměr Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský,

Více

(dále jen vlastník ) (dále jen stavebník ) Čl. I

(dále jen vlastník ) (dále jen stavebník ) Čl. I Smlouva o právu provedení stavby č.: kterou ve smyslu ust. 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00cinkw* CRDUX00CINKW DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0159/15-28/Kr V Praze dne 5. února 2018 Č. j.: DUCR-6091/18/Kr Telefon: +420 972

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux00ai7i8* CRDUX00AI7I8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0475/16-3/Vb V Olomouci dne 7. září 2016 Č. j.: DUCR-55549/16/Vb Telefon: +420 972

Více

Umístění stavby: Popis stavby:

Umístění stavby: Popis stavby: *crdux0060h82* CRDUX0060H82 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0162/13-20/Km V Olomouci dne 23. července 2013 Č. j.: DUCR-40145/13/Km Telefon: 602668934

Více

Opis, strana 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Opis, strana 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Opis, strana 1 Drážní úřad sekce stavební-oblast Praha Wilsonova 80 121 06 Praha 2 Č.j.: 10-1187/04-2-DÚ/Kr Vyřizuje: Ing. Kořínková Telefon: 602 668 985 V Praze dne 3.března 2005 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E NÍ

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E NÍ *CRDUX00DEJSJ* CRDUX00DEJSJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň Sp. zn.: ML-SDL0105/18-6/Vd V Plzni dne 9. října 2018 Č. j.: DUCR-51944/18/Vd Telefon: +420 972 524

Více

Veřejná vyhláška. Oznámení pokračování stavebního řízení

Veřejná vyhláška. Oznámení pokračování stavebního řízení *CRDUX00DSC2G* CRDUX00DSC2G DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0481/18/Sj V Olomouci dne 17.12.2018 Č. j.: DUCR-73462/18/Sj Telefon: +420 972 741

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux007vr35* CRDUX007VR35 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0661/14-6/Km V Olomouci dne 14. listopadu 2014 Č. j.: DUCR-66500/14/Km Telefon: +420 972

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í *CRDUX00DO2IM* CRDUX00DO2IM DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0348/18-7/Nv V Olomouci dne 14. listopadu 2018 Č. j.: DUCR-66894/18/Nv Telefon: +420

Více

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/147008/2012 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Oznámení o zahájení stavebního řízení ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne MMB/0443768/2013 5400/OD/MMB/0443768/2013 Bc. Jan Kušnír 2014-01-09 Zn.: 11/25-Z/Kuš Tel. 542 174 171 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00bngj2* CRDUX00BNGJ2 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0211/17-3/Vb V Olomouci dne 16. června 2017 Č. j.: DUCR-35196/17/Vb Telefon: +420

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5551/2009/OÚPSŘ-328/Va- 29.6.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux009cnri* CRDUX009CNRI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15-8/Sj V Olomouci dne 1. prosince 2015 Č. j.: DUCR-71642/15/Sj Telefon: +420

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Spis.zn.: MUC/04359/2012/L Čelákovice, dne 11.10.2012 Č.j.: MUC/10546/2012 Vyřizuje:

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00b1l8k* CRDUX00B1L8K DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0727/16-5/Vb V Olomouci dne 12. ledna 2017 Č. j.: DUCR-2702/17/Vb Telefon: +420 972

Více

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í. pro stavbu dráhy : : Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín.

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í. pro stavbu dráhy : : Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín. Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova 1 772 58 Olomouc ---------------------------------------- Čj. došlého dokumentu: 5288/08 Čj.: 20-0265/07-13359-DÚ/Km V Olomouci dne 26.1.2009 Oprávněná

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D. sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11. 301 36 Plzeň

D R Á Ž N Í Ú Ř A D. sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11. 301 36 Plzeň D R Á Ž N Í Ú Ř A D sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11 301 36 Plzeň Č.j. 30-1535/06-DÚ/Vc V Plzni dne 15. května 2007. Zpracovatel: Ing. Vaníček, tel.č.: 602 669183, tel a fax 972 524 098 OZNÁMENÍ

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D. sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11. 301 36 Plzeň

D R Á Ž N Í Ú Ř A D. sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11. 301 36 Plzeň D R Á Ž N Í Ú Ř A D sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11 301 36 Plzeň Č.j. 30-1241/07-DÚ/Vc V Plzni dne 20.prosince 2007. Oprávněná úřední osoba: Ing. Vaníček, tel.č.: 602 669183, tel a fax 972 524

