KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet!"

Transkript

1 ;ÈLMBEOÓ ÞEBKF P,BUBMPHV EPEBWBUFMĜ QSP FOFSHFUJLV èftlï SFQVCMJLZ t $FOÓL SP[NďSZ V[ÈWďSLB UFDIOJDLÏ JOGPSNBDF KATALOG DODAVATELŮ PRO 16. vydání ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG 3. DIMENZE Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet! Kontakty, články, PR... Ceník a rozměry inzerce Uzávěrka, technické informace

2 NOVINKA pro rok 2014 ELEKRONICKÁ VERZE KATALOGU! NOVĚ Elektronická verze katalogu ve formě aplikace Kromě standardní verze katalogu ve formátu PDF, kterou je možné stáhnout z webových stránek vydavatele ( chystáme pro naše čtenáře novinku - ELEKTRONICKOU VERZI KATALOGU V PODOBĚ APLIKACE PRO SMARTPHONY A TABLETY. Uživatelé tak budou mít kompletní seznam firem vždy u sebe i offline. Prostřednictvím naší aplikace přinášíme odběratelům katalogu další přidanou hodnotu v podobě seznamu firem s možností vyhledávání dle jejich služeb. Aplikace je připravována ve verzi pro zařízení Apple i pro zařízení se systémem Android a umožní čtení elektronické verze katalogu na tabletech a telefonech nové generace. Věříme, že díky ní získáme nové uživatele a rozšíříme povědomí o Katalogu dodavatelů pro energetiku České republiky. Aplikaci bude možné stáhnout pomocí QR kódu odkazem z obálky Katalogu. Každý z inzerentů dostane nově v elektronické verzi katalogu i prostor pro představení vlastní společnosti. Jedná se o praktický infomedailon firmy, ve kterém bude: logotyp, krátký popis, seznam produktů či služeb, obrazová příloha (max. 3x jpg) a přímým kontaktem (telefon, ). Bude tak možné oslovit Vaši firmu s poptávkou ihned z ruky. POZOR! Abychom uvedli novou elektronickou podobu co nejrychleji do oběhu, rozhodli jsme se uspořádat pro všechny uživatele SOUTĚŽ O TABLET IPAD2, která bude dostupná jak z připravované aplikace, tak i z webu. CO ZÍSKÁTE S ELEKTRONICKOU VERZÍ KATALOGU? - aktuální seznam dodavatelů pro energetiku ČR - informace a kontakty vždy po ruce - přehledné vyhledávání dle služeb i firem - možnost další propagace formou banneru přímo v aplikaci... SOUTĚŽ PRO UŽIVATELE APLIKACE KATALOGU! SOUTĚŽ O ipad2! Jděte s dobou a chraňte životní prostředí. Stahujte elektronickou verzi do svých mobilních zařízení! Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost DIREKTA GROUP s.r.o. se sídlem Praha 8, Zenklova 37, PSČ: , která je také poskytovatelem soutěžních vý her. Pořadatel a/nebo organizátor si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž. Kompletní podmínky soutěže naleznete na

