KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet!"

Transkript

1 ;ÈLMBEOÓ ÞEBKF P,BUBMPHV EPEBWBUFMĜ QSP FOFSHFUJLV èftlï SFQVCMJLZ t $FOÓL SP[NďSZ V[ÈWďSLB UFDIOJDLÏ JOGPSNBDF KATALOG DODAVATELŮ PRO 16. vydání ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG 3. DIMENZE Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet! Kontakty, články, PR... Ceník a rozměry inzerce Uzávěrka, technické informace

2 NOVINKA pro rok 2014 ELEKRONICKÁ VERZE KATALOGU! NOVĚ Elektronická verze katalogu ve formě aplikace Kromě standardní verze katalogu ve formátu PDF, kterou je možné stáhnout z webových stránek vydavatele (www.direkta.cz/katalogy), chystáme pro naše čtenáře novinku - ELEKTRONICKOU VERZI KATALOGU V PODOBĚ APLIKACE PRO SMARTPHONY A TABLETY. Uživatelé tak budou mít kompletní seznam firem vždy u sebe i offline. Prostřednictvím naší aplikace přinášíme odběratelům katalogu další přidanou hodnotu v podobě seznamu firem s možností vyhledávání dle jejich služeb. Aplikace je připravována ve verzi pro zařízení Apple i pro zařízení se systémem Android a umožní čtení elektronické verze katalogu na tabletech a telefonech nové generace. Věříme, že díky ní získáme nové uživatele a rozšíříme povědomí o Katalogu dodavatelů pro energetiku České republiky. Aplikaci bude možné stáhnout pomocí QR kódu odkazem z obálky Katalogu. Každý z inzerentů dostane nově v elektronické verzi katalogu i prostor pro představení vlastní společnosti. Jedná se o praktický infomedailon firmy, ve kterém bude: logotyp, krátký popis, seznam produktů či služeb, obrazová příloha (max. 3x jpg) a přímým kontaktem (telefon, ). Bude tak možné oslovit Vaši firmu s poptávkou ihned z ruky. POZOR! Abychom uvedli novou elektronickou podobu co nejrychleji do oběhu, rozhodli jsme se uspořádat pro všechny uživatele SOUTĚŽ O TABLET IPAD2, která bude dostupná jak z připravované aplikace, tak i z webu. CO ZÍSKÁTE S ELEKTRONICKOU VERZÍ KATALOGU? - aktuální seznam dodavatelů pro energetiku ČR - informace a kontakty vždy po ruce - přehledné vyhledávání dle služeb i firem - možnost další propagace formou banneru přímo v aplikaci... SOUTĚŽ PRO UŽIVATELE APLIKACE KATALOGU! SOUTĚŽ O ipad2! Jděte s dobou a chraňte životní prostředí. Stahujte elektronickou verzi do svých mobilních zařízení! Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost DIREKTA GROUP s.r.o. se sídlem Praha 8, Zenklova 37, PSČ: , která je také poskytovatelem soutěžních vý her. Pořadatel a/nebo organizátor si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž. Kompletní podmínky soutěže naleznete na