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: +4209727

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003msll* CRDUX003MSLL DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0801/11-6/Sj V Olomouci dne 25. listopadu 2011 Č. j.: DUCR-59082/11/Sj Telefon: +420 9727

Více

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín Vlkov u Tišnova

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín Vlkov u Tišnova *CRDUX00BAKX1* CRDUX00BAKX1 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0650/16-7/Vb V Olomouci dne 15. března 2017 Č. j.: DUCR-16047/17/Vb Telefon: +420

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2 Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 354/2018-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/735/2012/St Bc. Kristýna Kovalčíková SÚ/330/736/2012/St MUDr. Jozef Kovalčík vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Ahepjukova

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor stavební úřad Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor stavební úřad Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor stavební úřad Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice Č. j.: MR-S 12992-09-OSU-Bo-115 V Rosicích dne 26.01.2012 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ

Více

*CRDUX001H634* CRDUX001H634

*CRDUX001H634* CRDUX001H634 *CRDUX001H634* CRDUX001H634 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0035/10-5/Km V Olomouci dne 11. března 2010 Č. j.: DUCR-12678/10/Km Telefon: 602668934

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 852/2017-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux008v9qz* CRDUX008V9QZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-6/Vs V Olomouci dne 4. srpna 2015 Č. j.: DUCR-44691/15/Vs Telefon: +420 972

Více

WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA

WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA *crdux0021kye* CRDUX0021KYE DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0499/10-5/Vv V Praze dne 24. srpna 2010 Č. j.: DUCR-42653/10/Vv Telefon: +4209722 41844

Více

sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: D R Á Ž N Í 30-2147/05 DÚ/Vr-2 sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Vyřizuje : ing.vrchlavský, tel. 602 669 174 (tel+fax 972 524 098) E-mail: vrchlavsky@du-praha.cz počet listů =

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux008enk8* CRDUX008ENK8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0102/15-6/De V Olomouci dne 8. dubna 2015 Č. j.: DUCR-19173/15/De Telefon: +420 972 741

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0087ugy* CRDUX0087UGY DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0094/15-2/Kr V Praze dne 17. února 2015 Č. j.: DUCR-8781/15/Kr Telefon: +420 972 241

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX006V6IK* MVOTX006V6IK Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00avprs* CRDUX00AVPRS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0676/16-2/Vb V Olomouci dne 1. prosince 2016 Č. j.: DUCR-75945/16/Vb Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux0087j5m* CRDUX0087J5M Sp. Zn.: ML-SDL0428/14-13/Kx V Plzni dne 12. února 2015 Č. j.: DUCR-8237/15/Kx Telefon: 972524098 (linka

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008bx3q* CRDUX008BX3Q DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0165/15-4/Bj V Praze dne 1. dubna 2015 Č. j.: DUCR-15037/15/Bj Telefon: +420 972 241

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00aw6sz* CRDUX00AW6SZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0627/16-4/Vb V Olomouci dne 5. prosince 2016 Č. j.: DUCR-76725/16/Vb Telefon: +420

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 80/2017-910-IPK/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Rekonstrukce koleje č. 2 Brno Královo Pole - Kuřim

Rekonstrukce koleje č. 2 Brno Královo Pole - Kuřim *CRDUX00ARUCC* CRDUX00ARUCC DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0627/16-2/Vb V Olomouci dne 8. listopadu 2016 Č. j.: DUCR-70165/16/Vb Telefon: +420

Více

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U *CRDUX00DPL8Y* CRDUX00DPL8Y DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0544/18-6/Kj V Praze dne 27. listopadu 2018 Č. j.: DUCR-69241/18/Kj Telefon: +420

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX0022VNF VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.12.2010 SPIS. ZNAČKA: 10/2011/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/65/2011/Hli VYŘIZUJE:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor stavební úřad Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor stavební úřad Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor stavební úřad Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice Č. j.: MR-S 12 992-09-OSU-Bo-255 V Rosicích dne 07.11.2016 ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy jako speciální

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux004duok* CRDUX004DUOK DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0339/12-2/Vb V Olomouci dne 31. května 2012 Č. j.: DUCR-29129/12/Vb Telefon: +420 972 741

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 3516/2011/VÝST/Jž/, 3517/2011/VÝST/Jž/

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více