3 OBECNÉ INFORMACE O KATALOGU Spole nost Weidmüller je p edním výrobcem komponent propojovacích technologií pro p enos energie, signál a dat. Portfolio spole nosti Spole nost Weidmüller zahrnuje adové je p edním svorky, výrobcem pr myslové komponent konektory, propojovacích konektory a technologií svorky do plošných pro p enos spoj, energie, relé, signál p evodníky, a dat. opto leny, Portfolio napájecí spole nosti zdroje, zahrnuje p ep ové adové ochrany, svorky, sdružova e pr myslové signál, konektory, ocelové konektory a nerezové a svorky elektroinstala ní do plošných krabice spoj, relé, s vysokým p evodníky, stupn m opto leny, krytím, instrumentaci napájecí zdroje, pro p ep ové pr myslový ochrany, Ethernet, sdružova e ucelený systém signál, zna ení. ocelové K širokému a nerezové portfoliu elektroinstala ní produkt pat í krabice rovn ž s ná adí vysokým pro stupn m elektrotechniku krytím, a instrumentaci zákaznické výrobky. pro pr myslový ada produkt Ethernet, je ucelený kvalifikována systém pro zna ení. nejnáro n jší K širokému aplikace portfoliu v jaderných produkt pat í elektrárnách. rovn ž ná adí pro elektrotechniku a zákaznické výrobky. ada produkt je kvalifikována pro nejnáro n jší aplikace v jaderných elektrárnách. Weidmüller, s.r.o. Lomnického Weidmüller, 5/1705, s.r.o Praha 4 Tel.: Lomnického /1705, , Praha 4 Tel.: , KDO NEINZERUJE v Katalogu dodavatelů pro energetiku ČR - TEN JAKO BY NEBYL... Popis katalogu a distribuce Katalog dodavatelů pro energetiku České republiky vydává 1x ročně ve spolupráci s Českým svazem zaměstnavatelů v energetice DIREKTA GROUP, s.r.o., Zenklova 37, Praha 8. Katalog je složen z odborných článků, informací o Svazu zaměstnavatelů v energetice, firemních prezentací (PR), barevných plošných inzerátů, podrobnější specifikace výrobků a služeb a v neposlední řadě i z přehledného rejstříku všech dodavatelů pro energetiku České republiky, kteří mají inzerci či PR článek v Katalogu dodavatelů pro energetiku ČR. Katalog je ZDARMA distribuován na vybrané stupně řízení společností, které zajišťují zásobování a objednávají či zajišťují dodávky pro své podniky podnikající v odvětví energetiky. Katalog je také distribuován adresně vrcholovým managerům a vedoucím pracovníkům z oblasti energetiky. Je v průběhu celého roku pravidelně distribuován podnikatelským subjektům a odborné veřejnosti na vybraných výstavách a veletrzích, které se věnují energetice a oblastem s energetikou spojených. Základní členění katalogu: 1) VÝROBA A DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 2) DODAVATELÉ PALIV 3) STROJNÍ ZAŘÍZENÍ VÝROBEN ELEKTŘINY A TEPLA 4) STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ CENTRALIZOVANÉHO TEPLA 5) ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A. Výrobny; B. Přenos a rozvod elektřiny; C. Rozvody tepla 6) SPECIÁLNÍ STAVBY PRO ENERGETIKU 7) OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 8) SLUŽBY PRO PODNIKY Technické parametry Cenové a platební podmínky 2 + lamino lesk, vnitřní strany 135 g/m 2 + lak; vazba V1 Cena zahrnuje grafickou úpravu inzerátu z dodaných podkladů, vytištění a distribuci katalogu včetně zaslání dokladového výtisku. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Platba na základě proforma-faktury (předúčtu) zaslané spolu s korekturou inzerátu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zaplacení proforma-faktury. Po zaplacení bude zaslána faktura daňový doklad. Při nedodržení platby v daném termínu bude udělováno vydavatelem penále 1 za den. Při nedodržení termínu splatnosti proforma-faktury si vyhrazuje vydavatel právo případně inzerát do katalogu nezařadit. O tomto opatření bude inzerent písemně informován. Způsob účasti Rozhodli jste se zúčastnit tohoto projektu? 1. Vyplňte objednávku - smlouvu o dílo. Obalka.indd 1 2/14/13 11:47:40 AM 2. V oborovém rejstříku vyznačte všechny obory, ve kterých nabízíte výrobky, služby apod. 3. Vyplňte přiložený formulář PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A SLUŽEB též v ceně inzerce! 4. Zkompletujte podklady tj. kvalitní reprodukovatelné logo, nebo kvalitní barevné fotografie, texty psané na počítači s uvedením Vaší adresy a telefonním spojením. Nestandardní podklady a formáty předem projednejte s naší inzertní redakcí. V případě zasílání podkladů em doporučujeme zasílat soubory do velikosti 5 MB (větší soubory je vhodné zasílat poštou na jiných médiích). Naše doporučení využívejte maximálně barevného zpracování katalogu tím, že dodáte maximum barevných podkladů. Zlepší se tak Vaše prezentace! 5. Vyplňte přiloženou objednávku a odešlete spolu s podklady a vyplněným formulářem Podrobnější specifikace výrobků a služeb na adresu: DIREKTA GROUP, s.r.o. Zenklova 37, Praha 8 6. Korekturu provede zadávající firma. 7. Pokud si klient nedodá vlastní inzerci či PR, je grafické zpracování inzerce či PR řešeno vydavatelem a je vždy zasláno zadavateli ke korektuře a následnému schválení. 8. Nevyžádané rukopisy a podklady nevracíme! Objednavatel je povinen na základě zaslané dokumentace provést odsouhlasení textu svého inzerátu či PR článku a vrátit v daném termínu své vyjádření. Pokud se ke korektuře zadavatel i přes podepsanou objednávku nevyjádří, považují se inzerce či PR za odsouhlasené.