3 OBECNÉ INFORMACE O KATALOGU Spole nost Weidmüller je p edním výrobcem komponent propojovacích technologií pro p enos energie, signál a dat. Portfolio spole nosti Spole nost Weidmüller zahrnuje adové je p edním svorky, výrobcem pr myslové komponent konektory, propojovacích konektory a technologií svorky do plošných pro p enos spoj, energie, relé, signál p evodníky, a dat. opto leny, Portfolio napájecí spole nosti zdroje, zahrnuje p ep ové adové ochrany, svorky, sdružova e pr myslové signál, konektory, ocelové konektory a nerezové a svorky elektroinstala ní do plošných krabice spoj, relé, s vysokým p evodníky, stupn m opto leny, krytím, instrumentaci napájecí zdroje, pro p ep ové pr myslový ochrany, Ethernet, sdružova e ucelený systém signál, zna ení. ocelové K širokému a nerezové portfoliu elektroinstala ní produkt pat í krabice rovn ž s ná adí vysokým pro stupn m elektrotechniku krytím, a instrumentaci zákaznické výrobky. pro pr myslový ada produkt Ethernet, je ucelený kvalifikována systém pro zna ení. nejnáro n jší K širokému aplikace portfoliu v jaderných produkt pat í elektrárnách. rovn ž ná adí pro elektrotechniku a zákaznické výrobky. ada produkt je kvalifikována pro nejnáro n jší aplikace v jaderných elektrárnách. Weidmüller, s.r.o. Lomnického Weidmüller, 5/1705, s.r.o Praha 4 Tel.: Lomnického /1705, , Praha 4 Tel.: , KDO NEINZERUJE v Katalogu dodavatelů pro energetiku ČR - TEN JAKO BY NEBYL... Popis katalogu a distribuce Katalog dodavatelů pro energetiku České republiky vydává 1x ročně ve spolupráci s Českým svazem zaměstnavatelů v energetice DIREKTA GROUP, s.r.o., Zenklova 37, Praha 8. Katalog je složen z odborných článků, informací o Svazu zaměstnavatelů v energetice, firemních prezentací (PR), barevných plošných inzerátů, podrobnější specifikace výrobků a služeb a v neposlední řadě i z přehledného rejstříku všech dodavatelů pro energetiku České republiky, kteří mají inzerci či PR článek v Katalogu dodavatelů pro energetiku ČR. Katalog je ZDARMA distribuován na vybrané stupně řízení společností, které zajišťují zásobování a objednávají či zajišťují dodávky pro své podniky podnikající v odvětví energetiky. Katalog je také distribuován adresně vrcholovým managerům a vedoucím pracovníkům z oblasti energetiky. Je v průběhu celého roku pravidelně distribuován podnikatelským subjektům a odborné veřejnosti na vybraných výstavách a veletrzích, které se věnují energetice a oblastem s energetikou spojených. Základní členění katalogu: 1) VÝROBA A DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 2) DODAVATELÉ PALIV 3) STROJNÍ ZAŘÍZENÍ VÝROBEN ELEKTŘINY A TEPLA 4) STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ CENTRALIZOVANÉHO TEPLA 5) ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A. Výrobny; B. Přenos a rozvod elektřiny; C. Rozvody tepla 6) SPECIÁLNÍ STAVBY PRO ENERGETIKU 7) OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 8) SLUŽBY PRO PODNIKY Technické parametry Cenové a platební podmínky 2 + lamino lesk, vnitřní strany 135 g/m 2 + lak; vazba V1 Cena zahrnuje grafickou úpravu inzerátu z dodaných podkladů, vytištění a distribuci katalogu včetně zaslání dokladového výtisku. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Platba na základě proforma-faktury (předúčtu) zaslané spolu s korekturou inzerátu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zaplacení proforma-faktury. Po zaplacení bude zaslána faktura daňový doklad. Při nedodržení platby v daném termínu bude udělováno vydavatelem penále 1 za den. Při nedodržení termínu splatnosti proforma-faktury si vyhrazuje vydavatel právo případně inzerát do katalogu nezařadit. O tomto opatření bude inzerent písemně informován. Způsob účasti Rozhodli jste se zúčastnit tohoto projektu? 1. Vyplňte objednávku - smlouvu o dílo. Obalka.indd 1 2/14/13 11:47:40 AM 2. V oborovém rejstříku vyznačte všechny obory, ve kterých nabízíte výrobky, služby apod. 3. Vyplňte přiložený formulář PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A SLUŽEB též v ceně inzerce! 4. Zkompletujte podklady tj. kvalitní reprodukovatelné logo, nebo kvalitní barevné fotografie, texty psané na počítači s uvedením Vaší adresy a telefonním spojením. Nestandardní podklady a formáty předem projednejte s naší inzertní redakcí. V případě zasílání podkladů em doporučujeme zasílat soubory do velikosti 5 MB (větší soubory je vhodné zasílat poštou na jiných médiích). Naše doporučení využívejte maximálně barevného zpracování katalogu tím, že dodáte maximum barevných podkladů. Zlepší se tak Vaše prezentace! 5. Vyplňte přiloženou objednávku a odešlete spolu s podklady a vyplněným formulářem Podrobnější specifikace výrobků a služeb na adresu: DIREKTA GROUP, s.r.o. Zenklova 37, Praha 8 6. Korekturu provede zadávající firma. 7. Pokud si klient nedodá vlastní inzerci či PR, je grafické zpracování inzerce či PR řešeno vydavatelem a je vždy zasláno zadavateli ke korektuře a následnému schválení. 8. Nevyžádané rukopisy a podklady nevracíme! Objednavatel je povinen na základě zaslané dokumentace provést odsouhlasení textu svého inzerátu či PR článku a vrátit v daném termínu své vyjádření. Pokud se ke korektuře zadavatel i přes podepsanou objednávku nevyjádří, považují se inzerce či PR za odsouhlasené.

4 PLOŠNÁ INZERCE ROZMĚRY A CENY Plošná inzerce Nabídka firem je členěna v odborných rejstřících, které jsou zařazeny v úvodní části katalogu. V rejstřících jsou firmy řazeny abecedně pod názvem, který uvádí firma ve Smlouvě o dílo s označením všech oborů, ve kterých podniká a s číslem strany v katalogu, kde je firemní prezentace či plošná inzerce zveřejněna. Obsah rejstříků je uveden v rámci Smlouvy o dílo na přiložené objednávce. K lepší orientaci slouží také Podrobnější specifikace výrobků a služeb. FORMÁTY INZERCE DOVNITŘ STRAN: (tzv. do zrcadla ) Inzeráty: A. 1/8 (osmina strany) B. 1/4 (čtvrtina strany) C. 1/4 (čtvrtina - podval) D. 1/2 (polovina strany) E. 1/1 (celá strana) 90x63 mm 90x128 mm 63x185 mm 185x128 mm Kč Kč Kč Kč 185x260 mm A. B. C. D Kč E. FORMÁTY INZERCE NA CELOU VELIKOST STRANY: (tzv. na spad ) Odborné články a firemní prezentace (PR) F. 1/2 SPAD (polovina strany) G. 1/1 SPAD (celá strana) 210x148 mm +5 mm SPAD! Kč F. spad 210x297 mm +5 mm SPAD! Kč G. spad V případě dodání hotových inzercí na spad je třeba přidat k čistému rozměru přesah + 5 mm po obvodu inzerátu! (Přesah 5 mm bude při finálním ořezu katalogu na čistý formát oříznut na čistý rozměr strany, resp. inzerce.) Rovněž je třeba počítat s odstupem textů od kraje inzerce cca 1 cm! V případě nedodržení odstupu od kraje inzerce hrozí říznutí do textu při finálním ořezu katalogu na čistý formát. Rozhodli jste se vytvořit Vaši inzerci vlastními silami a nejste si něčím jistí? V případě technických dotazů na přípravu celé inzerce, či s jejími částmi, se na nás s důvěrou obraťte prostřednictvím u. Naši redaktoři, příp. grafici Vám je rádi zodpoví. Šetříme Váš čas: Našim zákazníkům nabízíme, v rámci zhotovení inzerce v Katalogu dodavatelů pro energetiku ČR, možnost využít po dohodě naše grafické oddělení pro přeformátování u nás vytvořené inzerce i na jiné formáty dle Vašich potřeb a záměrů. Standardní cena přeformátování inzerce: 500 Kč/formát (výstupní formát je tiskové PDF). V případě větších změn či úprav při přeformátování je možno dohodnout, dle časové a technické náročnosti, i hodinovou sazbu za grafické práce. Pokud máte zájem, je možné nás kontaktovat a blíže si upřesnit rozsah spolupráce.