4 PLOŠNÁ INZERCE ROZMĚRY A CENY Plošná inzerce Nabídka firem je členěna v odborných rejstřících, které jsou zařazeny v úvodní části katalogu. V rejstřících jsou firmy řazeny abecedně pod názvem, který uvádí firma ve Smlouvě o dílo s označením všech oborů, ve kterých podniká a s číslem strany v katalogu, kde je firemní prezentace či plošná inzerce zveřejněna. Obsah rejstříků je uveden v rámci Smlouvy o dílo na přiložené objednávce. K lepší orientaci slouží také Podrobnější specifikace výrobků a služeb. FORMÁTY INZERCE DOVNITŘ STRAN: (tzv. do zrcadla ) Inzeráty: A. 1/8 (osmina strany) B. 1/4 (čtvrtina strany) C. 1/4 (čtvrtina - podval) D. 1/2 (polovina strany) E. 1/1 (celá strana) 90x63 mm 90x128 mm 63x185 mm 185x128 mm Kč Kč Kč Kč 185x260 mm A. B. C. D Kč E. FORMÁTY INZERCE NA CELOU VELIKOST STRANY: (tzv. na spad ) Odborné články a firemní prezentace (PR) F. 1/2 SPAD (polovina strany) G. 1/1 SPAD (celá strana) 210x148 mm +5 mm SPAD! Kč F. spad 210x297 mm +5 mm SPAD! Kč G. spad V případě dodání hotových inzercí na spad je třeba přidat k čistému rozměru přesah + 5 mm po obvodu inzerátu! (Přesah 5 mm bude při finálním ořezu katalogu na čistý formát oříznut na čistý rozměr strany, resp. inzerce.) Rovněž je třeba počítat s odstupem textů od kraje inzerce cca 1 cm! V případě nedodržení odstupu od kraje inzerce hrozí říznutí do textu při finálním ořezu katalogu na čistý formát. Rozhodli jste se vytvořit Vaši inzerci vlastními silami a nejste si něčím jistí? V případě technických dotazů na přípravu celé inzerce, či s jejími částmi, se na nás s důvěrou obraťte prostřednictvím u. Naši redaktoři, příp. grafici Vám je rádi zodpoví. Šetříme Váš čas: Našim zákazníkům nabízíme, v rámci zhotovení inzerce v Katalogu dodavatelů pro energetiku ČR, možnost využít po dohodě naše grafické oddělení pro přeformátování u nás vytvořené inzerce i na jiné formáty dle Vašich potřeb a záměrů. Standardní cena přeformátování inzerce: 500 Kč/formát (výstupní formát je tiskové PDF). V případě větších změn či úprav při přeformátování je možno dohodnout, dle časové a technické náročnosti, i hodinovou sazbu za grafické práce. Pokud máte zájem, je možné nás kontaktovat a blíže si upřesnit rozsah spolupráce.