5 FIREMNÍ PREZENTACE NA KLÍČ (PR) ZPŮSOB SPOLUPRÁCE Firemní prezentace na klíč (PR) Soustavně pracujeme na zlepšení kvality katalogu. Chceme co nejvíce přiblížit specifika energoprůmyslu a s ním spojených témat našim čtenářům. Na základě úzké spolupráce s profesionálními redaktory bychom Vás rádi upozornili na novinku: Vytvoření PR článku na klíč naším PR redaktorem přímo ve Vaší firmě! Zájemci o PR článek mohou samozřejmě dodat text i fotografie vlastní, ale pevně věříme, že Vás nabídka vytvoření PR článku na klíč přímo ve Vaší firmě zaujme. CENA ZA PR ČLÁNEK NA KLÍČ OBSAHUJE: Osobní návštěvu PR redaktora ve Vaší firmě Sepsání PR článku na klíč Pořízení dokumentačních fotografií a práva pro použití fotografií v Katalogu dodavatelů pro energetiku ČR První korekturu základního textu Druhou korekturu již hotové katalogové strany/hotových stran s PR článkem Vaší společnosti vč. fotografií Nesepisujte už vlastními silami PR prezentace! Využijte kvalitu profesionálního PR redaktora, který se přizpůsobí Vašim časovým možnostem a Vámi danému tématu i stylu PR článku! V PR prezentacích můžete lépe než v inzerátu rozepsat kompletní nabídku svých nejnovějších strojů, zařízení a technologií... Firemní historii od založení, příp. připomenout důležité výročí firmy na trhu spojené např. s aktuálními slevami... Zajímavou možností je rovněž možnost podtrhnout PR článkem specifika a úskalí Vašeho oboru a zdůraznit v čem se právě Vaše společnost odlišuje od ostatních na trhu. Forma PR článku může být například i rozhovor redaktora s určeným zaměstnancem Vaší společnosti na předem dané téma... Možností vytvoření PR prezentace si lze představit opravdu hodně, záleží i na Vaší kreativitě a invenci. Firemní prezentace (PR) jsou řazeny volně v přední neinzertní části katalogu, tak, aby vhodně doplnily celkovou skladbu katalogu. Jak spolupráce s PR redaktorem probíhá? 1) Na základě objednávky PR článku kontaktuje zadavatele náš PR redaktor a domluví si termín schůzky ve Vaší společnosti 2) Během následující schůzky se domluví téma a styl PR článku (např. historie společnosti, přehled sortimentu, kompletní rozsah nabídky, ostatní zastoupení, výhody dlouhodobé spolupráce, čím se Vaše firma odlišuje od ostatní konkurence na trhu...) 3) PR redaktor vyzpovídá na dané téma určené pracovníky, (příp. vytvoří dokumentační fotografie) a z posbíraného materiálu vytvoří ucelený text PR prezentace 4) em Vám následně pošle redaktor prostý text k první obsahové korektuře - kde je možné upravit nadpis, zkontrolovat příp. doplnit věcné informace, doplnit kontaktní informace apod. 5) Po Vašem prvním schválení textu je tento předán grafikovi, který zalomí texty, fotografie, logo příp. jiné obrázky do stran katalogu a vytvoří PR prezentaci, která Vám bude následně zaslána jako finální náhled k poslední kontrole a odsouhlasení Vámi. Ceny PR článků v Katalogu dodavatelů pro energetiku České republiky Vzhledem k povaze PR článku je vhodné využít vždy alespoň celou stranu, příp. více stran katalogu PR článek je možné kombinovat s vhodnými inzertními formáty (např. pod PR článek zvolit formát podval, nebo začlenit 1/4 stranu...). Inzerce v rámci rozsahu PR článku nijak nenavyšuje cenu za PR článek. Cena za celou kompletně zpracovanou PR stranu je shodná s cenou inzerce Kč. Cena za PR půlstranu je Kč. Realizace projektu DIREKTA GROUP, s.r.o. Zenklova 37, Praha 8 Tel.: ISO 9001:2008 TERMÍN UZÁVĚRKY OBJEDNÁVEK:

6 INFORMACE PRO VAŠE ZÁKAZNÍKY PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A SLUŽEB V KATALOGU Ke zlepšení informovanosti uživatelů katalogu a z důvodu přesnější specifikace Vaší nabídky bude zpracována podrobnější specifikace výrobků a služeb firem prezentujících se v katalogu. Jednoduchý systém umožňuje vyhledat potenciálním zákazníkům Vaši firmu podle abecedního seznamu výrobků a nabízených služeb. U příslušného výrobku/služby je vždy uvedeno číslo strany katalogu, kde je informace zveřejněna. Vpište do předtištěných řádků slova - hesla, která charakterizují nabídku Vaší firmy. Tento formulář nenahrazuje oborový rejstřík, který je součástí objednávky Smlouvy o dílo. Zde uvedený formulář zašlete vyplněný spolu s objednávkou na druhé straně tohoto listu a dalšími materiály na adresu firmy: DIREKTA GROUP s.r.o., Zenklova 37, Praha 8 tel.: , Pište krátká hesla (klíčová slova) - neuvádějte obchodní značky výrobků! Na každou řádku napište samostatné heslo! Katalog dodavatelů pro energetiku České republiky Obchodní název Vaší společnosti:

7 OBJEDNÁVKA Smlouva o dílo Inzerce v Katalogu dodavatelů pro energetiku ČR 2014 Tuto objednávku vyplňte a odešlete zpět společnosti DIREKTA GROUP, s.r.o. Objednavatel Předmět plnění Název firmy: POZOR! První písmeno názvu firmy je určující pro zařazení v katalogu a rejstřících! Adresa: PSČ: IČ: DIČ: Tel.: Další jednání ve věci účasti naší firmy v katalogu veďte, prosím, s tímto pověřeným zástupcem naší firmy: Titul, jméno, příjmení: Tel.: Přihlašujeme se tímto k účasti do katalogu ENERGETIKA 2014 v rozsahu, který odpovídá kategorii Plošná inzerce: PR článek: A. 1/8 (90x63 mm) B. 1/4 (90x128 mm) C. 1/4 podval (63x185 mm) D. 1/2 (185x128 mm) 1/2 strany 1/1 strany Více stran (upřesněte počet stran: ) E. 1/1 (185x260 mm) F. 1/2 (spad) (210x148 mm + 5mm) Mám zájem o spolupráci s redaktorem (zaškrtněte vybranou kategorii) G. 1/1 (spad) (210x297 mm + 5 mm) Dodám hotové I. VÝROBA A DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 1. Výroba a dodávky elektrické energie II. DODAVATELÉ PALIV 2. Tuhá paliva - hnědé uhlí 3. Vápenec a vápenné výrobky 4. Mazadla, chemikálie a ostatní pomocné materiály III. STROJNÍ ZAŘÍZENÍ VÝROBEN ELEKTŘINY A TEPLA 5. Zdvihací zařízení 6. Dopravníky 7. Překládací zařízení 8. Váhy a vážicí zařízení 9. Zařízení mlecích okruhů (pro tuhá paliva) 10. Zařízení olejového hospodářství (pro kapalná paliva) 11. Armatury, spojovací potrubí a těsnění 12. Jaderně energetická zařízení 13. Kotle - parní 14. Kotle - horkovodní 15. Spalinové kotle 16. Turbíny parní - kondenzační 17. Turbíny parní - odběrové 18. Turbíny parní - protitlakové 19. Spalovací (plynové) turbíny 20. Vodní turbíny (nad 10 MW) 21. Malé vodní turbíny 22. Reversibilní vodní turbíny 23. Dieselagregáty 24. Spalovací (plynové) motory pro kogenerační jednotky 25. Čerpadla včetně oprav 26. Ventilátory včetně oprav 27. Dmychadla a kompresory 28. Vývěvy 29. Hořáky 30. Ohříváky vzduchu 31. Ofukovače a ostřikovače výhřevných ploch 32. Zařízení chemických úpraven vody 33. Kondenzátory - vodní 34. Kondenzátory - vzduchové 35. Zařízení chladicích okruhů 36. Tepelné výměníky 37. Nádrže, tlakové nádoby 38. Kontejnery pro transport a skladování vyhořelého jaderného paliva 39. Zařízení potrubní dopravy tuhých materiálů 40. Odlučovače - mechanické 41. Odlučovače - elektrické 42. Filtry 43. Odsiřovací zařízení 44. Odvod spalin 45. Mechanické čištění kapalin, separace sedimentu 46. Ložiska, těsnění, klínové řemeny, Segerovy pojistky 47. Servopohony elektrické IV. STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ CENTRALIZOVANÉHO TEPLA 48. Parní primární sítě - potrubí, armatury, kompenzát., uložení, závěsy 49. Horkovodní primární sítě - potrubí, armat., komp., uložení, závěsy 50. Tepelné izolace 51. Ochranné obaly 52. Akumulátory tepla 53. Zařízení předávacích stanic 54. Kompaktní domovní předávací stanice Prohlašujeme, že nám jsou známé Podmínky účasti v Katalogu dodavatelů pro energetiku ČR a zavazujeme se je dodržet. 