5 FIREMNÍ PREZENTACE NA KLÍČ (PR) ZPŮSOB SPOLUPRÁCE Firemní prezentace na klíč (PR) Soustavně pracujeme na zlepšení kvality katalogu. Chceme co nejvíce přiblížit specifika energoprůmyslu a s ním spojených témat našim čtenářům. Na základě úzké spolupráce s profesionálními redaktory bychom Vás rádi upozornili na novinku: Vytvoření PR článku na klíč naším PR redaktorem přímo ve Vaší firmě! Zájemci o PR článek mohou samozřejmě dodat text i fotografie vlastní, ale pevně věříme, že Vás nabídka vytvoření PR článku na klíč přímo ve Vaší firmě zaujme. CENA ZA PR ČLÁNEK NA KLÍČ OBSAHUJE: Osobní návštěvu PR redaktora ve Vaší firmě Sepsání PR článku na klíč Pořízení dokumentačních fotografií a práva pro použití fotografií v Katalogu dodavatelů pro energetiku ČR První korekturu základního textu Druhou korekturu již hotové katalogové strany/hotových stran s PR článkem Vaší společnosti vč. fotografií Nesepisujte už vlastními silami PR prezentace! Využijte kvalitu profesionálního PR redaktora, který se přizpůsobí Vašim časovým možnostem a Vámi danému tématu i stylu PR článku! V PR prezentacích můžete lépe než v inzerátu rozepsat kompletní nabídku svých nejnovějších strojů, zařízení a technologií... Firemní historii od založení, příp. připomenout důležité výročí firmy na trhu spojené např. s aktuálními slevami... Zajímavou možností je rovněž možnost podtrhnout PR článkem specifika a úskalí Vašeho oboru a zdůraznit v čem se právě Vaše společnost odlišuje od ostatních na trhu. Forma PR článku může být například i rozhovor redaktora s určeným zaměstnancem Vaší společnosti na předem dané téma... Možností vytvoření PR prezentace si lze představit opravdu hodně, záleží i na Vaší kreativitě a invenci. Firemní prezentace (PR) jsou řazeny volně v přední neinzertní části katalogu, tak, aby vhodně doplnily celkovou skladbu katalogu. Jak spolupráce s PR redaktorem probíhá? 1) Na základě objednávky PR článku kontaktuje zadavatele náš PR redaktor a domluví si termín schůzky ve Vaší společnosti 2) Během následující schůzky se domluví téma a styl PR článku (např. historie společnosti, přehled sortimentu, kompletní rozsah nabídky, ostatní zastoupení, výhody dlouhodobé spolupráce, čím se Vaše firma odlišuje od ostatní konkurence na trhu...) 3) PR redaktor vyzpovídá na dané téma určené pracovníky, (příp. vytvoří dokumentační fotografie) a z posbíraného materiálu vytvoří ucelený text PR prezentace 4) em Vám následně pošle redaktor prostý text k první obsahové korektuře - kde je možné upravit nadpis, zkontrolovat příp. doplnit věcné informace, doplnit kontaktní informace apod. 5) Po Vašem prvním schválení textu je tento předán grafikovi, který zalomí texty, fotografie, logo příp. jiné obrázky do stran katalogu a vytvoří PR prezentaci, která Vám bude následně zaslána jako finální náhled k poslední kontrole a odsouhlasení Vámi. Ceny PR článků v Katalogu dodavatelů pro energetiku České republiky Vzhledem k povaze PR článku je vhodné využít vždy alespoň celou stranu, příp. více stran katalogu PR článek je možné kombinovat s vhodnými inzertními formáty (např. pod PR článek zvolit formát podval, nebo začlenit 1/4 stranu...). Inzerce v rámci rozsahu PR článku nijak nenavyšuje cenu za PR článek. Cena za celou kompletně zpracovanou PR stranu je shodná s cenou inzerce Kč. Cena za PR půlstranu je Kč. Realizace projektu DIREKTA GROUP, s.r.o. Zenklova 37, Praha 8 Tel.: ISO 9001:2008 TERMÍN UZÁVĚRKY OBJEDNÁVEK:

6 INFORMACE PRO VAŠE ZÁKAZNÍKY PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A SLUŽEB V KATALOGU Ke zlepšení informovanosti uživatelů katalogu a z důvodu přesnější specifikace Vaší nabídky bude zpracována podrobnější specifikace výrobků a služeb firem prezentujících se v katalogu. Jednoduchý systém umožňuje vyhledat potenciálním zákazníkům Vaši firmu podle abecedního seznamu výrobků a nabízených služeb. U příslušného výrobku/služby je vždy uvedeno číslo strany katalogu, kde je informace zveřejněna. Vpište do předtištěných řádků slova - hesla, která charakterizují nabídku Vaší firmy. Tento formulář nenahrazuje oborový rejstřík, který je součástí objednávky Smlouvy o dílo. Zde uvedený formulář zašlete vyplněný spolu s objednávkou na druhé straně tohoto listu a dalšími materiály na adresu firmy: DIREKTA GROUP s.r.o., Zenklova 37, Praha 8 tel.: , Pište krátká hesla (klíčová slova) - neuvádějte obchodní značky výrobků! Na každou řádku napište samostatné heslo! Katalog dodavatelů pro energetiku České republiky Obchodní název Vaší společnosti:

7 OBJEDNÁVKA Smlouva o dílo Inzerce v Katalogu dodavatelů pro energetiku ČR 2014 Tuto objednávku vyplňte a odešlete zpět společnosti DIREKTA GROUP, s.r.o. Objednavatel Předmět plnění Název firmy: POZOR! První písmeno názvu firmy je určující pro zařazení v katalogu a rejstřících! Adresa: PSČ: IČ: DIČ: Tel.: Další jednání ve věci účasti naší firmy v katalogu veďte, prosím, s tímto pověřeným zástupcem naší firmy: Titul, jméno, příjmení: Tel.: Přihlašujeme se tímto k účasti do katalogu ENERGETIKA 2014 v rozsahu, který odpovídá kategorii Plošná inzerce: PR článek: A. 1/8 (90x63 mm) B. 1/4 (90x128 mm) C. 1/4 podval (63x185 mm) D. 1/2 (185x128 mm) 1/2 strany 1/1 strany Více stran (upřesněte počet stran: ) E. 1/1 (185x260 mm) F. 1/2 (spad) (210x148 mm + 5mm) Mám zájem o spolupráci s redaktorem (zaškrtněte vybranou kategorii) G. 1/1 (spad) (210x297 mm + 5 mm) Dodám hotové I. VÝROBA A DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 1. Výroba a dodávky elektrické energie II. DODAVATELÉ PALIV 2. Tuhá paliva - hnědé uhlí 3. Vápenec a vápenné výrobky 4. Mazadla, chemikálie a ostatní pomocné materiály III. STROJNÍ ZAŘÍZENÍ VÝROBEN ELEKTŘINY A TEPLA 5. Zdvihací zařízení 6. Dopravníky 7. Překládací zařízení 8. Váhy a vážicí zařízení 9. Zařízení mlecích okruhů (pro tuhá paliva) 10. Zařízení olejového hospodářství (pro kapalná paliva) 11. Armatury, spojovací potrubí a těsnění 12. Jaderně energetická zařízení 13. Kotle - parní 14. Kotle - horkovodní 15. Spalinové kotle 16. Turbíny parní - kondenzační 17. Turbíny parní - odběrové 18. Turbíny parní - protitlakové 19. Spalovací (plynové) turbíny 20. Vodní turbíny (nad 10 MW) 21. Malé vodní turbíny 22. Reversibilní vodní turbíny 23. Dieselagregáty 24. Spalovací (plynové) motory pro kogenerační jednotky 25. Čerpadla včetně oprav 26. Ventilátory včetně oprav 27. Dmychadla a kompresory 28. Vývěvy 29. Hořáky 30. Ohříváky vzduchu 31. Ofukovače a ostřikovače výhřevných ploch 32. Zařízení chemických úpraven vody 33. Kondenzátory - vodní 34. Kondenzátory - vzduchové 35. Zařízení chladicích okruhů 36. Tepelné výměníky 37. Nádrže, tlakové nádoby 38. Kontejnery pro transport a skladování vyhořelého jaderného paliva 39. Zařízení potrubní dopravy tuhých materiálů 40. Odlučovače - mechanické 41. Odlučovače - elektrické 42. Filtry 43. Odsiřovací zařízení 44. Odvod spalin 45. Mechanické čištění kapalin, separace sedimentu 46. Ložiska, těsnění, klínové řemeny, Segerovy pojistky 47. Servopohony elektrické IV. STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ CENTRALIZOVANÉHO TEPLA 48. Parní primární sítě - potrubí, armatury, kompenzát., uložení, závěsy 49. Horkovodní primární sítě - potrubí, armat., komp., uložení, závěsy 50. Tepelné izolace 51. Ochranné obaly 52. Akumulátory tepla 53. Zařízení předávacích stanic 54. Kompaktní domovní předávací stanice Prohlašujeme, že nám jsou známé Podmínky účasti v Katalogu dodavatelů pro energetiku ČR a zavazujeme se je dodržet. 