55. Ohříváky vody 56. Čerpadla 57. Vodoměry, průtokoměry 58. Měřiče tepla 59. Nekovové materiály pro rozvod tepla 60. Expanzní nádrže 61. Nádrže na kondenzát V. ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A. VÝROBNY 62. Alternátory včetně oprav 63. Elektrické motory, řízené pohony včetně oprav 64. Transformátory - blokové 65. Transformátory vlastní spotřeby 66. Transformátory vn/nn včetně oprav 67. Kabely a kabelové příslušenství (spojky, koncovky), elektroizolace 68. Holé profilové vodiče 69. Vodící lana 70. Zapouzdřené vodiče 71. Spínače 72. Odpojovače 73. Měřící transformátory proudu a napětí 74. Elektrické ochrany 75. Svodiče přepětí 76. Měřicí a signalizační zařízení 77. Automatické systémy řízení technologických procesů výroben B. PŘENOS A ROZVOD ELEKTŘINY 78. Stožáry 79. Vodiče a vodící lana 80. Kabely a kabelové příslušenství (spojky, koncovky) 81. Izolátory a izolátorové závěsy 82. Rozvodny a transformovny 83. Transformátory, náhradní díly 84. Spínací technika 85. Osvětlovací technika 86. Rozváděče, včetně zapouzdřených 87. Pojistky, jističe 88. Elektrické ochrany 89. Měřicí přístroje 90. Bleskojistky 91. Zhášecí tlumivky 92. Baterie a akumulátory, záložní zdroje 93. Elektromagnety 94. Dálkové ovládání rozvoden 95. Regulační zařízení 96. Automatizace elektrických stanic 97. Sdělovací technika 98. Zařízení HDO 99. Diagnostika poruch v sítích, diagn. zkušebnictví vysokonap. kabelů 100. Dispečerská a řídící technika 101. Domovní elektroinstalační materiál C. ROZVODY TEPLA 102. Regulace předávacích stanic 103. Systémy signalizace poruchových stavů 104. Sdělovací technika 105. Měřicí přístroje 106. Automatizované systémy řízení technolog. procesů v tepelných sítích VI. SPECIÁLNÍ STAVBY PRO ENERGETIKU 107. Chladicí věže 108. Komíny 109. Přehrady a nádrže 110. Jezy, včetně hydraulických částí 111. Složiště popela, včetně hrází 112. Úložiště vyhořelých palivových článků 113. Žáruvzdorné vyzdívky tepelných agregátů 114. Ocel pro energetiku VII. VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ 115. Tepelná čerpadla 116. provádění vrtů 117. kolektorové části 118. tepelná čerpadla, instalační rozvody 119. elektroinstalace 120. Fotovoltaické články 121. měniče 122. solární panely 123. rozvody, stavební prvky, regulační prvky 124. Sluneční kolektory 125. panely 126. rozvody vody 127. stavební prvky 128. Zařízení malých vodních elektráren (MVE) 129. turbíny a potrubí 130. stavební dodávky pro VE 131. regulační prvky 132. Větrné elektrárny 133. regulační zařízení 134. stavební části VE 135. elektro příslušenství 136. generátory 137. Zařízení na využití biomasy 138. kotle, dmychadla pro biomasu 139. sušárny a jejich zařízení 140. secí a sklízecí stroje 141. dopravníky 142. elektro příslušenství VIII. SLUŽBY PRO PODNIKY 143. Projektování, inž. služby. vč. ekol. a optim. spal. proc., dod. služby 144. Inženýrská a průmyslová geodézie 145. Komplexní řešení v oblasti informatiky 146. Oprav. služby, kalibr. momentu síly při zatah. vč. šroubových spojů 147. Zařízení pro konzervaci odstavených bloků a zařízení 148. Hasicí přístroje a protipožární zařízení 149. Ochranné a pracovní pomůcky VN,VVN; snižování hluku 150. Stavebně-montážní sl., vybavení garáží, autodílen, prov. kontroly 151. Zařízení pro stavbu. a rek. el. vedení, plynovodů a vedení NN,VN, VVN 152. Povrchová úprava kovů 153. Poradenství a školení, energ. audity, ekolog. řízení, cert. personálu 154. Podnikový software 155. Finanční služby, leasing a pojištění 156. Vybavení kancelářskou technikou, přístupové a docházkové systémy 157. Vybavení telekomunikační technikou 158. Vybavení počítačovou technikou 159. Vybavení nábytkem 160. Snižování prašnosti ZHOTOVITEL: Datum: Za DIREKTA GROUP, s.r.o. vyřizuje: Podpis a razítko Zenklova 37, Praha 8 Tel.: Dr. Vl. Kokoška ředitel

8 KONTAKTY Vydavatel: DIREKTA GROUP s.r.o. Zenklova 37, Praha 8 Redakce: Vedoucí projektu Martina Šlapáková tel.: , Grafika, sazba, PR články Vít Ondřej tel.: , Inzertní oddělení: Diviš Jiří GSM: Hasová Anina tel.: Hettová Zuzana tel.: Sekera Antonín tel.: Sekera Miroslav tel.: Spole nost Weidmüller je p edním výrobcem komponent propojovacích technologií pro p enos energie, signál a dat. Portfolio Spole nost spole nosti Weidmüller zahrnuje adové je p edním svorky, výrobcem pr myslové komponent konektory, propojovacích konektory a technologií svorky do plošných pro p enos spoj, energie, relé, signál p evodníky, a dat. opto leny, Portfolio spole nosti napájecí zdroje, zahrnuje p ep ové adové ochrany, svorky, sdružova e pr myslové signál, konektory, ocelové konektory a nerezové a svorky elektroinstala ní do plošných krabice spoj, relé, s vysokým p evodníky, stupn m opto leny, krytím, napájecí instrumentaci zdroje, pro p ep ové pr myslový ochrany, Ethernet, sdružova e ucelený systém signál, zna ení. ocelové K širokému a nerezové portfoliu elektroinstala ní produkt pat í krabice rovn ž s ná adí vysokým pro stupn m elektrotechniku krytím, instrumentaci a zákaznické výrobky. pro pr myslový ada produkt Ethernet, je ucelený kvalifikována systém pro zna ení. nejnáro n jší K širokému aplikace portfoliu v jaderných produkt pat í elektrárnách. rovn ž ná adí pro elektrotechniku a zákaznické výrobky. ada produkt je kvalifikována pro nejnáro n jší aplikace v jaderných elektrárnách. Weidmüller, s.r.o. Weidmüller, Lomnického 5/1705, s.r.o Praha 4 Lomnického Tel.: /1705, , Praha 4 Tel.: , Obalka.indd 1 2/14/13 11:47:40 AM

DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012

DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Podmínky účasti v 14. vydání katalogu DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Členění katalogu Katalog je složen z barevných plošných inzerátů a odborných článků. Plošné inzeráty jsou v katalogu

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje tt 06 Průmysl a služby doprava. letecká doprava. potrubní doprava. silniční doprava. vodní doprava. železniční doprava grafika metalografie odpadní vody průmysl. elektrotechnika SAMOSTATNÝ MIKROTEZAURUS

Více

Ceník inzerce Ceník č. 2 Platný od 1.10.2010

Ceník inzerce Ceník č. 2 Platný od 1.10.2010 Ceník inzerce Ceník č. 2 Platný od 1.10.2010 Formáty a ceny inzerce periodicita: týdeník (vychází ve čtvrtek) formát strany: 305 x 470 mm formát zrcadla: 275 x 431 mm barva: 4/4 4/2 4/1 tisková technika:

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, 602 00 BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F : +420 543 212 564

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, 602 00 BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F : +420 543 212 564 ENERGETIKA -elektrárna, teplárna, výtopna, spalovna ap. ČÁST STROJNÍ A) STROJOVNA I) TURBÍNA 1.1 Turbínová skříň Ventilová komora Víko ventilové komory Spojovací materiál Regulace - součást skříně Ovládání

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459 Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Vikýř je placeným informačním půlměsíčníkem pro občany města

Více

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 www.automatizacevpotravinarstvi.cz Představení Ceník inzerce v časopisu Automatizace v potravinářství Časopis Automatizace v potravinářství je určen producentům potravin

Více

Ceník inzerce. tel.: 286 583 011 12, inzerce@fccgroup.cz

Ceník inzerce. tel.: 286 583 011 12, inzerce@fccgroup.cz Ceník inzerce tel.: 286 583 011 12, inzerce@fccgroup.cz 297 mm Standardní rozměry inzerátů 248 mm 1/3 210 mm 1/1 Elektro 140 mm Automa a Světlo 145 mm 194 mm 122 mm ti tul ní ob rá zek 180 mm 1/2 57 mm

Více

TRENDY CAR MAGAZINE. Trendy časopis pro milovníky automobilů

TRENDY CAR MAGAZINE. Trendy časopis pro milovníky automobilů TRENDY CAR MAGAZINE Trendy časopis pro milovníky automobilů Affinity Media 2013 4. ročník, dvouměsíčník Distribuce v síti prodejen s tiskem celé ČR, zejména - Benzínová čerpadla - Nákupní centra - Centra

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas Kempy v české a slovenské republice 2014 Jediný katalog kempů v České a Slovenské republice MAPA KEMPŮ + PRŮVODCE Specifikace

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE s plynulou regulací výkonu 3,5-12kW

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA PETROHRAD/ RUSKO,

ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA PETROHRAD/ RUSKO, Obchodní mise MPO v Petrohradě připravuje prezentaci českých společností v oboru energetiky a elektrotechniky za účelem nalezení nových exportních příležitostí pro české firmy. Místo konání: Web: Výstaviště

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

INSPIRACE PRO VÁŠ BYZNYS A INOVACE MEDIA INFORMACE 2015/2016

INSPIRACE PRO VÁŠ BYZNYS A INOVACE MEDIA INFORMACE 2015/2016 INSPIRACE PRO VÁŠ BYZNYS A INOVACE MEDIA INFORMACE 015/016 Packaging Herald je moderní BB magazín o novinkách a trendech v obalovém průmyslu a souvisejících odvětvích. Každé dva měsíce přináší svým čtenářům

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Plynové a olejové hořáky. Bentone. C e n í k - r o k 2 0 1 0 platný od 10. 1. 2010 MIROSLAV DOBROVSKÝ. zastoupení pro ČR