55. Ohříváky vody 56. Čerpadla 57. Vodoměry, průtokoměry 58. Měřiče tepla 59. Nekovové materiály pro rozvod tepla 60. Expanzní nádrže 61. Nádrže na kondenzát V. ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A. VÝROBNY 62. Alternátory včetně oprav 63. Elektrické motory, řízené pohony včetně oprav 64. Transformátory - blokové 65. Transformátory vlastní spotřeby 66. Transformátory vn/nn včetně oprav 67. Kabely a kabelové příslušenství (spojky, koncovky), elektroizolace 68. Holé profilové vodiče 69. Vodící lana 70. Zapouzdřené vodiče 71. Spínače 72. Odpojovače 73. Měřící transformátory proudu a napětí 74. Elektrické ochrany 75. Svodiče přepětí 76. Měřicí a signalizační zařízení 77. Automatické systémy řízení technologických procesů výroben B. PŘENOS A ROZVOD ELEKTŘINY 78. Stožáry 79. Vodiče a vodící lana 80. Kabely a kabelové příslušenství (spojky, koncovky) 81. Izolátory a izolátorové závěsy 82. Rozvodny a transformovny 83. Transformátory, náhradní díly 84. Spínací technika 85. Osvětlovací technika 86. Rozváděče, včetně zapouzdřených 87. Pojistky, jističe 88. Elektrické ochrany 89. Měřicí přístroje 90. Bleskojistky 91. Zhášecí tlumivky 92. Baterie a akumulátory, záložní zdroje 93. Elektromagnety 94. Dálkové ovládání rozvoden 95. Regulační zařízení 96. Automatizace elektrických stanic 97. Sdělovací technika 98. Zařízení HDO 99. Diagnostika poruch v sítích, diagn. zkušebnictví vysokonap. kabelů 100. Dispečerská a řídící technika 101. Domovní elektroinstalační materiál C. ROZVODY TEPLA 102. Regulace předávacích stanic 103. Systémy signalizace poruchových stavů 104. Sdělovací technika 105. Měřicí přístroje 106. Automatizované systémy řízení technolog. procesů v tepelných sítích VI. SPECIÁLNÍ STAVBY PRO ENERGETIKU 107. Chladicí věže 108. Komíny 109. Přehrady a nádrže 110. Jezy, včetně hydraulických částí 111. Složiště popela, včetně hrází 112. Úložiště vyhořelých palivových článků 113. Žáruvzdorné vyzdívky tepelných agregátů 114. Ocel pro energetiku VII. VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ 115. Tepelná čerpadla 116. provádění vrtů 117. kolektorové části 118. tepelná čerpadla, instalační rozvody 119. elektroinstalace 120. Fotovoltaické články 121. měniče 122. solární panely 123. rozvody, stavební prvky, regulační prvky 124. Sluneční kolektory 125. panely 126. rozvody vody 127. stavební prvky 128. Zařízení malých vodních elektráren (MVE) 129. turbíny a potrubí 130. stavební dodávky pro VE 131. regulační prvky 132. Větrné elektrárny 133. regulační zařízení 134. stavební části VE 135. elektro příslušenství 136. generátory 137. Zařízení na využití biomasy 138. kotle, dmychadla pro biomasu 139. sušárny a jejich zařízení 140. secí a sklízecí stroje 141. dopravníky 142. elektro příslušenství VIII. SLUŽBY PRO PODNIKY 143. Projektování, inž. služby. vč. ekol. a optim. spal. proc., dod. služby 144. Inženýrská a průmyslová geodézie 145. Komplexní řešení v oblasti informatiky 146. Oprav. služby, kalibr. momentu síly při zatah. vč. šroubových spojů 147. Zařízení pro konzervaci odstavených bloků a zařízení 148. Hasicí přístroje a protipožární zařízení 149. Ochranné a pracovní pomůcky VN,VVN; snižování hluku 150. Stavebně-montážní sl., vybavení garáží, autodílen, prov. kontroly 151. Zařízení pro stavbu. a rek. el. vedení, plynovodů a vedení NN,VN, VVN 152. Povrchová úprava kovů 153. Poradenství a školení, energ. audity, ekolog. řízení, cert. personálu 154. Podnikový software 155. Finanční služby, leasing a pojištění 156. Vybavení kancelářskou technikou, přístupové a docházkové systémy 157. Vybavení telekomunikační technikou 158. Vybavení počítačovou technikou 159. Vybavení nábytkem 160. Snižování prašnosti ZHOTOVITEL: Datum: Za DIREKTA GROUP, s.r.o. vyřizuje: Podpis a razítko Zenklova 37, Praha 8 Tel.: Dr. Vl. Kokoška ředitel

8 KONTAKTY Vydavatel: DIREKTA GROUP s.r.o. Zenklova 37, Praha 8 Redakce: Vedoucí projektu Martina Šlapáková tel.: , Grafika, sazba, PR články Vít Ondřej tel.: , Inzertní oddělení: Diviš Jiří GSM: Hasová Anina tel.: Hettová Zuzana tel.: Sekera Antonín tel.: Sekera Miroslav tel.: Spole nost Weidmüller je p edním výrobcem komponent propojovacích technologií pro p enos energie, signál a dat. Portfolio Spole nost spole nosti Weidmüller zahrnuje adové je p edním svorky, výrobcem pr myslové komponent konektory, propojovacích konektory a technologií svorky do plošných pro p enos spoj, energie, relé, signál p evodníky, a dat. opto leny, Portfolio spole nosti napájecí zdroje, zahrnuje p ep ové adové ochrany, svorky, sdružova e pr myslové signál, konektory, ocelové konektory a nerezové a svorky elektroinstala ní do plošných krabice spoj, relé, s vysokým p evodníky, stupn m opto leny, krytím, napájecí instrumentaci zdroje, pro p ep ové pr myslový ochrany, Ethernet, sdružova e ucelený systém signál, zna ení. ocelové K širokému a nerezové portfoliu elektroinstala ní produkt pat í krabice rovn ž s ná adí vysokým pro stupn m elektrotechniku krytím, instrumentaci a zákaznické výrobky. pro pr myslový ada produkt Ethernet, je ucelený kvalifikována systém pro zna ení. nejnáro n jší K širokému aplikace portfoliu v jaderných produkt pat í elektrárnách. rovn ž ná adí pro elektrotechniku a zákaznické výrobky. ada produkt je kvalifikována pro nejnáro n jší aplikace v jaderných elektrárnách. Weidmüller, s.r.o. Weidmüller, Lomnického 5/1705, s.r.o Praha 4 Lomnického Tel.: /1705, , Praha 4 Tel.: , Obalka.indd 1 2/14/13 11:47:40 AM

DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012

DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Podmínky účasti v 14. vydání katalogu DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Členění katalogu Katalog je složen z barevných plošných inzerátů a odborných článků. Plošné inzeráty jsou v katalogu

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 www.automatizacevpotravinarstvi.cz Představení Ceník inzerce v časopisu Automatizace v potravinářství Časopis Automatizace v potravinářství je určen producentům potravin

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459 Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Vikýř je placeným informačním půlměsíčníkem pro občany města

Více

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

UCHAZEČ. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE: V LITOMĚŘICÍCH 0280a-f/2008/Vys 19. května 2008

UCHAZEČ. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE: V LITOMĚŘICÍCH 0280a-f/2008/Vys 19. května 2008 telefon :+420 416 723 375 fax :+420 416 73 56 19 E-MAIL : lvysoudil@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ 00 830 488 IČO : 00 830 488 bank.spojení : KB Litoměřice číslo účtu : 24 734-471/0100 www stránky : www.nemocnice-lt.cz