Plynové a olejové hořáky. Bentone. C e n í k - r o k 2 0 1 0 platný od 10. 1. 2010 MIROSLAV DOBROVSKÝ. zastoupení pro ČR Plynové a olejové hořáky Bentone C e n í k - r o k 2 0 1 0 platný od 10. 1. 2010 MIROSLAV DOBROVSKÝ zastoupení pro ČR Hornokrčská 38, 140 00 Praha 4 tel: 261 261 041, fax. 261 261 044 IČO: 15318702 e-mail:

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Plynové a olejové hořáky. Bentone. C e n í k - r o k 2014/2015. platný od 1. 7. 2015 MIROSLAV DOBROVSKÝ. zastoupení pro ČR

Plynové a olejové hořáky. Bentone. C e n í k - r o k 2014/2015. platný od 1. 7. 2015 MIROSLAV DOBROVSKÝ. zastoupení pro ČR Plynové a olejové hořáky Bentone C e n í k - r o k 2014/2015 platný od 1. 7. 2015 MIROSLAV DOBROVSKÝ zastoupení pro ČR V Pláni 58/32, 142 00 Praha 4 tel: 261 261 041, fax. 261 261 044 IČO: 15318702 e-mail:

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

VTC metoda VYSOKOTLAKÁ ČISTÍCÍ METODA PRO ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ, STROJNÍ ČIŠTĚNÍ, LAKOVNY A GALVANOVNY

VTC metoda VYSOKOTLAKÁ ČISTÍCÍ METODA PRO ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ, STROJNÍ ČIŠTĚNÍ, LAKOVNY A GALVANOVNY VTC metoda VYSOKOTLAKÁ ČISTÍCÍ METODA PRO ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ, STROJNÍ ČIŠTĚNÍ, LAKOVNY A GALVANOVNY 1. Rozdělení * Čištění elektrických zařízení NN, VN a VVN * Čištění elektronických zařízení

Více

CENÍK INZERCE 2010. příloha časopisu Kult nejen o módě

CENÍK INZERCE 2010. příloha časopisu Kult nejen o módě platný od 1. 12. 2009 CENÍK INZERCE 2010 ŘÍJEN 2008 příloha časopisu Kult nejen o módě Foto: Chopard, Klenotnictví a hodinářství Carollinum MÓDNÍ TRENDY PRO PODZIM A ZIMU MEDIA HILL, s. r. o., Luční 26,

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

ČÍSELNÍK I. Oborové členění ČÍSELNÍK I. Oborové členění DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní zařízení pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje a zařízení

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

CENÍK INZERCE 2010 ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE

CENÍK INZERCE 2010 ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE platný od 1. 12. 2009 CENÍK INZERCE 2010 listopad-prosinec 2009» ROČNÍK 1 ZDARMA průvodce předvánočními nákupy ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE MEDIA HILL, s. r. o., Luční 26, 616 00 Brno, IČ: 25587749, bankovní

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis chladícího zařízení Uniflair Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České republiky,

Více

Zjednodušené výběrové řízení na grafické a tiskové práce pro projekt Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů dětí

Zjednodušené výběrové řízení na grafické a tiskové práce pro projekt Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů dětí Zjednodušené výběrové řízení na grafické a tiskové práce pro projekt Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů Zadavatel: Dětství bez úrazů, o.p.s., se sídlem Světova 17, 180 00 Praha 8, IČ: 25655311,

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace Nedotýkej se přetržených drátů elektrického vedení, mohou

Více

Točivé redukce. www.g-team.cz. redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33

Točivé redukce. www.g-team.cz. redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33 Točivé redukce www.g-team.cz redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33 G - Team Společnost G - Team, a.s je firmou pohybující se v oblasti elektrárenských a teplárenských zařízení. V současné době je významným

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu O projektu Kamzasportem.cz je služba provozovaná internetovým serverem Ronnie.cz, který je nejvlivnějším médiem

Více

Příloha č. 1. Velvarská 136, 274 53 Slaný Ing. Pavlem Zálomem -starostou města Slaný DIČ: CZ00234877 KB Kladno, č. účtu 196712940217/0100

Příloha č. 1. Velvarská 136, 274 53 Slaný Ing. Pavlem Zálomem -starostou města Slaný DIČ: CZ00234877 KB Kladno, č. účtu 196712940217/0100 Příloha č. 1 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 19. 10. 2004. (aktualizovaný seznam pronajatých předaných tepelných zařízení k 1. 1. 2015) smluvní strany : Město Slaný se sídlem: zastoupené:

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Výroba a přenos el. energie

Výroba a přenos el. energie Výroba a přenos el. energie Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala únor 2007 Průmyslová výroba elektrické energie Elektrárny a zdroje Uhelné Jaderné Sluneční

Více

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický systém využívá k ohřevu teplé vody elektrickou energii, která je vyrobena fotovoltaickými panely. K přenosu tepla do vody se využívá

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

Kondenzační sušárny HORAL SERVIS s.r.o.

Kondenzační sušárny HORAL SERVIS s.r.o. 2013 Kondenzační sušárny HORAL SERVIS s.r.o. CENÍK, TECHNICKÁ DOKUMENTACE, OBJEDNÁVKOVÝ KLÍČ HORAL SERVIS s.r.o. Martinice v Krkonoších 221 CZECH 512 32 Obsah 1. Výběr provedení kondenzační sušárny...

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Adresát adresa PSČ město Datum: Evidenční číslo: Číslo jednací: xx.xx.20xx VZ-128/2012 č.j.xxxxxx-

Více

2012 Ceník tepelných čerpadel V1.4 CENÍK 2012/2013. (platnost od 1. dubna 2012, předpokládaná platnost do 30. dubna 2013)

2012 Ceník tepelných čerpadel V1.4 CENÍK 2012/2013. (platnost od 1. dubna 2012, předpokládaná platnost do 30. dubna 2013) CENÍK 2012/2013 2012 Ceník tepelných čerpadel (platnost od 1. dubna 2012, předpokládaná platnost do 30. dubna 2013) V1.4 www.zubadan.cz 2012/2013 www.zubadan.cz 1/14 Obsah Kompletní systémová řešení Splitové

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Formát: křídový papír, celobarevný tisk, formát A4 Náklad: minimálně 6 100 ks Distribuce: českokrumlovské domácnosti a podniky Web: www.ckrumlov.cz/noviny

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 www.dnoviny.cz Dopravní noviny jsou odborné periodikum pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku. Jednotlivé strany jsou periodicky věnovány následujícím

Více

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249 E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33 Sejkorova 2725/24 636 00 Brno 36 E.ON Energie, a.s. Kontaktní adresa Středisko služeb

Více

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie ta profilové maturitní zkoušky Technologie 1. Technické materiály 2. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů 3. Metalografie ocelí a litin 4. Tepelné zpracování a chemicko-tepelné zpracování 5. Odlévání

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS 88/008/001/2015-6/LOG/500

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA

VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA Hlavní oblasti použití vysokotlaké čištění - potrubních rozvodů - kanalizačních systémů (kanalizační vozy, hydročističe) - výměníků tepla,

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní

Více

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků 1. Prodávající: Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4 IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 Adresa pro písemný styk a

Více

pokud zvolená kritéria ve vyhledávací masce odpovídají vašim uloženým údajům

pokud zvolená kritéria ve vyhledávací masce odpovídají vašim uloženým údajům Pro přijetí do Online Databanky ConDataPool vyplňte prosím údaje ve vašem profilu přímo do políček formuláře v oblasti sběru dat. Poté dokument uložte a vytiskněte. Formulář můžete také vytisknout prázdný

Více

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Ing. Petr Doležal Sejkorova 2725/24 Brno 36 636 00 Brno Zákazník Ing. Petr Doležal, Sejkorova 2725/24, Brno 36, 636 00 Brno číslo účtu:

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO ELEKTROTECHNIKU

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO ELEKTROTECHNIKU TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO ELEKTROTECHNIKU Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

Kolena a ohyby, ze železa nebo oceli (kromělitých a z nerezavějící oceli) 2013_01

Kolena a ohyby, ze železa nebo oceli (kromělitých a z nerezavějící oceli) 2013_01 Doklad Rezim CisloPolozky DatumPropusteni NazevCelnihoUradu ZemePuvoduKod PolozkaKn TARICKod MnozstviMJ PopisZbozi Hmotnost Hodnota SumaPoplatkuCloVymerene CelkovaCastkaPoplatku NazevDruhuDopravy PopisZB

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie Autor: Ivo Vymětal Pracovní list 1 Přeměny energie 1. Podle vzoru doplň zdroje a druhy energie, které se uplatní v popsaných dějích. Využij seznamu: Žárovka napájená z tepelné elektrárny. Slunce Rostliny

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

TÉMATA SOUHRNNÝCH PŘEHLEDŮ

TÉMATA SOUHRNNÝCH PŘEHLEDŮ Náklad: 5 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, osoby) Mediální partnerství: Cech malířů a lakýrníků ČR, Asociace

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více

1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, Stráž pod Ralskem, zastoupená generálním ředitelem podniku vyhlašuje výběrové řízení Klimatizace (chlazení) místnosti kontinuální laminace a průmyslové využití odpadního tepla 1. PODMÍNKY

Více

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Informace o časopisech, podmínky inzerce, ceníky a formáty, harmonogramy

Informace o časopisech, podmínky inzerce, ceníky a formáty, harmonogramy Media infa Informace o časopisech, podmínky inzerce, ceníky a formáty, harmonogramy SVĚT TISKU - časopis o předtiskové přípravě, tisku a dokončujícím zpracovaní PAPÍR A CELULÓZA - časopis českého a slovenského

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Dodávka pásového minirypadla Zadávání zakázky malého rozsahu Technickými službami města Dvora Králové nad Labem probíhá podle vnitroorganizační

Více

NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci

NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci 1 NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši klimatizaci. - Pro správné a spolehlivé použití zařízení, pečlivě prostudujte návod a uschovejte

Více

Cenově zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků. Teplo je náš živel. Buderus Family komplety. Family Komplet GB162. Family Komplet GB172

Cenově zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků. Teplo je náš živel. Buderus Family komplety. Family Komplet GB162. Family Komplet GB172 Buderus Family komplety Cenově zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků Family Komplet GB162 Family Komplet GB172 Family Komplet GB072 Family Komplet U152 / U154 Logamax plus GB172 T Teplo je náš živel Family

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o. 1. Základní informace Vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku nového grafického řešení pro internetovou

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více