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas Kempy v české a slovenské republice 2014 Jediný katalog kempů v České a Slovenské republice MAPA KEMPŮ + PRŮVODCE Specifikace

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas camping, cars & caravans 2014 Nejlepší český časopis o kempinku a karavaninku Specifikace Základní informace: Ročník: 10. Periodicita:

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Formát: křídový papír, celobarevný tisk, formát A4 Náklad: minimálně 6 100 ks Distribuce: českokrumlovské domácnosti a podniky Web: www.ckrumlov.cz/noviny

Více

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků 1. Prodávající: Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4 IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 Adresa pro písemný styk a

Více

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz Mediaplán 2014 Stavební tituly Střechy-Fasády-Izolace Mediaplán 2014 Měsíčník pro profesionály v oboru pláště budov Specifikace Základní informace: Ročník: 21.

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv Informace pro vystavovatele V e l e t r h y B r n o, a. s. w w w. b v v. c z B r n o V ý s t a v i š t ě MSV 2011 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv 6. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU NOVINKA! ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE Stav řešení bezpečnostních nálezů JE s VVER-440/213 v JE Dukovany Označ. Název bezpečnostních nálezů Kat. Stav G VŠEOBECNÉ PROBLÉMY G01 Klasifikace

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Představení firem NIERSBERGER. Instalujeme inteligentní řešení

Představení firem NIERSBERGER. Instalujeme inteligentní řešení Představení firem NIERSBERGER Instalujeme inteligentní řešení Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vám představit firmy Niersberger Instalace, s.r.o., Niersberger Slovakia, s.r.o. a Niersberger Rus,

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Zjednodušené výběrové řízení na grafické a tiskové práce pro projekt Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů dětí

Zjednodušené výběrové řízení na grafické a tiskové práce pro projekt Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů dětí Zjednodušené výběrové řízení na grafické a tiskové práce pro projekt Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů Zadavatel: Dětství bez úrazů, o.p.s., se sídlem Světova 17, 180 00 Praha 8, IČ: 25655311,

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod 1. Rozdělení náhradních zdrojů 2. Stejnosměrné náhradní zdroje 3. Střídavé náhradní

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

www.centrumnews.cz CENÍK 2014

www.centrumnews.cz CENÍK 2014 www.centrumn.cz CENÍK 2014 CENTRUM NEWS obchodní zastoupení CENTRUM MEDIA s.r.o. Tůmova 2236/3, 616 00 BRNO Tel.: 543 220 230(1) E-mail.: inzerce@centrumn.cz Jižní Morava www.centrumn.cz 01 C CENÍK CENTRUM

Více

S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP)

S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) S námi budete dostatečně připraveni Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) 02 03 Získejte všechny podstatné informace od firmy Wolf o požadavcích a povinném označování

Více

Nabídka inzerce. Tematické plány. Odborné časopisy. charakteristiky časopisů ceník inzerce technická literatura

Nabídka inzerce. Tematické plány. Odborné časopisy. charakteristiky časopisů ceník inzerce technická literatura Nabídka inzerce 2011 Tematické plány Odborné časopisy charakteristiky časopisů ceník inzerce technická literatura FCC Public s. r. o., Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 tel.: +420 286 583 011 12,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, Stráž pod Ralskem, zastoupená generálním ředitelem podniku vyhlašuje výběrové řízení Klimatizace (chlazení) místnosti kontinuální laminace a průmyslové využití odpadního tepla 1. PODMÍNKY

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Dodávka pásového minirypadla Zadávání zakázky malého rozsahu Technickými službami města Dvora Králové nad Labem probíhá podle vnitroorganizační

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Strana 1 ze 8 Název veřejné zakázky: Zadavatel Název / obchodní firma : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IČ : 00064165 Adresa sídla / místa podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

Specifikace poptávky

Specifikace poptávky Specifikace poptávky 1. Předmět poptávky Zajištění realizace výstavní expozice (výstavba stánku) České agentury na podporu obchodu/czechtrade (dále zadavatel ) na veletrhu FAKUMA 2015 v Německu, Friedrichshafen.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více